dinsdag 28 juni 2016

'Beste manier om uit crisis van Bouterse-Adhin regering te komen, is behoorlijk bestuur te voeren'

VHP'er Nurmohamed: 'Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 is berg scherpzand in je hand'

'De financiële-, maar ook sociale- en politieke, crisis is gecreëerd' 


'De beste manier om uit de crisis van de Bouterse-Adhin regering te komen is behoorlijk bestuur te voeren, transparant te zijn, eerlijk te zijn en vooral de rechtstaat in stand te houden.' Dit zei VHP-Assembleelid Riad Nurmohamed gisteren in het parlement tijdens de behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018. Dat plan voldoet volgens de parlementariër totaal niet aan de eisen. 

Nurmohamed verwachtte een echt en gedetailleerd plan. Dat betekent dat de regering precies antwoord zou moeten geven op de vragen beginnende met hoeveel, wat, waarom, wanneer, hoe, waar, met wie, welke, et cetera op de problemen van het land betrekking hebbende. 'Dat is niet volledig in dit rapport. Het rapport lijkt op een berg scherpzand dat je in je handen houdt. Een deel valt weg tussen je vingers en een deel van de korrels blijft op je hand', stelt Nurmohamed.

Vanaf de onafhankelijkheid is dit de vierde keer dat Nurmohamed moet meemaken dat de monetaire reserves op zijn gaan. Ze zijn nooit toegenomen. 'Het is de vierde keer dat er grote armoede heerst, gezinnen weer uit elkaar worden gerukt, omdat ze geen huishuur kunnen betalen of geen eten kunnen brengen op tafel of hun baan kwijt hebben. Kinderen krijgen weer geen eten en kunnen niet naar school. Niemand voelt zich veilig in zijn huis. Kogels worden weer geschoten op mensen hun huizen. De pers wordt weer bedreigd. Mensen worden bedreigd. Mensen hun salaris heeft geen waarde. Ook hun pensioen en hun AOV hebben geen waarde.'

Het volk is voor de zoveelste keer weer arm geworden. Nurmohamed gelooft nog altijd dat deze financiële, maar ook sociale en politieke crisis gecreëerd is en hierover wordt helemaal gezwegen. Hij heeft geloof dat de huidige financiële crisis gered kan worden, maar de prijs die het volk, de ondernemers, de studenten, de landbouwers, de AOV’ers, de marktverkoper, de kinderen en ook hun kinderen, zullen betalen onder deze regering, zal niet mals zijn.

De topmaatregelen die je volgens Nurmohamed en de literatuur zou moeten aanpakken in zo’n crisis, zijn werkgelegenheid, investeringen in duurzame zaken en stimulering van innovaties. Hij noemde heel specifiek infrastructuur en woningen en energie. Nurmohamed benadrukte tegelijkertijd het belang van onderwijs en gezondheidszorg. De overheid zou ondernemers ook de ruimte moeten bieden voor investeringen.

In een adem wees de parlementariër ook op de noodzaak voor bezuinigen bij de overheid Nurmohamed stelt voor om uit die 1.75 tot 4 miljard Amerikaanse dollar die Suriname binnenkort zal lenen, 5 miljoen (< 1% van totaal bedrag leningen) specifiek te besteden aan het opleiden van deskundigen op de universiteit, Natin (Natuurtechnisch Instituut), PTC (Polytechnic College Suriname) (4 miljoen) en 1 miljoen Amerikaanse dollar voor overige vakscholen. De opleidingen moeten gericht zijn op duurzame ontwikkeling van de problemen die Suriname al jaren heeft. 'Zonder deze investering kunnen we de ontwikkeling vergeten op korte termijn en kunnen we vergeten dat de leningen ons iets gaan opleveren', aldus Nurmohamed.

's Lands Hospitaal neemt boeterentes voor haar rekening in financieel geschil met personeel

Bond vermoedt mismanagement bij de directie ziekenhuis


Voor medewerk(st)ers van ’s Lands Hospitaal in Paramaribo is er licht aan het einde de tunnel in hun financieel geschil met de directie van het ziekenhuis. Er is de afgelopen maanden geld ingehouden door het ziekenhuis voor aflossing van leningen van personeel, maar deze zijn niet overgemaakt naar de schuldeisers, zoals banken. Veel mensen hebben hierdoor een boeterente gekregen en dat heeft geleid tot woede onder de medewerk(st)ers, zo bericht de Ware Tijd dinsdag 28 juni 2016.

Volgens bondsvoorzitter Imro Edam zal het ziekenhuis de boeterentes voor zijn rekening nemen. Dat is gisteren tegen Edam gezegd tijdens een vergadering met de directie van het ziekenhuis. Ook zal minister Patrick Pengel van Volksgezondheid volgens de bondsvoorzitter zijn invloed aanwenden om de aflossingsbedragen van de afgelopen maanden te betalen.

'Het ziekenhuis heeft deze bedragen ingehouden op papier, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. Het heeft geen geld om dat te sturen naar de schuldeisers', zegt Edam.

Hij vermoedt mismanagement door de directie, omdat deze één of twee jaar geleden nog Srd 10 miljoen in kas had,  maar dat bedrag is waarschijnlijk 'verspild'. Wat de bond stoort is, dat die tot gisteren niet wist wanneer de leden over hun salaris van juni kunnen beschikken.

Thaibokser Georgio Pelswijk overleden in AZP

Pelswijk verliest zijn strijd tegen Ziekte van Weil


Thaibokser Georgio Pelswijk (zie foto's - Bron: Facebook) is gistermorgen in bijzijn van zijn familie en sportvrienden overleden op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Daar was hij eerder opgenomen als gevolg van de Ziekte van Weil. De arts zegt, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 28 juni 2016, dat Pelswijk het lang heeft volgehouden door zijn jonge leeftijd en daarnaast had hij een sterk hart. 

Volgens Angelo Simson, trainer en eigenaar van Simson Gym (2e van rechts op foto naast Pelswijk), verliest Suriname een geboren kampioen. 'Mijn hart is sterk, maar gevuld met veel verdriet', zegt Simson in een reactie, die behalve een pupil ook een erg loyale vriend verliest.

Simson zag in Pelswijk een van de nieuwe grote kampioenen van Suriname. 'Het was gewoon een kwestie van tijd. Hij moest alleen nog wat bijgeschaafd worden.'

In zijn gevechten, waarvan de meeste internationale waren, verloor Pelswijk slechts de laatste wedstrijd in Frans-Guyana.

'Wapenstilstand!'; Alphons Levens

Wapenstilstand!


Natuurlijk is dat ook groot nieuws,
maar Groot-Britannië en de EU
liggen toch maar aan de verre overkant.
Dat uittreden uit de Europese Unie
zal wel enige invloed op ons hebben,
maar het gebeurt toch maar aan die verre overkant.

Hier, niet ver van ons, op ons continent,
tweehonderdentwintigduizend doden verder,
hebben de Farc en de regering vrede gesloten.
Dit wil ik kunnen volgen, vanaf nu
of werkelijk na vijf decennia strijd
de gronden en rijkdommen eerlijk worden verdeeld.

Alphons Levens,
26 juni 2016.

Groep MAN-dissidenten op Curaçao stappen niet naar rechter

Dissidenten wilden nietigverklaring congres, omdat aspirant-leden stemrecht kregen

'Of wij accepteren de brief van het bestuur en blijven lid van de partij of wij stappen eruit'


De groep MAN-dissidenten zal niet naar de rechter stappen om hun gelijk te behalen. Dit is gisteren besloten tijdens een vergadering waar de zogeheten Groep van Zestien de laatste brief van het MAN-bestuur evalueerde, aldus de Amigoe vandaag, 28 juni 2016.

Everardus ‘Efi’ van de Meent behoort tot de oorspronkelijke groep van zestien ontevreden MAN-leden die niet te spreken zijn over de handelwijze van het bestuur tijdens het statutair congres van 11 juni. Inmiddels hebben verschillende andere leden zich bij de groep van Groep van Zestien aangesloten.

De groep wilde dat het laatst gehouden congres nietig zou worden verklaard, omdat tegen de statuten van de blauwe partij, aspirant-leden stemrecht kregen. Maar, het bestuur blijft achter het congres staan. Tijdens de evaluatie van gisteren is volgens Van de Meent besloten dat een gang naar de rechter geen zin zou hebben.

'Stel dat wij naar de rechter stappen en wij worden in het gelijk gesteld en er moet een nieuw congres komen. Maar, dan zijn al die nieuwe aspirant-leden al natuurlijk gewoon lid, omdat ze nu wel hun contributie hebben betaald. Dit zal niks veranderen aan het verkiezingsuitslag. Je hebt dan wel gelijk, maar daar win je dus niks mee.'

Volgens Van de Meent zijn er nu twee opties mogelijk. 'Of wij accepteren de brief en blijven lid van de partij, of wij stappen eruit.' Veel leden van de Groep van Zestien zouden veel voelen voor dit laatste stap. Een optie die echter nog niet op tafel ligt, maar wel besproken wordt is dat de groep een nieuwe politieke beweging opricht. Maar, volgens Van de Meent zijn er nog een paar weken te gaan tot de datum waarop partijen hun lijst voor de verkiezingen moeten indienen. Hij geeft toe dat het een moeilijke zaak zal worden.

Een andere optie is dat de groep kandidaten op een lijst gaat steunen. Maar, een eindbesluit is nog niet genomen, benadrukt Van de Meent.

Speciale commissievergadering in Staten Curaçao over grensbewaking op verzoek Pais

Pais-voorzitter Rosaria wil vergadering vanwege berichten over illegale Venezolanen op eiland

Venezolanen worden met boten naar Curaçaose kust vervoerd


Alex Rosaria, leider van politieke partij Pais en tevens vicevoorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen heeft een vergadering van de commissie samen met de regering aangevraagd. Een vraag die de vicevoorzitter graag wil stellen is, hoe veilig is de grens? Deze vraag wil hij stellen, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 28 juni 2016, in verband met de politieberichten die deze maand in het nieuws zijn verschenen over Venezolanen die via de kust het eiland zijn binnengesmokkeld. 

De politie pakte donderdag 9 juni 2016 negen Venezolanen op die in de omgeving van één van de stranden van San Juan waren binnengesmokkeld. Vorige week werden ook drie Venezolanen aangehouden die vermoedelijk met een boot naar het eiland waren gesmokkeld.

Zoals bekend verkeert Venezuela in een crisis. Er is gebrek aan financiële middelen, voedsel en medicijnen. De politiek in Nederland, op Aruba en Curaçao houdt zich steeds meer bezig met de mogelijkheid dat er Venezolanen, die voor de honger en crisis vluchten, naar de ABC-eilanden komen.

Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) heeft al eerder laten weten, dat de bewaking van de Curaçaose kust al sinds het beging van de situatie in Venezuela is aangescherpt. De Kustwacht is hiermee belast. Hij maakte verder melding van een taskforce die de ontwikkelingen in Venezuela nauw op de voet volgt. De minister zou eerder al een toename in het aantal Venezolanen die op vakantie komen en niet terugreizen hebben bemerkt, maar stelde dat deze toename niet substantieel was.

Het verzoek van Rosaria voor een vergadering is gehonoreerd, deze wordt donderdag gehouden. Hij stelt tevreden te zijn dat zijn verzoek is gehonoreerd en vindt het een goed moment om de situatie te bespreken.

Voormalig MAN-lid behoudt zijn zetel in Staten van Curaçao

'Het gaat om mijn zetel, die ik heb behaald met steun mensen die op mij hebben gestemd'

'Mijn politieke toekomst hangt af van wat de Groep van Zestien besluit te gaan doen'


Het voormalig MAN-lid Charles Cooper behoudt zijn zetel in de Staten. Volgens Cooper is hij in 2012 met 3.236 (voorkeurs-)stemmen in het parlement gekozen. 'Het gaat om mijn zetel, die ik heb behaald met steun van mensen die op mij hebben gestemd.' Dit bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 28 juni 2016.

Cooper benadrukt, dat er een groot verschil bestaat tussen hem en voormalig partijgenoot Eugene Cleopa. Die brak in 2012 met de MAN uit onvrede, omdat de blauwe partij niet wilde optreden tegen de constante aanvallen van wijlen PS-leider Helmin Wiels op hem en zijn gezin. Cleopa stapte uit de MAN, maar behield zijn Statenzetel en ging als onafhankelijk Statenlid door. Cooper noemde hem indertijd een dief en beschuldigde hem ervan dat hij de MAN had bestolen. Maar, volgens Cooper gaat het om twee verschillende gevallen.

'Je kunt de twee gevallen niet met elkaar vergelijken. Hij had maar 336 stemmen behaald als nummer vier op de kandidatenlijst van de MAN in 2010. Ik ben met voorkeurstemmen gekozen. Het gaat om mijn zetel', aldus Cooper.

Volgens hem is het overigens niet duidelijk wat hij met de zetel gaat doen. Voorlopig gaat hij door als onafhankelijk Statenlid. 'Ik heb verschillende redenen om mijn zetel mee te nemen. Ik ben op de eerste plaats met voorkeurstemmen gekozen. Maar, stel dat ik nu terugtreed en ik maak gebruik van de overgangsregeling voor oud-Statenleden. Dit houdt in dat ik de eerste maand recht heb op 100 procent van mijn brutoloon. We zitten drie maanden voor de verkiezingen. Dit betekent dat mijn mogelijke opvolger in de Staten ook een salaris van 12.000 gulden in de maand zou krijgen. Dan ben je binnen een paar maanden wel met heel veel geld uit de overheidskas te halen', aldus Cooper.

Hij wijst er ook op, dat op dit moment verschillende mensen binnen de blauwe partij het niet eens zijn met de gang van zaken binnen MAN. Cooper verwijst in dit verband naar de groep dissidenten die zich verzetten tegen de manier waarop de statuten van de partij zijn toegepast tijdens het partijcongres van 11 juni. 'Mijn zetel behoort ook toe aan deze groep mensen. Zij hebben campagne gevoerd, gezweet in de straten om stemmen voor mij en de partij te verwerven. Ik steun hen in wat zij aan het doen zijn.'

Tot nu toe heeft Cooper altijd naar voren gebracht, dat hij geen deel uitmaakt van de groep dissidenten, of de ‘Groep van Zestien’, naar de hoeveelheid ondertekenaars van een protestbrief aan partijleider Hensley Koeiman, waarin om een gesprek over de gang van zaken tijdens het congres werd gevraagd. De groep verklaarde geen banden met Cooper te hebben, alhoewel ook zij het niet eens waren met de handelwijze van het bestuur. Maar, gisteren zat Cooper om de tafel met de Groep van Zestien.

Zijn politieke toekomst zal volgens Cooper afhangen van wat de Groep van Zestien besluit te gaan doen. 'Ik verwacht dat veel van hen ook uit de MAN zullen stappen. Het is de vraag of zij dan een nieuwe organisatie of politieke partij gaan vormen. Als dit niet zo is, dan kijk ik wel verder, want ik ben al door twee politieke partijen benaderd.'

Nog steeds wil Cooper niet melden door welke partijen hij is benaderd, om te voorkomen dat er meer bululu komt in een of meerdere partijen. Het is echter een publiek geheim, aldus de Amigoe, dat het om MFK en Kòrsou di nos Tur van Amparo dos Santos gaat.

Roekeloos rijden kost vrouwelijke inzittende auto op Curaçao het leven

Bestuurder auto tracht lange file in te halen en rijdt na uitwijkmanoeuvre tegen lantaarnpaal


De 51-jarige Cristobalina Alcantara Fransisco-Sanchez, afkomstig uit Sto. Domingo, is vanochtend, dinsdag 28 juni 2016, overleden na zeer roekeloos rijden door de bestuurder van de wagen waarin ze zat en die vanuit Bándabou richting Otrobanda reed. De bestuurder zelf werd met een ziekenwagen naar de polikliniek gebracht voor medische behandeling, zo bericht de Amigoe.

Het ongeluk vond omstreeks zes uur vanmorgen plaats bij Tera Kòrá ter hoogte van Duzu. De bestuurder van een groene auto trachtte een lange file in te halen. Dat lukte niet en om een frontale botsing te voorkomen week de chauffeur naar rechts uit en botste hierdoor tegen een witte auto op de rechterbaan.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
De chauffeur van de witte auto verloor de macht over het stuur, waardoor die auto over de kop sloeg en in de tuin van een woning in de buurt terechtkwam.

De groene wagen botste hierna tegen een lantaarnpaal, wat resulteerde in de dood van de vrouw. De bestuurder van het witte voertuig liep ook verwondingen op, maar hoefde niet naar het ziekenhuis en zou later naar de huisarts gaan. De verkeerspolitie doet onderzoek in deze zaak.

Curaçao levert Dominicaan uit aan Duitsland

Man door Duitse Justitie verdacht van betrokkenheid twee cocaïnetransportenCuraçao heeft vandaag, dinsdag 28 juni 2016,  A.B.-V. (7 januari 1984, Dominicaanse Republiek) uitgeleverd aan de Duitse justitiële autoriteiten. De man is vandaag door functionarissen van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) op de luchthaven Hato op Curaçao overgedragen aan de politie van Nordrein-Westfalen Duitsland. Onder begeleiding van de Duitse politiefunctionarissen is hij per AirBerlin naar Duitsland vertrokken. Dit meldt het Openbaar Ministerie vandaag in een persbericht.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 31 maart 2016 positief geadviseerd over het uitleveringsverzoek van de Bondsrepubliek Duitsland. De Gouverneur van Curaçao heeft de uitlevering op 2 juni 2016 toelaatbaar verklaard.

De man wordt door de autoriteiten in Duitsland verdacht van betrokkenheid bij tenminste twee cocaïnetransporten op 16 juli 2014. Twee drugskoeriers werden op die dag met respectievelijk 1.139 gram en 137 gram cocaïne aangehouden in Düsseldorf, nadat zij met AirBerlin van Curaçao naar Duitsland reisden. Zij hebben A.B.-V. aangewezen als degene die hen met de drugs heeft gestuurd.

Het uitleveringsverzoek was op Curaçao ingediend op 16 februari 2016 door het ministerie van Justitie van Nordrein-Westfalen in Düsseldorf. Tegen de man was al op 11 juni 2015 een arrestatiebevel verleend door het Kantongerecht in Düsseldorf.

'Aanval' op olympische vlag op rondgang door Brazilië met.....water

27-Jarige man probeert vlam te doven door emmer water er op te gooien


De tocht van de olympische vlam door Brazilië voorafgaand aan de Spelen in Rio de Janeiro is opnieuw in opspraak geraakt. Deze keer probeerde een toeschouwer in de stad Maracaju de vlam te doven door er een emmer water over uit te gooien. Dat mislukte echter. Alleen de drager van de vlam en beveiligingsagenten werden nat. De 27-jarige dader (zie foto - Bron: msnewsonline.com.br) kon later in zijn huis worden opgepakt. Dit berichten diverse internationale media vandaag, dinsdag 28 juni 2016, waaronder CNN en de Nederlandse Telegraaf.

Hij verklaarde, dat hij tot zijn daad was aangezet door zijn vrienden. Het is onduidelijk of hij een politiek motief had. Op Facebook kondigde Marcelino Mateus Silva Proença zijn daad al aan. Vorige week plaatste hij een foto van een man met een emmer met de tekst: 'Wachten tot de vlam langskomt':Ook plaatste hij een afbeelding van tekenfilmfiguur He-Man met een fakkel met de tekst: 'Ik heb de fakkel, maar ik heb geen opleiding, gezondheid, veiligheid of kwaliteit van leven...'

Proença is inmiddels op borgtocht vrij. Als hij veroordeeld wordt voor moedwillige vernieling hangt hem een straf van tussen de zes maanden en drie jaar boven het hoofd, meldt CNN.

Het is nog niet duidelijk wanneer hij voor de rechter verschijnt. Ondertussen lijkt Proença te genieten van zijn plotselinge bekendheid. Op Facebook deelt hij nieuwsberichten en zelfs een video van zijn arrestatie (zie hieronder) en ook plaatste hij een selfie om te laten weten dat het goed met hem ging.Vorige week werd een jaguar gedood nadat die bij een ceremonie met de olympische vlam in Manaus was gebruikt. Het dier ontsnapte na een fotosessie aan haar verzorgers en viel een soldaat aan. Omdat verdovingspijltjes niet werkten werd het dier doodgeschoten.

VS-ambassadeur Nolan brengt beleefdheidsbezoek aan minister Moestadja van Arbeid

'Arbeid door regering beschouwd als bepalende factor voor economische stabilisatie en groei'

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de Amerikaanse ambassadeur, Edwin Nolan vandaag, dinsdag 28 juni 2016, ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Dit bericht het ministerie vandaag in een persbericht.

Bij deze gelegenheid heeft de minister gezegd dat tegen de achtergrond van de economische situatie in Suriname, het ministerie van Arbeid zich nog meer zal inspannen om de arbeidsverhoudingen op peil te houden, werkgelegenheid in de private sector te blijven stimuleren en de arbeidsbescherming in het oog te houden.

Bij dit bezoek werd van gedachten gewisseld over arbeidsgerelateerde aangelegenheden in relatie tot de huidige economische situatie in Suriname. De minister geeft toe, dat de huidige financiële positie van de overheid veel inventiviteit en creativiteit vergen van het ministerie van Arbeid om te kunnen werken aan beleidsdoelen. Hij noemde in deze met name werkgelegenheidsprogramma’s gericht op kwetsbare groepen.

In het kader van de crisisbeheersing naar transformatie van de economie, is werkgelegenheid ook opgenomen als een van de prioriteiten. Dit is terug te vinden in het plan Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018. Moestadja is hoopvol gestemd over het welslagen van dit plan dat nu besproken wordt in De Nationale Assemblee (DNA), gezien het feit dat factor arbeid door de regering wordt beschouwd als een bepalende factor voor de zo gewenste economische stabilisatie en groei. Factor arbeid zal ook een belangrijke rol spelen in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 dat nu wordt voorbereid door de regering.

Het Decent Work Country Programme dat met technische assistentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wordt uitgevoerd in Suriname, vormt volgens Moestadja de basis van de bijdrage van het ministerie aan het Stabilisatie- en Herstelprogramma. Ook in de beleidsnota van het ministerie en in het Ontwikkelingsplan zal dit programma de rode draad vormen.

De ambassadeur was vergezeld van twee staffunctionarissen die belast zijn met politieke en economische aangelegenheden op de ambassade, Jonathan Winston en Bhart Chandoe.

Internationaal Strafhof kijkt naar dodelijke schietpartijen van agenten in Suriname

Mensenrechtenorganisatie Allied Collective (AC) had het ICC in 2015 benaderd


Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag gaat na of het een onderzoek zal instellen naar enkele dodelijke schietincidenten waarbij de politie betrokken is geweest tussen 2004 en 2015. De Surinaamse mensenrechtenorganisatie Allied Collective (AC) heeft het ICC vorig jaar benaderd om autorisatie voor een strafrechtelijk onderzoek. AC heeft gisteren een officieel schrijven van het ICC ontvangen waarin wordt aangegeven, dat het Hof het verzoek zal toetsen aan het Statuut van Rome, waarvan Suriname in 2004 partij is geworden. 

'Indien het Hof tot de conclusie komt dat de gevallen inderdaad in strijd zijn met het Statuut van Rome, zal het een vooronderzoek uitvoeren', aldus AC-voorzitter Robert Hewitt vandaag, dinsdag 28 juni 2016, in de Ware Tijd. Dit internationale instituut let op handelingen van overheden, die als genocide, agressie, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden gezien worden.

'Het streven is om te komen tot strafvervolging van daders en opdrachtgevers in die spraakmakende gevallen', zegt Hewitt, zonder in details te treden op welke gevallen hij doelt. AC nam het besluit om het ICC in te schakelen kort na het dodelijke schietincident aan de Bonistraat in november 2015, waarbij twee roofverdachten door de politie zijn doodgeschoten en drie anderen gewond raakten. Dat incident wordt door de organisatie samengetrokken met zeker drie andere gevallen die teruggaan tot 2004.

'Volgens het internationaal recht hebben ook verdachten recht op een eerlijk proces en ze mogen niet zonder meer worden gedood door de politie. Zaken veranderen in de hele wereld waardoor wetsdienaren niet meer zomaar mogen doodschieten. Dat moet ook voor Suriname gelden', zegt de AC-voorzitter.

Hewitt hoopt dat overheidsfunctionarissen en wetsdienaren zullen beseffen dat zij gebonden zijn aan internationale rechtsregels. Het Hof focust op de berechting van opdrachtgevers en opdrachtnemers die vanuit hun functie binnen de Staat internationale verdragen schenden.

Belfort (ABOP): 'Suriname is in een kokolampu tijdperk beland'

‘Kinderen zullen scholen niet kunnen bezoeken’ 

'Huishoudens worden kapot gemaakt, hoe moeten de mensen de eindjes aan elkaar knopen?'


Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort maakt zich wel zorgen over het feit, dat het de regering menens is om het afgeschafte inschrijfgeld voor leerlingen onder een andere noemer in te voeren. Volgens de politicus heeft hij uit de media vernomen, dat de nieuwe bedragen ergens in de buurt van Srd 250 per kind zullen liggen. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 28 juni 2016. 

'Als een alleenstaande moeder drie kinderen op de lagere school heeft en piena piena één op de universiteit, weet u wat het betekent voor een interieurverzorgster die een maandelijks salaris heeft van Srd 800? Deze kinderen zullen de scholen niet meer kunnen bezoeken', zei de politicus tijdens de verdere behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan gisteren in De Nationale Assemblee.

De ABOP’er vindt het een trieste zaak dat bepaalde figuren het land met Dubai vergelijken, terwijl zij niet eens het onderwijs voor onze kinderen kunnen garanderen. 'Huishoudens worden kapot gemaakt. Hoe moeten de mensen de eindjes aan elkaar knopen?'

Volgens Belfort hebben de vele verhogingen ervoor gezorgd, dat Suriname nu in een kokolampu tijdperk is beland, waarin mensen de stroomrekeningen niet meer kunnen betalen. 'De mensen krijgen stank voor dank', aldus Belfort.

Politicus Tsang (NDP) wil extra maatregelen regering voor bescherming burgers tegen criminelen

'Door economische situatie zijn er bijna dagelijks overvallen en diefstallen'


Het NDP-Assembleelid en ondernemer Stephen Tsang zou graag meer maatregelen van van de regering willen om de toename van de criminaliteit drastisch aan te pakken. Volgens Tsang zijn er nu als gevolg van de economische situatie bijna dagelijks berovingen en diefstallen.

'Het afgelopen weekend is een winkelier gekapt bij een brute roofoverval. Zondagochtend hebben dieven geprobeerd om bij mij thuis in te breken, terwijl ik niet thuis was. Dankzij alerte buren is dit niet gelukt. Helaas heb ik begrepen dat zij wel verderop ingebroken hebben', zei de politicus gisteren bij de verdere behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan in De Nationale Assemblee (DNA).

De parlementariër stelde, dat niemand nu kan ontkennen dat het veiligheidsgevoel op dit moment zwaar eronder te lijden heeft. Tsang is ook niet te spreken over de invloed die de toenemende criminaliteit heeft op de toerismesector in het land. 'Mensen hebben het al zwaar met de verhoging van prijzen en de nutsvoorzieningen. Deze criminelen maken het nog zwaarder voor eerlijke burgers.'

Het Korps Politie Suriname, de brandweer, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en andere instanties moeten de samenleving volgens hem goed voorlichten over zulke zaken. Hiernaast moeten burgers ook onderling een helpende hand bieden om criminele daden op tijd te herkennen. Zo kan er volgens hem een groeps-WhatsApp worden gemaakt waar alle buren continu met elkaar in contact zijn en verdachte zaken op tijd aan elkaar kunnen worden doorgespeeld.

Ook DRS maakt zich zorgen over 'constitutionele crisis'

Partij vraagt in brief aan Bouterse geïnformeerd te willen worden, als buitenparlementaire partijDe partij voor Duurzaam Rechtvaardig Samenleven (DRS) heeft per brief aan president Desi Bouterse gevraagd ook geïnformeerd te worden over een heersende constitutionele crisis. Hoewel wij een buitenparlementaire politieke organisatie zijn, maken ook wij ons zorgen over een situatie waarbij, volgens de president, de staatsveiligheid in gevaar is.

Helaas hebben wij geen enkele reactie op ons schrijven ontvangen.

Ondertussen vernemen wij uit de media, dat van de groeperingen die wel door de president geïnformeerd zijn, zoals politieke organisaties, de De Nationale Assemblee en het Hof van Justitie, tot nog toe geen enkele overtuigd is geraakt van het bestaan van een constitutionele crisis. Dat de president er niet in slaagt duidelijkheid te verschaffen in en anderen te overtuigen van een door hem geconstateerde constitutionele crisis, doet bij ons het vermoeden ontstaan, dat de president zich waarschijnlijk vergist heeft in de beoordeling van een situatie.

Teneinde de orde en rust in de samenleving te bewaren roepen wij de president op de bevolking te informeren dat er sprake is geweest van een vergissing als gevolg van miscommunicatie tussen hem en de minister van Justitie en Politie.

Wij zitten als land met een enorme financieel economische crisis waarvan velen de omvang en diepgang nog onvoldoende beseffen. Om deze crisis succesvol het hoofd te bieden zijn orde, rust en solidariteit absolute vereisten.


De regering, en de president in het bijzonder, zijn de eerste verantwoordelijken om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. Zij dienen daarom alles na te laten dat de orde en rust kan verstoren en of verdeeldheid kan zaaien in de samenleving.

Ook de bevolking roepen wij op de rust te bewaren en geen onnodige spanningen op te roepen zodat wij in alle vrede en harmonie kunnen werken aan herstel en wederopbouw van onze economie.

De partij voor Duurzaam Rechtvaardig Samenleven (DRS)

Ingelopen achterstand grondaanvragen bij RGB weer terug bij af en zelfs meer....

Toename aantal grondaanvragen door hersteld vertrouwen in gronduitgiftebeleid regering

'Onwetendheid over proceduregang leidt tot verlies van grond en misbruik door geldwolven'


Het ziet ernaar uit dat er geen einde komt aan de toegenomen vraag naar woningbouwkavels. 'Toen ik aantrad was er een achterstand van veertigduizend aanvragen. Wij hebben dat aanzienlijk teruggebracht naar rond de vijfduizend. Maar, inmiddels is de achterstand opnieuw fors toegenomen en is zelfs meer dan de eerste veertigduizend', aldus de minister van van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Steven Relyveld, vandaag, dinsdag 28 juni 2016, in de Ware Tijd. 

Een belangrijke reden voor de toename is het herstelde vertrouwen in het gronduitgiftebeleid.

'Bij mijn aantreden hebben wij er werk van gemaakt om aanvragen versneld af te handelen. Mensen zien dit en hebben meer geloof dat zij daadwerkelijk in aanmerking zullen komen voor grond. Daardoor heeft men massaal aangevraagd. Daarnaast groeit de bevolking. Kinderen worden volwassen, stichten een gezin, willen een eigen leven leiden en gaan op zoek naar een perceel om een woning op te zetten. Daardoor zal de vraag kennelijk altijd hoog blijven.'

De bewindsman waarschuwde vrijdag, tijdens het overhandigen van ruim 750 bereidverklaringen voor grond te Montaubon in het district Commewijne aan politieagenten en burgerpersoneel van het ministerie van Justitie en Politie, dat begunstigden alert moeten blijven. Mensen juichen volgens hem vaak te vroeg, denkende dat een bereidverklaring voldoende is, en verzuimen hun stukken verder in orde te maken om hun grondbeschikking te krijgen. 'Deze onwetendheid leidt tot verlies van de grond en misbruik door geldwolven', aldus de minister.

OM Suriname eist 10 jaar cel tegen man die drie minderjarige kinderen ernstig heeft verwond met mes...

Kinderen (2, 4 en 8 jaar) liepen ernstige steekwonden in buik op

Vader had zijn kinderen liever dood, dan ze af te staan aan zijn vrouw 


Tegen de 36-jarige A.J. heeft het Openbaar Ministerie gisteren 10 jaar celstraf geëist wegens wegens poging tot moord op zijn drie minderjarige kinderen. De man heeft in de nacht van 23 april 2015 zijn drie minderjarige kinderen ernstig verwond met een mes. De kinderen van 2, 4 en 8 jaar jong, liepen ernstige snijwonden op in hun buik. De verwondingen waren zo erg, dat bij een van de kinderen de ingewanden naar buiten kwamen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 28 juni 2016.

J. ging na zijn daad naar zijn ouders, die op hetzelfde perceel wonen, en heeft hen toen hierover in kennis gesteld. De vader van J. heeft de kinderen tot de aankomst van de ambulance bij zich gehouden. Hij had hulpmaatregelen getroffen om het bloeden te stelpen. Volgens de vader had zijn schoondochter het huis in januari verlaten om haar intrek elders te nemen. Nadat de kinderen, twee jongens en een meisje van vier jaar, met ambulances waren weggevoerd, heeft de politie J. afgevoerd naar de politiepost. Daar heeft de man geprobeerd zijn pols door te snijden, maar was niet helemaal gelukt.

Volgens de Officier van Verdachte wist de verdachte heel goed wat hij had gedaan, althans wat hij wilde doen. Alvorens hij overging tot zijn daad, had hij zijn vrouw middels sms-berichten op de hoogte gesteld van zijn voornemens. Op de zitting heeft de verdachte ook kenbaar gemaakt dat hij de kinderen liever dood wilde, omdat hij de kinderen niet aan zijn vrouw wilde afstaan.

'De verdachte had alles goed voorbereid. Gelukkig hebben de kinderen de verwondingen overleefd', sprak de Officier van Justitie.

Deskundigen hebben in een rapport aangegeven, dat de kans op recidive aanwezig is. De advocaat van J. heeft de rechter wat ruimte gevraagd om zich goed voor te bereiden op het pleidooi. De man zit in voorarrest. De zaak wordt 11 juli voortgezet.

UNASUR bezorgd over actuele politieke situatie in Suriname

Secretaris-generaal Samper van UNASUR op bezoek in Suriname

(Bron foto: Rodriguez/Twitter)
Samper wordt vergezeld van BuZa-minister Rodríguez van Venezuela


De secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR), Ernesto Samper, vindt dat de politieke situatie in Suriname van invloed zou kunnen zijn op de balans van de macht in het land. Samper, die samen met de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela, Delcy Rodríguez, gisteren in Suriname is aangekomen, heeft gesprekken gevoerd met president Desi Bouterse. In een verklaring (zie onderaan) heeft het secretariaat van de UNASUR zijn bezorgdheid geuit over de situatie.


Ook de viceminister van Buitenlandse Zaken van Venezuela is op uitnodiging van het staatshoofd in Paramaribo. Bij de gesprekken waar ook de ministers van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising en van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos aanzaten, zijn kwesties besproken die van invloed kunnen zijn op het evenwicht der machten. In de verklaring zijn geen nadere details gegeven. Suriname is lid van de unie. 'De UNASUR is bezorgd over de ontwikkeling van de politieke, economische en sociale situatie waarmee het land wordt geconfronteerd.'


Ook spreekt de unie haar steun uit voor acties die de 'democratisch verkozen regering van president Bouterse' onderneemt in deze kwestie.

In de komende dagen zal er een speciale monitoring van de situatie plaatsvinden, staat in de UNASUR-verklaring.

In een perscommuniqué zegt het Kabinet van de President dat vertegenwoordigers van diplomatieke missies en internationale organisaties zijn geïnformeerd over de recente ontwikkelingen over het 'ontstane constitutioneel vraagstuk voortvloeiende uit de recente uitspraak van de Krijgsraad in het 8 Decemberstrafproces', Volgens het kabinet hebben de vertegenwoordigers de hoop uitgesproken dat Suriname een oplossing voor het ontstane vraagstuk binnen wet en recht vindt om de rust in het land te garanderen.

Hieronder de gisteravond op de website van UNASUR gepubliceerde verklaring over de situatie in Suriname:

Secretaría General y Presidencia Pro Témpore de UNASUR, pendiente de situación en Suriname

Este 27 de junio, el Secretario General de Unasur, Ex- Presidente Ernesto Samper Pizano y la Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, actuando como PPT de la Unión y atendiendo una invitación del Presidente Desiré Bouterse, sostuvieron varias reuniones con autoridades del país a fin de abordar temas en relación con la actual situación política que podría afectar el equilibrio de poderes en Suriname.

La reunión estuvo presidida por el Presidente Desiré Bouterse, varios Ministros y Ex cancilleres de la República de Suriname. Conocida esta información, UNASUR expresa su preocupación sobre la evolución de la situación política, económica y social que está atravesando el País. Manifiesta su apoyo a las acciones que en esta dirección está haciendo el Gobierno democráticamente elegido del Presidente Bouterse y hará un especial seguimiento a la situación en los próximos días. Próximamente, se informará a todos los Estados miembros sobre el contenido de las conversaciones sostenidas.

(Red. De Surinaamse Krant/UNASUR/Twitter/Starnieuws)

Commissie gaat regering adviseren inzake naleven Wereld Handelsverdrag

Minister Burleson: 'Suriname begint achter te lopen op internationale handelsafspraken'


Een commissie van verschillende ministeries zal via het ministerie van Handel en Industrie (HI) de regering adviseren over en voorbereidende werkzaamheden verrichten voor het naleven van het Wereld Handelsverdrag dat in 2013 met de Wereld Handelsorganisatie (WTO, World Trade Organization) tot stand is gekomen. Ze moet ook nagaan welke wetgeving ontbreekt in Suriname, welke wetten moeten worden aangepast en hoe Suriname volwaardig partij kan worden bij het handelsverdrag van de WTO. De werkgroep is maandag door HI-minister Sieglien Burleson geïnstalleerd, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 28 juni 2016. 

De minister vindt, dat Suriname achter begint te lopen op internationale handelsafspraken als het gaat om de import en export van goederen. 'We zijn een kleine economie, maar juist daarom moeten we goed georiënteerd zijn in de markt om te voorkomen dat zaken voor ons worden bepaald en dat over ons wordt heengelopen.'

Er zal ook gekeken worden naar de regionale ontwikkelingen. Burleson zegt dat internationale verdragen doorslaggevend zijn. Dit geldt met name voor het Trans-Atlantisch Handelsverdrag tussen de VS en Europa. Daarin hebben die twee blokken behoorlijke preferente voordelen die doorwerken naar ook landen die geen partij zijn bij het handelsverdrag. 'Dat verdrag kan de rest van de wereld beïnvloeden. Het is geen klein ding, maar iets groots', zegt Burleson. Zij vindt het daarom belangrijk dat lokaal experts aan het werk worden gezet om zich bezig te houden met dit soort verdragen.

Het WTO-verdrag vraagt onder andere om meer transparantie bij het handelsactiviteiten van de landen. Suriname, dat het WTO-verdrag heeft getekend, moet net als alle andere landen meer duidelijkheid geven over procedures, wetgeving en andere belangrijke handelsdata. Burleson is zich ervan bewust, dat internationaal in de eigen keuken wordt meegekeken. Anderzijds heeft dit behoorlijke voordelen voor de handelsbetrekkingen van Suriname maar ook voor de gemeenschap, als het gaat om handelssubsidies, procedures en andere import- en exportregels.

HI werkt aan een digitaal handelsbestand, dat uiteindelijk ook voor het publiek toegankelijk moet zijn.

Zwemmarathon 1 juli van Domburg naar Paramaribo gaat niet door

Sponsor Staatsolie heeft zich teruggetrokken


Dit jaar gaat de traditionele zwemmarathon van 1 juli niet door. De Surinaamse Zwembond heeft aan de verschillende organisaties en open water zwemmers meegedeeld, dat door de slechte economische situatie in het land de sponsor zich heeft teruggetrokken, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 28 juni 2016.

De marathon werd gesponsord door Staatsolie. De Surinaamse Zwembond zegt op zoek te zijn naar een nieuwe sponsor.

'Wij vinden het natuurlijk heel erg dat onze traditionele marathon geen voortgang kan vinden en vragen u allen begrip hiervoor.'

Aan de zwemmarathon namen ook buitenlandse zwemmers deel. Er zal volgens de Surinaamse Zwembond alles aan gedaan worden om de zwemmarathon van 1 juli 2017 normaal te laten plaatsvinden. Veel zwemmers hadden zich reeds opgemaakt om deel te nemen aan de zwemmarathon. Velen hadden ook al geoefend en verheugden zich om te Domburg in het water te springen en de 18 kilometer naar de Marinetrap te zwemmen.

Yaël Touw Ngie Tjouw en Xiomara Getrouw schreven vorig jaar de 41e Staatsolie zwemmarathon op hun naam.

Landelijk vuilophaalproject start met twee maanden vertraging op 1 oktober

Ieder huishouden moet gaan betalen voor vuilnisophaal

 Roze vuilniszakken in district Saramacca (Bron foto: Burger Informatie Centrum Saramacca)
Bewoners moeten in hun district de eigen gekleurde vuilniszakken van het district kopen


Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) streeft ernaar om op 1 oktober te starten met het landelijk vuilophaalproject. Het is in het district Nickerie goed van de grond gekomen. Eerder was het succesvol gestart in Para, dat hiermee de trend zette voor landelijke uitvoering, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 28 juni 2016.

De minister van RO, Edgar Dikan, zei bij een werkbezoek aan Nickerie dat elk district een districtsverordening moet maken voor huisvuil. De districtsraad van Nickerie heeft dit als eerste gedaan. Andere districten hebben verdere uitvoering vertraagd, 'waardoor we genoodzaakt zijn de streefdatum van 1 augustus om die verordeningen in te voeren, te verschuiven'.

Het ministerie zal de ontwerpverordeningen doorsturen naar De Nationale Assemblee die voor verdere afwerking moet zorgen.

Dikan zei dat per huishouden zal moeten worden betaald voor vuilophaal. 'In Paramaribo subsidiëren we elk huishouden met ongeveer Srd 0,25 per maand, want er wordt niet voor vuilophaal betaald.'

In Para, waar het project als pilot begon, haalt men ook zwerfvuil op. Daarbij kwam men op het idee om een gekleurde zak in te voeren en alleen die werd opgehaald. 'Door deze actie steunt men indirect ook het districtsfonds, omdat uit de verkoop van de plastic zakken een klein deel terugvloeit in het fonds.'

Als het vuilophaalproject optimaal loopt, zullen er jaarlijks ongeveer 12 miljoen zakken nodig zijn. Elk district krijgt een eigen kleur zak. Voor de winkels is er een grotere zak en die gaan ook meer betalen, 'want zij produceren het meeste zwerfvuil'.

De minister heeft behalve met het districtsbestuur ook gesproken met de districtsraad. De raad heeft vooral gesproken over zijn rol en functioneren.

CPS en bond CBH/OVP op Curaçao onderhandelen over nieuwe cao

'Nu er onderhandeld wordt, wordt de door rechter opgelegde deadline niet zo rigide gehanteerd'


De onderhandelingen tussen Curaçao Port Services (CPS) en de bond CBH/OVP (Christelijke Bond van Haven en Overig Vervoerpersoneel) verlopen in een goede sfeer. De partijen hebben van de rechter tot morgen gekregen voor de onderhandelingen. Vanochtend vroeg praten de partijen verder met elkaar, aldus landsbemiddelaar Anthony Obispo, zo bericht vandaag, dinsdag 28 juni 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Leden van de vakbond waren vrijdag 17 juni in staking gegaan, uit onvrede dat er nog geen cao was. Vorige week maandag spande CPS een Kort Geding aan, waarna de staking werd beëindigd.

Bij de behandeling van het Kort Geding verklaarden de partijen zich bereid met elkaar om de tafel te gaan. Partijen hadden daarvoor van de rechter een week de tijd gekregen, dat termijn verstreek gisteren. 'Maar nu er onderhandeld wordt, wordt de deadline niet zo rigide gehanteerd', aldus Obispo.

Drie onderaannemers Aqualectra, Curaçao, zouden gefraudeerd hebben met water- en elektriciteitsmeters

'Bedrijf kan niet gestraft worden, omdat werknemers water- en elektriciteitsmeters gefixt hebben'


Volgens Darick Jonis, directeur van Aqualectra, zijn er drie onderaannemers die gefraudeerd hebben met de water- en elektriciteitsmeters. Dit blijkt uit controles die Aqualectra op dit moment uitvoert bij de onderaannemers. De drie onderaannemers mogen voorlopig geen werk meer voor het nutsbedrijf uitvoeren, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 28 juni 2016.

Een van die bedrijven is Curaçao Industrial Services (CIS), die Jonis een boete van 300.000 gulden wil opleggen. De bestuurder van CIS is CDM-Holding en de general manager is Jeffrey Kusmus. Getmar Caldera, directeur van CDM-Holding, verklaart dat de juristen van beide bedrijven, CIS en Aqualectra, op dit moment om tafel zitten om uit het dispuut te komen.

Volgens Caldera kan niet een bedrijf gestraft worden als het gaat om enkele werknemers die water- en elektriciteitsmeters ‘gefixt’ hebben. Bovendien is het volgens Caldera nog niet helemaal vastgesteld dat dit bij woningen van de werknemers is gebeurd. Volgens Caldera gaat het om oude adressen waar de werknemers niet meer wonen. 'Aqualectra moet nog beter onderzoek doen', zo vindt Caldera.

Om het complete bericht te kunnen lezen gaat u naar hier.

Boorprogramma van Grassalco in haar Maripaston-concessie op schema

Staatsbedrijf Grassalco speurt te Maripaston naar goud zonder gebruik kwik


Grassalco heeft de exploratie naar ertsvoorkomens steeds gedaan tot een maximale diepte van tien meter. Het staatsmijnbouwbedrijf is nu op haar concessie in Maripaston in Para bezig met haar Diamond core boorprogramma, waarbij de maximale diepte van een boorgat 220 meter is. Er zullen rond de werklocaties, ‘Ingi-poule’, in totaal tien tot zestien gaten worden geboord met een diepte van 1.600 meter. 

Manager van de afdeling Exploratie van Grassalco Azma Karamat-Ali is enthousiast over de resultaten van het programma, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 28 juni 2016. 'We verwachten alle laboratoriumanalyses uiterlijk eind augustus binnen te hebben waarna er gewerkt zal worden aan het finaal rapport van dit programma.'

Bij het project zijn 29 arbeiders betrokken. Doel van dit project is om op de eerste plaats goudhoudend materiaal aan te tonen om de Gravity Concentration Plant (GCP) te Maripaston te voeden. Verdere boringen, als deel van het exploratie-programma, moeten uiteindelijk een reserve aantonen, zodat er een 'middelgrote' mijn en processing-plant kan worden opgezet met een veel hogere dagproductie.

In Maripaston doet Grassalco aan goudwinning zonder gebruik van kwik, zegt de voorlichting van Grassalco. Het boorprogramma duurt maximaal zes weken en wordt uitgevoerd door het Canadees bedrijf SureCore,  gevestigd aan de Verlengde Anamoestraat te Tourtonne 6 in Paramaribo. De supervisie ligt in handen van de Exploratie afdeling van Grassalco. Deze krijgt assistentie en begeleiding van het buitenlands consultatiebedrijf CSA Global, gevestigd te West Perth, Australië, alsook ondersteuning in een samenwerking met het exploratieteam van goudmaatschappij IAmGold.

NDP-Assembleelid Cotino wil van regering vernemen waarom tarieven vuurwapenvergunningen fors zijn verhoogd

Assemblee behandelt wetswijziging Vuurwapenwet

Cotino pleit voor een vuurwapen ontmoedigingsbeleid


De regering wil de tarieven van vuurwapenvergunningen drastisch verhogen. Een wetswijziging daartoe werd gisteren in behandeling genomen door De Nationale Assemblee. Rossellie Cotino (NDP), voorzitster van de parlementscommissie die de openbare behandeling van de wet heeft voorbereid, wil van de regering weten wat de onderbouwing is van de verhoging van de tarieven, zo schrijft Starnieuws vanochtend, dinsdag 2 juni 2016.

Voor de aanvraag worden steeds twee bekende redenen opgegeven, namelijk bescherming van have en goed of persoonlijke beveiliging en beoefening van de jachtsport. Veiligheid van burgers is de primaire verantwoordelijkheid van de overheid, stelde Cotino.

'Een onverantwoordelijke toename van wapenbezit onder de burgers kan lijden tot excessen. Hoe meer vuurwapenbezit hoe groter de kans op excessen. Een wapen moet een ultieme beschermingsoptie zijn, maar niet het middel waar allereerst naar wordt gegrepen, als wij het hebben over beveiliging. Optimalisering van de rol van de politie om de veiligheid te garanderen is zeer van belang om de behoefte van wapenbezit te verminderen.'Cotino pleitte voor een ontmoedigingsbeleid. 'Wat zal het ministerie van Justitie en Politie doen om de behoefte aan vuurwapens terug te dringen?', vroeg Cotino. Zij vroeg ook hoe de veiligheid wordt geoptimaliseerd.

Met de wijzigingen wordt beoogt om de kosten voor de dienstverlening ter afwikkeling van de conform deze wet aan te vragen vergunningen kostendekkend te maken. Cotino kan zich hierin vinden. De verhoging met honderden procenten heeft volgens haar niet te maken met de huidige financiële situatie in het land. De commissie van rapporteurs vindt dat de vuurwapenwet integraal gewijzigd dient te worden.

Tijdens de verschillende vergaderingen van de commissie is ook gediscussieerd over de meest noodzakelijke wijzigingen die meteen kunnen worden meegenomen bij deze wetswijziging. De voorgestelde tariefaanpassing is uitermate hoog en roept heel wat vragen op, zei Cotino. De commissie wil weten wat de ratio hierachter is. De commissie is het er over eens, dat die verhoging van de tarieven noodzakelijk is. Gepleit wordt voor een rechtvaardige, redelijke en billijke verhoging. Een verhoging die geen domper legt op de jacht- en schietsport. Een verhoging die betaalbaar is voor de gewone burger die zijn have en goed wil beschermen of die uit veiligheidsoverwegingen zichzelf wil beschermen.

Een machtiging voor het mogen dragen van een vuistvuurwapen moet volgens de wetswijziging worden verhoogd van Srd 165 naar Srd 2.400 en het verlengen van een vuurwapenvergunning van Srd 80 naar Srd 2.000. Het aanvragen van een vergunning kost nu Srd 4,50, maar dit bedrag moet worden opgetrokken naar Srd 100. Het verkrijgen van een machtiging voor een jachtgeweer zou moeten worden verhoogd van Srd 120 naar Srd 200.

Alle verloven leden Militaire Politie zijn ingetrokken

Onduidelijk is of intrekking verband houdt met vermeende constitutionele crisis


Leden van de Militaire Politie (MP) mogen voorlopig alleen in dringende gevallen met verlof. Ongeveer drie weken geleden zijn alle verloven ingetrokken. Of het te maken heeft met de door president Desi Bouterse geconstateerde constitutionele crisis die de staatsveiligheid in gevaar zou hebben gebracht, is onduidelijk, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 28 juni 2016. 

De leden van de MP weten ook niet waarom deze maatregel is genomen. Bij het Korps Politie Suriname zijn geen verloven ingetrokken.

'Het is al ongeveer drie weken gaande. Behalve spoedverlof voor dringende zaken, krijg je geen verlof", zo heeft de redactie van de Ware Tijd vernomen. Ook is niet bekend of deze maatregel ook voor de andere manschappen van het Nationaal Leger geldt.

Onlangs heeft president Bouterse in het parlement gesteld, dat op sociale media de wildste verhalen de ronde doen, als zou de regering grote hoeveelheden traangas en rubberkogels hebben geïmporteerd. Volgens het staatshoofd zijn er krachten bezig die aansturen op chaos en onrust in het land. Op sociale media wordt ook gesuggereerd dat grote hoeveelheden springstof zijn ingevoerd en opgeslagen in het munitiedepot van het Nationaal Leger.

Maar, dat daar wordt al springstof opgeslagen. De explosieven worden door de buitenlandse goudmaatschappijen geïmporteerd en in het depot van het leger opgeslagen en door militairen bewaakt. 'Er is altijd springstof daar. Al vanaf de periode van Cambior. Het is loos alarm. Bijna elke dag rijden lange trucks af en aan bij de bunker om springstof naar de mijnen te transporteren. Merkt men dit nu pas op? Het gaat niet om weinig springstof, daarom wordt die door de commando's van het Nationaal Leger bewaakt', aldus een niet bij naan en toenaam vermelde militair.

Assemblee houdt 29 juni besloten vergadering inzake Bouterse en 'constitutioneel vraagstuk'

President krijgt in beslotenheid ruimte om in te gaan op gevolgen uitspraak Krijgsraad


'Voorstel om over te gaan in Comité-Generaal teneinde de President van de Republiek Suriname, de heer D.D.Bouterse, in de gelegenheid te stellen De Nationale Assemblee te informeren inzake het constitutioneel vraagstuk in ons land'. Zo luidt agendapunt 2 van de huishoudelijke vergadering die voor morgenmiddag vanaf half een is uitgeschreven. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 28 juni 2016.

Na groen licht van de volksvertegenwoordiging zal de vergadering achter gesloten deuren rond een uur beginnen. Aangezien hiervoor toestemming nodig is van De Nationale Assemblee, wordt eerst een huishoudelijke vergadering gehouden.

Informatie die in comité-generaal wordt gegeven is geheim. Hierover mogen er geen mededelingen worden gedaan. De besloten vergadering tussen regering en volksvertegenwoordiging heeft te maken met de uitspraak van de Krijgsraad van 9 juni om het 8 decemberstrafproces op 30 juni te vervolgen. Bouterse is hoofdverdachte in het strafproces. De Krijgsraad heeft besloten dat schorsing van de vervolging is opgeheven. Tevens wordt de in april 2012 gewijzigde Amnestiewet genegeerd.
Nabestaanden mogen zich voegen in het proces en een schadevergoeding eisen. Het requisitoir is bepaald voor 30 juni.

Auditeur-militair Roy Elgin had op 4 maart gevraagd om op basis van artikel 5 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering, de schorsing van de vervolging met een jaar te verlengen. De Krijgsraad heeft dit verzoek afgewezen.

Belfort (ABOP) wenst Bouterse veel sterkte met voortzetting 8 decemberproces op 30 juni

'Ik zie dat de president duidelijk in de war is hiermee'

'Zonder enige onderbouwing is Bouterse een nieuwe crisis gaan constateren' - 'De verdachte wordt steeds angstiger'


Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort wenst president Desi Bouterse, de hoofdverdachte in persoon in het 8 decemberstrafproces, veel sterkte toe met de voortzetting van het 8 decemberstrafproces op donderdag 30 juni. 'Over drie dagen moet de auditeur-militair zijn requisitoir houden in het aanhangig zijnde 8 decemberstrafproces. Ik zie dat de president duidelijk in de war is hiermee en zonder enige onderbouwing een nieuwe crisis is gaan constateren. Naarmate de dag van berechting volgt, wordt een verdachte angstiger', zegt de politicus maandag 27 juni 2016 in het Dagblad Suriname. 

Belfort, voormalig minister van Justitie en Politie, benadrukt dat hij weet dat elke verdachte, naarmate de dag van berechting volgt, in een eigen crisis belandt. 'Je voelt je niet prettig als verdachte. Ik heb met honderden verdachten gesproken die in de afgelopen periode reeds berecht zijn, dus weet ik hoe de president zich op dit moment voelt. President, als ex-minister onder uw hoede, als vriend wil ik u meegeven om het hoofd koel te houden. Als het kan, ga in gebed en mediteer veel.'

Belfort zegt, dat het staatshoofd dusdanig is de war is met zijn aankomende berechting, dat hij na de openbare DNA-vergadering van dinsdag 21 juni, de uitgang van de vergaderzaal van het gebouw niet kon vinden. De politicus stelt, dat hij zich niet druk maakt om de uitspraken van het staatshoofd, die tijdens de vergadering deed blijken, dat hij Belfort een ‘politieke blootvoeter’ vindt. 'Toen hij dat woord bezigde, ben ik in het woordenboek gaan zoeken wat het precies betekende. Ik kon het nergens terugvinden. In de war zijnde, denk ik dat hij het woord zelf heeft gecreëerd. Naarmate de dag nadert, raakt hij meer en meer in de war.'

De parlementariër zegt, dat hij het staatshoofd eerder zich nooit op dusdanige manier in ’s landsvergaderzaal heeft zien uiten.

Volgens Belfort hebben verschillende prominenten, waaronder de waarnemend president van het Hof van Justitie en de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, vanaf het prille begin hebben aangegeven, dat er nimmer een constitutionele crisis is geweest. 'De briefschrijfster, de minister van Justitie en Politie, heeft zelf aangegeven dat zij niet praat over een crisis, maar over een constitutioneel vraagstuk. Zij distantieert zich van wat de president in het parlement heeft gezegd. Het is de president die dat zo vertaalt', aldus het Assembleelid. 'Wanneer de rechterlijke macht een rechtszaak behandelt of uitspraak doet, kan je geen informatie daarover vanuit het veld krijgen.' 

Volgens Belfort moet een ieder er rekening mee houden dat de rechterlijke macht één van de pijlers is van de democratie. Het bevreemdt hem, dat de bewindsvrouwe onlangs aan journalisten is komen aangeven, dat zij op basis van informatie uit het veld zaken kenbaar heeft gemaakt aan het staatshoofd. 'Laat zij aangeven wie haar die informatie heeft gegeven.'

Belfort benadrukt, dat hij dit aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons tijdens de openbare vergadering van 21 juni heeft gevraagd om de eerste brief, die minister Jennifer van Dijk-Silos aan de president heeft geschreven, ter beschikking te laten stellen aan het parlement. Dit is toen hij te horen kreeg, dat er een tweede brief zou worden geschreven, nu de beslissing van de Krijgsraad op schrift is gesteld. 'Eenmaal ze een tweede brief gaat schrijven, laat zij dan in het huis van het volk aangeven wat er precies aan de hand is', aldus Belfort.

Belfort zegt verder, dat de regering duidelijk probeert om scenario’s te creëren om zodoende een rookgordijn op te werpen voor de werkelijke crisis, waar mensen helemaal niet meer uitkomen met hun salaris. 'Ondertussen zijn de energie- en waterprijzen deze maand verhoogd. De brandstofprijzen sluiten binnenkort ook aan, terwijl alles in het leven duurder is geworden. Men probeert dus een situatie te creëren om het volk af te leiden van de werkelijke crisis. Het is een afleidingsmanoeuvre.'

Gewonde boomocelot in Colombia krijgt implantaten in twee poten

Ocelot in een kreek gevonden na te zijn aangevallen door een of meerdere dierenEen wilde boomocelot, die door een aanval van een of meerdere dieren, ernstig gewond raakte aan twee van zijn poten, heeft in Colombia, in de buurt van de stad Puerto Boyaca, een operatie ondergaan en de gewonde poten worden nu beschermd door kleine paarse 'afgietsels'. Dit bericht United Press International maandag 27 juni 2016.

Het Corpoboyaca wildagentschap vermeldt in een Facebookbericht, dat dorpelingen het dier hadden gevonden in een kreek en dachten dat het om een babyjaguar ging die aan het verdrinken was.


De kleine katachtige, die vermoedelijk in de kreek was beland na te zijn ontsnapt aan een aanval van een ander dier of dieren, werd later geïdentificeerd als een boomocelot (Leopardus wiedii), een soort dat leeft in de regenwouden van Midden- en Zuid-Amerika.

Het wildagentschap liet weten, dat de verwondingen aan twee van de poten van de ocelot dermate ernstig waren, dat dierenartsen in eerste instantie overwogen om de poten te amputeren, maar uiteindelijk werd toch besloten om de poten van het dier te redden.

De Universiteit Juan de Castelanos in Tunja bracht tijdens een drie uren durende operatie metalen plaatjes in de poten aan om de breuken te repareren. De ocelot is nu herstellende met de twee geopereerde poten goed ingepakt.


(Red. De Surinaamse Krant/UPI/El Tiempo)