woensdag 10 augustus 2016

Benzineprijzen aan pomp vanaf 11 augustus verhoogd

Diesel gaat Srd 4,45 per liter kosten


Het ministerie van Handel en Industrie bericht vandaag, woensdag 10 augustus 2016, via onderstaand persbericht dat de benzineprijzen aan de pomp met ingang van morgen stijgen.

'Het ministerie heeft tot op heden kunnen bewerkstelligen dat de prijzen bij de pomp niet zijn aangepast. De huidige prijzen bij de pomp zijn berekend tegen bij een wisselkoers van Srd 4,04 voor een Amerikaanse dollar. Hoewel de berekende pompprijzen berekend tegen de huidige inkoopprijzen van brandstof en de geldende wisselkoers van de Centrale Bank van Suriname hoger liggen dan de huidige pompprijzen, heeft het ministerie besloten om geleidelijk aan de pompprijzen te brengen naar een realistisch niveau. 

Met ingang van donderdag 11 augustus 2016 zullen de vastgestelde prijzen bij de pomp er als volgt uitzien: 

voor diesel Srd 4,45 per liter en voor gasoline zonder additieven Srd 4,90 per liter voor zowel SOL Suriname N.V. als GOW2 Energy Suriname en voor gasoline met additieven Srd 4,97 per liter voor SOL Suriname N.V. 

Hiernaast wijst het ministerie erop dat in geen geval afgeweken mag worden van deze vastgestelde maximum pompprijzen en dat er in geen geval hamsteren van brandstof zal worden toegestaan daar er voldoende voorraden aanwezig zijn bij de pompstations. Het ministerie is zich ten volle bewust van haar verantwoordelijkheden en hoopt de prijzen bij de pomp tot het uiterste betaalbaar te houden voor de samenleving voor zover de ruimte hiertoe aanwezig is.'

Storing Telesur breedband internetverkeer na tien dagen opgeheven

Internet niet optimaal door zeekabelstoring bij Martinique


Na tien dagen is het eindelijk gelukt om de storing van het breedband internetverkeer vandaag, woensdag 10 augustus 2016, op te heffen. Telesur stelt in een uitgebracht persbericht, dat de storing buiten de directe invloedssfeer van het bedrijf heeft gelegen. Door een zeekabelstoring te Martinique was de internetdienstverlening sinds zondag 31 juli niet optimaal. 

Het euvel is na herstel ter plaatse, opgeheven meldt het telecommunicatiebedrijf in een persbericht.

'Telesur is zich bewust van het ongerief hierdoor veroorzaakt en spreekt dan ook zijn dank uit aan de gemeenschap voor het getoonde geduld en begrip. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Helpdesk op het nummer 152.'

Directeur Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) verdacht van fraude in de privésfeer

Op twee adressen huiszoekingen verricht waaronder bij woning van Tromp


Emsley Tromp, directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), wordt verdacht van fraude in de privésfeer en daarom zijn er vanmorgen, woensdag 10 augustus 2016, op twee adressen zoekingen verricht. Volgens het Openbaar Ministerie is dit gebeurd in het kader van een financieel onderzoek dat begin dit jaar is gestart, aldus de Amigoe.

Er werden invallen gedaan bij de woning van Tromp aan de Blauwduifweg en bij het trustkantoor United Trust van zakenman Gregory Elias. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De invallen werden gedaan door het ondermijningsteam (TBO) van het Recherche Samenwerkings Team (RST). Daarbij zijn onder leiding van een rechter-commissaris (RC) ‘diverse bescheiden en gegevensdragers’ in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang.

Bronnen dichtbij het onderzoek ontkennen dat de invallen te maken hebben met de arrestatie van oud-Girobank-directeur Eric Garcia. Die wordt verdacht van verduistering van ruim 10 miljoen dollar, bij het afhandelen van een faillissement van een Venezolaanse bank.

Commissaris van CBCS Tom Kok bevestigt desgevraagd, dat hij een spoedvergadering gaat aanvragen vanwege de inval bij de CBCS-directeur.

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Etnel (NPS) pleit voor parlementaire commissie in strijd tegen huiselijk geweld

'Alles begint bij de opvoeding, het geestelijk weerbaar maken van jongens'


NPS-volksvertegenwoordigster Patricia Etnel pleit voor een parlementaire commissie om landelijk de strijd aan te gaan tegen huiselijk geweld. 'Het is vreselijk. Ik keur het af. Dit is voor Suriname een denkvraag van wat te doen nu, want er moet wat gebeuren.' Ze reageert vandaag, woensdag 10 augustus 2016, in de Ware Tijd, op drie recente relationele drama’s die zich in korte tijd hebben voorgedaan met in twee van de gevallen een dodelijke afloop.

Zowel de Unie van Surinaamse Vrouwen als stichting Man Mit' Man heeft hierover haar afkeuring uitgesproken. De vrouwenunie heeft geconstateerd, dat er vanuit de regering bitter weinig wordt gedaan om geweld tegen vrouwen daadkrachtig aan te pakken. Etnel vindt dat het parlement ook een belangrijke taak heeft in de aanpak van het probleem en dat niet alles overgelaten hoeft te worden aan stichtingen of ngo's. Ze zal daarom op de eerstvolgende Assembleevergadering pleiten om een werkgroep in te stellen van vertegenwoordigers van de vaste commissies van Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

De parlementariër zegt dat deze commissie landelijk acties voor onder andere voorlichting en bewustwording moet ondernemen met door de regering beschikbaar gestelde middelen.

Net als de vrouwenunie en de mannenorganisatie zegt Etnel, dat alles begint bij de opvoeding, het geestelijk weerbaar maken van jongens.

Jennifer Vreedzaam (NDP) vreest dat huiselijk geweld zich kan verschuiven van iets wat binnenshuis gebeurt naar iets openlijks en dat dan als normaal kan worden ervaren. Vreedzaam, voorzitster van de commissie Mensenrechten in het parlement, onderstreept dat geweld tegen vrouwen schending is van mensenrechten en dat de aanpak vanuit die zienswijze benaderd moet worden.

Valies (BvL en ALS): 'Leerkrachten gaan 3 oktober niet naar school'

'Er is geen beeld en geluid vanuit de overheid, inflatiecorrectie blijft uit'


De leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) gaan op 3 oktober niet naar school. Volgens voorzitter Wilgo Valies doet de regering niets aan de overeenkomst die overeengekomen is. Op 11 juli is een brief naar de regering gestuurd, maar er worden geen acties ondernomen. Valies stelt ook dat leerkrachten geïntimideerd worden en gedwongen worden om naar het binnenland te gaan, zo bericht Starnieuws woensdagavond 10 augustus 2016.

De BvL en ALS vinden dat leerkrachten zich inzetten voor het onderwijs en de leerlingen, maar nu is het tijd om voor eigen belangen op te komen. In augustus moesten de leerkrachten volgens de overeenkomst, die in april is gesloten (zie hieronder), een inflatiecorrectie krijgen. Het bestedingsinkomen van de leerkracht in vergelijking met januari is behoorlijk achteruitgegaan door de inflatie.Valies zei vandaag op een persconferentie, dat er 'geen geluid en geen beeld is' vanuit de overheid. Er is totaal geen contact gemaakt met de vertegenwoordigers van leerkrachten.

Er is een presidentiële commissie geïnstalleerd om de uitvoering van de overeenkomst voor te bereiden. De twee vertegenwoordigers van de vakbonden hebben gerapporteerd dat er weinig gebeurt in de commissie. Er is volgens Valies ook een geschil in de commissie, waar acht overheidsvertegenwoordigers in zitten. Als de commissie niet tot resultaat komt, zal de herwaardering ook niet uitgevoerd worden.

Er wordt volgens Valies niet op een goede manier gewerkt in de commissie. 'Wij gaan dit niet accepteren. Daarom zullen wij per 3 oktober bijeenkomen en een besluit nemen hoe verder te gaan. In elk geval zullen de leerkrachten niet naar school gaan. Wat voor een signaal wordt er gegeven aan anderen als de grootste werkgever zich zo gedraagt? Dit is voor ons niet acceptabel. Wij hebben zorgen als de overheid op deze manier omgaat en haar verplichtingen niet nakomt.'

Handgranaat in auto gegooid in Munder

Granaat is tot ontploffing gekomen in auto in Andromedastraat


Een onbekende heeft vanochtend, woensdag 10 augustus 2016, rond drie uur een projectiel tot ontploffing gebracht in een voertuig in de Andromedastraat in het politieverzorgingsgebied van Munder. Dit meldt het Dagblad Suriname.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat iemand een handgranaat in de auto heeft geworpen die tot ontploffing is gekomen. Verder informatie wordt door het dagblad niet vermeld...

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)


RO-minister: 'Regering heeft de roep van inheemsen gehoord en boodschap begrepen'

'Suriname worstelt met aantal vraagstukken in relatie tot inheemsen met basis in koloniaal tijdperk'


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft de inheemse bevolking meegedeeld dat de regering de roep heeft gehoord en de boodschap heeft begrepen. 'Wij danken u voor de geleverde bijdrage aan de samenleving, wij danken u voor uw op opoffering. Wij voelen ons gesterkt in de overtuiging dat u zich zult blijven in zetten voor het verbeteren van de eigen woon- en leefsituatie, u zult zich hierin geschraagd en ondersteund voelen door deze regering. Wij kunnen niet stellen succesvol te zijn als land zolang wij niet in staat zijn dezelfde kansen te bieden aan de inheemsen om eveneens succesvol te zijn.' Dit zei de bewindsman gisteren in de Palmentuin, na de optocht van de inheemse groepen, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 10 augustus 2016. 

De oorspronkelijke bewoners van het land eisen onder andere dat hun grondenrechten eindelijk worden erkend. Deze moeten ook wettelijk in orde worden gemaakt.

'Hoewel wij in staat zijn geweest een multi-etnische en multiculturele samenleving te vormen die in vele opzichten een voorbeeld kan zijn voor vele landen in de wereld, zijn wij niet in alle opzichten even succesvol geweest. De relatief jonge republiek Suriname worstelt thans met een aantal vraagstukken, in relatie tot de inheemsen waarvan de basis ligt in het koloniale tijdperk. Om maar enkele te noemen, het grondenrechtenvraagstuk, gebrekkige ontsluiting van de inheemse gebieden in het binnenland, de algehele achterstand op vrijwel alle levensgebieden.'

De ontwikkelingskloof tussen deze groep en de overige delen van de samenleving wordt steeds groter, erkent de minister. Hij deelde mee dat de regering besloten heeft om meer en gerichter aandacht te geven aan de ontwikkeling van deze Surinamers zowel op beleidsniveau alsook bij de uitvoering.

Om dit beleid en de uitvoering daarvan effectief en efficiënt te doen plaatsvinden, heeft de regering het besluit genomen om het ministerie van Regionale Ontwikkeling her in te richten. Deze nieuwe structuur zal onder andere bijdragen aan de operationalisering en specialisering van een duurzaam ontwikkelingsbeleid gericht op de inheemsen en hun woon- en leefgebieden. De regering gelooft een betere basis te hebben gecreëerd om balans te brengen in de ontwikkeling van de natie, waarbij een hoge mate van welvaart en welzijn tot in de verste uithoeken van het land beleefd kunnen worden. Stapsgewijs zal de afhankelijkheidspositie van deze groep Surinamers plaatsmaken voor versterking van de zelfwerkzaamheid en zodoende het vergroten van de weerbaarheid, beloofde de bewindsman.

52-Jarige voetganger doodgereden door automobilist

Bestuurder auto rijdt na over slachtoffer te hebben gereden door

Zicht bestuurder mogelijk belemmerd door getinte ruiten auto


De 52-jarige Leshley Ellis is gisteren in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden na te zijn overreden door een voertuig in de Licaniastraat, Flora, Paramaribo. Agenten die de plek aandeden voor onderzoek, schakelden via de Centrale Meldkamer de ambulance in. Ellis overleed op de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. 

Inmiddels heeft de politie de bestuurder van het voertuig, Diego M., die na de aanrijding door was gereden, achterhaald, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 augustus 2016.

De voorruit van het voertuig is volledig van donkere tint voorzien. De auto is voor herkeuring in beslag genomen.

Volgens verklaring van de automobilist zag hij iets op het wegdek liggen dat op een zak leek. Toen hij dichterbij genaderd was, merkte hij op dat het om een mens ging. Hij beweert, dat hij niet meer kon uitwijken en reed over de persoon heen.

Het vermoeden bestaat dat zijn zicht belemmerd is geworden door de donker getinte ruit. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek ingevorderd. De politie van Flora onderzoekt de zaak verder.

PING-voorzitter Jhauw: 'Bouterse speelt met vuur in terugroepkwestie Sapoen en Chitan'

'Bouterse probeert met coalitiepartners Sapoen en Chitan te beschermen tegen uitvoering acht vonnissen'


PING-voorzitter Ramsoender Jhauw (Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijke Kansen) vindt dat president Desi Bouterse met vuur speelt in de kwestie waar hij steeds samen met de overige coalitiepartners probeert om de Pertjajah Luhur-dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan te beschermen tegen de uitvoering van de acht vonnissen die zijn geveld. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 augustus 2016.

Nu de Nationale Commissie ter Herdenking van 40 jaar Staatskundige Onafhankelijkheid van 4 tot 9 augustus een gebedsweek heeft gehouden, vindt de politicus dat geestelijke adviezen president Desi Bouterse ook goed zullen doen.

'If yu begi nanga gado, dan yu mus’ sabi dat yu mus’ du yu deel fosi. Anders ga je voor niemendal bidden', zegt Jhauw. De Ping-voorman voert aan dat deze situatie niet zover hoefde te gaan, indien de president, de Assembleevoorzitter, de CHS-voorzitter (Centraal Hoofdstembureau), de advocaat van de staat, adviseurs van de president, NDP-fractieleider en de geestelijke adviseurs van Bouterse ‘geestelijk bezig waren en de zaak geestelijk hadden bekeken’.

'Ze kennen allemaal het woord. Desondanks negeren zij dat', stelt Jhauw. Volgens hem had president Desi Bouterse als voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) allang aan de overlopers moeten hebben gezegd om weg te gaan. De politicus vindt dat het staatshoofd nu met vuur speelt door de wet opzettelijk en te kwader trouw niet te laten toepassen. Indien het kan, adviseert Jhauw het staatshoofd om alsnog het recht te laten zegevieren in deze terugroepsoap.

'Hij kan geen spitsvondigheden gaan bedenken en kronkelpaden bewandelen om die heren in de groep te behouden. Hij moet simpel het vonnis van de rechter respecteren, waarmee hij mede ook zal tonen respect voor God te hebben', aldus de Surishopping-eigenaar.

Jhauw zegt dat de coalitieleden in de Assemblee duidelijk ook de geest van de Terugroepwet kennen. Opmerkelijk volgens hem is dat de NDP-top voor zo'n 90% bestaat uit christenen. 'Door mooie Jezusliederen te zingen moet men niet denken dat men daarmee alleen de Here zal behagen. De letter doodt, maar de geest maakt levend. De Bijbel is daar duidelijk over. De geest van de wet is: overlopen, dan automatisch terugroepen. Je kunt niet kijken naar spitsvondigheden en kronkelpaden bewandelen. Deze zaken baten niet bij God.'

De politicus denkt wel dat de geestelijken van het staatshoofd hem wel zouden hebben gewaarschuwd om deze twee heren niet te beschermen. Echter weet hij ook dat het staatshoofd ‘tranga yesi’ is en reeds duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij niet van plan is te veranderen. 'Yu ai poti a heri kondre fu begi, ma yu no ai du sang gado wan dati tu musu du', aldus Jhauw.

'President, hoe langer u deze twee heren aanhoudt en beschermt, voert u de wil van de duivel uit', zegt Jhauw tegen de president. Volgens de politicus weet elk mens dat alleen het kwade de uitvoering van wet en recht tegenhoudt. Het zelfde geldt volgens Jhauw ook in de 8 decemberkwestie waar Bouterse het proces steeds verhindert. De PING-voorzitter benadrukt dat de tientallen geestelijken van het staatshoofd even weer naar dit aspect moeten gaan kijken, anders houden zij zichzelf voor de gek. 'De waarheid is voor velen niet prettig om te horen, maar wie oren hebben, mogen horen en wie nalaten wil, laten na', aldus Jhauw.

Jhauw benadrukt dat de rechter geen recht uitspreekt voor de mens, maar voor God. 'Wees daarom gehoorzaam aan God door de rechter te respecteren. De rechter is geen verantwoording verschuldigd aan de mens, maar aan God. God kan niet zelf recht komen spreken, vandaar dat hij rechters heeft laten benoemen. Dit is ook in een aantal Bijbelse verzen bewezen.'

Acht gewonden bij eenzijdig verkeersongeluk op weg naar Zanderij

Automobilist rijdt vermoedelijk te hard en verliest controle over stuur


De chauffeur van een rode Toyota Ipsum (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) reed maandagavond richting Zanderij, toen hij op een gegeven moment de controle over het stuur verloor. De auto raakte vervolgens van de weg raakte en kwam over de trens op een leegstaand perceel tot stilstand. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 augustus 2016.

Er zaten acht personen in de wagen. Allen werden met een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De vermoedelijke oorzaak van dit ongeval is rijden met een te hoge snelheid. De politie van Zanderij is belast met het onderzoek.

Anticorruptieorganisatie waarschuwt Bangladesh voor geloofsbrieven ambassadrice Kanhai

Organisatie beweert in brief dat Kanhai betrokken is bij mensenhandel paspoorthouders Bangladesh

'Suriname moet een onderzoek verrichten naar Bangladeshi paspoorten waarin visa via New Delhi is verkregen'


De ambassadrice van Suriname in India, Aashna Wandana Kanhai, heeft op 6 augustus 2016 haar geloofsbrieven aangeboden aan de minister van Buitenlandse Zaken van Bangladesh, minister Abdul Hasan Mahmood Ali. Dit gebeurde te midden van het tumult dat is ontstaan omtrent haar persoon na de ontslag van honorair consul Asif Iqbal in India. 

De anticorruptiegroep Durnithi Birodhi Sangh heeft een schrijven overhandigd aan minister Abdul Hasan Mahmood Ali, waarin hem gevraagd wordt voorzichtigheid te betrachten bij het accepteren van de geloofsbrieven van Kanhai. Dat weet het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 10 augustus 2016, te berichten.

In dat schrijven wordt aangegeven, dat Kanhai betrokken is bij mensenhandel van paspoorthouders van Bangladesh. Ook haar antisociale activiteiten in India waarbij zij meermalen steekpenningen heeft gevraagd voor het verstrekken van visa aan paspoorthouders van Bangladesh in het afgelopen jaar, worden als redenen genoemd om haar aanstelling te heroverwegen.

Irfan Shahibul Mateen, voorzitter van Durnithi Birodhi Sangh, stelt onomwonden in het schrijven dat Kanhai de taak van ambassadrice voor Suriname in Bangladesh alleen aanneemt om meer honorair consuls aan te wijzen om vervolgens geld van hen af te troggelen zoals ze dat gedaan heeft met de honorair consul Asif Iqbal in India. 'Zij gaat hierdoor meer mensen uit Bangladesh kunnen misbruiken. In de afgelopen 6 maanden heeft zij 129 visa uitgegeven aan Bangladeshi’s via de Surinaamse ambassade in New Delhi en niemand weet waar deze mensen in Suriname zijn', luidt de ernstige beschuldiging.

'Autoriteiten in Suriname moeten een onderzoek verrichten naar het aantal Bangladeshi paspoorten waarin een visa via New Delhi is verkregen en waar deze aanvragers nu zijn. Dit duidt op corruptie door de ambassadrice en ze gebruikt haar functie om mensen naar Suriname te sturen voor illegale mensenhandel in ruil voor geld voor de visa', stelt Durnithi Birodhi Sangh.

De organisatie geeft aan dat de ambassadrice geen schoon verleden heeft en dat haar aanstelling eerder een politieke aanstelling is en dat zij geen carrière diplomate is. Minister Abdul Hasan Mahmood Ali wordt gevraagd om prioriteiten te stellen en goed achtergrondonderzoek te doen alvorens de geloofsbrieven van Kanhai te accepteren.

SVB-voorzitter plaatst vraagtekens bij bericht over terugtrekking Qatar uit stadionbouwproject

Volgens Krishnadatt is slechts sprake van intentieverklaring van Indiase handelsmissie


SVB-voorzitter John Krishnadatt plaatst vraagtekens bij berichtgeving in het Dagblad Suriname, dat potentiële investeerders uit Qatar zich hebben teruggetrokken uit een stadionbouwproject met de Surinaamse Voetbalbond (SVB). Verder dan de ondertekening van een intentieverklaring met leden van een Indiase handelsmissie die in 2014 in Suriname was, zijn partijen niet gekomen, zegt Krishnadatt vandaag, woensdag 10 augustus 2016, in reactie in de Ware Tijd.

Vanaf de ondertekening twee jaar geleden heeft de voetbalbond niets meer van de potentiële investeerders gehoord en is de beoogde samenwerking voor de bond al lang een gepasseerd station. Ook was er nimmer over bedragen gesproken zoals nu wordt beweerd.

De Asian Arab Chamber of Commerce maakte in een persbericht bekend, dat investeerders uit Qatar zich uit het project met de SVB hebben teruggetrokken, omdat de regering de aanstelling van Asif Iqbal als Surinames honorair-consul in India heeft ingetrokken. De organisatie beweert ook dat ambassadeur Aashna Kanhai steekpenningen zou hebben geëist om contracten tussen de investeerders en de SVB rond te krijgen.

De uit zijn functie ontheven Asif Iqbal is directeur van de Asian Arab Chamber of Commerce. Hij had direct na zijn ontheffing eind vorige week reeds verschillende beschuldigingen geuit tegen de ambassadeur. Kanhai verwees de aantijgingen naar het rijk der fabelen en bestempelde Iqbal's beweringen als pure laster.

De directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Gladys Relyveld, zei in gesprek met de Ware Tijd, dat Buza Iqbal's aanstelling had ingetrokken nadat de Indiase autoriteiten Paramaribo hadden gemeld dat de man zijn bevoegdheden als honorair-consul had overtreden.

Indonesië stelt voor drie maanden badminton- en pencak silattrainer ter beschikking van Suriname

Ministers van Sport- en Jeugdzaken van beide landen ontmoeten elkaar


Indonesië heeft een badminton en een pencak silattrainer ter beschikking gesteld van Suriname. Hiermee is de eerste stap gezet voor de uitvoering van afspraken tussen beide landen. Minister Faizal Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken had maandag een kennismakingsgesprek met zijn Indonesische collega Imam Nahrawi (zie foto - Bron: Nahrawi), zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 10 augustus 2016. 

De Indonesische minister hoopt dat de afvaardiging van de twee trainers zal zorgen voor betere prestaties, die op gegeven moment moeten leiden tot een wereldkampioenschap. Met de voorzitter van de Surinaamse Badmintonbond, Redon Coulor, en lid van het interim bestuur van de Pencak Silat bond, Randy van Zichem, die ook aanwezig waren, worden afspraken gemaakt over hoe de trainers effectief in te zetten, door zoveel mogelijk verenigingen gebruik te laten maken van hun kennis.


'De expertise van alle partners en actoren, maar vooral de landen waarmee er diplomatieke banden zijn, moet zo goed mogelijk gebruikt worden, zodat er geïnvesteerd kan worden in verbetering van elkaars sport en dat de successen die er geboekt worden met elkaar gedeeld kunnen worden. Na gesprekken met de bonden van de verschillende takken van sport zijn de wensen aangegeven als het gaat om het upgraden van kader, ik ben blij met deze eerste stap en weet dat de bonden er goed gebruik van zullen maken', zei Abdoelgafoer.

Er zijn genoeg jongeren die hun vaardigheden willen verbeteren of anderen die professioneel aan de badmintonsport willen doen. 'Het ontbrak vaak aan gespecialiseerde en getrainde coaches om deze jongeren op te leiden. Nu daar de trainer aan ons is aangewezen zullen wij de jongeren motiveren om de badmintonsport weer op te pakken', zegt Coulor.

De trainers zijn voor drie maanden in Suriname, onder coördinatie van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de Indonesische ambassade. 'Als bond zijn wij blij dat de belofte is nagekomen. We zullen nu snel met onze verenigingen na moeten gaan hoe we de trainers in kunnen zetten, daar wij nu ook in de fase van voorbereiding zijn om mee te doen met internationale pencak silat wedstrijden', zegt Van Zichem.Fly Allways voert eerste lijnvlucht uit van Suriname via Guyana naar Barbados

'We willen een verbinding zijn tussen de Guyana’s en het Caribisch gebied'


Twee jaar nadat de eerste voorbereidende stappen werden gezet is gisteren de eerste lijnvlucht van Fly Allways uit Suriname vertrokken. De Surinaamse maatschappij die in de regio indruk wil maken, vliegt drie keer in de week via Guyana naar Barbados. 'We willen een verbinding zijn tussen de Guyana’s en het Caribisch gebied', zegt directeur Amichand Jhauw vandaag, woensdag 10 augustus 2016, in de Ware Tijd. 

Terwijl de eerste vlucht vanuit Suriname in redelijke stilte gebeurde, was er in buurland Guyana een speciale ceremonie in verband met de start van de operatie.

Jhauw zegt dat in de komende vakantie twee keer per week zal worden doorgevlogen naar St. Maarten.

Met de eerste vlucht is een eind gekomen aan een periode van marketing en een aantal proefvluchten en charters om de maatschappij bekendheid te geven in de regio. Fly Allways opereert met twee Fokker 70 toestellen, elk met een capaciteit van tachtig personen.

De eerste vlucht vertrok volgens Jhauw met een 60 procent bezetting. En dat is precies de reden waarom via Guyana wordt gevlogen. 'Met een half miljoen inwoners is Suriname in feite een te kleine markt.' In Guyana wordt de rest van de capaciteit benut. Met het vliegen op het buurland volgt Fly Allways het voorbeeld van de SLM, die bij een aantal operaties om dezelfde reden via Guyana opereert. Dat Guyana twee keer zoveel inwoners als Suriname heeft, blijkt voor de vliegmaatschappijen een uitkomst te zijn.

Jhauw zegt dat met Fly Allways wordt bijgedragen aan de ontsluiting van Suriname. Hij meent dat hoe meer maatschappijen op Suriname vliegen, hoe meer het land wordt ontsloten en hoe beter het toerisme kan worden ontwikkeld. 'We hebben geen cruiseschepen die Suriname aandoen. Ook geen treinen of een highway die ons verbindt met het zuiden.' De afhankelijkheid ligt in het vliegverkeer.

Guyana zou eindelijk bereid zijn met Suriname illegale backtrackroute te reguleren

Regering wil dat backtrack kleine officiële grenspost wordt


Na jarenlang het been stijf te hebben gehouden is Guyana nu bereid om samen met Suriname de gedoogde illegale backtrackroute te reguleren. Nog dit jaar wordt hierover op topniveau met de Guyanese regering gesproken. Dit zegt de minister van Justitite en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, na recente besprekingen met de Guyanese minister van Openbare Veiligheid, Khemraj Ramjattan, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 10 augustus 2016.

Dat heeft ze het parlement maandag medegedeeld bij de behandeling van de ontwerpwet 'Overdracht passagiers- en bemanningslijsten'. Deze wet is noodzakelijk zodat Surinames geautomatiseerde grenscontrolesysteem kan worden geïntegreerd met het geavanceerde passagiers informatiesysteem (APIS, Advance Passenger Information System) van de CARICOM. Dit systeem stelt lidlanden in staat om personen, die in een ander land door justitie gezocht worden, al bij de grens te kunnen aanhouden.

De bewindsvrouwe stelde, dat hoewel het beleid over de backtrackroute primair niet onder Justitie valt, die zich er wel intensief mee bezighoudt vanwege smokkel en mensenhandel. Ze zal de regering voorstellen dat de backtrackroute 'een kleine officiële grenspost' wordt, waar, naast de douane en immigratiedienst, ook het systeem voor grenscontrole operationeel zal zijn. Hierdoor zal het goederen- en personenverkeer beter gevolgd kunnen worden.

De Guyanese regering heeft zich jarenlang verzet tegen het legaliseren van de backtrackroute, uit vrees dat de gezamenlijke Canawaima-veerdienst van Suriname en Guyana, zal doodbloeden. De situatie op de backtrack groeit echter buiten proporties en de Guyanese minister van Openbare Veiligheid schaart zich nu ook achter het idee om daar tot een officiële grenspost te maken. In de praktijk blijkt, dat de veerdienst tussen de twee landen niet alle goederen- en personenverkeer dekt, zegt hij.

Advocaat Veldkamp corrigeert in brief aan president Krijgsraad zijn blunder ter zitting 5 augustus

Veldkamp zei abusievelijk, dat verdachte Boerenveen wil dat 8 decemberproces wordt voortgezet

(Met dank aan Starnieuws)

Advocaat Henk Veldkamp heeft in een brief gedateerd 8 augustus 2016 aan de president van de Krijgsraad zijn onjuiste mededeling over op de zitting van 5 augustus gecorrigeerd. Hij nam waar voor zijn collega Frank Truideman, die Etienne Boerenveen bijstaat in het 8 decemberstrafproces. Veldkamp zei dat Boerenveen wil dat het strafproces wordt voortgezet. Er ontstond commotie na deze mededeling. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 10 augustus 2016.

Truideman heeft per ommegaande schriftelijk aangegeven aan de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, dat de mededeling niet correct was. Zijn cliënt staat achter het besluit van de procureur-generaal om de zaak onmiddellijk te beëindigen. Deze instructie is in een resolutie van president Desi Bouterse gegeven aan het hoofd van het Openbaar Ministerie. Bouterse is hoofdverdachte in deze moordzaak.

Veldkamp schrijft nu in zijn brief dat hij geen uitdrukkelijke toestemming had van Truideman om namens hem mee te delen dat Boerenveen vervolging in de strafzaak wenst.

Aan de Krijgsraad wordt verzocht om de mededeling op de zitting als niet gedaan te beschouwen. Indien nodig is Veldkamp bereid deze omissie op de zitting recht te trekken.

Meer nieuwe kiesgerechtigden op Curaçao

Waren er in 2012 nog 4.622 nieuwe stemmers, dit jaar zijn dat er 7.424


In vergelijking met vier jaar geleden, bij de verkiezingen van 19 oktober 2012, zijn er dit jaar meer nieuwe kiesgerechtigden. Waren er in 2012 nog 4.622 nieuwe stemmers, dit jaar zijn dat er 7.424. Als gekeken wordt naar leeftijd dan valt op dat dit jaar het aantal jongvolwassenen in de leeftijdsgroep 20-34 jaar is toegenomen. In 2012 waren er nog in totaal 24.303 stemgerechtigden in deze leeftijdsgroep, terwijl er dit jaar 26.312 stemgerechtigden zijn. Dat zijn de grootste waargenomen verschillen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 10 augustus 2016.

Dit jaar zijn er met een totaal van 120.649, 3.792 meer stemgerechtigden. De verhouding man-vrouw is procentueel gezien precies hetzelfde als vier jaar geleden, met meer vrouwelijke dan mannelijke stemgerechtigden, een verhouding van 53,6 versus 46,4 procent. Beneden de 20 jaar is het aantal personen dat mag stemmen enigszins afgenomen van 4.302 personen in 2012 tot 3.868 in 2016.

Het aantal stemgerechtigden in de oudere leeftijdsgroepen van 35-59 jaar is dit jaar minder dan in 2012, te weten 53.461 (2012: 55.543). De 60-plussers zijn echter weer toegenomen in aantal. In 2016 waren er 37.008 stemgerechtigde 60-plussers en in 2012, 32.709.

Als het gaat om land van herkomst, dan blijkt uit de meest recente cijfers dat er procentueel gezien geen grote verschuivingen zijn. Zoals eerder door het Hoofdstembureau bekendgemaakt, zijn de stemgerechtigden dit jaar als volgt over de landen van herkomst verdeeld: Curaçao 97.797, Nederland 8.142, overige eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba 3.798, Suriname 1.471, Dominicaanse Republiek 3.031, Colombia 1.615, Venezuela 824, Madeira 561, China 362, India 321, Haïti 286 en Jamaica 232.

Verhoging minimumloon kan volgens de CBCS op den duur leiden tot hogere (jeugd-)werkloosheid

CBCS brengt notitie uit over gevolgen verhoging minimumloon naar 2.500 gulden


Verhoging van het minimumloon kan aan de ene kant de economische groei stimuleren, omdat de consumptie van de minimumloners zal stijgen. Echter, de loonkosten nemen toe, waardoor de ‘cost of doing business’ zal toenemen. Dit heeft een negatief effect op de economische groei en leidt tot een hogere (jeugd)werkloosheid. Dit is een van de conclusies van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) naar aanleiding van het mogelijk fors extra optrekken van het minimumloon, zo schrijft vandaag, woensdag 10 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Naar aanleiding van de adviesaanvraag van Statenlid Eugene Cleopa (PAIS) over de mogelijke effecten van een verhoging van het minimumloon op Curaçao van 1.420,20 tot 2.500 gulden, bracht de CBCS een notitie uit. Het Antilliaans Dagblad schrijft in het bezit te zijn van die notitie.

Verhoging van het minimumloon kan ook leiden tot een ‘loon-prijsspiraal’, doordat de bedrijven de hogere loonkosten doorberekenen in hun prijzen. Dit effect kan het positieve effect van de hogere consumptie door minimumloners op de economische groei matigen of zelfs overtreffen. Aldus de analyse. De hoogte van lonen ‘kan niet los worden gezien’ van de geleverde arbeidsproductiviteit van werknemers. Met andere woorden, een loonsverhoging is alleen gerechtvaardigd als daar tenminste een evenredige stijging van de arbeidsproductiviteit tegenover staat. De notitie merkt op dat ‘we op Curaçao een negatieve groei hebben van de gemiddelde arbeidsproductiviteit’.

'Deze ontwikkeling wordt met name verklaard door banenverlies in de sectoren met een relatief hoge arbeidsproductiviteit, in het bijzonder de internationale financiële dienstverlening. In landen met hoge inkomens ligt de hoogste arbeidsproductiviteit en banengroei in de dienstensector. Echter, ondanks een grote dienstensector is in Curaçao de arbeidsproductiviteit relatief laag, gezien de omvang van de toerismesector, die gekenmerkt wordt door een lage arbeidsproductiviteit.'

Het bevorderen van de groei in de arbeidsproductiviteit zal volgens de CBCS ‘een prioriteit moeten worden’ voor de overheid. Dit zal immers economische groei, meer banen en inkomensverbetering stimuleren. Het verhogen van het minimumloon terwijl de arbeidsproductiviteit niet stijgt, zal de ‘cost of doing business’ verhogen en een nog hogere werkloosheid tot gevolg hebben.

Ruim150 potentiële internationale investeerders bezoeken Bullenbaai vanweg plan bouw terminal voor liquid natural gas

Bouw LNG-terminal onderdeel modernisering Isla-raffinaderij

Interesse uit Colombia, Japan, Qatar, Portugal, Spanje, Trinidad & Tobago, de VS en Zuid-Korea


Ruim 150 potentiële investeerders uit verschillende landen hebben een bezoek gebracht aan Bullenbaai, in het kader van de plannen om daar een terminal voor liquid natural gas (LNG) te bouwen als onderdeel van de modernisering van de Isla-raffinaderij. Het werkbezoek aan Bullenbaai vond gisterochtend plaats, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, woensdag 10 augustus 2016.

Bij het bezoek waren vertegenwoordigers van 44 bedrijven uit Colombia, Japan, Qatar, Portugal, Spanje, Trinidad, de VS en Zuid-Korea. Eerder hadden 70 bedrijven belangstelling getoond voor de bouw van de LNG-terminal. In juni van dit jaar vond de zogeheten ‘request for proposal’ plaats.

In de middag was er een informatieve sessie bij het Atrium van het Renaissance Hotel. De potentiële investeerders konden vragen stelen aan de deskundigen van het Multidisciplinaire Projectteam (MDPT) dat belast is met de modernisering van de raffinaderij. Er waren ook vertegenwoordigers van onder andere overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), Cinex, de toelatingsorganisatie, het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en juridische en fiscale deskundigen aanwezig.

Met het gebruik van LNG wil het MDPT de impact van de raffinaderij op het milieu verminderen. Het plan is dat Aqualectra en de CRU-terminal LNG als brandstof gaan gebruiken. Er komt ook een overslagplaats voor de verkoop van gas aan het buitenland. Het MDPT werkt momenteel aan de plannen voor de bouw van de LNGterminal bij Bullenbaai. De terminal zal deviezen genereren doordat het gas aan verschillende buitenlandse klanten verkocht zal worden.

Minister Van Dijk-Silos is het beu en wil dat Financiën aannemer bouw nieuw gerechtsgebouw betaalt

'Ik stuur brandbrief naar Financiën, met een kopie naar de president, dit kan niet langer wachten'

Nog steeds niet opgeleverd.... (Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
Bewindsvrouwe wil eindelijk oplevering en overdracht nieuwe rechtbank


De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, heeft nog geen reactie gehad op haar verzoek om de aannemer, die het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat heeft gebouwd, uit te betalen. Dit stagneert de oplevering en overdracht van het gebouw aan het ministerie, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 10 augustus 2016. 

De bewindsvrouwe ziet dit graag op korte termijn gebeuren vanwege de onhoudbare situatie in het gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat. Door de zware regenbuien van de afgelopen periode is de staat van het gebouw verder verslechterd. Behalve dat de vloerbedekking hierdoor is vernield, hangt er ook een ondraaglijke stank in het gebouw.

'Wat ik nu ga doen is nog een brandbrief sturen naar het ministerie van Financiën, met een kopie naar de president. Dit kan niet langer wachten. Het moet nu eindelijk worden opgelost', zegt Van Dijk-Silos.

De schuld aan de aannemer is inmiddels opgelopen van Srd 600.000 naar Srd 1.2 miljoen vanwege een boeteclausule die is opgenomen in het contract. De minister heeft recentelijk hierover een onderhoud gehad met president Desi Bouterse. De minister wil voorafgaand aan het schrijven aan Financiën eerst overleg plegen met haar collega van Openbare Werken (OW) Siegfried Wolff, omdat de werkzaamheden onder het beheer van zijn ministerie zijn uitgevoerd. De vertraging is deels ook het gevolg van een probleem tussen OW en de aannemer.

Er is vaker gezegd, dat het gebouw aan de Fred Derbystraat niet meer voldoet. Ook over de veiligheidsmaatregelen, de verlichting, het koelsysteem en het feit dat de drie rechtszalen niet geluiddicht zijn, is vaak geklaagd. Bij meerdere gelegenheden heeft Hof-president Iwan Rasoelbaks zijn ongenoegen geuit over de staat van het gebouw. Het gebouw was aanvankelijk bestemd voor tijdelijk gebruik van rechtszittingen.

Herdenking Javaanse immigratie te Mariënberg trekt diverse hoogwaardigheidsbekleders

Karta-Bink (PL): 'Ik ben er trots op te kunnen zeggen, ik ben Surinaamse van Javaanse afkomst' Diverse hoogwaardigheidsbekleders hebben gisteren een krans gelegd bij het monument ter herdenking van de Javaanse immigratie te Mariënberg. Daartoe behoorden de Indonesische minister Imam Nahrawi van Jeugd- en Sportzaken en de ambassadeurs Dominicus Supratikto (Indonesië), Ernst Noorman (Nederland), Satendar Kumar (India) en Zhang Jinxiong van China. Ook vertegenwoordigers van de politieke partijen KTPI, VHP, DA'91, Pertjajah Luhr (PL)en de NPS waren aanwezig. De herdenkingsactiviteiten waren georganiseerd door het Comité Day of the Wong Jawa, zo schrijft Starnieuws vanochtend, woensdag 10 augustus 2016. 

Net als de Nederlandse ambassadeur Noorman stonden vrijwel alle sprekers stil bij de Internationale Dag van de Inheemsen, die door de Verenigde Naties is uitgeroepen en sedert 2006 ook in Suriname een nationale feestdag is.

'Onze voorouders wilden een beter leven voor ons en dat mogen wij niet verloren laten gaan. Ik ben er trots op te kunnen zeggen: Ik ben een Surinaamse van Javaanse afkomst. Wees trots op wie je bent en wat je bent', sprak het Pertjajah Luhur-Assembleelid Ingrid Karta-Bink, maar ook in die van andere sprekers zoals voorzitster Angelic del Castilho van DA'91. Zij zei, dat 'we trots mogen zijn op onze nazaten met Javaanse roots, die in staat zijn gebleken om zó ver van hun oorspronkelijke woonplaats de taal, cultuur en gewoonten intact te houden'.

Paul Somohardjo, nu niet in de hoedanigheid van voorzitter van de Pertjajah Luhur, maar in de functie van voorzitter van het Comité Day of the Wong Jawa, stelde er trots op te zijn dat nazaten van de Javaanse immigranten de cultuur, taal en 'adat' nog konden behouden, ook al zijn ze zo ver van Indonesië verwijderd. Hij maakte er gewag van, dat tijdens een eerder gehouden taalcongres in Indonesië bewondering was uitgesproken voor het feit, dat nakomelingen van de Javaanse immigranten nu, zoveel jaren na de immigratie, nog steeds de oorspronkelijke taal van de eerste immigranten machtig zijn.

Somohardjo zei verder, dat de Indonesische minister Imam Nahrawi naar Suriname is gekomen om zich er van te vergewissen, dat de Indonesische taal en cultuur nog gebezigd worden.

De Javaanse bevolkingsgroep is in deze regio uniek en dat biedt dan ook unieke perspectieven op het gebied van onder meer toerisme. Politica Del Castilho kaartte enkele positieve karaktertrekken van de Javaanse groep aan, zoals zij die ook in Indonesië heeft mogen ervaren tijdens haar ambassadeurschap. Het gaat onder andere om geloof in eigen kunnen en verdraagzaamheid. Zij stelde dat 'we nooit spijt moeten hebben dat 126 jaar terug de Javaanse immigratie heeft plaatsgevonden. Zonder de Javaanse immigranten zou Suriname nooit zijn zoals het nu is'.Voorts merkte ze op dat Javanen 126 jaar terug weliswaar uit Indonesië zijn gekomen, maar nu honderd procent Surinamer zijn en er recht op hebben om elke positie te bekleden en elke post te ambiëren. 'U mag niet afgerekend worden op kleur, politieke keuze of afkomst', zei Del Castilho.

Hoofdbestuurslid Robby Dragman van de KTPI zei dankbaar te zijn ,dat zijn grootouders destijds het besluit hebben genomen om zich in Suriname te vestigen en een toekomst hier op te bouwen. Hoewel het niet makkelijk was in het begin, is het de Javaanse immigranten en hun nazaten toch gelukt om gaandeweg de rit hun weg te vinden in de strijd om emancipatie. 'We moeten ons bundelen en onze krachten blijven geven voor de ontwikkeling van ons land', was de boodschap van Dragman.

Collega-politicus en hoofdbestuurslid Glenn Oehlers van de VHP riep op tot bezinning en stelde dat deze generatie een basis moet leggen voor onze jeugd. Traditioneel werden er diverse activiteiten gehouden zoals culturele en muzikale optredens, die goed werden bezocht door duizenden bezoekers.

Collectief van inheemse stammen biedt petitie aan Assemblee aan

Petitie werd op Dag der Inheemsen niet aangenomen door regering...

Overheid doet nog steeds niet aan wetgeving inzake grondenrechten inheemsen


Het collectief van verschillende inheemse stammen biedt vandaag, woensdag 10 augustus 2016, een petitie aan aan De Nationale Assemblee. Aanvankelijk zou de aanbieding gisteren, na de optocht op het Onafhankelijksheidsplein in het centrum van Paramaribo plaatsvinden, maar de overheid heeft afgezegd, zo bericht Starnieuws vandaag.

De inheemsen zijn het meer dan zat, dat hun internationaal erkende rechten, in eigen land nog steeds vertrapt worden. Hun gevoelens hebben zij met een optocht, traditionele handelingen en harde taal gisteren kenbaar gemaakt.

Dorpshoofd van Hollandse Kamp, Theo Jubitana, tevens voorzitter van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpshoofden in Para (OSIP), zegt dat hen door de regering gisteren is medegedeeld ‘dat er andere zaken op de agenda staan’ en dat daarom de petitie op de Internationale Dag der Inheemsen niet kon worden aangeboden.


Jubitana, Ricardo Pané, ondervoorzitter van de Vereniging van Indiaanse Dorsphoofden (VIDS) en Margriet Biswane, kapitein van Alfonsdorp, benadrukken dat de huidige wetten geen garantie bieden voor het voortbestaan van de inheemsen, hun cultuur en hun tradities. De regering zou er ook niets aan doen, ondanks dat Suriname verklaringen en verdragen over erkenning van hun grondenrechten getekend heeft . De inheemsen hebben internationaal hun recht gezocht en gekregen. De regering weigert echter nog steeds om de vonnissen uit te voeren.

De leiders hebben aangekondigd dat de strijd anders dan voorheen aangepakt zal worden. Niet fysiek maar juridisch.

Doordat de groep de petitie niet heeft kunnen overhandigen, werd het programma gisteren drastisch gewijzigd. De protestmars moest verder zonder politiebegeleiding. Het terras van het Duplessis gebouw (het voormalig gouvernementssecretarie 1796-1949) naast het ministerie van Financiën, was uitgekozen als podium van waaruit de dorpshoofden het publiek zouden toespreken. De deelnemers van de loop stonden op het looppad er tegenover, omdat de straat niet was afgezet. De wacht vond dat geen goed idee en vroeg de mensen zich verwijderden toen Jubitana zijn toespraak begon. Terwijl enkelen aan het onderhandelen waren met de wacht, werden de toespraken zonder tussenkomst van de veiligheid afgewerkt.

'Onder onze voeten worden onze gronden weggegeven. We leven als collectief, niet op perceeltjes apart, maar gezamenlijk. We gebruiken de grond gezamenlijk.Wij willen erkenning van onze collectieve grondenrechten, van ons traditioneel gezag, recht om voor onszelf te beslissen, recht om toestemming te geven als er projecten worden uitgevoerd in onze gebieden. Wij zijn niet tegen ontwikkeling. We willen juist meedoen, maar we worden altijd slachtoffer van wat ze nationaal belang noemen', sprak Jubitana.

Hij haalde aan, dat de inheemsen samen met de regering willen werken aan de uitvoering van de vonnissen. Dit is allemaal in een petitie opgetekend die na de optocht aangeboden zou worden aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Jubitana riep de inheemsen op om een hechte eenheid te vormen. 'We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar laten we onderling ook niet vechten.' De inheemse leiders vragen ook de ondersteuning van de samenleving en om ook hun stem te laten horen. 'Laten we samen werken om historisch onrecht nu eens eindelijk recht te zetten.'

De petitie aan de Assembleevoorzitter wordt vanmiddag om een uur aangeboden.