maandag 4 juli 2016

EBS: 'Missive van 1 mei 2016, waarin huidige tarieven zijn bepaald, is nog steeds van kracht'

'Berichten in media over mededelingen minister Dodson zorgen voor veel ruis'


De elektriciteitstarieven worden door de overheid bepaald en middels een missive bekrachtigd. Dat wil zeggen, dat de Raad van Ministers hieromtrent een besluit neemt. De missive van 1 mei 2016, waarin de huidige tarieven zijn bepaald, is nog steeds van kracht. Zodra de EBS een nieuwe missive heeft ontvangen zal zij dit conform hetgeen daarin aangegeven, uitwerken casu quo uitvoeren. Dit stelt de NV de Energie Bedrijven Suriname (EBS) in een vandaag, maandag 4 juli 2016, uitgebracht persbericht, naar aanleiding van mediaberichten. 

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft te kennen gegeven, dat het staffel-model moet worden gebruikt om de tarieven te berekenen. Dit houdt in dat diverse prijzen worden gebruikt tot 800 kilowattuur. Daarna geldt het tarief van Srd 1,31 voor huishoudens.

De EBS stelt, dat de berichten in de samenleving mogelijk voor veel onduidelijkheid hebben gezorgd. Er was gesteld dat er uiterlijk juli, na een periode van gedegen evaluatie, een nieuw tarievenstelsel zou worden bepaald welke in de maand september zal ingaan. Het huidige staffelmodel van 1 mei 2016 wordt hierbij uiteraard ook onder de loep genomen en de problemen gepaard gaande hiermee worden tevens bekeken, aldus de EBS.

Het elektriciteitsbedrijf is verder bezig met het uitwerken van modellen om verbeteringen te brengen in het huidig meteropnameproces. Om landelijk bij ruim 150.000 klanten het juiste verbruik op te nemen volgens het huidige systeem, is zeer arbeidsintensief en onder de hedendaagse omstandigheden niet haalbaar. De EBS werkt er aan om vanaf september een nieuw opnamesysteem toe te passen, waarbij met een meteropname cyclus gewerkt zal worden. Bij die cyclus, wordt gedacht aan het systeem, waarbij de opname over een langere tijd zal geschieden, en dan afhankelijk van de opname cyclus de verrekening zal plaatsvinden. De tarievenstructuur zal hierop worden aangepast en afgestemd.

Zodra er officiële wijzigingen zijn, zal dit op de gebruikelijke wijze naar de gemeenschap worden gecommuniceerd, zo laat het bedrijf in haar persbericht weten.

Organisatie Curaçao North Sea Jazz Festival stopt organisatie gratis concert

'Je organiseert zo’n gratis concert al 7 jaar en dan word je door premier beticht van weinig patriottisme'

CNSJF gepikeerd door uitspraken premier Whiteman op Dia di Bandera


De Fundashon Bon Intenshon, de organisatie achter het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF), stopt met het organiseren van het gratis concert dat traditiegetrouw voor het tweedaagse muziekfestival wordt gehouden. De uitlatingen van premier Ben Whiteman (PS) op Dia di Bandera waren de laatste druppel, vertelt Percy Pinedo, woordvoerder van het CNSJF. Het stopzetten van het gratis concert is volgens Pinedo een samenloop van omstandigheden. 

'Vanaf het begin hebben wij weinig medewerking gekregen', zegt hij. 'Dan organiseer je zo’n gratis concert al zeven jaar voor de bevolking en dan word je beticht van weinig patriottisme. Whiteman zei letterlijk dat we de bevolking hebben ontvoerd naar Bándariba. Dat is geen leuke uitlating jegens onze stichting die naar mijn bescheiden mening goed werk verricht voor de gemeenschap en voor de showbizz.'

Dit jaar stelde de organisatie 5.000 kaarten gratis beschikbaar voor het concert van Juan Luis Guerra en Kassav op 1 september bij het WTC. Deze kaarten werden bij buurtcentrum Montaña uitgedeeld en was tevens een fundraising voor de buurtorganisatie. Een dag voordat de kaarten bij buurtcentrum Montaña zouden worden uitgedeeld werd Pinedo door een medewerker van Whiteman gebeld met het verzoek om de kaartjesuitgifte naar een later tijdstip te verzetten. Het telefoontje kwam tussen tien en elf uur ‘s ochtends. 'Ik heb toen tegen de medewerker gezegd dat deze verschuiving op dit moment niet meer mogelijk was. Wel zou ik hun boodschap meenemen in onze vergadering die dezelfde vrijdagmiddag plaats zou vinden. Ik heb hem toen gezegd dat ik in de vergadering zal voorstellen om de gratis uitgifte van de kaarten in de toekomst op een andere dag te zullen doen. Ik stelde voor om deze op bijvoorbeeld Koningsdag te doen of op een andere dag', vertelt Pinedo. Hij hoorde vervolgens niets meer van Whitemans kamp.

Totdat de premier in zijn toespraak kritiek uitte op de organisator van het CNSJF stroomde de inbox van Pinedo vol met berichtjes van Statenleden en zakenlui die de ceremonie op het Brionplein bijwoonden.

De uitspraken van Whiteman zijn bij verschillende politieke partijen niet in de goede aarde gevallen. Buitenparlementaire partij Frente Obrero doet een beroep op Fundashon Bon Intenshon om haar besluit in te trekken. Volgens Anthony Godett deed Whiteman zijn uitspraken op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats. Het besluit om met de gratis concerten te stoppen is volgens Godett niet in het belang van de gemeenschap, muziek en muzikanten.

Pais-partijleider Alex Rosaria plaatste vanmorgen op zijn Facebook-pagina (zie hieronder, klik op vlag om reactie te lezen) een reactie waarin hij stelde dat zijn partij niet achter de uitspraak van Whiteman staat. 'Wij staan voor een vrije markteconomie en een land met vrije keuzes waarin eenieder zijn eigen geluk kan zoeken zonder dat de overheid zegt hoe hij zijn leven moet leiden. In ons regeerprogramma stimuleren wij concurrentie, faciliteren wij particuliere initiatieven en reguleren we waar nodig zodat de markt meer kan produceren en de verdeling van deze productie beter verloopt zonder dat er mensen worden buitengesloten. Dat is juist wat buurtcentrum Montaña met zijn programma’s doet. Wij als Pais staan niet achter de eerder genoemde uitspraken van Whiteman.'Dit jaar was er een enorme run op de kaarten voor het concert van publiekstrekker Juan Luis Guerra en Kassav. 'Dit jaar waren er meer mensen bij de kaartjesuitgifte dan voorgaande jaren. Het was echt te gek voor woorden', zegt Pinedo. Zo waren er mensen die voor het buurtcentrum hebben overnacht en stond er om half vier ‘s ochtends al een rij. Om negen uur ‘s ochtends zou de organisatie beginnen met het uitdelen van de kaarten. Dat werd bij het zien van de grote stroom mensen vervroegd naar acht uur. Iedereen die zich na half negen bij het buurtcentrum meldde viste achter het net. 

'Ik moet eerlijk toegeven dat het dit jaar een beetje een chaos was', zegt Pinedo. 'Het publiek heeft zich niet gehouden aan de regels. Sommige mensen probeerden voor te dringen.' Desondanks deden er zich volgens Pinedo geen opstootjes voor. Er zijn nog kaarten voor het gratis concert over maar die gaan naar degenen die voor beide festivaldagen kaartjes kopen. Zij krijgen die automatisch.

Interpol ondersteunt Curaçao bij grensbewaking

Curaçao, Aruba en Nederland houden rekening met mogelijkheid dat Venezolanen naar eilanden vluchten


Het bureau van Interpol op Curaçao (NCB-IPC) gaat ondersteuning bieden bij het bewaken van de Curaçaose grens. Dat is vorige week door Interpol Curaçao-directeur Norbert Minguel aangekondigd tijdens een presentatie bij een overleg van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen, laat vicevoorzitter Alex Rosaria (tevens politiek leider van Pais) weten, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 4 juli 2016.

Hierbij waren diverse vertegenwoordigers van de justitiële organisaties op het eiland aanwezig. Rosaria stelde voor het overleg vragen te hebben over de veiligheid van de grens, aangezien voor zover bekend de afgelopen weken tweemaal enkele Venezolanen illegaal via de zee het eiland probeerden binnen te komen.

Op Curaçao, Aruba en in Nederland houdt men zich steeds meer bezig met de mogelijkheid dat Venezolanen naar de ABC-eilanden vluchten, omdat Venezuela in crisis verkeert. Er is namelijk een tekort aan financiële middelen, voedsel en medicijnen.

Rosaria laat desgevraagd weten, dat het tijdens de vergadering niet duidelijk is geworden wat men de komende tijd kan verwachten voor wat betreft de toestroom van Venezolaanse vluchtelingen die (illegaal) het eiland binnenkomen. Volgens hem is het wel zo dat de politie tegenwoordig tijdens razzia’s meestal Venezolanen die illegaal op het land verblijven tegenkomt, terwijl het een aantal jaar geleden meestal om andere nationaliteiten ging.

Interpol, dat als doel heeft het uitwisselen van informatie tussen politie-organisaties, controleert of een persoon die een land, in dit geval Curaçao, wil binnenkomen een internationaal opsporingsbevel of crimineel verleden heeft. De organisatie controleert ook of iemand als vermist is opgegeven. Rosaria stelt dat er zo meer ‘ogen’ zullen zijn om de Curaçaose grens te bewaken.

De vicevoorzitter pleit verder voor het samenwerken en de informatie-uitwisseling van de diverse justitiële organisaties op Curaçao: 'Iemand wordt door de politie aangehouden voor het plegen van een overval. Hij geeft tijdens zijn ondervraging aan dat hij met een bootje via de St. Jorisbaai het eiland is binnengekomen. Deze informatie is voor het onderzoek van de politieman, die de overval wil oplossen, niet van belang. De informatie is wel van belang voor de Kustwacht, want er is dan een ‘gat’ in de grens', aldus Rosaria.

Marriott-werknemers op Curaçao leggen beslag op onroerend goed hotel

Personeel vermoedt dat het hotel binnenkort de deuren zal sluiten

'In onderschepte e-mails aan nieuwe gasten wordt geadviseerd om elders accommodatie te zoeken'


Op de gebouwen en terreinen van Rif Resort Hotel N.V. hebben de advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriquez vanochtend, maandag 4 juli 2016, namens hun 59 cliënten, allen werknemers van het Marriott Hotel (zie foto - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant), beslag gelegd. De werknemers vermoeden dat het hotel binnenkort de deuren zal sluiten, dit aan de hand van ‘onderschepte e-mails gericht aan aankomende gasten die geadviseerd worden om elders accommodatie te zoeken’.  Dit meldt de Amigoe.

De advocaten stellen dat er tot beslagname is overgegaan in navolging op een reeks van verzoeken van de werknemers. 'De werknemers proberen al vanaf november 2015 helderheid te krijgen over hun rechtspositie. Hierover is nooit helderheid geboden', aldus de advocaten.

Verder wordt verwezen naar een eerdere schriftelijke bevestiging van het Rif Resort Hotel, de eigenaar van het vastgoed waar Marriott in gevestigd is, waarin bevestigd werd dat het onroerend goed van het hotel op korte termijn verkocht zou worden.

'Ook werd bevestigd dat de werknemers daaraan voorafgaand, tijdig een afvloeiingsregeling aangeboden zouden krijgen. Dit laatste omdat beide gegadigden voor de koop van het hotel op voorhand hebben aangegeven het personeel niet te willen overnemen. Helaas blijkt nu, dat het hotel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid reeds is verkocht aan de Orco-groep en dat levering van het onroerend goed ieder moment kan plaatsvinden', aldus de advocaten van de 59 Marriott-werknemers.

Volgens de werknemers blijkt verder uit onderschepte mails, dat in verband met de sluiting van het hotel reeds geplande evenementen ook zijn overgeheveld naar andere hotels op Curaçao. 'Dit wordt gedaan in aanloop van de voorgenomen verbouwing die de koper aan de gebouwen wil verrichten. Het is duidelijk dat de vennootschap op deze wijze leeg wordt getrokken en dat er een lege vennootschap achter wordt gelaten, als gevolg waarvan de werknemers naar hun geld kunnen fluiten. Om dit te voorkomen is er dus beslag gelegd op de gebouwen van het hotel zodat de werknemers enige zekerheid tot betaling kunnen verkrijgen.'

De werknemers sluiten nadere juridische stappen ‘jegens het hotel, haar bestuurders, commissarissen en overige achterliggers niet uit’.

Suriname en China gaan onderlinge samenwerking verstevigen

Chinese ambassadeur Zhang Jinxiong bezoekt minister Van Dijk-Silos

(Bron foto: ministerie van Justitie en Politie)

Suriname en China onderzoeken op welke gebieden de landen nog samenwerkingsovereenkomsten kunnen sluiten. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie en de Chinese ambassadeur Zhang Jinxiong hebben al afspraken gemaakt om voor het uitvoeren van verschillende projecten een samenwerking aan te gaan. Dit bericht het ministerie van Justitie en Politie vandaag, maandag 4 juli 2016.

Dit kwam vorige week donderdag naar voren bij een bezoek van Zhang Jinxiong aan Van Dijk-Silos. De delegatie van Zhang Jinxiong bestond uit het hoofd politieke aangelegenheden van de Chinese ambassade, Zhang Xun en de attaché Li Guannan.

De afspraken zullen in andere ontmoetingen met bewindsvrouwe worden uitgewerkt, aldus de afdeling Voorlichting van het ministerie. Het bezoek van donderdag was het eerste officiële bezoek van Zhang Jinxiong aan Van Dijk-Silos.

DOE neemt in brief aan president Bouterse afstand van gebruik artikel 148 Grondwet

Partij DOE neemt in laat stadium afstand en plaatst zich weer buiten coalitie


De politieke partij DOE heeft vandaag, maandag 4 juli 2016, in een brief aan president Desi Bouterse (zie onderaan) afstand genomen van het gebruik van artikel 148 van de Grondwet om een halt toe te brengen aan het 8 decemberstrafproces. 

Hoewel minister Jennifer Van Dijk-Silos van Justitie en Politie eerder meldde, dat de volledige ministerraad heeft getekend voor de toepassing van de wet, meldt Doe dat zij niet is gekend in dit besluit.

De partij stelt verder opgemerkt te hebben, dat grote delen van de maatschappij de toepassing van dit artikel zien als de zoveelste inmenging in het 8 decemberstrafproces.

De brief zal vele wenkbrauwen doen fronsen, zo schrijft de Ware Tijd Online maandagavond. Op de vraag of partijgenoot minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft ingestemd met het regeringsbesluit, antwoordde Breeveld eerder tegenover de Ware Tijd: 'Op basis van artikel 148 van de Grondwet is het een regeringsbesluit.' Energiedeskundige Ajodhia: 'Er is op een heel ondoordachte manier een tariefsverhoging ingevoerd'

'Schandalig dat er zoveel reacties nodig zijn om een reparatie uit te voeren'


Van tevoren is door diverse maatschappelijke groepen gewezen op de complete ontwrichting van de samenleving als gevolg van de verhoging van de energietarieven. Uiteindelijk blijkt dat de regering heeft kunnen inzien, dat zaken niet goed uitpakken met de nieuwe tarieven. Zoals de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, onlangs in de media aankondigde, wordt de flat rate voor huishoudens afgeschaft. 

Energiedeskundige Viren Ajodhia ziet deze handeling van de regering als noodzakelijk. Er is op een heel ondoordachte manier een tariefsverhoging ingevoerd. In de reactie van de samenleving ziet men dat de excessen niet te dragen zullen zijn. Men ziet de reactie van het volk, en daarop reageert men door te corrigeren. Dat is goed, maar niet ‘goed nieuws’.

'Is het goed nieuws als men eerst zegt dat men al het geld zal stelen en vervolgens zegt dat men niet al het geld zal stelen? Het is dus goed, maar men moet het niet verkopen als goed nieuws', stelt Ajodhia vandaag, maandag 4 juli 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens Ajodhia is het schandalig dat er zoveel reacties nodig geweest zijn om een reparatie uit te voeren, terwijl er eerder signalen zijn uitgestuurd naar de regering, die spraken van een slecht effect van het hele pakket van de verhogingen. 'Als de regering zelf tot de conclusie komt dat zij moet corrigeren, dan wil dat dus zeggen dat het model dat zij hadden, inderdaad niet goed was. Anders hadden zij niet zelf gecorrigeerd', stelt Ajodhia.

De vraag nu is, hoe men verder zal handelen. Wat vooralsnog bekend staat, is dat het ‘ staffling model’ terugkomt. Onduidelijk is wat het precies zal worden bij de tweede en de derde fase van de verhoging van het tarief in september 2016 en januari 2017. 'Een andere vraag bij deze aanpassing is natuurlijk ook als dit systeem is aangepast per 1 juli of dit terugwerkt naar 1 juni. Heeft een ieder voor een maand teveel betaald? Wordt men dus gecompenseerd?', vraagt Ajodhia zich af.

Kijkende naar het principe van opbrengsten van het systeem komt dit model neer op een kleine verlaging van het tarief voor de oververbruikers. Het moet nog blijken wat de vervolgstappen zullen zijn. De overheid zal ook moeten verduidelijken hoe het verschil te zullen dekken nu de subsidie is afgebouwd. Tegelijkertijd zal direct de vraag moeten worden beantwoord of men de middenklasse doelbewust in een lastige tarievenpositie had geplaatst. In ieder geval heeft de regering hiermee een goede stap gezet om de middenklasse voorlopig in rust te brengen. Men hoeft niet meer te vrezen dat door een 1kWh oververbruik de rekening totaal zal transformeren in het nieuwe systeem.

Ministerie van Binnenlandse Zaken beëindigt huurovereenkomst met Flexmall

De zaal werd door overheid gehuurd als trouwzaal, conferentie- en vergaderruimte


Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de huurovereenkomst met Flexmall ongeveer een maand geleden opgezegd. De staat is vanwege de verslechterde economische situatie in het land niet langer in staat de huur te betalen. In een brief aan de directie van de mall is dit als reden aangegeven voor het opzeggen van de overeenkomst, zo schrijft de Ware Tijd maandag 4 juli 2016.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat er een betalingsachterstand is van 26 maanden en dat het gaat om ruim Srd 750.000. De zaal werd door de overheid gehuurd als trouwzaal, conferentie- en vergaderruimte.

Een directielid van de Flexmall zegt in een reactie, dat er enorme bedragen op aangeven van de overheid zijn geïnvesteerd in de zaal. Vernomen wordt verder, dat de overheid bezig is met een raadsvoorstel om de achterstallige betalingen alsnog te voldoen.

De overheid huurde de zaal al vier jaar en er zijn zo'n 1.200 huwelijken voltrokken in de trouwzaal.

Salarissen personeel 's Lands Hospitaal zijn gestort

'Het is nooit zo geweest, dat de inhoudingen voor andere doeleinden zijn gebruikt'


'Met gezamenlijke inspanning van de directie en de vakbond is het gelukt de salarissen van het personeel bij 's Lands Hospitaal vandaag te betalen.' Dit deelt de directie van het ziekenhuis vandaag, maandag 4 juli 2016, mee in een persbericht, zo berichten onder andere Starnieuws en de webeditie van het Dagblad Suriname.

De directie schrijft het noodzakelijk te achten om algemeen in te gaan hierop, om een juiste weergave van zaken te doen en om te voorkomen dat die een eigen leven gaan leiden. Het is nooit zo geweest, dat de inhoudingen voor andere doeleinden zijn gebruikt. De middelen waren toereikend om alleen netto salarissen en kritische crediteuren uit te betalen, stelt de directie.

'Met de gezamenlijke inspanning van de directie en de vakbond is het nu gelukt de salarissen te betalen en een begin te maken met het overmaken van een deel van de inhoudingen, waardoor de zorgverlening wordt gecontinueerd naar het bredere publiek toe en deze weer gegarandeerd is', aldus de directie van het ziekenhuis in haar persbericht.

'Blijf met je vingers af van de rechterlijke macht'

Herkozen VHP-voorzitter Santokhi haalt uit naar minister Van Dijk-Silos


De gisteren herkozen voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, had tijdens het partijcongres een duidelijke boodschap aan de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos. 'De minister van Justitie en Politie en de regering dienen met hun vingers van de rechterlijke macht af te blijven', zei hij in zijn overwinningstoespraak in het partijcentrum De Olifant in Paramaribo. 

De bewindsvrouwe had de rechterlijke macht in het openbaar besproken tijdens haar persconferentie van donderdagmiddag 30 juni.

Onder andere werden de rechters beschuldigd van partijdigheid en het niet onafhankelijk zijn. De uitspraken van de minister volgden op het besluit van de Krijgsraad om het 8 decemberstrafproces voortgang te laten vinden. Door gebruik te maken van artikel 148 van de Grondwet - waar al veel over gezegd en geschreven is - probeert de regering echter deze strafzaak stop te zetten.

Eten voor gedetineerden Huis van Bewaring niet gegarandeerd...

Leverancier broodmaaltijden gestopt met levering in afwachting achterstallige betaling overheid

Korps Politie Suriname verantwoordelijk levering voedsel aan Huis van Bewaring


De leiding van het Huis van Bewaring (HvB) weet nog niet hoe het probleem van arrestenvoeding zal worden opgelost. De leverancier van de broodmaaltijden, Ramon Saeri, is vrijdag onherroepelijk gestopt met leveren, omdat de overheid maar niet over de brug komt met de achterstallige betaling. 

Onderdirecteur van het HvB Pertab Batjai zegt vandaag, maandag 4 juli 2016, in de Ware Tijd, dat er voorlopig belegde broden worden aangeleverd door de keuken van de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI). Maar, ook die inrichting is door haar voorraad benodigdheden heen en moet geld krijgen van de overheid. Volgens Batjai zou het HvB hooguit tot maandag voorzien kunnen worden van brood.

De warme maaltijden worden door Nel Hasnoe geleverd. Hasnoe, woordvoerder van de zeven leveranciers die voeding leveren aan de cellenhuizen en het HvB, zei eerder dat zij deze week allemaal de stekker eruit trekken. Ondanks dat Batjai het jammer vindt dat de gevangenen vrijdagochtend heel laat hun broodmaaltijd hebben gekregen, heeft hij begrip voor de leveranciers.

'Zij zijn zelf ook afhankelijk van leveranciers en als zij die niet kunnen betalen hebben zij een probleem. Wij hebben ook steeds gevraagd dat er iets wordt gedaan voor deze ondernemers.'

Batjai legt uit dat er bij het HvB geen mogelijkheid is om een eigen keuken, bakkerij of moestuin op te zetten, vanwege de krappe ruimte. Het CPI, de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan en de Penitentiaire Inrichting Hazard in Nickerie beschikken wel over één of meerdere van deze faciliteiten, waardoor die tot een bepaald niveau zelfvoorzienend kunnen functioneren. Voor het overige krijgen zij via het ministerie van Justitie en Politie geld van de overheid.

Het Huis van Bewaring valt echter net als alle cellenhuizen onder het Korps Politie Suriname en de moet zorgen voor voeding van de arrestanten.

Jeugdparlement wil opheldering van minister Peneux over aanpassing inschrijfgeld

Peneux verschijnt zonder afmelding niet op afspraak met Jeugdparlement


Al geruime tijd hebben verschillende berichten gewag gemaakt, dat de ouderbijdrage betreffende de bijzondere GLO-scholen aangepast zouden zijn naar Srd 250. Recent is ook via welingelichte bronnen vernomen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 4 juli 2016, dat collegegelden aangepast zijn naar vermoedelijk 300 Amerikaanse dollar. 

Vooralsnog heeft minister Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur deze berichten noch bevestigd noch ontkend. Hij gaf aan nog niet te willen praten hierover.

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) heeft in deze besloten een brief te sturen naar het ministerie om duidelijkheid hierover te verkrijgen. Het NJP had afgelopen zaterdag gemeend samen met de minister of een vertegenwoordiger van het ministerie hierover te kunnen vergaderen.

De minister was uitgenodigd om duidelijkheid te verschaffen aan de leden van het Jeugdparlement. De leden zijn van mening dat alles wat tot nu over de inschrijfgelden is verschenen in de media speculatief is en zij willen daarover meer concrete informatie van de minister hebben. De vergadering werd echter afgelast, omdat noch de minister noch een vertegenwoordiger was komen opdagen op de vergadering.

De NJP wil haar standpunt omtrent de inschrijfgelden niet geven alvorens het ministerie hierover enkele vraagpunten heeft verhelderd. Het NJP zou vandaag een brief overhandigen aan de minister, waarin het naar meer duidelijkheid vraagt.

Deken Orde van Advocaten: 'Ik denk dat de minister aan verstandsverbijstering lijdt, ze is machtsdronken'

Monorath: 'Zij zorgt bewust ervoor dat rechtstaat kapot wordt gemaakt'

'Er is gewoon een probleem dat de regering de rechterlijke macht om zeep wil werpen'


De Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA) is diep teleurgesteld in de wijze waarop minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zwaar beledigende uitspraken richting de rechterlijke macht, een van de bewakers van de rechtstaat, heeft gedaan. 'Ik denk dat de minister aan verstandsverbijstering lijdt of dat er vermoedelijk iets mis is gegaan met de juridische kennis van de minister. Zij zorgt bewust ervoor dat rechtstaat kapot wordt gemaakt. Er is niets met de staatsveiligheid aan de hand. Er is gewoon een probleem dat de regering de rechterlijke macht om zeep wil werpen', zegt deken Harish Monorath vandaag, maandag 4 juli 2016, in het Dagblad Suriname. 

Van Dijk-Silos voerde op haar persconferentie van 30 juni aan (zie beelden hieronder), dat de rechterlijke macht als bewaker van de rechtsstaat de grondwet met de voeten treedt en wetten aan een kant zet. De rechtsstaat is volgens de minister ernstig verzwakt.


'Deze ernstige verstoring van het evenwicht tussen de drie staatsmachten maakt dat de consequenties hiervan voor land en volk niet te overzien zijn', constateerde de minister. Het vonnis van de Krijgsraad is volgens haar niet het incident, dat heeft geleid tot artikel 148, maar is de climax.

Volgens Monorath is de minister machtsdronken. De jurist haalt aan, dat hij niet kan begrijpen hoe de minister tot de conclusie is gekomen dat rechters in Suriname wetten met voeten treden. Bovendien is zij ook inhoudelijk ingegaan op de rechtszaak van de EBS versus Wyndham Garden waar haar dochter, advocate, de verliezende partij was. 'Omdat haar dochter heeft verloren, geeft zij de rechterlijke macht de schuld', vraagt Monorath zich af. De deken benadrukt dat het in ieder geval niet meer mogelijk is om verder te communiceren met iemand die een dergelijk denken er op na houdt.

'Het vertrouwen in de minister van Justitie en Politie is volledig zoek.' Hij blijft erbij dat er geen enkele verstoring is in de verhouding tussen de drie machten.

Volgens Monorath vormen de minister van Justitie en Politie, de procureur-generaal, de president van het Hof van Justitie en de deken van de SOVA de vertegenwoordiging van de rechtstaat. 'Dit houdt in dat elk van ons een andere niet op een laatdunkende en onoorbare manier bejegenen. Jammer dat de bewindsvrouwe dat heeft gedaan met het instituut dat belast is met rechtsspraak. Ik denk dat er gewoon iets mis is met haar', aldus de deken.

Monorath benadrukt dat in tegenstelling tot de punten die Van Dijk-Silos op haar persconferentie heeft aangehaald, zij juist de persoon als minister is die meedoet om vonnissen niet te laten uitvoeren. Hij verwijst naar de zaak van de teruggeroepen Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan waar het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ondanks meerdere vonnissen weigert deze uit te voeren. 'Het is bedroevend dat een minister van Justitie, die nota bene al advocaat is geweest, zich op een dergelijke manier leent voor politiek gewin. Wij als advocaten zullen dit nooit toestaan, omdat wij de bewakers zijn van het recht. Wij zullen niet toelaten dat de minister zich op een dergelijke manier uitlaat over de rechterlijke macht', aldus Monorath.

Monorath spreekt van geluk, dat de regeringscoalitie geen 34 zetels in De Nationale Assemblee (DNA) heeft. Hij gelooft er wel in, dat er misbruik zou worden gemaakt om de Grondwet dusdanig te wijzigen, dat de onschendbaarheid van rechters zou zijn afgedaan.

Monorath benadrukt dat minister een gevaarlijk machtsspel speelt door aan te geven dat zij tientallen wetten gaat maken. 'Op die manier geeft zij al aan dat zij de basis van De Nationale Assemblee beslist en dat zij bepaalt wat er in het parlement gebeurt. Zij zit op het hoofd van de voorzitter van DNA.' Volgens de advocaat zorgt de minister ook ervoor, dat de rechterlijke macht niet op tijd gelden krijgt voor het aanschaffen van inkt, print- en toiletpapier. Dit is volgens hem een manier waarop de minister de rechterlijke macht probeert te onderdrukken.

Monorath zegt verder, dat het staatshoofd alle voor hem bestaande mogelijkheden heeft aangewend om de vervolging tegen hem in het 8 decemberstrafproces stop te zetten. Artikel 148 van de Grondwet is volgens hem succesvol geweest op de Krijgsraadzitting van 30 juni, omdat de procureur-generaal gevolg heeft gegeven aan zijn bevel. Wat de Krijgsraad nu zal doen wacht hij af tot 5 augustus. 'De Krijgsraad heeft ook enkele mogelijkheden hierin. Het is niet dat de zaak helemaal is afgedaan.'

Gajadien (VHP): 'Door uitvallen Asycuda-systeem in haven is daar een wild-west-situatie ontstaan'

Assemblee weer niet geïnformeerd over verblijf in buitenland minister Hoefdraad

Brief Kabinet van de President over aanwezigheid president Bouterse bij CARICOM-top Guyana te laat bij Assemblee


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vroeg aan het begin van de openbare Assembleevergadering vanochtend, maandag 4 juli 2016, wat er aan de hand is bij de douane. Het Asycuda-systeem is al enkele dagen niet in werking, waardoor goederen niet kunnen worden ingeklaard. Er heerst volgens het Assembleelid een 'wild-west'-situatie op de haven. 

Hij wilde van de regering weten wat er aan de hand is. Minister ad-interim van Financiën, Steven Relyveld, bevestigde dat het systeem is uitgevallen. Hij deelde mee dat het om een technisch probleem gaat en verwacht dat het probleem gauw verholpen kan worden, volgens externe deskundigen. Gajadien wilde weten of de contributie van 40.000 Amerikaanse dollar is betaald. Hij wilde ook weten of importeurs extra kosten moeten maken, want het volk betaalt al behoorlijk hoge prijzen.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg de minister om vandaag nog de extra informatie te verschaffen. Relyveld zei dat hij 'day to day' op de hoogte wordt gehouden. Het Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) vroeg of het systeem van de Belastingdienst ook verbonden is aan Asycuda, want ook daar is een probleem.

Tijdens de vergadering bleek overigens, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in het buitenland verblijft zonder dat De Nationale Assemblee daarvan op de hoogte is. Minister van Arbeid Soewarto Moestadja, die coördinator van de regering is in De Nationale Assemblee, deelde mee dat Hoefdraad om gezondheidsredenen tot 9 juli uitlandig is. Geerlings-Simons zei in een reactie te laten natrekken bij haar griffie of er een brief van de minister is ontvangen. Eerder deelde zij mee dat minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken niet in het land is. Zij woont de CARICOM-staatshoofdenvergadering bij in Georgetown, Guyana.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) stelde een 'punt van orde'. Hij wilde weten of de Assembleevoorzitter op de hoogte is dat president Desi Bouterse uitlandig is. Geerlings-Simons zei dat zij weet dat de president in het grensdistrict was. Toen door Moestadja zei, dat de president ook naar de CARICOM-top is, kreeg de parlementsvoorzitter de brief van de griffier overhandigd. Dit schrijven van het Kabinet van de President is laat binnengekomen, zei Geerlings-Simons.

VHP: Idul-Fitr bevordert natievorming

'De vastenmaand is bij uitstek een tijd van bezinning en barmhartigheid geweest'


Een maand lang hebben onze moslim broeders en zusters gevast in volle devotie en spiritualiteit. Idul-Fitr markeert het einde van de vastenmaand Ramadan. Het Idul-Fitr feest geeft aan dat moslims een periode van vasten verbreken. Moslims hebben tijdens de vastenmaand de gelegenheid gehad om via gebeden dichter bij Allah te komen. Door Idul Fitr gezamenlijk te vieren, wordt natievorming bevorderd. 

Wat ook bij velen niet bekend is, is dat de Islam expliciet eenheid en broederschap aanbeveelt met andersgelovigen. Ramadan is een belangrijke periode voor het leven van de moslimgemeenschap. Ze geeft aan eenieder een nieuwe kracht voor zijn persoonlijk leven, zijn gezinsleven en zijn maatschappelijk leven. Het is immers van groot belang dat ieder mens getuigt van de religieuze boodschap door een onberispelijk leven dat steeds meer beantwoordt aan de bedoeling van Allah.

De vastenmaand is bij uitstek een tijd van bezinning en barmhartigheid geweest. Moge deze periode in onze samenleving bijdragen tot onderling begrip, respect en vrede voor ons allen.

Een ander belangrijk doel van het vasten is het in vrede en harmonie leven met de Schepper, onszelf, onze medemens en onze omgeving om zodoende een beter mens te worden en steeds terugkerende geluk te ervaren. Middels overgave aan Allah, materiële- en immateriële onthouding, zelfbeheersing, het verstevigen van de banden met families, vrienden, buurtgemeenschappen en anderen hebben moslims in zuiverheid zich geestelijk verrijkt en gebeden om genade en vergeving.

De filosofie van het leven leert, dat zo'n disciplinaire overgave waarbij goede daden worden verricht, gezegend en beloond wordt door Allah met een betekenisvoller leven waarbij welvaart, succes, gezondheid en tevredenheid niet ontbreken. De grondbeginselen die gepaard gaan met ramadan, zoals respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid, moeten in de samenleving van Suriname de basis vormen voor de ontwikkeling van ons land. Meer dan ooit is het noodzakelijk aan de nieuwe generaties de fundamentele menselijke waarden op het gebied van de moraal en de burgerzin bij te brengen, die noodzakelijk zijn voor het persoonlijke leven en dat van de gemeenschap.

De VHP gelooft in het wezen van de Almachtige. Succes van het individu en de groep waar hij/zij deel van uitmaakt is het resultaat van menselijk handelen en de zegeningen van de Almachtige. In deze roerige tijd die wij nu meemaken hebben de leden van de godsdiensten de plicht om als dienaren van de Allerhoogste zich in te zetten voor de vrede, die vraagt dat men ieders overtuigingen als persoon en gemeenschap respecteert, en ook dat ieder mens in vrijheid zijn godsdienst kan belijden. 

Laten we samen bidden. Laat Idul-Fitr ons die spirituele kracht en energie geven die nodig is offers te brengen waar onrecht plaats maakt voor recht, onwetendheid voor kennis en dat alle positieve inspanningen beloond mogen worden ter verdere ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

De VHP hoopt dat deze gebeden mogen leiden tot respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid in de Surinaamse samenleving die immers de basis vormen voor nationale ontwikkeling.

 De VHP ziet het streven naar een harmonieuze samenleving essentieel, gezien de realiteit van de diversiteit aan religiën, etnische groepen, culturen en sociaal- economische ontwikkelingsniveaus in Suriname. Laten wij Idul-Fitr aangrijpen om de vele uitdagingen die op ons pad liggen aan te gaan om ons in te zetten voor land en volk.

De VHP wenst de totale natie, maar in het bijzonder onze moslim broeders en zusters een gezegende Idul-Fitr toe.

VHP

Adriaens trekt zich terug als nieuwe directeur Curaçao Tourist Board

Adriaens blijft op Bonaire waar hij directeur is van de Tourism Corporation Bonaire

CTB wacht dringend op nieuwe directeur om te starten met masterplan toerisme


Hij zou de nieuwe directeur worden van het Curaçao Tourist Board, Maurice Adriaens, (zie foto - Bron: Paradise FM) maar hij heeft nu toch besloten om op Bonaire te blijven. Adriaens is nu directeur van de Tourism Corporation Bonaire. 

Minister Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling zegt vandaag, maandag 4 juli 2016, in de Èxtra - zo bericht Paradise FM - dat dit het definitieve besluit is van Adriaens.

Rhuggenaath benadrukt dat het zeer urgent is dat er snel een andere directeur voor het Curaçaose toeristenbureau wordt aangesteld. Het is volgens de minister van Economische Ontwikkeling wachten op deze nieuwe directeur voordat er kan worden begonnen met het masterplan toerisme.

Ook liggen er volgens hem verschillende belangrijke punten in het toerisme die moeten worden aangepakt. Het is niet duidelijk of er al andere kandidaten op het oog zijn.

Pietronella Ziekenhuis Wageningen heeft met Edgar van Genderen nieuwe 'office manager'

Directeur Streekziekenhuis Nickerie hoopt op verder integratie tussen PZW en RGD

PZW heeft met stopzetting Staatsolie ethanolproject en uitblijven herstart SML tegenslagen te verduren


Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie wil via integratie door een moeilijke periode heenkomen. 'We moeten nog verder gaan integreren en hopen dat wij goede tijden tegemoet gaan', zei algemeen directeur Antoine Elias bij de introductie van Edgar van Genderen als office manager van het Pietronella Ziekenhuis Wageningen (PZW). Dit meldt de Ware Tijd vandaag, maandag 4 juli 2016.

'Wij maken minder goede tijden door in Suriname, dus er zal een goede leidinggevende moeten zijn en die zien we in Van Genderen.'

Het PZW is onlangs een samenwerking aangegaan met de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), waarmee het ziekenhuis in Nickerie al samenwerkt. 'We moeten één zijn, omdat de organisaties onder het ministerie van Volksgezondheid opereren, vandaar de integratie.' Elias zei, dat de verwachtingen van het PZW heel groot waren, 'omdat er gedacht werd aan het ethanolproject en de heropstart van de Stichting Machinale Landbouw. Dat was de aanleiding van de regering om PZW op te zetten. De eerste teleurstelling was dat het ethanolproject voor onbepaalde tijd is opgeschort, vervolgens kwam de herstart van de SML niet op gang'.

Van Genderen volgt Rudolf Verwey op die na tien jaar met pensioen gaat. Elias hoopt dat met ondersteuning van de nieuwe functionaris de integratie tussen het Pietronella Ziekenhuis en de RGD verder gestalte zal krijgen. De nieuwe office manager ziet de groeiontwikkeling van het ziekenhuis.

De vier verpleegkundigen van de Filippijnen die werkzaam zijn in het PZW in Wageningen zullen binnen niet al te lange tijd vertrekken. Het tekort dat daardoor zal ontstaan zal zoveel mogelijk worden opgevangen door verpleegkundigen die pendelen tussen Nieuw-Nickerie en Wageningen.

'Het ziekenhuis zal zich in deze moeilijke tijd redden door creatief te zijn en door te bezuinigen. Ook moeten we eenieder erop wijzen dat wij het werk samen moeten doen.' 

DOE toont zich weer eens een ware partner te zijn van de NDP in de coalitie

Partijvoorzitter DOE: 'Onze partij had liever voortgang 8 decemberproces gezien'

Partijgenoot minister Dodson heeft echter ingestemd met inzet artikel 148 Grondwet en resolutie regering


Coalitiepartij DOE had liever gezien dat het 8 decemberstrafproces normaal werd voortgezet. Vooral omdat deze al in een vergevorderd stadium verkeert. 'De resolutie gaat uit van het beëindigen van vervolging van verdachten. Wij hadden het proces normaal zien doorgaan en dat gaandeweg, indien de verdediging van de verdachten het niet eens zou zijn, zich zou kunnen beroepen op rechterlijke dwaling of vormfouten of welke andere mogelijkheid om een punt te maken', aldus DOE-voorzitter Carl Breeveld vandaag, maandag 4 juli 2016, in de Ware Tijd.

Hij reageert hiermee op de vraag wat zijn standpunt is inzake gebruikmaking van artikel 148 van de Grondwet door de regering om voornoemd strafproces onmiddellijk te stoppen. Breeveld:  We blijven erbij dat het recht zijn beloop moet hebben, omdat die weg reeds is ingeslagen. Wij waren in eerste instantie voorstander van het Zuid-Afrikaans model van waarheidsvinding na de 'apartheidsperiode'. Dat heeft goed gewerkt. En als er schuldigen waren, werden zij op basis van hun verhaal en mate van eerlijke weergave van zaken berecht. Anderen gingen vrij uit.'

Op de vraag of partijgenoot minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft ingestemd met het regeringsbesluit, antwoordt Breeveld politiek correct en ontwijkend: 'Op basis van artikel 148 van de Grondwet is het een regeringsbesluit.' Een reactie waarin toch een duidelijk antwoord zit verscholen: 'Ja'.

In discussies op onder andere Facebook is met betrekking tot het besluit van de regering flink uitgehaald naar DOE en diens vertegenwoordigers. Veel mensen hadden verwacht dat de partij niet zou meewerken aan het besluit, vooral omdat DOE in 2012 fel gekant was tegen de wijziging van de Amnestiewet, die bedoeld was om de verdachten in het 8 decemberproces e vrijwaren van strafvervolging.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Assemblee behandelt 'nadere wijziging van het Surinaams Wetboek van Koophandel'

'Wetswijziging zal zorgen voor positieve bijdrage aan economie van Suriname'


De Nationale Assemblee komt vandaag, maandag 4 juli 2016 vanaf half elf in openbare vergadering bijeen voor de verdere bespreking van de 'nadere wijziging van het Surinaams Wetboek van Koophandel'. In deze wet zijn maatregelen opgenomen ter bevordering van het ondernemings- en investeringsklimaat.

Het oprichten van een Naamloze Vennootschap wordt door de wetswijziging versneld en vereenvoudigd. De kosten voor oprichting van een NV worden verlaagd en de aansprakelijkheid van het bestuur zal worden aangescherpt. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat Suriname flink zal stijgen op de Ease of Doing Business Index.

De voorzitter van de commissie die de openbare behandeling van deze wetswijziging heeft voorbereid, Stephen Tsang (NDP), stelt dat deze ontwerpwet al negen jaren in voorbereiding is. De commissie heeft met de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Bankiersvereniging, de Centrale Bank van Suriname, de vereniging van notarissen, de ministeries van Handel en Industrie en Justitie en Politie, de initiatiefnemers van de wetswijziging en deskundigen, gesproken.

'Opvallend is dat alle actoren ermee eens zijn dat deze wetswijziging een positieve bijdrage zal leveren aan de economie in Suriname', concludeert Tsang. Het gaat om een onderdeel van een pakket van samenhangende maatregelen en wetten om het zakendoen in Suriname te bevorderen.Tsang somde een lijst met voorstellen op, die de commissie meegeeft aan de initiatiefnemers, de NDP'ers Jennifer Geerlings-Simons, Melvin Bouva, Naomi Samidin en Wendell Asadang.

- Aandelen op toonder moet worden geschrapt. In het concept Burgerlijk Wetboek is dit reeds geschrapt.
- De mogelijkheid om bij oprichting van een naamloze vennootschap (NV), deze ook mogelijk te maken in een andere taal dan de Nederlandse.
- Aansprakelijkheid aandeelhouder. Aandeelhouders mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de directie. Dat is niet de intentie van het uitgeven van aandelen. De aandeelhouder moet worden beschermd.
- Introduceren van het 'one tier system', een monistisch systeem. Er zijn twee systemen om een NV te besturen. In Suriname geldt het dualistisch systeem, dat is een Raad van Commissarissen (RvC) met een directie. De RvC houdt toezicht op het bestuur, de directie. Dit wordt nauwelijks meer gehanteerd in de regio. Voorgesteld wordt om de '2 tier' te behouden, maar ook een '1-tier', een monistisch systeem te introduceren. De reden is dat een NV investeerders moet aantrekken. Buitenlanders begrijpen het systeem dat geldt, niet, waardoor zaken doen moeilijk is. Er zijn diverse wijzigingen voorgesteld.

Diverse leden die aan het woord zijn gekomen, hebben bruikbare voorstellen gedaan. Het belang van deze wet wordt breed ondersteund. Initiatiefneemster Geerlings-Simons heeft al aangekondigd dat er een nota van wijziging komt. Ook is er ondersteuning van de regering gevraagd.(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Statenleden Córdoba (PS) en Cooper pleiten op Dia di Bandera voor onafhankelijkheid Curaçao

'Sinds 10-10-‘10 moet het land zelf de broek ophouden, het land heeft Nederland niet nodig'


Fractieleider Jaime Córdoba van regeringspartij Pueblo Soberano (PS) en onafhankelijk Statenlid Charles Cooper (zie foto, links - Bron: Gerrit Schotte, rechts op foto/Facebook) hebben bij de plechtige Statenvergadering van Dia di Bandera gepleit voor de onafhankelijkheid van Curaçao. Córdoba zei blij te zijn met Dia di Bandera en zei dat het volk nog blijer zal zijn als het land die dag als een soevereine Staat kan vieren, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 4 juli 2016.

'Sinds 10-10-‘10 moet het land zelf de broek ophouden. Het land heeft Nederland niet nodig', aldus de politieke leider van PS. 'Wij willen echt vrij zijn.'

Cooper, die vorige week opstapte bij oppositiepartij MAN, zei dat het heel goed klinkt om als onafhankelijk Statenlid aangekondigd te worden. 'Maar, het zou nog beter klinken als er gezegd zou worden: onafhankelijk Statenlid van een onafhankelijk land', aldus Cooper. 'Het belang van Curaçao moet voorop staan, zelfs als dat strijdig is met de belangen van de grotere entiteiten waar wij deel van uitmaken.'

Politiek leider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS stond stil bij de betekenis van het patriottisme. 'Het houdt onder andere in dat er normen en waarden zijn die niet opgelegd of vastgelegd kunnen worden. Patriottisme betekent hoofdzakelijk de manier waarop er met het algemeen belang van het volk wordt omgesprongen. Het gaat erom hoe transparant en eerlijk wij met dit volk zijn', aldus de leider. 'Het betekent ook dat iedereen, maar in het bijzonder politici, een voorbeeld voor het volk moet zijn.'

Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran omschreef patriottisme als liefde voor het volk en liefde om voor het welzijn van het land te werken. 'Op de basisschool en het in het voorgezet onderwijs moet de leerlingen vaderlandsliefde worden bijgebracht', zo stelde Sulvaran. 'Zolang dat niet gebeurt, zullen mensen elkaar blijven aanvallen en niet met elkaar samenwerken.'

Fractieleidster Zita Jesus-Leito van regeringspartij PAR verklaarde blij te zijn met de vooruitgang die er is geboekt in de economie en op het gebied van integriteit. Ook is ze blij met de strenge regels voor het screenen van bewindslieden. 'In de samenleving en de Staten is men zich bewust geworden van het belang van de bestrijding van corruptie, criminele invloeden en illegale zaken.'

Oppositieleider Gerrit Schotte van MFK stelde, dat de vlag de mensenrechten en de burgerrechten symboliseert. 'Mensen hebben onder andere het recht op een rustig leven, met een stabiel inkomen en werk, goede huisvesting en goed onderwijs. De regering moet luisteren naar wat het volk te zeggen heeft. De democratie moet iedere dag levend worden gehouden en de rechtspraak moet rechtvaardig zijn. Het volk is vrij om te stemmen op wie zij wil.'

Verlies Algemeen Pensioenfonds van Curaçao in 2014

Verlies ondanks positieve beleggingsrendementen


Per 31 december 2014 heeft het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) een positief rendement op de beleggingen van het fonds gerealiseerd van ruim 96 miljoen gulden, hetgeen overeenkomt met een rendement van 6,7 procent; terwijl in 2013 een positief rendement werd behaald van 87 miljoen, zijnde een rendement van 7 procent. 

Niettegenstaande de positieve beleggingsrendementen, realiseerde het fonds een verlies in 2014 hoofdzakelijk als gevolg van een wijziging van de actuariële grondslagen. Dit blijkt uit het onlangs bij de Staten ingediende jaarverslag 2014.

'Het fonds heeft het negatief resultaat van 81 miljoen gulden volledig van de beleggingsreserve per 31 december 2013 van 88 miljoen gulden onttrokken, waardoor de beleggingsreserve per 31 december 2014, 7 miljoen gulden bedroeg. De beleggingsreserve, bestemd voor het opvangen van eventuele negatieve waardeveranderingen van de beleggingen, is per ultimo 2014 in vergelijking met ultimo 2013 dus met 92 procent gedaald', aldus het jaarverslag:Het volledig bericht kunt u eventueel via deze link lezen.

Ruimte op Curaçaose geldmarkt verkrapt

Verplichte reserves met 29.2 miljoen gestegen naar 1.108.5 miljoen gulden


In de maand mei 2016 is de ruimte op de lokale geldmarkt verkrapt. Dit kwam vooral door de stijging van de verplichte reserves met 29,2 miljoen naar niet minder dan 1.108.5 miljoen (ruim 1,1 miljard) gulden. Gelden die de commerciële banken verplicht aanhouden bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zonder daarover rente te ontvangen. Dit meldt vandaag, 4 juli 2016, het Antilliaans Dagblad.

De verplichte reserves stegen, niet doordat het percentage werd opgeschroefd - dat bleef onveranderd op 18 procent - maar door een toename van de basis waarover deze wordt berekend. Deze basis is, zo legt de CBCS uit, de binnenlandse schuld minus de lange termijndeposito’s.


De verkrapping van de geldmarkt kwam tot uiting in de afname van de basisgeldhoeveelheid, gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de CBCS. Namelijk met -57,1 miljoen.

Volgens de toelichting als gevolg van een daling van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (-53,6 miljoen) en van de bankbiljetten en munten in omloop (-3,5miljoen). Laatstgenoemde houdt verband met de afgenomen vraag naar bankbiljetten en munten door het publiek na de feestdagen in april. Per eind mei stond er een waarde van 456,5 miljoen aan bankbiljetten en munten op de balans.

'De daling in de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken (tot 562,1 miljoen per ultimo mei, red.) kan grotendeels worden verklaard door de netto aankoop van deviezen bij de Centrale Bank gecombineerd met de stijging van de verplichte reserves.'

Klikt u hier voor het complete artikel.

'Curaçao als een centrum voor tax and duty free-shopping in de markt te zetten'

KvK en ondernemers bieden minister Jardim rapport 'Tax and duty freeshopping in Curaçao' aan

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel (KvK), en een delegatie van ondernemers overhandigden onlangs het rapport ‘Tax and duty freeshopping in Curaçao’ aan minister José Jardim van Financiën. Dit onderzoek werd verricht in het kader van een evaluatie en stimulans voor de concurrerende positie van Curaçao voor wat betreft het koopgedrag van toeristen in onze regio in het algemeen en op Curaçao in het bijzonder, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 4 juli 2016.

Uit het onderzoek is gebleken dat toeristen vanwege de belasting- en accijnstarieven en het geringe aanbod van bekende merken op Curaçao, minder uitgeven. Om een impuls te geven aan een economische groei op Curaçao wordt in het rapport voorgesteld om Curaçao als een centrum voor ‘tax and duty free-shopping’ in de markt te zetten.

'Door dit te doen kunnen wij beter concurreren met landen in de regio, cruiseschepen en luchthavens. Cruiseschepen zijn hedendaags een grote ‘taks free shopping mall’ geworden, terwijl ‘tax and duty free-shopping’ op luchthavens ook een grote concurrentie vormen voor lokale winkels', zo staat in het rapport.

Door Curaçao een ‘tax and duty free-shoppingcentrum’ te maken en zodanig te promoten, zal het aanbod van merkproducten op Curaçao verhogen en het kopen op het eiland aantrekkelijk maken, aldus het rapport. 'Dit initiatief zal een directe impuls geven aan de detailhandel, toeristische industrie, horeca en nieuwe werkgelegenheden creëren. Dit initiatief zal tevens vermijden dat winkels hun deuren moeten sluiten vanwege externe concurrentie. Afhankelijk van welke implementatiestrategie gekozen wordt, wordt geschat dat dit initiatief meer inkomsten voor de fiscus zal genereren dan nu het geval is en indien geen aanpassingen gedaan worden aan de huidige structuren.'

Gaat u naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

8 Decembermoordenverdachte Rozendaal houdt vol dat hij onschuldig is en berecht wil worden

'Wanneer een jongen een broodje steelt, gaat hij de gevangenis in, hier zijn er mensen vermoord' 


Verdachte in de 8 decembermoorden strafzaak, Ruben Rozendaal, wil berecht worden. Van de Krijgsraad wil hij een vonnis of hij schuldig is of niet aan wat het Openbaar Ministerie hem ten laste heeft gelegd. 'Poppenkast, een poppenkast van de regering en de auditeur-militair', dat is zijn reactie vandaag, maandag 4 juli 2016, in de Ware Tijd, op de actie van de regering om met gebruikmaking van artikel 148 van de Grondwet het 8 decemberstrafproces te willen stoppen en de wijze waarop de vervolging daarop heeft gereageerd. 

'Wanneer een jongen een broodje steelt, gaat hij de gevangenis in. Hier zijn er mensen vermoord.' Rozendaal zegt jarenlang te zijn beschuldigd van betrokkenheid bij de moorden. De verdachte wil daarom dat de zaak eindigt met een vonnis. Hij zegt niemand om het leven te hebben gebracht en over zijn aandeel in de gebeurtenissen rond 7 op 8 december 1982 verklaringen te hebben afgelegd tegenover de rechtbank.

'Ben ik schuldig of ben ik onschuldig? Dus vind ik dat de zaak door moet gaan', zegt de verdachte.

Roozendaal vindt dat de Krijgsraad voorbij moet gaan aan het verzoek dat de procureur- generaal via de auditeur-militair heeft gedaan om de strafzaak te stoppen. Rozendaal, nierdialyse patiënt, zegt dat hij donderdag moest dialyseren, maar toch ervoor gekozen heeft om in de rechtszaal aanwezig te zijn. 'Ik wist wel dat men op allerlei manieren zou proberen het proces te stoppen. Maar, het is een lopend proces dat je niet meer kan stoppen.'

Hij voert aan dat hoofdverdachte Desi Bouterse, in zijn hoedanigheid van president van het land, de gelegenheid had om het Constitutioneel Hof in te stellen. 'Je hebt dat niet gedaan, dus moet het proces gewoon voortgang vinden.' Toen de gewijzigde Amnestiewet in 2012 werd afgekondigd had Rozendaal al aangegeven geen behoefte te hebben aan vrijwaring van strafvervolging. Hij en Edgar Ritfeld, mede-verdachte, rekenen op een uitspraak van de Krijgsraad.

BOG constateert toename vaccinaties tegen gele koorts door uitbraak op Afrikaans continent

Onlangs mochten Surinamers Brazilië niet in, omdat zij geen vaccinatie konden aantonen

BOG-directeur Resida: 'Ongeveer 80 procent van de Surinamers is gevaccineerd'


Sinds de uitbraak van gele koorts in Afrika (in Congo), is het aantal aanmeldingen voor vaccinatie hiertegen in Suriname verdrievoudigd. 'Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat er strakke controle is in andere landen en reisagenten de mensen informeren dat zij zonder vaccinatieboekje geweerd zullen worden', zegt Lesley Resida, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), vandaag, maandag 4 juli 2016, in de Ware Tijd. 

Hij weet dat onlangs Surinamers zijn geweerd uit Brazilië, omdat zij niet konden aantonen dat zij gevaccineerd zijn. Jamaica weigerde enkele geleden terug negen mensen uit Trinidad en Panama de toegang tot het land en plaatste acht in quarantaine. De Jamaicanen zeggen dat ze gehandeld hebben op basis van richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). 'Suriname zou hetzelfde doen', zegt Resida.

De WHO heeft een lijst uitgegeven, waarop risicolanden zijn vermeld. Suriname staat daar ook op. 'Niet omdat de ziekte hier geconstateerd is, want wij zijn al dertig jaar gele koorts vrij. Suriname onderdeel is van het Amazoneoerwoud en de muskiet die de ziekte overbrengt in Suriname voorkomt.'

Het is de Aedes aegypti-muskiet die ook overbrenger is van de andere infectieziekten dengue, zika en chikungunya. Resida zegt, dat op basis van deze omstandigheden Suriname altijd zal worden aangemerkt als risicoland. De BOG-directeur wijst erop, dat tot nu toe de uitbraak zich beperkt heeft tot Afrika. Toch moeten er, gezien het toegenomen reizen, acuut maatregelen worden getroffen. Daar heeft Suriname al in voorzien. Ongeveer 80 procent van de Surinamers is gevaccineerd.'

Maar, Resida verwacht geen explosie in Suriname, zoals dat met zika, dengue en chikungunya het geval was.

Minister Dodson: 'Extra kosten voor aansluiting op elektriciteitsnet boven 13 KVA'

Aansluitkosten worden betaald in Srd en niet in Amerikaanse dollar


Diverse mensen die een 3 fase aansluiting wilden op het elektriciteitsnet, werden ermee geconfronteerd dat een deel van de kosten in Amerikaanse dollar moest worden betaald. Het ging om bedragen van enkele honderden dollars. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft deze kwestie besproken met de directie en de Raad van Commissarissen van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). 

De bewindsman zegt vandaag, maandag 4 juli 2016, op Starnieuws dat ontkend is dat dollars gevraagd zijn aan huishoudens die onder de 13 KVA hebben aangevraagd. Volgens de directie hebben mensen onterecht geklaagd.

Dodson zegt dat in elk geval aangegeven is aan de EBSm dat mensen de tegenwaarde in Srd mogen betalen. Personen met een 3 fase aansluiting met een vermogen van onder de 13 KVA betalen Srd 500 voor hun aansluiting tot 40 meter van de stroompaal. De aansluiting voor huishoudens voor 1 fase is kosteloos tot een afstand van 80 meter van de stroompaal. Voor een 2 fase aansluiting binnen 40 meter tot de paal moet Srd 300 betaald worden.

'Wanneer iemand vanaf 13 KVA en meer een aanvraag indient, komen er extra kosten bij kijken. Dan gaat het wel om gigantische huizen', stelt de minister.

Hij heeft ook klachten ontvangen van mensen die zeggen dat voor 3 en 5 KVA extra kosten in rekening zijn gebracht. De directie heeft aangegeven dat dit niet klopt. Dodson zegt verder nog, dat personen die onterecht een dollarcomponent op hun offerte hebben, contact kunnen opnemen met de EBS. Zij kunnen dit ook doorgeven via de klachtenlijn van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

'Gekozen niet-hindoestaanse nieuwe VHP-hoofdbestuursleden moeten rekening houden met partijcultuur'

VHP-leider Santokhi: 'De partij heeft een bepaalde cultuur en die moeten zij zich eigen maken'


De gekozen niet-hindoestaanse leden in het nieuwe hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormingspartij ( VHP) moeten goed rekening houden met de cultuur van de partij. Communicatie met de achterban, veldwerk en andere activiteiten moeten vooral goed afgestemd worden met de rest van het hoofdbestuur. Dat zei partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi zondag 3 juli 2016, tijdens het partijcongres, zo bericht de Ware Tijd Online.

'De partij heeft een bepaalde cultuur en die moeten zij zich eigen maken. Andere dan niet traditionele identificatie naar de achterban kan ook in ons streven om multi-etnisch te zijn soms verkeerd overkomen als er geen rekening wordt gehouden met de cultuur van de partij', zei Santokhi.

'Rekening houden met de cultuur, er deelgenoot van worden, ga niet er boven staan en stel je op als een VHP'er. Heel belangrijk is dat zij de VHP helpen om een brug te slaan naar andere groepen en enticiteiten in het land', sprak Santokhi.

In het nieuwe hoofdbestuur, dat vandaag werd gekozen zitten nu de niet-hindostaanse bestuursleden, Murwin Leeflang, Patrick Henar, Stanley Dijksteel, Glenn Oehlers en Henk Aviankoi.

De VHP gaat alleen de verkiezingen in. Dat is de roep van de achterban, zei Santokhi. 'Samen gaan is geen probleem. Integendeel, dat is vanwege het oneerlijk kiesstelsel beter. Maar, juist door samen gaan zijn onze structuren in Para, Coronie, Brokopondo en Marowijne kapot gegaan. We hebben ze over moeten laten aan partnerts in de samenwerking van V-7. Onze structuren zijn heel boos geworden, omdat wij in die districten geen kandidaten hebben kunnen voordragen.'

Braziliaanse politie ontmantelt Brazilië's grootste illegale houtkapsyndicaat

Organisatie zou zo'n 10.000 hectare Amazone-regenwoud hebben vernietigd in twee jaar tijd


In een gezamenlijke operatie hebben Braziliaanse autoriteiten 's lands grootste illegale houtkap- en grondbezettingsorganisatie ontmanteld. De regering van Brazilië heeft donderdag 24 arrestiebevelen uitgevaardigd als onderdeel van een drie jaren durend onderzoek door Justitie en politie - Operatie Rios Voadores - naar de grootste illegale houtkaporganisatie in het land. De autoriteiten gaan ervan uit, dat die organisatie verantwoordelijk is voor de ontbossing van zo'n 10.000 hectare Amazone-regenwoud in een periode van twee jaar, aldus bericht zaterdag 2 juli TeleSUR TV in Venezuela.

Het volledig ontbost gebied heeft voor een bedrag van 94 miljoen Amerikaanse dollar milieuschade geleden, aldus het Braziliaans milieubeschermingsagentschap IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) donderdag:Volgens betrokken onderzoekers werkte het illegale misdaadsyndicaat 'als een bedrijf' door het gebruik van geavanceerde technologie en lege vennootschappen om het geld, gegenereerd uit de illegale houtkapoperatie, wit te wassen.

De autoriteiten zijn nog steeds op zoek naar 'rancher' Antonio José Junqueira Vilela Filho, die ervan wordt beschuldigd leiding te geven aan de financiële afdeling van de organisatie in de vorm van een complex web van illegale landaankoopregelingen waarbij officiële documenten werden vervalst om bosgebieden te kunnen kappen. Ook wordt hij ervan verdacht tussen 2012 en 2014 meer dan 29.000 hectare regenwoud te hebben vernietigd.

Vilela Filho wordt door de Braziliaanse politie gezocht voor het illegaal in bezit nemen van gronden, criminele activiteiten met betrekking tot illegale houtkap en het verborgen houden van winsten, waardoor hij de regering ongeveer 37 miljoen Amerikaanse dollar verschuldigd is aan boetes voor misdaden die verband houden met de vernietiging van het regenwoud.

Ondertussen, als onderdeel van de Operatie 'Flying Revers' uitgevoerd door de Braziliaanse Federale Politie, werden nieuwe ontbossingsmethoden ontdekt. Volgens Luciano Evaristo, hoofd Milieubescherming bij IBAMA, was de ondersteuning van de Kayapo inheemsen cruciaal voor de operatie. In maart 2014 maakten veertig Kayapo-leiders melding van ontbossing in en rond het inheems Menkragnoti gebied in de staat Pará. Maar, IBAMA kon het ontbost gebied niet vinden op satellietbeelden. Tijdens onderzoek van het gebied werd duidelijk, dat bomen onder de top waren gekapt, waardoor vegetatie niet kan worden ontdekt door satelliet surveillance. 'De politie ontdekte, dat er onder bendeleden  experts met satellietkennis zaten die gegevens van het National Space Research Institute (INPE) herzien herzien en hun houtkapactiviteiten organiseren.'

Bij invallen door de Braziliaanse politie in de staten Pará, Matto Grosso en Novo Progresso stuitten de autoriteiten op houthakkers die onder slaven-omstandigheden leefden en die contracten hadden om bossen te kappen met kettingzagen en tractoren.


De illegale koop en verkoop van gronden in het Amazonegebied is een diep gewortelde praktijk in Brazilië. Vernietiging van regenwoud, vooral ten behoeve van veeteelt en andere landbouwpraktijken, is een aanzienlijke bron van CO2-uitstoot dat zorgt voor opwarming van de aarde.


(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR TV Venezuela/EBC Agência Brasil)