maandag 25 juli 2016

Padieproducenten lijden twee seizoen achter elkaar forse verliezen

Voorzitter Politieke Vleugel van de FAL: 'Daling inkomsten door ontregeling rijstexport'


Padieproducenten hebben afgelopen twee seizoenen 21 miljoen Amerikaanse dollar minder ontvangen. Hierdoor zijn zij in grote problemen gekomen. Landbouwdeskundige Soedeschand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), zegt dat de enorme daling voornamelijk komt door de ontregeling van de rijstexport, aldus Starnieuws vandaag, maandag 25 juli 2016.

Een baal natte padie is in het najaar van 2015 gedaald naar Srd 32,50 (10 Amerikaanse dollar volgens de koers die toen gold). Tussen 2008 en 2015 varieerde de prijs tussen de 22 en 17 Amerikaanse dollar. In het voorjaar van 2015 bedroeg de padieprijs nog ongeveer Srd 55, wat overeenkwam met 17 Amerikaanse dollar bij een koers van Srd 3,25. De boeren waren daarbij ook in aanmerking gekomen voor subsidie.

De meeste verwerkers hadden hun reguliere exporten gestopt om te kunnen profiteren van gunstige exportprijzen van Venezuela. Uiteindelijk bleek dat men nauwelijks kon exporteren naar Venezuela. De overheid heeft zelfs een schadeclaim moeten betalen voor een verscheping naar Venezuela. Vanwege die ontregeling van de export waren de schuren bij de aanvang van de najaarsoogst 2015 nog vol, waardoor de opkopers maximaal 10 Amerikaanse dollar per baal (Srd 32,50) hebben betaald.  
De afgelopen oogst (voorjaar 2016) hebben de verwerkers diezelfde prijs van 10 Amerikaanse dollar (Srd 60 bij een koers van Srd 6 voor 1 Amerikaanse dollar) gehanteerd. Terwijl de prijs van rijst op de internationale markt vanaf het najaar 2015 met minder dan 10% is gedaald, blijkt dat de padieprijs, die voor een belangrijk deel afgeleid wordt van de exportprijs, met meer dan 35% is gezakt.

Vermoedelijk profiteren sommige rijstimporteurs in het buitenland ook van de onderlinge concurrentie van onze rijstexporteurs, meent Jairam. Door die prijsdaling van 7 dollar per baal zijn de inkomsten van de padieproducenten de afgelopen twee seizoenen op basis van een productie van 1,5 miljoen balen per seizoen, met 21 miljoen dollar afgenomen (1,5 miljoen x 7 x 2).

Als gevolg van deze situatie zijn er grote achterstanden ontstaan in de aflossing van schulden terwijl er juist meer geld nodig is (vanwege de stijging van de koers) om het seizoen te financieren.

Met de opbrengsten uit de verkoop van padie kan de verhoogde productiekosten niet gedekt worden. De prijs van ureum, herbiciden en insecticiden zijn verdubbeld, waardoor velen gedwongen zijn bij verwerkers of inputleveranciers tegen zeer ongunstige voorwaarden geld te lenen. Vanwege de stijging van de kosten voor levensonderhoud en sterke afname van de inkomsten, wordt een optimale gewasverpleging ook verhinderd. De inzaai schommelt al jaren rond de 25.000 hectare.

Het is volgens Jairam dringend nodig om maatregelen te nemen die moeten leiden tot interne en externe versterking van de sector. Hierdoor kunnen de belangen van alle actoren inclusief van de padieproducenten (zoals late betaling, slechte financiering en lage padieprijzen) veilig gesteld worden. Via de opvoering van de economische weerbaarheid van de producenten kan de productie, werkgelegenheid en de deviezeninkomsten verhoogd worden. In het kader van een duurzame ontwikkeling, diversificatie van onze economie is een bijzondere aanpak van de agrarische sector nodig, stelt de PVF voorzitter.

1.471 In Suriname geboren inwoners Curaçao mogen 30 september stem uitbrengen bij Statenverkiezingen

Kiezers moeten Nederlandse nationaliteit hebben en officieel op Curaçao ingeschreven staan


Bij de verkiezingen voor de Staten van Curaçao op 30 september mogen 120.649 burgers stemmen. De overgrote meerderheid van hen 97.797 kiezers is op Curaçao geboren. Van hen die van buiten het eiland komen zijn er 1.471 in Suriname geboren. Dat is bijna één procent van alle stemgerechtigden, meldt de Amigoe vanmiddag, maandag 25 juli 2016.

Bijna 7.500 kiezers mogen voor het eerst stemmen. De minimumleeftijd is achttien jaar. Kiezers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en officieel op Curaçao ingeschreven staan.

De grootste groep kiezers is tussen 35 en 59 jaar, gevolgd door de zestigplussers. Vervolgens komt de leeftijdscategorie 20-34 jaar. De kleinste groep zijn de nieuwe kiezers tussen achttien en twintig jaar. De grootste groep kiezers is vrouw: 64.742. Er zijn 55.907 mannelijke stemgerechtigden.

De overige kiezers komen uit andere landen in de regio als Venezuela, Haïti en Jamaica.

Politie Curaçao heeft videobeelden drievoudige moord bij bordeel Campo Alegre

Directie Campo Alegre stelt videobeelden beschikbaar

Voor aanwezige bewakers 'ging alles veel te snel'


De directie van Campo Alegre (zie foto - Bron: Campo Alegre) heeft de videobeelden van de driedubbele moord op de parkeerplaats die gisternacht plaatsvond, aan de politie beschikbaar gesteld. Dat zegt woordvoerder Marlon Regales vanmiddag, maandag 25 juli 2016, in de Amigoe. 

Drie mannen, Cristen Y. Leonard (21), Richenelo L.R. Emerencia (22) en Irving M. Rosa (35) werden op de parkeerplaats aan de Seru Fortunaweg neergeschoten, meldt de politie. De centrale meldkamer van de politie kreeg die nacht om vijf voor vier een melding hierover binnen. Eenmaal daar troffen de agenten de drie mannen dood op de grond aan, met meerdere schotwonden over het hele lichaam. De agenten van het forensisch team van de politie vonden ter plekke een grote hoeveelheid lege patronen. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel schutters hierbij betrokken waren. 

Vlak na de driedubbele moord zijn vier woningen van onder meer de nabestaanden doorzocht. In een woning in de Reggestraat en in de Steenmijweg werd niets bijzonders aangetroffen. In een woning in de Kaya Dodo Palm werd een tablet en een hoeveelheid hasj gevonden en in een woning in de Kaya Augusto Boelijn is de tas van een tiener gecontroleerd, waarin een geladen vuurwapen en geweerkogels zijn gevonden. De jongen, R.R.E. (15), werd hiervoor aangehouden. Hij zit nog vast. Alle spullen zijn in beslag genomen.

De beveiligingscamera’s van het resort – dat conform een gedoogbeleid van de overheid als bordeel gebruikt wordt – heeft het incident zeker kunnen opnemen, aldus Regales. Of de beelden kunnen helpen bij het opsporen van de daders, moet echter nog blijken. Eerdere beelden van een man die een achttienjarige prostituee in het resort op de vooravond van het nieuwe jaar 2013 zou hebben vermoord en die ook beschikbaar werden gesteld aan de politie, leverden kennelijk niet veel op, weet de Amigoe. De vrouw is door wurging om het leven gekomen. Die zaak is nog altijd onopgelost. 

Kritiek in de richting van het bordeel, van onder meer personen die claimen de ‘ware eigenaren ’ te zijn, dat onregelmatigheden daar getolereerd worden, zoals het binnenlaten van gewapende mannen en tevens leden van bendes op het eiland, wuift Regales weg. 'Niemand kan het terrein van het resort gewapend betreden. Wat die personen allemaal in hun buiten geparkeerde voertuigen meenemen kunnen wij niet controleren. Wij houden wel de videobeelden goed in de gaten en treden direct op bij onregelmatigheden of verdachte gedragingen. In dit geval is alles zo snel gegaan. Men kon niet veel hiertegen doen.'

Volgens Regales wordt het bordeel, naast de beveiligingscamera’s, ook beveiligd door drie bewakers die alles goed onder de controle proberen te houden. Die nacht hebben twee van hen iets waargenomen, maar ‘alles ging veel te snel’, aldus Regales. 'Eén van de bewakers wordt opgevangen. Die gaf niet goed te hebben kunnen slapen, aangezien hij het incident steeds bleef herleven. De ander heeft er vooralsnog geen last van. Hij bevindt zich kennelijk nog in shock en moet dit allemaal nog verwerken. Wij bieden indien nodig ook professionele hulp aan deze medewerkers aan.'

De politie gaat verder met het onderzoek in deze zaak. De lichamen zijn inmiddels al in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor nader onderzoek.

Vier topambtenaren Curaçao's ministerie VVRP ontstemd over uitzending ‘Kòrsou Awe’ op Radio Direct

VVRP-top neemt advocaat in arm na radio-uitzending 

In programma is beweerd dat ambtenaren 'omkoopbaar zijn of zich op enig moment hebben laten omkopen'


Vier topfunctionarissen van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) zijn ontstemd over een uitzending van het programma ‘Kòrsou Awe’ op Radio Direct van 21 juli. Zij menen dat tijdens de uitzending beweerd is dat zij ‘omkoopbaar zijn of zich op enig moment hebben laten omkopen’. Zodoende hebben zij de presentator, Radio Direct-journalist Richeron Balentien, via advocatenkantoor HBN LAW een brief gestuurd waarin hem onder meer wordt gevraagd om zich aan de journalistieke ethiek te houden. De geïnterviewde, PNP-lid Elvin Gerard, kreeg zelfs een ‘sommatie tot rectificatie’, zo weet de Amigoe vandaag, maandag 25 juli 2016, te berichten.

Gerard is dat echter niet van plan. Balentien ziet de brief die aan hem is gericht als een ‘poging tot dreigen, een waarschuwing’.

Uit de brief die Balentien heeft ontvangen blijkt, dat de directeur van de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer van het VVRP-ministerie, de waarnemend directeur van Domeinbeheer en de sectordirecteur en de secretaris-generaal van het ministerie, gezamenlijk HBN Law-advocaat Terrence Matroos in de arm hebben genomen. Uit de brief valt niet op te maken of deze ook vanuit het ministerie bekrachtigd wordt en of deze ook met goedkeuring van de VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) is.

De minister – die zich tegenover de Amigoe herhaaldelijk fel heeft uitgesproken tegen ‘bedreiging van ambtenaren en het noemen daarvan met naam en toenaam in de media’ – was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

In de bewuste uitzending liet de geïnterviewde Gerard, lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP), zich kritisch uit over het reilen en zeilen binnen het VVRP-ministerie. Tijdens de uitzending deed hij omtrent terreinuitgifte door de overheid de uitspraak dat ‘men een hand moet kussen om een terrein te krijgen’. Hierop vroeg Balentien – naar aanleiding van eerdere uitspraken van Gerard over een ‘lijst te beschikken van mensen die mogelijk met corruptie te maken hebben’ – of hij dezelfde lijst hanteert waarop de journalist een opsomming gaf van namen van ambtenaren. Hierop kon Gerard ‘ja’ of ‘nee’ aangeven.

Naar aanleiding van dit vraaggesprek kreeg hij afgelopen vrijdag door een deurwaarder de sommatiebrief bezorgd, waarin hij gesommeerd werd om binnen 48 uur tot rectificatie – in zowat alle kranten op het eiland waaronder ook de Amigoe – over te gaan. De aangehaalde strekking van de brief die gericht werd aan Balentien, bevat ook dezelfde passages, zo bevestigt advocaat Achim Henriquez desgevraagd.

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Stichting Studiefinanciering Curaçao is geen huur verschuldigd aan oude huurbaas

Rechter: 'Partijen zijn geen verlening van de huur overeengekomen'De Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) is haar vorige verhuurder, Effective Real Estate Solutions (Eres), geen huur schuldig. Dat oordeel heeft de rechter op 18 maart geveld. De stichting verhuisde in september vorig jaar naar het Molenplein in Otrobanda. In de voorgaande jaren was SSC gevestigd in de Tamson Building aan de Professor Kernkampweg. De stichting had hiertoe op 3 september 2010 een huurovereenkomst gesloten op grond waarvan het pand op 1 september 2010 voor de duur van drie jaar werd verhuurd. In het contract staat vermeld dat de huurder na afloop van de huurperiode de optie heeft deze te verlengen met twee jaar. zo bericht de Amigoe vanmiddag, maandag 25 juli 2016. 

'Indien de huurder gebruikmaakt van deze optie, dient dit zes maanden voor afloop van de huurperiode te geschieden per aangetekend schrijven.' De rechter oordeelde naar aanleiding van deze clausule dat er sprake is van een aan SSC gegeven verlengingsoptie en niet een opzegtermijn. 'SSC was aldus niet verplicht de huurovereenkomst op te zeggen nu deze op 31 augustus 2015 van rechtswege zou verlopen, tenzij SSC uiterlijk zes maanden voor het verlopen daarvan aan Eres te kennen zou geven dat zij van de verlengingsoptie gebruik wenst te maken en Eres daarmee akkoord zou gaan.'

Concluderend stelt hij, dat dit met zich meebrengt dat reeds gelet op de omstandigheid dat SSC heeft nagelaten om zes maanden voor 31 augustus 2015 aan de verhuurder te verzoeken om de huur die datum voort te zetten, Eres had dienen te begrijpen, dat SSC afzag van de voortzetting van de huur. De verhuurder heeft daarnaast op 8 juni 2015 een mail gestuurd aan de stichting, waarin werd gevraagd of zij ook na 31 augustus 2015 het pand wenste te huren. In reactie hierop deelde SSC het volgende mee: 'Met verwijzing naar ons gesprek van 10 juli jl. bevestigen wij hierbij de opzegging van de huur van het pand aan de Professor Kernkampweg per 31 augustus 2015.'

De rechter: 'Ook uit deze berichten kan vooralsnog niet anders worden geconcludeerd dat de partijen geen verlening van de huur zijn overeengekomen.'

Eres vond het aanvankelijk niet nodig om de aangebrachte wanden op de bovenverdieping te verwijderen, maar slechts die op de benedenverdieping. De verhuurder kwam hier later op terug door alsnog de verwijdering van de wanden op die verdieping te vorderen. SSC verzette zich hiertegen, omdat de partijen dit niet zijn overeengekomen. De stichting beroept zich hiermee op een artikel in het contract dat, ‘bij beëindiging van de huur de huurder derhalve verplicht zal zijn deze te verwijderen, voor zover door de verhuurder wordt verlangd dat het gehuurde in de oude toestand wordt gebracht, behoudens wanneer partijen alsdan anders overeenkomen’. De rechter besloot zodoende dat SSC de wanden op de benedenverdieping moest verwijderen.

Eres werd verder in het ongelijk gesteld en moest opdraaien van de proceskosten aan de zijde van de stichting van 1000 gulden. Bodemprocedure SSC-directeur Margit de Freitas laat weten dat de stichting een bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt met betrekking tot de borgsom. Na het sluiten van de huurovereenkomst heeft de stichting namelijk een borgsom van 62.000 gulden betaald, die niet is gerestitueerd. De zaak wordt op 28 augustus behandeld.

Ter informatie:

1.6 Miljoen zwangere vrouwen in de Amerika's en Caribisch gebied lopen risico op zikavirus infectie

Mogelijk worden tienduizenden baby's geboren met microcefalie


Tienduizenden baby’s zullen mogelijk geboren worden met aan het zikavirus gerelateerde microcefalie. Dat voorspellen wetenschappers vandaag, maandag 25 juli 2016, in het tijdschrift Nature Microbiology, zo bericht onder andere de Telegraaf.

Microcefalie is een afwijking van het centrale zenuwstelsel die een te kleine schedelomvang en achterblijvende ontwikkeling van de hersenen veroorzaakt. De onderzoekers hebben berekend dat uiteindelijk ongeveer 94,3 miljoen mensen besmet zullen worden met het zikavirus. Daaronder bevinden zich zo’n 1,65 miljoen zwangere vrouwen.

Tachtig procent van de mensen die het virus oplopen, hebben geen ziekteverschijnselen. Maar voor baby’s met microcefalie kan de ziekte verwoestend zijn. Het beeld dat de wetenschappers schetsen is een ’doemscenario’, vertelt één van hen aan persbureau Agence France Presse, AFP. 'Maar het is wel realistisch.'

PAIS-Statenlid Cleopa wil verhoging minimumloon op Curaçao naar 2.500 gulden

'Kwaliteit van leven van mensen die leven van een minimum moet worden verbeterd'


PAIS-Statenlid Eugene Cleopa wil dat het minimumloon wordt verhoogt naar 2.500 gulden. De verhoging van het minimale salaris moet volgens hem in fases worden doorgevoerd, zo bericht Paradise FM vandaag, maandag 25 juli 2016.

Met de verhoging moet de kwaliteit van leven van mensen die leven van een minimum worden verbeterd, stelt hij. Volgens Cleopa leveren burgers met een minimumloon nu een strijd om te overleven.

De 2.500 gulden zou volgens hem een groot verschil kunnen maken in het leven van deze burgers. Eerder stelde ook Jaime Córdoba van Pueblo Soberano al voor om het minimumloon te verhogen.

Politie Saramacca vindtt lichaam verdronken krabbenvanger

Lichaam gevonden te Boskamp


De politie van Saramcca heeft vandaag, maandag 25 juli 2016, het lichaam van krabbenvanger Chaitsing Narain te Boskamp geborgen. Afgelopen zaterdag is Chaitsing te water geraakt nadat een boot waarin hij zat kapseisde, zo meldt het Dagblad Suriname op haar website. 

Het lukte zeven andere mannen die aan boord waren om zwemmend de oever te bereiken. De achtste man, Narain, verdween echter in de diepte.

De politie van Saramacca startte meteen na de berichtgeving met een zoekactie, maar pas twee dagen na het incident werd het lichaam gevonden en geborgen.

Het Korps Politie Suriname bericht later op de dag, dat Narain (42) samen met drie vrienden krabben was gaan vangen zaterdag. Na hun vangst begaven zij zich weer in de boot voor de terugreis. De motor wilde echter niet starten. Ze kregen hulp van vier andere bemanningsleden van een boot die in de buurt was. De defecte boot met de vier krabbenvangers werd door de andere op sleeptouw genomen. Door de hoge golven kwam er water in de boot, waardoor de krabbenvangers in het andere vaartuig sprongen.

Door overgewicht kwam ook veel water terecht in de sleepboot, die kapseisde. Alle acht mannen kwamen in het water terecht. Zeven bereikten zwemmend de oever. Daar ontdekten zij dat Narain ontbrak.

BvL beraadt zich over te nemen stappen om overleg te voeren met minister Peneux

Bond accepteert het niet, dat zaken door een minister worden opgelegd aan de scholen


De Bond van Leraren (BvL) vindt dat minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zich moet houden aan het instellingsbesluit van IMEAO. De leraren zullen zich morgen beraden over de stappen die ondernomen moeten worden om overleg te voeren met de minister. De BvL accepteert het niet dat zaken worden opgelegd aan de scholen. 

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, zei tijdens een persconferentie vandaag, maandag 25 juli 2016, aldus het Dagblad Suriname, dat er geen overleg is geweest met de docenten, directies en de scholieren. De BvL zegt voorstander te zijn van overleg om tot oplossingen te komen.

Er zijn drie richtingen op IMEAO met vijf niveaus. De minister heeft besloten te reorganiseren en niveaus af te schaffen. De bewindsman zei eerder, dat er zich voor niveau 2 geen leerlingen hebben aangemeld. De BvL vindt dat zaken bij een besluit zijn geregeld en 'een toevallige minister' kan niet opleggen wat er moet gebeuren.

Valies benadrukte, dat het behouden van de niveaus in belang is van leerlingen. Als de minister geen overleg zou willen, zal de BvL alles in het werk stellen om hem tot andere gedachten te brengen. 'Wij gaan niet het totale veld in beweging brengen. Maar, als de minister toch besluit om op deze manier met leerkrachten om te gaan, dan zullen wij niet schromen om het totale veld in beweging te brengen'. zei Valies.

De vakbondsleider vindt dat het hier om een fundamentele zaak gaat. De minister komt volgens hem aan de rechten van de leraren en van de vakbond. 'Wij kunnen onmogelijk staan toekijken hoe deze minister op een ondemocratische wijze probeert zaken door te drukken, zonder overleg. Hij praat steeds over ondergeschikte of meerdere. Wij wachten op het antwoord van de minister, maar als hij komt met confrontatie, zullen wij die niet uit de weg gaan.'

De bond is bereid om de strijd aan te gaan, opdat de minister respect heeft voor leraren en leerkrachten. 'Het gaat niet om een persoonlijk ding van Valies en Peneux. Het gaat om het belang van de leerlingen en leraren en wij zullen die verdedigen.'

Hindori (NZR): ‘Particuliere zorginstellingen moeten ook door DNA-commissie worden benaderd’

'Problematiek van particuliere ziekenhuizen is identiek aan die van de staatsziekenhuizen' 


De directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis en voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), Manodj Hindori, zegt vandaag, 25 juli 2016, in het Dagblad Suriname, dat hij vernomen heeft dat de parlementaire commissie Volksgezondheid aan de zorginstellingen, die vallen onder het ministerie van Volksgezondheid, heeft gevraagd naar hun financiële cijfers. Het Sint Vincentius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis waren als particuliere ziekenhuizen niet uitgenodigd voor de bijeenkomst tussen De Nationale Assemblee (DNA) en deze zorginstellingen. Dit had Hindori liever anders gezien. 

'De NZR treedt juist als collectief op als het gaat om de financiële problemen van ziekenhuizen. De problematiek van de particuliere ziekenhuizen als Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis is identiek aan de problematiek, waarmee de staatsziekenhuizen te kampen hebben. Alle ziekenhuizen hebben te maken met sterk verhoogde uitgaven, terwijl de inkomsten maar niet toenemen vanwege achterhaalde tarieven. Ook de particuliere ziekenhuizen kunnen hun ligdagtarieven niet zomaar aanpassen. Hiervoor hebben ook zij toestemming van de regering nodig. Daarom vind ik, dat zonder meer alle ziekenhuizen, zowel staatsziekenhuizen als particuliere ziekenhuizen, meegenomen moeten worden als afgestemd wordt over de precaire situatie in de ziekenhuizen', aldus Hindori.

De NZR heeft er vaker op gewezen, dat de financiële situatie van de ziekenhuizen zeer precair geworden is. Dit, doordat er nog steeds achterhaalde tarieven worden gehanteerd voor de zorg. De ziekenhuizen kunnen de zorg aan patiënten niet langer voorfinancieren. Bovendien moeten ze maandenlang wachten om deze gelden terug te krijgen.

Nu is het zo erg, dat de ziekenhuizen geen nieuwe leningen meer kunnen krijgen bij de banken. Het gevolg is dat niet alleen de ziekenhuiszorg vast loopt, maar de ziekenhuizen liggen financieel aan de grond. De door de Zorgraad voorgestelde verhoging van 11% op de ligdagtarieven is niet toereikend. De NZR heeft deze verhoging dan ook niet willen accepteren. Zij vroeg de minister van Volksgezondheid de tariefsaanpassing marktconformer te maken.

Ook gaf de NZR aan dat zij mogelijk zou moeten snijden in het tot nu toe aangeboden zorgpakket aan vooral de basiszorgverzekerden. Wat betreft de derdelijnszorg lopen de kosten erg hoog op. De ziekenhuizen kunnen deze dure zorg niet meer aanbieden en garanderen als de gehanteerde zorgtarieven ver beneden de werkelijkheid blijven. De minister heeft gevraagd om wat ruimte om deze dringende kwestie te kunnen bekijken om zodoende tot een adequate oplossing te komen.

Caribische Ontwikkelingsbank neemt pas in oktober besluit over lening aan Suriname voor EBS

EBS wil met geld van CDB infrastructuur energiesector vernieuwen


De Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) besluit pas in oktober of zij Suriname een lening zal verstrekken om de infrastructuur van zijn energiesector te vernieuwen. Met de CDB heeft de Energiebedrijven Suriname NV vrijdag een bereidverklaring daartoe ondertekend. In de bereidverklaring (Aide Memoire) zijn gegevens vervat die de CDB nodig heeft om het EBS-voorstel aan haar bestuursraad ter goedkeuring aan te bieden. Dit bericht de EBS vandaag, maandag 25 juli 2016, in een persbericht. Op de foto (bron: EBS) schudden EBS-directeur Rabindre Parmessar en Merlyn Combie, Division Chief van de CDB, elkaar de hand na de ondertekening van de zogenoemde Aide Memoire. 

Het voorstel voorziet in de uitbreiding, vervanging en upgrading van de infrastructuur van de EBS.

De gesprekken voor de lening zijn twee jaar geleden gestart. Nu zijn de diverse overheidsdocumenten en de projectdossiers van het bedrijf af.

In haar persbericht stelt de EBS, dat haar infrastructuur dringend aan vernieuwing toe is. 'Om aan de vraag naar energie te kunnen voldoen, is de EBS verplicht te investeren in haar netwerk.' 

Als de lening loskomt, zal de aanpak van de infrastructuur in het westen van Paramaribo–Leidingen en Kwattagebied, Paramaribo-Noord (vooral de Ringweg), Nickerie en online solarprojecten voor Nickerie en Coronie zijn veiliggesteld. Voor het gehele traject is drie jaar uitgetrokken.

Belfort (ABOP) vindt dat president Bouterse voorbeeld moet nemen aan Britse oud-premier Cameron en opstappen

'Je hebt geen geld, je heb geen middelen, je heb geen plan, geen visie, niets heb je'

'Bouterse doet alleen maar ‘bigi takies’ en beloftes na beloftes om het volk zoet te houden'


Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort zegt vandaag, maandag 25 juli 2016, in het Dagblad Suriname, dat president Desi Bouterse goed zou doen door zich te laten inspireren door de voormalige Britse premier David Cameron en ook te bedanken. Volgens de politicus gaat alles in het land in een richting, waar die juist niet zou moeten gaan. Hij ergert zich vooral aan het feit, dat alles in het land dagelijks duurder wordt terwijl de president steeds ervoor kiest om nog meer kosten op het hoofd van het volk te gooien. 

Cameron is afgetreden nadat hij het Brexit EU-referendum van juni heeft verloren. 51,9% Van Groot-Brittannië heeft ervoor gekozen om de Europese Unie de rug toe te keren. Zo'n 17,5 miljoen Britten hebben voor Brexit gestemd.

'Als je 66% in populariteit terug ben gevallen, dan moet je toch bedanken? Je heb geen draagvlak meer, maar je weigert. Je hebt geen geld, je heb geen middelen, je heb geen plan, geen visie. Niets heb je', zegt Belfort over Bouterse .

Volgens het DNA-lid doet het staatshoofd alleen maar ‘bigi takies’ en beloftes na beloftes om het volk zoet te houden. Zo heeft de president volgens hem onlangs ook beloofd de wisselkoers voor de Amerikaanse dollar wederom omlaag te brengen. 'Echter leven wij weken verder en ziet hij juist diezelfde koers omhoog gaan. Het zijn loze beloftes. Beloftes die hij niet waar kan maken. Er zouden 18.000 woningen per jaar gebouwd worden, fly-overs zouden komen, die trambaan van ergens naar nergens zou ook aangelegd worden en zouden de eerste wagens reeds in maart 2015 rijden. Het is vervelend om dit soort zaken beloofd te krijgen.'

Belfort waarschuwt dat op den duur protestacties dusdanige vormen zullen aannemen dat alle zuurstof van de president zal worden weggehaald.

Den Blauwvinger: Het kan dus wèl, op z'n Hollands polderen in de Surinaamse politiek

COLUMN: Coalitie na overleg en afsnijden scherpe kantjes akkoord met twee moties oppositie

Halsstarrigheid en navelstaren lijken te zijn verbannen door polderen


Het was even wennen en vooral een gevoel van ongeloof uit het hoofd verbannen. Het is dus werkelijk mogelijk: polderen in de Surinaamse politiek, in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee. Niemand had dat voor mogelijk gehouden, maar vorige week heeft de coalitie – vooral gevormd door de partij van president Desi Bouterse, de NDP (Nationale Democratische Partij) – ingestemd, na enig geschaaf en overleg, met twee moties van de oppositie. Overleg tussen twee politieke uitersten in Suriname die elkaar eerder met regelmaat in de haren vliegen en over en weer met vuil smijten, dan in netjes polderoverleg naar compromissen zoekend eruit weten te komen. Maar, dat is gebeurd. Een stukje Surinaams politieke historie speelde zich af in het Assembleegebouw aan de oever van de Surinamerivier in Paramaribo. Hollands polderen in het Surinaams politieke strijdtoneel, want dat is het veelal strijd en toneel, veel geschreeuw en elkaar voor van alles en nog wat uitmaken.

De coalitie stemde eerst vrijdag 22 juli gisteren vóór een motie van de oppositie over de gezondheidszorg. Na onderhandelen tijdens een schorsing werden de scherpe kantjes uit de motie van de oppositie verwijderd, waarna die met algemene 44 stemmen werd aangenomen.
NDP-fractieleider André Misiekaba zei na de vergadering, dat ook de coalitie zich zorgen maakt over de gezondheidszorg. Er werd dan ook onderhandeld met de oppositie om enkele aanpassingen aan te brengen in de oorspronkelijke motie. Zo werd in de originele motie gesproken over verval in de gezondheidszorg. Misiekaba stelde echter, dat er problemen zijn in de gezondheidszorg, maar dat er geen sprake is van verval. De NDP'er zei verder blij te zijn, dat de coalitie en oppositie elkaar hadden kunnen vinden. Dat zou met meer moties het geval zijn, als er geen steken onder water opgenomen worden in de overwegingen.

Op dezelfde dag wisten oppositie en coalitie ook elkaar vreedzaam te naderen bij de goedkeuring van een tweede motie van de oppositie. Beide politieke kampen waren het erover eens, dat een deel van de leningen bij nationale en internationale financiële instellingen bestemd moet worden voor de basiszorgverzekering en pensioenuitkeringen, om de sociale zekerheden te garanderen. Een motie van de oppositie daartoe werd vrijdag 22 juli in overleg met de coalitie aangepast waardoor die ook met algemene 44 stemmen kon worden aangenomen in De Nationale Assemblee.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei na de vergadering van het parlement, dat de fundamentele bezwaren die de coalitie had, uit de motie waren gehaald. Er waren nog enkele scherpe bewoordingen die de coalitie anders geformuleerd had willen zien, maar omdat het om de essentie ging, aldus Misiekaba, werd ingestemd met de motie.

(Bron foto: YouTube)
Het had dus allemaal veel weg van een staaltje van Nederlands polderen ofwel in goed onderling overleg komen tot compromissen.

Het is te hopen, dat coalitie en oppositie in de toekomst vaker een dergelijk volwassen politiek gedrag kunnen laten zien in plaats van het gebruikelijke haantjes- en asociaal vuilsmijtgedrag. Hollands polderen, Hollands polderoverleg in de Surinaamse politiek, niets mis mee toch....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25-07-2016
Amsterdam-Paramaribo

Voorzitter Consumentenkring vermoedt dat er belangen spelen in relatie tussen regering en cambiohouders

Zodra CBvS koersen verhoogt gaan parallelkoersen ook de lucht in

Gajadien (VHP): 'Wie de cambio's de schuld geeft, zoekt spijkers op laag water'


Het feit dat de parallelkoersen hoger worden wanneer de Centrale Bank van Suriname (CBvS) haar koersen verhoogt, is een bron van frustratie voor consumenten. 'Ik kan mij niet voorstellen dat er niets wordt gedaan tegen de cambiohouders. Zij blijven verhogen als de wisselkoersen van de Centrale Bank stijgen', aldus Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, vandaag, maandag 25 juli 2016, in de Ware Tijd.

Hij vermoedt dat er belangen spelen, die maken dat de regering niet in staat is om vrijelijk achter valutahandelaren aan te gaan.

'Het gebrek aan daadkracht om de cambio's aan te pakken geeft aan dat er waarschijnlijk mensen in de regering zijn die zelf in de handel zitten, of gelieerd zijn aan cambiohouders', zegt Alleyne.

De afgelopen maanden zijn de koersen blijven stijgen. De Amerikaanse dollar kost op dit moment Srd 7,21 bij de CBvS, terwijl de prijs van de euro bijna Srd 8 bedraagt. Cambio's liggen stukken hoger, waarbij aangetekend moet worden dat onderling de tarieven ook verschillen.

Asiskoemar Gajadien (VHP) van de vaste parlementaire commissie voor Financiën is het niet eens met de kritiek op cambio's. Volgens hem moet de schuld gezocht worden bij de overheid die nog steeds verspillend bezig is met geld van de Staat.

'In mei alleen was er een tekort van Srd 80 miljoen op de lopende rekeningen. Wat onze verbazing schetst, is dat het tekort helemaal niet te maken had met lonen, die zelfs lager blijken te zijn dan een jaar eerder. Dat geeft aan dat de overheid nog steeds meer geld uitgeeft dan zij binnenkrijgt, en onvoldoende bezuinigt. Wie de cambio's de schuld geeft, zoekt spijkers op laag water. Zij kunnen alleen verhogen, indien de omstandigheden dat toelaten, anders breken ze hun nek. Wanneer de overheid geen vertrouwen schept en met verspilling bezig is, zullen de koersen blijven stijgen zoals wij tot nu toe zien', aldus Gajadien.

OM Curaçao blijft alert op omkoping in aanloop naar de verkiezingen

'Omkoping bij kiesrecht is strafbaar'


Op dit moment is op Curaçao de aanloop naar de verkiezingen van 30 september 2016 in volle gang. Het is overbodig om te zeggen, zo bericht het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vandaag, maandag 25 juli 2016, dat een zuivere uitkomst van een verkiezing van essentieel belang in onze democratische samenleving. Een zuivere uitkomst van verkiezingen wordt alleen verkregen als een ieder vrij is te stemmen op de partij van zijn keuze en deze stem voor zichzelf mag houden. 

Zodra mensen zich laten omkopen in ruil voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke partij op politiek persoon is geen sprake meer van vrije verkiezingen. Omkoping bij kiesrecht is strafbaar gesteld in artikel 2:44 van het Wetboek van Strafrecht. Recent is de strafbaarstelling verhoogd naar een gevangenisstraf van twee jaar. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping wordt ontzet uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel dat hij zich niet meer verkiesbaar mag stellen.

Wanneer is sprake van omkoping conform het Wetboek van Strafrecht? Voor de voltooiing van dit delict is het voldoende dat partijen overeenstemming bereiken over het niet of op een bepaalde wijze stemmen door een gift of een belofte te accepteren. Als het ware sluiten mensen met elkaar (mondeling) een contract af. Zowel degene die de gift of belofte doet als degene die het aanbod accepteert zijn strafbaar. Dat daarna de gift of belofte niet wordt ingelost dan wel dat er toch anders wordt gestemd, maakt niet uit.

Het gaat ook om het moment van de overeenkomst. Ook een poging tot omkoping is strafbaar. Daarvan is sprake als een gift of een belofte wordt aangeboden, maar de andere partij niet mee wenst te werken. Er dient al een beging van uitvoering te zijn. Zowel bij het voltooide delict als bij de poging moet sprake zijn van een individuele 'bevoordeling' van de kiezer of gemachtigde.

Het Openbaar Ministerie wil nogmaals wijzen op het feit, dat het verboden is om een kiezers om te kopen. Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao zal gedurende de periode naar de verkiezingen van 30 september extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze signalen onderzoeken.

Overleg districtscommissarissen en procureur-generaal over illegaal dumpen afval

Bestuur districten ziet graag hogere boetes voor mensen die afval dumpenDistrictscommissaris Jerry Miranda is blij dat er vandaag, maandag 25 juli 2016, over het illegaal dumpen van vuil, een overleg is met procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Alle districtscommissarissen hebben hier last van. Daarom is besloten samen te bekijken met het Openbaar Ministerie om hogere boetes op te leggen aan mensen die zich schuldig maken aan deze praktijken. 

Miranda zegt op Starnieuws, dat nu ook boete betaald is door mensen die betrapt zijn bij het dumpen van vuil aan de de Smeltzweg, het verlengde van de Jozef Israëlstraat, de Kleine Straat en op Leonsberg. De boete is veel te laag, waardoor mensen het niet echt voelen. Daarom is besloten om met de procureur-generaal van gedachten te wisselen over strafverzwaring.

Op de Facebookpagina van het commissariaat Paramaribo-Noordoost heeft de districtscommissaris besloten om op 22 juli alvast de kentekennummers van de voertuigen bekend te maken waarmee illegaal vuil is gedumpt. Het gaat om de kentekennummers 91-23 EV, 91-75 EV, 34-70 DV. De autobestuurders moeten zich melden op het politiebureau.

Tegen deze overtreders zal een proces verbaal worden opgemaakt, tevens zal er een boete worden opgelegd. Miranda zegt dat alleen op deze manier mensen het zullen afleren om overal rommel te smijten.

Ter extra informatie:


Aubert Wiels: 'Nu Garcia eenmaal vastzit kunnen de autoriteiten zijn aandeel in andere zaken verder onderzoeken'

Naam Garcia zou opduiken rond moordzaak politicus Helmin Wiels


De naam van de vorige week opgepakte ex-Girobank-directeur Eric Garcia gonsde al meteen na de moord op politiek leider Helmin Wiels van Pueblo Soberano op straat. Het was ook meteen duidelijk dat het geld voor de moord op de PSleider of van het Veneto of van de Girobank afkomstig moest zijn. Dat zegt politiek leider Aubert Wiels van 1 Tim Magno vandaag, maandag 25 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad.

'Bij de herdenking in het parlement van de vermoorde politieke leider van Pueblo Soberano, heeft MFK-leider Gerrit Schotte ook verklaard dat de schuldigen voor de moord gezocht moesten worden in hetzelfde groepje dat in 2012 de coup tegen de regering orkestreerde', aldus Wiels. 'Het is bekend dat de directeur van de Giro in 2012 geld aan het MFK-lid Monique Koeyers-Felida aanbood om de regering van Schotte omver te werpen. Zij kreeg geld aangeboden en hoefde in ruil daarvoor niets te doen', aldus de leider van 1 Tim Magno.

Mensen met veel geld gaan soms op zoek naar mensen met macht om zo hun eigen positie te verstevigen, zo legt Wiels uit. 'Veel mensen hebben het nu voor de voormalige directeur van de Girobank opgenomen en brengen daarbij naar voren dat hij veel voor het eiland heeft gedaan. Garcia is nu opgepakt voor het vervalsen van een bankafschrift en het verduisteren van 10 miljoen dollar.' 

Volgens Wiels is er een reden voor de recente aanhouding van de Giro-directeur. 'Hij is opgepakt omdat de autoriteiten zeker weten dat de Girodirecteur zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. Nu hij eenmaal vastzit kunnen de autoriteiten zijn aandeel in andere zaken verder onderzoeken', aldus Wiels.

De politiek leider merkte op dat het overigens niet de eerste keer is dat Garcia zich schuldig maakt aan verduistering. 'Garcia is in het verleden weggevlucht uit Curaçao en woonde toen 14 jaar lang in Colombia.'

Ook merkte de leider op dat het raar is dat er heel grote sommen geld ongehinderd het eiland kunnen verlaten terwijl de Centrale Bank daar officieel toezicht op moet houden. Volgens Wiels heeft Garcia goede banden met het establishment en wordt hij ook door hen beschermd. Zo zou hij ook de bescherming van het bisdom genieten. De politiek leider wilde niet in details treden over de bescherming die Garcia van het bisdom geniet.

'Hotfloor' nieuw ziekenhuis HNO in Willemstad, Curaçao, is klaar

Bouw HNO vordert gestaag


De zogenoemde hotfloor voor het nieuwe ziekenhuis (HNO, Hospital Nobo Otrobanda - zie foto - Bron: Marc Harks/Ballast Nedam, LinkedIn) is klaar. Dat meldt Usona,dat de bouwwerkzaamheden coördineert, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 25 juli 2016.. Het laatste deel van de 60 centimeter dikke begane grond vloer is afgelopen week gestort. 

De hotfloor is de afdeling waar de kritische zorgfuncties straks zullen komen. Ook is er een begin gemaakt met de keerwand van de parkeergarage. De parkeergarage onder het ziekenhuis biedt plaats aan ongeveer 550 auto's.

De keerwand is de meest oostelijke wand, waar straks de hoofdingang komt.

Drie mannen doodgeschoten op parkeerplaats bordeel Campo Alegre op Curaçao

Mannen waarschijnlijk beschoten met automatisch vuurwapen


Afgelopen weekeinde zal de geschiedenis ingaan als een van de dodelijkste ooit op Curaçao, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 25 juli 2016. Op zaterdagochtend werd op Seru Pretu een man aangetroffen die in zijn hoofd en borst was geschoten. Nog geen vierentwintig uur later vonden drie mannen de dood op de parkeerplaats van het bordeel Campo Alegre, bij een schietpartij die alle kenmerken heeft van een afrekening. 

Ook verloor gistermiddag een motorrijder het leven, nadat hij op de Schottegatweg tegen de vangrail was gereden. Rond half één reed de 23-jarige Francis Bulo met zijn motor op de Schottegatweg West ter hoogte van de Santo Domingoweg in de richting van Palu Blanku, toen hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor.

Bij de politie kwam gisterochtend tegen vier uur een melding binnen dat er een schietpartij had plaatsgevonden op het parkeerterrein van Campo Alegre. Bij aankomst constateerde de politie dat de drie slachtoffers waren overleden. Het gaat om de 22- jarige Richenelo L.R. Emerencia, de 21-jarige Cristen Y. Leonard en de 35-jarige Irvin ‘Pulung’ Rosa, alle drie geboren op Curaçao. De lichamen van de slachtoffers vertoonden alle drie meerdere schotwonden.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer stelt dat bij de schietpartij naar waarschijnlijkheid een automatisch vuurwapen werd gebruikt, gezien de verwondingen en het grote aantal kogelhulzen dat is gevonden.

De woordvoerder van Campo Alegre, Marlon Regales, was zaterdagnacht ook aanwezig op Campo, hoewel hij zoals de meeste mensen binnen was toen er werd geschoten. Hij vertelt dat hij het ratelen van een mitrailleur hoorde, een automatisch of semiautomatisch wapen: 'Ratatatatata.' Toen hij ging kijken, zag hij hoe verschillende mensen op de parkeerplaats een veilig heenkomen zochten achter auto’s en bij de ingang. Op het parkeerterrein lagen de lichamen van de drie mannen. Regales zegt te hebben begrepen, dat de daders naar Campo zijn gekomen in een kleine, gestolen auto, waar ze de drie mannen hebben opgewacht en vervolgens gericht op hen hebben geschoten. 'Hoewel de drie slachtoffers van elkaar wegrenden, werden ze toch geraakt en gingen ze neer. Het was niet zo’n IS-aanslag waar de daders in het wild om zich heen schoten, maar het was een heel doelgerichte aanval.'

Er is vooralsnog weinig bekend over de slachtoffers. Wel is bekend dat de 35-jarige Rosa kortgeleden is vrijgelaten uit de gevangenis waar hij een straf uitzat. Bij de politie stond de man bekend als iemand die vuurwapens bezat en deze ook bij zich droeg. Op zijn Facebookpagina circuleren foto’s van zijn Glock vuistvuurwapens, alsook automatische wapens.

NVB-directeur: 'Wie niet rijdt wordt niet uitbetaald voor dagen waarop niet gereden is'

Robertson reageert op mogelijke actie bushouders van OBS als betaling overheid uitblijft


'Wie niet rijdt, zal niet uitbetaald worden voor de dagen waarop er niet is gereden. Dit is geen bedreiging, maar wij betalen op basis van de ritten die bij ons worden genoteerd.' Dat zegt Guno Robertson, directeur van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB), vandaag, maandag 25 juli 2016, in de Ware Tijd. Hij reageert op de eventuele actie van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), ingaande morgen, mocht de overheid vandaag niet in één keer de achterstand van vijf maanden uitbetalen. 

'Het is het volste recht van de OBS om actie te voeren en ik heb begrip voor de situatie, want de rek is voor hen eruit', aldus Robertson.

Voor de NVB rijden iets meer dan 150 bussen. De directeur kan niet verzekeren of de bushouders vandaag betaald worden, maar dat kan wel deze week gebeuren. 'Ik ben continu in contact met het ministerie van Financiën om ons subsidiegeld te krijgen, maar dat is nog niet gelukt.'

De NVB helpt de bushouders weleens met een voorschot, bijvoorbeeld om banden of brandstof te kopen of chauffeurs te betalen. Robertson weet uit ervaring, dat als inderdaad het actieparool wordt gegeven, niet alle bushouders eraan zullen meedoen, omdat ze met de kaartenverkoop enige inkomsten hebben. Als ze niet rijden, komt er niets in het laatje.

OBS-voorzitter Kenneth Themen verwacht dat eenieder in actie komt, als dat nodig is. 'Er zullen wat mensen zijn die wel zullen rijden, maar dat zal een handjevol zijn.' Hij bevestigt dat de NVB bushouders tegemoet komt met een voorschot, maar vindt dat niet duurzaam. 'Als iemand Srd 2.000 krijgt, is dat geld voor slechts een paar dagen.'

Themen onderkent dat de bushouders door NVB worden betaald op basis van gereden ritten, maar in het contract staat ook dat de overheid na uiterlijk dertig dagen het geld moet uitbetalen voor het geleverde werk.

'Geen garantie voor kwaliteits openbaarvervoer met tariefsverhoging van Srd 0,25'

'De regering plotseling wil zo spoedig mogelijk de tarieven gaan aanpassen'


Met een verhoging van Srd 0,25 zal het de Particuliere Lijnbushouders Organisatie en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme nooit lukken om kwaliteits openbaarvervoer te garanderen. Met de huidige economische situatie komt het erop neer, dat de ontwikkelingen binnen de economische kringloop belemmerd worden door het beleid dat uitgevoerd wordt.

Suriname kent een openbaarvervoersregeling van meer dan dertig jaren. Geen enkele regering kon duurzaam en efficiënt kansen creëren voor de bestaande ondernemers voor verdere groei en bestaanszekerheid op lange termijn in de particuliere bussector.

Na de mededeling van het Actie Comité om de tarieven eigendunkelijk aan te passen, is er opeens een verbetering gekomen in de onderhandelingen. De regering wil zo spoedig mogelijk de tarieven gaan aanpassen.

Naar aanleiding van de berichten die verschenen zijn, wensen wij het volgende mede te delen:
- Huidig tariefvoorstel is allang achterhaald
- Compensatie en subsidie zal geen enkele verlichting brengen in de verdere ontwikkeling van de particuliere bussector
- De 20% verhoging wat reeds aangehaald is. De bushouders zullen nimmer de verdere duurzame investering en hun financiële positie kunnen verbeteren.
- Suriname zal blijven gebruik maken van een ongeorganiseerde en onaantrekkelijke verkeersmobiliteit in de komende jaren.
- Welvaartszekerheid met het huidig beleid dat uitgevoerd wordt, brengt geen enkele motivatie naar jonge ondernemers toe.

Willen wij serieus gaan denken over de ontwikkeling van de sectoren en vooral ons openbaar vervoerssysteem goed ordenen en moderniseren dan zou het volgende gedaan moeten worden:
- Tarievenstructuur op jaarbasis ontwikkelen en evalueren
- Werken met knooppunt ontwikkeling
- Concreet beleid over autogebruik
- Parkeerbeleid ontwikkelen in Groot-Paramaribo voor betere verkeersafwikkeling
- Versterking van het openbaar vervoer tot in het stadscentrum
- Concreet beleid voor het in stand houden van de milieukwaliteit
- Beleid ontwikkelen voor het waarborgen van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit verbeteren in Groot-Paramaribo.

Geconcludeerd wordt dat er een behoefte is aan duurzame beleidsmaatregelen voor het interessanter en aantrekkelijk maken van ons openbaar vervoer voor investeerders en vooral voor een georganiseerd stadscentrum met goede busverbindingen met topkwaliteit diensten.

Actie Comité Belangen Behartiging Particuliere Lijn Bushouders 
Suraj Sahadew-Lall

Overdracht voorzittershamer Politiebond vind 27 juli plaats

Na overdracht houdt nieuwe voorzitter zijn eerste toespraak


De overdracht van de voorzittershamer bij de Surinaamse Politiebond (SPB) aan de nieuwe gekozen voorzitter Raoul Hellings, vindt woensdag plaats. Aanvankelijk was de bijzondere algemene ledenvergadering waarop de verkiezingscommissie onder leiding van hoofd-inspecteur Rudy Steinberg verslag zou doen, gepland voor morgen.

De huidige voorzitter Robby Ramjiawan zegt vanochtend, maandag 25 juli 2016, op Starnieuws, dat bij de planning van de algemene ledenvergadering geen rekening is gehouden met het feit, dat dinsdag een training wordt gegeven door de werkgroep Trafficking in Persons (TIP).

Er is reeds fiat gegeven vanuit de korpsleiding voor het trainen van het politiepersoneel, startende met de officieren binnen regio Paramaribo en Midden. De training wordt gehouden in de conferentiezaal van de Politie Academie. Aangezien de algemene ledenvergadering op dezelfde dag en zelfde locatie was gepland, is gisteren besloten deze te verschuiven met een dag.

Na de overdracht gaat de gekozen voorzitter de vergadering toespreken.