donderdag 14 juli 2016

Vakbeweging nog steeds in afwachting van in maart door Bouterse beloofde belastingheffing voor particuliere sector

Vakbondsman Dwarka ergert zich aan uitblijven fiscale maatregelen voor bacovenarbeiders 

Compenserende maatregelen alleen ingevoerd voor werknemers bij overheid


De gezamenlijke vakbeweging wacht nog steeds op de beloofde belastingheffing voor de particuliere sector. Vakbondsleider Dayanand Dwarka zegt donderdag 14 juli 2016, in het Dagblad Suriname dat president Desi Bouterse op een in maart gehouden persconferentie de mededeling deed, dat er in de fiscale sfeer enkele compenserende maatregelen zouden komen ter compensatie van de verhoging van de water- en energietarieven. 'Dit zou moeten gelden voor alle loontrekkers in zowel de overheid- als de particuliere sector. Nu is dit echter alleen ingevoerd voor werknemers in overheidsdienst.'

Dwarka, voorzitter van de Bacoven Arbeidersbond Nickerie (BABN), zegt dat vooral de werknemers in de bacovensector het zwaar te verduren hebben zolang deze kleine verlichting uitblijft. Als bedrijf zijn er hier volgens hem weinig mogelijkheden voor de Food and Agriculture Industries NV (FAI) om andere maatregelen te treffen, omdat ook het bedrijf zwaar getroffen is door de recessie. 'Alle beetjes zouden moeten helpen. Wij hebben daarom reikhalzend uitgekeken naar het moment dat dit geïmplementeerd zou worden.'

De BABN-voorzitter benadrukt dat alvorens dit gebeurt er eerst een staatsbesluit moet worden geslagen. 'Jammer genoeg is er tot heden geen staatsbesluit hieromtrent.' 

De vakbondsman vermoedt dat de stap om werknemers in overheidsdienst alvast te laten genieten van de belastingverlichtende maatregelen, genomen is om wederom een stukje verdeeldheid te brengen onder de werkende klasse. Hierdoor zijn de ambtenaren tegemoet gekomen om de rust bij de overheid te bewaren. 'De rest van de mensen is er bekaaid vanaf gekomen en heeft de regering haar woord niet gehouden naar de werkers in de particuliere sector toe', stelt Dwarka.

De gezamenlijke vakbeweging zal volgens hem van de week nog bij elkaar komen om de situatie te bespreken.

In maart heeft de regering onder leiding van president Desi Bouterse na lange gesprekken met de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) en maatschappelijke groeperingen besloten om af te zien van een loonsverhoging voor ambtenaren, maar juist te gaan voor fiscale maatregelen om zware druk op de samenleving te verlichten. Op de eerste plaats zou de heffingstoelage van Srd 50 per maand opgetrokken worden naar Srd 100. De tweede maatregel betreft het onbelast uitbetalen van Kinderbijslag. Werd er in het begin Srd 35 uitbetaald, zal er nu, zonder belastingen, Srd 50 tot een maximum van vier kinderen worden uitgekeerd. Ook de Srd 50 compensatie uit 2011, die in december 2015 opgetrokken was naar Srd 100, zou per 1 mei 2016 met nog een Srd 100 worden verhoogd. De regering heeft ook besloten om de grens van vakantie-uitkeringen, welke op Srd 3.000 was, te verhogen naar Srd 4.000. Hiernaast is ook beslist, dat de koerscompensatie voor loontrekkers van Srd 65 opgetrokken wordt naar Srd 100. In geen van deze gevallen is enige verandering bij de particuliere sector opgemerkt.

Wil de regering een klein beetje betrouwbaar overkomen, dan verwacht Dwarka wel een spoedoplossing.

De regering had ook voorgesteld om per 1 mei over te gaan om huurprijzen verplicht in Srd te laten uitdrukken. Hiernaast zou er ook worden gekomen met een huurcompensatie. Als huurders met hun huurcontract kunnen aantonen dat minimaal 25% van hun loon, gaat naar de huur, zou de huurder in aanmerking komen voor huurcompensatie. Deze sector zou worden gereguleerd. Om dit te kunnen doen zal eerst een wetswijziging moeten komen van de verouderde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek die het huren en verhuren regelen. Ondertussen betalen huishuurders maandelijks flink meer voor de opkoop van vreemd valuta, doordat de koers op hol is geslagen.

VHP-politicus Gajadien vreest forse stijging koers

'Zodra president Bouterse onverantwoorde uitspraken doet vallen zaken juist omgekeerd uit'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt vandaag, 14 juli 2016, in het Dagblad Suriname, dat hij nu juist meer de vrees heeft dat de valutakoers fors zal stijgen. Volgens de politicus is het nu al bekend, dat zodra president Desi Bouterse onverantwoorde uitspraken doet, zaken juist omgekeerd uitvallen. Precies zo is het ook gebeurd, toen de president op 13 april dezelfde belofte had gedaan. Tijdens een persconferentie dinsdag heeft Bouterse wedf lage koersen voor vreemde valuta beloofd. 

'Elke keer, dat de president iets onverantwoords zegt, neemt de koers juist een omgekeerde wending. Zo is het ook bij alle andere zaken die de president belooft te doen', zegt de VHP’er.

De koers bij de Centrale Bank van Suriname is sindsdien van Srd 5,79 gestegen naar boven de Srd 7 voor de Amerikaanse dollar. De huidige koers voor de Euro ligt al op de Srd 8. De straatkoers is veel hoger.

Volgens de politicus is de noodkreet van het staatshoofd een duidelijk signaal, dat mensen geen vertrouwen meer hebben in zijn beleid. De oplossing ligt volgens Gajadien binnen handbereik van de president. Vandaar dat hij het hekelt, dat Bouterse onnodig prognoses zit te maken, terwijl hij juist de nadruk moet gaan leggen op een vertrouwenwekkend beleid.

Als eerste zou er volgens hem een halt moeten worden geroepen aan onnodige geldverspilling en moet hij weggedragen gelden terughalen. Indien het staatshoofd weigert dit te doen, dan zal de wisselkoers volgens Gajadien verder stijgen. Gajadien vermoedt, dat de president weer aan tafel zal zitten met de banken en cambiohouders om zodoende middels een schrikeffect de koers omlaag te krijgen. 'Deze methode heeft nooit gewerkt en zal ook nu niet werken', aldus Gajadien.

Landelijke Studenten Platform wil overleg met minister Peneux over verhoging schoolgelden

'Wij willen onder meer weten wat de beweegredenen hiertoe zijn'


Naar aanleiding van de aangekondigde verhoging van de schoolgelden en ouderbijdrage, wil het Landelijke Scholieren en Studenten Platform in oprichting in overleg treden met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert Peneux om de zorgpunten van de studenten en ouders bespreekbaar te maken. Het Platform heeft hiertoe een schrijven gericht aan minister Peneux, zo bericht vandaag, donderdag 14 juli 2016, het Dagblad Suriname.

'De afgelopen maanden hebben wij de ontwikkelingen in de samenleving gevolgd, ook het nieuws dat verspreid wordt over de mogelijke verhoging van de inschrijfgelden voor het komende schooljaar 2016-2017 heeft ons bereikt. Daarnaast roept de bekendmaking van het ministerie om de bestaande bedragen van de schoolgelden/ouderbijdrage aan te passen vragen bij ons op. Wij willen onder meer weten wat de beweegredenen hiertoe zijn. Als Platform vinden wij dat deze aanpak ertoe zal leiden dat er nu op elk niveau weer dropouts zullen ontstaan. Ook kan er een sociale ontwrichting plaatsvinden binnen ons onderwijs systeem omdat vele jongeren en studerenden de school niet meer zullen bezoeken. De vraag is of hiermee een effectiever onderwijsbeleid bereikt zal worden en of de samenleving hiermee gebaat is', staat in de brief.

Het Platform geeft ook aan, dat in 2010 de regering Bouterse/Ameerali het inschrijfgeld/de ouderbijdrage heeft afgeschaft zodat meer kinderen de school kunnen bezoeken. Deze visie is toen als modern en vooruitstrevend ontvangen en gezien.

'Wij uiten nu wel onze bezorgdheid over het door u geplande nieuw beleid hieromtrent. Wij maken ons bezorgd dat de aangekondigde tarieven een belemmering zullen vormen voor een goede ontwikkeling. Wij hopen dat u ons voorstel ter harte neemt en de nieuwe bedragen aanpast zodat wordt voorkomen dat de jongeren en studerenden genoodzaakt zullen zijn om het aanstaande schooljaar te verlaten.'

'Zika-epidemie dooft zichzelf'

Britse wetenschappers:  'Als huidige epidemie voorbij is, duurt 't waarschijnlijk zo'n 10 jaar voordat er weer een uitbraak is'

'Acties tegen muggen hebben weinig zin meer'


Het duurt maximaal twee tot drie jaar voordat de zika-epidemie in Zuid-Amerika voorbij is. Tegen die tijd zijn veel mensen al eens ziek geweest en daardoor immuun geworden. Dan zijn er te weinig overblijvers om de grootschalige verspreiding in stand te houden. De epidemie dooft zichzelf, zeggen Britse wetenschappers vandaag, donderdag 14 juli 2016, zo bericht onder andere het persbureau Reuters

De onderzoekers hebben de huidige epidemie vergeleken met de eerdere verspreiding van ziektes als dengue en chikungunya. Zo voorspellen ze hoe verspreiding van het zikavirus zal verlopen. In de loop van volgend jaar zal het aantal zikagevallen al flink zijn gedaald. En als de huidige epidemie voorbij is, duurt het waarschijnlijk minstens tien jaar voordat er weer een uitbraak is, denken ze.

Het heeft volgens de wetenschappers weinig zin meer om de uitbraak te bestrijden, bijvoorbeeld door een actie tegen de muggen die mensen besmetten. 'Dat had veel eerder moeten gebeuren. Tegen de tijd dat we beseften hoe groot het probleem was, was het te laat.'

Bovendien kan dat juist averechts werken. 'Als we de verspreiding vertragen, duurt het langer voordat we het aantal immune mensen bereiken dat nodig is om overdracht te stoppen.' Het naderende einde van de zika-epidemie maakt het ook lastig om een vaccin te ontwikkelen. 'Tegen de tijd dat de vaccins klaar zijn om te worden getest, zijn er misschien niet genoeg gevallen meer om te testen of het vaccin werkt.'

Statenlid Leeflang op Curaçao: 'Leg beslag op rekeningen van betrokkenen wanbeleid staatsbedrijven'

'Wanbeleid, doordat politiek zich direct met bedrijfsvoering van bedrijven ging bemoeien'


Er moet beslag worden gelegd op de eigendommen en rekeningen van alle personen die betrokken zijn geweest bij het wanbeleid bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK), gedurende het kabinet-Schotte. Dat stelt onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang in een brief aan premier Ben Whiteman, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 14 juli 2016. 

'Met zeer grote teleurstelling heb ik als volksvertegenwoordiger vernomen, dat uit het rapport dat is opgesteld door professor Huub Willems is gebleken, dat het wanbeleid bij de organisaties geheel werd veroorzaakt doordat de politiek zich direct met de bedrijfsvoering van beide bedrijven ging bemoeien. Aqualectra is daardoor momenteel bijna failliet. Bij RdK is er 262 miljoen gulden aan gemeenschapsgeld ontvreemd.'

'De meerderheid van het toenmalige parlement, onder leiding van premier Ivar Asjes, heeft destijds gedaan of zijn neus bloedt en heeft niet aan de bel getrokken, waardoor de malversaties konden plaatsvinden. Dit terwijl minderbedeelden moeite hebben met het betalen van hun Aqualectra-rekening, waardoor ze worden afgesloten. Dit is onrechtvaardig en moet worden bestraft.'

Het Statenlid stelt daarom,dat de premier hiertegen moet optreden door beslag te leggen op de rekeningen en eigendommen van alle politici die medeverantwoordelijk zijn. Oswald van der Dijs moet tevens ter verantwoording worden geroepen en worden aangeklaagd. Leeflang sluit haar brief aan de premier af met de volgende vragen: ‘Heeft u kennisgenomen van het rapport?’ ‘Bent u van plan maatregelen te nemen, door beslag te leggen op rekeningen en betrokkenen aan te klagen?’ En: ‘Moet Werner Wiels zijn functie als MDPT-commissaris neerleggen, daar hij als een van de betrokkenen wordt genoemd?’ 

Concluderend stelt ze, dat de premier medeverantwoordelijk is als hij niet optreedt tegen het gevoerde wanbeleid.

Ombudsman Curaçao blijft bij minister Camelia-Römer hameren op uitleg over community boxes

Als een reactie uitblijft gaat het bureau Ombudsman over tot ‘andere strategieën’


Het Bureau van de Ombudsman van Curaçao wil een laatste brief naar de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP) sturen, waarin het haar wederom vraagt om nadere uitleg te geven over de introductie van community boxes in de wijken op Curaçao. Dat laat Ombudsman Keursley Concincion vanmiddag, donderdag 14 juli 2016, in de Amigoe weten. 

Als een reactie uitblijft gaat het bureau over tot ‘andere strategieën’.

Concincion stelt kennis te hebben genomen van de laatste ontwikkelingen omtrent de community boxes (gezamenlijke postbussen in een wijk), namelijk dat zij in haastige tempo in wijken geïntroduceerd worden. Gisteren nog hield het ministerie samen met Cpost International NV en uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) een informatieavond bij Brievengat over het introduceren van de postbussen (en tevens het opknappen van drie pleinen) in de wijk.

Vorige week was Cas Grandi aan de beurt en eerder ook Boca Samí en Suffisant.

Ondertussen heeft de Ombudsman al vorig jaar een brief gestuurd naar het ministerie, waarin hij vraagt om nadere uitleg over de community boxes. Hij heeft van diverse bezorgde burgers schriftelijke vragen ontvangen over de rechtmatigheid en gebruiksvriendelijkheid van de gezamenlijke postbussen, maar kan hierop, vanwege het uitblijven van een reactie van het ministerie, niet reageren. 'Het feit dat een reactie van het ministerie uitblijft, verstoort onze werkzaamheden mateloos. Wij hebben de ontwikkelingen gevolgd en diverse dingen gehoord, maar nog niets zwart op wit gezien', aldus Concincion.

Een uitblijvende reactie zal ervoor zorgen, dat de oOmbudsman tot andere strategieën overgaat, bijvoorbeeld het benaderen van de Staten over het uitblijven van een reactie of het aanspannen van een rechtszaak tegen het ministerie. Want ondertussen komen meerdere berichten van burgers binnen. 'Vooral oudere burgers klagen over de moeite die ze hebben met de community boxes. Andere schrijvers uiten hun verbaasdheid over het feit dat wij nog geen reactie hebben gehad van het VVRP-ministerie', stelt Concincion.

Het aantal brieven dat het postkantoor krijgt om als post te bezorgen is drastisch afgenomen, men is gedigitaliseerd. Het is niet meer haalbaar om brieven huis aan huis te bezorgen, stellen het VVRP-ministerie en Cpost International NV. 'De invoer van community boxes is noodzakelijk, zodat het postkantoor kan blijven voldoen aan zijn plicht om post te bezorgen', aldus Camelia-Römer vorige week tijdens de informatieavond voor Cas Grandi.

Gazant premier Whiteman Carter kritisch over sloop oude Cathlab Sehos Curaçao

Nieuwe Cathlab wordt vrijdag 15 juli geopend

'Toegevoegde waarde Cathlab dat nu moest wijken, had minimaal in acht moeten worden genomen bij het besluit om op dit terrein HNO te bouwen'


Het nieuwe Cathlab van het Sehos wordt morgen geopend in de vleugel waar ook de radiologie-afdeling gevestigd is. Elisa Carter, de gezant van Ben Whiteman, is echter kritisch over de sloop van het oude Cathlab. 'Ik kan niet spreken namens het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en ook niet namens de regering, maar als professional in de gezondheidzorg die evaring heeft met planmatig te werk gaan, heb ik moeite met kapitaalvernietiging', aldus Carter vanmiddag, donderdag 14 juli 2016, in de Amigoe. 

Carter doelt hiermee op het feit dat het Cathlab in 2014 werd opgezet. Na maanden van voorbereiding en jaren van overleg beschikte het Sehos over een hartcatheterisatiekamer, waardoor lokale patiënten niet meer af hoeven te reizen naar Colombia voor dotteren. Door het lab kunnen er levens worden gered en kan de schade door hartaanvallen kleiner worden. Door de geavanceerde technologie is het ziekenhuis koploper in de regio. Inmiddels zijn we twee jaar verder.

Het Cathlab moest wijken vanwege de beslissing om Hospital Nobo Otrobanda (HNO) op het terrein aan de Hamelberg te bouwen, terwijl het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis eigenlijk is getekend voor het Amstelterrein. Het gebouw is nu gedraaid om ervoor te zorgen dat het alsnog op het terrein past, met als gevolg dat de Sehos-vleugel waar onder andere het oude lab zat, en een aantal omliggende gebouwen, zijn gesloopt. Binnenkort wordt de zuidwestvleugel van het gebouw afgezaagd.

'Vanuit mijn perspectief en deskundigheid heb ik moeite met kapitaalvernietiging, zeker als het geld is van de gemeenschap. Dat maakt, dat wanneer ik ergens terechtkom en zie dat er iets nieuws is neergezet, iets wat functioneel is, nodig en onmisbaar in de structuur van de gezondheidszorg, en dat na twee jaar met de grond gelijk wordt gemaakt, is dat een ‘no-go area’ voor mij. De toegevoegde waarde van het Cathlab dat nu moest wijken, had minimaal in acht moeten worden genomen bij het besluit om op dit terrein een nieuw ziekenhuis neer te zetten. Als je daarnaast vindt dat je een gebouw met vier vleugels moet hebben en je weet dat je niet de hoogte pakt maar de breedte, dan denk ik dat je als projectleiding alles had moeten bewerkstelligen om de omliggende gebouwen te kopen, zodat die ruimte gebruikt had kunnen worden.' 

Gaat u naar hier om de rest van dit bericht te kunnen lezen.

Voorzitter Fundashon Akshon Sivil over rapport Willems: 'Het rapport op zich stelt niets voor'

‘Een rapportje zet geen zoden aan de dijk’ 

'Rechterlijke macht moet gaan vaststellen of bij staatsbedrijven sprake van wanbeleid is geweest'


Ruben Suriel, de voorzitter van Fundashon Akshon Sivil (FAS), de actiegroep die de procedure initieerde om gebruik te maken van de civiele enquête, zegt vanmiddag, donderdag 14 juli 2016, in de Amigoe dat het rapport van Huub Willems de eerste stap is, maar het zet geen zoden aan de dijk. 'We hebben nog een lange weg te gaan. Ik ben net zoals Churandy Martina altijd zegt ‘blij’, maar we hebben de gouden medaille niet gewonnen en ook geen zilveren noch bronzen. Het rapport op zich stelt niets voor. Het moet leiden tot betere nutsbedrijven voor het volk.'

Verder zegt hij, dat het document eigenlijk alleen maar een paar ‘highlights’ geeft van wat er verkeerd gaat, ‘maar het doel is dat het moet veranderen’.

Suriel voegt hieraan toe, dat de BOO-centrale een ‘trog’ is, die Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK) naar beneden zuigt. 'Er is gebleken dat er geen fatsoenlijke controle is op de investeringen in de centrale. Driekwart van het kapitaal van RdK is hierin geïnvesteerd en nog steeds kampt de BOO met structurele problemen.'

De volgende stap is volgens hem dan ook, dat de rechterlijke macht moet vaststellen dat er sprake is van wanbeleid. 'Als dat vastgesteld is, kan het Openbaar Ministerie optreden om mensen hoofdelijk aansprakelijk te stellen aan de hand van het Burgerlijk Wetboek, maar dan moet die gang naar de rechter wel worden geïnitieerd.'

De civiele enquête kan dus het begin zijn van de oplossing, maar dan moet er wel over worden gegaan tot actie. 'Rapportjes worden vaker geschreven op Curaçao, daar zijn we namelijk heel goed in, maar als het erop aankomt en er wat moet worden gedaan, rent iedereen weg.'

'Fundamentele mensenrechten oud-premier Schotte van Curaçao en echtgenote door Land Curaçao geschonden'

Regering Curaçao zou 'verschillende ernstige overtredingen' hebben begaan


Er is een civiele procedure aangespannen tegen het Land Curaçao en burgers en oud topmannen bij de veiligheidsdienst Curaçao, Edsel Gumbs en Yasser Dennaoui, door oud-premier Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs (zie foto - Bron: Schotte/Facebook). Dat weet het Antilliaans Dagblad te melden, aldus Paradise FM vandaag, donderdag 14 juli 2016. 

Er zijn volgens het echtpaar ‘verschillende ernstige overtredingen’ begaan door de Curaçaose regering. Die ‘ernstige overtredingen’, zouden ex-VDC-agenten Gumbs en Dennaoui hebben begaan en daarbij zouden de fundamenteel mensenrechten van Schotte en Van der Dijs zijn geschonden.

Uitgelegd wordt dat het gaat om de schending van het recht op privacy en het recht op een eerlijk rechtsproces.

Assembleeleden uit coalitie en oppositie hebben moeite met herintroductie van- en verhoogd schoolgeld

Volgens Breeveld (DOE) en Karta-Bink (PL) druist maatregel tegen Grondwet in


Parlementariërs van zowel oppositie als coalitie hebben vandaag, donderdag 14 juli 2016, in De Nationale Assemblee laten blijken moeite te hebben met het besluit van de regering om schoolgeld te herintroduceren en zelfs te verhogen. Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur, PL) en Carl Breeveld (DOE) voerden zelfs aan, dat de regering met voornoemde maatregel tegen de Grondwet in handelt. Dit berichten de Ware Tijd en Starnieuws. 

De kritiek volgde op een presentatie van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) over de tarieven die de regering heeft bepaald voor de verschillende onderwijstypen variërend van basisonderwijs tot de universiteit. De bedragen variëren van Srd 35 voor openbare lagere scholen tot Srd 1.000 voor de universiteit.Karta-Bink en Breeveld wezen erop, dat krachtens artikel 39 van de Grondwet de Staat 'verplicht en vrij algemeen lager onderwijs' moet verzekeren. Ditzelfde artikel schrijft ook voor, dat de Staat verplicht is 'in fasen, vrij onderwijs op alle niveaus te verstrekken'.

Karta-Bink wees er ook op, dat in het Stabilisatie- en Herstelplan is vastgelegd, dat er geen kostenverhogende maatregelen komen voor het genieten van onderwijs. Ze stelde verder dat de regering moet voorkomen dat straks alleen beter gesitueerden in staat zullen zijn kader af te leveren voor de ontwikkeling van Suriname omdat alleen zij hun kinderen naar school kunnen sturen. 

Breeveld adviseerde dat het ministerie op een efficiëntere wijze haar inkoopbeleid uitvoert om kosten te drukken waardoor ook lagere tarieven gehanteerd zouden kunnen worden.

De nieuwe tarieven zijn volgens ABOP-fractielid Edward Belfort 'moordend'. Zijn fractieleider Marinus Bee drong er bij de regering op aan de verhogingen zeker voor scholen in het binnenland aan te houden, omdat daar overwegend bijzondere scholen zijn en de binnenlandbewoners hun kinderen niet naar openbare scholen kunnen sturen waar een lager tarief aan schoolgeld zal worden gehanteerd.
André Misiekaba (NDP) en Celsius Waterberg (BEP) drongen aan op subjectsubsidie voor kansarme gezinnen zodat kinderen uit die huishoudens niet uitgesloten worden van het onderwijsproces. Minister Peneux voerde aan, dat ouders aanvragen kunnen indienen voor subsidie. Wat betreft de universiteit mag het schoolgeld in drie termijnen betaald worden.

Patricia Etnel (NPS) voerde aan, dat ruim 20 miljoen is uitgegeven aan boeken die niet voldoen. Ouders moeten bijdragen aan materiaalkosten, terwijl de kwaliteit van het onderwijs te wensen overlaat. Zij pleitte ook voor een betere samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Welzijn, omdat gezinnen volgens haar kapot geslagen worden. Zij haalde aan dat leerlingen van Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs (SMO), na hun Lager Beroeps Onderwijs Srd 250 inschrijfgeld niet zullen kunnen betalen. Deze groep heeft het al moeilijk genoeg. Asiskumar Gajadien (VHP) en fractiegenoot Mahinder Jogi stelden, dat de regering eerst beloofd had, dat er geen ouderbijdrage zou zijn, maar nu moet er toch betaald worden. Jogi zei, dat de regering een populistisch beleid heeft gevoerd om de verkiezingen te winnen. Gajadien wees er op mensen belasting betalen. Niet bij elke zaak moet de overheid komen met een kostenplaatje.

Politie Suriname gaat in kader van opvoeren veiligheidsmaatregelen controle van voertuigen opvoeren

Bestuurders van auto's met te getinte ruiten zijn gewaarschuwd...

(Bron afbeelding: wrapexclusive.com)

Het Korps Politie Suriname kondigt een aantal maatregelen aan om de veiligheid van de samenleving te waarborgen. Dit naar aanleiding van de verruwing van de criminaliteit. Een van de veiligheidsmaatregelen is het opvoeren van de controle van voertuigen op de openbare weg. De politie zal de handhaving van de verkeerswetgeving opvoeren, zo laat de afdeling Public Relations van de politie vandaag, donderdag 14 juli 2016, weten.

Er zal heel streng gelet worden op het toegestane percentage van getinte ruiten. In artikel 32c de leden 1 en 2 van het Rijbesluit (dat overigens dateert uit 1957) is opgenomen, dat het verboden is om met een motorrijtuig over de weg te rijden, waarvan de voor-, zij- en achterruiten een lagere percentages zichtbaar licht doorlaten dan respectievelijk 75%, 70% en 35%. Het percentage zal worden vastgesteld middels een meetinstrument.

'VERBOD DONKERE RUITEN

Artikel 32c-42

1. Voorzover motorrijtuigen op meer dan drie wielen voorzien zijn van fabrieksmatig verdonkerde ruiten dienen de voor-, zij- en achterruiten te voldoen aan de volgende eisen:
a de voorruiten dienen ten minste 75% van het zichtbare licht door te laten;
b. de zijruiten van de voorportieren dienen ten minste 70% van het zichtbare licht door te laten;
c. de zijruiten van de achterportieren, achterruiten en overige ruiten dienen ten minste 35% van het zichtbare licht door te laten.
2. Het percentage van het zichtbare licht wordt gemeten als volgt:
het uittredend licht 75% voor voorruiten
------------------------ X 100% = 70% voor zijruiten van de voorportieren
het intredend licht 35% voor zijruiten van de achterportieren
35% voor achterruiten
35% voor overige ruiten
3. De met de keuring belaste deskundige maakt op het keuringsbewijs van motorrijtuigen op meer dan drie wielen met fabrieksmatig verdonkerde ruiten een aantekening van het gemeten percentage doorgelaten zichtbare licht; het instrument voor de meting van het percentage van het zichtbare licht wordt door de Minister vastgesteld.'

Bestuurders die om medische dan wel andere redenen toestemming hebben om met getinte ruiten buiten de wettelijke toegestane percentage te rijden, dienen in het bezit te zijn van een ontheffing verleend voor dat voertuig, afgegeven door de minister van Justitie en Politie.

De bestuurder moet te allen tijde met de ontheffing rijden en deze bij controle overhandigen aan de opsporingsambtenaar.

Misiekaba (NDP): 'Casinohouders moeten wijzigingswet Hazardspelen 1962 eerst lezen voor emotioneel te gaan reageren'

'Zij weten ook, dat door hun zorgpunten het oorspronkelijke voorstel is aangepast'


Het NDP-Assembleelid André Misiekaba, een van de initiatiefnemers van de wijziging van de wet op Hazardspelen 1962, vindt dat casinohouders de ontwerpwet moeten gaan lezen voor zij emotioneel reageren en ophef maken, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 14 juli 2016. 

'Zij weten ook dat hun zorgpunten het oorspronkelijke voorstel heeft doen aanpassen', zegt Misiekaba in reactie op uitspraken die gedaan worden door casinohouders. Misiekaba wijst er op, dat er geen limiet is gesteld aan casinobezoek. 'Maar, wij zeggen dat na 27 keren in drie achtereenvolgende maanden de Gaming Board wel moet nagaan wat er aan de hand is. De persoon mag doorgaan met casinobezoek. Ik wil de casinohouders vragen om integraal te gaan luisteren naar mijn presentatie op YouTube (zie hieronder). Vooral mijn antwoorden na de interrupties.'


De volksvertegenwoordiger had verwacht, dat iemand van de sector in de zaal aanwezig zou zijn tijdens de behandeling van de ontwerpwet. De media brengen slechts delen van de vergadering en dan komt de presentatie zoals die is gedaan niet tot haar recht, stelt Misiekaba. 'Nu reageert men op wat in de media verschijnt, wat geen totaal beeld geeft.'

Strafrechtelijk onderzoek tegen twee agenten bureau Mariënburg

Agenten verdacht van het drie dagen lang gijzelen van drie medewerkers casino te Commewijne


Tegen twee agenten van het politiebureau Mariënburg wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Ze worden ervan verdacht begin juni drie medewerkers van een casino in Commewijne drie dagen lang te hebben gegijzeld. De politiemannen zijn inmiddels buiten functie gesteld. Ook tegen de casino-eigenaar loopt een onderzoek, aldus weet de Ware Tijd vandaag, donderdag 14 juli 2016, te melden.

De casinohouder vermoedde, dat de drie medewerkers - dealer, casino-inspector en pit boss - een klant hadden benaderd om te gokken en dat zij hem dan zouden laten winnen. Op die manier is het casino ruim Srd 50.000 lichter gemaakt. De buit zou steeds verdeeld zijn onder het viertal.

Maureen Nibte, advocaat van twee van de medewerkers, zegt tegen de Ware Tijd dat de casinohouder en twee agenten haar cliënten van 5 tot en met 7 juni in een ruimte van het casino in gijzeling hebben gehouden.

'Er is geprobeerd hen te dwingen om de verduistering te bekennen.' Eén van de drie gegijzelden slaagde erin zijn ouders te bellen. Toen de moeder bij het casino aankwam, werd haar door een gewapende bewaker echter geen toegang verschaft. Ze schakelde vervolgens via 115 de politie in, waarna de gijzelaars werden ontzet door de politie van Mariënburg. Na aangifte van haar cliënten zijn twee agenten, die vanaf het begin betrokken zouden zijn geweest bij de vrijheidsberoving, buiten functie gesteld.

Aangezien de casino-eigenaar aangifte deed van de zwendel, werden de drie medewerkers in verzekering gesteld. Zij hebben dertig dagen in voorlopige hechtenis doorgebracht, maar de rechter-commissaris heeft hen vorige week in vrijheid gesteld. Onderzoek bracht aan het licht, dat twee van hen zeer waarschijnlijk geen enkele betrokkenheid hebben bij het misdrijf. Het Openbaar Ministerie had bij het verhoor door de rechter-commissaris om hun bewaring gevraagd. Na het verhoor werd het verzoek van hun advocaat om de bewaring te weigeren, ingewilligd en zijn de verdachten heengezonden.

'Bij nader onderzoek bleek, dat de klant slechts met de dealer aan de roulettetafel zijn plannen had gesmeed. Mijn cliënten waren daarvan niet op de hoogte. De klant was ook ingesloten, maar nadat hij een betalingsregeling met de casino-eigenaar had getroffen om de Srd 50.000 terug te betalen, werd de zaak ingetrokken', aldus Nibte.

Inheemse volkeren Suriname starten bewustwordingscampagne inzake hun rechten en positie

Campagne vooral gericht op beleidsmakers en journalisten


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) start op 20 juli met een grootse bewustwordingscampagne om de Surinaamse gemeenschap in het algemeen, maar beleidsmakers, de media en andere doelgroepen in het bijzonder, bewust te maken van de rechten en positie van de Inheemse Volken in Suriname. Dit bericht vandaag, donderdag 14 juli 2016, het Dagblad Suriname.

‘De inheemse volken in Suriname (Caraïben, Arowakken, Trio, Wayana en andere kleinere groepen in het zuiden), zijn de oorspronkelijke bewoners en bezitters van Suriname, nog voordat kolonisatoren en immigranten voet aan wal zetten in Suriname. De bijzondere positie en rechten van inheemse volken worden nationaal en internationaal al heel lang besproken vanuit diverse oogpunten. Deze rechten zijn in Suriname echter nog niet in de wetgeving verwerkt, ondanks verdragen, verklaringen en vonnissen die op Suriname van toepassing zijn. Dit hiaat in de wetgeving zorgt ervoor dat inheemse volken in Suriname in onzekerheid leven, geen rechtsbescherming genieten en dat een deel van hun rechten hen ontzegd wordt; schending van hun mensenrechten dus.’

‘Om de Staat Suriname te dwingen de mensenrechten van deze groep te respecteren, zijn er een tweetal internationale rechtszaken in 2007 en 2015 aangespannen tegen de Staat Suriname. In beide gevallen werden de aanklagers, eerst de Saramakaners en daarna de inheemse volken, in het gelijk gesteld. Tribale volken zoals de marrons in Suriname zijn niet inheems, maar hebben wel overeenkomstige rechten als inheemse volken vanwege hun overeenkomstige manier van leven en achtergestelde maatschappelijke positie.’

‘Wij komen in deze awareness campagne eigenlijk voor het eerst zelf aan het woord, zonder dat er over ons wordt gesproken’, aldus de directeur van het bureau van VIDS, Loreen Jubitana. VIDS vertrouwt de komende periode op een nationale ondersteuning van de totale Surinaamse bevolking in het algemeen en de volksvertegenwoordigers in De Nationale Assemblee in het bijzonder.

Gajadien (VHP) vindt dat president Bouterse 'bijzonder verwarrend' overkwam tijdens persconferentie

'MoU met Alcoa moest worden ingetrokken, en toch praat de president nog over een MoU'

'Bouterse is bezig met het 8 decemberproces, terwijl het hele beleid in het land vastzit'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat president Desi Bouterse bijzonder verwarrend overgekomen is tijdns zijn persconferentie van dinsdag. 'De president heeft zaken door elkaar gehaald. Het is de regering geweest die goedkeuring heeft gegeven aan de tarieven van de EBS en een 'flate-rate' voor huishoudens heeft bepaald. In het hele land waren protesten hiertegen. Nu in de praktijk blijkt, dat mensen enorme bedragen hebben moeten betalen, zegt de president dat de EBS grove fouten heeft gemaakt', aldus Gajadien vandaag, donderdag 14 juli 2016, op Starnieuws. 

Het Assembleelid kan geen touw meer vastknopen aan Alcoa. De Nationale Assemblee heeft een standpunt ingenomen dat de intentieverklaring die de regering gesloten had met Alcoa moest worden ingetrokken. Dit heeft de regering ook gedaan, want die optie was ingebouwd. 'En toch praat de president nog over een Memoradum of Understanding met de Alcoa. De Nationale Assemblee heeft adviezen gegeven, waar alle fracties achter staan. De onderhandelingscommissie moest worden ontbonden en een nieuwe worden benoemd. Op de persconferentie laat de president de voormalige commissievoorzitter Dilip Sardjoe aan het woord die mededelingen doet alsof het om feiten gaat', zegt Gajadien.

Hij stelt verder, dat de president voor een tweede keer heeft beweerd, dat hij de koers omlaag zal brengen. Dit had hij in april gezegd en nu weer. De Centrale Bank van Suriname heeft besloten de koers los te laten en de president vraagt volgens Gajadien aan cambio's om met een bandbreedte te werken.

De president is bezig met het 8 decemberproces, terwijl het hele beleid in het land vastzit. Gajadien merkt verder op, dat het land krachtig leiderschap nodig heeft, aangezien op verschillende vlakken een crisis heerst. Het Stabilisatie- en Herstelplan is nog niet afgerond. De afspraken met het Internationaal Monetair Fonds lopen niet zoals gepland.

'Overal is er een chaos en het volk is daar de dupe van. Terwijl de president zegt, dat mensen die teveel betaald hebben de vorige maand een restitutie zullen krijgen. Dat heeft hij begrepen van de EBS. Aan de andere kant stelt de EBS, dat er helemaal geen verrekening zal plaatsvinden, of het teveel betaalde geld wordt teruggegeven. De verwarring is compleet', concludeert de politicus.

Stroom woning leerkrachten school te Tamarin aan Cotticarivier via zonnepanelen

'Stress bij leerkrachten afgenomen, omdat ze 's avonds de les voor volgende dag kunnen voorbereiden'


De negen leerkrachten van de basisschool van het dorp Tamarin aan de Cotticarivier zijn blij dat hun woning van negen kamers en een gemeenschappelijke ruimte sinds kort stroom hebben die door zonnepanelen wordt opgewekt. Schoolhoofd Raynier Awana zegt vandaag, donderdag 14 juli 2016, in de Ware Tijd, dat hiermee de mogelijkheid is geopend, dat leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen. Dit komt ook de leerlingen ten goede.

'De stress bij de leerkrachten is afgenomen, omdat ze nu 's avonds de les voor de volgende dag kunnen voorbereiden.'

Awana is geen voorstander geweest van voorbereiding bij kaarslicht, omdat dat schadelijk kan zijn voor het oog en ook brandgevaar oplevert voor het houten gebouw. Het schoolhoofd noemt als ander voordeel voor de energieopwekking gebruik maken van internet door zowel de leerkrachten als de leerlingen. 'Als we een internetmodus hebben, kunnen we de scholieren dingen laten zien, die ze nooit hebben waargenomen en ze kunnen leren van en over de hele wereld.'

Uiteraard biedt de zonne-energie ook een uitkomst binnen het huishouden, waarbij gedacht kan worden aan gebruik van de wasmachine. Net zoals vele dorpen in het binnenland heeft Tamarin wel een lichtmotor, maar omdat de overheid geen brandstof levert, kan de generator al vijf maanden niet gebruik worden.

De drie zonnepanelen met bijbehoren zijn geschonken door president Desi Bouterse. Het systeem is geïnstalleerd door Clarco Solar Builders, die voor de controle zal zorgen en de leerkrachten heeft uitgelegd hoe het systeem werkt.

Verkeer rijdt over nieuwe rotondes Jan Noorduyn- en Sta. Rosaweg in Willemstad, Curaçao

Gehoopt wordt op betere doorstroom verkeer op drukke Sta. Rosaweg
Nadat eerst de rotonde aan de Jan Noorduynweg afgelopen vrijdag, eerder dan verwacht werd, werd geopend, is nu ook de rotonde aan de Sta. Rosaweg klaar voor gebruik. Dit meldt vandaag, donderdag 14 juli 2016, het Antilliaans Dagblad.

Weggebruikers waren dinsdagmiddag blij verrast toen zij merkten dat de barrières die daarvoor nog de weg hadden afgesloten, waren weggehaald. Met het verwijderen van de stoplichten en het plaatsen van een rotonde wordt gehoopt dat het verkeer op deze drukke weg soepeler loopt.

Aqualectra en Refineria di Kòrsou hebben door wanbeleid kabinet-Schotte op grote schaal met geld gesmeten

Bij RdK is volgens onderzoeker Willems 262 miljoen gulden 'verdampt'

'RvC hebben ook maar een begin van bekwaamheid getoond leiding te kunnen geven aan de ondernemingen'


Door ‘wanbeleid’ ten tijde van het kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) is er op grote schaal met geld gesmeten bij met name de overheids-nv’s Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK). Controle was er niet en werd zelfs onmogelijk gemaakt. Aqualectra stond daardoor nog lange tijd aan de rand van de financiële afgrond. En bij RdK is maar liefst 262 miljoen gulden ‘verdampt’. 

Onderzoeker, oud-rechter en professor Huub Willems, spreekt zelf van een ‘somber beeld dat over de onderzochte periode - 10 oktober 2010 tot ultimo 2012 - oprijst’ uit het vele dat is te vinden in de grote hoeveelheid documenten en naar voren komt uit de vele gesprekken.

Het onderzoek bij Aqualectra, RdK en ook Curoil werd bij beschikking van 15 juli 2013 bevolen door het Hof van Justitie. Het eindverslag is onlangs uitgebracht.

Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, donderdag 14 juli 2016, heeft het uitvoerige rapport van 418 pagina’s in bezit te hebben.

Burgerbeweging FAS (Fundashon Akshon Sivil) heeft, zo stelt ook de onderzoeker, ‘een belangrijker rol gespeeld’ dat het zover is gekomen. Daarbij werd het Openbaar Ministerie (OM) verzocht een civiele enquêteprocedure op te starten. Willems stelt vast dat er directe schade is toegebracht van vele tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen guldens. 'Aangezien de uiteindelijke schade altijd wordt gedragen door de laatste schakel in de keten, zal de rekening daarvoor uiteindelijke aan diezelfde bevolking worden gepresenteerd die het genoemde beleid pretendeerde te dienen.'

Willems beschrijft de situatie vanaf het moment dat Curaçao autonoom land was geworden en het kabinet gevormd door MFK (Schotte), PS (wijlen Helmin Wiels) en MAN (Charles Cooper; die onlangs de partij verliet en Patriótiko Adelanto Sosial, PAS, oprichtte) van start ging: 'Na het aantreden van de nieuwe regering op 10 oktober 2010 zijn bij Aqualectra en RdK Raden van Commissarissen (RvC’s) benoemd die onder leiding van de presidentcommissaris - bij beide vennootschappen overigens dezelfde persoon, hetgeen reeds op zichzelf gezien de over en weer spelende belangen te denken geeft - alle macht en zeggenschap naar zich hebben toegetrokken en de bestuursfuncties aan alle zittende of nieuw aangetreden bestuurders hebben ontnomen.'

Die president-commissaris van zowel Aqualectra als RdK was de door Schotte aangestelde Oswald ‘Ossie’ van der Dijs. Onder andere ook Werner Wiels werd namens Pueblo Soberano RvC-lid van Aqualectra. Laatstgenoemde is nu op voorstel van voormalig PS-premier Ivar Asjes voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) voor de toekomst van de Isla-raffinaderij, wat voor circa vijf miljoen per jaar wordt bekostigd door RdK. Het verslag meldt dat ten aanzien van ‘de machtsuitoefening door de RvC’s bij Aqualectra en RdK’ moet worden vastgesteld ‘dat op geen enkele manier is gebleken dat zij ook maar een begin van bekwaamheid hebben getoond leiding te kunnen geven aan de ondernemingen van die vennootschappen’. Dat geldt dus voor Van der Dijs en Wiels en anderen.

Vertrekhal J.A. Pengelluchthaven 15 juli in handen NV Luchthavenbeheer

Bond is alsnog akkoord gegaan met overdracht hal van SLM naar Luchthavenbeheer

Bondsvoorzitter Maaijen heeft vertrouwen in nieuwe SLM-directeur Lachmising


De vertrekhal van de Johan Adolf Pengelluchthaven van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zal morden worden overgedragen aan NV Luchthavenbeheer. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), de directie van SLM en de Bond van Personeel in dienst van Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BPSLM) hebben elkaar gevonden over deze kwestie, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 14 juli 2016.

Robby Maaijen, voorzitter van de SLM-bond, bevestigt  at akkoord is gegaan met de overdracht. Hij merkt op dat dit niet zonder meer is gebeurd. Er is diepgaand gesproken hierover met de nieuwe directeur van het bedrijf, Robbi Lachmising.

Maaijen geeft aan dat de bond zijn inbreng ook heeft gehad in het besluit. De bond heeft alle vertrouwen in Lachmising. Maaijen geeft aan dat behoud van arbeidsplaatsen en de inkomsten voor de bond van belang zijn.

Overeengekomen is dat de SLM en NV Luchthavenbeheer gezamenlijk inspanningen zullen plegen voor behoud van arbeidsplaatsen.

Minister Andy Rusland van TCT was vanaf het begin ervan overtuigd dat partijen elkaar zouden vinden. Hij stelde dat het besluit in belang is van de sector. NV Luchthavenbeheer is eigenaar van de grond en alle opstallen op dit terrein dienen onder beheer te staan van deze instelling. 'Er is beleid ontwikkeld, waarin mensen nog moeten wennen aan de nieuwe constructie', zei Rusland.

Casinomanagers vrezen door wijziging Wet Hazardspelen 1962 voor toekomst sector

Casinohouders beweren dat door meer en meer regels ontslagen gaan vallen en daling inkomsten

Van NDP'er Misiekaba mogen alle casino's verdwijnen


Managers van casino's zijn verontrust over de initiatief wetswijziging Hazarspelen 1962 die in De Nationale Assemblee wordt behandeld. Zij vinden dat door strengere regels in te voeren de sector over de kop gaat. De initiatiefnemers van de wetswijziging vinden echter, dat het nodig is om regels en voorwaarden vast te stellen voor ingezetenen die lokaliteiten voor hazardspelen mogen bezoeken. Enkele casino-houders hebben in een vergadering meegedeeld, dat er ontslagen zullen vallen, omdat er steeds meer regels komen, waardoor de inkomsten sterk zijn verminderd.

André Misiekaba (NDP), een van de initiatiefnemers die de ontwerpwet verdedigt, zegt dat als het aan hem ligt, alle casino's opgedoekt kunnen worden. Maar, dat is niet realistisch. Hij vindt wel dat er strenge regels moeten komen. Hoewel in de wet is aangegeven, dat Surinamers geen casino's mogen bezoeken, wordt dit jaren gedoogd. De initiatiefnemers stellen voor dat het aantal bezoeken gelimiteerd dient te worden naar bijvoorbeeld 27 in drie maanden. Er zijn volgens Misiekaba te veel mensen die verslaafd zijn geraakt aan gokken. Mensen denken dat je niet hard hoeft te werken en op een makkelijke manier aan geld kan komen door te gokken.

Er zijn 31 casinovergunningen verstrekt, waarvan 21 actief waren. Vier zijn over de kop gegaan. Misiekaba is voorstander van een limiet. Een hotel/casino kan voor een filiaal nog een vergunning krijgen. Hij vindt dat het vestigen van casino's ontmoedigd moet worden. In plaats van een hotel met twintig kamers, kan dit aantal opgevoerd worden naar zestig.

Misiekaba zei verder, dat de gedachte heeft postgevat dat er geld wordt witgewassen in casino's. Hij wil van de regering weten wat het verdere beleid zal zijn. Liggen er nu aanvragen? Hoeveel casino's zijn in handen van buitenlanders.

Diverse opmerkingen in De Nationale Assemblee zijn niet in goede aarde gevallen bij casinohouders. Zij geven aan dat er meer dan 2.000 mensen werkzaam zijn in de sector en ruim 200 toeleveringsbedrijven geld verdienen. 'Willen de Assembleeleden ook de verantwoordelijkheid nemen voor de ontslagen die er zullen vallen door het beleid dat wordt gevoerd?', vraagt een casinohouder vandaag, donderdag 14 juli 2016, op Starnieuws. 'Wetten maken betekent ook de verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen.'

De verdere behandeling van deze ontwerpwet zal na 25 juli plaatsvinden. Dan is minister Jennifer van Dijk-Silos zover om te antwoorden op vragen die gesteld zijn in De Nationale Assemblee.

Uitbuiting personeel van diplomaten bij ambassades en internationale organisaties in Nederland

BuZa Nederland ontvangt ook een of meer klachten over diplomaten uit SurinameIn de afgelopen vijf jaar hebben 26 personeelsleden van diplomaten bij ambassades en internationale organisaties melding gemaakt van uitbuiting bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat blijkt uit documenten die zijn opgevraagd door de Volkskrant via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), zo bericht het NRC vandaag, donderdag 14 juli 2016.

De meldingen betreffen onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en ‘ongewenste omgangsvormen’.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil vanwege de privacy van deze ‘kwetsbare groep’ niet zeggen welke nationaliteit de uitgebuite personeelsleden hebben. Ook wil het ministerie - om de diplomatieke relaties niet te schaden - niet aangeven om welke ambassades en instellingen het gaat. Volgens non-profitorganisatie FairWork, die strijd tegen moderne slavernij in Nederland, gaat het om personeel uit de Filipijnen, Indonesië, Zuid-Amerika en Afrika. Zij zouden worden uitgebuit door diplomaten van veertien verschillende ambassades, het Internationaal Strafhof en het Europees Octrooibureau. Veel van deze diplomaten werkten bij ambassades uit het Midden-Oosten, zoals Saoedi-Arabië, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Libanon en Jordanië. Ook waren er klachten over diplomaten uit India, Bolivia, Ghana, Kameroen, Somalië en Suriname.


Het huishoudelijke personeel van de diplomatieke instellingen houdt uit angst vaak hun mond, zo schrijft de Volkskrant. Maar, in een aantal gevallen waren de klachten zo ernstig dat zij wel hun verhaal deden.

Een voorbeeld zijn voormalige Filipijnse personeelsleden van diplomaten uit Saoedi-Arabië. Zij hadden een zevendaagse werkweek van 18 uur per dag, werden onderbetaald en hadden een verbod om naar buiten te gaan. Een van de personeelsleden vertelde dat ze zo weinig te eten kreeg, dat ze etensresten uit de vuilnisbak moest halen. Ze ontvluchtte uiteindelijk de residentie door over de omheining van de tuin te klimmen.

In Nederland werken in totaal ongeveer honderdveertig werknemers in particuliere dienst bij diplomaten. Vanwege de onschendbaarheid van diplomaten is uitbuiting moeilijk aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert via halfjaarlijkse gesprekken met het huispersoneel van buitenlandse diplomaten eventuele misstanden te signaleren.

In een aantal gevallen is het ministerie ook in actie gekomen om de gemelde uitbuiting aan te pakken. Drie werknemers ontvingen na bemiddeling van het ministerie hun achterstallige loon en in twee gevallen werden vliegtickets verstrekt waardoor het uitgebuite personeel kon terugkeren naar huis.

PALU: Verlaging koers zal noden van volk verergeren

Ondervoorzitter PALU Ramnandanlal reageert op zoveelste belofte Bouterse om koers te drukken


In reactie op de recente belofte van de president om de dollarkoers omlaag te brengen zegt de ondervoorzitter van de PALU, Henk Ramnandanlal, dat koersverlaging alleen mogelijk is als het volk nog meer zal inleveren. Voor de tweede keer is vanuit de regering beloofd dat de koers omlaag gebracht zal worden, ondanks dat die belofte eerder niet waar gemaakt kon worden. De stijging van de koers heeft ernstige gevolgen voor de economie, maar vooral voor het volk. Het klinkt hoopgevend als de koers weer omlaag gebracht zal worden, maar eigenlijk is het ondoordacht en voorts misleidend. 

Het aankondigen van omlaag brengen van de koers is alleen stoere taal maar zal de noden niet verlichten, maar juist verergeren, aldus Ramnandanlal.

De Amerikaanse dollar koers omlaag brengen zal veel vergen van de Surinaamse samenleving, legt Ramnandanlal uit. De koers wordt namelijk bepaald door vraag en aanbod van de Amerikaanse dollars. Als de koers omlaag zal worden gebracht, dan zal dat gebeuren door of een afname van de vraag naar dollars en/of een toename van het aanbod van dollars. Afname van de huidige vraag zal in principe weer het gevolg zijn van afname van de koopkracht en verdere inkrimping van de economie. Het zal in realiteit betekenen dat de Surinaamse bevolking verder zal moeten verarmen om in de huidige situatie de vraag naar dollars verder te laten verminderen.

Ramnandanlal: 'In het andere geval, kan de overheid de koers ook laten dalen door het aanbod van Amerikaanse dollars te verhogen. Onze (geleende en/ of zelf verdiende) deviezen zullen dan ingezet worden om te kunnen voorzien in de vraag naar Amerikaanse dollars. Feit is dat de importen van consumptieve producten het grootste aandeel hebben in de vraag naar Amerikaanse dollars. Dus in plaats van investeringen in de exportproductie, die op kort termijn deviezen kunnen genereren, zal de regering in deze situatie honderden miljoenen aan Amerikaanse dollars inleveren om een lagere koers tot stand te brengen. Bovendien wordt wederom een schijnwelvaart en een hoog niveau van consumptie geschapen zonder dat er echt verdiensten tegenover zullen staan.'

Voorts is het niet voordelig om de dollarkoers omlaag te brengen omdat een aantal particuliere ondernemers de voorzieningen van hun werknemers reeds hebben aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Ook zijn de prijzen in de winkels en de prijzen van diensten reeds aangepast aan de nieuwe koers.

Op dit moment proberen om de dollarkoers omlaag te brengen, nadat het zo uit de hand is gelopen zal kennelijk alleen gebeuren omdat de president dat heeft beloofd. En niet omdat het economisch voordelen biedt.

De president weet dat de koers een uitdrukking is van de verhouding van Srd’s en Amerikaanse dollard in de samenleving. Ramnandanlal vraagt zich af welk doel gediend wordt met het omlaag willen brengen van de koers. Heeft iemand er al over nagedacht of en zo ja, hoe de winkelprijzen daarmee in overeenstemming zullen worden gebracht? De ervaring leert dat prijzen meestal wel gemakkelijk omhoog gaan met bijvoorbeeld de koers, maar dat ze heel moeilijk weer omlaag komen wanneer de koers omlaag gaat.

Volgens het ex-Assembleelid is werken naar een stabiele koers daarom beter. De verarming is daarmee niet weggemaakt, maar tenminste kunnen Surinamers weer plannen en wordt de economie weer voorspelbaar. De onzekerheid wordt daarmee weggenomen, vertrouwen hersteld en lange termijn plannen kunnen weer met meer nauwkeurigheid opgesteld worden. Ook de prijzen van consumptie goederen zullen stabiliseren. De schaarse deviezen kunnen dan beter ingezet worden om de (duurzame) exportproductie te verhogen. Hiermee zal de koopkracht van de Surinaamse samenleving blijvend verbeterd worden, aldus Ramnandanlal.

 ---- Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) 
Suriname 
info: www.palu-suriname.org

Uitblijven betalingen door MinOWC aan bewakings- en schoonmaakbedrijven leidt tot problemen scholen

Het aantal inbraken op scholen neemt toe

Achterstand in betalingen is opgelopen tot een jaar...


Bewakings- en schoonmaakbedrijven hebben al een betalingsachterstand van een jaar bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Alle brieven, telefoontjes en gesprekken hebben nog niet geleid tot een oplossing, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 14 juli 2016. 

Het aantal inbraken op scholen neemt toe. In verschillende ressorten hebben scholen aangifte gedaan bij de politie. Diverse bewakingsbedrijven zijn niet meer in staat om te zorgen voor de bewaking van scholen.

Veel bewakers en schoonmaakpersoneel, die al maanden niet betaald zijn, hebben de bedrijven de rug toegekeerd. Zij vragen zich af wat er van de lokalen, toiletten en andere ruimten terecht zal komen, wanneer deze niet worden schoongemaakt.

Gesprekken met de minister van MinOWC en brieven naar de president, de Assembleevoorzitter en de minister van Financiën, hebben tot nu toe niks opgeleverd. De bedrijven zeggen van het kastje naar de muur gestuurd te worden.

Ook enkele protestacties van de bedrijven hebben niets opgeleverd. Enkele van de bedrijven zijn failliet gegaan. Anderen hebben hun activiteiten elders verplaatst om de continuïteit van het bedrijf te garanderen.

'President Bouterse houdt het volk met gepresenteerde stroomtarieven voor de gek en misleidt'

Berenstein (C-47): 'Als president meteen geluisterd had naar vakbeweging dan was er geen bruya geweest'

'De verhoging is niet teruggedraaid, er is slechts een nieuwe rekenmethode toegepast'


Vakbondsleider Robby Berenstein (voorzitter van C-47) vindt dat president Desi Bouterse met de stroomtarieven die hij gepresenteerd heeft het volk voor de gek houdt en misleidt. Hij stelt vandaag, donderdag 14 juli 2016, op Starnieuws, dat als de president in eerste instantie gewoon geluisterd had naar de vakbeweging, er helemaal geen ‘bruya’ zou zijn geweest. 

'Dat ze doen alsof ze nu ontdekken dat het leven te zwaar wordt, is voor de gek houderij. Ze wisten het allang, we hebben ze er altijd op gewezen. We hebben ook aangegeven hoe met de situatie om te gaan. Men heeft nooit geluisterd', aldus Berenstein.


'Bouterse doet alsof hij een grote ontdekking heeft gedaan en dat de samenleving hem daarvoor dankbaar moet zijn. Dit is misleiding. De verhoging is niet teruggedraaid, er is slechts een nieuwe rekenmethode toegepast. De verhogingen in september en december, zoals overeengekomen met het IMF, gaan gewoon door.'

Bouterse heeft tijdens zijn persconferentie dinsdag beweerd, dat 'de regering nog niet zover is' om te bevestigen dat de komende verhogingen doorgaan.

Berenstein: 'Ik vraag me af wat hij daarmee bedoelt. Zal hij de verhogingen toch over een langere periode gaan spreiden, zoals we al die tijd hebben voorgesteld?'  De president had volgens Berenstein moeten luisteren.

 'We hadden geen moeite met de verhoging van de tarieven. Afgesproken was dat er compenserende maatregelen zouden komen en een integrale aanpak. Onder andere was overeengekomen dat er een korting op de belastingen zou komen. De overheid heeft het pakket van fiscale maatregelen meegenomen en gepresenteerd alsof het haar plan was. Dat is niet erg. Wat erg is, is dat ze het per staatsbesluit alleen op ambtenaren heeft toegepast en niet voor particulieren. Het is nog steeds niet duidelijk of de fiscale verlichting nog komt voor de particulieren.'

Ook was afgesproken dat de verhogingen verspreid over lange perioden zouden plaatsvinden nadat er een basistarief was bepaald. Nog vóór het tarief bepaald kon worden, zijn de stroomprijzen echter verhoogd. Er werd massaal geprotesteerd tegen de verdere verhoging van de stroomtarieven en was een petitie ingediend bij het Kabinet van de President. Een paar dagen voor het volksprotest werd de tweede verhoging door Bouterse aangehouden om een week daarna toch doorgedrukt te worden, brengt de vakbondsleider in herinnering.

Bouterse zei tijdens de persconferentie verder, dat er grote fouten zijn gemaakt bij de EBS en dat die gecorrigeerd worden. Dat de samenleving er zo onder zou lijden hebben hij, de deskundigen, de regering en de vakbeweging niet kunnen bevroeden, beweerde Bouterse.

'De president probeert een verklaring te zoeken voor het negeren van de sociale partners, het niet willen nakomen van afspraken met hen. De vakbeweging heeft hem op alles wat gebeurt, voorbereid, gewaarschuwd en oplossingen aangedragen. Hij moet ons niet betrekken in zijn falend beleid. Hij had gewoon moeten luisteren. Laat hij dat toegeven. Het is gebleken dat bepaalde afspraken met het IMF nu al niet nagekomen worden. We hebben al een paar keer geprotesteerd tegen de huidige overeenkomst met dat instituut. We hadden de regering op het hart gedrukt om opnieuw te gaan onderhandelen want dit zou niet werken. Het ziet er naar uit dat dat op den duur zal gebeuren, want de president zelf ziet nu in dat dingen te zwaar worden', aldus de vakbondsman.

Grensgeschil Suriname en Guyana wordt niet in CARICOM-verband besproken

Grenscommissies beide landen worden weer tot leven gewekt


Bouterse: 'De grenskwestie is drie jaren blijven liggen'


Suriname en Guyana hebben besloten hun grensdispuut over het Tigrigebied - in Guyana het New River Triangle-gebied genoemd - niet bespreekbaar te maken in CARICOM-verband, waar beide landen lid van zijn. Dit hebben president Desi Bouterse en zijn Guyanese ambtgenoot David Granger vorige week afgesproken, tijdens een bezoek van Granger aan Nickerie. Na het overleg vertrokken de twee presidenten naar de CARICOM-top in Guyana voor een staatshoofdenvergadering. 

Guyana neemt in januari 2017 het voorzitterschap van de CARICOM over van Dominica. Bouterse zei afgelopen dinsdag tijdens zijn persconferentie dat de grenskwestie drie jaar is blijven liggen.

De presidenten hebben afgesproken dat beide grenscommissies van de landen geactiveerd worden. Bouterse zegt, dat de zaak opnieuw bespreekbaar wordt gemaakt, wat de status van het vraagstuk en de uitgangspunten van beide landen ook mogen zijn. 'Wij blijven natuurlijk van mening dat het gebied ons toebehoort, en blijven dat ook aangeven.'

Bouterse wees erop, dat het om twee zelfstandige naties gaat, met een bepaalde status binnen de CARICOM. 'Zolang we zelf de grenskwestie kunnen bespreken zullen wij dat blijven doen.' Hij wees er op, dat de twee buurlanden naast het grensdispuut veel met elkaar gemeen hebben. Vooral president Granger wil graag, dat ze samen veel energie stoppen in hoe hun economieën omhoog te krikken door samen te werken aan het exploiteren van natuurlijke hulpbronnen.

Guyana heeft toegezegd dat Suriname kan participeren in de olievondsten van het land terwijl Suriname op zijn beurt Guyana heeft toegezegd dat het mag meedoen in ontwikkelingsprojecten die vallen binnen het Stabiliteits- en Herstelplan dat met het Internationaal Monetair Fonds is afgesproken.

Tijdens de CARICOM-staatshoofden bijeenkomst werd overigens wel gesproken over twee grensgeschillen in de regio, te weten dat tussen Guyana en Venezuela en tussen Belize en Guatemala.

Twee vrouwen worden al sinds 21 juni in district Marowijne vermist

In onderzoek naar vermissing zijn een verdachte aangehouden en een marihuanaveld ontdekt


Twee vrouwen blijken al sinds 21 juni 2016 te worden vermist. Zij waren naar hun kostgrond te Django Pasie in het district Marowijne gegaan. Het gaat om Monisie Kontoe (46) en Totolie Loseta (ongeveer 60), woonachtig te Frans-Guyana, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 14 juli 2016.

De vrouwen hebben ongeveer een week gewerkt. De familie heeft daarna nooit meer iets van hen vernomen. De politie heeft een zoekactie met militairen op touw gezet.

Op dinsdag 21 juni ging de zoon van één van de vrouwen naar hun kamp, maar trof niemand aan. Hij ging naar de kostgrond die op een afstand van 750 meter verwijderd van het kamp is. Daar werd het eten, dat de vrouwen vermoedelijk hadden meegenomen, onaangeroerd aangetroffen. Hierna werd op het politiebureau van Albina aangifte van vermissing gedaan.

Onderzoek naar aanleiding van verkregen informatie, leidde de politie naar een woning waar twee jachtgeweren werden aangetroffen en in beslag genomen. De volgende dag keerde de politie terug naar de locatie en trof een man aan en nog twee jachtgeweren die eveneens in beslag werden genomen. In de woning werd een aantal kilo’s marihuanazaden aangetroffen. Bij onderzoek in de omgeving stuitte de politie op een marihuanaveld. Hierop werd de Narcotica Brigade ingeschakeld.

Tot nog toe is één verdachte aangehouden en in verzekering gesteld. Er is vooralsnog geen spoor van de twee vermiste vrouwen. De zoekactie wordt voortgezet. Het onderzoek in deze zaak wordt door de recherche van regio Oost en Kapitale Delicten uitgevoerd.

Inschrijfgeld voor VOS blijft nieuw schooljaar Srd 250

Ouderbijdrage basisonderwijs is vastgesteld op Srd 70


Het inschrijfgeld voor het Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau (VOS) blijft voor het komende schooljaar Srd 250. De bedragen zijn intussen formeel bekendgemaakt door onderwijsdirecteur Natasia Bennanon, zo bericht Starnieuws woensdag 13 juli 2016. 

De schooldirecteuren zijn op de hoogte gesteld. De ouderbijdrage voor het basisonderwijs is Srd 70.

In het vorige schooljaar werden de tarieven verhoogd van Srd 170 naar Srd 250. Voor ouders die twee of meer kinderen hebben op het VOS-niveau, geldt een aflossingsregeling van maximaal drie termijnen. Dit dient in overleg met de schoolleiding te gebeuren.

Dit schooljaar bleek dat het inschrijfgeld toch niet toereikend is. Ouders van leerlingen moeten vaak extra betalen voor kosten die worden gemaakt. Het Bijzonder Onderwijs klaagde over te late betaling van subsidies door de overheid.

Assemblee behandelt ontwerpwet Constitutioneel Hof

Sinds november 2014 lukt het het parlement niet om de ontwerpwet in behandeling te nemen


De ontwerpwet Constitutioneel Hof wordt vandaag, donderdag 14 juli 2016, vanaf elf uur 's morgens door De Nationale Assemblee (DNA) in behandeling genomen. Sinds november 2014 heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons geprobeerd deze wet te behandelen, aldus Starnieuws. 

Bij zo'n vijf vergaderingen was geen quorum om de behandeling mogelijk te maken. De toenmalige oppositie wilde deze wet niet behandelen en voerde aan dat er principiële bezwaren zijn tegen het ontwerp.

Het Constitutioneel Hof wordt genoemd in artikel 144 lid 4 van de Grondwet. In het 8 decemberstrafproces bleek dit orgaan cruciaal te zijn om zich uit te spreken over de vraag of er sprake is van inmenging in het proces dat in behandeling bij de rechter lag. De Nationale Assemblee wijzigde in april 2012 de Amnestiewet om te voorkomen dat de verdachten van 8 decembermoorden zouden worden vervolgd. De Krijgsraad heeft artikel 1 van deze wet naast zich neergelegd.

Op grond hiervan heeft de regering onlangs de procureur-generaal op basis van artikel 148 van de Grondwet de instructie gegeven om de vervolging onmiddellijk te beëindigen.

Een commissie onder leiding van het inmiddels vertrokken NDP-Assembleelid Ricardo Panka had de ontwerpwet Constitutioneel Hof in de vorige samenstelling van De Nationale Assemblee, reeds voorbereid voor openbare behandeling.

De commissie onder leiding van Melvin Bouva (NDP) heeft nog enkele belangrijke instituten weer gehoord. In de commissie hebben verder zitting Asiskumar Gajadien (VHP), Remy Tarnadi (NDP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Silvana Afonsoea (NDP), William Waidoe (PL) en Rudolf Zeeman (BEP).