zondag 17 juli 2016

Karta-Bink (Pertjajah Luhur) vreest voor drop-outs door misleiding in onderwijssysteem

Politica blijft ervoor pleiten dat, conform artikel 39 Grondwet, onderwijs toegankelijk moet zijn voor elk kind


'Geen inschrijfgeld, maar wel materiaalkosten die in rekening worden gebracht. Dit is pure misleiding binnen het onderwijssysteem’, zegt het Pertjajah Luhur-Assembleelid Ingrid Karta-Bink vandaag, zondag 17 juli 2016, in de webeditie van het Dagblad Suriname.

Leerlingen van de openbare lagere scholen moeten een bedrag van Srd 35 gaan betalen voor materiaalkosten. Die van de gemeentescholen moeten Srd 60 neertellen. De politica is enorm bezorgd.

Karta-Bink, die jaren als schooldirectrice heeft gewerkt, legt uit dat de zogeheten materiaalkosten ouders voor een keuze gaan laten. Gaan zij hun kinderen naar school sturen of liever thuis houden om de kosten te helpen dekken in deze financieel moeilijke tijd. Dit is de bron voor drop-outs, prostitutie en criminaliteit.

De gewezen schooldirectrice hoopt van harte, dat zoals de onderwijsminister de garantie heeft geboden, dat de leerlingen wiens ouders geen materiaalkosten kunnen betalen, niet afgeschreven worden, ook bewaarheid wordt. Feit is dat de materiaalkosten nog voor eind van het schooljaar in augustus voldaan moeten worden. De regering heeft tussen neus en lippen door een subsidie aangekondigd voor minder draagkrachtige ouders met schoolgaande kinderen. Wat deze subsidie inhoudt is echter nog een raadsel.

De politica schetst het schril contrast tussen hetgeen staat opgenomen in het Stabilisatie- en Herstelplan en de harde werkelijkheid. Zo wordt in hoofdstuk 3 de garantie geboden, dat er gratis onderwijs verstrekt zal worden, terwijl elk kind in realiteit Srd 35 moet betalen voor materiaalkosten, een verkapte vorm van inschrijfgeld. Karta-Bink kan zich nog herinneren, dat zij de desbetreffende deskundigen, die zich hadden gebogen over het samenstellen van het Stabilisatie- en Herstelplan, nog erop had gewezen, dat er geruchten waren dat schoolkinderen materiaalkosten zouden moeten betalen. ‘Ik werd toen gecorrigeerd, van het was maar een gerucht.’

Zij blijft ervoor pleiten dat volgens artikel 39 van de Grondwet onderwijs toegankelijk moet zijn voor elk kind. En dat gratis onderwijs een staatszorg betreft voor kinderen tussen de 3 en 16 jaar oud.

Onderneming wil 4.000 woningen gaan bouwen

Gestart wordt met bouw 93 woningen in Paramaribo-Noord


De zogenoemde Stichting Joint Ventures Suriname (JVS) International Business Group (met vestigingen ook in Nederland, België en op Aruba), onder voorzitterschap van Vijai Joella, is van plan 4.000 woningen te bouwen. Een Memorandum Of Understanding werd gisteren in Royal Torarica getekend voor de bouw van 93 woningen in Paramaribo-Noord. 

'Dit vormt de eerste fase uit de reeks van 4.000 woningen die landelijk wordt opgezet door samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en de JVS-International Bussiness Group', zegt Joella vandaag, zondag 17 juli 2016, op Starnieuws.

De woningen worden in driehonderd werkbare werkdagen opgeleverd. Op 18 juli vinden zowel de mobilisatie van bouwmaterialen als de start van de werkzaamheden plaats. De bedrijven Sura Metals N.V., Prako Trucks & Heavy Equipment N.V., Bouwmaterialenbedrijf Sewnath en Greenhills N.V. dragen zorg voor de oplevering van de eerste groep van 93 woningen.

Aan het landelijke project nemen 41 Surinaamse bedrijven deel. Er is een voorbereidingstijd van twee jaren nodig geweest om alles rond te krijgen. De woningen zijn 53 tot 98 vierkante meter groot en worden gebouwd op percelen van 400 tot 650 vierkante meter. De woningen zijn voornamelijk gericht op de lagere inkomensgroepen en de middenklasse. De financiering geschiedt door diverse banken, pensioen fondsen en het International Finance Fund.

Met dit project wordt ingespeeld op de enorme behoefte aan woningen. Het gaat om ongeveer 40.000 mensen. Verder hebben de toeleveringsbedrijven, constructiewerkers, bouwmaterialen zaken, civieltechnische bedrijven een verlaagd werkaanbod door de terugval in de economie. Op deze manier hebben zij toch nog kans om een kleine winst te maken, zegt Joella. Een gemiddelde woning plus perceel kost 35.000 euro. Er zijn op maat gesneden betalings- en financieringsvoorstellen per koper. 'Dit is het bijzondere van dit initiatief en het onderscheid zich van andere projecten', meent Joella. De huizen worden gebouwd op verschillende verkavelingsprojecten.

DA'91 voorzitter: 'Constitutioneel Hof als instrument voor straffeloosheid'

'Urgentie bij behandeling conceptwet Constitutioneel Hof uit vrees voor voortzetting 8 decemberproces'


De plotselinge urgentie bij de behandeling in het parlement van de conceptwet voor instelling van het Constitutioneel Hof is volgens Angelic Alihusain-del Castilho, voorzitster van DA'91, op zijn zachtst uitgedrukt bedenkelijk. Zij ontkomt niet aan de indruk, dat deze zogenaamde urgentie slechts te maken heeft met de vrees voor een voortzetting van het 8 decemberstrafproces. Het lijkt volgens haar niets anders te zijn dan de zoveelste ingreep, na de onacceptabele wijziging van de Amnestiewet, het onrechtmatig aanwenden van artikel 148 van de Grondwet, door de wetgevende en uitvoerende macht en de president. 

‘Dit om te interveniëren in een lopende rechtszaak en een gerechtelijk vonnis in de 8 decembermoordenstrafzaak te voorkomen of op zijn minst te vertragen. Wat als zeer opvallend en ook zeer kwalijk bevonden wordt, is dat dezelfde persoon die hoofdverdachte is in het lopende proces, degene is die de leden van het in te stellen Constitutioneel Hof moet benoemen. Dat er sprake is van ernstig conflict of interest is nog een milde uitdrukking.’ 

‘Het Constitutioneel Hof wordt genoemd in de Grondwet net als vele andere artikelen en vermeld dat het nog organieke wetten vereist. Er zijn daaronder zeker wetten die veel meer onder noemer van urgentie geplaatst zouden kunnen worden zoals bijvoorbeeld artikel 79 die Assembleeleden het recht op onderzoek toekent. Dit recht bekend als enquête recht geniet naar gevoel van de politica veel meer prioriteit gezien de vele bestuurlijke schandalen die deze en de vorige regering op hun kerfstok hebben en nader onderzoek vereisen. De Assemblee moet met spoed zaken behandelen over de catastrofale gevolgen van de door populisme gedreven aanname van de sociale wetten die ondeugdelijk waren voorbereid en ondeugdelijk in uitvoering zijn gebracht. Als gevolg waarvan nu kwalitatieve medische zorg steeds minder gegarandeerd is voor de gemiddelde burger. Hetzelfde geldt voor ons onderwijs, waar wederom door populisme gedreven onnadenkende besluiten zijn afgekondigd voor afschaffing van inschrijfgelden en nu ouders ter elfder ure geconfronteerd worden met herinvoering en verhoging van deze gelden’, zegt Alihusain-del Castilho.

De politica geeft liever voorkeur aan de Anti-Corruptiewet, gezien het volk sinds 2010 dagelijks geconfronteerd wordt met onverklaarde en ondeugdelijke uitgaven, aanwendingen en bestedingen van ‘s landsmiddelen van een formaat die tot dan toe ongekend was in de samenleving.

'En gezien onze economische situatie zou ik verwachten dat we zo snel mogelijk alle gestolen gelden willen terugvorderen. Voeg daaraan toe de Wet op Openbaarheid van Bestuur en de afschaffing van de muilkorfwetgeving. Dat zijn pas wetten waarmee de Assemblee een bijdrage levert aan de daadwerkelijke verbetering van het dagelijks leven van de burger en de daadwerkelijke versterking van de democratie. Het moet ook duidelijk zijn, dat een wet op het Constitutioneel Hof zich zeker niet leent voor een snel snel behandeling, want er zitten heel wat juridische en maatschappelijke haken en ogen aan. Ook de bemensing van het Hof zal de nodige tijd vereisen, aangezien het zeer zwaarwichtige taken en bevoegdheden zijn waar dit Hof mee belast wordt. Het mag nooit de bedoeling zijn dat het Constitutioneel Hof verwordt tot een instrument/agent van de uitvoerende en wetgevende macht, waar het ten dienste is van de uitvoering van een repressief beleid middels zogenaamde toetsing van wetten en waar de benoemden geen uitspraak doen in het belang van recht en rechtvaardigheid, maar ter bescherming van een persoon', meent Alihusain-del Castilho.

'De vicevoorzitter met zijn uitspraken in het parlement versterkt echter nog meer de indruk dat de instelling van het Constitutioneel Hof haast heeft om de huidige regering/coalitie quasi-legitiem te vrijwaren van gerechtelijke vonnissen reeds gedaan, kwestie terugroeping, en op kort termijn verwachtende 8 decemberstrafproces. Deze overhaaste actie van de president en zijn coalitie is de zoveelste bevestiging dat hij en zijn regering het rechterlijk oordeel in de decembermoorden kwestie trachten te ontlopen. Het Constitutioneel Hof dus als een instrument voor straffeloosheid. Dit is zeker niet in het belang van Suriname op weg naar een volwassen democratie', aldus Alihusain-del Castilho.

Suriname stijgt 20 plaatsen op FIFA's wereldranglijst

Plaats 170 nu gereserveerd voor Suriname


Suriname heeft stappen vooruit gemaakt op de FIFA's-wereldranglijst. In de nieuwste editie staat 'Natio' op de 170e plek - van in totaal 209 landen -, twintig plaatsen hoger dan de vorige rangschikking van 2 juni. In de CONCACAF-zone staat de nationale selectie nu op de 25e plaats. Het moet onder andere buurland Guyana (17), Curaçao (18) en Aruba (20) voor zich dulden. De Bahamas is op plek 35 de hekkensluiter. Dit meldt vandaag, zondag 17 juli 2016, de online editie van de Ware Tijd.

Het beste CONCACAF-land op dit moment is Mexico, gevolgd door Verenigde Staten en Costa Rica.

De stijging van Suriname op de FIFA-ranglijst en in de CONCACAF-zone komt door de recente resultaten in de regio. Suriname won op 4 juni zijn laatste interland in Caribbean Cup-verband voor eigen publiek met 2-1 van Saint Vincent & the Grenadines en kwalificeerde zich zodoende voor de derde ronde.

'Natio' speelt op 6 oktober in de Guyanese hoofdstad Georgetown tegen het gastland. Drie dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen Jamaica.

PCS start eind juli bevolkingsonderzoek naar alcohol- en drugsgebruik in Paramaribo

Ook onderzoek naar beleving van depressie en angstklachten


Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) start eind juli een bevolkingsonderzoek in Paramaribo naar het gebruik van alcohol en drugs en de beleving van depressie en angstklachten. Het onderzoek wordt gehouden in de ressorten Beekhuizen, Blauwgrond, Centrum, Flora, Latour, Livorno, Munder, Pontbuiten, Rainville, Tammenga, Weg naar Zee en Welgelegen. De adressen zijn willekeurig  gekozen door het Algemeen Bureau voor de Statistiek om een representatieve onderzoekspopulatie te hebben om een wetenschappelijk betrouwbare uitspraak te kunnen doen over Paramaribo. 

Het gaat om een onderzoekspopulatie van zo'n 2.500 personen in de leeftijdsklasse van 16 tot 64 jaar, aldus het PCS mee. Teamleider van het onderzoek en waarnemend medisch directeur van het PCS, Rudi Dwarkasing, benadrukt het belang van de wetenschappelijk onderbouwde cijfers die uit het onderzoek in Paramaribo moeten komen.

'Met behulp van het onderzoek worden er belangrijke cijfers verkregen over de prevalentie van de gemeten psychische klachten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen er prioriteiten voor het beleid gesteld worden.'

Het onderzoek wordt verricht in samenwerking met ARKIN in Amsterdam - daar worden mensen behandeld met psychiatrische stoornissen en complexe psychische- en verslavingsproblematiek. Arkin is tevens een vooraanstaand opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg is Arkin één van de grotere instellingen in Nederland. - waarbij het onderzoeksteam in Suriname bestaat uit de psychiaters Rudi Dwarkasing, Vincent Lumsden, Randhir Nanda en de psychologen Raj Jadnanansing en Sheanen Danoe. Voorbereidend op het onderzoek worden drie trainingen verzorgd voor studenten van de Anton de Kom Universiteit Suriname in het afnemen van de vragenlijsten.

Simultaan met het onderzoek loopt de promotie van e-mental health, zegt psycholoog en lid van het onderzoeksteam Sheanen Danoe. 'Wij bieden hiermee als eerste in de regio hulp voor psychische problemen en problematisch alcoholgebruik via het internet. Het gaat vooral om de laagdrempeligheid, anonimiteit en het feit dat het 24 uur per dag beschikbaar is.'

Het bevorderen en optimaliseren van de geestelijke gezondheidszorg met behulp van internet en Communicatie Technologie (ICT) wordt e-mental health genoemd. Verschillende e-mental health programma’s worden al decennia lang aangeboden door Europese en Amerikaanse hulpverleners en zijn, in vergelijking met de traditionele face-to-face variant van hulpverlening, even effectief gebleken.

Via de website www.ehealth.sr worden in Suriname momenteel twee modules aangeboden die zich richten op problematisch alcoholgebruik en depressieve klachten. Deze twee modules zijn gebaseerd op de cognitieve- en gedragstherapie en technieken uit de motiverende gespreksvoering, waarbij de gebruiker verschillende oefenopdrachten krijgt.

In februari 2016 presenteerde het PCS de onderzoeksresultaten over het voorkomen en de ernst van problematisch alcoholgebruik, angst en/of depressieklachten in Nickerie. Door het onderzoeksteam van het PCS werden 1.030 personen geïnterviewd. De screeningsinstrumenten hebben uitgewezen dat bij 18.5% mogelijk sprake was van depressie. Zowel gegeneraliseerde angstklachten alsook paniekklachten lagen net onder de 29%. De indicatie voor problematisch alcohol gebruik, is 8.9%, overwegend bij mannen.

'Iedereen die naar Brokobaka gaat, komt met een kapotte rug terug'

'Als Dodson werkelijk uit egards voor DOE zijn portefeuille neerlegde, had hij zijn biezen moeten pakken'

DOE-minister handelt uit eigen belang


'Iedereen die naar Brokobaka gaat, komt met een kapotte rug terug. Dit is ook met minister Dodson gebeurd.' Woorden vanochtend, zondag 17 juli 2016, op Starnieuws van het NPS-hoofdbestuurslid Wayne Telgt. Hij zegt, dat het de president weer gelukt is om nog een partij te breken. Telgt gelooft helemaal niet in 's lands belang. Hij vindt dat het puur om eigen belang gaat van Dodson om minister te blijven, dit ten koste van DOE die hij vertegenwoordigde in het kabinet. 

Telgt voert aan, dat een persoonlijk probleem van Desi Bouterse verheven wordt tot een probleem van de president en de regering. Net als met de wijziging van de Amnestiewet, is met de resolutie op basis van artikel 148 van de Grondwet weer ingegrepen in een proces dat onder de hamer van de rechter ligt. Hoewel Bouterse voorzitter is van de Nationale Democratische Partij en op democratische basis president is geworden, handelt hij volgens Telgt niet democratisch.

'Ik had verwacht dat DOE het zou zien aankomen dat zij uit de coalitie zou worden gezet. Dat is ook gebeurd met BEP in 2012 toen deze partij weigerde om voor de wijziging van de Amnestiewet te stemmen', stelt Telgt.

Hij vindt dat Carl Breeveld als voorzitter van DOE politiek niet volwassen genoeg is, anders was de partij uit eigen beweging uit de coalitie gestapt. De NPS'er zegt verder, dat Dodson in interviews duidelijk heeft laten blijken dat hij de brief waarin hij zijn functie ter beschikking stelde, voor de vorm had geschreven. 'Als hij werkelijk uit egards voor DOE zijn portefeuille neerlegde, moest hij zijn biezen pakken en weggaan. Maar, dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft het aan de president overgelaten om te bepalen of hij zijn ontslag accepteert.'

Telgt stelt, dat Dodson eigenlijk terug is naar de NDP. De politicus voert aan dat tot nu toe alle partijen die met de NDP gewerkt hebben er gehavend uit zijn gekomen. Hij brengt in herinnering dat de president openlijk heeft aangegeven graag met de NPS samen te willen werken. 'Ik ben er trots op dat de NPS de rug recht heeft gehouden en is gebleven waar het volk ons gestuurd heeft, namelijk in de oppositiebanken onze bijdrage te leveren. Bij de volgende verkiezingen komen wij terug en zullen de economie, de democratie en de rechtsstaat die enorm is uitgehold, herstellen.'

SER hoopt binnen maand een eerste deeladvies gereed te hebben over Stabilisatie- en Herstelplan regering

'We zijn afgelopen zes weken hard bezig geweest om vast te stellen welke compenserende maatregelen getroffen moeten worden'


De Sociaal Economische Raad (SER) denkt binnen een maand het eerste deeladvies te hebben geformuleerd voor de regering over het Stabilistie- en Herstelprograma. Eind mei werd de raad al gevraagd om advies over compenserende maatregelen in verband met het programma. 

'De deelrapporten zijn in principe af en we zijn in een fase van consultatie met belangengroepen', zegt SER-voorzitter Ferdinand Welzijn (zie foto - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant) vandaag, zondag 17 juli 2016, in de webeditie van de Ware Tijd. 

Het 24 personen tellende orgaan wil een gedragen advies uitbrengen. Daarom is er breed maatschappelijk overleg geweest. 'We zijn de afgelopen zes weken hard bezig geweest om vast te stellen welke compenserende maatregelen getroffen moeten worden en welk flankerend beleid gevoerd moet worden', zegt de voorzitter, die niet wil ingaan op wat besproken wordt.

Het zal het eerste advies zijn dat de SER uitbrengt. Welzjn vindt niet dat de SER laat gevraagd is om haar mening te geven. Hij meent dat mede door de crisis mensen zich ertoe geroepen voelen om actief te participeren in het zoeken naar duurzame oplossingen. 'Het zijn concrete zaken die aan de regering zullen worden voorgesteld. Het wordt geen theoretisch verhaal.'

De SER bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en werknemersorganisaties.

Situatie rond opvolging ingeslapen granman Belfon Aboikoni blijft verhit

Twee groepen blijven van mening verschillen


Groep Albert Aboikoni doet aangifte tegen 'concurrerende' groep - Deursloten kantoor overleden granman kapotgeslagen


De puru blaka die vrijdag gepland stond te Asindonhopo heeft normaal voortgang gehad. Hiermee meent de groep Saramaccaners, die hierachter zit, de rouwperiode in verband met het overlijden van grootopperhoofd Belfon Aboikonie te hebben afgesloten. De rituelen waren vrijdagnacht begonnen en zijn met een broko dey gisterochtend afgerond. Dit zegt Ernie Landveld, die de groep ondersteunt, aldus de webeditie van de Ware Tijd van vandaag, zondag 17 juli 2016.

Hoofdkapitein Albert Aboikoni blijft er echter bij, dat de groep onrechtmatige handelingen heeft gepleegd door de puru blaka op eigen houtje te voltrekken. Onder zijn leiding zal dit officieel in september plaatsvinden. Tegen de groep die vrijdag bezig was, heeft Aboikoni aangifte gedaan. Hij is van mening, dat die geen belang had om zijn residentie binnen te dringen om daar activiteiten te ontplooien.

'Ik ben de hoogste in rang. Ik ben hoofdverantwoordelijk. Zij hebben daar niets te zoeken. Je gaat iemands huis toch niet ongevraagd binnen; dat is inbreken.' Volgens de hoofdkapitein zijn de deursloten van het kantoor van de overleden granman kapotgeslagen om naar binnen te gaan. Hij heeft vrijdagnacht enkele 'wachters' op de locatie geplaatst om een oogje in het zeil te houden.

Landveld zegt dat hij zelf niet aanwezig was, maar dat hij ervan overtuigd is dat zijn groep de sloten niet kapot heeft geslagen. 'Wij zijn niet in het kantoor gegaan.'

De ruzie binnen de Saramaccaanse gemeenschap over de opvolging van de overleden granman Belfon Aboikonie duurt al vele maanden. De twee groepen gunnen het elkaar niet om een granman naar voren te schuiven.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zei eerder, dat hij de groep van Landveld heeft gevraagd om de rituelen ter afsluiting van de rouwperiode nog niet te voltrekken. Hij is namelijk voorstander van een overeenstemming tussen de twee partijen. Dikan beloofde wel in te grijpen, als de openbare orde in het gedrang zou dreigen te komen.

181 Illegalen zijn in juni Suriname uitgezet

Chinezen (74) en Brazilianen (68) voeren de lijst aan


In de maand juni zijn 181 illegalen het land uitgezet door de afdeling Vreemdelingen Dienst van het Korps Politie Suriname, zo meldt de afdeling Public Relations van het korps vandaag, zondag 17 juli 2016. Het gaat om personen met diverse nationaliteiten. 

Chinezen (74) en Brazilianen (68) waren de grootste groep. Verder gaat het om 21 Vietnamezen, 2 Indonesiërs, 5 Filipijnen, 2 Nederlanders, 1 Chileen, 1 Pakistaan, 1 Haïtiaanse, 1 Colombiaanse en 1 Venezolaan.

De meeste van de uitgezette vreemdelingen mogen na een jaar, indien hun documenten in orde zijn, Suriname weer binnenkomen.

Een op de vier kinderen in Suriname te zwaar door ongezonde leefstijl

Voorlopige onderzoeksresultaten van in 2013 in Paramaribo uitgevoerd proefproject

Onderzoek wordt in oktober gecontinueerd in Para - Meeste te zware kinderen zijn Javaans


Een op de vier kinderen in Suriname is te zwaar door een ongezonde leefstijl. Dit blijk uit de voorlopige onderzoeksresultaten van de Soroptimist International club Paramaribo. De club is een serviceorganisatie van vakvrouwen, die zich jaren heeft beziggehouden met onderzoek naar de risicofactoren van diabetes type 2 bij kinderen. Het proefproject werd overigens al in 2013 in Paramaribo uitgevoerd. 

Jerry Toelsie van de Medische Faculteit heeft de voorlopige cijfers woensdagavond gepresenteerd aan partners en belanghebbende groepen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zondag 17 juli 2016.

De motor achter het project, Rika Morpurgo, zegt dat de voorlopige resultaten zullen worden verstrekt aan de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Volksgezondheid, met de bedoeling die te gebruiken bij het ontwikkelen van beleid.

Er zijn tot nu toe 3.229 scholieren onderzocht, van wie 51 procent meisjes. Zevenenvijftig procent van de onderzochte kinderen heeft een normaal gewicht, zestien procent heeft overgewicht en negen procent extreem overgewicht, ook bekend als obesitas. Een verrassend resultaat is dat van de kinderen met normaal gewicht of overgewicht achttien procent aan ondergewicht lijdt. De meeste 'zware' kinderen zijn Javaans. Ongeveer 6 procent van de onderzochte kinderen heeft te hoge bloedsuikerwaarden die gerelateerd zijn aan het overgewicht.

De resultaten bleken, aan de hand van de vragen die gesteld werden door de aanwezigen, toch verrassend te zijn overgekomen. Enkele personen lieten duidelijk van hun grote bezorgdheid merken. 

Het onderzoek wordt in oktober voortgezet, wanneer leerlingen van lagere scholen in Para zullen worden onderzocht. Het is al uitgevoerd in Nickerie, Coronie, Saramacca en Commewijne. Tijdens de screening wordt de zogenoemde 'body mass index' (zie afbeelding - Bron: scoop.it) van de kinderen gemeten. Hierdoor kan gelijk worden vastgesteld of een kind te licht is, normaal weegt of te zwaar is. Kinderen die een afwijkende waarde vertonen worden direct, met toestemming van de ouders, verwezen naar een huisarts.

VHP-voorzitter Santokhi: 'De tolerantie die wij hebben is een voorbeeld voor andere landen'

VHP houdt in partijcentrum De Olifant een 'Ied Milan'

(Bron foto: VHP)

De VHP heeft gisteren, zaterdag 16 juli 2016, in haar partijcentrum De Olifant in Paramaribo een 'Ied milan' gehouden. Behalve samen het einde van de vastenmaand vieren, worden ook de banden onderling versterkt, sprak VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. 

Hieronder de volledige tekst van de toespraak van Santokhi:

Doekhie (NDP) vindt dat aan bezoekers casino's geen beperkingen mogen worden opgelegd

'Niemand mag aan het zelfbeschikkingsrecht van anderen komen'

Doekhie staat met zijn visie lijnrecht tegenover zijn fractievoorzitter Misiekaba


Het altijd welbespraakte NDP-Assembleelid Rachied Doekhie vindt dat er geen beperking opgelegd mag worden aan mensen die naar het casino willen. 'Niemand mag aan het zelfbeschikkingsrecht van anderen komen. De Grondwet garandeert iedereen recht op vrijheid. Als iemand elke dag naar een discotheek, bioscoop of casino wil gaan, mag die persoon niet gehinderd worden hierin', zegt Doekhie vanochtend, zondag 17 juli 2016, op Starnieuws. 

Doekhie zegt dat hij het heel goed kan vinden met fractieleider André Misiekaba, maar voor deze ene keer verschilt hij van mening met hem. Misiekaba is een van de initiatiefnemers voor de wijziging van de Wet op Hazardspelen 1962.

'Mijn mening heb ik ook kenbaar gemaakt aan de fractieleider. Ik denk dat wij elkaar zullen kunnen vinden uiteindelijk', meent Doekhie.

Misiekaba voerde tijdens de behandeling van de wetswijziging in De Nationale Assemblee aan, dat al die jaren een gedoogbeleid is gevoerd. Bij wet is het verboden voor Surinamers om zelfstandig een casino te bezoeken. De casino's zitten vol Surinamers. Met de wetswijziging wordt casinobezoek niet verboden. De initiatiefnemers vinden wel, dat onderzoek moet plaatsvinden door de Gaming Board als iemand 27 dagen in drie maanden naar een casino is geweest. Dit betekent volgens Misiekaba niet dat de persoon dan niet meer naar een casino mag, maar onderzocht moet worden of er sprake is van verslaving.

Doekhie vindt daarentegen, dat niemand rekenschap hoeft te geven aan de Gaming Board. Mensen moeten volgens hem worden vrijgelaten. Het Assembleelid kan meegaan als het gaat om mensen die sociale bijstand krijgen van de overheid. 'Alle andere mensen moeten worden vrijgelaten. Zij mogen casino's bezoeken hoe vaak zij dat willen.'

Het Assembleelid voert aan, dat in de koloniale periode Surinamers verbannen werden van bepaalde plaatsen. 'Zo mocht ook niet iedereen naar zwembad Bikini gaan. Mensen met een donkere huidskleur werden geweerd. Dat Surinamers niet naar casino's mochten was echt niet, omdat men het zo goed meende met hen. Het is een koloniaal beleid geweest om mensen te weren. Nu moeten wij niet hetzelfde doen. Ik weet zeker dat wij hieruit zullen komen tijdens de verdere behandeling van de wet.'

Twee Surinaamse dames lichten via Facebook zo'n 50 personen op

Vrouwen laten mensen via Facebook bestellingen plaatsen die na betaling niet worden geleverd


De dames K.R. en S.M. hebben via Facebook op verschillende tijdstippen ongeveer vijftig personen opgelicht. De recherche van Regio Midden heeft de twee aangehouden. Uit het politieonderzoek is gebleken, dat de verdachten via Facebook lieten weten eigenaren van bedrijven te zijn. Zo interesseerden zij klanten om bestellingen via hen te plaatsen, waarvoor echter eerst betaald moest worden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zondag 17 juli 2016. 

Na de betalingen werd het bedrijf gesloten en opereerden zij onder een andere naam. De namen van de bedrijven waaronder zij geopereerd hebben zijn 'Kaxa’s clothing' en 'Sammy’s Fashion Imports'.

Benadeelden deden aangifte, waarna de oplichtsters woensdag 13 juli werden aangehouden. Na overleg met het Openbaar Ministerie werden de vrouwen in verzekering gesteld.

Het vermoeden bestaat dat de verdachten meerdere slachtoffers hebben gemaakt. Benadeelden worden opgeroepen zich alsnog in verbinding te stellen met de recherche van Regio Midden.

President Bouterse bevestigt via zijn kabinet officieel het aanblijven van minister Dodson

'Minister zal zijn werkzaamheden op het ministerie normaal verder uitvoeren'


Het Kabinet van de President heeft gisteren, zaterdag 16 juli 2016, in een verklaring officieel bevestigd, dat minister Regilio Dodson op zijn post blijft. Hij gaat verder met zijn werkzaamheden op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. 

De tekst van de door perschef Clifton Limburg opgestelde verklaring:

'De President van de Republiek Suriname deelt het volgende mede aan de samenleving. 

Naar aanleiding van het uittreden van de politieke organisatie 'Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)' uit de Regeringscoalitie, heeft Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, op 12 juli 2016 zijn portefeuille ter beschikking gesteld van de President. 

Na ampele overwegingen heeft de President tijdens een onderhoud met Minister Dodson, op heden 15 juli 2016, aan deze gevraagd aan te blijven en zijn werkzaamheden op het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in ‘s Lands belang voort te zetten. De Minister is ingegaan op het verzoek van de President en zal zijn werkzaamheden op genoemd Ministerie normaal verder uitvoeren.' 

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara Amsterdam, bespreekt 'truck'-aanslag in Nice en mislukte staatsgreep in Turkije

Panel gaat met advocaat Gerard Spong uitgebreid in op gang van zaken rond voortgang 8 decemberstrafproces


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 17 juli 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:
* 'Eenzame Terrorist' slaat weer toe in Franse stad Nice.
Terwijl de vele toeristen net hadden genoten van het vuurwerk in verband met de viering van de nationale feestdag 14 juli reed deze Fransman van Tunesische origine met een gehuurde vrachtwagen dwars door de mensenmenigte op de boulevard in Nice. De gevolgen waren dramatisch (tot nu toe 85 doden en honderden gewonden).
Hoe voorkom je acties van zogenoemde eenzame wolven?

* Poging tot staatsgreep in Turkije. 
President Erdogan roept het Turkse volk met succes op om zich te verzetten tegen de coupplegers. Het ziet ernaar uit dat de couppoging is mislukt en dat de democratische krachten in Turkije het hebben gewonnen van de dictatoriale. Maar, is daarmee de kous af ? Welke gevolgen zal dit hebben voor de broze interne verhoudingen / etnische groepen in Turkije?

* Premier Theresa May van Engeland is de tweede vrouwelijke premier. 
Wordt zij een tweede Margaret Thatcher of gaat zij haar eigen pragmatische stempel drukken op het Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk tijdens en na de Brexit?
Opmerkelijk is overigens haar benoeming van de flamboyante Boris Johnson (de zeer negatieve Brexit activist en oud-burgemeester van Londen) tot minister van Buitenlandse Zaken. Wie gaat hem de kunst van diplomatie bijbrengen?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Naarmate 5 augustus, de dag dat de Krijgsraad verder gaat met de behandeling van het 8 decemberproces, dichterbij komt vraagt een ieder in Suriname zich af wat de onafhankelijke rechters van de Krijgsraad gaan doen. Of gewoon doorgaan met het proces, omdat de behandeling op de terechtzitting al lang en breed is voltooid? Of de voortgang van het proces afblazen, omdat president Desi Bouterse en hoofdverdachte in het proces ervan uitgaat, dat dat het gevolg moet zijn van zijn resolutie dat 'de staatsveiligheid in gevaar komt als het proces doorgaat'. Overigens is deze conclusie door geen van de betrokken instanties deugdelijk onderbouwd.

* Met de Amsterdamse advocaat Gerard Spong - volger van het 8 decemberproces - wordt van gedachten gewisseld over de voortgang van dat proces en wat hij verwacht van de zitting van de Krijgsraad op 5 augustus.

* Kort telefonisch interview met Max Sordam met een terugblik op zijn 90e verjaardag afgelopen 12 juli in het SID-Theater Amsterdam.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Krishna Salikram en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Owen Venloo.


Dit programma wordt zondag 17 juli 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Suriname opent consulaat in Indiase stad Hyderabad

Indiase premier Narendra Modi bezoekt naar verwachting in december Suriname


Suriname heeft vrijdag een consulaat geopend in Hyderabad, India. De honorair consul van Suriname in India, Asif Iqbal, wees bij die gelegenheid op het versterken van de banden tussen India en Suriname op diverse gebieden, zo bericht zaterdag 16 juli 2016 onder andere de Indiase krant The Hindu.

Hyderabad is een van de locaties die is uitverkoren voor de zogenoemde Indo-Surinaamse Meubelontwerp Corridor. In het kader van dat project wordt hout uit Suriname verwerkt tot onderdelen voor meubels onder toezicht van het Nationaal Instituut voor Ontwerpers en voor de verkoop verscheept naar diverse plaatsen in Zuid-Amerika.


Het consulaat organiseert in oktober handelsdelegaties en officiële reizen naar Suriname. De honorair consul liet overigens verder weten, dat de premier van India, Narendra Modi (zie foto - Bron: Modi/Twitter), naar verwachting in december een bezoek brengt aan Suriname.

Het 8 Decemberproces in Suriname: Botsing van staatsmachten

'Ingreep in 8 decemberproces gebaseerd op zeldzaam en curieus beroep op art. 148 Grondwet'


ANALYSE - De Europese Unie heeft de Surinaamse regering opgeroepen de rechtstaat en de scheiding der machten te respecteren tijdens een begin deze maand in Guyana gehouden zogeheten artikel 8 Politieke Dialoog. De oproep van de EU is ingegeven door een Resolutie van 29 juni waarin de regering de procureur-generaal beveelt om met onmiddellijke ingang de vervolging te beëindigen van de verdachten van de zogeheten 8 decembermoorden. De Resolutie vindt zijn grondslag in het idee dat de staatsveiligheid van Suriname niet gediend is met het voortzetten van de vervolging van de verdachten van de roemruchte moorden in 1982. 

Deze ingreep in waarschijnlijk de belangrijkste strafzaak ooit in Suriname is gebaseerd op een zeldzaam en curieus beroep op artikel 148 van de Grondwet. Dit artikel luidt als volgt: De regering bepaalt het vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de regering in concrete gevallen aan de procureur-generaal (PG) bevelen geven met betrekking tot de vervolging. De timing van de Resolutie is niet toevallig. Het kwam een dag voor een nieuwe zitting van de Krijgsraad op 30 juni jl. waarin de auditeur-militair zijn requisitoir zou houden.

In de periode kort voor de publicatie van de Resolutie verschenen in de media berichten waarin zeer kritisch werd gereageerd op de uitspraak van de Krijgsraad om de vervolging voort te zetten. De autoriteiten reageerden geschokt. Er ontstond een gespannen sfeer in het land. De enkele jaren geleden in werking getreden Amnestiewet had immers juist tot doel het Decemberproces stop te zetten.

 Het vonnis van de Krijgsraad was het startsein voor verschillende opmerkelijke ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgden en uiteindelijk culmineerden in de omstreden Resolutie. Met enige intensiteit werd van verschillende kanten betoogd dat de rechterlijke macht op de stoel van de wetgever is gaan zitten en zich de bevoegdheid heeft toegemeten die het Constitutioneel Hof toekomt. Dit Hof is er overigens nog niet. Het wetsvoorstel daartoe wordt na jaren vertraging binnenkort behandeld.

In de media werd betekenisvol gemeld dat het leger en de politie werden geïnformeerd over de rechterlijke uitspraak. Een verwant politicus gaf de president het advies de rechterlijke macht ‘op te donderen’.

De president gaf op enig moment aan, dat er sprake was van een constitutionele crisis en informeerde het parlement vertrouwelijk aan de vooravond van de publicatie van de Resolutie dat de staatveiligheid in het geding was. Oppositionele parlementariërs en kerkelijke leiders riepen op tot rust. De rechterlijke macht kreeg overigens ook steun van verschillende sociale geledingen, waaronder de organisatie van advocaten. Via sociale media kwam een grote geruchtenstroom op gang. Verwanten riepen elkaar op voorzichtig en op alles voorbereid te zijn. Er was angst en de mensen vroegen zich af wat nu de volgende stap zou zijn. Zou het leger weer de straat op worden gestuurd?

Over de juridische houdbaarheid van de Resolutie wordt in Suriname vanzelfsprekend een intensief debat gevoerd. De regering heeft ‘in het belang van de staatsveiligheid’ de PG opdracht gegeven de vervolging stop te zetten. De staatsveiligheid zou in het geding zijn, omdat er een toename zou zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid en er gewelduitbarstingen zouden kunnen plaatsvinden. Deze wat schrale onderbouwing heeft lang niet ieder overtuigd. Dat doet niets af aan het feit, dat een oordeel over de staatsveiligheid bij uitstek een aangelegenheid is van de overheid. Deze omstandigheid en het feit dat aansluiting is gezocht bij een grondwettelijk geregelde bevoegdheid van de regering om de PG in een concrete zaak aanwijzing te geven met betrekking de vervolging, is er waarschijnlijk de verklaring voor, dat in regionale politieke fora terughoudend is gereageerd op het besluit van de regering.

De Caribische leiders verenigd in CARICOM kwamen begin deze maand eveneens bijeen in Guyana. President Bouterse heeft zijn collega’s een presentatie gegeven aangaande de actuele politieke situatie in Suriname. De CARICOM-leiders markeren een belangrijk normatief uitgangspunt. Ze memoreren kennis genomen te hebben van het commitment die president Bouterse heeft toegezegd, dat bij acties van zijn regering steeds de Grondwet en de besluiten van het parlement gerespecteerd zullen worden. Gegeven deze democratische toezegging en garantie concludeerden de regeringsleiders, dat de politieke situatie in Suriname als een interne aangelegenheid moet worden beschouwd.

Deze zienswijze is anders dan die van de EU, die in dezelfde periode juist zijn bezorgdheid heeft uitgesproken.

Een andere vraag is of de hernieuwde poging om het 8 decemberproces in de vergetelheid te doen geraken effectief zal zijn. De voortekenen zijn niet gunstig. Vanaf de staatsgreep in 1980 zijn er ingrijpende ontwikkelingen geweest in het staatsbestel en het functioneren van de staatsmachten. De rechterlijke macht is functioneel het minst veranderd en heeft zijn onafhankelijkheid, volgens de beste tradities van de Trias-leer, ten opzichte van de twee andere machten beschermd. De omstandigheden waaronder de rechters moeten werken zijn miserabel, slechte materiële en andere voorzieningen. Daarnaast is er soms daadwerkelijk sprake van intimidaties die de rechter in een betrekkelijk kleine samenleving moet ondergaan.

 Het oogmerk van de regering met de Resolutie om de vervolging onmiddellijk te doen staken, en daarmee het proces, heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Op 30 juni heeft de auditeur-militair overeenkomstig de verwachtingen tijdens de rechtszitting mededeling gedaan van de opdracht aan de PG de vervolging te staken. Volgens de berichten in de media heeft de auditeur-militair evenwel ook het volgende gezegd: ‘Als u zegt dat ik door moet gaan, dan heb ik een legitieme grond om mijn requisitoir te houden. Die is gereed’. De auditeur-militair is derhalve kennelijk bereid de vervolging voort te zetten indien de Krijgsraad dat wenst. Het primaat van de Krijgsraad in het proces wordt derhalve erkend. Deze gedragslijn komt overeen met de opvatting van advocaten van de nabestaanden, te weten dat de Resolutie van de regering aan de PG is gericht en geen opdracht kan zijn aan de rechterlijke macht.

De Krijgsraad heeft de zitting geschorst. Die zal op 5 augustus worden heropend, waarna zal blijken wat het uiteindelijk oordeel is. Er zijn drie mogelijkheden:
de aan de PG gerichte Resolutie wordt min of meer voor kennisgeving aangenomen en het strafproces wordt vervolgd; de vervolging van de decembermoorden wordt stopgezet;
de vervolging van het strafproces wordt tijdelijk opgeschort. Bijvoorbeeld in afwachting van een mogelijk oordeel van het constitutioneel hof. Wat de uiteindelijke afloop ook is, Montesquieu zou een tevreden glimlach waarschijnlijk niet hebben kunnen onderdrukken bij deze botsing der machten, die draait om het principe van de scheiding der machten en daarmee ook de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Hoe het verder ook zij, de rechterlijke macht heeft een lange adem en heeft steeds een feitelijke confrontatie om de macht vermeden. Het is mogelijk dat het op 5 augustus tot uitstel komt van de behandeling. Maar uitstel zal zeker geen afstel zijn. Een gerust gemoed is derhalve geen verstandige optie voor de verdachten. 

Deze analyse van dhr Hugo Fernandes Mendes is zaterdag 16 juli 2016 verschenen op de website sargasso.nl en verscheen eerder op het blog van het Montesquieu Instituut.

De Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) houdt samen met Schurman Advocaten en Jadnanansing & Manna, Notarissen & Juristen, een lezing over het Constitutioneel Hof. Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes is speciaal uit Nederland aangetrokken om de presentatie te verzorgen. Hij is oud-hoofddocent staatsrecht aan de Universiteit van Leiden en heeft vele publicaties op zijn naam staan onder andere over het Constitutioneel Hof in Suriname. Dit hof is bij de Grondwet van 1975 ingesteld, maar is nimmer operationeel geworden. Wel zijn er diverse concept-wetten over het Hof opgesteld, maar deze zijn nooit aan De Nationale Assemblee aangeboden c.q. door dit orgaan behandeld. Donderdag werd het concept, dat dateert uit 2013, in behandeling genomen door de volksvertegenwoordiging.

De lezing wordt gehouden op donderdag 21 juli 2016 in de BS Het Park aan de Grote Combeweg. Aanvang: 19.30 uur. De lezing is primair toegankelijk voor leden van de SJV en genodigden, maar overige belangstellenden zijn van harte welkom na registratie via tel 476558/476593 of e-mail: sjbsjv@yahoo.com.