zaterdag 6 augustus 2016

VHP: Inheemsen verdienen respect en erkenning

'Helaas zijn rechten inheemsen in Suriname nog niet in wetgeving verwerkt'


De Dag der Inheemse Volken is door de Verenigde Naties ingesteld op 9 augustus als die dag met het doel dat nationale overheden stilstaan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners. De bijzondere positie en rechten van inheemse volken, worden vanuit verschillende aspecten, nationaal en internationaal al heel lang besproken. In het jaar 2007 heeft Suriname de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken goedgekeurd. Helaas zijn deze rechten in Suriname nog niet in de wetgeving verwerkt, ondanks verdragen, verklaringen en vonnissen die op Suriname van toepassing zijn. 

Ook constateren wij dat de inheemse volken in ons land nog steeds in onzekerheid leven doordat ze geen rechtsbescherming genieten en doordat een deel van hun rechten hen ontzegd wordt. In Suriname zijn er nog steeds geen concrete stappen ondernomen voor daadwerkelijke erkenning en respecteren van deze rechten.

De natuurlijke leefomgeving van veel inheemse volkeren wordt nog steeds ingrijpend verstoord door houtkap, wegaanleg of winning van delfstoffen. Hoewel de regering in 2011 had toegezegd, dat het grondenrechtenvraagstuk zou worden opgelost, zijn er recentelijk nog concessies uitgegeven door de overheid voor goudwinning in het marrondorp Pakira aan de Marowijnerivier. Ook heeft de overheid controversiële gronduitgiften gedaan in Santigron. Protesten van bewoners en negatieve adviezen aan de districtscommissaris mochten niet baten.

De inheemse volken in Suriname zijn de Caraïben, Arowakken, Trio, Wayana en andere kleinere groepen in het zuiden. Zij zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Tribale volken zoals de marrons zijn niet inheems, maar hebben wel overeenkomstige rechten als inheemse volken vanwege hun overeenkomstige manier van leven en achtergestelde maatschappelijke positie. De inheemsen van ons land leveren een belangrijke bijdrage aan onze rijke culturele diversiteit, die het gezamenlijke erfgoed van de mensheid vormt, zoals is vastgelegd in UNESCO’s Universele Verklaring over de over Culturele Diversiteit in 2001.

Dat Suriname nu mondiale erkenning krijgt voor zijn rijke ecologie is te danken aan onze traditionele kennis die nu verloren dreigt te gaan. De VHP roept de overheid op om respect te tonen en uitvoering te geven aan de VN Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken. De VHP wil eraan meewerken dat inheemsen in Suriname juridische erkenning krijgen van de gebieden die zij traditioneel bewonen en gebruiken.

Verder dienen wij ook respect te hebben voor de eeuwenoude Inheemse culturen waaronder hun talen, de wijze waarop zij in hun levensonderhoud voorzien, en hun daarmee gepaard gaande identiteit.

Vanuit dat respect wenst de VHP een voorbeeld te stellen door te Matta een project te ondersteunen waarbij er ice cream geproduceerd zal worden uit de bittere cassave, die van oudsher als hoofdvoedsel van de inheemsen in ons land kan worden beschouwd. Een prachtig bewijs van innovatie in het voorzien in eigen onderhoud.

De VHP feliciteert haar inheemse broeders en zusters met deze bijzondere dag en verklaart zich solidair met hun om samen te werken aan blijvende vooruitgang voor de ontwikkeling van ons geliefd land Suriname.

VHP mediacommissie

Ministerie van BiZa viert haar 65-jarig bestaan

'Geen feest, maar meer een blik werpen op de toekomst'Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) viert morgen haar 65-jarig bestaan. De verjaardag zal niet feestelijk worden herdacht. 'Geen feest, maar meer een blik werpen op de toekomst: een efficiëntere en effectievere overheidsadministratie ten dienste van onze gemeenschap', aldus het ministerie vandaag, zterdag 6 augustus 2016, in een persbericht. 

Minister MikeZNoersalim zal een werkgroep samenstellen die in dit jubileumjaar enkele activiteiten zal organiseren in het kader van 65 jaar Biza.

Het ministerie heeft sinds haar instelling steeds de algemene rol van 'facilitator' van het openbaar bestuur gehad. 'Het moet beter met de publieke sector en daar zullen wij ons voor inzetten, waarnodig in samenwerking met het maatschappelijk middenveld en de private sector. Wij zullen ook veel meer gebruik maken van de mogelijkheden die de ICT ons biedt om het beleid uit te kunnen voeren en de dienstverlening kwalitatief te verbeteren', zegt minister Noersalim.

Het huidig ministerie van Binnenlandse Zaken bestaat uit twee directoraten, het directoraat Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken. Het directoraat Algemene Zaken werd in 1951 als zelfstandig departement ingesteld. Dit directoraat is verantwoordelijk voor de kabinetten van de president en de vicepresident en de hoge colleges van Staat.

Politie Curaçao controleert bij nachtclub Spoonz in Saliña in verband met geweerschoten

Drie mannen aangehouden en korte tijd in hechtenis

Chaotische, onduidelijke situatie bij nachtclub - Ook controle bij bordeel Campo Alegre


Drie mannen zijn afgelopen nacht bij nachtclub Spoonz in Saliña tijdens een controle aangehouden, omdat ze weigerden zich te identificeren en zich tegen hun arrestatie verzetten.Het gaat om de 32-jarige R.R.L., A.S.A. (38 jaar) en P.V.M. (40 jaar). Zij mochten na ondervraging door de politie naar huis, aldus bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 6 augustus 2016.

Volgens feestgangers werden tijdens de controle de uitgangen van het etablissement geblokkeerd wat een onveilige situatie heeft gecreëerd. De communicatieafdeling van de politie zegt in een reactie dat de politie de afgelopen tijd telkens meldingen krijgt van geweerschoten die bij het etablissement worden afgevuurd of van personen die demonstatief hun vuurwapen laten zien. Dat was de aanleiding voor de controle bij Spoonz. Hierbij werden ongeveer 95 personen gefouilleerd en 10 auto’s doorzocht.

Volgens feestgangers werd de controle buiten de club uitgevoerd terwijl binnen niet duidelijk was wat er aan de hand was. 'Er brak voor mij een gevecht uit in de club, dus ik wilde meteen het gebouw uit. Toen merkte ik dat de dichtstbijzijnde uitgang geblokkeerd was. Om mij heen werd verteld dat er buiten een vuurgevecht had plaatsgevonden en dat er doden waren gevallen. Ik raakte natuurlijk in paniek en anderen ook. Iedereen wilde naar buiten maar we zaten vast als ratten in een val. We konden nergens heen', aldus een feestganger. Volgens de feestganger werd niet duidelijk gecommuniceerd wat de activiteiten van de politie inhielden en was er geen politie binnen de club aanwezig.

Een andere feestganger vertelt: 'Er waren diverse gevechten uitgebroken doordat iedereen naar buiten wilde maar dat niet kon. Er was niet één politieman binnen om de feestgangers te beschermen, mocht er iets ergs zijn gebeurd. Onze levens werden door de politie zelf in gevaar gebracht.'

Ook bij andere uitgaansgelegenheden vonden vannacht controles plaats. De activiteiten van de politie werden in samenwerking met de douane en het Vrijwilligers Korps Curaçao uitgevoerd. Bij bordeel Campo Alegre werden 22 personen gefouilleerd en ook auto’s doorzocht. Hierbij zijn drie machete’s, twee messen, een honkbalknuppel, een stalen buis en een plastic zakje met hennep in beslag genomen. De politie heeft verder controles uitgevoerd bij een uitgaansgelegenheid aan de Cubaweg. Hierbij werden veertien personen gefouilleerd en enkele auto’s doorzocht. Het is niet duidelijk of er bij deze twee etablissementen ook personen zijn aangehouden.

Stankoverlast door rioolwater uit gemaal voor bewoners Kaya Thomas Henriquez, Curaçao

Onduidelijk is of autoriteiten op de hoogte zijn van de overlast


Bewoners van Kaya Thomas Henriquez en omgeving zijn niet blij met het rioolwater dat uit een gemaal in de buurt stroomt. Het vieze water creëert stankoverlast en bovendien een onhygiënische situatie voor bewoners uit die omgeving, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 6 augustus 2016.

Het is niet duidelijk wat er aan het gemaal mankeert en of het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning – verantwoordelijk voor het onderhoud van gemalen en riolen – al op de hoogte is van deze situatie en reeds plannen heeft om het gemaal te repareren.

Inheemsen houden op Dag der Inheemse Volkeren vreedzame manifestatie

'Wij willen signaal geven aan regering, dat wij serieus bezig zijn met opeisen grondenrechten'


De inheemsen zullen de Internationale Dag der Inheemse Volken op 9 augustus met een vreedzame manifestatie en petities gedenken. 'Wij willen een signaal geven aan de regering, dat wij serieus bezig zijn met het opeisen en afdwingen van onze grondenrechten', zegt Theo Jubitana (zie foto - Bron: Facebook) voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpshoofden in Para (OSIP) vandaag, zaterdag 6 augustus 2016, op Starnieuws. 

Anderzijds is de actie een teken naar de inheemse broeders toe. 'Wij tonen dat wij bereid zijn de eenheid te vormen om die ene vuist te maken.'

De loop door de straten van Paramaribo is een initiatief van de dertien dorpsgemeenschappen in Para, aangevuld met één uit Wanica. De grondenrechtenproblematiek wordt maar niet opgelost, ondanks internationale vonnissen. 'Het houdt ons bezig en wij zijn niet langer bereid om in onze dorpen te blijven zitten. Wij willen zichtbaarder worden voor de samenleving en regering.'

De OSIP is een regionale werkarm van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, VIDS. Hierbinnen zit ook de Kaliña en Lokono inheemse dorpen Marowijnegebied, KLIM. Alle organisaties participeren en de deelnemers lopen traditioneel gekleed.

De dorpen willen petities aanbieden aan de president en de Assembleevoorzitter. Jubitana benadrukt dat de manifestatie niet tegen de regering is, integendeel. Als inheemse volken eisen zij hun collectieve grondenrechten op. 'Indien een Grondwetswijziging hiervoor nodig is, maak er dan werk van. Wij leven in collectief stamverband en niet als individuen. Wij hebben binding met die grond waar wij wonen en zijn één met die natuur.'

De OSIP-voorzitter geeft aan dat de regering gronden blijft uitgeven binnen hun woongebied of directe omgeving. De recreatieoorden verrijzen als paddestoelen in Para. Jubitana is dorpshoofd van Hollandse Kamp. Recentelijk is de achtertuin van zijn dorp uitgegeven aan iemand in Paramaribo voor een vakantieoord. 'Eigenhandig zijn borden verboden toegang geplaatst, in het gebied naar onze kostgrondjes toe.'

Landelijk kent elk inheems dorp de identieke problemen zoals grondenrechten, onderwijs en gezondheidszorg. Wij als enkelingen kunnen het probleem niet alleen oplossen, onderstreept Jubitana. Er zijn bondgenoten nodig. Met de actie op 9 augustus slaan de inheemsen de handen ineen en gaan voor een gezamenlijke aanpak. 'Het is nu of nooit. De internationale vonnissen liggen daar.'

Het OSIP-initiatief volgt na de vele grondproblemen in Para. Zo vechten Hollandse Kamp en Wit Santi al jaren hun rechten aan bij de regering, die een grondbeschikking heeft toegewezen aan Luchthavenbeheer. Van het toegewezen stuk terrein valt ongeveer 200 meter binnen Wit Santi. Terwijl voor Hollandse Kamp de hele woonkern van meer dan 250 personen, eronder valt. In juni voerden partijen gesprekken hierover, waarna in juli vier ministers zich ter plekke oriënteerden. Partijen zijn on-speaking terms. Er is gevraagd om een persstilte en dat OSIP de onderhandelingscommissie verkleind.

'Met het laatste zijn wij het niet mee eens. De regering kan over een batterij aan adviseurs beschikken, waarom kunnen wij dan niet bepalen wie in onze delegatie zit.' De vervolggesprekken zijn gepland na 9 augustus.

Vanaf de koloniale periode worden de inheemsen verdreven van hun gronden. 'Anno 2016 vertrekken wij niet meer zonder slag of stoot. Wij willen inspraak. Zij moeten uitleggen waarom zij de grond in algemeen belang nodig heeft. Want ons belang maakt deel uit van het algemeen belang van Suriname.'

De OSIP eist dat de regering eerst de beschikking intrekt en dan in overleg met haar treedt.

Voor de manifestatie verzamelen de Paranen en de groepen vanuit West-Suriname en Marowijne, zich rond tien uur 's morgens in Paramaribo. 'Vanwege de hoge transportkosten komen dorpelingen uit het Zuiden niet. Zij zijn wel solidair met de actie. Uit andere gebieden zoals het Wayambo gebied, die niet met bussen vol afreizen, komen alleen de dorpshoofden.' De loop start vanuit Ondrobon (eindhalte Nickerie bus) en eindigt op het Onafhankelijkheidsplein. Er volgen daar toespraken van Jubitana (Para), Ricardo Mac-Intosh (West-Suriname), Margriet Biswane (Marowijne) en Ricardo Pané (VIDS). Het geheel wordt afgesloten met enkele optredens, waarbij de deelnemers hun cultuur zullen delen met het publiek.

Ministerie HI ziet mogelijkheden voor pindateelt in district Brokopondo

HI in gesprek met lokale boeren Atjoni en Brokopondo Centrum


Een delegatie van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft een bezoek gebracht aan Atjoni en Brokopondo Centrum om met de lokale boeren te praten over mogelijke pinda-afzet. Directeur Reina Reveles van het ministerie gaf tijdens de bijeenkomsten aan, dat er nog teveel wordt geïmporteerd. Producten als gember, cassave en pinda worden uit het buitenland gehaald, terwijl zij hier geplant kunnen worden, zo bericht het ministerie in een gisteren, vrijdag 5 augustus 2016, uitgebrachte verklaring. 

Het ministerie voert gesprekken met een producent van pindakaas, die de eventuele opbrengst wil opkopen.

Door de huidige precaire situatie en de geringe inkomsten van de overheid is de economie zeer kwetsbaar en afhankelijk van de prijsschommelingen, aldus HI.

Lokale planters, die reeds pinda telen en of daarin geïnteresseerd zijn, zullen zoveel mogelijk in de gelegenheid gesteld worden, hun product aan de producent te verkopen. Daar de meeste planters geen vast inkomen hebben en een hosselsysteem toepassen om te overleven, is dit een ultieme kans, meent het ministerie.

Reveles was vergezeld door de onderdirecteuren Vivian Marbach en Anita Forst-Cumberbatch van respectievelijk de afdelingen Industrie en Ondernemerschap en politiek adviseur Hugo Jabini. Een eventuele samenwerking zal voor beide partijen en de economie van het land vruchtbaar zijn, stelt het ministerie.

Ambassadeur Aashna Kanhai van Suriname biedt in Dhaka geloofsbrieven aan aan president Hamid

President Hamid hoopt op versterking bilaterale relaties met Suriname


Ambassadeur Aashna Kanhai heeft afgelopen woensdag in de Bangladese hoofdstad Dhaka haar geloofsbrieven aangeboden aan president Abdul Hamid. Zij is Surinames residerend ambassadeur in India en niet-residerende vertegenwoordiger in Sri Lanka en enkele andere Aziatische landen, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 6 augustus 2016.

President Hamid zegde de ambassadeur alle steun toe in haar rol als diplomatieke vertegenwoordigster en hoopt dat zij erin slaagt een bijdrage te leveren aan de versterking van de bilaterale relaties tussen Suriname en Bangladesh.

Het staatshoofd voerde aan, dat er talrijke onbenutte potentiële samenwerkingsgebieden waar zijn land inhoud aan wil geven. Hij merkte op dat bilaterale handel kan worden geïntensiveerd indien de mogelijkheden optimaal worden benut. Het staatshoofd zei dat Bangladesh producent is van farmaceutische producten, keramiek en confectiekleding van hoge kwaliteit tegen redelijke prijzen. Suriname veel meer van deze goederen kunnen importeren.

Ambassadeur Kanhai beloofde er alles aan te zullen doen om Bangladesh en Suriname dichter bij elkaar te brengen.

Suriname trekt aanstelling in van honorair consul in India Asif Iqbal

Iqbal zou zijn consulaire bevoegdheden hebben overtreden


Ontslagen consul uit ernstige grove beschuldigingen aan adres ambassadeur Kanhai in India


Suriname heeft de aanstelling van Asif Iqbal als honorair consul van Suriname in India donderdag ingetrokken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg informatie van de Indiase autoriteiten, dat de zakenman zijn consulaire bevoegdheden had overtreden. De ex-consul uitte gisteren in een persverklaring ernstige beschuldigingen tegen Surinames ambassadeur in India, Aashna Kanhai, zo schrijft de Ware Tijd Online vandaag, zaterdag 6 augustus 2016.Door haar 'incompetentie en manipulatie' zou minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken, zijn aanstelling als honorair consul hebben ingetrokken, zegt hij. Ook zou Kanhai met haar 'dictatoriaal gedrag' de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en India hebben geschaad.

Iqbal zegt dat hij de afgelopen twee jaar meer dan 200.000 euro heeft uitgegeven om te voldoen aan de eisen van de ambassadeur. Hij betaalde naar eigen zeggen voor Kanhai's dure vakanties in Dubai en Sri Lanka en eiste de diplomaat business class vliegtickets, en reserveringen in vijf sterren hotels. Ook zou ze geld hebben geëist van investeerders die zaken wilden doen met Suriname. De man heeft klachten gedeponeerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van India, de afdeling Latijns-Amerika en Caribisch gebied van het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen.

Hij zegt ook juridische stappen te zullen nemen tegen Kanhai om de uitgegeven gelden terug te vorderen. Verder zal hij toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen om op basis van het Indiase wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een rechtszaak aan te spannen tegen de Staat Suriname.

Pogingen van de redactie van de Ware Tijd gisteren om een reactie te vernemen van de ambassadeur zijn vruchteloos gebleven. Directrice Gladys Relyveld van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt in een reactie, dat Iqbal van zijn consulaire bevoegdheden is gestript, omdat hij tot twee keer toe zijn bevoegdheden heeft overtreden. Paramaribo is daarover door het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken gerapporteerd, waarna de ontheffing volgde.

Over de ernstige beschuldigingen tegen Kanhai kan de directrice vooralsnog niet veel zeggen. Deze hadden het ministerie formeel nog niet bereikt. Wel is het departement bezig met een diepgaand onderzoek in deze zaak, stelt Relyveld.

'Zolang rechter zich wil beraden is dat voor de rechtstaat Suriname goed nieuws'

Nabestaande vermoorde journalist Bram Behr Henri positief gestemd over verschuiven 8 decemberproces


Henri Behr, broer van de op 8 december 1982 vermoorde journalist Bram Behr, vindt dat de Krijgsraad met het verdagen van het 8 decemberstrafproces naar 30 november een teken heeft gegeven, dat zij de resolutie van president Desi Bouterse, waarin het staatshoofd de procureur-generaal op grond van artikel 148 van de Grondwet heeft bevolen de vervolging in dit strafproces stop te zetten, nog niet heeft overgenomen. 

'Zolang de rechter zich wil beraden en nadenken ter onderzoek, is dat voor de rechtstaat Suriname goed nieuws. Dat betekent dat de resolutie niet onmiddellijk is overgenomen en de inmenging, die gepoogd is middels de toepassing van artikel 148 van de Grondwet, tot nu toe niet wordt gevolgd. Dat is goed nieuws en het betekent dat de rechtsstaat Suriname nog steeds overeind staat', zei Behr gisteren na afloop van de zitting van de Krijgsraad, aldus vandaag, zaterdag 6 augustus 2016, het Dagblad Suriname.

Behr verduidelijkt, dat de nabestaanden niet primair gericht zijn op het veroordeeld krijgen van de verdachten. Het enige wat zij willen is, dat het recht zegeviert.

De nabestaande blijft erbij dat er geen inmenging mag plaatsvinden in een lopende rechtszaak. Over artikel 148 van de Grondwet, waarin de regering in concrete gevallen instructies kan geven aan de procureur-generaal, stelt Behr dat dit alleen kan, wanneer de staatsveiligheid in het geding is. Dit had volgens hem eerst onderzocht moeten worden door de procureur-generaal, voordat hij had besloten om de zaak niet verder te vervolgen.

Man (30) steekt met mes in op echtgenote en pleegt vervolgens met verdelgingsmiddel zelfmoord

Vrouw door echtgenoot in borststreek en keel gestoken


De 30-jarige M. S. heeft donderdag zijn echtgenote in Nickerie met een mes verwond en vervolgens een verdelingsmiddel ingenomen. Hij is gisteren overleden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 6 augustus 2016. 

De man en zijn vrouw hadden geruime tijd problemen in de relatiesfeer waarop de vrouw besloot de woning van de man te verlaten en elders haar intrek te nemen.

Volgens het voorlopige politieonderzoek heeft de man het huidige adres van de vrouw aangedaan en verzocht haar met hem mee te gaan. De vrouw weigerde dat. S. haalde een mes te voorschijn en bewerkte de vrouw in de borststreek en keel. Het slachtoffer pakte op gegeven moment het mes vast met als gevolg dat zij ook snijwonden heeft opgelopen in de handpalmen. Het slachtoffer is met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis van Nickerie. Er is operatief ingegrepen door de behandelende arts.

De regio commandant van de politie, Wiedjaikoemar Oedith, heeft het slachtoffer een bezoek gebracht in het ziekenhuis en deelt mee dat haar toestand stabiel is. Zij is ook aanspreekbaar.

Bus- en boothouders schoolvervoer zijn uitbetaald

Schoolvervoer zal maandag 8 augustus weer normaal zijn


De bus- en boothouders zijn gisteren betaald voor de diensten die zij geleverd hebben in juni. Het schoolvervoer zal maandag worden genormaliseerd, zegt Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van van Bus- en Boothouders in Suriname, vandaag, zaterdag 6 augustus 2016, op Starnieuws.

De Centrale Betaaldienst heeft de stukken donderdag gestuurd naar de bank. Toen was er nog geen opdracht aan de banken gegeven om over te gaan tot uitbetalen. Zonder fiat kunnen de bankinstellingen niet handelen, legt Themen uit.

Hij vindt het jammer dat kinderen uit de districten en het binnenland zijn gedupeerd. Juist zij hebben extra steun nodig om ondanks de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren, ontwikkelingsmogelijkheden te benutten. Themen hoopt dat dit de laatste keer is geweest dat er actie gevoerd moest worden om aan geld te komen. De bus- en booteigenaren hebben ook verplichtingen naar hun medewerkers toe. Ook zij moeten hun gezinnen onderhouden.

De OBS gaat ervan uit dat de betaling over de maand juli en augustus vlot zullen verlopen. Inmiddels is de achterstand bij het Nationaal Vervoersbedrijf van zes maanden ingelopen. De bushouders moeten nog een maand achterstallig geld ontvangen. Themen hoopt dat de betaling nu gewoon op tijd plaatsvindt, waardoor de samenleving niet wordt gedupeerd

Den Blauwvinger: Laat SuriPop decadentie overboord gooien

COLUMN: Diverse clips geven verkeerd, decadent, beeld van het echte Suriname

Grote paleizen en overdreven luxe moeten plaatsmaken voor gewone Surinaamse houten woningen en gewone mensen


Wat is dat toch met het tweejaarlijks terugkerend SuriPop-spektakel? Wanneer gaan producers van clips eens voor een song een video opnemen gewoon in en bij een woning in een volksbuurt van Paramaribo en niet in zo'n decadente grote luxe woning die onder andere te vinden zijn aan de Anton Dragtenweg in Paramaribo en aan de weg naar Domburg? Zo'n woning is zo a-Surinaams en doet geen recht aan het land en het merendeel van de bevolking.

Wat is er mis met een mooie echte Surinaamse oude houten volkswoning, waarvan je het hout kunt ruiken? Niets mooier en authentieker toch dan dat?

Dus, graag in 2018 geen decadente paleizen meer en geen kitscherige badkamers, wenteltrappen met tientallen brandende waxinelichtjes op de treden en 'gelikte' zogenoemde heren en dames, maar echte Surinaamse woningen, mensen en omgeving!!

Oh ja, en ook graag wat meer inhoud, diepgang, in de teksten en niet meer van dat zoetsappige 'ik hou van jou en blijf je trouw' gezwijmel. In de 2016-editie heeft slechts een song echte inhoud en dat is een treurige constatering.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
06 augustus 2016
Amsterdam-Paramaribo

In augustus 1990 vermoorde politie-inspecteur Gooding postuum geëerd

Medal of Honor & Excellence' door voorzitter Politiebond overhandigd aan nabestaanden


Politie-inspecteur Herman Gooding, die gisteren 26 jaar geleden op brute wijze werd vermoord ‘in the line of duty’, is postuum geëerd met de ‘Medal of Honor & Excellence’. De medaille werd door Raoul Hellings, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), aan de nabestaanden van Gooding overhandigd, zo bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 6 augustus 2016.

De ceremonie heeft plaatsgevonden tijdens een herdenkingsdienst, waarbij de familie van de inspecteur en zijn moordenaars 'in Gods Handen' hebben geplaatst.

Tijdens de herdenkings- en opdragingsdienst in de Heilige Familiekerk heeft ging menig spreker in op de integriteit en kunde van Gooding.

Er werd ook lang stil gestaan bij zijn dood en de omstandigheden daarvan. Gooding is op 5 augustus 1990 op brute wijze om het leven gebracht. Zijn lijk werd niet ver van het huidige Assembleegebouw gevonden, dichtbij het Monument van Gevallenen. Zijn hoofd was uit elkaar geschoten. Gooding was bezig met een onderzoek naar de slachting in Moiwana. Tientallen burgers waren hier door militairen op wrede wijze gedood. Hij was ook bezig met een onderzoek van een grote hoeveelheid drugs. Hij verrichte zijn werk naar behoren ondanks de uitdagingen en dreigementen van de toenmalige bevelhebber brachten een paar sprekers in herinnering. Zijn dood is nooit onderzocht geworden ondanks dat er daarvoor een onafhankelijke commissie was ingesteld. De familie en de samenleving hebben na 26 jaar nog steeds geen antwoord op vele vragen gekregen.

Hellings heeft namens de Politiebond en zijn structuren oprechte spijt betuigt voor het leed dat het lid Herman Gooding is aangedaan. Hij heeft verklaard dat de politiebond er alles, en dan ook alles aan zal doen om hem in ere te herstellen en hem de plaats te geven die hem daadwerkelijk toekomt.

'Wij geven hiertoe de aanzet door wijlen inspecteur Herman Gooding postuum te eren met een speciale Medal of Honor & Excellence voor zijn niet aflatende inzet, ijver en collegialiteit tot aan zijn dood toe in de line of duty.'

De handeling van de politiebond werd, aldus Starnieuws, met luid applaus verwelkomd. De familie is heel erg blij met de erkenning. Een droom is in vervulling gegaan, deelt zoon Lloyd Gooding mee. Het komt op een moment dat de familie de last van zovele jaren in Gods Handen heeft gelegd. Gerechtigheid wordt aan God overgelaten. 'Vandaag hebben wij onze vader opgedragen aan de Heer', licht Lloyd toe. 'Hier op aarde willen we gerechtigheid maar deze is niet gekomen. Maar, bij het Hemelse Tribunaal vinden zeker gerechtigheid omdat je daar niet stuit tegen blinde muren. Daar loopt het rechtssysteem ook niet vast en verdwijnen getuigen niet. De daders hebben we vergeven zoals Jezus degenen vergeven heeft die Hem kruisigden. Wij voelen ons verlicht. We zijn ook erg blij met de handeling van de Politiebond. Het was de grootste wens van de familie geweest. Ons hart is gaan helen, ik heb er geen woorden voor.'

Rio de Janeiro heet op groene wijze de wereld welkom op Olympische Spelen

Een groen spektakel doorspekt met Braziliaanse beroemdheden zet de toon voor weken topsport


Brazilië heeft op een enorm canvas haar regenwoud en de creatieve energie van de wijdverspreide diverse bevolking gevierd op de melodie van samba, bossa nova en funk (zie foto - Bron: Reuters). Zo heeft Rio de Janeiro gisteravond, vrijdag 5 augustus 2016, de wereld welkom geheten op de Olympische Spelen 2016, zo schrijft Starnieuws. 

In een land van grote economische ongelijkheid werden tijdens de openingsceremonie de cultuur van de favela's en de sloppenwijken, die duizelingwekkend hangen boven de beroemde stranden van Rio neergezet, in een spektakel in het beroemde Maracana stadion getoond.

De komst van de Portugezen, hun verovering op de inheemse bevolking en de Afrikaanse slavenarbeid gedurende 400 jaar werden belicht. De botsing van culturen, zoals de ceremonie liet zien, is wat Brazilië maakt tot het complex mozaïek dat het is. De thuisbasis van de Amazone, het grootste tropisch regenwoud van de wereld, heeft Brazilië gebruikt in de ceremonie waar drie miljard mensen naar hebben gekeken. Er werd een beroep gedaan op de kijkers om te zorgen voor onze planeet, de plantenzaden te koesteren en het groene land dat de Europeanen vijf eeuwen geleden vonden te heroveren.

In tegenstelling tot de openingsceremonie in Peking in 2008 en Londen 2012, had Brazilië met een beperkt financieel budget weinig keus om zich meer te richten op een ‘analoge’ aanpak met een minimum aan high-tech en een grote afhankelijkheid van het enorme talent van Brazilië en zijn traditionele carnaval.


Geschat wordt dat de helft van wat in London voor de Spelen in 2012 is besteed, aan de ceremonie in Rio is uitgegeven. Aan de openingsceremonie in London hing een prijskaartje van 42 miljoen dollar.

In de show in Rio is gebruik gemaakt van binnenlandse sterren, onder wie supermodel Gisele Bundchen, die over het veld liep op het geluid van bossa nova hit 'Girl from Ipanema'.


Paulinho da Viola, een samba songwriter, die het volkslied zong met een strijkorkest. Iedereen heeft gratis zijn deel gedaan. Er brak luid gejuich uit toen de Braziliaanse geliefde luchtvaartpionier Alberto Santos-Dumont werd afgebeeld bij het opstijgen van het stadion en vloog over het hedendaagse Rio.

De vrolijke opening van Zuid-Amerika's eerste Spelen stond in schril contrast met de maanden van onrust en chaos, niet alleen in de organisatie van de Olympische Spelen, maar in heel Brazilië dat de ergste economische recessie in decennia doormaakt en in een diepe politieke crisis zit.

Interim-president Michel Temer had de leiding over de opening van de Spelen binnen het Maracana Stadion samen met tientallen staatshoofden. Hij heeft overgenomen van de geschorste president presidente Dilma Rousseff, die wordt geconfronteerd met een afzettingsprocedure. Voor de organisatie van de Spelen werd 12 miljard dollar uitgegeven.

Vliegtuig bij landing op Juliana-vliegveld op Sint Maarten belandt naast de baan

Er zouden geen gewonden zijn


Een toestel van Ameriflight - een vrachtmaatschappij in het Amerikaanse Dallas - is gisteren, vrijdag 5 augustus 2016, tijdens de landing op het Juliana-vliegveld op Sint Maarten naast de baan terechtgekomen (zie foto - Bron: Soualiga Post, Sint Maarten). Volgens de eerste berichten zijn er geen gewonden. 

Op foto’s op Twitter is te zien, dat het vliegtuig met de neus naar beneden naast de baan staat.

De luchthaven staat bekend om zijn korte landingsbaan waardoor grotere vliegtuigen extreem laag moeten aanvliegen, vlak over de hoofden van strandgangers.