dinsdag 12 juli 2016

President Bouterse gaat tijdens persconferentie in op verlaagde EBS-rekening

'Belangrijk is dat we vertrouwen hebben dat regering er alles aan doet dat situatie dragelijk blijft' 


'Het is zwaar, het is enorm, enorm, enorm zwaar, maar men heeft nog vertrouwen in deze regering', zei president Desi Bouterse vanmiddag, dinsdag 12 juli 2016, tijdens zijn persconferentie. Hij vindt dat bij de berekening van de energietarieven grote fouten zijn gemaakt. 'Maar, bij de eerst volgende betaling gaat de verlaging in.' Het gaat om de rekening van de maand juni. 

Het staatshoofd legde uit dat alles uit de kast wordt getrokken om de mensen te vrijwaren van de zware lasten, 'maar we gaan wel constant vragen naar enige bijdrage, omdat we offers moeten brengen'.

Suriname koopt nog steeds tussen de 85 en 110 MW stroom van Suralco. De prijs is nog gebaseerd op de overeenkomst in 1991. Deze toelichting gaf Dilip Sardjoe, die voorzitter was van de onderhandelingscommissie met het Amerikaanse Alcoa. Voor de komende vijf jaar zal een lagere prijs worden betaald, als de intentieverklaring die de regering en de Alcoa op 1 juni 2014 hebben getekend in werking treedt. Maar, zover is het nog niet, de wetgeving moet eerst in orde worden gemaakt alvorens de intentieverklaring in werking treedt. Ook Suralco maakt bij de verkoop van haar energie van de Afobaka-dam gebruik van het staffel-model - een bedrag of percentage dat afhankelijk is van een bepaalde andere variabele, zei Sardjoe.

Volgens de nieuwe rekenmethode zal een verbruiker die in april voor 450 kWh Srd 153,25 had betaald, hetzelfde betalen. Voor een huishouden dat voor 500 kWh in april Srd 171,25 en in mei Srd 268,25 heeft betaald, valt de nieuwe rekenmethode gunstig uit. Deze abonnee zou dan over juni Srd 178,25 moeten betalen. Voor een huishouden dat in april Srd 225,75 heeft betaald voor 650 kWh en in mei Srd 496 komt de berekening voor juni uit op Srd 265. Een grootverbruiker van 1.100 kWh betaalt bijna de helft minder in juni dan in mei.

President Bouterse zei, dat het zwaar is. 'Het is moeilijk, we zijn in rough water.' Voor hem is belangrijk dat de burgers weten dat de regering met ze bezig is en haar informeert hierover. 'Belangrijk is dat we vertrouwen hebben dat de regering daar is om er alles aan te doen dat de situatie dragelijk blijft voor onze mensen.'

Politieke partij PAR op Curaçao heeft haar deuren gesloten voor Statenlid Sulvaran

Nog steeds bij meerderheid leden boosheid over wat hij in 2012 heeft gedaan

'Ik heb nooit mijn lidmaatschap opgezegd'


De politieke partij PAR heeft de deur voor haar oud-lid en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran definitief gesloten. Dit zegt PAR-leidster Zita Jesus-Leito. Volgens haar is er op dit moment binnen de gele partij nog steeds veel weerstand tegen een terugkeer van Sulvaran. 'Ik kan als politiek leider die weerstand niet naast mij neerleggen. Dit hoofdstuk is op dit moment gesloten', zegt ze vanmiddag, 12 juli 2016, in de Amigoe.

Volgens Jesus-Leito bestaat er onder een meerderheid van de PAR-leden nog steeds boosheid over wat hij in 2012 heeft gedaan. 'Wij hadden na de verkiezingen vier zetels. Wij zaten om de tafel om een regering te gaan vormen. Wij stonden op het punt om een regeerakkoord te ondertekenen. Maar op het allerlaatste moment besloot Sulvaran zich van ons af te scheiden en om als onafhankelijk Statenlid de coalitie te gaan ondersteunen. Zijn argument was dat hij bang was dat wij toch een akkoord met de MFK zouden ondertekenen.'

De actie van Sulvaran kwam volgens Jesus-Leito bij veel PAR-leden aan als een harde klap. Uit haar woorden valt op te maken, dat een meerderheid van hen deze klap nog niet te boven is.

'We zijn lange tijd uit de regering gebleven. Sulvaran zei constant dat hij ons er bij wilde hebben. Hij bleef dat drie jaar herhalen, totdat hij ging zeggen dat hij dat niet zag gebeuren, maar uiteindelijk zijn wij er toch bij gekomen', geeft ze aan.

Volgens Jesus-Leito heeft Sulvaran haar ‘in het laatste jaar’ persoonlijk benaderd om te praten over een mogelijke terugkeer. 'Wij hebben er intern over gesproken. Maar, binnen de partij bestaat er nog steeds veel weerstand. En daar kunnen wij niet aan voorbijgaan. Ik sluit in de toekomst niks uit. Maar voorlopig is dit hoofdstuk voor ons gesloten.'

In een reactie stelt Sulvaran dat hij een schoon geweten heeft, maar ook dat hij niks heeft aan subjectieve gevoelens van onbehagen die leven bij bepaalde personen binnen de PAR. 'Ik heb nooit mijn lidmaatschap opgezegd, ofschoon ik een brief heb ontvangen waarin staat dat ik geen lid meer ben. Ik heb ook geen politieke partij opgericht, zoals anderen dat wel hebben gedaan. Tot op dit moment heb ik nog goede banden met veel mensen binnen de partij. Ik heb verder tal van mensen van de PAR benoemd in commissariaten. Ik heb geen problemen met de partij.'

Om het gehele bericht te kunnen lezen klikt u hier.

Aantal patiënten met long- of keelkanker op Curaçao verdubbeld

Prinses Wilhelmina Fonds publiceert haar jaarverslag 2014


Het aantal long- en keelkankerpatiënten op Curaçao is in 2014 met 100 procent toegenomen in vergelijking tot 2013, binnen het cliëntenbestand van het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF). Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag (2014) van de stichting. Tien nieuwe cliënten (7 mannen en 3 vrouwen) hadden dat jaar keelkanker. Met betrekking tot longkanker gaat het om 21 mannen en 9 vrouwen, in totaal dus 30 mensen. Dit meldt de Amigoe vandaag, dinsdag 12 juli 2016. 

PWF-voorzitter Alba Martijn meldt dat long- en keelkanker meestal het resultaat zijn van langdurig tabakgebruik. 'Het heeft een zeer vervelend effect op de keel, het gehemelte, de tong en het tandvlees. Dat zijn de plekken waar je dan meestal last van krijgt. In een aantal gevallen was er bij de patiënten sprake van een combinatie van tabak- en alcoholgebruik', aldus Martijn.

Onder de 217 nieuwe cliënten die zich in 2014 hebben ingeschreven bij het PWF, waren 75 mannen en 142 vrouwen. Kanker kan iedereen treffen, ongeacht de leeftijd. De ziekte komt het meest voor op middelbare leeftijd (45-64 jaar). In die leeftijdscategorie waren er dat jaar 105 nieuwe aanmeldingen, waarvan 76 vrouwen en 29 mannen.

In de leeftijdsgroepen 25 tot 44 jaar, 65 tot 74 jaar en 85+ werden respectievelijk 10, 54 en 35 mensen getroffen.

Kanker komt echter ook voor bij kinderen (nul tot 16 jaar), maar wel in mindere mate. Het gaat hier om vijf patiënten. Geslacht Bij de vrouwelijke cliënten die zich in 2014 bij de stichting hebben aangemeld kwam borstkanker op de eerste plaats. Er werden 73 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. Bij de mannelijke cliënten kwam kanker aan tractus urogenitalis (de blaas en urinewegen, de nieren en deels de geslachtsorganen) het meeste voor (24). Hieronder valt dus ook prostaatkanker (19). Deze meest voorkomende kankersoort bij mannen wordt opgevolgd door longkanker (21) en kanker in het maag- en darmstelsel (15).

Bij vrouwen wordt borstkanker opgevolgd door baarmoederhalskanker (19), longkanker (9) en darmkanker (7). Er overleden in 2014 in totaal 98 vrouwen en 66 mannen die zich hadden aangemeld bij de stichting, aan deze ziekte.

Winkeliers Colon te Willemstad, Curaçao, zetten rechtszaak voort

Hof heeft vonnis in hoger beroep in zaak Colon afgewezen

Twee huurders spannen Kort Geding aan, omdat ze schade ondervinden door bouwactiviteiten HNO


Nu het Hof van Justitie het vonnis in hoger beroep in de zaak Colon heeft afgewezen en de regering dus niet kan worden gedwongen om met het collectief van huurders om de tafel te zitten, zetten de individuele huurders de strijd voort. Twee van de huurders, Supermarket Colon en KFC, hebben nu echter opnieuw een Kort Geding aangespannen, aldus hun advocaat Achim Henriquez vandaag, dinsdag 12 juli 2016, in de Amigoe.

De rechter oordeelde op 28 juli 2015 dat het Land en de stichting voor het Beheer Winkelcentrum Colon (BWC) binnen een termijn van drie weken met de huurders in onderhandeling moesten treden over de hoogte en de vorm van een schadevergoeding, als gevolg van de bouwactiviteiten van Hospital Nobo Otrobanda (HNO), omdat er sprake is van een verminderde toegang tot Colon. Ook zijn er tachtig parkeerplaatsen verloren gegaan.

De verplichting die voor de overheid gold werd twee maanden later in hoger beroep ingetrokken, omdat er geen rechtsplicht tot onderhandeling bestaat. De regering kan hierdoor niet worden gedwongen in onderhandeling te treden met de huurders.

Henriquez zegt, dat hij sindsdien is begonnen met voorbereidingen om namens de individuele winkeliers rechtszaken aan te spannen. Momenteel lopen er twee, maar er zullen nog meer zaken volgen. Alle winkeliers hebben nadien een brief gekregen van de stichting waarin ze worden gesommeerd om tot betaling van de achterstallige huur over te gaan. Bij het uitblijven daarvan zullen de panden worden ontruimd. Deze sommatie verbaast Henriquez, omdat in het vonnis van het Hof stond dat de huurpenningen niet kunnen worden gevorderd, omdat de regering zelf in gebreke is gebleven ten aanzien van het huurgenot.

'Er is alleen maar sprake geweest van drama sinds de bouw van HNO. De vordering werd zowel in eerste aanleg als in hoger beroep afgewezen. Dit geldt eveneens voor de vordering om tot ontruiming over te kunnen gaan. Ik weet niet wat ze hebben gerookt om dit weer aan te dragen.'

De advocaat vermoedt dat de rechtszaak een additionele kostenpost voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis zal opleveren, ‘die inmiddels in de miljoenen loopt’. De zaak van de individuele huurders moet nog door het Gerecht worden behandeld. 'Het zijn kort gedingen, dus het zal niet al te lang duren, waarschijnlijk ergens in augustus.' Verder heeft de raadsman geen reden om twijfel te hebben over de uitkomst van de rechtszaken. 'Het Hof heeft al aangegeven dat er reden is om tot een schadevergoeding over te gaan. Het gaat nu alleen om de hoogte van de vergoedingen. Het feit dat er schade betaald moet worden is eigenlijk al een feit.'

Oplossing voor gepensioneerden van vuilverwerker Selikor op Curaçao

Gepensioneerden slachtoffer juridisch conflict tussen pensioenfonds APC en Selikor

Vereniging van gepensioneerden: 'Onze actie om naar de Staten te gaan heeft zijn vruchten afgeworpen, we zijn tevreden'


Er is eindelijk een oplossing voor de problematiek over de uitbetaling van de indexering op de duurtetoeslag van Selikor-gepensioneerden. Dit bevestigt Frank Hortensia van de vereniging van Selikor-gepensioneerden, aldus de Amigoe vanmiddag, dinsdag 12 juli 2016. 

Volgens Hortensia heeft de vereniging een toezegging gekregen van minister Siegfried Victorina (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) en moet nu nog alleen de betaling plaatsvinden.

Selikor weigert al jaren de indexering over de pensioenen uit te betalen. Als reden hiervoor wijst het vuilnisophaalbedrijf naar de toezegging van de regering bij de verzelfstandiging van het bedrijf, dat zij garant zou staan dat het personeel er niet op achteruit zou gaan. Pensioenfonds APC (Algemeen Pensioenfonds van Curaçao) is het echter niet de stelling van Selikor eens en stelt dat de laatste werkgever voor de indexering zorg moet dragen. De partijen zijn hierover in een juridisch gevecht gewikkeld.

De gepensioneerden zijn van mening dat zij het slachtoffer zijn geworden van een juridische discussie tussen APC en Selikor en overhandigden een brief aan de Staten waarin zij om bemiddeling vroegen in deze zaak. Deze bemiddeling heeft inmiddels plaatsgevonden en volgens Hortensia is er nu sprake van een doorbraak.

'Het heeft wel even geduurd, maar we zullen worden uitbetaald. Maar, de minister was uitlandig en we weten allemaal dat niet alles altijd even snel loopt bij de overheid. Onze actie om naar de Staten te gaan heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn tevreden.'

In afwachting van de uitbetaling van de indexering heeft de vereniging een bijeenkomst voor haar leden gepland om hen te informeren over het verloop van het proces. Deze staat gepland voor vrijdag 22 juli om tien uur 's ochtends in buurtcentrum Wishi/Marchena.

Oppositie wil met spoed openbare vergadering Assemblee over uitspraken Bouterse op CARICOM-top

Bouterse heeft tijdens top gezegd dat 'oppositie Suriname destabiliseert'


De oppositie heeft vandaag, dinsdag 12 juli 2016, bij brief aan de voorzitster van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, gevraagd om zo spoedig mogelijk een openbare vergadering uit te schrijven.

De coalitie wil door president Desi Bouterse gedane uitspraken tijdens een onlangs gehouden CARICOM-top in Georgetown, Guyana, betreffende destabilisatie van Suriname door de oppositie, bespreken

'De Nationale Assemblee en de samenleving dienen tijdig en afdoend geïnformeerd te worden over hetgeen de president in de CARICOM-vergadering heeft gezegd over de oppositionele partijen, die geen enkele inspanning nalaten om Suriname te destabiliseren en dat ze daarbij justitiële mechanismen gebruiken om onrust te scheppen binnen de samenleving. De samenleving heeft recht op juiste informatie met betrekking tot deze uitspraken van de president, en of de door de president verschafte informatie op waarheid berust', aldus de oppositie in haar brief.

Het verzoek is ondertekend door de Assembleeleden Asiskumar Gajadien, Dewanchandrebhose Sharman, Krishnakoemarie Mathoera, Riad Nurmohamed, Jitendra Kalloe en Mahinderkoemar Jogi van de VHP, Marinus Bee en Edward Belfort van de ABOP, Ingrid Karta-Bink van de Pertjajah Luhur en Patricia Etnel van de NPS.

President Bouterse reageert vrijdag 15 juli op ontslagverzoek minister Dodson

Bouterse moest uit media vernemen dat DOE door hem uit coalitie was gezet


President Desi Bouterse zal minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vrijdag antwoorden op het ter beschikking stellen van zijn portefeuille. Dat zei Bouterse vandaag, dinsdag 12 juli 2016, tijdens zijn persconferentie en dat hij ook anderen moet horen, onder wie zijn partners, zo bericht Starnieuws.

Dodson heeft zaterdag zijn functie ter beschikking gesteld van de president, nadat zijn partij DOE uit de coalitie was gezet door Bouterse.

De president deelde mee, dat al enige tijd DOE er andere meningen op nahield dan de coalitie. Over deze kwestie is vrijdagavond gesproken met Carl Breeveld, voorzitter van DOE en ondervoorzitter Marilyn Aaron.

Bouterse zei uit de media te hebben moeten vernemen, dat DOE problemen heeft met het in werking stellen van artikel 148 van de Grondwet. De procureur-generaal kreeg de instructie van de regering om het 8 decemberstrafproces te beëindigen.

Na het onderhoud met DOE vrijdagavond was afgesproken, dat een gezamenlijke verklaring zou worden uitgegeven. Toch las de president in de media dat DOE uit de coalitie was gezet. De president zei, dat er een joviaal gesprek is gevoerd met de afvaardiging van DOE.

Hij blijft de partij respecteren en heeft kennis genomen van hoe minister Dodson denkt over de situatie. Uit egards voor zijn partij heeft de bewindsman besloten om zijn functie ter beschikking te stellen. Bouterse zei dat deze kwestie eerst grondig bekeken wordt voordat er antwoord wordt gegeven. Vandaar dat Dodson pas vrijdag antwoord krijgt.

Slachtoffer overval door twee gewapende mannen aan 'Goninikriki' overleden

Overvallers maken twee vuurwapens en hoeveelheid goud buit


Een slachtoffer van een overval aan de Goninirivier, ten noorden van de Braziliaanse goudzoekersenclave Benzdorp in het district Sipaliwini, is overleden aan de gevolgen ervan. Volgens de webeditie van het Dagblad Suriname zou het gaan om een beveiligingsman. Twee gewapende en gemaskerde mannen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd en daarbij geschoten op het slachtoffer. 

De gewonde man werd voor medische hulp vervoerd naar Grand Santi in Frans-Guyana. Starnieuws bericht vanochtend, dinsdag 12 juli 2016, te hebben vernomen, dat het slachtoffer is overleden door de opgelopen verwondingen en bloedverlies.

De overvallers hebben twee vuistvuurwapens en een onbekende hoeveelheid goud buitgemaakt. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Sharman (VHP): 'Geld voor snoepreisjes beter investeren in aanpak criminaliteit'

'Er is genoeg geld om op de juiste plaats in te zetten'

'De samenleving kan niet worden overgelaten aan de grillen van criminelen' - Sharman ziet graag dat minister Van Dijk-Silos wordt ontheven uit haar functie


Het VHP-Assembleelid Dew Sharman is het niet eens met de stelling van het ministerie van Justitie en Politie, dat er niet genoeg middelen zijn om de toegenomen criminaliteit adequaat te kunnen aanpakken. 'Als je kijkt naar hoeveel buitenlandse reizen er gemaakt worden door leden van de regering en de president zelf, is het wel duidelijk dat er geld is. Zet dit geld op de juiste plaats in', zegt Sharman vandaag, dinsdag 12 juli 2016, in het Dagblad Suriname. 

'Wij weten dat daar, waar er armoede is, de criminaliteit altijd stijgt.' Vandaar dat hij ook heeft geageerd dat in het Stabilisatie- en Herstelplan van de regering niets over de aanpak van de criminaliteit, de veiligheid en de veiligheidsplannen is geschreven.

Sharman benadrukt, dat met een simpel onderzoek bij de burgerij het duidelijk is te concluderen dat ‘crime aan het toenemen is’. De politicus benadrukt dat er wel altijd geld is, maar is het overduidelijk dat er meestal verkeerde prioriteiten vanuit de regering worden gesteld.

Het crisisplan van de regering behelst volgens Sharman een bedrag van 1 miljard Amerikaanse dollar, terwijl de gecalculeerde uitgaven een bedrag van Srd 3.5 miljard beslaan. Dit bedrag uitgezet tegen een wisselkoers van Srd 7 zou een extra Srd 3.5 miljard opleveren. 'Misschien kunnen zij dat geld gebruiken om een goed criminaliteitsplan te maken en uit te voeren. De samenleving kan niet worden overgelaten aan de grillen van criminelen. De regering moet middelen vrijmaken om de bestrijding van crime voorkeur te geven. Desnoods ga je besnoeien bij andere ministeries, maar laat de gemeenschap niet in de steek', aldus de VHP’er.

Al een hele poos zien wij dat de criminaliteit in het land aan het vergroten en verruwen is. Volgens de politicus wordt zelf aangegeven, dat ’s morgens lange rijen bij bepaalde politiestations ontstaan van mensen die in de voorbije nacht zijn bestolen of beroofd. Het feit dat de criminelen onlangs over zijn gegaan om een baby onder schot te houden, betekent volgens hem dat de criminelen tot alles in staat zijn. Sharman hoopt dat door de samenwerking van leger en politie de criminele elementen deels worden teruggedrongen.

Sharman is net als de overige leden van zijn fractie ervan overtuigd, dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie niet deugt op haar post, omdat zij zich steeds vergaloppeert als minister. 'Ik weet niet waarmee zij bezig is, maar een gericht criminaliteitsplan heeft zij niet. Het is ook ongehoord, dat deze minister informatie uit een comité-generaal prijsgeeft op een persconferentie. Hierover is de president ook aangeschreven om maatregelen te treffen.' Het liefst ziet Sharman dat de bewindsvrouwe ontlast wordt van haar verantwoordelijkheden op het ministerie van Justitie en Politie.

STS niet van de partij op Vakantiebeurs 2017 in Utrecht

Stichting Toerisme Suriname weet nu al, dat zij in januari geldgebrek heeft

Toerismesector vindt het een gemiste kans en 'een grove fout'


De Stichting Toerisme Suriname (STS) weet medio juli 2016 al, dat zij in januari volgend jaar vanwege geldgebrek niet zal deelnemen aan de Vakantiebeurs 2017 in Utrecht, Nederland. Dit heeft de stichting meegedeeld aan bedrijven in de sector in een korte brief, waar de Ware Tijd 'de hand op heeft weten te leggen', zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 12 juli 2016. De beurs is de grootste in zijn soort in Nederland en een belangrijk podium voor landen en bedrijven in de toerismebranche. In de afgelopen jaren trok de stand van Suriname steeds de nodige aandacht.

'Dat is erg jammer. Het is een gemiste kans', reageert Sirano Zalman, directeur van Access Travel Group. 'Nederland is nog steeds onze grootste markt. Negentig procent van onze toeristen komt uit Nederland.' Hij is ook eigenaar van Danpaati River Lodge en nam onlangs Frederiksdorp en het cruiseschip Mi Gudu over. Hij heeft er dus alle belang bij dat Suriname op de beurs in de schijnwerpers wordt gezet. Hij noemt het besluit om niet mee te doen 'een grove fout'.

Hij zegt dat Suriname als land dit jaar ook al niet heeft meegedaan en hij beweert daardoor een duidelijke afname in het aantal toeristen te hebben gemerkt. Het bevreemdt Zalman, dat de overheid maar niet inziet dat investeren in toerisme het minste kost. 'Het enige wat ze moet doen, is het land promoten. De rest doet de private sector.'

Hij onderstreept dat Suriname alle 'ingrediënten' heeft om de toerismesector florerend te maken. De sector komt volgens hem echter niet op gang omdat de overheid er haast niets in investeert.

Ook Ben D'leon, bestuurslid van de Suriname Hotel Associatie, is teleurgesteld in het besluit om als land niet aan de beurs mee te doen. Hij vindt de Nederlandse markt nog steeds de meest belangrijke voor Suriname.

In de brief belooft de STS bedrijven die zelfstandig willen meedoen met de beurs logistieke assistentie, zoals dat ook dit jaar is gedaan. De leiding van de STS was niet bereikbaar voor een toelichting.

Directeur Kabinet van de President Van der San haalt in 'InfoAct' uit naar advocaat Essed

Van der San vindt het nodig om verleden advocaat op te rakelen in geënsceneerd opzetje staatsmediaprogramma


Advocaat Hugo Essed wil niet reageren op aantijgingen van de directeur van het Kabinet van de President Eugene van der San - iemand die nooit verlegen zit om opponenten van zijn baas president Desi Bouterse publiekelijk aan te vallen en met vuil te smijten afkomstig uit zijn eigen omvangrijke afvalbak -, over deelname aan de Volksmilitie in de jaren tachtig. 'Ik ga niet reageren op aantijgingen over mijn persoon. Het is een reactie niet waard. Ik ben wel bereid te reageren op argumenten die betrekking hebben op mijn mening', zegt Essed vandaag, dinsdag 12 juli 2016, in de Ware Tijd. 

In een 'regeringsgezind televisieprogramma', zo schrijft de Ware Tijd zeer voorzichtig - de redactie wil om onduidelijke redenen niet de naam van het programma vermelden, het regeringsprogramma InfoAct - heeft bestuurskundige Eugène van der San flinke kritiek geleverd op de huidige opstelling van Essed als tegenstander van de 8 decembermoorden, terwijl hij de revolutiegedachte ook na de moorden prominent zou hebben ondersteund. Essed is advocaat van de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden. Hij geeft hierdoor vaker publiekelijk zijn mening en juridische zienswijze geuit over deze kwestie.

'Meneer Essed moet een toontje lager zingen. Hij was lid van de Volksmilitie. Die was ontstaan naar aanleiding van de 8 decembergebeurtenissen toen men het vermoeden had dat er een invasie vanuit het buitenland zou plaatsvinden. De volksmilitie is ontstaan om het leger te ondersteunen', beweert Van der San in het staatsprogramma van perschef Clifton Limburg van het Kabinet van de President.

Het waren volgens hem juist leden uit dit burgerleger die de militaire machthebbers in die periode hebben geadviseerd om na de staatsgreep niet meteen verkiezingen te houden, zoals was gepland. 'Zij hebben de militairen gezegd om de verkiezingen uit te stellen.'

Hoewel Van der San erkent dat mensen van mening kunnen veranderen, bevreemdt het hem, dat Essed tegenwoordig zo fel is tegen de toenmalige militaire machthebbers. Van der San vindt zelfs dat Essed vaak genoeg onwaarheden verkondigt en geen oprechte strijd voert. Maar, welke onwaarheden laat onruststoker Van der San voor het gemak in het midden.

In het televisieprogramma worden beelden vertoond van de militaire trainingen die werden verzorgd voor leden van de volksmilitie, onder wie dus kennelijk ook Essed. Ook is er beeldmateriaal getoond waarop te zien is dat de Amerikaanse regering plannen maakte om Suriname binnen te vallen om het militaire bewind omver te werpen, vanwege het vermoeden dat revolutieleider Desi Bouterse het land in handen van Cuba zou brengen.

Het optreden van Van der San lijkt een geënsceneerd opzetje, een poging, te zijn van de 'Bouterse-clan' - of een persoonlijke frustratie van iemand die even via InfoAct zijn hart moest luchten - om de aandacht weg te nemen van hoofdverdachte Desi Bouterse in het 8 decemberproces en om een advocaat 'uit de oppositie' willens en wetens te beschadigen. Immers, waarom zijn, Van der San, InfoAct en de complete Bouterse-clan niet eerder op de proppen gekomen met de nu naar voren gebracht irrelevante informatie over advocaat Essed?

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Minister Peneux geen voorstander trainingen en korte opleidingen voor drop-outs

Peneux vraagt zich af waar de drop-outs uiteindelijk terechtkomen

Etnel (NPS): 'Ministerie moet juist drop-outs voorkomen'


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur plaatst een kritische kanttekening bij trainingen en korte opleidingen voor drop-outs. Hij vraagt zich af waar de deelnemers aan deze vormen van scholing uiteindelijk terechtkomen. Peneux is voorstander van evaluatie van de trainingen en opleidingen. 'Ze moeten de studerenden wat opleveren. Hierover moet er nog een discussie plaatsvinden.'

Deze opmerking, vermeld in een persbericht van het ministerie, deed de bewindsman onlangs bij de installatie van een werkgroep, die onderzoek zal doen om het aantal vroege schoolverlaters te verminderen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 12 juli 2016. De minister, noch zijn de directeur, was bereikbaar voor een nadere reactie.

Patricia Etnel (NPS) van de vaste parlementaire commissie Onderwijs, stelt dat geen enkele opleiding of training voor vroege schoolverlaters te veel is, vooral omdat deze initiatieven vanuit het ministerie al schaars zijn. Ze is echter van mening, dat zulke organisaties via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zouden moeten opereren, 'om te voorkomen dat eenieder zijn eigen ding doet'.

Etnel vindt, dat het ministerie ervoor moet zorgen dat er meer keuzemogelijkheden zijn voor een leerling, om drop-outs te voorkomen. De commissie die onlangs is geïnstalleerd bestaat uit vertegenwoordigers van de SAO (Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling) en de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Welzijn, Sport- en Jeugdzaken en Justitie en Politie. De werkgroep wil per ministerie zicht krijgen in de oorzaak van drop-outs en knelpunten bij de aanpak van dit vraagstuk vaststellen.

Na bespreking van de resultaten van deze studie, wordt bepaald welke invloed het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, samen met andere ministeries en organisaties heeft op het daadwerkelijk verminderen van drop-outs. Het project wordt in samenwerking met onder andere het Verenigde Naties kinderfonds UNICEF uitgevoerd.

Oud-premier Curaçao Schotte en partner mogelijk zonder advocaat in zaak Babel

Advocaat Peppie Sulvaran zou zich hebben teruggetrokken


Oud-premier Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs zitten misschien zonder advocaat. De Èxtra weet vandaag, dinsdag 12 juli 2016, te melden dat advocaat Peppie Sulvaran zich terugtrekt als advocaat van het duo, zo bericht Paradise FM.

De twee moeten op elf augustus weer voorkomen. Op die datum is de regiezitting van het hoger beroep in de zaak Babel. Sulvaran zou zich eind juni al hebben teruggetrokken. Het is niet bekend waarom hij niet langer de advocaat van Schotte en Van der Dijs is.

De datum van de regiezitting van het Hoger Beroep zal volgens de krant nu hoogstwaarschijnlijk worden verschoven.

In de zaak Babel, die draait om valsheid in geschrifte, witwassen en omkoping, werd oud-premier en MFK-voorman Gerrit Schotte tot een gevangenisstraf van drie jaar veroordeeld. Van der Dijs kreeg achttien maanden. Beiden waren het hier niet mee eens en gingen in hoger beroep.

Verontschuldigingen BuZa aan passagiers KLM en SLM

Reizigers geland op J.A. Pengelluchthaven moesten zondag lang wachten op visum of toeristenkaart


Het ministerie van Buitenlandse Zaken verontschuldigt zich vandaag, dinsdag 12 juli 2016, in een persbericht voor het ongerief dat passagiers van de KLM en SLM zondag hebben ondervonden na landing op de Johan Adolf Pengelluchthaven. 

De visumdienst was laat, waardoor mensen die waren geland lang moesten wachten op een toeristenkaart of visum. Het ministerie stelt, dat door een bijzondere omstandigheid de dienstverlening zondag verlaat is aangevangen.

'Het ministerie van Buitenlandse Zaken betreurt dit voorval ten zeerste en wenst hierbij zijn welgemeende verontschuldigingen aan te bieden aan alle gedupeerde reizigers en bezoekers.'

Er zijn inmiddels maatregelen getroffen om dit euvel in de toekomst uit te sluiten, aldus het ministerie.

Alle 155 bussen van het NVB gaan geregistreerd en gekeurd worden

NVB-directeur Robertson wil passagiers- en verkeersveiligheid garanderen

Pas de eerste keer (!) dat de bussen en contracthouders gecontroleerd worden


De 155 bussen die rijden voor het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) zullen onder een vergrootglas geplaatst worden om de passagiers- en verkeersveiligheid te garanderen. De bussen zullen van 15 tot en met 19 augustus gekeurd en geregistreerd worden. Het bedrijf heeft klachten ontvangen, dat sommige bussen er niet goed uit zien. 

Bij de keuring zal een lijst van 35 punten worden nagelopen. De bushouders krijgen een brief, waarin staat waarop gelet zal worden bij de keuring, zodat ze niet voor verrassingen komen te staan, zegt directeur Guno Robertson, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 12 juli 2016.

Zo mogen er geen wankele stoelen in een bus zijn en de passagiers moeten comfortabel kunnen zitten. Het remsysteem moet goed functioneren en er moeten schellen aanwezig zijn in de voertuigen.
Het NVB wil ook inzicht hebben met wie het een contract heeft. Het is namelijk bekend, dat mensen die zelf geen bus hebben een contract met het vervoersbedrijf sluiten en vervolgens iemand met een bus inhuren om onder het contract het vervoer te verzorgen. 'We willen af van deze mensen, omdat we een contract sluiten met een persoon die een bus heeft', zegt Robertson.

De bussen worden voor het eerst gekeurd. De directeur weet niet waarom dat eerder niet is gebeurd. Hij wil zijn voorganger geen trap na geven, omdat die blijkbaar andere inzichten had. Robertson ontkent dat nu gekeurd zal worden om een reden te hebben het contract met sommige bushouders te ontbinden, om zo anderen te kunnen aanstellen.

Wanneer aan een bus gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, krijgt de contractant twee weken de gelegenheid om die zaken in orde te maken. Op een later tijdstip zullen ook ongeveer vijftien boten die varen voor NVB, gekeurd worden.

Suriname en India willen onderlinge samenwerking intensiveren

India beschikt onder andere over veel expertise op terrein van ICT en burgerzaken


Suriname en India streven naar een hechtere samenwerking. India heeft veel expertise op het gebied van onder andere bevolkingsregistratie en ICT. Het land stelt jaarlijks twintig beurzen ter beschikking voor diverse trainingen en Surinamers kunnen daar gebruik van maken. De Indiase ambassadeur Satendar Kumar sprak hierover gisteren met minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZa - zie foto - Bron: BiZa), zo bericht het ministerie vandaag, dinsdag 12 juli 2016.

Suriname kan eventueel de behoefte aan specifieke projecten en trainingen voor BiZa, aangeven bij de zogenaamde Joint Committee vergaderingen. Bij de ontmoeting met Kumar kwamen onder andere de bevolkingsregistratie, het Nationaal Archief Suriname (NAS) en de toepassing van ICT ter sprake.
Volgens de Indiase ambassadeur is de diasporagemeenschap erg belangrijk voor zijn overheid. 'Wij bieden personen tot en met de vierde generatie van de diaspora bijna alle faciliteiten die Indiërs ook hebben. Ze kunnen alleen niet beschikken over landbouwgrond en hebben geen stemrecht. We zijn nu bezig met het opzetten van een Pravasi Bharatya Centrum, waar alle informatie over de diaspora gemeenschap beschikbaar zal zijn. Indien Suriname een digitale bibliotheek heeft, dan kan de link daaraan worden gekoppeld', zei Kumar.

Tijdens het gesprek werd aangekaart dat niet alleen in Suriname een monument staat van Baba en Mai. Op 7 oktober 2015 werd dit monument ook in Kolkata, India, onthuld door de minister van 'Overseas Indian Affairs and External Affairs', Sushma Swaraj. Het monument in Kolkata staat op de plek van waar de emigranten naar Suriname vertrokken en maakt de historische verbondenheid tussen Suriname en India zichtbaar.

Het onderhoud tussen Noersalim en Kumar werd afgesloten met de uitwisseling van wederzijdse geschenken, aldus het ministerie.

Belgische toeriste (21) vermoord op Sint Maarten

Wendy Montulet gaat even joggen op laatste dag vakantie, maar keert niet terug

Jonge vrouw ontkleed en met diverse steekwonden bij een lagune gevonden


'Tot straks, mama. Ik ga even joggen', zei de Belgische Wendy Montulet (21) uit Hoei/Huy bij Luik tijdens haar vakantie op het exotische Caribische eiland Sint Maarten. Maar, ze keerde nooit meer terug. De jonge vrouw werd zondag door een politiehond in het struikgewas gevonden. Doodgeslagen. 'Volgens de politie droeg ze geen kleren meer. Welk beest doet zoiets?', vraagt haar moeder zich af, aldus vandaag, dinsdag 12 juli 2016, het AD.

Wendy werd gevonden in Baie Nettlé op het Franse deel van het eiland Sint-Maarten. Zaterdag werd een opsporingsbericht verspreid voor de vrouw, omdat het om een onrustwekkende verdwijning ging Ze verbleef samen met haar ouders in Hotel Flamboyent op Sint-Maarten, bericht de Limburger. 


(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Wendy Montulet wilde zaterdagochtend rond half tien nog snel even gaan joggen, voor ze later op de middag op het vliegtuig naar België zou stappen. Twee weken lang was ze met haar moeder Christine, haar stiefvader Calin en haar zusje Léna (12) op vakantie geweest op Sint-Maarten.

Wendy was tijdens de vakantie wel vaker in haar eentje gaan joggen. Ze had zelf een vaste route uitgestippeld. De rest van haar familie dook ­ondertussen het zwembad in. Toen Wendy op de middag nog altijd niet terug in het ­hotel was, trok haar familie aan de alarmbel.

De politiediensten zetten meteen de grote middelen in. Haar vaste looproute werd uitgekamd. De hele omgeving werd vanuit de lucht met een helikopter doorzocht, en de agenten lieten zelfs speciaal een speurhond overvliegen uit Guadeloupe. Het was die hond die zondagmiddag om twee uur het ­lichaam van de jonge vrouw terugvond. Ze lag in het ­water, in een lagune, niet ver van haar looproute.

'We hebben ernstige aanwijzingen dat ze door kwaad opzet om het leven is gebracht', zei ­procureur Samuel Finielz ­gisteravond. 'Daarom hebben we een dossier geopend wegens vrijwillige doodslag.'

Volgens de entourage van de familie werd de jonge vrouw naakt teruggevonden. Het slachtoffer 'werd dood teruggevonden, met meerdere verwondingen veroorzaakt door een scherp voorwerp', aldus de procureur-generaal gisteren op een persconferentie in Marigot, in het Franstalige gedeelte van het eiland Sint-Maarten in de Caraïben. Het wapen werd niet gevonden bij het lichaam van de jonge vrouw, die mogelijk werd gedood in de buurt van de plaats waar ze werd gevonden. 'Maar dat kunnen we nog niet bevestigen', zo benadrukte Samuel Finielz.

Donderdag wordt een autopsie uitgevoerd door twee forensische experts uit Guadeloupe. Die moeten het tijdstip van het overlijden vaststellen, maar de onderzoekers gaan ervan uit dat dat tussen half tien 's morgens, toen het meisje vertrok om te gaan joggen, en twee uur, toen de stiefvader de politie waarschuwde, moet geweest zijn.

Ook kan voorlopig nog niet gezegd worden of de vrouw seksueel misbruikt werd. Maandagnamiddag werden verschillende stalen afgenomen en naar Frankrijk overgebracht om daar door 'de beste experts' geanalyseerd te worden, aldus het parket.

Een groep van vijftien agenten zal zeven op zeven, de klok rond, de zaak onderzoeken. Daarvoor doen ze een oproep naar getuigen en vroegen ze ook beelden van bewakingscamera’s langs haar looproute op.

'Het is onbegrijpelijk dat ­iemand Wendy zou willen vermoorden', zegt haar opa Victor Debruyn. Ze was afgestudeerd als maatschappelijk werkster en had een job als straathoekwerkster in Ans. 'Ze was zo’n vrolijk meisje. Haar moeder is er het hart van in. Ze wil samen met Calin op Sint-Maarten blijven, tot het lichaam wordt vrijgegeven en ze Wendy mee naar huis kan nemen.'

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde intussen dat ze zondagavond op de hoogte werden gesteld van de vondst van een dood lichaam van een Belgische vrouw.

'De dood van Wendy is een grote schok. Mijn eerste gedachten gaan naar de ouders van de jonge vrouw die met haar mee hier verbleven', zegt Aline Hanson, voorzitter van de Raad van Sint-Maarten. 'Ik verleen hen al mijn steun, net zoals dat ook de gemeenschap van Sint-Maarten dat zal doen. Als blijkt dat er inderdaad een crimineel feit is gepleegd, zullen we conclusies trekken uit deze vreselijke daad op ons grondgebied.'

Het Nieuwsblad schrijft verder nog dat ook op het kleine eiland – waar amper 77.000 mensen leven – geschokt wordt gereageerd. Sint-Maarten heeft 'het vriendelijke eiland' als bijnaam. Maar sinds begin 2016 zouden er al vier moorden gepleegd zijn. Opmerkelijk: tien jaar geleden werd een andere jonge vrouw in gelijkaardige omstandigheden op het eiland vermoord. De dader van de moord op de Française Angélique Chauviré (30) werd nooit veroordeeld. Maar, het gerecht had wel een verdachte in het vizier: Kathron Fortune, een inwoner van het eiland die op die avond met haar ­samen gezien werd. Bewijzen tegen hem waren er nooit. Hij werd later wel voor een andere moord veroordeeld. Fortune slaagde erin om in februari uit de gevangenis te ontsnappen. 'Het is veel te vroeg om nu al te zeggen of er een verband is tussen de moorden', is het enige wat procureur Finielz erover kwijt wil.

(Red. De Surinaamse Krant/AD/Limburger/Het Nieuwsblad, België)

Regiezitting hoger beroep zaak Babel op Curaçao vindt 11 augustus plaats

11 Augustus moeten oud-premier Schotte en partner Van der Dijs voor drie rechters verschijnen

Stel verdacht van corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte


De datum waarop het hoger beroep van de zaak Babel dient is bekend. Op 11 augustus vindt de regiezitting plaats en moeten oud-premier Gerrit Schotte (MFK) en zijn partner Cicely van der Dijs wederom voorkomen voor corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Dit keer zal hun lot door drie rechters worden bepaald, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 12 juli 2016.

Bij de regiezitting in augustus maken zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging van Schotte hun nadere onderzoekswensen bekend en wordt de datum voor de inhoudelijke behandeling bepaald.

Het stel werd eerder al door het Gerecht in Eerste Aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor Schotte en een celstraf van achttien maanden voor Van der Dijs. Bovendien werd Schotte ontzet uit het recht voor een periode van vijf jaar te worden verkozen.

Naast de veroordeling voor valsheid in geschrifte, witwassen en het voorhanden hebben van frequency jammers, werd Schotte tevens veroordeeld voor ambtelijke omkoping en de valse aangifte van het verlies van zijn diplomatieke paspoort.

Het gerecht achtte in maart bewezen dat Schotte zich als ambtenaar heeft laten omkopen door casinobaas Francesco Corallo. 'Onvermijdelijk dreigt daardoor, al dan niet op termijn, een voorkeursbehandeling van de schenker door de ambtenaar. Schotte heeft zijn plicht als ambtenaar verzaakt: integer en neutraal te zijn', aldus de rechter destijds.

Luxe resort Baoase op Curaçao wil vrije toegang naar zee tussen Atlantis-gebouwen en duikschool

Plan voor doorgang moet nog door overheid worden goedgekeurd


Het luxe resort Baoase heeft een voorstel voor een vrije toegang naar de zee aan omwonenden gedaan. Het voorstel houdt in, dat er tussen de gebouwen van Atlantis en de duikschool een toegang naar de zee komt, zo verklaart woordvoerder Roy Marquez van Baoase vandaag, 12 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad.

De verantwoordelijke diensten van de overheid moeten het plan nog wel goedkeuren, aldus Marquez. Het voorstel volgde nadat buurtbewoners in aanwezigheid van de pers protest bij het resort aantekenden tegen een metalen deur die in het weekeinde was geplaatst bij de Drielstraat; daardoor werd de vrije toegang naar de zee geblokkeerd. Buurtbewoner Garrick Marchena attendeerde advocaat Achim Henriquez er in het weekeinde op dat de deur daar was geplaatst.


Nadat Henriquez gisterochtend bij het Kadaster vaststelde dat de deur zich op openbaar terrein bevond, verzocht hij het resort namens Marchena om de deur weg te halen. Anders zou dat via de rechter worden afgedwongen, aldus Henriquez.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
De deur is gistermiddag weggehaald.

Woordvoerder Marquez verklaarde, dat Ad van der Valk gistermiddag in een vergadering zijn excuses aan de buurtbewoners heeft aangeboden voor de gang van zaken. 'In vergadering met de wijkbewoners heeft Van der Valk ook uitgelegd dat hij een nieuw publiek strand laat aanleggen, omdat het oude strand veel rotsblokken heeft, er worden daar ook palmen geplant en het strand wordt voor iedereen toegankelijk', aldus Marquez.

Klikt u hier voor het gehele bericht.

Grootschalig bouwproject Marriott Courtyard Curaçao lijkt maar niet van de grond te komen

Bouw zou in augustus 2015 beginnen, maar op dit moment is datum aanvang bouw niet bekendHoewel het grootschalige constructieproject Marriott Courtyard (zie afbeelding - Bron) vorig jaar met veel bombarie werd aangekondigd, is van constructie tot op heden geen sprake. Alberto Da Costa, de vertegenwoordiger van de aandeelhouders en tevens financieel adviseur voor het project, laat vandaag, dinsdag 12 juli 2016, via het Antilliaans Dagblad weten, dat de partijen zich momenteel ‘buigen over enkele technische punten’. 

Een datum voor de aanvang van de constructiewerkzaamheden kan Da Costa vooralsnog niet geven.

In april 2015 werd bekendgemaakt dat de constructie van het eerste ‘Courtyard by Marriott Hotel’ op Curaçao - dat in het rifgebied in Otrobanda ontwikkeld moet worden, in augustus van dat jaar zou beginnen.

Het project - dat verder ook uit een ‘Mega Pier Plaza’ bestaat - zou volgens planning na aanvang van de constructie twee jaar later moeten worden opgeleverd. Met het megaproject is een investering van circa 60 miljoen gulden gemoeid. Volgens Da Costa buigen de partijen zich op dit moment over verschillende gecompliceerde technische punten waarover overeenstemming moet worden gevonden. Tevens moet de risicoanalyse worden afgerond alvorens dit omvangrijke project kan beginnen, aldus de vertegenwoordiger van de deelnemende partijen. 

Gaat u naar hier om de rest van het artikel te kunnen lezen.

Verzekeraar Massy United Insurance Ltd. Curaçao Branch sluit 2015 met winst af

Positief resulaat van 615.000 gulden tegenover 95.000 verlies in 2014


Verzekeraar Massy United Insurance Ltd. Curaçao Branch heeft het verlies van 2014 omgezet in een winst het afgelopen jaar. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het gebroken boekjaar eindigend per 30 september 2015 zoals onlangs gepubliceerd, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, dinsdag 12 juli 2016.

Massy United Insurance (MUI) heeft over 2015 een positief resultaat gerealiseerd van 615.000 gulden (was een jaar eerder nog een verlies van 95.000). MUI Branche Curaçao is een nevenvestiging met een hoofdvestiging in het buitenland en maakt als zodanig deel uit van MUI Ltd. Barbados.
Van de lokale MUI is Ernie Croes de direceur. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) staat verder Unirisk nv ingeschreven; van Unirisk is Croes beheerder. MUI Curaçao heeft ook enkele klanten op Bonaire en op Sint Maarten, maar er is geen aparte vestiging op de BES-eilanden en in Philipsburg; wel heeft MUI een vergunning om op alle eilanden verzekeringen aan te bieden. Aruba krijgt ondersteuning vanuit Curaçao, maar de nv heeft een eigen directeur. Aldus Croes vandaag in het Antilliaans Dagblad.

De netto verdiende premieomzet in 2015 kwam uit op 10,3 miljoen gulden (was iets meer dan 9 miljoen). Aan claims werd vorig jaar 5,4 miljoen uitgekeerd (was 5,5 miljoen). Er is daardoor zowel aan de opbrengstenkant als aan de kostenkant beter gescoord in het voorbije jaar.

Lees hier het complete bericht.

Rijstboer (62) in Saramacca gedood tijdens ploegwerkzaamheden op rijstareaal

Slachtoffer door boomtak op zijn tractor bekneld geraakt


De 62-jarige Ramnath Moerlie is afgelopen zondag om het leven gekomen tijdens het ploegen van zijn rijstareaal in het district Saramacca. Ramnath vertrok om negen uur in de ochtend op een tractor naar zijn rijstareaal, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 12 juli 2016, in een persbericht. 

Het rijstareaal bevindt zich ongeveer drie kilometer verwijderd van zijn woning. Toen de familie hem om vier uur 's middags niet thuis zag komen, zijn een zoon en een neef naar het rijstareaal gegaan. Daar aangekomen troffen zij Ramnath bekneld op de tractor aan.

Hij ploegde in hoog wied en is tegen een mira-udu boom aan gekomen. Deze was door het hoge onkruid aan het zicht onttrokken. Een tak van die boom moet zich via het linker voorwiel omhoog hebben geboord en het slachtoffer naar achteren hebben gedrukt en klemgezet.

De zoon en de neef wisten de tractor naar achteren te trekken en het slachtoffer te bevrijden, waarop de politie werd gealarmeerd. Bij aankomst van de politie was het slachtoffer echter al overleden.

LVV wil teelt bruine bonen stimuleren

De bonen gedijen goed in Suriname en kunnen op grote schaal worden geteeld 


Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) wil de teelt van bruine bonen stimuleren onder de landbouwers. Het onderdirectoraat Landbouw heeft onlangs de ‘Velasco Largo’ (Phaseolus Vulgaus L.zie foto - Bron: ministerie van LVV) ), een Cubaanse variëteit bruine bonen, succesvol geteeld en geoogst. 

Naast bruine bonen, hebben de verschillende proeven van het ministerie van wortelen, bloemkool, Chinese kool, paprika, broccoli, (zoete) maïs en sla, goede resultaten opgeleverd.

De bonen gedijen goed in Suriname en kunnen op grote schaal worden geteeld voor lokaal gebruik, verwerking en export. De productie van bruine bonen op grote schaal, zal werkgelegenheid creëren en besparing zijn bij deviezenuitgaven, aldus LVV in een maandag 11 juli 2016 uitgebracht persbericht.

 Het telen van de bonen is op biologische wijze gebeurd en er zijn geen ziekten of plagen aangetroffen. De bonen zijn geplant op het terrein van LVV en de duur vanaf het planten tot en met oogsten is ongeveer 75 dagen. De geoogste bonen moeten in de zon gedroogd worden.

Momenteel is LVV druk bezig met zaadvermeerdering. Een gezin van vijf personen kan het hele jaar door van deze peulvrucht genieten; LVV adviseert de bonen te telen op een oppervlakte van drie bij vier meter en wel op een plantafstand van 20 bij 75 centimeter of 25 bij 80 centimeter.

Bruine bonen zijn een duurzame bron van koolhydraten, eiwitten en vezels. Het nuttigen van bruine bonen kan de consumptie van vlees verminderen en draagt bij aan het behouden van een gezond gewicht, aldus LVV.

COVAB ISO gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 norm

Directeur COVAB: 'We hebben de toets doorstaan die aangeeft dat wij een kwaliteitssysteem hebben'


'We hebben de toets doorstaan die aangeeft dat wij een kwaliteitssysteem hebben. Onze grootste uitdaging is om het systeem te laten werken', zegt Angéle Wallerlei-Kumbangsila, directrice van het Elsje Finck Sanichar (EFS) College COVAB (Centrale Opleiding voor Verpleegkundige en Aanverwante Beroepen), nadat de instelling sinds gisteren officieel ISO gecertificeerd volgens de ISO 9001:2008 norm is, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 12 juli 2016.

'Dit betekent dat COVAB kan aantonen dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven dat voldoet aan internationale standaarden', zegt de directeur.

Wallerlei-Kumbangsila zegt dat er processen en beleid geschreven zijn om te komen tot de certificering. 'Nu moeten wij aantonen dat we het gaan implementeren. We moeten bewijzen dat het geen papieren pronkstukken zijn die we allemaal gemaakt hebben.'

Ze vertrouwt erop dat de groep vol moed de gemaakte afspraken samen kan realiseren. Volgens de directeur is het kwaliteitsmerk geen luxe. 'De tijd dat het EFS College COVAB zich gewoon kon bogen op een naam van we zijn COVAB, dus het is goed wat we doen, is voorbij.'

Wallerlei-Kumbangsila geeft aan dat mensen tegenwoordig keuze hebben. 'De vraag die wij ons moeten stellen, is waarom zouden ze voor ons moeten kiezen?' Ze zegt dat kwaliteit een belangrijke peiler hiervoor is. Ook geeft ze aan dat de opleiding vaak voor uitdagingen staat vanwege de kwaliteit die wordt afgeleverd. Er komen volgens de COVAB-directrice steeds meer opleidingen in Suriname, en men moet niet verbaasd zijn als er nog een verpleegkundige school komt.

Ze benadrukt het belang van duidelijkheid. Studenten en instellingen moeten weten waar ze aan toe zijn. Reeds op de basisopleiding moet getoond worden, dat COVAB een professionele school is waar studeren leuk is en waar dingen transparant zijn. Als dit niet gebeurt, dan zullen de studenten niet meer kiezen voor ons. 'In de zakenwereld wordt dat return of business genoemd.'

De keuken van COVAB is niet meegenomen in het certificeringstraject. Er is volgens Wallerlei-Kumbangsila wel een nulmeting gedaan en een verbetertraject voor uitgezet. De instelling wil op korte termijn ook de keuken gecertificeerd hebben om veilig voedsel te kunnen garanderen aan de ongeveer 800 studenten en 100 medewerkers.

Reza Abdoelrazak, coördinator van de werkzaamheden van KIWA in Suriname, zegt dat met uitzondering van het restaurant de hele organisatie, van de directie tot de werkvloer, gecertificeerd is. De certificering is steeds voor een periode van drie jaar. Bij vervolg audits worden de procedures getoetst. Door het maken van goede procedures en instructies, gaat iedereen op dezelfde manier werken, waardoor er een stukje harmonisatie en eenduidigheid optreedt binnen de organisatie.

Winston Wirth al weer ontheven uit functie als waarnemend directeur Belastingdienst Suriname

Minister van Financiën niet tevreden over de prestaties en uitvoering van besluiten


Winston Wirht, die in januari door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën was benoemd tot waarnemend directeur der Belastingen, is al weer ontheven uit zijn functie. Starnieuws bericht vanochtend, dinsdag 12 juli 2016, te hebben vernomen, dat de formaliteiten nog officieel in orde moeten worden gemaakt. 

De minister heeft de Raad van Ministers geïnformeerd, dat Wirht in ongenade is gevallen. Een team van deskundigen is voorlopig belast met de leiding van de Belastingen.

Hoefdraad bleek niet tevreden te zijn over de prestaties en uitvoering van besluiten. Dit heeft ertoe geleid dat opgetreden is tegen Wirht.

De bewindsman had in januari bij de benoeming van Wirht aangekondigd, dat enkele beleids-, technische-, als personeelshervormingen op het ministerie van Financiën, in het bijzonder bij de Belastingdienst, doorgevoerd worden. Hij zei dat de hervormingen noodzakelijk waren ter versterking van de dienstverlening, zodat de inkomstenverhogende maatregelen bij de overheid evenals de aanpassingen op het uitgavenbeleid op een gedegen wijze zouden kunnen worden toegepast.

Surinaams leger schiet voor 't eerst met een .50 mitrailleur vanuit Chetak-helikopter

Leger knutselt zelf een .50 constructie in elkaar...


Voor de eerste keer heeft het Nationaal Leger vanuit een Chetak helikopter met een zware .50 Browning mitrailleur geschoten. De schietoefening van de Luchtmacht vorige week achter Zanderij (OP-savanne) was bedoeld om de zelf gecreëerde .50 constructie uit te testen. De test is tot dusver veelbelovend te noemen. Dit bericht Starnieuws maandag 11 juli 2016.

Vorig jaar overhandigde India de drie Chetak heli’s formeel aan Suriname. De heli’s zijn niet voorzien van wapens. Met restmateriaal en verzamelde technische onderdelen zijn de manschappen van het leger zelf aan de slag gegaan. Het resultaat was een werkende .50. Een nieuw wapen of zelfs een tweedehandse zou het land extra geld hebben gekost.

Hoewel het testproject nog in ontwikkeling is, kan de Luchtmacht nu al zeggen dat zij weer bewapend vliegt.

De helikopters hebben in totaal 16.353.000 Amerikaanse dollar gekost. De financiering kwam uit de vierde kredietlijn van India in 2008. De afbetaling met een lage rente loopt over een periode van vijftien jaar. De zeven-zits Chetaks hebben brandstof aan boord voor tweeënhalf tot drie vlieguren.