zaterdag 23 juli 2016

Doodgeschoten Haïtiaanse man (56) aangetroffen in Seru Pretu bij Jan Luis op Curaçao

Dode heeft schotwonden in onder meer zijn hoofd


De Amigoe bericht vandaag, zaterdag 23 juli 2016, dat de politie momenteel de moord op een man die neergeschoten is in Seru Pretu bij Jan Luis onderzoekt. Het levenloze lichaam, met schotwonden in onder meer het hoofd, werd vanochtend ontdekt op een plantage door de eigenaar. 

De politiearts werd ingeschakeld die de dood van de Haïtiaanse man, Aubert Paul (56), vaststelde.

Het lichaam werd in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor autopsie. Het onderzoek van de politie naar het motief van de moord en de dader(s) is in volle gang.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Weer inbeslagname door OM Curaçao van waardevolle spullen van 46-jarige verdachte op verzoek OM Noord-Holland

Auto en twee luxe scooters geconfisqueerd op adres in Geleenstraat en Grote Berg


Nader onderzoek van het Afpakteam na de acties van afgelopen dinsdag in de Geleenstraat, Kaya Cupido en Grote Berg op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland, leidde gisterenochtend tot de inbeslagname van meer waardevolle spullen van de verdachte D.F.N. (46), zo meldt de Amigoe vandaag, zaterdag 23 juli 2016. 

Het multidisciplinair Afpakteam van Curaçao zette het onderzoek voort en nam gisterenochtend in de Geleenstraat en in Grote Berg een pickup Hilux, een auto Mazda RX8 en twee luxe scooters in beslag. Echter, om sociale redenen besloot het OM één van de voertuigen beschikbaar te laten voor de man. Het voertuig heeft hij nodig vanwege gezondheidsredenen en mag dat gebruiken zolang de man onder medische behandeling is, aldus het OM. 'Het voertuig blijft wel eigendom van het Afpakteam.'

Het Afpakteam rukte op verzoek van de Nederlandse autoriteiten dinsdagochtend uit naar drie adressen op het eiland.

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft een rechtshulpverzoek ingediend zodat het lokale Afpakteam het Noord Hollandse afpakteam kon assisteren tijdens de huiszoekingen op bovengenoemde adressen, onder leiding van een rechter-commissaris. De inboedel van de woning in Grote Berg werd in beslag genomen, terwijl gestart is met het administratieve proces om ook de woning in beslag te nemen.

De reden voor de huiszoekingen en inbeslagname van goederen is vooralsnog onbekend. Het lokale OM mag hier geen informatie over verschaffen aangezien het een Nederlandse zaak betreft.

Anonieme 'partij' stelt dat directie Campo Alegre op Curaçao geld 'haalt en steelt van het bordeel'

'Klanten willen Campo Alegre niet binnen, omdat zij bang zijn voor gangmembers die er rondhangen'


De directie van Campo Alegre, exploitant Rectour Corporation, haalt en steelt geld van het bordeel en is schuldig aan ‘verschrikkelijk beheer’, laat een partij in een persbericht weten, die zichzelf de ‘ware eigenaar van het bordeel noemt’ en met de Amigoe communiceert onder de naam ‘Campo Alegre Resorts’, zo schrijft de Amigoe vandaag, zaterdag 23 juli 2016.

Het is voor de redactie van de Amigoe echter niet duidelijk wie precies achter het bericht zit.

'Schulden, belastingen en sociale premies worden niet betaald. Soms kunnen zelfs de salarissen niet worden uitbetaald. De vrouwen die werkzaam zijn in het bordeel worden mishandeld door de directie. Klanten willen Campo Alegre niet binnen omdat zij bang zijn voor de gang members die daar rondhangen en het bordeel binnengelaten worden met wapens. Dat waren genoeg aanwijzingen om de directie een stevige brief te sturen met het verzoek het bordeel binnen twee werkdagen te verlaten. Dit verzoek werd genegeerd en hoogstwaarschijnlijk zullen er juridische stappen worden genomen', aldus ‘de ware eigenaar’.

Marlon Regales, operationeel directeur van het bordeel, stelt wel gehoord te hebben van een dergelijke brief, maar weet niet wat de inhoud ervan is. 'De brief was niet aan mij gericht. Ik heb er niet verder naar gevraagd', aldus Regales.

Uit diverse pogingen van de Amigoe bleek dat het vaste nummer van Campo Alegre buiten werking is. Ook de weduwe van wijlen mede-eigenaar Giovanni van Ierland, Raquel van Ierland-Maduro, was niet bereikbaar voor commentaar.

'Het is altijd pijnlijk wanneer iets zich voordoet dat het imago van de Douanedienst schaadt'

Lid managementtteam Douanedienst reageert op uitspraken minister Hoefdraad


Ambtenaren die decennialang werken bij de douanedienst hebben het niet gemakkelijk wanneer herhaaldelijk schandalen en geruchten van dubieuze handelingen binnen de organisatie zich voordoen. 'Het is altijd pijnlijk wanneer iets zich voordoet dat het imago van de dienst schaadt. Ik heb al zo lang de organisatie en het land gediend en het is altijd pijnlijk om zulke momenten mee te maken', zegt Michel Karsoredjo, lid van het managementteam bij de Douanedienst en coördinator Automatisering binnen het departement, vandaag, zaterdag 23 juli 2016, in de Ware Tijd.

Hij refereert naar de scherpe veroordeling door de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, van het manipuleren van het Asycuda-World administratiesysteem van het korps. Hij heeft in niet mis te verstane bewoordingen benadrukt dat er geknoeid is.

'Er zijn bedragen verwijderd of tijden veranderd. Mensen die bezig zijn met fraude zullen gepakt worden', zei de bewindsman eerder deze week in De Nationale Assemblee. Hij legde ook uit, dat het slechts een kwestie van tijd is, voordat de daders geïdentificeerd zijn.

Karsoredjo geeft wel toe, dat de minister gelijk kan hebben, maar kiest ervoor om eerst de resultaten van het onderzoek af te wachten.

Het systeem was vanaf eind juni tot midden juli uitgevallen, waardoor er tijdelijk weer handmatig moest worden gewerkt, wat leidde tot vertraging in de afhandeling van containers op de haven. Deze kwestie heeft gespeeld aan de vooravond van een door de Europese Unie en CARICOM gesteunde eendaagse training voor overheidsvertegenwoordigers om de handel in Suriname beter te faciliteren. Volgens Reina Raveles, directeur van het ministerie van Handel en Industrie, is de overheid bezig met verdere mechanismen voor automatisering om transparantie en efficiëntie in de export en import van goederen te verhogen.

Aanvaring tussen minister Peneux en vakbondsman Valies krijgt een ministerieel staartje

Peneux stuurt Valies brief om ongenoegen te uiten over kwestie

'Dit pik ik niet, ik denk dat je een minister niet op een zodanige wijze publiekelijk bejegent'


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur laat de wijze waarop vakbondsman Wilgo Valies hem onlangs heeft benaderd niet ongestraft. De minister zal Valies in een brief duidelijk maken hoe dit bij hem is overgekomen en hoopt daarmee respect af te dwingen. 'Dit pik ik niet. Ik denk dat je een minister niet op een zodanige wijze publiekelijk bejegent', zegt de bewindsman vandaag, zaterdag 23 juli 2016, in de Ware Tijd. 

De Ware Tijd schrijft, dat de redactie vandaagk Peneux heeft gesproken op het Nationaal Jeugdcongres waar hij melding maakte van de 'pedagogisch didactische' brief die nu wordt opgesteld. Dat volgde op opmerkingen van jongeren, die erop hebben aangedrongen dat de communicatie tussen de minister en de vakbondsman wordt verbeterd, om te voorkomen dat het onderwijsproces continue wordt verstoord.

Valies voerde onlangs samen met vertegenwoordigers van IMEAO-scholen een protestactie bij het hoofdkantoor van het ministerie van Onderwijsm Wetenschap en Cultuur, tegen de aanstaande reorganisatie van dit schooltype. De protestactie liep echter enigszins uit de hand, waardoor er geen goede communicatie meer mogelijk bleek te zijn tussen hem en de minister die als antwoord daarop terug naar zijn kantoor liep, Valies en gevolg achterlatend.

Valies is naast vakbondsleider ook de voorzitter van de 'Stuurgroep herstructurering IMEAO Onderwijs'. Maar, Peneux is van mening dat wanneer het gaat om de reorganisatie, niet Valies, maar de IMEAO-directeuren gesprekspartner zijn van het ministerie. De minister stelt dat Valies alleen in kwesties aangaande de Bond van Leraren, waar hij voorzitter van is, als gesprekspartner door het ministerie wordt benaderd.

'Maar, wanneer het betreft een reorganisatie, denk ik niet dat ik Valies daarover moet spreken.' In de brief die komende week nog naar Valies wordt verstuurd, zal de minister dat ook duidelijk maken.

Jogi (VHP): 'Niet directie EBS, maar Raad van Ministers heeft in missive stroomtarieven vastgesteld'

'Directie tot zondebok gemaakt, terwijl er gehandeld is op basis van missive ministerraad'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt dat niet de directie van Energie Bedrijven Suriname (EBS) de fout heeft gemaakt, maar de Raad van Ministers heeft in een missive (zie hieronder, met dank aan Starnieuws) de stroomtarieven bepaald. Daarin wordt duidelijk aangegeven, dat boven de 450 kilowatuur (kWh) een hoger tarief voor het verbruik betaald werd. Huishoudens boven 800 kWh moesten Srd 1,31 neertellen voor een kWh. De tarieven zijn goedgekeurd door de ministerraad op voorstel van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. 

Jogi probeerde, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 23 juli 2016, deze kwestie gisteren aan te kaarten in De Nationale Assemblee. Hij voerde aan, dat minister Regilio Dodson heeft gesteld dat de EBS fouten heeft gemaakt bij de doorrekening. Jogi zegt vandaag op Starnieuws, dat de directie tot zondebok wordt gemaakt, terwijl er gehandeld is op basis van de missive van de ministerraad.Volgens Jogi wordt de gemeenschap op het verkeerde been gezet. Nu er hoge rekeningen zijn komen uitrollen, wordt de verantwoordelijkheid van zich afgeschoven.

Minister Dodson zegt echter in een reactie, dat er niks mis is met de schijven en de bijbehorende prijzen. Nadat de missive uit was zijn er opdrachten gegeven aan de directie, die niet zijn uitgevoerd, stelt Dodson. De instructie is volgens Dodson door de directie naast zich neergelegd.

Uiteindelijk heeft de president, als aandeelhouder, ingegrepen en de opdracht gegeven dat het staffelmodel doorberekend moet worden. Dit gebeurt nu ook, zonder dat er een nieuwe missive is van de Raad van Ministers. Om alle misverstanden te voorkomen, zal er volgende week achteraf een missive uitkomen, aldus de minister.

Jim Bousaid, directeur Hakrinbank, nieuwe voorzitter Surinaamse Bankiersvereniging

Bousaid volgt Sigmund Proeve, directeur De Surinaamsche Bank, op


Jim Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank, is de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. Bousaid neemt de voorzittershamer over van Sigmund Proeve, directeur van De Surinaamsche Bank. De overige bestuursleden zijn Stanley Mathura (directeur Surichange Bank), Ginmardo Kromosotoe (directeur Surinaamse Postspaarbank) en Eblein Frangie (directeur Finabank).

Het nieuwe bestuur werd vrijdag gekozen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 23 juli 2016. De Surinaamse Bankiersvereniging, waar alle commerciële banken en twee secundaire banken lid van zijn, is de belangenorganisatie van het Surinaamse bankwezen.

Het nieuwe bestuur treedt aan in een zeer turbulente periode met een instabiele macro-economische omgeving, die significante risico’s voor het bankwezen met zich meebrengt, stelt de Bankiersvereniging. De aanscherping van het begrotingsbeleid en de verstrakking van het monetaire beleid, hebben een directe invloed op de positie van het functioneren van het bankwezen.

De Surinaamse Bankiersvereniging wil nauw samenwerken met vooral de monetaire autoriteiten om de stabilisatiedoelstellingen van het aanpassingsprogramma te realiseren, zodat de economie in een rustiger vaarwater kan komen te verkeren.

'De Surinaamse Bankiersvereniging beschikt over veel praktische kennis en expertise op het gebied van saneringsbeleid van een uit het lood geslagen economie, die zij gaarne beschikbaar stelt aan de beleidsmakers', zo schrijft de vereniging in een uitgebracht persbericht.

De samenwerkingsrelatie met de Centrale Bank van Suriname wenst de Surinaamse Bankiersvereniging verder te intensiveren, zodat de belangrijke monetaire maatregelen binnen de uitvoering van het SAP, goed uitgevoerd kunnen worden. De vereniging ondersteunt de aanscherping van het integriteitstoezicht van de Centrale Bank van Suriname op het Surinaamse bankwezen, zodat de corporate governance van banken wordt verbeterd en een 'same level playing field' wordt gewaarborgd. Het nieuwe bestuur zal op korte termijn een kennismakingsronde maken langs relevante stakeholders en samenwerkingspartners.

Commissariaat Para ontruimt en sluit recreatieoord Zanderij 1

Bezoekers moesten recreatieoord onmiddellijk verlaten

(Bron foto: Burger Informatie Centrum Para)
Zanderij 1 heeft geen gecertificeerde lifge guards en bemande EHBO-voorzieningen


De bestuursdienst van Para heeft het recreatieoord Zanderij 1 van het Jan Starke Opleiding- en Ontspanningscentrum (JSOOC) ontruimd en gesloten. Het publiek moest uit het water komen en de plek onmiddellijk verlaten. Gebleken is dat er geen gecertificeerde life guards aanwezig waren en geen bemande EHBO- voorzieningen, zo bericht het commissariaat vandaag, zaterdag 23 juli 2016.

De recreatieoordenn Manini en Drie Kokro werden eerder deze maand ook ontruimd en gesloten voor bezoekers vanwege het niet naleven van de veiligheidsvoorwaarden.

De controle van recreatieoorden in het district is opgevoerd. De bestuursdienst doet samen met de milieu-inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), de politie en brandweer controle op de recreatieoorden. Er wordt gelet op de sanitaire voorzieningen, brandveiligheid, vuilverwerking en de aanwezigheid van life guards.

Bij het ontruimen van Zanderij 1 heeft iedereen zonder tegenstribbelen meegewerkt. Het publiek maakte nietsvermoedend gebruik van de badplaats. Aan hen werd gevraagd het water uit te komen en het oord te verlaten. Zij mochten hun entreegelden terugvorderen bij de beheerder.

Het aantal bezoekers aan de oorden in Para loopt in de tienduizenden per weekend. In de grote vakantie ontwikkelen mensen recreatieoorden of badplaatsen langs de kreken. Er is toestemming nodig van het districtscommissariaat om als recreatieoord te kunnen functioneren. Het commissariaat geeft jaarlijks dezelfde richtlijnen voor de exploitatie van de oorden, waarna er controle wordt uitgeoefend op de veiligheid van de bezoekers

De aanwezigheid van life guards en een bemande EHBO-post is een verplichting op elk oord. In alle kreken en badplaatsen moeten latten worden aangebracht waarop de diepte af te lezen is. De voorwaarden in de vergunning voor openbare vermakelijkheden - party’s en andere feestelijkheden   worden ook aangepast, aldus het Burger Informatie Centrum Para.

Coalitie stemt voor motie oppositie over situatie gezondheidszorg

Motie iets afgezwakt na overleg tussen oppositie en coalitie

Misiekaba (NDP): 'Er zijn problemen, maar van verval in gezondheidszorg is geen sprake'


De coalitie heeft gisteren vóór een motie van de oppositie over gezondheidszorg gestemd. Na onderhandelen tijdens een schorsing werden de scherpe kantjes uit de motie verwijderd, aldus Starnieuws vanochtend, zaterdag 23 juli 2016. De motie, die werd gepresenteerd door het Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur), werd met algemene 44 stemmen aangenomen.

Het komt weinig voor dat de coalitie meegaat met een motie van de oppositie. Karta-Bink voerde aan dat mensen moeten kunnen rekenen op een goede gezondheidszorg en een goede pensioenverzekering. De hoge koers heeft een negatieve invloed op de dienstverlening in de gezondheidszorg. De problemen in de gezondheidszorg baren zorgen. Het Assembleelid haalde aan dat de regering heeft aangegeven, dat het sociaal zekerheidsstelsel gegarandeerd moet zijn. In de motie wordt de regering opgeroepen om de garantie in te bouwen voor een goed sociaal zekerheidsstelsel.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei na de vergadering, dat ook de coalitie zich zorgen maakt over de gezondheidszorg. Er is onderhandeld met de oppositie om enkele aanpassingen aan te brengen in de oorspronkelijke motie. Zo werd in de originele motie gesproken over verval in de gezondheidszorg. Misiekaba stelt dat er problemen zijn in de gezondheidszorg, maar er is geen sprake van verval.

De oppositie wilde ook een deel van de gelden van het Internationaal Monetair Fonds gebruiken voor pensioenen, maar deze middelen zijn bestemd als betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank van Suriname. De regering kan geen andere bestemming hieraan geven.

Misiekaba stelt blij te zijn, dat de coalitie en oppositie elkaar hebben kunnen vinden. Dat zou met meer moties het geval zijn, als er geen steken onder water opgenomen worden in de overwegingen. De overige drie moties van de oppositie over corruptie, belastingen en steun aan ondernemers werden niet aangenomen.

Deelname Overlegorgaan Caribische Nederlanders met eigen boot aan EuroPride Amsterdam op losse schroeven

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijst subsidieverzoek Ocan af

Ocan naarstig op zoek naar donaties


De deelname van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (Ocan) met een eigen boot aan de EuroPride in Amsterdam staat op losse schroeven. Tot grote teleurstelling en schrik van de initiatiefnemers heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hun subsidieverzoek niet gehonoreerd. Met nog twee weken te gaan, worden alle zeilen bijgezet om voldoende donaties van sympathiserende organisaties en particulieren bijeen te sprokkelen, zo bericht het Antilliaans Dagblad zaterdag 23 juli 2016. 

'De Directie Koninkrijksrelaties heeft een beperkt budget. Het is daarom onmogelijk aan alle sponsorverzoeken te voldoen. Voor alle duidelijkheid: de afwijzing heeft niets te maken met het initiatief zelf. Vorig jaar hebben wij uit dit budget een bijdrage gegeven voor het maken van de film One Kingdom, One Love over de Koninkrijksboot', aldus een woordvoerder van het ministerie.

In februari maakte de organisatie van EuroPride 2016 via een persbericht bekend, dat er aan de Canal Parade op 6 augustus een boot zou deelnemen namens de organisatie van overzeese landen en gebieden van de Europese Unie, de Octa. Voor de coördinatie werd Ocan bereid gevonden als contracthouder op te treden. De eerste tegenslag was - vanwege de beruchte Brusselse bureaucratie - het afhaken van de Octa waardoor Ocan er alleen voor kwam te staan. De subsidieafwijzing door BZK was de tweede klap. 'Dat stelt ons inderdaad voor een groot probleem. Wij vinden echter dat het moet doorgaan dus we zijn druk op zoek naar donateurs', aldus Ocan-voorzitter Glenn Helberg.

Als thema is gekozen voor de tekst van het autonomiemonument in Willemstad: ‘Steunend op eigen kracht doch met de wil elkander bij te staan’. 'Het gaat om de vrijheid te kunnen zijn wie je bent. Dat kan niet overal. In sommige landen zijn LHBT’s vogelvrij zoals in die club in Orlando. Maar, ook in onze eigen gebieden is er nog sprake van homofobie. Dat maakt mensen bang. Wij moeten ons juist niet bang laten maken. Daarom gaat onze boot door', aldus Helberg.

'Er zullen niet alleen Antillianen aan boord zijn. Het wordt een multi-etnische, seksueel diverse boot met een positieve boodschap die we ontlenen aan het autonomiemonument. Zeker kleine eilanden moeten al het talent dat er is benutten, dus moet je geen mensen uitsluiten. Iedereen is voor liefde, vrede en vrijheid, dan moet dat ook voor iedereen gelden, ongeacht iemands etniciteit of geaardheid.'


Helberg wijst erop dat Ocan de zogeheten Anbi-status (algemeen nut beogende instelling) heeft. 'Dat betekent dat grote donateurs hun bijdrage als een fiscale aftrekpost kunnen opvoeren. Maar, ook kleine bijdragen zijn uiteraard welkom. Van degenen die op de boot meevaren, vragen we eveneens een bijdrage.'

Vorig jaar werd de Koninkrijksboot ‘One Kingdom, One Love’ met aan boord vertegenwoordigers van organisaties die zich op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten inzetten voor gelijke behandeling van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders door de jury bekroond met de eerste prijs voor de beste uitbeelding van het thema.

'Als er lezers zijn die een donatie willen geven, kunnen zij een bericht sturen naar info@ocan.nl', aldus Ocan-voorzitter Helberg.

Oud-uitgaanscentrum Keizershof te Otrobanda, Curaçao, in verlaten, vervallen, staat

Complex wordt te koop aangeboden voor 495.000 dollar


In mei 2014 ging de veiling van het voormalige uitgaanscentrum Keizershof in Otrobanda niet door. Het perceel grond met daarop verschillende panden werd op het laatste moment onderhands verkocht aan een vooralsnog onbekende koper. Maar nu, ruim twee jaar later, ligt het pand er verlaten en vervallen bij, zo bericht vandaag, zaterdag 23 juli 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Het Keizershof gold in het verleden jarenlang als een populair uitgaanscentrum met restaurants en cafés. Het staat op een perceel grond van 1.290 vierkante meter met daarop Hoogstraat 7, 7A, 11, 11A en Emmastraat 30 en 32.

Het complex moest op 9 mei 2014 onder de hamer gaan. Het minimumbod bedroeg toen 840.000 gulden. Taxateur Landmark Real Estate taxeerde het geheel toen voor FirstCaribbean op 805.000 gulden (executiewaarde) en 1.150.000 gulden (onderhandse verkoopwaarde in de huidige staat). De herbouwwaarde bedroeg overigens een stuk meer, namelijk 2,5 miljoen gulden. First Caribbean International Bank (Curaçao) executeerde het recht van eerste hypotheek op de Keizershof, omdat de debiteur - al geruime tijd - niet aan zijn betalingsverplichtingen voldeed.

Eerdere pogingen Keizershof van de hand te doen, mislukten. Ook in 2011 ging de aangekondigde veiling van Keizershof niet door, maar toen werd de openbare verkoop aangehouden.

Vlak voor de veiling in 2014 moest plaatsvinden, werd er een koopakte gesloten voor onderhandse verkoop, die ter goedkeuring naar het Gerecht in Eerste Aanleg werd gestuurd. Het was niet bekend met welke partij een koopakte was gesloten en dus evenmin met welk doel Keizershof werd aangekocht. Notaris Henri Burgers, die belast was met de veiling/verkoop van het terrein met daarop diverse panden, bevestigt dat de verkoop toentertijd werd goedgekeurd. De identiteit van de koper was onbekend.

Wel blijkt dat nu, meer dan twee jaar na de verkoop, de panden op het perceel grond nog altijd niet worden gebruikt en de staat ervan steeds verder achteruitloopt. Het complex staat nu te koop bij een makelaar voor 495.000 dollar.

Suriname erkent de republiek Kosovo in Europa als onafhankelijke staat

Minister Badrising bevestigt erkenning in brief aan haar collega in Kosovo


Suriname heeft als 112e land de republiek Kosovo in Europa erkend als een onafhankelijke staat. Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 23 juli 2016. In onderstaande brief van 8 juli aan haar collega van Kosovo heeft minister Niermala Badrising van Buitenlandse de erkenning bevestigd. Ze antwoordt daarmee op een schrijven van 21 juni van de Kosovaarse minister van Buitenlandse Zaken, Enver Hoxhaj. 'Suriname heeft besloten om de republiek Kosovo te erkennen als een onafhankelijke en soevereine staat', schrijft Badrising. Ze kijkt ernaar uit om verdere diplomatieke relaties tussen Suriname en Kosovo aan te gaan.

De internetencyclopedie Wikipedia vermeldt onder andere het volgende over Kosovo:

Kosovo is gelegen op het Balkanschiereiland, grenzend aan Montenegro, Albanië, Macedonië en aan Servië. De hoofdstad is Pristina, dat tevens het economisch en cultureel centrum is. Kosovo heeft volgens de volkstelling van 2011 een bevolking van 1.739.825 inwoners, die voor ongeveer 94% bestaat uit etnische Albanezen, 3,3% uit Serviërs en 2,7% uit andere minderheden. 

Volgens Servië is Kosovo onderdeel van Servië onder de naam Autonome Provincie Kosovo en Metohija. Sinds juni 1999 is Kosovo echter onafhankelijk en heeft Servië in de praktijk geen gezag in Kosovo. Op 17 februari 2008 riep de Albanese meerderheid eenzijdig de onafhankelijkheid uit van de republiek Kosovo. Deze onafhankelijkheid wordt voorlopig door 108 van de 193 leden van de Verenigde Naties erkend. 

Op 22 juli 2010 oordeelde het Internationaal Gerechtshof dat de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring niet in strijd is met het volkenrecht. Kosovo werd sinds juni 1999 op basis van VN-resolutie 1244 bestuurd door de VN-missie UNMIK. Op 15 juni 2008 werd in Kosovo een nieuwe grondwet van kracht. De Republiek Kosovo kreeg daarmee formeel de leiding over het eigen land, na negen jaar van VN-bestuur. De Verenigde Naties heeft belangrijke bevoegdheden overgedragen aan de Kosovaarse regering. Een van de belangrijkste wijzigingen is, dat de Kosovaarse president voortaan de wetten zal afkondigen in plaats van de Verenigde Naties, die tot nu toe de voogdij hadden. Daarnaast krijgt Kosovo voor het eerst een minister van Buitenlandse Zaken. Kosovo mag voortaan ook zelf verkiezingen organiseren, het krijgt een centrale bank, staatsburgerschap, een veiligheidsmacht en een nieuw volkslied.

Hof van Justitie beëdigt vijf gerechtsdeskundigen

Deskundigen gaan gerecht ondersteunen bij afwikkeling van strafzaken


Het Hof van Justitie (HvJ) heeft gisteren vijf gerechtsdeskundigen beëdigd. Het gaat om drie psychiaters, twee psychologen en een forensisch psycholoog. Fungerend Hof van Justitie-president Anand Charan sprak, aldus Starnieuws vanochtend, zaterdag 23 juli 2016, van 'een bijzondere dag voor de strafrechtspleging'. Zij zullen het gerecht ondersteunen bij de afhandeling van strafzaken. De deskundigen zullen op een vaste basis psychologische en psychiatrische rapporten uitbrengen. 

Charan wees de vijf personen erop dat in het verleden rechters en procespartijen vrijwel altijd de conclusies van deskundigen overnamen. Tegenwoordig is de opstelling wat kritischer. Er worden vragen gesteld over de specifieke deskundigheid, de onderzoeksmethode en betrouwbaarheid. Als de verdediging twijfelt over de onderzoeksmethode mag een rechter hier niet aan voorbijgaan, aldus Charan. In de strafrechtspraktijk praat men van ‘contra-expertise’. Hij vroeg hen hierop te letten bij het uitbrengen van hun rapport.

Charan ging ook in op het verschil tussen een getuige-deskundige en de gerechtsdeskundige. De positie van een deskundige is bepaald in het Wetboek van Strafvordering: een persoon door de rechter beëdigd. 'Anders dan de getuige, kan de deskundige niet worden gegijzeld of in verzekering gesteld.' Een deskundige is wel verplicht tot geheimhouding.

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zei, dat er vaak is gewerkt met zogenaamde ad hoc beëdiging van deskundigen. De stap voor vaste personen is bewust gedaan om zicht en ordening te brengen in de beschikbare deskundigen en om in te staan voor de expertise van hen. Hij hoopt dat het Hof in de toekomst ook andere experts zal toelaten. Hij denkt aan de deskundige die momenteel actief is op forensische DNA en de patholoog-anatoom.

Naast de rechter en Officier van Justitie kan ook een advocaat via de rechter de hulp inroepen van een deskundige.

Psychiater Rudi Dwarkasing zei blij te zijn met de aanvulling van nieuwe collega’s. Er is immers volgens hem een toename in de aanvragen van rapporten. Hij is jarenlang vrijwel de enige die rapportages uitbrengt voor Justitie. Het werk zal nu worden verdeeld en sneller worden gedaan. De bevindingen van deze experts zijn heel belangrijk voor een verdachte in een strafzaak, legde hij uit. 'Er wordt op een adequate manier gerapporteerd over zijn psychische toestand.'

Psycholoog Raj Jadnanansing zei. dat het werk niet zo eenvoudig is en bijzondere verantwoordelijkheid met zich meedraagt. Gemiddeld is men vijftien uur bezig met een zaak. De procureur-generaal sprak verder de wens uit, dat financiële perikelen rond de vergoeding van honoraria, geen breuken zullen laten ontstaan in de relatie die gisteren vaste gestalte heeft gekregen. Dwarkasing erkende, dat er een behoorlijke achterstand is in de betaling. 'In mijn persoonlijke perceptie zeg ik, dat het werk gedaan moet worden, zodat er geen stagnatie ontstaat in de rechtspleging. Geld is belangrijk, maar vooralsnog staat het niet op de eerste plaats voor ons.'

De groep vaste gerechtsdeskundigen bestaat verder uit Vincent Lumsden, Randhirkoemar Nanda en Daphne Breuker. De vier heren zijn verbonden aan het Surinaamse Psychiatrisch Centrum en Breuker is werkzaam bij het Forensisch Centrum.

Echtgenoot dood in woning aan Curaçaoweg aangetroffen 33-jarige vrouw gearresteerd

Partner zou meer van de dood van zijn vrouw afweten


De echtgenoot van de 33-jarige Giavannea Singotani, die gisteren dood werd aangetroffen in haar woning aan de Curaçaoweg te Lelydorp, is gearresteerd en in verzekering gesteld. Het vermoeden bestaat dat hij meer van de dood van zijn echtgenote afweet. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vrijdagavond 22 juli 2016 in een persbericht.

De politie van Lelydorp ging gisteren op onderzoek uit nadat er een bericht was binnengekomen via de Centrale Meldkamer van een diefstal met geweldpleging. Op het adres aangekomen trof de politie het levenloze lichaam van de vrouw aan.

De echtgenoot, zijn drie kinderen en enkele familieleden waren ook ter plekke aanwezig. De echtgenoot, die volgens zijn verklaring in een ander vertrek sliep dan zijn vrouw, verklaarde tegenover de politie dat hij drie manspersonen in een auto, die in de inrit stond geparkeerd, zag wegrijden.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd het lichaam voor obductie in beslag genomen. De afdeling Forensische Opsporing is belast met het sporenonderzoek.

De webeditie van de Ware Tijd bericht te hebben vernomen dat het slachtoffer ruzie zou hebben gehad met haar echtgenoot en dat hij daarom nader wordt verhoord door de politie.

Politie Santo Boma vindt lichaam 69-jarige man in zijn auto

Politie tast nog in het duister over doodsoorzaak man


De politie van Santo Boma heeft vrijdag 22 juli 2016 het lichaam van de 69-jarige Horty De Bruin in zijn voertuig op een adres in het ressort aangetroffen. Na een melding via de Centrale Meldkamer dat een man in een voertuig zat en geen teken van leven vertoonde, werd het adres aangedaan, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig politieonderzoek is komen vast te staan, dat de chauffeur van Horty hem zou ophalen. Hij trof het levenloze lichaam van de man in het voertuig aan en schakelde de politie in.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het lijk is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor sectie in beslag genomen. Het onderzoek wordt in samenwerking met de Forensische Opsporing van de politie voortgezet.

De webeditie van het Dagblad Suriname weet te berichten, dat de auto geparkeerd stond te Koewarasan serie A voor de woning van het slachtoffer. Hij zat op de achterzitting van de wagen en op zijn gezicht zouden enkele schrammen zijn waargenomen. De politie tast nog in het duister hoe deze man om het leven is gekomen, maar de Ware Tijd Online meldt dat de politie dat het om een misdrijf gaat....

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)