woensdag 29 juni 2016

President Bouterse houdt 30 juni een persconferentie over stopzetting 8 decemberproces

Bouterse gaat uitleg geven over 'Resolutie 568/RP'


President Desi Bouterse houdt morgenmiddag vanaf twee uur een persconferentie over de stopzetting van het strafproces inzake de 8 decembermoorden. Dat heeft het Kabinet van de President woensdag 20 juni 2016 bekendgemaakt.

Bouterse zal uitleg geven over Resolutie 568/RP, waarmee hij procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday heeft opgedragen het strafproces met onmiddellijke ingang te staken. De verdere behandeling van de strafzaak over de 'gebeurtenissen op 7, 8 en 9 december 1982' zou een bedreiging vormen voor de staatsveiligheid.

Ex-legerleider Desi Bouterse is hoofdverdachte in deze strafzaak. De auditeur-militair was door de Krijgsraad bevolen morgen zijn requisitoir te houden en strafeis uit te spreken. De president heeft woensdag, nadat de regering het besluit tot stopzetting van de strafzaak had genomen, het parlement achter gesloten deuren geïnformeerd.

Tweede Kamer wil mening Statenleden Curaçao vernemen over milieuproblematiek Isla

Van Laar (PvdA):  'Hoe zien zij hun eigen rol en die van hun regering en de Koninkrijksregering?'


De Tweede Kamer wil een reactie van de Curaçaose Staten met betrekking tot de Isla-raffinaderij en dan met name de motie van PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar (zie hieronder). In de motie wordt het gebrek aan handhaving van milieunormen omschreven als ondeugdelijk bestuur en een schending van de mensenrechten. Dit bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 29 juni 2016.Via de motie, aangenomen in februari, kreeg minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opdracht om aan te dringen op een maximale vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen binnen een termijn van drie maanden.

In overleg met premier Ben Whiteman en minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur werd vervolgens besloten om twee externe experts in te schakelen voor advies over raffinage en wetgeving.

Van Laar constateerde vandaag, dat hij weinig reacties heeft gehoord van Curaçaose Statenleden over de wijze waarop Plasterk en de Curaçaose regering de motie hebben uitgevoerd, terwijl hij dat wel op prijs zou stellen. 'Hoe zien zij hun eigen rol en die van de Curaçaose regering en de Koninkrijksregering?', aldus de PvdA’er. Hij kreeg bijval van zijn SP-collega Ronald van Raak.
'Uitspraken van de Tweede Kamer zijn natuurlijk gericht aan de minister, maar ik begrijp het verzoek om de opvatting van de Staten te vragen', zei hij.

VVD-Tweede Kamerlid Barbara Visser, die partijgenoot André Bosman vervangt, sprak ook haar steun uit, al was ze iets terughoudender. 'Als ze behoefte hebben om te reageren, dan zouden ze dat al gedaan hebben', zei ze.

Jeroen Recourt, voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, stelde uiteindelijk voor om het verzoek om een reactie aan Statenvoorzitter Mike Franco te sturen, waarbij hij opmerkte dat de verschillende Statenfracties wellicht ook nog onderling van mening verschillen.

Verontwaardiging bij Pueblo Soberano over 'onzinnig plan' voor opleidingsinstituut UTS, BTP en Aqualectra

Opleidingsinstituut overheids-NV’s kost zeker 1,5 miljoen 

Echtgenoot minister Camelia-Römer (PNP) om advies gevraagd


Het project van UTS, Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) en Aqualectra om een eigen opleidingsinstituut te beginnen, heeft voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. Niet in de laatste plaats vanwege de investering die ermee gemoeid is, een half miljoen gulden per overheids-nv. Maar, ook omdat Carl Camelia om advies gevraagd is, de echtgenoot van minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Infrastructuur, onder wie BTP en UTS vallen, zo schrijft de Amigoe vandaag, woensdag 29 juni 2016. 

Jaime Cordoba, fractie- en partijleider van coalitiepartij Pueblo Soberano, heeft al bij de minister aangegeven het een ‘onzinnig’ plan te vinden. 'Toen het mij een paar weken geleden ter ore kwam, heb ik er direct vragen over gesteld, zeker ook omdat er in het plan staat dat elke overheids-nv een half miljoen gulden moet investeren.'

UTS boekte vorig jaar weliswaar winst, maar zag tegelijk ook haar inkomsten dalen. BTP geniet structurele inkomsten, maar Aqualectra-directeur Darrick Jonis liet gisteren tegenover lokale media al weten op dit moment niet akkoord te gaan met deze investering.

Minister Römer, UTS-directeur Paul de Geus en Carl Camelia belden gisteren in het radioprogramma van het station dat het nieuws naar buiten bracht, in. Alle drie benadrukten dat er volgens hen geen sprake is van belangenverstrengeling, al wist de UTS-directeur niet direct antwoord op de vraag waarom er reeds 250.000 gulden is begroot voor het project, onder de post meubilair.

Volgens BTP-directeur Franklin Sluis stamt het project al uit 2013 en biedt een eigen opleidingsinstituut alleen maar voordelen. 'Het gaat om specialistische kennis voor personeel dat continu bijgeschoold moet worden. Als je dat elders op het eiland steeds gefragmenteerd inkoopt, ben je veel duurder uit.'

Sluis zegt dat er geen winstoogmerk is en dat de investering van 1,5 miljoen zich binnen twee jaar kan terugverdienen. Het nu leegstaande pand van UTS aan de Rigelweg zou dan gaan dienen als locatie. 'Je hebt altijd kosten voor de baten. Als je dat niet wilt, kun je niets opstarten. Kennis kost geld, maar onwetendheid is nog duurder. Zonder interne technologische expertise, kan je geen complexe problemen oplossen.'

Toen het project in 2013 startte en Carl Camelia, als expert op het gebied van het opzetten van opleidingsinstituten en onderwijs, voor het eerst om advies gevraagd werd, was zijn vrouw nog geen minister. Camelia hanteert dezelfde argumenten als Sluis. Volgens hem is de kritiek het gevolg van jaloezie van concurrenten. De adviezen over dit trainingscenter worden ingegeven door de werkrelatie met de directeur van BTP, zijn expertise en de liefde voor onderwijs. 'Ik schrijf er geen facturen voor uit. Dat doe ik wel voor het opzetten van de politieacademie, waarvoor ik ben aangetrokken door de minister van Justitie.'

Of het project nu wordt afgeblazen wegens de kritiek, is onduidelijk. Franklin Sluis: 'We blijven er hard aan werken. Er zijn meer mogelijkheden voor financiering. Met een solide businessplan, kan je ook naar een bank stappen voor een lening.' 

Meerderheid leerlingen funderend onderwijs Curaçao beweegt te weinig

Onderzoek wijst uit dat infrastructuur voor beweging nog niet volledig aan eisen voldoet


De meerderheid van de leerlingen in het funderend onderwijs beweegt nog te weinig. Dat blijkt uit een onderzoek dat recentelijk is uitgevoerd. Acht van de tien geïnterviewde leerlingen voldoen nog niet voldoen aan de bewegingsnorm van minimaal vijf keer per week minstens een uur bewegen. Maar, ze hebben wel een positieve houding ten opzichte van sporten en bewegen. Dit bericht vandaag, woensdag 29 juni 2016, de Amigoe.

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de University of Curaçao (UoC), Skol Salú, dat valt onder Dienst Openbare Scholen (DOS), de Hogeschool van Arnhem (HAN) en Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK).

De geïnterviewde leerlingen bleken buiten school weinig te bewegen, er waren significante verschillen in de beschikbaarheid van bewegingsfaciliteiten binnen en buiten de scholen, de infrastructuur voor beweging en sport voldeed nog niet volledig aan de eisen en tot slot kan een gebrek aan financiële c.q. materiële middelen vanuit de school en de ouders als een knelpunt worden beschouwd.

De gepresenteerde bevindingen zullen intern worden bestudeerd en richtinggevend zijn om het beleid betreffende beweging en sportfaciliteiten aan te scherpen bij DOS. Er is zowel een kwantitatief als een kwalitatief onderzoek verricht onder leerlingen, leerkrachten en schooldirecteuren.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat genoeg beweging een positief effect heeft op de sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Beweging c.q. sporten bevordert concentratie, de fijne en grove motoriek en leidt tevens tot betere schoolprestaties vanwege adequate rijping van de hersenen. Het onderzoeksproject is uitgevoerd door de studenten Thom van de Bund en Pablo Platier (HAN). Vanuit DOS fungeerde Nathan Malbert als stagebegeleider en van het Research Center van UoC was Odette van Brummen-Girigori verantwoordelijk voor de onderzoekstechnische aspecten. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de schooldirecteuren Robby Taylor (Goilo school), Sharine McDonald (C.M.L. Maduro school) en Rosette Balentien (Schotborgh school) voor hun medewerking.

Oppositie stelt in verklaring uit te zien naar inzichten Krijgsraad inzake 'Grondwet-actie' Bouterse

'Onder alle omstandigheden ondersteunt oppositie onafhankelijk functionerende rechterlijke macht'


'DNA-leden van de oppositionele politieke partijen zijn eerder geïnformeerd geworden over het door de minister van Justitie en Politie geconstateerde constitutioneel vraagstuk, welke door de president in een besloten vergadering van De Nationale Assemblee is benadrukt. 

Uitgaande van het door de regering benadrukte constitutioneel vraagstuk is vandaag een Comité-Generaal gehouden. De Assembleeleden van de oppositionele politieke partijen benadrukken, dat het besluit van de Regering om artikel 148 van de Grondwet van de Republiek Suriname in werking te stellen integraal deel zal uitmaken van de besluitvorming van de Krijgsraad. De DNA-leden van de oppositionele partijen kijken ook uit naar de inzichten van de rechterlijke macht c.q. Krijgsraad met betrekking tot de instructies zoals vervat in de resolutie van de regering. De oppositionele politieke partijen benadrukken, dat zij onder alle omstandigheden een onafhankelijk functionerende rechterlijke macht ondersteunt, als één van de peilers van de rechtsstaat en de Trias Politica. Zij eisen daarom dan ook van de Regering om de principes van rechtsstaat, democratie en goed bestuur te waarborgen. 

Zij doen verder een beroep op eenieder om rechterlijke besluiten te respecteren en roept de regering op om het constitutioneel vraagstuk binnen wet en recht, op te lossen. 

De oppositionele politieke partijen roepen de regering op om alles in het werk te stellen dat de rechterlijke macht in alle vrijheid en veiligheid, ongehinderd in alle onafhankelijkheid haar grondwettelijke taken kan uitvoeren. 

Zij vragen voorts dat de regering daadkrachtig en op kordate wijze haar beleid effectief uitvoert, om de noden van het volk op te lossen. De oppositie is solidair met de noden van het volk van Suriname en zal alles doen om die noden te helpen lenigen.'

President Bouterse houdt vol dat 'krachten bezig zijn onrust te creëren'

'Bij een oplossing zullen er altijd minnen en plussen zijn'

Bouterse wil koste wat 't kost veroordeling in 8 decemberproces voorkomen en heeft daarvoor een grote duim...


President Desi Bouterse beweert, dat krachten die bezig zijn onrust te creëren geen vat mogen krijgen op de situatie, zonder uit te wijden over 'deze kwestie', zo schrijft Starnieuws vanavond, woensdag 29 juni 2016. Op geen enkele wijze heeft hij tot vandaag de dag uitgelegd waarom de staatsveiligheid in gevaar zou zijn en wie daarvoor dan verantwoordelijk zouden zijn. Bouterse heeft als president slechts intimidatie en ongefundeerde en onderbouwde uitspraken gehanteerd om als persoon onder het 8 decemberstrafproces uit te kunnen komen.

De resolutie die uitgevaardigd is op basis van artikel 148 van de Grondwet is een openbaar document, dat gepubliceerd zal worden.


Bouterse heeft ervoor gekozen om de De Nationale Assemblee vanmiddag achter gesloten deuren te informeren, omdat hij de rechterlijke macht ook niet in het openbaar wilde bespreken. Het staatshoofd haalde aan, dat er bij een oplossing altijd minnen en plussen zullen zijn.

Bouterse heeft nu dus ingegrepen in het 8 decemberstrafproces, waarin hij hoofdverdachte is van de moord van vijftien critici van het militaire regiem in december 1982. De president voert aan, dat hij aangegeven heeft dat een oplossing binnen recht en wet gezocht zou worden en dat dat ook is gebeurd.

De president zei verder, dat in het belang van de staatsveiligheid de procureur-generaal instructies gegeven zijn over de vervolging. De onderbouwing is in de resolutie vervat die voorgehouden is aan De Nationale Assemblee in comité-generaal. De president meent dat met het handelen van de regering voorkomen is dat er onrust zou plaatsvinden. Er is gehandeld op basis van de Grondwet. Hij gaat ervan uit dat rechters respect hebben voor de Grondwet.

Bouterse stelde dat hij diverse consultaties heeft gehouden. Hij vindt niet dat anderen, zoals diplomaten en buitenlandse machten, eerst geïnformeerd zijn en daarna De Nationale Assemblee. De resolutie is de uitkomst van de consultaties en in De Nationale Assemblee is het resultaat voorgelegd. De regering gaat zich nu concentreren op het Stabilisatie- en Herstelplan, aldus de president.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Dubbele moord bij inheems dorp Oelemarie in zuidoosten van Suriname

Nog veel vraagtekens en onduidelijkheden rond moord op een man en vrouw

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Nabij het inheemse dorp Oelemarie, in het zuidoosten van Suriname, zijn gistermorgen twee personen omgekomen bij een schietpartij. Het zou gaan om een man en een vrouw. Hun identiteit is nog niet bekend. Wat zich precies heeft voltrokken, is eveneens niet duidelijk, zo schrijft de webeditie van de Ware Tijd vanmiddag, woensdag 29 juni 2016.

De politie is naar het gebied getrokken voor onderzoek en wordt daarbij ondersteund door leden van de Militaire Politie. De verdachte van de dubbele moord was gisteravond voorzover bekend nog niet aangehouden.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname verwacht vandaag meer details te kunnen verstrekken.

Oelemarie ligt enkele tientallen kilometers verwijderd van de grens met Frans-Guyana. In het gebied zoeken honderden Brazilianen naar goud. Ook zouden er, eveneens Braziliaanse, bendes actief zijn die hun landgenoten met regelmaat beroven. In november 2014 werd bij Oelemarie een 24-jarige Braziliaan beroofd van zeven kilo goud en vervolgens vermoord. Vier verdachten werden daar enkele weken later voor opgepakt.

Sharmila Kalidien-Mansaram zegt lidmaatschap VHP op

Opzegging lidmaatschap vanwege onverenigbaarheid met inzichten en handelingen binnen VHP

Mansaram richt brief aan leiding VHP


'Hierbij zeg ik na bijkans 25 jaren dienstbaarheid aan de VHP zeer ongaarne mijn lidmaatschap van de VHP op vanwege onverenigbaarheid met de inzichten en handelingen die de afgelopen periode zijn geëtaleerd. Zelfrespect en mijn overtuiging om aan conflictminimalisatie te doen nopen mij tot dit besluit. Ik ontkom er niet aan dank te zeggen aan allen die mij hebben ondersteund in de goede en minder goede tijden en verzeker elke VHP’er dat die evenals alle andere Surinamers op mij zal mogen rekenen niet tegenstaande tijd, plaats en omstandigheden. 

Mijn dank aan VHP'ers en tal van niet-VHP'ers is groot en ik ontkom er niet aan om een aantal mensen bij naam te noemen. Dank aan wijlen voorzitter Jagernath Lachmon voor de wijze politieke en juridische lessen die ik mocht leren van hem zowel als advocaat stagiaire als VHP’er. 

Dank aan erevoorzitter van de VHP Ramdien Sardjoe onder wiens leiding ik vele leermomenten heb gekend en leiding mocht geven aan De Nationale Assemblee als vervanger van de vicevoorzitter.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de heer Radjkoemar Randjietsing die mij in de politiek introduceerde en voordroeg voor het DNA-lidmaatschap in het jaar 2000. Voorts gaat dank uit naar Rajen Pahladsingh voor de ondersteuning op cruciale momenten zoals bij en onder andere de voornoemde kandidaatstelling. 

Evenzo gaat dank uit naar de heren Shailendra Girjasing en Stanley Raghoebarsing voor respectievelijk de momenten van bescherming tegen politieke aanvallen en de warmhartige ondersteuning inclusief wijze raad. Ook gaat dank uit naar de heer Mahinder Jogi die zowel in goede als minder goede en ronduit slechte tijden (toen ik met ontslag was) poolshoogte heeft genomen.

Mijn hartgrondige dank gaat uit naar alle NPS’ers op wier ondersteuning ik altijd mocht rekenen. Een paar namen die het noemen alleszins waard zijn: Ronald Venetiaan, Sunil Oemrawsingh, Ruth Wijdenbosch, Arnold Kruisland. Ook aan de heren Winston Jessurun (DA’91) en Guno Castelen (SPA) zeg ik dank voor de momenten van discussie en ook ondersteuning voor visies. Uiteraard zeg ik dank aan alle VHP’ers (onder wie de jongeren als Adhir Soekhai, Sujata Kienno, Viren Garib, Krishan Thakoer, Rakesh Adhin, Wiren Oemrawsingh, Vachan Lachmipersad en ouderen van stad en districten met name Wanica, Nickerie en Saramacca) met wie ik een band heb opgebouwd en die ik niet als stemvee of instrumenten heb gezien doch als mensen met emoties met wie ik vrienden zal blijven. 

Tot slot ontvang ik gaarne binnen 10 dagen een bevestiging van de opzegging per e-mail of per post.' 

Met vriendelijke groeten, 
Sharmila Kalidien-Mansaram

Nabestaanden slachtoffers 8 decembermoorden stappen naar het IMF

Nabestaanden vragen IMF of zij nog wil samenwerken met Bouterse

Romeo Hoost overtuigd, dat Bouterse zich vroeg of laat toch voor Krijgsraad moet verantwoorden


Nabestaanden van slachtoffers van de 8 decembermoorden stappen naar het IMF en andere internationale organisaties om de handelwijze van de Surinaamse president Desi Bouterse aan de kaak te stellen. De nabestaanden gaan de organisaties vragen of ze wel met Bouterse willen samenwerken, nu de president de hervatting van het 8 decembermoordenproces heeft geblokkeerd. Dat zei Romeo Hoost van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname vandaag, woensdag 29 juni 2016, tegen het persbureau ANP, zo berichten diverse media in Nederland. 

'Op dit moment is er een vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Suriname, omdat de regering-Bouterse veel financiële steun nodig heeft. Ik hoop dat de mensen van het IMF nu in de gaten krijgen met wat voor persoon ze te maken hebben. Wij willen daar wel uitleg over geven.'

Voor Hoost komt het niet als een verrassing dat Bouterse het proces probeert tegen te houden door een beroep te doen op de staatsveiligheid. 'Al voor vandaag had ik voorspeld dat Bouterse een konijn uit zijn hoge hoed zou toveren om de boel te vertragen. Hij wil niet met zijn barbaarse misdaden uit het verleden worden geconfronteerd', zegt Hoost.

Zijn neef Eddy Hoost was één van de vijftien tegenstanders van het regime van Bouterse die op 8 en 9 december in 1982 zijn vermoord.

Romeo Hoost denkt, dat het voor Bouterse uitstel van executie is. Hij is ervan overtuigd, dat de Surinaamse president zich vroeg of laat toch voor de Krijgsraad moet verantwoorden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken wilde nog niet reageren op het blokkeren van het proces door Bouterse. Het ministerie wil de zaak eerst goed bestuderen.

Gajadien (VHP): 'Voordat Assemblee door Bouterse is geïnformeerd, doet minister Van Dijk-Silos uitspraken'

Oppositie niet te spreken over gang van zaken rond comité-generaal


De Nationale Assemblee heeft in de huishoudelijke vergadering van vandaag, woensdag 29 juni 2016, besloten om president Desi Bouterse in comité-generaal de gelegenheid te geven de volksvertegenwoordiging te informeren over de staatsveiligheid die in gevaar zou zijn. De president wil deze informatie achter gesloten deuren geven. De procureur-generaal heeft instructies gekregen van de president op basis van artikel 148 van de Grondwet. 

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft tegenover journalisten verklaard, zo bericht Starnieuws, dat de coalitie heeft besloten om de vergadering achter gesloten deuren te houden. De oppositie doet echter niet mee aan besluitvorming van De Nationale Assemblee zolang Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, die teruggeroepen zijn, nog deelnemen aan beraadslagingen van het college.

De Ware Tijd Online bericht, dat de gezamenlijke oppositie is weggelopen uit de huishoudelijke vergadering van het parlement toen gestemd zou moeten worden of de president achter gesloten deuren het collega dient te informeren over de door hem geconstateerde constitutionele crisis en over de staatsveiligheid. De oppositie zegt niet te zullen meewerken aan een besluit om deze zaak achter gesloten deuren te bespreken.

De oppositiefracties vinden, dat de samenleving recht heeft op informatie. Er had een openbare vergadering gehouden moeten worden.

Gajadien stelt, dat nog voordat De Nationale Assemblee ingelicht is minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie journalisten meegedeeld heeft hoe de regering heeft ingegrepen in het 8 december strafproces. Ook heeft de president buitenlandse mogendheden ingelicht over de situatie zonder de volksvertegenwoordiging te kennen.

Gajadien zegt dat sinds vorige week bekend is dat op basis van artikel 148 van de Grondwet waarschijnlijk zou worden opgetreden. Ook de besloten vergadering voor vanmiddag was al afgesproken. De oppositie zal aanhoren wat de president achter gesloten deuren te zeggen heeft.

Nabestaande Wijngaarde 'met stomheid geslagen' dat gehele regering meewerkt aan blokkade 8 decemberproces

'Hoofd van staat maakt gebruik van wetgeving om zichzelf te beschermen'


'Wij zijn met stomheid geslagen dat de totale regering eraan meegewerkt heeft. Ook minister Dodson (Regilio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, afkomstig uit de geledingen van DOE). Van hem zou je tenminste verwachten, dat hij een beetje zou tegenstribbelen. Er kunnen in de geheime vergadering dingen gezegd worden die wij niet te horen zullen krijgen.' 

Dit is een eerste reactie van Eddy Wijngaarde, nabestaande van een van de vijftien slachtoffers van de 8 decembermoorden - de journalist Frank Wijngaarde -, vandaag, woensdag 29 juni 2016, in de Ware Tijd Online, op het feit dat president Desi Bouterse de procureur-generaal, Roy Baidjnath Panday, opdracht heeft gegeven om artikel 148 van de Grondwet uit te voeren, waardoor het 8 decemberstrafproces wordt stopgezet.

'Het paradoxale is, dat de president, hoofd van de staat, gebruikmaakt van de wetgeving om zichzelf te beschermen. Hij doet alsof wij in een crisis zijn.'

Volgens Wijngaarde kan de procureur-generaal niet anders doen dan de opdracht uitvoeren, anders moet hij aftreden.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

MinOWC-minister Peneux zwijgzaam over invoering collegelden op de AdeKUS

'Ik ga daarover nog niet praten, u moet rustig wachten'

VHP-politicus en universitair hoofddocent Nurmohamed vreest, dat veel potentiële studenten zullen afhaken


Zowel studenten als docenten zitten vol spanning te wachten op het uiteindelijk besluit van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) over de invoering van collegegelden op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Er wordt gezegd dat het collegegeld gesteld is op 300 Amerikaanse dollar. Voor heel wat studenten is dit zeker geen goed nieuws, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 29 juni 2016.

De redactie van het dagblad vroeg minister Robert Peneux wat de studenten precies te wachten staat. De minister wenste echter nog niet uit te komen met een reactie. 'Ik ga daarover nog niet praten. U moet rustig wachten.'

Het Srd 750 inschrijfgeld is voor vele studenten al een probleem geworden met de hele economische situatie in het land.

Volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed (VHP), die tevens universitair hoofddocent en onderzoeker is, zegt de studenten van dichtbij mee te maken. Hij begrijpt de bezorgdheid van de studenten. Een van de consequenties van de invoering van collegegelden op zo'n niveau is dat een groot deel van de potentiële studenten zal afhaken.

'Het voorstel van 300 Amerikaanse dollar kan een probleem zijn, maar wie ben ik om daarover te beslissen. De studenten zullen dat zelf moeten beslissen. Inschrijfgeld of collegegeld pas je echter aan wanneer het goed gaat in een land. Juist in moeilijke tijden komen met zulke aanpassingen, komt niet zo gelukkig over', aldus Nurmohamed.

De AdeKUS is geen representatieve universiteit. Het instituut krijgt onvoldoende werk van buiten. Van belang is het model dat gehanteerd wordt om de prijs van collegegelden te bepalen. In een ideale situatie trekt de universiteit werk aan van buiten en krijgt geld in ruil daarvoor. Het verschil dat nog overblijft op de begroting komt dan van de studenten. 'In feite zou zeker 50% tot 80% van de middelen via dienstverlening moeten komen', stelt Nurmohamed. Eerlijkheidshalve geeft hij wel aan, dat op andere universiteiten de bijdrage van studenten ook steeds groter wordt, gezien de universiteiten ook minder dienstverleningsopdrachten krijgen. In de Surinaamse situatie is de dienstverlening van de universiteit op een heel laag niveau. De subsidies aan de universiteit zijn daarom zo hoog.

Nurmohamed stelde onlangs in het parlement voor, dat de overheid van al het geld dat uit het buitenland wordt geleend, tenminste 1% (5 miljoen Amerikaanse dollar) kanaliseert naar de universiteit. Hiermee zal kunnen worden gewerkt aan de kwaliteit van de potentie van de Surinaamse studenten. Die zullen op hun beurt een oplossing dienen te vinden voor de crisis in Suriname.

Aangezien de collegegelden worden ingevoerd, rijst nu de vraag wat er precies zal gebeuren met de kwaliteit van het onderwijs. Tegelijkertijd vragen studenten zich ook af welke voorzieningen de universiteit zal bieden met de invoering van collegegelden, na de huidige situatie waar men bijvoorbeeld vaak zelf op zoek moet gaan naar boeken en/of kopieën van boeken. 'Het is een heel pakket dat men moet aanbieden. Dat gaat niet zo gemakkelijk. Het zal zeker de komende jaren niet direct te implementeren zijn', aldus Nurmohamed.

VHP'er Leeflang reageert te zijner tijd op uitspraken van NPS-voorzitter Rusland

Volgens Rusland zijn er partijen die proberen om NPS te schaden en groei NPS te belemmeren


Kersverse VHP'er en vakbondsman en oud-NPS'er Murwin Leeflang zegt vandaag, woensdag 29 juni 2016, in het Dagblad Suriname, dat hij te zijner tijd, waarschijnlijk tijdens het partijcongres van de VHP op 3 juli, gaat reageren op uitspraken van NPS-voorzitter Gregory Rusland. Als gewezen NPS’er blijft Leeflang graag respectvol naar de partij toe. Verder verwijst hij naar de VHP-voorzitter voor commentaar.

De voorzitter van de Nationale Partij Suriname heeft afgelopen zaterdag enkele opmerkelijke uitspraken gedaan op een partijbijeenkomst in het district Para. Hij gaf aan dat de partij vijanden heeft die nu aan de macht zijn. 'Maar, vergist u zich niet, soms moet u ook kijken naar uw vrienden', zei hij.

Er zijn volgens Rusland partijen die proberen om de NPS te schaden en de groei van de NPS te belemmeren, zodat zij niet weer de positie van voorheen kan innemen. Zelfs partners van de NPS hebben geprobeerd om te infiltreren in de partij en hebben aan leden een worst voorgehouden. Sommigen zijn volgens Rusland hierop afgegaan. Het is echter alom bekend, dat Leeflang de overstap heeft gedaan naar de VHP.

Er zijn kennelijk al geruime tijd zaken binnen de NPS gaande, die bepaalde partijleden niet goed bevallen. In de afgelopen periode hebben enkele prominente leden de NPS verlaten, onder wie Sunil Oemrawsing, die secretaris van de NPS-afdeling Paramaribo was, John van Coblijn, die voorzitter van de NPS-afdeling Paramaribo was, en Armand Zunder, die tien jaar lid was van de NPS en in 2012 nog een gooi had gewaagd naar het voorzitterschap van de partij.

Bouterse grijpt met Grondwetsartikel 148 in in 8 decemberstrafproces uit vrees voor strafeis Krijgsraad

Minister Van Dijk-Silos: 'De puzzel is al opgelost'

Unieke stap van president Bouterse heeft veel weg van schuldbekentenis van persoon Bouterse


De regering heeft unaniem besloten om artikel 148 van de Grondwet in werking te stellen. Dit heeft minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie aan het begin van de middag, woensdag 29 juni 2016, meegedeeld aan journalisten die postgevat hebben bij De Nationale Assemblee. 'De puzzel is al opgelost', zei de bewindsvrouwe. 

De regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen de procureur-generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging. 

Zo luidt artikel 148 van de Grondwet. Voor het eerst wordt hiervan gebruik gemaakt. Er is een missive getekend vandaag, waarna de resolutie door president Desi Bouterse is getekend. 

Tijdens een regeringsvergadering op het paleis zijn de ministers ingelicht over deze stap.

Starnieuws verneemt dat ook met procureur-generaal Roy Baidjnath Panday een overleg is gevoerd. Minister Van Dijk-Silos zei dat de president verder uitleg zal geven. De Nationale Assemblee houdt vanmiddag een besloten vergadering hierover.

President Bouterse heeft met zijn ingreep voorkomen dat de Krijgsraad morgen een eis tegen de persoon Bouterse als hoofdverdachte in het 8 decemberproces uitspreekt. De angst voor een veroordeling heeft hem naar artikel 148 in de Grondwet laten grijpen. Maar, feitelijk is zijn unieke stap van vandaag een schuldbekentenis van hem als persoon....

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Teruggeroepen Sapoen en Chitan staan weer met lege handen na uitspraak Kort Gedingrechter

Sapoen en Chitan weer door een rechter in ongelijk gesteld


Somohardjo (PL): 'Ik hoop dat wij nu over kunnen gaan tot de orde van de dag, wij kunnen niet steeds bezig zijn met Sapoen en Chitan'


De Kort Gedingrechter vandaag, woensdag 29 juni 2016, de vordering van de teruggeroepen Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan afgewezen. Zij hadden de rechter gevraagd om het Centraal Hoofdstembureau (CHS) op te dragen geen invulling te geven aan de vacature totdat de zaak in bodemprocedure is beslecht. Dit meldt Starnieuws.

In deze zaak waren ook de politieke partijen Pertjajah Luhur, VHP en NPS voor de rechter gedaagd. Deze partijen stellen, dat Sapoen en Chitan geen Assembleeleden meer zijn, omdat zij zijn teruggeroepen.

De rechter heeft CHS opgedragen om in de opengevallen vacature te voorzien en heeft de grondslagen van de vordering afgewezen. Sapoen en Chitan vonden, dat de gronden om CHS op te dragen te voorzien in de vacature apert onjuist zijn. Het vonnis dat eerder geveld was, was bij voorraad uitvoerbaar. De opschorting kan alleen worden toegewezen als er sprake is van een juridische misslag. De rechter oordeelde dat dit niet het geval is.

De voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, zegt in een reactie, dat het vonnis allang uitgevoerd had moeten worden. De zoveelste rechter heeft nu bepaald dat Sapoen en Chitan onrechtmatig Assembleelid zijn. 'Ik hoop dat wij nu over kunnen gaan naar de orde van de dag. Het land heeft genoeg problemen die de aandacht vragen. Wij kunnen niet steeds bezig zijn met Sapoen en Chitan.'

NDP-politicus Abdoel rond verkiezingen 25 mei 2015 met de dood bedreigd

‘Er waren concrete dreigementen aan mijn adres, de politie heeft twee zaken in onderzoek'


Het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel is meerdere keren met de dood bedreigd voor en na de verkiezingen van 25 mei 2015. Dit maakte de NDP’er gisteren bekend in de De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de Vuurwapenwet. 

‘Er waren concrete dreigementen aan mijn adres. De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname heeft twee zaken in onderzoek’, zei Abdoel.

Toch vond de waarnemend fractieleider van de NDP in het parlement het niet nodig om een vuurwapen aan te vragen. ‘Ik loop al maanden met een aanvraagformulier voor een vuurwapenvergunning in mijn tas rond. Elke keer als ik het formulier naar voren haal, vraag ik me af of ik het wel of niet moet doen. Moet ik een wapen in huis halen om me veilig te voelen. Moet ik zo’n opvoeding geven aan de kinderen thuis?’, vroeg Abdoel zich af.

Oud-directieleden Currie en Muringen van Telesur krijgen nul op 't rekest van rechter in Kort Geding

Rechter van oordeel dat kwestie in bodemprocedure moet worden beslecht


Ex-directieleden Dirk Currie en Kenneth Muringen van Telesur hebben niets bereikt met het Kort Geding dat zij tegen het telecommunicatiebedrijf hadden aangespannen. De Kort Gedingrechter heeft alle vorderingen van beide mannen afgewezen. De rechter is van oordeel, dat de zaak zich niet leent voor een Kort Geding, maar in een bodemprocedure moet worden uitgevochten. Dit bevestigt advocaat John Kraag, één van de advocaten van Currie. aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 29 juni 2016. 

De ex-directeur wil tegenover de Ware Tijd niet ingaan op de kwestie.

Advocate Nailah van Dijk, die Telesur vertegenwoordigt, zegt dat het ontslag van Currie als algemeen directeur en Muringen als commercieel directeur, eind juni definitief ingaat. '30 Juni is hun laatste werkdag', zegt de raadsvrouwe.

De ex-directieleden hadden een Kort Geding aangespannen tegen Telesur, nadat hen ontslag was aangezegd. Zij hadden onder meer aan de Kantonrechter gevraagd om het ontslag op te schorten. Reden voor het ontslag was, dat de Raad van Commissarissen op onregelmatigheden in het financiële beleid van het bedrijf was gestuit.

De redactie van de Ware Tijd heeft vernomen, dat Currie en Muringen vastberaden zijn deze zaak tot het bittere eind aan te vechten. Ze hebben eerder ook een rechtszaak tegen het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme verloren, toen zij hun schorsing als directielid aanvochten. Begin november werden ze op verzoek van de Raad van Commissarissen geschorst door minister Andy Rusland.

Telesur kreeg op 29 oktober een nieuwe Raad van Commissarissen die wordt voorgezeten door Gardelito Hew-A-Kee.

Nationale Dag van Rouw zorgt voor rouw en teleurstelling bij vele scholen

Feesten op scholen in verband met 1 juli gaan niet door vanwege nationale rouwdag 


In verband met de Nationale Dag van Rouw morgen zien heel veel scholen en entertainmentorganisaties zich genoodzaakt hun feestelijke 1 juli gerelateerde activiteiten van die dag stop te zetten. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 29 juni 2016.

Een aantal scholen had voor de keti-koti-viering al dj’s ingehuurd en was van plan om een gezellige danspartij voor leerlingen en leerkrachten te houden. Sommigen hadden  kosten gemaakt voor kleding om te kunnen participeren aan de koto-modeshow, die zij elk jaar weer houden. Zonder muziek is het echter blijkbaar niet meer zo gezellig voor de kinderen, aldus het dagblad.

Er zijn veel teleurgestelde leerlingen die al weken bezig waren met het oefenen van hun danspasjes die zij nu niet meer kunnen tonen.

Andere scholen, die gewoon een snoeppauze of cook-out op de planning hadden voor 1 juli, zetten die activiteiten weliswaar voort.

Het is traditie, dat de avond voorafgaand aan keti-koti gefeest wordt op diverse locaties, waarbij het feest tot in de ochtend doorgaat. Een heleboel van deze keti-koti-dansi’s zijn nu ook afgelast. Velen zijn daarom van mening dat de datum van 30 juni voor het houden van een nationale rouwdag slecht gekozen is.

Bestuurskundige Boldewijn: 'Ik kan er geen touw aan vastknopen'

'Wat is de bedoeling van Bouterse met het comité-generaal?'

'Als je een comité-generaal nu houdt, dan ben je rijkelijk laat, dit had je 37 jaar geleden moeten doen'


In De Nationale Assemblee (DNA), wordt vanmiddag, woensdag 29 juni 2016, op verzoek van president Desi Bouterse waarin hij ingaat op de situatie die is ontstaan - volgens Bouterse, zonder enige inhoudelijke onderbouwing en argumentatie, is er sprake van een constitutionele crisis en zou de staatsveiligheid in gevaar zijn - na de uitspraak van de Krijgsraad waarin is bepaald dat het 8 decemberstrafproces doorgang vindt en de in april 2012 gewijzigde Amnestiewet wordt genegeerd. 

Bestuurskundige August Boldewijn zegt vandaag in het Dagblad Suriname, dat hij niet begrijpt wat de bedoeling hiervan is. 'Houdt dit in het geven van informatie over wat er op 8 december gebeurd is of heeft dit te maken met het juridisch proces dat nu gaande is en de uitspraak die moet worden gedaan. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Als je een comité-generaal nu houdt, dan ben je rijkelijk laat. Dit had je 37 jaar geleden moeten doen.'

Op dit moment is het volgens Boldewijn nog niet duidelijk wie zal deelnemen aan zo een comité-generaal. Zullen het parlementariërs zijn of de Raad van Ministers? Als het een comité-generaal met de voorzitters van politieke partijen is, dan neemt Boldewijn aan, dat de voorzitters aan hun achterban zullen moeten meedelen wat er besproken is. Er kan dan volgens hem niet gesteld worden dat het geheim blijft.

'Je kan dat niet doen. Als ik daar als vertegenwoordiger zat, zou ik niet meedoen aan het comité-generaal als ik het besprokene geheim zou moeten houden.'

Boldewijn wil in deze weten welke organisaties en vertegenwoordigers als het ware als de hoogste vertegenwoordigers worden beschouwd. Iedereen kan volgens hem feitelijk zelf invulling geven aan wat hij onder een comité-generaal verstaat, maar het betreft meestal wel de hoogste vertegenwoordigers van die organisatie die daaraan meedoen, want daar refereert het woord ‘generaal’ naar. Een comité-generaal is dus meestal een vergadering met de hoogste vertegenwoordigers van een organisatie. Dit gebeurt doorgaans achter gesloten deuren. Er kan maar hoeft geen sprake te zijn van een geheimhoudingsplicht voor de deelnemers aan deze vergadering. Dit hangt af van wat er afgesproken wordt. Als het een comité-generaal is om een bindende beslissing te nemen, dan is het een zaak die niet voor verandering vatbaar is, aldus Boldewijn.

Nederlandse media filosoferen deze dagen over de dag van morgen: Bouterse - strafeis Krijgsraad

De dag van morgen zorgt ook voor enige hoogspanning bij redacties Nederlandse media


Nederlandse media filosoferen deze dagen over de dag van morgen, donderdag 30 juni, de dag dat de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, Desi Bouterse, in de Krijgsraad waarschijnlijk een strafeis te horen krijgt. In aanloop naar die dag lijkt president Desi Bouterse zich in allerlei 'constitutionele crisis'- en 'staatsveiligheid in het geding'-bochten te wringen om als persoon Desi Bouterse onder de dag van morgen, onder een strafeis, uit te kunnen komen.

Zich baserend op vooral Surinaamse mediaberichten berichten de Volkskrant en het NRC vandaag, woensdag 29 juni 2016, over die dag van morgen, die ook tot hoogspanning lijkt te leiden op de redacties van diverse media in Nederland deze dagen.

'De spanning loopt op in Suriname nu de Krijgsraad op het punt staat de Decembermoorden-strafzaak, met president Desi Bouterse als hoofdverdachte, donderdag te hervatten. Het zijn de tropische regenbuien, de sibi busi, die Suriname deze dagen letterlijk maar ook figuurlijk schoonvegen. Terwijl ze rennen en schuilen voor de stortbuien is de aankomende zitting onder de Surinamers het gesprek van de dag. Op de markt, in de bus, op de radio bij de talloze debatten en inbelprogramma’s: het onderwerp waarop jarenlang een taboe rustte wordt voor het eerst echt besproken. Op straat en in de sociale media wordt druk gespeculeerd wat er gaat gebeuren', zo schrijft journaliste Nina Jurna, tegenwoordig correspondente in Rio de Janeiro, Brazilië, vandaag in het NRC met als kop boven haar bericht 'Valt nu toch het doek voor Desi?', de man waarover ze een boek schreef, dat eerst 'Desi – Desi Bouterse: Van Couppleger Tot President Van Suriname' als titel kreeg, maar uiteindelijk werd gewijzigd in een iets meer neutrale titel, 'Desi Bouterse, een Surinaamse realiteit'.

In haar artikel laat Jurna kort ondernemer Henri Behr aan het woord - een nabestaande, zijn broer, journalist Bram Behr, was een van de vijftien slachtoffers van de 8 Decembermoorden in 1982 - en de volgens Jurna 'gezaghebbend columnist' Giwani Zeggen, die nu en dan iets neerpent in de Ware Tijd en deel uitmaakt van een steeds groter wordende groep columnisten in Suriname die hun mening over van alles en nog wat willen ventileren. Columnisten pretenderen immers overal verstand van te hebben en er iets over te mogen 'zeggen'.

Zeggen: 'We leven niet meer in een militaire dictatuur, en hoewel pril: Suriname is een rechtsstaat. Het wordt niet meer geaccepteerd als Bouterse zich gaat opstellen alsof het de jaren tachtig zijn.' Maar, de praktijk wijst toch uit, dat het doen en laten van Bouterse wordt geaccepteerd. Verzet is nauwelijks te zien of te horen, of het zijn de protestacties van actiegroep 'We Zijn Moe' op en rond het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo, gelegen praktisch tussen het huis der democratie, De Nationale Assemblee - het Surinaamse parlement - en het 'paleis der crisissen en intimidatie', het presidentiële paleis, en de kritische betogen en ingezonden stukken in media van juristen die bijna allen - op een pro-Bouterse adept na - de door Bouterse opgeworpen constitutionele crisis als onzin en een Bouterse-verzinsel, waarvoor de man totaal geen onderbouwing opvoert, de prullenbak in dumpen.

Volgens Jurna is de positie van de president van Suriname verzwakt. Jurna in het NRC van vandaag: 'Daarbij kan Bouterse zich ook weinig fouten permitteren: zijn positie is verzwakt. De geplande zitting van de Krijgsraad komt op een moment dat de Surinaamse economie er belabberd voor staat door dalende goud- en olieprijzen en wanbeleid van zijn regering afgelopen jaren. De inflatie bedraagt 70 procent. Vooral de prijzen van nutsvoorzieningen schieten omhoog door afschaffing van subsidies en Surinamers kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Bouterse kon in 2015 de kiezers achter zich krijgen door een enorme verhoging van sociale uitgaven zoals ouderdomsuitkeringen en kinderbijslag. Intussen raakte de schatkist leeg en de deviezenvoorraad uitgeput. De waarde van de Surinaamse dollar is meer dan gehalveerd.'

In de Volkskrant van vandaag schrijft Stieven Ramdharie: 'Het is Surinames best bewaarde geheim: de strafeis die de militaire aanklager in 2012 wilde uitspreken tegen hoofdverdachte 'D.D. Bouterse'. Donderdag zijn weer alle ogen gericht op slechts één man: Roy Elgin. Toen voorkwam Bouterse met een Amnestiewet dat het werd uitgesproken. Morgen dreigt een nieuwe ingreep. Waarom is Bouterse zo bang voor Elgins woorden?'

Ramdharie gaat in zijn artikel vooral in op de vraag of Bouterse morgen voor de Krijgsraad schuldig kan worden verklaard. Was hij wel of niet aanwezig in Fort Zeelandia die 8e december 1982 toen vijftien van zijn politieke opponenten op gruwelijke wijze werden vermoord? De afgelopen jaren hebben diverse personen zowel voor als tegen Bouterse verklaringen hierover afgelegd en die worden door Ramdharie benoemd. Aanwezig of niet, geschoten op een of twee slachtoffers, hij was de hoofdverantwoordelijke op dat moment, op die zwarte dag in de recente Surinaamse geschiedenis.

Bouterse beweert echter sinds eind jaren negentig consequent, dat hij die nacht bij zijn toenmalige maîtresse Rita Chin A Loi was, schrijft Ramdharie, die vervolgens de advocaat van Bouterse citeert, Irwin Kanhai: 'Elgin moet het bewijs maar voorleggen dat mijn cliënt schuldig is. Ik zie het niet.'

De Nederlandse strafadvocaat Gerard Spong zegt in de Volkskrant van vandaag: 'De executies staan vast. Dat ze zijn voltrokken door militairen, staat ook vast. Evenals de plek. Maar, was Bouterse ook persoonlijk betrokken? Daar gaat het om. Was hij aanwezig en gaf hij het bevel? En, op de tweede plaats, lag het in zijn macht om de executies te beletten? Op grond van de 'command responsibility', die door alle internationale tribunalen wordt gebruikt, was hij als bevelhebber straatsrechtelijk aansprakelijk voor de executies.' Dat Bouterse toen zelf de trekker niet overhaalde, maakt volgens Spong niet uit.

(Red. De Surinaamse Krant)

ABS: Het leven is 55 procent duurder geworden dan het was in 2015

'Wijze waarop prijs van bepaalde goederen in winkels stijgen is gewoon duizelingwekkend'


De verhoging van de stroomtarieven lijkt in mei een bijzonder effect te hebben gehad op de prijzen van basisgoederen. Daar waar prijzen van sommige producten met 18 procent daalden, stegen anderen met 163 procent. Dit betekent, volgens cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, dat prijzen met gemiddeld 9,3% gestegen zijn, zo meldde het bureau gisteren in een persbericht.  

Vergeleken met een jaar eerder is het leven 55 procent duurder geworden. Over een periode van twaalf maanden zijn sommige basisgoederen 36 procent goedkoper geworden, maar de prijs van andere goederen schoot daarentegen met 236 procent omhoog. De inflatiemetingen van vorige maand vertoonden soortgelijke zware schommelingen.

Bijna driehonderd producten en diensten worden gezien als zaken die betrekking hebben op het basispakket voor levensonderhoud, zoals voedsel en drank, nutsvoorzieningen en transport.

'De wijze waarop de prijs van bepaalde goederen in de winkels stijgen is gewoon duizelingwekkend', zegt Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, vandaag, woensdag 29 juni 2016, in een reactie in de Ware Tijd.

'De cijfers van het ABS laten aan de beleidsmakers duidelijk zien, dat hoewel bepaalde verhogingen noodzakelijk zijn, het misschien anders moet. Als je dingen steeds plotseling doet, is de klap te zwaar voor de consument. Ik hoop dat de regering hierbij stilstaat en dingen voortaan geleidelijk aan doorvoert. Dan zal het dragelijker worden.'

Melkveesector lijkt ten onder te gaan

Melkveeboeren stappen over op slachtvee

'Melkveesector kan alleen gered worden als de Melkcentrale transparant is'


Ondanks de investeringen van melkveeboeren in de sector, zal deze niet meer rendabel worden. Het is daarom een kwestie van tijd voordat deze branche ten onder gaat. Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, zegt dat boeren noodgedwongen overstappen op slachtvee. Hij schat dat recent nog bijna vijftig boeren dit besluit hebben genomen. Zelf heeft Ramlagan van de veertig koeien waarmee hij begon, nu zeventien over. De rest is als slachtvee verwerkt. 

'Ik moet ermee stoppen. Ik red het niet meer.' Niet alleen de investeringen die nodig zijn om goede kwaliteit melk te krijgen, maar ook het beleid van de Melkcentrale is een reden waarom boeren er de brui aan geven. Ramlagan heeft het over voornamelijk inhoudingen op de opkoopprijs, wanneer de kwaliteit van de melk minder is, volgens de Melkcentrale, maar de beoordeling is niet transparant. Soms worden er 'onterecht' inhoudingen gepleegd. Boeren mogen hun melk door een andere keuringsinstantie laten beoordelen, maar dat zet volgens hem geen zoden aan de dijk, omdat de Melkcentrale uiteindelijk toch niet werkt met dat resultaat. De inhouding bij een 'slechte' kwaliteit op 1 liter melk is bijna 1 Srd.

'De melkveesector kan alleen gered worden als de Melkcentrale transparant is', zegt de voorzitter vandaag, woensdag 29 juni 2016, in de Ware Tijd.

Edmond Blufpand, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, onderkent dat boeren niet meer willen investeren in de melkveesector vanwege de hoge kosten. Een verhoging van de opkoopprijs ziet hij desgevraagd niet direct als een goede oplossing, vanwege de concurrentiepositie van de Melkcentrale.

De oplossing moet volgens Blufpand komen vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, dat het bedrijf moet beschermen tegen concurrentie. Hij stelt voor dat er een importheffing komt op buitenlandse melk om de lokale sector meer kansen te bieden. De Vereniging van Surinaamse Melkboeren heeft geen moeite met de beoordeling van de kwaliteit van de melk door de Melkcentrale. Toch ziet hij graag dat dit door een onafhankelijke instantie gebeurt, zoals de Melkwet dat voorschrijft.

AdeKUS leent bij bank in Italië en een bank in Israël totaal 28 miljoen Amerikaanse dollar

Geld bestemd voor bouw laboratorium, studentenkamers en collegezalen


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) krijgt twee buitenlandse leningen van in totaal 28 miljoen Amerikaanse dollar. De leningsovereenkomsten zijn al op 4 april gesloten, meldt het Bureau voor de Staatsschuld, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 29 juni 2016. Beide leningen zijn voor de bouw van diverse faciliteiten op het universiteitscomplex aan de Leysweg. 

De eerste lening van 4,5 miljoen Amerikaanse dollar, met een looptijd van vijf jaar, wordt verstrekt door de Israel Discount Bank tegen een rente van twee tot vier procent. De faciliteiten omvatten een laboratorium, studentenkamers en collegezalen.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., de derde grootste financiële instelling van Italië, tevens oudste bank ter wereld, leent de universiteit 23,8 miljoen euro, eveneens voor de bouw van de eerder genoemde faciliteiten. Deze lening heeft een looptijd van tien jaar, eveneens tegen tussen de 2 en 4 procent rente.

Jack Mencke, voorzitter van het universiteitsbestuur, wil voorlopig niet uitweiden over de plannen. Hij verwijst naar het ministerie van Openbare Werken, dat belast is met de uitvoering van het plan. 

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was niet bereikbaar voor commentaar.

De regering spreekt al jaren over uitbreiding en professionalisering van de universiteitsfaciliteiten. Toen vicepresident Ashwin Adhin nog minister van Onderwijs was, had hij uitgelegd dat de gedachte achter het bouwen van studentenkamers is om de 'campuscultuur' te stimuleren, waarbij studenten op het universiteitscomplex zullen wonen om zich volledig te wijden aan hun studie.

Curaçao's premier Whiteman aanwezig bij opening vernieuwd Panamakanaal

Vernieuwd kanaal kan ook voor Curaçao economische voordelen biedenPremier Ben Whiteman (PS) was op uitnodiging van de president van Panama, Juan Carlos Varelas, afgelopen zondag aanwezig bij de opening van het vernieuwdePanamakanaal, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 29 juni 2016.

De minister-president was onder de indruk van het ‘Canal Ampliado’ (uitgebreide kanaal). De opening van het kanaal is revolutionair en kan ook voor Curaçao economische voordelen bieden.

Op de foto is Whiteman te zien met de Nederlandse minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Arbeid en Otmar Oduber, de Arubaanse minister van Toerisme en Transport.

Project One Laptop Per Child (OLPC) op Curaçao heeft nieuwe naam, 'Digitalisering van scholen'

Groepen leerlingen krijgen beschikking over tablet of laptop en per klas touchscreen schoolbord


De minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), stelt dat het project One Laptop Per Child (OLPC) een andere naam heeft gekregen, maar dat het onderdeel van een ‘device’ voor leerlingen er niet volledig uit gelaten is. Het project heet nu ‘Digitalisering van scholen’, dat naast het invoeren van devices voor groepen leerlingen - dus niet voor elk kind een tablet of laptop - ook het in elke klas installeren van een digitaal touchscreen schoolbord inhoudt en een goede internetverbinding. 

Eerdaags zal een openbare aanbesteding plaatsvinden voor het project. Dick meent hiermee beter aan te sluiten op de technologische ontwikkelingen.

Zij heeft in dit kader onlangs een conferentie georganiseerd getiteld ‘Op weg naar een modelschool’ waarin vooral aandacht is geweest voor de Technical Vocational Education and Training (TVET). Leerkrachten met technologische ervaring in het onderwijs hebben hierbij presentaties gegeven. Het is de bedoeling dat collega’s elkaar zo veel mogelijk gaan scholen in wat zij zelf aan kennis op technologisch gebied in huis hebben.

Verzekeraar Ennia publiceert jaarcijfers 2015 te laat

'Accountant KPMG wil meer tijd wil en een aanvullende audit doen'


Verzekeraar Ennia publiceert de jaarcijfers 2015 later dan door de Centrale Bank CBCS (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) is voorgeschreven. Overigens is Ennia niet de enige verzekeringsmaatschappij die de datum van 30 juni niet haalt. Welke de anderen zijn, is niet bekend. Concurrent Guardian Fatum publiceert vandaag wel de financiële resultaten over 2015, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 29 jun 2016.

De Ennia-directie legt in een toelichting tegenover het Antilliaans Dagblad uit, dat de accountant, KPMG, de gepresenteerde jaarrekening nog niet heeft afgetekend. De accountant wil een additionele review toepassen op de waarde van de investeringen van de verzekeringsmaatschappij. Dit zal naar verwachting later ook in een statement op de website van Ennia worden gemeld, aldus directielid Gilbert Martina.

Later vandaag is er een bespreking tussen de Ennia-top en accountant KPMG. De voorgaande jaren werden de jaarcijfers van Ennia telkens afgetekend door KPMG accountant Lindomar Scoop. Ennia zegt al het cijfermateriaal ‘zoals altijd’ tijdig te hebben opgeleverd. Dat de accountant meer tijd wil en een aanvullende audit wil doen is een beslissing van de accountant waarop Ennia geen invloed heeft.


Om de rest van dit bericht te kunnen lezen gaat u naar hier.

VHP staat stil bij 1 juli 1863

VHP: lering trekken uit het verleden 


Op 1 juli 1863, werd de slavernij afgeschaft in Suriname. In 1952 was er een motie, welke was ingediend door de VHP om het personeel in overheidsdienst op 1 juli vrijaf te geven met behoud van loon, goedgekeurd. De dag van 1 juli is in 1959 bij wet vastgelegd als de 'Dag der Vrijheden' en ingevoerd als onze eerste Nationale Dag. Men is er vanuit gegaan, dat het voor alle bevolkingsgroepen in ons land ook een belangrijke dag is, daar zonder afschaffing van de slavernij, zij niet hier zouden zijn, naast de indianen die er al waren.

De slavernij in Suriname was zonder meer een donker tijdperk waarin slaven onmenselijk zwaar zijn gemarteld en gestraft. Het is belangrijk te vermelden, dat de slaven de slavernij nooit geaccepteerd hebben als een vanzelfsprekende zaak. De strijd van de marrons tegen de slavenhouders is ook een lange periode van heldenmoed en opoffering geweest.

De afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863 is niet vlekkeloos verlopen. Om de winsten te behouden, heeft men de vrijheid van slaven nog tien jaren uitgesteld. Daarna werden er contractarbeiders uit Azië geronseld.

Onderzoek naar de periode van de slaven en contractarbeiders, heeft aangetoond dat er veel verschillen maar ook veel overeenkomsten zijn. Het bleek dat in de praktijk contractarbeid in feite een nieuw systeem van slavernij was. Net zoals de slavernij was contractarbeid gebaseerd op racisme en de doelstelling was hetzelfde namelijk arbeids- prestatie leveren onder absolute gehoorzaamheid.

Bij herdenking van de afschaffing van de slavernij of Keti Koti, op 1 juli 1863, alsook bij herdenkingen van de immigratie van andere bevolkingsgroepen, herdenken we vooral het moedige verzet van onze voorouders om te ontkomen aan wrede onderdrukking, overheersing en uitbuiting. De VHP vindt daarom dat de dag van 1 juli een uniek moment biedt om, als nazaten van slaven en contractarbeiders, gezamenlijk terug te kijken naar een verleden waaruit we wijze lessen kunnen meenemen voor het heden.

Een van die wijze lessen is, dat wij als een multi-etnische samenleving, ons niet moeten lenen om onderling uitgespeeld te worden tegen elkaar. Koloniale meesters en de politiek hebben raciale en religieuze sentimenten gebruikt in het voordeel van egoïstische- en groepsbelangen. Bepaalde ideeën over superioriteit en inferioriteit worden nog steeds van generatie op generatie door nazaten overgeleverd.

De VHP onderschrijft, dat geen enkele bevolkingsgroep minderwaardig of meerwaardig is aan een andere en verwerpt daarom elke vorm van overheersing en dominantie. Alle bevolkingsgroepen staan voor de uitdaging om op basis van eigen identiteit, - lees eenheid in verscheidenheid - ,een waardevolle bijdrage te leveren aan de opbouw en ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

Een andere belangrijke wijze les is om te waarderen, dat onze voorouders in staat waren, ondanks pijn en vernederingen, uit te groeien tot inspirerende helden die zich hebben ingezet voor een betere toekomst voor het nageslacht. Zowel slaven als contractarbeiders hebben kracht geput uit elke zweepslag, lichamelijk geweld, elke vorm van geestelijk geweld om meer weerstand op te bouwen. Het bestuderen van dit verleden laat zien dat ook onze huidige generatie een verantwoordelijkheid heeft naar komende generaties om zich in te zetten voor een sociaal-rechtvaardige samenleving met welvaart en welzijn voor ieder.

De VHP roept daarom alle Surinamers op, ongeacht ras, geloof, cultuur en taal om met de ‘lessons learned’ uit ons gedeeld verleden, eensgezind te werken aan een gezamenlijke toekomst waarin er geen plaats is voor uitbuiting en andere vormen van moderne slavernij. Indachtig haar motto ‘Zelf Sterk, Samen Sterker’ wenst de VHP de gehele Surinaamse natie een bezinningsvolle en een Switi Manspasi Dey toe.

VHP

Assembleeleden willen van regering weten wat haar vuurwapenbeleid is

Behandeling wijziging Vuurwapenwet leidt tot veel vragen

'Regering heeft geld nodig en daarom wil zij vergunningtarieven met honderden procenten verhogen' - Verhoging ook door IMF gewenst


Nagenoeg alle Assembleeleden die gisteren in De Nationale Assemblee het woord voerden over de wijziging van de uit 1930 daterende Vuurwapenwet, willen van de regering weten wat het vuurwapenbeleid is. De drastische verhoging van de tarieven voor een vuurwapen vergunning zou volgens sommigen te maken hebben met het ontmoedigingsbeleid. 

Hieronder de voorgestelde wijzigingen:VHP-Assembleelid Krishna Mathoera en haar fractieleider Chandrikapersad Santokhi stelden onomwonden, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 29 juni 2016, dat de regering geld nodig heeft en daarom de tarieven met honderden procenten wil verhogen. Zij haalden aan, dat in het document van het Internationaal Monetair Fonds duidelijk staat dat de tarieven verhoogd moeten worden.

De NDP-Assembleeleden Stephen Tsang en Keshopersad Gangaram Panday benadrukten, dat het onjuist is om door de drastische verhoging mensen te ontmoedigen om een wapenvergunning aan te vragen. Gangaram Panday haalde aan, dat ook agenten die met pensioen gaan, recht hebben op bezit van een wapen. Zij zorgen ook na hun dienstjaren voor de veiligheid van zichzelf en hun gezin.

Amzad Abdoel, NDP, liet duidelijk blijken dat hij geen moeite heeft met de verhoging. Hij vindt dat wapenbezit sterk moet worden ontmoedigd. Hij is niet lang geleden met de dood bedreigd en heeft een formulier op zak voor het aanvragen van een wapen. Hij heeft dit niet gedaan, omdat hij geen voorbeeld wil geven aan kinderen dat je alleen met een wapen je veilig kan voelen. Er zijn volgens hem alternatieve methoden.

Na zijn betoog vatte Tsang samen waar het om gaat:

 1. De voorgestelde tarieven in de wetswijziging zijn veel te hoog.
 2. Een financiële drempel mag bij indiening, niet bij verlenging.
 3. Er moet geen verschil zijn in tarieven tussen stad en binnenland, omdat er geen verschil is in de vergunningsvoorwaarden.
 4. Een lager tarief voor vergunningen voor de schietsport, omdat er duidelijke beperkingen zijn in de vergunningsvoorwaarden.
 5. De vuurwapenwet behoeft een integrale wijziging.
 6. Duidelijke voorwaarden en vereisten bij de aanvraag en verlenging van een vuurwapenvergunning.
 7. Een maximale wachttijd voor de aanvraag.
 8. Duidelijke restricties
 9. Artikel 21 moet worden geschrapt. Hierin is opgenomen, dat de tarieven bij staatsbesluit door de regering kunnen worden genomen.
10. Legale verkoop van een vuurwapen moet mogelijk zijn.
11. De overheid moet zorgen voor de veiligheid in de samenleving. Het beste ontmoedigingsbeleid is die welke de behoefte doet afnemen.
12. Duidelijkheid over geldigheid van de vergunningen.

Diverse Assembleeleden vinden dat een commissie belast moet worden die gaat over de afgifte van een vergunning en niet de procureur-generaal. Mensen wachten jaren op hun vergunning.
Volgens Carl Breeveld van DOE waren er 50 aanvragen op een dag.

Besloten is door het Openbaar Ministerie om de tijden in te korten en het aantal aanvragen per dag te beperken op tien.

Breeveld ondersteunde het voorstel van Mathoera om de administratie te automatiseren. Nu wordt er nog gewerkt met kaartenbakken, waardoor de situatie niet overzichtelijk is. Diverse leden haalden aan dat het veiligheidsgevoel moet worden versterkt en illegaal wapenbezit afgestraft dient te worden. De vergadering is verdaagd naar de volgende week. Dan zal de minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie ingaan op de vragen die gesteld zijn.

De Vuurwapenwet 1930:

DSB boekt over 2015 Srd 30 miljoen minder nettowinst dan in 2014

Bank schrijft terugval toe aan teruggang economie, waardoor kredietrisico's zijn verhoogd


De Surinaamsche Bank (DSB) heeft vorig jaar haar inkomsten zien teruglopen van bijna Srd 85 miljoen in 2014 naar Srd 47 miljoen. De nettowinst van Srd 30 miljoen is aanzienlijk minder dan die over het boekjaar 2014, toen er sprake was van Srd 54 miljoen. De terugval schrijft de bank toe aan de algemene teruggang van de economie, waardoor de kredietrisico's zijn verhoogd. Het aantrekken van funding ging gepaard met hogere rentekosten, wat leidde tot een lagere rentemarge. 

De directie van de bank heeft maandagavond de algemene vergadering van aandeelhouders de cijfers over het boekjaar 2015, waarin de bank haar 150-jarig bestaan vierde, voorgehouden, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 29 juni 2016.

Er is aandacht gevraagd voor de koersontwikkeling, de sterk oplopende debet- en creditrentes en de toename van klanten die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Duidelijk is aangegeven, dat onder de gegeven omstandigheden de bank haar leidende positie zal behouden, maar dit jaar van groei geen sprake zal zijn.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) kondigde op 18 november 2015 een devaluatie van ruim 21% af. Die maatregel moest de stabiliteit op de valutamarkt enigszins herstellen. 'Ondanks een afgenomen vraag naar importen van de particuliere sector, constateren wij dat de devaluatie niet het beoogde effect had. De afwijking ten opzichte van de vrije marktkoers bleef sinds de devaluatie ver boven de 15% en bereikte een aantal keer een piek van 25%', aldus algemeen directeur Sigmund Proeve in het jaarverslag 2015.

De CBvS was in 2015 nauwelijks in staat om op dezelfde manier te interveniëren op de valutamarkt als in de afgelopen jaren.

'Wij merken op dat in januari 2016 een vorm van interventie via een commerciële bank in samenwerking met de cambio’s is geïnitieerd. Informatie over de opzet en werking van dit systeem is niet openbaar gemaakt. Wel stellen wij vast dat het zo nadrukkelijk betrekken van cambio’s bij het wisselkoersbeleid niet zonder risico’s is voor de reputatie van ons land. Vooral omdat de Caribbean Financial Action Task Force gaat beoordelen of Suriname de wet- en regelgeving naleeft die witwaspraktijken en de financiering van terrorisme moeten tegengaan. Vanuit onze rol als bank pleiten wij er opnieuw voor dat de overheid zich inzet om een diskwalificatie (blacklisting van het CFATF) te voorkomen. De gevolgen van een eventuele diskwalificatie voor het buitenlands betalingsverkeer, het investeringsklimaat en onze reputatie zijn immers niet te overzien. In dit verband vermelden wij ook dat internationale banken vanwege zeer stringente regelgeving hun relaties slechts onder steeds toenemende eisen willen voortzetten. Dit heeft ook op onze bank een grote impact.'

De bank stelt, dat het van belang is dat de aangekondigde stabilisatie- en herstelactiviteiten van de regering consequent en zonder vertraging worden uitgevoerd. DSB zal ook in deze moeilijke periode haar rol als grootste financiële instelling blijven vervullen en tegelijkertijd haar maatschappelijke verantwoording hoog in het vaandel blijven houden, zo schrijft de bank in haar jaarverslag.

Kritische noten VHP-politica Mathoera over Stabilisatie- en Herstelplan regering - Projecten beloven niets te worden

'Documenten inzake realisatie in plan genoemde projecten ontbreken'

'De projecten zijn niet in de diepte beschreven en we kunnen er niet over oordelen'


De oppositie heeft maandag in De Nationale Assemblee op haar manier haar kritiek geleverd op het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 van de regering. Op haar beurt heeft de coalitie ook kritiek geleverd op de kritiek van de oppositie door te stellen, dat de oppositie haar kritiek niet goed onderbouwd heeft. Het gaat erom dat in het herstelplan een aantal projecten is genoemd dat volgens de oppositie niets belooft te worden, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 28 juni 2016.

Volgens parlementariër Krishna Mathoera van de VHP zijn er in het plan alleen maar de te investeren bedragen en benamingen van een project genoemd. Er zijn verder op geen enkele wijze aanvullende documenten aan het parlement gepresenteerd, waaruit zou moeten blijken hoe de projecten zullen worden gerealiseerd.

'De projecten zijn niet in de diepte beschreven. Gezien wij die documenten niet hebben, kunnen wij geen oordeel vellen over als het project succesvol zal zijn of niet. Dit zijn projectideeën. De uitgangspunten om de ideeën vast te stellen, zijn niet duidelijk', aldus Mathoera.

De regering wenst kokos-, cacao- en aloë veraprojecten te initiëren. Deze projecten zullen ongeveer Srd 1.2 miljard kosten. Uit een goed uitgewerkt plan zou moeten blijken wat de verwachtingen zijn met betrekking tot het rendement van het project, op welke markten men precies mikt en op grond waarvan men hoop ziet in het project. Gezien het feit dat het om een tijdspanne van vijf jaren gaat, bestaat ook de mogelijkheid dat de markt die men nu op het oog heeft tegen die tijd niet meer bestaat of wel bestaat, maar niet de zelfde prijs biedt voor het product.

De concrete zorg die men heeft, is dat de leningen die de regering van het Internationaal Monetair Fonds genomen heeft, vanaf 2019 betaald moeten worden. Dat betekent dat men voldoende geld binnen moet hebben om de aflossingen te plegen, tevens voldoende geld over moet houden om in het land diepte-investeringen te plegen.

'André Misiekaba (NDP) stelt dat wij niet onderbouwd met cijfers, kunnen aangeven wat mis is. Mijn contravraag is, waar zijn de cijfers om de zaak te beoordelen? Ik geloof erin, dat men de oplossing moet zoeken in kansrijke sectoren, die bijvoorbeeld op korte termijn deviezen naar binnen kunnen halen. Dat is bijvoorbeeld de toerismesector en de dienstensector', zei Mathoera.

Chinees ministerie van Defensie schenkt materieel aan Defensie Suriname

Aan schenking diverse voertuigen is een training gekoppeld voor gebruik en onderhoud 

(Bron foto's: ministerie van Defensie)

Het ministerie van Defensie heeft drie vaartuigen, zeventien voertuigen en reserveonderdelen ontvangen van China. Het Chinese ministerie van Defensie deed deze schenking. Ambassadeur Jinxiong Zhang deed de ceremoniële overdracht aan minister Ronnie Benschop, zo bericht Defensie dinsdag 28 juni 2016.

De fysieke overdracht van de voertuigen heeft plaats gevonden op de luchtmachtbasis en die van de vaartuigen op de marinebasis. Naast de boten heeft Defensie drie trucks (troepentransport), vier ambulances, drie hijskraantrucks, vijf watertrucks en twee tankwagens.


Volgens de ambassadeur komen de geschenken voort uit de vriendschapsbanden tussen beide naties. China levert materieel naar wens en behoefte van de defensieorganisatie. Om goed en langdurig gebruik te maken van het materieel is onderhoud ervan heel belangrijk. Er is daarom een training gekoppeld aan deze overdracht voor gebruik en onderhoud van het materieel. Hiervoor zal een technisch team uit China theoretisch en praktisch onderricht verzorgen aan technici van de Landmacht en de Marine. Van 25 juni tot 4 juli 2016 worden 15 technici van de Landmacht en 15 van de Marine op locatie getraind per type voertuig en vaartuig, meldt het ministerie.

Minister Benschop bedankte de ambassadeur voor de steun die China, ook in deze moeilijke tijden aan de defensieorganisatie verleent. Het materieel zal de defensieorganisatie in staat stellen zijn taken beter uit te voeren en ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Hij rekent erop dat de vriendschap tussen beide landen zal blijven bestaan en vergroot wordt. Volgens hem is de bilaterale relatie tussen de beide defensieorganisaties hiervoor immers een brug met sterke pilaren, zo schrijft het ministerie.

Op verzoek van de bewindsman zal het Chinese technisch team ook een complete inspectie doen van een eerder geleverd vaartuig, dat defect is geraakt. Indien reparatie direct mogelijk is, zullen die werkzaamheden worden uitgevoerd. Anders zullen noodzakelijke onderdelen bij de volgende zending worden meegenomen.