maandag 1 augustus 2016

Helikopterpiloot van Bernie Ecclestone verdachte in ontvoeringszaak schoonmoeder Formule 1-baas in Sao Paulo

Ontvoerde schoonmoeder bevrijd door Braziliaanse politie


De helikopterpiloot van Bernie Ecclestone is opgepakt, omdat hij achter de ontvoering zou zitten van de schoonmoeder van de Formule 1-baas. Dat meldt de Britse krant Mirror vandaag, maandag 1 augustus 2016. De piloot zou het brein zijn achter de misdaad. 

De schoonmoeder werd eerder bevrijd door de Braziliaanse politie, meldden internationale media afgelopen nacht. Er zou geen losgeld zijn betaald.

Bij de politie-actie werden twee verdachten gearresteerd.

De 67-jarige Aparecida Schunck, moeder van Fabiana Flosi, was tien dagen geleden ontvoerd uit haar huis in Sao Paulo. Flosi trouwde in 2012 met de nu 85-jarige Ecclestone. De ontvoerders eisten 36,5 miljoen Amerikaanse dollar losgeld, omgerekend ruim 33 miljoen euro.


Familie Don Martina in gesprek met de MAN over mogelijke terugkeer

Don Martina en zijn zoons Steven en Robin braken in 2011 met de partij


De familie van Don Martina is op dit moment in gesprek met de MAN over een mogelijke terugkeer. Dit bevestigt zowel MAN-campagneleider Kenneth Gijsbertha als Steven Martina, de zoon van Don Martina, zo bericht vandaag, maandag 1 augustus 2016, de Amigoe.

Steven Martina was afgelopen zaterdag een opvallende aanwezige bij de presentatie van de MAN-kandidaten voor de komende verkiezingen. Tussen de MAN en Don Martina, een van de oprichters van de partij, kwam het in 2011 tot een opvallende breuk. Don Martina, en ook zijn zoons Steven en Robin, braken met de partij, omdat zij zich niet meer herkenden in de partij. Hij had verder ook kritiek op de opstelling van de MAN in de toenmalige coalitie met PS en de MFK.

Een jaar later zou de regering vallen, na de verkiezingen kwam de MAN niet meer terug in de coalitie.

Drie weken geleden verklaarde MAN-leider Hensley Koeiman nog tegenover de Amigoe, dat er binnen de partij enorm veel waardering en respect bestaat voor Martina en de partij haar mede-oprichter er graag bij wilde hebben.

Volgens Koeiman betrof het een project dat de MAN graag op een succesvolle wijze wilde afronden. Inmiddels bevestigt zowel Gijsbertha als Steven Martina dat er gesprekken gaande zijn. In dit kader is Steven Martina ook door de partij uitgenodigd om op 26 augustus als gastspreker op te treden tijdens een fondsenwervingsactiviteit van de blauwe partij, waar hij een toespraak zal houden over het economisch potentieel van Curaçao.

Een groot verschil bij de MAN tussen nu en 2011, is het feit dat de partij nu niet meer wordt geleid door Charles Cooper. Die brak enige tijd terug met de partij, ook al omdat hij zich niet meer herkende in de blauwe partij. Cooper heeft samen met een groep ontevreden oud-MAN-leden een nieuwe politieke partij opgericht, PAS.

Jeugdwerkloosheid op Curaçao gedaald in eerste helft 2016

Ten opzichte van 2015 is jeugdwerkloosheid 1e helft 2016 gedaald van 29,7 naar 26,3 gedaald


De jeugdwerkloosheid (15-24 jaar) is ten opzichte van vorig jaar gedaald van 29,7 naar 26,3 procent in de eerste helft van 2016. Het werkloosheidspercentage is ten opzichte van 2015 (11,7 procent) nagenoeg ongewijzigd gebleven en bedraagt 11,3 procent van de beroepsbevolking in de eerste helft van 2016. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd, zo schrijft de Amigoe vanmiddag, maandag 1 augustus 2016. 

Het CBS heeft, voor de eerste keer, in maart en april 2016 het AKO gehouden. Het AKO is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat het CBS vanaf 1987, in de maanden september en oktober, jaarlijks uitvoert met het doel om de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. Het betreft onder andere ontwikkelingen in het werkloosheidspercentage, de participatiegraad, de omvang van de werkende bevolking en de omvang van de werkzoekende bevolking. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn echter niet statisch.

De omvang van de werkende- en de werkzoekende bevolking kan – afhankelijk van verschillende factoren – toenemen, ongewijzigd blijven of afnemen. Voorbeelden van factoren die de arbeidsmarkt kunnen beïnvloeden zijn demografische factoren, het aantal beschikbare vacatures en ontwikkelingen van de economie. Naast deze factoren is bekend dat de arbeidsmarkt ook kan fluctueren naar aanleiding van seizoenen.

Op Curaçao hebben we echter niet te maken met seizoenen, maar mogelijk wel met periodes waar het vraag naar en aanbod van arbeid kan stijgen of dalen, zoals periodes waarbij meer toeristen het land bezoeken of vakantieperiodes.

Het is onbekend of de arbeidsmarkt op Curaçao fluctueert binnen één jaar. Daarom is dit jaar voor het eerst een AKO gehouden in de eerste helft van het jaar, naast het reguliere AKO dat uitgevoerd gaat worden in september en oktober, om inzicht te krijgen in de bewegingen op de arbeidsmarkt binnen één jaar.

De resultaten van het eerste AKO in 2016 zullen gepresenteerd worden samen met de resultaten van het tweede AKO in 2016 waar een algeheel beeld gegeven zal worden van de aanbodzijde van de arbeidsmarkt op Curaçao voor dit jaar met de eventuele bijbehorende fluctuaties.

Politie Curacao doet invallen in appartementen in verband met recente liquidaties

Drie Curaçaose mannen (21, 30 en 33) aangehouden en een Venezolaanse vrouw (25)


Deze dagen is de politie extra druk mede naar aanleiding van de recente liquidaties. Op zoek naar illegale wapens werden zaterdagmiddag door het Arrestatie Team en de marechaussee invallen gedaan in twee appartementen in een gallery in Santa Maria, zo bericht Paradise FM vandaag, maandag 1 augustus 2016. 

Daarvóór was een auto aangehouden met bewoners van die appartementen. In de auto werden een pistool en een doos met scherpe patronen gevonden. Ook werd marihuana aangetroffen.

Daarna werd in de appartementen een tweede pistool gevonden – een Baretta -, plus marihuana, hash en attributen om drugs te bewerken.

Drie Curaçaose mannen van 21, 30 en 33 jaar werden aangehouden en een Venezolaanse vrouw van 25. Ze werden voorgeleid en zitten nu vast.

Landsrecherche Curaçao onderzoekt aangiftes MFK tegen Pais-leden, MAN-leider en Cft-voorzitter

Aangiftes direct gevolg veroordeling MFK-Statenlid Thodé voor schending ambtsgeheim


Naar aanleiding van de aangiftes die advocaat Chester Peterson op 19 januari namens politieke partij MFK indiende tegen Pais-leden Alex Rosaria (leider), Marcolino ‘Mike’ Franco (Statenvoorzitter) en ook tegen MAN-leider Hensley Koeiman en Cft-voorzitter Age Bakker, heeft procureur-generaal Guus Schram de Landsrecherche opdracht gegeven een feitenonderzoek te doen. Dat meldt woordvoerder Norman Serphos van het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd, aldus de Amigoe vandaag, maandag 1 augustus 2016.

De aangiftes kwamen nadat MFK-Statenlid Amerigo Thodé veroordeeld werd voor schending van ambtsgeheim. Met die aangiftes wil MFK testen of het Openbaar Ministerie met twee maten meet. MFK eist dat ook bovengenoemde personen strafrechtelijk vervolgd worden voor het schenden van ambtsgeheim.

Volgens Thodé hebben deze personen dezelfde strafbare feiten gepleegd, namelijk schending van ambtsgeheim (overtreding van artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht, en schending van artikel 58 en 59 van het Reglement van de Orde van de Staten), en dat het OM al hiertegen had moeten optreden. 'Gelijke monniken, gelijke kappen', benadrukte hij eerder. De aangifte werd onderbouwd met een lang verslag van diverse uitspraken en publicaties, gedaan door de genoemde personen, en is ondertekend door MFK-leider Gerrit Schotte, secretaris-generaal Sithree van Heydoorn en voorzitter Dorothy Pieters-Janga.

Zo wordt aangehaald dat Rosaria als lid van de Vaste Commissie van Financiën van de Staten en die de besloten vergadering van 4 september 2014 tussen deze commissie en het Cft voorzat, net als Franco opzettelijk en bovendien vóór de uitspraken van Thodé, al geheime informatie publiekelijk heeft gemaakt op de Pais-website op 5 september.

Manuel heeft tijdens diezelfde besloten vergadering foto’s gemaakt van de aanwezigen, die later in de media werden gepubliceerd. Bovendien heeft Bakker zelf ook tijdens diverse interviews geheime informatie over de besloten vergadering openbaar gemaakt. Koeiman heeft hetzelfde gedaan en MFK haalt een artikel in ochtendkrant Extra aan van 5 september 2014 en een radio-interview bij Radio Mas op dezelfde dag, die het OM al in zijn bezit heeft, als bewijs hiervoor.

De Landsrecherche zal dus een feitenonderzoek doen en pas dan kan het OM een beslissing nemen over de volgende te nemen stappen. Beroepszaak Verder zullen drie rechters van het hof zullen over twee weken het door Thodé ingestelde beroep tegen zijn vonnis behandelen.

Klikt u hier voor de rest van dit bericht.

Record aantal partijen en personen zich aangemeld voor verkiezingen Staten Curaçao 30 september

Achttien personen en partijen hebben zich gemeld bij Hoofdstembureau


Tot gisteravond hadden achttien personen of organisaties documenten opgevraagd bij het Hoofdstembureau om volgende week maandag een kandidatenlijst in te kunnen leveren voor het meedoen aan de verkiezingen van 30 september. Dit bevestigt Raymond ‘Pacheco’ Römer, voorzitter van het Hoofdstembureau. Onder de partijen die zich hebben aangemeld bij het Hoofdstembureau is de FOL nog niet meegerekend. De oranje partij heeft pas gisteren aangegeven aan de verkiezingen mee te zullen doen, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 1 augustus 2016.

In de afgelopen dagen werden partijen die interesse hebben om aan de komende verkiezingen mee te doen, opgeroepen om bij het Hoofdstembureau langs te gaan voor het ophalen van de vereiste documenten. Volgens Römer heeft een record aantal partijen en personen zich aangemeld. Tot gisteravond waren dit er achttien, terwijl rekening wordt gehouden met de FOL en met eventuele andere partijen die zich in de komende periode zullen aanmelden.

Het Hoofdstembureau heeft voor morgenmiddag een bijeenkomst gepland voor alle partijen die de verkiezingsinformatie hebben aangevraagd. Tijdens deze bijeenkomst zal het Hoofdstembureau hen informeren over de wijze waarop volgende week maandag de kandidatenlijsten moeten worden ingeleverd. Het belooft een hele drukke dag te worden volgende week maandag bij het gebouw van Publieke Zaken/Kranshi in Otrobanda.

'Wij hebben nog nooit zoveel partijen meegemaakt. Maar, de lijsten kunnen volgens de wet alleen tussen negen uur 's morgens en vier uur 's middags worden ingediend. Het gaat om 420 minuten. Als wij straks twintig partijen krijgen dan heeft elke partij 21 minuten de tijd om haar kandidatenlijst in te leveren. En dan is er geen tijd voor pauzes of dergelijke. Je bent de hele dag bezig.'

De volgorde waarin de partijen hun kandidatenlijsten gaan inleveren zullen de partijen zelf onderling moeten bepalen gezien het feit dat er een recordaantal partijen wordt verwacht. 'Het zal waarschijnlijk inhouden dat de partijen lootjes moeten gaan trekken. Komen zij er niet uit dan zal het Hoofdstembureau zelf moeten beslissen in welke volgorde de partijen langskomen', aldus Römer vanochtend.

Pas volgende week zal het duidelijk worden hoeveel partijen zich bij Kranshi zullen melden. Maar, dat er een recordaantal partijen zich zal melden is wel duidelijk. Ter vergelijking: vier jaar geleden dienden negen partijen hun kandidatenlijst in om aan de verkiezingen mee te kunnen doen. Uiteindelijk deden acht partijen mee aan de verkiezingen die indertijd op 19 oktober 2012 werden gehouden.

Extra veiligheidsmaatregelen op en rond Schiphol blijven van kracht

Mensen die naar Schiphol reizen moeten rekening houden met controles en oponthoud


De extra veiligheidsmaatregelen op en rondom de luchthaven Schiphol blijven de komende tijd van kracht. Dat is vandaag, maandag 1 augustus 2016, besloten door de zogeheten driehoek (burgemeester, Hoofdofficier van Justitie en Koninklijke Marechaussee/politie) van de gemeente Haarlemmermeer in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat liet de gemeente vanavond, Nederlandse tijd, weten, zo berichten diverse media in Nederland, waaronder de Telegraaf. 


Wat 'de komende tijd' inhoudt is niet bekendgemaakt. Vrijdag kwam 'een signaal dat betrekking heeft op de luchthaven' binnen; op en rond Schiphol werden vanaf zaterdag extra maatregelen getroffen. Die golden al vanaf het begin tot nader order en worden dus nog niet opgeheven.

De extra controles leidden tot files op de toegangswegen naar Schiphol.

'Het uitgangspunt van de driehoek blijft dat mogelijke risico’s voor reizigers en werknemers op een verantwoorde wijze worden beheerst en de activiteiten op Schiphol zoveel mogelijk kunnen doorgaan. De driehoek is van oordeel dat dat met de extra maatregelen het geval is', aldus de gemeente.

Net als de afgelopen dagen blijven de luchthaven en het omliggende gebied toegankelijk en gaan alle activiteiten door, stelt de gemeente. Mensen die naar Schiphol reizen, met trein of auto, moeten de komende periode rekening blijven houden met steekproefsgewijze controles door de Koninklijke Marechaussee rond de luchthaven.

Nog steeds storingen op landelijk internetverkeer

Storing zou worden veroorzaakt op Martinique


Het landelijke internetverkeer ondervindt nog steeds stremming. Het Telecommunicatiebedrijf Telesur laat vandaag, maandag 1 augustus 2016, via een persbericht weten, dat de storing zich voordoet op Martinique. Deze is van invloed op het landelijke internetverkeer. 

Technici van Telesur zijn in nauw contact met partners op Martinique.

Verwacht wordt dat de storing vóór middernacht zal zijn opgeheven. Het bedrijf biedt zijn verontschuldigingen aan voor het ontstane ongerief en doet op alle gebruikers om verantwoord om te gaan met de beschikbare bandbreedte.

BOG reageert terughoudend op Braziliaanse berichten over muskietensoort die wellicht ook zikavirus overbrengt

'We hebben het ook gehoord en mocht het zo zijn, dan hebben wij erg veel werk' 


'We hebben het ook gehoord en mocht het zo zijn, dan hebben wij erg veel werk.' Zo reageert Lesley Resida, directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), vandaag, maandag 1 augustus 2016, in de Ware Tijd op berichten uit Brazilië dat naast de bekende Aedes Aegypti-muskiet ook de Culex quinquefasciatus-muskiet vermoedelijk overbrenger van het zikavirus is.

In Brazilië is het virus aangetroffen in de ‘Culex’ zoals deze muskiet kortweg wordt genoemd. Het slechte nieuws is dat die twintig keer meer voorkomt dan de Aedes Aegypti, nachtelijk actief is en in vuil water broedt.

Resida is beducht, maar loopt nog niet te hard van stapel. 'Er zijn nog wat vragen die beantwoord moeten worden. Onder andere of die Culex lang genoeg met het virus leeft om ook als drager aangemerkt te worden. En in hoeverre is deze muskiet in staat het virus effectief over te brengen?'

In elk geval is binnen het BOG wel een voorzichtige discussie gestart over hoe op te treden. Resida geeft aan, dat als de Culex inderdaad ook als drager wordt geïdentificeerd, dit de bestrijding over een totaal andere boeg zal gooien. 'Je zou de bewustwording erg omhoog moeten brengen, want daar waar de Aedes Aegypti alleen in schoon water broedt, doet de Culex dat in vuil water. Dat wil zeggen dat een totaal andere aanpak nodig is. Je zal zoveel als mogelijk in waterwegen het water stromend moeten maken.'

Daarbovenop komt ook dat deze muskiet resistent is tegen vele pesticiden.

Personeel EBS krijgt gevraagde loonsverhoging van Srd 500 per maand bruto

Bond en directie bereiken principe-akkoord


Werknemers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) zullen een salarisverhoging van Srd 500 bruto per maand krijgen. Tijdens diverse gesprekken had de directie onder leiding van Rabin Parmessar de bond binnen het bedrijf te kennen gegeven, dat het gevraagde bedrag te hoog was. 

Aangezien er geen overeenkomst bereikt kon worden, had de directie de Bemiddelingsraad ingeschakeld. Dit zette kwaad bloed bij de bond, onder leiding van Steve Geerlings, die een staking voor vandaag had afgekondigd. Starnieuws bericht vanochtend, maandag 1 augustus 2016, te hebben vernomen, dat namens het Kabinet van de President, raadsadviseur Ramon Abrahams, samen met president-commissaris Patrick Peneux, aan de zaak heeft getrokken. Uiteindelijk is een principe-akkoord bereikt.

Bond en directie zijn het erover eens geworden, dat het bezuinigingstraject verder moet worden doorgevoerd. Parmessar verblijft overigens in het buitenland.

De overige directieleden hebben uiteindelijk samen met Abrahams, Peneux en de bond overeenstemming bereikt. Het principe-akkoord zou tijdens een algemene ledenvergadering vanochtend worden voorgelegd aan de leden.

Personeel van de EBS had een maximum (cap) van 3000 kilowattuur (kWh). Hierop kregen de EBS'ers 80% korting. Er werd 20% betaald op basis van een oud tarief, waardoor in feite stroomverbruik gratis was. Dit was door de jaren heen afgedwongen als een looncorrectie. Deze hoeveelheid is nu teruggebracht naar 1500 kWh. De 80% korting geldt nog steeds, maar op basis van het tarief dat nu voor iedereen geldt.

Film 'Havana Moon - The Rolling Stones Live in Cuba’ gaat op 23 september in première

Nog niet bekend of de eenmalige vertoning ook op Curaçao plaatsvindtDe film ‘Havana Moon - The Rolling Stones Live in Cuba’ over het historische concert van de rockgroep dit jaar op Cuba, gaat op 23 september in première. Music Screen verzorgt de distributie in meer dan duizend bioscopen in Europa, Australië, Rusland, Japan en Latijns-Amerika. De film wordt maar één keer in de bioscoop vertoond, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 1 augustus 2016.


De registratie van het concert was in handen van Paul Dugdale. ‘Havana Moon’ is in de woorden van bestuursvoorzitter David Pope een oase van fantastisch ‘surround sound’ met super ‘highdefinition’ beelden, de kijker heeft het gevoel bij het concert zelf aanwezig te zijn.

Het is nog niet bekend of de eenmalige vertoning ook op Curaçao plaatsvindt.

Dit jaar financierde Gregory Elias van Fundashon Bon Intenshon het gratis concert van de Stones op Cuba op 25 maart. Er kwamen 60.000 bezoekers naar het gratis concert.


Twee ministeries Curaçao slaan handen ineen voor hulp aan jonge kinderen bijstandsmoeders

Ministers Dick (OWCS) en Larmonie-Cecilia (SOAW) tekenen een protocol


Minister Dick van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport (OWCS) en minister Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) hebben een protocol getekend voor hulp aan jonge kinderen van bijstandsmoeders. De moeders met een bijstandsuitkering krijgen ook hulp aangeboden om hen te helpen met hun verder ontwikkeling. Het protocol heeft als doel om de kwaliteit van leven te verhogen van kinderen van vier maanden tot vier jaar, het gaat om peuters met een moeder die in de bijstand zit. Dit meldt het Antilliaans Dagblad maandag 1 augustus 2016.

De kwaliteit van leven van deze moeders moet ook verbeterd worden. De moeders krijgen een subsidie van 600 gulden voor ieder kind in de categorie vier maanden tot vier jaar. De subsidie is om deze kinderen vijf keer in de week naar de pre-schoolse opvang te sturen. De moeders krijgen een scholing om hen voor te bereiden op hun instroom of herintreding op de arbeidsmarkt. Zij worden ook getraind via het zogeheten ‘Lifelong Learning Programme’ (LLP).

De ministeries zetten zich ook in om de begeleiders bij de pre-schoolse opvang verder te professionaliseren.

Het protocol is gebaseerd op de visie van internationale organisaties als zoals de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), UNESCO en UNICEF die pleiten voor een solide basis voor de ontwikkeling van gezinnen, de zorg, opvoeding en arbeid. Veel kinderen op Curaçao hebben een slechte startpositie. Er zijn zelfs kinderen die tijdens de zwangerschap al niet goed gevoed worden, dat heeft ernstige gevolgen voor hun fysieke en geestelijke ontwikkeling

De aanstaande moeders moeten meer aandacht en vorming krijgen om te voorkomen dat zij kinderen krijgen met een fysieke, geestelijke of emotionele achterstand. Ouders in de bijstand zijn vaak niet goed voorbereid om hun kinderen te begeleiden om te voorkomen dat zij in hetzelfde patroon als de vader of moeder herhalen.

De lage lonen in de pre-schoolse opvang hebben effect op het functioneren van het personeel en motivatie. Dit heeft weer negatieve gevolgen voor de peuters die de opvang bezoeken. De plannen moeten op de lange termijn ervoor zorgen dat kinderen in een sociaal zwakke omgeving een goede basis krijgen om te voorkomen dat zij later drop-outs worden en in de criminaliteit belanden. Ook moeten de plannen ertoe leiden dat ouders in de bijstand betere kansen krijgen om uiteindelijk een baan te vinden.

Coalitepartij Staten Curaçao PAR wil dat financiële bevoegdheid Marvelyne Wiels per direct wordt ingetrokken

'Slecht financieel beleid van publieke fondsen is een doodzonde'


Gezien de meest recente onthullingen omtrent het beleid van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) bij het Curaçaohuis in Den Haag, is coalitiepartij PAR van mening, dat zij niet langer toegang moet hebben tot de fondsen die voor haar beschikbaar zijn. In een officiële brief doet de partij dan ook een dringend beroep op minister José Jardim van Financiën om de financiële bevoegdheid van Wiels per direct in te trekken, aldus vandaag, maandag 1 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

In de brief, gedateerd 31 juli 2016, schrijft PAR-leidster Zita Jesus-Leito, dat haar fractie van mening is dat slecht financieel beleid van publieke fondsen - en zeker als dit bewust gebeurd - een doodzonde is.

'Daarom waren wij onaangenaam verrast toen wij kennisnamen van het feit dat de premier al meer dan een maand beschikt over het Soab-rapport, waarin melding wordt gemaakt van slecht financieel beleid en zelfs verduistering van publieke fondsen door de Gevolmachtigde minister in Den Haag. Blijkbaar had de minister-president andere prioriteiten en heeft hij geen kennisgenomen van de inhoud. Dit houdt in dat de Gevolmachtigde minister vijf weken langer heeft gedaan wat ze wil met het geld van de Curaçaose bevolking. Dit betekent dat de premier mogelijkerwijs zelfs strafbare feiten door de Gevolmachtigde minister heeft gefaciliteerd', aldus Jesus-Leito.

Klikt u hier om het gehele bericht te lezen.

Nieuwe SKAIH-school te Emmastad, Curaçao, is opgeleverd voor gebruik nieuw schooljaar

Ministerie van OWCS heeft vernieuwing van andere scholen nagenoeg afgerond


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) meldde afgelopen zaterdag in een persbericht, dat de nieuwe SKAIH-school in Emmastad is opgeleverd voor gebruik in het komende schooljaar. Ook is de vernieuwing van andere scholen nagenoeg afgerond. Met de bouw- en renovatieprojecten is in totaal negentien miljoen gulden gemoeid. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 1 augustus 2016.

Het ministerie van OWCS stelt in haar persberichtm dat de bouw van de SKAIH-school in Emmastad, waarmee in 2014 werd aangevangen, zes miljoen gulden heeft gekost. De directie richt momenteel het gebouw in, zodat de nieuwe school met het komende schooljaar in gebruik kan worden genomen.

Ook meldt OWCS als voortgang van andere projecten dat het dak van het Radulphus College recent is gerenoveerd en dat het onderhoud bij het Kolegio Alejandro Paula (voorheen Peter Stuyvesant College, red.) en Nildo Pinto voor respectievelijk 85 en 90 procent is afgerond.

Verder is volgens Onderwijs de renovatie van het Goslinga vsbo in Otrobanda voor meer dan de helft gevorderd en wordt oplevering van die school in de eerste twee maanden van volgend jaar verwacht. Ook de renovatie van het Jacques Fernandi sbo, waarbij diverse nieuwe ruimtes zijn aangebouwd, bevindt zich in de afronding. In totaal is er negentien miljoen gulden uitgegeven aan de nieuwbouw en vernieuwing van de schoolgebouwen en bijbehorende sportfaciliteiten.

Volgens het ministerie van OWCS waren de vernieuwingen hard nodig om voor de Curaçaose leerlingen een prettige omgeving voor onderwijs en naschoolse activiteiten te creëren.

Kansen ontdekken op Curaçao tijdens handelsmissie

Internationaal Ambitieus organiseert van 17 tot en met 19 oktober handelsmissie naar CuraçaoCuraçao biedt naast zon, zee en mooie stranden ook vele zakelijke mogelijkheden voor ondernemers. Curaçao kent vele voordelen voor ondernemers, zoals de Taxholidays, ondernemen vanuit de E-zones (2% winstbelasting), exportfaciliteitenregeling (3,2% winstbelasting) en de handelsverdragen met de EU (LGO), die gelden voor Curaçao als onafhankelijk land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, zo meldt de organisatie Internationaal Ambitieus in Almere vandaag, maandag 1 augustus 2016, in een persbericht. 

Daarnaast bestaat er ook een handelsverdrag tussen Curaçao en de Verenigde Staten (CBI). Op deze manier hebben ondernemers de mogelijkheid om te exporteren vanuit Curaçao naar Europa en Noord-Amerika met navolging van de geldende voorwaarden.

Deze feiten maken het zeer interessant voor ondernemers om de mogelijkheden te onderzoeken om op of via Curaçao te ondernemen. Van 17 tot en met 19 oktober 2016 organiseert Internationaal Ambitieus een handelsmissie naar Curaçao, in samenwerking met Business Connection Curaçao en Eagle -Eye Careers.

Internationaal Ambitieus is het enige consultancyplatform dat ondernemers binnen de negen landen waar Nederlands één van de voertalen is, zakelijk verbindt. Organisatoren, Silvino Seymor en Pascal Fredrik, zijn dagelijks in gesprek met ondernemers die internationaal willen ondernemen. Het is de heren opgevallen dat de ondernemers uit Suriname hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden om op deze manier door de economische crisis heen te komen. Bij de ondernemers uit Nederland, is met name de band binnen het Koninkrijk en de gunstige vestigingsvoorwaarden een belangrijke reden. Daarentegen is Curaçao minder bekend in België, maar biedt het veel kansen om uit te breiden naar Latijns-Amerika.

Door de vier talen die op Curaçao worden gesproken heerst er een internationale mindset. Men spreekt er Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments. Vanwege de gunstige ligging wordt Curaçao vaak aangemerkt als springplank naar Latijns-Amerika. Deze markt telt meer dan 460 miljoen potentiële consumenten, met opkomende markten als Mexico en Colombia. Internationaal netwerk.

Op dit moment hebben zich reeds 18 ondernemers aangemeld uit België, Nederland en Suriname. Door het internationale karakter van de missie, wordt het voor ondernemers zeer interessant om een internationaal netwerk op te bouwen met de deelnemers en het netwerk van potentiële zakenpartners dat wordt opgebouwd op Curaçao.

'De president kondigt aan dat hij de koers omlaag zal brengen en daarna hoor je niks meer van hem'

'Coalitie wil niet praten over verval in de gezondheidszorg, maar het is de realiteit'

Zorgen bij vakbondsman Berenstein over situatie in Suriname


De voorzitter van vakcentrale C-47, Robby Berenstein, vraagt zich af hoe het verder moet in het land. 'Mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk. De president kondigt aan dat hij de koers omlaag zal brengen en daarna hoor je niks meer van hem. De koers is alleen maar verder omhoog gegaan en de inflatie is bijkans 64%. De mensen pinaren. Er is haast geen rek meer bij bedrijven om werknemers tegemoet te komen', zegt Berenstein vandaag, maandag 1 augustus 2016, op Starnieuws. 

De vakbondsleider vindt, dat verhaal gehaald moet worden bij de regering. Het beleid dat wordt gevoerd heeft vreselijke gevolgen voor de samenleving. 'In alle sectoren is verval te zien. De coalitie wil niet praten over verval in de gezondheidszorg, maar het is de realiteit. Mensen kunnen bepaalde medicijnen niet krijgen op basis van de verzekering. Je moet er keihard voor betalen. Velen hebben het geld daar niet voor', stelt Berenstein.

Hij vindt dat het hoofd niet in het zand moet worden gestoken, want de situatie in de gezondheidszorg is alarmerend. Bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) moest actie gevoerd worden, omdat het personeel te laat is uitbetaald. Artsen, specialisten en crediteuren hebben nog geen geld gekregen.

Diverse ziekenhuizen moeten elke maand schuiven om minimale zaken te kunnen realiseren. Berenstein voert aan dat het land in een crisis is, maar dat de regering lijkt de situatie totaal niet in de hand te hebben. Bij verschillende bedrijven zijn onderhandelingen gaande over een collectieve arbeidsovereenkomst.

De suppletoire begroting voor dit jaar is ingediend bij De Nationale Assemblee, maar die is al achterhaald door de koers en de inflatie. 'Ik vraag mij af wat de regering te zeggen heeft aan het volk, want mensen hebben het verschrikkelijk moeilijk. Augustus en september zijn dure maanden, want kinderen hebben vakantie en er moeten spullen gekocht worden voor het nieuwe schooljaar.'

Actie leden bond EBS is van de baam

Bond OWOS en de EBS bereiken overeenstemming over geschilpunten


De aangekondigde actie van de EBS Werknemers Organisatie (OWOS) voor vandaag is afgeblazen. Een principe-akkoord werd gisteravond bereikt met de directie van de EBS. Het resultaat wordt vanochtend voorgelegd aan de leden. De directie van de EBS en bondsvoorzitter Steven Geerlings laten vanochtend, maandag 1 augustus 2016, in een persbericht weten, dat partijen elkaar hebben gevonden. 

De EBS en OWOS hebben de afgelopen maanden onderhandeld over de collectieve arbeidsovereenkomst. Er was geen overeenstemming bereikt over de loonsverhoging en enkele secundaire eisen. De directie besloot de Bemiddelingsraad in te schakelen om uit de impasse te geraken.

De OWOS kondigde hierop een algehele staking aan voor vandaag. Directie en bond delen nu mee dat, het afgelopen weekend de plooien tussen de EBS en OWOS zijn gladgestreken. Er is overeenstemming bereikt over de resterende punten.

Aangegeven wordt dat de reeds ingeslagen weg van bezuinigingen moet worden voortgezet. In het licht van de bezuinigingen die per januari 2017 rond moeten zijn, is de principe-overeenkomst getekend.

Meteodienst Curaçao geeft code geel uit

Zware buien worden verwacht met onweerDe Meteorologische Dienst (Meteo) van Curaçao heeft een code geel uitgegeven voor mogelijk zware buien. Volgens de Meteo is er een kans van 30 procent dat er morgen zware buien over het eiland zullen trekken, aldus Paradise FM zondagavond 31 juli 2016.

Deze zware buien kunnen plaatselijk voor wateroverlast zorgen. De mogelijke neerslag heeft te maken met een zogenoemde tropical wave. Deze heeft al fikse buien veroorzaakt op onder meer Sint Maarten.

De neerslag kan morgenochtend ook gepaard gaan met onweer.

Wat zit er achter het scalian-gedoogbeleid van minister Dodson?

Heeft de bewindsman en/of hebben personen binnen regeringskringen privébelangen in die sector?

De curieuze handel en wandel van Dodson in scalianaffaires Afobaka stuwmeer, Sarakreekgebied en Marowijnerivier


Minister Regilo Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen houdt er met betrekking tot de aanwezigheid van goudpontons/scalians in het Sarakreekgebied (die eerst met de nodige poeha en ophef en publicitaire aandacht van het Afobaka stuwmeer werden verwijderd, in beslag genomen zelfs, maar korte tijd daarna gewoon hun werkzaamheden mogen voortzetten in dat Sarakreekgebied, aan de onderzijde van het stuwmeer) en op de Marowijnerivier, een eigenaardig beleid op na. Een beleid dat bij menig Surinamer – begrijpelijk – kan leiden tot de vraag of er wellicht een verband is tussen dat vreemde beleid en enige persoonlijke betrokkenheid van deze bewindsman en/of personen in regeringskringen bij die (scalian)wereld, naast het innen van forse belastinggelden voor de staat Suriname...


Scalianhouders mogen naar hartelust hun werkzaamheden van Dodson verrichten, terwijl het mijnen in open wateren in Suriname bij wet is verboden. Dat de eigenaren van die goudpontons toch wordt toegestaan om te mijnen, moet een reden hebben, daar moet iets achter zitten. Die indruk en die gedachte worden versterkt terugblikkend op de gang van zaken sinds september 2015 rond de scalians die hun voor de biodiversiteit vernietigende activiteiten uitvoerden op het Afobaka stuwmeer en die die maand door Dodson – in aanwezigheid van camera's en microfoons van uitgenodigde media – gemaand werden het stuwmeer te verlaten, maar uiteindelijk werden toegestaan om gedurende twee jaren te werken in het Sarakreekgebied aan de onderzijde van het stuwmeer.

'Fenomeen scaliantes op stuwmeer is definitief ten einde'
'Het is medio september 2015. Ik kan u de verzekering geven dat het fenomeen scaliantes op het stuwmeer definitief ten einde is.' Daadkrachtige woorden van Dodson tijdens een persconferentie op 15 september in het ministerie, woorden die enige tijd later geen enkele betrouwbare waarde bleken te hebben gehad.
De drijvende goudfabrieken werden 15 september in beslag genomen en de eigenaren werden verantwoordelijk gesteld voor de schade aan het milieu. De pontons werden weggesleept naar een centrale plek om ontmanteld te worden. Dodson ontving de nodige lovende woorden voor zijn doortastende optreden tegen de scalians. Zo vond het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, dus uit de oppositie, de minister 'dapper en moedig'.

Dodson liet op 5 oktober 2015 weten, dat de negen scalians die van het stuwmeer waren verwijderd, geen goudactiviteiten meer mochten ontplooien op open water. Tijdens een gesprek met de eigenaren van de goudpontons, kwamen juridische aspecten ter tafel en werd gezocht naar oplossingen. Zij kregen concessies aan land in het vooruitzicht gesteld en de scalians dienden te worden ontmanteld. Het zou uiteindelijk gaan om vier scalianhouders. De goudpontons zouden naar de Marowijnekreek gaan, waar ze ontmanteld zouden gaan worden. 'Alle pontons zullen via een gps-systeem gecontroleerd worden. Niemand zal stiekem meer kunnen dredgen op water', zei Dodson.

Maar, daarmee was de scaliankwestie nog geenszins tot een einde gekomen. Zes scalianhouders vroegen eind oktober de procureur-generaal om hun zaak buiten proces af te handelen en dat verzoek werd gehonoreerd. Elke scalianeigenaar moest een boete gaan betalen wegens overtreding van de Mijnbouwwet. Na betaling van de boete zou het Openbaar Ministerie overgaan tot teruggave van de scalians, die aan de ketting lagen bij het dorp Lebi Doti.

Maar, had minister Regilio Dodson niet gezegd dat de scalians ontmanteld zouden worden? Na betaling van de boete, die totaal in miljoenen Srd's liep, konden de eigenaren weer kunnen beschikken over de goudpontons. En weer was de reactie van de bewindsman, dat de scalianhouders die op het stuwmeer hadden gewerkt, een concessie aan land zouden krijgen.
Hij zei verder, dat het teruggeven van de pontons aan voorwaarden verbonden was en dat afspraken zwart op wit waren vastgelegd. Binnen een jaar moeten de scalians ontmanteld worden. Op weg naar hun nieuwe locatie mogen ze in de kreek dredgen. Bij de locatie aangekomen, moeten de pontons worden ontmanteld.

In de eerste week van november kreeg een en ander een vreemde wending. De eigenaren van de pontons – Peneux van JPP International NV, Soenil Kalloe van Maxi Goldmining en Moreira Santos van Armadillo Mining NV, die samen negen scalians op het stuwmeer hadden - begonnen te dreigen de Staat voor de rechter te dagen. 

'We hebben alle bewijs om aan te tonen dat wij niet illegaal op het stuwmeer bezig waren. Iedereen was op de hoogte, het werd gedoogd', zei Pieter Peneux namens de eigenaren. Uit documenten werd duidelijk, dat de scalians en hun werkzaamheden gedoogd werden door de overheid, de lokale bevolking, de Belastingdienst en de Commissie Ordening Goudsector (COG). Op dat moment, de eerste week van november, lagen de scalians al ruim twee maanden aan de ketting Lebi Doti. De eigenaren waren geenszins van plan om de hen opgelegde boete te betalen. 'Dat vertikken wij, omdat op grond van alle bewijzen die we hebben het moeilijk is aan te nemen, dat wij deze boetes moeten betalen. We hebben altijd geprobeerd zaken legaal te doen', zei Peneux, die verder ook nog eens beweerde, dat de scalians niet vernietigend bezig zijn geweest op het stuwmeer. 'We hebben altijd bij kreken gewerkt en niet hard op het stuwmeer. Ik kan bewijzen, dat waar de scalians gewerkt hebben het gebied na zes weken weer schoon is. Met kwik werken we niet. Wij halen juist met het zuigen van het materiaal het kwik uit de bodem, kwik dat door de goudzoekers op land in het water is terechtgekomen. We maken juist schoon.'

Scalians mogen twee jaren mijnen in Sarakreekgebied...
Na november werd het even stil rond de stuwmeer-scalians. Maar, op 1 januari 2016 werd bekend dat drie eigenaren van scalians toestemming hadden gekregen van Dodson om in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek in Brokopondo te mogen dredgen. Het ging om Pieter Peneux van JPP International NV, Soenil Kalloe van Maxi Goldmining en Moreira Santos van Armadillo Mining NV. Vijf scalians mogen in het hun toegewezen gebied opereren. Plotseling bleek er geen sprake meer te zijn van concessies op land. Het zag er dan ook naar uit, dat de regering toch weer goudzoeken in open water ging gedogen, terwijl dat bij wet is verboden.
Dodson bevestigde, dat de drie ondernemers vooruitlopend op een nog te ontvangen landconcessie, toestemming hadden gekregen om te dredgen in de Sarakreek gedurende twee jaren ingaande 31 december 2015. De bewindsman zei verder, dat was afgesproken dat niemand meer in het stuwmeer naar goud mocht zoeken. De plek die was toegewezen, is ongeveer 20 kilometer verwijderd van het stuwmeer.

De beslissing zou destijds zijn genomen nadat alles op een rijtje was gezet. Ook het Openbaar Ministerie had onderzoek verricht en gebleken is, dat door officiële organen van de Staat in de periode 2011-2015 verwachtingen waren gewekt bij de scalianeigenaren. Zij zouden toestemming krijgen van het ministerie om goud te delven in kreken en rivieren in Brokopondo, met name Sarakreek.

Minister Dodson ging dinsdag 9 februari 2016 in De Nationale Assemblee uitgebreid in op de kwestie van de scalians die van het stuwmeer naar de Sarakreek waren verhuisd. Met instemming van de drie omliggende dorpen mogen de ondernemers in de 50 kilometer lange Sarakreek dredgen ofwel naar goud zoeken. De goudpontons waren onder justitieel beslag.

Er waren twee keuzes om de zaak af te handelen, zei de minister. De eerste was om de pontons te ontmantelen en de eigenaren een schadevergoeding te betalen voor hun investeringen. Deze optie zou de Staat enkele miljoenen Amerikaanse dollar kosten. De tweede optie was om een schikking te treffen. 'Ik koos voor een schikking waarbij de scalians voor twee jaren mogen dredgen in de Sarakreek, zoals ze oorspronkelijk beloofd was. Maar, er zijn strenge voorwaarden hieraan verbonden. Er is ook expliciet afgesproken dat ze niet in de buurt van de drie dorpen bij de monding van de Sarakreek en het stuwmeer mogen dredgen.'

Hiermee was een einde gekomen aan het gehaal en getrek van de stuwmeer-scalians, waarvan de eigenaren aan het langste eind hebben getrokken en hebben aangetoond dat de regering nu niet bepaald handig en verstandig heeft gehandeld, waardoor ze nu toch gewoon mogen mijn in open water. Kortom, het gedoogbeleid wordt gewoon gecontinueerd met als enige verschil dat de scalians zijn verplaatst van het stuwmeer naar het Sarakreekgebied.


Dodson gedoogd ook goudpontons op Marowijnerivier
Dus, die kwestie was afgerond en vervolgens doken er in februari van dit jaar meer dan tien scalians op op de Marowijnerivier ter hoogte van het dorp Maripasoula. Het was De Surinaamse Krant die hierover berichtte na te zijn getipt door de Frans-Guyanese non-gouvernementele organisatie Hurleurs de Guyane. Maar, op vragen van de redactie werd door Dodson niet gereageerd. Was hij op de hoogte van de aanwezigheid van scalians op de grensrivier en zo ja, wat zou hij er tegen gaan ondernemen? De bewindsman zweeg echter.
Tot maandag 13 juni (!), toen Dodson via de Ware Tijd reageerde. En dat deed hij op advies van de fractievoorzitter van DOE – zijn partij - in De Nationale Assemblee, Carl Breeveld. Breeveld, die ook door De Surinaamse Krant was benaderd in verband met de aanwezigheid van goudpontons op de Marowijnerivier en het maar niet reageren door zijn minister, en op die dag, 13 juni, de redactie in een e-mail het volgde had bericht: 'De minister moet hierop antwoorden. Ik heb hem gevraagd dat te doen.'
Maar, gedogen en zwijgen gaan kennelijk hand in hand bij de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.

Dodson liet via de Ware Tijd weten dat binnenkort, samen met Frans-Guyana, een commissie zou worden ingesteld om de kwestie te bespreken. 'Ook dorpen van Frans-Guyana zetten deze goudmachines in op de Marowijnerivier, en de Fransen juichen de ordening toe', aldus Dodson. Het zou volgens hem nu gaan om twaalf scalians en tien kleine goudpontons. Mogelijk zullen deze goudactiviteiten gedoogd, maar wel aan regels gebonden worden, zoals het niet extreem vervuilen van de rivier. Het wordt waarschijnlijk het oplossingsmodel dat wordt toegepast in Lebi Doti in Brokopondo, waar een deel van de opbrengsten van de scalians in de kas van het dorp vloeit om projecten voor die gemeenschap uit te voeren. 'Dat model werkt daar heel goed en we kunnen dat ook toepassen in bijvoorbeeld het Langatabikigebied', zegt de minister.

Het heeft er dus alle schijn van dat, zoals De Surinaamse Krant eerder al berichtte, de regering weer de biodiversiteit vernietigende scalians gaat gedogen, met alle gevolgen van dien. Dit is een halfslachtig beleid van pappen en nathouden. Overigens is het vanzelfsprekend, dat de Fransen de (vermeende) 'ordening' toejuichen, zoals Dodson stelt. Immers, de Fransen treden al langere tijd wel daadkrachtig tegen scalians op hun wateren op. Zij worden zonder pardon vernietigd. Pontonhouders aan de Franse zijde van de Marowijnerivier die op de hoogte zijn van de komst van gendarmerie en het leger, nemen de benen, en verplaatsen hun scalians naar de Surinaamse zijde van de rivier, omdat zij weten dat Suriname niet optreedt....

Voor regering zijn geld en dus inkomsten Staat belangrijker dan bescherming biodiversiteit
Dat Dodson als een van de regels waaraan scalianhouders stelt, dat de rivier 'niet extreem' vervuild mag worden is natuurlijk absurd. Hij zou juist een beleid moeten voeren waarin helemaal geen sprake is van vervuiling van de Marowijnerivier. Immers, het vervuilen van de grensrivier heeft ook gevolgen van de bewoners van inheemse dorpen die aan de oevers van de rivier zijn gelegen....

Na zijn reactie op 13 juni in de Ware Tijd is het weer stil gebleven. Ondertussen kunnen de scalians op de Marowijnerivier gewoon, gedoogd, hun activiteiten continueren en wordt de vernietiging van de biodiversiteit voortgezet onder toeziend gedoogoog van de Surinaamse regering. Geld en dus inkomsten voor de Staat - en wellicht allerlei persoonlijke belangen - zijn kennelijk voor minister Dodsen en zijn ministerie belangrijker dan het beschermen van de biodiversiteit en de gezondheid van bewoners langs de Marowijnerivier.

(Red. De Surinaamse Krant, 31 juli 2016)