zondag 24 juli 2016

Waarschijnlijk twee verdrinkingsgevallen in Nickerie

Krabbenvanger verdwijnt in een water na kapseizen boot 

In Wageningen komt een persoon tijdens het zwemmen niet meer boven water


Starnieuws bericht zondagavond, 24 juli 2016, dat in twee afzonderlijke gevallen in het district Nickerie waarschijnlijk twee personen door verdrinking om het leven gekomen.

In een geval gaat om een boot, waarin een aantal mannen zat om krabben gaan vangen, die kapseisde. Een van de mannen verdween in de diepte en is niet meer boven water gekomen. De overigen wisten de oever te bereiken. Starnieuws vermeldt echter niet waar dit zich heeft afgespeeld.

In Wageningen verdween een persoon tijdens het zwemmen en is niet meer boven water gekomen. Ook in dit geval verzuimt Starnieuws te vermelden waar dit is gebeurd.

Beide incidenten vonden binnen een tijdsbestek van twee uur plaats. De politie is bezig met het onderzoek.

Weer 'aanval' op Olympische vlam in Brazilië

Onbekende man tracht vlam uit handen fakkeldraagster te stelen


Een man heeft gisteren in Brazilië geprobeerd om de Olympische vlam te stelen. Hij rende hard op de loopster af die de fakkel droeg, maar kon op tijd worden gestopt door de massaal aanwezige politiemensen. De fakkeltocht ging vervolgens gewoon verder. Dit melden diverse Braziliaanse en internationale media vandaag, zondag 24 juli 2016.

De aanval vond plaats in een voorstad van São Paulo, Guarulhos. Op 4 augustus wordt de olympische vlam verwacht in Rio de Janeiro. Een dag later worden de Spelen geopend.


Sarakreek heeft vanaf volgende maand een waterzuiveringsstation

Dorpen Libidoti, Baku en Pisian beschikken spoedig over schoon, veilig, drinkwater


Bewoners van de dorpen Libidoti, Baku en Pisian in het Sarakreekgebied zullen binnenkort kunnen beschikken over schoon en veilig drinkwater. Er is ongeveer anderhalf jaar gewerkt aan de bouw van het waterzuiveringsstation te Sarakreek. 

Marlon Oosterling was nog bij de Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen werkzaam, toen begonnen werd met het waterzuiveringsstation. Inmiddels is hij directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Het waterzuiveringsstation is onder zijn leiding gebouwd.

Oosterling laat vandaag, zondag 24 juli 2016, via Starnieuws weten, dat nu het water wordt getest. De officiële ingebruikname van de waterzuiveringsinstallatie zal volgende maand plaatsvinden door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Het station is al opgeleverd.

Het gaat om 92 tapkranen te Libidoti, 48 op Baku en 14 tapkranen in het dorp Pisian.

Minister Dodson: 'Over twee weken komt oplossing problematiek goudzoekers in Rosebel-concessie'

Dodson werkt samen met UNDP en de Rosebel-goudmijn aan structurele oplossing


De illegale goudzoekers op de concessies van de NV Rosebel Gold Mines/IAmGold vormen nog steeds een groot probleem. Ze brengen niet alleen de productie van het bedrijf in gevaar, hun leven staat constant op het spel bij het mijnen. Het gaat hierbij niet alleen om kleine porknokkers, maar ook om goed georganiseerde groepen voorzien van de beste instrumenten en zwaar materieel (zie foto - Bron: Rosebel). Over twee weken komt er een oplossing voor dit probleem, kondigt Regilio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen aan, zo bericht Starnieuws zondag 24 juli 2016. 

Dodson zegt, dat de overheid en Rosebel al geruime tijd aan een oplossing werken 'om de tango te kunnen dansen'. Er is hulp van de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, ingeroepen. Er is zelfs al een vergadering geweest met belanghebbenden waar de UNDP aan heeft deelgenomen, zegt Dodson. 'De komende meeting, over een week of twee, komen wij dan met de oplossing. Het wordt een oplossing waarbij alle belanghebbenden zich aan zullen committeren en wij de muziek beter kunnen afstemmen zodat de tango beter wordt', kondigt Dodson aan.

'We zijn heel dichtbij dat punt waarbij we gaan naar de next step en dat is de oplossing.'

Sharmila Jadnanansing, zogenoemd 'corporate and legal affairs manager' van Rosebel Gold Mines, heeft in een presentatie, afgelopen week van het Jaarverslag 2015, aangetoond hoe gevaarlijk de situatie is. Op gezette tijden gebruikt het goudbedrijf explosieven om erts los te krijgen. De illegalen stormen na elke ontploffing in tientallen naar de plekken met alle gevaar van dien. Er heerst nog instortingsgevaar op zo een blast site. In andere gevallen wanneer het zwaar materieel van Rosebel bezig is erts te verzamelen, gaan de porknokkers op dezelfde locatie hun geluk beproeven. De gevaartes kunnen heel makkelijk over hen heen rollen, maar dat maakt de illegale werkers niet veel uit, lijkt het.

Jadnanansing gaf aan, dat de veiligheidsdiensten van Rosebel beperkt zijn bij het optreden tegen de groepen. Het is vaak onmogelijk wanneer honderden illegalen op een plek afstormen.

Minister Dodson onderstreept dat de materie zeer complex is. In de concessies van Rosebel bevinden zich ook enkele dorpen. 'Je ziet dat het dorp precies daarin ligt, maar wat in de mijn gaat is niet alleen het dorp. We zien ook dat er ook op haast industrial level gemijnd wordt. Dat zijn heel moeilijke zaken. We hebben internationaal hulp gezocht. De UNDP zal helpen bij de conflict resolution.'

Dodson geeft aan dat er aan verplaatsen van de dorpen wordt gedacht. 'We willen een structurele oplossing, of dit het wordt, weet ik niet. Want straks verhuizen we ze naar ergens waar er diamant zit... Het is gewoon heel complex. Wees gerust, wij zoeken naar een oplossing waar alle partijen voordeel aan hebben.'

VHP: Bernharddorp in district Para legt fundering voor een nieuw politiek huis

VHP installeert kern in inheems dorp Bernharddorp

(Bron foto: VHP)

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) heeft gisteren een kern geïnstalleerd te Bernharddorp, in het district Para. Partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft zelf de groep inheemse vrouwen en mannen, op traditionele wijze, geïnstalleerd, zo laat de partij een dag later, zondag 24 juli 2016, weten in een persbericht. 

Ook in dit dorp wil de VHP de directe noden zoveel mogelijk identificeren en helpen aanpakken. De nieuwe kernleden gaven een schot voor de boeg door niet alleen de nijpende situatie aldaar maar ook passende oplossingsmodellen aan te dragen. Met amper 15 jaar jong is Marieke Arichero het jongste lid van het kernbestuur. Zij gaf aan dat een goede toekomst voor Bernharddorp wordt ingeluid met zelfredzaamheid en de keuze om de VHP te 'joynen'. Zij sloot af met de woorden: 'Voorzitter Chan, als u Suriname overneemt, dan voel ik me veilig.'

'De klachten, de ontevredenheid en de verarming grijpen ook in Bernharddorp vreselijk om zich heen. Vandaar dat ik mij geroepen voel om mijn krachten te geven aan dit mooi land.'  Met deze woorden begon Jeanine Karwafodi haar reis als voorzitster van de VHP kern Bernharddorp.

Santokhi haalde aan dat er tal van kansen liggen binnen de partij voor elke Surinamer om zijn of haar bijdrage te leveren, ongeacht geslacht, kleur, geloof of cultuur. Als voorbeeld van de nieuwe wind binnen de partij en de groeimogelijkheden wees hij naar dat deel van zijn bestuur ter plekke welke een goede weergave was van de dwarsdoorsnee van Suriname. Ook het feit dat een niet traditionele VHP-er de tweede man is binnen de VHP op dit moment spreekt boekdelen, aldus de partij in haar persbericht.

Het elf man sterk kernbestuur bestaande uit Jeanine Karwafodi, Chenine Lingaard, Doris Sabajo, Jenny Biswane, Bryan Lingaard, Ronald Lingaard, Riane Lingaard, Suzette Arichero, Marieke Arichero en Hellouise van Zichem luisterde aandachtig naar de boodschappen van enkele leden van het VHP hoofdbestuur.  De heren Henk Aviankoi, Stanley Dijksteel, Asiskumar Gajadien en zeker ook Santokhi , staken de leden een hart onder de riem en wensten hen alle succes toe bij het ondersteunen van de partij om zodoende de ontwikkeling van het dorp en daarmee van Suriname te bevorderen.

Oppositie en coalitie willen deel internationale leningen naar basiszorg en pensioenuitkeringen

Scherpe kantjes na overleg met coalitie afgezwakt door oppositie - 'Polderen' in Surinaamse politiek


Oppositie én coalitie vinden dat een deel van de leningen bij nationale en internationale financiële instellingen bestemd moet worden voor basiszorgverzekering en pensioenuitkeringen. Dit is nodig om de sociale zekerheden te garanderen. De regering heeft dit beloofd in het regeerakkoord. Bij wet zijn zaken rond de sociale zekerheid verder geregeld. De motie die aanvankelijk was ingediend door de oppositie, werd  vrijdag in overleg met de coalitie aangepast, aldus Starnieuws vandaag, zondag 24 juli 2016.Hierdoor kon de motie met algemene 44 stemmen worden aangenomen in De Nationale Assemblee.

Tijdens de debatten over het Stabilisatie- en Herstelplan hebben oppositie én coalitie hun bezorgdheid geuit over de gezondheidszorg.

In de overwegingen van de motie wordt aangegeven, dat vooruitlopend op de uitvoering van het Stabilisatie- en Herstelplan de samenleving geconfronteerd wordt met een enorme devaluatie van de SRD. Daarnaast zijn ook andere verregaande kostprijs verhogende maatregelen getroffen door de regering. Door de maatregelen en de prijsverhogingen hebben ernstige gevolgen op de dienstverlening in de gezondheidszorg.

NDP-fractieleider André Misiekaba merkte op, dat de fundamentele bezwaren die de coalitie had, uit de motie zijn gehaald. Er zijn nog enkele scherpe bewoordingen die de coalitie anders geformuleerd zou willen hebben, maar omdat het om de essentie gaat, is er goedkeuring gegeven aan de motie.

Het heeft veel weg van een staaltje van Nederlands 'polderen', ofwel in goed onderling overleg komen tot compromissen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Duman Ramon Mac-Nack presenteert 'Kresekre Sumani' in Congreshal

Bij presentatie boek wordt verdeeldheid binnen winti-gemeenschap pijnlijk zichtbaar


Na een officiële wintipriester is er sinds donderdag ook officieel een heilig boek voor de Afro-Surinaamse religie. Duman Ramon Mac-Nack (zie foto - Bron: de Ware Tijd,archief) presenteerde die dag in de Congreshal in Paramaribo ten overstaan van president Desi Bouterse en andere notabelen van zowel de overheid als religieuze stromingen zijn pennenvrucht ‘Kresekre Sumani’, aldus de Ware Tijd zondag 24 juli 2016.

De titel van het boekwerk is kromanti voor: Algemene Omvattende Sacrale Wijsheid. 'De openbaringen komen uit een goddelijke bron. Zij hebben tot doel om eenieder die de weg naar de bron van leven wil terugvinden, een manier aan te bieden. Het respect voor andere vormen van verering, zal voor Winti altijd blijven', aldusn Mac-Nack van de Stichting Kunjhe Akata.

De wintigeestelijke zei, dat hij het boek niet geschreven heeft om allerlei discussies met andere geloofsrichtingen te ontlokken. Het werk moet inzicht bieden in de filosofie van de leer en hij plaatst het op hetzelfde niveau als andere heilige geschriften, zoals de Koran en de Bijbel.

Bij de presentatie werd in verschillende speeches erkentelijkheid geuit over de komst van 'Kresekre Sumani'. Oud-ambassadeur Henk Herrenberg zei, dat met dit boek een aanzet is gedaan en hij hoopt dat er in de toekomst verder aanvullingen worden gepleegd.

Het was, aldus de Ware Tijd, zeer opvallend, dat van de andere wintiorganisaties de kopstukken niet aanwezig waren bij een kennelijk zo belangrijke presentatie voor de religie. Ook okomfo Dorenia Babel, die vorig jaar officieel als wintipriesteres door de overheid werd geïnstalleerd, schitterde door afwezigheid.

'Naar alle hoogwaardigheidsbekleders toe heb ik mijn organisatie gestuurd met de uitnodigingen. Maar naar hen ben ik speciaal persoonlijk gegaan', stelt Mac-Nack. Hij zegt dat er daarna nog goede afspraken zijn gemaakt, maar dat die niet tot uitvoer zijn gebracht. Door de afwezigheid van die kopstukken lijkt het alsof het boek binnen de eigen wintigelederen niet de volle ondersteuning geniet.

Overigens schijnt de auteur de door de overheid geplaatste priesteres ook niet te erkennen. 'Als iemand geen doctoraal heeft gehaald, kan ik je geen doctor noemen. Als je het verschil niet weet tussen bita wiwiri en gado dede, kun je me niet dwingen om je officieel te ontvangen.'

UPDATE - Ter informatie:

Voorzitster Jeugdparlement vindt aanwezigheid op congres van vicepresident en ministers 'historisch moment'

'Jongeren moeten meer serieusheid aan de dag leggen'


Prya Sital, voorzitster van het Nationaal Jeugdparlement (NJP), zegt, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 24 juli 2016, dat het een historisch moment is dat vicepresident Ashwin Adhin, een groot aantal ministers en de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee in het panel zaten van het nationale jeugdcongres. Zij hebben vragen van jongeren rechtstreeks beantwoord. 

'Nooit eerder hebben wij op een jeugdcongres zoveel ministers gehad', aldus Sital. Het congres is vandaag voortgezet. Jongeren hebben de gelegenheid gekregen om hun mening te geven over maatschappelijke vraagstukken.

Na acht jeugdcongressen de afgelopen jaren, is het bij het negende congres zeker de moeite waard om stil te staan en te evalueren wat tot nu toe is bereikt en wat de toegevoegde waarde is van de jeugdcongressen.

'Waar staan we eigenlijk met het Jeugdparlement? Is het voor de samenleving duidelijk waarvoor het Jeugdparlement staat? Of zijn er nog steeds veel onduidelijkheden? Weten zowel jongeren als de beleidsmakers wat de meerwaarde is van een jeugdcongres? Dit zijn enkele vraagstukken die beantwoord dienen te worden, zodat wij als instituut niet afwijken van onze doelstellingen en hiermee ook onze bijdrage kunnen leveren aan het land, in het bijzonder het jeugdbeleid', zei Sital tijdens haar openingstoespraak.

Volgens artikel 5 van het staatsbesluit van het Nationaal Jeugdinstituut, heeft het jeugdparlement als hoofdtaak, de regering te voorzien van informatie en inzichten alsook de uitvoering van het jeugdbeleid te bewaken en te controleren. Zij vraagt zich af in hoeverre het tot nu toe het Jeugdparlement gelukt is om invulling te geven aan dit artikel. En in hoeverre is het jeugdparlement in de gelegenheid gesteld om het jeugdbeleid te mogen controleren en te bewaken?

'Als het voornaamste doel van jongeren, die de ambities hebben om jeugdparlementariër te worden, is om te werken voor de jongeren, zullen we het beste jeugdparlement hebben. Alle andere redenen kunnen ertoe leiden dat het Jeugdparlement bergafwaarts gaat', stelde Sital.

Het nationaal jeugdcongres is zonder meer het enige platform waar jongeren uit alle districten bij elkaar komen en gezamenlijk hun standpunten naar voren brengen. Er is interactie waarbij aan de ene kant de jongeren hun gevoelens uiten en aan de andere kant de beleidsmakers voeding krijgen om beleid te maken. Sital vindt dat er meer inzet nodig is om effect te hebben. Jongeren moeten volgens haar meer serieusheid aan de dag leggen.

De achtergrond van het in het leven roepen van het Jeugdparlement is dat de beleidsmakers geïnteresseerd waren in wat zich onder de jongeren afspeelde, ze wilden weten wat de behoeftes waren van de jongeren en hun zienswijze over belangrijke vraagstukken. Als dit doel wordt vastgehouden door de beleidsmakers, zal elk jeugdcongres slagen, omdat uiteindelijk het de beleidsmakers zijn die de aanbevelingen van de jongeren in beleid moeten omzetten.

Zij deed een dringend beroep op de beleidsmakers om de besluiten en standpunten ingenomen op het congres, serieus te nemen.

Schietincident in Prinsessestraat, Paramaribo, na ruzie over rijgedrag....

Veiligheidsman schiet automobilist in onderlichaam


Rond half zes vanmorgen vond er een schietincident plaats bij Perola aan de Prinsessestraat in Paramaribo, Twee mannen, die van de nachtclub kwamen, kregen ruzie over rijgedrag waarbij beiden, zo is vandaag, zondag 24 juli 2016, te lezen op Starnieuws, op hun strepen gingen staan. 

Een van de twee mannen stapte uit zijn voertuig om rekenschap te vragen bij de veiligheidsambtenaar die nog in zijn auto zat. Er ontstond een heftige woordenwisseling waarbij de veiligheidsman zijn dienstwapen tevoorschijn haalde. De mannen raakten in een worsteling met elkaar. Het wapen ging af waarbij de burger werd geraakt in het onderlichaam.

Volgens de eerste verklaringen van de veiligheidsambtenaar wilde de automobilist hem ontwapenen. . De politie werd ingeschakeld, waarna de gewonde werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De zaak wordt overgedragen aan de Militaire Politie.

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara A'dam, bespreekt actuele politieke en maatschappelijke issues in Suriname

Panel discussieert over scenario Trump VS-president en de terreur van 'eenzame wolven'


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 14 juli 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:

* Donald Trump, klaar voor het presidentschap
Op de Republikeinse conventie afgelopen week is Donald Trump met overweldigende meerderheid verkozen tot de Republikeinse presidentskandidaat. Trumps -mogelijk- aanstaande presidentschap jaagt velen angst aan. Talloze doemscenario's zijn verzonnen: splijting van de Republikeinse partij, contested convention. Niets is echter bewaarheid. Trump loochenstraft alle verwachtingen. De derde pijler in het zelfbedrog is de aanname dat Trump geen kans maakt tegen Clinton. Want etnische minderheden en vrouwen zouden niet op hem stemmen. De meest recente peilingen vertellen echter een ander verhaal. Inderdaad heeft Clinton een voorsprong, maar de voorsprong is minimaal (2,2 %) en valt binnen de foutmarge.
Waarom is Clintons voorsprong niet groter, aangenomen dat zij inderdaad de steun heeft van minderheden en vrouwen?
Moeten wij ons opmaken voor het presidentschap van Trump?
Komt er echt een muur langs de grens met Mexico, komt er een stop op moslimimmigratie en gaan de VS inderdaad handelsverdagen opzeggen?
Met de -mogelijke- verkiezing van Trump, bereiken wij het hart van de zogeheten Perfect Storm. Wat zal Trumps triomf betekenen voor het populisme in Europa?

* De banaliteit van terreur
Europa wordt geteisterd door aanslagen van zogeheten Lone Wolfs. Terroristen die alleen opereren en dood en verderf zaaien. Dit patroon is bekend uit de VS. Is de Lone Wolf-praktijk overgewaaid naar Europa? Gaan we meer van dergelijke aanslagen zien?
Wat is er gebeurd met de terreurnetwerken waar politici en inlichtingendiensten ons mee bang maken? Lopen inlichtingendiensten niet achter de feiten aan? Terroristen verzinnen immers telkens iets nieuws. Zijn dergelijke aanslagen van Lone Wolfs te voorkomen? In de VS is het immers niet gelukt deze te voorkomen. Moeten we leren leven met terreur? Zoals we hebben leren leven met files, wateroverlast, stroomstoringen, etc.? Terreur als dagelijks onderdeel van ons bestaan?

* Zuiveringen in Turkije
Na de mislukte couppoging van vorige week, is de Turkse president Erdogan begonnen met een ongekende zuivering van het staatsapparaat. Aanhangers van de zogenoemde Gülen-beweging zijn het slachtoffer. Deze beweging zou achter de couppoging zitten, zegt Erdogan. Onder dekking van de noodtoestand zijn tienduizenden Gülen-aanhangers vastgezet of ontslagen. President Obama zag zich genoodzaakt Erdogan op te roepen de democratie te respecteren. Is dit een voorbode van een Erdogan-dictatuur? Waarom schort de EU de toetredingsgesprekken met Turkije niet op? Heeft de EU immers niet altijd geroepen een waardengemeenschap te zijn?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Aandacht voor de actuele ontwikkelingen in Suriname. Het panel doet moeite om commentaar te krijgen uit Paramaribo.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Max Sordam en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Owen Krishna Salikram.


Dit programma wordt zondag 24 juli 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

42-Jarige man bekent zijn echtgenote Giavannea Singotani te hebben vermoord

Moord door echtgenoot slachtoffer gepleegd met een 33-jarige mede-verdachte


De 42-jarige J. S. heeft zijn echtgenote Giavannea Singotani samen met B.T. om het leven gebracht. De afdeling Kapitale Delicten heeft binnen een dag klaarheid gebracht in de moordzaak van de Curaçaoweg te Lelydorp, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname zaterdag 23 juli 2016.

De politie van Lelydorp kreeg gisterochtend melding van een diefstal met geweldpleging op het adres. Volgens verklaring van de echtgenoot sliep hij in een ander vertrek van de woning dan zijn vrouw. Overvallers hadden aldus de man zijn vrouw hebben vermoord. De aangetroffen situatie deed het vermoeden bij de politie rijzen, dat de verklaring van de echtgenoot niet klopte.

Naar aanleiding van het onderzoeksresultaat van de Forensische Opsporing en het onderzoek van de afdeling Kapitale Delicten werd S. aangehouden. Tijdens zijn ondervraging gaf hij toe meer af te weten van de dood van zijn echtgenote. De 33-jarige B. T., die eveneens woont aan de Curaçaoweg, werd vandaag aangehouden door leden van het Arrestatie Team. Hij heeft toegegeven samen met S. Giavannea van het leven beroofd.

Het motief voor de moord wordt niet door de politie in haar berichtgeving vermeld.