donderdag 18 augustus 2016

Curaçao is voor VS, buiten Canada om, grootste afnemer ruwe olie gevolgd door Nederland

VS exporteert eerste 5 maanden 2016 per dag zo'n 54.000 vaten ruwe olie naar eiland


Curaçao was voor de Verenigde Staten (VS), buiten Canada om, in de eerste vijf maanden van dit jaar de grootste afnemer van ruwe olie. Er werden gemiddeld 54.000 vaten ruwe olie per dag vanuit de VS naar Curaçao geëxporteerd. Dit meldt de ‘US Energy Information Administration (EIA)’ dinsdag op haar website in een overzichtsartikel onder de kop ‘U.S. crude oil exports are increasing and reaching more destinations’ (zie onderaan), zo bericht de Amigoe vandaag, donderdag 18 augustus 2016.

Volgens dit overzicht wordt het eiland qua afname gevolgd door Nederland die gemiddeld 39.000 vaten ruwe olie per dag afnam.

In het artikel wordt verwezen naar media handelsverslagen (zoals verslagen van persagentschap Reuters) waaruit blijkt, dat de ruwe olie die vanuit de VS naar Curaçao wordt geëxporteerd als verdunner wordt gebruikt. Hierbij wordt lichtere ruwe olie gemengd met zware Venezolaanse ruwe olie voor verwerking op de Isla-raffinaderij of voor verdere doorverkoop aan PdVSA-klanten. In dit verslag wordt Canada, de grootste afnemer van Amerikaanse ruwe olie, buiten beschouwing gelaten.

'Het aantal landen dat ruwe olie uit de VS ontvangt is gestegen na de opheffing van de exportrestricties in december 2015. De export van ruwe olie vond plaats ondanks de relatief lage prijsmarges tussen de internationale ruwe olie en inheems (in de VS) geproduceerde ruwe olie en tevens in een setting waarbij factoren meespeelden die juist een daling van deze export hadden kunnen veroorzaken, zoals de daling van de VS-productie van ruwe olie en de toegenomen verscheping/transportkosten binnen de export', aldus EIA.

Ook persagentschap Bloomberg kopt over deze ontwikkelingen als volgt 'Here’s who’s buying up U.S. Oil; Seventeen countries now receive long-banned American crude exports.' Bloomberg bericht verder over de opheffing van de 40-jarige Amerikaanse exportrestricties als volgt: 'Meer dan 87 miljoen vaten aan ruwe olie zijn in het eerste halfjaar van 2016 wereldwijd naar zeventien landen verscheept, zo blijkt uit de berekeningen van Bloomberg aan de hand van data van het ‘Census Bureau’. Het merendeel had als bestemming Canada, die 53,5 miljoen vaten ontving, gevolgd door een afname van Curaçao van 8,68 miljoen vaten en Nederland met 6 miljoen vaten. Canada was immers al een klant aangezien dit land voor een groot deel ontheffing had op de inmiddels opgeheven exportrestricties.'

Bloomberg benadrukt tevens, dat na de opheffing van de restricties ‘de ruwe olie uit de VS alle hoeken van de wereld weet te bereiken’.

De EIA haalt verder ter vergelijking aan dat het gemiddelde aan olie-export 501.000 vaten per dag bedroeg gedurende de eerste vijf maanden van 2016. 'Dit betreft een toename van 9 procent, gekeken naar het dagelijkse gemiddelde over het hele jaar 2015. Overigens was er reeds voor de opheffing van de restricties al sprake van een beduidende toename in de export van ruwe olie', aldus de EIA.


AUGUST 16, 2016

U.S. crude oil exports are increasing and reaching more destinations

graph of monthly U.S. exports of crude oil, as explained in the article text
Source: U.S. Energy Information Administration, Petroleum Supply Monthly

The number of countries receiving exported U.S. crude oil has risen since the removal of restrictions on exporting U.S. crude oil in December 2015. U.S. crude oil exports have occurred despite relatively small price spreads between international crude oils and domestic crude oils, as well as other factors that should reduce crude oil exports such as falling U.S. crude oil production and added cargo export costs.
Based on the latest available data, U.S. crude oil exports averaged 501,000 barrels per day (b/d) in the first five months of 2016, 43,000 b/d (9%) more than the full-year 2015 daily average. U.S. exports of crude oil had already increased significantly before the lifting of crude oil export restrictions. These exports were mostly to Canada, which was excluded from the previous restrictions. From 2000 to 2013, U.S. exports rarely surpassed 100,000 b/d. By 2015, the United States was exporting 422,000 b/d to Canada and a total of 26,000 b/d to five other countries.
In recent years, crude oil exports to destinations other than Canada were often re-exported volumes of foreign crude oil or cargoes of Alaskan crude oil, which were both exempt from export restrictions. As discussed in the August 10 This Week in Petroleum, the number and variety of destinations for U.S. crude oil exports has increased since the lifting of restrictions. So far in 2016, U.S. crude oil has been exported to 16 different nations, totaling 501,000 b/d.
U.S. crude oil exports to countries other than Canada have surpassed exports to Canada in two months in 2016. In March, total crude oil exports to countries other than Canada reached 259,000 b/d, or 10,000 b/d more than crude oil exports to Canada. In May, total U.S. crude oil exports to countries other than Canada reached 354,000 b/d, 46,000 b/d more than crude oil exports to Canada.
Other than Canada, the largest and most consistent U.S. crude oil export destination for the first five months of 2016 has been Curacao, an island nation located in the Caribbean Sea north of Venezuela. U.S. crude oil exports to Curacao averaged 54,000 b/d through May. Petróleos de Venezuela (PDVSA), the state-owned oil company of Venezuela, operates the 330,000 b/d Isla refinery on Curacao, as well as crude and petroleum product storage facilities on the island. Trade press reports indicate that U.S. crude oil exports to Curacao are likely being used as diluent, where a light (less dense) U.S. crude oil is blended with a heavy Venezuelan crude oil, for either processing at the Isla refinery or for re-export to PDVSA customers.
graph of U.S. crude oil exports to countries other than Canada, as explained in the article text
Source: U.S. Energy Information Administration, Petroleum Supply Monthly

Continued increases in U.S. crude oil exports will likely depend on increases in U.S. crude oil production and significantly wider price differences between domestic and international crude oils, neither of which are projected in EIA's August Short-Term Energy Outlook. More information about U.S. crude oil exports and the factors that affect U.S. crude oil trade is included in the August 10 This Week in Petroleum.
Principal contributor: Mason Hamilton

St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) op Curaçao heeft nog steeds tekort aan sommige materialen

'Ziekenhuis heeft maatregelen getroffen om te kunnen roeien met de riemen die ze heeft'

'Alle operaties en behandelingen gaan gewoon door'


Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) kampt nog steeds met een tekort aan bepaalde materialen, maar het is niet zo dat er geen middelen zijn voor operaties en dagelijkse handelingen. Dat meldt woordvoerster Raiza Kibbelaar, aldus vanmiddag, donderdag 18 augustus 2016, de Amigoe. 'We kunnen de situatie niet goedpraten door te zeggen dat er niets gaande is, maar medisch directeur Franke Scheper en bestuursvoorzitter Frank Poen zijn dagelijks in onderhandeling om de inkopen, ondanks de financiële omstandigheden, zo efficiënt mogelijk te verrichten.'

Kibbelaar laat verder weten, dat het ziekenhuis maatregelen heeft getroffen om te kunnen roeien met de riemen die ze hebben. 'Zo deden we eerst weekinkopen, maar nu worden er, in samenspraak met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maandinkopen gedaan. We moeten geld uitgeven om te kunnen besparen.'

De inkoopafdeling is daarnaast bezig met de opbouw van een structuur om de inkoopprocessen beter te kunnen organiseren. Het bestuur erkent dus dat de financiële problemen bij lange na niet zijn opgelost, maar tegelijkertijd doen ze hun best om alles draaiende te houden. 'We staan niet stil en we doen ons best om ervoor te zorgen dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd kan worden.'

De woordvoerster vertelt ten slotte, dat er geen sprake is van afspraken die worden afgezegd door het tekort aan materiaal, of operaties die worden verschoven. In maart werden de operatiekamers enkele dagen alleen in gebruik genomen voor spoedgevallen vanwege een dreigende schaarste aan materiaal. Alle geplande operaties werden verschoven. Dit betrof een preventieve maatregel om niet geconfronteerd te worden met een daadwerkelijk tekort.

'Het is niet dat we geen materiaal hebben, het wordt alleen mondjesmaat geleverd doordat de leveranciers willen dat eerst hun facturen betaald worden voor ze nieuw materiaal leveren', zo verklaarde Kibbelaar. Op dit moment gaan alle operaties en behandelingen gewoon door. Mocht het ziekenhuis door de schaarste tijdelijk toch maatregelen moeten nemen, dan zal het bestuur daar zelf mee naar buiten treden, ‘maar, momenteel draait alles en we werken er hard aan om ervoor te zorgen dat het goed blijft lopen’.

Hof van Justitie Curaçao houdt beroepszaak Statenlid Thodé aan tot 1 december

Thodé krijgt ruimte om nieuwe advocaat te zoeken voor zijn verdediging

'Advocaten willen eigenlijk ver weg blijven van zaken met een politiek karakter'


Het Hof heeft 1 december gereserveerd voor de inhoudelijke behandeling van de beroepszaak Mantel. Statenlid Amerigo Thodé (MFK) krijgt gelegenheid om een nieuwe advocaat te zoeken voor de verdediging van zijn veroordeling wegens schending van het ambtsgeheim. Thodé verduidelijkte vandaag, donderdag 18 augustus 2016, zijn zaak niet bewust te rekken, zo schrijft de Amigoe.

Advocaten willen volgens hem eigenlijk ver weg blijven van zaken met een politiek karakter en daarom is het voor hem vooralsnog moeilijk om een nieuwe advocaat te vinden. Dat begreep het Hof en bovendien werd Thodé gerustgesteld, dat het Hof niet de perceptie heeft de zaak bewust te willen rekken.

Het Statenlid verzocht in een brief aan het Hof om de getuigen te horen die de eerste rechter weigerde te horen. Dat verzoek werd eerder afgewezen, omdat het onvoldoende was gemotiveerd. 'Ik heb een bevriende jurist gevraagd mij te helpen. Inmiddels is het verzoek zeer omstandig gemotiveerd', aldus Thodé.

Hij herhaalde vandaag dat de beslissing om hem te vervolgen alsook de veroordeling in eerste aanleg, volledig onterecht is. 'Dit volgt reeds uit het feit dat het OM en het gerecht volledig voorbij zijn gegaan aan het feit dat ik geen enkel geheim heb onthuld en dat het bovendien gebruikelijk is om mededelingen te doen over vergaderingen van de commissies van de Staten. Hetgeen ik heb medegedeeld was reeds in het publieke domein.'

Het is volgens het Statenlid bovendien altijd een gewoonte geweest in de Antilliaanse en Curaçaose politieke praktijk. Thodé kaartte ook het gelijkheidsbeginsel aan, dat volgens hem bij het Openbaar Ministerie (OM) kennelijk niet bestaat. Hij verwees naar de aangiften die hij deed over mededelingen uit commissies zonder dat daar iets van terecht is gekomen. In zijn geval heeft het OM binnen een week besloten tot vervolging over te gaan terwijl het onderzoek tegen anderen (Pais-leden Alison Manuel, Marcolino ‘Mike’ Franco, MAN-leider Hensley Koeiman en Cft-voorzitter Age Bakker, red.) pas acht maanden nadat hij en MFK aangifte deden, is gestart. 'Ook tegen het lekken van het geheime Ecorys-rapport op de website van Stichting Smoc is niets gedaan.'

Hij deed op 19 augustus 2013 aangifte en wacht nog steeds op antwoord. Zoals Thodé gisteren al tegenover de Amigoe zei: 'En mind you, na het vonnis van 8 januari is het feestje gewoon doorgegaan onder toeziend oog van het OM. Er is geen respect getoond voor dat vonnis.'

Het onderzoek aan de hand van de aangiftes van Thodé loopt nog bij de Landsrecherche. Officier van Justitie Leomar Angela bevestigde dit vandaag. Hij kon het tijdsverloop hiervan niet aangeven en ook niet welke zaak het OM wel of niet zal oppakken. Over ongeveer twee maanden weet hij meer. Dit is belangrijk voor Thodé om te weten, omdat hij de stand van zaken van die onderzoeken wil hebben voor de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Verder volgt in december een beslissing van het Hof op zijn getuigenverhoorverzoek.

Penibele financiële situatie Klinika Capriles op Curaçao onveranderd

Onderhandelingen met overheid hebben nog tot niets geleid


Er is nog steeds niets veranderd aan de penibele financiële situatie waarin Klinika Capriles verkeert. 'Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de overheid, maar de nodige acties op grond hiervan zijn tot nu toe uitgebleven', aldus woordvoerster Milangela Conquet. Over de inhoud van de onderhandelingen wil de kliniek voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) momenteel niet uitweiden, aldus vanmiddag, donderdag 18 augustus 2016, de Amigoe. 

Gezien het feit, dat de gesprekken nog lopen en de instelling de voortgang niet wil belemmeren, is de woordvoerster voorzichtig met het doen van uitspraken, maar Conquet laat wel weten dat er op dit moment eigenlijk niets anders is te melden dan dat de situatie onveranderd is. 'Op een gegeven moment kom je op het punt dat de directie drastische maatregelen moeten nemen. We zijn op allerlei manieren bezig om bezuinigingen door te voeren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud, maar de situatie wordt steeds nijpender.'

In mei berichtte de Amigoe, dat de kliniek met ernstige financiële tekorten kampt. Dit onder andere door een schuld met betrekking tot de vut- en duurtetoeslagen van haar werknemers, die niet zijn verwerkt in de tarieven. De premies zijn namelijk niet afgedragen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), voorheen Apna (Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen). De zorgtarieven zijn daarnaast verouderd terwijl de zorg gecompliceerder is geworden en de personeelslasten zijn gestegen.

Voormalig minister van Gezondheid, thans premier Ben Whiteman (PS), erkende tijdens de Centrale Commissie-vergadering over de begroting voor 2016, dat er sprake is van een discrepantie tussen wat de kliniek krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de landsverordening en de tarieven die zijn gebaseerd op een landsbesluit. Tot op heden is er echter niets veranderd aan de situatie.

Het advies van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) aan de overheid om de tarieven te verhogen van 278 naar 340 gulden per ligdag is niet opgevolgd. Door de financiële situatie wordt gevreesd dat het voortbestaan van de kliniek gevaar loopt en dus ook de ontwikkeling van de ggz omdat de kliniek de enige allround-instelling op het eiland is op dit gebied.

Leden bond bij SWM gaan in staking nu aandeelhouder cao-afspraken opschort tot in 2017

Bondsvoorzitter: 'Ik wil een beroep doen op de aandeelhouder om de zaak serieus te nemen'


De bond bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft vanmiddag, donderdag 18 augustus 2016, besloten 'in beraad' te gaan ofwel in staking. De medewerkers melden zich morgen in het gebouw van vakcentrale C-47. De aandeelhouder, de Staat Suriname, vindt dat het bedrijf op dit moment geen salarisverhoging kan dragen. De principe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die was gesloten is door de aandeelhouder opgeschort tot in 2017. 

De afdeling verantwoordelijk voor waterproductie heeft dispensatie. De samenleving hoeft niet te vrezen dat er geen water uit de kraan zal stromen, zo schrijft Starnieuws.

De bond onder leiding van Rudi Baarh en SWM-directeur Marlon Oosterling hadden reeds afgesproken, dat de werknemers Srd 275 loonsverhoging zou krijgen en een lumpsum, eenmalige uitkering, van Srd 1.200. De bond wilde aanvankelijk een verhoging van Srd 500 en een lumpsum van Srd 1.500.

De principe-overeenkomst werd  voorgelegd aan de aandeelhouder, maar die gaat er niet akkoord mee, terwijl de SWM-bond deze wel heeft geaccepteerd.

Het bondsbestuur wilde aanvankelijk maandag in beraad gaan. De algemene ledenvergadering vindt echter, dat er te lang is gewacht. De meerderheid heeft besloten dat morgen reeds actie gevoerd moet worden.

De bond hoopt een positief antwoord te krijgen van de aandeelhouder. Voorlopig is besloten om zich te melden bij C-47. 'Ik wil een beroep doen op de aandeelhouder om de zaak serieus te nemen. Het bedrijf kan het dragen, dat heeft de directeur ook gezegd. Hij heeft een presentatie gehouden en vindt het vreemd dat de aandeelhouder alles on hold zet', zegt Baarh.

Advocaat Monorath: 'Rechter kan gewijzigde Terugroepwet negeren'

'Terugroepwet heeft geen invloed op huidige stand van zaken terugroeping Sapoen/Chitan'


Volgens advocaat, Deken van de Orde van Advocaten en oud-Nieuw Suriname Assembleelid Harish Monorath heeft de aanname van de wijziging van de Terugroepwet (TW) helemaal geen invloed op de huidige stand van zaken. In de toekomst kan er misschien wel mee gewerkt worden, maar wat de vonnissen betreft die al gewezen zijn, is er geen ander uitweg dan de zaken uit te voeren. Wetten worden gemaakt naar gelang de samenleving er behoefte aan heeft. 

Monorath noemt als voorbeeld de regel van rijden door rood licht in het verkeer. Indien de behoefte er niet bestaat vanwege het uitblijven van overtredingen, dan wordt de wet niet aangepast. Zijn er veel overtredingen, bestaat er dan wel behoefte om de wetgeving aan te passen. In het geval van de Terugroepwet was er na de periode 1996-2000 behoefte bij politieke organisaties voor zo'n wet. Parlementariërs van de VHP liepen over naar de NDP, waardoor de NDP in die periode de regering kon vormen. In de zittingsperiode 2000-2005 had het Nieuw Front de behoefte om de TW in te stellen. De TW is volgens Monorath een wet die parlementariërs aan banden legt.

In 1992 haalde politicoloog Hans Breeveld al aan, dat de terugroepregeling bij de tweede fase van de wijziging van de Grondwet zelf teruggeroepen moest worden. Hij zag het terugroepen van volksvertegenwoordigers als een correctieve maatregel. Hij is meer een voorstander van een preventieve maatregel. Dat is terug te vinden in artikel 53 van de Grondwet. Het gaat daar om de interne partijdemocratie. Neem het voorbeeld van Ronald Hooghart en NDP. De leiding van de partij wist vier dagen van te voren niet eens of Hooghart op de lijst zou komen. Alleen de voorzitter wist het. Dit, terwijl in de Grondwet duidelijk staat, dat de voorgedragen kandidaten binnen de structuren moeten worden gekozen. Een Terugroepwet zou niet eens nodig zijn als deze zaken anders zouden zijn.

'Laten wij ervan uitgaan dat parlementariërs volgens de Grondwet vrij en onafhankelijk zijn in hun oordeelvorming. Dit is noodzakelijk, omdat men de spreekbuis is van de samenleving. De TW hield in, dat ook al waren parlementariërs het oneens met bepaalde zaken, zij dat niet kenbaar konden maken, omdat zij vanwege hun partijdiscipline konden worden teruggeroepen', stelt de advocaat.

Het maatschappelijke dilemma dat hierbij ontstaat is, dat parlementariërs werden gekozen, terwijl de partij de mensen voordraagt. De zetels zijn van de partij, terwijl de parlementariër zelf bepaalt wat hij in het parlement kan doen. De vorige Terugroepwet trachtte deze zaak te overbruggen. De rechter heeft op grond van de vorige wet geoordeeld dat twee parlementariërs teruggeroepen moesten worden. Maar, volgens Monorath s nergens gebleken, dat de samenleving behoefte had aan een wijziging van de wet. De politieke partij die momenteel in het machtscentrum zit, heeft er wel behoefte aan om de parlementariërs te behouden. Voor alle gevallen, waarin leden voor de inwerkingtreding van de gewijzigde TW, ten aanzien van terugroeping een deurwaardersexploot hebben ontvangen en er naar aanleiding daarvan geschillen aan de rechter zijn voorgelegd, is deze wet van toepassing. Echter is ook opgenomen dat er in die gevallen nog geen rechterlijke uitspraak het gezag van gewijsde hebben gekregen.

Monorath vergelijkt de aanname van deze wet en al de rechtszaken met de amnestiekwestie, waarbij de rechter de wet gewoon terzijde kan leggen, omdat het zou gaan om inmenging in een lopende rechtszaak waarin vandaag nog een uitspraak zou komen.

PL-voorman Somohardjo: ‘Straks benoemt Bouterse zich levenslang tot president’

'Parlement maakt misbruik van haar meerderheid'


Middels de plotselinge indiening, behandeling en aanname van de Wet beëindigen DNA-lidmaatschap’ is het volgens de partijvoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, ‘niets nieuws onder de zon’ wanneer president Desi Bouterse zich via een wet levenslang tot president benoemt. ‘Hij kan zich levenslang tot president benoemen, als Chavez van Venezuela’, uit Somohardjo zijn bezorgdheid vandaag, donderdag 18 augustus 2016, in het Dagblad Suriname. 

De politicus stelt, dat de zogenaamde wet in elkaar is gebouwd om de twee overlopers van de PL, Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, te behouden als parlementariërs. Vandaag zou vonnis worden gewezen in het Kort Geding dat tegen de parlementsvoorzitster en de twee overlopers is aangespannen. Terwijl de advocaten van de parlementsvoorzitster en de twee overlopers voor uitstel van een week vragen, wordt anderzijds een zogenaamde wet in elkaar gefrutseld, tot na middernacht in de ochtenduren behandeld en aangenomen. In feite zou afgelopen week donderdag al vonnis zijn gewezen.

De PL-voorzitter steekt niet onder stoelen en banken, dat het parlement misbruik maakt van haar meerderheid. Volgens Somohardjo is het beslist geen nieuwigheid dat de trias politica al lang omver is geworpen in het land. Terwijl de rechterlijke macht wordt onderdrukt, zit de wetgevende macht op de schoot van de uitvoerende macht. Het parlement zal voor het gerecht gesleept worden. Momenteel wordt een afwachtende houding aangenomen tot de afkondiging van de wet.

‘Mijn partijrecht is beroofd’, aldus de partijvoorzitter. Somohardjo zegt overigens, dat de wet krioelt van de fouten. ‘Het is een gelegenheidswet die vol fouten zit.’ Hij maakt al de voorspelling, dat een nieuwe regering deze wet onmiddellijk zal intrekken. De kwestie van de terugwerkende kracht binnen deze wet, gaat zijn verstand te boven. ‘Straks komen geen investeerders meer naar Suriname wanneer wetten met terugwerkende kracht worden aangenomen’, aldus Somohardjo. Achteraf kan een of ander wet in elkaar geslagen worden om eerder gemaakte overeenkomsten teniet te doen, uit hij zijn bezorgdheid.

Minister Peneux voert in Coronie spoedoverleg over laag GLO-slagingspercentage in dit district

Met 24,74 procent scoort Coronie landelijk het slechtst

'Ik kan niet begrijpen dat ik de best gekwalificeerde leerkrachten hier heb en toch deze slechte score'Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur  is niet te spreken over de GLO-slagingspercentages (Gewoon Lager Onderwijs) in Coronie. Met 24,74 procent scoort dit district landelijk het slechtst. Nickerie scoort het hoogst met 71,43 procent. De minister voert vandaag, donderdag 18 augustus 2016, een spoedonderhoud met leerkrachten, schooldirecteuren en ouders om de knelpunten over het onderwijs in het district te vernemen en erachter te komen waaraan de slechte slagingspercentages te wijten zijn, zo meldt de Ware Tijd.

'Ik kan niet begrijpen dat ik de best gekwalificeerde leerkrachten hier heb en toch deze slechte score', zei Peneux bezorgd.

Hij sprak vandaag overigens bij de opening van het meldpunt Kindermisbruik in dit district door zijn collega van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos. Meteen na de opening van het meldpunt begaf de bewindsman zich naar het spoedonderhoud.

Prijzen consumentengoederen in winkels lopen extreem uiteen

Consumentenkring wil onderzoek naar prijzen van water in flessen

De prijs voor water in flessen is met zo'n 100% gestegen


Het is opvallend dat vanwege de economische situatie en de onstabiele wisselkoers de prijzen van consumentengoederen in winkels erg uiteen lopen. Sommige goederen zijn extreem hoog geprijsd. Het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft onlangs gesprekken gevoerd met onder andere de Consumentenkring Suriname omtrent de hoge prijzen voor consumentengoederen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 18 augustus 2016.

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring zegt dat afgesproken is dat het ministerie van HI assertiever gaat worden. Er zullen ook afspraken gemaakt worden met de goederen importeurs dat de prijzen van niet alleen de basisgoederen, maar ook van andere goederen en in dat geval wel steekproefsgewijs, gecalculeerd en gepubliceerd worden. Hierdoor zal de consument op de hoogte blijven van wat de juiste prijzen van deze goederen behoren te zijn.

De Consumentenkring vindt dat de prijzen van flessen water bovendien opvallend onevenredig aan het stijgen zijn. Daarom wenst de organisatie dat er een specifiek nader onderzoek komt naar de prijs van water in flessen. Alleyne zegt, dat het verschil in prijs voor water met wat het kort geleden was niet kan. De prijs voor water in flessen is met zo'n 100% gestegen. Alleyne vindt dat er in het geval van water, welk praktisch gratis is in Suriname, misbruik wordt gemaakt van de situatie.

Momenteel geeft de producent Fernandes, als een van de weinigen, specifiek de prijzen van haar producten aan en hecht zelf de prijskaartjes aan de producten. Dit helpt om prijsopdrijving te voorkomen. Toch is het voorgekomen, dat de winkeliers deze prijskaartjes van Fernandes verwijderd hebben en hun eigen prijs aan de producten hebben toegekend. In dit soort gevallen meent Alleyne dat de consument zelf moet optreden.

'De consument moet hier alerter en assertiever zijn. Zij moet dergelijke gevallen rapporteren', stelt hij. Dit kan bijvoorbeeld bij de Consumentenkring of bij het ministerie van HI.

Actievoerend EBS-personeel 19 augustus weer aan het werk uit respect voor president...

Bond laat Bouterse weten dat salarisverhoging van Srd 500 uitbetaald moet worden

Betaling moet van bond met terugwerkende kracht tot 1 januari - Personeel wil dat EBS-directie van toneel verdwijnt


De werknemers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) hervatten morgenochtend het werk. OWOS, de bond bij de EBS, stuurt president Desi Bouterse een brief waarin zij vraagt om de salarisverhoging van brut Srd 500 die overeengekomen is, met terugwerkende kracht tot 1 januari uit te betalen. De werknemers hebben gerekend op het geld, vooral met het oog op het nieuwe schooljaar. Het gaat om een bedrag van Srd 7.000 per werknemer voor dit jaar.

EBS-medewerkers krijgen veertien maanden salaris, aldus Starnieuws vanmiddag, donderdag 18 augustus 2016. Uit respect voor het staatshoofd wordt het werk hervat...

De bond is teleurgesteld in de directie. Voorzitter van de OWOS Steve Geerlings zegt, dat er zelfs een brief is van werknemers die willen dat de directie wordt bedankt. Hij wil niet verder ingaan op deze kwestie. De werknemers vinden, dat de directie niet eens met hen gesproken heeft, terwijl de cao is ondertekend. Geerlings zegt dat het gesprek met de directie gisteren niets heeft opgeleverd. Aangegeven is dat de aandeelhouder met de kwestie bezig is. De directie kan geen toezeggingen doen. Daarom is besloten om een brief te schrijven aan de president.

De bond wil graag ook uitbetaling van de studietoelage en kinderbijslag. Het geld is nodig voor schoolspullen van de kinderen van de werknemers. Alles is duurder geworden, voert Geerlings ten overvloede aan. Aan de president wordt gevraagd om uiterlijk woensdag zijn beslissing mede te delen. De bond vraagt daarnaast om door hem ontvangen te worden.

De ledenvergadering komt donderdag weer bijeen om over het besluit van de aandeelhouder te vergaderen. Tot dan wordt normaal gewerkt.

PALU-Assembleelid Gonsalves: 'Terugroepwet is gelegenheidswetgeving'

'Behoefte aan Terugroepwet ontstaan vanuit politiek probleem, dat ligt in politieke partijen zelf'

'Enige die volksvertegenwoordiger mag terugroepen is degene die kiest en dat is het volk'


Het PALU-Assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte heeft bij de behandeling van de nieuwe Terugroepwet in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven, dat ook de nieuwe wet het product is van gelegenheidswetgeving. Hij gaf aan, dat het standpunt van de PALU ongewijzigd is sinds 2005 toen het eerste concept van de Terugroepwet door DNA werd behandeld en aangenomen. 

'De indruk die bij mij bestaat is dat het hier gaat om een gelegenheidswetgeving welke zijn oorsprong vindt in teleurstelling c.q. frustratie c.q. rancune over ontwikkelingen die zich recentelijk binnen de coalitie hebben voorgedaan', aldus Gonsalves, citerend uit de toespraak van Anton Paal in 2005 in DNA. Het enige dat nu teruggeroepen moet worden is de Terugroepwet zelf, na wijziging van de Grondwet en de Wet op Regionale Organen, aldus Gonsalves.

De behoefte aan een Terugroepwet is ontstaan vanuit een politiek probleem, dat ligt in de politieke partijen zelf en met name de democratie binnen de politieke partijen. Het standpunt van de PALU ten aanzien van deze wet is daarom onveranderd gebleven. Trouwens hoe kan het anders, politiek is ook niet veel veranderd in ons land, zeker voor wat betreft de democratie binnen de politieke partijen. Al deze instellingen en organisaties worden bedreigd door een democratische ideologie die de waarde van elk idee van elke instelling aan de een en de zelfde simpele toets onderwerpt, namelijk: is de macht binnen deze instelling of organisatie wel zo breed mogelijk gespreid, vroeg Gonsalves zich af.

En in 2005 hebben de Front-partijen ervoor gekozen om het probleem een nationaal politiek probleem van te maken. Het probleem zal daarom niet opgelost kunnen worden door het Hoofdstembureau, het Centraal Hoofdstembureau of De Nationale Assemblee, maar door de politieke partijen zelf. G

Gonsalves zei verder, dat de PALU zich op het standpunt stelt, dat nu een wijziging van deze Terugroepwet, hoe goed bedoeld, niet de juiste oplossing is. Volgens hem heeft elke volksvertegenwoordiger op basis van in DNA afgelegde eed of belofte, op basis van de vrijheid, die onlosmakelijk verbonden is met de democratie en op basis van zijn geweten, een stukje eigen verantwoordelijkheid heeft, welke niet altijd past binnen de partijdiscipline.

De PALU stelt zich op het standpunt dat de enige die een volksvertegenwoordiger mag terugroepen is degene die kiest en dat is het volk. Elke afwijking van dit principe zal betekenen een verzwakking van onze jonge democratie. Gonsalves: 'Wat een waarborg voor een waarachtige democratie had moeten zijn, zoals de Grondwet dat formuleerde, bleek na het aannemen van de wet terugroeping volksvertegenwoordigers juist een verzwakking te zijn voor onze democratie. Een openlijke aanranding van onze jonge democratie.'

Ook de nu gewijzigde Terugroepwet zal blijken een gelegenheidswet te zijn, volgens Gonsalves. Het tijdstip waarop, de snelheid waarmee, maar ook de wijze waarop deze Terugroepwet is behandeld roept vragen op of ook nu de gewijzigde wet niet bedoeld is om een bepaald partijbelang te behartigen. Gonsalves: 'Obia a no fu yu, yu no mu spiti na ini.'

De oproep van Gonsalves om de Terugroepwet op te schorten door deze terug te roepen werd niet gehoord door de coalitie. De PALU heeft zich daarom onthouden door niet deel te namen aan de stemming bij de behandeling van deze wet.

 ---- Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) 
Suriname 
info: www.palu-suriname.org

'DNA doorbreekt maandenlange terugroep-tirannie van de minderheid'

NDP-groepje haalt in ingezonden stuk fel en gefrustreerd uit naar oppositie

'Binnen- en buitenparlementaire oppositie wil verkiezingsnederlaag niet erkennen en slaat als een boze gorilla alles kapot'


Een zogenoemde 'Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van NDP' laat vandaag, donderdag 18 augustus 2016, via een op Starnieuws geplaatst ingezonden stuk (zie hieronder, integraal inclusief de vele fouten) weten, een sneer in de richting van de oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) naar aanleiding van haar inbreng in het parlement deze week tijdens de behandeling van de nieuwe Terugroepwet. Volgens de groep wordt door oppositionele partijen 'misbruik gemaakt van het procesrecht', maar de groep NDP'ers vergeet voor het gemak - uiteraard - te schrijven dat het juist de coalitie ofwel de NDP is die het democratisch recht om zeep helpt met eigenzinnig handelen en het doordrammen van nieuwe wetgeving ten gunste van de eigen partijbelangen en versteviging van het zetelaantal in DNA. De behandeling van de Anti-Corruptiewet laat nog steeds op zich wachten...., zo serieus gaat de coalitie (NDP) dus om met de belangen van het volk en haar eigen achterban.

Hieronder het ingezonden stuk van een NDP-groepje dat het nodig vindt om haar fractieleider André Misiekaba op deze wijze te moeten ondersteunen:

=======================================================================

De Nationale Assemblee heeft gisterochtend ten einde raad de maandenlange terugroep-tirannie van de minderheid verbroken. En laat niemand ons volk iets anders vertellen. Zoals Nieuw Front als een bende in februari 2005 - drie maanden voor de verkiezingen- in het holst van de nacht, terwijl de kippen nog op stok waren en vele burgers in diepe rust waren, de democratie wegnam van het volk door een gelegenheids-terugroepwet aan te nemen in DNA, is gisterochtend ervoor gezorgd dat deze ondemocratische daad gecorrigeerd werd. 

De nieuwe wet zal preventief werken en overloperij tegengaan. De gelegenheids-terugroepwet van het Nieuw Front had vooral als doel om volksvertegenwoordigers tot ja-knikkers te maken. Deze wet die uit bitterheid - Nieuw Front/VHP was namelijk bitter om het feit dat in 1996 vijf van haar DNA leden waren overgelopen naar de politieke tegenstander - geboren is, zorgt al drie regeertermijnen voor politieke en bestuurlijke chaos. Verschillende rechtszaken tussen parlementariërs en hun partijen zijn nooit afdoend afgehandeld. We noemen u case Winston Jesurrun, case Ajaiso/Pokie en case Sapoen/Chitan.

De destructieve werking van de terugroepwet kreeg in deze regeerperiode een extra dimensie doordat de binnen- en buitenparlementaire oppositie haar verkiezingsnederlaag niet wilt erkennen en als een boze gorilla alles kapot slaat, als de regering maar ten val kan komen en zij de macht kan grijpen. De Nationale Assemblee en haar Voorzitter zijn in dit kader diverse keren voor het gerecht gebracht. Zelfs de Griffie van De Nationale Assemblee moest het ontgelden. De rechter wordt gevraagd besluiten van De Nationale Assemblee te toetsen. Kunt u zich dat voorstellen? Meer nog, de rechter verklaart zich ook nog ontvankelijk. Alles mag kapot. Als wij maar aan macht komen, redeneert de oppositie met Somohardjo in de spits.

Blind geworden door dit ijdel streven, laten VHP en NPS zich steeds weer pakken door Somohardjo. Dit gebeurde reeds voor de verkiezingen. Toen Somohardjo zijn partners deed geloven dat ze in een samenbundeling het overgrote deel van de regionale zetels zouden behalen en daardoor de President en Vicepresident in de VVV zouden kunnen kiezen. V7 werd uit de grond gestampt. Dat die samenwerking niet op basis van gelijkgerichtheid en/of een ontwikkelingsconcept was, hoeven we u niet te vertellen. De combinatie die Suriname moest redden, kon zichzelf niet redden en viel gelijk na de verkiezingen als een kaartenhuis in elkaar.

Veel prominente V7 leden hebben uit onvrede en ontevredenheid binnen die politieke constellatie het ene politiek huis verwisseld voor een andere. Sommige kopstukken van V7 zijn zelfs uit de politieke constellatie gestapt. Om maar enkele te noemen: Sunil Oemrawsingh, Van Goblijn, Leeflang, Kalidien-Mansaram, vele PL-ers die zich hebben gebundeld in HVB enz. De zaken die spelen binnen de VHP die door mv. Kalidien-Mansaram wereldkundig zijn gemaakt, bent u toch niet vergeten? Een redactioneel artikel uit een lokaal dagblad twee dagen terug heeft ons in niet mis te verstane bewoordingen uitgelegd hoe de papieren tijger, NPS, ervoor staat.

Het is voor eenieder duidelijk dat Somohardjo zijn langste politieke tijd heeft gehad. En als hij zijn exit niet op tijd en goed regelt brengt hij de hele PL naar de politieke klippen. Schrijft u dit maar op! Het is nu dezelfde sluwe Somohardjo die in een politieke strijd verwikkeld is met de populaire en dynamische Raymond Sapoen, die opnieuw VHP en NPS (aangevuld met ABOP) als schoothondjes aan de lijn houdt, om zodoende zijn politieke agenda uit te kunnen voeren. Somohardjo heeft zijn oppositionele partners in zijn persoonlijke terugroep avontuur gebracht dat niet alleen tijdrovend en geldverslindend is, maar vooral politieke schade aan hen berokkent. Want denkt men dat de coalitie in De Nationale Assemblee onder aanvoering van fractieleider André Misiekaba zal toelaten dat het Instituut van het volk wordt kapotgeslagen om partijpolitieke belangen van een paar machtswellustelingen?

Wij denken niet dat de oppositie zo naïef is, maar u weet het maar nooit. Met de wet die gisterochtend in De Nationale Assemblee is aangenomen, is in elk geval een einde gebracht aan een reeks van rechtszaken die het parlementaire werk al een jaar ophouden.

Wij denken ook dat de wet de interne partij democratie zal bevorderen. Partijen zullen op een meer politiek volwassen manier moeten omgaan met hun naar voren geschoven volksvertegenwoordigers. Gisterochtend heeft Somohardjo al gedreigd om De Nationale Assemblee weer voor de rechter te dagen. Het is duidelijk dat er misbruik wordt gemaakt van het procesrecht. We weten niet wat nu de eis zal zijn. Ook weten we niet of hij opnieuw zijn partners zal kunnen pakken om achter zijn politieke agenda te gaan staan. Wat het ook mag worden, als het ons werk in de weg staat, zullen we ook daarop een gepast politiek antwoord formuleren.

Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van NDP

=======================================================================

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Ministeries op Curaçao hebben door acties minister Jardim meer financiële armslag voor beleid

Ministerie van Financiën hoeft niet voor alle uitgaven ministeries nog toestemming te geven


De ministeries hebben door maatregelen die minister José Jardim van Financiën heeft geïntroduceerd veel meer financiële ruimte gekregen om invulling te geven aan hun beleid. De schatting is dat in 80 procent van de gevallen geen vertraging meer optreedt voor de ministeries, nu zij in het nieuwe systeem meer ruimte hebben gekregen voor uitgaven zonder dat het ministerie van Financiën daar toestemming voor moet geven. Dat heeft verantwoordelijk minister José Jardim gisteren in een Statenvergadering verklaard, aldus vanochtend, 18 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

De bewindsman was bij de Staten om vragen van de Statenleden in het kader van de comptabiliteitswet te beantwoorden.

Jardim legde uit dat bij zijn aantreden de ministeries voor iedere uitgave boven nul cent toestemming van zijn ministerie nodig hadden. De minister introduceerde een systeem waarbij de ministeries voor bepaalde uitgaven niet langer vooraf toestemming van het departement nodig hebben, het zogeheten voorafgaand toezicht. De normen daarvoor zijn in de loop van de jaren aangepast.

Anno 2016 is het zogeheten voorafgaand toezicht van de minister zelf nodig voor uitgaven tussen 200.000 en 400.000 gulden. Een speciaal benoemde ambtenaar bij het ministerie van Financiën, de sectordirecteur financieel beleid en begrotingsbeheer, is namens Jardim bevoegd om voor de ministeries bedragen tot 200.000 gulden te fiatteren.

Leest u hier het volledig bericht. 

OM Curaçao heeft nog niet besloten om CBCS-president Tromp strafrechtelijk te vervolgen

Tromp na aankomst uit VS op Curaçao niet aangehouden, maar moet wel telefoon afstaan voor onderzoek


CBCS-president Emsley Tromp, tegen wie verdenkingen zijn van belastingfraude en witwassen in de privésfeer, is dinsdagavond teruggekeerd op Curaçao. Hij is vrij man, zit naar verluidt thuis en werkt mee aan het onderzoek. Vorige week, toen er een huiszoeking plaatsvond op zijn woonadres, was de topman van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in Washington in verband met een dienstreis. Daarna verbleef hij enkele dagen in Miami, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 18 augustus 2016. 

Bij aankomst dinsdagavond met een vlucht van American Airlines werd hij op luchthaven Hato opgewacht door functionarissen van het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Niet om hem aan te houden, zo meldt de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM), maar met het verzoek om zijn mobiele telefoon af te geven, waar Tromp ook mee instemde.

Bij huiszoeking is het gebruikelijk dat persoonlijke eigendommen als de privé- administratie en gegevensdragers zoals computers, laptops en mobiele telefoons in beslag worden genomen en meegenomen. Dat de smartphone alsnog is ingenomen, is daarom niet per se bijzonder na de inval een week geleden. Met toestemming van de rechter-commissaris worden gegevens gekopieerd en onderzocht.

OM-persvoorlichter Norman Serphos geeft aan dat in deze fase nog altijd sprake is van ‘een vooronderzoek’ en dat ‘nog niet is besloten tot strafvervolging’ van Tromp. Tot en met gisteren heeft er nog geen gesprek of gehoor plaatsgevonden tussen Tromp en de behandelend Officier van Justitie. Uit alles (wat tot nu toe bekend is) blijkt het OM specifiek te kijken naar de privépersoon Tromp, zijn lokaal gevestigde pensioenstichting E.T. Pensioenen en Asia Condominium, een LLC (limited liability company) waarin zijn appartement in Miami is ondergebracht.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.

Curaçao North Sea Jazz Festival heeft in 2017 weer gewoon haar gratis concert als opening

Kaartjes gaan wel op andere wijze worden uitgedeeld


'Het moet anders, de mensen staan nu te lang in de zon'


Ook volgend jaar is er weer het traditionele gratis concert als opening van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF). Dat zegt Gregory Elias van Fundashon Bon Intenshon in een interview met NoticiaCla (zie onderaan), zo schrijft vandaag, donderdag 18 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

De organisatie wil de kaartjes voor het gratis concert in de toekomst wel op een andere manier uitdelen en mogelijk ook op een andere dag. 'Hoe en wanneer precies weten we nog niet', zegt Percy Pinedo, woordvoerder van de stichting. 'Maar, het moet anders. De mensen staan nu te lang in de zon.'

In juli leek het er nog op dat Fundashon Bon Intenshon dit jaar voor het laatst een gratis concert zou organiseren. De stichting was volgens Pinedo teleurgesteld dat premier Ben Whiteman de oorzaak voor de matige opkomst voor de viering van Dag van de Vlag op 2 juli zocht in het uitdelen van de toegangskaarten voor het concert van Juan Luis Guerra en Kassav bij Sentro di Bario in Montaña.

In het interview met NoticiaCla uit Elias zich voorzichtiger. 'Het was niet de overheid, maar een medewerker die heeft gezegd dat we de kaartjes op een andere dag moeten uitdelen.' 

De stichting vindt het belangrijk om het jazzfestival te openen met een gratis concert. Elk jaar worden op het eiland 5.200 kaarten uitgedeeld. 'Het is vooral bedoeld voor mensen die zich geen entreekaartje kunnen veroorloven. Zij kunnen dan ook een avondje proeven van het evenement.' Elias roept mensen op zich te melden als zij een goed idee hebben voor het uitdelen van de kaartjes.Elias: Evaluando maneho pa concierto gratis CNSJ pa otro aña


Posted on 08/16/2016 9:58 pm AST | Updated on 08/17/2016 12:23 am AST


WILLEMSTAD - E concierto gratis di Curacao North Sea Jazz ta continua otro aña normal. "Loke ta cambia ta e proceso di duna carchi". E propietario di e festival na Corsou Gregory Elias recientemente a sinta cu Noticiacla.com pa un entrevista exclusivo na su oficina na Landhuis Joonchi y a confirma y clarifica e asunto.  NoticiaCla.com a puntr'e riba e confusion cu a surgi, y e rumor cu lo elimina e concierto gratis otro aña. Tur pa motibo di e 'bululu' cu a surgi cu e reparticion di carchi gratis.

KICO A SOSODE
E informacion cu tabata circula, ta papia di cu gobierno (di Corsou) lo tabata disgusta cu e fundacion Bon Intencion pasobra nan a tene e mainta di parti carchi pa e festival, riba e mesun mainta cu gobierno a tene e ceremonia protocolario relaciona cu dia di bandera di Corsou na BrionPlein. Como tal hopi hende lo a opta, segun gobierno, pa bay para den rij pa busca carchi pornada en bes di asisti na e evento di gobierno. Esey lo a pone cu e organisadornan di e festival lo a disgusta y bay asina leu di bisa cu nan lo cancela e concierto gratis (di diahuebs) otro aña completamente. 

E REALIDAD
Combersando cu Elias y su di dos persona encarga (e.o) cu e evento di e reparticion di carchi e dia ey, Sigmund Jansen, nan a clarifica cu no ta gobierno tabata esun cu tabata contra di e evento. "Mi ta kere un representante di gobierno (lo) a vocifera cu mester a busca un datum otro pa organisa reparticion di carchi pornada" Elias a bisa. "Kiermen, no ta gobierno di Corsou sino un representante". E ta un fout cu un hende a bisa algo, y Elias a prefera pa laga e cos muri. Ta mustra cu e dia ey tabatin por lo menos 10 pa 15 otro evento cu a tuma lugar na e momento ey. "E meneer cu a papia, a bisa cu nos a secuestra e dia di bandera" Elias a sigui bisa. Algo cu e ta desmenti completamente.  "Porta reparticion di carchi tin cu bay otro. E (anochi pornada) ta keda!. Pero e reparticion ta bay otro. Si tin hende cu tin un idea, e por bis'e, y nos ta purba cambi'e. Nos tin cu mira e organisacion di tur hende si nan tur por haci'e si" 

TRES AÑA TA PARTIENDO CARCHI GRATIS 
Jansen na su turno a mustra cu e organisacion tin tres aña ta repartiendo carchi pa e concierto gratis riba e mesun fecha cu ta 2 di juli. "Den pasado nunca nos a haya un que otro remarke. Anto banda di esey 90 dia antes di e dia nos a anuncia cu nos ta bay parti carchi dia 2 di juli. Dus si tabatin un otro critica, lo mester a bisa nos 60 of 30 dia prome, no un dia prome" Jansen a bisa. E ta mustra cu semper tur cos a bay bon. 

CORSOU A HAYA E MENSAHE 
E prome anochi, cu ta esun pornada ta netamente pa esnan cu no ta bay of no por bay e otro anochinan, pero cu toch por enjoy e festival y mira kico e ta come y bebe di dje. "Ta logico cu mas hende ta asistiendo aworaki na e otronan. Ora cu nan bay e diahuebs, nan ta haya mira con bon e ta organisa y (sinti) e dushi di e festival y nan ta cumpra un diabierna y diasabra", Jansen ta sigui bisa. Pero den mesun rosea, Elias ta sigura cu no ta e intencion pa gara hende asina pa bay e festival completo. "No ta bay pa esey si. Ta bay pa hendenan cu no por afford. Ta p'esey nos ta parti 5.200 carchi local pa hende no por afford" Elias ta bisa. E ta admiti cu no por midi esnan cu a haya carchi, si ta pasobra nan no por a afford e anochinan otro. Mes momento ta bisa si cu esnan cu cumpra un package di tur dos dia regular di concierto, ta haya un carchi pornada di diahuebs. "P'esey tin un maximo di 12 mil hende. Anto di e 12.000 hende, 50% por ta di afo tambe. Bo ta haya tres ticket , y bo ta paga pa dos. Elias a enfatisa cu no ta pasobra e concierto di diahuebs ta pornada, cu ta pone 'cualkier cos toca'. "Nos no ta buta un cos pornada pa tira un para!" Elias a finalisa bisando. 

OM Curaçao gaat niet over tot vervolging oud-directeur Taams Kliniek

OM: Met terugbetaling verduisterd geld via civiele zaak is voldoende recht gedaan


Het Openbaar Ministerie (OM) ziet geen aanleiding om Ninette van den Berg, oud-directeur van de voormalige Taams Kliniek, strafrechtelijk te vervolgen voor verduistering van geld. Dat bevestigt Norman Serphos, woordvoerder van het OM, vanochtend, donderdag 18 augustus 2016, in het Antilliaans Dagblad.

In een brief die vorige week naar advocaat Arnold Huizing is gestuurd, verwijst de Hoofdofficier van Justitie naar de civiele zaak waarin de rechter in november 2015 al besliste dat Van den Berg aan Taams 899.000 gulden moet terugbetalen. Het OM meent dat daarmee voldoende recht is gedaan in de zaak. Rechter Van Schendel liet destijds zwaar meewegen, dat volgens de accountant van de kliniek de drie directeuren (Van den Berg, Earl Esseboom en Arthur Liqui Lung) afspraken hadden gemaakt over het salaris: 36.000 gulden per maand voor Van den Berg en Esseboom, de helft voor de parttime werkende Liqui Lung. Maar, Van den Berg keerde zichzelf, via verschillende bankrekeningen, een gemiddeld maandbedrag van ruim 75.000 gulden uit.

In reactie op de uitspraak van de civiele rechter zei advocaat Arnold Huizing toen nog te hopen dat het OM aanleiding zou zien tot strafrechtelijke vervolging. Maar, dat blijkt dus niet het geval.

'Het OM ziet niets strafrechtelijks in het handelen van Van den Berg', zegt Serphos. 'Zij was bevoegd om geldbedragen over te maken.' Het Openbaar Ministerie is van mening, dat ‘in een conflict als dit terughoudendheid past’ voor wat betreft het gebruikmaken van strafrechtelijke bevoegdheden.

De verdediging van Taams kan nu nog een beroep doen op de zogenoemde artikel 15- procedure en in een klaagschrift aangeven waarom wel moet worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van Van den Berg. De zaak wordt dan voorgelegd aan drie rechters die toetsen of vervolging haalbaar en opportuun is. Is dat het geval, dan moet het OM haar alsnog vervolgen, bewijs verzamelen en de zaak voor de rechter brengen.

De Taams Kliniek werd op 1 juli 2015 failliet verklaard. Gebouwen en terrein zijn nu in gebruik en eigendom van het Advent Hospital. Advocaat Arnold Huizing was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.

Actievoerders Kòrsou Fuerte i Outónomo willen 'schoon referendum' over Consensusrijkswetten

Groep demonstranten in optocht van Brionplein naar Tula-monument


Zo'n tweehonderd actievoerders van Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) liepen gisteren in de namiddag vanaf het Brionplein naar het Tula-monument. De groep wil dat de bevolking zich opnieuw uitspreekt over de Consensusrijkswetten, als ‘daadwerkelijke evaluatie’ in plaats van de in 2015 gehouden enquête onder een selecte groep deskundigen. 

Tijdens de, volgens het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 18 augustus 2016, gemoedelijke protestactie waren ook MFK-leider Gerrit Schotte en Statenlid Gilmar Pisas en politiek leider van PAS, Charles Cooper, aanwezig.

Ondanks de ferme taal die de in het wit geklede actievoerders met opschrift ‘referendum limpi’ (schoon referendum) gebruikten, bleven de gemoederen rustig.

Volgens diverse actievoerders is er niemand die helemaal los wil van Nederland, maar zijn de Consensusrijkswetten de Curaçaose bevolking ‘op slinkse wijze opgelegd’ en moeten ze worden teruggedraaid. Volgens een van de oprichters van KFO, Chester Peterson, is Curaçao het enige land ter wereld dat de zelfbeschikking heeft weggegeven in ruil voor een zak geld.

'Bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is zeventig procent van de deviezen van ons, maar we mogen er niet over besluiten of zelfs onze eigen bankdirecteur kiezen. Wij willen dat een Centrale Bank functioneert zoals het hoort te functioneren.'

Gaat u naar hier om het complete bericht te kunnen lezen.

Assembleelid Linga uit Sipaliwini wil via commissie toezicht op prijsopdrijving producten binnenland

'Controle door ministerie van HI in binnenland op prijsopdrijving producten amper merkbaar'

Alleen een brandstofcommissie is niet voldoende om prijzen overige producten te controleren


Het NDP-Assembleelid Erwin Linga uit Sipaliwini pleit voor een speciale commissie om erop toe te zien, dat er geen prijsopdrijving plaatsvindt bij de verkoop van basislevensbehoeften in het binnenland. Hij zegt dat de controle vanuit het ministerie van Handel en Industrie (HI) op prijsopdrijving in het binnenland haast niet merkbaar is. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 augustus 2016.

De commissie waarop de politicus doelt zou moeten werken volgens het model van de 'brandstofcommissie' van het ministerie van Regionale Ontwikkeling om in het verre binnenland verkooppunten op te zetten, waar brandstof tegen een redelijke prijs zal worden verkocht. Nu worden woekerprijzen gevraagd. De commissie die sinds maart bestaat, is overigens nog niet met haar werkzaamheden begonnen. De brandstofcommissie heeft geen winstoogmerk, maar een maatschappelijke functie. Ze zal er hoofdzakelijk voor zorgen dat de brandstofprijs bij de verkooppunten niet veel afwijkt van de normale pompprijs.

De kapiteins Dennie Jeroe van Pokigron en Johan Djanie van Drietabbetje noemden eerder prijzen van tussen Srd 9 en 10 per liter, dus veel hoger dan in Paramaribo.

Linga onderstreept de noodzaak voor de brandstofcommissie, maar benadrukt dat niet alleen brandstofprijzen worden opgedreven.

Zowel parlementariërs van de oppositie als coalitie die het binnenland vertegenwoordigen, hebben gewezen op de invloed van de verslechterde economie voor inwoners van het achterland. Ronnie Brunswijk (ABOP) heeft recent nog vragen hierover gesteld aan de minister van Financiën.

Linga vindt het begrijpelijk, indien producten in verre gebieden duurder dan tegen de normale prijs worden verkocht, maar de mensen mogen niet benadeeld worden. Als het aan hem ligt neemt de brandstofcommissie het ook op zich om levensmiddelen tegen een 'normale' prijs te verkopen.

Merknaam Sranan Biri blijft misschien bestaan

De Surinaamse Brouwerij nam brouwer Sranan Biri en haar merknaam over


Brouwer Sranan Biri is per 1 juli gesloten, maar de merknaam zal mogelijk blijven bestaan. De Surinaamse Brouwerij, producent van Parbo Bier, nam in juli niet alleen de productiefaciliteit over, maar ook de merknaam Sranan Biri. Directeur Ed Weggemans sluit niet uit dat deze naam op termijn wordt gebruikt door de nieuwe eigenaar. 

'Wij meten regelmatig de bekendheid van merknamen en het blijkt dat de vorige eigenaar behoorlijk wat werk heeft verricht en ook resultaat heeft geboekt.' Sranan Biri blijkt aardig bekend te zijn als merknaam. Op grond daarvan wordt gebruik hiervan niet uitgesloten.

Parbo en Sranan Biri waren sinds de start van de productie van Sranan Biri in oktober 2014 met elkaar in juridische processen verwikkeld over de merknaam, omdat beide meenden aanspraak te maken op de naam Sranan Biri. Nu is afgesproken de processen stop te zetten.

Op een vraag ontkent Weggemans niet dat de overname van Sranan Biri ook te maken heeft met de concurrentiepositie van Parbo en Heineken in Suriname. 'Maar, de vroegere eigenaar had de faciliteit ook aan anderen aangeboden', zegt Weggemans om aan te geven, dat Parbo niet in een geprivilegieerde positie zat bij de koop.

Hij zegt dat de hal gebruikt zal worden voor opslag en distributie van de producten van de Surinaamse Brouwerij. De huidige productiefaciliteit van de Surinaamse Brouwerij voldoet en heeft voldoende capaciteit om de productie te verhogen. Daarvoor zijn de machines van Sranan Biri niet nodig.

Directeur Surishopping Jhauw daagt Staat voor gerecht in poging verhoogde douanekoers terug te draaien

'Verhoging douanekoers is als een dief in de nacht doorgevoerd'

Jhauw teleurgesteld in ondernemers die zwijgen, hun stem niet laten horen...


Detailhandelaar en importeur Ramsoender Jhauw wil via een rechtszaak de Staat Suriname dwingen om de verhoogde douanekoers terug te draaien en vervolgens gefaseerd in te voeren. Dat kondigde hij gisteren aan tijdens een door hem belegde persconferentie, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 18 augustus 2016. 

Jhauw, directeur van winkelbedrijf Surishopping, zegt dat de verhoging als een dief in de nacht is doorgevoerd. Zijn onderneming werd dinsdag bij de inklaring van goederen geconfronteerd met de gewijzigde koers van Srd 7,28.

Wat hem tegen de borst stuit is, dat de aangepaste koers ook wordt gehanteerd voor goederen die al in de haven liggen. 'Dit is zeer onrechtvaardig en tegen alle normen, waarden en businessethiek in.'

De verklaring van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, dat enkele importeurs alleen maar rijker werden door de eerder gehanteerde douanekoers van Srd 4,04, mag volgens hem niet ertoe leiden dat anderen de dupe worden van een maatregel daarop. 'Dan moet hij die enkele importeurs aanpakken.'

De zakenman zei het overigens te betreuren, dat andere ondernemers of hun vertegenwoordigers hun stem niet laten horen. Hij concludeert hieruit, dat zij kennelijk de maatregel accepteren.

De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Bryan Renten, wil niet reageren op uitspraken van Jhauw. De VSB blijft erbij dat ze onaangenaam verrast is met de maatregel, ondanks dat ze deze wel had zien aankomen. Het gaat haar in deze vooral om de abrupte invoering. 'We waren hier niet op voorbereid.'

Renten zegt verder, dat rekening gehouden moet worden met het feit dat ondernemers hun planning hebben gemaakt op basis van de koers van Srd 4,04. Nu deze bijna verdubbeld is, verwacht hij een enorm gevolg voor de branche. Renten kan niet beoordelen of een juridisch proces tegen de Staat om de maatregel terug te laten draaien, haalbaar is.

Assemblee behandelt 19 augustus suppletoire begroting voor 2016

Begrotingen ministeries aangepast vanwege op hol geslagen wisselkoers
De suppletoire begroting van 2016 wordt morgen vanaf half elf 's morgens in behandeling genomen door De Nationale Assemblee. Volgende week wordt de behandeling van de suppletoire begroting voortgezet, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 18 augustus 2016.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal nieuwe cijfers moeten presenteren aan De Nationale Assemblee. De bedragen die opgenomen waren voor diverse posten zijn achterhaald. De douanekoers van Srd 4,04 is losgelaten en gelijkgesteld met de marktconforme wisselkoers die de Centrale Bank van Suriname hanteert. Ook de brandstofprijs is sinds de indiening in juli verhoogd.

In de suppletoire begroting zijn diverse posten opgebracht voor de koers van Srd 4,04 voor een Amerikaanse dollar. Deze koers is dus losgelaten.

Hoefdraad gaf eerder in De Nationale Assemblee aan, dat er nota's van wijziging zouden komen om zaken aan te passen.

Er is door het parlement ook gevraagd naar actuele cijfers over onder andere de staatsschuld. Tot gisteren waren die cijfers echter nog niet beschikbaar gesteld aan de Assembleeleden.

Waarnemend districtscommissaris van Para zou in kwestie opvolging granman Belfon Aboikoni een groep voortrekken

Jurel: 'Ik weet eerlijk niet wat ik met deze aantijgingen moet doen'


De districtscommissaris van Boven Suriname en waarnemend districtscommissaris van Para, Armand Jurel, zegt vandaag, donderdag 18 augustus 2016, in het Dagblad Suriname, dat hij geen reden heeft om een bepaalde groep burgers voor te trekken. Hij wordt wel hiervan beschuldigd inzake de gang van zaken rond het aanstellen van een granman als opvolger van de ingeslapen granman Belfon Aboikoni. 

'Ik lees vaker zaken in de pers waar ik bij mezelf denk waarover heeft men het precies. Ik weet eerlijk niet wat ik met deze aantijgingen moet doen', zegt Jurel. Hij stelt niet eens te weten waarop de beschuldigingen slaan. 'Ik zou niet weten voor wie ik partijdigheid aan de dag moet leggen.'

De districtscommissaris wil verder niet uitweiden over deze zaak en stelt dat alles wat de mensen hebben gezegd voor hun rekening is.

Er was tijdens een ontmoeying met vertegenwoordigers van de media met betrekking tot het vervolgtraject na de ‘Liba Wiwi’ aangegeven, dat de Lo-oudsten van de Matjaws ervan overtuigd zijn dat de districtscommissaris de groep van Albert Aboikoni, die zichzelf tot granman heeft benoemd, voortrekt. Jurel, die als voorzitter van een commissie is ingesteld, moest zorgen dat zaken goed verliepen ten aanzien van de ‘Puu Blaka’ en dat er rust heerste in het gebied te Asidonhopo. Echter vinden de Lo-oudsten, volgens woordvoerder Heijnes Landveld, dat hij op verschillende gelegenheden zaken ten voordele van Albert Aboikoni heeft afgehandeld.

De groep heeft ook diverse keren gevraagd dat men stopt met het zoeken naar een granman en dat er weer rust komt in het gebied.

Volgens de districtscommissaris is er een commissie ingesteld om ervoor te zorgen dat de situatie met betrekking tot de ‘Puu Blaka’ betreffende het overlijden van granman Aboikoni, in orde wordt gemaakt en op een correcte manier verloopt. De commissie was niet ingesteld om een granman te kiezen. 'Er zou autorisatie verleend moeten worden door het ministerie van Financiën, omdat het allemaal geld kost.'

Het proces van Puu Blaka is achter de rug, terwijl het geld nog niet vrijgekomen was. 'Dat betekent dat het voor ons ophoudt', aldus Jurel.

Oud-profvoetballer Ruud Gullit in Suriname

Gullit is gast van straatkunstproject 'Take It 2 The Street'


Voormalig Nederlands profvoetballer Ruud Gullit (Bron foto: Twitter) is deze week is Suriname. Hij is de speciale gast op het main event van het straatkunstproject ‘Take It 2 The Street’, zaterdag 20 augustus op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Dit meldt Waterkant.net vandaag, donderdag 18 augustus 2016.

'Take It 2 The Street' is een initiatief van de Nederlandse ambassade in Suriname, de Surinaamse Zaalvoetbalbond en de bekende straatvoetballer Furgill Plet.

Gullit gaat clinics verzorgen aan jonge voetballers. Het doel van het project is om jongeren meer te laten bewegen in hun eigen omgeving en hen door middel van sport en cultuur dichter bij elkaar te brengen.

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is een partner van 'Take It 2 The Street. Eerder was ook Aron Winter aan het project gekoppeld.

Show Dr. Sakis gaat door nu organisatie boete heeft betaald en affiches in stad gaat verwijderen

'Promotie voor show is uitbesteed en daardoor is miscommunicatie ontstaan'

Er gaan zuilen komen waarop showorganisatoren tegen geringe vergoeding affiches mogen plakken


De organisatie van de show van Dr. Sakis en de districtscommissarissen van Paramaribo, Jerry Miranda (Noordoost) en Mike Nerkust (Zuidwest(, hebben een onderhoud gehad over het illegaal plakken van posters in de binnenstad. Miranda zegt vanochtend, donderdag 18 augustus 2016, op Starnieuws dat de organisatie een boete heeft betaald en alle posters zal verwijderen. Op grond hiervan heeft hij er geen bezwaar tegen, dat zijn collega Nerkust de vergunning voor de show op 27 augustus alsnog verstrekt. 

De organisatie zegt, dat er een overeenkomst is bereikt met de districtscommissarissen en dat alle posters verwijderd worden uit de binnenstad. Volgens de organisatie was de promotie voor de show uitbesteed waardoor er miscommunicatie zou zijn ontstaan. Tijdens het gesprek met de districtscommissarissen zijn voorstellen besproken over promotie.

Miranda zegt, dat er voor zuilen gezorgd zal worden waar organisatoren van shows tegen een kleine vergoeding posters mogen plakken. Een eerste zuil zal worden opgezet aan de Waterkant.

Miranda zegt verder, dat het belangrijk is dat de boete is betaald en alles opgeruimd zal worden. De organisatie heeft veel onkosten gemaakt om de show te organiseren. Er zal met alle showorganisaties gesproken worden over hoe zij gebruik kunnen maken van zuilen en mogelijkheden om banners op te hangen. Organisaties gaan een borgsom moeten voldoen als middel om te voorkomen dat na een show het promotiemateriaal niet wordt opgeruimd.

Rechtszaak tegen Assembleevoorzitter, Sapoen en Chitan uitgesteld tot 25 augustus

Advocate gedaagden: 'Situatie is na aanname nieuwe Terugroepwet compleet veranderd'


De Kort Gedingrechter heeft de zaak tegen Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan uitgesteld tot 25 augustus op verzoek van de advocate van de gedaagden, Nailah van Dijk. De zaak zou vandaag, donderdag 18 augustus 2016, dienen, zo bericht Starnieuws.

De advocaat van de VHP, Pertjajah Luhur en NPS vroeg de rechter om door te gaan met de zaak en deze niet voor de tweede keer uit te stellen. Van Dijk had al gevraagd om de zaak uit te stellen, maar na de aanname van de wet 'Beëindiging lidmaatschap van De Nationale Assemblee' gisterochtend, is de situatie volgens haar compleet veranderd.

De ontwerpwet is ingrijpend veranderd en daardoor zou meer tijd nodig zijn om de conclusie van dupliek te formuleren.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de rechter het uitstel heeft toegekend. Hiermee is zij voorbij gegaan aan het verzoek van advocaat Gerold Sewcharan. Tijdens de behandeling van de ontwerpwet in De Nationale Assemblee voerde de oppositie aan, dat de wet  nu met zoveel haast is behandeld en aangenomen, omdat deze rechtszaak dient. Door deze wet komen alle vonnissen die tot nu toe geveld zijn en nog geen 'gezag van gewijsde' hebben gekregen, te vervallen.

Het is de vraag hoe de rechterlijke macht zal reageren indien de wet door afkondiging van kracht zal zijn, zo schrijft Starnieuws.

DA'91: 'We hebben een parlementaire dictatuur'

Misbruik van parlementaire macht is een misdaad tegen alle burgers


We hebben een parlementaire dictatuur en laat niemand ons volk anders wijs maken! Met het doordrukken van een wet om kwart over vier in de ochtend om de rechterlijke uitspraak tegen Sapoen en Chitan tegen te gaan, heeft de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) samen met haar volksvertegenwoordigers die voor gestemd hebben bewezen, dat wij een parlementaire dictatuur hebben in ons land. 

Deze zelfde DNA-voorzitter heeft bij haar aantreden lezingen gehouden voor de Democratiemaand georganiseerd door Stichting Projekta, waarbij zij duidelijk uitleg gaf hoe een democratisch parlement functioneert! U kunt het allemaal nog terugvinden bij deze organisatie die nimmer haar historisch materiaal kwijtraakt of vernietigt.

En nu, zoals een dievenbende in het holst van de nacht of wanneer de kippen nog op stok zijn en alle brave burgers slapen, hebben zij onze democratie gestolen en de macht die hun toevertrouwd is door het volk, misbruikt. Misbruik van parlementaire macht is een misdaad tegen alle burgers. De veiligheid van elke Surinaamse burger is aangetast, wanneer rechterlijke vonnissen genegeerd kunnen worden door willekeurige wetgeving van DNA. Hebben wij daarvoor volksvertegenwoordigers gekozen? Zijn onze volksvertegenwoordigers alleen daar om zichzelf te beschermen en de rest van ons zonder rechten te laten leven?

Het is al zichtbaar in onze samenleving, dat mensen vinden dat zij het recht in eigen hand mogen nemen. Het kwaad dat de meerderheid van de gekozen DNA-leden onze kinderen aandoet door hun basis rechten te ontnemen, is niet te voorzien. Wij zullen als burgers met rechtgeaarde middelen hier tegen blijven protesteren, omdat we weten dat wij als burgers gekozen hebben voor een functionerende rechtsstaat en democratie en niet voor een dictatuur in welke vorm dan ook!

DA’91 zal niet rusten in de strijd samen met alle burgers voor de terugkeer van de democratie en instandhouding van de rechtsstaat. Burgers sta op, sluit u aan en laat uw stem luid en duidelijk horen!

Churandy Martina plaatst zich in Rio voor olympische finale 200 meter

Martina met een tijd van 20,10 naar finale


Churandy Martina is er gisteravond, woensdag 17 augustus 2016, voor de derde keer op rij in geslaagd zich te plaatsen voor de olympische finale op de 200 meter. De 32-jarige Nederlander, met roots op Curaçao, liep in de halve finale in Estadio Olimpico in Rio de Janeiro de tweede tijd in zijn heat: 20,10. Dit bericht de Nederlandse nieuwswebsite nu.nl.

Zaterdag presteerde Martina nog teleurstellend op de 100 meter. Hij werd op die afstand in de series uitgeschakeld.

In 2012 (Londen) en 2008 (Peking) wist Martina de finale te halen op beide sprintafstanden. Acht jaar geleden finishte hij zelfs als tweede op de 200 meter, maar werd hij vervolgens gediskwalificeerd omdat hij buiten zijn baan stapte.

De tijd van Martina was de achtste tijd in de halve finale. Usain Bolt, die jaagt op zijn achtste olympische titel, was de snelste in 19,78. Dat is de op twee na snelste tijd dit jaar op de 200 meter.

Verrassend genoeg vlogen Yohan Blake en Justin Gatlin eruit. Gatlin eindigde op de 100 meter nog als tweede achter Usain Bolt, maar kwam tekort: 20,13.