dinsdag 2 augustus 2016

Advocaat Lobo van Romano Meriba verwacht geen actie 'bangerikken' OM tegen minister Van Dijk-Silos

'Van OM hoef je niets te verwachten, het is stelletje bangeriken als het om hooggeplaatsten gaat'


Advocaat Raoul Lobo verwacht niet dat het Openbaar Ministerie (OM) maatregelen zal treffen tegen minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie voor een, volgens hem, afgelegde valse verklaring tegenover de rechter. Lobo meent namelijk te hebben aangetoond, dat de bewindsvrouwe tijdens haar getuigenis in de zaak van Romano Meriba, meineed heeft gepleegd door te beweren dat Justitie niet vooraf op de hoogte was van de gerichtmakende beroving op 9 november in de Siemensstraat in Paramaribo. 

'Terwijl de hele samenleving heeft gehoord, dat zij heeft gezegd dat Justitie voorkennis had over de zaak. Zij heeft het vaker en via meerdere media gezegd', aldus Lobo vandaag, dinsdag 2 augustus 2016, in de Ware Tijd.

Hij heeft vorige week de opnames aan de rechter en aan het OM overhandigd waarop dit te horen is. 'Maar, van het OM hoef je niets te verwachten. Ze zijn een stelletje bangeriken als het om hooggeplaatsten gaat. Ik ken ze niet anders.'

Volgens de advocaat zou het vervolgingsapparaat wel zijn tanden laten zien als het om een 'normale burger' ging. Hij ergert zich aan de verklaring van de minister. Zij verklaarde tegenover de rechter namelijk, dat zij Meriba eerder niet heeft gekend en hem in de rechtszaal voor het eerst zag. Ze zei ook, dat zij over de zaak geen specifieke uitspraken heeft gedaan. De minister zegt verder  niet betrokken te zijn geweest bij operaties van de politie en bij de opsporing en vervolging.

Lobo is advocaat van Meriba een pleegzoon van president Desi Bouterse wiens voertuig betrokken was bij de beroving van een ondernemer R.S. in de Siemensstraat in Paramaribo-Noord. De advocaat had de rechter gevraagd om de bewindsvrouwe te laten getuigen in de zaak. Meriba wordt samen met Anthony C. (55), Errol S. (41) en Ruben S. (39) ervan verdacht de beroving te hebben gepleegd. In een achtervolgingsactie van de politie zijn twee van de mededaders doodgeschoten.

'Gênant om van VS te horen dat overheid amper transparant is in begrotingen'

Misiekaba (NDP), Gajadien (VHP) en Breeveld (DOE) vinden Amerikaanse kritiek terecht


Het is gênant dat Suriname van de Verenigde Staten (VS) moet horen, dat de overheid onvoldoende transparantie aan de dag legt rondom haar uitgaven. 'Wij hebben de Amerikanen hiervoor niet eens nodig. Opeenvolgende regeringen hebben verzuimd om verslagen te produceren over hun jaarlijkse uitgaven. Het is jammer dat de Amerikanen ons hierop moeten wijzen, terwijl dit volgens onze eigen wetgeving vereist is. Wij moeten het gewoon doe', zegt NDP-fractieleider André Misiekaba naar aanleiding van de negatieve Fiscale Transparantie-beoordeling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de uitgaven van de Surinaamse overheid, zo bericht de Ware Tijd dinsdag 2 augustus 2016. 

Hieronder de tekst over Suriname in het Fiscal Transparency Report 2016:

Suriname: During the review period, the enacted budget was publicly available, but the executive budget proposal and end-of-year reports were not. Budget documents lacked sufficient detail on allocations to and earnings from state-owned enterprises. The information in the budget was not considered fully reliable. The government reviewed budget execution through the course of the year, but did not make budget execution reports publicly available. Suriname’s supreme audit institution has not conducted audits in several years. The process by which the government awards natural resource contracts and licenses was specified in law and has apparently been broadly followed in practice. Basic information on awards was publicly available. Suriname’s fiscal transparency would be improved by: publishing its executive budget proposal and end-of-year reports; increasing detail on allocations to and earnings from state-owned enterprises in the budget; making budget execution reports publicly available; and completing audits of the government’s annual financial statements and publishing audit reports within a reasonable period of time.

Ook zijn VHP-collega Asiskumar Gajadien en DOE-voorzitter Carl Breeveld vinden het schadelijk voor Surinames imago internationaal dat het land op een dergelijke wijze op de vingers wordt getikt.

Het rapport van eind vorige maand geeft aan, dat de overheid geen slotrekeningen produceert. Ook zou de Rekenkamer niet optimaal functioneren. De regering wordt opgeroepen om documentatie rondom haar uitgaven beschikbaar te stellen aan de samenleving. Daarnaast is er weinig transparantie over financiële verrichtingen tussen de overheid en staatsbedrijven.

De drie politici zijn het er unaniem over eens, dat er terecht kritiek wordt geleverd door de VS. Misiekaba plaatst wel de kanttekening, dat het niet helemaal juist is om te stellen dat er helemaal geen controle plaatsvindt. 'Er zijn andere manieren waarop zaken worden nagetrokken. Begrotingen en onze Rekenkamerverslagen zijn allemaal openbaar en ik nodig de VS uit om die documenten te raadplegen.'

Hij verwacht ook geen negatieve weerslag voor de zakelijke betrekkingen van Suriname met het buitenland. 'Suriname heeft nooit de cultuur gehad om slotrekeningen te produceren, en dat heeft geen gevolgen gehad. Je zou je juist kunnen afvragen of er politieke bedoelingen zijn om juist nu zulke rapporten te produceren.'

Parlementsvoorzitster niet blij met late ondertekening presentielijst Assembleeleden

Geerlings-Simons deed weer een beroep op alle 51 leden om op tijd presentielijst te tekenen en oponthoud te voorkomen


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons liet gisteren duidelijk bij de aanvang van de openbare vergadering blijken, dat zij niet tevreden is met de wijze waarop bepaalde leden van het college ervoor kiezen om later dan de geplande tijd de presentielijst te ondertekenen. Bij de vergadering van gisteren, die om elf uur 's morgens zou beginnen, bleek dat het parlement pas tegen kwart over twaalf over quorum kon beschikken om aan te kunnen vangen met de vergadering, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 2 augustus 2016.

'Leden dat gaat niet zo goed', zei de DNA-voorzitster. Zij deed weer een beroep op alle 51 leden om op tijd de presentielijst te tekenen, zodat het werk van het parlement niet wordt achtergehouden.

Het probleem van ‘laatkomers’ in De Nationale Assemblee (DNA) blijkt een fenomeen te zijn dat zich al jaren voordoet in het college. De media en andere genodigden moeten hierdoor urenlang wachten alvorens de vergaderingen kunnen aanvangen.

Kort na half een gistermiddag werd de vergadering wederom geschorst, zodat de commissie van rapporteurs, die de wijziging van de Vuurwapenwet heeft voorbereid, in overleg kon treden met minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie.

Volgens de DNA-voorzitster is het parlement vrij dichtbij de afronding van de discussies bij dit wetsontwerp en zou het beter zijn dat beide actoren eerst overleg plegen, waardoor meer tijd wordt bespaard. De vergadering werd enkele uren later weer voortgezet.

Borstvoeding: Een sleutel tot duurzame ontwikkelingen

Deze week is het borstvoedingsweek in Suriname en ruim 170 andere landen

(Bron foto: ministerie van Volksgezondheid)

In het Sint Vincentius Ziekenhuis vond gisteren de kick off plaats van de borstvoedingsweek in Suriname. Deze hele week wordt in meer dan 170 landen aandacht besteed aan het belang van borstvoeding. Het doel van deze week is om borstvoeding te stimuleren, het verbeteren van de gezondheidszorg en de gezondheid van baby’s over de hele wereld. Het thema voor dit jaar is Borstvoeding: Een sleutel tot duurzame ontwikkelingen. Dit thema is gekozen door de World Alliance for Breast feeding Action om aan te geven dat borstvoeding een sleutel is in de mensheid en om ons te laten nadenken over de waarde van ons welzijn vanaf de geboorte, zo bericht het ministerie van Volksgezondheid vandaag, dinsdag 2 augustus 2016.

Dit jaar focust de borstvoedingsweek zich op de 17 doelstellingen betreffende duurzame ontwikkeling welke de wereld leiders in september 2015 overeen zijn gekomen. Deze houden in, het beëindigen van armoede, bescherming van de planeet en het waarborgen van welvaart. Goede borstvoeding aan het begin draagt bij tot economische groei en duurzame ontwikkeling van een land.

Om borstvoeding goed te kunnen promoten en te stimuleren moeten ziekenhuizen een duidelijk beleid hebben ten aanzien van borstvoeding. Het personeel moet getraind worden in de uitvoering van dit beleid, zwangere vrouwen en aanstaande moeders moeten voorlichting krijgen over de voordelen van het geven van borstvoeding, moeders moeten gelijk na de geboorte geholpen worden hoe hun baby aan te leggen, pas geborenen moeten geen andere voeding krijgen dan borstvoeding enzovoorts, aldus het ministerie.

Kinderen die in de eerste zes maanden borstvoeding krijgen zijn minder vaak te dik en is er minder kans dat ze als volwassenen te dik zijn. Ook hebben moeders die hun kinderen borstvoeding geven minder kans op borstkanker. De eerste borstvoeding is rijk aan voedingstoffen en is het allereerste vaccin dat wij aan baby’s kunnen geven en het is gratis. Borstvoeding is de beste garantie voor optimale hersenontwikkeling welke kan zorgen voor betere schoolresultaten.

Bij de kick off van de borstvoedingsweek stond bij vele sprekers centraal dat beter beleid gemaakt moet worden voor werkende moeders wanneer het gaat om borstvoeding geven. Studies hebben aangetoond dat voldoende zwangerschap verlof, een goede werkplek ondersteuning en arbeid positie van de moeder kunnen leiden tot een toename van 30% in het geven van borstvoeding. Werkende moeders moeten ondersteund worden door werkgevers, de familie en de gemeenschap om deze uitdagingen te beheersen. Dat wil zeggen, dat er gewerkt moet worden aan wet- en regelgeving ten aanzien van borstvoedingspauzes en kolfruimtes, en aan het opzetten van crèches in de buurt van het werk. Borstvoedende moeders en hun baby’s moeten zich veilig en welkom voelen in alle openbare ruimtes.

'In Suriname zijn wij nu op de goede weg om er voor te zorgen dat kinderen in de eerste zes maanden alleen borstvoeding krijgen. De regering van Suriname en het parlement zetten zich in voor het bevorderen van exclusieve borstvoeding. Het ministerie van Volksgezondheid streeft naar een gezondheidszorgsysteem welke een gelijkwaardige gezondheid voorstaat voor een ieder, en zich bovenal richt op bescherming en bewaking van de gezondheid en niet alleen op behandeling van ziekten', aldus het ministerie.

Gajadien (VHP): 'Assembleevergadering van maandag 1 augustus was mensonterend'

Verontwaardiging over lange schorsing tijdens behandeling wijziging Vuurwapenwet


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien is niet te spreken over de wijze waarop alle fracties in De Nationale Assemblee (DNA) gisteren zeker vijf uren lang met een schorsing hebben moeten zitten, terwijl het vooraf reeds duidelijk was dat de regering haar huiswerk nog niet had gemaakt voor de verdere behandeling van de wijziging van de Vuurwapenwet. Volgens de politicus wist Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons reeds van te voren dat het gisteren moeilijk zou zijn de vergadering voort te zetten. Desondanks heeft zij er voor gekozen en heeft zij na een lange schorsing mensen laten gissen of de vergadering nog voortgang zou vinden of niet, zo schrijft vandaag, dinsdag 2 augustus 2016, het Dagblad Suriname. 

'Het is schrikbarend en mensonterend. Dit is ongehoord. De DNA-voorzitter kon de fracties ten minste hebben kunnen melden hoe lang de beraadslagingen tussen de commissie van rapporteurs en de regering zou duren', zegt de politicus.

Geerlings-Simons had na een late aanvang van de vergadering omstreeks half een 's middags besloten om de vergadering ‘kort’ te schorsen om de regering en de commissie van rapporteurs met elkaar te laten afstemmen over de wijzigingen. Die korte schorsing mondde uit in een urenlange schorsing.

Volgens Gajadien hadden de oppositionele fracties reeds voor de verdaging van de vergadering besloten de vergaderzaal onder protest te verlaten. Gajadien benadrukt dat het hier niet alleen gaat om DNA-leden, maar ook de media, politie, deskundigen, het DNA-personeel en andere genodigden die steeds door tekortkomingen van anderen moeten lijden. Uiteindelijk werd de vergadering verdaagd naar vanmiddag om half een.

Gajadien zegt dat het parlement tot gistermorgen nog geen nota van wijziging van de regering had ontvangen met betrekking tot de doorgevoerde wijzigingen op het wetsvoorstel. Minister van Justitie en Politie ad interim Soeresh Algoe gaf kort na de lange schorsing in het parlement aan dat de regering lang heeft moeten afstemmen met de deskundigen en de commissie van rapporteurs. Hij verzekerde het college dat de regering hard zal werken om de gewijzigde versie van het wetsontwerp dinsdagmorgen op te sturen.

Volgens Geerlings-Simons zal de regering bij de aanvang van de vergadering aan het woord komen voor de mondelinge akte van wijziging, waarna het parlement weer aan het woord zal komen. Gajadien hoopt dat de vergadering van vandaag wel normaal kan worden voortgezet.

Bij de ‘Vuurwapenwet’ heeft minister Jennifer van Dijk-Silos vorig week dinsdag na overleg met de commissie van rapporteurs toegezegd dat de leeftijd om aan een vuurwapenvergunning te komen, verlaagd wordt van 25 naar 21 jaar. In eerste instantie was dit gesteld op 30 jaar. Nadat er kritiek was van diverse Assembleeleden is besloten om voor een vergunning voor een vuistvuurwapen Srd 2.400 te vragen en voor verlengingen SRrd 250. De minister voerde aan dat naast het kostendekkende aspect, de overheid ook een beetje winst mag maken, waardoor de inkomsten van de Staat worden verhoogd.

Diverse Assembleeleden hebben er moeite mee, dat verschillende tarieven voorgesteld zijn, afhankelijk van in welk district iemand woont. Volgens Mahinder Jogi (VHP) creëert de regering hiermee juist ongelijkheid in de samenleving. Hij voerde aan dat dezelfde voorwaarden voor iemand die in Wanica of Commewijne woont, moeten gelden voor bewoners van Paramaribo. Voorgesteld werd ook om meer mensen die in een huis wonen, vergunning te verlenen voor gebruik van een vuistvuurwapen, waardoor de behoefte aan aanvragen minder wordt. Dit is overgenomen door Van Dijk-Silos. De medegebruikers moeten wel beantwoorden aan dezelfde eisen als de aanvrager.

Puntbroodjes kleine bakkers worden 11 Srd-cent duurder

Prijs van zak meel is gestegen van Srd 160 naar Srd 225


Kleine bakkers voelen zich genoodzaakt om de prijs van een puntbrood met 11 cent te verhogen. De consumentenprijs van kleine bakkers voor een puntbroodje wordt Srd 0,80. De bakkers zeggen gedwongen te zijn de prijs te verhogen, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 2 augustus 2016.

De prijs van een zak meel is onlangs gestegen van Srd 160 naar Srd 225. De ondernemers zeggen nu beneden de kostprijs te produceren. Met de verhoging die nu doorgevoerd is, is alleen rekening gehouden met de verhoogde kosten voor blom. Andere grondstoffen, zoals vetten die lichtjes in prijs zijn gestegen, zijn nog buiten beschouwing gelaten.

Bij elke verhoging is het de consument die het gelag moet betalen en ook gedwongen is om minder te consumeren. De afzet van de bakkers wordt minder waardoor de productiekosten hoger liggen, zeggen de kleine bakkers.

 De bakkers erkennen dat brood behoort tot de primaire voeding van de consument. Zij zijn in principe geen voorstanders van een verhoging, maar zeggen geen andere keus te hebben. Indien zij de prijs niet verhogen, zullen zij ook niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen.

'Ontwateringsman' OW Bikram Janki nieuwe onderdirecteur Visserij bij ministerie van LVV

'René Lieveld heeft pensioengerechtigde leeftijd bereikt en dus is zijn contract niet verlengd'


Bikram Janki is de nieuwe onderdirecteur Visserij op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het contract van René Lieveld, die jaren deze functie heeft bekleed, is niet verlengd. In een brief van 26 juli is hij bedankt voor zijn diensten. Minister Soeresh Algoe van LVV zegt vandaag, dinsdag 2 augustus 2016, in een reactie op Starnieuws dat er niets aan de hand is. 

'Lieveld heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Daarom is zijn contract niet verlengd.'  Hij is 63 jaar. De bewindsman zegt dat bij meerdere functionarissen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, het contract niet is verlengd. In de brief wordt Lieveld bedankt voor zijn bewezen diensten 'in het bijzonder het stimuleren van de visserijsector'.

Janki heeft geen affiniteit met de visserijsector, maar is volgens minister Algoe een manager. Hij is per 1 augustus gestart met zijn werkzaamheden op het directoraat. Voor zijn aanstelling als onderdirecteur Visserij was Janki hoofd Ontwateringswerken op het ministerie van Openbare Werken.

Het beleid gericht op de verdere ketenontwikkeling van de sector wordt voortgezet, stelt minister Algoe. Hij is geen voorstander van de export van ‘raw material’, maar zet zich in voor de export van verwerkte producten in zijn ketenbenadering. 'We gaan door met de duurzame ontwikkeling van de visserij', stelt hij. De aquacultuur moet sneller op gang komen. Algoe denkt aan een broederij/kwekerij waar telers hun jongelingen (visjes) kunnen verkrijgen. 'Het probleem bij de aquacultuur is dat velen niet weten hoe ze hun kweek moeten vermeerderen.'

Zeeroverij en illegale visserij in de Surinaamse wateren knellen de ontwikkeling van de visserij. Algoe onderkent dat en ziet graag dat de Kustwacht optimaal functioneert.

Surinaamse bolletjesslikker hoort 30 maanden cel tegen zich eisen voor rechtbank Antwerpen, België

Man (25) arriveerde 25 april met Eurolines-bus in Antwerpen en werd meteen gearresteerd na een tip

Slikker wil zo snel mogelijk terug naar zijn gezin in Suriname...


Een 25-jarige Surinamer is gisteren voor de correctionele rechtbank van Antwerpen verschenen voor drugssmokkel. Hij had bolletjes cocaïne ingeslikt en de drugs zo het land binnengebracht. Het Openbaar Ministerie vorderde dertig maanden cel en 12.000 euro boete, zo bericht Het Nieuwsblad in België vandaag, dinsdag 2 augustus 2016.

De federale politie werd getipt over een bolletjesslikker die op 25 april 2016 met een bus van Eurolines in Antwerpen zou aankomen. Glarens M. stapte als enige van de bus in de Van Stralenstraat en bleef daar op iets of iemand wachten. Na een half uur besliste de politie om hem te arresteren.

Uit medisch onderzoek bleek dat hij acht bolletjes had ingeslikt, goed voor 150 gram cocaïne in totaal. Hij had een telefoonnummer op zak, maar de politie kon niet achterhalen van wie het was.

Glarens M. verklaarde dat hij in opdracht van een zekere ‘mijnheer Smith’ had gehandeld. Die had hem 300 euro beloofd om de cocaïne vanuit Suriname naar Antwerpen te smokkelen. Volgens zijn advocaat is Glarens M. maar een kleine garnaal, die intussen al ruim drie maanden in voorhechtenis zit. Hij pleitte voor een straf met uitstel.

De beklaagde wil zo snel mogelijk weer naar zijn gezin in Suriname. Vonnis op 4 augustus.

Het dorp Begoon in Sipaliwini neemt vrouwenhuis in gebruik

NPS heeft garant gestaan voor financiering vrouwenhuis


In het dorp Begoon aan de Gran Rio in het district Sipaliwini, is afgelopen weekend een vrouwenhuis in gebruik genomen, zo weet Starnieuws vandaag, dinsdag 2 augustus 2016, te berichten. Tijdens een bezoek in 2015 van een NPS-delegatie onder leiding van voorzitter Gregory Rusland aan het Gran Riogebied, beter bekend als Langu, hadden de lokale vrouwen gevraagd om een vrouwenhuis, een verblijfplaats voor vrouwen tijdens de menstruatieperiode. 

De NPS-voorzitter had toen toegezegd medewerking te verlenen aan dit project. De NPS heeft het vrouwenhuis gefinancierd, waarbij de lokale dorpsbewoners onder leiding van de onderafdelingsvoorzitter Frederik Adame hebben gewerkt aan de realisatie.

Tijdens een feestelijke sfeer werd het vrouwenhuis in gebruik genomen door Eddy Pansa, voorzitter van de afdeling Sipaliwini van de NPS. De lokale gemeenschap reageerde verheugd op de realisatie van het vrouwenhuis.

Vertraging bij renovatie kadewand van de Motetwerf te Willemstad, Curaçao

Ondergrond is harder dan verwacht - Damwanden worden 20 meter diep in zee geheid


De renovatie van de kadewand van de Motetwerf heeft enige vertraging opgelopen vanwege de hardere ondergrond, die op bepaalde plekken het heien van de damwanden 20 meter diep in zee bemoeilijkt. Inmiddels is er al ongeveer 160 meter geheid van de in totaal 250 meter damwand, aldus vanochtend, dinsdag 2 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Na het heien wordt de ruimte tussen de damwand en de oude kade opgevuld met diabaas en beton, waarna met een zogenaamde deksloof de afwerking zal geschieden en het geheel netjes afgewerkt wordt.

VPCO Curacao in hoger beroep tegen vonnis inzake wijgering ouderbijdrage

VPCO vindt dat zij het recht heeft om de ouderbijdrage te vragen


De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) gaat in hoger beroep tegen het vonnis waarin bepaald werd dat de vereniging geen bijdrage van de ouders mag vragen in het kader van het vrije onderwijs. Dat zegt bestuurslid Maghalie van der Bunt-George vandaag, dinsdag 2 augustus 2016, in het Antilliaans Dagblad.

'De VPCO gaat in beroep, wij vinden dat wij als vereniging het recht hebben om de ouderlijke bijdrage te vragen. Het vonnis van de rechter heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Ouders zijn boos dat door toedoen van een klein groepje het onderwijs nu in het gedrang komt', aldus Van der Bunt-George.

De rechter vonniste, dat de vereniging voor de uitgaven waarvoor zij een ouderlijke bijdrage vraagt, bij de overheid moet zijn. 'Wij hebben gisteren conform het vonnis in een brief aan minister Irene Dick van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport gevraagd om de subsidie voor onze school te verhogen omdat wij nu op jaarbasis 2,2 miljoen mislopen. Dat geld hebben wij nodig voor onder andere de licenties voor het leerlingvolgsysteem, softwarelicenties, onderhoud aan de school, airco’s in de lokalen waar dat nodig is, water en elektra, een zevental personeelsleden. Het geld dat wij nu mislopen gaat echt niet op aan schoolreisjes en de mediatheek.'

De vereniging zal in een ledenvergadering die op maandag 8 augustus tussen 19.30 en 21.00 uur bij het Marnixcollege aan de Cas Coraweg plaatsvindt, informatie geven het vonnis in eerste aanleg en de laatst stand van zaken.

Leest u hier de rest van dit bericht.

Ferry-verbinding tussen Curaçao, Bonaire en Aruba dreigt al te stranden...

Veerboot kan niet op gewenste locaties afmeren


Het plan een ‘zee-snelweg’ te openen die Curaçao, Bonaire en Aruba met elkaar verbindt, lijkt voortijdig te stranden. Dat kan worden opgemaakt uit de nog niet openbaar gemaakte haalbaarheidsstudie die het bureau Icasus Caribbean in opdracht van de drie eilandbesturen heeft verricht. Een kopie van het ‘Ferry Onderzoek Inter-Caribische Expressdienst’ is in handen van het Antilliaans Dagblad zo bericht zij vanochtend, dinsdag 2 augustus 2016. 

Aan de cruciale voorwaarden dat de reistijd zo kort mogelijk moet zijn en het laden en lossen (de turnaround) snel kan verlopen, blijkt niet te kunnen worden voldaan. Op alle drie de eilanden loopt de veerdienst tegen fors tijdverlies aan, omdat niet op de gewenste locaties kan worden afgemeerd.

Op Curaçao moet dat binnengaats bij de vroegere ferryterminal in het Schottegat in plaats van bijvoorbeeld de veel gunstiger gelegen Caracasbaai.

Op Aruba hebben de autoriteiten de Paardenbaai aangewezen waar San Nicolas als de ideale locatie wordt beschouwd.

Op Bonaire ten slotte, is zelfs helemaal geen geschikte voorziening. Wachten op een nieuwe haven duurt nog jaren. Daarom is het, aldus Icasus, nodig een zogeheten ‘floating harbour’ te installeren. Dat vergt een niet verwachte investering van 4 tot 5 vijf miljoen dollar.

Voor aanpassing van de locaties op Curaçao en Aruba is overigens zo’n 10 miljoen dollar nodig. Ook de bureaucratie dreigt het project parten te spelen. Een vlotte controle door immigratie en douane is aan Arubaanse kant niet verzekerd. De onderzoekers pleiten er daarom voor dat de drie regeringen een speciale ‘Fast Ferry and economic zone’ instellen en aan fiscale harmonisatie gaan werken.

Gebed zonder end, bus- en boothouders weer niet uitbetaald

OBS-voorzitter Themen is het zat: 'Wanneer het geld vandaag niet wordt gestort dan leggen wij het vervoer morgen plat'


De bus- en boothouders zijn voor de maand juni niet uitbetaald. 'Wanneer het geld morgen niet wordt gestort op de rekeningen van alle leden, leggen wij het vervoer morgen plat. Zo kan het niet verder', zegt Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) vanochtend, dinsdag 2 augustus 2016, op Starnieuws.

Themen vindt het bijzonder jammer voor de leerlingen van de lagere scholen en VOJ-scholen die de laatste repetities aan het maken zijn.

'Wij hebben rekening gehouden met de financiële situatie van het land. In plaats van den vijftiende hebben wij tot eind van de maand de tijd gegeven om de bus- en boothouders te betalen. Wij zijn al in augustus en hebben nog steeds niet ontvangen', aldus Themen.

In deze moeilijke tijd hebben de eigenaren van de bussen en boten ook geen geld om hun medewerkers uit te betalen. Ook kan er niet steeds worden voorgeschoten om brandstof aan te schaffen. 'Als wij nu niet worden betaald, vrezen wij het ergste voor juli en augustus', zegt Themen.

Hij heeft de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur laten weten, dat morgen niet zal worden gereden en uitgevaren als er niet is betaald.

Minister Peneux ontvangt conceptwet 2016 voor primair onderwijs

Leerplicht wordt verruimd van 7-12 naar 4-16 jaar

(Bron foto: MinOWC)

'Als ouders zondigen tegen de leerplicht dan moeten ze een boete betalen'


De conceptwet 2016 voor het primair onderwijs is door de Commissie Primair Onderwijs gepresenteerd aan minister Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Er is in dit concept onder meer aandacht voor speciaal onderwijs. Verder is de leerplicht verruimd van 7 tot 12 jaar naar 4 tot 16 jaar. Zo bericht het ministerie maandag 1 augustus 2016.

'Als ouders zondigen tegen de leerplicht zullen zij dan een boete moeten betalen', zegt John Koorndijk, voorzitter van de commissie. Alwin Ramdin en Egbert Eersteling maken ook deel uit van de commissie. Zij hadden als opdracht om de wet van 1960 te actualiseren en de kwaliteit van het onderwijs te helpen bevorderen, rekening houdend met de empirische werkelijkheid. Het Primair Onderwijs heeft betrekking op de kleuterschool, basis en het speciaal onderwijs.


Koorndijk zegt, dat er bij de vorige concepten alleen sprake was van het basisonderwijs, waarbij er geen aandacht werd besteed aan het speciaal onderwijs. De integratie tussen de leerschool en het kleuteronderwijs is in de conceptwet ook aan de orde gekomen en er is aandacht besteed aan het inclusief onderwijs, de klassendeler en zowel hoogbegaafde als zwakbegaafde kinderen binnen het regulier onderwijs.

Verder zijn ook maatregelen voorgesteld om het zorgsysteem binnen het onderwijs ter hand te nemen. Koorndijk wijst erop dat de wet van 1960 zich alleen richtte op de verstandelijke vermogens van kinderen. Bij de totstandkoming ervan zijn verschillende actoren zoals de vakbonden, stakeholders van het MinOWC en externe deskundigen gehoord.

Peneux zal het concept bestuderen en kijken in hoeverre hij past binnen zijn beleid. Hij zal eventueel aanpassingen plegen. Hierna zal het concept gepresenteerd worden aan de staf en overige afdelingen van het MinOWC, de Staatsraad en de Commissie van Onderwijs in De Nationale Assemblee (DNA), om uiteindelijk geformaliseerd en tot wet verheven te worden door de Assemblee. Peneux hoopt dat het concept voldoende perspectieven biedt voor zowel het ministerie als de scholen.

Minister Noersalim ontvangt rapport 2015 Global Media Monitoringsproject




In 2015 heeft Suriname wederom geparticipeerd aan het Global Media Monitoringsproject (GMMP). Het rapport met resultaten is door Sandra Clenem van het directoraat Cultuur overhandigd aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse zaken.