zaterdag 9 juli 2016

Misiekaba (NDP) vindt uitkomst recente opiniepeiling NIKOS een 'wake-up call' voor de NDP

NDP trekt vandaag de dag nog slechts 17.5 procent van de kiezers

'We gaan een bittere pil moeten slikken, maar ik ben niet pessimistisch'


Afgaand op de jongste opiniepeilingen van onderzoeksbureau NIKOS  (NGO Instituut voor Kader Ontwikkeling in Suriname), houden NDP-parlementariërs zichzelf schoorvoetend een spiegel voor over het beleid van hun regering, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 9 juli 2016. 

Tijdens het onderzoek, dat van 24 juni tot en met 2 juli werd uitgevoerd in Paramaribo, zijn 975 personen ondervraagd. Maar liefst 71 procent geeft de regering-Bouterse gemiddeld een 4.2 voor haar beleid. In februari 2015 was het cijfer gemiddeld een zeven. Over de wijze waarop de president zijn werk doet, is 66 procent ontevreden.

De NDP trekt nog maar 17,5% van de kiezers. Deze partij verliest dus bijna tweederde van haar electoraat. De oorzaak hiervan moet vooral gezocht worden in de ernstige financiële crisis, waardoor de achterban flinke klappen heeft moeten incasseren. Omdat de NDP zo is teruggevallen, is de VHP op dit moment in Paramaribo de grootste partij met 18,9% van de kiezers achter zich. Op de derde plaats komt de NPS met 11,7%. De V7 partijen (zonder BEP, die inmiddels in de coalitie zit) zouden nu samen 31,9% van de stemmen krijgen en zijn dus bijna even sterk als in 2015. DOE valt terug tot 4,1% en de ABOP krijgt met 3,3% van de stemmen ook minder. Het is duidelijk dat de zwevende kiezers de sleutel voor de meerderheid in hun handen houden, want bij een echte verkiezing zijn ze goed voor 7 zetels, berichtte het Dagblad Suriname gisteren.

'Een wake-up call', zegt NDP-fractieleider André Misiekaba in de Ware Tijd, hoewel hij zelf niet helemaal verrast is door de resultaten. 'Wanneer je in een crisis ben beland en allerlei lastenverzwarende maatregelen moet treffen, is het verwachtbaar dat zo een regering niet populair zal zijn. We gaan een bittere pil moeten slikken, maar ik ben niet pessimistisch.'

Hij vindt de beoordelingen van de respondenten begrijpelijk, maar stelt aan de andere kant dat een peiling een beter beeld weergeeft, wanneer die in tenminste vier districten is gedaan. Hij had het daarnaast een geschikter moment gevonden voor het onderzoek, wanneer er sprake zou zijn van een 'level playing field', ofwel een gematigde situatie.

Er werd, zo schrijft het Dagblad Suriname, over De Nationale Assemblee (DNA) nog een extra vraag gesteld, namelijk 'Welke twee politieke partijen vindt u in de Nationale Assemblee op dit moment het beste presteren?'

Men mocht twee partijen noemen, omdat bij het noemen van slechts één partij de kiezer vrijwel automatisch de partij kiest waarop gestemd is (althans dat was de verwachting). Maar liefst 43% van de respondenten vond geen enkele partij goed, had geen mening of gaf geen antwoord. Dat betekent dat veel burgers de discussies in de Assemblee niet volgen. NIKOS: 'Wij zullen ons verder richten op de 57% (oftewel 554 burgers) die wel een keuze maakte uit de partijen. Wij hebben de eerste en tweede keuze bij elkaar opgeteld (totaal ging het om 993 keuzes) en per partij gedeeld door het totaal. Het blijkt dat de VHP-Assembleeleden blijkbaar de meeste aandacht van de burgers trekken met hun optreden (31%). Daarna volgen op enige afstand de NDP (22%) en NPS (21%), die bijna gelijk scoren. Op de vierde plaats komt DOE (13%) en daarna zien we de ABOP (8%), PL (3%), PALU (1%) en BEP (1%). De peiling is vanwege de kosten beperkt gehouden tot één district.'

Behalve, omdat Paramaribo de hoofdstad is, rechtvaardigt het onderzoeksbureau de keuze voor dit district met het argument dat Paramaribo politiek een district is met een derde van alle DNA-zetels en dat er een goede spreiding is van alle etnische en religieuze groepen.

Collega-parlementariër Melvin Bouva ligt niet wakker van de resultaten, hij houdt er rekening mee dat een opiniepeiling een momentopname is. De politicus is ervan overtuigd, dat de situatie over een jaar veranderd zal zijn. Hij baseert zijn positieve vooruitzichten op de inspanningen die de regering nu pleegt om de economie weer in evenwicht te krijgen.

Twee mannen in Kura Piedra, Willemstad (Curaçao), op straat vermoord

Mannen (30 en 36) in SUV door twee mannen onder vuur genomen


Twee mannen zijn gisteravond laat in de wijk Kura Piedra op straat vermoord. Volgens de politie zaten de mannen in een SUV, op het moment dat ze aangevallen werden door twee gewapende mannen die vrijwel direct begonnen te schieten. Dit meldt de Amigoe vandaag, zaterdag 9 juli 2016.

Een derde persoon die achterin de auto zat zag de mannen aan komen rennen en stapte direct uit de auto om te vluchten, terwijl hij tegen de slachtoffers schreeuwde dat zij ook weg moesten rennen. Het is hem gelukt ongedeerd weg te komen, maar de twee anderen, Gianny Alexander Haseth (30) en Rudsel Girigoria Josefa (36), werden fataal geraakt. Zij overleden ter plekke.

Het motief van de dubbele moord wordt nog onderzocht. De lichamen zijn in beslag genomen voor lijkschouwing.

Isla-raffinaderij Curaçao: Juist sprake van afname in SO2-concentratie

'SMOC heeft 21 mei 2016 aangetoond dat uitstoot helemaal niet substantieel wordt verminderd'


'De concentratie zwaveldioxide (SO2), is in de eerste vier maanden van dit jaar juist afgenomen', zo stelt de Isla-raffinaderij naar aanleiding van een persverklaring van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC), van begin deze week (zie onderaan). Aan de persverklaring koppelde SMOC tevens een compilatiegrafiek van de SO2-uitstoot over de maanden januari tot en met april, zo schrijft de Amigoe vandaag, zaterdag 9 juli 2016. In deze compilatie waren de voorlopige luchtmetingsgegevens te zien van het meetstation Beth Chaim, die door de overheid op de website www.luchtmetingencuracao.org worden weergegeven. 

SMOC stelde onder meer het volgende: 'SMOC heeft op 21 mei 2016 aangetoond dat de uitstoot helemaal niet substantieel wordt verminderd. Oorzaak: er wordt niet bestuurlijk gehandhaafd door de Curaçaose overheid.'

Ook de Isla-raffinaderij verwijst naar de luchtmetingsdata van voornoemde website en koppelt ter illustratie een overzicht van de gemeten waarden van zowel het meetstation Beth Chaim, als Kas Chikitu in de periode januari tot en met april. Dit over de jaren 2014, 2015 en 2016. De Isla stelt dat de concentratiewaarden van zwaveldioxide, in de eerste vier maanden van dit jaar ten opzichte van 2015, zijn gedaald. Bij Beth Chaim werd vorig jaar in voornoemde maanden, een SO2-uitstoot van 181,9 microgram per kubieke meter geregistreerd, terwijl dat dit jaar 149 microgram per kubieke meter bedroeg. Bij Kas Chikitu werd in dezelfde periode in 2015 152,1 microgram per kubieke meter gemeten en dit jaar 88,3.

De eerdere verklaring van SMOC: 'De uitstoot neemt schrikbarend toe. Voorbeeld: met zowel zwaveldioxide (SO2) alsook de kankerverwekkende PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) staat Curaçao, onder de rook van de Isla, in de wereldtop. Een bedenkelijke eer, maar het verklaart ook direct waarom het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2011 rapporteert dat 83,1 procent van de mensen uit de wijk Wishi overlast ervaart.'

De Isla-raffinaderij verwijst op haar beurt naar de Census-data van het CBS van voornoemde jaar, waarbij de meest voorkomende medische klachten per ‘Geozone’ aangegeven staan. Aan de hand van dit overzicht, meent de raffinaderij ‘dat er geen aanduidingen zijn dat bepaalde ziektes die met luchtverontreiniging in verband worden gebracht, vaker zouden voorkomen bij mensen die in de wijken benedenwinds van het Schottegat-industriegebied wonen’. De data van de Cencus maken onder meer melding, per wijk, van het aantal patiënten die aan chronische bronchitis, astma en Cara lijden.PERSBERICHT: “STATEN VAN CURAÇAO MOET MINACHTING OPHEFFEN: WISHI/MARCHENA EN BUENA VISTA C.S. ZULLEN HET WAARDEREN”

In een ultieme poging heeft SMOC op 9 februari 2016 de Staten van Curaçao opgeroepen om de Curaçaose regering te dwingen om per direct de Isla bestuurlijk te gaan handhaven. Het bleef min of meer stil, zoals dat al decennialang aan de orde van de dag is. Op 16 februari 2016erkende de Tweede Kamer in meerderheid dat er op Curaçao sprake is van ondeugdelijk bestuur en het schenden van mensenrechten aangaande de Isla. Een parlementair novum wat SMOC betreft. Terecht ook dat dit politiek wordt erkend, want dag in dag uit betalen mensen onder de rook van de Isla de hoogste prijs voor de milieuvervuilende uitstoot en het bestuurlijk wegkijken: hun gezondheid. Reeds in 2005 stelde EcoRYS dan ook vast, op basis van conservatieve aannames, dat duizenden mensen jaarlijks een beroep moeten doen op de gezondheidszorg vanwege de Isla-uitstoot. EcoRYS berekende daarnaast ook minimaal 18 vroegtijdige doden per jaar. Ondertussen neemt de uitstoot schrikbarend toe. Voorbeeld: met zowel zwaveldioxide (SO2) alsook de kankerverwekkende PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) staat Curaçao, onder de rook van de Isla, in de wereldtop. Een bedenkelijke eer, maar het verklaart ook direct waarom het CBS in 2011 rapporteert dat 83,1 % van de mensen uit Wishi overlast ervaart. Dit moet stoppen door de uitstoot van de Isla substantieel te verminderen, zo vindt ook de Tweede Kamer in haar motie d.d. 16 februari 2016. En wel binnen drie maanden, aldus de motie. Helaas. Op 21 mei 2016 heeft SMOC aangetoond dat de uitstoot helemaal niet substantieel wordt verminderd (zie grafiek hieronder voor zwaveldioxide). Oorzaak: er wordt niet bestuurlijk gehandhaafd door de Curaçaose overheid. In dat geval hoort zich een nieuw parlementair novum aan te dienen: de Koninkrijksregering moet Art. 43 van hetStatuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van kracht laten worden zodat eindelijk de Isla bestuurlijk wordt gehandhaafd. Gek genoeg toonde de Tweede Kamer zich vorige week wat slapjes, want zij wil eerst de mening van de Staten van Curaçao horen over handhaven van de Isla op de korte termijn. Dat spreekt SMOC minder aan, al heeft SMOC best wel vragen voor alle volksvertegenwoordigers van de Staten:
Deelt u de opvatting dat de rechten van de mensen (bv. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Art. 2, 8 en 10) onder de rook van de Isla worden geschonden en dat al jarenlang? Indien nee, waarom niet?
Deelt u de opvatting dat de Curaçaose overheid nog nooit de Isla bestuurlijk heeft gehandhaafd vanwege politieke onwil en (daarmee) een niet-functionerende Milieudienst? Indien nee, waarom niet?
Deelt u derhalve de opvatting dat de Curaçaose politiek, in meerderheid, de mensen onder de rook van de Isla jarenlang heeft minacht? Indien ja, kunt u de grootsheid opbrengen om publiekelijk excuses aan te bieden?
SMOC ziet de antwoorden op bovenstaande vragen graag tegemoet.
JantmApril2016SO2BethChaim

Definitief verslag civiele enquête onderzoeker Willems ingediend bij Hof van Justitie Curaçao

Willems deed onderzoek naar gang van zaken overheids-nv's


Het verslag van onderzoeker Huub Willems naar het beleid en de gang van zaken van de overheids-nv’s Aqualectra, Curoil, Curgas en Refineria di Kòrsou (RdK) is bij de griffie van het Hof van Justitie ingediend. De ‘hard copy’ wordt aanstaande maandag ter beschikking gesteld aan de betrokken partijen en belanghebbenden, aldus Norman Serphos, woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) vandaag, zaterdag 9 juli 2016, in de Amigoe. 

Het onderzoek is op verzoek van het Openbaar Ministerie verricht. 'Wij verwachten een uitgebreid en dus dik rapport en de procureur-generaal zal dus de nodige tijd nemen om het goed te bestuderen. Het OM is geïnteresseerd in de strafbare feiten. Als het onderzoek strafbare feiten heeft opgeleverd, zal dat aan het publiek worden bekendgemaakt.'

Willems is sinds 15 juli 2013 belast met het fraude-onderzoek. Het is inmiddels ruim drie jaar geleden dat de actiegroep Fundashon Akshon Sivil (FAS) – de a-politieke juridische poot van het burgeroffensief Frente Sivíl dat in 2012 werd opgericht uit protest tegen de regering Schotte – via het OM de procedure voor een civiele enquête aanhangig maakte. Dit vanwege het vermoeden dat onder andere ex-premier Gerrit Schotte zich schuldig zou hebben gemaakt aan wanbeleid binnen de overheids-nv’s.

Het onderzoek richtte zich op het beleid en de gang van zaken bij de overheidsvennootschappen en betreft dus de periode van de eerste regering van het land Curaçao, kabinet Schotte. De belangrijkste reden voor het toekennen van deze civiele enquête was dat de verhouding tussen het bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders bij deze drie vennootschappen niet in overeenstemming was met Boek 2 BW en de Code Corporate Governance, dit op grond van de verslechterde financiële positie van Aqualectra, Curoil en RdK.

In eerste instantie was het de bedoeling dat het rapport begin 2014 klaar zou zijn. Het werd zowel qua materie als logistiek aanzienlijk omvangrijker en gecompliceerder dan het zich op het eerste gezicht, op basis van kennisneming van slechts het procesdossier, liet aanzien. Willems heeft voor het onderzoek veel gesprekken gevoerd waar veel gesprekspartners bij betrokken waren en waar veel uren mee gemoeid waren. Een aantal personen is meerdere malen gesproken. De te onderzoeken thema’s betroffen niet alleen de vennootschappen maar er zijn ook thema’s die deels overlappend zijn maar deels ook niet, en bovendien in een aantal gevallen bijzonder complex.

'Drie thema’s springen eruit. Het betreft in het bijzonder de ingewikkelde structuren rond de BOO-centrale en de aandelentransactie van januari 2011 in verband daarmee, de aandelentransactie van 28 december 2011 en de herstructurering van RdK, CUCR, CUC en CRU als de onroerend goed en financiële aspecten die daarmee samenhangen, en als derde de vraag op welke wijze RdK de zeer aanzienlijke financiële middelen die zij tot haar beschikking had vanaf het moment dat zij 100 procent aandeelhouder was van CUCR, heeft aangewend', liet Willems eerder aan de Amigoe weten.

Gajadien (VHP) houdt vol, dat minister Dodson de samenleving misleidt

'Nog onduidelijk welk tarievenmodel gehanteerd wordt bij het opmaken van facturen deze maand' 

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien blijft erbij dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) de samenleving misleid heeft met zijn mededeling, dat de NV Energie Bedrijven Suriname (NV EBS) binnenkort over zal stappen op het hanteren van het schijven- of staffelsysteem bij het berekenen van de energietarieven. 

'De samenleving krijgt steeds andere informatie, waardoor men niet meer weet waar men aan toe is. Gezien het feit dat het gaat om energie, moet je als samenleving kunnen plannen en daarop kunnen inspelen', zegt de politicus vandaag, zaterdag 9 juli 2016, in het Dagblad Suriname.

Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) afgelopen donderdag heeft de VHP’er deze kwestie weer aan de kaak gesteld. Dodson kon echter wegens een sterfgeval niet in DNA aanwezig zijn om de vragen te kunnen beantwoorden. Arbeid-minister Soewarto Moestadja, in diens hoedanigheid van regeringscoördinator, benadrukte dat de bewindsman in overleg met de EBS bezig is een finale uitleg over deze kwestie te geven. Volgens Moestadja zal in de komende dagen hierover nadere informatie de gemeenschap bereiken. De rol van de Raad van Ministers (RvM) zal in deze ook gespeeld worden.

'Wanneer wij aan de ene kant zien, dat de minister in de media zegt dat het staffelmodel gehanteerd zal worden en wij donderdag bij monde van de regeringscoördinator vernamen, dat men nog discussieert, kunnen wij duidelijk concluderen dat minister Dodson de samenleving wederom heeft misleid', aldus Gajadien.

Hij zegt dat het nog niet duidelijk is welk tarievenmodel bij het opmaken van de facturen medio deze maand aan de verbruikers zal worden opgestuurd. Volgens de politicus is het publiek geheim, dat het energiebedrijf bij de afgelopen tariefsverhogingen ruim Srd 20 miljoen extra van 7% van de huishoudens heeft binnengehaald. 'Het gaat om enorm veel geld dat uit de samenleving wordt onttrokken. Dit is iets dat zijn weerslag zal hebben in de prijzen van alle diensten en goederen', stelt hij.

Ondertussen heeft ook president Desi Bouterse zijn bezorgdheid over deze kwestie geuit. Hij heeft gisteren zelf gesprekken met de NH-minister gevoerd om verlichting te brengen in de tarieven.

Gajadien stelt, dat het in deze kwestie duidelijk erop lijkt, dat Dodson voor zijn beurt heeft gesproken. Volgens de politicus is het terecht dat de EBS praat over een missive van de RvM, voordat zij een verandering kan plegen. Het gaat bij hem erom, dat Dodson als minister zijn mond niet voorbij moet praten, zonder dat er een officieel besluit is genomen. 'De samenleving is niet daarmee gediend', aldus Gajadien.

Gajadien zegt verder, dat er ook nog steeds enorme ontevredenheid is binnen de EBS, aangezien er nog steeds geen transparantie is bij de aankopen die het staatsbedrijf doet. Zo worden er ook geen openbare aanbestedingen gehouden voor grote aankopen. Dit heeft de minister volgens de VHP’er ook gesteld in een schrijven gericht aan de Raad van Commissarissen (RvC) binnen de EBS. Volgens Gajadien heeft de bewindsman gevraagd om meer transparantie te verschaffen in de aankopen bij het energiebedrijf.

Geen overuren uitbetaald aan militairen die politie ondersteunen

Bevelhebber Jardim: 'Nationalisme moet de boventoon voeren bij militairen'

'We moeten ervoor waken dat er geen anarchie plaatsvindt'


Militairen die de politie zullen ondersteunen bij haar taakuitoefening zullen geen overuren uitbetaald krijgen. Waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger Adolf Jardim zegt, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 9 juli 2016, dat nationalisme de boventoon moet voeren bij militairen. De ondersteuning is bedoeld om de criminaliteit terug te dringen. 

'Het is van tevoren bekend, dat zij geen kans hebben om overuren te boeken. We doen het voor het land. We zijn bereid voor het land te sterven. Zodra je militair bent, staat Suriname boven alles.'

Jardim zegt dat een eventuele premie welkom is. 'Geld is niet alles. Als er iets komt, nemen we het aan, als er niets komt doen wij het voor het land. Wij zien graag verandering en normalisatie van de situatie. We moeten waken dat er geen anarchie plaatsvindt. Militairen zijn loyaal aan het bevoegde gezag.'

Dit weekend buigen de ministers van Justitie en Politie en van Defensie zich over de uitvoering van het plan voor ondersteuning. Hij zegt dat in de Grondwet staat, dat het leger, ter wille van de orde en rust, ondersteuning verleent aan de politie. Jardim stelt dat militairen getraind zijn om zich in de jungle te verplaatsen. 'Bij de gezamenlijk optreden gaat de gewone militair geen politioneelachtige dingen doen. Daarop zijn we niet berekend.'

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft ook aangekondigd, dat militairen de politie ook in het verkeer zullen assisteren. Ook dit werk is niet weggelegd voor de gewone militair, maar wel voor leden van de Militaire Politie (MP) die een volledige politionele opleiding met een militair gedeelte achter de rug hebben. De minister van de Defensie, Ronni Benschop, wil dat de MP haar algemene opsporingsbevoegdheid terugkrijgt. Hij heeft dit bij de begrotingsbehandeling naar voren is gebracht.

Venezolaanse barkjes mogen alleen op gezette tijden Curaçao binnenvaren

Minister Koenders: 'Curaçao en Aruba hebben eigen maatregelen migratie Venezolanen te reguleren'


Om de migratie vanuit Venezuela te monitoren, heeft Curaçao als maatregel getroffen dat barkjes alleen op gezette tijden kunnen binnenvaren. Curaçao en Aruba hebben, zo schrijft minister Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken in een nieuwe brief aan de Tweede Kamer, op basis van hun autonome bevoegdheden maatregelen genomen om de migratie van Venezolanen te reguleren. 

Zo zijn de controles bij het inreizen door Venezolanen aangescherpt en worden ook in de havens verscherpte controles uitgevoerd door de immigratie- en douanediensten. Dit meldt het Antilliaans Dagblad zaterdag 9 juli 2016.

De brief van Koenders:

Curaçao Tourist Board krijgt versterking voor managementteam

Edward Suares moet zorgen voor snelle implementatie Masterplan Toerisme


Edward Suares (zie foto - Bron: Suares/Facebook) versterkt sinds 1 juli het managementteam van de Curaçao Tourist Board (CTB) als Senior Advisor Strategy Development and Planning. Dat is gebeurd op dringend verzoek van de Raad van Toezicht van de Curaçao Tourism Development Foundation (CTDF) ‘gezien de laatste ontwikkelingen wat betreft het aantal toeristen dat ons land bezocht’, aldus CTB in een persbericht, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 9 juli 2016.

In mei was het aantal verblijfstoeristen, na maanden van positieve cijfers, met 8 procent teruggelopen. Het aantal overnachtingen daalde tot eind juni met 7 procent. Voor een duurzame economische groei van het toerisme is een snelle uitvoering van het Masterplan Toerisme 2015-2020 belangrijk, aldus de CTB uit. Daarom moest het managementteam worden uitgebreid.Suares, die acht jaar werkte als regionaal directeur bij CTB Europa, is verantwoordelijk voor de marketing, airlift en communicatie van het toeristenbureau. Plaatsvervangend directeur Hugo Clarinda heeft als taak fondsen aan te trekken in verband met de implementatie van het masterplan. Clarinda is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het toeristisch product. De twee krijgen ondersteuning van de afdelingen strategie en planning, human resources en financiën.

Het Masterplan Toerisme werd in oktober vorig jaar goedgekeurd door de Raad van Ministers van Curaçao. De uitvoering is begroot op ongeveer 40 miljoen gulden. Het vijfjarenplan werd opgesteld door Robertico Croes en zijn team van de University of Central Florida en heeft als uitgangspunt dat Curaçao de meest populaire bestemming in het Caribisch gebied moet worden.

Croes benoemde zes strategieën: een nieuwe focus op de behoefte van de toerist, het optimaliseren van het aantal stoelen in vliegtuigen en kamers in hotels, het investeren in opleiding en training van werknemers in het toerisme, het ontwikkelen van duurzame financiële bronnen, het renoveren van de binnenstad en het plannen van de ontwikkeling van het gebied bij Oostpunt. Het eiland zou zich behalve op een sterke markt als Nederland meer moeten richten op de hotelsector en de Verenigde Staten.

Politie arresteert voortvluchtige moordverdachte 'Law' Purperhart in Lawagebied

Man (24) verdacht van moord op man en vrouw in Oelemariegebied


De politie heeft Arturo Melito Purperhart alias ‘Law’ gisteren in het Lawagebied, in het zuidoosten van Suriname, aangehouden. De 24-jarige man heeft op 28 juni Martins Silva Da Silva (53) en Melvin Fraser (31) om het leven gebracht in het Oelemariegebied, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 9 juli 2016. 

De procureur-generaal had een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen de verdachte.

De politie van regio Oost kreeg dinsdag 28 juni een melding van een dubbele moord in het Oelemariegebied.

Het voorlopig politieonderzoek heeft uitgewezen, dat de verdachte de vrouw vermoedelijk heeft verkracht en vervolgens haar neus en mond heeft dichtgedrukt, waardoor zij is gestikt. Melvin Fraser die een en ander had gezien, werd door de dader doodgestoken.

Onder bedreiging van een machinegeweer. die hij bij een goudonderneming in hetzelfde gebied had gestolen, maakte hij een boot en een vat brandstof buit en vluchtte via de Oelemarierivier het bos in.

Eenheden van de politie waren meteen naar het gebied vertrokken om de verdachte op te sporen. Hij wist zich enkele dagen schuil te houden. Law moet nog worden overgebracht naar Paramaribo.

Gisteren berichtte de Braziliaans/Surinaamse nieuwswebsite LPM News al het volgende:

Persbericht Kabinet van de President over uit coalitie zetten van DOE

President Bouterse houdt dinsdag 12 juli persconferentie over ontstane situatieCriminele bende terroriseert Galibi in district Marowijne

Bende wordt gevormd door werkloze hangjongeren in het dorp

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Vrouwelijk lid bende is medewerkster ministerie van TCT


Al enkele weken worden de dorpen Langamankondre en Christiaankondre, Galibi, in Marowijne geteisterd door diefstallen en inbraken. Een pluimveehoudster in Langamankondre heeft haar spaargeld van ruim Srd 7.000 en Euro 200 verloren vanwege een inbraak. Nauwelijks een week later constateerde een vrouw in Christiaankondre een inbraak bij haar buren, die op dat moment in Paramaribo waren op familiebezoek. De eigenaren werden gelijk op de hoogte gesteld en kwamen dezelfde middag in het dorp. Een jachtgeweer en een zaagmachine werden bij deze inbraak buitgemaakt. De benadeelden deden aangifte bij de politie van Albina. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 9 juli 2016.

De vermoedelijke bendeleider is opgepakt en voor verhoor opgebracht door de politie.  Andere dieven hebben inmiddels het dorp ook verlaten. Ze bevinden zich momenteel in Paramaribo en omgeving.


Na de diefstal van de gelden van de ondernemer gingen de dieven de bloemetjes buiten zetten in de stad. Ook kwamen ze terug met waardevolle sieraden aan hun lichaam. Opmerkelijk is dat de bende bestaat uit werkloze hangjongeren van het dorp. Ook een vrouwelijk lid van de bende is met een groot geldbedrag ervandoor gegaan. Zij is een medewerkster van het ministerie van Transport, Communicatie & Toerisme ter plaatse. De gelden zijn de inkomsten uit passagiersgelden en transport van toeristen.

Deze bende maakt zich ook ernstig schuldig aan smokkelpraktijken van illegaal geraapte eieren in het natuurreservaat Galibi. Een ander vrouwelijk lid gebruikt haar huis als opslagplaats voor de eieren. 'Niet alleen dat. Er wordt ook harddrugs verkocht', zei een informant. Volgens de informant gebeuren ook praktijken die het daglicht schuwen. Daags na de diefstal van de zaagmachine werd een dorpeling geconfronteerd met de verkoop van een zaag. Hij ging niet op het aanbod in.

In het verleden heeft de bende zich ook schuldig gemaakt aan diefstal van buitenboordmotoren en bouwmaterialen. De dieven maken er een gewoonte van om zinkplaten en hout in de avonduren te stelen. De volgende morgen staat er een 'nieuw huis' opgezet. Dezelfde avond wordt namelijk alles al netjes vastgespijkerd.

Ziekenhuisdirecties beraden zich maandag 11 juli over hoe het verder moet - Ziekenhuiszorg in gevarenzone

NZR vindt het onacceptabel dat Zorgraad ligdagtarieven bindend heeft vastgesteld

Voorzitter Hindori: 'We kunnen niet doorgaan om te leven van leningen bij banken'


De Zorgraad en de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) hebben opnieuw gesproken over de ligdagtarieven, maar hebben geen overeenstemming bereikt. De Zorgraad blijft erbij, dat de 11% verhoging over de periode juli 2013 tot juli 2016 11% gehandhaafd blijft. Het gaat om een bindend advies. 

Manodj Hindori, voorzitter van NZR tevens directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, zegt vandaag, zaterdag 9 juli 2016, in een reactie op Starnieuws, dat de situatie onhoudbaar is. De ziekenhuisdirecties zullen zich maandag beraden over hoe het verder moet. Inkrimpen van diensten wordt overwogen.

De ziekenhuizen hebben ernstig geprotesteerd tegen het besluit van de Zorgraad. Zij kunnen zich niet voorstellen dat de Zorgraad met zo een laag percentage voor de afgelopen drie jaren op de proppen is gekomen. 'Alleen al over mei 2015 naar mei 2016 is de inflatie 55%. Dat spreekt al boekdelen hoezeer de uitgaven van de ziekenhuizen zijn geëxplodeerd over de afgelopen drie jaren', zegt Hindori.

Wat de ziekenhuizen onacceptabel vinden is, dat de Zorgraad de tarieven bindend heeft vastgesteld. 'Wij zijn nog twee dagen daarvoor uit elkaar gegaan met de afspraak dat de Zorgraad zijn calculaties naar ons zou opsturen en had beloofd rekening te zullen houden met tariefsvoorstellen die wij in april 2016 hadden gestuurd. Wij hebben bij de Zorgraad hierover dan ook onze grote teleurstelling uitgesproken. De Zorgraad heeft wel toegegeven dat er procedurele fouten zijn gemaakt, dat hebben we wel op prijs gesteld. Maar, de Zorgraad houdt nog steeds vast aan de tariefsverhoging van 11%. Volgens dit orgaan hoeft met dit percentage de premie voor de basiszorgverzekering dan niet omhoog. Voor de ziekenhuizen is dit een vorm van omgekeerd rekenen, waarbij van te voren een tarief wordt vastgesteld zonder dat ook maar een poging is ondernomen om de werkelijke kosten te benaderen. Wij vinden het niet meer dan logisch dat de reële prijsverhogingen waarmee de ziekenhuizen vanaf 2013 geconfronteerd zijn geraakt, moeten worden meegenomen in het nieuwe ziekenhuistarief van 2016', aldus Hindori.

De ziekenhuizen kunnen met de huidige tarieven het personeel, medici en leveranciers niet meer uitbetalen. 'We kunnen niet doorgaan om te leven van leningen bij banken. Nu wij er spijtig genoeg niet uitgekomen zijn met de Zorgraad, gaan de ziekenhuisdirecties zich maandag verder beraden over de sombere vooruitzichten. Wij zullen er niet aan ontkomen om het zorgpakket in te krimpen. De ziekenhuizen gaan moeten vaststellen welk diensten nog wel betaalbaar zijn en voor welke diensten er geen geld meer is. We beseffen dat het volledige zorgpakket, met name de duurdere tertiaire zorg, straks niet meer voor eenieder bereikbaar zal zijn. Ook de in de wet verankerde doelen van de nationale basiszorgverzekering zullen jammer genoeg steeds minder haalbaar blijken te zijn.'

De NZR benadrukt nogmaals, dat de financiële situatie voor de ziekenhuizen onhoudbaar is geworden. De ziekenhuiszorg van Suriname is in de gevarenzone beland. Hindori hoopt dat de regeringsautoriteiten gauw open staan voor de noden van de ziekenhuizen en dat er samen met de ziekenhuisdirecties aan concrete oplossingen zal worden gewerkt om de ziekenhuiszorg te redden.

Oud-directeur Staatsolie Jharap neemt deel aan 'We Zijn Moe'-protest

'Elke dag gebeurt er weer wat, wat mij angst aanjaagt en ik kon niet langer in m'n luie stoel blijven zitten'


Actiegroep ‘We Zijn Moe’ werd gisteren bij haar protest bij het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo verrast met de steun van ex-Staatsolie directeur Eddy Jharap. Jharap heeft besloten niet langer aan de kant te blijven staan. Dat de regering er alles aan doet om het 8 decemberstrafproces te stoppen, waarin de hoofdverdachte Desi Bouterse is, was de druppel die de emmer van Jharap deed overlopen, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 9 juli 2016. 

'Elke dag gebeurt er weer wat, wat mij angst aanjaagt. Ik kon niet langer in me luie stoel blijven en hopen op een wonder. Er is een aantal mensen dat protesteert. Ik ben opgestaan en ben komen protesteren.'

Jharap geniet van een welverdiende pensioen, maar volgt de actualiteit. 'De manier waarop het plotseling weer gestaakt is, heeft de nodige bezorgdheid bij mij gewekt. Ik kan wel veel verdragen, maar dit is toch wel het toppunt geweest.'

Hij zegt Curtis Hofwijks, leider van ‘We Zijn Moe’, een moedig mens te vinden. De opkomst bij het protest was echter weer gering. Jharap vindt dan ook, dat meer mensen hun bezorgdheid moeten komen uiten. Volgens hem ligt het aan de samenleving om de situatie te veranderen.

'Ik hoop dat andere mensen die bezorgd zijn over de ontwikkelingen in het land niet passief en apathisch thuis zitten wachten totdat er een of ander wonder gaat gebeuren. Iedereen moet meehelpen om de mensen die het voor het zeggen hebben, wakker te schudden en de dingen te doen die de gemeenschap uiteindelijk ten goede moeten komen.'

Herkomst zwavelachtige geur boven West Paramaribo onduidelijk

Geur is niet afkomstig van de Staatsolie-raffinaderij


Een sterk zwavelachtige geur (Bron foto) hing gistermorgen boven West Paramaribo die voornamelijk te merken was in de gebieden Zorg en Hoop en Uitvlugt. Het vermoeden bestond, dat dit afkomstig zou zijn door een drift van de zuidwest passaat die de ongezonde uitlaatgassen uit de Staatsolie-raffinaderij en Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS) zou meevoeren, zo schrijf het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 9 juli 2016. 

Ondanks het feit dat de geur niet in de omgeving van de raffinaderij merkbaar was, is Staatsolie nagegaan of er ongecontroleerd gassen, die mogelijk een geur kunnen veroorzaken, waren vrijgekomen uit het raffinageproces. Dat bleek niet het geval te zijn. Dit wordt tevens ondersteund door het Luchtkwaliteit Monitoring Station dat geen ongeregeldheden heeft geregistreerd.

'Vanwege de dominante windrichting, de windsnelheid en de afstand tussen de Staatsolie-raffinaderij /SPCS en Zorg en Hoop is het niet mogelijk dat de waargenomen geur afkomstig is van de raffinaderij/krachtcentrale. Hoe verder van de geurbron, hoe meer de concentratie van het gas en intensiteit van de geur afneemt', aldus de oliemaatschappij.

De vraag over de oorzaak van de sterk zwavelachtige geur blijft hiermee nog onbeantwoord.

CARICOM besluit tot opstelling regionaal arrestatie- en uitleveringsverdrag, maar zonder Suriname

Surinaamse wet verbiedt dat staatsburgers aan een ander land uitgeleverd worden


CARICOM-leiders hebben tijdens hun jaarvergadering afgelopen week in de Guyanese hoofdstad Georgetown besloten, dat er een regionaal arrestatie- en uitleveringsverdrag komt. Het streven is om dit nog vóór het einde van dit jaar te realiseren. De premier van Dominica, tevens voorzitter van CARICOM, Roosevelt Skeritt, zei tijdens een persconferentie, dat de overeenkomst moet bijdragen aan verhoging van de veiligheid in de regio.

CARICOM-landen worden geplaagd door drugshandel, gewelddadigheden van misdaadbendes en vuurwapengeweld. 'Het arrestatie- en uitveringsverdragzal het vermogen tot rechtshandhaving vergroten, waardoor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit zal verbeteren', zei Skerritt.De lidlanden hopen dat met het akkoord voortvluchtigen die in het ene lidland een misdrijf hebben gepleegd en onderduiken in een ander, makkelijker te kunnen aanhouden en berechten.

Bepalingen in de Grondwet van Suriname bemoelijken echter deelname aan het voorgenomen uitleveringsverdrag. De Surinaamse wetgeving verbiedt dat staatsburgers aan een ander land uitgeleverd worden. Dit wordt beaamd door inister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, die aan de vergadering in Guyana heeft deelgenomen. 'Dit hebben wij uitgelegd. Dus voorlopig zullen we niet kunnen participeren vanwege deze wettelijke bepalingen', zegt minister Van Dijk-Silos.

Het uitleveringsverdrag wordt een aanvulling op de bestaande samenwerking waarbij lidlanden justitiële inlichtingen uitwisselen en gezamenlijke trainingsprojecten uitvoeren ter verbetering van de veiligheid in de regio. In het kader van het Caribbean Basin Security Initiative wordt ook forse steun van de Verenigde Staten ontvangen in de strijd tegen witwassen en drugshandel.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

President-commissaris EBS geeft directie opdracht 'staffelmodel' in rekening te brengen

Patrick Peneux: 'De opdracht is na overleg met de president gegeven aan de directie'


De president-commissaris van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), Patrick Peneux (de tweelingbroer van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert Peneux), heeft de directie van het bedrijf de opdracht gegeven om per 1 juli het zogenoemde 'staffelmodel' in rekening te brengen voor huishoudens. Dit betekent dat vooral huishoudens boven de 800 kilowattuur (kWh) niet meer geconfronteerd worden met enorme rekeningen eind van de maand. 

Peneux en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen hebben de hoge rekeningen die een deel van de huishoudens moest neertellen gisteren besproken met president Desi Bouterse. De president is het ermee eens, dat de bedragen die in rekening zijn gebracht voor een groot deel van de mensen te zwaar is. Hij ziet graag dat er verlichting komt en dat het bedrijf efficiënt draait.

'De opdracht is na overleg met de president gegeven aan de directie. Dit moet worden uitgevoerd', zegt Peneux vandaag, zaterdag 9 juli 2016, op Starnieuws.

Minister Dodson had eerder ook aangegeven in een onderhoud met de Raad van Commissarissen en de directie dat het 'staffel-model' waarbij het tarief successievelijk word opgebouwd in rekening moet worden gebracht.

De leiding van de EBS stelde afgelopen week in een persbericht, dat de tarieven na een regeringsbesluit zijn aangepast en gesteld werd dat na een missive de nieuwe berekening doorgevoerd zou worden.

President Bouterse gooit DOE uit de coalitie

Nog niet duidelijk of minister Dodson aanblijft als bewindsman van Natuurlijke Hulpbronnen


Binnen de coalitie is er een breuk ontstaan. De Partij voor Democratie en Ontwikkeling (DOE) is door president Desi Bouterse uit de coalitie gezet. DOE heeft één zetel in De Nationale Assemblee. Starnieuws bericht vanochtend, zaterdag 9 juli 2016, te hebben vernomen, dat de president gisteravond een onderhoud heeft gehad met Carl Breeveld, voorzitter van DOE. 

Breeveld had in een brief aan de president te kennen gegeven dat zijn partij niet achter de resolutie staat om artikel 148 van de Grondwet in werking te stellen. De procureur-generaal kreeg van de regering met gebruikmaking van dat artikel en gevolgd door een resolutie de opdracht om de  het 8 decemberstrafproces onmiddellijk te beëindigen.Minister Regilio Dodson, partijgenoot van Breeveld, staat achter die resolutie. Hij heeft net als alle ministers getekend voor het besluit, dat genomen is in een vergadering van de regering. Breeveld stelde dat hij niet gekend is door Dodson. Ook als coalitiepartner is er geen overleg geweest.

Breeveld stelde in zijn brief dat gebleken is 'dat delen uit onze samenleving de werking van dit besluit wederom hebben ervaren als de zoveelste poging tot inmenging in de rechtszaak met betrekking tot de gebeurtenissen rond 8 december 1982'.

Het is niet duidelijk of het uittreden van DOE uit de coalitie gevolgen zal hebben voor minister Dodson. Uiteindelijk is het de president die ministers benoemt en ontslaat.

Door het besluit van Bouterse krijgt onder andere het DOE hoofdbestuurslid Ricky Stutgard zijn zin. Hij pleitte al langere tijd voor het vertrek van de partij uit de coalitie. Maar, het pleidooi bleek bij Breeveld aan dovemansoren te zijn gericht. De positie van de partijvoorzitter is nu aan het wankelen, nu niet hijzelf uit de coalitie is gestapt, maar zich eruit heeft laten zetten door de president.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Stutgard (DOE): 'Dodson heeft dikke ministersvergoeding veilig gesteld'

'Die toepassing van artikel 148 Grondwet is een goed uitgekiend scenario van heel sluw persoon'


'De rechter moet de ruimte krijgen om een oordeel te vellen. Dat is binnen DOE bekend. Wat Dodson nu doet, is buiten DOE om, een andere mening etaleren.' Dit stelt DOE-hoofdbestuurslid Ricky Stutgard vrijdag 8 juli 2016, in het Dagblad Suriname in reactie op de laatste ontwikkelingen binnen en buiten zijn partij. 

Volgens Stutgard heeft zijn partijgenoot minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen een handeling gepleegd, bliksems goed wetende dat er geen sprake is van ‘staatsonveiligheid’. Stutgard verwijst hiermee naar het besluit van de Raad van Ministers om artikel 148 van de Grondwet in werking te zetten.

'Je moet tenminste een jaar minister zijn geweest om tot je dood verzekerd te zijn van een dikke vergoeding. In august 2016 zijn ze een jaar minister. Die toepassing van dat artikel 148 is een goed uitgekiende scenario van een heel sluwe persoon. Alle ministers hebben zonder morren getekend. Dodson en Van Dijk-Silos zitten op de schopstoel en dat weten ze, dus ze moeten extra loyaliteit naar hun ware voorzitter tonen', stelt Stutgard.

Hij wil hiermee aangeven, dat de ministers hebben getekend voor de missive van de Raad van Ministers om te voorkomen dat ze vroegtijdig met ontslag worden gestuurd en hierdoor al hun financiële aanspraken verliezen.

Volgens Stutgard heeft Dodson bewust geen contact gemaakt met de leiding van DOE en stemde dus op eigen titel voor het gebruik van artikel 148 van de Grondwet door de regering.