dinsdag 26 juli 2016

Districtscommissaris Miranda gaat met speciaal team criminaliteit in Paramaribo Noordoost aanpakken

Jerry Miranda, 'vader' voor zijn bewoners, is de criminaliteit in zijn district meer dan zat


Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost heeft besloten om de criminaliteit in zijn district hard aan te pakken. Hij heeft daartoe vandaag, dinsdag 26 juli 2016, een team geïnstalleerd onder leiding van politiecommissaris Inder Janbahadoer. Er wordt samengewerkt met ondernemers, Chinese verenigingen en de bestuursdienst. 

Janbahadoer heeft een plan geschreven om de criminaliteit, die een stijgende lijn vertoont, de kop in te drukken. Miranda voerde aan dat de ondernemers een bijdrage zullen leveren opdat er middelen zijn om effectief op te kunnen treden. De bestuursdienst verleent logistieke ondersteuning. Met de coördinatie namens het commissariaat is Anwar Moenne belast.

Voordat overgegaan werd tot installatie van het team, is gesproken met minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie en korpschef Agnes Daniel van het Korps Politie Suriname. De procureur-generaal is eveneens op de hoogte van de activiteiten.

De laatste tijd worden winkeliers zelfs op klaarlichte dag beroofd. Mensen worden mishandeld en er zijn doden gevallen, zei Miranda. Er is al opgetreden tegen hangjongeren, drugsverkopers, illegalen die vuil dumpen, verkeersovertreders en mensen die geluidshinder veroorzaken.

Na de installatie van het team - Miranda zei niet graag te spreken van een commissie - is het werk onmiddellijk begonnen. Stephen Tsang, die ook Assembleelid (NDP) is, is de contactpersoon namens diverse organisaties.

Miranda zei, dat elke districtscommissaris de bevoegdheid heeft om de algehele orde en rust te handhaven. Vaak wordt er geen gebruik gemaakt van alle bevoegdheden, maar de veiligheid dient dringend aangepakt te worden. Burgers moeten zich veilig voelen en rustig kunnen slapen, aldus de bewogen districtscommissaris. Het succes zal afgemeten worden aan de statistieken, merkte Miranda op.

Hij zei verder, dat een communicatiesysteem in elkaar gezet is om effectief contact te hebben met elkaar. Er wordt ook een ict-deskundige toegevoegd aan het team. Als regiocommandant heeft commissaris Janbahadoer een grotere jurisdictie dan Paramaribo alleen. Miranda is ervan overtuigd dat dit project succes zal opleveren. Via het Burger Informatie Centrum en de politie Public Relations zal de samenleving verder worden geïnformeerd.

IDCS-onderdirecteur: 'Wij hebben onze bestedingen aangepast aan de financiële stroom vanuit Financiën'

Imro San A Yong ontkent, dat het IDCS op laag pitje draait...

...maar, aantal personeelsleden is teruggebracht van 25 naar 15 en consultants van 9 naar 5


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 26 juli 2016, te hebben vernomen, dat de Investment and Development Corporation in Suriname (IDCS) momenteel op een lager tempo draait. Een groot deel van de werknemers van de organisatie zou maar drie dagen in de week aan het werk zijn. Imro San A Yong, onderdirecteur belast met de waarneming, verwijst het naar het rijk der fabelen. 'IDCS draait niet op een laag pitje. Wij hebben projecten in de landbouw, mijnbouw en energie die wij aan het uitvoeren zijn. IDCS staat nog altijd op de loonlijst van Financiën. Wij hebben onze bestedingen aangepast aan de financiële stroom vanuit het ministerie van Financiën.’

Hij zegt, dat ook de IDCS heeft moeten bezuinigen. De begroting van de organisatie was initieel Srd 7 miljoen. Het ministerie vroeg naar een suppletoire begroting, dat uiteindelijk neerkwam op Srd 5.3 miljoen. Goedgekeurd werd echter Srd 2 miljoen. De organisatie heeft van het goedgekeurde bedrag maar de helft in ontvangst mogen nemen.

De organisatie heeft haar werknemersbestand successievelijk van 25 naar 15 moeten brengen. Van de 9 consultant zijn 5 bedankt. Ook is de werktijd van werknemers ingekort. 'Dat betekent niet dat er minder werk wordt geleverd. Elke week wordt er een werkrooster gemaakt van werkactiviteiten. Het is een groter druk, maar aan de andere kant hebben wij kunnen kijken naar waar wij veel efficiënter kunnen werken', beweert San A Yong.

Winston Caldeira werd de eerste IDCS-directeur. Die is per eind februari niet meer verbonden aan de organisatie. Caldeira neemt momenteel namens de regering zitting in de Sociaal Economische Raad. De voornaamste opdracht van de organisatie was buitenlandse investeerders te interesseren voor investeringen in vergane en halfvergane productiebedrijven.

Uit enkele berichten uit het verleden heeft NPS-parlementariër Gregory Rusland een idee dat er een instituut gewenst was, dat zich bezig zou houden met de gezondmaking van parastatalen en het aantrekken van investeringen voor grote projecten in Suriname. Wanneer men echter met zo iets begint, en naar het bestuur van Suriname kijkt, kan er niets worden verwacht van een dergelijk instituut. 'Dit, omdat je in onze samenleving organen hebt, die toch wel intensief betrokken zijn bij grote activiteiten in verschillende sectoren. Ik zie niet hoe je zo'n instituut creëert dat langs de bestaande structuren, succesvol zou moeten werken. Zij kunnen niet succesvol werken in Suriname, omdat je altijd een spanningsveld krijgt met de formele structuren in het land', stelt Rusland.

Het duurde zes jaren, na de oprichting, maar er kwam een eerste grote investeerder eindelijk via IDCS naar Suriname: een Israëlische particuliere onderneming. Op de verlaten plantages Phedra, Victoria en Baboenhol zou deze onderneming cacao telen en kippen fokken. Het project ging uiteindelijk richting het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt. Het instituut kon volgens de waarnemend directeur veel sneller resultaten behalen. In Suriname bestaat echter het politiek besef en ondersteuning voor zo'n instituut niet. 'Mensen in Suriname zijn altijd gewend dat een investeerder gaat naar de minister/president en zij regelen hun ding. Die traditie is er en wij vechten tegen die traditie', meent San A Yong.

Momenteel heeft de organisatie investeringsprojecten in de landbouw, houtverwerking en groene energie. Dit instituut zou volgens Rusland mooie plannen kunnen ontwikkelen, ‘maar men gaat altijd stuiten op de formele structuren zoals ministeries, en zoals we de afgelopen jaren hebben gezien, het kabinet van de president. Ik ben niet op de hoogte van hun activiteiten op dit moment. Je hoort er weinig van. Je merkt weinig van wat zij hebben kunnen betekenen voor de samenleving, maar dat was allemaal verwachtbaar', stelt Rusland

'Als een project positieve resultaten oplevert, tastbaar is en je het kunt zien, kom ik ermee naar de krant', stelt San A Yong, aangevende, het niet nodig te achten, om te praten over zaken die zichzelf nog moeten bewijzen. Verder voert de IDCS ook eigen projecten uit. Te Phedra heeft men onlangs 10 hectare peper geplant. IDCS kijkt uit naar additionele verkopers voor dit project. Ook zijn er projecten voor gember en geelwortel in uitvoering. Deze eigen projecten wil de organisatie uitvoeren om de financiële afhankelijkheid van het ministerie af te bouwen.

Datum veiling bordeel Campo Alegre op Curaçao stap dichterbij

Opbrengsten worden gestort in het criminaliteits- bestrijdingsfonds

Einde lange juridische strijd komt in zicht


De valorisatie van het bordeel Campo Alegre (zie foto's - Bron: Campo Alegre) is gereed en de notaris is bezig met de veilingvoorwaarden, waarmee de datum voor de veiling een stap dichterbij komt. Minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) zal deze week met het Openbaar Ministerie vergaderen over de stand van zaken, zo zegt hij vanmiddag, dinsdag 26 juli 2016, in de Amigoe. Velen hebben eerder belangstelling getoond in het 150 kamers tellende resort, maar het OM laat weten niet geïnteresseerd te zijn in onderhandse verkoop. 

De veiling komt na een ontnemingsvonnis van het hof van 20 november 2008. Daarin is besloten dat de eigenaren van Campo Alegre, Wilshire Advisors NV gevestigd op Tortola – door het Hof bestempeld als ‘het witwasvehikel voor de criminele organisatie’, waarvan de in 2009 geliquideerde voormalige eigenaar Giovanni van Ierland deel uitmaakte – en Campo Alegre CV (‘de exploitant’), in totaal ruim 25 miljoen gulden aan de overheid moeten betalen.

Uit de bewijzen is gebleken dat de opbrengsten van drugsuitvoer via de keten van rechtspersonen naar Europa witgewassen werden. Ook drie andere bedrijven, Curaned Vastgoed NV, Krisia NV en Talisa NV, waren partijen in deze ontnemingszaak, maar het Hof vond dat de laatste twee ‘in feite niet meer dan een afscherming van het witwasvehikel waren’ en Curaned ‘in feite niet meer dan een witwassend doorgeefluik tussen het witwasvehikel en de exploitant was’.

De vennootschappen Krisia en Talisa staan nu als managing partners van Campo Alegre CV geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Van Ierland is in beroep gegaan tegen dat vonnis en de ontnemingszaak werd in 2013 door de Hoge Raad (HR) terugverwezen naar het Hof. De zaak moest opnieuw worden behandeld, maar uitsluitend wat betreft de hoogte van de opgelegde betalingsverplichting, verminderd met enkele duizenden guldens. De HR deed uitspraak nadat meer dan twee jaar waren verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Reden genoeg om een korting te geven, aldus het arrest.

Huidig algemeen directeur van Campo Alegre is Terrence Tecla van Rectour Corporations NV, het bedrijf dat graag ook een casino daar wilde runnen. Dit werd tot voor de rechter uitgevochten. Aan Rectour is op 23 mei 2001 een vestigingsvergunning verleend ‘om in het perceel Seru Fortunaweg z/n, een bedrijf te vestigen en te drijven met als doel: de (hotel)exploitatie van Campo Alegre Resort’ en bij beschikking van 11 januari 2005 is een hotelvergunning verleend voor de exploitatie hiervan. Rectour is dus de huidige exploitant van het resort dat aan anderen in eigendom toebehoort. Hierna heeft Rectour een casinovergunning aangevraagd.

Een beslissing hierover van de overheid bleef lang uit en op aandringen van het bedrijf, werd die op 12 augustus 2014 uiteindelijk afgewezen door de Gaming Control Board, namens de minister van Financiën toen. Hiertegen is Rectour in beroep gegaan en op 22 april 2015 heeft rechter Martinez het beroep ongegrond verklaard, omdat Rectour niet heeft kunnen onderbouwen dat het resort zijn inkomsten vooral genereert met de accommodatie van buitenlanders die niet binnen het resort als prostituee werkzaam zijn.

Volgens de rechter is niet komen vast te staan dat het resort een hotel is conform de Landsverordening Casinowezen, waarin duidelijk staat dat de bedrijvigheid aantoonbaar gericht moet zijn op de internationale markt voor toerisme. Rectour was het daar niet mee eens, maar die beslissing is op 22 april vorig jaar door het Hof bevestigd. Het casino blijft dus dicht.

Tecla was zelf niet bereikbaar voor commentaar over de veiling. Woordvoerder/directeur Marlon Regales reageert sceptisch over de verkoop: hij ‘hoort ze er al een tijdje over praten’. Hij wil wel het belang van het bordeel benadrukken, waar in principe alleen mannen (op dinsdagen ook vrouwen) tegen betaling worden toegelaten: overlast elders wordt tegengegaan. Het bordeel ontvangt dagelijks ongeveer 500 klanten, aldus Regales.

 Het ministerie van Financiën coördineert de veiling en de opbrengsten worden gestort in het criminaliteitsbestrijdingsfonds, zei minister Navarro eerder in de Staten. Of het gedoogbeleid van de overheid in stand blijft, is onduidelijk. Navarro liet eerder desgevraagd wel weten aan te nemen dat de nieuwe eigenaar er geen hotel wil exploiteren.

Vragen SP-Tweede Kamerlid Van Raak over goksector op Curaçao grotendeels onbeantwoord

Minister Blok: 'Het is toch echt een Curaçaose aangelegenheid'


De tientallen vragen van het SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak over de Curaçaose goksector blijven grotendeels onbeantwoord. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris van Justitie Klaas Dijkhoff benadrukten vandaag, dinsdag 26 juli 2016, dat ze de zorgen van Van Raak wel serieus nemen, maar dat toezicht en eventuele vervolging toch echt een Curaçaose aangelegenheid is. Dit meldt de Amigoe 's middags.

Van Raak stelde de afgelopen maanden een hele serie vragen over bedrijven en personen met een Curaçaose licentie of sublicentie voor het aanbieden van online kansspelen, die vaak op de Nederlandse markt gericht leken, maar bijvoorbeeld ook in Australië actief waren. Hij vroeg herhaaldelijk naar betrokkenheid van accountantskantoor KPMG en telecombedrijf UTS.

'Het is niet mogelijk om vragen over individuele Curaçaose bedrijven, bedrijfsconstructies en burgers te beantwoorden', antwoordt Blok, waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens Dijkhoff. 'Het aanbieden van kansspelen vanuit Curaçao en de aanpak van mogelijke misstanden daarbinnen betreft een landsaangelegenheid van Curaçao. Daarmee is het een aangelegenheid van de regering en het Openbaar Ministerie van Curaçao om het toezicht op online kansspelen goed te regelen.'

Volgens de minister gebeurt dat in de praktijk ook, verwijzend naar de rol die gokindustrie speelde in de Bientu-zaak. Tijdens het laatste Justitieel Vierpartijen Overleg heeft de Nederlandse Justitie-minister Ard van der Steur verder het belang van toezicht nog eens onder de aandacht gebracht van zijn Curaçaose ambtgenoot minister Nelson Navarro.

'Voor regeling van het toezicht is op Curaçao een landsverordening in voorbereiding', schrijft Blok. De minister schrijft verder dat er voor de Nederlandse Kansspelautoriteit geen rol is weggelegd op Curaçao of St. Maarten, zoals de Tweede Kamer eerder deze maand in een motie verzocht. Datzelfde geldt voor het College financieel toezicht.

'Het Cft heeft niet de bevoegdheid om op te treden in deze materie. Ik ben niet voornemens om de bevoegdheden van het Cft uit te breiden. Overigens is de Rijkswet financieel toezicht een consensus-Rijkswet; wijziging daarvan behoeft instemming van de landen', schrijft hij. Tot slot herhaalt Blok dat de Nederlandse Kansspelautoriteit wel met succes optreedt tegen Curaçaose aanbieders die in Nederland actief zijn, maar daar geen vergunning voor hebben. 'Tot nog toe kon worden volstaan met informele handhavinginstrumenten jegens illegale loterijen en het opleggen van boetes aan de aanbieders van online kansspelen.'

Amigu di Tera Curaçao trekt aan de bel over mangroven op eiland

'Men staat erg onverschillig tegenover deze eeuwig groene vegetatie in onze lagunes'


Naar aanleiding van de internationale viering van de Dag van de Mangroven vandaag, trekt Amigu di Tera aan de bel over de mangroven op Curaçao, specifiek die van het Rifgebied (zie foto - Bron: Mangrove City Park/Facebook). 'Ondanks de jarenlange publiciteit over het nut van de mangroven, staat men erg onverschillig tegenover deze eeuwig groene vegetatie in onze lagunes er in het algemeen', aldus de milieuorganisatie, zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 26 juli 2016.

'De mangroven zijn belangrijke broedkamers voor talloze vissoorten en andere mariene organismen. Het koraal van ons eiland is dan ook bijzonder afhankelijk van de mangroven. De eitjes die de koraalvissen tussen de wortels van de mangroven leggen, komen in deze beschermde omgeving uit. Eenmaal uitgegroeid en aangesterkt, zwemmen deze vissen naar de koraalriffen waar zij in balans met het rif leven, omdat zij de algen van het koraal afgrazen. De algen kunnen immers een verstikkende werking op de koraalpopulatie hebben.'

De milieuorganisatie benadrukt het belang van deze verzorging van het rif en de instandhouding van de cyclus. 'De volwassen vissen zwemmen immers terug naar de lagunes waar zij in het wortelstelsel van de mangroven hun eitjes leggen. Zo is de cirkel rond. Verwijder je de mangroven dan verbreek je deze kringloop en kan men het voortbestaan van de koraalriffen vergeten. Daarmee ook de duiksport, waarmee we in het buitenland druk adverteren, en de lokale kustvisserij.'


'Ondanks het herhalen van deze informatie doet het bij onze plannenmakers kennelijk geen belletje rinkelen. Alsof er niets aan de hand is, planden zij een weg dwars door het Rif-mangrovegebied heen. Aan de Pater Euwensweg werd al een paar jaar geleden alvast een rotonde aangelegd met een afslag naar de kust. Daardoor moet het publiek het gevoel krijgen dat de aanleg van die weg onvermijdelijk is. Wie er een kijkje neemt ziet nu een aantal flink beschadigde mangroven, een voorschot op hetgeen ons te wachten staat. Wij stellen voor om in plaats van een rechte lijn, een kromme lijn óm de mangroven heen aan te leggen en zo de traditie van professionele natuurvernietiging op ons eiland eens en voor altijd stop te zetten', aldus de milieuorganisatie.

Volgens Amigu di Tera moet deze geplande weg de nog te realiseren tweede megapier met de Pater Euwensweg gaan verbinden. 'Ook hier treffen we een megablunder aan. In plaats van vooraf de koraalriffen ter plekke te onderzoeken – en onze wateren hébben koraalriffen – nam men alvast het besluit om er de nieuwe megapier te bouwen.'

Volgens de milieuorganisatie is dit de omgekeerde volgorde. 'Deze onprofessionele en onvergeeflijke houding mogen we de Curaçao Ports Authority (CPA) en de overheid aanrekenen. Er zijn zelfs politici en nieuwsmedia die luidop roepen dat de aanwezige koraalriffen en mangroven de vooruitgang verstoren. Wie deze klungelige aanpak van onze topplanners in de gaten krijgt, zal eerder tot de omgekeerde conclusie komen. Juist deze blunders vormen een obstakel voor een duurzame ontwikkeling van het eiland. Er is maar geen duurzame vooruitgang, we mogen van alle politieke partijen hopen dat zij een eind zullen maken aan een dergelijke onacceptabele instelling van de overheid en de planners daarvan.'

Voor meer informatie kan men terecht op de Facebook-pagina Mangrove City Park.

Stichting Toerisme Suriname kampt met financiële problemen en wordt beperkt in werkzaamheden

Overmaking subsidies door overheid laat steeds weer op zich wachten


Door gebrek aan geld is het voor de Stichting Toerisme Suriname (STS) niet haalbaar belangrijke onderdelen van haar taken uit te voeren. Het tijdig uitbetalen van salarissen is eveneens problematisch, aangezien de overmaking van subsidies door de overheid, telkenmale op zich laat wachten. Dit kwam naar voren tijdens een bezoek van de vaste commissie van De Nationale Assemblee voor het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme aan de STS. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 26 juli 2016.

De Assembleeleden Patrick Kensenhuis (NDP, voorzitter commissie), Dew Sharman (VHP), Stephen Tsang (NDP), Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) en Frederik Finisie (NDP), werden in gesprek met directeur Jerry A-Kum uitvoerig geïnformeerd over de activiteiten van de organisatie. Het gesprek tussen DNA vaste commissie en STS richtte zich verder op de diverse mogelijkheden voor de ontwikkeling van toerisme.

Het Assembleelid Finisie haalde aan, dat toerisme in Boven-Suriname ordening behoeft en deed het beroep op de stichting hier werk van te maken. Partijen hebben afgesproken dat zij binnenkort samen een oriëntatiebezoek zullen brengen aan Boven-Suriname en hierna verdere actie zullen ondernemen.

Het onderhoud concentreerde zich eveneens op de hoognodige institutionele versterking van STS. Zij heeft reeds stappen hiertoe ondernomen door organisaties aan te schrijven. In dit kader heeft het SESRIC (The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre) een verzoek voor ondersteuning goedgekeurd. In de maand augustus bekostigt SESRIC een toerismestatieken training, waarvoor een internationale deskundige beschikbaar wordt gesteld. Deze training wordt de eerste van haar soort in Suriname en de stichting heeft voor participatie leden van de door haar opgezette Tourism Research Unit uitgenodigd, alsook twee vertegenwoordigers van de private sector. De SHATA (Suriname Hotel en Toerisme Associatie) heeft voor de training haar directeur afgevaardigd, aldus de STS.

De vaste commissie onderstreept het belang van onderzoek en data in de ontwikkeling van de toerismesector in Suriname en juicht de aanpak van de stichting toe. De vaste commissie was ook verheugd met het nieuws over de samenwerking van de Stichting Toerisme Suriname met organisaties als Conservation International Suriname en de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Algemeen Bureau voor de Statistiek. De commissieleden deden het beroep op STS om het draagvlak voor de ontwikkeling van toerisme verder te vergroten. De commissie wil STS ondersteunen bij het oplossen van de diverse vraagstukken waaronder zij gebukt gaat.

Doekhie (NDP): 'De president werd zwaar op het commissariaat te Coronie beledigd'

'Als het aan mij lag, moesten deze mensen worden weggejaagd'


Het besluit van districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh van Coronie wordt door delen van de politiek ondersteund. Dit zegt NDP-parlementariër Rachied Doekhie vandaag, dinsdag 26 juli 2016, in het Dagblad Suriname. Joeloemsingh heeft het personeel van het commissariaat Coronie op 20 juli schriftelijk een waarschuwing gegeven. Hij accepteert het niet, dat er op het werk mogelijkerwijs activiteiten plaatsvinden en uitspraken gedaan worden in de politieke sfeer. 

'De mensen komen in uniform, zitten daar met de krant en wanneer er iets negatiefs over de president in staat, dan schreeuwen ze luku a dagu, a fufuruman. Deng mang musu sutu eng kirie. Dit zijn de uitspraken die de mensen op het commissariaat doen', zegt Doekhie.

Volgens de politicus worden zaken erger wanneer deze uitspraken in het bijzijn van burgers worden gedaan die zich op dat moment in het commissariaat bevinden om hun zaken te doen. De NDP’er benadrukt dat dit slechts een voorbeeld is van de zaken die zich op het commissariaat afspelen. De zaak werd te chaotisch, waardoor uiteindelijk moest worden ingegrepen.

'Deze districtscommissaris werkt in overleg. Hij heeft mij als goeroe ook hierover gesproken. Ik heb toen met Remy Tarnadi gesproken die mij nog ergere dingen heeft verteld. Daarna heb ik het met de minister van Regionale Ontwikkeling opgenomen, waarna wij de districtscommissaris gezamenlijk geadviseerd hebben een zeer milde brief te schrijven. Als het aan mij lag, moesten deze mensen worden weggejaagd', aldus Doekhie.

Doekhie vraagt zich af wat het probleem is van mensen, waaronder ook Hesdy Pigot van de NPS, om een herrie te maken van het verzoek van de burgervader. 'Het is een zeer milde brief die de districtscommissaris heeft geschreven. In mijn tijd, toen ik districtscommissaris was en mensen dit soort gedragingen ook zouden vertonen, waren zij gelijk naar Haïti overgeplaatst. Deze districtscommissaris is een religieus mens die een algemeen schrijven zonder naam en toenaam heeft gestuurd', zegt hij.

Pigot zei eerder, dat het feit dat de districtscommissaris in zijn circulaire ambtenaren bedreigd heeft zware sancties toe te passen, wanneer hij merkt dat er over politieke issues wordt gediscussieerd, een regelrechte schending is van het grondrecht van vrije meningsuiting. De Grondwet geeft volgens hem duidelijk aan in artikel 8 lid 2 aan dat niemand op grond van zijn politieke overtuiging gediscrimineerd mag worden. Namens de NPS eiste Pigot een optreden van de president.

Doekhie benadrukt dat het personeel wel degelijk weet wie van hun de werkelijke daders zijn. Hij verwijst hiermee ook richting de NPS.

De brief van de districtscommissaris praat echter over activiteiten en politieke uitspraken. Normale gesprekken mogen volgens de Grondwet echter nimmer gecensureerd worden, tenzij die beledigend zijn. Nergens noemt de Personeelswet, de belangrijkste wettelijke basis en medewerkers op een commissariaat, het praten over politiek als een ambtelijke overtreding of plichtsverzuim. Op de vraag welke wettelijke grondslag het besluit van de districtscommissaris heeft en of dit geen beperking is van de vrijheid op meningsuiting, zegt Doekhie dat er in dit geval helemaal geen sprake is van het beperken van de vrijheid van meningsuiting. De zaken werden te persoonlijk en beledigend, waardoor Joeloemsingh op grond van zijn bevoegdheid moest optreden.

'Lantie betaalt jou niet om daar politiek te komen bedrijven, maar betaalt jou om mensen ongeacht hun politieke kleur te helpen op het commissariaat. Als je na drie uur 's middags je dingen wil gaan schreeuwen, ben je dan vrij', aldus Doekhie.

VHP'er Gajadien hoopt niet dat minister Hoefdraad in een omgekeerde wereld leeft

Asycudasysteem van douane weer uitgevallen...


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien hoopt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën niet in een omgekeerde wereld leeft, aangezien alle zaken die hij aankaart een omgekeerde wending nemen. Zo is het Asycudasysteem van de douane afgelopen vrijdag weer uitgevallen, terwijl de bewindsman een dag tevoren nog alle garanties in De Nationale Assemblee (DNA) had gegeven om zoiets in de toekomst te voorkomen. 

'De minister hield het parlement voor dat er gefraudeerd was in het systeem en dat een team bezig was om alles in kaart te brengen. Alleen namen van mensen die bezig waren met frauderen moesten nog ingevuld worden om ze te kunnen pakken. Nauwelijks heeft hij dat gezegd en een dag later is het systeem wederom uitgevallen', aldus Gajadien vandaag, dinsdag 26 juli 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens Gajadien was deze situatie om twee uur gistermiddag nog niet opgelost. Opmerkelijk volgens hem is dat deze keer het niet duidelijk is wat de oorzaak is van de uitval. De politicus kijkt met bevreemding naar deze situatie.

'Terwijl de minister zegt dat er duidelijk sprake is van fraude, moeten wij niet vergeten dat de minister van Financiën ad interim, Steven Relyveld, eerder had aangegeven dat de eerste uitval te wijten was aan menselijk falen. Wanneer deze zaken gesteld worden en het systeem toch niet werkt, roept dit vraagtekens op', aldus Gajadien.

Volgens de VHP’er is het van belang dat de bewindsman onmiddellijk de stakeholders uit de samenleving de juiste informatie geeft en niet moet doen alsof alles is opgelost, terwijl dat nimmer het geval is.

Gajadien benadrukt dat de bewindsman eerder ook uitspraken heeft gedaan over het omlaag brengen van de valutawisselkoers. Uiteindelijk heeft dit ook een omgekeerde wending genomen en ziet hij vandaag de dag dat de koers voor de Amerikaanse dollar juist omhoog gaat. De koers bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is sinds de beloftes van de bewindsman en president Desi Bouterse van Srd 5.79 gestegen naar boven de Srd 7. De huidige koers voor de Euro ligt al op de Srd 8. De straatkoers is veel hoger.

De minister garandeerde donderdag weer in het parlement, dat tot neergang van de koers zal worden overgegaan. De politicus zegt verder, dat Hoefdraad eerder ook gesteld heeft, dat hij 55 jonge economen en juristen heeft aangetrokken tijdens zijn periode als president van de CBvS. Er is veel geïnvesteerd in eigen kader. Iets wat volgens Hoefdraad in geen tientallen jaren was gedaan. Het niveau van de bank is volgens hem opgetrokken. 'Juist blijkt dat ondanks zoveel deskundigen zaken helemaal verkeerd zijn gegaan. Vandaar dat ik hoop dat deze minister niet in een omgekeerde wereld leeft', aldus Gajadien.

Doordat het Asycudasysteem eerder was uitgevallen, moesten de werkzaamheden handmatig gebeuren, waardoor veel vertraging is opgelopen. De handmatig verwerkte gegevens zouden alsnog in het systeem worden ingeboekt, garandeerde de minister. Ondertussen zal met de tweede uitval nog meer achterstand in het systeem ontstaan.

Minister Moestadja installeert nieuw bestuur Suriname Hospitality and Tourism Training Centre

Moestadja roept nieuw bestuur op te werken aan werkgelegenheid binnen toerismesector

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft vandaag, dinsdag 26 juli 2016, het nieuwe bestuur van de stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) geïnstalleerd. Het bestuur staat onder leiding van Imro Smith. Bij deze gelegenheid heeft de minister het nieuw bestuur opgeroepen om tegen de achtergrond van de huidige situatie in het land meer dan eens te werken aan de zichtbare invulling van werkgelegenheid binnen de sector toerisme. 

De regering heeft een aanvang gemaakt om middels het Stabilisatie- en Herstel Programma (SHP) te werken aan stabilisatie van de economie. Hierna kan volgens de bewindsman gewerkt worden aan de toename van de productie, export en werkgelegenheid in het land.

Werkgelegenheid is in het SHP opgenomen als een van de prioriteiten en wordt gezien als een bepalende factor voor de zo gewenste economische stabilisatie en groei. Daarom vindt Moestadja dat de SHTTC en de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) zich meer dan ooit moeten focussen op de inzetbaarheid van werkenden, werkzoekenden en herintreders op de arbeidsmarkt. Volgens de minister biedt toerisme perspectieven voor werkgelegenheid.

De regering realiseert zich dit en heeft daarom het promoten van toerisme gesteld als een van de prioriteiten van het SHP. De minister vindt dat invulling van de werkgelegenheid in de huidige situatie een nieuwe aanpak vereist dan de traditionele manier van personen trainen zonder dat zichtbare invulling plaatsvindt van werkgelegenheid.

Imro Smith, de nieuwe voorzitter van SHTTC, zei in reactie op de oproep van de minister dat heroriëntatie op doel, strategie en statuten van de SHTTC de hoogste prioriteit geniet, zeker als de economische situatie in het land in ogenschouw wordt genomen. Hij wil af van het beginsel in de statuten dat het trainen van personen bijna als ultieme doel wordt aangegeven. Volgens Smith moet het trainen beschouwd worden als een middel dat moet leiden tot het eigenlijke doel, namelijk dat trainees werk vinden in de toerismesector.

Voor wat betreft personen die al een baan hebben in deze sector, vindt Smith dat door training deze groep in staat wordt gesteld tenminste haar baan te behouden. Dit zei hij tegen de achtergrond van een mogelijke economische inkrimping die afvloeiingen als gevolg kan hebben in de sector. Pas als dit doel is bereikt kan volgens Smith gesteld worden dat de subsidie aan de SHTTC daadwerkelijk zal hebben bijgedragen aan de doelen van het SHP.

De SHTTC is een overheidsstichting die in 2008 is opgericht en valt onder zowel het ministerie van Arbeid als het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT). De stichting moet zorgen voor getrainde menskracht in de hospitality and tourism sector. Hierdoor kan de invulling van werkgelegenheid in deze sector beter tot zijn recht komen. De overheid beseft dat getrainde menskracht ook zal zorgen voor verbetering van de dienstverlening en producten in deze sector.

Het nieuw bestuur van de stichting bestaat uit Imro Smith namens het ministerie van Arbeid als voorzitter, Jerry A-Kum namens het ministerie van TCT als ondervoorzitter, Dallas Bauer namens de SAO, John Koorndijk namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, en Dayenne Wielingen-Verwey namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB).

Douaniers van Curaçao die deelnamen aan Vierdaagse Nijmegen in zonnetje gezet door Curaçaohuis

'Ik ben trots om te zien dat Curaçaoënaars hier naar toe vliegen om bij te dragen aan promotie Curaçao'


De 100e editie van de Vierdaagse Nijmegen is afgelopen vrijdag tot een feestelijk einde gekomen. Verschillende groepen uit Curaçao, waaronder een delegatie van het Douanekorps van Curaçao, hebben deelgenomen aan de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Na afloop van de wandelmars ontvingen de douaniers een medaille als teken van waardering voor hun deelname. Dat bericht het Curaçaohuis in Den Haag vandaag, dinsdag 26 juli 2016.

De gevolmachtigde minister van Curaçao Marvelyne Wiels was ook uitgenodigd om dit bijzondere moment te kunnen meemaken.

De heren Oswald Rosa, Lennox Pinedo, Urich Striebeek, Adhelmar Antonia en Ulrich Hernandez zijn gisteren door mevrouw Wiels en parlementariër Melvin Cijntje in het zonnetje gezet. De douaniers ontvingen een award ‘Briando manera solo di Kòrsou den eksterior’.

(Bron foto's: Curaçaohuis)

'Ik ben trots om te zien dat Curaçaoënaars hier naar toe vliegen om onder andere bij te dragen aan de promotie van Curaçao. Blijft vooral schijnen als de zon van Curaçao overal waar jullie naar toe gaan', aldus de gevolmachtigde minister.

Ulrich Hernandez loopt al 25 jaar mee met de Vierdaagse. Dit jaar liep Hernandez de Vierdaagse voor het laatst met de delegatie douaniers.

'Dat ik met pensioen gaat betekent niet dat ik volgend jaar niet mee zal doen met de wandelmars. Een routine van 25 jaar is moeilijk te doorbreken', vertelt Ulrich.

Bijzonder voor de groep was dat collega Ulrich Striebeek gekozen werd voor de Ereronde. Om de 100ste Vierdaagse extra luister bij te zetten en vooral om het sportieve karakter ervan te benadrukken, heeft de organisatie een groep van 100 wandelaars geselecteerd die op één van de vier dagen 100 kilometer zou gaan wandelen. Striebeek heeft de Ereronde met succes gelopen. 'Dank aan iedereen die mij tijdens dit traject heeft gesteund', zei hij.

Met ingang van 1 augustus worden tarieven particuliere bushouders met 20% verhoogd

Een ritje in de stad gaat van Srd 1,125 naar Srd 1,50

Bij stijgende koers en brandstofprijs volgen nieuwe onderhandelingen


Alle tarieven op de lijnen van particuliere bushouders worden per 1 augustus met 20 procent verhoogd. Zo gaat het stadstarief, Paramaribo, van Srd 1,25 naar Srd 1,50 en klimt dat van de PL-lijn (Paramaribo-Lelydorp) van Srd 1,60 naar ruim Srd 1,90. Dit is de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) overeengekomen met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Het principeakkoord, waarin dit staat, werd gisteravond tijdens ledenvergadering van de PLO goedgekeurd. 

Wel werd het nieuwe tariefvoorstel met gemengde gevoelens ontvangen. PLO-voorzitter John Mahadewsingh zegt, dat in geval de koers blijft stijgen dan wel de brandstofprijs omhoog gaat, er een nieuwe onderhandelingsronde met het ministerie komt voor een nieuwe prijsaanpassing per 1 januari 2017 of verruiming van de brandstofsubsidie. Die bedraagt op dit moment Srd 2,25 per liter.

De bushouders hebben zeker acht jaar bij de regering aangedrongen op een prijsaanpassing, omdat mede door de koersontwikkeling ook onderdelen voor hun voertuigen fors duurder zijn geworden. Het had in de bedoeling gelegen om het nieuwe tarief te laten ingaan op 1 juli, maar uiteindelijk is dat met een maand verschoven.

De bushouders waren ongeduldig en hadden enkele weken geleden een eenzijdige tariefaanpassing aangekondigd. Het ministerie en het PLO-bestuur kon hen zover krijgen om nog enig geduld te betrachten.

De Actiegroep binnen de PLO, onder leiding van Suraj Sahadew-Lall, zei eerder op de dag dat een verhoging van 20 procent geen soelaas zou bieden. Op de vergadering gisteravond legden hij en zijn achterban zich neer bij het nieuwe tarief, dat 25 cent lager is dan deze groep had gewild.

Consumentenkring sluit haar kantoor

Door achterstallige betalingen overheid zegt Consumentenorganisatie huur kantoor op

Sluiting zal z'n effect hebben op belangenbehartiging consument


Door achterstallige betalingen van de overheid is de Consumentenkring niet langer in staat haar operationele kosten te betalen. Vanwege de acht maanden achterstand, is de huur opgezegd en moet de Consumentenkring zonder kantoorfaciliteiten of personeel verder. 

Dat betekent dat cliënten en leden op een andere, minder persoonlijke, manier de consumentenorganisatie moeten bereiken, namelijk via Facebook, e-mail, bellen of schrijven. Dit meldt vandaag, dinsdag 26 juli 2016, de webeditie van het Dagblad Suriname.

PALU stemt niet voor misleidend Stabilisatie- en Herstelplan

'Regering geeft zelf aan, dat zij weinig kan doen aan oorzaken crisis'


In reactie op de goedkeuring van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 dor De Nationale Assemblee, zegt de voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok, dat er in principe niets fout is aan een plan waarin verschillende projecten zijn opgenomen om de economie van Suriname wat meer body te geven. Maar, om het tegen de achtergrond van de huidige crisis een 'Stabilisatie- en Herstelplan' te noemen is ronduit misleidend, zo schrijft de partij in een vandaag, dinsdag 26 juli 2016, uitgebracht persbericht. 

Hoe kan de regering nu met een plan komen om de crisis te stabiliseren en zelfs te herstellen, als zij zelf heeft aangegeven dat aan de oorzaken en dus aan de crisis zij weinig aan kan doen, vraagt Hok zich af.

Hok: 'Het kan natuurlijk zijn dat hier gewoon de uitdrukking van toepassing is De wens is de vader van de gedachte. Het kan dus best zijn dat de opstellers in alle oprechtheid hebben gemeend dat zij via de projecten en de maatregelen in dit plan de economie weer kunnen stabiliseren en herstellen. Maar, dan hebben ze hun aandacht niet bij de les gehad toen de president en de minister van Financiën aan het woord waren.'

Hok verwijst naar de herhaalde verklaringen van de president en van de minister van Financiën. Volgens hun is Suriname in dit moeras terecht gekomen vanwege de drastisch gedaalde prijzen van onze exportproducten, olie en goud. Ook in De Nationale Assemblee (DNA) is dat het standpunt dat door de fractie van de coalitie, met hand en tand werd en wordt verdedigd. Elke toespeling vanuit de oppositie op andere oorzaken wordt ten stelligste verworpen.

De PALU is van mening, dat indien dit plan inderdaad wordt uitgevoerd, er hier en daar wel degelijk positieve ontwikkelingen mogelijk zijn en dat op lange termijn wellicht ook werkgelegenheid en meer inkomsten zouden kunnen ontstaan voor de staat Suriname. Daarom moet de regering de gelegenheid krijgen om dit plan uit te voeren.

De PALU fractie in De Nationale Assemblee heeft daarom ook niet tegen dit plan gestemd. 'Maar, wij kunnen anderen en onszelf niet voor de gek houden om te stemmen vóór een plan waarmee de indruk wordt gewekt dat wij de huidige crisis te lijf kunnen gaan, terwijl regering en coalitiefractie in DNA zelf nadrukkelijk hebben aangegeven dat de oorzaken buiten hun invloedssfeer liggen. Laten we wel weten waar we mee bezig zijn', aldus Hok.

 ---- Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) 
Suriname 
info: www.palu-suriname.org

BvL houdt regering aan overeenkomst herwaarderingsprogramma leerkrachten

Herwaarderingsprogramma onderwijsgevenden moet per 1 oktober worden uitgevoerd


De Bond van Leraren (BvL) staat er op, dat de regering zich houdt aan de overeenkomst die gesloten is in april dit jaar. Voorzitter Wilgo Valies zegt vandaag, dinsdag 26 juli 2016, op Starnieuws dat als er geen geld is de regering de overeenkomst niet had moeten sluiten. 'Wij hebben een overeenkomst met de regering en daar moet aan gehouden worden', stelt Valies, die eraan toevoegt dat de BvL op alles is voorbereid. 

Het herwaarderingsprogramma voor leerkrachten moet per 1 oktober worden uitgevoerd. De overeenkomst is door de regering getekend met de BvL en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS).

Begin mei werd Eric Banel benoemd tot voorzitter van de commissie ‘Voorbereiding implementatie Herwaardering Onderwijsgevenden in Suriname'. Het gaat hier om een presidentieel besluit.

Tussen de regering en de onderwijsbonden is overeengekomen, dat de uitvoering van het loonaspect gefaseerd zal plaatsvinden. Voor de periode augustus en september 2016 zal het besteedbaar inkomen van onderwijsgevenden op peil worden gehouden door een tijdelijke verhoging van de huidige onbelaste toelage van Srd 100 per maand. Leerkrachten komen vanaf december 2015 al in aanmerking hiervoor.

Over de periode augustus en september 2016 zal de gemiddelde inflatie van januari tot en met juli als referentie dienen. De verhoging van heffingskorting die de gezamenlijke vakbeweging had afgesproken van Srd 50 naar Srd 125 voor maart tot en met december, werkt voor de BvL en FOLS terug tot half februari.

Korpschef politie Curaçao wil graag wapensmokkel naar eiland bestrijden

Sambo reageert op meest recente afrekeningen bij Campo Alegre

'Op ons eiland is het relatief gemakkelijk om wapens uit omringende landen hier aan land te brengen'


Het is tijd om binnen de keten van rechtshandhaving te kijken hoe de wapensmokkel naar het eiland afgeremd kan worden. Dat zegt korpschef Mauricio Sambo vanochtend, dinsdag 26 juli 2016, in het Antilliaans Dagblad in reactie op de recente liquidaties bij Campo. 'Het is ons in een relatief korte tijd gelukt om veel wapens in beslag te nemen, wij doen ons uiterste best om de wapens uit het straatbeeld te bannen. Maar, op ons eiland is het relatief gemakkelijk om wapens uit de omringende landen hier aan land te brengen. Daar moeten wij ons nu op gaan richten', aldus Sambo. 

De korpschef merkte op, dat het afremmen van deze ontwikkeling niet alleen een taak van de politie is. 'Het probleem kan niet alleen door de politie worden opgelost, het is ook een maatschappelijk probleem. De wortels van het probleem van de criminaliteit liggen veel dieper. De politie kan het symptoom bestrijden maar het probleem moet ook bij de wortels worden aangepakt.'

Sambo legt uit dat jongeren tegenwoordig ook een wapen hebben. 'Er is een 15-jarige opgepakt die een vuurwapen en kogels bij zich had. De oplossing voor het probleem is niet dat er op elke straathoek een agent moet staan posten, wij moeten dat als samenleving niet willen.'

De afrekeningen van het afgelopen weekeinde hebben een grote impact op de bevolking gehad, aldus Sambo. 'Aan de andere kant is het zo, dat de incidenten zich binnen een bepaald milieu afspelen. Maar, dat neemt niet weg dat het van invloed is op de samenleving.' 

De politie heeft resultaat geboekt bij de bestrijding van andere vormen van criminaliteit zoals atrako’s. 'Door een gerichte aanpak en meer geüniformeerd personeel op straat, is het aantal atrako’s aanzienlijk gedaald. De overvallers worden nu sneller na het plegen van een atrako opgepakt. Dat komt omdat de meldkamer en de patrouilles op straat sneller en alerter kunnen reageren.'

Bewoners en ondernemers Pietermaai, Curaçao, tevreden over onderhoud met minister Camelia-Römer

Bewoners uiten hun bezwaar tegen het openen van de steegjes

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Bewoners en ondernemers van Pietermaai hebben een ‘positieve, open en eerlijke ontmoeting’ met minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gehad om met de bewindsvrouwe te praten over de negatieve berichten over de illegale bouw en het afsluiten van steegjes die de vrije toegang naar het strand belemmeren. Dat hebben de bewoners en ondernemers van het Pietermaai District laten weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 26 juli 2016.

Volgens de verklaring van de organisatie was de minister duidelijk over het beleid van haar ministerie. Het eiland moet voor de bewoners en de bezoekers verfraaid worden. Als de bewoners prettig wonen komen de bezoekers daar ook graag, aldus de bewindsvrouwe.

De bewoners hebben tijdens de bijeenkomst hun bezwaar geuit tegen het openen van de steegjes. Zo bracht een bewoner naar voren dat de steeg onveilig is doordat chollers bij het elektriciteitshuisje slapen. Volgens de minister moeten alle stegen open. Op dit moment worden de stegen in kaart gebracht. Er zijn tien stegen die ten onrechte zijn afgesloten. De minister zegde toe dat de stegen na het lopend onderzoek worden geopend als de situatie dat toelaat.

Bij de bijeenkomst werd ook gesproken over de boulevard die als kustversterking moet dienen. De aanwezigen vroegen zich af hoe de boulevard eruit komt te zien en wat de gevolgen zijn voor hun privacy. Camelia-Römer legde uit dat de kust door het veranderende klimaat versterkt moet worden. Zij verwees naar de klimaattop die zij heeft bezocht en onderzoek dat verricht is. De boulevard zal uit rotsen, hout en  mangrove bestaan.

Met het oog op de negatieve publiciteit die de wijk krijgt, adviseerde de minister de bewoners om over de positieve ontwikkelingen in de wijk te communiceren. Ook raadde zij de ondernemers en bewoners aan om meer met elkaar samen te werken.

Het onderzoek naar de illegale bouwactiviteiten is nog gaande. Aan de ene kant zegde de bewindsvrouw toe niet zomaar met een bulldozer over terreinen te gaan of een terras te verwijderen. Aan de andere wees de minister erop dat er regels zijn, Uiteindelijk moet er een oplossing komen omdat stoelen en tafels niet zomaar op straat geplaatst kunnen worden. Na afloop van de bijeenkomst hebben de minister en de aanwezigen afgesproken regelmatig met elkaar te overleggen

Curaçaose luchthaven Hato is goed voor de economie op eiland

Economische impact Hato is zo'n tiende van totale economie


De economische impact van de luchthaven Hato (zie foto - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant) is circa een tiende van de totale Curaçaose economie. Ter vergelijking: dat is ongeveer gelijk aan de bijdrage van de Isla-raffinaderij. Afhankelijk van de scenario’s kan de impact van de airport groeien tot 15 procent in 2033 en zelfs 17 procent als ook Oostpunt wordt ontwikkeld. Dit blijkt uit de Economic Impact Study (EIS) die luchthavenexploitant Curaçao Airport Partners (CAP) heeft laten opstellen. Het Antilliaans Dagblad heeft deze studie desgevraagd van CAP gekregen, zo bericht dat dagblad vandaag, dinsdag 26 juli 2016. 

Volgens de berekeningen van KPMG en Decisio, een bureau dat ook het economisch belang van de Amsterdamse luchthaven Schiphol in kaart bracht, is luchthaven Hato op Curaçao goed voor 1.870 directe banen (waarvan 550 bij of van de vliegmaatschappijen) en 1.350 indirecte banen.

Verder wordt gecalculeerd met 2.540 zogeheten ‘induced jobs’ (afgeleide banen). Alles bij elkaar komt dit neer op circa 9 procent van de banen. Dit betreft het ‘base scenario’, de situatie in het jaar 2014.

Om het volledig bericht te kunnen lezen gewoon even hierop klikken.

Aparecida Schunck, schoonmoeder van Formule 1-baas Bernie Ecclestone (85), ontvoerd

Schunck werd gekidnapt in Sao Paulo

Ontvoerders vragen 33 miljoen euro losgeld voor schoonmoeder Bernie Ecclestone


Aparecida Schunck, de schoonmoeder van Formule 1-baas Bernie Ecclestone (85), is ontvoerd. Haar kidnappers vragen een losgeld van 120 miljoen real (33 miljoen euro), melden diverse Braziliaanse media vandaag, dinsdag 26 juli 2016.

Aparecida Schunk (67) is de moeder van Fabiana Flosi (38), de echtgenote van de excentrieke Formule 1-baas (zie foto - Bron: pn/Nieuwsblad)

Schunk werd volgens het Braziliaanse Veja vrijdag al ontvoerd vlak bij haar woning in Sao Paulo. De ontvoerders zouden een gigantisch losgeld van 120 miljoen real of ruim 33 miljoen euro eisen. Ze zouden daarover onderhandelen met de familie van Ecclestone.

Vlgens het Braziliaans magazine Veja zouden de ontvoerders eisen, dat geld in pond sterling betaald zou worden, verdeeld in vier plastic zakken. Het zou om het grootste losgeld gaan dat ooit in Brazilië gevraagd werd.

De lokale politie kon of wilde nog geen commentaar geven over de berichten.

Ecclestone, die volgens Forbes samen met zijn familie een fortuin heeft van 3,1 miljard dollar, is een van de machtigste mannen uit de sportwereld. Hij trouwde in 2012 met Fabiana Flosi, drie jaar nadat hij haar ontmoette op de Grand Prix van Brazilië. Ecclestone scheidde van het Kroatische model Slavica Radic, met wie hij 25 jaar getrouwd was, en koos voor Flosi. De twee wonen in Groot-Brittannië.

Een tiental jaar geleden kwamen ontvoeringen erg vaak voor in Brazilië, soms werden zelfs meerdere mensen per dag gekidnapt. Vaak werd niet meer dan enkele honderden dollar losgeld gevraagd. Maar de politie heeft er een prioriteit van gemaakt, onder meer door een speciale divisie op te richten die kidnappingen moest aanpakken. Sindsdien is het aantal fors gedaald.


(Red. De Surinaamse Krant/Veja.com/Het Nieuwsblad)

USV: 'Anti-casinowet zoals voorgesteld door coalitie brengt Suriname terug naar het stenen tijdperk'

'Het getuigt van lafheid om het predicaat van moraalridder te willen dragen door een ontmoedigingsbeleid'


De Gaming Board is het toezicht en controle instituut voor kansspelen dat bij wet op 2 juli 2009 is ingesteld en daarin hebben ook zitting de ministeries van Financiën en Handel en Industrie. De verantwoordelijkheid ligt bij Justitie en Politie (Juspol). De bemensing was nodig om de Board operationeel te maken. Op 18 maart 2016 maakte minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie bekend, dat binnenkort de Board zal starten met de operationele werkzaamheden. 

De directeur van de Gaming Board deelde mee dat er een stappenplan is.

Op 1 maart 2016 werd door de Assembleeleden J. Simons, A.Misiekaba, S. Samidin, C. Waterberg, K. Gangaram Panday, S. Afonsoewa, en R. Hooghart een initiatiefvoorstel tot ‘wijziging Wet Hazardspelen’ ingediend.Gesteld werd dat na de inwerkingtreding van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no.78) het noodzakelijk is gebleken deze wet te wijzigen, mede gelet op het Instituut (Gaming Board). Het is van belang om daarom regels en voorwaarden vast te stellen met betrekking tot ingezetenen die lokaliteiten voor hazardspelen mogen bezoeken.

Dat 17 dagen voor het operationeel stellen van de Gaming Board door Juspol juist door coalitieleden een wetswijziging wordt ingediend bevreemd de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV). Immers het was juist in de verwachting dat wet- en regelgeving en beleid geformuleerd zal worden door gezamenlijk overleg van de regering (Juspol), de Gaming Board en de stakeholders. Daarbovenop biedt de Wet Toezicht en Controle Kansspelen in artikel 1 e,f,g de Gaming Board juist de handvatten voor het reguleren van het aanbod, preventieve verslaving e.a.

De USV vraagt zich in gemoede af What is the name of this game? De timing van het indienen van deze initiatiefwet riekt naar ondermijning van het gezag van de minister van Juspol en de Gaming Board, tenzij deze initiatiefwet een onderdeel is van het stappenplan van de Gaming Board.

Vermeldenswaard is dat de initiatiefnemers vooraf geen afstemming hebben gepleegd met de stakeholders. De initiatiefwet ‘wijziging Wet Hazardspelen’ staat meer bekend als de 'anti-casino wet', een benaming die niet alleen een discriminatoire impact heeft, maar ook een destructieve impuls draagt.

Naar aanleiding van de recente DNA-vergaderingen en mediaberichten heeft de USV antwoord proberen te krijgen op de vraag: Wat willen deze volksvertegenwoordigers, de indieners van de 'anti-casinowet?
Beperkingen opleggen voor ingezetenen die het casino bezoeken.
Plaatsen van toegangscontroleurs bij de casino’s; hij/zij registreert elke bezoeker middels vertoon van CBB, ID kaart of rijbewijs.
Bezoekerslimiet; de bezoeker mag 27 keren in 3 maanden het casino bezoeken (9 keren per maand). Bij overschrijding wordt de bezoeker aangemeld bij de Gaming Board. De Gaming Board meldt bureau MOT (Anti-Money Laundering Autoriteit) en de bezoeker wordt uitgenodigd voor een gesprek; de bezoeker moet een verklaring afleggen waarom hij naar het casino gaat en hoe hij aan het geld komt.
Toegangsverbod voor sociaal zwakkeren; de initiatiefnemer André Misiekaba pleit ook voor strenge maatregelen vanuit de overheid om mensen die een sociale steun (Srd 300/AOV 575) krijgen van de overheid, te verbieden een casino te bezoeken. Op de vraag van een Assembleelid aan Misiekaba hoe de regering controle zal uitoefenen op degenen die een sociale bijstand genieten, zodat hun privéleven gewaarborgd blijft, antwoordde Misiekaba, dat de Gaming Board door een georganiseerd systeem de zaak kan controleren; dit in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken.

De USV heeft met diepe verontwaardiging kennis genomen van de discussies van DNA-leden betreffende het inzetten van toegangscontroleurs en het verbieden van ingezetenen op basis van hun sociale status voor het bezoeken van de casino's. Verwerpelijk en mensonterend was de discussie van onze volksvertegenwoordigers die menen zich zelf het recht toe te eigenen om het aantal dagen voor bezoek aan de casino's, voor ingezetenen te bepalen.

De USV wenst deze leden van de wetgevende macht in herinnering te brengen dat in een democratische rechtstaat RECHT OP VRIJHEID een van de verworven rechten is, welke is vastgelegd in onze grondwet. Het BUPO-verdrag, is gebaseerd op de universele rechten van de mens (o.a. recht op zelfbeschikking, recht op verplaatsing, recht op privacy, recht op openbaar leven, gelijkheid voor de wet).

Het is niet alleen beangstigend, maar ook verontrustend dat leden van onze wetgevende macht met deze voorstellen discriminatie van mensen met een sociale status bij wet wensen vast te leggen. Mensen met een sociale uitkering zijn verworden tot de verworpenen der aarde! Evenals het IMF zijn de initiatiefnemers van deze wet van plan ons land en volk terug te brengen naar het STENEN TIJDPERK.

Met deze 'anti-casino wet' pleiten deze DNA-leden ervoor dat de overheid een zodanig beleid voert, dat het casinobezoek Surinaamse staatsburgers moet ontmoedigen om naar de gokhuizen te gaan om hun geld te verbrassen met alle sociaal-maatschappelijke gevolgen van dien. Ironisch genoeg pleiten de initiatiefnemers tegelijkertijd dat het beleid zodanig moet zijn dat casino's niet over de kop gaan. Dan hoe dan?! Alleen een dwaas kan dit verzinnen en begrijpen! Minder casinobezoek betekent minder inkomsten voor de casino's met als gevolg toename van ontslagen en werkeloosheid met alle gevolgen van dien.

Terwijl wereldwijd de gaming industrie niet alleen een entertainmentfunctie heeft verworven, maar ook als een serieuze economische activiteit wordt geaccepteerd, omdat het een belangrijke bron van inkomsten is voor de staat en veel werkgelegenheid biedt, wordt in ons land een ontmoedigingsbeleid gevoerd.

Ter illustratie; In de United Kingdom valt de gamingindustrie onder het Departement van Culture, Media en Sport. De Nederlandse Staat is eigenaar van Holland Casino. Las Vegas is een stad in de woestijn vooral bekend om de extravagante hotels en casino's, en optreden van wereldberoemde sterren, tegenwoordig behoort zij tot de snelst groeiende steden in de Verenigde Staten. Er wordt veel moeite gedaan om mensen vanuit alle richtingen naar Las Vegas te krijgen. Dit resulteert in een sterke ontwikkeling van nieuwe technieken, maar ook een hoog reclamegehalte rondom de amusementsindustrie. De commissie van rapporteurs deelde mee dat casino's jaarlijks Srd 300 miljoen bijdragen aan het bruto nationaal product en dat de afgelopen jaren ruim Srd 60 miljoen aan belastingen naar de staat zijn gegaan.

Het bevreemdt de USV dat terwijl vergunningen voor casino's verstrekt zijn (bijkans 30 stuks) door opeenvolgende regeringen met bijkans dezelfde vertegenwoordiging in DNA, nu opeens een ontmoedigingsbeleid voorstaan. Dus eerst geef je vergunningen en nadat vele ondernemers grote investeringen gepleegd hebben en velen hun brood verdienen, introduceer je een ontmoedigingsbeleid. Niet alleen getuigt dit van een slecht ondoordacht voorstel, maar ook een slecht signaal voor (buitenlandse-) ondernemers. Immers het was de keuze des regeringen om in plaats van het opzetten van fabrieken, ondernemingen, om zodoende arbeidsplaatsen te garanderen voor onze burgers, gekozen te hebben om casino's toe te staan in ons land.

De USV vraagt zich af wat de werkelijke intentie is van deze initiatiefnemers. Ook het probleem van gokverslaving als redenen van de 'anti-casino wet' weegt niet op tegen de gevolgen. Immers een gedegen wetenschappelijk onderzoek over gokverslaving in ons land met meetbare indicatoren zou een vereiste moeten zijn. Overigens is preventief beleid voor gokverslaving een van de taken van de Gaming Board.

De USV doet een oproep aan DNA-leden om het pad van destructie en verdere verarming van ons volk te verlaten. De gevolgen van het ontmoedigingsbeleid zijn immens. Vele ontslagen zullen volgen waar u geen antwoord op zult hebben. Het land bevindt zich in een ernstige economische crisis door slecht beleid. Met het IMF is er een totale verarming van het volk opgetreden. Met een inflatie van 60 % is het geld van de sociale steun- genieters en alle verslaafden (alcohol-/ drugs-/gokverslaafden) reeds ernstig ontwaard. Bovendien leven we in een digitaal tijdperk waar men via internet toegang heeft tot Hazardspelen (dus ook casino's) e.a.

Het getuigt van lafheid om het predicaat van moraalridder te willen dragen door een ontmoedigingsbeleid in te voeren dat sociaal zwakkeren verboden oplegt; en vele burgers brodeloos maakt. Echter zou het een heldendaad zijn indien DNA leden zouden pleiten voor een ontmoedigingsbeleid voor corruptie, en met dezelfde voortvarendheid de anti-corruptiewet zouden doorvoeren welke een heel volk in haar greep heeft.

De USV doet een oproep aan de regering en DNA om ervoor te waken, dat het recht op vrijheid voor elke burger gewaarborgd blijft. De USV wijst erop dat de 'anti-casinowet' zoals voorgesteld door de initiatiefnemers, ons land terugbrengt naar het stenen tijdperk. Liever helemaal geen casino's in het land dan casino's waarbij van een deel van de bevolking de vrijheid aan banden wordt gelegd.

Unie van Surinaamse Vrouwen 
Drs. Asha Mungra (voorzitter)

Bezorgdheid onder vissers in Caribisch gebied over piraterij in Surinaamse en Guyanese wateren

'We willen wetten tegen piraterij, want deze zijn er nu niet'

'Patrouille van de Kustwacht gering wegens het tekort aan materieel'


'We zijn zeer verontrust over de aanhoudende gewelddadigheden, met soms de dood als gevolg. We leven mee met de familie van vissers die geliefden hebben verloren.' Dit is een passage uit een open brief van het overkoepelend orgaan van bevolkingsvisserij in het Caribisch Gebied aan de regeringen van Suriname en Guyana, zo bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 26 juli 2016.

Vissers in het Caribisch Gebied maken zich ernstig zorgen over de piraterij op de Surinaamse en Guyanese wateren, die steeds ergere vormen aanneemt. 'We willen wetten tegen piraterij, want deze zijn er nu niet en als een zeeroof plaatsvindt wordt dat gerekend tot diefstal met geweld, maar piraterij is veel erger. Daarom moeten hoge straffen hieraan gekoppeld worden', aldus secretaris Mark Lall van het Visserscollectief, de belangenorganisatie van Surinaamse vissers.

Het heeft, net als de Guyanese zusterorganisatie, de brief van het Caribisch overkoepelend orgaan ondertekend. Lall wijst erop, dat het visserswerk meer risico met zich meebrengt dan andere beroepen. Er is immers geen uitweg voor de visser die aangevallen wordt op zee en er is heel weinig bescherming.

Lall noemt de patrouille van de Kustwacht gering wegens het tekort aan materieel. 'Wij moeten het doen met drie boten, terwijl Frans-Guyana patrouilleert met boten, helikopters en satellietsystemen.' 

De directeur van de Kustwacht, Jerry Slijngard, geeft opnieuw toe, dat de organisatie over maar drie boten beschikt. Daarom kan niet optimaal bescherming worden geboden aan vissers op zee. 'Onze territoriale wateren zijn heel ruim en als we bijvoorbeeld in het westen zijn, zijn de rovers bezig in het oosten.'

Opvallend is zijn opmerking, dat belanghebbenden in de sector de handen ineen moeten slaan om zich te beschermen tegen zeepiraterij. Hij is op de hoogte van de gewelddadige aanvallen van piraten. Het jongste geval heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag vorige week voorgedaan aan de monding van de Marowijnerivier. Bemanningsleden van drie vissersboten werden door vijf gewapende en gemaskerde piraten overmeesterd. Er zijn mensen omgekomen, maar tot gisteren beschikte de politie nog niet over meer informatie.

Piraterij in Surinaamse wateren is niet iets van vandaag de dag. Al vele jaren worden vissers in wateren bedreigd door piraten en nog steeds wordt daar niet effectief tegen opgetreden. De Surinaamse overheid dweilt met de kraan open in haar kustwateren.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Buschauffeurs NVB in actie te Meerzorg en aan Heiligenweg in Paramaribo

Chauffeurs wachten al ongeveer zes maanden op hun betaling door overheid

Uitbreiding actie wordt door de OBS niet uitgesloten


Buschauffeurs die ritten verzorgen voor het Nationale Vervoersbedrijf (NVB) voeren vanochtend, dinsdag 26 juli 2016, enkele uren actie. Vanuit Meerzorg zal er niet gereden worden en aan de Heiligenweg worden de bussen ook enige tijd stilgehouden. De buseigenaren hebben zo'n zes maanden geen betaling ontvangen.

Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), zegt op Starnieuws, dat gisteren langdurig is gesproken over de situatie met de leiding van het NVB. Uitgelegd is dat de situatie zo niet verder kan. Er is vaak aan de bel getrokken, zonder dat de gewenste oplossing is bereikt.

Het NVB kan niet tot betaling overgaan, omdat het geld niet is overgemaakt door de overheid. Later op de dag ontvangt minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme de OBS.

'Wij hopen dat er een oplossing komt, anders zullen de acties worden verscherpt. Het vervoer vanuit het zuiden van het land zal dan ook lamgelegd worden', zegt Themen.

De bushouders mogen het geld van kaartenverkoop houden, maar dit geld is volgens Themen niet eens genoeg om brandstof te tanken. De bushouders hebben contracten getekend toen de koers nog Srd 3,25 voor de Amerikaanse dollar was. Alle onderdelen en smeermiddelen zijn duurder geworden. De tegenwaarde van de dagkoers, die boven de Srd 7,20 is voor een Amerikaanse dollar, wordt gehanteerd.

Themen voert aan dat de waarde van het geld meer dan gehalveerd is en dan nog kan de overheid niet op tijd betalen. Het gaat om ongeveer 150 bussen die door particulieren ingezet worden op diverse trajecten. Het NVB gaf nog wat voorschotten aan de bushouders, maar ook daar is een einde aan gekomen. Het NVB kan ook niet meer voorschieten, omdat ook gewacht wordt op subsidiegelden.

Korps Politie Suriname duldt niet langer 'vulgaire reacties' op haar Facebookpagina

Vulgaire reacties worden nu geweerd en geblokkeerd...


Bezoekers van de Facebookpagina van het Korps Politie Suriname (KPS) kunnen reageren op de politieberichten en informatiefilmpjes op die pagina. De laatste tijd worden echter steeds vaker vulgaire reacties geplaatst, aldus de afdeling Public Relations van het KPS maandag 25 juli 2016. Hiertegen zal worden opgetreden. 

De politie laat weten, dat zij als wetshandhaver de grondwettelijke plicht heeft om te zorgen voor de handhaving dan wel naleving van wet en recht. De vulgaire reacties zullen worden geweerd en geblokkeerd.

'Elke bezoeker die zijn mening uit zal als een voorbeeld voor een ander moeten dienen. De politie staat open voor kritiek. Als wetshandhaver met een corrigerende en opvoedende taak zal zij niet schromen om elke reactie waarin vulgaire taal is gebruikt te verwijderen van de pagina of te blokkeren.'


Amerikaanse bauxietmultinational Alcoa mag zich niet beroepen op MoU met regering Suriname

'Zij zijn slim geweest, wij zijn dom geweest om dat document te ondertekenen'


De Amerikaanse bauxietmultinational Alcoa mag zich niet beroepen op de gewraakte intentieverklaring (MoU, Memorandum of Understandig), die vorig jaar werd verworpen door het Surinaamse parlement. 'Het is geen bindend document en Suriname moet tot het uiterst gaan om de maatschappij te dwingen tot heronderhandeling. In die MoU heeft Alcoa haar belang maximaal veiliggesteld. Je kunt ze daar niet kwalijk voor nemen. Zij zijn slim geweest. Wij zijn dom geweest om dat document te ondertekenen', aldus energiedeskundige Viren Ajodhia maandag 25 juli 2016 in de Ware Tijd. 

Hij reageert op recente uitspraken van Dilip Sardjoe, leider van het team dat namens de Staat onderhandelt met Alcoa, waaruit blijkt dat elementen van de door Suriname verworpen MoU, toch in werking zijn.

Sardjoe heeft tijdens een meest recente persconferentie van de president gesteld, dat Alcoa stroom aan Suriname verkoopt op basis van die MoU. 'Dit zou niet mogen, omdat het document afgewezen is door het parlement en de president het vervolgens heeft ingetrokken. Als de MoU toch wordt gehanteerd, is het een teken dat de wil van het parlement gepasseerd is. Dat zou gewoon onfatsoenlijk zijn', zegt Ajodhia.

De Ware Tijd heeft vanuit betrouwbare bronnen binnen de multinational vernomen, dat Alcoa vasthoudt aan de MoU en niet bereid is te heronderhandelen met Suriname.

Het document werd door zowel deskundigen als het parlement vorig jaar verworpen, omdat het zeer nadelig is voor Suriname. Los van het feit dat Alcoa vrijbrief heeft gehad om de Paranam raffinaderij te sluiten en alle werknemers af te vloeien, blijft ze geld van Suriname innen voor de levering van stroom tot 2019.

Ter informatie, hieronder de MoU: