maandag 15 augustus 2016

Rush van illegale zandgravers naar scherpzand

'Het lijkt dat men bang is om illegalen aan te pakken doordat die gelieerd zijn aan de hoge politieke tafel'

'Wij willen gewoon laten zien aan de hand van foto- en ander beeldmateriaal dat de illegalen door NH beschermd worden'


In november 2015 werden de legale en illegale zandconcessionarissen uitgenodigd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen(NH). Aan de afgravers werd medegedeeldm dat de afgraving van schelpen te Braamspunt per 1 december zou worden stopgezet. Dit zou voor ongeveer zes maanden het geval zijn vanwege onderzoekingen die in het gebied zouden plaatsvinden. Er werd door de concessionarissen gevraagd naar een verlenging van zes maanden. Daarvoor werd door de minister wat denktijd gevraagd. Maar, de afgravers vernamen in januari 2016 via de media, dat afgraving op Braamspunt met ingang van 1 januari 2016 was stopgezet, terwijl men dacht dat men nog on speaking terms was met de minister. 

'Wij hebben gehoorzaamd. Er is daarna weer een paar keren vergaderd, zonder de minister. Er is duidelijk aangekaart, dat vanwege de stopzetting van afgraving van schelpen op Braamspunt, de hele rush richting scherpzand zal gaan. Nu hebben de legale concessionarissen geen leven, omdat de illegalen geen belasting betalen en hun zand goedkoper aan de man kunnen brengen. Zij zijn te goedkoop op de markt', stelt een boze ondernemer.

‘NH is het ministerie dat alle zaken rond mijnbouwactiviteiten reguleert en op orde dient te stellen. De gemiddelde investering van een concessionaris is bijkans 3 boten of te wel 3 miljoen dollar. Dit is exclusief kantoor, andere machines, personeel et cetera. Aangezien de illegaliteit niet aangepakt wordt door NH zelf, zijn de concessionarissen om hun eigen belangen te beschermen, zelf op pad gegaan, om bewijzen te verzamelen voor de autoriteiten. Er is fotomateriaal, beeldmateriaal (zie foto's - Bron: Dagblad Suriname) en exacte informatie van wie waar en wanneer illegaal graaft, doorgespeeld aan de autoriteiten. De autoriteiten gaan ernaar toe, houden een babbeltje, maar de illegalen gaan door met hun activiteiten. Wij willen gewoon laten zien dat de illegalen door NH beschermd worden', zegt een andere afgraver.

NH-directeur Dave Abeleven zegt, dat het ministerie al geruime tijd bezig is ordening te brengen in deze sector. 'Maar, ordening vindt niet binnen een dag plaats. Illegaal betekent dat het gaat om mensen die zonder een vergunning of enige toestemming bezig zijn. Dit soort van mensen moeten ook worden opgespoord. Je moet weten waar ze zijn en waarmee ze precies bezig zijn', stelt Abeleven.

Volgens hem is er momenteel een tekort aan mijninspecteurs. 'Daar is er een versterkingsproces voor ingezet. Zo zullen ook op basis van meldingen van lokale concessionarissen zaken sneller worden aangepakt. Tegelijkertijd moeten de illegalen in kaart worden gebracht. Ook bij de legale zandconcessionarissen worden vaak regels vertrapt. Concessionarissen mogen hun concessies niet onderling verhuren of anderen tegen betaling op laten graven.'

Deze overtredingen leveren een economische delict op en zijn strafbaar gesteld. Dagblad Suriname verneemt dat zulk laatstelijk in april 2016 is gebeurd met een concessionaris die buiten zijn eigen concessie afgravingen deed. De bemanning en eigenaar werden opgesloten en de zaak werd buiten proces afgehandeld met een boete van Srd 65.000. 'Men pakt mensen wel aan, maar niet een ieder. Men is kieskeurig bezig. Het lijkt ons dat men bang is om de illegalen aan te pakken doordat die gelieerd zijn aan de hoge politieke tafel', zegt een andere concessionaris. Volgens Abeleven worden deze overtredingen al jaren begaan. Hij beseft dat er concessionarissen zijn die correct bezig zijn en dus beschermd moeten worden middels ordening in de sector.

SLM serveert op vluchten naar Schiphol nu kerrie-eend

Luchtvaartmaatschappij is samenwerking aangegaan met de Doksenclub SurinameWie recent met de SLM naar Amsterdam heeft gevlogen kan het bijna niet zijn ontgaan, de kip op het menu is vervangen door doks ofwel eend. Het is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de luchtvaartmaatschappij en de Doksenclub Suriname. Bij de SLM wilde men graag eens iets anders serveren dan de kip die lange tijd het menu heeft bepaald en de Doksenclub wil graag de passagiers een voorproefje van hun heerlijke eend geven. Tel daarbij op, dat eend in het algemeen zowel qua smaak als kwaliteit van een totaal andere categorie is dan kip en het zal duidelijk zijn, dat vooral de passagiers de grote winnaars zijn van deze smakelijke samenwerking, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 15 augustus 2016.

Zeker, omdat de eend van de Doksenclub niet te vergelijken is met de eend die we normaal in het Caribisch gebied geserveerd krijgen. ‘Wij bieden een Frans product,’ zo laat de Doksenclub weten. ‘Onze eieren komen van Grimauld Frères Sélection uit Roussay in Frankrijk en worden via Europese richtlijnen uitgebroed, gekweekt en geslacht. Daarmee garanderen wij een kwaliteitsproduct en daar profiteert de consument van. We zijn er trots op dat ons bedrijf de exclusieve vertegenwoordiger is van Grimauld Frères Sélection in het Caribisch gebied en dat we deze hoogwaardige kwaliteit eendenvlees nu ook aan de SLM leveren.’

José Soeman, directeur van SLM Catering, is enthousiast over de samenwerking. ‘We serveren nu een kerrie-eend menu aan onze passagiers en krijgen daar goede reacties op, voor de volgende cyclus van menu’s gaan we eend in zoetzure saus serveren. De kwaliteit die de Doksenclub levert is uitstekend en past in ons beleid om onze passagiers het beste te geven dat we kunnen bieden. Ik hoop dan ook van harte dat dit het begin is van een langdurige samenwerking tussen Surinam Airways en de Doksenclub.’

Voor het einde van het jaar heeft de Doksenclub nog een smakelijk nieuwtje in petto. In samenwerking met de acht beste Chinese restaurants in Suriname wordt er dan een speciale Doks Week georganiseerd. Tijdens deze week wordt Suriname in de gelegenheid gesteld om voor een aantrekkelijke prijs verschillende eendengerechten in de deelnemende restaurants te eten. De details van deze actie worden binnenkort bekend gemaakt.

Minister Moestadja van Arbeid spreekt nieuw bestuur bond binnen Telesur, TTWOS

'Huidige economische situatie zal druk kunnen uitoefenen op bestaande arbeidsverhoudingen'

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Moestadja verwacht bij cao-onderhandelingen bedrijven wederzijds begrip en respect


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft het nieuw bestuur van de Telegraaf en Telefoon Werknemers Organisatie Suriname (TTWOS), in de samenleving bekend als de bond bij Telesur, afgelopen vrijdag ontvangen. De vakbond wordt geleid door Harvey Panka. Bij deze gelegenheid werd het werkgebied van vakorganisaties besproken met de focus op arbeidsverhoudingen in Suriname gelinkt aan de tijd, aldus het ministerie in een vandaag, maandag 15 augustus 2016, uitgebracht persbericht.

Moestadja houdt er rekening mee dat de huidige economische situatie in ons land druk zal kunnen uitoefenen op bestaande arbeidsverhoudingen. Hij verwacht daarom flexibiliteit, wederzijds begrip en respect van zowel werkgeversorganisaties als werknemersorganisaties bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

Alle partijen hebben volgens de minister de verplichting om vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan herstel van de economie. Arbeidsrust ziet de minister als basis voorwaarde hiervoor om tegelijkertijd te werken aan duurzame inzetbaarheid van zowel ondernemingen als werknemers. Met deze constructieve benadering van de sociale partners verwacht de bewindsman dat binnen betrekkelijk korte tijd wij als land gezamenlijk uit de crisis zullen komen.

Moestadja heeft de bond bij Telesur gevraagd om in deze een voorbeeldfunctie te vervullen, omdat een goed voorbeeld goed doet volgen. Hij benadrukte het belang van sociaal dialoog in relatie tot de gewenste arbeidsrust. Partijen moeten onuitputtelijk met elkaar praten totdat een bevredigende oplossing wordt bereikt voor beide partijen. Indien er geen uitweg meer blijkt te zijn voor een dispuut, is de Bemiddelingsraad (BR) er nog om hulp en bijstand te verlenen of om te bemiddelen. De BR is een bij wet ingesteld instituut om voor elk arbeidsgeschil een oplossing te vinden.

Moestadja doet een beroep op vakbonden om gebruik te maken van de diensten van de BR nog voordat tot actie wordt overgegaan. Hij zal tegen de achtergrond van de situatie in het land vanuit het beleid meer dan eens goed werkgeverschap en werknemerschap bevorderen gericht op menselijke verhoudingen in plaats van het accent te leggen op de traditionele omgangsvorm bij arbeidsverhoudingen.

Bij de menselijke verhoudingen moet meer aandacht worden besteed aan duurzaam menswaardig werk in overeenstemming met de agenda van de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) met betrekking tot Decent Work. Decent Work houdt alle facetten in met betrekking tot arbeid: van arbeidsomstandigheden op de werkplek tot sociaal dialoog over macro-economische onderwerpen. Decent Work zal ook moeten ontmoedigen dat werkgevers op systematische wijze het onmogelijk maken dat werknemers zich verenigen en het instituut van collectief onderhandelen te willen vermijden door werkrelaties aan te gaan met contract arbeiders en uitzendkrachten.

Volgens de bond is het fenomeen van uitzendkrachten ook waar te nemen bij Telesur. De bond heeft nog geen standpunt ingenomen hoe om te gaan hiermee, maar is solidair met deze arbeidskrachten.  Op het ministerie werd een beroep gedaan om in het algemeen deze krachten rechtszekerheid te bieden. De bewindsman hoopt dat de conceptwet Terbeschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs op korte termijn door het parlement in behandeling wordt genomen. Deze wet zal uitzendkrachten en contractarbeiders rechtsbescherming bieden. Het concept is al behandeld door het Arbeids Advies College (AAC), de Raad van Ministers en de Staatsraad. De Nationale Assemblee is nu aan zet.

TTWOS is aangesloten bij de vakcentrale de Moederbond.

Integraal Afpakteam Kòrsou (Afpakteam Curaçao) gaat nog minstens 2 jaar door

Opdrachtgevers ministers van Financiën en Justitie teken convenant

OM blikt terug op een eerste succesvol jaar Afpakteam


Het Integraal Afpakteam Kòrsou (Afpakteam Curaçao) gaat nog minstens twee jaar door met haar activiteiten. Dit is vanmorgen, maandag 15 augustus 2016, bekrachtigd middels de ondertekening van een convenant door de opdrachtgevers, de minister van Financiën en de minister van Justitie (zie foto - Bron: OM Curaçao), zo bericht het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao in een persbericht.

De pilot voor het Afpakteam had in principe een looptijd van een jaar, welke op 1 september zal aflopen.

Het Afpakteam heeft in het afgelopen jaar veel acties verricht en er is veel crimineel vermogen afgepakt. Het Openbaar Ministerie ziet terug op een succesvol eerste jaar van het Afpakteam. Het werk is echter nog verre van klaar en daarom is door het Openbaar Ministerie verzocht om het project met nog twee jaar te verlengen.

Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen (de georganiseerde) criminaliteit. Geld is de drijfveer, het motief voor nagenoeg alle criminaliteit. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen worden criminelen geraakt op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont. Zichtbaar afpakken tast het beeld van de onaantastbare crimineel aan. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat criminele winsten worden geherinvesteerd.

Het Afpakteam Curaçao is een samenwerking van het Belasting Accountants Bureau (BAB), Douane, Koninklijke Marechaussee (KMAR), Korps Politie Curaçao (KPC), Kustwacht, Ontvanger Belastingen Curaçao en het Openbaar Ministerie (OM).

Het team opereert budgetneutraal aangezien het zichzelf terugverdient met de afpakacties. De overige opbrengst komt ten goede aan het land Curaçao.

Hebben studenten Technische Universiteit Delft de oplossing voor ontwateringsproblematiek Paramaribo...?

Nederlandse studenten doen onderzoek naar afwatering in Georgetown, Guyana


Een groep Nederlandse studenten, die op dit moment onderzoek doet naar het afwateringssysteem in Georgetown, verzorgde vrijdag een lezing op de residentie van ambassadeur Ernst Noorman in Paramaribo (zie foto - Bron: Nederlandse ambassade), zo bericht de ambassade vandaag, maandag 15 augustus 2016.

De studenten van de Technische Universiteit Delft vertelden over de voortgang van hun project waarbij een hydraulisch/afwateringsmodel wordt ontwikkeld voor de Guyanese hoofdstad.

Omdat Paramaribo en Georgetown overeenkomsten hebben met betrekking tot ligging en afwatering, stond deze lezing ook hier in de belangstelling. Onder andere vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken en studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname waren aanwezig.

Onderstaand twee berichten van de Guyanese nieuwswebsite Kaieteur News over de Nederlandse studenten in Georgetown:


Georgetown needs urban model of drainage system – Dutch EngineersThe Dutch Risk Reduction Team (DRR) which was engaged last October to advise on the drainage system in Georgetown and the low-lying coastland has suggested that the Government of Guyana should have an “Urban Drainage Model for Georgetown (UDMG).”
According to the report published by the DRR, the advantages of having such a model would allow engineers to have a comprehensive understanding of the flow of water through the primary and secondary channels; interconnecting culverts, tunnels and sluices/pumps.
Further, the report said “the UDMG can also be used to find the current “weakest spots” where the discharge capacity of water is reduced.” This can be done in locations such as bridges, tunnels or non-streamlined channel bends, according to the DRR.
The engineering experts said the model will allow for the drainage authorities to identify where the bottlenecks in the city are and where overcapacity exists.
The team highlighted that currently there is need for a tool to specify the requirements of each part of the drainage system, in such a way that the system as a whole functions most effectively.
The report said that a computer (hydraulic) model can be beneficial in this regard as it will allow project proposals to focus on those measures that have maximum contributions to the operation of the entire drainage system. The Dutch experts believe that if such a system is designed for Georgetown it will be possible to find improvement measures that have the highest cost benefit ratio.
As it relates to cost, the experts reported that this will correspond with measurements for the widening of channels and adding additional pump capacity. One of the benefits emphasized would be the reduced damage from inundations.
According to the report, the UDMG will allow city and government engineers to predict what effect certain new elements would have on the drainage system.
Further, engineers reported that the UDMG can be used to assist persons who wish to construct buildings in proximity to the drainage system. The report said, “It (UDMG) can be used by authorities or developers as an impact assessment tool to obtain a No Objection Certificate for carrying out their anticipated works.”
The Dutch experts recommended that in the event that the constructed building increases the potential for flooding then the developer can be identified and made to compensate for the loss their actions caused.
Moreover, the experts said that the model can be used to conduct “Stress Tests” which will calculate the risks which may occur during extreme climatic conditions. The report said that different scenarios can be inputted into the system which will provide suggestions such as the widening of channels or whether to leave certain areas free from construction so that future generations will have space to make necessary modifications.
The DRR recommended that a division between operational units and a strategic unit within NDIA, with the latter being responsible for developing and applying the UDMG.
According to the experts, creating such a model will save money and improve the current drainage situation in the Capital City.

PALU: Coalitie en oppositie beiden op verkeerde tour

‘Stabilistie- en Herstelplan 2016-2018’ niet in staat om gestelde doelen te bereiken 

'Eenzijdig bouwen op de mijnbouw voor onze inkomsten, is een pijnlijk maar juiste constatering'


Hopelijk is het intussen tot een ieder doorgedrongen dat het ‘Stabilistie- en Herstelplan 2016-2018’ niet in staat is om de gestelde doelen te bereiken en zeker niet binnen de aangegeven termijn. Gelukkig heeft de minister van Financiën recentelijk verduidelijkt, dat het inderdaad de goudproductie van Newmont is waar de regering voor korte termijn oplossingen op rekent. Daarmee zal veel ruis zijn weggenomen. 

Maar, ook de uitzichtloze discussie over de oorzaken van de crisis zorgen voor onnodige verwarring en spanning in de samenleving. Daarmee zijn zowel de coalitie als de oppositie op de verkeerde tour bezig en verhinderen zij een nuchtere benadering over hoe duurzaam uit de problemen te komen. Dat wij als land tot nog toe eenzijdig bouwen op de mijnbouw voor onze inkomsten, is een pijnlijk maar juiste constatering. Eerst was het bauxiet en intussen zijn goud en aardolie daarvoor in de plaats gekomen.

Het probleem is dat wij hiermee volledig afhankelijk zijn van de schommelende prijs van deze producten op de wereldmarkt, die wij niet kunnen beïnvloeden.

Aan het begin van de Bouterse 2 regeerperiode, heeft zij aangegeven dat wij het slachtoffer zijn geworden van een wereldcrisis. Natuurlijk was dat een rookgordijn waarachter meteen maar van alles wordt weggestopt. Feit is echter, dat de prijzen van goud en olie zo drastisch zijn gedaald, dat in elk geval Suriname wel in een serieuze crisis is terecht gekomen. De oppositie houdt eraan vast dat de wereldcrisis verzonnen is en dat corruptie en spilzucht van de regering de werkelijke oorzaken zijn van onze huidige crisissituatie. Dit standpunt van de oppositie is natuurlijk ook niet te houden.

De PALU is van mening, dat de daling van de staatsinkomsten met meer dan 30%, als gevolg van de daling van de prijzen voor olie en goud op de wereldmarkt en de beëindiging van de bauxietsector, verreweg de belangrijkste oorzaken zijn voor de problemen waarin wij als land zijn komen te verkeren. Toch pleit dit de regering niet helemaal vrij. De regering had bij dalende inkomsten, en dat beeld begon zich al in 2013 voor te doen, het beleid moeten bijstellen, door de uitgaven aan te passen. Zó doe je dat! Wanneer je ziet dat de inkomsten waar je op rekent waarschijnlijk ruimer zullen zijn dan je had begroot, dan kun je de begroting naar boven toe aanpassen. En dus ook, wanneer het beeld is dat de inkomsten minder zullen worden, dan pas je je uitgaven tijdig naar omlaag aan.

We zullen moeten erkennen, dat de regering die signalen helaas heeft genegeerd en dus het uitgavenpatroon niet tijdig heeft bijgesteld.

Vanwege de eenzijdige afhankelijkheid van onze economie komen de klappen die onze samenleving nu krijgt erg hard aan. De roep van de PALU voor meer productieve poten onder de economie, is over de jaren heen intussen wel overgenomen door elke regering, maar de daad bij het woord voegen, dat is wat ontbreekt.

Recentelijk nog, in de regeerperiode 2010-2015, heeft met name Henk Ramnandanlal van de PALU zich in De Nationale Assemblee ingezet voor meer geld voor de landbouwsector, die de potentie heeft om ook een significante deviezenverdiener te worden naast de mijnbouwsector. Het aspect van werkgelegenheid moet hier zeker ook worden meegenomen. Maar, met het geld dat uiteindelijk is goedgekeurd zijn helaas geen aanwijsbare resultaten geboekt. Ook het initiatief om in Coronie de rijstbouw te doen herleven is blijven steken in de goede bedoelingen van de regering.

Het mag duidelijk zijn dat indien we als land deze inzichten toen hadden gevolgd, dat onze nationale onze uitgangspositie bij de huidige crisis misschien ook veel beter zou zijn geweest.

Paramaribo, 15 augustus 2016 
PALU SECRETARIAAT COMMUNICATIE & PUBLIC RELATIONS

Verhit EBS-personeel uit egard voor president Bouterse na korte staking weer aan 't werk

Personeel wacht uitkomst gesprek bond met Bouterse af


Werknemers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) hebben vanmorgen, mandag 15 augustus 2016 aan de Saramaccastraat, bij Ogane en bij het hoofdkantoor het werk korte tijd neergelegd. Steve Geerlings, voorzitter van de OWOS, de bond bij EBS heeft met de werknemers gesproken. Het personeel was behoorlijk verhit, omdat vandaag de lumpsum (eenmalige vergoeding) van Srd 1.200 moest worden betaald. 

Het personeel kreeg te horen, dat er morgen een gesprek is met president Desi Bouterse. Uit egard voor de president werd hierop besloten het werk te hervatten. 'Wij wachten morgen het gesprek af met de president', zegt Geerlings, zo schrijft Starnieuws.

De bond komt woensdag rond zeven uur in de ochtend weer bijeen om de medewerkers te informeren wat het resultaat is geweest van het gesprek met de president.

Het ongenoegen van het personeel zal ook kenbaar gemaakt worden aan het staatshoofd. De medewerkers vinden dat bij diverse staatsbedrijven aanpassingen hebben gekregen. Iedereen focust zich echter alleen op de EBS.

Geerlings voert aan dat alles duurder is geworden. De werknemers moeten ook schoolgeld betalen en spullen kopen voor hun kinderen. Er was gerekend op het geld, vandaar dat de leden behoorlijk verhit zijn, aldus de vakbondsleid. Hij zegt verder, dat met overleg een oplossing gezocht zal worden, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van het land én de werknemers. De vakbondsleider haalt aan dat de bond zijn verantwoordelijk kent naar de samenleving.

Casinohouders tevreden over gewijzigde Wet op Hazardspelen

Regering ziet af van registratiesysteem om overmatig casinobezoek te voorkomen


Casinohouders hebben geen moeite met de gewijzigde Wet op Hazardspelen, zoals die donderdag is aangenomen door De Nationale Assemblee. Het college heeft afgezien van de beperking op het bezoek aan gokhuizen. 'Ons protest had te maken met het uitgangspunt dat casino’s bestreden moesten worden via een ontmoedigingsbeleid', zegt Jules Ramlakhan, is voorzitter van de Vereniging van Casinohouders, vandaag, maandag 15 augustus 2016, in de Ware Tijd.

Met de wet, zoals die is aangenomen, kan de sector dus leven. In die gewijzigde wet is opgenomen dat er een maximum van twintig casino's operationeel mag zijn in het land. Op dit moment zijn 31 vergunningen uitgegeven, maar slechts 17 gokhuizen zijn operationeel. Personen die vijf jaar of langer een casinovergunning hebben, zien deze vervallen, mits zij binnen zes maanden de investering doen.

De casinohouders hadden in de aanloop naar de aanname van de wet fel geprotesteerd tegen een registratiesysteem dat overmatig casinobezoek zou moeten voorkomen. Ramlakhan is blij dat het parlement dit achterwege heeft gelaten. 'Los van de organisatie die je erop zou moeten loslaten, zou het ook corruptie gevoelig zijn.' De sector wil niet als boeman worden afgeschilderd.

Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat de casino's vijftig procent bedrijfsbelasting betalen. 'Geen enkele andere sector betaalt zoveel. Ook moet er op alle importgoederen 52 procent belasting worden betaald en daarnaast nog 35 procent dividendbelasting. De overheid verdient flink aan de casino's', zegt Ramlakhan.

Uit de genoemde belastingen zou moeten blijken, dat witwassen via casino's, zoals beweerd wordt, niet rendabel is.

Jogi (VHP): ‘Minister Dodson voor zoveelste keer als robot teruggefloten door president Bouterse’

'Dodson heeft mandaat gehad om te gaan tekenen bij EBS, daarna is hij weer teruggefloten'


VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt dat president Desi Bouterse met zijn zoveelste inmenging in cao-onderhandelingen bij de nutsbedrijven duidelijk minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen als een robot heeft teruggefloten. De politicus zegt vandaag, maandag 15 augustus 2016, in het Dagblad Suriname, dat hij er niets van gelooft dat de president niets wist toen raadsadviseur Ramon Abrahams en regeringscommissaris Patrick Peneux voor akkoord tekenden op de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die gesloten is bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS). 

'Dodson heeft mandaat gehad om te gaan tekenen, daarna is hij weer teruggefloten. Zo'n actie kan maar één ding betekenen, Bouterse is de regie in het land volledig kwijt. Broeja doro ini a regering', aldus Jogi.

Het staatshoofd heeft pas nog in hoogsteigen persoon in een brief een dringend beroep gedaan op alle partijen bij de NV EBS om de cao die gesloten is aan te houden. Bouterse heeft gevraagd om in nationaal belang het goedgekeurde principeakkoord aan te houden en dit weer in 2017 op tafel te leggen. Door de overeenkomst zullen de personeelslasten zodanig toenemen dat honderden werknemers afgevloeid moeten worden.

Hoewel Jogi het niet eens is met de manier waarop deze zaak zich heeft afgespeeld, vindt hij echter ook dat er geen ruimte is om slechts een groep van arbeiders te bevoordelen met een loonsverhoging. 'Wij voelen het allemaal, de EBS’ers ook. Maar, alle mensen leveren in, waarom kunnen de EBS-werknemers dat dan niet?'

Jogi vindt het al absurd, dat werknemers van het bedrijf erop kunnen staan dat zij een speciale regeling moeten krijgen voor middelen die het bedrijf aan de samenleving biedt. 'De mensen komen hun werk doen en zij worden daarvoor betaald. Het zou iets leuk zijn wanneer mensen van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) maandelijks ook water mogen meenemen, de mensen van Sail dagelijks vis en garnalen mogen meenemen en de arbeiders van Staatsolie ongelimiteerd gratis bij GOw2 kunnen tanken. Dit zij de zaken die het land achter houden. Wij moeten hiermee ophouden', zegt de parlementariër.

De politicus benadrukt, dat indien de regering meegaat met deze eisen, het niet lang zal duren voordat werknemers van andere staatsbedrijven hun claims zullen leggen op productiemiddelen van de staat.

Jogi zegt verder, dat hij vanaf het aantreden van de NH-ministers heeft opgemerkt dat er steeds gevallen zijn geweest waarin de bewindsman door regeringstoppers is teruggefloten. Zo was het ook in de kwestie van de scalians op het stuwmeer. Dodson had bij zijn eerste optreden bij de aanpak van de goudpontons aangegeven dat deze ontmanteld zouden worden. Het was toen de directeur Nationale Veiligheid, Melvin Linscheer, die aangaf dat niets ontmanteld zou worden.

'Met klem is gesteld dat scalians uit het economisch beeld zouden verdwijnen en plotseling wordt bekend gemaakt dat zij ergens anders mogen opereren. Ten aanzien van de stroomtarieven is ook steeds in ’s landsvergaderzaal ontkend dat stroomtarieven zouden worden verhoogd. Ook bij de NV EBS heeft Dodson aangegeven dat er geen enkel tariefsverhoging op het volk zou worden afgewenteld, zolang het bedrijf niet is doorgelicht. De minister was in mei in de Assemblee zelf niet op de hoogte dat de president de tariefsverhoging had aangehouden, waardoor hij ook niet kon aangeven voor hoe lang de stroomtarieven precies zouden worden aangehouden. Ik weet dus niet in hoeverre wij de bewindsman nog verder moeten geloven. Hij is een robot geworden en wordt steeds als een robot door Bouterse gedirigeerd', aldus Jogi.

De bond bij EBS, onder leiding van Steve Geerlings, was niet akkoord gegaan met het verzoek van de minister. Ook de Raad van Commissarissen hield de bewindsman voor dat afspraken zijn gemaakt die moeilijk teruggedraaid konden worden. De lumpsum die afgesproken was, moet uiterlijk vandaag worden uitbetaald. Het salaris zou per eind augustus worden verhoogd met Srd 500 bruto.

De werknemersorganisatie van de SWM vergadert vandaag over het principeakkoord dat van tafel is geveegd. Vernomen wordt dat werknemers niet zo blij zijn met het besluit van de regering.

Vakbondsman Snijders vindt cao-kwestie EBS 'zeer ingewikkeld'

'Alle partijen in deze kwestie moeten om de tafel gaan zitten en naar oplossingen zoeken'


'Zeer ingewikkelde kwestie.' Dat vindt Errol Snijders, voorzitter van de AVVS ‘De Moederbond’ (Het Algemeen Verbond van Vakverenigingen in Suriname), van de cao-kwestie bij de Energiebedrijven Suriname NV (EBS). President Desi Bouterse heeft in hoogst eigen persoon - de Staat Suriname is aandeelhouder - een beroep gedaan op alle partijen bij het nutsbedrijf om de gesloten collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op te schorten tot in 2017. 

Volgens het staatshoofd kan het bedrijf de overeengekomen loonsverhoging en de lumpsum nu niet dragen.

Snijders vindt dat alle partijen in deze kwestie om de tafel moeten zitten en naar oplossingen moeten zoeken. 'Beide partijen moeten hun verantwoordelijkheden kennen', zegt hij vandaag, maandag 15 augustus 2016, op Starnieuws.

De vakbond zou behalve zijn verworven rechten ook het algemeen belang moeten overwegen. Aan de andere kant moet de EBS (de Staat) ook de sociale aspecten in ogenschouw moeten nemen. 'Het Internationaal Monetair Fonds heeft bij zijn benadering ook de sociale aspecten meegenomen, wie zijn wij dan om dat niet te doen?' Hij wijst erop dat er tijdens gesprekken met de regering en de Raad van Vakcentrales in Suriname, RaVakSur, geen afspraken zijn gemaakt over loonbevriezing. 'In elk geval is dat nooit afgesproken met de Moederbond.'

Hij vindt dat bij het overleg tussen partijen extra aandacht moet worden gegeven aan de 'ongebreidelde prijsverhogingen, waaraan de prijscontrole dienst van het ministerie van Handel en Industrie totaal niets, maar dan ook niets doet'. Snijders vindt dat er niet steeds moet worden gevraagd aan de arbeiders om in te leveren. 'Wat doet het bedrijfsleven? De handel blijft de prijzen maar aanpassen, voor en na de aanpassing van de douanekoers. En niemand doet iets.'

Hij stelt dat de maatschappij totaal ongeorganiseerd is waarbij de prijzen alleen maar blijven stijgen en het land in een hoek wordt gedrukt. 'Wanneer we willen praten over inleveren van arbeiders, dan moeten de prijzen in de winkels eerst voor de helft omlaag.'

In RaVakSur-verband praten partijen morgen over loonsverhogingen en het advies dat dit orgaan hierover moet geven aan de president.

Afgeronde studie geologie en geografie van Sunayna Wahi gingen ten koste van atletiekprestaties

'Ik heb jarenlang getraind onder niet ideale omstandigheden, nu train ik op professioneel niveau'


De Surinaamse atlete Sunayna Wahi die voor Suriname deelnam in Rio de Janeiro aan de Olympische Spelen is vorig maand afgestudeerd aan de Adams State University in Colorado. Ze heeft haar titel behaald in de geologie en heeft ook een minor in geografie, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 15 augustus 2016.

‘Ik keer terug naar Suriname om mijn land te helpen opbouwen. Dat zeg ik ook aan alle andere studenten die in de USA of Nederland studeren. Kom met je knowhow terug naar Suriname. Het land heeft jouw kennis nodig’, zegt Wahi. Haar afronding van de studie dit jaar was tijdrovend en met frustraties. Dat is ook ten koste van de prestaties op het atletiekfront gegaan.

Wahi is gisteren 26 jaar geworden. Hoe lang ze nog doorgaat met atletiek en of ze de Olympische Spelen van Tokio 2020 in haar achterhoofd heeft, kan ze niet met zekerheid zeggen. ‘Ik heb jarenlang getraind onder niet ideale omstandigheden. Nu train ik op professioneel niveau en maak grote vorderingen. Maar, dat kan ten koste van je lichaam gaan. Daarom wil ik jaarlijks bekijken hoe het met me zit en of ik verder kan gaan. Wie weet dat ik Tokio wel haal.'

In Rio heeft ze vrijdag de kwalificatieronde gelopen in de ochtenduren en won haar heat met een tijd van 12.09 seconden. In de late avonduren moest ze uitkomen in de kwartfinale (series), waar ze als laatste eindigde met een tijd van 12.25 seconden. ‘De voorbereidingen naar de wedstrijd toe waren niet gunstig. Wie mij kent, weet dat ik de tweede loop van de dag altijd sneller ga. Maar, hier was het omgekeerd, dus er moet iets zijn geweest. Het waren issues waaraan ik niets kon doen. Voor de prelims die ochtend moest ik in de regen opwarmen en nat wachten op mijn wedstrijd. Ik heb daar toch goed gedaan met 12.09. Om terug te keren naar het dorp moest je lange rijen volgen om de bus te pakken. Het Olympisch stadion is relatief ook ver van het atletendorp. Daarna ’s avonds weer terug naar het stadion voor de series. Ik was wel vermoeid. Ik vindt dat organisatorisch dit beter kon.'

Dat ze de halve finale niet heeft gehaald, daarover is ze niet teleurgesteld. ‘Al zou ik me personal best (11,71 seconden) lopen in de kwartfinale, dan zou dat niet genoeg zijn voor een halve finaleplek. Ik moest zeker 0,3 seconden onder mijn personal best lopen om kans te maken op de volgende ronde. Ik heb daardoor een gok genomen om een betere tijd neer te zetten, door sneller te gaan in het eerste stuk. Normaal doe ik dat bij mijn tweede helft. Maar, het is niet gelukt. Ik kijk wel tevreden terug.’

Voor dit jaar heeft Wahi geen wedstrijden meer op het programma. ‘Ik zal eind van het jaar beginnen met trainen en mijn eerste wedstrijd misschien in januari 2017 lopen. Voor nu ga ik eten en drinken wat ik lust.’

OM Curaçao laat 36-jarige vrouw arresteren als verdachte van verduistering subsidiegelden en valsheid in geschrifte

Aanhouding in onderzoek Fundashon pa Optimalisashon di Bario di Steenrijk i Divi Divi In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is vanochtend, maandag 15 augustus 2016, door leden van het Recherche Samenwerkings Team (RST) de 36-jarige vrouw C.C.M. aangehouden. Zij wordt verdacht van valsheid in geschrift en verduistering van (een deel van) een door het ministerie van Financiën in 2012 verstrekte subsidie van 450.000 gulden aan de Fundashon pa Optimalisashon di Bario di Steenrijk i Divi Divi. Dit meldt het OM in een persbericht.

Het onderzoek naar deze strafbare feiten is gestart nadat de huidige minister van Financiën deze kwestie in 2015 onder de aandacht van Openbaar Ministerie heeft gebracht.

Onder leiding van de rechter-commissaris zijn door leden van het RST vanmorgen drie huiszoekingen verricht in een woning te Santa Maria, een kantoorpand te Saliña en een kantoorpand te Brievengat. Hierbij zijn onder meer documenten en administratie in beslag genomen.

Regering verhoogd begroting voor naschoolse opvang van Srd 56 miljoen naar Srd 68 miljoen

Post 'Vernieuwing onderwijsstelsel en verbetering onderwijs' aanzienlijk verminderd...


De regering heeft voor de naschoolse opvang Srd 68 miljoen opgebracht op de aanvullende begroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De oorspronkelijke begroting bedroeg Srd 56 miljoen. De post Vernieuwing van het onderwijsstelsel en verbetering van het onderwijs daarentegen is fors verminderd van Srd 96 miljoen naar Srd 17 miljoen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 15 augustus 2016.

Vorige week had parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons de mogelijkheid geopperd, om deze week de aanvullende begrotingen in De Nationale Assemblee te behandelen. De nieuwe ontwerpbegrotingen zijn nodig vanwege de devaluatie van de Surinaamse dollar en het economisch herstelprogramma.

In de nieuwe begroting staat dat de naschoolse opvang met een nieuw menu en een duidelijk omlijnd curriculum zal worden uitgevoerd. Op dit moment kunnen ouders zelf beslissen of het kind wel of niet meedoet aan de naschoolse opvang. Het is niet duidelijk of de commissie die belast is met de evaluatie al rapport heeft uitgebracht aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Op het Naschoolse Begeleidingsprogramma, dat door de regering Bouterse-I werd geïntroduceerd, was enorm veel kritiek vanwege onder meer een slechte uitvoering. Ook zou er naar verluidt veel corruptie zijn gepleegd door betrokkenen bij het project, die samen ettelijke miljoenen in hun zak zouden hebben gestoken.

 Het ministerie stelt dat in verband met herstructurering, naast verdere institutionele versterking van de kerntaken ook herstructurering en vernieuwing van het primair, secundair en tertiair onderwijs zal worden ingezet. Gesteld wordt dat onder andere door de bezuinigingsmaatregelen die moeten leiden tot efficiënter beheer van de overheidsbestedingen en macro-economische ontwikkelingen aanvullende begrotingen moesten worden ingediend.

WOVS bezorgd over effecten loslaten douanekoers

Voorzitter Wolfram: 'Prijzen importgoederen gaan stijgen en koopkracht blijft dalen'


De Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) is bezorgd over de effecten van het loslaten van de douanekoers, terwijl de veiligheid nog steeds een heet hangijzer is. Tijdens een discussiedag in De Witte Lotus gisteren, hebben leden hun grieven geuit over de koers van de invoerrechten die van Srd 4,04 voor een Amerikaanse dollar gestegen is naar Srd 7,28.

'De prijzen van importgoederen zullen stijgen, terwijl de koopkracht nog meer zal afnemen', aldus voorzitter Gretl Wolfram vandaag, maandag 15 augustus 2016, op Starnieuws.

Het percentage van de 'cost Insurance & freight' zal ook een rol spelen. 'Het gevolg is dat er een cumulatief effect kan plaatsvinden. Iedereen wil er wat op verdienen', zegt Wolfram. De winkeliers hebben duidelijk gemerkt dat de klant veel minder koopt.

'Het domino-effect gaat door. Winkeliers blijven langer met hun producten zitten, hun inkomsten nemen af en er is meer kapitaal nodig voor het inslaan van goederen.' Het verhogen van de brandstofprijs maakt dat leveranciers deze zullen verhalen op de winkeliers. Met een lichte winstmarge worden de kosten doorberekend naar de klant. De winkeliers hebben aangegeven dat de winstmarge zo scherp mogelijk wordt gehouden, omdat de rek er uit is.

De ondernemers hebben te kampen met minder omzet, waardoor zij ook niet veel goederen zullen kunnen inkopen. Gevreesd wordt dat er een schaarste zal ontstaan. Volgens de WOVS zullen in de komende twee weken de prijsverhogingen naar de winkeliers toe duidelijk merkbaar zijn. 'De overheid hanteert inkoopprijzenprijzen van het moment bij winstcalculatie. Elke goede ondernemer weet dat hij tegen vervangingswaarde moet calculeren. Zeker in tijden van hoge inflatie. Een wetmatigheid voor het waarborgen van de continuïteit van een onderneming, is een noodzakelijk koopmansgebruik.'

Het succes van Amazon Aquaculture Enterprise NV met eigen kweek en export vis

In tien bassins wordt Braziliaanse tambaqui gekweekt

Zes ton vis geëxporteerd naar Jamaica en drie ton naar de VS


Drie ton vis is afgelopen vrijdag geproduceerd voor de lokale afzet, maar het aquacultuurproject van Amazon Aquaculture Enterprise NV richt zich voornamelijk op de export. In de twee jaar dat het bedrijf bestaat, is drie keer vis geëxporteerd naar Jamaica, totaal zes ton, en één keer drie ton naar de VS. 'We kunnen de vraag nu reeds niet aan', zegt directeur Rajiv Radhakishun vandaag, maandag 15 augustus 2016, in de Ware Tijd. 

Toch blijft hij voorzichtig over het project dat is ontstaan uit de langetermijndoelen van moederbedrijf Omicron Seafood NV. Omicron houdt zich al ruim 25 jaar bezig met de verwerking en export van vis naar de regio en daarbuiten. Het aquacultuurproject in de omgeving van Siparipabo, Commewijne, blijkt te zijn ontsproten uit lijfsbehoud van Omicron, maar poogt ook baanbrekend te zijn in de export van gekweekte vissen. Amazon Aquaculture Enterprise heeft in de afgelopen twee jaar geïnvesteerd in infrastructuur. Die omvat tien bassins waarin de Braziliaanse tambaqui (Colossoma macropomum ) wordt gekweekt (zie foto - Bron: Amazon Aquaculture Enterprise NV).


Die vis zou sterke gelijkenissen vertonen met de Surinaamse paku en kumalu. Ondertussen beheerst het bedrijf het complete proces, beginnende bij de bevruchting van de eitjes en het verdere groeiproces van de kleine vissen, totdat die volgroeid zijn. Het bedrijf koos voor tambaqui omdat die nieuw is op de internationale markt. 'De vis is voornamelijk bekend in Brazilië, waar de overheid ondernemers vrijwel alle incentives geeft om de vis te kweken', zegt Radhakishun. 

De rode tilapia waarmee Surinaamse ondernemers eerder vergeefs hun geluk op de markten probeerden, zou nu een slechte naam hebben. 'Door slechte teelt in het Oosten en niet door de vis zelf', licht de ondernemer toe. 

Verdere uitbreiding is, ondanks de vraag, nu niet de eerste prioriteit van het bedrijf. Radhakishun denkt nu aan het perfectioneren van wat er reeds is en om het productieproces te certificeren. Hij legt uit, dat het moederbedrijf reeds jaren de hoogste certificering heeft voor voedselverwerking en over de hele wereld mag exporteren. Als gedeeltelijke toeleverancier is het van belang dat het dochterbedrijf zich ook certificeert. 

De investeerders sluiten niet uit, dat als zij de markt eenmaal beheersen samenwerkingsverbanden kunnen worden aangaan met anderen die zich slechts concentreren op het doen uitgroeien van de vis. 

OM Curaçao overlegt met VS over verdeling gelden loterijman Robbie dos Santos op rekeningen in VS

OM heeft 72.5 miljoen gulden op rekeningen Dos Santos verbeurd verklaard

OM Curaçao tracht percentage waar eiland recht op heeft te verhogen


Het Openbaar Ministerie (OM) is momenteel in gesprek met de autoriteiten van de Verenigde Staten om te kijken hoe het bedrag op de Amerikaanse rekeningen van loterijbaas Robbie dos Santos over de twee landen kan worden verdeeld. Dat melden welingelichte bronnen in het Antilliaans Dagblad van vandaag, maandag 15 augustus 2016, zo schrijft dit dagblad.

Sinds 2012 rust er een beslag op de rekeningen van Dos Santos. Op 1 april van dit jaar werd het totaalbedrag van 72,5 miljoen gulden door het Gerecht in Eerste Aanleg verbeurd verklaard. Dos Santos stond toen in de zaak Bientu onder andere terecht voor belastingontduiking en witwassen. Volgens een regeling tussen de twee landen zou het bedrag waar beslag op is gelegd gelijk moeten worden verdeeld.

Het Openbaar Ministerie wil echter trachten het percentage waar Curaçao recht op heeft, namelijk 50 procent, te verhogen. Hoewel de Verenigde Staten (VS) hier vooralsnog niet mee heeft ingestemd, heeft het land zich - volgens informatie waar het Antilliaans Dagblad schrijft over te beschikken - wel bereid verklaard dit intern te bespreken.

Bij akkoord om het percentage voor Curaçao te verhogen, zullen hier naar verwachting wel voorwaarden aan worden gekoppeld; zo zal de VS zelf mogen beslissen hoeveel geld Curaçao extra krijgt en ook zal het land kunnen aangeven waar het extra geld voor moet worden ingezet. Dit zou de eerste keer zijn dat Curaçao in onderhandeling is met de VS om het bedrag dat het land rechtmatig toekomt, te trachten te verhogen.

Bronnen  melden dat er reeds verschillende gesprekken tussen het OM en de Amerikaanse autoriteiten hebben plaatsgevonden. Ook zou er vanmiddag over dit onderwerp een gesprek plaatsvinden tussen minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) en het OM. De helft van het totaalbedrag waar Curaçao in ieder geval recht op heeft, zal worden gebruikt om de achterstallige belasting van Dos Santos te betalen, zo melden de bronnen. Een ander deel zal ten behoeve van criminaliteitsbestrijding worden ingezet.

Staten Curaçao vergadert verder over 'aansprakelijkheid politieke bestuurders'

PAIS-leider Rosaria hoopt dat alle fracties instemmen met wetsvoorstel


De openbare vergadering van de Staten over de wettelijke regeling bekend als ‘aansprakelijkheid politieke bestuurders’ wordt morgen voortgezet. Partijleider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS hoopt dat iedere fractie in het parlement, gelet op het algemeen belang van goed bestuur, dit wetsvoorstel zal steunen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 15 augustus 2016.

De landsverordening bevat twee wijzigingsvoorstellen: de persoonlijke financiële aansprakelijkheid van de minister en de bijzondere overeenkomsten waarvoor een speciale procedure wordt gecreëerd.

De fractievoorzitter van PAIS gelooft dat regels inzake persoonlijke aansprakelijkheid van een minister niet alleen het financieel beheer van het land ten goede zal komen, maar ook past binnen het heersende gedachtegoed dat bestuurders persoonlijk verantwoordelijkheid voor hun handelen dienen te nemen, zeker als er sprake is van financieel wanbeleid.

'Wij moeten voorkomen dat we straks door wanbeleid opnieuw belanden in een situatie van maatregelen, die ongetwijfeld vooral de bevolking pijn zullen doen. Nu de aanwijzing (door de Rijksministerraad van medio 2012 ten tijde van kabinet-Schotte) is weggenomen, moeten wij ervoor zorgen dat elke minister zijn portefeuille goed beheert. En mocht het zo zijn dat een minister dat niet doet, dan moet hij ter verantwoording worden geroepen', aldus Rosaria.

Op 17 januari 2013 hebben alle Statenfracties, met uitzondering van MFK van Gerrit Schotte en MAN, op voorstel van PAIS een motie aangenomen waarin door tussenkomst van de regering het oordeel van de Raad van Advies (RvA) werd verzocht om bestuurders aansprakelijk te kunnen stellen. Deze motie vloeide toen voort uit een aantal rapporten die door de Staten zijn ontvangen, waarin duidelijk is geworden dat er sinds 10-10-‘10 sprake is geweest van malversatie van overheidsgelden en onbehoorlijk bestuur.

De Staten wilden met de motie voorkomen dat zittende bestuurders in de toekomst op deze wijze gemeenschapsmiddelen, die bedoeld zijn om het algemeen belang te dienen, op een onverantwoorde en onbehoorlijke manier aanwenden.

In het geheel van mechanismen dat het Curaçaose democratische systeem kent - waarbij overigens een belangrijke rol is toebedeeld aan het parlement, dat de regering en de individuele ministers dient te controleren - ontbreekt een wettelijke bepaling op basis waarvan een bestuurder c.q. minister persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden, indien hij in strijd handelt met de regels van de Landsverordening comptabiliteit 2010.

Herstel gesprongen waterleidingbuis hoek Gemenelandseweg/J.A. Pengelstraat duurt ruim zeven uur

Het water stroomde over diverse straten in de omgeving


Het heeft gisteren meer dan zeven uren geduurd om het hoofd te bieden aan een gesprongen 12 duim buis van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) op de hoek van de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Pengelstraat. 'De medewerkers hebben keihard gewerkt om te duiken in het gat om de buis te kunnen repareren', zegt directeur Marlon Oosterling maandag 15 augustus 2016 op Starnieuws. 

Oosterling merkt op dat het kan gebeuren dat een buis springt. Er is enorm veel drinkwater verspild. Het water stroomde over diverse straten in de omgeving.

Gespecialiseerd personeel is kort na de melding omstreeks half zes gisteren naar de plek gegaan. Als eerste wordt eraan gewerkt om de waterverspilling te stoppen, aldus Oostburg.

De SWM-directeur deelt mee, dat het om een buis gaat die water transporteert naar Beni's Park en Kwatta. Als zo'n buis springt dan kunnen de schade en ravage erg groot zijn. De mensen in de omgeving hebben een verminderde waterdruk ervaren, vooral wie geen hydrofoor heeft. Een paar minuten voor middernacht waren de SWM-medewerkers eindelijk klaar met het werk. 'Zij hebben zich enorm ingezet om de zware klus te klaren', zegt de SWM-directeur.

Automobilist in ressort Rijsdijk op gewelddadige wijze overvallen door zes mannen

Overvallers rijden hun auto onderweg naar Zanderij in trens en dwingen passerende automobilist zijn auto af te staan

Bij Matta auto zonder benzine waarop overvallers bos in vluchten en nog spoorloos zijn


In het ressort Rijsdijk is een man zaterdagmiddag op gewelddadige wijze beroofd door zes mannen. Het slachtoffer liep letsels op en de auto waarin hij zat liep schade op. De overvallers, van wie twee gewapend waren met zogenoemde five shooters, maakten een kilo ruw goud buit, zo bericht de Ware Tijd vanochtend, maandag 14 augustus 2016. 

Na de beroving vluchtten de mannen in een Mark X richting Zanderij. Ter hoogte van de derde brug veroorzaakten zij een aanrijding waardoor de wagen in de trens langs de weg terechtkwam.

Onder bedreiging werd een passerende automobilist gedwongen te stoppen waarna die van zijn voertuig werd beroofd. De verdachten vervolgenden hun vlucht verder richting West Suriname, maar moesten ter hoogte van Matta hun vlucht te voet voortzetten, omdat de benzine was opgeraakt. De criminelen renden de bossen in.

De omgeving werd door de verschillende politie-eenheden afgekamt zonder het gewenste resultaat. De politie van Rijsdijk zal de zaak overdragen aan de afdeling Kapitale Delicten die het onderzoek zal verrichten.

Vraagtekens bij VHP-Assembleelid Gajadien over bevriezen cao EBS

'Het lijkt alsof de president door het Internationaal Monetair Fonds is teruggefloten'

Aanbod EBS-directie 25 juli netto zelfde als uiteindelijk principe-akkoord...


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat veel niet klopt inzake het bevriezen door aandeelhouder de Staat Suriname ofwel president Desi Bouterse van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS). De directie onder leiding van Rabin Parmessar heeft de bond op 25 juli netto hetzelfde aangeboden als wat in de principe-overeenkomst is vastgelegd. Er is maanden onderhandeld, zonder dat de aandeelhouder aan de bel trok. 'Het lijkt alsof de president door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is teruggefloten', concludeert Gajadien.


Het Assembleelid zegt vanochtend, maandag 15 augustus 2016, op Starnieuws dat de totale directie onderhandeld heeft met de bond. De cijfers over hoe het bedrijf ervoor staat, zijn bij de directie, de Raad van Commissarissen en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen bekend. Namens het Kabinet van de President hebben raadsadviseur Ramon Abrahams en president-commissaris Patrick Peneux de impasse helpen doorbreken en een overeenstemming bereikt. De directie zat ook aan en heeft de principe-overeenkomst getekend.

'Het kan niet zo zijn dat geen van de toppers die onderhandeld hebben, geen mandaat hadden om een overeenkomst te sluiten', stelt Gajadien.

 
'Als het zo is dat eigendunkelijk financiële toezeggingen gedaan zijn, moet de president iedereen naar huis sturen. Maar dat zien wij niet gebeuren. Dan moet er iets anders aan de hand zijn. Het IMF volgt de zaken bij EBS op de voet omdat de subsidie uiterlijk eind van dit jaar afgebouwd moet zijn. De subsidie voor dit jaar is volgens de president meer dan Srd 414 miljoen. De afspraken met het IMF komen in gevaar. Dus het is dan duidelijk dat het IMF de president de les leest', stelt de politicus.

Gajadien zegt verder, dat zoveel honderden miljoenen in EBS is gestopt en volgens de president moet er nog Srd 2,7 miljard worden geïnvesteerd om stroom aan de samenleving te kunnen garanderen. 'De corruptie bij dit bedrijf is nog steeds niet uitgezocht. Het personeel van de EBS is nu ook de dupe geworden van mismanagement van opeenvolgende directeurs en de corruptie die welig heeft getierd en nog steeds plaatsvindt in het bedrijf,'

Overvallers vuren op man die zijn dochter beschermt in woning aan Fredirikaweg

Bewoner met schotwond in borst opgenomen in AZP


Gewapende overvallers hebben gisterochtend, zondag 14 augustus 2016, rond vijf uur een familie in een woning aan de Fredirikaweg in Paramaribo overvallen. De vader, die zijn dochter beschermde, werd door een van de overvallers beschoten en moest met een schotwond in de linkerborst naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, worden vervoerd. Dit bericht Starnieuws. 

Het gaat volgens het voorlopig politieonderzoek om gemaskerde overvallers van wie twee gewapend waren. Zij hebben kans gezien de woning binnen te dringen en de familie onder schot te houden. Hierbij zijn onder andere 1.200 Amerikaanse dollar, 150 euro, persoonlijke documenten en sieraden van de familie buitgemaakt.

De daders verdwenen in een zwarte Mark 2 oud model via de Frederikshoopweg richting de Indira Gandhiweg opgereden. Er zijn ook nog geen aanhoudingen verricht.