vrijdag 5 augustus 2016

VHP staat stil bij de integratie van Javanen anno 2016

'Hoewel bescheiden is het Javaanse element in Surinaamse samenleving nadrukkelijk aanwezig'


Elk jaar, op 9 augustus, herdenkt de Surinaamse gemeenschap de komst van de eerste contractarbeiders uit Java (Indonesië). Suriname is het enige land op het Westelijk Halfrond waar Javanen uit Indonesië zijn gekomen. Simultaan met de ‘Dag der Javaanse Immigratie’ herdenken wij ook de 'Internationale Dag der Inheemse Volken' daar beide dagen samenvallen op 9 augustus. 

Na afschaffing van de slavernij in 1863 werd het werk van de slaven op de plantages in Suriname overgenomen door Brits-Indische contractarbeiders en twintig jaar later door Javaanse contractarbeiders. De Javanen hadden het bijzonder moeilijk. De meeste Javanen werden door Nederlandse plantage-eigenaars gelokt en door Indonesische bondgenoten geronseld. In Suriname aangekomen werden ze naar een depot aan de Combeweg gebracht. Na dagen werden zij verspreid over plantages in vooral het district Commewijne, onder andere Marienburg en Domburg.

Ook voor de Javanen gold, net als bij de Brits-Indische contractarbeiders, om na een contracttijd te kiezen uit een eigen stukje landbouwgrond in Suriname en 100 gulden, of een gratis reis naar het land van herkomst.

Na hun contractperiode besloot driekwart van de Javanen te blijven in Suriname. In 1904 vestigden de eerste Javanen zich als zelfstandige boer. Ze streefden er niet naar om grond in eigendom te krijgen maar bleven meestal in de buurt van de plantages waar ze een stukje grond huurden en hoofdzakelijk voor eigen consumptie verbouwden.

Hoewel een groot deel van de Javanen verkoos om in Suriname te verblijven, verliep hun integratie in de Surinaamse samenleving moeilijk vanwege het gevoel dat ze in een vreemd land leefden. Dit idee werd ook nog versterkt door de lage sociale positie die de Javanen in de Surinaamse maatschappij innamen.

Ondanks de terugkeergedachte zijn de meeste Javanen in Suriname gebleven. De drang om terug te keren naar Indonesië is al lang niet meer aanwezig. De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nageslacht de kiem gelegd zodat deze zich sociaal en maatschappelijk konden verheffen.

Onze Javaanse broeders en zusters zijn thans in alle maatschappelijke functies en op alle niveaus. Hoewel bescheiden, is het Javaanse element in de Surinaamse samenleving nadrukkelijk aanwezig. Na een lange en moeizame weg, zijn de Surinaamse Javanen volledig geïntegreerd in de Surinaamse samenleving en leveren ze een belangrijke eigen bijdrage.

Honderdzesentwintig jaar na hun immigratie is ook de rol van Javanen een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land.

VHP mediacommissie

Republic Bank of Suriname ziet geen reden te twijfelen aan economie Suriname

De bank van Trinidad & Tobago heeft ervaring met economieën als de Surinaamse


De Republic Bank of Suriname, heeft geen enkele reden om een jaar na haar intrede in Suriname te twijfelen aan de economische toekomst van zowel de bank als het land. General Manager Gloria Anthony, zegt vandaag, vrijdag 5 augustus 2016, in de Ware Tijd, dat de bank - die haar hoofdvesting heeft op Trinidad & Tobago -  behoorlijk wat ervaring heeft met soortgelijke economieën als de Surinaamse. 

'Het is nog lang niet de slechtste situatie die we hebben meegemaakt. Tough times do not lass, but tough business do', citeert zij het uitgangspunt van de bank. Anthony zegt dat vanaf het begin, toen de bank werd overgenomen van de Royal Bank of Canada (RBC), nu een jaar geleden.

De kennis was aanwezig, dat de Surinaamse economie veelal gebaseerd is op de exploitatie van olie en goud en in mindere mate bauxiet. Maar, het zijn juist dit soort economieën die een grote uitdaging zijn, aldus Anthony.

'Die uitdagingen zijn we aangegaan en na een jaar operationeel te zijn, moet ik zeggen dat we het helemaal niet slecht hebben gedaan, zowel intern met onze staf en medewerkers, maar ook de relatie met onze klanten. We zijn hard op weg de doelen te halen die zijn gesteld voor 2016.'

Anthony, die niet in details kan treden met cijfers, die moeten eerst gepresenteerd worden aan de aandeelhouders, zegt dat de bank in een jaar tijd aardig is gegroeid. Er zijn nieuwe klanten, de cijfers zijn positief en zijn de vooruitzichten veel belovend. Ook de perikelen die er speelden bij de overname van de RBC, met de medewerkers, behoren volgens haar volledig tot het verleden. In juli is zelfs naar tevredenheid van de werknemersorganisatie bij de bank een nieuw cao-akkoord gesloten en getekend.

De algemeen directrice zegt verder, dat een belangrijk aspect, dat vooral niet ondergesneeuwd mag worden, het ontwikkelingsniveau van de Surinamer is. Bij de vestiging van de bank in Suriname is dan ook een vrijwel complete Surinaamse staf werkzaam en veel nieuw ontwikkelingskader.

Caresse Peternella breekt met om principiële redenen met PNP-fractie in Staten Curaçao

Verrassend duikt Caresse op op kandidatenlijst nieuwe Movementu Patriótiko Adelanto Sosial


Caresse Peternella (zie foto - Bron: Facebook), dochter en kleindochter van beroemde PNP-coryfeeën, maakt verrassend haar opwachting op de lijst van de nieuwe politieke partij Movementu Patriótiko Adelanto Sosial (PAS). Dat schrijft de Amigoe vandaag, vrijdag 5 augustus 2016.

In een toelichting stelt Peternella, dat zij om principiële redenen met de PNP heeft gebroken. 

Zij is dochter van wijlen Lelia Peternella-Pieters Kwiers en kleindochter van Hendrik Pieters Kwiers, een van de mede-oprichters van de PNP. Peternella was tot gisteren medewerker van de PNP-fractie in de Staten. Zij was jarenlang de rechterhand en secretaresse van partijleider Davelaar. Volgens Peternella had zij al lange tijd twijfels of zij wel met de PNP door zou gaan, omdat zij zich zorgen maakte over de ontwikkelingen binnen de partij.

Een van de redenen voor de breuk was het feit dat de PNP voormalig minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Earl Balborda benaderd zou hebben voor een plaats op de lijst. Dit was aanleiding voor tal van vraagtekens, niet alleen bij Peternella, maar ook bij andere leden van de PNP.

'Dit heeft niks persoonlijks met Balborda te maken. Maar, anderhalf jaar terug is hij als minister door de partij afgezet en weggestuurd te midden van tal van beschuldigingen. Nu, iets meer dan anderhalf jaar later, ga je hem weer benaderen. Hoe is dit mogelijk?'

Volgens Peternella heeft zij vragen gesteld over de gang van zaken, maar bleef een antwoord telkens uit. 'Als ik Balborda zou zijn geweest en ik zou benaderd worden, dan zou ik van de partijleiding eisen dat zij mijn naam zouden zuiveren tegenover het volk en de partij. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Ik kon dan hiermee niet akkoord gaan.'

Volgens het nieuwe PAS-lid speelden er ook andere redenen bij haar besluit om met de PNP te breken. 'Ik ben al zes jaar lid van de partij. Ik ben opgegroeid als lid van een familie die ‘groen’ was. Dus zo’n beslissing neem je niet makkelijk. Ik zet mij al zes jaar in voor de partij en Curaçao met het doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van Curaçao en om de PNP zo groot mogelijk te maken. Maar ik merk dat de PNP constant bezig was met een interne strijd. Dit ging alsmaar door. Ik bedacht mij dat als ik over vijf jaar terug moet denken en wij als partij nog steeds met dezelfde dingen bezig zullen zijn; dat wilde ik niet meer.' 

Peternella geeft toe dat er gesprekken zijn geweest met de partijleiding. 'Maar, mijn besluit stond al vast. Het ging en gaat mij niet om een positie op de lijst, maar dit is een principekwestie. Zelfs als zij mij nummer twee op de lijst hadden aangeboden, dan was ik er niet op ingegaan.'

VPCO op Curacao zinspeelt nu op een vrijwillige ouderbijdrage na verloren Kort Geding

Zonder contributie lopen de zeven VPCO-scholen ieder jaar zo'n 2.2 miljoen gulden mis


Nu de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) voorlopig geen contributie meer mag heffen na het vonnis in Kort Geding, zet het schoolbestuur in op de mogelijkheid van een vrijwillige bijdrage. Dat werd gisteren naar voren gebracht tijdens een persconferentie van het schoolbestuur en haar advocaat, zo schrijft de Amigoe vandaag, vrijdag 5 augustus 2016. 

Voorzitster Maghali van der Bunt-George gaf onder andere aan dat zonder de contributie de zeven VPCO-scholen jaarlijks zo’n 2,2 miljoen gulden mislopen. Dat geld is hard nodig voor het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs. Naar de ouders is inmiddels een brief met uitleg gestuurd over de vervolgstappen en maandagavond is er een informatiebijeenkomst over de situatie en het stappenplan.

Het bedrag van de contributie die reeds betaald is, wordt geparkeerd op een aparte rekening, in afwachting van het antwoord van de overheid en de uitkomst van het vonnis in hoger beroep. Hoger beroep Het hoger beroep tegen het vonnis is gisteren ingediend. Er gaat een brief naar de overheid om de contributiebijdrage te verhalen uit de begroting voor het gratis onderwijs. Dat heeft de rechter in het Kort Geding ook aan de VPCO opgelegd. Mocht de overheid hier geen gehoor aan geven, of de subsidie niet verhogen, dan zullen er juridische stappen ondernomen worden, omdat de VPCO dan acuut in de problemen komt.

De  VPCO heeft nog wel het recht om achterstallige contributie te innen en doet hiertoe in de brief naar de ouders dan ook een oproep. Net als de oproep om de contributie, 550 gulden per kind per jaar, tot een maximum van drie kinderen, te blijven betalen. Het contributiebedrag wordt jaarlijks aangewend voor salariskosten – van ondersteunend personeel – die niet uit de subsidie van de overheid worden betaald; voor een deel van de huisvestingskosten zoals schoonmaak, water en elektra; voor een deel van de bestuurs-, beheers- en administratiekosten; voor licenties en andere kosten voor ICT-voorzieningen, zoals het leerlingvolgsysteem en voor onderhoudswerkzaamheden op de scholen.

Er komt toch lijstencombinatie kleinere partijen voor verkiezingen op Curaçao 30 september

Forsa Elevá bundelt haar krachten met onder andere Partido Koperativista i Patriótiko


Een gecombineerde lijst van kleinere partijen zal zich volgende week maandag toch aanmelden bij het Hoofdstembureau. Dit bevestigt Richard Hooi, de politiek leider van de partij Forsa Elevá (FE), vanmiddag, vrijdag 5 augustus 2016, in de Amigoe. Zijn partij zal de krachten bundelen met onder meer de Partido Koperativista i Patriótiko (PKP) van Robert ‘Patriota Mayó’ de Jesus. 

Dat FE en PKP de handen ineenslaan is opmerkelijk te noemen, aldus de Amigoe. Enkele weken geleden verbrak Hooi nog de samenwerking, omdat hij vond dat het allemaal te lang duurde. Maar, volgens De Jesus zijn de partijen weer in gesprek. Hij kon vandaag niet veel verklaren en gaf aan dat Hooi zich nu ten doel heeft gesteld om meerdere kleinere partijen samen te brengen onder een noemer.

Hooi stelde vanochtend in een reactie, dat er mogelijk nog een derde partij zich bij de twee zal voegen. Hij wilde geen naam noemen, maar gaf wel aan dat er gesprekken gaande zijn. De Jesus voegde hieraan toe dat het altijd zijn doel was om zoveel mogelijk partijen bijeen te krijgen. 'Het gaat erom dat je erbij zit. Hoe meer mogelijke personen of combinaties je bij elkaar hebt, hoe groter de kans is dat je door de voorverkiezingen komt. Daar moeten wij ons op richten.'

De PKP is de naam die tot nu toe aan het Hoofdstembureau is doorgegeven van de partij die zich maandagochtend, de dag van de kandidaatstelling, zal melden. Maar, over de uiteindelijke naam van de combinatie, de kandidatenlijst en verdere inhoudelijke zaken zal er in de komende dagen een besluit worden genomen. Zo is nog niet bekend wie de kandidatenlijst zal aanvoeren. Maar, De Jesus stelde hiervan geen probleem te willen maken. 'Als de eer op mij valt, dan zal ik deze verantwoordelijkheid op mij nemen. Maar, het gaat mij er niet om of ik nummer 1, 2, of 3 ben. Je moet erbij zitten. Dat is van belang.'

Marriott-medewerkers (88) Curaçao overwegen Rif Resort-directrice persoonlijk aansprakelijk te stellen

Hotelmedewerkers stappen ook naar de rechter naar aanleiding van mogelijke verkoop hotel


Namens 88 Marriott-hotelmedewerkers overwegen advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriquez om Rif Resort-directrice Jeanette Bonet persoonlijk aansprakelijk te stellen ‘als de afwikkeling omtrent de betaling van de werknemers niet naar behoren verloopt’. Dat laten zij weten in de Amigoe van vanmiddag, vrijdag 5 augustus 2016. 

Tevens kondigen zij aan een gang naar de rechter in te zetten. 'Dit is mede besloten nadat wij gisteren uit de media hebben moeten vernemen dat de werkgever van deze werknemers, het Rif Resort Hotel nv, het eens is geworden over de verkoop van het hotel. Wij vinden deze gang van zaken absoluut niet netjes', aldus Henriquez.

Hij licht toe dat, na herhaaldelijke verzoeken van de advocaten aan het Rif Resort om ‘om de tafel te zitten’, er vorige week eindelijk een respons kwam. 'In een mail werd ons te kennen gegeven dat zij deze week een gesprek met ons wilden aangaan', aldus Henriquez. Hij heeft via uitlatingen in de media van de woordvoerder van het Rif Resort, Frans Heiligers, vernomen dat een afvloeiingsregeling van de werknemers deel uit dient uit te maken van een te bereiken akkoord met betrekking tot de verkoop van het hotel. Henriquez benadrukt ‘dat er kennelijk al een akkoord is bereikt’. Dit zonder dat er een gesprek heeft plaatsgevonden over de vordering. Als men dus de betaling van de werknemers als onderdeel van de verkoop wilde onderhandelen, vinden wij het opmerkelijk dat men geen navraag heeft gedaan over het gevorderde bedrag en worden de werknemers nu voor een voldongen feit geplaatst als er reeds een akkoord is bereikt.'

De advocaten hadden oorspronkelijk beslag gelegd op gebouwen en terreinen van het Rif Resort Hotel namens 59 cliënten. 'Inmiddels vertegenwoordigen wij 88 werknemers en wordt de vordering, dit is een ruwe schatting, geschat op ongeveer 4 miljoen gulden', aldus de advocaten die hiervoor een gang naar de rechter in willen zetten.

Gisteren bracht het Rif Resort naar buiten dat ‘de onderhandelingen over de verkoop van het Marriott Hotel zijn gestopt omdat de partijen (het Rif Resort Hotel nv en de Orco Group) elkaar hebben gevonden’. Rif Resort opereert onder de handelsnaam Marriott en staat als zodanig in de Kamer van Koophandel geregistreerd, waarbij Jeanette Bonet als directrice van het Rif Resort staat aangegeven.

'Als de afwikkeling rondom de betalingen niet naar behoren verloopt, en als blijkt dat men de werknemers achter het net laat vissen, zullen wij een aansprakelijkheidstelling overwegen tegen de directeur, in dit geval mevrouw Bonet.' De advocaten hebben herhaaldelijk de vrees uitgesproken ‘dat men op verkapte wijze probeert om zich goedkoop van het huidige personeel te ontdoen door met de verkoop een uitholling van het bedrijf te bewerkstelligen’.

'We zijn Moe' is tevreden: 'Niemand is gearresteerd en we hebben gedaan wat we voornemens waren'

AKMOS-voorzitter Binda: 'Vandaag is democratie getoetst en heeft de politie bewezen onze beste kameraad te zijn'


'Niemand is gearresteerd en we hebben gedaan wat we voornemens waren', zegt een tevreden Curtis Hofwijks, leider van actiegroep 'We Zijn Moe'. Het stille protest van het Burgercollectief, waar de actiegroep deel van uitmaakt, is vandaag, vrijdag 5 augustus 2016, zonder ‘grote’ incidenten verlopen. De oproerpolitie, die in vol ornaat en in grote getale aanwezig was, heeft voorkomen dat de kleine groep van betogers voor het gerechtsgebouw kon post vatten, zo bericht Starnieuws.

De ‘stille’ optocht begon bij het Monument van de Mensenrechten bij de Amerikaanse ambassade, nog geen 200 meter van het gerechtsgebouw (zie foto - Bron: 'We zijn Moedig'). Er was echter geen vergunning verleend voor het stille protest, omdat er volgens districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo-Noordoost te weinig politiemanschappen zouden zijn om de veiligheid te garanderen. De optocht werd gehouden in een afgesloten gebied.

De straten tussen de Amerikaanse ambassade en het gerechtsgebouw waren afgezet een paar uur voor de aanvang van het 8 decemberstrafproces. Het volkslied zingend en de Surinaamse vlag hoog houdend trok de groep richting het gerechtsgebouw. Politiemanschappen en leden van de mobiele eenheid vormden ter hoogte van Jack’s Tours & Travel Services (op de helft van de afstand) een muur. De groep heeft voor ‘heel even’ vastgezeten. Daarna is men om de muur heen gelopen en begaf de groep zich ongehinderd naar het gerechtsgebouw.

De veiligheidstroepen ofwel de Mobiele Eenheid paste haar strategie aan en vormden een muur om het gerechtsgebouw. Sommige betogers hebben getracht om door de muur te lopen. Enkelen werden tegengehouden. Ook persmensen mochten niet door. Buurtbewoners moesten ‘even omlopen’. Het gebied was hermetisch afgesloten. Na een kleine ‘dyugu dyugu’ werden zaken op orde gesteld.

Sunil Oemrawsingh heeft namens de nabestaanden het Burgercollectief bedankt voor de steun voordat hij zich naar de rechtszaal begaf. De betogers trokken zich terug bij het Mensenrechtenmonument. De buitengesloten journalisten hebben zich later mogen voegen achter de veiligheidsmuur.

'Vandaag is de democratie getoetst en heeft de politie bewezen onze beste kameraad te zijn', concludeert Sham Binda, voorzitter van de Associatie van kleine & middelgrote ondernemingen in Suriname, AKMOS. 'Ze zijn in dienst van de overheid, ik denk niet dat hun intentie is om mensen te rammelen en te arresteren. Vooral niet als het om een vreedzame betoging gaat.' Binda vindt dat er helemaal geen vergunning nodig is geweest om deze actie te houden. 'Er is geen samenscholingsverbod. Ik adviseer dat we geen vergunning meer aanvragen. Dan wil ik zien of men ons gaat stoppen. Want men stuurt aan op een confrontatie. Wij zijn daar niet op uit. Wij sturen signalen uit naar de regering en de internationale gemeenschap over wat er gebeurt in Suriname.'

Standaarden Bureau biedt mogelijkheid om barcodes te genereren

Met barcodes kunnen producten uniek geïdentificeerd worden


Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft per 18 juli 2016 haar diensten uitgebreid. Producenten, levervancies en huisvlijters kunnen vanaf die datum terecht bij het SSB voor het genereren van barcodes, zo laat het SBB vandaag, vrijdag 5 augustus 2016, in een persbericht weten. 

Met deze barcodes kunnen producten uniek geïdentificeerd worden, met andere woorden de producten kunnen zowel online als in de winkel, nationaal en internationaal verkocht worden.

De barcode heeft voor producten, huisvlijters en andere belanghebbenden een aantal voordelen, te weten:
het product is te traceren;
u heeft toegang tot internationale markten;
het product kan online verkocht worden.

Om in aanmerking te komen voor een barcode moet het etiket van het product eerst voldoen aan het Technisch Voorschrift 'Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen'. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met het SSB voor het controleren van het etiket.

Advocaat Essed: 'Wij hebben ook het woord gevraagd, maar hebben de gelegenheid niet gekregen'

'Gebruik artikel 148 Grondwet is schoolvoorbeeld van misbruik bevoegdheid'

Advocaat Kanhai: 'Er zijn maar vier soorten in wet genoemde eindbeslissingen'


'Wij vinden dat de zaak door moet gaan. De Krijgsraad heeft aangegeven, dat zij tijd nodig heeft om zich grondig te beraden. Maar, wij hebben al 35 jaar geduld, dus de vijf of zes weken die wij nog moeten afwachten is geen enkel probleem', aldus Hugo Essed - advocaat van nabestaanden van slachtoffers van de 8 decembermoorden - na afloop van de amper vijftien minuten durende zitting van vanochtend, vrijdag 5 augustus 2016, zo schrijft de Ware Tijd Online.

'Wij hebben ook het woord gevraagd, maar hebben de gelegenheid niet gekregen. Wij hadden juridisch willen onderbouwen waarom die resolutie van de president waarbij artikel 148 van de Grondwet toegepast is van geen waarde is. Het is een schoolvoorbeeld van misbruik van bevoegdheid', aldus Essed. De staatsveiligheid is volgens de advocaat helemaal niet in gevaar.

'Hij heeft de ruimte niet meer, hij heeft zijn requisitoir al gehouden, wij verwachten een eindbeslissing, en dat zei de Krijgsraad ook', zegt advocaat Irvin Kanhai van onder andere hoofdverdachte Desi Bouterse, in reactie op de vraag of er nog voorzetting mogelijk is van de decembermoordenstrafzaak als het Openbaar ministerie om stopzetting vraagt.

'Er zijn maar vier soorten eindbeslissingen en die zijn in de wet genoemd, dus ik verwacht een van ze; de niet-ontvankelijkheid, de nietigheid, de onbevoegdheid', aldus Kanhai, die dus een eindbeslissing voor het gemak negeert of die niet is opgetekend door de Ware Tijd.....

Volgens de advocaat is het wel een goed teken als de zaak tot een einde komt. De Krijgsraad zal een eindbeslissing nemen op 30 november.

Bond SWM bereikt met directie principe-akkoord cao

Personeel kan Srd 275 bruto salarisverhoging tegemoet zien en eenmalig Srd 1.200


De bond bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft maandenlang onderhandeld en heeft nu dan een principe-akkoord bereikt. Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 5 augustus 2016, te hebben vernomen, dat de leiding van het bedrijf nog niet getekend heeft. De overeenkomst is doorgestuurd naar de aandeelhouder, de Staat Suriname, voor fiat. 

De SWM-bond is aangesloten bij de vakcentrale C-47. Volgens voorzitter Robby Berenstein is er sprake van een overeenkomst, ook al wordt het akkoord niet gelijk getekend. De onderhandelingen onder leiding van bondsvoorzitter Rudi Baarh hebben enige tijd geduurd. Op gegeven moment heeft directeur Marlon Oosterling het personeel met cijfers de situatie van het bedrijf uitgelegd, waardoor genoegen genomen is met minder.

De directie van de SWM heeft toegezegd dat alle werknemers een bruto salarisverhoging krijgen van Srd 275. Daarnaast wordt een eenmalige uitkering van Srd 1.200 gegeven (Srd 100 per maand).

Bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft de aandeelhouder besloten om geen salarisverhoging te geven. Ook de eenmalige uitkering (lumpsum) moet worden teruggedraaid. Volgens een brief van minister Regilio Dodson aan de EBS is met de sociale partners afgesproken dat voorlopig geen loonsverhogingen worden gegeven. Een koopkrachtversterking en een belastingheffingskorting zijn volgens de bewindsman afgesproken. Berenstein zegt echter, dat er geen enkele afspraak is gemaakt met de sociale partners over bevriezen van salarissen.

Met diverse bedrijven zijn collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten waarbij salarisverhogingen tussen de 13 en 17% zijn overeengekomen.

Insel Air op Curaçao kan toch starten met het aanvullen van tekort aan piloten

Luchtvaartmaatschappij vindt met CBA oplossing voor pilotenprobleem


Ervaren piloten die Insel Air wil aannemen hoeven niet eerst alle examens opnieuw te doen. Daardoor kan de luchtvaartmaatschappij nog deze maand het tekort aan piloten aanvullen. Op verzoek van Insel Air maakt de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) onderscheid tussen piloten met weinig vlieguren die net van de opleiding komen en ervaren piloten die al eerder hebben gevlogen op het type vliegtuig dat Insel Air gebruikt: Fokker 50, Fokker 70 en McDonnell Douglas, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 5 augustus 2016.

Een ervaren piloot die bij Insel Air solliciteert, hoeft nu alleen nog het examen ‘Air Law’ te doen om op de hoogte te zijn van de lokale wetten en regelgeving. 'Maar, dat is in elk land gebruikelijk', zegt directeur Edward Heerenveen. 'Net als de ‘airline’ trainingen waar iedereen aan mee moet doen.'

Een piloot die wel voldoende ervaring heeft, maar niet eerder op de vliegtuigen van Insel Air heeft gevlogen, moet toch alle examens opnieuw doen. Heerenveen is tevreden over de manier waarop met de luchtvaartautoriteit een oplossing is gevonden voor het tekort aan piloten waarmee de maatschappij kampt sinds de toelatingseisen in maart dit jaar werden aangescherpt.

'Het was geven en nemen. Maar, voor ons was het grote probleem dat we die ervaren piloten uit Europa niet hierheen kregen. Nu is voor ons een uitzondering gemaakt.'

Half juli liet Heerenveen weten zeven à acht piloten tekort te komen. Daardoor vallen tot nu toe vluchten uit en vertrekken passagiers op verschillende bestemmingen later dan gepland. Door de strengere eisen lukt het Insel Air niet om vertrekkende piloten te vervangen. Alle lokale en buitenlandse piloten, maar ook bijvoorbeeld luchtverkeersleiders en vliegtuigonderhoudsmonteurs, moeten opnieuw examen doen.

De CBA en minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) beslissen daartoe als een van de maatregelen in een poging om Curaçao van categorie 2 terug te brengen naar de status van categorie 1 door de Federal Aviation Administration (FAA). Nu de eisen versoepeld zijn, is Insel Air direct begonnen met de werving van ervaren kandidaten uit Europa. Die stonden stand-by in afwachting van een beslissing over de exameneisen. 'De eerste piloot is binnen. Ik denk dat we eind augustus weer voldoende piloten in dienst hebben.'

8 Decemberstrafproces voor zoveelste keer uitgesteld en nu tot 30 november

Krijgsraad wil zich over situatie beraden....

Verwarring over opvatting verdachte Boerenveen inzake al dan niet stopzetting procesHet 8 decemberstrafproces is uitgesteld naar 30 november. Dat heeft de Krijgsraad vanochtend, vrijdag 5 augustus 2016, besloten tijdens een zitting die amper vijftien minuten duurde. Het proces is vandaag niet beëindigd, zo schrijft Starnieuws.

De advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, Irvin Kanhai, heeft gevraagd om het proces te stoppen zoals de procureur-generaal heeft gevraagd. Diverse advocaten hebben zich uitgelaten over het verzoek van de procureur-generaal.

Nadat de Krijgsraad de advocaten had aangehoord, werd besloten om de zitting te verdagen naar 30 november. De Krijgsraad moet zich beraden over de situatie.

Na de uitspraak in de burgerkamer, wordt de zaak nu in de militaire kamer behandeld. Ook daar zal hetzelfde besluit worden genomen.

Het meest bijzondere van de zaak vanochtend was, zo schrijft het Dagblad Suriname op haar website, dat de advocaat van de verdachte Etienne Boerenveen voortzetting wil van de strafzaak. Boerenveen kan zich volgens de raadsman niet vinden in het besluit van president Desi Bouterse, die in persoon hoofdverdachte is in deze zaak, om middels de toepassing van artikel 148 grondwet het decemberstrafproces stop te zetten.

Maar, Starnieuws bericht echter het tegendeel. De advocaat van Etienne Boerenveen, Frank Truideman, laat Starnieuws weten, dat zijn collega Henk Veldkamp die voor hem waarnam, een verkeerde mededeling gedaan heeft op de zitting van de Krijgsraad vandaag. 'Wij staan achter het verzoek van de procureur-generaal om het 8 decemberstrafzaak stop te zetten, zoals de president van het land in een resolutie de instructie heeft gegeven. Mijn collega heeft duidelijk een fout gemaakt.' Veldkamp zei namens Truideman dat Boerenveen voorstander is van voortzetting van het proces.
De raadsman van Boerenveen zal vandaag nog een brief schrijven naar president van de Krijgraad, Cynthia Valstein-Montnor, om deze kwestie recht te trekken. 'Ik zal het ook herhalen op de zitting van 30 november', aldus Truideman.

'We zijn Moe' mag van districtscommissaris Miranda vreedzame betoging houden op plein

Miranda verbiedt stille tocht naar gerechtsgebouw Fred Derbystraat waar Krijgsraad zitting houdt

Hofwijks: 'Ook zonder vergunning hebben wij het recht om te demonstreren'


Districtscommissaris (dc) Paramaribo-Noordoost, Jerry Miranda, heeft de Actiegroep 'Wij zijn Moe' geen toestemming gegeven vandaag, vrijdag 5 augustus 2016, om een vreedzame betoging te houden vandaag op het Onafhankelijkheidsplein. Er was vergunning gevraagd voor het houden van een stille tocht vanuit het Monument van de Mensenrechten naar het gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat. Diverse organisaties participeren in de protestactie van het 'Burger Collectief'. Dit bericht Starnieuws.

De protestactie wordt toch gehouden, met of zonder vergunning, zegt de organisatie.

Miranda zegt in een reactie, dat de politie intensief bezig is met de bestrijding van de criminaliteit. Er worden door politie en militairen extra surveillance gehouden. 'Wij hebben de heer Harold Cabenda uitgelegd dat er geen politie beschikbaar is vrijdag om een stille tocht te begeleiden en wegen af te sluiten. De veiligheid laat het niet toe. Het commissariaat heeft altijd medewerking verleend aan de groep. De mensen mogen urenlang op het Onafhankelijkheidsplein hun protest houden', zegt Miranda.

Curtis Hofwijks van 'Wij zijn Moe' zegt, dat het niet de eerste keer is dat geprobeerd wordt om het protest te frustreren. 'Het is duidelijk dat er misbruik wordt gemaakt van de instituten. Toen de groep begon te groeien, moesten wij ineens over een vergunning beschikken, wat ronduit belachelijk is.'

Hofwijks deelt mee dat uit respect voor de autoriteiten steeds een aanvraag is ingediend. 'Wij hebben vanaf het begin gezegd dat als ons een vergunning geweigerd wordt, wij zonder zullen protesteren. Dit recht is verankerd in de Grondwet. Geen enkele autoriteit staat boven de wet, ook Miranda niet.'

Miranda zegt verder, dat bij het Monument aan de dokter Sophie Redmondstraat het regeringsgebouw en de Amerikaanse ambassade staan. Op grond hiervan is er extra veiligheid nodig. Er is ook afgestemd met de regiocommandant van Paramaribo. De situatie laat het niet toe om de mensen vergunning te geven voor een stille tocht. De politie gaat moeten optreden als er toch wordt gelopen, zegt Miranda. Hij hoopt niet dat het zover komt.

Zeven recreatieoorden in Para blijven vakantieperiode gesloten...

Recreatieoorden hebben geen geld om verplichte voorzieningen aan te brengen


Zeven recreatieoorden in Para zullen deze vakantieperiode, van 15 augustus tot en met eind september, gesloten blijven. Zij hebben vooral geen geld om verplichte voorzieningen te bekostigen. Het gaat om Kamp Sranang Watra, Bersaba, Gusterie, Marga’s oord, Berlijn, Mahuma en Wakoeri (rijweg naar Apoera). De badplaatsen streven er wel naar om over een jaar, met de grote vakantie, weer open te gaan, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 5 augustus 2016.

'De recreatieoorden draaiden niet wegens het wegblijven van bezoekers, waardoor ze geen inkomsten kregen, terwijl bijvoorbeeld het inhuren van lifeguards erg duur is', zegt Sandhia Hindori, adjunct-districtssecretaris van Para.

Terwijl deze centra niet open mogen, worden vandaag IsrieKokro, Jungle Camp, Carolinekreek, recreatieoord van EBS-bond en Blaka Watra gecertificeerd. Morgen is het de beurt aan Parabello, GranSwitDjari, Overbridge en Drie Kokro. Het districtscommissariaat zal bij de ingang van deze oorden een bord plaatsen, waarop staat dat ze gecertificeerd zijn.

Hindori wijst erop dat de gecertificeerde recreatieoorden beschikken over onder andere getrainde en geüniformeerde lifeguards, bemande EHBO-posten en de dieptes van het zwemwater zijn aangeven. Deze preparken hebben ook loketten voor de kaartverkoop en ze dienen vermakelijkheidsbelasting te betalen aan de Belastingsdienst.

Tien recreatieoorden die hierboven niet genoemd zijn hebben de gelegenheid om hun zaken in orde te krijgen om nog vóór de vakantie te kunnen opengaan. Hindori sluit niet uit dat het sommige niet zal lukken.

'Het is een leugen dat wij afspraken hebben gemaakt met de regering over loonsverhogingen'

C-47 voorzitter Berenstein steunt bondsleider bij EBS dat afspraken niet teruggedraaid kunnen worden


Vakbondsleider Robby Berenstein, coördinator van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), zegt dat de sociale partners niet overeengekomen zijn dat er geen loonsverhoging gegeven wordt. 'Het is een leugen, dat wij afspraken hebben gemaakt met de regering hierover', zegt Berenstein, die ook voorzitter is van C-47, vandaag, vrijdag 5 augustus 2016, op Starnieuws.

Berenstein voert aan dat er verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) gesloten zijn in diverse sectoren, waarbij loonsverhogingen tussen 13 en 17% overeen zijn gekomen. Er zijn cao's overeengekomen met onder andere de Volkscredietbank, de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Assuria.

Minister Regilio Dodson stelt in een schrijven over de cao van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) dat de regering in overleg met de sociale partners een overeenkomst heeft. Pas na overleg met de Sociaal Economische Raad zullen salarisverhogingen worden toegekend. Met de sociale partners is afgestemd, dat er een belastingvrije koopkrachtversterking van Srd 100 en een belastingheffingskorting  van Srd 125 per maand is afgesproken.

De minister merkt op, dat de OWOS, de EBS-bond, ook aanwezig was bij het overleg met RaVakSur. Berenstein geeft aan dat de EBS-bond een overeenkomst heeft gesloten. Deze is zelfs al getekend en er zijn afspraken gemaakt over de betaling. Hij merkt op dat vakbondsleider Steve Geerlings groot gelijk heeft wanneer hij stelt dat zaken niet teruggedraaid kunnen worden. De voorzitter van C-47 merkt op dat op basis van de inflatie van bijkans 64%, binnenkort opnieuw onderhandeld wordt met diverse bedrijven.

Man (39) te Tijgerkreek gedood door labaria

Giftige lanspuntslang bijt Aniel Binda op zijn erf


De 39-jarige Aniel Binda is gedood door een labaria (Bothrops atrox, gewone lanspuntslang of speerpunt genoemd). Dit geval deed zich voor te Tijgerkreek in het district Saramacca, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname donderdagavond 4 augustus 2016. 

Hij werd rond acht uur 's avonds gebeten door de giftige slang op het erf. De familie bracht Aniel snel naar de poli, maar daar aangekomen constateerde de arts dat Aniel was overleden. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Biologisch gezien is een labaria een ratelslang zonder ratel, maar met een vergelijkbaar vergif. Een beet dient dan ook te allen tijde vermeden te worden, omdat die onbehandeld vaak dodelijk is en een beet veroorzaakt zelfs na behandeling ernstige zwellingen.