zondag 3 juli 2016

VHP'er Gajadien: 'Regering heeft eerste deadlines IMF niet gehaald'

Regering bij eerste deadlines IMF al de mist in....

Suppletoire begroting voor 2016 nog niet bij De Nationale Assemblee ingediend


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) constateert, dat de regering de eerste deadline afgesproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet heeft gehaald. In de uitgewerkte matrix met het IMF is vastgelegd, dat 30 juni de suppletoire begroting voor 2016 bij De Nationale Assemblee moest zijn ingediend. 'De aangepaste begroting ligt echter nog niet bij De Nationale Assemblee', zegt Gajadien vandaag, zondag 3 juli 2016, op Starnieuws.

Hij heeft vernomen, dat de Staatsraad, de ontwerpbegroting nog moet bestuderen en een advies moet uitbrengen naar de president. In de begroting zijn de effecten van maatregelen die met het IMF zijn afgesproken ook opgenomen.

Een tweede doel is eveneens niet gehaald. De regering moest uiterlijk 30 juni een gedetailleerd stappenplan, met een tijdschema uitwerken voor de te introduceren Bruto Toegevoegde Waarde (BTW), af hebben. Gajadien stelt, da de regering er op gewezen is dat er onvoldoende capaciteit is om al de zaken in korte termijn uit te werken. Er moeten ook heel wat wetten worden ingediend bij De Nationale Assemblee, waarbij het IMF een bijdrage zal leveren.

'Met het aanbieden van het Stabilisatie- en Herstelplan hebben wij gezien hoeveel tijd de regering nodig had om dit af te krijgen en aan te bieden aan de volksvertegenwoordiging', brengt de politicus in herinnering. Het plan is bovendien incompleet. De doorrekening van de maatregelen ontbreekt. Ook de werking naar andere sectoren is een groot gemis.

Met de tarieven van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) wordt ook duidelijk aangetoond dat de regering de zaak volkomen verkeerd heeft aangepakt. Van te voren is door diverse maatschappelijke groepen gewezen op de complete ontwrichting van de samenleving. 'Nu moet het besluit over de flate rate voor de huishoudens weer teruggedraaid worden, omdat de bedragen die uit zijn komen rollen, niet te dragen zijn voor de middenklasse. Dit was van te voren al duidelijk. En bovendien hebben wij nog steeds niet de reële kostprijsberekening'

Hij vreest, dat zaken die afgesproken zijn met het IMF en het Stabilisatie- en Herstelprogramma niet uitgevoerd zullen kunnen worden zoals gepresenteerd.

Overigens berichtte het Dagblad Suriname al op 30 juni dat haar redactie uit betrouwbare bron had vernomen, dat de Staatsraad op 30 juni met spoed bijeen was geroepen om de suppletoire begroting van uitgaven en ontvangsten over het dienstjaar 2016 te behandelen. Het secretariaat van de Staatsraad heeft de stukken op 29 juni ontvangen. Een vlotte communicatie met de leden van de raad is niet mogelijk, omdat de stukken niet digitaal doorgestuurd waren door de regering, maar als hard copy.

Gezien de tijdnood werden de documenten 30 juni tijdens de vergadering aan de leden overhandigd. De mening heeft postgevat, z0 schreef het dagblad, dat het onmogelijk is om de suppletoire begroting van de zeventien ministeries naar behoren te bestuderen en te behandelen. Getracht wordt om morgen, 4 juli, in commissieverband alle ministeries erdoorheen te jagen.

De haast die de regering en de Staatsraad hebben, heeft te maken met IMF-eisen die aan vastgestelde termijnen en datums zijn verbonden, aldus het Dagblad Suriname op 30 juni.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/Dagblad Suriname)

Voorzitter C-47 verwacht dat mensen in opstand gaan komen

'Regering moet zich concentreren op enorme verarming volk en niet op staatsveiligheid'

'De compensatie die de regering geeft is al achterhaald'


Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt dat de regering zich beter kan concentreren op de enorme verarming van het volk, dan 'abstracte begrippen over staatsveiligheid uit te leggen'. 'De staatsveiligheid wordt eerder bedreigd door de inflatie van 55% binnen een jaar tijd. Bovendien blijft de koers nog steeds stijgen, waardoor de Srd elke dag minder waard wordt', zegt Berenstein zondag 3 juli 2016 op Starnieuws. 

De effecten van de verhoging van de elektriciteitstarieven zijn nog niet meegenomen in het inflatiecijfer van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. De inflatie van 55% is van mei dit jaar in vergelijking met mei 2015. In de maand juni zijn de prijzen van goederen en diensten verder gestegen. De koopkracht gaat nog verder achteruit.

Berenstein verwacht dat mensen in opstand zullen komen. 'Mensen lijden armoede. Zij zijn enorm verarmd. De compensatie die de regering geeft, is al achterhaald. Ook de collectieve arbeidsovereenkomsten die hier en daar gesloten zijn, zijn niet meer reëel', aldus de vakbondsleider.

Het is nog steeds niet gelukt om de koers te stabiliseren. Berenstein verwacht erupties in de samenleving als het roer niet onmiddellijk wordt omgegooid. 'De regering moet zich bezighouden met de problemen van het volk en de aandacht niet afleiden.'

Na 28 jaar stopt conciërge Ben Mac-Intosh van Berlage Lyceum in Amsterdam-Zuid

Geliefde Mac-Intosh vertrekt naar Suriname om mantelzorg aan zijn ouders te verlenen

(Bron foto: AT5)

Ben Mac-Intosh, de geliefde conciërge van het Berlage Lyceum in Amsterdam-Zuid, stopt ermee na 28 jaar trouwe dienst. Hij vertrekt naar Suriname om mantelzorg te verlenen aan zijn ouders, zo bericht de lokale Amsterdamse zender AT5 vandaag, zondag 3 juli 2016.

Ben betekende veel voor de school en zijn vertrek is dan ook niet onopgemerkt gebleven. Naar eigen zeggen is het vak van conciërge een gave. Je moet er gevoel voor hebben. En dat had Ben zeker. In al zijn jaren als conciërge heeft hij zich opgeworpen als 'tweede vader' voor de kinderen op zijn school. En zo zien zij hem ook. 'Hij heeft ons goed opweg geholpen. En nu zijn we groot genoeg om onze kinderen op weg te helpen. Dus dat is heel mooi', zegt een oud-leerling.


'Dat mag ik meemaken, dat ze me dat geven. Deze zoon die altijd met z'n dochters langskwam en ze 's ochtends naar school bracht.'

'Ze noemen u opa en ze zullen u altijd opa blijven noemen. Maakt niet uit wanneer ze u zien, ze gaan u altijd opa blijven noemen. En ik ga u ook altijd papa blijven noemen, for life. Want u bent mijn vader. Waar mijn vader er niet was, was u er wel', zegt de oud-leerling.

Dat Ben niet zomaar een conciërge is moge duidelijk zijn. Hij gaat de kinderen op school dan ook erg missen. 'Het zijn gewoon mijn kinderen. Als u zelf kinderen thuis heeft en 's ochtends naar school toe stuurt, dan vang ik ze op als hun surrogaat-vader eigenlijk. Ik ben gewoon hun vader', zegt Ben. Het afscheid valt hem zwaar. Maar, hij is blij met met alle steun die hij zijn laatste dag heeft gekregen. 'De liefde die je elk jaar gegeven hebt, dat krijg je dan in één keer terug.'

Minister Dodson grijpt in en fluit EBS terug met haar Ledstraatverlichtingproject

Project wordt door bewindsman in ijskast gezet: 'De middelen kunnen beter worden gebruikt'


Het op 1 juli aangekondigde Ledverlichting-project van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) van 30 miljoen Amerikaanse dollar wordt voorlopig in de koelkast geplaatst. Dit project wordt aangehouden. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft aangegeven, dat er voorlopig geen grote projecten uitgevoerd zullen worden door EBS. Er moeten prioriteiten worden gesteld. 

De minister zegt vandaag, zondag 3 juli 2016, op Starnieuws dat het veel belangrijker is om te werken aan bepaalde gebieden waar voorzieningen moeten komen. Zo hebben Coronie en Nickerie dringend een investering nodig.

De EBS was van plan om in de tweede helft van dit jaar te beginnen met het vervangen van de ruim 60.000 HPL (High Pressure Mercury Lamp) en SON (Sodium Vapor Lamp) lampen en armaturen, door ledverlichting. Landelijk wordt ruim 6.8 megawatt elektriciteit verbruikt aan straatverlichting. Uitgaande van een efficiency rate voor de dieselmachines in de opwekcentrale van 0.27 l/kWh, is het brandstofverbruik dat hiervoor nodig is ongeveer 8 miljoen liter. Hierop zal dus 50% bespaard worden, stelde de EBS.

Dodson vindt echter,dat de vervanging op dit moment te veel geld kost. De middelen kunnen beter worden gebruikt. De minister zegt verder nog, dat de directie van de EBS begrip zou hebben getoond voor het standpunt het project voorlopig niet uit te voeren.

Mathoera (VHP): 'Minister Van Dijk-Silos is focus op inhoud van haar functie totaal kwijt'

'Wijze waarop minister rechters in het openbaar heeft besproken, is nationale schande'

'Het schaadt het imago van Suriname, is onethisch en onacceptabel' - 'Bewindsvrouwe is een loyale partijsoldaat'


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera vindt, dat de minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie de focus op de inhoud van haar functie, totaal kwijt is. De wijze waarop de minister vonnissen en daarmee rechters in het openbaar (persconferentie) heeft besproken, is een nationale schande. 'Het schaadt het imago van Suriname, is onethisch en onacceptabel. Het geeft aan, dat de minister niet stevig in haar schoenen staat om haar onafhankelijk gezag te waarborgen', aldus Mathoera vanochtend, zondag 3 juli 2016, op Starnieuws. 

Het Assembleelid zegt, dat de president, noch de minister concrete informatie, gebaseerd op feiten en omstandigheden, alsook uitgebreide informatierapporten hebben gepresenteerd, als zou de staatsveiligheid in gevaar zijn. De reden voor de onlangs gehouden besloten en geheime vergadering in De Nationale Assemblee (DNA), snapt zij dan ook niet. 'Die vergadering kon gewoon openbaar zijn, omdat er geen informatie is gegeven, welke al niet openbaar is.'

Mathoera, die jaren politiecommissaris en hoofd van de Justitiële Dienst is geweest, zegt dat er geen enkele sprake is van staatsgevaar. 'Dit wordt bevestigd door het functioneren van het staatshoofd, de ministers en alle staatsinstituten alsook de Krijgsraad.' Het enige dat in het geding is, s de veiligheid van individuele burgers, die elke dag mishandeld en beroofd worden waar de minister geen enkel oor en oog voor heeft.

'In plaats van een conflict te riskeren en de eer aan zichzelf te houden, is de minister ook maar een loyale partijsoldaat geworden, als alle andere partijsoldaten in De Nationale Assemblee.' 

Rechtszaken en vonnissen zijn openbaar en toegankelijk voor elke burger. 'Die kunnen hun oordeel vellen. Als burgers het niet mee eens zijn, kunnen zij dit via beroepsprocedures tot bij de internationale rechter uitvechten.'

Mathoera benadrukt dat rechters, die primair de waarheid toetsen en rechtszekerheid garanderen, voor het leven worden benoemd, op basis van een gedegen opleiding en een uitgebreide selectieprocedure. 'En dit is niet het geval bij de uitvoerende en wetgevende macht.'

De hele samenleving wordt juist nu op haar kop gezet, omdat de betrokkenen in het 8 decemberstrafproces, de waarheid niet onder ogen durven te zien. 'Als Justitieminister aangeven, dat partijloyalisten de veiligheid in gevaar kunnen brengen, is een inbreuk op het gezag van de leider van de NDP en een grof brevet van ongeschiktheid aan de politie en leger instituten, die tot nog toe met man en macht proberen met de weinige middelen, zaken in goede banen te leiden.'
Mathoera vindt dat de leiding van deze instituten bewijzen, dat zij meer tact en wijsheid hebben dan de minister.

Het Assembleelid geeft aan dat er sprake is van staatsgevaar als de veiligheid van personen, van staats- en particuliere objecten, van instituten en gevestigde ambassades, niet gegarandeerd is door politie autoriteiten. 'Het veilige klimaat, waarin zij behoren te functioneren is geschonden of dreigt geschonden te worden.' Tegelijkertijd kunnen leden van de regering en buitenlandse gezagdragers, die hier op bezoek komen, niet beveiligd worden. Mathoera staaft haar argument door te wijzen op het recente bezoek van Guyana’s president en de UNASUR delegatie - beiden na de uitspraak van het tussenvonnis op 9 juni. 'Dit impliceert dat de staatsveiligheid niet in het geding is.'

Een andere reden zou kunnen zijn dat het leger niet in staat is de bescherming van het Surinaamse grondgebied en de natuurlijke hulpbronnen, te garanderen. 'Kortom staatsgevaar heeft te maken, indien de inwendige en uitwendige veiligheid van de Staat, welke verankerd zijn in de artikelen 130, 177 en 178 van de Grondwet, niet gegarandeerd zijn.' Verder als strafbare feiten hebben plaatsgevonden, welke expliciet genoemd zijn in titel 1 van het Wetboek van Strafrecht, als te zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat.

 Het Assembleelid merkt verder op, dat over de inrichting en het functioneren van de Staat, de concentratie van macht verdeeld is over drie machten: de regering, het parlement en de rechterlijke macht. Alle drie hebben maar één doel: door het hoog houden van principes en elkaar te controleren, moeten zij goed bestuur bewerkstelligen. 'Op dit moment is de verhouding inderdaad verstoord, omdat de Assemblee haar gezag uit handen geeft, door geen controle op de regering uit te voeren en zelf geen vonnissen uit te voeren.'

Actiecomite binnen PLO gaat eigen bushoudersorganisatie oprichten

PLO zou belangen bushouders niet behartigen waardoor bussector achteruit gaat

'De PLO en de overheid spelen onder één hoedje'


Het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders, onder leiding van Suraj Sahadew-Lall, zal binnenkort een eigen bushoudersorganisatie oprichten. Het comité vindt, dat de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) de belangen van bushouders niet behartigt, waardoor de bussector achteruitgaat. 

'De PLO en de overheid spelen onder één hoedje, waardoor we onder meer nog steeds geen tariefverhoging kunnen krijgen', zegt Sahadew-Lall, coördinator van de actiegroep, vandaag, zondag 3 juli 2016, in de Ware Tijd.

Hij reageert op de herverkiezing van John Mahadewsingh onlangs tot PLO-voorzitter. Bij deze verkiezing was het Actiecomité uitgesloten van deelname. Het comité had eerder de rechter verzocht de 140 bushouders die bij hem zijn aangesloten, als lid toe te laten tot de PLO, om te voorkomen dat ze werden uitgesloten van deelname aan de verkiezing. De rechter wees de eis echter af en besliste, dat er volgens de statuten van de PLO gewerkt moet worden.

De actiegroep is ervan overtuigd dat als zijn leden waren toegelaten tot de verkiezing, Mahadewsingh zou zijn weggestemd. Sahadew-Lall zegt dat het PLO-bestuur weigert de 140 bushouders toe te laten in de organisatie. Volgens de statuten kan dat wel afgedwongen worden tijdens een algemene ledenvergadering, maar dan moeten tien leden het verzoek ondersteunen. 'Dat heeft geen zin, want we gaan geen ondersteuning krijgen van het clubje van Mahadewsingh.'

Mahadewsingh die eerder alweinig wilde zeggen over de actiegroep, aldus de Ware Tijd, was niet bereikbaar voor commentaar.

Stroomrekening EBS wordt toch aangepast

'Flat rate' huishoudens wordt afgeschaft en maakt weer plaats voor 'staffel-model'


Bij de volgende rekening van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal verlichting komen. De zogenoemde flat rate voor huishoudens (dit betekent, dat hetzelfde bedrag voor elk kWh betaald wordt) wordt afgeschaft. Net als vóór de tariefsverhoging inging in mei, gaat weer het zogenoemde staffelmodel worden toegepast (bij een staffelmodel verandert het tarief naar gelang uw verbruik toeneemt). Dit bevestigt minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag, zondag 3 juli 2016, op Starnieuws. 

De bewindsman heeft gisteren met de Raad van Commissarissen en de directie van de EBS een evaluatie gepleegd over het verhoogde tarief. Gebleken is, dat de middenklasse het hardst getroffen is door de nieuwe tarieven.

Voor alle huishoudens zullen de verschillende tariefgroepen per kilowattuur (kWh) worden berekend. Dit maakt dat huishoudens die boven de 800 kWh verbruiken, niet ineens geconfronteerd worden met Srd 1,31 per kWh. Ook voor hen geldt tot 150 kWh 15 cent, 151-300 kWh 30 cent, 301-450 kWh 33 cent, 451-600 kWh 50 cent, 601-800 kWh 74 cent. Een huishouden dat bijvoorbeeld 850 kWh verbruikt, betaalt dus voor de 50 kWh het tarief van Srd 1,31.

Veel huishoudens zijn in problemen gekomen, omdat het verbruik vanaf 801 kWh een flate rate was van Srd 1,31 per kWh.

Minister Dodson zegt, dat op basis van de evaluatie duidelijk bleek, dat de rekening te zwaar is voor de middenklasse. De nieuwe berekening wordt per direct ingevoerd. Het bedrijf zal er alles aan doen om verder te bezuinigen, waardoor de kostprijs omlaag gaat. Dodson zegt verder, dat directie en Raad van Commissarissen alle medewerking hebben toegezegd om de kosten verder omlaag te helpen brengen door efficiënt beleid. Verschillende voorstellen worden verder uitgewerkt.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara Amsterdam, belicht gevolgen Brexit, herverkiezing Oostenrijk en dienstplicht Nederland

Panel discussieert over door president Bouterse geïnitieerde blokkade 8 decemberstrafproces


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 3 juli 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:* Brexit: hoe nu verder?
Brexit heeft geleid tot radeloosheid, zowel in het Verenigd Koninkrijk (VK), als in Brussel. Niemand weet hoe het verder moet.
Moet het VK gestraft worden door zware eisen te stellen aan de uittreding?
Zal een dergelijke aanpak andere landen afschrikken om ook uit te treden?
Het VK is een belangrijke handelspartner van Nederland en Duitsland. De stem van deze twee landen is cruciaal in de afwikkeling van Brexit. Welke positie gaan Nederland en Duitsland innemen?
Het is duidelijk dat de huidige koers van federalisering zonder democratische verantwoording bij gebrek aan draagvlak een dood lopende weg is. Is een EU met twee snelheden een realistische optie?
In het VK is de ontgoocheling groot. Brexit heeft geleid tot een monetaire, politieke en constitutionele crisis. Het protest tegen Brexit zwelt aan. Hoewel de uitslag van het raadgevend referendum niet bindend is, houdt de Britse regering tot nu toe vol dat ze de uitslag zal overnemen en dat er geen weg terug is. Een officieel uittredingsverzoek aan Brussel hebben de Britten echter nog niet ingediend. Is het mogelijk dat de nieuwe regering die na de verkiezingen in oktober aantreed, de Brexit blokkeert?

* Nieuwe kans Oostenrijkse populisten
In Oostenrijk heeft de rechter de uitslag van de onlangs gehouden presidentsverkiezing ongeldig verklaard, op grond van procedurele onrechtmatigheden.
Bij die verkiezing verloor de kandidaat van het rechts-populistische FPö, Norbert Hofer, nipt van de centrum-linkse Alexander van der Bellen. Deze uitslag zorgde voor vreugde in Brussel. Nu blijkt dat Brussel te vroeg gejuicht heeft. Zorgt Oostenrijk voor de primeur door de eerste populistische president te leveren?
Hofer heeft meerdere malen verklaard, dat hij voorstander is een referendum over de EU. Gelet op de stemming in Europa, is het niet moeilijk te raden wat de uitslag van dat referendum zal zijn. Zijn de populisten de EU aan het opblazen? Is het mogelijk de opmars van het populisme in Europa te stoppen?

* CDA: dienstplicht voor probleemjongeren
CDA-leider Sybrand van Haersma Buma heeft het idee gelanceerd om de dienstplicht her in te voeren voor jongeren die overlast veroorzaken. Het leger zou deze jongeren disciplineren en socialiseren.
Hoe zinnig is dit idee?
Is het leger er voor gevechtstaken of voor het oplossen van maatschappelijke problemen?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Aandacht voor de blokkering van het 8 Decemberproces door het activeren van artikel 148 van de Surinaamse grondwet door president Bouterse en zijn ministersteam . Het panel doet moeite om actueel commentaar uit Paramaribo te verkrijgen.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Wesley Amzand en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 3 juli 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.