woensdag 27 juli 2016

Weg tussen Matta en Pikin Saron wordt hersteld

OW-minister Wolff: 'Werkzaamheden komen bewoners diverse dorpen ten goede'


Zo'n 15 kilometer wegstrekking vanaf Matta tot Pikin Saron wordt gereconditioneerd. Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken (OW) en de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, hebben het symbolisch startsein vanmorgen, woensdag 27 juli 2016, gegeven. Dat meldt het commissariaat Para in een persbericht (Bron foto's: Commissariaat Para).

'Deze werkzaamheden komen de bewoners van Matta, Kwakoegron, Pikin Saron, Bigi Poika, Alfondsdorp, Tibiti, Wita Gron en Apoera ten goede', zei Wolff. 'Een verdere stimulans wordt gegeven aan ondernemerschap in vooral de mijnbouw en de bosbouw.'


De minister zei verder, dat deze voorlopige duurzame rehabilitatie vooraf gaat aan de asfaltering van dit gedeelte, welke opgenomen is in het Dalian 4 project. Hij deed een beroep op alle gebruikers van de weg, om zich aan de geboden asdruk te houden. Volgens Jurel richt zware transport veel schade aan aan de weg, vooral in de regentijd.

Jurel zei, dat hij bij zijn aantrede in het district deze wegstrekking heeft moeten afsluiten voor zwaar transport, omdat hij geen sociale onrust wilde van de inheemse dorpen in deze gebieden. 'Schoolbussen en ander verkeer mogen niet de dupe worden van wat aangericht is door anderen.'


Her traditioneel gezag is blij met deze aanpak en hoopt hiermee beter over weg te komen. Het werk omvat het leveren en verwerken van ongeveer 48.000 m³ lateriet welke voor een deel ook gebruikt zal worden voor het verdichten van verzakkingen. Het werk duurt 100 werkdagen met een onderhoudsperiode van 6 maanden.

Commissariaat Para pakt ontwatering plantages aan

Gestart wordt met aanpak waterhuishouding te Onverwagt en Overtoom


Het commissariaat van Para heeft een aanvang gemaakt met het opschonen en uitdiepen van de hoofdlozingen in de plantages. De ontwatering van Onverwagt en Overtoom wordt allereerst ter hand genomen, omdat de waterhuishouding daar lang niet is aangepakt waardoor stremming ontstaat in de waterdoorstroming, zo bericht het commissariaat vandaag, woensdag 27 juli 2016.

Tegelijkertijd zullen de wegen gerehabiliteerd worden, waardoor bewoners makkelijk hun bestemmingen kunnen bereiken. Deze werken worden in eigen beheer uitgevoerd door de bestuursdienst.

Districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft meermalen bezoek gehad van plantagebesturen met het verzoek de waterhuishouding en het wegennetwerk aan te pakken binnen de plantages. Het commissariaat tracht alle bewoners van het district tevreden te stellen door de uitvoering van een gezamenlijke aanpak op alle fronten.

Route ontsluitingsweg Rifgebied met mangroven op Curaçao aangepast

'De oorspronkelijke suggestie voor weg liep via het mangrovebos'

(Bron: successbusinesses.com)

Met het oog op behoud van de mangroven in het Rifgebied is de route van de ontsluitingsweg van dit gebied naar de nog te realiseren tweede megapier aangepast. Dit bevestigt VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP), vandaag, woensdag 27 juli 2016, in de Amigoe. 

'De oorspronkelijke suggestie voor deze weg liep inderdaad via het mangrovebos, maar daar was ik het niet mee eens aangezien we al in een vergevorderde fase zijn met plannen voor een mangrovepark. ROP heeft een alternatieve weg, buiten de mangroven om, ontworpen die ik reeds heb goedgekeurd.'

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) reageert hiermee op een persverklaring van de milieuorganisatie Amigu di Tera die gisteren naar aanleiding van de internationale Dag van de Mangroven aandacht vroeg voor de mangroven op Curaçao, en dan specifiek die van het Rifgebied. De milieuorganisatie trok aan de bel over eerdere plannen om de weg via het mangrovebos te laten lopen.

'Ik denk dat Amigu di Tera, die ook deel uitmaakt van de werkgroep, mogelijk niet van de laatste ontwikkelingen hieromtrent op de hoogte was', aldus Camelia-Römer. Ze verwijst voor nadere informatie over de nog aan te leggen ontsluitingsweg naar de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov).

ROP bevestigt desgevraagd dat de alternatieve route binnen het inrichtingsplan van de tweede megapier, door de minister reeds op 1 juli bekrachtigd werd. ROP heeft de bouwvergunning voor de realisatie van de tweede megapier gereed liggen. ROP stelt dat de alternatieve route – buiten het mangrovebos om – langs de zuidlijn van het terrein waarop het Courtyard Marriott zal worden gerealiseerd zal lopen, om richting het oosten te buigen met een bocht tussen het stadion en het zwembad voor verbinding met de tweede megapier zal zorgen.

Op de bekrachtiging van de minister van deze alternatieve route, reageert Lloyd Narain namens Amigu di Tera als volgt: 'Wij waren ondanks het feit dat wij alle vergaderingen hebben bijgewoond, er niet van op de hoogte dat er een alternatieve route is bekrachtigd door de minister.' Narain benadrukt dat ‘als dit daadwerkelijk het geval is, is dit bijzonder toe te juichen is’. Anderzijds zijn wij ook altijd voorzichtig in deze kwesties, dit onder het motto: eerst zien dan geloven. Ondanks het feit dat de minister eerder heeft aangegeven de oorspronkelijke route door de mangroven niet voor te staan, bleek tijdens de vergaderingen dat er verschillende consultants en ambtenaren waren, die wel aan deze route vast bleven houden. De oorspronkelijke projectie van de weg bleef dus altijd als een geheimzinnig onderdeel zweven, waar men maar geen duidelijkheid over bood.'

Narain verwijst verder naar de aankomende verkiezingen en meent dat ‘als men geen aanstalten maakt om te beginnen met de realisatie van de plannen van de huidige minister, het nog maar de vraag is wat voor vervolg deze plannen na de verkiezingen zullen krijgen’.

Ter extra achtergrondinformatie:

Afpakteam Justitie Curaçao weer in actie

Diverse goederen in beslag genomen bij woning aan Kaya Sonrisa


Het Afpakteam van Justitie is vanmorgen, woensdag 27 juli 2016, opnieuw in actie geweest. Bij een woning aan de Kaya Sonrisa in Koraal Partier werden diverse goederen in beslag genomen, zo bericht de Amigoe 's middags.

Het betreft onder andere een KIA Frontier pickup, een Seadoo RXT, een motor van het merk Suzuki GSX R 1300 Hayabusa, vijf personenauto’s van de merken Hyundai en Volkswagen, een scooter van het merk Peugeot en diverse waardevolle horloges.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Het Openbaar Ministerie meldt niet dat er aanhoudingen zijn verricht en voor welk onderzoek deze goederen werden geconfisqueerd.

Vanmorgen had de Narcotica Brigade van de politie eerst een doorzoeking uitgevoerd in een woning aan de Kaya Sonrisa, zo bericht Paradise FM. Daar werden drugs gevonden, attributen om drugs te bereiden en voorwerpen om de verdovende middelen in te verstoppen voor vervoer. Het viel de politie op hoeveel luxe voertuigen en goederen de bewoner van het huis in zijn bezit had, vermoedelijk afkomstig van illegale activiteiten. Daarop werd het Afpakteam ingeschakeld

Coalitie Staten Curaçao akkoord over prioriteitenlijst onderwerpen tot verkiezingen eind september

Geagendeerd zijn instelling burgerluchtvaart- en ruimtevaartautoriteit en wijziging comptabiliteitslandsverordening


De coalitiepartijen hebben een akkoord bereikt over de prioriteitenlijst van onderwerpen die de Staten tot de verkiezingen in behandeling zullen nemen. Op de lijst staan vooralsnog onder meer de landsverordening instelling van de Curaçaose burgerluchtvaart- en ruimtevaartautoriteit en de wijziging van de comptabiliteitslandsverordening, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 27 juli 2016.

De instelling van de Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit is van belang om weer de veiligheidscategorie 1 voor luchthaven Hato van de Amerikaanse luchtvaartinspectie Federal Aviation Administration (FAA) te krijgen. Hato werd in 2011 van categorie 1 naar 2 gedegradeerd op last van de FAA nadat er knelpunten waren geconstateerd op het gebied van personeel, organisatie en financiën. Een van de beperkingen van de categorie 2-status, is dat er geen nieuwe vluchten op Amerika vanuit Curaçao gestart mogen worden. De nieuwe wet is enkele weken geleden naar de Staten gestuurd en is inmiddels klaar voor behandeling in de Centrale Commissie van het parlement.

De wijziging van de comptabiliteitslandsverordening is een initiatief van de Pais-fractie. De aanpassing gaat uit van de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van een minister en het creëren van een speciale procedure voor bijzondere overeenkomsten. Dit laatste houdt in dat een minister pas een privaatrechtelijk rechtspersoon kan oprichten als hij dertig dagen van tevoren de Staten hierover heeft ingelicht. Dit laatste geldt ook voor het (mede)verwerven van aandelen in privaatrechtelijke ondernemingen waarmee meer dan 100.000 gulden is gemoeid.

Naast deze twee wetten staan er op de lijst die de coalitiepartijen zijn overeengekomen ook de vaststelling van de jaarrekeningen van het land Curaçao over 2012 en 2013.

Ook de aanpassing van de sanctielandsverordening, conform de richtlijnen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) zal op de agenda staan van een Statenvergadering voor de verkiezingen van 30 september. Hetzelfde geldt voor de petroleumlandsverordening en de nieuwe landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten.

Een wetsvoorstel dat mogelijk nog aan de lijst toegevoegd kan worden is de aanpassing van de Kieswet. Dat heeft onder meer betrekking op verzelfstandiging van het Hoofdstembureau, het verbod op het nemen van foto’s in het stemhokje en de verplichting dat politieke partijen een rechtsvorm moeten hebben. Hoewel de tijd dringt is er nog geen definitief ‘nee’ hierop gekomen van de coalitiepartijen om de wet, als die bij de Staten binnenkomt, niet mee te nemen.

Wetsvoorstellen die de prioriteitenlijst niet hebben gehaald, zijn onder meer de wet voor het opleggen van een tijdelijk verbod aan personen van wie een tijdelijke dreiging uitgaat, aanpassing van de advocatenlandsverordening en de landsverordening voor toezicht op effectenbemiddelaars.

Over de lijst hebben de partijen die deel uitmaken van de coalitie de afgelopen weken verschillende keren vergaderd. De ministers van het kabinet-Whiteman II werd gevraagd om hun eigen lijstje van prioriteitsonderwerpen te presenteren. Deze lijstjes werden vervolgens in de vergadering van samenwerkende partijen behandeld, waarna er intern beraad volgde binnen de fracties die de regering vormden. Aan de hand van deze besprekingen werd er een lijst opgesteld van onderwerpen die niet controversieel zijn en die binnen twee vergaderingen kunnen worden afgehandeld, waarvan na een behandeling in de Centrale Commissie en het opstellen van het verslag hiervan, het aan bod kan komen tijdens een openbare vergadering van het parlement.

De Staten keren op maandag 8 augustus terug van reces. Dat is is ook de dag waarop politieke partijen die aan de verkiezingen willen meedoen hun kandidatenlijst bij het Hoofdstembureau moeten inleveren.

Ludwig Gesser (64), eigenaar sportschool Body Shape, overleden

Gesser was belangrijk voor de bodybuildingsport


Ludwig Gesser, eigenaar van sportschool Body Shape, is vanochtend, woensdag 27 juli 2016, overleden. Dat bericht de webeditie van de Ware Tijd. Gesser richtte in 1985 Body Shape op met als doel mensen onder begeleiding de bodybuildingsport te laten beoefenen. Hij zou in augustus zijn 65e verjaardag vieren. 

Gesser heeft door de jaren heen een belangrijke rol vervuld binnen de bodybuildingsport. Behalve het hebben van zijn eigen sportschool, organiseerde hij vaak (interne) wedstrijden.

In december 2009 hield hij na lange tijd powerliftwedstrijden in zijn sportschool, omdat dat onderdeel op sterven na dood was. Hoewel er tussendoor wat kleine demonstraties waren, was de laatste officiële wedstrijd vóór het initiatief van Gesser in 1987 gehouden. Het evenement werd warm ontvangen en deed hem de uitspraak doen 'het kind is uit de couveuse'.

In februari 2014 was Gesser de grote motor achter de bestuursverkiezingen bij de Surinaamse Bodybuilding en Weightliftingbond, waarbij Winston Wielson werd gekozen als voorzitter. Na een juridische strijd werd Manav Kanhai erkend als voorzitter, maar in mei 2016 lukte het Wielson uiteindelijk toch om aan het roer te komen.

Gesser was in de twintig toen hij met bodybuilding begon en ging generaties mee. 'Ik was als jongeling fanatiek, maar deed het niet om aan wedstrijden deel te nemen en prijzen te winnen', zei hij in 2013 in de Ware Tijd.

Aftredend bestuur Politiebond geeft na enig rumoer hamer over aan nieuw gekozen bestuur

Na wat gehaal en getrek geeft voorzitter Ramjiawan hamer over aan Raoul Hellings

Een oud-kandidaat voorzitter protesteert tegen manier waarop bestuursverkiezing is gehouden


De webeditie van de Ware Tijd bericht vanmiddag, woensdag 27 juli 2016, dat het aftredend hoofdbestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) heeft geweigerd om over te dragen aan het nieuw gekozen bestuur. Een van de kandidaat-voorzitters, die ook in de race zat voor het voorzitterschap maar verloren heeft, heeft tijdens de vergadering vandaag protest aangetekend tegen de wijze waarop de verkiezingen hebben plaatsgevonden. 

Voorzitter Robby Ramjiawan besloot op grond daarvan de overdrachtsvergadering te verdagen, maar de aanwezige leden weigeren dit te accepteren. Na een heftige discussie onderling, waarbij er volgens de Ware Tijd, bijna een handgemeen ontstond, zijn verschillende hoge politiefunctionarissen bezig de bondsvoorzitter over te halen om de overdracht toch vandaag nog te doen laten plaatsvinden.

De verkiezingscommissie staat niet achter het besluit van de voorzitter om de vergadering op te schorten en vindt de hele gang van zaken een blamage.

De voorzittershamer van het bestuur werd toch na enig oponthoud en een schorsing uiteindelijk door scheidend voorzitter Robby Ramjiawan overgedragen aan Raoul Hellings, zo bericht Starnieuws.

Hellings kondigde aan dat enkele zaken gelijk op de operatietafel zullen worden gelegd, zoals het dienstrooster en de procedure die de tuchtcommissie volgt. Hellings bedankte Ramjiawan voor het leiden van de organisatie zo'n zes jaren. Hij voerde aan dat tijdens de algemene ledenvergaderingen en ook bij de rechter de degens zijn gekruist. Hij heeft er veel uit geleerd en is er ook van overtuigd dat Ramjiawan lering eruit heeft getrokken. De leermomenten zullen volgens de nieuwe voorzitter zeker leiden tot kennisverrijking van de SPB.

De nieuwe voorzitter merkte op dat er een herstructurering zal komen van de SPB. De statuten en huishoudelijk reglement worden aangepast. Uiterlijk 1 januari komt er een meerjaren beleidsprogramma. Voor dit jaar zullen naast de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement zal er een noodfonds opgericht worden voor leden. Uitbetalen van overuren en toelagen zullen onder de loep worden genomen. De tuchtprocedure is volgens Hellings onrechtvaardig. Zaken die verkeerd zijn gegaan, moeten worden teruggedraaid. Het bevorderingsbeleid is ook een heet hangijzer.

Het financieel verslag van het afgetreden bestuur is onder voorbehoud geaccepteerd. Er is geen integraal financieel verslag overgelegd.

VHP'er Jogi: 'Regering creëert ongelijkheid met aanvraagtarieven vergunning jachtgeweer'

Tarieven aanvraag vergunning jachtgeweer op basis van woonplaats aanvrager

'Morgen moet het niet zo zijn, dat iemand in Paramaribo meer AOV zal krijgen, dan iemand in Sipaliwini'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi is het niet eens met de regering die verschillende tarieven voor de aanvraag van een vergunning voor een jachtgeweer wil invoeren op basis van de woonplaats van de aanvrager. Volgens Jogi ‘wonen wij allemaal op één grondgebied en worden wetten ook in De Nationale Assemblee gemaakt die dezelfde werking hebben voor alle burgers’. 

'Wij creëren hiermee juist ongelijkheid in de samenleving, terwijl wij juist moeten gaan naar het gelijkheidsbeginsel', zei Jogi gisteren tijdens de verdere behandeling van de Vuurwapenwet in de De Nationale Assemblee, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 27 juli 2016.

Bij de legale jachtgeweren is een voorstel gedaan voor een onderscheid in regio’s. Voor de houders die wonen en werken in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini zal het tarief Srd 50 zijn. Volgens minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie is deze categorie laag gehouden, omdat duidelijk uit de debatten naar voren is gekomen, dat het jachtgeweer voorziet in de basisbehoeften van de binnenlandbewoner. Voor degenen die wonen en werken in de districten Commewijne, Wanica, Saramacca, Coronie, Para en Nickerie wordt het Srd 100. Hier is het bedrag volgens haar hoger, omdat de mensen in deze districten niet afhankelijk zijn voor de dagelijkse voedselvoorziening van een jachtgeweer.

De derde categorie gaat over degenen die wonen en werken in Paramaribo. Deze mensen zullen een bedrag van Srd 250 betalen.

De schiet- en jachtsportliefhebbers zullen Srd 200 voor een vergunning moeten gaan ophoesten. De politicus stelde voor, dat de regering dit punt nader bekijkt en een uniform tarief hanteert voor een ieder. 'Morgen moet het niet zo zijn, dat iemand in Paramaribo voortaan meer AOV zal krijgen, dan iemand in Sipaliwini of omgekeerd. Laten wij iets doen dat voor een ieder geldt', aldus Jogi.

Leeftijd aanvrager vergunning voor een vuistvuurwapen 30 jaar - Tarief vergunningaanvraag wordt Srd 2.000

'Het verschil in leeftijd is genomen om de veiligheid in de maatschappij te waarborgen'

Voor vergunning jachtgeweer moet iemand 25 jaar zijn


'Een vuistvuurwapen wordt eerder getrokken dan een jachtgeweer', zei minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gisteren bij de verdere behandeling van de Vuurwapenwet in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de bewindsvrouwe zou het daarom goed zijn om de leeftijdgrens voor het aanvragen van vuistvuurwapens te houden op 30 jaar, omdat dit ook de leeftijd is waar de aanvrager adolescent is en overgaat in de volwassenheid. 

'Het verschil in leeftijd is genomen om de veiligheid in de maatschappij te waarborgen', stelde Van Dijk-Silos, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 27 juli 2016. Tijdens de eerste ronde voor het parlement werd door leden voorgesteld om de leeftijden voor het aanvragen van vuistvuurwapens en jachtgeweren op 25 jaar te houden. Wat de jachtgeweren betreft zal deze gesteld worden op 25 jaar.

Van Dijk-Silos voerde aan, dat er voorts een Vuurwapencommissie zal worden ingesteld die advies zal uitbrengen aan de procureur-generaal. De bevoegdheid tot verlening, verlenging en intrekking van een vuurwapenmachtiging blijft bij de procureur-generaal. Deze commissie zal bestaan uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden en ze worden door de president benoemd op voordracht van de minister en na goedkeuring van bedoelde voordracht door de Raad van Ministers (RvM). De bewindsvrouwe benadrukte, dat de leden van de commissie voor een periode van vijf jaar door de president zullen worden benoemd. De president heeft wel de bevoegdheid om een lid tussentijds door een ander te doen vervangen wederom na goedkeuring door de RvM. Opmerkelijk is dat de leden van de commissie na het verstrijken van hun periode terstond in aanmerking kunnen komen voor herbenoeming wegens geldende redenen. De commissie is ten aanzien van haar werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de procureur-generaal.

Het nieuwe tarief voor de aanvraag van vuistvuurwapens zal volgens de minister gesteld worden op Srd 2.000 en bij de verlenging op Srd 1.250.

'Het is een drastische verhoging. Dat onderkennen wij', sprak de bewindsvrouwe. De redenen voor deze verhoging zijn de dekking van de kosten bij de afhandeling van aanvragen voor de schriftelijke machtiging en op de tweede plaats wordt voor inkomstenverhoging van de staat gezorgd. Tegelijkertijd zal deze verhoging voor ontmoediging zorgen van het hebben van een wapen. Het nieuwe tarief zal per 1 januari 2018 worden ingevoerd, waardoor de regering voldoende ruimte heeft om bewustwording op te voeren. De kosten hebben volgens Van Dijk-Silos niet alleen te maken met papier en inkt, maar ook met salarissen, water, stroom en materiële kosten. 'Dat moet allemaal gedekt zijn', aldus de minister.

Drie pasgeboren jonge katjes bij vuilnis gedumpt in hartje Paramaribo

Kittens 'gewoon' als afval gedumpt door een asociaal persoon zonder greintje  gevoel voor leven


Een medewerkster van de Dierenbescherming Suriname hoorde tot haar verbazing afgelopen maandagochtend gemiauw komen uit de richting van een oranje afvalbak in hartje Paramaribo. De vrouw ontdekte drie pasgeboren kittens in een zakje met een leeg zogenoemd portiebakje en een leeg petflesje (zie foto - Bron: Dierenasiel Suriname). Dit bericht het Dierenasiel Suriname vandaag, woensdag 27 juli 2016, op haar Facebookpagina.

'De afvalbak staat in de felle zon... We hebben geen woorden voor deze ONMENSELIJKE WANDAAD!', zo schrijft het asiel.

Een van de drie katjes is helaas al overleden, waarschijnlijk door verstikking.

De twee anderen worden meegenomen en bij onze vrijwilligster thuis schoongemaakt en gevoed. Nu zijn ze op het asiel. 'Twee weerloze wezentjes die eigenlijk van geen kwaad weten en nog maar pas op de wereld zoveel kwaad is aangedaan...'

Voorzitter Valies van de ALS neemt het op voor zo'n 500 leerkrachten

Minister Peneux dreigt groep onderwijsgevenden te muteren naar scholen in het binnenland


Wilgo Valies, voorzitter van het voorlopig bestuur van de Aliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), heeft zich opgeworpen als pleitbezorger voor iets meer dan vijfhonderd leerkrachten. Deze groep wordt door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, gedwongen om in het binnenland les te gaan geven. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 juli 2016. 

Valies vindt dat niet kunnen, omdat voorbij wordt gegaan aan bijvoorbeeldde gezinssituatie van leerkrachten. Valies voorziet dat onderwijzers zullen bedanken als de minister dit beleid voortzet. Hij zegt dat de voorwaarden om in het binnenland te werken niet in orde zijn.

'Wij zullen deze groep bijstaan.' De ALS zal nagaan welke stappen ondernomen moeten worden. 'Niemand moet worden gedwongen om naar het binnenland te gaan. Wij zullen met al onze kracht de groep ondersteunen.'

De ALS is onlangs ontstaan door ontevreden leerkrachten die voorheen waren aangesloten bij de FOLS, de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname. Binnen drie weken meldden zich vierhonderd leerkrachten van basis- en VOJ-scholen. De proclamatie heeft twee maanden geleden plaatsgevonden en er is een voorlopig bestuur met als voorzitter Wilgo Valies, ook voorzitter van de Bond van Leraren. Zodra de statuten van de nieuwe groep in orde zijn, zal de BvL in de ALS opgaan.

Vergadering aandeelhouders Hakrinbank toneel van onenigheid over benoeming leden Raad van Commissarissen

Voordracht nieuwe leden zou gestoeld zijn op politieke beïnvloeding

Onjuiste missive Raad van Ministers en dus bemoeienis overheid zorgt voor nodige ophef 


Heftige discussies en procedurefouten hebben ertoe bijgedragen dat om een uur vanochtend, woensdag 27 juli 2016, de algemene vergadering van aandeelhouders van de Hakrinbank moest worden verdaagd. Vanaf het agendapunt benoeming nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (RvC) ontstonden er, zo schrijft Starnieuws, heftige discussies. De regering, als grootste aandeelhouder, had besloten drie RvC-leden te vervangen. Dit zorgde voor behoorlijk wat tumult.

De RvC-leden Ray Vos, Roy Smit en Caroline Vos-Ritfeld zijn bedankt door de regering. In hun plaats zijn voorgedragen Rabin Parmessar, Chantal Doekhie en Robert-Gray van Trikt. Particuliere aandeelhouders voerden echter aan, dat het gaat om politieke beïnvloeding. Deze RvC-leden hebben nog vijf maanden te gaan, stelden zij. De mensen wilden de stukken zien op basis waarvan de RvC-leden teruggeroepen zijn. Er bleek een missive te zijn van de Raad van Ministers waarin bepaald is dat er drie nieuwe voordrachten zijn. De drie RvC-leden die door de regering waren voorgedragen, is gevraagd om hun functie ter beschikking te stellen. Zij hebben daarmee ingestemd. Het was de beurt van de twee leden Agnes Moensi-Sokowikromo en Gerard Lau om af te treden. Lau heeft zich weer beschikbaar gesteld, terwijl Moensi niet meer beschikbaar is voor herbenoeming. In haar plaats is voorgesteld om Humphrey Schurman te benoemen.

De vergadering had kritiek op het feit, dat de regering RvC-leden heeft ontslagen, terwijl er geen vacature was. Het was nog niet de beurt van de leden die vervangen worden om af te treden. Zij hebben nog een termijn van vijf maanden te gaan.

De vergadering werd twee keer geschorst om overleg te plegen met elkaar en met regeringsfunctionarissen. Ook wilde de vergadering precies weten welke procedure er gevolgd is om drie leden die nog niet moesten aftreden te vervangen. De vertegenwoordiger van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bevestigde dat de commissarissen zijn vervangen. Toen bleek dat er een missive was, werd die voorgelezen, waarop de kritiek verder oplaaide.

Aandeelhouders gaven aan dat de gang naar de rechter niet zal worden uitgesloten om hun gelijk te krijgen. Dit zou nadelige gevolgen hebben voor de Hakrinbank. Toen de RvC besloot om tot stemming over te gaan, verlieten de meeste aandeelhouders de vergadering, waarna die voor een tweede keer werd geschorst.

Algemeen directeur Jim Bousaid van de bank laat in een eerste reactie weten, dat de procedures niet correct waren en dat overleg gepleegd moet worden over wat er verder zal gebeuren. De vergadering werd tot nader order uitgesteld.

Harvey Panka de nieuwe voorzitter van de bond binnen Telesur

Nieuwe voorzitter met een tweederde meerderheid gekozen

'In grote opkomst verkiezing zie je het vertrouwen al, de mensen hebben grote verwachtingen'


Harvey Panka (zie foto - Bron: Panka/Facebook) is afgelopen vrijdag met overweldigende meerderheid gekozen als voorzitter van de Communicatie Werknemers Organisatie Suriname (CWOS), de vakbond van Telesur. Hij neemt daarmee de leiding over van Wifried Meyer. De strijd ging tussen Panka en Kenneth Welzijn, aldus de Ware Tijd van vandaag, woensdag 27 juli 2016. Panka werd met tweederde meerderheid gekozen.

Ruim 70 procent van de bondsleden heeft gestemd. Panka zal nauw samenwerken met de overige tien bestuursleden om de bondsdoelen te bereiken. De leden van de bond zullen daarbij zoveel mogelijk inspraak krijgen, voor het bestuur staat immers draagvlak centraal. Hij zegt, dat de bondsleden in het verleden weinig zeggenschap hebben gehad, terwijl hun mening zeer belangrijk is bij bij de besluitvorming.

'Wanneer we gaan praten met de directie, moet er voldoende draagvlak zijn van de algemene ledenvergadering. We willen de vakbond zijn die we behoren te zijn.'

Behalve de zeggenschap van de bondsleden, wil het bestuur ook de geloofwaardigheid in de bond terugbrengen. Panka zegt dat door de jaren heen opmerkelijk minder leden de ledenvergaderingen bezochten, wat mogelijk aan eerdere besturen heeft gelegen. Een deel van het nieuwe bestuur, onder wie de voorzitter, is geformeerd bij de verkiezingen van 2012. Toen al was de vernieuwingsgedachte ingezet.

De garantie dat het pas gekozen bestuur succes zal oogsten leidt het af uit de grote opkomst bij de verkiezing. 'Daar zie je het vertrouwen al. De mensen hebben grote verwachtingen.' Panka onderstreept dat de goede dingen van het vorige bestuur zullen worden overgenomen. Hij vormt samen met ondervoorzitter Jerrel Mac Intosch, secretaris Astra Clydesdale-Zebeda en penningmeester Linda Neral het dagelijks bestuur.

Districtscommissaris Paramaribo Noordoost wil rehabilitatie Oranjetuin

'Vandaag de dag is het alleen maar zielig om de staat waarin de Oranjetuin zich bevindt te zien'

'Gemeenschap moet beter omgegaan met culturele erfenis'


De districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Jerry Miranda, heeft een werkcommissie geïnstalleerd voor de rehabilitatie van de Oranjetuin. De commissie wordt voorgezeten door Johan Roozer. De Stichting Toerisme Suriname (STS) zal onder andere helpen met voorstellen aandragen voor het opzetten van een beheersraad, aldus directeur Jerry A-Kum vandaag, woensdag 27 juli 2016, op Starnieuws. 

De Oranjetuin is een monument dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Het project is te groot om alleen door dit ministerie uitgevoerd te worden. De Oranjetuin biedt ook verschillende mogelijkheden voor toerisme en wetenschap.

Miranda heeft gewoond in de Gravenstraat, nu Henck Arronstraat. De Oranjetuin grenst aan de Henck Arronstraat, de Nassylaan en de Swalmbergstraat. 'De begraafplaats heeft mij altijd geboeid. Ik vond deze gewoon mooi. Tijdens mijn opgroeien en vandaag aan de dag is het alleen maar zielig om de staat waarin de Oranjetuin zich bevindt, te zien', zegt Miranda. Hij vindt dat beter omgegaan moet worden met de culturele erfenis.

'Een gemeenschap kan alleen goed gedijen als je respect voor je historie hebt. Je kunt alleen de jeugd uitleggen wat de geschiedenis is en waar je naartoe gaat.' Miranda zegt verder, dat hij geen 'rode koperen cent' heeft, maar het een uitdaging is om alle neuzen in één richting te krijgen en met milieugroep, de politie, Monumentenzorg, het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, vanuit de bestuursdienst te kijken wat gedaan kan worden.

Commissievoorzitter Roozer vertelt, dat het Surinaams Museum reeds een bijdrage heeft geleverd door alle graven te fotograferen en te documenteren. Hierdoor is het duidelijk geworden dat er in de Oranjetuin ongeveer 1.600 graven zijn. Sinds 1988 is er niets gedaan aan het monument.

Het plan is eerst om de tuin toegankelijk te maken en te ontdoen van ‘alles wat daar niet thuis hoort', legt Roozer uit. Samen met een team van onder andere Openbaar Groen, imkers en de brandweer zullen bijen en slangen worden aangepakt. Er zal volgens hem rekening gehouden worden met milieufactoren, waarbij de bijen niet rigoureus bestreden zullen worden. De veiligheid van de personen die er werken en de mensen die in de omgeving wonen zal voorop gesteld worden.

De graven zijn volgens Roozer nog meer beschadigd, omdat bomen wortel hebben geschoten. Het kost tijd en werk om de graven te ontdoen van alles wat erop ligt. Dat moet volgens hem handmatig geschieden, door met een zachte borstel te bezemen. Ook zal de muur moeten worden hersteld om de veiligheid van de tuin te verbeteren alsook de poorten. Hierna volgt de inventarisatie en rehabilitatie van de graven zelf. Hij vindt dat de tuin een heel belangrijke bijdrage kan leveren aan vergroting van inkomsten.

STS-directeur A-Kum zegt, dat de tuin uiteindelijk commercieel geëxploiteerd moet worden, 'omdat we absoluut geen situatie meer willen waar we afhankelijk zijn van subsidie'. Door middelen te genereren heb je genoeg inkomsten om de tuin op een heel hoog niveau te houden. Dit deel van toerisme, het zogeheten dark tourism, mensen gaan naar plekken waar er onder andere graven zijn, is een belangrijk segment dat steeds meer groeit, legt hij uit. De Oranjetuin wordt ook als pilotproject gezien, dat als model gebruikt zal worden om ook andere plekken aan te pakken. Volgens Roozer is geld de laatste zorg, volgens hem gaat het vooral om je committeren.

Er zijn overheidsdiensten en personen die vanuit de resocialisatiegedachte een bijdrage zullen leveren. 'We beginnen en ik denk wel dat als mensen zien dat dit op een grondige manier wordt aangepakt dat ze wel zullen helpen voorzien in de behoefte. Dit hoeft niet alleen in geld, maar kan ook in deskundigheid.'

Oud-rector magnificus Miguel Goede in hoger beroep in gelijk gesteld in zaak over zijn ontslag bij universiteit

University of Curaçao moet ontslagvergoeding betalen van zo'n 400.000 gulden

Hof: 'Het is de universiteit onwaardig hoe ze is omgegaan met Goede'


Oud-rector magnificus Miguel Goede (zie foto - Bron: Goede/Facebook) is ook in hoger beroep in het gelijk gesteld in de rechtszaak over zijn ontslag bij de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA). De universiteit, nu University of Curaçao (UoC), moet een ontslagvergoeding betalen van bijna 400.000 gulden wegens onrechtmatig handelen. Dat heeft het Hof gisteren beslist, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 27 juli 2016. 

Voor Goede komt hiermee een einde aan een jarenlange juridische strijd. Via zijn advocaat Annemarijke Bach Kolling laat hij weten ‘enorm opgelucht’ te zijn. Goede won een jaar geleden al in eerste aanleg de zaak over zijn ontslag in 2011.

De rechtszaak was aangespannen door UoC om de schadevergoeding van Goede terug te vorderen. Destijds was hem 119.832 gulden toegekend in afwachting van een bodemprocedure. De universiteit is nu dus veel meer kwijt, namelijk 390.932 gulden aan schadevergoeding, vermeerderd met rente vanaf 3 november 2014 plus de proceskosten van 33.822,26 gulden.

Goede werd in 2011 ontslagen na beschuldigingen van fraude, leugens en samenspanning. Onterecht, zo werd later door de rechter geoordeeld. Vastgesteld werd dat de Raad van Toezicht (RvT) van hem af wilde. De beschuldigingen waren gebaseerd op een rapport van accountant Hernandez & Associates.

De Accountantskamer in Zwolle heeft het kantoor daarvoor berispt, omdat dit rapport ongeschikt was als onderbouwing van het ontslag. Tijdens de behandeling van het hoger beroep tegen de ontslagvergoeding werden op 17 mei de feiten niet bestreden. Naast onrechtmatig handelen wordt het UoC ook kwalijk genomen dat alles in het werk is gesteld om de rector de toegang tot de rechter te onthouden. Het is de universiteit onwaardig hoe ze is omgegaan met Goede, stelt het Hof. Het UoC is ernstig tekortgeschoten in haar verplichtingen als goed werkgever.

Curaçao's Statenlid Konket fel gekant tegen oproep advocaten voor nieuw referendum

'Kòrsou Fuerte i Outónomo probeert de bevolking voor de gek te houden'

'De heren advocaten kun je niet serieus nemen en zijn niet eerlijk'


In een, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, woensdag 27 juli 2016, felle verklaring neemt Statenlid Armin Konket (PAR - zie foto - Bron:YouTube) stelling tegen de roep om een nieuw referendum van advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Chester Peterson. Namens hun groepering Kòrsou Fuerte i Outónomo (FKO) betoogden zij vorige week dat het referendum van 2009 over de invulling van de autonome status niet eerlijk is verlopen, onder andere omdat de ‘ja’-campagne zou zijn gefinancierd met geld van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). 

Konket noemt in zijn verklaring geen namen, maar spreekt steeds over ‘de heren advocaten’. KFO probeert de bevolking voor de gek te houden, aldus het parlementslid. Hij noemt een aantal argumenten waarom een nieuw referendum onzinnig is.

Ten eerste is het tegen het algemeen belang van Curaçao. 'De bevolking heeft zes zware jaren achter de rug, doordat de regering van MFK, PS en MAN het twee jaar lang heeft gemarteld met een premier die vast in zijn eigen fantasie en leugens geloofde.'

Het Statenlid haalt een aantal misstappen van de regering Schotte aan: aanvallen op de gouverneur, het Openbaar Ministerie (OM), de Centrale Bank en veiligheidsdienst VDC. Onlangs is uit de civiele enquête nog gebleken van onderzoeker Huub Willems, dat er 260 miljoen gulden is ‘verdampt’ door overheids-nv’s Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK) naar hun hand te zetten, vervolgt hij. Het gevolg was dat het kabinet van PS, PAIS, PNP en Sulvaran na 2012 de zaken recht moest zetten en pijnlijke maatregelen moest nemen. Maar, ondertussen is enorme schade aangericht aan de economie en de sociale structuren, aldus Konket.

'Het is nu niet de tijd om de ja of nee-discussie opnieuw te gaan voeren. De heren advocaten kun je niet serieus nemen en zijn niet eerlijk.'

Leest u hier het gehele bericht.

Verweer Refineria di Kòrsou leidt bij onderzoeker Huub Willems 'niet tot een ander oordeel'

Willems: 'De corporate governance beginselen zijn met voeten getreden'De uiteenzetting en het verweer van de kant van overheids-nv Refineriadi Kòrsou (RdK) leidt bij onderzoeker Huub Willems, in de civiele enquêteprocedure aangesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, ‘niet tot een ander oordeel’. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, woensdag 27 juli 2016.

 'Als het om de BOO-centrale gaat, dan is het verwijt in essentie en samengevat dat RdK ultimo 2010/begin 2011 het 49 procent-pakket van Aqualectra in CUC Holdings ten onrechte niet heeft verkregen, dat bij gelegenheid van die verkrijging geen aandacht is geschonken aan de ingewikkelde juridische structuur rondom de BOO-centrale, dat Aqualectra van dat een en ander grote schade heeft ondervonden en ondervindt, dat de herstructurering rond CUC ultimo 2011 met veel vraagtekens is omgeven en dat het turnaround-project van de BOO-centrale in 2011 en 2012 financieel volstrekt ondoorzichtig en oncontroleerbaar is.'

Oud-rechter professor Willems is van oordeel, dat een en ander toen alleen maar heeft kunnen plaatsvinden, omdat in de genoemde jaren ‘de corporate governance beginselen met voeten zijn getreden’. Uiteengezet is, meent de onderzoeker, op welke gronden en op basis van welke verkregen feitelijke informatie zijn bevindingen zijn gebaseerd.

RdK stelt zelf dat ‘per saldo’ de impact van de herstructurering van de BOO-centrale op het resultaat van RdK ‘veel beperkter is dan de onderzoeker aanneemt’. De BOO is de krachtcentrale voor de productie van stroom, stoom en luchtdruk voor de Isla-raffinaderij en deels aan de gemeenschap. De RdK-directie, waarschijnlijk ondersteund door de advocaat van de overheids-nv, schrijft verder: 'Daarbij komt dat de situatie voor RdK, IUH (Integrated Utility Holding, de officiële nam van Aqualectra) en de samenleving bij het achterwege zijn gebleven van de herstructurering naar alle waarschijnlijkheid wel desastreus zou zijn geweest.'

Naar de opvatting van de onderzoeker echter, is de uitvoerige uiteenzetting van RdK vooral een ‘een herhaling’ van in de procedure en in de interviews door de toenmalige representant van de aandeelhouder (ex-premier Gerrit Schotte van MFK) en de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) van Aqualectra en van RdK ingenomen standpunten en ‘ontbreken de feitelijke gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling dat die standpunten in de feiten steun vinden’.

In de onderzochte periode was Oswald ‘Ossie’ van der Dijs president-commissaris van zowel RdK als Aqualectra. 'De onderzoeker hecht eraan op te merken, dat hij de toenmalige representant van de aandeelhouder en de toenmalige RvC van Aqualectra en RdK bij herhaling heeft gevraagd om specifieke gegevens, waaruit zou kunnen blijken dat de door hen gegeven voorstelling van zaken steun vindt in de feiten.'

Bushouders NVB schorten actie op na toezegging TCT-minister

Minister Rusland belooft bushouders uitbetaling van drie maanden deze week

Voorzitter OBS: 'Geen betaling binnen 29 juli dan wordt Paramaribo lam gelegd'


Bushouders van het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB) hebben gisteren te Meerzorg en aan de Heiligenweg in Paramaribo een prikactie gevoerd, die er echter niet toe geleid heeft dat hun eis voor volledige betaling van de achterstand van zo'n zes maanden is ingewilligd. Hiertoe is de overheid niet in staat vanwege de precaire financieel economische situatie, maar minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme heeft hen beloofd dat ze deze week drie maanden uitbetaald krijgen, waarop de actie werd opgeschort.

Rusland zal zijn best doen om kort na de storting deze week, de resterende maanden uit te laten betalen. Met juli erbij zal de achterstand dan weer drie maanden zijn.

'Wij hebben een goed gesprek gehad met de minister, waarbij hij heeft aangeven dat het staatsvervoer belangrijk is voor de economie van het land', zegt Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), vandaag, woensdag 27 juli 2016, in de Ware Tijd.

Hij heeft op zijn beurt tegen de minister gezegd, dat indien de bushouders komende vrijdag nog niet zijn uitbetaald er hardere acties zullen volgen. Het verkeer in de binnenstad kan lamgelegd worden.

'Wie niet rijdt, zal niet uitbetaald worden voor de dagen waarop er niet is gereden. Dit is geen bedreiging, maar wij betalen op basis van de ritten die bij ons worden genoteerd', zei Guno Robertson, directeur van het NVB, eerder deze week in de Ware tijd. Hij had echter wel begrip voor de situatie van de bushouders. Voor de NVB rijden iets meer dan 150 bussen. Sommige zijn volgens Themen niet in staat de diensten nog meer te financieren en hun bussen zijn al uitgevallen.

Hakrinbank-directeur Bousaid tevreden over boekjaar 2015 ondanks iets minder winst

Bankdirecteur presenteert tijdens aandeelhoudersvergadering Jaarverslag 2015


'Wij kunnen rapporteren, dat onze bankinstelling overall bezien bevredigende resultaten heeft geboekt, hoewel deze iets beneden onze verwachtingen lagen. Het geconsolideerd balanstotaal steeg met bijna 9% tot Srd 2,45 miljard, deels als gevolg van de herwaardering van onze vreemde valuta activa en passiva na de devaluatie van de Surinaamse dollar op 18 november. De geconsolideerde winst vóór belasting nam af met 21% tot Srd 39,8 miljoen, wat ook lager was dan gebudgetteerd. De mindere uitkomst is vooral het gevolg van hogere personele voorzieningen en dotaties aan de voorziening kredietrisico’s.'

Woorden van algemeen directeur Jim Bousaid van de Hakrinbank maandagavond over het boekjaar 2015 tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders in de Royal Ballroom van hotel Torarica in Paramaribo.

De toegenomen omgevingsrisico's noodzaakten tot aanscherping van het risicomanagement en tot een prudent krediet intake beleid. Over het boekjaar 2015 zal een dividend in contanten van Srd 7,20 en een dividend in aandelen worden uitgekeerd. Voor elke veertig aandelen, wordt een nieuw aandeel verstrekt. De waarde van het dividend bedraagt Srd 17,22 oftewel 33% nettowinst per aandeel.
.


Er was, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 27 juli 2017, gisteravond veel discussie over de voordrachten van de regering, als grootste aandeelhouder voor het benoemen van Rabin Parmessar, Chantal Doekhie en Robert-Gray van Trikt als leden van de Raad van Commissarissen.

In 2015 kwam de algemene bedrijvigheid in Suriname onder steeds grotere neerwaartse druk te staan door externe en interne factoren. De productie ondervond hinder van zowel prijs- als volume-effecten. Eind november kwam zelfs een einde aan de productie en verwerking van bauxiet in ons land die in 1916 van start ging. Financiële risico’s werden geaccentueerd doordat vooral publieke beleidsvoerders te vaak onvoldoende alert reageerden op sterk verslechterende omstandigheden. Hierdoor namen de macro-economische uitdagingen toe, aldus Bousaid in het Jaarverslag.

De stagnerende groei van de wereldeconomie had invloed op de algemene bedrijvigheid. Een positieve ontwikkeling noemt de banktopper de investering van Newmont Mining Corporation in de nieuwe goudmijn in het Meriangebied in Oost-Suriname. Deze komt in september 2016 in productie en zal naar verwachting een bijzondere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land.

De situatie bij de agrarische exportproducten bleef onbevredigend. De productie van bananen door FAI daalde met 15%, doordat de productiviteit terugliep en een deel van de aanplant te Jarikaba aangetast werd door een virus. De concurrentie op de Europese markt bleef groot. De omzet en de exportwaarde daalden.

De rijstsector kampte met ernstige afzetproblemen, trage betalingen van afnemers en dalende wereldmarktprijzen. De productie nam iets toe maar de rentabiliteit van de padieboeren en pelmolenaars kwam verder onder druk te staan.

De malaise op de mondiale grondstoffenmarkten werkte negatief door op de productievolumes, de export en de investeringen van de minerale en olie-industrie van Suriname. Deze ontwikkelingen hadden merkbare gevolgen op de economie daar de grote mijnbouwbedrijven ongeveer 90% van de exportopbrengsten en 35% van de staatsinkomsten voor hun rekening nemen. De economische bedrijvigheid werd ook beïnvloed door de afvlakking van de groei van de bestedingen van bedrijven en de overheid.

Financieringsknelpunten deden zich gevoelen vanwege de sterk dalende overheidsinkomsten. De private sector ondervond hinder van het strakke monetaire beleid met betrekking tot de kredietverlening van banken. Als uitvloeisel van de geschetste ontwikkelingen zette de sinds 2013 merkbare vertraging van de reële groei van het bruto binnenlandse product zich voort en sloeg in 2015 om in een krimp van naar schatting 2%. De verwachting is dat ook in 2016 sprake zal zijn van een krimp in dezelfde orde van grootte, stelde de bankier.

Lichaam verdronken voetballer Apasie (29) geborgen uit Nickerierivier

Apasie was na een potje voetballen met vrienden gaan zwemmen in de rivier


Het lichaam van Kelly Apasie (29) is gisteravond rond tien uur geborgen in Wageningen. Een groep mensen was sinds zondag bezig met een zoekactie naar de man, zo bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 27 juli 2016. 

Apasie was speler van De Ster, kampioen van Nickerie.

Hij was zondag na een potje voetballen met vrienden gaan zwemmen in de Nickerierivier, bij de Ingi Broki in Wageningen. Op een gegeven moment was hij echter verdwenen. Zoekacties leverden tot gisteravond niets op.

Auto rijdt Fernandes Bakkerij aan Kernkampweg in Paramaribo binnen

Automobilist trapt in paniek na bijna aanrijding met auto op gaspedaal en niet op de rem


Een auto is dinsdagmiddag 26 juli 2016 het gebouw van de Fernandes Bakkerij aan de Kernkampweg in Paramaribo in gereden (zie foto's - Bron: Facebook). De bestuurder had kort ervoor bijna een auto aangereden, zo bericht het Dagblad Suriname.

Uit paniek heeft de bestuurder in plaats van op de rem op het gaspedaal getrapt waardoor de wagen vooruit schoot en in de bakkerij belandde.

De webeditie van de Ware Tijd bericht, dat om de schade te herstellen de zaak enige tijd wordt gesloten. Via een bericht op haar Facebookpagina (zie hieronder) maakte de bakkerij dit bekend.

Volgens de bekendmaking zal de zaak afhankelijk van de herstelwerkzaamheden op korte termijn worden heropend. Klanten zijn verwezen naar andere filialen op Noord, in Commewijne en Wanica. De leiding van het bedrijf was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Op diverse plaatsen in Suriname daken van huizen gerukt tijdens noodweer

Noodweer treft gebieden in districten Wanica, Commewijne en Paramaribo


Op verschillende plaatsen in het land zijn dinsdagmiddag 26 juli 2016 daken van huizen weggerukt tijdens een hevige onweersbui. Er zijn meldingen uit de districten Wanica, Paramaribo en Commewijne binnengekomen bij de politie, zo meldt Starnieuws. Getroffen locaties worden echter niet vermeld. 

De verschillende bestuursdiensten, politie, brandweer, het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en de EBS zijn bezig met het opnemen van de schade.

Bewoners die getroffen zijn, krijgen hulp aangeboden. Er is ook schade aan het elektriciteitsnet van EBS door omgevallen bomen. Starnieuws bericht verder dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gemeld en dat er ergens een boom op een huis terecht is gekomen.