woensdag 20 juli 2016

Verslag overheids nv’s onderzoek Huub Willems publiek toegankelijk

Onderzoeksrapport moet van het Hof openbaar zijn


Het Hof heeft vandaag, woensdag 20 juli 2016, bepaalt dat het verslag van het onderzoek door Huub Willems naar het beleid en de gang van zaken bij overheids nv’s Curoil NV, Aqualectra NV en Refineria di Kòrsou NV met ingang van heden ter inzage voor een ieder ligt ter Griffie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Willemstad. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vandaag in een persbericht.

Het rapport was tot heden slechts verstrekt aan de procespartijen en belanghebbenden, te weten Aqualectra, Curoil, Curgas, Refineria di Kòrsou, het Openbaar Ministerie, de Fundashon Akshon Sivíl (FAS) en de heren Van der Dijs, Treurniet en Schotte.

Bij beslissing van het Hof is het met ingang van heden openbaar. In samenspraak met het Hof is besloten dat de digitale versie te lezen en te downloaden is via de Facebook-pagina Openbaar Ministerie Curaçao/Public Prosecutor's Office Curaçao en de website www.openbaarministerie.org.

Curaçao's onafhankelijk Statenlid Sulvaran in gesprek met Pais

Sulvaran spreekt met Pais-commissie belast met samenstelling kandidatenlijst verkiezingen


Het onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran heeft gisteren een eerste gesprek gevoerd met een delegatie van de politieke partij Pais. Dit melden verschillende bronnen rondom de coalitiepartij, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 20 juli 2016.

De delegatie waarmee Sulvaran gisteren om tafel zat, is de commissie die belast is met de opstelling van de kandidatenlijst van de lichtblauwe partij. Sulvaran is één van de kandidaten waarmee de commissie gesproken heeft. Ook andere personen die deel uitmaken van de groep rond het onafhankelijk Statenlid hadden gisteren een onderhoud met de commissie.

Het zal voor Sulvaran opvallend zijn geweest dat hij gisteren, aan de andere kant van de tafel, een oud-partijgenoot tegenover zich zag in de persoon van Pedro Atacho, ooit Statenvoorzitter en Justitie-minister van de PAR. Atacho is inmiddels lid van Pais geworden en is een van de leden van de commissie onder leiding van Michael Samson.

Sulvaran brak in 2012 met de PAR en ging als onafhankelijk Statenlid door. Vanuit deze positie zette hij zijn handtekening onder het regeerakkoord van de coalitie met de partijen PS, Pais en PNP. Hij gaf indertijd aan dat te hebben gedaan om de PAR alsnog de kans te geven om later bij de coalitie aan te sluiten. Dit lukte pas in november vorig jaar, toen Marilyn Moses met de Pais-fractie brak en de steun voor het kabinet introk.

 Alhoewel Sulvaran in het recente verleden verschillende keren graag naar de PAR terug had gewild, lijkt deze kans nu echter verkeken. PAR-leider Zita Jesus-Leito heeft inmiddels aangegeven dat de deuren van de partij voor Sulvaran gesloten zijn. Sulvaran heeft nu aangekondigd zich te willen toeleggen op het uit de regering houden van MFK-leider Gerrit Schotte en om huidig Financiën-minister José Jardim, die door hem is voorgedragen als minister voor de huidige coalitie, te behouden.

Mishandelde gedetineerde in gevangenis op Curaçao mag tijdelijk naar huis

Gevangenen duwden 34-jarige mede-gedetineerde van tweede verdieping

'Hij wordt niet voorgoed vrijgelaten, het betreft een strafonderbreking voor zijn revalidatie'


De 34-jarige Devhri ‘Boebi’ Nepomuceno mag tijdelijk naar huis. Dat heeft Justitie-minister Nelson Navarro (Pais) besloten op verzoek van de directie van het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) en door tussenkomst van het Openbaar Ministerie, de bevoegde autoriteit hiervoor, die een positief advies heeft gegeven aan de minister. Dat bevestigt OM-woordvoerder Norman Serphos vandaag, 20 juli 2016, in de Amigoe. 

De gedetineerde in Blok 4 werd vorige maand zwaar mishandeld en van de tweede verdieping geduwd door andere gevangenen. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en moest onlangs, na medische behandeling, ontslagen worden. Conform de regels moest hij terug naar de gevangenis, maar de gevangenisdirectie gaf het OM te kennen, door middel van een ‘verzoek voor strafonderbreking conform artikel 38 van de Landsverordening beginselen gevangeniswezen’, vooralsnog niet voor Devhri te kunnen zorgen. Er is in de gevangenis geen capaciteit voor degelijke revalidatie, dus werd verzocht om hem tijdelijk vrij te laten totdat hij weer beter is, aldus Serphos.

'Hij wordt dus niet voorgoed vrijgelaten, het betreft een strafonderbreking.'

In bijzondere gevallen kan de minister bepalen dat de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf gedurende een tijdvak van ten hoogste drie maanden wordt onderbroken. Devhri is onder doktersbehandeling en hoogstwaarschijnlijk zullen de betrokken partijen over drie maanden zich weer over deze zaak buigen en zijn gezondheidstoestand bespreken, om te beslissen of hij nog langer thuis moet revalideren of dat hij terug naar de gevangenis kan.

Verder heeft het OM een onderzoek ingesteld naar wat er vorige maand is gebeurd. Het OM zal later een beslissing nemen over de toekomst van de medegevangenen, die Devhri hebben mishandeld en van de verdieping hebben geduwd. Het OM wacht het dossier van bevindingen af, aldus Serphos.

Devhri zit vast voor de overval op G.K. Jewelry op 10 juli 2012, op klaarlichte dag. Dat deed hij met vijf andere ontkennende plegers, waaronder zijn broer en zussen. Er is voor een bedrag van 410.834 gulden aan sieraden buitgemaakt. Devhri werd veroordeeld tot zes jaar celstraf en tot het betalen van 50.000 gulden schadevergoeding.

Knoops/Vaders nieuw verdedigingsteam beroepszaak Babel Schotte en Van der Dijs

Regiezitting van de beroepszaak Babel staat op de rol van 11 augustus


Marije Vaders en het Nederlandse echtpaar Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger zijn de nieuwe advocaten van Statenlid Gerrit Schotte (MFK) en diens partner en tevens Vanddis-directeur Cicely van der Dijs in de beroepszaak Babel. Dat bevestigt advocate Vaders vanmiddag, woensdag 20 juli 2016, in de Amigoe. Daarmee is dan ook bevestigd. dat advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Paula Janssen zich hebben teruggetrokken van de zaak in hoger beroep. 

Het Hof is inmiddels officieel op de hoogte gesteld van zowel het feit dat het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson zich heeft teruggetrokken en wie de nieuwe advocaten zijn.

Er deden eerder geruchten de ronde over de terugtrekking van Sulvaran, maar het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, Schotte noch het hof wilde hierop commentaar geven. De regiezitting van de beroepszaak dient 11 augustus. De verdediging van het stel heeft dan de mogelijkheid verzoeken te doen om meer onderzoek, zoals het horen van getuigen.

Het stel werd op 11 maart veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrifte, van twee facturen van Van der Dijs’ bedrijf Vanddis NV voor 140.000 dollar en 73.447 dollar tussen 1 januari 2010 tot en 1 juli 2010, het witwassen van 200.000 dollar tussen 1 januari 2010 tot 15 november 2011, en het voorhanden hebben van ‘frequency jammers’. Ook is Schotte veroordeeld voor ambtelijke omkoping en de valse aangifte van verlies van zijn diplomatiek paspoort.

Conform de eis van het Openbaar Ministerie kreeg hij drie jaar celstraf en Van der Dijs achttien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk en drie jaar proeftijd. Bovendien is Schotte uit zijn passieve kiesrecht gezet voor een periode van vijf jaar. Rechter Irma Lips achtte bewezen dat Schotte zich als ambtenaar heeft laten omkopen door de bevriende zakenman en omstreden casinobaas Francesco Corallo. Zo heeft Schotte, terwijl hij minister-president was, contact opgenomen met de Italiaanse en Amerikaanse autoriteiten om informatie te krijgen over de antecedenten van Corallo en hem aan te bevelen, respectievelijk een visum voor hem te krijgen, aldus de rechter. Schotte heeft zich ook ingespannen om Corallo en één van zijn medewerkers, namelijk Rudolf Baetsen, aan te stellen in een prestigieuze en belangrijke functie. De rechter merkte verder op dat het voor een goed functioneren van een democratische samenleving van belang is dat burgers vertrouwen hebben in het openbaar bestuur en de objectiviteit van overheidsbeslissingen. Echter, door zijn handelingen heeft Schotte het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in een integere overheid ernstig geschaad, aldus de rechter.

De verdediging, oftewel het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, is vrijwel direct na het vonnis in beroep gegaan.

Later werd tevens in een brief aan Hofpresident Evert Jan van der Poel geëist om rechters uit Nederland voor de behandeling van de beroepszaak te halen, vanwege een gebrek aan vertrouwen in een objectieve belangenafweging door lokale rechters. Sulvaran haalde de taalbarrière en de negatieve media-aandacht in deze zaak aan en de mogelijkheid dat dit laatste op zijn minst het onderbewustzijn van de rechters is gaan vormen. Dat verzoek werd niet gehonoreerd.

CAO-onderhandelingen tussen aannemers raffinaderij Isla en bond vastgelopen

Aannemersvereniging niet akkoord met voorstel salarisverhoging door SGTK


De onderhandelingen tussen aannemersvereniging AAV en vakbond SGTK (Sindikato General Trahado di Korsow) over een nieuwe CAO voor werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein zijn gisteren vastgelopen. De AAV ging niet akkoord met het voorstel voor een salarisverhoging van SGTK. Beide partijen beraden zich in de komende dagen over de volgende stappen, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 20 juli 2016. 

Volgens AAV-directeur Mike Willem ging het voorstel van SGTK uit van een salarisverhoging van ongeveer 16 procent, plus dat in de komende drie jaar de werknemers een verhoging van respectievelijk 10, 5 en nog eens 5 procent zouden krijgen. '

'Wij hebben aangegeven dat er op dit moment geen ruimte bestaat voor verhogingen, zolang er niks verandert aan de situatie bij de Isla-raffinaderij. Dit hebben wij vanaf het begin van de cao-onderhandelingen verklaard. Er is niks veranderd. De maatregelen die moeten komen om de oneerlijke concurrentie, waar zowel lokale aannemersbedrijven en lokale werknemers last van hebben, zijn er ondanks toezeggingen van de regering nog steeds niet gekomen.'

SGTK-voorzitter Alcides Cova gaf gisteren aan dat verder onderhandelen met het ‘nee’ van de aannemersbedrijven nu geen zin meer heeft. 'We gaan deze zaak nu voorleggen aan ons bestuur en onze shopstewards, onze federatieraad. Volgende week komt de actiecommissie bijeen, terwijl wij dan ook een algemene ledenvergadering zullen houden om onze leden te informeren over de stand van zaken.'

Cova zei, dat de partijen al meer dan anderhalf jaar aan het onderhandelen zijn en dat er nog steeds geen sprake is van een akkoord, omdat de partijen het niet eens kunnen worden over de invulling van de CAO. 'We zijn in een impasse terechtgekomen en het is nu aan onze leden om te bepalen hoe we verder gaan.'

Willem wilde vanochtend het woord ‘impasse’ nog niet in de mond nemen. 'Het klopt dat Cova gisteren tot hier en niet verder in de mond heeft genomen. Maar, de afspraak is dat wij nu gezamenlijk een brief naar de regering zullen sturen, waarin wij nogmaals dringen op de invoering van maatregelen om oneerlijke concurrentie op het Isla-terrein tegen te gaan. Tegelijkertijd zullen beide partijen hun achterban informeren. Daarna komen wij weer samen, waarna de speciale bemiddelaar een verslag zal opmaken voor de regering.'

De AAV-directeur gaf vanochtend aan, dat terwijl deze zaak nog speelt, de Isla een aantal bedrijven heeft aangeschreven voor een aanbesteding. 'Dit is een notendop wat er nu speelt. De Isla is een van de grootse werknemers op het eiland. Ze hebben een verplichting tegenover het volk om transparant te zijn. Als je dan projecten hebt voor onderhoud of reparaties, dan moet het voor iedereen toegankelijk zijn en niet maar voor een aantal bedrijven die je aanschrijft. Ik zeg dit zonder te weten wie door de Isla zijn aangeschreven.'

Voorzitter CLO Hooghart moet van rechter publiekelijk sorry zeggen tegen vakbondsman Sallons

Hooghart had 13 februari 2015 op radio en televisie Apintie beweerd dat Sallons een schurk is


Het heeft zo'n anderhalf jaar geduurd, maar vakbondsleider Michael Sallons is blij met het vonnis van de rechter van vandaag, woensdag 20 juli 2016. De voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), Ronald Hooghart, moet van de rechter door het stof en publiekelijk sorry zeggen tegen Sallons. 

Hooghart had op 13 februari 2015 op radio en televisie Apintie gezegd, dat Sallons een schurk is en Srd 45.000 van de CLO in zijn zak had gestopt.

'Met dit soort figuren als Sallons en noem maar op, kun je eigenlijk geen hazen vangen toch. Zij zijn altijd bezig met zichzelf niet met de mensen', zei Hooghart. Van hem mocht Sallons gerust naar de rechter gaan, want hij heeft het geld van de CLO in zijn zak gestopt. Sallons ging inderdaad naar de rechter om zijn naam gezuiverd te krijgen.

'De zaak heeft lang geduurd', zegt Sallons in reactie op Starnieuws. 'Zodra het vonnis op papier is zal dit betekend worden aan de heer Hooghart en de CLO. Mijn naam moet publiekelijk gezuiverd worden', stelt Sallons.

De vakbondsleider wist dat hij de zaak zou winnen. 'Ik heb nooit in de CLO gezeten. Ik was geen penningmeester van de vakcentrale. Hoe zou ik dan Srd 45.000 in mijn eigen zak hebben gestopt? Hoe kom ik aan het geld? Hij heeft dat niet kunnen bewijzen bij de rechter.'

Hij is blij dat recht heeft gezegevierd. 'Ik breng niet zaken makkelijk voor de rechter, maar dit was te zwaar. Ik ben een eerlijk, oprecht en rechtvaardig mens.'

EBS past haar meteropnamesysteem aan

Opnamedagen voor de diverse wijken van Paramaribo zijn vastgesteldDe NV Energie Bedrijven Suriname, EBS, heeft besloten om het meteropnamesysteem aan te passen. Opgenomen meterstanden zullen met ingang van factuurmaand juli worden doorberekend naar een vaste dag. Er zijn opnamedagen voor verschillende wijken bepaald. Dit meldt Starnieuws woensdag 20 juli 2016.

Om maandelijks een rekening te kunnen presenteren aan haar klanten, heeft de EBS een maandregistratie (meterstand) van de verbruikte elektriciteit nodig. Daarom wordt de meteropname op regelmatige basis door meteropnemers van de EBS gedaan. Bij het niet kunnen opnemen van de meterstand wordt een gemiddeld maandverbruik op basis van het dagverbruik van de maand ervoor in rekening gebracht. Dit kan tot gevolg hebben, dat klanten een rekening gepresenteerd krijgen, die niet overeenkomt met het maandverbruik van de desbetreffende maand. Om dit te helpen voorkomen kunnen stroomverbruikers zelf hun meterstand doorgeven.

Hierbij, is het belangrijk om rekening te houden met de opnamedatum per groep. Indien meterstanden niet op de vastgestelde dagen zijn opgegeven, garandeert de EBS niet, dat de door de klant opgegeven meterstand gebruikt zal worden voor de facturering.

Ook zal in gevallen waarbij de opgegeven meterstand afwijkt van de meteropname gedaan door de EBS, met de meterstand van de EBS worden gewerkt. Het zelf opnemen en doorgeven van de meterstand vrijwaart de klant niet van de plicht om de meteropnemer conform de algemene voorwaarden van de EBS toegang tot de verbruiksmeter te verschaffen.

Nieuw Kort Geding tegen Sapoen, Chitan en Assembleevoorzitter Geerlings-Simons

Geerlings-Simons moet Sapoen en Chitan toegang ontzeggen tot parlement


Een nieuwe rechtszaak dient morgen tegen de dissidente Pertjajah Luhur (PL)-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. De Pertjajah Luhur, VHP, NPS en de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe hebben een zoveelste Kort Geding aangespannen, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 20 juli 2016. 

Aan de rechter wordt gevraagd om de Assembleevoorzitter te verbieden Sapoen en Chitan uit te nodigen voor vergaderingen.

Paul Somohardjo, voorzitter van de PL, zegt in een reactie, dat rechtsingang is gevonden door advocaat Gerold Sewcharan. Er zijn diverse vonnissen op schrift gesteld. Het is duidelijk dat Sapoen en Chitan teruggeroepen zijn, stelt de politicus.

Aangezien beide mannen nog steeds deelnemen aan de vergaderingen van het parlement en zij uitgenodigd worden, is besloten weer naar de rechter te stappen. De rechter wordt ook gevraagd om Sapoen en Chitan te verbieden zich langer uit te geven als Assembleeleden.  Er is een dwangsom van Srd 1 miljoen gevraagd, iedere keer wanneer de Assembleevoorzitter in strijd met het vonnis handelt.

Banken verre van tevreden over veiling schatkistpapier door ministerie van Financiën

'De overheid is een concurrent geworden van de banken'


Banken blijken niet blij te zijn met de veiling van schatkistpapier door het ministerie van Financiën. 'Dat er bij de laatste veiling geen inschrijvingen waren, wil niet zeggen dat er geen invloed is vanuit de overheid. Hiermee is ze wel een concurrent geworden van de banken', zegt een topman bij een niet nader genoemde bank vandaag, woensdag 20 juli 2016, in de Ware Tijd.

Dezelfe zienswijze wordt gedeeld door anderen in de financiële wereld, die overigens slechts anoniem over deze zaak willen praten.

De voorlaatste veiling leverde een driemaandse rente van 23 procent op en een jaarrente van 18 procent. Banken zijn nu bezig hun rentes aan te passen. Op dit moment wordt beleggers een rente van 13 tot 18 procent geboden. Hypotheekrentes stijgen als gevolg hiervan ook. Rente bij grote banken ligt nu rond de 15 procent en bij de kleinere tussen 20 en 25 procent. De rentes zijn al drie keer aangepast door sommige financiële instellingen. De inflatie van nu 55 procent speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de rentetarieven, maar dit wordt volgens bankiers extra gestuwd door de veilingen van het ministerie van Financiën.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) had al eerder schatkistpapier aangeboden, maar wel aan de banken en die investeerden er ongeveer Srd zevenhonderd miljoen in. Echter, nu maakt het ministerie het mogelijk dat ook andere dan financiële instellingen kunnen bieden. 'Dan ontstaat er concurrentie. Dan is de overheid bezig rechtstreeks de rente te beïnvloeden', redeneert de deskundige.

Vooral de kleine banken zitten nu in het verdomhoekje. Er is een groot verschil tussen de rentes die zij beleggers bieden en de rente die zij berekenen aan kredietvragers. 'Dat komt, omdat de grote banken veel meer cliënten hebben die ongebruikt geld (bedrijfsgeld) hebben liggen, dus hebben zij op langere termijn meer speelruimte.' Dus dat cliënten nu meer hypotheekrente moeten betalen, ligt niet aan de banken, aldus de kenner.

Curaçaose advocaten Sulvaran en Peterson willen referendum over autonomie van eiland

Advocatenduo wil een protestmars houden op 17 augustus


Advocaten Eldon Sulvaran en Chester Peterson willen een ‘nieuw en schoon’ referendum. Dat schrijft de Èxtra, aldus Paradise FM vandaag, woensdag 20 juli 2016. Om dat te bereiken willen de advocaten een protestmars organiseren. 

Zij willen daarmee, naar eigen zeggen, de autonomie van Curaçao terugkrijgen. Volgens de beide advocaten is het referendum in 2005, waarbij de bevolking zich kon uitspreken over de gewenste staatkundige toekomst van het eiland, niet eerlijk verlopen.

Om te uiten dat er een nieuw referendum moet komen roepen de advocaten iedereen op om deel te nemen aan de protestmars. Deze moet op 17 augustus plaatsvinden.

Oud-topman Veiligheidsdienst Sint Maarten gearresteerd

Richardson verdacht van verduistering en witwassen van 800.000 gulden


De voormalig topman van de Veiligheidsdienst Sint Maarten (zie foto - Bron: Paradise FM), James Richardson, is gearresteerd. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen van 800.000 gulden. Dat laat het Openbaar Ministerie op het eiland vandaag, woensdag 20 juli 2016, weten, aldus Paradise FM. 

De 41-jarige Richardson wordt verdacht in het onderzoek Tarpon. In het kader van het onderzoek werden er ook verschillende huiszoekingen verricht. Zo werd zijn huis in Cul de Sac doorzocht, een hotelkamer en een verhuisbedrijf. Administratie, geld, waardevolle goederen en een auto zijn in beslag genomen.

Het witwassen gebeurde volgens het Openbaar Ministerie tussen januari 2011 tot medio 2013. Zij beschouwen het als een voortdurend delict waarvan Richardson mogelijk tot op de dag van vandaag profiteert.

Het oud hoofd van de Veiligheidsdienst Sint Maarten zit vast, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Antwerpse douane legt beslag op 1.8 ton cocaïne in Antwerpse haven

Partijen cocaïne aangetroffen in containerladingen uit Brazilië en Ecuador


De Antwerpse douane heeft de afgelopen maand tijdens controles beslag kunnen leggen op drie aanzienlijke partijen cocaïne die telkens verborgen zaten in een legale containerlading in de haven van Antwerpen. Dit bericht vandaag, woensdag 20 juli 2016, de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën op haar website. 

Op 14 juni werd na controle beslag gelegd op 579,50 kilo cocaïne. De verdovende middelen zaten verspreid in 8 grote sporttassen en verdeeld in 513 pakketten. De zending was afkomstig van Guayaquil (Ecuador) en werd naar Antwerpen verscheept met het zeeschip 'Vargas Trader'.

Twee weken later, op 28 juni, legde de douane beslag op 732,20 kilo cocaïne die verspreid zat in 21 sporttassen en verdeeld in 662 pakketten. De zending was afkomstig van Santos, Brazilië, en werd naar Antwerpen verscheept met het zeeschip 'MSC Krystal'.

De meest recente vondst werd gedaan op 13 juli en dat ging om 604,50 kilo cocaïne. De cocaïne zat verborgen in 16 sporttassen en verdeeld in 550 pakketten. De zending was afkomstig van Santos, Brazilië, en werd naar Antwerpen verscheept met het zeeschip 'Maersk Lota' (zie foto).

Belfort (ABOP): 'Bouterse heeft DOE kapot geslagen'

Belfort verwacht voor de BEP-fractie in coalitie een zelfde lot als DOE


Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort vindt dat president Desi Bouterse, met het aanhouden van Regilio Dodson als minister van Natuurlijke Hulpbronnen, erin is geslaagd om de DOE compleet kapot te slaan. De voormalige minister van Justitie en Politie zegt vandaag, 20 juli 2016, in het Dagblad Suriname, dat de stap van het staatshoofd om de partij voor Democratie Ontwikkeling in Eenheid (DOE) uit de coalitie te zetten, eentje was die hij al bij de start van de samenwerking had zien aankomen. 

Hij verwacht ook hetzelfde lot voor de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), die nu de enige coalitiepartner is van de Nationale Democratische Partij (NDP).

'Vanaf het moment dat de samenwerking met de DOE beklonken was, wist ik wat zou gebeuren. Ik praat uit ervaring en ik wist dat DOE geen bewegingsruimte zou krijgen. Geen enkele partij, ook niet de BEP, heeft bewegingsruimte. Ze zit als aanhangsel daar', zegt de politicus.

Belfort benadrukt, dat hij uit ervaring de handelswijze van president Desi Bouterse heel goed kent. Zo weet hij ook dat alle andere politieke partijen die eerder met de NDP hebben samengewerkt, vandaag de dag compleet vernield zijn. Zo is de BEP niet eens de schaduw meer van wat zij eens was. De enige partij die hij volgens Belfort niet klein heeft kunnen krijgen, is de ABOP met wie zij van 2010 tot 2015 in coalitieverband heeft samengewerkt.

‘Als je partij ophoudt met de samenwerking, moet je ook bedanken. Zoals bekend, hebben zij eerder ook hemel en aarde bewogen om mij erbij te halen, maar ik heb pertinent geweigerd. Dit, omdat dat niet op mijn agenda voorkwam. Bij monde van de president werd mij zelfs de ministeries van Defensie en Justitie en Politie beloofd. Dat heb ik ook geweigerd. Toen begon men te trekken door wilde verhalen over mijn overloop naar de NDP bij de media in te werken. Never doe ik dat. Maar, bij Dodson wist ik vanaf het begin dat dit zou gebeuren.'

Volgens de parlementariër hangt het compleet af van de inborst van de persoon om aan te kunnen geven of die wel of niet mee gaat doen in dit spelletje van de president. 'Je komt van een partij, je partij heeft je daar gepolst en als je partij ophoudt met de samenwerking, dan moet je ook bedanken', aldus Belfort.

Belfort denkt dat het voor de DOE zeer moeilijk zal worden disciplinaire maatregelen tegen Dodson te treffen, aangezien het om een persoon gaat die de post van minister bekleedt. Krachtens artikel 110 van de Grondwet is de president de enige persoon die de bevoegdheid bezit om ministers te benoemen en te ontslaan. Het enige wat de partij volgens hem nog kan doen, is ‘de man royeren uit de partij’. 'Dat betekent eigenlijk ook het einde van de DOE, omdat zij de ene zetel die zij hebben straks ook zullen verliezen. De kiezers zullen geen vertrouwen meer hebben in de partij. Iets dat al behoorlijk is teruggevallen', aldus Belfort.

Regering werkt met IsDB aan het verlichten van de druk op schaarse deviezenpot

Financiering brandstofimporten moet druk deviezenpot weghalen 

Regering wil spoedig stabilisatie van de wisselkoers


‘De regering is momenteel samen met de Islamic Development Bank (IsDB) bezig te kijken naar manieren om de druk op de schaarse deviezenpot weg te halen. Dit zal erin moeten resulteren dat de stijgende wisselkoers wederom een stabiele neerwaartse trend zal vertonen. In het kader hiervan kijkt zij uit naar een mogelijke financiering van onze brandstofimporten.’ 

Dit zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gisteren in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht vandaag, woensdag 20 juli 2016, het Dagblad Suriname.

'Wij willen eraan werken om zo snel als mogelijk naar de stabilisatie van de koers over te gaan. Er zijn wat lichtpunten in het veld’, stelde de bewindsman.

Volgens hem zal de financiering van de brandstofimporten tegen de geldende marktkoers gebeuren, terwijl de overheid subjectsubsidie zal geven waar nodig is. Dit zal ervoor zorgen, dat tenminste de druk wordt weggehaald van de schaarse deviezenpot. ‘Het is een werk in progress, maar wij zijn ervan overtuigd dat er ergens een stabilisatiepunt zal worden bereikt. Wij hopen dat wij daarmee teruggaan naar de versterking van de Srd. Na het hebben afgerond van alle achterstanden, moeten wij tot een natuurlijke rust op de valutamarkt kunnen komen’, aldus Hoefdraad.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal begin augustus wederom een delegatie naar Suriname sturen. Dan zal het totaal beleid worden doorgenomen en de stappen tot het gaan naar de IMF-board worden besproken. Vooralsnog is de eerste overmaking van de IMF-lening volgens hem niet genoeg om de koers terug te dringen. Om dit te doen, zullen volgens Hoefdraad ook de overtollige Srd’s in omloop moeten worden afgeroomd.

Nieuw managementteam met twee dure consultants bij de Belastingdienst

Van dit jaar ruim 40 ontheven belastingambtenaren zouden 37 weer aan het werk zijn...


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 20 juli 2016, uit betrouwbare bron te hebben vernomen, dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, na het vertrek van Winston Wirht bij de Belastingdienst  als waarnemend directeur, een nieuw managementteam heeft samengesteld, waar twee dure consultants (Graves en Poleon) deel van uitmaken. De bron meent ook te weten. dat de minister aan het begin van dit jaar meer dan 40 belastingambtenaren ontlast heeft van hun functie, waarvan 37 nu opeens kennelijk weer aan de slag mogen. 

Voorts zouden het directoraat Belastingen en de Belastingdienst tot vorige week formeel nog niet op de hoogte zijn geweest van de belastingverlichtende maatregelen, zoals die door president Desi Bouterse eerder dit jaar zijn aangekondigd. Dit, omdat het staatsbesluit van de heffingskorting nog niet gepubliceerd was. Zij verkeerden nog in de fase van het calculeren van de impact van deze maatregelen in de praktijksituatie.

De maatregelen zijn dus aangekondigd en overeenstemming met RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) is bereikt nog voordat de werking en de effecten van de maatregelen goed zijn onderzocht.

De president gaf reeds in maart/april aan dat de maandelijkse koerscompensatie van Srd 65 opgetrokken zou worden naar Srd 100 en de heffingskorting van maximaal Srd 50 per maand naar maximaal Srd 125 per maand zou gaan ingaande mei 2016. De overheid heeft op de salarisslip van de ambtenaren over juni 2016 deze regelingen met terugwerkende kracht naar mei 2016 verwerkt. Door het wegvallen van overige inkomsten is de overheid nu feitelijk aangewezen op belastinginkomsten. Door de situatie in het land krijgt zij echter juist minder invoerrechten binnen op importen en ook de inkomstenbelasting is minder geworden door het teruglopen van de winsten van bedrijven.

Suriname vraagt mensenrechtencommissie IACHR weer uitstel in zaak dodelijke schietpartij Tout Lui Faut, juni 2012

Minister Van Dijk-Silos: 'Er was enig oponthoud met de stukken'


Suriname is nog steeds niet zover om in te gaan op vragen van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR, Inter-American Commission on Human Rights) in Costa Rica over de omstandigheden waaronder vier ongewapende verdachten te Tout Lui Faut in juni 2012 zijn door agenten zijn doodgeschoten in hun auto. 

'Wij hebben opnieuw uitstel moeten aanvragen omdat er enig oponthoud was met stukken', zegt Jennifer van Dijk-Silos, minister van Justitie en Politie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 20 juli 2016.

De IACHR heeft Suriname in februari van dit jaar opgeroepen om verantwoording af te leggen over de dubieuze omstandigheden rondom het dodelijke incident. De internationale waakhond is door de Surinaamse mensenrechtenorganisatie Allied Collective (AC) in 2013 benaderd om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.In eerste instantie had Suriname drie maanden de tijd om te reageren. De regering kreeg op eigen verzoek een maand extra om zaken in orde te maken. de bewindsvrouw zegt dat opnieuw om meer tijd is gevraagd.

AC-voorzitter Robert Hewitt wijst erop dat het land niet oneindig zal kunnen rekenen op meer tijd. 'De commissie is ook gebonden aan regels om de zaak binnen een redelijke termijn af te handelen. Suriname kan wel vragen om meer tijd, maar het is de IACHR die hierover beslist. Het kan niet zo zijn dat het bijna een half jaar duurt voor de overheid antwoord geeft op de vragen en onduidelijkheden die er zijn rond deze kwestie.'

Vier ongewapende verdachten kwamen op de avond van 13 juni 2012 om door kogels van een gezamenlijke eenheid van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger. In eerste instantie werd tijdens een persconferentie van de toenmalige procureur-generaal Subhas Punwasi en de toenmalige korpschef Humphrey Tjin Liep Sjie het optreden van de betrokken agenten goedgekeurd. De overledenen zouden verdachten zijn van een reeks brute roofovervallen die de samenleving in haar greep hield.

Na aanhoudende twijfels vanuit de samenleving over de officiële lezing is het Openbaar Ministerie in minder dan een jaar begonnen met een onderzoek naar de ware toedracht. Dat onderzoek is nog steeds (!) gaande.

Den Blauwvinger: Een soap - Draaikonterij van een DOE-minister en zijn partijvoorzitter

COLUMN: Draaikont Dodson lijkt langste tijd binnen DOE te hebben gehad


De afgelopen dagen werd het Surinaamse nieuws vooral bepaald door gedoe en draaikonterij binnen DOE. In deze soap zijn de hoofdrollen toebedeeld aan een haperende partijvoorzitter Carl Breeveld en een minister Regilio Dodson die functioneert als misselijk makende draaitol binnen de partij. Er is veel over geschreven en gezegd in de media. Dus, Den Blauwvinger beperkt zich nu slechts even tot een soaperig feitenoverzichtje.

Zaterdag 9 juli – President Desi Bouterse maakt bekend, dat hij de DOE-fractie uit de coalitie heeft gezet.

Zaterdag 9 juli – DOE-voorzitter Carl Breeveld laat in een verklaring weten:

'Tijdens het onderhoud met het staatshoofd op vrijdag 8 juli werd in gemeenschappelijk overleg besloten de samenwerking met de NDP/BEP niet langer voort te zetten. '

Is DOE nu in overleg met Bouterse uit de coalitie gestapt of heeft de president de partij werkelijk eruit gezet? Ze spreken elkaar in ieder geval tegen...

Zondag 10 juli – Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt na een vergadering van DOE zaterdagavond 9 juli, dat hij 'uit egards voor de partij' besloten heeft zijn portefeuille aan te bieden aan president Desi Bouterse. Dodson stelt, dat hij namens DOE minister is geworden en dat het daarom meer dan billijk is dat hij gisteren zijn ontslagbrief heeft geschreven.


Dinsdag 12 juli – President Desi Bouterse zal minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vrijdag 15 juli antwoorden op het ter beschikking stellen van zijn portefeuille.

Vrijdag 15 juli – Regilio Dodson blijft minister van Natuurlijke Hulpbronnen. President Bouterse heeft Dodson gevraagd om aan te blijven als minister. De president heeft vrijdag 15 juli een langdurig onderhoud gehad met Dodson op zijn buitenverblijf te Brokobaka.

Zaterdag 16 juli – Het Kabinet van de President heeft in een verklaring officieel bevestigd, dat minister Regilio Dodson op zijn post blijft. Hij gaat verder met zijn werkzaamheden op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Woensdag 20 juli – Minister Dodson heeft zich nog steeds niet uitgelaten over zijn politieke toekomst binnen DOE.
Minister Dodson hult zich wijselijk in stilzwijgen.
Minister Dodson heeft voor het ministeriële pluche, aanzien en geld gekozen, luisterend naar zijn baas, de president. Niets van wat voor egards dan ook te ontdekken bij de bewindsman. Partijvoorzitter Breeveld doet er ook het zwijgen toe.

Wat gaat deze grote draaikont doen? Hij zou 'uit egards voor DOE' zijn functie als minister ter beschikking stellen. Nu rijst de vraag echter of hij 'uit egards voor DOE' de partij vaarwel gaat zeggen, nu hij zich nog bevindt in NDP-huize regering Bouterse-II.
En, gaat DOE op een beslissing van Dodson wachten of neemt de partij eindelijk eens het voortouw en gaat zij over tot het royement van de bewindsman als partijlid?
Of sluit de minister zich toch aan – zoals velen verwachten – bij zijn oude jeugdliefde, de NDP?
We wachten af.
De DOE-Dodson-soap lijkt nog even voort te duren.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
20 juli 2016
Amsterdam-Paramaribo

Melkbedrijf Michi gaat exportmogelijkheid onderzoeken

Met export wil bedrijf vreemde valuta verdienen om op hol geslagen wisselkoers te weerstaan


Melkverwerkingsbedrijf Michi zoekt mogelijkheden voor export. Daarmee hoopt het valuta te verdienen om de alsmaar stijgende wisselkoers het hoofd te kunnen bieden. Het bedrijf is opnieuw genoodzaakt geweest om de prijzen van enkele van haar producten aan te passen, met een bescheiden percentage van onder de tien. In een bekendmaking wordt onder meer verwezen naar de 'onvoorziene devaluatie van de Surinaamse munt met maar liefst 41.7 procent'. Hierdoor zijn de kosten van alle importgrondstoffen evenredig toegenomen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 20 juli 2016.

Voorts verwijst het bedrijf naar de onvoorziene verdere verhoging van de kosten van elektra met 300 procent.

Michi is voor haar productie afhankelijk van de import van melkpoeder. Directeur Glenn Chin A Foeng zegt dat het laatste dat het bedrijf wil, is dat melk een luxe product wordt. Door de op hol geslagen koers kan de onderneming niet profiteren van de lage wereldmarktprijs van melkpoeder.

In tegenstelling tot de Melkcentrale krijgt Michi als particulier bedrijf geen subsidie en dat maakt het nog moeilijker om schokken op te vangen. 'We zijn tot nu toe gelukkig wel in staat om dat te kunnen doen.'

Het bedrijf bekijkt ook mogelijkheden om zijn productenassortiment uit te breiden. De Melkcentrale heeft haar prijzen in april verhoogd, want ook daar zijn de productiekosten gestegen. Directeur Dew Sitaram zei in een recent interview, dat hij liever vandaag dan morgen een nieuwe prijsverhoging doorvoert. Dit wordt echter uiteindelijk beslist door de overheid als belangrijkste aandeelhouder.

Actie Comité Particuliere Bushouders dreigt eigenhandig tarieven te verhogen

Regering moet deze week restant compensatiegelden storten


Wij. bushouders die jarenlang verlies lijden, vinden nu wel dat de maat vol is. Als de regering haar verantwoordelijkheid niet kan nakomen, zullen wij genoodzaakt zijn de gemaakte afspraken dan nu overboord te gooien. Een sector die dagelijks het transport van de burgers moet garanderen, zal nu genoodzaakt zijn met maatregelen te komen. Dit ter voorkoming dat gezinnen, bedrijven, scholen, winkels hun dagelijkse werk niet kunnen voortzetten voor hun eigen broodwinning!

Wij, bushouders, weten dat salarissen van niemand zijn aangepast, maar wij als volk hebben allerlei verhogingen verplicht moeten accepteren. De dollarkoers, EBS- en SWM-tarieven, schoolgelden zijn aangepast. De prijzen van levensmiddelen, gezondheidszorg, verzekering, huisvestingskosten etc. zijn flink gestegen.

Het is nu ook hoog tijd dat tarieven van de bussen aangepast moeten worden. De onderhoudskosten van de bussen zijn reeds verdubbeld door de ongunstige monetaire situatie. Compensatiegelden die bushouders vooraf voorschieten, kunnen nu ook niet op tijd uitbetaald worden. Er is een achterstand van zes maanden. Wij weten nu ook niet hoe wij verder moeten.

Wij zijn genoodzaakt de tarieven aan te passen vanaf de komende week, als de regering de rest van de compensatiegelden van de week niet gaat storten. Nadat de achterstallige gelden van zes maanden beschikbaar zijn, kunnen wij daarna bespreken wat de tarievenstructuur zal worden.

Ook zal nagegaan worden welk beleidsmodel gehanteerd zal worden ter verbetering van de aanloop van passagiers.

Namens, Actie Comité Belangen Behartiging Particuliere Bushouders 
Suraj Sahadew-Lall

Huidig directeur Aqualectra op Curacao, Jonis, onderschrijft beeld in rapport Huub Willems

'Op een bepaald moment was het tot hier en niet verder'


Huidige directeur Darick Jonis van Aqualectra heeft op een bepaald moment ten tijde van kabinet-Schotte (MFK/PS/MAN) in een brief van juli 2012 laten weten, dat het voor hem ‘tot hier en niet verder’ was. Dit staat in het eindverslag van onderzoeker Huub Willems in verband met de civiele enquête in opdracht van het Hof van Justitie. 

Jonis was toen sinds oktober 2010 ‘acting ceo’, omdat de directieleden Anthon Casperson, Dieudonné van der Veen en Billy Pand in oktober 2011 al waren geschorst, later gevolgd door ontslag van Casperson en Van der Veen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 20 juli 2016.

Jonis kreeg in april 2011 een aanstelling als coo. In het rapport van professor en oud-rechter Willems, schrijft hij het beeld dat Casperson heeft geschetst over de situatie bij Aqualectra van 2010 tot 2012, de rol van de politiek, de Raad van Commissarissen (RvC) met president-commissaris Oswald ‘Ossie’ van der Dijs en de wijze waarop de directie buiten spel werd gezet, ook met Jonis te hebben besproken. Jonis, als enig overgebleven directeur, ‘onderschrijft dat beeld’.

Onderzoeker Willems heeft Jonis voorgehouden, dat in de media werd gesuggereerd dat achter het optreden van de RvC en aandeelhouder jegens Aqualectra een masterplan zat, zoals dat zou blijken uit allerlei feiten en omstandigheden. Jonis kan zich voorstellen, dat iemand tot die conclusie komt, maar kan zelf niet vaststellen of daarvan - van een complottheorie dus - sprake was. Wel was het voor hem in juli 2012 ‘basta’.

Leest u via deze link het volledig bericht.

Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air komt acht tot tien piloten tekort

Vluchten vallen uit en passagiers vertrekken later van bestemmingen dan gepland


Luchtvaartmaatschappij Insel Air komt acht tot tien piloten tekort. Daardoor vallen vluchten uit en vertrekken passagiers op verschillende bestemmingen later dan gepland. Dat bevestigt directeur Edward Heerenveen vanochtend, woensdag 20 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad. De maatschappij werkt met 60 tot 70 piloten en copiloten. Dat er nu een tekort is, heeft onder andere te maken met de strengere toelatingseisen die sinds maart dit jaar van kracht zijn. Alle lokale en buitenlandse piloten, maar ook bijvoorbeeld luchtverkeersleiders en vliegtuigonderhoudsmonteurs, moeten opnieuw examen doen. 

De burgerluchtvaartautoriteit en minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) beslissen daartoe als een van de maatregelen in een poging om Curaçao van categorie-2 terug te brengen naar de status van categorie-1 door de Federal Aviation Administration (FAA). Door die strengere eisen lukt het Insel Air niet vertrekkende piloten te vervangen. Want dat piloten weggaan, is niets nieuws.

Volgens Heerenveen zwichten velen voor een ‘golden opportunity’ bij een Arabische maatschappij, zoals Emirats of EVA Air. 'Zij krijgen een telefoontje en zijn vertrokken. Wij betalen netjes een lokaal salaris, maar aan de beloftes van die Arabische maatschappijen kunnen wij niet tippen', aldus de Insel-directeur.

Dat piloten regelmatig voor een andere werkgever kiezen, is geen probleem, maar wat de lokale luchtvaartmaatschappij nu parten speelt, is dat zij geen nieuwe piloten kan vinden. En dat heeft alles te maken met de eisen van herkwalificering. 'Belangstelling genoeg. We hebben een lijst van piloten die voor ons zouden willen vliegen, maar niemand wil opnieuw alle examens doen. Dan kiezen ze liever voor een andere maatschappij in een land waar ze direct aan de slag kunnen.'

Insel Air is in gesprek met de burgerluchtvaartautoriteit om de eisen te versoepelen voor ervaren, goed gediplomeerde piloten die al eerder op eenzelfde type toestel hebben gevlogen. Heerenveen benadrukt alle begrip te hebben voor de maatregelen die de burgerluchtvaartautoriteit heeft genomen om de categorie 1-status terug te krijgen. 'Maar, ik ben ook blij dat naar onze kant van de zaak wordt gekeken en een oplossing wordt gezocht.' 

Hij verwacht dat Insel Air en de burgerluchtvaartautoriteit deze week tot overeenstemming komen. Als de overeenkomst een feit is, zoekt de maatschappij direct contact met de mensen die stand-by staan. 'Dan is het tekort aan piloten binnen een maand opgelost.'

Achterstanden in betalingen bij overheid bedragen Srd 300 miljoen

Op korte termijn worden maatregelen getroffen om de inkomsten van de overheid te verhogenDe achterstanden in de betalingen van de afgelopen dienstjaren bedragen op dit moment Srd 300 miljoen. Daarnaast zijn er elke maand reguliere vaste betalingsverplichtingen. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën somde gisteren in De Nationale Assemblee diverse verlichtingen op, zoals salarissen, AOV, financiële bijstand, ziekenhuizen, zorgverzekering, subsidies aan tehuizen en overheidsinstellingen. Dit meldt Starnieuws vanochtend, woensdag 20 juli 2016.

Er wordt ook gekeken naar betalingen die zeer belangrijk zijn om te voorkomen dat ondernemers mensen ontslaan. Het beleid van reçu's voor dit jaar is dat deze zo snel mogelijk worden afgehandeld. Er is nu voor dit jaar een achterstand van Srd 11 miljoen.

De reçu's die betaald moeten worden en al in het betaalsysteem verwerkt zijn van de centrale betaaldienst, worden komende week afgehandeld zei Hoefdraad.

Volgens de regels die gehanteerd worden, kunnen reçu's aan crediteuren maximaal negentig dagen in het betaalsysteem vertoeven, voordat er gesproken kan worden van een achterstand. Mensen worden dagelijks uitbetaald, voor zover mogelijk met de beschikbare middelen. Er zijn afgelopen weken in een goede sfeer met verschillende ondernemers betalingsafspraken gemaakt, deelde de minister mee. De minister voerde aan dat betalingen alleen gedaan kunnen worden als er inkomsten zijn. Op dit moment is er terugval in de belastingontvangsten, mede door de verlichtende maatregelen van de overheid.

Het tekort aan inkomsten is rond de Srd 465 miljoen. Met de gebrekkige middelen die binnenkomen, worden de machines geolied en draaiende gehouden, sprak Hoefdraad. Het cumulatief tekort van januari tot mei dit jaar bedroeg Srd 648.5 miljoen, 2,8% van het Bruto Binnenlands Product. Er worden op korte termijn maatregelen getroffen om de inkomsten van de overheid te verhogen.

Regering zit op lijn met het IMF

IMF-delegatie bezoekt in augustus Suriname

Minister Hoefdraad weerspreekt dat doelen niet zouden zijn behaald - Vicepresident Adhin  vraagt Assembleeleden om het herstelplan beter te lezen en met concrete vragen te komen


Vicepresident Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën hebben gisteren de verzekering gegeven in De Nationale Assemblee, dat zaken op lijn zijn met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In augustus komt er een delegatie naar Suriname om zaken verder door te nemen. In september zal de leiding van het Fonds weer kijken naar het programma. Daar waar nodig is, komt er een revisie, zei Hoefdraad, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 20 juli 2016.

Hij weersprak dat targets niet zijn gehaald. Adhin antwoordde op een vraag van een Assembleelid, dat het onjuist is dat het IMF alles marktconform wil hebben en alle subsidies wil afschaffen. De focus van het IMF ligt op de afbouw van de subsidie van de nutsvoorzieningen, omdat die een enorm beslag leggen op de overheidsuitgaven en de besparingen die opgebouwd moeten worden om de ontwikkeling van het land te financieren. Overige subsidies die noodzakelijk zijn, worden wel gecontinueerd.

Het Stabilisatie- en Herstelplan (SHP) evenals de IMF-Standby Agreement hebben volgens Adhin tot doel in eerste plaats de crisis te stabiliseren door de meest ernstige macro-economische onevenwichtigheden op te heffen. Herstel van het macro-economisch evenwicht is voorwaarde voor duurzame economische groei. Hij antwoordde op een vraag over importvervanging en verhogen van de export, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat op korte termijn de crisis in de deviezenverdiencapaciteit en deviezenreserve wordt opgelost. Daarom concentreert het SHP zich op het zo spoedig mogelijk herstellen van het macro-economisch evenwicht.

In het Ontwikkelingsplan 2017-2021 zal de ontwikkelingsstrategie worden uitgewerkt. Assembleeleden van de oppositie waren niet tevreden met de antwoorden die Adhin gaf. Zij vonden dat hij vaag is gebleven.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi zei, dat Adhin zaken gepresenteerd heeft die niet volledig en onjuist zijn. De samenleving verwacht van de regering concrete zaken over hoe de crisis opgelost zal worden, aldus Santokhi. Hij zei ook teleurgesteld en bezorgd te zijn.

Fractiegenoot Mahinder Jogi stelde dat er eerder sprake is van een 'destabilisatie' dan een stabilisatieplan. Edward Belfort (ABOP) wilde net als Jogi weten hoe het volk uit de modder moet klauteren. Belfort wenst verlichting te zien in de situatie, omdat volgens hem het volk lijdt. Ook de vicepresident zei teleurgesteld te zijn, omdat hij heeft concrete zaken had aangekaart. Hij haalde aan dat het volk ook kan lezen wat in het SHP staat. Hij is niet bezig het volk te misleiden, zoals de oppositie doet geloven. Adhin vroeg de Assembleeleden om het SHP beter te lezen en met concrete vragen te komen.

Minister Hoefdraad: 'Personen achter uitvallen Asycudasysteem worden binnenkort ontmaskerd en aangepakt'

'Het net sluit zich om deze personen'

Hoefdraad: 'Er gaat grote schoonmaak worden gehouden bij Belastingdienst en Douane'


Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zei vandaag in De Nationale Assemblee, dat de personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvallen van het Asycudasysteem bij de Belastingen binnen afzienbare tijd ontmaskerd en aangepakt zullen worden. Het systeem werd vorige week gesaboteerd waardoor fraudeurs hun slag konden slaan. Dit meldt de Ware Tijd dinsdag 19 juli 2016.

'Het net is zich aan het sluiten om deze personen. Alleen de naam of namen moeten nog komen, maar we zijn heel dichtbij de oplossing van dit vraagstuk', aldus de bewindsman. Hij hield het college voor dat het onderzoek in volle gang is.

Inmiddels is bekend welke type computer is gebruikt en vanuit welke locatie de fraude heeft plaatsgevonden. Ook is al bekend 'wie allemaal heeft ingelogd' en welke gegevens zijn verwijderd of bij welke 'de tijden zijn veranderd'. Hoefdraad voerde aan dat de daders zo vernuft waren 'om over te gaan tot het leggen van beslagen die gingen tot het jaar 3000'.

De bewindsman zei, dat er een grote schoonmaak zal worden gehouden bij de Belastingdienst en de douane. Vooral bij de douane moeten 'de juiste mensen aan boord zijn'. 

Intussen is het Asycuda-belastinginningssysteem sinds vorige week donderdag weer operationeel. Doordat het systeem was uitgevallen, moesten de werkzaamheden handmatig gebeuren, waardoor veel vertraging is opgelopen. De handmatig verwerkte gegevens zullen alsnog in het systeem worden ingeboekt, garandeerde de minister.

Hij noemde uitspraken van sommige assembleeleden die bij het aankaarten van het probleem vorige week aangaven, dat er een wildwest-situatie was ontstaan, overdreven.