dinsdag 19 juli 2016

WhatsApp in Brazilië wordt door rechter platgelegd, maar Hooggerechtshof brengt dienst weer in actie...

Berichtendienst van eigenaar Facebook al 3 keer in 8 maanden tijd door rechter lamgelegd


Een rechter in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro legde vandaag, dinsdag 19 juli 2016, de berichtendienst WhatsApp in het hele land lam, omdat de onderneming weigert informatie af te staan voor een politieonderzoek. Dat duurde slechts enkele uren, want het Hooggerechtshof was er snel bij om het besluit ongedaan te maken. Dit berichten diverse nationale en internationale media.

Het was de derde keer in acht maanden tijd dat het populaire communicatiemiddel in Brazilië werd platgelegd wegens een conflict met justitie.

Volgens de lage rechter toont eigenaar Facebook weinig respect voor de Braziliaanse wet. Het is echter ook al de derde keer dat een hogere gerechtsinstantie het besluit per ommegaande ongedaan maakt. Het is nog niet bekend wat de juridische motivatie van het Hof precies inhoudt.

WhatsApp heeft het vaker aan de stok met de Braziliaanse Justitie. In maart bijvoorbeeld werd een vicepresident van Facebook in Brazilië, Diego Dzodan, aangehouden, omdat er volgens Justitie 'herhaaldelijk was geweigerd informatie te verstrekken die nodig was in een onderzoek naar de georganiseerde misdaad en drugssmokkel'.

Misiekaba (NDP): 'Het is me opgevallen, dat Jamaica Suriname vaak negatief bejegent'

NDP'er gepikeerd over redactioneel commentaar in The Jamaica Observer


NDP-fractieleider André Misiekaba benadrukte gisteren in De Nationale Assemblee tijdens het agendapunt ‘ingekomen stukken’, dat het hem was opgevallen dat het CARICOM-lidland Jamaica Suriname vaak negatief bejegent. 'Het stemt mij niet goed', zei de politicus, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 19 juli 2016. 

De uitspraken van de NDP'er hebben waarschijnlijk betrekking op een redactioneel commentaar afgelopen vrijdag in The Jamaica Observer, welk commentaar integraal, vertaald naar het Nederlands, die dag werd gepubliceerd door De Surinaamse Krant, als enige Surinaamse nieuwswebsite.


In het commentaar werd grote verbazing uitgesproken over het slappe standpunt van CARCICOM-leiders over de situatie in Suriname, vanwege de gepoogde stopzetting van het 8 decemberstrafproces door president Desi Bouterse. Gelet op de historie van Bouterse, zo is te lezen in het redactioneel commentaar, is de schrijver ervan niet verrast met zijn actie om de vervolging van de verdachten, inclusief zichzelf, te stoppen.

Dat de CARICOM-leiders de presentatie van Bouterse onlangs tijdens hun 37e top in Guyana als zoete koek slikten, gaat er bij The Jamaica Observer niet in.

Misiekaba greep het stuk over de uitspraken van het staatshoofd op de CARICOM-bijeenkomst aan om ook Jamaica erbij te noemen, omdat hij vindt dat Suriname toch wel banden heeft met dat eiland. Maar, hij kan zich niet vinden in het standpunt van de schrijver van het redactioneel commentaar. Hij verzocht minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken om deze zaak goed te bekijken.

Nieuw bestuur Politiebond kondigt onderzoek naar malversaties door oud-bestuur aan....

'Relatie met minister Van Dijk-Silos zal een zakelijke worden'


Nuchter, zakelijk, doelgericht en zeer energiek. Met deze houding, zo schrijft Starnieuws vanmiddag, dinsdag 19 juli 2016, gaat de Vernieuwingsbeweging van de Surinaamse Politiebond (SPB), de bestuursperiode tegemoet. Tegen het oud-bestuur onder leiding van Robby Ramjiawan, komt een onderzoek naar malversaties, de relatie met minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos zal zakelijk zijn en er zal keihard gewerkt worden aan de nodige vernieuwing bij de bond. Dit kondigde lijsttrekker Raoul Hellings aan, kort na de overtuigende winst van de bestuursverkiezingen.

Na de uitslag is de groep op de knieën gegaan op het grasveld. Aan God is dank gezegd voor de overwinning, zijn tegenstanders vergeven en is speciaal gebeden voor oud-voorzitter Ramjiawan. Ook hij wordt vergeven. Maar, daarmee gaat het oud-bestuur niet vrijuit, aldus Hellings.

Er hebben vermoedelijk misstanden plaatsgevonden die onderzocht dienen te worden. Het onderzoek zal gedaan worden door een onafhankelijke accountant, deelde Hellings mee. 'Als blijkt dat er malversaties hebben plaatsgevonden, zullen de plegers voor de gevolgen moeten instaan, hoe zwaar die ook lijken. En als er niets aan de hand is zijn we groot genoeg om te zeggen sorry, we bieden onze verontschuldigingen aan. Als het publiekelijk moet gaan we publiekelijk.'

Anders dan Ramjiawan die publiekelijk tijdens een algemene ledenvergadering de minister van Justitie en Politie heeft opgehemeld, gaat de Vernieuwingsbeweging beide benen op de grond houden. 'Wij gaan voor een zakelijke relatie ongeacht wat er gebeurt, De belangen van de politieambtenaar en de andere leden van de bond moeten behartigd worden. In deze relatie zijn we er niet op uit om mensen te paaien of onvriendelijk gezind te zijn. We gaan om zaken te doen.'

De Vernieuwingsbeweging hecht niet veel waarde aan het principe-akkoord dat het oud-bestuur bereikt heeft voor een wettelijke aparte bezoldiging. 'Ik heb geen enkel akkoord gezien. En dat bestuur die dat akkoord bereikt heeft, is demissionair. Ik weet niet hoeveel waarde ik eraan moet hechten. Het is koffiedik kijken, het had niet zoveel haast. We denken dat het gewoon een show was om gezichtsverlies te voorkomen.'

Oud-premier van Curaçao Schotte: 'Rapport Willems is een aanval op MFK'

'Rapport Huub Willems niets meer dan poging om mijn partij in diskrediet te brengen'


Volgens MFK-leider Gerrit Schotte is het rapport van onderzoeker Huub Willems niets meer dan een poging om zijn partij in diskrediet te brengen. Het verslag van de civiele enquête werd vorige week overhandigd aan de betrokken partijen. Bij zowel Aqualectra als Refineria di Kòrsou (RdK) was onder het kabinet-Schotte sprake van ernstig wanbeleid, zo concludeerde Willems. 

'Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.' Zo opent de partijleider zijn brief aan de media, waarin hij aankaart dat er van alles wordt gedaan om de MFK met de term ‘wanbeleid’ te associëren, aldus de Amigoe vandaag, 19 juli 2016.Schotte neemt deze stelling in, omdat er volgens hem sprake is van misleiding. Zo had Curaçao tijdens het kabinet-Schotte geen gezonde startpositie, beweert hij. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zou de regering in 2008 hebben gewaarschuwd, ‘maar men sloot daar de ogen voor’.

Hij stelt dat ook dat Cft-voorzitter Age Bakker heeft erkend, dat de gezonde startpositie op 10-10-‘10 ‘een farce’ was. Kortom, ‘men heeft het volk voorgelogen dat Curaçao door de schuldsanering een gezonde startpositie zou hebben’.

Over de wantoestand bij Aqualectra schrijft hij dat er sprake is van selectiviteit in het onderzoek. 'Het kabinet zou door het wanbeleid op de rand van faillissement zijn gebracht. Dat deze leugen nog de ronde doet is verbazingwekkend en duidt op selectiviteit. Men dient zich immers af te vragen waarom het rapport in het geheel zwijgt over de periode vóór 10-10-‘10. Indien dit wel in overweging zou zijn genomen, zou het verhaal worden ontkracht', stelt het Statenlid. 'Aqualectra had een lekverlies van 52 procent. Een bedrijf dat structureel meer dan de helft van zijn productie kwijt is, kan niet gezond worden genoemd. Evenmin kunnen de bestuurders daarvan als bekwaam worden beschouwd.'

Schotte zegt dat de wantoestand vervolgens op de bevolking en het bedrijfsleven werd afgewenteld via te hoge water- en energiekosten. Zijn kabinet wilde dit tegengaan, maar toen hij opstapte werden de tarieven weer met 10 procent verhoogd. 'Dus niet ik, maar degenen die Aqualectra met het lekverlies lieten wegkomen zijn verantwoordelijk voor de wantoestand binnen dat bedrijf.'

Met betrekking tot de wantoestand bij de raffinaderij zegt hij concluderend dat de situatie bij de raffinaderij niet beter was dan bij Aqualectra. 'De raffinaderij is afhankelijk van de BOO-centrale om te kunnen functioneren. De centrale hoorde bij Aqualectra. Hij werd echter niet onderhouden, omdat Aqualectra daar het geld niet voor had. Het gevolg was een wantoestand rondom de raffinaderij, omdat de BOO vaak niet in staat was om de energie te leveren die nodig was om de raffinaderij te laten draaien, maar ook de levering van energie aan de samenleving leed daaronder.'

Aangezien Aqualectra niet in staat was om het benodigde onderhoud van de centrale te verrichten, heeft het kabinet toen besloten de BOO te herstructureren. RdK kreeg daardoor zowel het juridisch als het economisch eigendom van de centrale in handen, waardoor volgens Schotte de noodzakelijke investeringen konden worden gedaan.

'Doel van de herstructurering was het waarborgen van de continuïteit van de energielevering door de BOO-plant aan de Isla-raffinaderij en elektra aan de samenleving. Het getuigt daarom van kwade trouw dan wel onkunde om de herstructurering als wanbeleid af te schilderen. Had men dan liever gewild dat de centrale tot stilstand kwam, met als gevolg stilstand van de energielevering aan de raffinaderij en aan de samenleving? Dat zou pas wanbeleid zijn geweest.' 

Curaçao's ministerie van VVRP publiceert spoedig groot aantal vacatures

VVRP kampt met onderbezetting bij uitvoeringsorganisaties ROP en OW

'Door gedrevenheid bewerkstelligt ROP bijna het onmogelijke'


Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zal op korte termijn een groot aantal vacatures publiceren, aldus VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) vandaag, dinsdag 19 juli 2016, in de Amigoe in een update over de zware onderbezetting van de uitvoeringsorganisaties Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov) en Openbare Werken (OW). 

ROP – de uitvoeringsorganisatie die een belangrijke spil vormt in de toetsing en vergunningverstrekking voor de ruimtelijke ontwikkeling op het eiland – wordt nu door slechts veertien personen bemand, terwijl deze dienst oorspronkelijk uit 102 man bestond. Ook kwam onlangs bij een staking van OW aan het licht, dat deze uitvoeringsorganisatie door 75 man bemand wordt en dat dat er eigenlijk 127 behoren te zijn.

De onderbezetting van VVRP is uitvoerig belicht. Op 9 juli bracht de Amigoe een analyse onder de kop ‘6 nieuwe illegale bouwwerken per week; hoe het de afgelopen decennia zo uit de hand heeft kunnen lopen’. Hierin werd onder meer melding gemaakt van het feit, dat minister Camelia-Römer een erfenis heeft gekregen van een uitgeklede ROP, waar de afgelopen jaren een aannameprocedure vanuit de overheid werd tegengewerkt, waardoor er vooralsnog niemand is aangenomen. In reactie op deze analyse stelt de minister: 'Vanaf mijn aantreden, iets meer dan een jaar geleden, heb ik er bij de coalitie op aangedrongen dat er meer middelen beschikbaar dienen te worden gesteld voor aanname van extra personeel bij onder meer ROP. Mijn argumenten hiervoor heb ik ook herhaaldelijk uiteengezet, dat in het belang van economische ontwikkeling en een goede toetsing van de ruimtelijke planning van ons eiland, een goed functionerende ROP een vereiste moet zijn.'

De minister benadrukt. dat ROP desondanks met deze veertien mensen ‘door gedrevenheid bijna het onmogelijke bewerkstelligt’.

Klik hier voor het gehele bericht.

AOV/AWW-fonds Curaçao heeft een financieel tekort van 99 miljoen gulden

'De effecten van de vergrijzing zijn duidelijk zichtbaar'Het totale resultaat van het ouderdomsfonds en het weduwen- en wezenfonds (AOV/AWW) vertoont een gezamenlijk tekort van 99 miljoen gulden over 2015. Dat blijkt uit het Jaarverslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dat onlangs is overhandigd aan minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS), aldus vanmiddag, dinsdag 19 juli 2016, de Amigoe.

De effecten van de vergrijzing zijn duidelijk zichtbaar, zo schrijft de SVB in een persbericht bij het verslag.

'De resultaatsverbetering zal dit jaar echter zichtbaar worden, nu de AOV-gerechtigde leeftijd per maart 2016, na de overgangsregeling, definitief is verhoogd naar 65 jaar. De tekorten worden bij ongewijzigde omstandigheden, waaronder geen substantiële toename premieopbrengsten, echter niet geheel tot nul gereduceerd.'

De premiebaten van het AOV- en AWW-fonds bedroegen in 2015 respectievelijk 326,5 miljoen en 21,8 miljoen gulden. In 2014 betrof het 336,9 miljoen en 22,5 miljoen gulden. Het aantal AOV-trekkers was per 31 december 2015 gestegen naar 54.009 personen, ten opzichte van 52.928 in 2014. Het aantal AWW-gerechtigden is in die periode gestegen met 69.

De gemiddelde medische ziektekosten per verzekerde waren in 2015 3.267 gulden. In 2014 was dit bedrag 3.498 gulden. Dit is een daling van 231 gulden per persoon. De totale ziektekosten ten aanzien van de bvz waren in 2015 454,4 miljoen gulden. Dit is een stijging van 3,5 miljoen ten opzichte 2014. Toen kwamen de totale kosten neer op 450,9 miljoen. Het totaalbedrag is dus gestegen, maar dit komt doordat het aantal verzekerden is toegenomen met 18.000 personen. De SVB verklaart dat dit voornamelijk het gevolg is van de toetreding van ambtenaren en gelijkgestelden tot de bvz.

De landsbijdrage in 2015 was 261 miljoen gulden, vergeleken met 244 miljoen gulden in 2014. 'Het bvz-fonds had een tekort van een half miljoen in 2015. Dit is een aanzienlijke resultaatsverbetering', aldus de SVB.

Uit het jaarverslag blijkt verder, dat het tekort van het ziekte- en ongevallenfonds (zv/ov) is afgenomen van 5,7 miljoen gulden in 2014 naar 1,2 miljoen gulden in 2015. Aan loonderving is in 2015 32,8 miljoen gulden uitgekeerd. In 2014 betrof dit 32,2 miljoen gulden.

De kosten voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten (avbz) bedroegen vorig jaar 75,8 miljoen, ten opzichte van 75,1 miljoen gulden in 2014. Deze kosten zijn voor een groot deel vastgelegd in budgetovereenkomsten met zorginstellingen. De premie-inkomsten van dit fonds waren in 2015 64,3 miljoen. In 2014 ging het om 66,2 miljoen gulden. Verder had het fonds een overschot van 14 miljoen in 2015. Dit overschot is mede het gevolg van een vrijval van een eerder gereserveerde voorziening.

Ingenieur Boksteen ziet graag dat regering energieprojecten TapaJai en Kabalebo nieuw leven in blaast

'Met TapaJai-project wordt zuidoosten van Suriname ontsloten en tot ontwikkeling gebracht'


'De regering zou er goed aan doen de energieprojecten TapaJai en Kabalebo uit de ijskast te halen. Beide zijn geschikt als basisontwikkelingsprojecten voor de oplossing van het energievraagstuk op midden en lange termijn. Het TapaJai-project heeft een capaciteit van 182 kilowatt gegarandeerd elektrisch vermogen, meer dan het geschatte gegarandeerde vermogen van de EBS (100 megawatt) en Staatsolie (60 megawatt) samen. Nu de reële energiekosten aan de consument in rekening worden gebracht en diversificatie van de economie van groot belang is, is het sterk aan te bevelen dat de ontwikkeling van Surinames potentieel aan waterkracht hoog op de prioriteitenlijst wordt geplaatst', zegt ingenieur Lothar Boksteen (zie foto - Bron: Boksteen, eigen foto) vandaag, 19 juli 2016, in de Ware Tijd. 

Energie uit waterkracht is veel goedkoper dan thermische energie. 'Met de ontwikkeling van het TapaJai-project wordt het zuidoosten van Suriname ontsloten en tot ontwikkeling gebracht. Ook komt er 24 uur per dag stroom voor dat gebied en zullen de inwoners gebruik kunnen maken van alle andere daaraan verbonden voorzieningen.'

De overname van de Brokopondo Waterkrachtcentrale in 2019 van de Suralco, zal niet betekenen dat het land plotseling meer hydro-energie van deze centrale zal krijgen.

'Dit is een hardnekkig misverstand. Nu wordt vrijwel alle energie van Afobaka door de EBS gedistribueerd. Als een land over de capaciteit van hydro-energie beschikt moet die ontwikkeld worden omdat die goedkoper is dan thermische energie, en dat is het doel van het TapaJai-project', zegt Boksteen.

President Bouterse maakte medio april 2013 echter bekend niet verder te willen met het project. 'Het TapaJai hydroproject is voor de regering definitief van de baan. Binnen twee weken zal districtscommissaris Margaretha Malontie de officiële mededeling van staatshoofd Desi Bouterse overhandigen aan de leiding van de stam der Aucaners. De president deed de toezegging vóór zijn vertrek uit Drietabiki. Veel bewoners uit het gebied zijn fel gekant tegen dit project. Zij vrezen dat de milieuschade enorm zal zijn en hun leven ontwricht zal worden. (...)' Dit berichtte Starnieuws op maandag 22 april 2013.

Klik hier voor een uitgebreid achtergrond artikel over het TapaJai-project in United Magazine, nummer sept. 2012/feb. 2013.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

'Tegenstrijdig'; Alphons Levens

Tegenstrijdig


Aardig wat Srananman
-sommigen zullen dit tegenspreken,
sommigen ontkennen-,
maar aardig wat Srananman
hebben reeds gestudeerd
in dat communistisch land.

Aardig wat Srananman
-maar zelfs inwoners van kapitalistisch U.S.A.
met hun dollars in de hand-
zijn reeds overgevlogen,
voor hun genezing, naar dat land,
land van vrij onderwijs en gezondheidszorg.

Vrij, dat betekent hier gratis,
althans voor de inwoners van dat land,
de Cubanen, gastheren van zoveel Srananman;
gratis is het echter niet, zeggen zij:
wij hebben reeds betaald met onze arbeid.
Hoe anders nu is het toch, terug in eigen land.

Alphons Levens,
17 juli 2016.

Fikse aanvaring tussen minister Peneux en vakbondsman Valies tijdens IMEAO-protest

'Ik heb er problemen mee wanneer de Bond de Leraren, Valies, bezig is het volk te misleiden'


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, en Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, zijn vandaag, dinsdag 19 juli 2016, met elkaar in aanvaring gekomen. De IMEAO-scholen protesteerden tegen de reorganisatie waarmee het ministerie bezig is. Peneux wilde duidelijk maken aan de scholieren en docenten wat er aan de hand is. Valies hield de bewindsman voor dat hij de reorganisatie moet stopzetten, zo schrijft Starnieuws. 

Peneux voelde zich aangevallen en reageerde fel met de opmerking, dat Valies niet voor hem bepaalt wat hij moet doen. Toen er tumult ontstond en niet meer geluisterd werd, besloot Peneux weer naar binnen te gaan.

'Nee ik ben boos weggelopen. Laat mij dat aan de gemeenschap uitleggen. Ik heb er problemen mee wanneer de Bond de Leraren, de heer Valies, bezig is het volk te misleiden.'Peneux beweerde, dat Valies nooit wil toegeven of iets waar is. Hij wil alleen zijn wil opdringen aan mensen, aldus de bewindsman. Hij vindt dat als er sprake is van dialoog, mensen open kaart moeten spelen.

Valies is volgens Peneux echter bewust bezig scholieren en docenten te misleiden. De minister wilde doorgeven wat de statistieken zijn. Niveau 2 van IMEAO is door niemand gekozen. En voor niveau 3 zijn er landelijk maar acht leerlingen. Het ministerie heeft op basis van de gegevens geconstateerd, dat niveau 1 en 2 niet aantrekkelijk zijn voor de scholieren. De meeste scholieren kiezen voor niveau 4. Als alle niveaus gehandhaafd worden, moet een school 45 klassen hebben. Wanneer leerlingen niet overgaan, moet er uitgebreid worden naar 90 klassen. Geen enkele IMEAO-school zou deze verandering kunnen dragen. Er zijn niet zoveel lokalen.

De bewindsman benadrukte, dat reorganisatie een aangelegenheid is van het ministerie. Natuurlijk zal in overleg getreden worden met de directies van de scholen. Peneux zei verder, dat de directeuren overleg hebben geweigerd. Er is een stuurgroep in het leven geroepen om de herstructurering te bewerkstelligen. De inrichting van een school, bemensen en voorziening van leermiddelen aan een school, zijn een aangelegenheid van het ministerie.

'Maar, wat zien wij nu gebeuren? Meneer Valies wil het ministerie opdragen wat te doen. En ik denk dat hij als bondsvoorzitter veel te ver gaat.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Sharmila Mansaram heeft VHP amper verlaten en ze begint om haar heen te slaan richting VHP-kader

'Ik heb niets te zoeken in de politiek, maar blijf me wel inzetten voor het land'


Dat VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi geen attentie heeft getoond bij haar twee miskramen na de verkiezingen van 25 mei 2015 heeft Sharmila Kalidien-Mansaram zwaar geraakt. 'Geen sms of app, niet eens één woord, sterkte of beterschap bijvoorbeeld, dat doet heel veel pijn, want ik was er altijd voor de partij en de voorzitter', zei ze gisteren in het programma Bakana Tori, gepresenteerd door Clifton Limburg - perschef van het Kabinet van de President - met wie ze in het verleden flink in de clinch heeft gelegen waarbij zelfs de gang naar de rechter door haar niet werd geschuwd -, op staatsradio SRS, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 19 juli 2016. Kalidien-Mansaram gaf toe dat al vóór de 'pijnlijke gebeurtenis' de relatie met Santokhi was bekoeld. 


Ze denkt dat het kwam doordat hij te horen had gekregen dat ze had gezegd dat - indien hij het belang van de partij voorstaat - hij een stap terug zou moeten doen.

'Na 26 mei heb ik niets meer gehoord van de voorzitter, terwijl ik altijd gesjouwd heb met de zwaarste lasten. Ik ben gedesillusioneerd.'

De oud-VHP'ster geeft toe, dat het niet eenvoudig is geweest na 25 jaar afscheid te nemen van de partij. Ze bestrijdt dat ze tot die stap overging, omdat ze geen plek kreeg in het hoofdbestuur. 'Ik ben nooit in de race geweest daarvoor. Het besluit had ik vóór de kandidaatstelling genomen. Ik heb er zeven tot acht maanden over gedaan.'

Er was oud zeer, want Kalidien-Mansaram had ook moeite met de manier waarop ze op een zijspoor is gezet bij de samenstelling van de verkiezingslijst van 2015. Ze was samen met Rewtie Sitaram in de race, maar beiden werden gepasseerd ten faveure van Krishnakoemarie Mathoera. 'Ik zou het moeten worden, want Santokhi zei me dat vier van de zeven ressorten in mijn 'favor' waren.'

Ze zei voor de microfoon van de SRS, dat de voorzitter haar het ministerschap op Justitie en Politie beloofde bij een verkiezingswinst. 'Maar, ik weigerde, omdat ik twee jonge kinderen heb.'

Geruchten dat ze naar de NDP is gestapt of dat ze een mol is, verwees ze naar het rijk der fabelen. 'Ik ben loyaal aan de regering en ben een loyale ambtenaar.' Ze ontkende niet, dat ze door diverse politieke partijen is benaderd, sinds ze haar lidmaatschap van de VHP heeft opgezegd. 'Maar, ik heb iedereen on hold gezet. Ik heb de tijd er niet voor. Ik heb twee kleine kinderen en hun opvoeding is belangrijk voor me. Ik heb niets te zoeken in de politiek, maar blijf me wel inzetten voor het land.'

Overigens hangt er rond de persoon van Mansaram altijd een ruis van onrust, conflict, vuilsmijterij, frustratie en vooral veel eigendunk. Ze ventileert graag haar eigen eigenzinnige mening over diverse issues via ingezonden brieven in media.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Gajadien (VHP) ziet graag tweederde meerderheid parlement in Constitutioneel Hof

'Hof moet niet te verregaande bevoegdheden krijgen waar politici misbruik van zouden kunnen maken'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) is er voorstander van, dat De Nationale Assemblee (DNA) ook het vereiste van een tweederde meerderheid van het college hanteert bij de bemensing van het Constitutioneel Hof (CH). Tijdens de behandeling van dit wetsontwerp Constitutioneel Hof gisteren benadrukte hij, dat het orgaan met een grote grondwettelijke bevoegdheid bezig zal zijn en het ook wetten en verdragen zal toetsen waar het parlement ook vooraf aan het grondwettelijke vereiste van tweederde meerderheid heeft moeten voldoen. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 19 juli 2016.

Een wijziging in artikel 2 van het wetsontwerp, waar slechts over de normale meerderheid van 26 zetels in de DNA wordt gesproken, zou volgens hem erin resulteren, dat de voorzitter, vicevoorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het CH slechts na voldoening van de grondwettelijke meerderheid in het parlement voorgedragen zouden kunnen worden. Volgens de politicus zou dit ervoor kunnen zorgen, dat het orgaan niet te verregaande bevoegdheden heeft waar politici eventueel in hun voordeel misbruik van zouden kunnen maken.

'Dit wordt dan een breed gedragen CH met stevige waarborging van de rechtsstatelijkheid. Dat is ook de geest die de Grondwet voordraagt', aldus Gajadien.

Bij de benoeming van de voorzitter, vicevoorzitter, leden en plaatsvervangende leden is het volgens Gajadien van belang dat deskundigheid gegarandeerd wordt. De voorgedragen mensen moeten volgens hem niet alleen op het gebied van staatsrecht ervaring hebben, maar ook op het gebied van het administratief en internationaal recht. Indien de nodige deskundigheid in het land ontbreekt, stelde hij ook voor om deze deskundigheid extern te zoeken. Immers benadrukte hij, dat Suriname lid is van verschillende internationale organisaties waar de deskundigheid gemakkelijk binnen zou kunnen worden gehaald.

Een CH zoals voorgesteld kan volgens Gajadien partijpolitieke en enge belangen dienen, waardoor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht teniet gedaan wordt en de grondwettelijke rechtsbescherming van het volk en de bescherming van onze rechtsorde kunnen komen te vervallen. Zo een CH zou volgens de VHP’er alle wettelijke regelingen kunnen goedpraten, ook al zou die in strijd zijn met de grondwet en verdragen ten gunste van een toevallige coalitie en president. Het zou ook ten dienste kunnen staan van een bepaald wanbeleid. Deze mogelijkheid wordt volgens Gajadien voorgesteld, terwijl de Grondwet zelf voorschrijft hoe het CH moet uitzien en optreden.

Hij denkt dat met dit artikel, indien aangenomen, het parlement een wettelijke mogelijkheid creëert om voorbij te kunnen gaan aan hetgeen Suriname internationaal heeft afgesproken. Het CH heeft als taak om het werk van de DNA, de regering, de president en alle staatsorganen te toetsen en te beoordelen met de mogelijkheid om de wettelijke bepalingen of bestuursbesluiten van overheidsorganen onverbindend te verklaren.

Vier gewapende mannen overvallen supermarkt aan Commissaris Weytinghweg

Politie onderschept overvallers in vluchtauto te Ephraimszegen

Een verdachte in rechterdijbeen geraakt door politiekogels en gearresteerd - Overige verdachten weten te voet te ontkomen.....


Vier gewapende mannen hebben vanochtend, dinsdag 19 juli 2016, rond zeven uur een supermarkt beroofd aan de Commissaris Weytinghweg in Paramaribo. De politie heeft bij aankomst op de plaats delict twee slachtoffers met zwellingen aan hun lichaam aangetroffen, zo bericht de Ware Tijd Online.

De slachtoffers zijn beroofd van een laptop, drie Iphones, een I-pad, een gouden ketting met een diamantensteen en een onbekend bedrag in Srd's en vreemde valuta.

De verdachten vluchtten met een voertuig waarvan de kenmerken werden doorgespeeld aan de politie.

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo van het Korps Politie Suriname heeft na de melding het voertuig op Ephraimszegen gesignaleerd. De bestuurder reageerde niet op aanmaningen van de politie om te stoppen en ook niet op waarschuwingsschoten. De politie heeft vervolgens gericht geschoten op het voertuig, waarbij een van de verdachten in zijn rechterdijbeen is geraakt. Hij is onder politiebewaking met de ambulance voor medische behandeling afgevoerd.

De andere wisten het voertuig te verlaten en zijn te voet gevlucht. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Lichaam 8-jarig meisje geborgen uit Marowijnerivier bij Awarakampoe

Meisje was met familie naar rivier gegaan om te baden...


De politie van Albina heeft vandaag, dinsdag 19 juli 2016, het lichaam van de 8-jarige Saiella Balimoi uit de Marowijnerivier ter hoogte van het dorp Awarakampoe geborgen. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De politie kreeg maandag de melding dat Saiella was verdronken. Toen agenten de plaats aandeden voor onderzoek bleek dat het slachtoffertje samen met andere familieleden naar de rivier waren gegaan om te gaan baden. Op een bepaald moment verdween Saiella in de rivier en kwam niet meer boven water. Familie schoot haar te hulp echter zonder het gewenste resultaat.

Ook een zoekactie van de politie leverde niets op. De zoekactie werd vandaag voortgezet.

Een ingeschakelde arts stelde de dood van het meisje vast door verdrinking. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.

Overheid heeft nog steeds miljoenen aan schulden uitstaan bij aannemers

Aannemers dreigen failliet te gaan door uitblijven betalingen overheid


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had afgelopen jaar beloofd ‎om de schulden die de staat heeft lopen bij de aannemers af te lossen. De werkelijkheid is echter vandaag de dag, dat de aannemers hun achterstallige gelden nog steeds niet hebben gekregen. Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 19 juli 2016, gesproken te hebben met een aannemer uit Saramacca, die uit vrees voor rancune anoniem wenst te blijven. 

De staat moet hem bedragen die oplopen tot in de miljoenen uitbetalen. Al drie jaren zit hij op zijn geld te wachten. Hij heeft werkzaamheden verricht voor het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Openbare Werken. Het probleem is, dat de ondernemer zelf schulden heeft lopen bij de bank. Hij kan zijn schuld niet aflossen. Geld om zijn eigen schuld af te lossen, heeft hij niet. De aannemer heeft al een aanmaning van de bank gekregen, dat indien hij niet in staat is zijn schulden af te lossen bij de bank, zijn bezit op de veiling gegooid zal worden. De staat voert wanbeleid, waarbij aannemers met hun eigen geld werkzaamheden verrichten voor de regering. Wanneer het op een uitbetaling aankomt, laat de staat de aannemers jaren in het onzekere.

Behalve bij zijn bank heeft de ondernemer nog schulden lopen bij pompstations. De nodige benzine om de werkzaamheden te verrichten kocht hij op afbetaling. Door dit chaotisch- en wanbeleid van de staat, kant hij geen kant meer op. Hij dreigt failliet te gaan.

Wanneer hij contact opneemt met de verschillende ministeries, ligt voor hem altijd het antwoord klaar als uit een antwoordapparaat 'we hebben uw stukken al opgestuurd'. 'Misschien liggen ze bij de Raad van Ministers of het ministerie van Financiën.'

De aannemer wordt er helemaal beroerd van. Hij hoopt zo snel mogelijk over zijn achterstallige financiën te kunnen beschikken om te voorkomen dat zijn onderneming failliet wordt verklaard.

PLO stopt met uitbetaling subsidiegelden aan particuliere bushouders

Ministerie van Financiën heeft nog steeds geen subsidiegelden gestort op PLO-rekening


De Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO) stopt vandaag, dinsdag 19 juli 2016, met de uitbetaling van de subsidiegelden aan de particuliere bushouders. Het ministerie van Financiën heeft tot nog toe geen subsidiegelden gestort op de rekening van de PLO, terwijl er volgens PLO-voorman John Mahadewsingh duidelijke afspraken zijn gemaakt. 

De PLO had, na groen licht van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) te hebben ontvangen, een regeling weten te treffen met lokale banken om een deel van de bushouders alvast uit te betalen. Er is al ruim Srd 2 miljoen uitgegeven.

'Ik sta nu debet. Mi len a moni. Als ik binnen een bepaalde tijd het geld niet stort, heb ik een probleem. De betalingen worden dus per direct stopgezet', zegt Mahadewsingh vandaag in het Dagblad Suriname.

De PLO-voorzitter tracht met de TCT-minister te communiceren over deze stagnatie. De PLO heeft al geruime tijd voorstellen gedaan voor de aanpassing van de bustarieven. Die voorstellen liggen momenteel op de tafel van de Raad van Ministers. Het ligt in de bedoeling dat het PLO-bestuur en de minister morgen bij elkaar komen om een definitief besluit van de overheid te bespreken. Dit besluit zal verder richting een algemene ledenvergadering van de PLO gaan, voor draagvlak.

SWM gaat over tot het verwijderen van openbare tapkranen in wijken

In diverse buurten zijn openbare tapkranen overbodig geworden


Openbare tapkranen (zie foto - Bron: archief de Ware Tijd) in verschillende wijken zijn overbodig geworden, waardoor ze begin september zullen worden verwijderd. Het gaat om kranen in de De Goede Verwachting, Goede Zorgweg, De Goede Herinneringsweg en de Kinki Sa Kongweg. Veel van de kranen zijn tientallen jaren geleden aangelegd door de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) om de bewoners die thuis geen stromend water hadden, tegemoet te komen. 

'Thans zijn er waterleidingbuizen aangelegd en het is beter dat de mensen water in huis krijgen in plaats van om op een afstand water te halen', zegt SWM- woordvoeder Edmond Blufpand.

Uiteindelijk zullen ook de tapkranen in andere buurten weggehaald worden, zodra huisaansluiting mogelijk is. Tapkranen worden volgens Blufpand beschadigd, waardoor ze lekken en water wordt vermorst. Soms wordt de kraan ook niet goed dichtgedraaid. 'Wanneer iets gratis is, gaan de mensen meestal niet zuinig er mee om. SWM moet nu ook bezuinigen en de verwijdering van de kranen past in dat kader', zegt Blufpand.

Peggy Eind, buurtbewoonster van De Goede Verwachting, onderkent dat het water wordt vermorst, omdat sommige mensen nonchalant omgaan met de kraan. Zij is voorstandster van de verwijdering van de tapkranen, maar vraagt wel, dat de bewoners meer tijd krijgen om hun woning aan te sluiten op het waternet. 'De mensen zouden tot januari hiervoor de tijd kunnen krijgen, omdat niet een ieder een perceelkaart heeft.'

Buurtgenoot Clyde Purperhart, die bij zijn moeder inwoont, vindt een huisaansluiting geen slecht idee, maar de kosten moeten wel redelijk zijn. 'Niet zomaar zijn er buizen aangelegd en als we nu water in huis kunnen krijgen, moeten we de woning snel aansluiten op het waternetwerk.' Hij zegt, dat nog veel mensen de tapkraan op steenworp afstand van zijn huis gebruiken. Ook hij weet, dat er soms nodeloos water uit de kraan stroomt.

Adboel (NDP) wil van regering opheldering over financiële situatie

NDP'er wil onder andere weten hoeveel openstaande reçu's er nog zijn


Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) heeft gisteren in De Nationale Assemblee diverse vragen gesteld aan de regering over de financiële situatie. Diverse andere Assembleeleden grepen het agendapunt 'Ingekomen stukken' aan om te wijzen op de vele achterstallige betalingen. Abdoel wilde weten hoeveel openstaande reçu's er nog zijn en hoe groot de betalingsachterstand op dit moment is, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 19 juli 2016.

Het Assembleelid voerde aan, dat diverse vragen al eerder gesteld zijn, maar de antwoorden blijven uit.

Hij vuurde de vragen af op de regering.
- Mogen wij weten hoeveel openstaande subsidie-aanvragen er zijn en wat het totaal bedrag is?
- Mogen wij via u voorzitter van de regering de maandelijkse realisatiecijfers krijgen van de verschillende ministeries?
- Mogen wij weten of voor deze maand de uitbetaling van de vakantiegelden vooral gegarandeerd is, want wij horen verschillende geruchten, voorzitter.
- Waar zijn de CLAD-rapporten (Centrale Landsaccountantsdienst) die wij hadden opgevraagd?

Abdoel merkte op, zich richtend tot Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, dat er een schrijven door haar gestuurd is naar de vicepresident. 'Wij hebben nooit een antwoord daarop gehad', betoogde de volksvertegenwoordiger. Hij haalde aan dat vooral voor de commissie staatsuitgaven deze antwoorden van belang zijn. 'Kunnen wij a.u.b. antwoord op ons schrijven krijgen voorzitter, zodat de commissie Staatsuitgaven beter kan functioneren?'

Het Assembleelid wil ook de realisatiecijfers hebben van de individuele ministeries. 'Hoeveel werken zijn gegund, aan wie zijn de werken gegund, voor welke bedragen. Kunnen wij dat overzicht ook van de verschillende ministeries krijgen?'

Hij deed een dringend beroep op de regering om antwoord te geven, want de commissie Staatsschuld, die hij ook voorzit, heeft een rapportageplicht naar De Nationale Assemblee. 'En wij willen ons werk correct doen.' 

DOE-jongeren willen geen deelname minister Dodson aan bestuursverkiezingen

'Dodson geniet politieke dekking van baas'


De jongeren kern van de politieke partij DOE, die onder de naam Jong DOE opereert, is de mening toegedaan. dat Regilio Dodson niet kan deelnemen aan de bestuursverkiezingen. Dit moet voor hem geen probleem zijn volgens de jongeren, omdat hij politieke dekking geniet van ‘baas’ en hij in zijn partij eventueel wel met verkiezingen kan participeren. 

De jongeren zijn zich ervan bewust dat ethiek, waarden, normen en transparantie (pro Suriname gedachte) de sterke kanten van de DOE partij zijn. In dat kader wensen zij te voorkomen dat dissidenten zoals Dodson in cruciale organen van de partij participeren.

Het gaat bij hen helemaal niet om de persoon Dodson, maar om de partij en om Suriname. Verder wensen de jongeren hem heel veel succes toe en blijft hij voor hen een voorbeeld wat zijn behaalde prestaties in de schoolbanken betreft. En hopelijk neemt hij een voorbeeld aan de jongeren als het gaat om betrouwbaarheid, zo schrijft het Dagblad Suriname dinsdag 19 juli 2016.

Zeepiraten overvallen vaartuig in monding Marowijnerivier

Gevreesd wordt voor het leven van twee bemanningsleden


Zeepraten zijn gisteravond, zo schrijft althans Starnieuws vanochtend, dinsdag 19 juli 2016, 'verschrikkelijk tekeer gegaan' in de monding van de Marowijnerivier. Er is, aldus de woorden van Starnieuws, 'barbaars opgetreden' tegen bemanningsleden van een vaartuig. 

Gevreesd wordt voor het leven van twee personen. Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat één van de bemanningsleden in zee is gegooid met een accu aan zijn benen vastgebonden. Er zijn nog weinig details bekend.

De politie van Albina is bezig met een onderzoek. De piraten zijn na overval in de richting van Frans-Guyana gevaren.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

PALU: Energiebeleid regering Bouterse-II is rommelig en verwarrend

'Het zigzag energiebeleid van de regering heeft voor enorm veel nodeloze verwarring gezorgd'

'Het is immoreel en onrechtvaardig om delen samenleving een prijs die 50% hoger is dan kostprijs door de keel te drukken'


Het zigzag energiebeleid van de regering en in dit geval zeker van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft voor enorm veel nodeloze verwarring gezorgd en komt rommelig over. Het terecht moeten terugdraaien van beleidsmaatregelen, omdat ze slecht waren voorbereid heeft bovendien voor tijd- en energieverlies en ergernis gezorgd. De PALU benadrukt dat een goed en duurzaam energiebeleid een van de belangrijkste randvoorwaarden is voor ontwikkeling. Het niet hebben van deze randvoorwaarde stremt onder andere de staatsinkomsten, de ontwikkeling van diverse productiesectoren, de ontwikkeling van kennis, de handelspositie van het land, de arbeidsmarkt en zelfs ook de ontwikkeling van het gezin. 

Als de regering zich nu door geldnood slechts richt op het afbouwen van de subsidie op energie, zal de elektriciteitsvoorziening in gevaar komen op lange termijn.

Nu reeds ervaren we vooral de nare gevolgen van het onsamenhangend beleid. Veel cliënten kregen veel te hoge rekeningen en moesten vervolgens urenlang in de rij staan bij de EBS, ondanks alle inspanningen van het personeel aan de balie. Het mag intussen duidelijk zijn, dat de consument wel degelijk begrijpt dat er meer voor elektriciteit moet worden betaald. Maar, men vraagt zich af hoe de regering het lef heeft gehad om een achterstand van misschien meer dan 20 jaar met zulke forse verhogingen in één keer in te halen. Deze verhoging van de energieprijs komt uitgerekend na opeenvolgende formele en informele devaluaties in het afgelopen jaar waarbij de koopkracht al met meer dan de helft is teruggebracht.

Het is immoreel en onrechtvaardig om delen van de samenleving een prijs die 50% hoger is dan de kostprijs door de keel te drukken, om ook lagere inkomens te subsidiëren, terwijl geen enkele poging is gedaan om eindelijk over te stappen op de zogenaamde ‘subject’ subsidie.

Het afbouwen van de subsidie op energie moet passen binnen het langtermijnbeleid, waarbij men transparant is over de cijfers en berekeningen die ten grondslag liggen aan de energieprijs. De samenleving heeft het recht te weten voor hoeveel de opwekking werd gesubsidieerd en wat de werkelijke kosten zijn. Maar, ook wat de tariefsverhoging de EBS heeft opgeleverd en wat de effecten op de bedrijfsvoering zijn, na de ingreep van de president.

Onder de vorige minister van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok, is er een nieuwe kijk op de samenhang tussen ontwikkeling van het land en de behoefte aan energie gepresenteerd. Het betreft een compleet nieuw paradigma, waarbij de overheid niet langer probeert om de vraag naar energie uit de gemeenschap bij te benen, maar waarbij op die vraag ruimschoots vooruit wordt gelopen. Met andere woorden, we moeten op elk moment over veel meer energie beschikken dan we op dat moment nodig hebben. Om het energiebeleid voor te laten lopen op de groei van de samenleving en economie is het belangrijk om een lange termijn visie te hebben. Dit lange termijn energiebeleid is niet alleen een kwestie van de EBS.

Om de energiesector verder tot ontwikkeling te brengen zijn destijds door PALU minister Hok twee wetten ingediend en die recentelijk zijn aangenomen in De Nationale Assemblee. Het wordt tijd dat de regering uitvoering geeft aan de aangenomen energiewetten, waar Suriname 30 jaar of langer op gewacht heeft. Een juiste uitvoering van deze twee wetten zal de energieprijs op termijn omlaag brengen. Als de regering op deze manier blijft sukkelen en knoeien met ons energiebeleid, dan plaatst zij de Surinaamse samenleving wederom op achterstand.

 ---- Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) 
Suriname 
info: www.palu-suriname.org

Vijf oude klaslokalen Radulphus College op Curaçao tegen de vlakte

Rector school blij met de sloop van de barakken

'Ook andere lokalen zijn aan vernieuwing toe, maar de budgetten zijn niet toereikend'


Het heeft even geduurd, maar gisteren was het zover. Vijf oude klaslokalen aan de westzijde van het Radulphus College, ook wel bekend als de ‘barakken’, gingen tegen de grond. De rector van de HAVO/VWO-school, Marion Thomasia-Keiren, zegt vanochtend, dinsdag 19 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad blij te zijn met de sloop.

Volgens Thomasia-Keiren, die sinds twee jaar rector is bij het Radulphus, stonden de barakken al heel lang op de nominatie om gesloopt te worden. 'Er kon eigenlijk geen les meer in gegeven worden', stelt ze.

Er ligt een masterplan voor de bouw van twaalf nieuwe lokalen, maar door geldgebrek is er vooralsnog alleen ruimte voor vier. De bouw van de vier nieuwe klaslokalen, waar net als in de barakken Frans en economie zal worden onderwezen, duurt naar verwachting zeven tot acht maanden. Volgens de rector zullen ze worden uitgerust met adequaat schoolmeubilair, airco en mogelijk een digibord. Tot het moment dat ze worden opgeleverd, zullen de leerlingen les krijgen in tijdelijke noodlokalen aan de oostzijde van de school.

De oude barakken aan de oostzijde, waarin eerder godsdienst en economie werd gegeven, blijven voorlopig staan. Om die te kunnen vervangen is fase twe van de nieuwbouw aan de westzijde nodig, daarvoor is voorlopig geen geld. Thomasia-Keiren stelt dat de school voor renovatie afhankelijk is van de overheid.

'Ook andere lokalen zijn aan vernieuwing toe, maar de budgetten zijn niet toereikend, daarom doen we het stapje voor stapje.' Ze zegt blij en dankbaar te zijn dat de overheid via Reda Sosial nu de middelen verstrekt voor deze vier nieuwe lokalen.

Onderzoeker Huub Willems had geen hoge pet op van RdK president-commissaris Van der Dijs

'Van der Dijs had geen verstand van zaken'

'Hele delen van de administratie waren en zijn verdwenen'


Dat professor en oud-rechter Huub Willems, die in opdracht van het Hof onderzoek deed naar het beleid en de gang van zaken bij onder andere overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), geen hoge pet op had van RdK-president-commissaris Oswald ‘Ossie’ van der Dijs (zie foto - Bron: YouTube) blijkt wel uit een passage in het eindverslag, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, 19 juli 2016.

Die passage luidt: 'In de gesprekken die de onderzoeker met Van der Dijs heeft gehad - al aangenomen dat de ontmoetingen die kwalificatie kan worden toegekend - is uit geen enkel antwoord op welke vraag dan ook af te leiden geweest dat Van der Dijs verstand van zaken had.'

Ernstiger is de constatering van Willems, in zijn nog vertrouwelijke rapport dat in handen is van het Antilliaans Dagblad, dat bij RdK ten tijde van Van der Dijs de financiële verantwoording van opdrachten en bestellingen ‘op een volstrekt ondeugdelijke en onverantwoordelijke manier heeft plaats gevonden’.

Hele delen van de administratie waren en zijn verdwenen. 'Dit moet worden gekwalificeerd als een zeer ernstige tekortkoming van de toenmalige leiding van RdK van een ongekende soort.'

De onderzoeker stelt dit in een hoofdstuk in zijn verslag aan het Hof van Justitie dat over RdK, de BOO-krachtcentrale, het ‘turnaround-project’ en de financiële positie van RdK gaat.

Gaat u naar hier om het complete artikel te kunnen lezen.

VPCO op Curaçao mag geen schoolgeld aan ouders leerlingen vragen

Ouders winnen tegen VPCO aangespannen Kort Geding

Verplicht schoolgeld is in strijd met gratis onderwijs


De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) mag geen schoolgeld vragen aan ouders van leerlingen. Dat heeft rechter Koopmans gisteren bepaald in het Kort Geding dat was aangespannen voor een aantal ouders. Verplicht schoolgeld is in strijd met gratis onderwijs, waarvoor begin deze maand wetgeving is aangenomen in de Staten, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 19 juli 2016.

Het protestants schoolbestuur vraagt ouders een bijdrage van 550 gulden als zij een kind op een van de VPCO-scholen hebben. Dat bedrag loopt op tot maximaal 1.475 gulden voor drie of meer kinderen op de scholen. Bedragen die volgens de rechter in strijd zijn met het principe van vrije toegang tot bijzonder onderwijs.

VPCO oefent ontoelaatbare druk uit op ouders om eventuele achterstallige contributie te betalen. Van de groep van 21 ouders die het geding aanspanden werden er tien niet ontvankelijk verklaard, omdat zij niet konden bewijzen dat zij kinderen hebben op een VPCO-school.

Voor de rechter speelde de nieuwe wet die vrij onderwijs garandeert een doorslaggevende rol. Hij citeert in het vonnis een aantal passages uit de Memorie van Toelichting (MvT). Onder andere: 'De regering is van mening dat er met de invoering van de onderhavige landsverordening geen reden meer zal zijn om een ouderlijke bijdrage te vragen.' Lesmateriaal en ander materiaal wordt voortaan door de overheid ter beschikking gesteld, zodat het schoolbestuur daar geen kosten meer voor hoeft te maken.

De vrees van de VPCO dat gratis onderwijs ‘een wassen neus’ zou zijn, omdat de overheid in het verleden steeds te laat of te weinig geld ter beschikking stelt aan het bijzonder onderwijs, wordt door de rechter niet gedeeld. Met de wet in de hand kan de overheid nu gedwongen worden. De conclusie van rechter Koopmans is dat VPCO wordt verboden om voor komend schooljaar 2016-2017 een ouderbijdrage te vragen. Dit verbod geldt tot er uitspraak is in de bodemprocedure over deze zaak. Beide partijen moeten hun eigen kosten betalen.

Rensley Victoria het Curaçao's boegbeeld tijdens Nijmeegse Vierdaagse

'Ik vertel iedereen over het eiland en krijg veel vragen uit het publiek over Curaçao'


Inmiddels is hij uitgegroeid tot het boegbeeld van Curaçao tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En dit jaar viert hij tijdens de 100e editie van de Vierdaagse ook nog eens zijn eigen tweede lustrum. Met zijn blauwe T-shirt waar met witte letters ‘Curaçao’ op geschreven staat in combinatie met de Curaçaose vlag en zijn blauwe petje, is Rensley Victoria (zie foto - Bron: Antilliaans Dagblad) niet te missen in de lange stoet lopers, zo schrijft vanochtend, dinsdag 19 jul 2016, het Antilliaans Dagblad.

Een snelle rekensom leert dat Victoria al 1.800 kilometer aflegde in het oosten van Nederland. Hij begint vandaag aan de 200 kilometer die daar deze week bovenop komt. Naast dat hij het zelf enorm leuk vindt om mee te lopen met de Vierdaagse, heeft Victoria al jarenlang nog een agenda tijdens het lopen.

'Ik vertel iedereen over het eiland. Ik krijg veel vragen uit het publiek over Curaçao en die beantwoord ik altijd met veel enthousiasme. Toerisme is voor ons belangrijk, dus ik vertel iedereen wat ons eiland te bieden heeft. Daarnaast loop ik met de Curaçaose vlag al voor de tiende keer door dertien verschillende gemeentes.'

Voor het eerst is Victoria dit jaar ook uitgenodigd om aan plechtigheden mee te doen. Zo liep hij afgelopen zondag met de vlaggenparade mee waarbij 65 verschillende nationaliteiten in een mars door Nijmegen liepen, als eerbetoon aan de 100e editie van het evenement. Verder zegt hij nog meer belangrijke ontmoetingen op de planning te hebben deze week.

Een langgekoesterde wens van de geboren en getogen Curaçaoënaar is om een soortgelijke Vierdaagse op zijn eigen eiland te organiseren. Daar is hij al jaren mee bezig en hij hoopt daar nu echt werk van te maken. 'We gaan deze week aan alle officiële activiteiten deelnemen met het oog op de toekomst. Hopelijk kunnen we door samen te werken met de organisatie uit Nederland een variant van de Vierdaagse op Curaçao organiseren', zegt hij.

Ieder jaar loopt Victoria ook mee voor een goed doel. Dit jaar vraagt hij aandacht voor de psychiatrische zorg en specifiek voor de stichting ‘There is no health without mental health’.

Curaçao's ministerie van VVRP presenteert binnen twee weken ruimtelijk Pietermaai-onderzoek

Uit onderzoek moet duidelijk worden welke steegjes in gebied publiek zijn en welke niet

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) presenteert binnen twee weken het ruimtelijk onderzoek naar Pietermaai, waarin tevens de kuststrook met satellietfoto’s en drones in kaart is gebracht. Volgens de minister van VVRP, Suzy CameliaRömer (PNP), wordt met dit onderzoek duidelijk welke steegjes in Pietermaaipubliek gebied zijn en welke in erfpacht zijn uitgegeven, op basis waarvan mogelijk onrechtmatige toe-eigening en illegale bouw in de buurt kan worden aangepakt. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 19 juli 2016.

Afgelopen zaterdag berichtte het Antilliaans Dagblad over een brief van de advocaten Achim Henriquez en Olga Kostrzewski aan minister Camelia-Römer, met het verzoek om de afsluiting van openbare steegjes in de binnenstad, en in het bijzonder in Pietermaai, aan te pakken.

Volgens Henriquez is al sinds 2013 bekend dat de steegjes publiek gebied zijn en onterecht met hekken worden afgesloten door ontwikkelaars of huiseigenaren. Minister Camelia-Römer stelt hierop dat het met het onderzoek nu pas duidelijkheid is. 'We kunnen niet zomaar veronderstellen wat van wie is en op basis daarvan actie ondernemen. We moeten eerst een goed beeld hebben.'

Klikt u hier om de rest van dit bericht te kunnen lezen.

AZP-directeur Brahim: 'Nieuwe tarieven worden 1 augustus aan zorgverzekeraars bekendgemaakt'

'We kunnen met achterhaalde tarieven onmogelijk optimale dienstverlening aanbieden' 

'Grondige evaluatie van de wet op de nationale basiszorgverzekering is noodzakelijk'


De nieuwe tarieven worden 1 augustus bekendgemaakt aan de zorgverzekeraars. Dat zegt Antoine Brahim, algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), vandaag, dinsdag 19 juli 2016, in de Ware Tijd. In april 2016 hebben de ziekenhuizen nieuwe tarieven voorgesteld, waarbij een verhoging van 35 tot 50 procent is doorgevoerd. 

'We hebben minister Patrick Pengel van Volksgezondheid hierover al geïnformeerd. Hij heeft gevraagd om hem wat ruimte te geven zodat hij met de regering kan afstemmen om te kijken welke oplossing op korte termijn kan worden gevonden. Hij heeft ook ideeën aan de ziekenhuizen voorgehouden voor oplossingen op lange termijn. Het AZP is een landsbedrijf en wij zijn een onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, maar we kunnen met de achterhaalde tarieven onmogelijk optimale dienstverlening aanbieden aan de samenleving.'

De directeur zegt dat een grondige evaluatie van de wet op de nationale basiszorgverzekering noodzakelijk is.

'Ook wij staan achter de doelen van deze verzekering, maar we merken duidelijk dat we in de afgelopen anderhalf jaar niet in staat zijn geweest om die doelen te realiseren.'

Het AZP zit heel diep in de rode cijfers. 'We zijn sinds de stopzetting van de overheidssuppleties per 1 januari 2014 in grote financiële problemen geraakt.' Brahim vindt dat de tarieven marktconform moeten worden, zodat de ziekenhuizen in staat zijn hun lopende inkomsten en uitgaven te financieren. Op dit moment is de situatie nog ernstiger, omdat de tarieven van drie jaar geleden, gemeten in Amerikaanse dollar, zijn gehalveerd. 'En toch verwachten wij als gemeenschap dat de zorgverleners nog steeds hetzelfde zorgpakket aan de samenleving aanbieden.'

Voor het AZP is de recente verhoging van de tarieven met 11 procent, zoals voorgesteld door de Zorgraad, onacceptabel. 'We zijn niet in staat om de buitenlandse inkopen van medische artikelen, zorgapparatuur en medicamenten te betalen waardoor de continuïteit van goede en kwalitatieve gezondheidszorg ernstig in gevaar is gekomen. We zullen binnen de mogelijkheden, hoe beperkt die ook zijn, proberen om toch optimale dienstverlening te continueren.' 

Zorgen onder Assembleeleden over de staat van de gezondheidszorg

Sharman (VHP) meldt dat een ziekenhuisbacterie slachtoffers maakt

Waterberg (BEP): 'Gezondheidszorg in het binnenland is staatszorg, er moet een oplossing komen'


Diverse Assembleeleden hebben gisteren vragen gesteld over de gezondheidszorg in het land. BEP-fractieleider Celsius Waterberg en Diana Pokie (ABOP) wilden weten hoe het staat met de subsidie van de Medische Zending. In berichten over en weer wordt de zaak publiekelijk uitgevochten, zonder dat er een oplossing komt, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 19 juli 2016.

Dew Sharman (VHP) wil van de regering weten hoe het staat met de ziekenhuizen die hun hoofd niet boven water kunnen houden. Er zou ook een ziekenhuisbacterie zijn die reeds slachtoffers heeft gemaakt.

Waterberg wees erop dat gezondheidszorg en onderwijs universele grondrechten zijn. Gezondheidszorg in het binnenland is staatszorg. Er moet een oplossing komen, aldus Waterberg, die net als zijn VHP-collega Sharman arts is.

Pokie constateerde dat het ministerie van Volksgezondheid en de leiding van de Medische Zending duidelijk niet op één lijn zitten. Het traditioneel gezag in het binnenland heeft de boodschap meegegeven, dat de regering duidelijkheid moet verschaffen. Als er deze week geen antwoord komt, zullen de gezagsdragers van Brokopondo zelf in actie komen.

Sharman merkte op dat behalve de Medische Zending er op alle linies problemen zijn in de gezondheidszorg. De ziekenhuizen kunnen hun hoofd niet meer boven water houden. Medicijnen zijn niet voorradig. Er wordt geen geld vrijgemaakt.

Sharman, om verduidelijking gevraagd door de webredactie van Starnieuws, zegt dat alle ziekenhuizen te kampen hebben met de 'MRSA-infectie'. Mensen die besmet zijn moeten worden geïsoleerd en plat liggen. Bij iemand die geïnfecteerd is en geen weerstand heeft, is de situatie alarmerend.

Marinus Bee (ABOP) wil van de regering weten hoe het zit met de achterstallige betaling aan Self Reliance voor basiszorgverzekering. Er moet binnen tien dagen Srd 60 miljoen betaald worden. Bovendien heeft de verzekeraar ook een claim ingediend van Srd 8 miljoen.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg de regering zo snel mogelijk te antwoorden op de situatie in de gezondheidszorg. Regeringscoördinator in De Nationale Assemblee, minister Soewarto Moestadja, deelde mee dat de minister van Volksgezondheid vandaag in zal gaan op de vragen die gesteld zijn.

Advocaat kaart tijdens rechtszaak erbarmelijke en beschamende toestand rechtszaal aan

Ferdinand: 'De muffe geur en vochtige grond zorgen voor een zeer ongezonde situatie'


Voor advocaat John Ferdinand was de muffe geur in de rechtszaal tijdens een gisteren gehouden zitting de druppel die de emmer deed overlopen. De advocaat moest zijn pleidooi houden, maar het moest hem van het hart om de toestand van de rechtszaal eerst aan te kaarten, zo is vandaag, dinsdag 19 juli 2016, op Starnieuws te lezen.

'De toestand van de rechtszaal is erg. De muffe geur en vochtige grond zorgen voor een zeer ongezonde situatie. Als je binnenkomt, ruik je het meteen. Maar, als je een tijdje hier bent, dan ruik je het niet meer. Het kan nooit goed zijn voor onze gezondheid', concludeerde Ferdinand.

In zijn ‘pleidooi’ voerde hij aan, dat de vochtige grond voor allerlei onhygiënische zaken zal zorgen. Hij vroeg zich af wanneer de Staat zal investeren in de rechtsstaat.

'Ik spreek schande uit. Kijk hoeveel mensen in de rechtszaal komen. Ook komen er buitenlanders: rechters, officieren en anderen die dan in zo een situatie moeten zitten. Daarnaast is het ook niet te doen voor onze officieren, collega’s, rechters en anderen die hier zijn. Bij een regenval loopt alles onder. Hoe kijken bijvoorbeeld buitenlanders hiertegen aan? Dit is heel beschamend.'

Minister Dodson: 'Met Suralco in 1999 overeengekomen energieprijs is achterhaald'

Staat betaalt meer dan werkelijke huidige kostprijs inclusief een 'oliecomponent'

'Suralco moet op basis van daadwerkelijke opwekkosten gaan declareren'


Ofschoon Suralco sinds begin dit jaar uitsluitend uit waterkracht verkregen elektriciteit levert aan de Staat wordt op basis van een overeenkomst van 1999 een oliecomponent verwerkt in de prijs die van de overheid bedongen wordt. De Staat betaalt hierdoor meer dan de huidige werkelijke kostprijs voor Suralco-stroom. In een brief aan Suralco-directeur Ruben Halfhuid, schrijft minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, dat het bedrijf voortaan op basis van de daadwerkelijk gemaakte opwekkosten moet declareren. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 19 juli 2016. 

De bewindsman wijst de Suralco directeur er op, dat met de volledige stopzetting van de bauxiet- en aluinaardeproductie door het bedrijf per eind november vorig jaar, ook het energieopwekkingssysteem te Paranam -boilers en thermische turbines- 'volledig uit bedrijf zijn gehaald en wel per eind december 2015'.

Voorts blijkt uit periodieke rapportages aan het Bauxiet Instituut Suriname, dat de thermische opwekking te Paranam vanaf januari dit jaar nihil is. 'De energieleveringen aan de Staat vanaf januari 2016 betreffen dus uitsluitend hydro-energie en deze vorm van energieopwekking heeft geen oliecomponent', houdt de bewindsman de Suralco-topman voor.

Gezien het feit, dat Suralco met alle bauxietoperaties is gestopt en de situatie drastisch is gewijzigd, is minister Dodson van oordeel, dat de energieprijs die in 1999 was overeengekomen 'achterhaald is, en niet meer toegepast kan worden'. Het is derhalve onacceptabel schrjft de bewindsman, dat 'de Staat nog steeds opdraait voor kosten welke Suralco niet langer maakt'.

Op advies van de Raad van Minister eist hij dat Suralco voortaan 'slechts conform de daadwerkelijk verbruikte energie- en kostenposten' bij de Staat declareert. In het parlement zijn gisteren vragen aan de regering gesteld wat de status is van de eind vorig jaar met Alcoa/Suralco getekende intentieverklaring. Onder druk van het college had de regering de overeenkomst ingetrokken en zou opnieuw onderhandeld worden met de multinational.

Glenn Oehlers is eerste vervanger van VHP-voorzitter Santokhi

Eerste bestuursvergadering nieuw bestuur benoemd Oehlers tot tweede man partij


Glenn Oehlers is benoemd tot de eerste vervanger van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Dit gebeurde gisteravond tijens de eerste bestuursvergadering van de nieuw gekozen leiding van de partij. Voor het eerst in de 69-jarige geschiedenis van de VHP is een 'niet traditionele' VHP'er benoemd tot 1e vervanger van de voorzitter, aldus de partij in een gisteren, maandag 18 juli 2016, uitgebracht persbericht. 

Als tweede vervanger van de voorzitter is benoemd Mahinder Rathipal.

Dit bestuur heeft als één van de speerpunten om de deuren open te gooien voor alle groepen in Suriname. Hiermee wil de VHP de grootste politieke partij in het land worden. Eenieder kan volgens de partij de top bereiken door hard te werken en draagvlak te creëren.

De overige ondervoorzitters zijn Asiskumar Gajadien, Urmie Joella en Maalti Sardjoe, die allen afzonderlijke beleidsfuncties toebedeeld gekregen hebben. De bedoeling is dat alle bestuursleden afzonderlijke taken zullen krijgen om op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanningen het VHP beleid uit te dragen.

President Bouterse zou nog steeds niet tevreden zijn over EBS-tarieven

'President is intensief bezig met deskundigen om prijzen draaglijk te maken'


President Desi Bouterse is nog steeds niet tevreden over de stroomtarieven die in rekening worden gebracht door de Energie Bedrijven Suriname (EBS). 'De president is intensief bezig met deskundigen om de prijzen draaglijk te helpen maken', beweert Clifton Limburg, perschef van het Kabinet van de President vandaag, dinsdag 19 juli 2016, op Starnieuws. 

De president heeft eerder aangegeven tijdens een van zijn persconferenties, dat er grote fouten zijn gemaakt door de EBS bij de vaststelling van de tarieven.

Alvast is besloten dat de huishoudens voor juni een verlichting moeten merken in de rekeningen die zij gaan ontvangen. De prijzen voor het stroomverbruik worden proportioneel via het zogenoemde staffelmodel berekend, waardoor mensen boven de 450 kilowattuur niet met een hoog tarief te maken krijgen.

In De Nationale Assemblee zijn veel vragen gesteld over de stroomtarieven. Asiskumar Gajadien (VHP) haalde aan dat de president had aangegeven dat er restitutie zou plaatsvinden volgens de EBS, aan mensen die te veel hebben betaald. Hij wil van de regering weten wat er precies staat te gebeuren, omdat er nog steeds onduidelijkheid hierover is.

Raoul Hellings grote winnaar bestuursverkiezing Surinaamse Politiebond

Succes voor vernieuwingsbeweging binnen de bond


Lijst nummer 3, aangevoerd door Raoul Hellings (zie foto - Bron: Hellings/Facebook) heeft met overweldigende meerderheid de verkiezing van de Surinaamse Politie Bond (SPB) gewonnen. Tot na middernacht, vanochtend dinsdag 19 juli 2016, zijn de stemmen geteld. Dit berichten Starnieuws en de Ware Tijd.

Vanaf het begin had de lijst-Hellings een voorsprong genomen, die alleen maar verder werd vergroot. De voorlopige uitslag ziet er als volgt uit: Raoul Hellings 897, Oscar Terborg 262, Humphrey Naarden 148, Frederik Boldewijn 100, George Randjietsing 98, en Lothar Biervliet 10.

De lijst Hellings heeft meer stemmen vergaard dan al de andere kandidaatbesturen samen. Zij hebben samen 618 leden achter zich kunnen krijgen. 1.515 Leden hebben een geldige stem uitgebracht. Het team van Hellings heeft als eerste op het grasveld God gedankt voor dit resultaat. Daarna volgenden de brasa's.

Vooral jonge leden van het korps zien de winst van de Vernieuwingsbeweging als een doorbraak in de geschiedenis van de Politiebond. Er wordt daarom heel veel van het nieuwe bestuur verwacht.

Het lage loon van politieambtenaren, de beperking op het overwerken, ontevredenheid met betrekking tot het toepassen van van tuchtmaatregelen en de erbarmelijke situatie waaronder politieambtenaren in sommige gevallen moeten werken, zijn problemen die politieagenten dagelijks bezighouden.

De Vernieuwingsbeweging, die werd getrokken door Hellings, Sergio Gentle en Mielando Atompai, heeft in aanloop naar de verkiezingen voor flinke commotie gezorgd binnen de politiebond.

VHP-voorman Santokhi wil dat Assembleevoorzitter parlement beschermt tegen regering

'Regering legt parlementsbesluit inzake toekomst bauxietsector gewoon naast zich neer'

MoU met Alcoa zou niet door regering zijn ingetrokken ondanks daartoe genomen besluit


VHP-parlementariër Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren in De Nationale Assemblee voorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd ervoor te zorgen, dat het parlement in bescherming wordt genomen tegen de regering. Volgens Santokhi blijkt nu dat de regering een besluit van het parlement over hoe verder te gaan met de bauxietsector, gewoon naast zich heeft neergelegd. 

Santokhi doelt hiermee, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 19 juli 2016, op vergaderingen die zijn gehouden nadat het Amerikaanse Alcoa bekend had gemaakt dat haar dochteronderneming Suralco uit Suriname zou vertrekken. Een toen getekend Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Alcoa en de regering werd, nadat zowel oppositie als coalitie zich daartegen hadden verzet, door de regering ingetrokken. Volgens Santokhi was het een strikt en breed gedragen besluit van de volksvertegenwoordiging, dat er opnieuw onderhandeld moest worden.

Nadat het parlement dit unaniem had besloten werd door de regering de MoU met Alcoa ingetrokken en werd later bekend gemaakt, dat met de Franse multinational Monaco een MoU zou worden ondertekend. Duit gebeurde ook tussen minister Regilio Dodson en Alex Fisher van Monaco. Op een persconferentie van president Bouterse, waarbj ook de voorzitter van de onderhandelingscommissie van Suriname, Dillip Sardjoe, aanwezig was, blijkt volgens Santokhi dat de regering toch nog uitvoering geeft aan de ingetrokken MoU met de Alcoa.

Sardjoe zei als verduidelijking op een vraag, dat de regering op basis van die MoU in de toekomst een lagere prijs zal betalen voor elektriciteit, opgewekt door Suralco. Sardjoe zei ook nog dat volgens afspraak de Afobaka Stuwdam in 2019 aan Suriname zal worden overgedragen.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid, die in het parlement de coördinator is van de regering, zegt dat de regering vandaag de Assemblee zal informeren hierover.

Voor John van Coblijn is de NPS verleden tijd

Deur zou op een kier staan voor Van Coblijn

'Er moet een nieuw politiek beleid in Suriname komen'


Uit peilingen in politieke kringen is de redactie van het Dagblad Suriname gebleken, zo schrijft dit dagblad maandag 18 juli 2016, dat voor- en tegenstanders de Nationale Partij Suriname (NPS) niet hebben afgeschreven als een politieke factor binnen de samenleving. De indruk bestaat dat de partij zal groeien op de vloedgolf van ontevredenheid die er momenteel heerst vanwege de crisis. 

Geconstateerd wordt. dat de partij in beweging is en hoge ogen gooit op toekomstig politiek leiderschap. Sceptici vragen zich echter af of de partij in voldoende mate zal aanzwellen om een inbreng van betekenis te hebben in het toekomstig politiek bestel. De laatste tijd roept de NPS de leden en intelligentsia op om terug te keren en zodoende de gelederen van de partij te versterken.

Met name zou door oud-parlementslid Ruth Wijdenbosch John van Coblijn genoemd zijn als verloren zoon voor wie zij de NPS-deuren openzette.

Oud-NPS’er Van Coblijn om een reactie gevraagd weigert echter in te gaan op de materie. ‘Het is dramatisch, die tijd is voorbij. Het heeft geen zin om hierover uit te wijden, het is verleden tijd.’

Hoe gaat het dan verder met uw politieke carrière? ‘Ik ben er mee bezig. Er moet een nieuw politiek beleid in Suriname komen. Hoe dat tot stand komt, moeten wij aan de praktijk overlaten.’ Bij de vraag of een nieuwe politieke partij tot de mogelijkheid behoort, houdt Van Coblijn de lippen stijf op elkaar.