dinsdag 16 augustus 2016

'Vergeten'; Alphons Levens

Vergeten


‘t Is wel mooi, het behalen van medailles en trofeeën,
voelt prettig aan, voelt aangenaam aan,
doch is slechts voor weinigen in de wereld,
de grote, volle wereld, weggelegd.

Dus ervaren atleten die harder rennen dan ik,
maar toch niet meedoen op de lange afstanden,
omdat zij niet meer kunnen winnen, zijn vergeten,
dat het om bewegen, om hun gezondheid, gaat.

Alphons Levens,
15 augustus 2016.

Curaçao's Statenlid Sulvaran vindt dat president CBCS geschorst moet worden en bank niet meer in mag

Echter, alleen Raad van Commissarissen kan minister van Financiën adviseren Tromp te schorsen


Volgens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran moet de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp, geschorst worden en moet hem toegang tot de bank worden ontzegd. 'Hij is nu op vakantie, maar kan de bank elk moment binnenlopen', zegt Sulvaran vanmiddag, dinsdag 16 augustus 2016, in de Amigoe. 

Volgens het Statenlid is het feit dat Tromp nog niet is geschorst de schuld van twee leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de bank, namelijk Hubert Lopez en Robert Pietersz, die de ministers van Financiën van Curaçao en St. Maarten niet willen adviseren dit te doen. Volgens de statuten van de CBCS kan namelijk alleen de RvC de Financiën-ministers adviseren de president, die door het Openbaar Ministerie voor witwassen en belastingfraude wordt onderzocht, te schorsen.

'Ik vind dat werkelijk onbegrijpelijk. Noch de ministerraad, noch de Financiën-ministers kunnen nu iets doen', aldus Sulvaran. 

Het derde RvC-lid Tom Kok probeerde vorige week tevergeefs een RvC-vergadering bijeen te roepen om over de recente ontwikkelingen binnen de centrale bank te vergaderen. De statuten van de CBCS stellen echter dat twee leden een vergadering bijeen kunnen roepen, maar alleen Kok was bereid te vergaderen, meldde hij zelf. De vergadering is dus nooit ingepland. Het RvC-lid besloot daarom zijn individuele standpunt en advies wat betreft de recente ontwikkelingen aan de twee Financiën-ministers te geven.

Sulvaran stelt op zijn Facebook-pagina: 'De RvC is nu aan zet. En specifiek Pietersz en Lopez. Want RvC-lid Tom Kok heeft die vergadering (waarin wordt besloten om de schorsing van Tromp te adviseren, red.) al aangevraagd. De twee andere leden hebben echter in het verleden al geweigerd een integriteitsonderzoek naar Tromp te laten doen. Nu weigeren ze te adviseren hem te schorsen. Blijven ze zo voor Tromp dekken, dan gaat Holland met een AMvRB (Algemene Maatregel van Rijksbestuur) ingrijpen.'


Namens Sulvaran is José Jardim minister van Financiën voor Curaçao. Jardim stelde vorige week het nodig te vinden om in te grijpen bij de centrale bank, nadat bekend is geworden dat de bankpresident door het OM onderzocht wordt. In het kader van het onderzoek zijn een week geleden huiszoekingen gedaan. Tromp heeft zelf dertig vakantiedagen opgenomen, om ‘mee te werken’ aan het onderzoek.

Jardim heeft, na een persbericht van vorige week donderdag waarin hij aankondigde in te zullen grijpen bij de CBCS en een traject te zijn begonnen samen met zijn collega van St. Maarten, Richard Gibson, geen update over de gang van zaken gegeven. Op berichten en telefoontjes van de redactie van de Amigoe reageert hij niet.

Ministers op Curaçao kunnen persoonlijk financieel aansprakelijk gesteld worden voor wanbeleid

Staten neemt unaniem wetswijziging Landsverordening Comptabiliteit 2010 aan

'Er moet alles aan gedaan worden om slecht financieel beleid aan banden te leggen'


Ministers kunnen persoonlijk financieel aansprakelijk worden gesteld voor wanbeleid nu vanmorgen, dinsdag 16 augustus 2016, de wijziging van de Landsverordening Comptabiliteit 2010 unaniem is aangenomen. De wetswijziging vloeit voort uit een motie die in 2013 door een Statenmeerderheid werd aangenomen. In deze motie verzochten de Staten, via tussenkomst van de regering, de Raad van Advies te verzoeken om na te gaan wat conform het Wetboek van Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en de principes van deugdelijk bestuur de mogelijkheden zijn om bestuurders aansprakelijk te stellen.

Volgens initiatiefnemer Alex Rosaria, fractieleider van Pais, geeft de wetswijziging het parlement meer instrumenten om de regeringen tijdig te controleren, zo schrijft de Amigoe vanmiddag.

'We hoeven niet te wachten tot we de jaarrekeningen krijgen om achteraf te controleren.' Ministers moeten bij een minimum van 100.000 gulden de Staten over hun intenties inlichten. De Staten hebben dan 30 dagen om te reageren. Als de Staten niet reageren mag de minister zijn ‘gang gaan’. Als het parlement echter meer uitleg wil over het voornemen van de betreffende minister, dan moet de bewindvoerder, als er minimaal elf parlementariërs zijn die verduidelijking nodig hebben, in de Staten uitleg komen geven. 

Volgens Rosaria hebben bewindslieden door de wetswijziging een plicht om verantwoord om te gaan met belastinggelden. 'We proberen op deze manier te verzekeren dat de portemonnee van het volk extra goed wordt aangewend. Een minister die belastinggeld wil gebruiken om entiteiten op te richten hebben dan de plicht om het parlement vooraf te informeren zodat we niet met een fastball worden geconfronteerd', aldus Rosaria vanmorgen, die de vragen van zijn collega’s moest beantwoorden.

'Elke gulden die een minister misbruikt is een gulden minder voor een gepensioneerde, het onderwijs en de gezondheidszorg.'

De wetswijziging werd met elf stemmen voor en nul stemmen tegen aangenomen. Volgens Elmer Wilsoe (PS) kan de wet geen kwaad. PAR-fractieleidster Zita Jesus-Leito noemde de wet een concreet signaal naar de gemeenschap toe.

Uit het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar sociale cohesie blijkt, dat de bevolking een groot wantrouwen heeft naar politici toe. 'Een bewindsman die geld misbruikt wekt geen vertrouwen op.' De motie waaruit de wet voortvloeit kwam nadat er voldoende indicaties waren dat de overheidsfondsen toentertijd slecht werden beheerd. 'Er moet alles aan gedaan worden om slecht financieel beleid aan banden te leggen', aldus Jesus-Leito.

De wetswijziging treedt in werking nadat de regering het heeft geratificeerd door publicatie in de Staatscourant.

De Statenvergadering opende vanmorgen overigens met één minuut stilte voor ex-Statenlid Monique Koeyers-Felida, die gisteren is overleden. Ze was van 4 september 2010 tot 9 oktober 2010 Eilandraadslid voor de MFK en van 10 oktober 2010 tot 10 november 2015 Statenlid voor dezelfde partij.

FFDK verliest rechtszaak van Land Curaçao over eigendomsrecht Sentro Deportivo Kòrsou

Rechter wijst verzoek af van FFDK om verklaring eigendomsrecht van SDK Brievengat


De rechter heeft het verzoek van Stichting Sportfaciliteiten (FFDK) om een verklaring van recht af te geven voor het eigendom van het Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) te Brievengat, vanmorgen, dinsdag 16 augustus 2016, afgewezen. Dat meldt de Amigoe. 

Belangrijkste argument is, dat uit de overlegde bewijsstukken blijkt dat het recht op economisch eigendom destijds nooit is overgedragen door het toenmalige Eilandsbestuur. Derhalve is FFDK alleen beheerder en exploitant. Voor het dekken van de kosten voor het beheer en de renovaties, is zij aangewezen op subsidies van het Land of overige instanties zoals – destijds – sportstichting Sedreko en Usona.

De zaak werd in januari van dit jaar aangespannen door FDDK. Aanleiding was het besluit vorig jaar van de regering om de sport te gaan centraliseren. Er werd daartoe een nieuwe stichting opgericht, de Fundashon Desaroyo Deporte Kòrsou (FDDK) met Thakaidzwa Doran als directeur. In deze Stichting Sportontwikkeling Curaçao zouden de twee stichtingen Sedreko en Sportfaciliteiten (FFDK) moeten opgaan. Dat betekende dat ook de sportfaciliteiten op Curaçao – stadions, sporthallen en velden die worden beheerd door Sedreko en de Stichting Sportfaciliteiten – over zouden gaan naar de nieuwe stichting. De laatste is onder meer beheerder van het Sentro Deportivo Kòrsou en het Stadion Johnny Vrutaal, ook wel bekend onder de naam Rif Stadion. Deze faciliteiten zoals velden, atletiekbanen en zwembaden, vertegenwoordigen een bepaalde waarde en die waarde is volgens FFDK gegroeid sinds de overheid die faciliteiten heeft overgedragen aan de Stichting Sportfaciliteiten. Bij die overdracht zou volgens FFDK ook gesteld zijn dat de Stichting Sportfaciliteiten op termijn het eigendom en het erfpacht zou krijgen van de faciliteiten en gronden.

Maar, de rechter vond dat niet blijken uit de overlegde bewijsstukken van FFDK. Deze partij werd dan ook tot de proceskosten veroordeeld.

FFDK had begin dit jaar een openstaande schuld aan Aqualectra van 7 ton. Inmiddels is de renovatie van het zwembad in het SDK bijna voltooid. Het bad moest dicht, omdat het water bacteriën bevatte. Het Land Curaçao bekostigt via Reda Sosial deze renovatie. Maar, met de renovatie van het bad is het stadion er nog niet. FFDK organiseert op 10 september daarom een Sport-A-Tòn. Hiermee moet één miljoen gulden worden opgehaald.

Belfort (ABOP) over Assembleevoorzitster: 'Ik ben erg in u teleurgesteld, u bevordert politieke hoererij'...

Fel debat oppositie tijdens hervatting behandeling Terugroepwet in Assemblee

'Deze wet had evengoed de Sapoen/Chitan-wet genoemd kunnen worden'


In De Nationale Assemblee begon vanochtend, dinsdag 16 augustus 2016, de discussie rond de gewraakte Terugroepwet. Van een leien dakje ging het niet, de discussies waren fel voor toon. Vooral door de oppositie werd scherpe taal gebezigd om zich te verzetten tegen wat zij noemt een gelegenheidswetgeving, die volgens haar bedoeld is om de Pertjajah Luhur-dissidenten Raymond Sapoen en Dipakkoemar Chitan, in het parlement te behouden, zo schrijft de Ware Tijd Online. Beiden zijn door hun partij teruggeroepen. 

Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort nam het Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zeer kwalijk, dat zij de behandeling op de agenda heeft gezet. Dit, terwijl de kwestie van terugroeping nog steeds, na vele maanden van procederen, onder de hamer ligt bij de rechter.

'Ik ben erg in u teleurgesteld, u bevordert politieke hoererij. Deze wet had evengoed de Sapoen/Chitan-wet genoemd kunnen worden', zei Belfort tijdens zijn interruptiebeurt. Geerlings-Simons diende hem van repliek door hem het advies te geven een cursus publieke administratie te gaan volgen, aangezien niet zij de initiatiefwet heeft ingediend.

De vergadering was een voortzetting van een in mei uitgestelde vergadering. Maar, het onderwerp is al zeker drie regeerperioden een heet hangijzer in het parlement. De conceptwet die nu wordt behandeld is een zoveelste versie.

In de discussie gaat het vooral om de democratische belevenis van leden van politieke partijen, hun gedrag tegenover hun partij en de samenleving of kiezers die hen middels verkiezingen een zetel in het parlement hebben toevertrouwd. De indieners van de conceptwet en leden van de coalitie, zoals Jennifer Vreedzaam (NDP), stellen dat eens en voor altijd duidelijkheid moet komen over wat er wordt bedoeld met terugroepen van een parlementslid door de partij. Vreedzaam merkte op, dat het ondemocratisch gedrag van politieke partijen een probleem is geworden dat zich nu heeft verplaatst naar het parlement.

De vergadering werd na twee sprekers en veel interrupties geschorst, voor een huishoudelijke vergadering.

Garimpeiro (66) door overvallers doodgeschoten op goudconcessie Mamaini in district Brokopondo

Op de vlucht voor overvallers wordt Da Conceicoa beschoten en dodelijk in de rug geraakt


De 66-jarige Braziliaanse goudzoeker (garimpeiro) Jose Ribamar da Conceicoa is zondag door gemaskerde en gewapende mannen neergeschoten op de goudconcessie Mamaini in het district Brokopondo. Volgens het onderzoek van de politie van Brokopondo zaten vijf arbeiders in hun kamp, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 16 augustus 2016. 

Da Conceicoa, die de rovers overvallers zag, nam de benen, maar werd tijdens zijn vlucht door een van de overvallers beschoten. De Braziliaan werd in de rug geraakt en hij overleed tijdens transport naar de Afobakadam.

De vier gemaskerde mannen, van wie drie gewapend waren met jachtgeweren met ingekorte loop, stormden het kamp binnen. Onder bedreiging werden de overige arbeiders beroofd van 100 gram ruw goud en een Nokia telefoontoestel.

De overvallers zijn nog voortvluchtig.

Ministerie van Justitie en Politie laat beleid los op pas voor rijbewijs geslaagde automobilisten en bromfietsers

Rijbewijs krijgt geldigheidsduur van twee jaar en na getoond goed gedrag omgezet voor tien jaar


Het ministerie van Justitie en Politie komt met specifiek beleid voor pas geslaagde automobilisten en bromfietsers. Wie slaagt voor zijn rijbewijs krijgt er één met een geldigheidsduur van twee jaren. Als de houder van het rijbewijs zich voorbeeldig gedraagt wordt het rijbewijs omgezet voor de gebruikelijke geldigheidsduur van tien jaren. In het andere geval komt het te vervallen. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 augustus 2016.

Voor bromfietsers wordt een certificaat ingevoerd. Het ministerie heeft de vereiste wetgeving al in concept klaar en nu moet de vereiste procedure worden gevolgd. Nog deze maand zal de wetswijziging naar de Raad van Ministers worden doorgestuurd. Vervolgens moet de Staatsraad zich er over buigen en als die zijn zegen geeft kan het concept naar De Nationale Assemblee.

In de aangepaste wetgeving zal ook het alcoholpromillage voor jongeren worden aangepast.

De directeur van het ministerie van Justitie en Politie, Humphrey Tjin Liep Shie, hoopt dat de nieuwe wetgeving nog dit jaar in werking kan treden. Hij sprak gisteren bij het startsein voor de jaarlijkse veiligheidsmaand in de Sint Jozefschool aan de Johan Adolf Pengelstraat in Paramaribo.

Wat het gebruik van de bromfiets betreft zei hij: 'Een certificaat zal spoedig verplicht zijn. Het is een simpele zaak. De datum van inwerkingtreding moet door de president worden aangegeven.' Bezitters van een rijbewijs hoeven geen certificaat te hebben om een bromfiets te besturen.

Tjijn Liep Shie belooft dat wegen met gescheiden rijwielpaden veiliger gemaakt zullen worden voor bromfietsers. Het ministerie hoopt dat dit leidt tot een aanmerkelijke daling van het aantal verkeersdoden.

Zeker negen mensen gedood bij aardbeving in zuiden Peru

Beving in omgeving stad Chivay heeft kracht van 5.2 op Richter-schaal

Ruim vijftig gewonden


Bij een aardbeving in de regio Arequipa in het zuiden van Peru zijn zeker negen mensen omgekomen. Meer dan vijftig anderen raakten gewond. Dat meldt persbureau AFP vandaag, dinsdag 16 augustus 2016. De aardbeving had een kracht van 5,2 op de Schaal van Richter. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Chivay, ongeveer 850 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Lima. (zie foto - Bron: Gessler Ojeda/Perú21)

De aardbeving vond zondagavond al plaats, maar doordat de plek zo afgelegen ligt, is de omvang van de schade nu pas duidelijk. Zeker tachtig huizen zijn door de beving onbewoonbaar geworden. 'Maar waarschijnlijk zijn het er veel meer', aldus gouverneur Yamila Osorio van Arequipa.

Ook wegen naar Chivay zijn zwaar beschadigd. Hetzelfde geldt voor veel elektriciteits- en telefoonlijnen. Vooral langs de rivier Colca zijn veel huizen verwoest. Die rivier loopt langs de Colca Canyon. Dat is een van de diepste kloven van de wereld en daarom populair bij toeristen. Het gebied ligt 3.700 meter boven de zeespiegel.
Peru wordt jaarlijks door zo'n honderd aardbevingen getroffen. Het land ligt op de 'Ring of Fire', een cirkel die de kustlijn van de Pacifische Oceaan volgt waarlangs veel aardbevingen plaatsvinden. Volg Trouw op Facebook

(Red. De Surinaamse Krant/AFP/Telegraaf/Perú21/Twitter)

Gajadien VHP: ‘Als commissielid ben ik ingegaan op een andere Terugroepwet’

'Assembleevoorzitster tracht op slinkse wijze procedureregels te vertrappen door nieuwe wet in te brengen' ten gunste van Sapoen/Chitan

'Dit is een dieptepunt binnen onze parlementaire democratie'


VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien is er helemaal niet over te spreken, dat Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gisteren op volgens hem ‘slinkse wijze’ geprobeerd heeft om alle procedureregels van De Nationale Assemblee (DNA) te vertrappen door een nieuw concept Terugroepwet onder de noemer van een nota van wijziging in te dienen. 

'Door dit soort slinkse streken van de parlementsvoorzitter probeert zij een nieuwe wet onder een andere agenda binnen te brengen. Dit is een dieptepunt binnen onze parlementaire democratie. Als commissielid ben ik ingegaan op een heel ander wet en zou ik in deze mij opnieuw moeten uitlaten over de nieuwe wet. Dat is echter wat men wil voorkomen en doen alsof de vorige wet doorgaat. Dit enkel en alleen om de rechtszaken tegen de overlopers Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan te verstoren', zegt Gajadien vandaag, dinsdag 16 augustus 2016, in het Dagblad Suriname.

De nota van wijziging voor de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers werd gisteren vlak voor de aanvang van de openbare vergadering, ingediend. Twee van de opmerkelijke wijzigingen zijn dat de nieuwe wet geen terugroepingsgerechtigde aanduidt en er niet meer gesproken wordt over volksvertegenwoordigers (DNA, dr-, en rr-leden), maar slechts om de volksvertegenwoordiger ‘het DNA-lid’.

'Dit is niet wat de commissie van rapporteurs heeft voorbereid en besproken.' De politicus waarschuwt dat met zo een gedrag precedenten worden geschept die ver ingrijpend zouden kunnen zijn. Zo zou het best wel kunnen dat de regering een wetsontwerp indient over A en gaande de behandeling een heel andere wet op tafel zet middels een nota van wijziging. Die waarborging die in de Grondwet en het Reglement van Orde zijn opgenomen, wordt volgens hem dan ontlopen.

Gajadien voert aan, dat het opmerkelijk is dat de nota van wijziging de ‘gronden voor terugroeping’ drastisch heeft gewijzigd. Zo is artikel 2 lid 1a gewijzigd, waardoor er geen sprake meer van is dat een partij of combinatie degene zal zijn de gerechtigde is om een volksvertegenwoordiger terug te roepen. Volgens de parlementariër kan uit de zinsnede van artikel 3a worden geconcludeerd dat De Nationale Assemblee (DNA) mogelijk alleen een rol zal spelen bij de terugroeping.


De politieke partijen en of combinaties worden hierdoor bewust uitgesloten van enige bemoeienis.

Volgens Gajadien blijkt, dat de voorzitster van het parlement deze wet voor aanstaande donderdag behandeld en goedgekeurd wenst te hebben om te interveniëren in de lopende rechtszaken tegen de rechtsgeldig teruggeroepen Pertjajah Luhur-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Behalve de bodemgeschillen, is bij de rechter onder de hamer een zaak tegen Sapoen, Chitan en Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons. De VHP, NPS, PL en de kandidaten Barkat Mohabali en Prim Sardjoe vragen aan de rechter om de assembleevoorzitter te verbieden om de overlopers uit te nodigen voor vergaderingen. Afgelopen week is uitstel gevraagd aan de rechter. Volgens schema zou de zaak op 15 augustus uitgeprocedeerd zijn met een uitspraak. De rechter heeft ingestemd met de vraag voor uitstel door de gedaagden. Deze zaak wordt donderdag hervat.

Op de nota van wijziging is duidelijk te zien, dat de oorspronkelijk groep van initiatiefnemers van deze wetswijziging is veranderd. De nieuwe initiatiefnemers zijn: Jennifer Geerlings-Simons, Amzad Abdoel, Stephen Tsang, Rossellie Cotino en Melvin Bouva.

In de wet van 1 maart 2016 was naast deze namen ook de naam van Carl Breeveld opgenomen. Bij de eerste behandeling van het oorspronkelijk wetsvoorstel op 10 mei heeft Breeveld zich echter teruggetrokken. Hij gaf aan dat er rechtszaken gaande zijn over de terugroeping. Hij stelde dat de Anti-Corruptiewet meer prioriteit heeft.

Tijdens de vergadering gisteren vroeg hij weer om zijn naam van het oorspronkelijk wetsontwerp te schrappen. De DNA-voorzitster hield de politicus echter voor dat dit administratief niet meer mogelijk was, omdat de oorspronkelijke documenten niet ineens kunnen worden gewijzigd. Breeveld wordt niet meer beschouwd als initiatiefnemer.

Gajadien zegt, dat de nieuwe wet in principe opnieuw het volledig traject van nieuw ingediende wetten zou moeten doorlopen waarna wederom een commissie van rapporteurs zou worden benoemt die opnieuw het vooronderzoek op basis van de voorgestelde wijzigingen zou plegen. Pas na het preadvies en eindverslag zou deze dan op de openbare vergadering kunnen worden geplaatst.


CAO-'spel' bij SWM wordt hard gespeel door vakbond

Bond stelt SWM-directie ultimatum tot donderdag om principeakkoord uit te voeren

SWM-directeur wijkt niet af van opdracht aandeelhouder om cao aan te houden tot in 2017


De leiding van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) krijgt tot uiterlijk donderdag de gelegenheid om te beginnen met de uitvoering van een principeakkoord tussen de vakbond en de directie. Dat hebben de leden van de personeelsbond gisteren besloten tijdens een algemene ledenvergadering in het centrum van de Vakcentrale C-47 aan de Johan Adolf Pengelstraat in Paramaribo. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 augustus 2016.

Mocht de directie geen gehoor geven aan het ultimatum dan zal donderdagmiddag de algemene ledenvergadering besluiten wat verder te doen, maar bondsvoorzitter Rudi Baarh is er niet gerust op. 'Ik houd mijn hart dan vast, want de leden blijven bij hun standpunt.'

SWM-directeur Marlon Oosterling zegt, dat hij niet zal afwijken van de opdracht van de aandeelhouder. 'Als deze heeft gezegd dat we de zaak moeten aanhouden, kan ik geen uitvoering geven aan de eisen van de bond.' Hij verwacht niet dat bond in actie gaat, maar wil de kwestie om de tafel oplossen.

Baarh zegt, dat met de directie een loonsverhoging van Srd 275 per maand is overeengekomen en een eenmalige toelage van Srd 1200, die in termijnen zou worden uitbetaald. De eerste termijn van Srd 700 zou midden deze maand betaald moeten worden en vervolgens zou vanaf eind deze maand, maandelijks Srd 100 betaald worden tot eind van het jaar. President Desi Bouterse heeft echter gevraagd aan het SWM-personeel om geduld te betrachten tot 2017.

Baarh wijst erop dat de Staat, als enige aandeelhouder van het bedrijf, mag aangeven dat er geen geld is om aan de financiële eisen van de bond te voldoen, maar dat de SWM-directie wel cijfers heeft getoond, waaruit blijkt, dat het bedrijf wel in staat is om zowel de loonsverhoging als de toelage te betalen.

Samenleving gaat geen hinder ondervinden van eventuele acties ontevreden EBS-personeel

Bondsvoorzitter Geerlings: 'We kennen onze verantwoordelijkheid'


De personeelsbond van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, ziet erop toe dat de samenleving op geen enkele wijze last ondervindt van de ontevredenheid onder het personeel. 'We kennen onze verantwoordelijkheid. Het gaat alleen om de uitvoering van afspraken met de aandeelhouder en de directie en daarvoor gaan we', aldus bondsvoorzitter Steve Geerlings, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 16 augustus 2016. 

Hij zegt dat zoveel mogelijk voorkomen zal worden dat de stroomvoorziening in gedrang komt. Werknemers bij het energiebedrijf hebben het werk gistermorgen, aldus de Ware Tijd, op een laag pitje uitgevoerd, omdat ze duidelijkheid willen over recente afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) tussen de Raad van Commissarissen, het bondsbestuur en de directie. Daarin zijn onder meer overeengekomen een eenmalige uitkering van Srd 1.200 en een loonsverhoging van Srd 500 bruto per maand. De uitkering moest uiterlijk gisteren uitbetaald worden.

Wat de gemoederen nog meer heeft verhit, is een brief die president Desi Bouterse in het weekend heeft gestuurd naar de Raad van Commissarissen, de bond en de directie (zie hieronder). Daarin wordt op hen een nationaal beroep gedaan om de cao in 's lands belang tot 2017 aan te houden.

Het personeel is niet bereid om daaraan toe te geven. Bij verschillende afdelingen werd het werk op een laag pitje uitgevoerd.

Bouterse praat vanmiddag om twaalf uur met het bestuur. Geerlings heeft de werknemers voorgesteld om het resultaat daarvan af te wachten. Wat zal gebeuren indien het staatshoofd niet afwijkt van zijn verzoek, wilde hij niet zeggen. 'Je kunt een overeenkomst niet terugdraaien, dat bestaat niet.'

Onderhandelingscommissie Onoribo spreekt van een noodtoestand op milieugebied in uitgemijnd gebied Alcoa

'Situatie Onoribo is zeer ernstig, het NCCR moet worden ingeschakeld om gebied af te bakenen'


'Eigenlijk moet er een soort noodtoestand worden uitgeroepen', zegt Kenneth Gemert, voorzitter van de onderhandelingscommissie Onoribo. 'De situatie op Onoribo is zeer ernstig. Het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) moet worden ingeschakeld om het gebied af te bakenen.'  De commissie heeft gisteravond bij verzekeraar Self Reliance in Paramaribo de eerste van een reeks hoorzittingen gehouden, bedoeld om informatie te verzamelen over multinational Alcoa, die het gebied in een gevaarlijke en onleefbare situatie heeft achtergelaten, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 16 augustus 2016.

Op de hearings zijn onthullingen gedaan door een paar oud-werknemers en bewoners. Arbeiders zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen tijdens het verwerkingsproces van bauxiet. Er zijn veel sterfgevallen geweest, ook behandelende artsen zouden zijn bezweken. Een ander deel van de arbeiders is verminkt geraakt.

Paimin Singotiko bijvoorbeeld is verminkt aan beide ellebogen. Hij heeft er 23 jaren gewerkt. Door de jaren heen heeft hij informatie verzameld over de ‘duistere’ activiteiten van het bedrijf. Gevaarlijke stoffen liggen volgens hem begraven in en rondom de oude mijnen, het water in de Pararivier is besmet. Bewoners waren genoodzaakt te verhuizen omdat ook in hun kostgronden werd gemijnd. Wonen werd ook onhoudbaar door het vervuilde water.

In de conference room van Self Reliance werd op enkele momenten hevig gediscussieerd over hoe de zaak te benaderen.

Plantage Onoribo werd in 1901 gekocht door twintig families. In 1915 is het gebied dat duizenden hectaren beslaat, door de toenmalige kolonisator Nederland aan Alcoa ‘geleend’. De overheid had de families, vanwege de ertsen, gedwongen hun grond af te staan op basis van de zakelijke wet, aldus Gemert. Er was overeengekomen, dat wanneer het bedrijf was uitgemijnd het gebied 'gerehabiliteerd en met de opstallen' zou worden teruggegeven aan de familie. Alcoa heeft geen van beiden gedaan, zegt Gemert.

'Wij willen dat Onoribo, met de grenzen van 100 jaar geleden, weer van ons wordt. Het gebied moet gerehabiliteerd worden. Er is een ravage achtergelaten, de situatie is ongezond, er liggen chemicaliën in de grond, waarschijnlijk ook kernafval.Wij gaan ook voor compensatie voor al de schade die fysiek, materieel en immaterieel is geleden.'

Gemert vreest dat met de zware regens de zaak ernstig kan escaleren. De grond kan zachter gaan worden, verschuiven en de gevaarlijke stoffen vrij laten komen. 'We hebben gezien wat er laatst gebeurd is in Brazilië met die modderlawine. Het zal niet alleen voor de plantage catastrofaal zijn, maar voor het omliggend gebied. Het is niet te overzien.'

Gemert merkt op dat de opkomst gisteren is tegengevallen. 'We zitten nog in de fase van data verzamelen om een sterke case te maken tegen de Alcoa. Er is nog veel werk aan de winkel. Ik denk dat hoe vaker wij hearings houden het drukker gaat worden. Daarom hebben wij eenieder nodig, in het bijzonder de ex-werknemers van de Suralco en de Billiton.' 

De eerstvolgende bijeenkomst is voor eind van de maand gepland.

Vier BiZa-ambtenaren in China voor 'training'

Chinese ambassadeur wil verdere verdieping samenwerking met Suriname


Vier medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)volgen een training in de Volksrepubliek China. Het gaat om twee personen van de Bevolkingsadministratie en twee van de Communicatie Unit, zo bericht het ministerie vandaag, dinsdag 16 augustus 2016, in een persbericht. 

Ambassadeur Zhang Jinxiong van China heeft in een onderhoud met minister Mike Noersalim (zie foto - Bron: ministerie van BiZa) aangegeven, dat China niet alleen beurzen biedt, maar ook bereid is om andere projecten uit te voeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan projecten in overleg met Buitenlandse Zaken indienen.

Suriname en China hebben nu al veertig jaar goede diplomatieke banden. De samenwerking tussen beide landen kan volgens de ambassadeur verder worden verdiept. Noersalim informeerde de ambassadeur over de beleidsgebieden van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij legde uit dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken bezig is met het digitaliseren van documenten en processen, de afdeling Religieuze Aangelegenheden die werkt aan versterking van de natie samen met religieuze organisaties en hun leiders, het overheidspersoneelsbeleid en het proces van transformatie van personeelszaken naar human resource management.

De Chinese ambassadeur ging op zijn beurt ook in op de overheidsadministratie in zijn land en de ministeries van Burgerzaken en Human Resource Management, die belast zijn met specifieke taken. Hij moedigde minister Noersalim ook aan om, indien het ministerie behoefte heeft, verzoeken in te dienen voor specifieke trainingen en uitwisselingsprojecten. Volgens de ambassadeur stelt China jaarlijks tientallen beurzen voor trainingen beschikbaar, die ook door Binnenlandse Zaken kunnen worden aangevraagd.

Dumping afval op vlakte van Hato en Roi Rincon op Curaçao na wegvallen bewaking

Vrachtwagen met afgedekte nummerplaten dumpt ladingen afval

(Bron foto: St. Uniek Curaçao) 

'Te Roi Rincon dumpen een of meerdere snèkhouders vleesafval, flessen en ander afval'


Sinds Curaçao Airport Holding het contract met de bewakingsdienst niet heeft verlengd en de bewaking wegviel van de vlakte van Hato en Roi Rincon, wordt er weer massaal afval gedumpt. Dat meldt de Stichting Uniek Curaçao op haar Facebookpagina. 

'Vandaag, maandag 15 augustus, werden meerdere malen door een vrachtwagen geheel rood van kleur ladingen gedumpt. De nummerplaten worden tegenwoordig afgedekt om herkenning en registratie te voorkomen', aldus de stichting.

In Parke Roi Rincon hebben een of meerdere snèkhouders verschillende malen vleesafval, flessen en ander afval uit de snèk établissementen gestort.

Overlijden oud-Statenlid Curaçao Monique Koeyers-Felida van MFK komt hard aan

MFK-leider Schotte staat bij TeleCuraçao stil bij dood Koeyers-Felida


De dood van het voormalige Statenlid Monique Koeyers-Felida (zie foto's - Bron: Gerrit Schotte) van de MFK is voor veel mensen in de samenleving, de partij en TeleCuraçao waar zij jaren als presentator werkte, hard aangekomen. Dat heeft politiek leider Gerrit Schotte van de MFK gistermiddag in het programma ‘Bo tra’i mèrdia’ van Melania van der Veen en Hubert Hoogvliet bij TeleCuraçao verklaard, nadat het nieuws over het overlijden van de MFK-politica bekend was geworden, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 augustus 2016.


Schotte vertelde over de tijd dat hij samen met Carol Capriles bij Howard Johnson gesprekken met potentiële kandidaten voor de partij voerde. De MFK had hoge verwachtingen van Koeyers-Felida, gelet op haar rol als docent bij het Marnix College, en door de publieke activiteiten die zij organiseerde. De overledene nam twee keer voor de MFK deel aan de verkiezingen.

'In de loop van de tijd werden wij vrienden, nadat wij zovele werkvergaderingen hadden gehad over de problemen op Curaçao. Ik ging haar toen ook Niki noemen, en ging deel uitmaken van haar familie', aldus Schotte.

De oppositieleider memoreerde dat de politica sinds oktober 2010 Statenlid was voor het land Curaçao. Zij hield zich vooral bezig met onderwijs, cultuur en sport. Koeyers-Felida was tot december 2015 Statenlid voor de MFK, zij stapte toen om gezondheidsredenen uit het parlement. De politiek leider roemde de politica ook voor haar bijdrage aan de seú-cultuur.

'Zij heeft vorige week nog op de televisie gezien hoe de MFK dit keer niet met een brassband, maar met seú-muziek naar Kranshi ging om de kandidatenlijst in te leveren. Zij was daar heel blij mee, dat wij begeleid werden door de kachu.' (hoorn waarop geblazen wordt).

Het voormalig Statenlid keerde vorige week terug uit Nederland. Toen was het al bekend dat de leukemie weer de kop had opgestoken, aldus de politiek leider. 'Wij zijn op zoek gegaan naar alternatieve behandelingen van homeopathische artsen in Colombia en Mexico. Het lukte ons om een arts uit de Dominicaanse Republiek hiernaartoe te halen.' Een vriendin van de politica vertelde gisterochtend nog aan Schotte, dat het goed met de zieke ging. 'Ik hoorde voor de Statenvergadering dat het beter met haar ging, zij had weer trek en wilde eten. Wij hoopten allemaal dat wij haar met de alternatieve geneeswijze bij ons konden houden. Maa,r God besliste anders. Zij is nu bij de Heer, wij leven mee met haar man en familie en moeten op dit moment sterk zijn.'

Het bestuur van de MFK gaat nog bespreken hoe zij een periode van rouw in acht zullen nemen voor Koeyers-Felida.

Jaarverslag CBCS, Curaçao: 'Economie Curaçao in 2015 weer gegroeid, zij het marginaal met 0,3 procent'

'Forse daling in internationale olieprijzen leidde voor Curaçao tot een deflatie van 0,5 procent'


Zowel Curaçao als Sint Maarten hebben in 2015 een economische expansie geregistreerd. Dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in het gisteren gepubliceerde jaarverslag, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 16 augustus 2016.

'Na drie opeenvolgende jaren van negatieve groeicijfers, is de economie van Curaçao in 2015 weer gegroeid, zij het marginaal met 0,3 procent Met een groei van 0,4 procent vertraagde daarentegen in 2015 het reële bruto binnenlands product (bbp) van Sint Maarten, vergeleken met de groei van 1,7 procent in 2014', aldus president Emsley Tromp in het jaarverslag 2015 van de Centrale Bank.

Hij voegt eraan toe, dat de forse daling in internationale olieprijzen voor Curaçao leidde tot een deflatie - een negatieve inflatie dus - van 0,5 procent; een omslag vergeleken met de inflatie van 1,5 procent in 2014. Op Sint Maarten nam de inflatie af van 1,9 procent in 2014 tot 0,3 procent in 2015.

Het is de eerste keer sinds vele jaren dat Tromp niet zelf het jaarverslag toelicht tijdens een persconferentie. Gisteren werd het verslag gepubliceerd via de website van de CBCS (zie hieronder). De president zelf zit nog in de Verenigde Staten, waar hij vorige week Washington bezocht in verband met de inspanningen - samen met de regeringen in Willemstad en Philipsburg - om het behoud van de belangrijke correspondentbankrelatie met Amerikaanse commerciële banken veilig te stellen.


Klik hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Altagracia Martis beëdigd tot plaatsvervangend Officier van Justitie op Curaçao

Mr. Martis volgt traject van Officier In Opleiding


Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao laat maandag 15 augustus 2016 in een persbericht weten, dat mr. Altagracia Martis is beëdigd tot plaatsvervangend Officier van Justitie door procureur-generaal voor Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Guus Schram (zie foto - Bron: OM Curaçao). Mr. Martis kan nu ter terechtzitting optreden en namens het OM verdachten vervolgen. 

Mr. Martis is onlangs gestart met een interne opleiding tot Officier van Justitie bij het parket Curacao. Het Officier In Opleiding (OIO) traject werd 1 april 2016 gestart en mr. Martis is de eerste OIO. Bij de werving voor de OIO lag de focus talentvolle collega's afkomstig van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba of Aruba. De OIO opleiding beslaat een periode van twee tot drie jaar en bestaat uit het behalen van een zittingsvaardigheidsbewijs in Nederland, hetgeen door mr. Martis met vlag en wimpel behaald is.

Mr. Martis zal veel op zitting te zien zijn om zo de benodigde zittingservaring op te doen. Bij succesvolle afronding van de opleiding zal mr. Martis benoemd worden tot Officier van Justitie en geplaatst worden bij één van de parketten binnen OM Carib (Curacao, Sint Maarten of BES).

Mr. Martis heeft gisteren direct haar debuut ter terechtzitting gemaakt. Op 9 september aanstaande zal mr. Martis samen met een aantal andere Officieren van Justitie officieel tijdens een speciale zitting worden gepresenteerd.

Jankie na twaalf dagen alweer ontheven uit functie van onderdirecteur Visserij LVV

Minister Algoe: 'Jankie was tijdelijk geplaatst'


Twaalf dagen slechts mocht Vikram Jankie zich onderdirecteur Visserij op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) noemen. Hij werd 1 augustus aangesteld in deze functie, nadat het contract van René Lieveld niet was verlengd. Jankie is vrijdag echter weer ontheven uit de functie van onderdirecteur Visserij, zo meldt Starnieuws vanochtend, dinsdag 16 augustus 2016.

Minister Soeresh Algoe van LVV zegt dat Jankie, die werkzaam is op het onderdirectoraat, tijdelijk was geplaatst. Nu neemt waarnemend LVV-directeur Djoemadie Kasanmoesdiran waar in die functie, totdat er een nieuwe onderdirecteur is benoemd.

Lieveld werd overigens bedankt, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Over Jankie zei de bewindsman eerder, dat hij een manager is en geen affiniteit heeft met de visserijsector. Voor hij naar het ministerie van LVV kwam, was hij hoofd Ontwateringswerken op het ministerie van Openbare Werken.

EBS-directeur Parmessar zou ook achter Srd 500 bruto loonsverhoging personeel staan

Bondsvoorzitter Geerlings: 'Wij moeten eerlijk zijn, meneer Parmessar was op de hoogte'


Steve Geerlings, voorzitter van OWOS, de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), zei gisteren tegenover media, dat algemeen directeur Rabin Parmessar ook achter de loonsverhoging van Srd 500 stond. Hij vindt het niet correct, dat het erop lijkt alsof raadsadviseur Ramon Abrahams en president-commissaris Patrick Peneux geen goed werk hebben verricht, zo schrijft Starnieuws gisteravond, maandag 15 augustus 2016.

Geerlings zegt, dat er een verschil in opvatting was in de wijze waarop de Srd 500 zou worden uitbetaald en doorgerekend moest worden. 'De Srd 500 was ook bekend bij de heer Parmessar. Het moet niet lijken alsof die twee heren geen goed werk hebben verricht en dan komt meneer Parmessar schotvrij. Wij moeten eerlijk zijn. Meneer Parmessar was op de hoogte, alleen de doorwerking, daar waren wij mee bezig.'

Over de hoge schuld van de EBS van Srd 1,5 miljard volgens de brief van president Desi Bouterse aan de directie, de bond en de Raad van Commissarissen, zegt Geerlings dat aan de onderhandelingstafel de directieleden weten tot hoever ze kunnen gaan, wat het bedrijf in feite kan dragen. De stafleden van het bedrijf hebben ingeleverd. Mensen met lage salarissen van Srd 1.600 per maand, die groep wil de vakbond optrekken. Daarom is gegaan voor een bedrag van Srd 500 voor iedereen.

'Als u gaat kijken wat de overige staatsbedrijven hebben gehad, hebben ze meer gehad dan de EBS'ers. Als u dat gaat uitgooien procentueel, dan is het 10 tot 11 procent, dichtbij de 12 procent,'

Over de kritiek van de samenleving op EBS, voert de vakbondsleider aan, dat het onjuist is dat er gesteld is dat het bedrijf fouten heeft gemaakt. Er is gewerkt op basis van opdrachten van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De politiek heeft volgens de bondsvoorzitter ervoor gezorgd dat het bedrijf in deze situatie met schuld is beland. Geerlings blijft erbij, dat er een principe-akkoord is getekend tussen de vakbond en de directie. Het bestuur zet zich in voor uitvoering hiervan.

Oppositie vindt dat geheel nieuwe ontwerpwet terugroeping is ingediend in Assemblee

Assembleevoorzitster beweert echter dat het om dezelfde wet gaat met wat wijzigen

Behandeling ontwerpwet wordt 16 augustus voortgezet


De oppositie vindt,dat de initiatiefnemers over de 'Wet houdende gronden en procedure regels voor de terugroeping van volksvertegenwoordigers' gisteren een heel andere ontwerpwet hebben ingediend. Mede-initiatiefneemster Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons beweerde echter, dat het gaat om een nota van wijziging. De oppositie bleef desondanks ernstig bezwaar aantekenen, waarna de vergadering uiteindelijk naar morgenochtend negen uur werd verdaagd om Assembleeleden de tijd te geven de nota van wijziging te bestuderen, zo bericht Starnieuws gisteravond, maandag 15 augustus 2016.

De openbare vergadering, die aanvankelijk gisterochtend om elf zou beginnen, werd verdaagd naar het middaguur. De vergadering werd geopend en direct geschorst.


Na een urenlange schorsing kon de vergadering beginnen. Chandrikapersad Santokhi, fractieleider van de VHP, tekende bezwaar aan tegen de behandeling van de ontwerpwet. Hij voerde aan, dat er een compleet nieuwe wet was gediend. Zelfs de naam is gewijzigd in 'Wet houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee'.

Hij zei, dat het om een nieuwe ontwerpwet ging, waarvoor de procedures die zijn opgenomen in het Reglement van Orde in acht moeten worden genomen.

Geerlings-Simons hield echter vol, dat het ging om dezelfde wet, waarin enkele zaken gewijzigd zijn. Het gaat volgens haar nog steeds om het terugroepen van volksvertegenwoordigers. Zij schorste de vergadering om af te stemmen met de voorzitter van de commissie van rapporteurs, André Misiekaba (NDP). Na de schorsing zei Misiekaba geen behoefte te hebben aan een bijeenkomst van de commissie.

Er zijn drie leden aan het woord geweest. Op basis van opmerkingen zijn wijzigingen ingediend. Commissielid Asiskumar Gajadien (VHP) zei, dat het overgrote deel van het oorspronkelijke ontwerp is gewijzigd. Hij zei wel behoefte te hebben aan een bijeenkomst, omdat het volgens hem om een nieuwe wet gaat. Ook Marinus Bee (ABOP), Carl Breeveld (DOE), Patricia Etnel (NPS) en Ronnie Brunswijk (fractieleider ABOP) plaatsten kanttekeningen. Brunswijk zei, dat het lijkt op een persoonlijke zaak om Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan te vrijwaren van terugroeping. Hierop reageerde Jennifer Geerlings-Simons, dat hun namen niet in de wet staan vermeld en verdaagde de vergadering naar morgen met de aankondiging van een spreektijdregeling.