dinsdag 9 augustus 2016

DA'91-voorzitster reageert op commentaar vakbondsman Dwarka bij FAI

Dwarka door DA'91 uitgenodigd voor gesprek


In reactie op het commentaar van de vakbondsleider van de FAI, op het verslag van DA’91s recent bezoek aan Nickerie wenst de politieke partij aan te geven, dat slechts de klachten van arbeiders bij FAI zijn verwoord. Dit behoort tot de taak en verantwoordelijkheid van de politiek, wij moeten de kwetsbaren een stem geven. Natuurlijk zijn wij ook beschikbaar om van gedachten te wisselen met de vakbondsleider, vooral als hij een iets andere zienswijze heeft met betrekking tot deze zaak. 

DA’91 gaat altijd voor behoud van arbeidsplaatsen en tegelijkertijd menswaardige arbeidsvoorwaarden. Uit hoofde daarvan wenst DA’91 te benadrukken dat een 'eerlijk loon', wel moet voldoen aan de minimumloon vereisten. DA'91 wenst de arbeiders en de vrouwelijke arbeider erop te wijzen dat bij een minimlooumn die zij zouden verdienen van Srd 40 (Srd 40/8=Srd 5 per uur) dit onder het wettelijke minimumloon is.

Wij doen een beroep op de hee Dwarka het bedrijf op te roepen zich te houden aan de Wet Minimumloon dat de volgende fasen van invoering kent:
1 januari 2015 – Srd 4,29 per uur
1 januari 2016 – Srd 5,22 per uur
1 januari 2017 – Srd 6,14 per uur

Het lastige in de reactie van de heer Dwarka is, dat de vakbondsleider de lage lonen niet ontkent, maar dit probeert goed te praten door aan te geven, dat het bedrijf in moeilijk vaarwater is gekomen. DA’91 gaat voor behoud werkgelegenheid en menswaardige arbeidsvoorwaarden. Wij zijn van mening dat de crisis niet mag worden afgewenteld op de ruggen van arbeiders en kwetsbaren. Zij zijn immers niet de oorzaak van de crisis.

Voorts doet DA’91 een dringend beroep op de heer Dwarka erop toe te zien dat de vrouwen niet minder uitbetaald worden dan hun mannelijke collega’s. Indien dit het geval zou zijn, is het een onacceptabele en ontoelaatbare loondiscriminatie. Als vrouwelijke partijleider, is dit een zaak waar de voorzitter van DA’91 overal en altijd bijzondere aandacht aan zal besteden. DA’91 zal uiteraard geen enkel bedrijf in gevaar brengen, zeker niet in deze moeilijke periode.

Wanneer de heer Dwarka dus roept waar DA’91 was in de moeilijke tijden van het bedrijf, willen we hem herinneren dat het juist mede door het beleid ondersteund en gevoerd vanuit DA’91 middels de toenmalige minister van PLOS, dr. Rick van Ravenswaay, is dat er EU-fondsen voor de agrarische sector zijn vrijgemaakt. Dit is hetgeen dat in de moeilijke tijden waar de heer Dwarka naar refereert voortgang van het bedrijf mede heeft gegarandeerd. Vanwege de ondertekening van de EPA in 2008, gaan er vandaag de dag jaarlijks 3000 containers met FAI bacoven invoerrechten vrij naar Frankrijk. Dit levert het land jaarlijks rond de 280 miljoen Amerikaanse dollar op. Mede dankzij DA’91’s beleidsvoering is het voortbestaan van FAI gegarandeerd.

 DA'91 zal er zijn daar waar er onrechtvaardigheid heerst. DA'91 zal in het belang van het ondernemerschap en de arbeiders haar professionalisme ter beschikking stellen indien de heer Dwarka als vakbondsleider dat op prijs stelt. Als verantwoordelijke politieke partij zullen wij voortgaan met een stem te geven aan de kwetsbaren, maar zeker ook luisteren naar vakbondsvoorzitter als hij er anders tegenaan kijkt.

Het is mede vanuit die opvatting, dat de voorzitter van DA’91 de heer Dwarka uitnodigt voor een gesprek. DA’91 verwacht dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Als er offers gebracht moeten worden moet dat beginnen bij de huidige bestuurders en hun vrienden die door wanbeleid ons land richting afgrond brengen.

Statenlid Sulvaran niet van de partij bij verkiezingen op Curaçao

De naam van Sulvaran zou op geen enkele kandidatenlijst prijken


De naam van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran prijkt op geen enkele lijst voor de verkiezingen van 30 september. Dat weet de Amigoe vandaag, dinsdag 9 augustus 2016, te melden. Van Sulvaran was bekend dat hij met een of meerdere partijen in gesprek was, maar uiteindelijk staat hij op geen enkele lijst. 

Sulvaran brak eind 2012 met de PAR en ondertekende het bereidwilligheidsakkoord van de partijen PS, Pais, PNP. Naar eigen zeggen om zo de PAR de kans te geven om alsnog het document te ondertekenen. Maar, binnen de gele partij kwam de actie van Sulvaran hard aan.

In de coalitie van PS, Pais, PNP en die door Sulvaran werd gesteund, leverde hij de minister van Financiën: José Jardim. In de jaren die daarop volgden heeft Sulvaran zich zowel voor, als achter de schermen sterk gemaakt om de PAR tot de coalitie te laten toetreden. Maar, pas eind vorig jaar kon dit worden bewerkstelligd, toen Marilyn Moses met Pais brak en de steun voor de coalitie introk. Met de PAR erbij konden de coalitiepartijen doorregeren.

Maar, al gauw kwam de vraag wat Sulvaran zou gaan doen met de komende verkiezingen. De PAR sloot een verzoening uit.

In een verklaring tegenover de Amigoe zei het onafhankelijk Statenlid medio juli, dat hij nog geen besluit had genomen over zijn politieke toekomst. Hij gaf wel aan er alles aan te zullen doen om te voorkomen dat Gerrit Schotte, die hij als een gevaar voor de lokale democratie omschreef, weer in de regering terecht zou komen en om ervoor te zorgen dat de huidige coalitie haar werkzaamheden in de komende jaren kan voortzetten.

In de afgelopen dagen werd er melding gemaakt van gesprekken tussen Sulvaran en Pais en later ook de PNP. Maar op geen van deze lijsten prijkt zijn naam.

Sulvaran was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar. In het gesprek van juli met de Amigoe gaf hij wel aan dat dat hij niet meer in de Staten terug hoefde en dat alles wat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan, voor Curaçao is geweest.

Voortzetting Statendebat Curaçao over Marvelyne Wiels en Curaçao huis in Den Haag uitgesteld

Uitstel debat, omdat premier Whiteman in eerste vergaderweek na reces in buitenland is


De voortzetting van het Statendebat over het Curaçaohuis en het handelen van de gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels zal niet meer plaatsvinden in de eerste vergaderweek na het reces. Dat meldt Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco desgevraagd, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 9 augustus 2016. 

Nu het rapport onder de parlementariërs is uitgedeeld kan de Openbare Statenvergadering over het Curaçaohuis worden voortgezet. Franco heeft vorige week de griffie opdracht gegeven om met premier Ben Whiteman (PS) te overleggen of hij in de eerste vergaderweek na het reces, dus in de week van 15 en 19 augustus, naar de Staten kan komen. Nu blijkt de minister-president uitlandig te zijn waardoor de vergadering moet worden uitgesteld.

In een brief aan Whiteman, die vandaag is verstuurd, vraagt de Statenvoorzitter wanneer de premier weer op het eiland is zodat de geschorste vergadering kan worden hervat.

Pais-voorman Alex Rosaria stelde eerder dat de partij een motietekst aan het voorbereiden is die niet ten faveure is van Wiels. Het is de vraag of de gevolmachtigde minister in Den Haag een maand voor de verkiezingen zal worden opgeofferd.

In mei vond het eerste deel van de vergadering plaats. Doordat Whiteman extra tijd had gevraagd werd de vergadering vervolgens geschorst. Whiteman was toen in afwachting van de onderzoeksresultaten van overheidsaccountantsbureau Soab naar het Curaçaohuis. Het rapport heet officieel ‘Management Letter 2014/2015 bij de controle 2014 en 2015 van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao in Den Haag’ en dateert van 8 juni.

Uit het rapport blijkt dat Wiels niet kan delegeren. De meeste verbetertrajecten worden door haar opgepakt en/of bewaakt, omdat zij van mening is dat het merendeel van het personeel niet over de nodige deskundigheid beschikt om de gewenste verbeteringen te bewerkstelligen. Zowel het uitvoerende als controlerende werk voert zij uit. Dit komt volgens Soab niet ten goede aan de interne beheersing binnen het Curaçaohuis. Het overheidsaccountantsbureau adviseert dat er een duidelijke scheiding moet komen tussen bedrijfsvoering en de politiek-strategische aansturing. Momenteel krijgt de politiek-strategische aansturing niet de aandacht die het verdient.

OM Curaçao eist celstraffen van 18, 12 en 6 jaar in Scooter-moordzaak

Slachtoffer (22) werd mishandeld en vervolgens van korte afstand in hoofd geschoten

Verdachten in leeftijd 22, 24, 27 en 28 in Nederland gearresteerd


Het Openbaar Ministerie heeft vanmorgen, dinsdag 9 augustus 2016, celstraffen van achttien, twaalf en zes jaar geëist in de moordzaak Scooter. Vier mannen worden verdacht van de moord op de 22-jarige Antonio ‘Beast’ Paulina, op 20 mei vorig jaar aan de Kaya Lobi in de wijk Seru Grandi, zo bericht de Amigoe.

Het slachtoffer werd door de vier verdachten ervan beschuldigd dat hij enkele dagen eerder een scooter had gestolen bij de woning van een van de verdachten in Sabana Baka. Paulina werd eerst mishandeld en daarna van korte afstand in het hoofd geschoten.

Tegen twee verdachten, schutter Gershwin ‘Gé’ B. (22) en Milelvison ‘Jao’ A. (27) werd elk achttien jaar cel geëist. Huntley. ‘Djaka’ A. (28) hoorde twaalf jaar cel tegen zich eisen en de verdachte Elvericks.J. (24) zes jaar cel.

Allen zijn na de moord naar Nederland gevlucht, waar zij één voor één zijn opgespoord, aangehouden en naar Curaçao overgebracht.

Richard Hooi van Forsa Elevá (FE) op Curaçao naar rechter

Hoofdstembureau zou tegen de wet in handelen, waardoor kleinere partijen de dupe zouden worden


Richard Hooi van de politieke partij Forsa Elevá (FE) stapt naar de rechter vanwege bepalingen in het Kiesreglement van het Land Curaçao die hij als ondemocratisch bestempelt. Zo staat hij erop, dat het Hoofdstembureau oproepingskaarten gaat versturen naar de kiezers voor deelname aan de lijstondersteuning, zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 9 augustus 2016.

'Dit zijn allemaal bepalingen die er alleen maar zijn om te voorkomen dat kleinere partijen in de Staten terechtkomen', aldus Hooi vanochtend.

In artikel 21 van de bewuste wet wordt gesteld welke artikelen van het Kiesreglement van toepassing zijn op de ondersteuning van de kandidatenlijsten. Een daarvan is artikel 62. Hierin staat dat alleen personen die in het bezit zijn van een voorgeschreven oproepingskaart en zich kunnen legitimeren via een geldig paspoort, geldig rijbewijs of een ander door de regering aangewezen identiteitsbewijs, aan de voorverkiezing kunnen deelnemen. Volgens Hooi handelt het Hoofdstembureau in tegen de wet zoals deze is vastgelegd.

'De rechter heeft bij een eerder vonnis al aangegeven dat lijstondersteuning als een vorm van verkiezingen moet worden gezien. Dit houdt in dat dezelfde regels gehanteerd moeten worden voor zowel de voorverkiezingen, als de verkiezingen zelf. Mensen krijgen geen oproepingskaart in de bus en voelen zich niet opgeroepen om te gaan stemmen. Daar worden wij als kleinere partijen de dupe van.'

Hooi stelt verder, dat hij al een advocaat in de arm heeft genomen. Het gaat hierbij om Quincy Girigorie die in 2012 op de kandidatenlijst stond van de PNP. Maar Hooi wijst erop dat het hem niet alleen gaat om de oproepingskaarten. 'Er zijn ook tal van andere p, unten, die ondemocratisch zijn. Zo komen alleen partijen die al een zetel bij de verkiezingen hebben gewonnen in aanmerking voor een restzetel. Kleine partijen vallen constant buiten de boot.'

Klikt u hier om de rest van het bericht te kunnen lezen.

Olympisch badmintonspeler Opti speelt 11 augustus in Rio tegen de nummer een van de wereld

Lee Chong Wei uit Maleisië geduchte tegenstander voor Opti


De Surinaamse badmintonner Soren Opti (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) begint zijn Olympisch avontuur in Rio donderdag tegen de nummer 1 van de wereld Lee Chong Wei uit Maleisië. De wedstrijd vangt aan iets voor negen uur 's ochtends, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 9 augustus 2016.

Het is bekend dat mensen met een wild card of lagere ranking meteen tegen de sterkste spelers uitkomen. Opti, de nummer 381 op de wereldranglijst, heeft meteen de nummer 1 van deze lijst geloot.

‘Ik zie het als een eer om in mijn eerste wedstrijd meteen tegen Wei te spelen. Hij betekent heel veel voor deze sport en zijn land de laatste jaren. Ik wil gewoon de positieve uit deze strijd uit halen en ga voor het beste’, zegt Opti.

De voorronde bij badminton wordt gespeeld in een poule van drie spelers. Opti speelt vrijdag zijn tweede tevens laatste wedstrijd. Tegenstander is Zi Lang Derek Wong uit Singapore, de nummer 55 van de wereldranking. Deze wedstrijd vangt aan om kwart voor elf 's morgens.

‘Wong is ook een van de betere spelers, maar ik heb meer kans tegen hem. Ik ga proberen zoveel mogelijk punten te pakken’, aldus Opti.

Trainer Irfan Djabar zegt dat bij een loting je alles kan verwachten en je moet het accepteren. ‘Ons plan is om zoveel mogelijk punten te maken in de wedstrijden.’

Judoka Anicka van Emden behaalt in Rio bronzen medaille

Van Emden miste de Spelen van 2008 en 2012


Anicka van Emden heeft Nederland de tweede olympische medaille bezorgd. De 29-jarige judoka eiste in de klasse tot 63 kilogram de bronzen medaille voor zich op. Dat deed ze vandaag, dinsdag 9 augustus 2016, via een omweg door in de herkansingen twee partijen te winnen, zo bericht onder andere de Telegraaf.

Eerder op de dag ging het voor Van Emden nog mis in de kwartfinales. De 29-jarige Rotterdamse verloor op ippon van Clarisse Agbegnenou uit Frankrijk, de nummer twee van de plaatsingslijst. Daarmee spatte haar gouden droom uiteen, maar de knop werd richting de herkansingen snel omgezet. Ze was vastbesloten om alsnog een olympische medaille mee naar huis te nemen.

In de eerste partij van de herkansingen vloerde Van Emden haar Oostenrijkse opponente Kathrin Unterwurzacher met een yuko.

Daarna klaarde de bronzen medaille-winnares van het afgelopen EK in Kazan vakkundig de klus. Dat deed ze op mooie wijze door de Braziliaanse publiekslieveling, Mariana Silva te verslaan. Emoties bij Anicka van Emden.

Van Emden miste eerder de Spelen van 2008 en 2012, maar had in Rio de Janeiro direct haar zinnen gezet op een medaille. In aanloop naar de Olympische Spelen volgde ze zelfs een speciale lichttherapie en paste haar slaapritme aan. Deze investering betaalde zich uiteindelijk uit in brons.

Den Blauwvinger: President Bouterse haalt rode streep door onbegrijpelijk cao-akkoord EBS

COLUMN: Gênante gang van zaken door onderhandelaar raadsadviseur Abrahams die president gewoon negeert

Afgesproken Srd 500 bruto loonsverhoging en Srd 1.200 eenmalige uitkering zijn onverantwoord


De vakbond binnen de NV Energie Bedrijven Suriname, OWOS (Ogem Werknemers Organisatie Suriname), bereikte eind juli met de directie van het bedrijf een cao-akkoord waarin onder andere is opgenomen een salarisverhoging van Srd 500 bruto per maand, een eenmalige uitkering van Srd 1.200 (zogenoemde lumpsum) – te verdelen over twaalf maandelijkse termijnen –, een verhoging van de Kinderbijslag en va studietoelagen. Het principe-akkoord kwam tot stand door tussenkomst van raadsadviseur Ramon Abrahams, namens het Kabinet van de President, en president-commissaris Patrick Peneux.

Ongeloof
Een zeer opmerkelijk en verbazingwekkend akkoord. Het land zit in een financieel-economische crisis, overal moet (op) bezuinigd worden, prijzen van producten in de winkels rijzen op onverantwoorde en niet gecontroleerde wijze de pan uit (een product kan in de ene supermarkt Srd 10 kosten, terwijl het in een snesi tweehonderd meter verderop in de schappen staat voor Srd 16,75), de wisselkoers van de Amerikaanse dollar en Europese euro is op hol geslagen en lijkt niet te temmen en de burger moet gedwee en slaafs pinaren en hosselen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Daarenboven zijn er groepen in de samenleving die al jaren op de nullijn staan en geen enkel zicht op welke salarisverhoging dan ook hebben. Denk eens aan de leerkrachten die al jaren op een salarisverhoging wachten en waardering voor hun vak. En dan komen daar zomaar die ongelooflijke loonsverhoging en extra's voor het EBS-personeel uit de lucht vallen en dat is hard en vol ongeloof en onbegrip aangekomen in de samenleving.

Ongeloof en woede en dat juist bij de EBS, een bedrijf in opspraak met van corruptie verdachte oud-directeuren en een bedrijf dat het hoofd boven water tracht te houden door het verhogen van de stroomtarieven.

Bouterse draait afspraken terug
Maar, tot ieders verrassing ook ongeloof bij president Bouterse, aandeelhouder (lees: de Staat Suriname) bij de EBS. Op 4 augustus werd bekend, dat hij het niet eens was met alle financiële injecties voor het personeel en floot – hoe verrassend in meerdere opzichten – zijn onderhandelingsteam onder leiding van raadsadviseur Ramon Abrahams en president-commissaris Patrick Peneux terug.
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) droeg als gedelegeerde van de aandeelhouder de Raad van Commissarissen (RvC) op om zaken onmiddellijk terug te draaien. De directie van EBS, de vakbond en De Nationale Assemblee werden hiervan ook op de hoogte gesteld. Overigens werd een paar dagen later een en ander weer wat afgezwakt door te zeggen, dat de gemaakte afspraken niet van de baan zijn, maar door de aandeelhouder zijn opgeschort tot 2017.....

De aandeelhouder stelt, dat met de sociale partners overeengekomen is dat gezien de precaire situatie nu geen loonsverhoging kan worden toegekend. OWOS maakte ook deel uit van de afspraken die gemaakt zijn met de Raad van Vakcentrales in Suriname, RaVakSur. Er is een belastingvrije koopkrachtversterking van Srd 100 afgesproken met de vakbeweging en het bedrijfsleven. Verder een belastingheffingskorting van Srd 125 per maand.

OWOS-voorzitter reageert als aangeschoten wild Steve Geerlings, voorzitter van de OWOS, reageerde meteen als aangeschoten wild en liet duidelijk blijken, dat de gemaakte afspraken met de directie overeind blijven staan. 'Als men problemen heeft met bepaalde privileges van de EBS, dan worden die meegenomen in de volgende onderhandelingen van 2017. Alles blijft overeind wat er is afgesproken.'

Daarenboven heeft RaVakSur coördinator Robby Berenstein tegengesproken, dat met de sociale partners overeengekomen is, dat vanwege de precaire financieel economische situatie, nu geen loonsverhoging kan worden toegekend.

Onderhandelaar negeert zijn baas Bouterse
Overigens dient nog opgemerkt te worden dat raadsadviseur Ramon Abrahams een fikse misstap, blunder, heeft begaan. Hij onderhandelde met de bond en directie van de EBS uit naam van de aandeelhouder, de Staat Suriname in casu president Desi Bouterse. Je zou dus verwachten, dat Abrahams op het moment dat het tot een principe-akkoord komt, eerst in contact treedt met baas Bouterse om te overleggen en meteen te horen of de aandeelhouder zich in gemaakte afspraken kan vinden. Dat is toch een normale gang van zaken. Maar, Abrahams opereerde op eigen houtje en heeft niet het fatsoen en onderhandelings finesses gehad om Bouterse even te bellen en te vragen of hij zich kon vinden in het onderhandelingsresultaat. Die - Bouterse - op zijn beurt, reageerde overigens met het verwerpen van de afspraken in een laat stadium, een paar dagen nadat 'de cao-deal' door zijn onderhandelingsteam was gesloten met de OWOS en de EBS-top.

Houden bonden en de Staat Suriname poot stijf?
Het is nu wachten op een vervolg. Blijven de bonden hun poot stijf houden en blijft de aandeelhouder vasthouden aan zijn standpunt, dan zal nog een strijd uitgevochten moeten worden, wellicht voor de zogenoemde groene tafel met als mogelijk verwachtbare uitkomst dat de afspraken, zoals gewenst door de aandeelhouder, definitief worden opgeschort tot 2017. Maar, dan rest de vraag wat er gaat gebeuren als de financieel economische situatie van het land komend jaar nog niet echt is veranderd. Enige garantie dat die situatie in 2017 in positieve zin is veranderd is er niet en kan door niemand worden gegeven. Immers, op onbetrouwbare constant schommelende goud- en olieprijzen in de wereld kun je als regering geen beleid ontwikkelen, het valt ook nog eens te bezien wat de nieuwe goudmijn in het Meriangebied van de, niet overal goed bekend staande, Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont de Staat gaat opleveren (die moet in 2017 volledig operationeel zijn en de regering staart zich nu al op zeer naïeve wijze blind op een vermeende stroom geld die vanuit de mijn zou moeten gaan vloeien naar de Staat) en daarenboven moet de regering ook nog eens diverse forse internationale leningen (gaan) aflossen. Worden dan de cao-afspraken bij de EBS in 2017 door de Staat Suriname definitief van tafel geschoven en kunnen nieuwe cao-onderhandelingen worden aangevangen?


In ieder geval heeft de aandeelhouder nu zijn tanden even laten zien en zullen de keffertjes van de OWOS en RaVakSur ongetwijfeld nog even door blijven jammeren en blaffen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
9 augustus 2016
Amsterdam-Paramaribo

Inheemsen maken met manifestatie en protestloop duidelijk dat grondenrechten bij wet moeten worden erkend

Surinaamse inheemsen grijpen Dag der Inheemsen aan om grondenrechten-kwestie aan te kaarten


Vertegenwoordigers van inheemsen uit het hele land hebben vandaag, dinsdag 9 augustus 2016,  tijdens de Internationale VN-Dag der Inheemse Volkeren, met een manifestatie en protestloop duidelijk gemaakt, dat hun grondenrechten moeten worden erkend. 

Dorpshoofd Romeo Pierre van Pierrekondre zegt op Starnieuws, dat zaken aangaande grondenrechten bij wet dienen te worden vastgelegd.

De Internationale Dag der Inheemse Volkeren is gebruikt als bezinning. Pierre stelt, dat met de manifestatie van vandaag de inheemsen zichtbaar zijn gemaakt voor de regering en de samenleving. De grondenrechten moeten serieus worden genomen. De Staat Suriname is ook internationaal veroordeeld voor het niet erkennen van de grondenrechten.

De kapitein benadrukt, dat de oudste bewoners van het land alle bevolkingsgroepen waarderen. Zij willen dat hun rechten nu ook wettelijk erkend worden.

René Artist, voorzitter van de Amazone Partij Suriname, die ook meeliep, zei dat inheemse rechten ook mensenrechten zijn. Deze kwestie is erg belangrijk voor de inheemsen. Daarom is gekozen voor deze loop. Met diverse borden met teksten werd duidelijk gemaakt waar het de inheemsen om gaat.

Liquidatie in Affi Jabbastraat, Paramaribo

Dodelijk slachtoffer zou bekend staan als Brielle en oud-bodyguard van Bouterse zijn

Tweede slachtoffer met schotwonden opgenomen in een ziekenhuisOnbekende personen hebben vanochtend, dinsdag 9 augustus 2016, rond twee uur een persoon die bekend zou staan als Brielle (zie foto - Bron: vlinderscrime.nl) geliquideerd in de Affi Jabbastrat in het politiedistrict Nieuwe Haven. Dat bericht althans de webeditie van de Ware Tijd.

Er werden meerdere schoten gelost op het voertuig waarin Brielle reed, nabij zijn eetstand Sabrosso. Een tweede persoon, inzittende van de auto, liep schotverwondingen op en werd door een ambulance afgevoerd.


Brielle werd geraakt in zijn hoofd en overleed voor de komst van de ambulance.

De auto waarin het slachtoffer zat vertoonde aan beide kanten schotinslagen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten voor het verdere onderzoek.

Het Korps Politie Suriname heeft de liquidatie van de 47-jarige Franklin Waterval bevestigd.

De Nederlandse website vlinderscrime.nl bericht, dat Waterval beter bekend is als oud bodyguard van Desi Bouterse en dat hij samen met hem in het leger heeft gezeten en daarna een snelle jongen is geworden.

Hij reed in een van de meest opvallende auto's in Suriname, een Mercedes AMG 6×6, een auto van maar liefst 400.000 euro, aldus vlinderscrime.nl (zie foto - Bron: vlinderscrime.nl).

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Diverse aandeelhouders Hakrinbank stemmen tegen door Staat voorgedragen drie RvC-kandidaten

Particuliere aandeelhouders vrezen politisering van de bank


De verdaagde algemene vergadering van aandeelhouders van de Hakrinbank is gisteravond, aldus Starnieuws vanochtend, dinsdag 9 augustus 2016, rustig verlopen. Gerard Lau, die zich opnieuw beschikbaar had gesteld als lid van de Raad van Commissarissen (RvC), en Humphrey Schurman werden met algemene stemmen benoemd. 

De regering had Rabin Parmessar, Chantal Doekhie en Robert-Gray van Trikt voorgedragen, maar heeft nu de juiste procedure gevolgd. Met meerderheid van stemmen ging de vergadering gisteravond akkoord met de benoeming van de drie RvC-leden van de Staat. Diverse particuliere aandeelhouders hebben echter tegengestemd, omdat zij vrezen voor politisering van de bank.

Er werd ook gewezen op de robuuste corporate governance van de bank die haar moet beschermen tegen ongewenste invloeden. Op de vergadering werd opgeroepen tot rust.

Starnieuws schrijft verder te hebben vernomen, dat ook de vakbond de bank vroeg om rust.

In de RvC hebben zitting Milton Sandvliet, Rabin Parmessar, Chantal Doekhie en Robert-Gray van Trikt (allen namens de Staat), Maurice Roemer, Gerard Lau en Humphrey Schurman, namens particuliere aandeelhouders.

De Staat moet haar meerderheidsbelang van 51% bij de Hakrinbank in twee tot maximaal drie jaar afbouwen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft dit besluit genomen. De aandeelhouders zijn blij met dit besluit. Bij de afbouw zal de Staat maximaal 20% belang hebben, waardoor het gevaar voor politieke invloeden behoorlijk wordt teruggebracht. Uiteindelijk is de vergadering met positieve verwachtingen afgesloten.

Van rechter mogen mensen demonstreren bij wedstrijden Olympische Spelen Rio

Wie nu nog optreedt tegen demonstranten riskeert minimaal een boete


Het staat toeschouwers bij olympische wedstrijden in Rio de Janeiro vrij te demonstreren. Het organisatiecomité, het deelstaatbestuur van Rio en de Braziliaanse regering mogen bezoekers niet weerhouden van vreedzame politieke uitingen (zie foto - Bron: Reuters), besliste een Braziliaanse rechter gisteren, zo berichten vanochtend, dinsdag 9 augustus 2016, diverse media. 

Hij noemde als voorbeeld het tonen van posters en T-shirts met politieke boodschappen, berichten Braziliaanse media.

De afgelopen dagen werd meermaals melding gemaakt van de verwijdering van toeschouwers uit stadions omdat ze er demonstreerden tegen de regering van interim-president Michel Temer. Dat zou gebeuren in opdracht van het Internationaal Olympisch Comité. Tijdens een olympische voetbalwedstrijd droeg een aantal toeschouwers T-shirts die samen de tekst 'Wegwezen Temer' vormden. De politie zette hen het stadion uit.

Bij het handboogschieten riep een bezoeker leuzen tegen de regering en hij moest dat ook met verwijdering bekopen.

Wie in het vervolg nog optreedt tegen demonstranten riskeert minimaal een boete, bepaalde de rechter.

EBS verzoekt burgers stroomverbruik 10, 11 en 12 augustus te reduceren om 'loadshedding' te voorkomen

Suralco verricht deze dagen onderhoud aan een opspantransformator te Afobaka


De NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) vraagt de samenleving om morgen, donderdag en vrijdag het energieverbruik met 5 tot 10 % te reduceren van 11.00 uur tot 15.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur. Suralco voert nog tot en met zondag 14 augustus verplichte onderhoudswerkzaamheden uit op één van haar opspantransformatoren te Afobaka. Hierdoor zijn twee van de hydro-units niet beschikbaar voor de opwekking. Het vermogen van deze units kan niet worden afgevoerd zonder tussenkomst van de opspantransformator, zo laat de EBS vandaag, dinsdag 9 augustus 2016, in een persbericht weten. 

Het gevolg hiervan is, dat tijdens de onderhoudswerkzaamheden minder vermogen kan worden ingekocht vanuit Suralco.

Behalve bij Suralco zijn er voorlopig bij de andere opwekcentrales van de EBS en Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) ook machines uit bedrijf vanwege storingen of onderhoud.

Al deze feiten resulteren in een zeer kritische bedrijfsvoering, waarbij elke uitval van opwekvermogen bij één van de opwekcentrales en/of afname van opwekvermogen vanwege technische redenen, ertoe kan leiden dat gebieden automatisch of handmatig afgeschakeld worden, geeft EBS te kennen. Vanwege de lage belasting (het laag verbruik) van de afgelopen dagen was het uitschakelen van wijken niet nodig.

De EBS doet daarom een beroep op de gemeenschap om gedurende de komende dagen het verbruik te reduceren. Hierdoor kan uitschakeling (loadshedding) worden geminimaliseerd of helemaal worden vermeden. Het landelijk verbruik is gedurende het weekend en op feestdagen significant lager, waardoor deze oproep dan ook niet geldt voor deze dagen.

 De EBS adviseert klanten om huishoudelijk werk zoals strijken en kleren wassen het liefst buiten piekuren te doen. Indien de EBS toch moet overgaan tot het uitschakelen van de energievoorziening, zal er op de website van het bedrijf een overzicht beschikbaar zijn met meer details.

Verhoging 'passenger-fee' voor passagiers cruiseschepen voor financiering 2e megapier Curaçao

'Het is de bedoeling dat de verhoogde passenger-fee ingaat per 1 oktober'


Nederlandse bouwbedrijf Koninklijke BAM Groep gaat 2e megapier bouwen


Om de tweede megapier te bekostigen heeft Curaçao Ports Authority (CPA) in onderhandeling met de verschillende cruiselijnen die het eiland aandoen afgesproken dat er voortaan 5,50 dollar aan passenger-fee oftewel ‘head tax’ geïnd wordt in plaats van de 3,50 dollar die nu betaald wordt per cruisepassagier. Dat is bevestigd door CPA-cco Raul Manotas, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 9 augustus 2016.

Het geld dat hiermee opgebracht wordt, wordt gebruikt om de lening van 32 miljoen dollar die het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) voor de tweede megapier aan CPA verstrekt af te lossen.

'Het is de bedoeling dat de verhoogde passenger-fee ingaat per 1 oktober van dit jaar. Maar, geleidelijk aan wordt deze over een tijdspanne van tien jaar verhoogd naar 8 dollar per passagier. Dit bedrag wordt nu al per 1 oktober 2016 op Aruba geïnd, dus het is voor de regio een redelijk normaal bedrag', aldus Manotas.

Megapier 2 gaat in totaal 42 miljoen dollar kosten, waarvan APC 32 miljoen financiert en CPA zelf de resterende 10 miljoen zal bijdragen.

Het voorstel van de verhoogde head taks is ook met instemming van de federatie van cruiselijnen in het Caribisch gebied en Amerika, de Florida Caribbean Cruise Association (FCCA).

De bouw van de tweede megapier is gegund aan het Nederlandse bouwbedrijfKoninklijke BAM Groep, vanwege de beste prijs en de meeste ervaring, zo legt Manotas nader uit. BAM werd gekozen uit vier bedrijven die op de openbare aanbesteding inschreven. Er is al begonnen met het ontwerp en op basis van de bouwtekeningen wordt de bouwvergunning aangevraagd. Het is de bedoeling dat de bouw start in januari 2017 en dat de tweede megapier er in september 2017 ligt.

Het doel is om daarmee 1 miljoen toeristen aan te trekken met grote schepen die een capaciteit hebben van 6.000 passagiers. Overigens omvat het project van 42 miljoen dollar ook de versteviging van de bestaande megapier met een uitbreiding van de aanlegpunten en loopbruggen voor toeristen waardoor in de toekomst ook grotere schepen aan de eerste megapier kunnen aanleggen.

'Op Curaçao wordt de landbouw en veeteelt op allerlei manieren kapotgemaakt'

Agrarische sector wordt uitgeroeid door veranderen bestemmingen van groen naar woongebieden


De landbouw- en veeteeltsector wordt systematisch geëlimineerd op het eiland door het onterecht veranderen van bestemmingen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) van groen naar woongebieden, waarna inwoners van de nieuwe wijken gaan klagen over overlast van de veeteelt en landbouw. Dat beweert althans Rigoberto Galan Melendrez vanochtend, dinsdag 9 augustus 2016, in het Antilliaans Dagblad, naar aanleiding van het afvoeren van de kippenmest van de eierproducent op Rancho naar Malpais. 

Bewoners ten westen van de kippenfarm klagen al geruime tijd over vliegen- en stankoverlast. Op last van de Milieudienst werd de kippenmest, die anders volgens Melendrez wordt aangewend voor bemesting van landbouwgronden op het eiland, afgevoerd naar de vuilstortplaats.

'Op Curaçao wordt de landbouw en veeteelt op allerlei manieren kapotgemaakt. Door gebrek aan incentives en bescherming van de overheid zijn er praktisch geen geiten- of varkensboeren meer en zijn er van de 50 eierproducenten nog maar 2 grote en 2 kleine over. Als groen bestempelde terreinen worden gebruikt voor het bouwen van huizen waarna de veetelers worden gedwongen om te sluiten. Rancho produceert meer dan 60 procent van de eieren die Curaçao eet', aldus Melendrez.

Volgens hem is het aan deze industrie te danken dat het eiland vrij is gebleven van allerlei ziekten die te maken hebben met pluimveeteelt elders in de wereld.

EBS past verrekening toe op stroomnota over maand juni

Tegoeden worden in maximaal twee termijnen verrekend met nota's juli en augustus


Op de stroomrekening voor huishoudens voor de verbruiksmaand juni is het schijvenmodel (staffel) volledig toegepast. Deze methode zal ook voor de maand mei worden toegepast. Dit geldt voor klanten van wie het verbruik hoger is dan 450 kilowattuur (kWh), zo bericht de NV Energie Bedrijven Suriname maandag 8 augustus 2016 in een persbericht.

De aanpassing was aangekondigd door de regering. Nadat er veel klachten kwamen over de rekening van mei, heeft president Desi Bouterse aangegeven dat er fouten zijn gemaakt. Het was niet de bedoeling dat huishoudens boven 450 kWh en vooral vanaf 800 kWh meer dan de kostprijs moesten betalen.

De tegoeden zullen in maximaal twee termijnen verrekend zijn met de nog te volgen stroomrekeningen van de verbruiksmaanden juli en augustus 2016, aldus de EBS.

De EBS deelt verder nog mee, dat het bestaande factureringsschema gehanteerd zal worden.

Bestuur Surinaamse Onderwijzersbond kritisch gestemd over financieel economische situatie

'Besteedt de inhoud van uw haast lege portemonnee slechts aan broodnodige zaken'


Het bestuur van de Surinaamse Onderwijzersbond (SOB), onder voorzitterschap van Richard Bouguenon, stelt, dat de financieel economische toestand in het land er steeds somberder uitziet. Hij schrijft in een brief aan de SOB-leden daarom uit te kijken naar het verslag dat zal worden uitgebracht door de Commissie Voorbereiding implementatie herwaardering Onderwijsgevenden. 

Het bestuur vraagt de onderwijzers om 'de werkgever tot oktober 2016 de ruimte te bieden de financiële voordelen naar de beroepsopvoeder toe te implementeren. Zo niet, zal helaas de vlotte voortgang van het onderwijsleerproces niet gegarandeerd kunnen worden.'

Bouguenon bedankt de leerkrachten voor de 'voortreffelijke wijze waarop zij de afgelopen periode het lerende kind op weg naar zelfstandigheid hebben begeleid'. 

Hij doet een beroep op ze om het schooljaar goed af te sluiten en zich niet af te laten leiden, of in te gaan op berichten via sociale media en persoonlijke oproepen op scholen. 'Besteedt de inhoud van uw haast lege portemonnee slechts aan broodnodige zaken', is zijn advies, zo bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 9 augustus 2016.

Dagblad Suriname: Ambassadrice Kanhai in India eiste €10.000 en 20% belang in sportequipement in Qatar-deal SVB

Qatar zegt nu fonds van 8 miljoen Amerikaanse dollar voor SVB af


Het ontslaan van honorair consul Asif Iqbal in India blijft niet zonder consequenties voor Suriname. In 2014 was de ambassadrice voor Suriname in India, Aashna Kanhai, met een delegatie van de Aziatische en Arabische Kamer van Koophandel in Suriname. Gedurende deze missie werd op aandringen van Kanhai een MoU (Memorandum of Understanding) getekend tussen de voorzitter van de SVB (Surinaamse Voetbalbond) John Krishnadath en de investeerders van Qatar. Het ging om een fonds van 8 miljoen Amerikaanse dollar voor de bouw van een sportcomplex met daaraan gekoppeld een Mall en een cineplex. Dit bericht het Dagblad Suriname maandag 8 augustus 2016.

De investeerders zouden hun expertise inzetten voor de ontwikkeling van professioneel voetbal in Suriname. De SVB zou samen met de investeerders de voetbalsport promoten en stimuleren in grote delen van de CARICOM.

Deze MoU zat de Qatari’s echter niet lekker, omdat Kanhai €10.000 vooraf eiste. In ruil hiervoor beloofde zij de getekende vergunningen te leveren. De investeerders stonden erop dat de vergunningen, haalbaarheidsstudies en het business plan eerst door de SVB geregeld moesten zijn alvorens zij Kanhai zouden betalen. Kanhai bleef echter betaling eisen en kwam steeds met excuses waarom zaken nog niet in orde waren. Zij eiste ook een belang van 20% op het merk van de kleding, de schoenen en andere sport equipement die door sponsors betaald zou worden.

(Bron: Dagblad Suriname)

Nu de honorair consul de wacht is aangezegd en deze een boekje opendoet over Kanhai hebben de Qatari’s in een persbericht gisteren laten weten, dat zij deze MoU afzeggen. Zij vonden het al vreemd dat Kanhai mee tekende op de MoU, terwijl diplomaten dat nimmer doen.

Afgelopen vrijdag ontving de honorair consul een schrijven van minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken, dat hij ontslagen is uit deze functie. Volgens Kanhai heeft Iqbal buiten afspraken om een tweede kantoor geopend. Iqbal ontkent dit ten stelligste en geeft aan dat hij dit kantoor op verzoek van Kanhai heeft geopend en dat hij hieraan roepees 800.000 heeft uitgegeven. Voor de opening moest Iqbal first class vliegtickets betalen voor Kanhai, haar dochter en haar moeder. Zij heeft de opening bijgewoond, waarbij er ook een kerkdienst is gehouden. Het is dan ook bijzonder vreemd dat Kanhai beweert niets te weten van dit kantoor.