vrijdag 8 juli 2016

Belfort (ABOP) en Jogi (VHP) ergeren zich aan 'nonsensbeleid' minister Van Dijk-Silos

'Ik wil niet hebben dat minister de Assemblee knollen voor citroenen verkoopt en doet alsof alles morgen koek en ei wordt'

'De minister denkt dat zij hier met kinderen te maken heeft, ze praat maar in de ruimte'


De Assembleeleden Mahinder Jogi (VHP) en Edward Belfort (ABOP) ergeren zich aan het volgens hen ‘nonsensbeleid’ dat minister Jennifer van Dijk-Silos op haar ministerie van Justitie en Politie voert. Volgens beide politici zijn de maatregelen, die de bewindsvrouwe donderdag in De Nationale Assemblee (DNA) heeft aangekondigd, slechts verhalen die op niets slaan. Dit bericht het Dagblad Suriname vrijdag 8 juli 2016.

Ten eerste is er volgens hun geen plan van waar de gelden zullen worden gehaald en hoeveel deze grootschalige surveillance met het Nationaal Leger precies zal kosten.

'De regering bezorgt de samenleving alleen maar slapeloze nachten. Wanneer je tot de conclusie komt dat je middelen moet gaan zoeken uit donorfondsen, dan is de vraag waar je beleid is als ministerie en minister. De minister doet een toezegging, maar als er geen geld is om arrestantenvoeding te betalen, wanneer er geen papier en inkt zijn voor de rechterlijke macht om vonnissen op papier te kunnen zetten, wanneer er geen geld is bij het ministerie van Justitie en Politie om beleid om te zetten in daden, wil ik niet hebben dat de minister hier in het parlement staat en de volksvertegenwoordiging knollen voor citroenen komt verkopen en doen alsof alles morgen koek en ei wordt', stelt Jogi.

Zowel Jogi als Belfort hekelde het feit, dat zij donderdag helemaal geen ruimte hebben gehad om deze kritische punten aan de kaak te stellen. 'Wanneer er meer dan 30 lichten aan zijn, wil dat zeggen dat er duidelijk iets mis is met het beleid van de minister', zegt Jogi ten aanzien van de 30 interrupties die er in de vergaderzaal waren.

Belfort: 'Ik krijg informatie dat leveranciers van arrestantenvoeding niet zijn betaald.' Volgens de politicus heeft leverancier Saeri een schuld van Srd 700.000 bij de regering. 'Dagelijks levert de man 800 broden, 90 warme maaltijden, 20 gallons aan stroop en thee. Dit, terwijl hij maandelijks een schade lijdt van ongeveer Srd 15.000. Nu is de ondernemer genoodzaakt de leveringen stop te zetten.'

Volgens de parlementariër hebben de penitentiaire ambtenaren van het Huis van Bewaring (HvB) deze maand hun overuurgelden niet ontvangen. 'De politie is beknot in overuren, terwijl de minister hier in twee tot drie zinnen komt zeggen dat de politie en militairen samen gaan surveilleren.'

Belfort vraagt zich af van waar de bewindsvrouwe al de gelden zal halen om de extra uren van de politie, die zij nu in de surveillance met het leger zal verrichten, te vergoeden.

Belfort benadrukt, dat de minister de volksvertegenwoordiging niet serieus neemt. 'De minister denkt dat zij hier met kinderen te maken heeft. Ze praat maar in de ruimte', zegt de politicus. Volgens hem heeft Van Dijk-Silos niet eens een uitdraai gepresenteerd waarop te zien is hoeveel materieel er nodig is, hoeveel manschappen er nodig zijn, hoeveel overuren er zullen worden gemaakt en wat haar plan van aanpak concreet is. Volgens Belfort is het gedrag van de minister al een teken waarom de NDP sterk in aanhang is teruggevallen. '66% keurt het beleid af, want de gemeenschap is wakker', aldus Belfort.

Districtscommissaris Nerkust ziet toerismepotentie in marrondorp Kwakoegron

Bewoners laten dorp verloederen en zien belang van toerisme nog niet inTijdens zijn bezoek aan het dorp Kwakoegron in het district Brokopondo merkte districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Zuidwest, die waarneemt te Brokopondo, op dat het dorp een enorme ontwikkelingspotentie heeft als toeristische trekpleister. Dat laat hij vrijdag 8 juli 2016, met een serie foto's weten via de Facebookpagina van het Burger Informatie Centrum Paramaribo Zuidwest.

Het dorp is vanuit Paramaribo binnen twee uren met de auto te bereiken via de weg naar Pikin Saron. Het eerste dat opvalt bij aankomst in het dorp, is de unieke bouwstijl van de woningen. Het zijn namelijk historische panden die vanwege slecht onderhoud in een slechte staat verkeren, aldus Nerkust.

Naast de historische aanblik van de woningen straalt het dorp een vreedzame rust uit die volgens de districtscommissaris zeker door toeristen gewaardeerd zal worden. Ook de oever van de Saramaccarivier in het dorp kan, indien deze goed aangepakt, uitgebouwd worden tot een strand. Kortom het dorp heeft enorme potenties, maar kan alleen met behulp van eigen inzet van de bewoners en hulp van de overheid tot ontwikkeling komen. 'Hopelijk begrijpen de dorpelingen de boodschap van de districtscommissaris, wij zullen het samen moeten doen.'

Monumentale panden in verval, jammer. Bewoners ondernemen geen actie om het dorp toeristisch aantrekkelijk te maken. Rechts van de kerk op de foto hierboven is een guesthouse, het enige van het dorp en vervallen. Achter de boom in het midden is de EBG Christiaan Kingschool met vier onderwijzerswoningen. De foto is genomen vanaf het perceel van de woning van de bestuursopzichter. De straat naar links uitrijdend eindig je aan de oever van de Saramaccarivier - mooi, rustiek, waar vrouwen de was en de vaat doen en hengelen - en een soort pleintje met twee snesi's, waar handel wordt gedreven (brandstof) en korjalen liggen voor onder andere vervoer van garimpeiros en materieel naar goudvelden. Het dorp heeft zeker toerisme-potentie, maar het wordt tijd dat de bewoners dat gaan inzien en het dorp niet verder laten verloederen. Hierbij zou overheidssteun gewenst zijn.

Het dorp is met een staatsbus te bereiken, die een paar keer eenmaal daags naar het dorp rijdt en terug naar Paramaribo. Daarnaast zijn er jongeren die met auto's taxidiensten onderhouden. Een paar jaar geleden werd door een bedrijf uit Paramaribo de overwoekerde spoorrails verwijderd. Tja, ooit was er dus en heuse een treinverbinding met de stad, Paramaribo, zoals op de foto uit 1955 hiernaast is te zien, gemaakt te Kwakoegron door Willem v/d Poll aan de overzijde van het huidige guesthouse.

Kwakoegron zou een werkelijk mooie bestemming voor toeristen kunnen zijn, maar de bewoners werken niet aan de ontwikkeling van hun eigen dorp, dat een doodse indruk maakt. Zo'n 100 inwoners, twee 'snesi's (kleine supermarkten met Chinese eigenaren), een lagere school van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) met vier woningen voor leerkrachten, een post van de Medische Zending en een vervallen guesthouse.

Bewoners houden zich vooral bezig met het vervoer over de rivier van brandstof en materieel en goudzoekers (vooral Brazilianen, de garimpeiros) naar de goudvelden. Stromend drinkwater is er niet: bewoners zijn afhankelijk van regenwater, dat wordt opgevangen in grote zogenoemde Duro-tanks, en water uit de rivier. Elektriciteit? Alleen 's avonds vanaf ongeveer zes uur tot twaalf uur, opgewekt door een oude grote roestige generator (lichtmotor) vlak naast de woning van de bestuursopzichtster van het dorp. Bewoners zijn echter afhankelijk van de mannen die moeten zorgen voor de brandstof om de generator te kunnen laten draaien. Een paar weken zonder stroom is niet vreemd in het dorp.

Een mooie natuur, een schitterende toeristische bestemming, maar zo verwaarloosd. De jeugd heeft geen vertier. Slechts een bal of een oude speelgoedauto aan een touwtje. Zuurzak uit de boom gooien. Een enkele knaap helpt aan de waterkant met het laden van korjalen met vaten brandstof. Iets anders is er ook niet in het dorp de voor jeugd te doen. Vrouwen doen de vaat en de was in de Saramaccarivier, vervuild door onder andere het door goudzoekers gebruikte kwik. Het water is donker, troebel, vies, ongezond. Ook wordt er vis gevangen. Iedereen in het dorp kent de risico's van kwik, immers een aantal jaren geleden is er Amerikaans onderzoek verricht naar het kwikgehalte in het haar van bewoners.

Voor vuil en afval heeft men geen aandacht. Afval wordt dan ook her en der in de schitterende natuur gedumpt of verbrand. Schokkend. Ongedierte trekt er op af.

Kwakoegron is vrij eenvoudig over de weg, bauxietweg, te bereiken en ligt ongeveer 90 kilometer ten zuiden van Paramaribo, ongeveer twee uren rijden als de weg in goede staat is en het niet regent (zie foto - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant).

Het dorp kan zich op de toeristische kaart plaatsen, maar dan zullen de bewoners eens de handen uit de mouwen moeten steken en niet voor zich uit zitten te staren en denken 'het komt wel goed', want het komt niet goed.... Niet wachten op de overheid, het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) of op de districtscommissaris van Brokopondo, De onlangs vertrokken districtscommissaris Ivonne Pinas liet zich zelden uit eigener beweging in het dorp zien.

Mogelijk ligt hier ook een taak voor de Stichting Toerisme Suriname, om in overleg met het districtsbestuur en het ministerie van RO, te onderzoeken hoe Kwakoegron glans kan krijgen. Daartoe zou in ieder geval het enige guesthouse, dat wordt gerund door een bejaarde dame, moeten worden gerenoveerd (zodat toeristen meerdere dagen op een fatsoenlijke wijze in het dorp kunnen vertoeven) en de oever aan de Saramaccarivier moeten worden opgeknapt. Toeristen kunnen daar vandaan met korjalen worden vervoerd naar dorpen verderop aan de rivier gelegen.

De oproep van districtscommissaris Nerkust is terecht. Kwakoegron heeft in potentie alles in huis om een prachtige toeristische bestemming te worden, in het regenwoud, aan een rivier gelegen, waar geen stadsgeluiden te horen zijn, waar de natuur en de biodiversiteit te ruiken zijn en waar het guesthouse gewoon even een opknapbeurt moet krijgen. Maar, de bewoners moeten dat ook eens gaan inzien en de overheid moet durven te investeren....

(Red. De Surinaamse Krant)

In El Alto in Bolivia wordt verse ezelinnenmelk gedronken om ziektes tegen te gaan

Aymara vrouwen verkopen al vele jaren dagelijks de melk aan mensen die naar het werk lopen


De kou dringt door tot op het bot en kleine wolkjes stoom ontsnappen uit de mond van mensen die stoppen tijdens hun wandeling naar het werk om een glas verse ezelinnenmelk (zie foto's - Bron: Juan Karita/AP) te drinken, gelovend dat het hun ademhalingsproblemen tijdens de strenge winter in de Boliviaanse Andes zal bestrijden, bericht Fox News Latino vrijdag 8 juli 2016. 

Inheemse Aymara vrouwen positioneren hun vrouwelijke ezels elke ochtend op een straathoek in El Alto, een stad die grenst aan de hoofdstad La Paz. Dan melken ze de dieren voor klanten die in de rij in de koude staan.

'Ik had gedurende vijf jaar een hoest en kon niet slapen', zegt Luz Mamani, een klein glas bestellend. Mamani zegt, dat ze gezond is sinds ze is begonnen met het drinken van de melk.

Onder de verkopers is Petrona Yujra, die al 35 jaar ezelmelk verkoopt. Volgens haar heeft de melk een probleem in haar longen verholpen. Volgens het volksgeloof, kan de melk helpen bij het bestrijden van verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking, zegt ze.

Elizabeth Canipa, directeur van het zogenoemde moedermelkprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, zegt echter, dat er geen wetenschappelijk onderzoek is waaruit blijkt dat ezelinnenmelk genezende eigenschappen heeft.


'Maar, we weten dat het meer eiwitten heeft en dat zou kunnen, omdat het meer colostrum bevat', een soort melk van zoogdieren in de late zwangerschap met antistoffen die bescherming bieden tegen de ziektes. 

Buschauffeur Luis Lari Huanca zegt, dat zijn collega's hem ezelinnenmelk hadden aangeraden tegen de pijnen in zijn longen en nieren. 'Het is mijn derde dag dat ik de melk drink. Ik hoop dat het me geneest zoals mijn vrienden zeiden, dat het zou doen.'

(Red. De Surinaamse Krant/Fox News Latino)

Jogi (VHP vindt niveau van minister Van Dijk-Silos 'lager dan de grond'

VHP-politicus: 'Minister heeft met haar persconferentie blunder geslagen'


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) zegt vandaag, vrijdag 8 juli 2016, in het Dagblad Suriname, dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie met haar recente persconferentie een blunder heeft geslagen, door gevoelige informatie uit de laatst gehouden Assembleevergadering in comité-generaal, waar president Desi Bouterse middels een resolutie te kennen had gegeven artikel 148 van de Grondwet in het 8 decemberstrafproces te hebben toegepast, naar buiten te brengen. 

Volgens de politicus is er een bepaalde code, dat de informatie uit zo'n besloten vergadering niet naar buiten mag worden gebracht. Met betrekking tot de resolutie van de president was volgens hem afgesproken, dat slechts daarover vrij mocht worden gesproken, nadat de resolutie in het advertentieblad zou zijn gepubliceerd.

'Er zijn ook andere zaken in comité-generaal besproken, waarbij de minister zich helemaal niet gehouden heeft aan de code van het parlement. De wijze waarop de minister in haar persconferentie van 30 juni de rechterlijke macht heeft bejegend, is niet een zaak die is geschied op een wijze zoals het moet en mag. De zaken die inhoudelijk in comité-generaal ter sprake zijn geweest, heeft de minister in dezelfde vorm of in ergere vorm gebracht in haar persconferentie. Dat mocht niet', aldus de VHP’er.

Het is strafbaar om zaken die in comité generaal worden gezegd, naar buiten te brengen. Dat wil zeggen, dat een ieder die er kennis van krijgt, verplicht is tot geheimhouding. Volgens de politicus moeten onmiddellijk maatregelen getroffen worden tegen de minister.

Jogi vergelijkt het niveau van de minister tijdens de persconferentie als eentje dat lager was dan de grond. 'Dat is niet een bejegening die een minister van Justitie en Politie moet geven aan personen en instituten als de rechterlijke macht. De minister heeft regels overtreden die in strijd zijn met de code van geheimhouding.'

Zes maanden celstraf voor agent op Curaçao die dodelijk ongeluk veroorzaakte in dronken toestand

Agent reed 26 april 2015 op de Weg naar Welgelegen een scooterrijder dood


Politieagent Austin Matilda (52) was wel dronken op 26 april vorig jaar, waardoor hij een fataal ongeluk veroorzaakte dat scooterrijder Harrison Janga het leven kostte op de Weg naar Welgelegen. Dat oordeelde rechter Irma Lips vanochtend, vrijdag 8 juli 2016, aldus de Amigoe. Hij kreeg conform de eis van het Openbaar Ministerie twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk, een rijontzegging van twee jaar, drie jaar proeftijd en reclasseringsbegeleiding. 

Op videobeelden gemaakt door de beveiligingscamera van de naastgelegen bakkerij, is te zien dat de auto die door de agent werd bestuurd, zonder vaart te minderen de bocht naar links neemt om de Roozendalweg in te slaan. Daarbij heeft hij de scooterrijder, die richting Schottegatweg reed, volledig over het hoofd gezien. De chauffeur reed in eerste instantie verder, stapte later uit en zou een drankflesje in de struiken hebben gegooid. Aan een bloedtest om het alcoholpromillage te bepalen heeft hij niet meegewerkt.

Uit eerdere verklaringen blijkt, dat hij voor het ongeluk, op verschillende plaatsen alcohol had gedronken. Zes glazen whisky in vijf uur tijd, verklaarde hij ter zitting, maar beweerde steeds niet dronken te zijn geweest. De rechter overwoog, dat dit laatste niet ter zake doet. Dat er ook geen bloedtest of ademtest is gedaan, zoals de advocate aanvoerde, doet er ook niet toe.

'Het is algemeen bekend dat door de consumptie van zes glazen whisky sprake is van enige invloed van alcohol.'

Het is dus bewezen, dat hij dronken was en als agent is hij bekend met de gevolgen. Dat hij niet in staat was tot behoorlijk besturen, wordt bevestigd door de uitslag van de ‘dronkemanstest’ en de verklaring van twee getuigen, namelijk dat hij een alcohollucht verspreidde, maar ook een zwaaiend evenwicht vertoonde, met een dikke tong sprak en niet op zijn benen kon staan.

Het ongeval vond ’s avonds plaats. Het kruispunt met de Stoppelweg was echter goed verlicht en het zicht op het tegemoetkomende verkeer ter hoogte van de kruising, anders dan door de verdediging gesteld, werd niet door het verkeersbord aldaar belemmerd. Hij had hoe dan ook zijn auto moeten stoppen om goed op het verkeer te kunnen letten.

Zijn raadsvrouwe Marije Vaders heeft tevens betoogd, dat Janga zelf ook diverse verkeersovertredingen heeft gepleegd, zoals rijden zonder verzekering, rijbewijs, en dergelijke, en dat dit meegewogen moet worden bij de beoordeling. Ze deed dus een beroep op de eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer. De rechter oordeelde echter, dat dit niet relevant is. Bovendien had de agent de maximumsnelheid overschreden. Uit de deskundigenrapporten blijkt, dat hij een gebrek heeft aan eigen inzicht, omdat hij weigert toe te geven dat zijn alcoholgebruik een rol zou kunnen hebben gespeeld bij de aanrijding.

De benadeelde partij heeft tevens 50.000 gulden aan schadevergoeding ingediend. Maar, die is niet-ontvankelijk verklaard in de vordering, gelet op het kennelijke beroep op eigen schuld of medeschuld van het slachtoffer.

Rekenkamer Curaçao rond slechts 17 procent van haar onderzoeken in 2015 af

Herstructurering organisatie Rekenkamer heeft haar weerslag op onderzoeksactiviteiten


De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) heeft in 2015 slechts 17 procent van haar onderzoeken afgerond. Ten opzichte van het voorgaande jaar is er sprake van een lichte stijging met betrekking tot afgeronde onderzoeken. Het merendeel van de lopende onderzoeken zal dit jaar worden afgerond. Dat staat in het jaarverslag van 2015, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 8 juli 2016.

2015 Stond in het teken van verdere herstructurering van de organisatie en de werkzaamheden van de Rekenkamer. De tijd die hiermee gemoeid is geweest is ten koste gegaan van de beschikbare tijd voor onderzoekwerkzaamheden.

In 2015 heeft de Staten de Rekenkamer verzocht om onderzoeken in te stellen naar verstrekte subsidies, openbare aanbestedingen, het consultancybeleid, het personeelsbeleid bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn, chikungunya en naar UTS en haar dochterondernemingen. Al deze verzoeken zijn door de ARC ingewilligd.

Daarnaast heeft de Rekenkamer het onderzoek bij Curoil, dat in 2012 was aangevraagd, afgerond.

OM Curaçao: 'In 2015 werd 56 kilo drugs Duitsland binnen gesmokkeld en geen 800 kilo'...

Media op eiland slaan de plank met 744 kilo misHet Openbaar Ministerie Curaçao benadrukt vandaag, vrijdag 8 juli 2016, dat de cijfers, gepubliceerd door enkele media op het eiland over drugstransporten naar Duitsland, niet kloppen. Ochtendkrant Extra meldde gisteren, dat vorig jaar 800 kilo vanuit Curaçao Düsseldorf is binnengesmokkeld en verwees naar de Duitse krant Express. Die informatie werd door andere media overgenomen, aldus de Amigoe. 

Maar, de werkelijke totaal in beslag genomen hoeveelheid drugs bedraagt 'slechts' 56 kilo. Waar de genoemde 800 kilo vandaan is getoverd is volstrekt onduidelijk. In de webeditie van de Duitse krant Express is ook geen enkele informatie daarover te vinden.

In 2014 werd op de luchthaven van Düsseldorf 132 kilo drugs in beslag genomen, aldus het OM. In 2015 zijn in totaal 44 drugskoeriers op het vliegveld van Düsseldorf aangehouden met drugs in hun bezit. Daarvan hadden er twintig drugsbolletjes geslikt, twaalf hadden de drugs in een valse kofferbodem verstopt, vier vrouwen hadden de drugs ingebracht in hun vagina (vaginadrugsbol) en twee hadden drugs in hun handbagage. De rest had de drugs op hun lichaam geplakt of had kleding in hun koffers, die gedrenkt was in drugs.

In 2014 werden 85 drugskoeriers opgepakt en dat leverde 132 kilo cocaïne op. 'Dit zijn de officiële cijfers die het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden deze week heeft ontvangen. Die zijn door de narcotica-afdeling van het Duitse douanekorps beschikbaar gesteld', aldus OM-woordvoerder Norman Serphos.

Atleet Churandy Martina snelste op 200 meter, maar na protest gediskwalificeerd

Martina stapt tijdens race drie keer op lijn naast zijn baan


Churandy Martina leek zijn tweede gouden medaille op de EK atletiek in Amsterdam te pakken, maar werd na de eindstreep teruggefloten. De sprinter liep tijdens zijn race op de 200 meter op de lijn naast zijn baan en dat mag niet. Martina (32) was in de finale met een tijd van 20,37 seconden de snelste. Solomon Bockarie finishte als vijfde in 20,56.

Direct na de race leek er niets aan de hand en de goedlachse kampioen vierde zijn feestje met het publiek. Vervolgens werd duidelijk dat er een protest was ingediend en kwam de diskwalificatie naar buiten. 'Dit is niet goed', erkende Martina.

De Spanjaard Bruno Hortelano is de nieuwe Europees kampioen, Bockarie schoof op naar de vierde plaats. Eerder won Martina wél goud op de 100 meter.Minister Van Dijk-Silos wil eind aan strafbaarstelling gebruik 'setigon'

'Het plaatsen van een setigon is te vergelijken met uitzetten van netten en fuiken door vissers'


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Politie en Justitie heeft gisteren in De Nationale Assemblee vrijwel alle wijzigingsvoorstellen van het parlement overgenomen voor het aanpassen van de Vuurwapenwet. Daarnaast deed zij zelf ook voorstellen om sommige bepalingen te schrappen. Zo pleit ze een einde aan de strafbaarstelling van het plaatsen van een setigon ofwel een geweerval. Het plaatsen van een geweervalstrik is nu bij wet verboden en dus strafbaar. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 8 juli 2016.

De bewindsvrouwe zei, dat het gebruik is in onder andere het binnenland om dergelijke valstrikken op kostgrondjes te plaatsen om wild dat gewassen aanvreet, te doden, maar ook voor de vleesvoorziening. Mensen plaatsen deze valstrikken meestal niet om anderen opzettelijk kwaad te doen, aldus de minister. Het plaatsen van een setigon is te vergelijken met het uitzetten van netten en fuiken door vissers, die na enige tijd de buit komen ophalen, aldus Van Dijk-Silos.

Het NDP-Assembleelid Wendel Asadang merkte bij interruptie op, dat een setigon niet zonder meer ergens wordt geplaatst door de binnenlandbewoners. Het gebeurt steeds in de vooravond, zei hij, waarbij degene die de valstrik aanlegt ook markeringen in de nabijheid plaatst, waardoor anderen worden gewaarschuwd dat er vlakbij een setigon is geplaatst.

Celsius Waterberg (BEP) en Aida Nading (NDP) vroegen aandacht van de regering voor het feit dat bij een registratie zo'n tien jaar geleden veel mensen hun jachtgeweer of vuurwapenvergunning hadden ingeleverd. Die hebben ze nooit teruggekregen. De politici willen weten wanneer de eigenaars deze vuurwapens terugkrijgen. Vanwege het trauma dat velen aan deze situatie hebben overgehouden twijfelt Nading of binnenlandbewoners bereid zullen zijn weer mee te werken aan de vuurwapenregistratie die de bewindsvrouw heeft aangekondigd. Zij voerde aan dat indien deze jachtgeweren slechts in bewaring waren genomen door de politie, die zal worden opgedragen de geweren terug te geven aan de rechtmatige eigenaars. Mocht het gaan om inbeslagname, dan zal Van Dijk-Silos een beroep doen op het Openbaar Ministerie voor teruggave.

Ze heeft voorgesteld, dat er voor een jachtgeweervergunning verschillende tarieven worden gehanteerd. Voor Sipaliwini, Marowijne en Brokopondo werd Srd 50 voorgesteld, voor Saramacca, Coronie, Commewijne, Wanica, Nickerie en Para Srd 100 en voor Paramaribo en jachtverenigingen Srd 200. Voor vuistvuurwapens stelde zij voor, dat het tarief over drie jaar gespreid betaald zou kunnen worden. Het nieuwe tarief voor een handvuurwapen wordt, als het aan de regering ligt, verhoogd tot Srd 2.400.

OM Curaçao neemt afscheid van 'stagiair' Reagan Celestijn

Celestijn heeft negen maanden gewerkt bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft vandaag, vrijdag 8 juli 2016, afscheid genomen van Reagan Celestijn. De afgelopen negen maanden was Celestijn in het kader van zijn rechterlijke opleiding (Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding, RAIO) bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie werkzaam in De Tempel. 

Bij het Openbaar Ministerie werd Celestijn gedurende zijn stageperiode begeleid door Officier van Justitie Guillano Schoop.

Celestijn is geboren op Bonaire en getogen op Curaçao. Hij ging naar het Radulphus College, heeft zijn rechtenstudie afgerond aan de Universiteit van Leiden en was voorheen ruim zeven jaren advocaat.

Hij heeft laten zien met veel kennis van zaken en inzicht zaken ter terechtzitting te hebben gebracht en ook buiten de zittingszaal veel zaken afgedaan heeft onder meer via Hustitia Rapido (HuRa). Het Openbaar Ministerie wenst Celestijn veel succes toe in de toekomst, aldus het OM in een vandaag uitgebracht persbericht.

Voorzitter Huis van Afgevaardigden Brazilië Eduardo Cunha stapt 'vrijwillig' op

Cunha onder vuur door corruptiebeschuldigingen in schandaal rond staatsoliebedrijf Petrobras


Eduardo Cunha (zie foto - Bron: Ueslei Marcelino/Reuters) is gisteren opgestapt als voorzitter van het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden. De conservatieve PMDB-politicus (Partido do Movimento Democratico Brasileiro) die de afzettingsprocedure tegen president Dilma Rousseff in gang zette, was vanwege corruptiebeschuldigingen al geschorst door het Hooggerechtshof. In tranen kondigde hij vandaag, vrijdag 8 juli 2016, aan de eer aan zichzelf te houden, meldt het persbureau Reuters, aldus onder andere het NRC. Hij behoudt voorlopig wel zijn zetel in het parlement.

Cunha wordt door de Braziliaanse Justitie beschouwd als spil in het schandaal rondom staatsolieconcern Petrobras. De politicus zou onder meer geld hebben witgewassen en smeergeld hebben betaald aan functionarissen. Ook zou hij zelf vijf miljoen dollar hebben aangenomen in ruil voor het verlenen van contracten en vergunningen en zou hij het onderzoek naar hem hebben tegengewerkt.


De Braziliaan heeft de beschuldigingen zelf altijd ontkent.

Cunha weigerde in eerste instantie zijn functie neer te leggen, maar kwam de laatste weken onder grote politieke druk te staan dat wel te doen. Onder meer de tijdelijke president Michel Temer, partijgenoot van Cunha, adviseerde de Braziliaan deze week om een stap terug te doen.

De opgestapte voorzitter van het Huis van Afgevaardigden verklaarde in een toelichting (zie hieronder), dat hij het slachtoffer is geworden van het feit dat hij het afzettingsproces tegen Rousseff in gang heeft gezet: 'Het is algemeen bekend dat het parlement hersenloos is. (…) Alleen mijn opstappen kan een eind maken aan de voortdurende instabiliteit. Het Huis van Afgevaardigden kan niet eindeloos wachten.'


De Braziliaanse politiek verkeert al maanden in een staat van chaos. President Rousseff werd op 12 mei door de Senaat geschorst en is in afwachting van een stemming over haar definitieve exit. Ze zou hebben gesjoemeld met cijfers om de begroting van 2014 sluitend te krijgen.

Een ethische commissie in het Braziliaanse Congres adviseerde vorige maand om Cunha voor acht jaar uit de politiek te verbannen. Naar verwachting wordt daarover binnen enkele weken besloten. Braziliaanse media zien Cunha’s actie van donderdag echter tekenen dat er wellicht een deal is gesloten met politieke bondgenoten. Door vrijwillig zijn functie als voorzitter neer te leggen, zouden zij later tegen het opgeven van zijn parlementszetel stemmen.

Lage inzaaicijfers in polders Nickerie door slechte staat kleiwegen

Totale inzaai zal midden juli rond 26.000 hectare bedragen, 4.000 minder dan in 2015

Ministerie van LVV kondigt aanpak wegen aan


De zeer slechte conditie van de kleiwegen in de polders van het district Nickerie houdt dit hoofdseizoen de inzaaicijfers laag. Uit gegevens van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) blijkt, dat tot 30 juni iets meer dan 23.000 hectare padie is ingezaaid. De officiële inzaaiperiode van twee maanden begon op 1 mei, bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag  juli 2016.

'We merken dat in de vastgestelde inzaaiperiode de kleine rijstboeren ongeveer16.000 ha hebben ingezaaid en de rest namen groot landbouwers voor hun rekening', zegt Guido van der Kooye, coördinator LVV Regio-West. Hij verwacht dat boeren een na-inzaai zullen plegen tot midden juli, waardoor het totaal ongeveer 26.000 hectare kan bedragen. Dat is in vergelijking met een jaar geleden ongeveer4.000 hectare minder. Van der Kooye wijt de terugval aan de zeer slechte conditie van de polderdammen, waardoor het bewerken van de arealen wordt bemoeilijkt.

In de Middenstandspolder hebben de boeren meer dan 1.000 hectare van de 1.700 ingezaaid en in Wageningen is dat ongeveer 1.200 hectare. Vanwege de problemen zal de inzaai daar blijven steken rond de 2.000 hectare.

'Jammer dat wij niet kunnen inzaaien, omdat de kleiwegen gewoon slecht zijn waardoor er zelfs geen tractoren overheen kunnen', zegt Dew Bahoran, rijstboer in Wageningen. Hij durft niet nog meer in te zaaien, uit vrees voor ziekten en plagen. Die moeten bestreden worden en daarvoor is geld nodig, dat er niet is. De boer maakt zich zorgen over zijn schuld bij de bank, omdat hij geen andere inkomsten heeft om aan zijn verplichting te voldoen. Hij zal bij familie en vrienden moeten lenen om dit seizoen door te komen en om te kunnen investeren in het volgende seizoen.

Van der Kooye zegt, dat het ministerie bezig is de hoofdleidingen chemisch te reinigen. 'Waar nodig zullen wij machines inzetten om de leidingen in een optimale conditie te houden zodat er geen stagnatie optreedt straks bij het droogleggen van de rijstarealen.' Hij kondigt aan dat ook de zandwegen zullen worden aangepakt. Het ministerie wacht nu op droog weer om te kunnen beginnen met het herstel van de hoofdwegen.

Zorgen bij president Bouterse over stroomtarieven EBS

Bouterse wil dat er verlichting moet komen, zonder dat afspraken om subsidie terug te dringen in gevaar komen


President Desi Bouterse vindt dat huishoudens die boven 450 kilowattuur (kWh) aan stroom per maand gebruiken verlichting moeten voelen in de rekening die zij in juli zullen ontvangen. Er is overleg hierover gaande. De president had vandaag, vrijdag 8 juli 2016, hierover een onderhoud met minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en Patrick Peneux, president-commissaris bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), zo bericht Starnieuws. 

De perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, laat via Starnieuws weten, dat Bouterse zich zorgen maakt over de tarieven die een deel van de huishoudens heeft betaald. Ongeveer 7% heeft ruim Srd 20 miljoen moeten neertellen vorige maand. Er zijn veel klachten over de stroomrekening en de kostprijs van de EBS.

Minister Dodson had in een vergadering met de directie en Raad van Commissarissen van de EBS gevraagd om het staffelmodel te hanteren, waardoor niet Srd 1,31 per kWh betaald moest worden voor huishoudens boven de 800 kHw. Het staffelmodel is opgebouwd uit verschillende bedragen voor een kWh. De directie deelde vervolgens echter in een persbericht mee, dat pas gehandeld zal worden wanneer een missive komt van de raad van ministers. De opdracht van de minister werd niet uitgevoerd.

In het onderhoud dat de president had met Dodson en Peneux zijn de haken en ogen van deze kwestie besproken. Bouterse is van mening, dat er verlichting moet komen, zonder dat de afspraken die gemaakt zijn om de subsidie terug te dringen in gevaar komen. Door bezuinigingen en een efficiënt beleid moet het mogelijk zijn om de kostprijs verder terug te dringen.

Boeing zet Braziliaanse Embraer E170 in als 'ecoDemonstrator'

Boeing werkt met Brazilianen in Brazilië aan compleet milieuvriendelijk vliegtuig


Toestel gebruikt biokerosine en is met speciale verf gespoten


Boeing heeft het Braziliaanse Embraer in de arm genomen om een nieuwe fase in het ecoDemonstrator programma mogelijk te maken. De Braziliaanse fabrikant stelt daarvoor een E170 ter beschikking, zo bericht vandaag, vrijdag 8 juli 2016, onder andere de website Piloot en Vliegtuig.

Het toestel zal in augustus en september onder operationele omstandigheden getest worden in Brazilie. Daarbij zal het worden afgetankt met een brandstof die voor tien procent uit biokerosine bestaat en negentig procent gewone kerosine.Daarnaast zal met sensoren en visualisatietechnieken worden gekeken naar hoe de luchtstromen zich boven nieuw ontworpen vleugels gedragen. Deze vleugels hebben bovendien verbeterde zogenoemde slats die minder geluid genereren tijds de start en landing.

Ook is het vliegtuig gespoten met een speciale verf. Deze stoot niet alleen vuil af, maar voorkomt ook ijsvorming op de romp.


Daarnaast zal met sensoren en visualisatietechnieken worden gekeken naar hoe de luchtstromen zich boven nieuw ontworpen vleugels gedragen. Deze vleugels hebben bovendien verbeterde zogenoemde slats die minder geluid genereren tijds de start en landing.

Bijzonder is tevens het toepassen van LIDAR (Light Detection and Ranging) technologie waarbij laser worden gebruikt als aanvulling op nu al gebruikte sensors om zaken te meten als werkelijk vliegsnelheid, invalshoek en buitentemperatuur. De op deze manier verkregen gegevens kunnnen mogelijk bijdragen aan vermindering van uitstoot en nog efficiënter brandstofverbruik.

Boeing heeft inmiddels meer dan vijftig nieuwe technologieën onder de loep genomen met een Next-Generation 737-800 (2012), een 787-8 (2014) en een 757 (2015).

Rotterdamse politie rolt bende op die cocaïne uit Zuid-Amerika naar haven Rotterdam smokkelde

Zeven verdachte leden van criminele organisatie gearresteerd

In beslag genomen cocaïne. (Bron foto: Politie Rotterdam)

De politie eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie (OM) denken met de aanhouding van zeven mannen een criminele organisatie te hebben opgerold die cocaïne smokkelde van Zuid-Amerika naar de Rotterdamse haven. Het afgelopen jaar deed de recherche van de Zeehavenpolitie Rotterdam onder leiding van een Officier van Justitie onderzoek naar een criminele organisatie die vanuit Zuid-Amerika cocaïne in containers smokkelde naar de Rotterdamse haven. Het onderzoek werd opgestart nadat informatie was binnengekomen over een van de verdachten, aldus is vandaag, vrijdag 8 juli 2016, bekendgemaakt door de politie Rotterdam.

In het onderzoek kwam vervolgens een inmiddels aangehouden medewerker van een Rotterdams transport- en expeditiebedrijf in Rotterdam naar voren. Het onderzoeksteam ontdekte, dat hij een cruciale rol had. De cocaïne werd namelijk bijgepakt in containers met een reguliere handel voor bona fide afnemers. Maar, deze man maakte het mogelijk dat informatie over de containers waar de cocaïne in zat, terecht kwam bij de mensen die de drugs invoerden. Zo kon hij ervoor zorgen, dat containers zo vanaf haventerminals vervoerd werden, dat de drugs er onderweg uit gehaald konden worden. In een aantal gevallen gingen de containers ook door naar een bedrijventerrein in Moerdijk om ze daar leeg te halen.

Bij een gecoördineerde actie werden maandag vier mannen aangehouden. Dat gebeurde op een industrieterrein in Zevenbergen door een arrestatieteam van de politie en het team Bijzondere Bijstand van de Douane. Onder hen was de chauffeur van een truck die een container vervoerde met daarin dozen met blikken vis. Tussen de vis zat 200 kilo cocaïne. De container was in juni vanuit Ecuador aangekomen in de haven van Rotterdam. Het rechercheteam vermoedt dat de organisatie vaker partijen cocaïne heeft ingevoerd.

Vrijwel tegelijkertijd werden maandag in twee bedrijfspanden en vier woningen in Rotterdam Zuid en Ridderkerk invallen gedaan. In één van de bedrijfspanden werd een vijfde man aangehouden. Bij de doorzoekingen werden diverse voertuigen, telefoons en andere zaken in beslag genomen.

Een zesde verdachte werd woensdag aangehouden.

Een zevende verdachte vluchtte naar Bulgarije maar is inmiddels ook aangehouden.

De in Nederland aangehouden verdachten zijn mannen van 22 tot 59 jaar en afkomstig uit Rotterdam, Dordrecht en de gemeente Binnenmaas of zonder vaste woon- of verblijfplaats. De medewerker van het transportbedrijf is een 38-jarige Rotterdammer. De naar Bulgarije gevluchte man is 34 en komt eveneens uit Rotterdam. Inmiddels heeft het OM verzocht de man uit te leveren.

De andere verdachten zijn gisteren en vandaag voorgeleid. Vijf van hen zijn door de rechter-commissaris voor 14 dagen in bewaring gesteld. De chauffeur is door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte. Het onderzoek wordt voortgezet.

Ministerie van Justitie en Politie heeft geen idee waar gelden voor leveranciers eten arrestanten zijn gebleven

Volgens ministerie zijn gelden aan leveranciers overgemaakt - 'Misschien is het onderweg verdampt'


Het ministerie van Justitie en Politie komt er maar niet uit en zal maandag bij de Centrale Betaaldienst van het ministerie van Financiën informeren naar wat er gebeurd is met het geld dat overgemaakt zou zijn naar de voedselleveranciers voor arrestanten. Nel Hasnoe, woordvoerder van de leveranciers, zegt vandaag, vrijdag 8 juli 2016, in de Ware Tijd, dat het ministerie hen zo ver heeft gekregen om niet vanaf gisteren, zoals was aangekondigd, de leveringen stop te zetten. 

Dit zou gebeuren in navolging van collega Robby Saeri die uit overmacht op 1 juli het bijltje erbij neergooide.

Hasnoe zegt, dat zowel het Huis van Bewaring te Santo Boma als het ministerie van Justitie en Politie een beroep heeft gedaan op de leveranciers de diensten niet stop te zetten. Het ministerie gaat ervan uit dat de leveranciers over het laatste kwartaal van vorig jaar zijn uitbetaald. 'Die mensen hebben ons documenten getoond van het ministerie van Financiën, waaruit blijkt, dat het geld zou zijn overgemaakt. Alleen hebben wij het nooit op onze rekening gezien. Misschien is het onderweg verdampt.'

Hasnoe betwijfelt of het ministerie van Justitie en Politie wel oprecht is of dat het een foefje is om de leveringen te laten doorgaan. Er is een afspraak gemaakt om maandag samen met de directie van het ministerie bij de Betaaldienst na te gaan wat er mis is gegaan. 'Eigenlijk zou dat donderdag gebeuren, maar de verantwoordelijke van die dienst is er pas maandag. Daarom kijken wij tot maandag de kat uit de boom.'

Hij zegt verder, dat wat de leveranciers deed besluiten om tot maandag af te wachten is dat er inderdaad iets vreemds is gebleken. 'Over oktober, november en december van 2015 zijn wij niet betaald, maar wel over januari en februari en daarna niet meer. Er klopt iets niet.' 

Hij legt uit dat de kleinere leveranciers minder problemen hebben, aangezien zij tot en met maart zijn uitbetaald. Het zijn de groten, onder wie hijzelf, Saeri en Nasser Jiawoe die in de problemen zitten. Bij Saeri is het nog het ergst, omdat hij in samenspraak met het ministerie leveringen van een andere keuken heeft overgenomen, maar het papierwerk is nog steeds niet in orde gemaakt. Daardoor is de achterstand van betaling aan hem nog verder opgelopen.

Buschauffeurs weer in opspraak vanwege roekeloos en asociaal rijgedrag

'Ik wenste, dat we de bevoegdheid hadden om sancties te treffen, maar helaas is dat niet zo'


Buschauffeurs van particuliere lijnbussen zijn weer eens in opspraak geraakt vanwege hun roekeloos en asociaal rijgedrag. Een recent incident, waarbij twee bussen tijdens een inhaalmanoeuvre met elkaar in botsing kwamen, wakkerde deze discussie weer aan. 'Ik wenste wel dat we de bevoegdheid hadden om sancties te treffen, maar helaas is dat niet zo', zegt John Mahadewsingh, voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), vandaag, vrijdag  juli 2016, in de Ware Tijd.

Alleen het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft die bevoegdheid. Mahadewsingh wijst op de nieuwe vergunningsvoorwaarden waarin duidelijke sancties zijn opgenomen voor chauffeurs die onverantwoordelijk rijgedrag vertonen.

Er volgt eerst een waarschuwing, dan schorsing en in het uiterste geval is de sanctie intrekking van de vergunning.

De voorwaarden zijn 30 juni ingegaan.

De PLO roept de leden met regelmaat op om verantwoord om te gaan met hun passagiers. Door de recente aanrijding heeft zij besloten om dit te intensiveren.

Met regelmaat zijn bussen te zien die een file op bijvoorbeeld de Indira Gandhiweg passeren door over het fietspad te gaan rijden (zie foto hiernaast). Daarnaast worden gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitgevoerd om onder andere collega-chauffeurs voor te kunnen zijn bij een volgende halte.

Ook het rijgedrag van taxichauffeurs is opnieuw onder een vergrootglas geplaatst. Woensdagavond was een taxichauffeur betrokken bij een dodelijke aanrijding met een motorrijder. Een politieverklaring heeft aan het licht gebracht, dat de taxibestuurder dronken was. Het gaat om een chauffeur van Tourtonne's Taxi.

Glenn Ramadhin, eigenaar van dit taxibedrijf en voorzitter van de Vereniging van Taxihouders in Suriname, zegt dat zijn bedrijf er geen doekjes om windt: onverantwoord rijgedrag wordt afgestraft met ontslag. Hij zegt dat zeker drie chauffeurs er al aan moesten geloven. Maar, hij wil nog niet zeggen of en zo ja, welke maatregelen er getroffen zullen worden tegen de dronken bestuurder bij de recente aanrijding.

Bromfietser (18) dodelijk verongelukt in centrum Paramaribo

Groep bromfietsers wijkt voor auto uit naar trottoir, maar 18-jarige belandt toch op weg

Slachtoffer door auto geschept en vele meters meegesleurd


Een 18-jarige bromfietser is vanochtend, vrijdag 8 juli 2016, rond half drie dodelijk verongelukt op de kruising van de J.A. Pengel- en de Henck Arronstraat in Paramaribo. De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat een groep bromfietsers over de J.A. Pengelstraat reed in de richting van de Henck Arronstraat. Volgens het Dagblad Suriname is het slachtoffer Marcet Nehemian.


Bij het naderen van de kruising zijn de bromfietsers uitgeweken naar het trottoir voor een auto die over de Henck Arronstraat reed richting de Frederik Derbystraat. Een van de bromfietsers is door tot nog toe onbekende reden toch op de Henck Arronstraat terechtgekomen en werd door een auto geschept..

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

De bromfietser werd vanaf de kruising tot aan de Anniestraat meegesleurd door het voertuig. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. De automobilist werd naar een politiebureau afgevoerd voor verhoor.

De politie van het bureau Centrum heeft de aanrijding in onderzoek.

Minister Van Dijk-Silos streeft naar oprichting Kinderrechtencentrum voor Carbisch gebied

Bewindsvrouwe woont UNICEF-conferentie in Guyana over kinderrechten bijMinister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie is vanaf maandag een week in Guyana om een conferentie van UNICEF op 13, 14 en 15 juli bij te wonen over kinderrechten. Deze 'Hague Convention Conference' heeft als thema 'International Family Law, Legal Cooperation and Commerce, Promoting Human Rights and Cross-Border Trade in Guyana through the Hague Convention'.

De bewindsvrouwe zegt vandaag, vrijdag 8 juli 2016, op Starnieuws dat zij een plan heeft om een 'Kinderrechtencentrum voor het Caribisch Gebied' op te richten. Ze stelt, dat zij op de conferentie moet zijn, omdat volgens haar het Caribisch gebied zich moet committeren aan Suriname. Waarom dat zo is, blijft onduidelijk.

De minister zegt dat het loopt met het pilot project dat zij is begonnen in Apoera om kinderen die misbruikt worden op te vangen en te beschermen. Het ministerie is bijna klaar met het pilotproject. Bepaalde trainingen zijn echter stopgezet, omdat er geen geld is voor trainingen. 'Gelukkig heeft UNICEF besloten Suriname financieel te ondersteunen. Zij zal ook de tweede pilot ondersteunen', vertelt de minister.

Dat tweede pilot project zal uitgevoerd worden in Coronie en Paramaribo. Apoera heeft een eigen cultuur en eigen methoden. In de kustvlakte kan het project niet precies zo worden uitgevoerd, vandaar dat er een tweee pilot nodig is. Hierna komt er een landelijk project dat de minister in oktober wil formuleren. In 2017 kan het project in het hele land worden uitgevoerd, waardoor kinderen beter beschermd kunnen worden tegen misbruik.

In een periode van vier maanden zijn zeker 25 gevallen gevallen geweest van misbruik. Het zijn tot nu toe allemaal meisjes. De minister is ervan overtuigd, dat ook jongens seksueel misbruikt worden. Het gaat om kinderen van 4 tot 12 jaar. Ook mishandeling en verwaarlozing wordt veel tegengekomen in de praktijk. De minister zegt dat zij dit echt wil realiseren waardoor kinderen niet de dupe worden van seksueel misbruik, mishandeling en verwaarlozing.

'Daarom ben ik blij dat UNICEF ondersteuning geeft. Er is in het landenprogramma geld beschikbaar voor Suriname.' De kinderrechtenorganisatie van de VN heeft volgens Van Dijk-Silos niet een heel groot budget heeft, maar verwacht wordt dat tussen een en anderhalf miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar kan worden gesteld voor het opzetten van het Caribisch Kinderrechtencentrum in Suriname.


Ter informatie:


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

RO-minister Dikan roept op tot eenheid onder verdeelde Saramaccaners

Perikelen rond opvolging ingeslapen granman Belfon Aboikoni nog steeds niet opgelost en ontaard in ordinaire strijd


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) roept op tot eenheid onder de Saramaccaners die nu lijnrecht tegenover elkaar staan over de opvolging van granman Belfon Aboikoni. Partijen moeten volgens hem om de tafel gaan zitten om de strijdbijl te begraven, omdat de stam geen baat heeft bij ruzie. 

Dikan vandaag, vrijdag 8 juli 2016, in de Ware Tijd: 'We moeten communiceren, waardoor we, zoals het er gewoonlijk aan toegaat in het binnenland, consensus kunnen bereiken om rust in de Saramaccaanse gemeenschap te brengen. Er zijn oorlogen gevoerd in de wereld, maar uiteindelijk moesten partijen met elkaar praten.'

Hij onderkent dat het gaat om een complexe zaak, maar volhardt dat het probleem alleen door te praten opgelost kan worden.

De groep onder leiding van Albert Aboikoni heeft gisteren gesproken met districtscommissaris Armand Jurel van Para, die ook de leiding heeft over het bestuursressort Boven-Suriname. De waarnemend granman Pafion Konoe van de stam der Saramaccaners had afgezegd voor de vergadering. Hij behoort tot de Matjaw-oudsten die Albert Aboikoni niet lusten.

'Ik zal de rapportage van de vergadering krijgen en we zullen er alles aan doen om de groepen bij elkaar te krijgen. Ze moeten met elkaar praten', meent de bewindsman.

Vliegroute Curaçao-Düsseldorf van Air Berlin steeds populairder bij drugssmokkelaars

Recordvangst van 800 kilo drugs in 2015 op luchthaven Düsseldorf

Kees op het vliegveld van Düsseldorf (Bron foto: Westdeutsche Zeitung"

Verschillende media berichtten gisteren dat de route Curaçao-Düsseldorf van Air Berlin steeds populairder wordt bij drugssmokkelaars. Zo meldde de lokale Duitse krant Express, dat er in 2015 een record van 800 kilo drugs was onderschept op de luchthaven in Düsseldorf en dat een op de vier gedetineerden afkomstig is uit Curaçao, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 8 juli 2016.

Ook gisteren ontdekte douanehond Kees drie kilo cocaïne in de dubbele bodem van een reistas van een 46-jarige Spaanse man die vanuit Colombia, via Curaçao op weg was naar Madrid en dus in Düsseldorf tegen de lamp liep, zo bericht de Westdeutsche Zeitung.

Woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Norman Serphos bevestigt dat de route Curaçao-Düsseldorf populair is onder veelplegers, omdat zij op Schiphol bij de Koninklijke Marechaussee geregistreerd staan en daar moeilijk door de 100-procentcontrole komen.

'En inderdaad zitten er verschillende Curaçaoënaars in de cel in Düsseldorf.' 

Vorig jaar is een delegatie van de douane van Düsseldorf op werkbezoek geweest op Curaçao. Of de bijdrage aan de groei van het aantal kilo’s aan de route Curaçao-Düsseldorf te wijten valt, durft Serphos niet te zeggen. 'Ik heb dat in ieder geval van die kant nog niet vernomen.'

Overigens is deze route niet heel bijzonder. 'Er zijn zo veel van dit soort routes. Ondanks het risico blijft men het proberen. Via Santo Domingo, via Sint Maarten naar Parijs, vanuit Jamaica, om maar eens wat te noemen.'

Onduidelijkheid over toekomst FEFFIK op Curaçao heeft ernstige gevolgen voor functioneren

Jaarverslag 2015: 'Gedurende 2015 heerste er een depressieve stemming binnen Feffik'Aangezien een beslissing van de regering over hoe verder te gaan met Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (FEFFIK) almaar uitblijft, rest het instituut niets anders dan door te blijven gaan met het zich positief positioneren in de samenleving en het financieel gezond maken van de instelling. De onduidelijkheid heeft ernstige gevolgen voor het functioneren van de instelling. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 8 juli 2016,

Er staat in het jaarverslag: 'Gedurende 2015 heerste er een depressieve stemming binnen Feffik.'

De onzekerheid komt op verschillende momenten terug in het jaarverslag 2015, dat deze week door directeur Ludwig Alberto gepresenteerd is. Zo staat er onder andere: 'Lange tijd was het onzeker of Feffik wel zou blijven bestaan. Tijdens de begrotingsbesprekingen in mei 2015 kwam naar voren dat er vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport (OCWS) over gedacht werd om een ambachtsschool op te richten. In de wandelgangen spraken ambtenaren van het ministerie zich uit over sluiting van Feffik en om daarvoor in de plaats een ambachtsschool op te zetten.'

Elders in het rapport staat: 'Verschillende Statenleden hebben duidelijk aangegeven dat zij het jammer vinden als Feffik zou sluiten, gezien de grote behoefte aan onderwijs voor jongeren die hun weg niet vinden in het reguliere onderwijs. Ze eisten van de minister van OCWS duidelijkheid hierover. De minister, op haar beurt, is hen nog steeds een antwoord schuldig.'

En weer een paar pagina’s verder: 'Er is helaas per eind december geen duidelijkheid over Feffik. Een daadwerkelijke uitvoering van het reorganisatieproces kan pas in 2016 plaatsvinden, indien er voldoende draagvlak is van alle actoren en een sterk onderbouwd plan aanwezig is, zeker bij de politieke partijen.'

Als eerste punt onder het kopje ‘Aandachtspunten 2016-2017’ wordt genoemd: 'De toekomst van Feffik moet duidelijk zijn.' Op een andere pagina weer: 'Zodra er concreet informatie vanuit het ministerie van OCWS is, zal in samenwerking met het bestuur en de directie een verandercommunicatieplan opgesteld worden.' 

Tot slot: 'Een daadwerkelijke beslissing kan plaatsvinden, nadat iedereen volledig geïnformeerd is over de vernieuwingen waarbij de toekomst van het instituut gegarandeerd is. Twintig jaar lang ‘onbehoorlijk bestuur’ van het vakopleidingeninstituut, zonder professioneel toezicht en aansturing van de overheid als subsidieverlener, kan niet in een jaar tijd omgebogen worden zonder dat hieraan gevolgen kleven. De tolerante houding van de overheid en het niet ingrijpen in de wantoestanden is mede debet hieraan. Er zijn twee moties in het parlement aangenomen (2013 en 2015) waarbij de overheid gedwongen wordt tot het voortzetten van het vakopleidingsinstituut met financiële en nadere hulp in het belang van Curaçao en het beroepsonderwijs.'

Curaçaose minister van Financiën wil onderzoek naar integriteit president Tromp en leden RvB CBCS

Jardim heeft onderzoeksverzoek gedeponeerd bij Veiligheidsdienst Curaçao 


Minister José Jardim van Financiën wil dat er een onderzoek komt naar de integriteit van president Emsley Tromp en de overige leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Hij heeft bij de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) hiervoor een verzoek ingediend, zei Jardim bij de wekelijkse persconferentie, aldus bericht vanochtend, vrijdag 8 juli 2016, het Antilliaans Dagblad.

 'Een opdracht kun je het niet noemen, want die geef ik niet aan de VDC.' Vorige week werd bekend dat de ambtgenoot van Jardim op Sint Maarten, minister Richard Gibson, een gelijkluidend verzoek had gedaan bij de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDS). Hij zei toen Jardim te hebben gevraagd ook om een onderzoek te vragen.

'Er komen dus twee onderzoeken, separaat van elkaar', aldus Jardim. Net als Gibson vindt de Curaçaose bewindsman, dat mensen op een gevoelige functie moeten worden gescreend. De CBCS-top is aangesteld in een periode dat dit nog geen algemene praktijk was. Daarom hoopt hij dat het onderzoek snel wordt uitgevoerd. 'Het is in dit geval over de datum', verwoorde Jardim zijn gevoel.

Hij gaat ervanuit dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt gestart. Ook de bestuurders zelf moeten instemmen met het onderzoek. 'Maar, als je weigert, dan kun je beter opstappen.' 

De bewindsman verwijst berichten dat er al een jaar geen contact is geweest tussen de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten en de RvB naar het rijk der fabelen. 'We hebben vorige week in Washington nog met elkaar gesproken. Dus er is contact. Als er lange tussenpozen zijn dan is dat omdat er niets te bespreken is.'

Om de rest van dit bericht te kunnen lezen klikt u hier.

Medewerkster Republic Bank gearresteerd verdacht van verduistering

Vrouw zou 65.000 Amerikaanse dollar en 65.000 euro hebben achterover gedrukt


Een medewerkster van de Republic Bank in Paramaribo is eerder deze week aangehouden, verdacht van verduistering van 65.000 Amerikaanse dollar en 65.000 euro van de bank. Ze ontkent echter, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 8 juli 2016.

Een beveiligingscamera heeft echter duidelijke verdachte handelingen van haar vastgelegd. Volgens een bepaalde procedure zou de medewerkster het geld moeten hebben afgestaan. Ze ging niet storten en verkoos in een andere ruimte te gaan met haar tas. Het vermoeden bestaat dat ze het geld heeft verduisterd.

De zaak is nog in onderzoek bij de politie. Het geld is niet terug gevonden.

Bestuurskundige Boldewijn wijt perikelen binnen DOE aan ontbreken duidelijke ideologie

'De politiek en het christendom zijn een niet verenigbare combinatie'

Boldewijn ziet gebrek aan discipline binnen DOE en gezagsverlies bij voorzitter Breeveld


De recente ontwikkelingen in de politieke partij DOE laten zien wat de gevolgen kunnen zijn wanneer een partij geen duidelijke ideologie heeft. Dit leidt tot uiteenlopende standpunten. Dit is overigens iets wat bij haast alle politieke partijen merkbaar is, zegt bestuurskundige August Boldewijn vandaag, vrijdag 8 juli 2016, in de Ware Tijd. 

Hij constateert dat DOE zich in een tegenstrijdige positie bevindt, omdat de partij een christelijke achtergrond heeft en de politiek en het christendom vanuit die religie een niet verenigbare combinatie zijn. Dit resulteert in de recente situatie rondom het 8 decemberstrafproces. DOE was voorstander van het strafproces, maar betoogde, na aanname van de Amnestiewet in april 2012, waaraan ze niet heeft meegewerkt, te gaan voor waarheidsvinding en verzoening. De partij heeft afstand genomen van artikel 148 van de Grondwet, dat door de regering is toegepast om het strafproces te stoppen. DOE noemt deze ingreep inmenging in het strafproces en distantieert zich van het besluit.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, die voortkomt uit deze partij, heeft op basis van het partijstandpunt van waarheidsvinding, in de regeringsvergadering meegewerkt aan de toepassing van artikel 148 van de Grondwet. 'Kennelijk is de partij gezwicht onder druk van leden die kiezen voor het christelijke uitgangspunt dat moorden verbiedt en die dus een normale voortzetting van het strafproces willen', concludeert Boldewijn.

Naar aanleiding hiervan zegt hij dat de partij een ideologie moet formuleren waarin het christendom verwerkt is in de politiek. 'Zolang dat niet gebeurt, heb je twee verschillende ideologieën.'

Behalve een onduidelijke partijideologie constateert Boldewijn gebrek aan discipline binnen DOE en gezagsverlies bij partijvoorzitter Carl Breeveld. Dat zegt hij naar aanleiding van de ontevredenheid die hoofdbestuurslid Ricky Stutgard onlangs uitte over ontwikkelingen binnen de partij en nu de over en weer uitlatingen van Dodson en Breeveld in de media.

'Dit toont een duidelijk conflict tussen de minister en zijn partijvoorzitter.' Boldewijn acht niet uitgesloten dat Dodson zich bij de NDP aansluit en zodoende minister blijft en dat DOE onder druk van haar partijleden uit de coalitie stapt. Hij zegt dat het laatste vooral belangrijk is voor behoud van de partij; doen wat de leden willen. Overigens heeft de minister laten weten, dat als DOE uit de regeringscoalitie stapt, hij de partij trouw zal blijven en zal aftreden.

EBG Christiaan Kingschool in Kwakoegron, Brokopondo, heeft eigen aggregaat

Dorp beschikt mondjesmaat over elektriciteit


De vijf leerkrachten en vijfenvijftig leerlingen van de EBG Christiaan Kingschool in het Matawai-dorp Kwakoegron (zie foto - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant), Brokopondo, beschikken sinds vorige week over een eigen lichtmotor, na twee maanden grotendeels in het donker te zijn gezeten. Zij hebben door tussenkomst van de nieuwe bestuursopzichtster Willemien Ewijck een generator met dertig liter brandstof gekregen van jongeren van een politieke partij, vermoedelijk de NDP.

Het schoolteam onder leiding van Naomy Leidsman moet - als de eerste dertig liter brandstof zijn opgebruikt - zelf voor een nieuwe voorraad zorgen. Daarvoor zullen de leerkrachten maandelijks Srd 100 per persoon bijdragen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 8 juli 2016.

Om zo lang mogelijk van de brandstof te genieten, wordt de generator voor de vier onderwijzerswoningen op het terrein van de school slechts tussen acht en tien uur 's avonds aangezet. 

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zorgt voor benzine in alle gebieden. Dat de leerkrachten toch geld inzamelen is, omdat de benzine van het ministerie niet altijd op tijd wordt aangeleverd. Op dit moment kan niet gezegd worden hoelang de eigen bijdrage zal worden gevraagd.

Het dorp is voor haar stroomvoorziening aangewezen op een aggregaat die zich bevindt schuin tegenover de school, naast de woning van de bestuursopzichtster. Die lichtmotor draait met name 's avonds een paar uren, maar de werking ervan is afhankelijk van brandstoflevering. De dorpsbewoners zijn vaak verstoken van stroom. Stromend en schoon drinkwater is ook niet aanwezig. Men is vooral afhankelijk van water in en uit de langs het dorp stromende Saramaccarivier en van regenwater dat wordt opgevangen. De onderwijzerswoningen bij de school beschikken allen over een zogenoemde durotank en worden nu en dan van water voorzien door water uit watertrucks van de overheid.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Minister Van Dijk-Silos slaat van zich af na brief oppositie aan Bouterse met verzoek ontslag bewindsvrouwe

'Men heeft drogredenen gebruikt, leugens gebruikt en verdraaiingen gebruikt'

'Het is zo pijnlijk vind ik voor Suriname, dat politieke partijen zich bedienen van leugens' - 'Het is het vonnis dat besproken is en men vertaalt het alsof ik rechters heb besproken'


'Het is absoluut een gore leugen. Het is zo pijnlijk vind ik voor Suriname, dat politieke partijen zich bedienen van leugens. Met betrekking tot de resolutie is de geheimhoudingsplicht opgeheven, omdat de resolutie in het ARS (Advertentieblad van de Republiek Suriname) gepubliceerd wordt. Dus er was geen reden om de resolutie geheim te houden. De opdracht die ik had, is leg dat uit aan het volk wat de resolutie is.'

Dit zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vandaag, vrijdag 8 juli 2016, op Starnieuws, in reactie op de brief van de VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS aan president Desi Bouterse waarin de oppositionele partijen om het ontslag van haar vragen, omdat zij de geheimen zou hebben verklapt tijdens haar persconferentie vorige week. De minister vindt niet dat zij onbeschaafd is geweest op de persconferentie, zoals de oppositie stelt.

'Ik heb keiharde analyses gemaakt. De vonnissen liggen er. De Grondwet is er. De wet is er', stelt Van Dijk-Silos. Zij benadrukt, dat vonnissen in het openbaar worden uitgesproken, zodat eenieder de rechterlijke macht kan controleren. In het buitenland worden vonnissen behoorlijk bekritiseerd. Zij heeft de vonnissen besproken, het gaat niet om geheime Raadkamer beslissingen van het Hof van Justitie.

'Dat zou onethisch zijn. Ik heb twee openbare vonnissen besproken. Trouwens, Starnieuws heeft ook beide gepubliceerd. Het vonnis is geanalyseerd. Ik ben een wetenschapper, dus heb ik ze op de wetenschappelijke manier geanalyseerd, Maar, dan is het spijtig, achter de vonnissen zijn er mensen. Het is het vonnis dat besproken is en men vertaalt het alsof ik de rechters heb besproken. Ik heb niet eens een naam genoemd.'

Van Dijk-Silos zegt verder, dat ze de functionaris van de Krijgsraad heeft genoemd, omdat dezelfde rechter in 2012 aanzat en nu weer. Zij blijft erbij dat de Grondwet op een aantal punten aan een kant is geschoven.

'Ik vind het jammer dat mensen dingen verdraaien, want dat is in die brief, allerlei verdraaiingen. En op dit niveau, staatsniveau. Wij hebben het over de wetgevende macht. Dit zijn niet zomaar mensen, dit zijn leden van de wetgevende macht, die niet begrijpen dat hun product verkracht is en dat er iets mis is in het staatsrechtelijk gebeuren. Spijtig, vooral omdat men drogredenen heeft gebruikt, leugen heeft gebruikt en verdraaiingen heeft gebruikt.'

Patiënte (32) hangt zichzelf op in Psychiatrisch Centrum Suriname

Motief voor verhanging met beddenlaken aan traliewerk van haar kamer nog niet duidelijk


Een vrouwelijke patiënt heeft zich dinsdagmorgen rond zeven uur verhangen in het Pyschiatrisch Centrum Suriname (PCS) aan de Letitia Vriesdelaan in Paramaribo. Het Dagblad Suriname schrijft donderdag 7 juli 2016 informatie van bronnen te hebben verkregen, dat deze patiënte zaterdag 2 juli op de vrouwenobservatieafdeling was opgenomen. 

Haar lichaam van de 32-jarige M.V. werd dinsdagochtend half naakt aangetroffen. Zij heeft zich verhangen met haar beddenlaken, dat zij bevestigde aan het traliewerk van haar kamer.

De Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname heeft een onderzoek ingesteld en heeft vooralsnog geen sporen van misdrijf op het lichaam aangetroffen. De politie van het bureau Keizerstraat zal na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie het lijk afstaan aan de nabestaanden. Het motief van deze ophanging is nog niet bekend. Het onderzoek duurt voort.

Vrouw (38) bekend haar 71-jarige echtgenoot Sleur te hebben gewurgd

Tijdens een woordenwisseling wurgt de vrouw de man


De 38-jarige V. R. (38) heeft tijdens haar verhoor door de politie bekend de 71-jarige A. Sleur, met wie zij een relatie had, te hebben gewurgd. Volgens het onderzoeksrapport van de politie kon de patholoog, vanwege de verre staat van ontbinding van het lijk, de doodsoorzaak niet meer vaststellen. Wel was duidelijk, dat Sleur een slokdarmbreuk had opgelopen, zo bericht Starnieuws donderdag 7 juli 2016. 

Het lichaam van Sleur werd 3 juli door de politie in zijn woning aan de Katwaroeweg te Kwatta ontdekt, na een melding van omwonenden over een geur. R., die dronken op het balkon van de woning was aangetroffen, werd aangehouden.

Tijdens haar verhoor heeft ze aangegeven, dat Sleur op een moment naar het toilet moest. De man was slecht ter been en had assistentie nodig. De vrouw hielp Sleur naar het toilet. Hij kwam op gegeven moment te vallen. Er is toen een woordenwisseling ontstaan tijdens welke R. de man heeft gewurgd. Sleur liep daarbij een breuk op aan zijn slokdarm. Hij was volgens de verklaring van de vrouw niet meteen overleden.

Zij verliet de ruimte. Toen ze na enkele ogenblikken terug keerde, bleek de man niet meer te ademen. De vrouw wist zich toen geen raad, liet het lijk enkele dagen in de woning liggen en verbleef zelf in dronken toestand op het balkon. Zij is in verzekering gesteld.