zaterdag 16 juli 2016

Ministerie van SOAW werkt aan beleidsplan voor schuldhulpverlening op Curaçao

Bewindsvrouwe Larmonie-Cecilia wil armoede onder werkend deel bevolking aanpakken


Om armoede onder het werkend deel van de bevolking aan te pakken, werkt minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) aan een beleidsplan voor schuldhulpverlening. Curaçao kent op dit moment geen wetgeving voor schuldsanering. Dat zei de PS-minister deze week tijdens een bijeenkomst van de partij in Hòfi Bill, aldus bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 16 juli 2016.

Wanneer iemand zijn schulden niet meer kan betalen zou deze bij een schuldhulpverlening terecht kunnen. Via een schuldhulpverlener zou hij dan in een ‘minnelijk schuldentraject’ terechtkomen. In een minnelijk schuldentraject probeert de schuldhulpverlener tot een regeling te komen met de schuldeisers.

In Nederland leven personen die bij de schuldhulpverlening aankloppen vervolgens 36 maanden van de bijstandsnorm en wordt de rest van hun inkomen opzij gezet voor de schuldeisers. Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo mogen personen geen nieuwe schulden maken en moeten vaste lasten op tijd worden betalen.

Cliënten moeten een schuldregelingsovereenkomst tekenen en dienen de maximale afloscapaciteit in te zetten voor de aflossing van de schulden. Schuldhulp is gratis. Ook volgen cliënten een budgetcursus. Daarin zet de cliënt samen met een hulpverlener al zijn inkomsten, uitgaven en schulden op een rij.

Dat iemand een uitkering krijgt is volgens Larmonie-Cecilia nergens om zich voor te schamen. 'De uitkering is een overbrugging tot men een baan vindt.' 

De minister ergerde zich al jaren aan het feit dat uitkeringstrekkers uren in de rij moesten wachten om hun overheidssteun bij de bankbalie te kunnen ontvangen. Laatdunkende opmerkingen werden hen niet bespaard. 'Vaak kregen ze de vraag waarom ze niet werken voor hun voeten geworpen. Onnodig en onmenselijk', volgens Larmonie-Cecilia. Daarom initieerde ze het project waarbij de uitkeringstrekkers een pinpas van de huisbankier kregen. 'Niemand hoeft te weten dat je een uitkering krijgt.'

Kippenboerderij op Curaçao draait al jaren zonder hindervergunning

Grote hoop onafgedekte kippenmest op terrein leidt tot stankoverlast en vliegenplaag


Het verzoek van J&M Eggs Farm Moderno om schorsing van een beschikking van de GMN-minister, is dinsdag door de LAR-rechter (Landsverordening administratieve rechtspraak) afgewezen. Met deze beschikking heeft het GMN-ministerie handhavend tegen de kippenfarm opgetreden, vanwege de overlast die het bedrijf veroorzaakt. Ook blijkt de kippenfarm al jaren operationeel te zijn zonder een Hindervergunning. Dit bericht de Amigoe zaterdag 16 juli 2016.

De kippenfarm gaf in april in een persverklaring nog aan, dat de farm vanaf 1966 de bevolking ‘van een constante levering van gezonde, kwalitatief goede eieren voorziet en dat de farm een marktaandeel van 65 procent heeft in de levering van eieren op het eiland’.

Uit een feitenopsomming van de rechter blijkt onder meer dat de ambtenaren van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), die belast zijn met controle en handhaving, constateerden dat de mest, afkomstig van de kippenhokken, in een vrachtwagen wordt geladen en op het bedrijfsterrein wordt gestort. De ambtenaren hadden hierbij de farm erop gewezen dat ‘de grote hoop onafgedekte kippenmest verwijderd dient te worden van het terrein, omdat een dergelijke opslag in strijd is met de geldende hinderwetgeving en overlast veroorzaakt’. Ook diende de overtollige kippenmest verwijderd te worden om de ‘stankoverlast en de daarmee gepaard gaande vliegenplaag in de omgeving’, te voorkomen.

In april trok onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, die zelf in de buurt woont, namens de omwonenden al aan de bel. Hij stelde toen: 'Het chronische probleem van extreme vliegenoverlast die wordt veroorzaakt door de kippenfarm, waardoor naar schatting 7.000 bewoners dagelijks overlast ondervinden in de omliggende wijken Sun Valley, Sunset Heights, Rancho, Brievengat, Schelpwijk, Amerikanenkamp, Waterloo, Groot Kwartier en Muizenberg, dient door de kippenfarm, door naleving van de geldende regels op het gebied van hygiëne, opgelost te worden.'

De directie van de kippenfarm vond echter dat er een lastercampagne werd gevoerd. In 2010 was er ook al sprake van soortgelijk beklag vanuit de omliggende wijken.

Klik hier om het complete artikel te lezen.

Drie miljoen gulden nodig voor extra beveiliging stranden op Curaçao

Ter waarborging veiligheid toeristen wil CTB beveiligers plaatsen op strandenOm de veiligheid van de toeristen te waarborgen is er door het Curaçaos toeristenbureau CTB een plan opgesteld om op stranden en bij toeristische attracties op Bándabou beveiligers te plaatsen. Dat zegt minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath (PAR), aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 16 juli 2016. Dit plan maakt deel uit van het Toerisme Masterplan 2015-2020. 

Rhuggenaath geeft aan dat het CTB zowel bij hem als bij minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) een plan van aanpak heeft ingeleverd. Dit plan zal bijdragen aan bestrijding van criminaliteit op plekken waar voornamelijk toeristen komen. Het plan behelst het vergroten van het aantal bewakers en het aantal uren dat zij actief zijn bij verschillende toeristische attracties.

Volgens Rhuggenaath slaan de dieven namelijk toe op het moment dat de bewaking niet meer aanwezig is. Rhuggenaath: 'De bevolking van Curaçao moet zich bewust worden van deze problematiek en een helpende hand bieden en met name de veiligheid van de toeristen op toeristische plekken en stranden waarborgen.'

Hij wijst erop dat wanneer toeristen die hier voor een vakantie komen, overvallen worden, dat gevolgen heeft voor Curaçao. 'Dit brengt schade toe aan het eiland als vakantieplek, als woonplek en aan de naam van Curaçao. De kans dat buitenlandse investeerders voor Curaçao gaan kiezen wordt dan kleiner', aldus Rhuggenaath.

CHATA-medewerker (Curaçao Hospitality & Tourism Association) Elior Boeldak is het met de minister eens dat beveiliging een oplossingen is, maar hij vindt ook dat we als inwoners van Curaçao moeten beseffen hoe belangrijk de toeristische sector is. 'Als Curaçao als een onveilige bestemming wordt gezien, zullen de inkomsten uit deze sector aanzienlijk dalen', zegt Boeldak.

Rhuggenaath pleit voor een ‘civil society’, organisaties en instellingen die staan voor het gemeenschappelijk belang van een samenleving. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van toeristen niet alleen gedragen wordt door de politiek, maar ook door de bevolking van Curaçao. 'Zowel de toerist als de bevolking kan dan rustig wonen en genieten op Curaçao.'  Volgens Ruggenaath is het mogelijk gebruik te maken van moderne technologie, zodat Politur en politie sneller problemen kunnen aanpakken.

De bewindsman geeft aan, dat met de private sector (hotels en appartementencomplexen) samen wordt gewerkt voor de financiering om dit plan te realiseren. De aanbesteding van 3 miljoen gulden moet nog door de regering goedgekeurd worden. 'In de komende tijd zal ik samen met minister Navarro om de tafel moeten zitten wat betreft dit plan', zegt Rhuggenaath.

Volgens Boeldak staat CHATA open voor dialogen en partnerschappen die kunnen leiden tot meer veiligheid. 'Wij zijn continu in gesprek met het CTB om dit probleem op te lossen, zowel door middel van financiële inbreng van de publieke sector als van de private sector.' Boeldak geeft aan dat vele hotels in de afgelopen maanden meer veiligheidspersoneel hebben aangenomen om de groeiende stroom delicten in te dammen.

‘Nos Turismo’ is een campagne van CHATA die bewustwording hierover probeert te brengen, zodat iedereen een steentje kan bijdragen aan deze problematiek, aldus Boeldak. 'Tevens hebben wij een brief naar minister Navaro gestuurd om zijn aandacht te vragen voor deze problematiek. Wij hopen spoedig met hem om de tafel te kunnen zitten samen met het CTB om met suggesties te komen omtrent dit groeiende probleem.'

Curaçao's minister Dick zwijgzaam over reorganisatie FEFFIK

'Ze zal het niet halen om voor komend schooljaar de reorganisatie te bewerkstelligen'

'Het is vervelend voor het bestuur dat de minister ons eigenlijk tot nu toe helemaal niet steunt' 


Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs wil geen commentaar leveren op de status van de reorganisatie van de instelling voor vakonderwijs FEFFIK. Een ministeriële werkgroep zal het traject leiden, maar Dick wil geen update geven over de status hiervan. Dit terwijl het nieuwe schooljaar nadert, zo schrijft de Amigoe vandaag, zaterdag 16 juli 2016.

FEFFIK en de vakbonden (Abvo en Sitek) worden niet betrokken bij de reorganisatie, tot grote ergernis van de partijen. Volgens de vicevoorzitter van de instelling voor vakonderwijs, Paul de Rooy, lapt Dick de werkgroep aan haar laars. 'Ze zal het niet halen om voor komend schooljaar de reorganisatie te bewerkstelligen. Ik heb vernomen dat ze het naar volgend jaar wil verschuiven. De werkgroep moest voor 30 juni een voorstel hebben ingediend bij de raad, maar dit is niet gebeurd.'

FEFFIK zal, ondanks de precaire situatie, komend schooljaar haar beste beentje blijven voorzetten om alles wat ze intern zelf kunnen oplossen aan te pakken. 'We zijn deze dagen in het nieuws, omdat we het schoolgeld hebben verhoogd van 450 naar 650 gulden. Dit is omdat we onvoldoende subsidie hebben om de studenten te verzekeren. Stagiaires mogen echter niet het terrein van de Isla-raffinaderij, Dokmaatschappij of Curaçao Ports Authority (CPA) betreden als ze niet verzekerd zijn.'

De onderwijsinstelling kan het hoofd nog wel boven water houden door de financiële steun van Isla, Dok en de subsidie van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Om meer inkomsten te generen wil de school ook commerciële cursussen gaan aanbieden in de middag- en avonduren. Daarnaast blijft de school zich inzetten om een hoogwaardig kwaliteitsniveau te bereiken en alle processen te ordenen in het kader van corporate governance.

'Het is vervelend voor het bestuur dat de minister ons eigenlijk tot nu toe helemaal niet steunt. Wij hebben zelf de hulp van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) ingeschakeld en drie andere accountantsbureaus om elkaar te controleren en te komen tot geauditeerde jaarrekeningen, maar ieder bureau zegt dat we de schuld met de overheid moeten oplossen. We hebben keihard gewerkt en een achterstand van veertien jaar ingehaald, maar daar bekommert de overheid zich niet om. Eigenlijk moet je de zaak gewoon in het honderd laten lopen, voordat je een schouderklopje krijgt en snel wordt geholpen', aldus De Rooy.

Politicoloog Breeveld: 'DOE moet haar statuten bestuderen om tot sanctie tegen Dodson te komen'

'President Bouterse heeft met actie tegen DOE getoond niet gereed te zijn voor volwassen democratie'


De politieke partij DOE zou haar statuten erop moeten naslaan om te komen tot een sanctie tegen minister en partijgenoot Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Dat zegt politicoloog - en broer van DOE-voorzitter Carl Breeveld - Hans Breeveld vandaag, zaterdag 16 juli 2016, in de Ware Tijd. Hij zegt dit in reactie op de berichtgeving, dat Dodson aanblijft als minister, ondanks dat DOE door president Desi Bouterse uit de coalitie is gezet. 

Breeveld is het er echter niet mee eens, dat indien Dodson niet bedankt als lid van DOE of dat hij niet bedankt wordt, de partij de facto nog in de regering zit. 'Dodson is oud-NDP'er. Ik denk dat de stap naar de NDP dan een hele kleine is.'

Volgens de politicoloog heeft de president met het uit de coalitie zetten van DOE laten zien niet gereed te zijn voor een volwassen democratie. 'Binnen een volwassen democratie moet het mogelijk zijn een afwijkend standpunt te hebben als partij. Anders praten we over kadaverdiscipline en dat is geen democratie.'

DOE-voorzitter Carl Breeveld noch Dodson was bereikbaar voor een reactie. Uit een andere bron, zo schrijft de Ware Tijd, is vernomen dat de partij nog geen standpunt heeft ingenomen over het besluit van de president. Ze zal naar verluidt dit weekend bij elkaar komen om een standpunt te bepalen.

Extra veiligheidstroepen naar Asindohopo

In Asindohopo vinden afscheidsrituelen 'pur blaka' plaats ingeslapen granman Belfon Aboikoni


Onrust onder Saramaccaners over opvolging granman


De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft vanmorgen, zaterdag 16 juli 2016, extra veiligheidstroepen gestuurd naar Asindonhopo, in het district Sipaliwini. Een van de twee 'rivaliserende' groepen houdt deze dagen afscheidsrituelen 'pur blaka' in dit dorp van de ingeslapen granman van de Saramaccaanse stam, Belfon Aboikoni. Dit meldt Starnieuws.

Het gaat om zeker vijftig politieagenten die naar de hoofdnederzetting van de stam zijn gedirigeerd. Het zijn leden van de mobiele eenheid, het Regio Bijstand Team en de lokale politie. Zij hebben als taak om met de nodige tact te zorgen voor de orde en veiligheid.

Binnen de stam der Saramaccaners bestaat oneindigheid rond de opvolging van het grootopperhoofd en de rituelen die hiermee gepaard gaan. De Matjaw lo claimt als van oudsher nog steeds het granmanschap op. Een andere groep, die Albert Aboikoni ondersteunt, is het hier niet mee eens. Deze groep houdt de 'pur blaka' in september.

Eerder deze week heeft de regering, bij monde van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, gesteld dat er geen geweld binnen de stam rond de opvolging zal worden getolereerd. Tot op dit moment is het rustig in het dorp.

SLM blijft na overdracht aan Luchthavenbeheer inkomsten uit vertrekhal genereren

Binnen 60 dagen moeten SLM en Luchthavenbeheer akkoord over verdeling passagiersfee hebben


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) blijft inkomsten genereren uit de vertrekhal van de J.A. Pengelluchthaven. De hal werd gisteren officieel door de SLM overgedragen aan de NV Luchthavenbeheer. Binnen zestig dagen moeten partijen een akkoord hebben bereikt over de verdeling van de passagiersfee, die sinds 1994 volledig voor de SLM was. De bedoeling was dat de SLM het geld zou innen, totdat de investering zou zijn terugverdiend, maar de ontvangsten zijn blijven doorlopen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 juli 2016.

Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme bevestigde gisteren, dat er een verdeelsleutel moet komen voor de passagiersfee en rekent erop dat, uitgaande van hun verantwoordelijkheid, partijen tot een vergelijk zullen komen.

Het personeel van de SLM blijft de passagiers- en vrachtafhandeling doen, waardoor niemand hoeft te worden ontslagen, zoals de personeelsbond had gevreesd.

Rusland zei, dat het overleg dat moest leiden tot de overdracht, niet altijd even makkelijk is geweest. Hij benadrukt dat zowel de luchtvaartsector als het toerisme moet worden ontwikkeld. De bewindsman en SLM-directeur Robby Lachmising vertelden over gesprekken met buitenlandse partijen voor ontwikkeling van de luchthaven en de luchtvaartsector, maar gingen hierop niet nader in.

Rusland stelde, dat als men de zo graag gewilde ontwikkeling wil realiseren er in kader en kapitaal moet worden geïnvesteerd. Eerder had de dirercteur van Luchthavenbeheer, Vijai Chotkan, gezegd, dat de faciliteiten gemoderniseerd en/of vernieuwd moeten worden. Ook moeten de vrachtfaciliteiten verbeterd worden om te kunnen voldoen aan de veiligheidsvereisten.

Een heikel punt in de verdere ontwikkeling van de luchthaven is het grondgeschil waarin Luchthavenbeheer is verwikkeld met de dorpen Hollandse Kamp en Wit' santi. De dorpelingen vinden dat 835 hectare grond die aan Luchthavenbeheer is toegewezen, tot hun grondgebied behoort. De gezagsdragers van de dorpen waren prominent aanwezig bij de ondertekening overdrachtsceremonie gisteren op de luchthaven. Dit geeft volgens de minister de intentie aan om samen ontwikkeling te brengen in het gebied. Hij is er voorstander van om het geschil via overleg op te lossen.

Moordenaar Belgische toeriste Wendy Montulet (22) op Sint Maarten dood in zijn cel gevonden

Man (21) zou door mede-gevangenen zijn gewurgd met een kussen


De 21-jarige man die afgelopen week op het Franse deel van het Caribische eiland Sint-Maarten werd aangehouden voor de moord op een Belgische toeriste, is zelf dood gevonden in zijn cel. Bewakers vonden zijn lichaam gisterochtend, zo berichten vandaag, zaterdag 16 juli 2016, Belgische media. Hij zou zijn vermoord door mede-gevangenen.

De man is waarschijnlijk gewurgd met een kussen en door verstikking om het leven gekomen. Er komt nog een autopsie om de exacte oorzaak van zijn dood te bepalen.

De verdachte werd afgelopen week aangehouden, omdat hij de 22-jarige Wendy Montulet (zie foto - Bron: Facebook) zou hebben verkracht en vermoord. Hij zou haar met een glasscherf hebben doodgestoken.

De man ontkende in eerste instantie dat hij Montulet ooit had gezien. Maar, later gaf hij toe haar te hebben gezien tijdens het joggen. Hij bekende haar de bosjes in te hebben gesleurd en verkracht en doodgestoken.

Deurwaarders niet blij met opmerkingen deken Orde van Advocaten Monorath

'Wij worden niet betaald door de advocaten, wij zijn additionele kostenpost voor cliënt'


Deurwaarders struikelen over opmerkingen van de deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath, dat kosten die zij opbrengen snijden in de inkomens van de advocaten. Monorath zei donderdag, dat de Orde bezig is met een tarievenstructuur en vertelde in dat verband, dat bedragen voor deurwaarders met ruim 100 procent zijn verhoogd, waardoor advocaten ineens veel minder overhouden aan het basistarief. Deze uitspraak schiet de deurwaarders in het verkeerde keelgat, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 juli 2016.

Gina Halfhuid, eerste secretaris van de Vereniging van Deurwaarders bij het Hof van Justitie, spreekt van 'verbazing binnen de organisatie'. 'Wij worden niet betaald door de advocaten. Wij zijn een additionele kostenpost voor de cliënt.'

Zij zegt dat de cliënt te allen tijden het exploit van de deurwaarder kan opvragen. De deurwaarders zijn sinds maart bezig zijn met de vaststelling van minimumtarieven, zegt Halfhuid en ontkent niet dat leden hun tarieven hebben aangepast. 'Maar, ook wij kijken aan tegen verhoogde kosten, zoals een ieder. Soms moeten wij meerdere keren naar een adres rijden om iemand aan te treffen. Dat loopt op in de kosten.'

Wanneer iemand na meerdere keren te zijn opgezocht, toch niet wordt aangetroffen kan betrokkene ook nog via het parket van de procureur-generaal worden opgeroepen. Het bezorgen van deze stukken op de griffie en ook het publiceren van exploten in het Staatsblad behoren in feite niet tot werkzaamheden van de deurwaarder. Toch rekenen de meeste van hen daar geen extra kosten hiervoor. 'Dat is service aan de cliënt die daar niet voor hoeft te betalen, behalve de publicatiekosten.'

Investering ruim 20 miljoen Amerikaanse dollar in Staatsolie ethanolproject geen weggegooid geld

Directeur Elias: 'We hebben nu mooi onderzoeksrapport met bruikbare gegevens'

Prijzen ethanol wereldwijd gedaald en dat maakt project niet meer haalbaar


'Het investeren van ruim twintig miljoen Amerikaanse dollar door Staatsolie in haar ethanolproject in Wageningen, is alles behalve weggegooid geld. Het bedrijf beschikt nu over een mooi onderzoeksrapport met bruikbare gegevens.' Dat zei Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie donderdag tijdens een presentatie in het Burger Informatie Centrum in Nickerie, zo bericht de Ware Tijd zaterdag 16 juli 2016.

'Wij hebben met het geld een heel mooi pilotproject gemaakt waarbij veel gewassen zijn getest, wat ze kunnen opbrengen en dat ze het goed doen in Suriname.' Staatsolie heeft veel hulp gehad van Brazilië bij het ontwikkelen van de gewassen. 'We hebben zelfs gewassen gehad die het beter hebben gedaan dan in Brazilië. Wij weten welke gewassen we in Wageningen moeten planten, indien we ooit ethanol willen maken.'

De enige reden waarom dit project niet meer doorgaat, is omdat samen met de val van de olieprijzen op de wereldmarkt ook de prijzen van ethanol ongelooflijk zijn gedaald. Daardoor was het niet meer haalbaar om het uit te voeren. 'We hebben altijd gezegd dat wij niet zelf de 15.000 hectare areaal zouden beplanten en managen. Daar zouden we een partner voor zoeken, die vaker suikerriet heeft geplant en geoogst. Die hadden we nog niet gevonden, maar we hadden wel een heleboel geïnteresseerde mensen.'

Vanwege de terugval van de prijzen hebben de belangstellenden zich terrugetrokken. 'We hebben nu een te lage prijs voor ethanol op de wereldmarkt om het project in Wageningen haalbaar te maken.'

Elias heeft geen idee wanneer het wel mogelijk zal zijn om met het project te beginnen. Gelet op de prijsontwikkelingen op de wereldmarkt, verwacht hij niet dat dit in de eerste komende vijf jaar zal zijn. 'Dus voorlopig geen ethanolproject in Suriname.' Op dit moment zijn er geen plannen met de grond die het bedrijf in eigen beheer heeft.

Medische Zending weerspreekt uitspraken minister Pengel in NVD-programma van 11 juli

'Als situatie ongewijzigd blijft gaat Medische Zending geld vragen voor haar dienstverlening'


De stichting Medische Zending (MZ) is het niet eens met het beeld dat de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, in het openbaar geschetst heeft over de situatie van de instelling. De bewindsman heeft in het NVD-programma van 11 juli (zie hieronder) gezegd, dat de stichting financiële problemen heeft en haar dienstverlening niet uit eigen middelen kan financieren. Hierdoor wordt de indruk gewekt, dat de MZ voorheen wel eigen geld had voor haar werkzaamheden. 

Public Relations-medewerkster Amanda Stjeward-Palis zegt vandaag, zaterdag 16 juli 2016, in de Ware Tijd, in een reactie, dat de minister met zijn uitleg ook de indruk wekt alsof alles onder controle is, maar dat is niet het geval. Ze wijst erop dat, als de situatie ongewijzigd blijft, de Medische Zending geld zal vragen voor de dienstverlening. 'Wie dat gaat betalen is punt twee, maar inkomsten zullen ergens anders vandaan moeten komen.'


De MZ vindt het belangrijk, dat onder meer de samenleving binnen haar verzorgingsgebied op de hoogte is van de situatie en verder ook nog beschikt over de juiste informatie. De instelling wijst in een persbericht erop, dat 'de gezondheidszorg van het binnenland de verantwoordelijkheid is van de overheid en dat de MZ deze verantwoordelijkheid gedelegeerd heeft gekregen vanuit de overheid'.

'Het was en is de bedoeling dat de doelgroep niet financieel belast wordt met de kosten. Die worden door de overheid aan de Medische Zending vergoed. De financiële problemen van de overheid hebben ertoe geleid, dat de organisatie haar operatie nu niet kan uitvoeren. De financiële problemen zijn dus niet bij de Medische Zending begonnen. Er is geen geld ter beschikking gesteld, in tegenstelling tot wat de minister aangeeft in het NVD-programma. Er is slechts een toezegging vanuit het ministerie van Financiën gedaan, die tot heden niet geresulteerd heeft in storting van gelden ten behoeve van de gezondheidszorg in het binnenland', aldus de verklaring van de organisatie. 

KNVB start deze week opleiding Trainer Coach III Zaalvoetbal in Suriname

Surinaamse Zaalvoetbalbond kan rekenen op Nederlandse steun


De KNVB start deze week een opleiding Trainer Coach III Zaalvoetbal in Suriname. Vanuit de samenwerking tussen de KNVB en de Surinaamse Voetbalbond (SVB) kan ook de Surinaamse Zaalvoetbalbond (SZVB) rekenen op een helpende hand vanuit Nederland. Dat meldt voetbalrotterdam.nl vandaag, zaterdag 16 juli 2016.

Vanuit KNVB Worldcoaches en een afvaardiging van de Nederlandse zaalvoetbaltak worden er de komende periode cursussen gegeven aan lokale coaches. De cursusgroep bestaat uit veld- en zaalvoetbalinternationals, coaches afkomstig vanuit veld- en zaalclubs, leraren/docenten, maar ook mensen die met de jeugd in de wijken werken. Op deze wijze hoopt de KNVB, SVB- en SZVB-coaches op te leiden die jongeren door middel van zaalvoetbal op sportief en sociaal gebied op een positieve manier kunnen beïnvloeden. Daarnaast wordt ook getracht het zaalvoetbal in zijn geheel naar een hoger plan te tillen.

 Afvaardigingen van de KNVB waren dit jaar al eerder in Suriname voor diverse clinics, het openen van miniveldjes en de afsluiting van andere cursussen vanuit het WordCoaches programma.

In januari waren onder anderen bondsvoorzitter Michael van Praag en directeur betaald voetbal Bert van Oostveen, in Suriname om de samenwerking in de toekomst te bespreken. Deze bezoeken onderstrepen de aangehaalde banden met de voetbalbond in het land.

OM Curaçao vraagt Gerechtshof 'onderzoek Willems' openbaar te maken

'Het is in 't algemeen belang dat bevolking inzage krijgt in reilen en zeilen staatsbedrijven sinds 2010'


Het Openbaar Ministerie (OM) gaat het Gerechtshof vragen om de civiele enquête over het beleid van Aqualectra, Refineria di Kòrsou (RdK) en Curoil in de periode van het kabinet-Schotte openbaar te maken. Het OM acht het in het algemeen belang, dat de Curaçaose bevolking inzage krijgt in het reilen en zeilen van de overheids-nv’s sinds 2010. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 16 juli 2016.

Het rapport van Huub Willems spreekt van wanbeleid bij Aqualectra en RdK in de periode van 2010 tot 2012, waarbij er 262 miljoen gulden ‘verdampt’ is en de Raad van Commissarissen (RvC) de macht naar zich toe trok.

Het is volgens het OM eigenlijk aan de direct belanghebbenden om openbaarheid van het rapport te vragen. Dat zouden RdK, Aqualectra en Curoil zelf kunnen zijn, maar ook Fundashon Akshon Sivíl (FAS), die het onderzoek heeft aangezwengeld. Het OM wacht dat echter niet af en doet het verzoek nu zelf. Woordvoerder Norman Serphos zegt dat het OM zich ‘geroepen voelt om in het algemeen belang het Hof te vragen om openbaarheid’.

Ruben Suriel van FAS stelde gisterochtend, dat hij het niet als de taak van de actiegroep ziet om openbaarheid van het rapport aan te vragen, gezien de grote inspanningen die het heeft geleverd om de enquête aan te zwengelen en inhoudelijke bijdrages te leveren. Verder vindt hij dat er juridische stappen moeten worden gezet tegen de hoofdrolspelers van het rapport.

'Als de rechterlijke macht alleen het onderzoek doet en verder geen stappen onderneemt, dan schieten ze tekort.'

Desgevraagd laat de persvoorlichter van het Hof, Bas Jussen, weten, dat de rechterlijke macht geen uitspraken doet over de onderzoeksresultaten van het rapport: 'Het rapport spreekt voor zich, alles staat er in.' Het is aan de betrokken partijen om verdere stappen te ondernemen. Het OM zal de aanvraag voor openbaarheid van het rapport via een zitting van de raadkamer doen. Deze is nu nog met reces, waardoor de aanvraag over enkele weken zal worden behandeld.

Project ‘Mil Hóben na Trabou’ op Curaçao heeft haar bestaansrecht bewezen

Van de 204 jongeren die deelnamen aan projecten hebben 69 een baan


Na een jaar heeft het project ‘Mil Hóben na Trabou’, een baan voor duizend jongeren, van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) haar bestaansrecht bewezen. Van de 204 jongeren die aan een van de arbeidsintegratieprojecten deelnamen hebben er 69 werk gevonden. Dat meldt het ministerie, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 16 juli 2016. 

Het merendeel van de jongens en meisjes wordt door de Curaçao Drydock Company en FEFFIK (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) voorbereid op een baan als lasser/brander (28), straler/spuiter (10), ijzerwerker/pipefitter (15) of machinebankwerker (17). Anderen volgen een traject in de bejaardenzorg (20), als schoonmaker (10) of als administratief of sociaalmedewerker bij SOAW. Het naaiatelier Stichting Mater Magistra begeleidt twee jongeren, de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij vijf en UTS zes.

Vanwege het grote belang en het succes van het project, begint het ministerie voor de tweede helft van dit jaar met twee nieuwe trajecten: tegelzetter en het opzetten van een eigen bedrijf.

Gisteren vertelden de eerste tien ‘modeljongeren’ die het project voortbracht wat ‘Mil Hóben na Trabou’ voor hen heeft betekend.

Gaat u naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Japan Retail laat conservatoir beslag leggen op bankrekeningen verzekeraar New India op Curaçao

Verzekeraar, vertegenwoordigd door Seguros Muskus, is Japan Retail 10 miljoen verschuldigdOp de bankrekeningen van verzekeraar New India is gisteren conservatoir beslag gelegd door cliënt/polishouder Japan Retail in verband met een vordering van 10 miljoen gulden. De beslagrechter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft hiermee ingestemd op basis van het beslagrekest van Japans advocaat Wiek Herben, waarin gemotiveerd uiteen wordt gezet waarom beslag nu nodig is. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, zaterdag 16 juli 2016.

New India werd vooraf niet gehoord over het verzochte beslagverlof; dus was het vrijdag een verrassing toen de deurwaarder aanklopte bij The New India Assurance Company Ltd., vertegenwoordigd door Seguros Muskus aan de Fokkerweg. Het is vooral de onzekerheid dat New India ooit overgaat tot betaling en de angst dat New India dit niet kan, dat Japan Retail deze vergaande stap heeft gezet.

Ook speelt mee dat New India ‘weigerachtig’ blijft de vordering van Japan onder de polis te vergoeden met een beroep op brandstichting door Japan en opzettelijke misleiding bij het afwikkelen van de schade door Japan - terwijl de verzekeraar daar tot op heden géén bewijs van kan leveren - dat het warenhuisbedrijf meent recht en belang te hebben bij zekerheid van voldoening van haar vordering.

Het conservatoir beslag is gelegd op rekeningen van New India/Seguros Muskus bij Maduro & Curiel’s Bank, RBC Royal Bank, Girobank en Banco di Caribe. Het gaat om alle gelden, alle effecten en alle vorderingen.

Japan heeft tegenover de beslagrechter reeds aangegeven genoegen te nemen met een door New India af te geven bankgarantie. Wel eentje van 10 miljoen, want dat is de hoogte van het beslagbedrag. Omdat New India ook weigert het schadebedrag van de brand - in de nacht van 14 op 15 november 2013 waarbij het bedrijfspand en de drive-thru in vlammen opging - vast te stellen, heeft Japan dat noodgedwongen zelf gedaan met behulp van een expert. Voorlopige vaststelling van de schade bedraagt minimaal 8,5 miljoen. Er zijn ook andere kosten, zoals expertisekosten en voor recherchewerkzaamheden.

Conform voorschriften dient voor het verhaalsbedrag de vordering plus 30 procent te worden begroot. Daarom vindt Japan 10 miljoen redelijk.

Aida Nading (NDP) wil vrijstelling schoolgelden voor binnenland

'Er wordt niks wordt gedaan voor de scholen in het binnenland'


Het NDP-Assembleelid Aida Nading vindt dat bewoners in het binnenland gevrijwaard moeten worden van het betalen van schoolgeld of materiaalkosten. Dit zei de politica donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 16 juli 2016.

Volgens haar moet dit gebeuren, 'omdat er niks wordt gedaan voor de scholen in het binnenland'.

Nading was ook niet te spreken over het feit dat de toets voor de GLO-scholen reeds voor de deur is, terwijl er al vijf maanden geen elektriciteit is in het binnenland. 'Nu moeten leerlingen studeren, maar hoe verder? Kinderen in het binnenland zijn ook de toekomst van Suriname.'

Volgens Nading is dit slecht onderwijsbeleid ook een van de redenen waarom leerkrachten niet happig zijn om in het binnenland te gaan werken. De politica zei, dat leerkrachten al lange tijd vragen om boeken, stoelen en tafels, maar zij hebben nog steeds niets ontvangen.

De leerlingen in het binnenland doen, aldus Nading, heel hard hun best. Dit is volgens haar duidelijk te zien aan de prestaties aan het eind van het schooljaar.

NPS-voorzitter Rusland: 'Studenten nu dupe wanbeleid regering'

'Wij willen dat kinderen naar school kunnen gaan en als het kan met zo weinig mogelijke kosten'


NPS-fractieleider in De Nationale Assemblee Gregory Rusland zegt vandaag, zaterdag 16 juli 2016, in het Dagblad Suriname dat studenten door de abrupte verhoging van de school- en materiaalkosten de dupe zijn geworden van het wanbeleid, dat de regering in de afgelopen periode heeft gevoerd. Hij roept de regering op om die zaken terug te draaien, zodat jongeren op een goede manier de gelegenheid krijgen om de school en universiteit te bezoeken. 

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onthulde donderdag in De Nationale Assemblee (DNA), dat het inschrijfgeld voor een bachelor-opleiding op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) voor het komend schooljaar wordt vastgesteld op Srd 1.000. Donderdag is volgens hem de beslissing genomen dat voor de openbare lagere scholen en het kleuteronderwijs de materiaalkosten zijn vastgesteld op Srd 35. Het FIBOS (Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs) heeft volgens Peneux aangegeven, dat zij voor de materiaalkosten een bedrag van Srd 65 zullen hanteren voor het basisonderwijs. Het verschil ligt volgens hem in het feit dat bij bijzondere instellingen ook andere kosten gedekt moeten worden. Het gaat om de elektriciteitskosten, reparatie van gebouwen, salarissen van de bewaking en personeel die zelf worden aangetrokken, exploitatiekosten voor trainingen en additionele trainingen aan leerkrachten.

Rusland is niet blij met de manier waarop de regering van kosteloze en lage schoolkosten nu naar een totaal ander systeem is overgestapt. 'Wij moeten rekening houden met vooral de sociaal zwakkeren, maar ook de vroegere middenklasse. Als je één kind hebt, valt het soms nog mee. Maar, als je meerdere kinderen hebt die naar school moeten gaan, dan kom je in grote problemen met alle gevolgen van dien waar kinderen de scholen niet meer zullen kunnen bezoeken. Dat is niet hoe wij Suriname kennen. In Suriname willen wij hebben dat onze kinderen naar school kunnen gaan en als het kan, met zo weinig mogelijke kosten', aldus de NPS-voorzitter.

Rusland benadrukt dat binnen het Stabilisatie- en Herstelprogramma er heel veel geld wordt getrokken voor vooral de kokos- en cacao-investeringen van meer dan Srd 1 miljard. Vanuit de feiten dat men niet zo snel kan komen tot de productie en de investering, weet hij dat men onder andere daar de gelden kan halen om de scholen te voorzien, zodat de kinderen wel onderwijs de komende twee tot drie jaar zullen kunnen genieten. Hij stelt voor dat de regering met een procedure komt, waarbij toch ervoor wordt gezorgd dat de kinderen de school op adequate manier kunnen bezoeken.

'Hopelijk worden de problemen gaandeweg opgelost. Onderwijs en gezondheidszorg zijn geen dingen waarop je moet bezuinigen', aldus de politicus.

Rusland, gewezen voorzitter van het AdeKUS-bestuur, zegt dat hij in zijn periode ook zat met het probleem dat de kosten voor het draaiend houden van de universiteit in werkelijkheid veel hoger waren dan de inkomsten die werden verkregen uit de schoolgelden. 'In samenspraak met de regering werd er toen toch ervoor gekozen om de studenten niet te belasten. Er werden middelen opgebracht, zodat de universiteit consequent kon worden gefinancierd.'

De politicus zegt verder, dat de NPS ook op de voorgrond heeft gestaan bij de oprichting van de universiteit. Vanaf toen is er volgens hem gezorgd dat ‘al de mensen die nu praten en aangeven dat de kosten te laag zijn’ ook op die universiteit zijn geweest. 'Alle coalitieleden die universitair onderwijs hebben genoten, hebben bijna niet hoeven te betalen voor onderwijs. Waarom moeten wij onze jongeren nu gaan belasten met die kosten? Geef ze ook die gelegenheid die wij hebben gehad om ervoor te zorgen dat zij dja dja uma’s en dja dja mangs kunnen worden in die samenleving.'

Minister Peneux will 541 leerkrachten verplicht, met Personeelswet in de hand, muteren naar binnenland

541 Leerkrachten zouden volgens MinOWC boven formatie zijn

'Een artikel in de Personeelswet biedt ministerie ruimte om leerkrachten in binnenland te plaatsen'


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zal voortaan gebruik maken van de Personeelswet om scholen in het binnenland adequaat te kunnen voorzien van leerkrachten. Dit zei minister Onderwijs-minister Robert Peneux donderdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 16 juli 2016.

Volgens de bewindsman heeft hij op basis van een berekening een rapport ontvangen waaruit blijkt, dat het ministerie 541 leerkrachten boven de formatie heeft. Deze zullen alvast verplicht naar het binnenland worden gemuteerd. Zij worden volgens Peneux maandelijks door het ministerie betaald, terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor een klas.

'Wij zijn nu bezig met het mutatiebeleid, maar wij hebben ook gekeken naar de Personeelswet. Een artikel in de Personeelswet biedt het ministerie de ruimte om voor leerkrachten te bepalen waar hun werkplek is. Wij hopen dat wij hierdoor kunnen voorzien in de behoeften van leerkrachten in het binnenland.'

De bewindsman benadrukte, dat het ministerie er alles aan zal doen om het weinige kader dat er is op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en alle docenten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de vorming van wetenschappelijk kader te behouden.

Het was het Assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte van de PALU die de bewindsman op dit punt wees. Volgens de politicus zijn er een heleboel leerkrachten die bewust voor het beroep hebben gekozen, maar weigeren lessen in zowel het binnenland als de districten te verzorgen. Hij wilde graag weten wat het standpunt was van de regering met betrekking tot dit probleem.

Man (28) verongelukt tijdens zoeken naar podisiri in bos te Waterland

Jimmy Aroma aangetroffen onder een omgehakte boom


De politie van Domburg heeft donderdag het lichaam van de 28-jarige Jimmy Aroma (28) in het bos te Waterland aangetroffen. Aroma was dinsdag met twee vrienden op zoek gegaan naar podosiri in die omgeving, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vrijdag 15 juli 2016.

De drie mannen zochten ieder afzonderlijk en spraken af elkaar om vijf uur 's middags weer te ontmoeten. Toen zij elkaar om vijf uur weer troffen, besloot Aroma nog iets langer te gaan zoeken. Na een poosje zagen de twee vrienden Jimmy echter niet terugkomen en gingen naar hem op zoek.

Hun zoektocht leverde niet het gewenste resultaat op dus deden zij een melding van vermissing op het politiebureau van Domburg. De volgende dag zetten de twee vrienden samen met familieleden en kennissen de zoekactie voort. Ook deze leverde niets op.

De zoekactie werd donderdag samen met de politie voortgezet. Uiteindelijk werd het lichaam van Aroma onder een omgehakte boomstam aangetroffen. Het slachtoffer moet de boom hebben omgehakt en er onder terecht zijn gekomen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

 Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd het lichaam afgestaan aan de nabestaanden,

Agenten gaan bij wet apart salaris ontvangen en stappen uit FISO

Nieuwe bezoldigingsstructuur moet per januari 2017 effectief zijn


Op de valreep heeft het huidige bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) gisteren, vrijdag 15 juli 2016, van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie bericht gekregen, dat de politie apart zal worden bezoldigd. Dit zal bij wet gebeuren. Het gaat om een principe-akkoord waarover verder onderhandeld zal worden. Robby Ramjiawan, die afscheid neemt als bondsvoorzitter, deelde tijdens een spoed persconferentie mee, dat deze wens al jaren leefde binnen het Korps Politie Suriname (KPS), aldus Starnieuws. 

Bij de SPB vinden maandag bestuursverkiezingen plaats. Het nieuwe bestuur zal hiermee verder aan de slag gaan. Het principe-akkoord moet nog voorgelegd worden aan de algemene ledenvergadering, deelde Ramjiawan mee.

De voorbereidingen zullen nog enige tijd in beslag nemen. Het ligt in de bedoeling om per januari 2017 de nieuwe bezoldiging in te laten gaan. Het Kabinet van de President zou akkoord zijn gegaan volgens mededelingen van de minister gedaan aan de bondsvoorzitter.

Ramjiawan zei, dat minister Van Dijk-Silos bij haar aantreden reeds te kennen had gegeven, dat het KPS apart bezoldigd dient te worden. Tot nu toe kon er niet onderhandeld worden over een betere waardering van de politieambtenaren, omdat zij deel uitmaken van het FISO, Functie Informatie Systeem van de Overheid.

De SPB-voorzitter zei verder ook nog, dat er beschuldigingen zijn geuit tegen hem en het bestuur over malversaties met een terrein naast het politiesecretariaat aan de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo. Ramjiawan had alle stukken bij zich en stelde die ter inzage van de pers en leden van de bond. Het nieuwe bestuur zal alle stukken overhandigd krijgen na de verkiezingen.

Jogi (VHP): 'Minister Dodson toont geen karakter door aan te blijven'

'De minister heeft geen moraal en ethiek getoond'

'Dodson is slechts een pion nu en wordt op het schaakbord geplaatst'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, nooit verlegen om scherpe bewoordingen, heeft niet genoeg woorden, aldus Starnieuws vanochtend, zaterdag 16 juli 2016, om te beschrijven dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen geen karakter heeft getoond door aan te blijven. 

'Dan heeft hij voor de vorm zijn portefeuille aangeboden. DOE is door de president uit de coalitie gezet. De minister heeft geen moraal en ethiek getoond, terwijl de partij waar hij uit komt, daarvoor staat. Het is president Desi Bouterse gelukt om DOE door te zagen', zegt Jogi.

De politicus had eerder opgeroepen dat Dodson zich niet moest laten gebruiken om zijn partij door te zagen. 'Dodson is slechts een pion nu. Hij heeft geen basis om op terug te vallen. Hij zat namens DOE in de regering. Nu wordt hij op het schaakbord geplaatst en moet wachten tot hij weer verplaatst wordt door de president. Hij heeft geen zelfbeschikkingsrecht meer.'

Het Assembleelid vindt dat er geen sprake is van nationaal belang. 'Toen Dodson zijn portefeuille aanbood vorige week, speelde er toen geen nationaal belang? Als je je functie ter beschikking stelt, doe je dat bewust en niet in de hoop dat deze niet zal worden geaccepteerd', stelt Jogi.

'Hij is pas komen kijken. Het is puur eigen belang dat hij tegen alle principes in blijft. Het is politieke hebzucht ten koste van de eigen partij.'

Dodson blijft aan als minister van Natuurlijke Hulpbronnen

DOE-bewindsman gaat in op verzoek van president Bouterse


Regilio Dodson blijft minister van Natuurlijke Hulpbronnen. President Desi Bouterse heeft Dodson gevraagd om aan te blijven als minister. Starnieuws bericht vrijdagavond 15 juli 2016 te hebben vernomen, dat Dodson dit heeft aanvaard. 

De president heeft vandaag een langdurig onderhoud gehad met Dodson op zijn buitenverblijf te Brokobaka.

DOE, de partij van Dodson, werd vorige week vrijdag uit de coalitie gezet door Bouterse. De volgende dag stelde Dodson zijn functie ter beschikking van de president. Hij zei dit te doen uit egards voor zijn partij. Namens deze partij is hij benoemd tot minister.

Bouterse heeft Dodson gevraagd om aan te blijven in 's lands belang en zijn werkzaamheden voort te zetten. Hij heeft besloten in te gaan op de vraag van de president.

Harriette Ramdien (VHP): 'Van Dijk-Silos slaapt als Doornroosje'

'Zij alleen ziet en hoort niet, dat de criminaliteit is verergerd'


De VHP-politica Harriete Ramdien uit Nickerie maakt zich ernstig zorgen over de criminaliteit, die reeds geruime tijd bijzonder is verruwd en een aantal mensenlevens heeft gekost. Het beleid van de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, geniet bepaald geen schoonheidsprijs volgens Ramdien. 

Zij meent dat de bewindsvrouwe 'de grootste teleurstelling is voor het volk'.

'Van Dijk-Silos slaapt als Doornroosje, zij alleen ziet en hoort niet dat de criminaliteit is verergerd. Voor mijn part mag zij blijven slapen', aldus Ramdien vrijdag 15 juli 2016 in het Dagblad Suriname.

Ramdien vindt het ook absurd, dat de minister denkt het recht te hebben verschillende instituten te beledigen. Zij heeft haar gal gespuugd op de rechterlijke macht en heeft deze ook zwaar beledigd. 'Wanneer personen en organen niet naar haar pijpen dansen, krijgen zij een scala aan verwijten en beledigingen.'

Ramdien had echt hoge verwachtingen van deze minister, maar het blijkt dat haar prestatie meer dan benedenmaats is. Dat de gezamenlijke oppositie haar vertrek eist als minister, vindt Ramdien terecht. Maar, tot haar grootste teleurstelling blijkt dat de minister geen afstand wil nemen van haar ministerszetel.