maandag 8 augustus 2016

MinOWC: 'Wij moeten ervoor waken dat het niveau van toelating naar VWO/HAVO op peil blijft'

'Jongeren lezen minder en zijn meer gefocust door social media op sms-taal'


De teleurstellende resultaten voor onder meer het toelatingsexamen voor de MULO, zijn geen reden voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) om de normen te verlagen, zegt de directeur Onderwijs, Natasja Bennanon. 'Wij moeten ervoor waken dat het niveau van toelating naar VWO/HAVO op peil blijft. Wij moeten weten welke leerlingen wij krijgen op het VWO en het HAVO.' Dit bericht de Ware Tijd maandag 8 augustus 2016.

Vooral bij de talen hebben de kandidaten laag gescoord. Het landelijk gemiddelde voor Spaans bij het VWO staat op 4,  bij het HAVO is dat 5. Het gemiddelde cijfer voor Nederlands staat bij zowel VWO als HAVO landelijk op 5. Voor het vak Engels is het gemiddelde voor de A-studenten 4 en voor de B-kandidaten 5. De gemiddelde cijfers voor het VWO/Havo-examen liggen tussen 3 en 6. Alleen het gemiddelde voor Spaans is een voldoende, 6.

Als reden voor de slechte resultaten bij de talen noemt Bennanon het gebruik van sms-taal door jongeren. Zij merkt ook op dat jongeren minder lezen. Ook noemt zij de frequentie waarop leerlingen zich bezighouden op de sociale media. Zij stelt dat de ze nu meer gefocust zijn op sms-taal. 

Bennanon zegt verder, dat de leerling zich zal moeten inzetten en aan zichzelf moet werken. 'Het niveau blijft gehandhaafd. Het ministerie zal werken aan het enforcen van leerkrachten', waarmee wordt aangegeven dat ze meer getraind zullen worden.

Van de 5.419 leerlingen die hebben deelgenomen aan het MULO-eindexamen is 55.3 procent direct geslaagd. Met het percentage aan herkansing hoopt het ministerie op rond de 68 procent geslaagden uit te komen. Van de 11.336 kandidaten die hebben deelgenomen aan het toelatings- en eindexamen is 17.3 procent direct geslaagd voor het VWO, terwijl negen procent het HAVO heeft gehaald.

Oud-directeur Girobank Curaçao Garcia wordt 9 augustus bij rechter-commissaris voorgeleid

Garcia verdacht van verduistering ruim 10 miljoen dollar bij afwikkeling faillissement


Eric Garcia (76) wordt morgenochtend om tien uur voor de rechter-commissaris voorgeleid in verband met zijn gevangenhouding. Dat meldt de Amigoe vanmiddag, maandag 8 augustus 2016.  De rechter-commissaris zal dit op basis van de vordering van het Openbaar Ministerie toetsen. 

De oud-directeur van de Girobank werd op 20 juli op luchthaven Hato aangehouden door leden van het Recherche Samenwerkingsteam.

Garcia wordt ervan verdacht ruim 10 miljoen dollar te hebben verduisterd bij de afwikkeling van een faillissement, waarbij hij als één van de curatoren betrokken was. Hiervoor zou hij gebruik hebben gemaakt van vervalste documenten.

Kandidatenlijsten verkiezingen 30 september Curaçao zijn door politieke partijen feestelijk ingeleverd bij Kranshi

Partido Democraat presenteert lijst met alleen vrouwen

Partijen naar Kranshi met cheerleaders, brassband, ballonnen en vlaggetjes


De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 30 september werden vanochtend, maandag 8 augustus 2016, door de politieke partijen feestelijk ingeleverd bij Kranshi. De dienst Publieke Zaken was normaal open voor publiek, personen die daar voor een afspraak aanwezig waren werden dus verrast. Langzaam maar zeker liep de Breedestraat voor het gebouw vol met toeschouwers die naar de dansende en juichende partijkandidaten en hun ondersteuners, keken. Een feestelijk gebeuren met ballonnen, banners en muziek want de partijen probeerden natuurlijk alle aandacht naar zich toe te trekken, aldus de Amigoe.

Partido Democraat (DP) presenteerde, zoals bekend, een lijst met alleen maar vrouwen: Muhérnan Democraat (zie foto - Bron: Facebook). Niet opmerkelijk was dan ook het feit dat bijna alleen vrouwen met de stoet, die ‘Vota, Vota, Democraat, Democraat!’ riep, richting Kranshi liepen. Zelfs de brassband die achter de vrouwen aanliep telde maar één mannelijk lid. De vrouwen, in rood en wit gekleed en met rode en witte ballonnen, waren enthousiast en juichten bij aankomst voor verandering: ‘Kambio!’.


Ook de partij MAN die een stoet van zeker honderd man met zich meenam kwam feestelijk met cheerleaders, brassband, ballonnen en vlaggetjes aanlopen. Vooraan liepen onder andere partijleider Hensley Koeiman en nieuwkomers Elsa Rozendal (die onlangs met Pais brak) en Giselle Mc William, die ook meedansten met de muziek terwijl ze door de Breedestraat naar Kranshi liepen. De stoet juichte: ‘MAN pa un, MAN pa tur. Bo futuro ta den bo MAN!’ en verzamelde zich voor op het plein bij Kranshi, wachtende op degenen die de lijst in de trouwzaal waren gaan inleveren.

Het plein liep echter zodanig vol, dat een persoon die gebruik kwam maken van de diensten van Kranshi moeite had om het gebouw binnen te komen.

Aubert Wiels van 1 Tim Magno liep vanochtend als tweede met zijn partij binnen. Bij aankomst maakte hij nog een gezellig praatje met enkele vrouwen, waaronder een lotenverkoopster, die op het plein bij Kranshi naar het spektakel zaten te kijken, voordat hij zijn partijlijst ging inleveren. Wiels zegt klaar voor de strijd te zijn: 'Soldaten slapen niet, zelfs als ze slapen, slapen ze met een oog open', zo stelde hij vanochtend.

Partij Kòrsou Un Pais Nobo presenteerde haar lijst in de vorm van een cadeautje voorzien van lint. Desgevraagd stelt de partij dat ze de lijst ook als een ‘cadeau’ voor de kiezers zien. Ook de partij FOL kwam, uiteraard in een oranje gekleurde stoet, aanlopen.

Bondsvoorzitter Dwarka bij FAI stoort zich aan uitspraken DA'91-voorzitster

Alihusasin-Del Castilho: 'Nickeriaanse vrouwen bij FAI worden ernstig onderbetaald'

'Dit soort uitlatingen om politiek te scoren zijn ronduit verwerpelijk en walgelijk'


'Politieke leiders moeten hun verantwoordelijkheden kennen en geen onverantwoorde uitspraken doen.' Zo reageert Dayanand Dwarka, voorzitter van de bond bij de Food and Agricultural Industries (FAI), op uitlatingen van de voorzitster van DA'91, Angelic Alihusain-Del Castilho. De DA'91-voorzitster heeft in een persbericht gesteld, dat Nickeriaanse vrouwen ernstig onderbetaald zijn bij het bedrijf FAI. 

'Dit soort uitlatingen om politiek te scoren zijn ronduit verwerpelijk en walgelijk', zegt Dwarka vandaag, maandag 8 augustus 2016, in een reactie op Starnieuws. 'Wat is onderbetaald?'

Hij wijst erop dat het bedrijf in moeilijke omstandigheden deze groep vrouwen emplooi aanbiedt tegen een eerlijk loon. De vrouwen verdienen volgens een taaksysteem, wie meer presteert dan zijn taak, verdient ook meer.

De, volgens Starnieuws, zeer verontwaardigde bondsvoorzitter vraagt zich af waar Alihusain-Del Castilho was in de moeilijke dagen van het bedrijf en wat ze zal doen voor deze groep werknemers als het bedrijf sluit door deze onverantwoordelijke uitspraken. Dwarka wijst erop, dat arbeiders zich gesterkt voelen door dit soort van uitspraken dat hen onrecht wordt aangedaan. 'Met heel veel moeite hebben we de rust teruggebracht binnen het bedrijf en dan komt deze mevrouw met haar onverantwoordelijke uitspraken.'

Hij bestempelt de uitspraak, dat de vrouwen Srd 40 per dag verdienen voor een 10-urige werkdag als klinkklare onzin. Er wordt gewerkt volgens een achturige cao en 'het bedrijf is niet in overtreding met de arbeidsregels'. Dwarka wijst erop, dat als je geen overuren betaalt, het betekent dat je in overtreding bent. Het bedrijf werkt volgens alle wettelijke regelingen met betrekking tot overuren , weet hij. 'Als je overwerkt, krijg je overuren uitbetaald. Hetzelfde geldt voor de zaterdag, die als geen normale werkdag wordt aangemerkt.'

De bondsvoorzitter proeft kwaadwilligheid in dit soort van onverantwoordelijke uitspraken. De bond heeft vrijdag met de directie van FAI om de tafel gezeten en zijn de plooien gladgestreken. De bondsvoorzitter stelt dat zaken uit de hand zijn gelopen en er diepe wonden zijn geslagen die moeten worden geheeld. 'Het is belangrijk dat de gezagsverhoudingen worden hersteld. In elk geval is afgesproken dat er geen represaille maatregelen tegen niemand worden getroffen.'

Conform de toezegging van de bond aan de algemene ledenvergadering zijn de wensen en grieven van de leden schriftelijk overhandigd aan de directie. Er zijn afspraken gemaakt over hoe verder. Komende vrijdag komen bond en directie weer bij elkaar.

Inheemsen krijgen van districtscommissaris Miranda wel vergunning voor protestloop

'We zijn Moe' kreeg voor 5 augustus geen toestemming voor een protestloop


Miranda: 'Loop van inheemsen heeft heel ander karakter dan die van We zijn Moe'


Inheemsen hebben wel een vergunning gekregen van de overheid voor een morgen geplande vreedzame protestloop vanuit dr. Sophie Redmondstraat (Ondrobon) naar het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Dat in tegenstelling tot de protestgroep ‘We zijn Moe’, die voor 5 augustus toestemming had gevraagd voor een stille protestloop vanaf het monument voor Gerechtigheid en Vrede aan dr. Sophie Redmondstraat naar het op steenworp afstand gelegen gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat. 

Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo-Noordoost zegt vandaag, maandag 8 augustus 2016, in een reactie in de Ware Tijd, dat de loop van de inheemsen een heel ander karakter heeft dan die van 'We zijn Moe'.

'Het is een hoogtijdag voor de inheemsen', zegt Miranda doelend op de Dag der Inheemsen. De inheemsen zullen protesteren tegen onder meer het niet erkennen van hun grondenrechten.

Miranda wijst erop, dat de situatie ook anders was voor 'We zijn Moe', daar de omgeving van het gerechtsgebouw afgebakend was in verband met het 8 decemberproces, waardoor zij werden belemmerd. Voor de Amerikaanse ambassade, schuin tegenover het monument voor Gerechtigheid en Vrede, geldt dat Suriname internationaal niet in verlegenheid mag worden gebracht, indien zaken uit de hand dreigen te lopen.

De districtscommissaris zei eerder, dat er niet voldoende politieagenten beschikbaar waren om de groep te begeleiden. Aangezien ze hard nodig zijn om de toenemende criminaliteit de kop in te drukken. Miranda hiermee geconfronteerd blijft hierover oppervlakkig.

Curtis Hofwijks, voorzitter van 'Wij zijn Moe', kwalificeert de argumenten van Miranda als goedkope excuses nu een andere groep wel een vergunning heeft gekregen voor een vreedzame protestloop. 'We hebben ze door, maar wij gaan door met onze acties met of zonder vergunning', zegt hij. Hofwijks benadrukt dat hij geen vergunning nodig heeft om te demonstreren, omdat het recht op een vreedzaam protest is verankerd in de Grondwet. Maar, de autoriteiten hebben altijd het recht om, vanwege bepaalde omstandigheden, een vergunning te weigeren.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Voorzitter PING: 'Voedselpakket is belediging voor de eer en je respect en trots als mens'

Ook mensen uit middenklasse staan in de rij voor een pakket..


'Dat het volk nu zijn handen moet ophouden voor het ontvangen van een goedkoop voedselpakket is een belediging voor de eer van de Surinamer. Het is een belediging voor je respect en trots als mens.' Dit zegt Ramsoender Jhauw, ondernemer en voorzitter van de Partij voor Integriteit Nationale motivatie en Gelijke kansen (PING), vandaag, maandag 8 augustus 2016, in het Dagblad Suriname.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting verstrekt momenteel gratis levensmiddelenpakketten. Elk wijkkantoor krijgt gemiddeld 200 pakketten op maandbasis. Hoewel deze pakketten bedoeld zijn voor de armsten van de armen, is het opmerkelijk dat ook de middenklasse in de rijen komt staan, omdat ook deze groep het nu bijzonder zwaar heeft. Deze mensen moeten urenlang in de zon staan om een pakketje te kunnen bemachtigen.

Behoeftigen moeten zich onder andere vooraf registreren om in aanmerking te komen voor een pakket bestaande uit rijst, sardien, olie, toiletpapier, tandpasta, bevroren aardvruchten, pindakaas, badzeep, bruine bonen, kip en groene en gele erwten.

Hiernaast worden dagelijks 1.500 pakketten verkocht voor Srd 65. De PING-voorzitter kan zich niet indenken hoe deze regering in de afgelopen zes jaren een bedrag van 3 miljard Amerikaanse dollar middels corruptie heeft kunnen laten verdampen, terwijl anno 2016 burgers, die zich in de afgelopen periode tot een bepaald niveau hebben kunnen opbouwen, moeten bedelen voor spullen die zij eerder nimmer gebruikten. Volgens hem moet het volk opkomen voor zijn rechten en dit duidelijk kenbaar maken aan president Desi Bouterse. 'Het kan gewoon niet. Het is genoeg', aldus Jhauw.

VHP'er Jogi: 'Zodra je de waarheid vertelt, worden de druiven zuur'

'Coalitie, regering en Assembleevoorzitter drukken oppositieleden weg die zware problemen aankaarten'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi hekelt het feit, dat de coalitie, regering en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons steeds ervoor kiezen om oppositieparlementariërs te verhinderen, een sneer te geven of weg te drukken bij het aankaarten van zware problemen in het land. 'Zodra je de waarheid vertelt, worden de druiven zuur', zegt Jogi vandaag, maandag 8 augustus 2016, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de politicus heeft hij vorige week dinsdag nog kort voor de aanname van de gewijzigde Vuurwapenwet getracht middels stemmotivatie de regering en het totale parlement erop te attenderen, dat het land in een situatie zit waar de steeds oplopende inflatie en stijgende wisselkoers de gemeenschap compleet in een wurggreep hebben gehouden. Het moment dat hij de noden van het volk besprak, werd hierop geïnterrumpeerd door de Assembleevoorzitter die hem erop wees gelijk zijn punt van orde te maken.

'U hebt zelf gezien op welke wijze mevrouw Simons begon te reageren toen ik bezig was mijn stem te motiveren. Wij praten over de samenleving, maar het hindert hun wanneer je praat over het met de voeten treden van wetten en het negeren van één van de drie pijlers van de trias politica.'

Volgens Jogi komt de waarheid hard aan wanneer mensen bewust ervoor kiezen om zelfs vonnissen van de rechterlijke macht te negeren.

Hij blijft erbij dat de rechtsgeldig teruggeroepen Pertjajah Luhur-dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet in het parlement thuis horen. 'Simons weet zoals een ieder dat er intussen acht vonnissen zijn die allemaal duidelijk aangeven dat er op de juiste manier voldaan is aan de terugroepvereisten van deze twee heren. Desondanks doet zij alsof de vonnissen niet bestaan', zegt de VHP’er.

Op 15 augustus zal het negende vonnis in deze zaak komen. Jogi hoopt dat Geerlings-Simons, na haar eventuele veroordeling door de Kort Gedingrechter, eindelijk ertoe over zal gaan om de overlopers niet meer uit te nodigen voor vergaderingen.

Judoka Dex Elmont in Rio door naar 8e finales klasse tot 73 kilo

Drievoudig olympiër schakelt nummer 12 van de wereld uit


Dex Elmont heeft in Rio de Janeiro de achtste finales bereikt in de judoklasse tot 73 kilogram. De drievoudige olympiër versloeg Mirali Sjaripov uit Oezbekistan, de nummer twaalf van de wereldranglijst, met waza-ari (zie foto - Bron: Twitter), zo berichten vandaag, maandag 8 augustus 2016, diverse media in Nederland.

Elmont, die op de twintigste plaats staat op de mondiale ladder, aast in Brazilië op zijn eerste olympische medaille. Bij Peking 2008 werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld. Bij Londen 2012 eindigde de 32-jarige judoka uit Haarlem op de vijfde plaats.

Elmont strijdt later vandaag tegen de Hongaar Miklos Ungvari om een plaats in de kwartfinales. Die 35-jarige judoka uit Hongarije won in Londen 2012 olympisch zilver in de klasse tot 66 kilogram. Hij is bezig aan zijn vierde Zomerspelen.

Mathoera (VHP) over kwestie EBS: 'President te laat en vicepresident gezagloos'

'Allerlei kleine presidenten brengen samenleving met ongecontroleerde besluiten heel veel schade toe'


Het overboord gooien van het principeakkoord van de Raad van Commissarissen van de EBS de bond binnen het  bedrijf OWOS is volgens het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera het zoveelste bewijs, dat de president en de vicepresident hun teamgenoten niet onder controle hebben en dat binnen de regering niemand goed geïnformeerd is over wat er moet gebeuren en wat de prioriteiten zijn. 

'Allerlei kleine presidenten brengen de samenleving met hun ongecontroleerde besluiten heel veel schade toe en dan komt de opperpresident de zaak even sussen. De president reageert constant laat, omdat hij geen overzicht heeft op wat rondom hem heen gebeurt. Zo gaan we geen millimeter vooruit en blijft het volk nog vier jaren in deze crisis', aldus Mathoera vandaag, maandag 8 augustus 2016, in het Dagblad Suriname.

De president moet volgens de VHP-politica ontwaken uit zijn schone slaap en zijn verantwoordelijkheid als president oppakken en op een proactieve manier leiding geven. 'Het is een aanfluiting van het gezag van de vicepresident en de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die al ettelijke keren is terug gefloten, dat een Raad van Commissarissen, die onder hen vallen zulke vergaande besluiten neemt zonder overleg en afstemming. De president en de vicepresident moesten weten dat er een stakingsdreiging was bij de EBS, een strategisch nutsbedrijf. Met deze stakingsdreiging zou omzichtig moeten worden omgegaan. Enerzijds om staking te voorkomen, waardoor meer schade voor de totale economie beperkt zou blijven en anderzijds geen loonsverhoging toe te kennen, vanwege het vastgestelde beleid van matiging van loonsverhogingen en afbouw van subsidie.'

Een loonsverhoging, hoe rechtvaardig dan ook, zal volgens haar maken dat ook andere bonden zullen opkomen voor de rechten van hun personeel en dat daarmee de problemen alleen groter worden voor de regering. Ook naar het volk toe is het volgens Mathoera allesbehalve eerlijk en netjes, omdat men ongepland diep in de zakken heeft moeten tasten om de absurde EBS-verhogingen te betalingen naast de devaluatie en zware inflatie. Helaas blijkt volgens de parlementariër dat de president dit niet wist en pas na het bereiken van het akkoord wakker werd.

'Het is triest om te accepteren dat op zo een kinderlijke manier omgesprongen wordt met belangen van het volk. Het lijkt bijna opzet. Vaker niet weten wat de leden van zijn team aan het uitspoken zijn en wat het effect van die besluiten zijn voor het volk.'

Zo was de president volgens haar ook laat om te zien dat de monetaire reserve werd opgemaakt door de kleine president Hoefdraad. 'Had hij op tijd gezien, dan waren wij niet in deze crisis en had iedereen salarisverhoging kunnen krijgen. Als de president ook tijdig had gezien dat de Memorandum of Understanding ( MoU) met Suralco niet goed was, dan hadden wij de stuwdam, waardoor het volk niet zoveel hoefde te betalen voor stroom. Als de president tijdig had gezien en opgetreden tegen de toenmalige leiding van EBS om NV Greenland geen 22 miljoen Srd of bijkans 8 miljoen Amerikaanse dollar te betalen zonder levering van de bestelde goederen, dan had het volk salarisverhoging. Deze late constateringen hebben grote delen van het volk niets meer dan ellende gebracht. Dit is niet het leiderschap welke Suriname nodig heeft om uit de crisis te komen.'

Criminelen zijn nog steeds een bedreiging voor winkeliers, maar ook 'eenvoudige burgers' slaan hun slag

'Zelfs eenvoudige burgers, van wie je het niet eens verwacht, slaan steeds meer toe'

Vereniging van Winkeliers moedeloos aan het worden door toenemende criminaliteit


'Wij krijgen nog steeds zoveel klachten binnen, dat het bijna geen zin meer heeft om het aan de grote klok te hangen. De samenleving lijkt verhard en beschouwt het als een ver-van-haar-bedshow. Zelfs eenvoudige burgers, van wie je het niet eens verwacht, slaan steeds meer toe', zegt Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Winkeliers (VvW), vandaag, maandag 8 augustus 2016, in de Ware Tijd in reactie op de radeloosheid van winkeliers over de toenemende criminaliteit. Zij worden vaak slachtoffer van gewelddadige overvallers.

Vorige week overleed de 50-jarige winkelier Zhou You Die in een ziekenhuis nadat hij in de buikstreek geschoten was tijdens een roofoverval terwijl hij lag te slapen.

'Niets helpt. Wij zijn blij met de verhoogde patrouilles van de politie in samenwerking met het leger. Dat maakt dat criminelen voorzichtiger zijn. Maar, ze blijven toeslaan, wanneer ze hun kans schoon zien', aldus Hasnoe.

Het fenomeen van diefstal door gewone burgers lijkt ook niet te willen stoppen. 'Zelfs als je camera's hebt, lijkt men zich niet druk te maken dat je ze vastlegt. En ook als je ze confronteert met beelden, blijven ze ontkennen. Heel vaak zijn het vrouwen van wie je het niet verwacht.'

 Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, zegt dat burgers die zich aan zulke zaken schuldig maken, niet in bescherming genomen moeten worden en moeten instaan voor de consequenties. 'Wij roepen mensen op om dergelijke zaken achterwege te laten.'

Anderzijds pleit hij er voor, met winkeliers, om het winkelen zo aangenaam mogelijk te laten blijven voor consumenten en om geen overbodige maatregelen te treffen, zoals mensen verplichten om zelfs handtassen achter te laten in lockers. Volgens Hasnoe zijn zulke maatregelen het meest voor de hand liggend om diefstallen te beperken. 'Je krijgt al een kar en zakken mee. En dan nog ziet men kans om spullen in de broek, bh en onder de rok te stoppen.'

Curaçaose autoriteiten arresteren 21 illegalen aan boord bootje voor de kust

Op bootje voor kust worden 20 Venezolanen en 1 Colombiaan aangetroffen met smokkelwaar


De Kustwacht heeft in samenwerking met het Korps Politie Curaçao (KPC), het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) en de douane in de nacht van zaterdag op zondag 21 illegalen aangehouden. Dat is gisteren bekendgemaakt, zo bericht vanochtend, maandag 8 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Rond het middaguur detecteerde het Reddings- en Coördinatie Centrum (RCC) van de Kustwacht een verdacht contact op de radar op ongeveer zes mijl ten zuiden van Curaçao. Er werd een patrouille met een SuperRhib van het Kustwachtsteunpunt op afgestuurd en op ongeveer anderhalve mijl ten zuiden van Piscaderabaai werd een onverlicht vaartuig van het type ‘vola’ aangetroffen.

Het bootje werd naar het steunpunt te Parera gebracht en bij nader onderzoek aldaar bleek het te gaan om 21 personen, waarvan 20 Venezolanen en één Colombiaan. Ze hadden ook een hoeveelheid sigaretten, seksuele stimulanten en een pakketje munitie bij zich. Deze zijn allemaal in beslag genomen.

De illegalen en het smokkelwaar zijn overgedragen aan de politie die nader onderzoek verricht.

Directeur Refineria di Kòrsou vindt FPDHC een 'stelletje clowns'

FPDHC wil OM dwingen RdK en CRU te vervolgen vanwege asbest-kwestie

'Het gaat om een stelletje clowns die nu in verkiezingstijd wil scoren, gesteund door PRIK'


De groep Fundashon Promove Derecho Humano Curaçao (FPDHC) die via een klaagschrift het Openbaar Ministerie (OM) wil dwingen tot strafvervolging over te gaan van Refineria di Kòrsou (RdK) en Curaçao Refinery Utilities (CRU) voor de risicovolle opslag en ruiming van asbest, bestaat uit ‘een stelletje clowns’. Dat zegt directrice Jose van den Wall-Arnemann van de RdK en CRU vandaag, maandag 8 augustus 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

'Het gaat om een stelletje clowns die nu in verkiezingstijd wil scoren. De groep wordt door de politieke partij PRIK gesteund. Sinds ik in april 2014 directeur ben van de RdK, is asbest steeds op een verantwoorde manier opgeslagen en geruimd. De FPDHC en haar advocaten zaaien onnodig paniek onder de bevolking. In de groep zitten mensen die terecht bij RdK zijn ontslagen en nu zich op deze manier wreken', aldus Van den Wall-Arnemann.

Van den Wall-Arnemann verklaarde dat er deze week bij het televisiekanaal van Radio Direct opnames worden vertoond waaruit blijkt dat de overheids-nv wel degelijk zorgvuldig is bij het opslaan en het verwijderen van asbest op het terrein van RdK.

De directrice is nu voor een week in het buitenland en zal naar eigen zeggen bij terugkeer bekijken welke stappen er genomen kunnen worden tegen FPDHC.

Ondertussen is het bekend geworden dat het Hof op 6 september het klaagschrift van de FPDHC zal behandelen. Dat zegt advocate Olga Kostrzewski. 'Het klaagschrift is door mij en advocaat Achim Henriquez opgesteld. Wij zijn tevreden dat het Hof de zaak nu zo snel in behandeling neemt. In de regel wordt een klaagschrift waarin gevraagd wordt om tot strafvordering over te gaan snel behandeld. Maar ik heb zelf niet eerder zo’n snelle reactie meegemaakt.'

RaVakSur: 'Bond bij de EBS, OWOS, gaat niet meewerken aan terugdraaien cao-akkoord'

'Terugdraaien zou precedentwerking hebben voor andere bedrijven'


De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) heeft tijdens een spoedvergadering het terugdraaien van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), besproken. Een vertegenwoordiger van de OWOS, de bond bij de EBS, is aangehoord. Aangegeven is dat niet geaccepteerd zal worden dat een gesloten overeenkomst wordt opengebroken door de regering. Als aandeelhouder heeft president Desi Bouterse namens de Staat gezegd, dat de gemaakte afspraken moeten worden opgeschort tot 2017, omdat die, gelet op de huidige financieel-economische situatie niet verantwoord zouden zijn.

Coördinator van RaVakSur, Robby Berenstein, zegt vandaag, maandag 8 augustus 2016, op Starnieuws dat de OWOS niet gaat meewerken aan terugdraaien van de gesloten cao. Dit zou een precedentwerking hebben op andere bedrijven.

Ook bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zijn afspraken tussen de bond en de directie gemaakt voor salarisverhoging en een lumpsum.

RaVakSur stelt dat er geen akkoord is tussen de sociale partners over het niet geven van salarisverhogingen. 'Er zijn diverse overeenkomsten gesloten tussen bonden en bedrijven. Daarbij zijn salarisverhogingen overeengekomen en ook lumpsums. Dit zou niet mogelijk zijn als een van de partners een overeenkomst had', stelt Berenstein.

Het terugdraaien van de cao bij de EBS heeft geen enkele juridische grondslag. Bij de gang naar de rechter wordt de Staat volgens Berenstein veroordeeld.

Bij de EBS waren werknemers spontaan in actie gegaan. De vakbond heeft echter aangegeven dat rustig gewacht wordt tot uiterlijk 15 augustus, want dan moet een deel van de overeenkomst worden uitbetaald. De overeenkomst is gesloten tussen de bond en de directie, die het bedrijf in en buiten rechte vertegenwoordigt. Berenstein zegt verder, dat de regering geen openheid geeft over de werkelijke financiële situatie. Met moeite zijn salarissen en vakantiegeld uitbetaald. Werknemers bij de Scheepvaart Maatschappij Suriname zijn niet uitbetaald. Ook is de overheid jegens veel instellingen haar betalingsverplichting niet nagekomen. 'Als er meer openheid gegeven zou worden, was er meer begrip voor de situatie', aldus Berenstein.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Boothouders willen ook een tariefsverhoging

'Tarief is achterhaald, we krijgen alleen brandstofsubsidie, terwijl alles duurder is geworden' 


Net als anderen in de vervoerssector willen ook de boothouders een tariefsverhoging invoeren vanwege de gestegen kosten als gevolg van de koersontwikkeling. Met het tarief van Srd 1,25 komen ze niet uit de kosten voor onderhoud van hun vaartuigen en levensonderhoud. 

'Dit tarief is allang achterhaald. We krijgen alleen brandstofsubsidie, terwijl alles duurder is geworden', zegt Michel Nathoe, voorzitter van de Belangen Organisatie Veerboten in Commewijne, vandaag, maandag 8 augustus 2016, in de Ware Tijd.

Hij wil echter niet zeggen welk tarief redelijk wordt geacht, maar bij de vaststelling zal rekening gehouden moeten worden met concurrenten, zoals de pendelbussen die rijden tussen Paramaribo en Meerzorg en omgekeerd. Het gaat om 67 boothouders van vijf routes, te weten Paramaribo-Meerzorg, Leonsberg-Nieuw-Amsterdam, Domburg-Laarwijk, Mariënburg-Johanna Margaretha en Montressort-Kronenburg.

Omdat de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Andy Rusland, niet heeft gereageerd op een brief van eind juli, mag hij deze week een herinneringsschrijven van de belangenorganisatie tegemoet zien. De boothouders willen praten over tariefsverhoging en over de maandelijkse brandstofsubsidie, die sinds januari niet is betaald.

Kenneth Gopal, die vaart tussen Paramaribo en Meerzorg, noemt een tarief van Srd 1,75 redelijk. 'Alle prijzen worden bepaald op basis van een koers van boven Srd 7 en wij voelen dat ook in onze zak.'

Passagier Ngatimin Tjokrotaroeno, die dagelijks de oversteek doet van Meerzorg naar Paramaribo en terug, heeft begrip voor de wens van de boothouders. Aan de andere kant blijft zijn salaris steken op hetzelfde niveau, net als dat van vele anderen. 'Ik zie een tarief van Srd 1,50 wel zitten, maar als het Srd 1,75 wordt kan de boothouder mij vergeten. Ik ga dan liever met de pendelbus, waarvoor ik 80 cent moet betalen.' 

FOLS: 'Bij uitblijven voldoende financiële armslag leerkrachten kan vlotte start schooljaar 2016-2017 in gevaar komen'

FOLS verwacht dat regering uitvoering geeft aan in april met bonden bereikt akkoord


De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) gaat ervan uit, dat de regering uitvoering zal geven aan het akkoord dat in april is bereikt met de onderwijsbonden. Marcellino Nerkust, president van de FOLS, laat via een persbericht weten, niet te hopen dat de regering verwacht dat leerkrachten op basis- en VOJ-niveau onder de financiële omstandigheden waaronder ze nu leven het studiejaar 2016-2017 zullen aanvangen. Uiterlijk 30 september 2016 moet inhoud gegeven zijn aan het akkoord dat met de onderwijsvakorganisaties is overeengekomen. Dit bericht Starnieuws vanochtend, maandag 8 augustus 2016.

Met belangstelling wordt uitgekeken naar het resultaat van de commissie Voorbereiding implementatie herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden in Suriname. De regering moet zich realiseren, aldus de FOLS, dat de verwachting bij de onderwijsgevenden zo hoog is, dat een vlotte start van het studiejaar 2016-2017 in gevaar kan komen bij het uitblijven van het verruimen van de financiële armslag voor de leerkrachten.

De FOLS complimenteert de onderwijsgevenden op basis- en VOJ-niveau voor de wijze waarop ze zich hebben ingezet in het haast afgelopen studiejaar. Het FOLS-presidium is ervan overtuigd dat de leerkrachten op VOJ-niveau een beter eindresultaat van het mulo-eindexamen hadden verwacht.

Het gevoerde beleid van de regering gedurende het afgelopen schooljaar heeft de samenleving in het algemeen en de onderwijsgevenden in het bijzonder in een zodanige situatie gemanoeuvreerd, dat er nu sprake is van overleven in tijd van crises en dat velen noodgedwongen de functie van beroepshosselaar moeten uitoefenen. Desondanks heeft de regering van de FOLS het voordeel van twijfel gekregen en alle ruimte gekregen om haar beleid uit te voeren. Vandaar dat de FOLS van mening is, dat geen enkele leerkracht zich schuldig hoeft te voelen voor welk resultaat dan ook.

'Benieuwd zijn we met zijn allen, hoe het toetsresultaat van klasse 6 eruit zal zien', zegt Nerkust. In vergelijking met de reactie van topfunctionarissen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur verkeert de FOLS niet in een opgewonden stemming voor wat het resultaat betreft. Slechts 55,3% van de examenkandidaten heeft meteen de eindstreep gehaald, een stijging van 2,2% in vergelijking met 2014-2015, toen 53,1% meteen slaagde. Nog geen zestig procent van de MULO-scholieren slaagde meteen voor het eindexamen.

'Pure laster' vindt ambassadrice Kanhai in India de beschuldigingen van ontslagen consul Iqbal aan haar adres

'Iqbal trachtte mij om te kopen met een betaalde vakantie in Dubai'...


'Pure laster', zegt ambassadrice Aashna Kanhai over de beschuldigingen die oud-consul Asif Iqbal tegen haar heeft geuit. Iqbal is donderdag door minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken uit zijn functie als honorair-consul in India ontheven. Hij geeft daar Kanhai, die hij incompetentie verwijt, de schuld van. De man beweert dat hij het gelag betaalt voor fouten die de diplomaat heeft begaan. 

In een telefonisch interview met de redactie van de Ware Tijd, zegt de ambassadrice vanuit New Delhi, dat ze slechts de boodschapper van het slechte nieuws was. 'Hij heeft allerlei dingen gedaan om mij ervan te weerhouden om de correspondentie afkomstig van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken door te sturen naar mijn ministerie van Buitenlandse Zaken. Ik heb hem meermalen gewaarschuwd en uiteindelijk heeft hij handelingen gepleegd welke voor de Indiase regering niet door de beugel konden', zegt ze, zo schrijft de webeditie van de Ware Tijd zondag 7 augustus 2016.

De diplomate voegt eraan toe Iqbal te hebben aangeboden zelf te bedanken, omdat ze zijn ontheffing zag aankomen. Hij heeft geweigerd en zelfs geprobeerd haar om te kopen door een volledig door hem betaalde vakantie naar Dubai aan te bieden. 'Ik gaf aan dat ik genoodzaakt was om de brieven die mij hadden bereikt door te sturen naar mijn baas. Hij bood allerhande zaken aan zoals een reis naar Dubai en ik weigerde. Dus hij werd boos en dreigde me kapot te maken. Ik heb hem gewaarschuwd dat als hij me nog één keer bedreigt, ik naar de politie ga', aldus ambassadrice Kanhai.

Ze zegt verder, dat de beweringen van Iqbal, dat ze de afgelopen twee jaar op zijn kosten in dure hotels logeerde en first class reisde, niet op waarheid berusten. Kanhai: 'Het enige wat hij heeft gedaan is zorgen voor groepskortingen en soms voorschieten, maar alles is keurig terugbetaald, want ik kreeg het geld van Buitenlandse Zaken.'

'Ik ga niet boeten voor fouten die zij heeft gemaakt', zegt Iqbal in een reactie.

De autoriteiten in India rapporteerden Paramaribo dat Iqbal in juli zijn bevoegdheden als honorair-consul 'op grove wijze had geschonden', door zonder toestemming van de regering een kantoor in Hyderabad te openen, waar hij consulaire werkzaamheden wilde verrichten.