vrijdag 22 juli 2016

Assemblee neemt via motie coalitie Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 aan

Oppositie onthoudt zich van stemming en verlaat vergaderzaal Assemblee


Via een motie (zie onderaan, met dank aan Starnieuws) ingediend door de coalitie is het Stabilisatie- en Herstelpan 2016-2018 achter in de middag, vrijdag 22 juli 2016, met algemene stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee. Carl Breeveld (DOE) en de oppositiepartijen hebben niet tegen het plan gestemd. Zij hebben zich onthouden van stemming door de zaal te verlaten, aldus Starnieuws.

Breeveld zei, dat er fouten zijn gemaakt, vooral in de vorige regeringsperiode en die moeten worden toegegeven. Er is veel mis met behoorlijk bestuur. Maar, hij geeft de regering toch het voordeel van de twijfel.

De mening van de oppositie werd verwoord door Asiskumar Gajadien (VHP). Volgens hem zijn zaken in de motie opgenomen die niet op waarheid berusten. Er zijn ook geen concrete maatregelen volgens hem in het Stabilisatie- en Herstelplan. Productie en ondernemerschap worden volgens hem ook niet gestimuleerd met dit plan. De oppositie wil het plan niet afwijzen en besloot de zaal bij de stemming te verlaten. Hierna keerde ze terug in de vergaderzaal.

Rossellie Cotino (NDP) zei namens de coalitie, dat Suriname nog een kans heeft met dit plan. Zij voerde aan dat in nauw overleg met De Nationale Assemblee het plan uitgevoerd moet worden. Er zijn volgens haar maatregelen opgenomen in het plan ter verbetering en waarborging van de veiligheid.

Vicepresident Ashwin Adhin zei dat een uitdagende periode wordt tegemoet gegaan. De opmerkingen die gemaakt zijn in De Nationale Assemblee worden serieus genomen. Daarom heeft de regering een nota van wijziging ingediend.

Saramaccaanse vrouwen 'ontzettend boos' over gang van zaken rond opvolging granman Belfon Aboikoni

'Er heeft geen Limba Uwii ofwel Puru Blakka plaatsgevonden'


'Kleine groep mensen heeft heilige plaatsen onteerd en echtgenote Belfon genegeerd'


Wij, de vrouwen van Saamaka zijn ontzettend boos. Wij willen de noodklok luiden voor naderend onheil met betrekking tot de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Het voortbestaan van onze dorpsstructuur en de wijze van opvolging wordt ernstig bedreigd door de rol die een klein aantal mensen zich heeft toegeëigend op het gebied van de opvolging van Gaama (granman) Belfon. Dat wat ze gedaan hebben is nooit eerder vertoond in ons gemeenschap. We willen daarom deze groep die grafschennis heeft gepleegd, bewezen strafbare feiten gepleegd en heilige plaatsen heeft onteerd, vragen meteen te stoppen. 

Bij de Limba Uwii (Puru Blakka) dieny een reeks rituelen in werking te worden gezet. Vanwege de grote rol die de voorouders in het dagelijks leven van ons als Saamaka vervullen, is het van het grootst belang dat het afscheid, de begrafenis en de rouw op de juiste wijze plaats vinden. De rituelen rondom de dood vormen een van de meest karakteristieke en fascinerende aspecten uit onze cultuur. 

Limba Uwii van de Gaama is iets van de totale gemeenschap en niet iets van een handvol mensen. Wij zijn ook boos, omdat er misbruik is gemaakt met betrekking tot de ziekte van de vrouw van de Gaama. Terwijl juist deze groep in de pers aandacht vroeg voor de vrouw van de Gaama. Hoe respectloos kan een mens zijn. Bij een Limba Uwii hoort de vrouw van de Gaama ook aanwezig te zijn. Hoe durven deze mensen dan te spreken over Limba Uwii. Limba Uwii van de ingeslapen Gaama Belfon heeft dus niet plaats gevonden!

Wij zijn boos, maar tevens vastberaden om tegenwicht te bieden. Wij vrouwen hebben een zeer belangrijke positie binnen de gemeenschap. Op het gebied van het binnenlands bestuur, maar ook op sociaal economische gebied. Wij zullen niet toestaan dat onze gemeenschap verder schade wordt toegebracht door deze barbaren. Als het aan ons lag zouden we deze barbaren verbannen uit onze gemeenschap. Echter, is het niet aan ons om dat uit te spreken.

De Almachtige God en onze voorouders zullen deze mensen te zijn tijd ter verantwoording roepen. Wij zeggen daarom tegen de Surinaamse regering en in het bijzonder de president van de republiek Suriname, dat er geen Limba Uwii heeft plaatsgevonden. Wij gaan verder met de voorbereidingen van de Limba Uwii van Gaama Belfon. We nodigen eenieder uit om samen met de Saamaka de rouwperiode in september waardig af te sluiten.

Namens deze, 
Kabiten Georgetina Pansa 
Balamujee Pansa 
Abali Pansa 
Juliana Aboikoni 
Simoni Aboikoni 
Kantoomujee Amesie 
Alwina Akobe

VHP'er Randjietsingh: 'Assembleevoorzitter mag niet toestaan dat Grondwet wordt vertrapt door Sapoen/Chitan'

'Er mag nimmer voortgang worden gegeven aan illegaliteit in het parlement'


VHP'er Radjkoemar Randjietsingh vindt dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op grond van haar bevoegdheid als voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) nimmer mag toestaan dat de Grondwet wordt vertrapt door de teruggeroepen leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan normaal uit te nodigen voor vergaderingen. 

'Voor ons zijn deze twee heren geen DNA-leden meer en mag er nimmer voortgang worden gegeven aan de illegaliteit in het parlement. Wij hebben de rechter gevraagd om te bekijken en te willen veroordelen dat zij niet meer functioneren als parlementariërs. De wet zegt duidelijk, dat als jij teruggeroepen bent, jouw lidmaatschap beëindigd is. Er is een goede case gemaakt en proberen wij wet en recht in stand te houden', zegt de gewezen Nieuw Front-fractieleider vandaag, vrijdag 22 juli 2016, in het Dagblad Suriname.

Vandaar dat de oppositiepartijen VHP, NPS, PL en de DNA-kandidaten Barkat Mohab Ali en Prim Sardjoe gisteren weer een Kort Geding hebben ingediend om een einde hieraan te brengen. De rechter in Kort Geding zal op 11 augustus uitspraak doen in deze zaak.

De eisers worden bijgestaan door advocaat Gerold Sewcharan, terwijl de tegenpartij wederom wordt vertegenwoordigd door advocate Nailah van Dijk.

Volgens Randjietsingh zullen beide partijen in de tussentijd in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk hun conclusies te presenteren. De VHP'er benadrukt dat in de vordering ook de kwestie van het niet uitvoeren van de eerdere vonnissen is aangehaald. 'Geerlings-Simons moet niet doen alsof er geen vonnissen zijn. Zij weet het. Als zij wet en recht wil handhaven in het land, moet zij dan acties ondernemen', aldus de politicus.

Ondertussen blijven de oppositiepartijen in de DNA onder protest deelnemen aan de vergaderingen.

6.000 Personen geregistreerd bij overheid als mensen met beperking hebben geen beperking...

Ministerie brengt aantal geregistreerden terug van 18.000 naar 12.000


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft in de afgelopen periode haar bestand van mensen met een beperking, die financiële steun van het ministerie ontvangen, van 18.000 mensen teruggebracht naar 12.000. Een onderzoek heeft uitgewezen dat 6.000 mensen zich in het bestand hebben laten registreren terwijl zij niet behoorden tot de groep van mensen met beperkingen. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 22 juli 2016.

Minister Joan Dogojo zei gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) dat haar ministerie al jaren bezig is om sociaal zwakke huishoudens te voorzien van uitkeringen, variërend van Srd 33, Srd 40 tot Srd 50. Het gaat volgens haar hier om bedragen die uitgedrukt zijn in waarden van voedselpakketten.

Aangezien deze bedragen niet lang meer in voldoende mate konden voorzien in de behoefte van de huishoudens besloten mensen zich op te geven in het uitkeringsbestand van financiële uitkeringen aan personen met een beperking. Uiteindelijk werd het systeem te log.

Het dagblad vermeldt niet of de overheid de ten onrechte uitgekeerde uitkering aan 6.000 personen gaat terugvorderen en zo ja, op welke wijze.

Inverzekeringstelling oud-directeur Girobank Garcia op Curaçao met acht dagen verlengd

Eric Garcia vervalste afschrift Maduro & Curiel’s Bank 


De inverzekeringstelling van Eric Garcia is vanmiddag, vrijdag 22 juli 2016, met acht dagen verlengd. De rechter-commissaris oordeelde, dat de aanhouding en voorlopige hechtenis van de oud-Girobank directeur afgelopen woensdag rechtmatig is. Eric Garcia wordt verdacht van sjoemelen bij de afwikkeling van het faillissement van Banco Maracaibo. Dat heeft zijn pas benoemde medecurator Valerie Maria ontdekt. De advocate is ook degene geweest die hiervan aangifte heeft gedaan. Dit meldt de Amigoe.

De oud-directeur van de Girobank verduisterde 11 miljoen dollar en vervalste onder meer het bankafschrift van Maduro & Curiel’s Bank (MCB).

Het faillissement van offshore bank Banco Maracaibo NV werd in augustus 1994 uitgesproken:Garcia werd vervolgens, vanwege zijn kennis van het Venezolaanse bankwezen, tot curator in het faillissement aangesteld, legt Maria uit. In oktober 1994, twee maanden later, werd advocaat Robert (Rob) Blaauw benoemd tot medecurator. Valerie werd op 11 juli benoemd tot curator en Blaauw trad vervolgens af. De dag daarop stuurde Garcia, na herhaaldelijk verzoek, per e-mail aan de rechter-commissaris een rekeningafschrift van de MCB, waaruit moest blijken dat het gehele boedeltegoed van ruim 11 miljoen dollar op de faillissementsrekening bij die bank stond. De nieuwe curator constateerde, na navraag bij MCB, dat het op het rekeningafschrift vermelde bedrag van 11.054.804,52 dollar bij MCB niet bekend was. In werkelijkheid stond er slechts 11.000 dollar op de faillissementsrekening.

'Toen is alles gaan rollen', vertelt Maria. 'Eerst dacht ik dat de fout bij MCB lag. Dat bleek niet zo te zijn. MCB heeft schriftelijk verklaard dat het rekeningafschrift, dat Garcia naar de rechter-commissaris heeft verstuurd, op verschillende punten is vervalst.' Vervolgens deed Maria op 18 juli aangifte tegen Garcia wegens verdenking van verduistering en valsheid in geschrifte. Garcia had namelijk de storting van de Total Bank op de faillissementsrekening vervalst. Dit geld zou eigenlijk beschikbaar zijn voor de uitdeling aan de schuldeisers van Banco Maracaibo. Dit bedrag is echter nooit door Total Bank gestort. Ook zij hebben hierover een schriftelijke verklaring afgelegd.

Volgens Maria is Garcia tot nu toe de enige verdachte. 'Hij was de enige curator met tekenbevoegdheid voor die bankrekening. Tot nu doe ziet het er naar uit dat Blaauw van niets afwist. Hij is waarschijnlijk ook voorgelogen door Garcia.'

Maria onderzoekt nu de stappen die genomen kunnen worden om schade voor de bijna 1.500 Venezolaanse rekeninghouders van Banco Maracaibo en haar overige schuldeisers zoveel mogelijk te beperken. 'Daarbij gaat het in de eerste plaats om het traceren van de tot de faillissementsboedel behorende gelden. Voor ons is het heel belangrijk om te weten waar het geld naar toe is gegaan, zodat er een slotuitdeling kan plaatsvinden. Wat ook nog verder moet worden onderzocht is de periode dat Garcia het geld ogenschijnlijk verduisterd heeft', aldus Maria.

Via de website van de advocaat, vpm-law.com, zullen de schuldeisers en andere belanghebbenden op de hoogte worden gehouden. Maria benadrukt, dat Garcia niet betrokken was bij de faillissementsafwikkeling van luchtvaartmaatschappij DAE zoals verschillende media onjuist meldden.

Het faillissement van Banco Maracaibo kan worden toegeschreven aan de slechte debiteuren-portefeuille van de bank, in combinatie met de slechte financiële situatie van Venezuela en het intreden van de noodregeling voor Banco Latino NV. Als gevolg van deze factoren ging een groot aantal despositohouders hun deposito’s opvragen bij de Venezolaanse banken en off-shore dochters zoals Banco Maracaibo NV. Bij gebrek aan voldoende liquiditeiten en door het groot aantal niet door zekerheden gedekte uitstaande leningen, werd een faillissement in 1994 onafwendbaar.

Curaçao's minister van Financiën José Jardim na verkiezingen beschikbaar als minister voor Pais

Pais-leider Rosaria ziet in Jardim een kundig vakminister


Minister van Financiën José Jardim is na de verkiezingen beschikbaar als minister voor huidig coalitiepartij Pais. Hij zal niet voorkomen op de kandidatenlijst van de partij. Dit bevestigt Pais-leider Alex Rosaria, aldus de Amigoe vandaag, vrijdag 22 juli 2016. Rosaria beschouwt Jardim als een kundig vakminister, die in de afgelopen jaren zijn sporen heeft verdient. Jardim is op dit moment de langstzittende minister gedurende deze kabinetsperiode. 

De voormalige secretaris-generaal van het ministerie van Financiën werd in 2012 benoemd als minister van Financiën in het interim-kabinet Betrian, die het land regeerde tot eind 2012 en na de verkiezingen van oktober van dat jaar, ingaande 31 december. Jardim diende vervolgens in het takenkabinet, van de coalitie van PS, Pais, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran. Sinds 2012 heeft Jardim onder vier premiers gediend: Stanley Betrian, Daniel Hodge (PS), Ivar Asjes (PS) en Bernard ‘Ben’ Whiteman.

Hij heeft lof geoogst voor onder meer de intrekking van de aanwijzing van de Rijksministerraad, maar aan de andere kant is er ook kritiek op het sobere financieel beleid van de regering. Jardim werd in het takenkabinet voorgedragen door onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran. Deze heeft aangekondigd zich in de komende periode ervoor in te willen zetten oud-premier en huidig MFK-leider Gerrit Schotte buiten de coalitie te houden, terwijl hij er alles aan wil doen om de huidige coalitie voort te zetten en om Jardim als Financiën-minister te behouden.

De Amigoe meldde eerder deze week dat Sulvaran zich inmiddels heeft gemeld bij Pais. Hij heeft onder meer een gesprek gehad met de commissie die belast is met de opstelling van de kandidatenlijst. Deze commissie spreekt tot en met dit weekeinde met verschillende potentiële kandidaten en brengt hierna verslag uit aan het bestuur. Uiteindelijk zal in een partijraad in de eerste week van augustus een besluit worden genomen over de definitieve invulling van de lijst.

Rosaria wilde vanochtend niet ingaan op de vraag of het feit dat Jardim beschikbaar is voor een ministersfunctie voor Pais, gevolgen heeft voor het verzoek tot toetreding van Sulvaran tot de partij. De commissie die potentiële kandidaten interviewt is in haar functioneren binnen de partij vrij autonoom. Wat wel duidelijk is, is dat niet iedereen binnen de partij erom staat te springen dat Sulvaran op de lijst van Pais gaat staan.

De Pais-leider benadrukte wel dat Jardim niet op de kandidatenlijst van Pais zal staan. Op deze lijst zullen wel de namen van de huidige Pais-ministers Nelson Navarro (Justitie) en Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening) staan, geeft Rosaria aan. Aan Van der Horst is in de voorbije dagen een speciaal verzoek gedaan door Rosaria om te zien of hij beschikbaar is voor de lijst van de partij. In de loop van deze week kwam het verlossende antwoord van de minister. 'In de afgelopen jaren heeft hij goed werk verricht. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ik denk niet dat, nu hij op onze lijst gaat staan, dit inhoudt dat hij nu minder vastberaden en professioneel zal zijn.'

Over Navarro verklaart Rosaria, dat vriend en vijand over zijn functioneren te spreken zijn. Ook Stanley Palm die tot november vorig jaar nog minister van Economische Zaken voor Pais was, tot de val van het kabinet-Whiteman I, zal zijn opwachting maken op de kandidatenlijst van de partij.

Binnenkort start op Curaçao tweede fase cameratoezicht

Binnen tweede fase worden camera's langs verkeersaders aangebracht


De implementatie van de eerste fase van het project cameratoezicht is in de eindfase. Het duurt niet lang meer voordat de tweede fase, waarbij beveiligingscamera’s in het verkeer worden aangebracht, kan starten. Dat meldt sectordirecteur van het ministerie van Justitie Gerold Daantje vanmiddag, vrijdag 22 juli 2016, in de Amigoe. Het ministerie van Financiën moet daartoe een contract tekenen voor de financiering hiervan, en het is de bedoeling dat dit over twee tot drie maanden plaatsvindt.

Tevens moet men ook nog eerst, voor een optimaal resultaat, de checkpoints aanwijzen – locaties waar de meeste verkeersovertredingen gepleegd worden – zodat de beveiligingscamera’s op de juiste, strategische plekken geplaatst worden.

Het project bestaat uit vier fasen en in de tweede fase worden de beveiligingscamera’s in het verkeer geïnstalleerd, bij verkeersaders zoals de Helmin Wiels Boulevard, Weg naar Westpunt, Rooseveltweg en de Churchillweg. Hiermee zullen verkeersovertredingen worden aangepakt, zoals een te hoge snelheid, en zal het ook de mogelijkheid bieden om bestuurders die zonder de vereiste papieren rijden, direct en automatisch – bijvoorbeeld via e-mail – te beboeten. Tevens zullen in de tweede fase scholen en het verkeer in de omgeving van scholen beter gecontroleerd en beveiligd worden.

De camera’s bieden de mogelijkheid voor gezichtsherkenning, maar Daantje wilde eerder, tijdens een presentatie van het project in de Staten in verband met de gevoelige informatie hierover, niet in details treden over de specificaties. Tevens zal het datacenter uitgebreid worden. De overheid kon toen niet veel zeggen over de vestigingsplaats en de operationele en personeelskosten hiervoor. Wel is aangegeven. dat de centrale ongeveer 1 miljoen gulden gaat kosten, een bedrag dat uit de begroting voor het politiekorps KPC getrokken zal worden.

In de derde fase wordt het project geëvalueerd.

De eerste fase betreft cameratoezicht vanaf Batipaña tot Parasasa, buiten de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) en omgeving, rond de Curaçao International Airport, bij de Sta. Annabaai, direct op de Julianabrug en op patrouillewagens. Zoals velen al in het verkeer hebben kunnen constateren, zijn de mobiele camera’s al op de politiewagens gezet.

In de vierde fase zullen alle wijken voorzien worden van beveiligingscamera’s. Deze zullen echter gericht zijn op de openbare wegen en niet specifiek op woningen. Dat legde minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) eerder uit, in verband met vragen van Statenleden over privacy van burgers. Er is vooralsnog geen specifieke privacywet die dit regelt. De betreffende juristen zijn wel begonnen met een wetsvoorstel specifiek voor openbare beveiliging. Echter, er bestaat geen wet die de volledige implementatie van het project belemmert. De camera’s kunnen wel geplaatst worden op basis van de Wet politieregister, die bepaalde restricties kent voor wat het omgaan met de camera’s betreft.

Iedereen die toegang heeft tot de door dit project verkregen informatie zal dat hoe dan ook onder ede doen, om de privacy van burgers te kunnen waarborgen. Men moet hier denken aan het personeel van het Korps Politie Curaçao, Immigratiedienst, Openbare Werken/ROP (Ruimtelijke Ontwikkelingsplan), de brandweer en douane, in verband met controles (van koffers) bij de luchthaven en schepen binnen onze haven. De overheid zal, wanneer het zover is, hierover uitgebreide informatie geven aan de bevolking.

Verder zal het project in de vierde fase uitgebreid worden, ook ten gunste van vreemdelingen die straks niet meer met hun verblijfs- en werkvergunning hoeven rond te lopen. De politie zal dus in het bezit zijn van een controle-apparaat waarmee sédula’s gecontroleerd kunnen worden en op die manier te weten kunnen komen wat voor soort vergunning de betreffende buitenlander heeft.

Oud-president Wijdenbosch informeert politieke partijen over evaluatie Kieswetgeving

Wijdenbosch is voorzitter commissie 'Evaluatie Kieswetgeving'


Oud-president Jules Wijdenbosch, voorzitter van de commissie 'Evaluatie Kieswetgeving', houdt vanavond, vrijdag 22 juli 2016, een informatiebijeenkomst voor alle politieke partijen. De president had op 22 mei een commissie geïnstalleerd om de Kieswetgeving te evalueren en adviezen uit te brengen aan hem. 

Clifton Limburg, perschef van het Kabinet van de President, laat via Starnieuws weten, dat na de presentatie de politieke partijen de ruimte krijgen om op een later tijdstip inhoudelijk te reageren op de voorstellen. Wijdenbosch zal daarna ook afzonderlijk gesprekken voeren met de politieke partijen over hun zienswijze.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in het Perscentrum van het Kabinet van de President.

Al jarenlang vragen diverse politieke partijen om het Kiesstelsel te wijzigen. Zij vinden dat het Kiesstelsel maakt dat partijen veel stemmen behalen, maar toch minder zetels verover omdat het Kiesstelsel niet rechtvaardig zou zijn. Op basis van al de kritieken besloot de president een commissie te benoemen die zich hierover buigt. Om het Kiesstelsel te kunnen wijzigen is twee derde meerderheid in De Nationale Assemblee vereist.

IAmGold presenteert Jaarverslag 2015

Rosebel-goudmijn draait voor het eerst in 12 jaar verlies door dalende wereldprijs goud


De Rosebel-goudmijn in het district Brokopondo heeft een moeilijk jaar achter de rug. De goudmijn van de Canadese goudmijnbouwmultinational IAmGold heeft voor het eerst in twaalf jaar een financieel verlies geleden. 2015 Werd met een verlies van 6,3 miljoen Amerikaanse dollar afgesloten. Dat bleek vanochtend, vrijdag 22 juli 2016, bij de presentatie van het Jaarverslag 2015 van IAmGold.

De hoofdoorzaak van het verlies is de gekelderde goudprijs die zelfs tot 1.050 per troy ounce (31 gram) daalde. Ook de totale omzet van het bedrijf is gehalveerd naar 301 miljoen Amerikaanse dollar, ten opzichte van de record jaren van 2012.

'Het is een feit dat we verlies geleden hebben door de lage goudprijs en stijgende kosten', zei bedrijfsleidster Sharmila Jadnanansing, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd.

De overheid heeft desondanks 37.4 miljoen dollar getoucheerd van het bedrijf in de vorm van belastingen en royalties. Toch blijf Jadnanansing optimistisch over 2016 en de toekomst. Het bedrijf heeft namelijk aanzienlijk kunnen bezuinigen in kosten, door zowel te snijden in operationele kosten en afvloeiingen van personeel. Daarnaast is de goudprijs hersteld in de eerste helft van 2016 naar boven de 1.300 Amerikaanse dollar.

Mediateam DOE reageert op onjuiste informatie verstrekt door hoofdbestuurslid Stutgard via Starnieuws

'Stutgard brengt artikel in sfeer ongezonde competitie en citerend uit oude partijstatuten'


Op 21 juli 2016 verscheen in de media een bericht van de heer R Stutgard waarin hij benadrukte dat de DOE-bestuursleden Carl Breeveld en Marlyn Aaron-Denz niet deel mogen nemen aan de ophanden zijnde bestuursverkiezingen binnen de DOE-partij. De leden Aaron en Breeveld staan bekend als personen die de DOE-statuten kennen en respecteren, daarover hoeft bij de samenleving en de leden geen twijfel te bestaan. 

Ik wil aangeven dat de beperking om niet meer dan tweemaal een bepaalde functie te bekleden binnen het bestuur, te maken heeft met de beleving van de democratie binnen de partij. De grondleggers hebben hiermee willen voorkomen dat bestuursleden oneindig lang aanzitten en de doorstroming daardoor belemmeren. Het is daarom jammer, dat de heer Stutgard dit artikel brengt in een sfeer van ongezonde competitie in plaats van de samenleving te wijzen op de argumenten en het karakter van de politieke partij DOE, waarin ze zich onderscheidt van alle andere politieke partijen.

Een ander artikel uit onze statuten welke door de heer Stutgard is besproken, is artikel 14 welke betrekking heeft op het hoofdbestuur. Ik acht het als mijn plicht erop te wijzen, dat geciteerd is uit statuten die reeds zijn vervallen. De informatie die u is voorgehouden is dus outdated. Op 12 juli 2014 zijn de statuten van de DOE-partij onder andere op dit artikel gewijzigd:

Artikel 14 Hoofdbestuur lid 4.
Leden van de Partij die zitting hebben in de regering, mogen geen zitting hebben in het hoofdbestuur.

Uitleg:
DOE-leden die de functie van president, vicepresident of minister bekleden, mogen niet tegelijk lid zijn van het Hoofdbestuur. Waarom? Zij moeten boven partijen staan en alle aandacht besteden aan de duurzame ontwikkeling van land en volk. Leden die andere openbare functies bekleden. DNA, Staatsraad, DR en RR, mogen wel bestuursfuncties bekleden. Waarom? Ze moeten de band tussen de partijprincipes en hun dienstbaarheid aan de samenleving niet uit het oog verliezen. Ze moeten burgers mobiliseren en activeren om betrokken te raken bij de ontwikkelingsdoelen van de partij en die ook uit te voeren in het belang van land en volk.

Ook over besluitvormingsprocessen binnen de partij heeft het lid Stutgard zich de afgelopen tijd in de media uitgelaten. Helaas moet ook ten aanzien van dit punt geconcludeerd worden, dat de gemeenschap niet de juiste informatie heeft gehad. Dit valt te betreuren.

De partij heeft middels een persconferentie al de juiste toedracht van zaken aan de gemeenschap bekendgemaakt. Ik benadruk dat besluitvormingsprocessen transparant zijn binnen de DOE-partij en conform de statuten hun beloop vinden.

Ik wil de samenleving er voorts op wijzen, dat voor de juiste berichtgeving over de DOE-partij, er binnen onze organisatie een mediateam en een strategie groep zijn aangesteld. De juiste informatie over onze partij, haar functioneren en haar statuten kunt u via onze website, ons radioprogramma en onze e-krant krijgen. Leden van de partij die andere informatie wensen te verstrekken, doen er goed aan dit op eigen titel te doen, zo voorkomen ze dat verkeerde informatie over de partij in de media komt.

Roelof Pot 
Kernvoorzitter, 
lid Strategiegroep en lid van het Mediateam

33-Jarige agent veroordeeld tot 16 jaar cel voor moord op vriendin

Na moord gaat agent met collega's in woning barbecuen met dode vriendin in huis verborgen


De 33-jarige agent R. G. is gisteren veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf, na een eis van achttien jaar. Hij heeft bekend zijn 30-jarige vriendin Denice K. eind augustus of begin september vorig jaar van het leven te hebben beroofd in hun woning te Munder in Paramaribo. Dat gebeurde door wurging na een uit de hand gelopen ruzie. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, vrijdag 22 juli 2016.

Enkele uren later, 's avonds, had hij met twee collega's gebarbecued, terwijl hij het lijk in huis verborgen had en probeerde met geurmiddelen de lijkgeur te onderdrukken. Tijdens het barbecuen vroeg hij enkele keren aan zijn gasten of ze niets vreemds roken.

Enkele dagen nadat hij de vrouw om het leven had gebracht kreeg de politie een melding binnen over een mogelijk geval van zelfmoord. R. G. werd niet ver van zijn woning gevonden en vertelde collega's die hem aantroffen wat hij gedaan had. Inmiddels had hij een zelfmoordpoging ondernomen.
De agent is volgens een pschychiater progressief depressief en heeft moeite met het beheersen van zijn agressie, hij heeft ook gepoogd zelfmoord te plegen. Hij was al voordat hij zijn vriendin van het leven beroofd had door de dienstleiding ontwapend.

33-Jarige vrouw dood in woning aan Curaçaoweg te Lelydorp gevonden

Vrouw is vermoedelijk door geweld om het leven gekomen


Een 33-jarige vrouw is vannacht vermoedelijk vermoord in een woning aan de Curaçaoweg te Lelydorp. De vrouw werd mishandeld en gekneveld aangetroffen, zo berichten vanochtend, vrijdag 22 juli 2016, de Ware Tijd en Starnieuws.

De politie van Lelydorp, die iets na half drie ter plekke aankwam, vermoedt dat het gaat om roofmoord. De vrouw was al gestorven toen de ambulance arriveerde.

De vrouw laat twee minderjarige kinderen achter. Volgens informatie was de kamer overhoop gehaald, aldus de Ware Tijd. Het is vooralsnog onduidelijk of het om een roofmoord gaat.

Deze zaak wordt verder onderzocht. Er zijn verder nog geen details vrij gegeven.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Skelet gevonden bij Sint Jorisbaai op Curaçao....

Deel geraamte steekt uit de grond


De politie van Curaçao ontving gistermorgen rond kwart over elf een melding over de vondst van een skelet bij Sint Jorisbaai door passanten. Een politiepatrouille zag ter plaatse inderdaad een deel van een skelet uit de grond steken, zo schrijft Paradise FM vanochtend, vrijdag 22 juli 2016.

Er werd forensische hulp ingeschakeld en ook een archeoloog om vast te stellen om wat voor skelet het precies gaat. Al met al lijkt het in ieder geval om menselijke botten te gaan.

Nader onderzoek moet meer duidelijkheid geven.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Curaçaose stichting Fundashon Prevenshon heeft nog geen cent ontvangen van ministerie van Financiën of GMN

Ministeries moeten subsidie verstrekken aan stichting voor kankerpreventie


De stichting Fundashon Prevenshon heeft nog steeds niets ontvangen van het ministerie van Financiën of het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Beide ministeries moeten volgens een op 31 mei 2016 ondertekende beschikking subsidie verlenen aan de stichting voor kankerpreventie (met name borstkanker). GMN zou voor 2016 1,3  miljoen subsidie verlenen, Financiën 600.000 gulden, aldus bericht vanochtend, vrijdag 22 juli 2016, het Antilliaans Dagblad.

Oncoloog Bob Pinedo bevestigt dat er nog geen geld binnen is. Als hem gevraagd wordt of de situatie penibel begint te worden, antwoordt Pinedo: 'Als je geen geld hebt, kan je niet betalen.' Verder wil Pinedo niet op de situatie ingaan, aangezien in de laatste bestuursvergadering van het bestuur van Fundashon Prevenshon is besloten om tot eind volgende week geen informatie over de situatie naar buiten te brengen. 'We willen geen onrust creëren met verhalen in de media', aldus Pinedo. 'Volgende week weten we meer en kijken we verder.'

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang stuurde begin juli een brief aan minister Siegfried Victorina van GMN met devraag waarom de betaling nog niet is gedaan. 'Ik heb geen antwoord gekregen. Wel een stempel op de brief, dus die is ontvangen. De strijd voor subsidie is gestreden; er is een beschikking en de begrotingsnummers en de posten zijn bekend. Procedureel is er niets dat betaling in de weg staat. Inmiddels zijn we zeven weken verder en komt de stichting operationeel in gevaar.'

Leeflang bewandelt de formele route in dit soort zaken. 'Ik heb de zaak in mijn brief aangekaart en die brief is ontvangen. Ik heb minister Victorina verder niet benaderd. Ik doe geen onderonsjes, daar kun je je toch niet op beroepen. Als plan B kan Fundashon Prevenshon een Kort Geding aanspannen om de betaling af te dwingen, het is immers een kwestie van spoedeisend belang. De stichting moet het personeel kunnen betalen en ook voor verschillende testen moet worden betaald. De SVB vergoedt wel de paptesten, daarmee komt een beetje geld binnen, maar verder is men toch echt afhankelijk van de beloofde subsidie.'

Nog openstaande vacatures bij Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur Curaçao

RKCS gedwongen om nieuw schooljaar te beginnen met gepensioneerde leerkrachten


Het is het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) niet gelukt alle openstaande vacatures voor komend schooljaar op te vullen. Dus zal, net zoals andere jaren, een beroep worden gedaan op gepensioneerde leerkrachten. Enkele weken voordat het nieuwe schooljaar begint, zoekt het RKCS nog leerkrachten voor negen vacatures in het funderend onderwijs en voor drie bij zowel de scholen voor HAVO/VWO, als het speciaal onderwijs. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vrijdag 22 juli 2016.

Bij de AGO-scholen, scholen voor secundair beroepsonderwijs (SBO) en het VSBO ligt het wat ingewikkelder. Het gaat daar om het invullen van versnipperde uren voor verschillende vakken. Bij het AGO zoekt het schoolbestuur nog docenten voor de lessen Nederlands, algemene verzorging, ecotechniek, brood en banket, Engels, godsdienst en haarverzorging. Bij het SBO en VSBO staan nog uren open voor de vakken Engels, werktuigbouwkunde, drama, Nederlands, elektrotechniek, natuurkunde, koken, maatschappelijke culturele kwalificatie, muziek en kapper.

Financieel directeur van het RKCS Karina Lombardi: 'Om een idee te geven: als je al die uren bij elkaar optelt, gaat het om drie vacatures bij het AGO, twaalf bij het SBO en 14,5 bij het VSBO.' Het RKCS heeft volgens Lombardi met de meeste gepensioneerde leerkrachten een oproepovereenkomst afgesloten. Uit die poule van oproepkrachten kan het schoolbestuur elk jaar weer putten. Maar, dan nog kan niet voor alle vakken een docent gevonden worden. Lombardi: 'Voor de lessen ecotechniek bijvoorbeeld die aan het arbeidsgericht onderwijs (AGO) worden gegeven, is moeilijk iemand te vinden. Dan zoeken we een andere oplossing die past binnen de voorwaarden die de inspectie stelt. We kiezen dan bijvoorbeeld voor workshops of lezingen om de stof aan te bieden.'

In mei dit jaar gaven de directeuren van zowel het RKCS als de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) al aan dat de tientallen vacatures voor komend schooljaar moeilijk in te vullen zouden zijn met lokale leerkrachten, maar dat ook de spoeling uit Nederland dun was. Het aantal lokale studenten dat afstudeert aan de lerarenopleiding van de University of Curaçao (UoC) is beperkt en ook in Nederland is de vraag naar docenten groot. Volgens de website van het RKCS zijn ruim 1.300 medewerkers werkzaam bij de 54 scholen die onder het schoolbestuur vallen en onderwijs bieden aan 18.000 leerlingen.

Korps Politie Curaçao wordt dit jaar versterkt met 16 nieuwe voertuigen

Minister Navarro wil dit jaar diverse projecten bij politie, brandweer en gevangenis afronden


Minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie heeft aangegeven dat het Korps Politie Curaçao (KPC) dit jaar nog een flink aantal politiewagens in gebruik zal kunnen nemen. Navarro wil voor het eind van het jaar verschillende projecten bij het de politie, brandweer, gevangenis en het installeren van camera’s in openbare ruimtes afronden. 

Korpschef Mauricio Sambo bevestigt vanochtend, vrijdag 22 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad, dat het wagenpark van de politie zal worden versterkt met in totaal zestien voertuigen. Het gaat hierbij om zes Ford Ranger pick-up trucks en tien Ford Interceptors.

'Het is gedeeltelijk een vernieuwing van oudere wagens die zijn afgeschreven en gedeeltelijk een modernisatie van het wagenpark, zodat het wagenpark meer is afgestemd op de behoefte. Het is niet dat we nu een tekort hebben dat aangevuld moet worden.'

Klikt u hier om het restant van dit bericht te kunnen lezen.

Rapport van Huub Willems bijzonder mild over Curoil

'Raad van Commissarissen Curoil valt nauwelijks iets te verwijten'


Het rapport van oud-rechter Huub Willems over de gang van zaken in de energieketen is, zo schrijft althans het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 22 juli 2016, wat betreft Curoil bijzonder mild. In de opdracht wordt over de onderzoeksperiode van oktober 2010 tot eind 2012 een aantal vermoedelijke onregelmatigheden genoemd. Curoil liet de schulden hoog oplopen en moest boeterente betalen aan PdVSA. 

Willems komt tot de conclusie, dat de directie en Raad van Commissarissen (RvC) hierin nauwelijks iets te verwijten valt. Een kritisch punt is wel te maken over het naleven van de regels voor corporate governance bij Curoil. Van 13 april 2011 tot 4 juni 2012 was het bestuur in handen van twee commissarissen. Willems: 'Er kan nauwelijks discussie worden gevoerd over de vraag of uit het oogpunt van goede corporate governance sprake is geweest van een aanvaardbare situatie. Die vraag kan immers slechts ontkennend worden beantwoord. Wat zich heeft voorgedaan heeft er in feite toe geleid dat er geen evenwichtig systeem was van ‘checks’ en ‘balances’ tussen het besturen van Curoil en het daarop statutair voorgeschreven te houden toezicht.'

De onderzoeker heeft overigens niet kunnen vaststellen dat deze op zichzelf onaanvaardbare situatie feitelijk tot nadelige gevolgen voor Curoil heeft geleid. In tegenstelling tot Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK), waar tijdens de regering Schotte diep werd ingegrepen onder het voorwendsel dat het algemeen belang op het spel stond, was dat bij Curoil niet zo gemakkelijk te rechtvaardigen, stelt Willems.

De oud-rechter heeft vijf mogelijke verwijten onderzocht:
het niet ter inzage leggen van de jaarverslagen over 2010 en 2011;
dat Curoil zich niet heeft verzet tegen de enorme verliezen als gevolg van het bevriezen van de prijzen;
het nalaten van incassomaatregelen voor een vordering van 96 miljoen gulden op Aqualectra;
het laten oplopen van de schuld aan PdVSA waardoor boeterente in rekening werd gebracht en
het doen van een investering tegen adviezen van Ernst & Young in van 20 miljoen gulden in nieuwe tanks bij Motet.

Punt voor punt worden de verwijten in het eindrapport weerlegd door Curoil. Financieel bleef het bedrijf redelijk overeind, maar er waren wel problemen. Aqualectra had door liquiditeitsproblemen een schuld aan Curoil die opliep tot boven 100 miljoen gulden. 'Dat had tot gevolg dat de schuld van Curoil aan PdVSA/Isla is opgelopen tot ten minste datzelfde bedrag hetgeen de levering van brandstof door PdVSA/Isla aan Curoil in gevaar heeft gebracht.'

Publiek heeft weer vrij toegang tot stranden bij Boca Simon, Curaçao

Minister Camelia-Römer (PNP) en Domeinbeheer zijn tot een tijdelijke oplossing gekomen

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Het publiek heeft sinds gisteren weer vrij toegang tot de stranden in de omgeving van Boca Simon (Baoase). Dat heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) bevestigd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 22 juli 2016.

Verantwoordelijk minister Suzanne Camelia-Römer (PNP) en Domeinbeheer zijn tot een tijdelijke oplossing gekomen die de Curaçaose gemeenschap vrij toegang tot de genoemde stranden verzekerd. 'Hierbij is rekening gehouden met veiligheidsaspecten voor de buurtbewoners en ook de toeristen die bij Baoase verblijven. Ondertussen zal Domeinbeheer in samenwerking met het ministerie van Justitie blijven werken aan een permanente oplossing.'

Vorige week hebben buurtbewoners aan de bel getrokken toen zij merkten dat er een barrière was geplaatst, waardoor toegang tot de publieke stranden in de genoemde omgeving werd verhinderd. De minister wil de omgeving gaan ontwikkelen.

Tijdens een bijeenkomst met de buurtbewoners hebben zij laten weten dat hierbij een plek moet komen waar jongeren hun artistieke talenten kunnen ontwikkelen. Volgens het ontwikkelingsplan van Camelia-Römer komt er bij Boca Simon een zone waar bezoekers iets kunnen eten of drinken en een ruimte waarin jongeren en volwassenen zich met kunst kunnen bezighouden. Het gebied krijgt een koredor, openbare toiletten en mogelijk een ruimte voor een ‘outdoor gym’.

EBS heeft klanten aansluitkosten in rekening gebracht tegen genomen besluiten in

Regering doet onderzoek naar onrechtmatig handelen EBS

Minister Dodson: 'Ook werd een Amerikaanse dollar component die in Srd voldaan mocht worden, in rekening gebracht'


Tegen besluiten in heeft de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) klanten aansluitkosten in rekening gebracht. Bovendien werd een dollarcomponent doorberekend. Het regent van klachten van mensen die te hoge offertes hebben gekregen voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen deelde gisteren in De Nationale Assemblee mee, dat deze zaak in onderzoek is. 

De regering had volgens Dodson op basis van een bepaald beleid en tegen bepaalde criteria, tarieven vastgesteld voor nieuwe aansluitingen waarbij 1 fase aansluitingen kosteloos zouden plaatsvinden.

'Echter hebben vele klachten ons bereikt dat er Amerikaanse dollar bedragen door de EBS in rekening werden gebracht. Uit navraag bij de EBS bleek dat de directie na onderbouwing, toestemming heeft gekregen van de Raad van Commissarissen om bij 3 fase aansluitingen boven de 13 kva de aansluitkosten te wijzigen. Ook werd een Amerikaanse dollar component die in Srd voldaan mocht worden, in rekening gebracht. Het ministerie is meegegaan met de redenering, daar de meeste huishoudens die 3 fase nodig hebben onder of gelijk aan 13 kva liggen. Echter hebben wij vele voorbeelden gezien die anders uitwijzen. Wij hebben zowel in een vergadering als schriftelijk de leiding van de EBS erop gewezen, dat dit gecorrigeerd moet worden en dat de instructies van de regering omtrent nieuwe aansluitingen nog steeds van kracht zijn met uitzondering van 3 fase aansluitingen boven de 13 kva', zei de bewindsman.

De minister informeerde het parlement, dat bij de calculatie van het basistarief voortvarend doorgegaan is met de doorlichting van de kostenopbouw en de formule voor het bepalen van het basistarief voor een kilowattuur (kWh). De zaken gaan volgens de bewindsman minutieus op de operatietafel worden gelegd en alle zaken in detail worden bekeken.

Nu worden exercities gemaakt in het licht van de komende evaluatie in september en de nieuwe Energiewet om de opwekkings- en distributiekosten te scheiden. De EBS mag de klant slechts doorberekenen wat binnen haar kostensfeer ligt.

'Dit zal een enorme verandering in het basistarief teweeg brengen en zal de markt transparanter zijn voor toekomstige investeerders. Wij zijn nu bezig deze exercities te finaliseren en zijn in gesprek met onder andere de Sociaal Economische Raad die ons zal helpen met de calculatie en validatie van het basis tarieven en een sociaal rechtvaardig basistarief per kWh en de doorberekening daarvan aan de samenleving', deelde Dodson mee.

De fractieleider van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, merkte op dat er zoveel mis is gegaan met een van de voorwaarden die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) had gesteld. Volgens hem worden zaken niet goed gemonitord. Hij had eerder ook aangedrongen om een crisisteam te belasten om leiding te geven aan de crisis. 'Met de tarieven van de EBS is er zoveel verwarring ontstaan. Mensen hebben onterecht hoge rekeningen betaald.' 

Vijf jaar celstraf voor man die zijn twee minderjarige stiefdochters paar jaren heeft misbruikt

Man ontkent zijn stiefdochters seksueel te hebben misbruikt

Advocaat Kanhai tracht tevergeefs rechter niet-ontvankelijk te verklaren


P. M., die zijn twee minderjarige stiefdochters misbruikte tussen december 2011 en september vorig jaar, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van van vijf jaar, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Van november 2014 tot en met augustus vorig jaar, werd het jongste stiefkind, dat nu 15 is, ook misbruikt. Dit bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 22 juli 2016.

De veroordeelde heeft steeds ontkend, dat hij de kinderen had misbruikt. Zijn advocaat Irvin Kanhai voerde aan, dat de Kantonrechter niet ontvankelijk verklaard moest worden, omdat zij de rechtmatigheidstoets had gedaan als rechter-commissaris. Hierdoor zou zij de zaak niet mogen behandelen op de rechtszitting. De kantonrechter zei hierop, dat er bij de rechtmatigheidstoets geen schuld is vastgelegd en de zaak is niet inhoudelijk behandeld. Zij verwierp het verweer van Kanhai. Zij voerde aan dat de zaak summier is en dat aan de rechter geen vooringenomenheid toegeschreven kan worden.

De kantonrechter stelde, dat de man aangegeven had dat de schoonfamilie jaloers op hem was, omdat hij welvarend is. Ook had zijn schoonmoeder, de grootmoeder van de meisjes, ruzie met hem. Daarom hebben ze hem, volgems hem, bezwaard.

De rechter zei daarentegen, dat juist de oma van vaderszijde van de meisjes aangifte had gedaan. Ze achtte het feit wettig en overtuigend bewezen. De man had gemeenschap met twee jeugdigen. Zij stelde vast dat de meisjes en getuigen consistent in hun verklaringen waren. Ook had de man ruw seks met een van de zusters bedreven. Daarnaast hadden beide zusters soa's opgelopen.

De kinderen trokken bij de stiefvader in. De moeder woonde niet met hen. Ze kwam en ging. De kinderen wilden niet bij hun grootmoeder intrekken, ondanks dat zij werden misbruikt. Zij mochten ook nergens van hun stiefvader gaan. Ze moesten ook vaak van school verzuimen, zodat zij zogenaamd op de bejaarde moeder van de verdachte konden letten. Op die dagen werden zij echter misbruikt. Het huis telde twee slaapkamers en tien tot elf mensen moesten daarin verblijven. De slachtoffers en de verdachte sliepen op één bed. Zij werden misbruikt wanneer de anderen niet thuis waren. De twee zusjes wisten niet van elkaar dat zij werden misbruikt.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar in deze zaak geëist.

Minister Hoefdraad maakt VHP-Assembleelid Jogi uit voor 'gewoon een leugenaar'

'Wij moesten Centrale Bank uit stenen tijdperk halen en daartoe hebben wij zeer sterk kader aangenomen'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei gisteren in De Nationale Assemblee, dat hij 55 jonge economen en juristen heeft aangetrokken. Hierop reageerde het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, dat de minister 55 juristen heeft aangetrokken. Waarom was het nodig om een jurist voor Srd 520.000 per jaar in dienst te nemen, die bovendien een schadeclaim van Srd 1,2 miljoen heeft ingediend?, vroeg Jogi zich hardop af. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 22 juli 2016.

'Ik denk dat het geachte lid Jogi mij duidelijk heeft gehoord. U bent gewoon een leugenaar, want u verdraait hier de feiten. Ik heb duidelijk gezegd 55 jonge economen en juristen zijn aangetrokken. U liegt. U liegt gewoon', was de reactie van de minister.

Er is in de vorige regeringsperiode, toen Hoefdraad governor was van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), veel geïnvesteerd in eigen kader. Iets wat volgens Hoefdraad in geen tientallen jaren was gedaan.

'Wij moesten de Centrale Bank uit het stenen tijdperk halen. Om dat te doen hebben wij zeer sterk kader moeten aantrekken, gedeeltelijk betaald door de internationale instellingen zoals de IDB en andere momenten betaald door Centrale Bank zelf. Een hele duidelijke lijn. Het zijn mensen die keihard hebben gewerkt. Die werk hebben gedaan en daarmee is het afgesloten. Ik kan u verzekeren dat deze mensen hun werk naar eer en geweten hebben gedaan. Zij hebben geen kastelen gebouwd in binnen- en buitenland. Zij hebben niet via valse voorwendselen bedrijven opgericht en ooms, tantes, vaders en broers daarin gezet om geld te maken. Het zijn technische mensen. Zij werden betaald waarvoor zij moesten leveren. En het was een traject zoals afgestemd met de president, toen ik governor werd. Dit is wat nodig is om de Centrale Bank op te bouwen. En als je kwaliteit wil halen, ga je moeten investeren', sprak Hoefdraad.

De minister was reeds naar zijn plaats terug van het spreekgestoelte, maar Jogi stond er op om de gewraakte interruptie te plegen. Hierop zei Hoefdraad, dat Jogi gewoon liegt. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons onderbrak de minister. Er ontstond tumult na de woorden van Hoefdraad. Hoefdraad zei vervolgens: 'De heer Jogi heeft het waarschijnlijk niet goed begrepen. Ik heb gezegd er zijn 55 jonge economen en juristen, zinnen in die strekking gezegd.' Hoefdraad zei dat het wrevel opwekt dat als je op een Centrale Bank werkt, dan gaat er direct een rood lampje branden van hoe kom je aan 55 juristen. 'Dat kan niet. Centrale Bank is het werk van economen waarin de ondersteuning van juridisch kader plaatsvindt.'

Hoefdraad legde uit, dat bij de machtswisseling besloten is met een andere jurist in zee te gaan, met wie beter overleg kon worden gepleegd. Dat is het goed recht van een nieuwe regering die aan de macht komt. Hij merkte op dat zaken van de Centrale Bank niet buiten worden besproken. De bank is een technisch instituut dat buiten de politiek moet worden gehouden.

Hij ergert zich eraan, dat er steeds aantijgingen naar buiten komen. Hoefdraad stelde dat dat heel ver beneden niveau is.

Jogi reageerde hierop als volgt: 'De minister staat hier en zegt in de microfoon dat Jogi een leugenaar is. Voorzitter, Jogi is geen leugenaar. En laat dat duidelijk zijn voor de regering en voor iedereen hier.' Het Assembleelid merkte op dat de minister heeft aangegeven, dat er kader is aangetrokken bij de Centrale Bank van Suriname, 55 economen en juristen. 'Mijn vraag is dan, wanneer je zoveel deskundigheid hebt aangetrokken, waarom heb je dan nog een extra jurist in de arm genomen met een salaris van Srd 520.000 op jaarbasis?'

Consumentenkring zou nauwelijks bekendheid genieten...

Kort-door-de-bocht-conclusie van Ware Tijd na paar mensen op straat gevraagd te hebben naar bekendheid

De Ware Tijd vraagt geen reactie aan voorzitter Alleyne en Consumentenbond wordt genegeerd


De Consumentenkring, die opkomt voor de rechten en belangen van consumenten, mag wat deze groep betreft meer naar buiten treden. Een kleine rondvraag van de krant in de binnenstad van Paramaribo wijst uit, dat weinig mensen weten van het bestaan van deze organisatie. Velen voelen zich daardoor niet echt beschermd tegen de invloeden van de economische situatie op de consument. Natuurlijk kan uit een 'kleine rondvraag' geen enkele conclusie worden getrokken.

 'Ik hoor voor het eerst van ze. Wat mij betreft zouden ze vaak het veld in mogen gaan en niet vanuit een kantoor alleen zaken doen', zegt Samantha Lamsberg.

Voor Gwen Sakrama is het moeilijk te zeggen of de organisatie zich intern voldoende inzet, maar naar buiten toe valt volgens haar heel weinig te merken. 'Hoeveel keren zijn ze opgekomen voor onze belangen?', vraagt ze zich af. Overigens vinden beiden een organisatie die opkomt voor de belangen van consumenten belangrijk, maar die moet zich wel profileren om bekendheid te krijgen in de samenleving.

De geïnterviewden hebben begrip ervoor dat handelaren door de gestegen wisselkoers hun prijzen aanpassen. Echter vinden ze dat erop moet worden toegezien dat dit niet buitensporig gebeurt. Daarnaast vinden ze het nodig dat consumenten worden beschermd.

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, zei in een eerder interview met de krant dat de organisatie in staat is om meer te doen voor zijn doelgroep. Dat gaat echter moeilijk, omdat er weinig leden zijn aangesloten, terwijl dat juist belangrijk is om daadkrachtig te kunnen optreden en 'druk' uit te oefenen op beleidsmakers. Nu zijn er ongeveer driehonderd contribuerende leden. De organisatie krijgt bijna dagelijks mensen over de vloer die geholpen willen worden, maar weinigen zijn bereid om zich aan te sluiten vanwege de contributie.

Overigens vergeet de Ware Tijd voor het gemak de tweede Surinaamse belangenorganisatie voor de consument te benoemen, de Consumentenbond van voorzitter Rudy Balker. Deze organisatie heeft dit jaar echter nog bar weinig van zich laten horen, in tegenstelling tot de Consumentenkring die toch met grote regelmaat haar stem over consumentenzaken laat horen en feitelijk het gezicht is geworden als het gaat om consumentenbescherming.

Dat de Ware Tijd een conclusie trekt over de bekendheid van enkel en alleen de Consumentenkring na een paar mensen op straat in alleen Paramaribo ernaar gevraagd te hebben is zeer kort door de bocht en verre van betrouwbaar en representatief.  Vraag morgen weer andere personen op de straat en de conclusie kan totaal anders zijn.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

NPS: 'President Bouterse moet districtscommissaris Joeloemsingh tot orde roepen'

'Bouterse moet nu moet laten zien, dat hij een ware democraat is en leiding geeft aan Suriname waar je vrij je mening mag geven'


Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh van Coronie moet tot orde worden geroepen door de president. Dit vindt de Nationale Partij Suriname (NPS). De districtscommissaris moet de circulaire, die hij op 19 juli onder het personeel van het commissariaat heeft verspreid, intrekken. Het is het recht van iedere Surinamer om vrijelijk te praten over alle onderwerpen. Niemand mag een inwoner van de republiek Suriname beletten te praten over wat dan ook, meent de NPS. 

Dat de districtscommissaris in zijn circulaire ambtenaren bedreigd heeft met zware sancties wanneer hij merkt dat er over politieke issues wordt gediscussieerd, is een regelrechte schending van het grondrecht van vrije meningsuiting, aldus de NPS. De Grondwet geeft aan in artikel 8 lid 2, dat niemand op grond van zijn politieke overtuiging gediscrimineerd mag worden.

President Bouterse moet optreden tegen de Joeloemsingh, omdat hij anders zijn plicht als hoeder van een verenigde Surinaamse samenleving verzaakt en wel in grove mate, stelt de NPS. De partij zal verder niet schromen om de bedreiging en dus de circulaire van de districtscommissaris van Coronie te laten beoordelen door een van haar juridisch onderlegde leden, teneinde een klacht in te dienen zowel nationaal als internationaal.

'Een dergelijke actie moet vroeg in de kiem gesmoord worden, want anders stevenen we in ons geliefde land Suriname af op een dictatuur. Onze recente geschiedenis heeft ons reeds bewezen wat een dergelijke staatsvorm oplevert. Tot en met vandaag de dag zijn we bedroefd, vechten we tegen wat is afgenomen en bovenal werken we hard aan het behoud van de democratie', stelt de NPS.

De partij vindt dat president Bouterse nu moet laten zien, dat hij een ware democraat is en leiding geeft aan Suriname waar je vrij je mening mag geven, ook als je ambtenaar bent, aldus de NPS.

Centraal Hoofdstembureau tracht veiling delen inboedel te voorkomen

Pertjajah Luhur, VHP en NPS hebben beslag laten leggen op het kantoormeubilair

Veiling vindt 28 juli plaats


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) probeert zijn filekasten, vergadertafel met stoelen, flatscreen televisie, printers en andere spullen te behouden. Via de rechter wordt gevraagd om de veiling van de goederen, die gepland is voor 28 juli, te stuiten. Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 22 juli 2016.

De Pertjajah Luhur, VHP en NPS hebben beslag laten leggen op het kantoormeubilair van het CHS, omdat zij een vonnis van de Kantonrechter niet heeft uitgevoerd.

Het CHS heeft een Kort Geding aanhangig gemaakt dat vanmiddag dient.

De deurwaarder heeft op 10 juni executoriaal beslag gelegd op de goederen. Deze goederen worden bij opbod verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. Toewijzing zal geschieden aan de meest biedende, tegen contante betaling en onmiddellijke afname van de spullen. Het CHS vecht dus vandaag de veiling aan.

Surinaamse crimineel moet 58.5 miljoen euro aan Nederlandse staat betalen

OM had tegen de man ontneming van criminele winsten voor bedrag van 89 miljoen geëist 

Surinamer had bedrijven waarmee onder andere cocaïne uit Suriname zou worden geïmporteerd


De 52-jarige Surinamer Bhagwandath Parmessar is gisteren, donderdag 21 juli 2016, door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot de betaling van een bedrag van 58.578.135 euro aan wederrechtelijk verkregen inkomsten aan de staat. Het Openbaar Ministerie had tegen de man een ontneming van criminele winsten voor een bedrag van 89 miljoen euro geëist. Dit berichten onder andere het NRC en de Volkskrant.

De verdachte kwam vijftien jaar geleden voor het eerst in beeld bij de politie. Hij beschikte over allerlei bedrijven waarmee onder meer cocaïne uit Suriname zou worden geïmporteerd verstopt in ladingen okra's en botervis. Ook zou hij het wegsluizen van het criminele geld hebben geregeld.

In 2008 achtte het gerechtshof in Den Haag de drugshandel niet bewezen. Wel werd hij tot een jarenlange celstraf veroordeeld wegens het witwassen van crimineel geld, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. De strafbare feiten zouden zich tussen 2000 en 2005 hebben afgespeeld. Drugsgeld zou zijn gestort op rekeningen van zijn bedrijven. De man zelf ontkent dat het om zijn bedrijven gaat.

De Rotterdamse rechtbank oordeelt dat de verdachte heeft geknoeid met stortingsbewijzen om de werkelijke identiteit van de geldstorter af te schermen. De rechtbank: 'De legale herkomst van het geld is niet aannemelijk geworden. De veroordeelde heeft aldus wederrechtelijk voordeel verkregen en dit voordeel dient hem te worden ontnomen.'

De advocaat van de verdachte, Nico Meijering, kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan.