vrijdag 19 augustus 2016

Wied wordt van bermen langs Oost-Westverbinding in district Marowijne verwijderd

Op sommige plaatsen staat het onkruid meer dan een meter hoog met alle risico's van dien


De bermen langs de Oost-Westverbinding in het district Marowijne worden sinds gisteren ontdaan van hoog wied ofwel onkruid. Zwerfvuil in de bermen wordt ook meteen verwijderd en het verkeersmeubilair wordt hersteld. 'Deze facelift wordt ondersteund door het commissariaat Para met de inzet van hun taludmaaier en veldwerkers van de dienst Openbaar Groen', aldus districtssecretaris Freddy Danïel in een vandaag, vrijdag 19 augustus 2016, uitgebracht persbericht van het Burger Informatie Centrum (BIC) Marowijne. 

Volgens Danïel wenst waarnemend districtscommissaris Jerry Miranda (Paramaribo-Noordoost) bij te dragen aan de veiligheid van weggebruikers en de verfraaiing van het district. Op bepaalde bermgedeelten stond de begroeiing hoger dan een meter, wat het overzicht van de weggebruiker belemmert en verkeersmeubilair overwoekerd (zie foto's - Bron: BIC Marowijne).

De bermen aan weerszijden van Oost-West verbinding vanaf de grens met Commewijne tot Albina worden in hun totale lengte schoongemaakt en onderhouden. Volgens Danïel zijn deze werkzaamheden onderdeel van het totale milieubeleid in het district.

Het ressort Albina wordt dagelijks ontdaan van zwerfvuil. Op Moengo is het commissariaat gestart met het ophalen van alle loostrenzen en de reguliere vuilophaal van huisvuil is genormaliseerd in de meeste bestuursressorten.

Huize Ashiana verblijd met twee mooie donaties

De Chinese Youth Foundation doneert voor Srd 25.000 aan levensmiddelen

Ashiana ontvangt van winkelbedrijf Kirpalan Srd 10.000 voor tuinbouwproject tehuis


Huize Ashiana is gisteren verblijd met twee donaties. De Surinaamse Chinese Youth Federation heeft diverse levensmiddelen gedoneerd ter waarde van Srd 25.000. De donatie bestond uit producten als bruine bonen, water, blom, doperwten, uien, aardappel, maggiblokjes, thee, tandpasta en toiletpapier. Het winkelbedrijf Kirpalani NV doneerde een geldbedrag groot Srd 10.000, bestemd ter ondersteuning van het tuinbouwproject van het tehuis, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 19 augustus 2016.

Directeur Osei Jabini zegt, dat op verzoek van de bewoners men zelf is gestart met het tuinbouwproject. 'Wanneer men oud is geworden, houdt men er veelal van om bezig te zijn met planten en we hebben daardoor gemeend een klein landbouwproject te starten. We hebben een stuk grond achter het complex.'

De leiding had vernomen dat Kirpalani 80 jaar werd en heeft haar benaderd met het verzoek. 'Een voordeel van het zelf planten is, dat we in onze eigen behoefte kunnen voorzien en daarnaast blijven de bewoners ook fit doordat ze wat lichamelijke beweging krijgen. Voor de instelling is het een voordeel, omdat je ook zelf over je eigen groente en fruit kan beschikken.' Er zijn ongeveer 280 inwoners in Huize Ashiana waarvan er 30 tot 35 deelnemen aan dit project. Het gaat om bewoners wiens fysieke gesteldheid nog goed is. Zij zullen landbouwactiviteiten uitvoeren.

'We zullen in september beginnen, omdat we de infrastructuur nog in orde moeten maken. We moeten onder andere plantenkassen maken en zwarte aarde kopen om te bemesten. De bewoners zijn echter al bezig met voorbereidingen en hebben al plantjes gemaakt die zij zullen overplanten', aldus Jabini.

Volgens een vertegenwoordiger van Kirpalani is men bijzonder trots dat Ashiana zo’n project start. 'We doen dit graag, omdat we weten dat het zijn voordelen zal hebben. We hebben met veel bewondering naar de planten gekeken en hoe zaken hier worden aangepakt ten aanzien van de gebouwen en het terrein. We hopen en zien graag dat er meer kan gebeuren in Huize Ashiana en dat nog meer in de samenleving bereid zijn om Ashiana te ondersteunen.'

Inhoudelijke behandeling strafzaak Maximus op Curaçao laat nog op zich wachten

Zaak Maximus is zaak tegen intellectuele daders achter moord op politicus Wiels


Regiezitting aangehouden tot 7 september


De inhoudelijke behandeling van de zaak Maximus tegen de intellectuele daders achter de moord op parlementariër Helmin Wiels op 5 mei 2013 bij Marie Pampoen, laat nog even op zich wachten, zo schrijft de Amigoe vanmiddag, vrijdag 19 augustus 2016. Rechter Maria Paulides heeft vanochtend tijdens de regiezitting tegen één van de verdachten, Burney ‘Nini’ Fonseca, 7 september geprikt voor de volgende regiezitting. Dan wordt mogelijk de datum voor de inhoudelijke behandeling bekend en komt dus dan ook duidelijkheid over alle intellectuele daders achter deze moord. 

Loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos wordt als één van die daders genoemd. Dat heeft zaaksofficier Gert Rip vanochtend herhaald. Hij heeft zijn naam al in augustus 2014 genoemd, net als die van zijn halfbroer en tevens oud MFK-minister, George Jamaloodin, die voor de moord zouden hebben betaald. Jamaloodin werd vandaag niet genoemd.

Volgens Rip was Fonseca de schakel tussen de intellectuele en de uitvoerende daders (zaak Magnus). Dat blijkt uit meldingen van de Criminele Inlichtingendienst en uit diverse getuigenverklaringen. Hij herhaalde vandaag de naam van één van de getuigen, namelijk Michael Leesly (bekende van de politie uit Koraal Specht) die eerder betrokken was bij het in brand steken van een boot van Luigi ‘Pretu’ Florentina, hoofdverdachte in de moordzaak, die in september 2013 in zijn politiecel te Barber zelfmoord zou hebben gepleegd. Velen geloven het zelfmoordverhaal niet, maar uit onderzoek blijkt, dat de man door verstikking om het leven is gekomen, meldde het OM eerder.

Leesly werd eerder ook opgepakt met de tenlastelegging ‘poging tot afpersing van de opdrachtgever van de moord op Wiels’. Leesly gaf Dos Santos aan en noemde ook Fonseca als één van de betrokkenen. De regiezitting van vanochtend werd eerder buiten de rechtszaal verplaatst. Het zou op 10 juni gehouden worden, maar moest om organisatorische redenen worden verzet.

Fonseca zit nog voor zijn eigen veiligheid in Nederland. Dit heeft geen direct verband met de moord op Wiels zelf, maar met de drugszaak Rizinia, die een voortvloeisel is uit de zaak Magnus. Hij volgde vanochtend de zitting via videoconferentie en zal dat ook op 7 september op die manier doen.

Leest u hier het gehele artikel.

Driekwart van winkeliers op Curaçao houdt zich niet aan fiscale regels

Zes ondernemingen moesten op last BAB deuren een week sluiten

Minister van Financiën Jardim doet beroep op burgers om bij aankopen kassabon te controleren


Driekwart van de winkeliers op Curaçao houdt zich niet aan de fiscale regels. Dat blijkt uit de controles die Stichting Belastingaccountantsbureau (BAB) onlangs heeft gehouden. Overtredingen die de controleurs zijn tegengekomen zijn onder andere het ontbreken van het zegel van het fiscaal kasregistratiesysteem en het geven van de kassabon aan de klant. Dat zei minister van Financiën José Jardim gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 19 augustus 2016.

Tijdens de eerste twee weken van de controles is BAB bij 259 ondernemingen langs geweest. Van de 259 bedrijven hielden 195 zich niet aan de regels. In de eerste week werden er 161 zaken gecontroleerd. Daarvan hielden 138 bedrijven zich niet aan de regels. Dat komt neer op 86 procent. In de tweede week werden er 98 bedrijven gecontroleerd. Van die bedrijven waren 57 in overtreding. In totaal moesten zes ondernemingen hun deuren op last van BAB voor een week sluiten.

 De controles werden uitgevoerd in het kader van de onlangs aangepaste wetgeving voor kasregistratie. BAB heeft meer instrumenten in handen gekregen om ondernemers te sluiten die zich niet aan de regels houden. Daarvoor heeft de stichting extra middelen gekregen voor het tijdelijk aantrekken van extra personeel bij BAB. Zij gingen de straten op voor de controles. Met de controles wil het ministerie van Financiën toezien op de tax compliance van bedrijven.

Jardim deed tijdens de persconferentie een beroep op de bevolking om bij alle aankopen de kassabon te controleren.

De Belastingdienst schat dat een groep kasregistratieplichtigen voor miljoenen guldens per jaar belasting ontduikt. Bij minimarkten en toko’s alleen al schat Sherwin Casper, directeur van BAB, dat de landskas 10 miljoen gulden per jaar misloopt. In de meeste gevallen is de omzetbelasting wel aan de consument in rekening gebracht, maar wordt deze niet afgedragen aan de Belastingdienst.

Een bon moet minimaal voldoen aan de volgende wettelijke eisen: 
de datum en het tijdstip waarop de kassabon is uitgereikt,
de naam of handelsnaam,
het adres en het Crib-nummer van de administratieplichtige die de levering of de dienst verricht,
een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of verrichte diensten,
de hoeveelheid van de geleverde goederen of de omvang van de verrichte diensten,
het toegepaste omzetbelastingtarief of indien een vrijstelling van omzetbelasting van toepassing is, enige vermelding daarvan en
het omzetbelastingbedrag dat ter zake van de leveringen of diensten verschuldigd is geworden.

Minister Van Dijk-Silos ontkent principeakkoord te hebben getekend met oud-bondsvoorzitter Ramjiawan

Ramjiawan: 'Met principeakkoord bedoelde ik een aparte status van politieambtenaren'


De minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos, zei tijdens een bespreking met het nieuwe bestuur van de Politiebond onder leiding van Raoul Hellings, dat er geen principeakkoord is gesloten met het toenmalig bondsbestuur onder leiding van Robby Ramjiawan. Zij blijft erbij, dat er voorstellen waren aangedragen namens de voorzitter, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 19 augustus 2016. 

Volgens Ramjiawan had de minister drie dagen voor de bestuursverkiezingen bericht, dat de politie apart zal worden bezoldigd. Dit zou volgens de toenmalige bondsvoorzitter bij wet worden geregeld. Het ging om een zogenaamd principeakkoord waarover verder onderhandeld zou worden, aldus Ramjiawan tijdens een spoed persconferentie vrijdag 15 juli. Ook merkte hij op, dat deze wens al jaren leeft bij het Korps Politie Suriname.

Volgens de woordvoerder van de politiebond, Revelino Eijk, heeft de minister bij de bespreking duidelijk aangegeven,dat zij niet weet van waar men met het akkoord komt ten aanzien van betere betaling en loskoppeling van FISO (Functie Informatiesysteem Overheid) en dat het Korps Politie Suriname een aparte bezoldiging zal krijgen.

Ramjiawan beweert nu, dat hij met principeakkoord bedoelde een ‘aparte status van politieambtenaren’. Daar is de minister mee akkoord gegaan. De minister ging akkoord met het voorstel om het Korps Politie Suriname bij wet apart te bezoldigden. Dit had de minister zelf geopperd bij een samenkomst in het politieopleidingscentrum.

Uitgaven regering toch enorm toegenomen, ondanks toezeggingen dat mes erin zou worden gezet

Suppletoire begroting toont stijging operationele kosten 17 ministeries met 5%

Begroting beleidsprogramma's stijgt met 39% naar Srd 4.5 miljard


Ondanks het feit dat de regering meerdere malen benadrukt heeft flink het mes in de uitgaven te hebben gezet, blijkt uit de ingediende suppletoire begrotingen over het dienstjaar 2016 dat deze toch enorm zijn toegenomen. Uit de ingediende begroting in De Nationale Assemblee (DNA) blijkt, dat in vergelijking met de oorspronkelijke begroting de operationele kosten van de 17 ministeries van een totaal bedrag van Srd 2.38 miljard met 5% is verhoogd naar Srd 2.5 miljard, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 19 augustus 2016. 

Voor beleidsprogramma’s is de begroting van Srd 3.2 miljard met 39% opgetrokken naar Srd 4.5 miljard, terwijl aan de middelenzijde het oorspronkelijk bedrag van Srd 5.1 miljard met 25% opgetrokken is naar Srd 6.4 miljard.

De suppletoire begroting van 2016 wordt vandaag behandeld door het parlement. VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie van het ministerie van Financiën, zegt in een reactie, dat de regering wederom haar belofte van bezuinigen niet heeft waargemaakt, terwijl een ieder onder de veronderstelling was dat dit wel zou gebeuren.

Opmerkelijk volgens de politicus is dat deze bedragen op basis van de oude Amerikaanse dollar wisselkoers van Srd 4.04 zijn opgebracht. Ook de brandstofprijs is sinds de indiening in juli verhoogd. Door het loslaten van de wissel- en douanekoersen zullen deze volgens hem middels een nota van wijziging op basis van de huidige koersen worden aangepast.

Vaststaat, dat de bovenvermelde bedragen door de wijziging ongeveer verdubbeld zullen worden. De toename van het bedrag aan de middelenzijde naar Srd 6.4 miljard toont volgens de VHP’er duidelijk aan, dat de regering menens is meer te gaan lenen.

Er is ook gevraagd naar actuele cijfers over onder andere de inkomsten en de staatsschuld. Deze cijfers zouden voor de begrotingsbehandeling worden opgestuurd. Tot gisteren waren de cijfers echter nog niet beschikbaar gesteld aan de Assembleeleden.

Belfort (ABOP) had toch liever voor Mathoera (VHP) gekozen als Assembleevoorzitster...

'Geerlings-Simons is erg kwaadaardig bezig, ze hoort daar gewoon niet thuis, ik heb mij lelijk vergist'

'Zij heeft de democratie om zeep geholpen en de dictatuur in de DNA geïntroduceerd'


Assembleelid Edward Belfort (ABOP) heeft er spijt van, dat hij bij de verkiezingen voor het voorzitterschap van De Nationale Assemblee (DNA) contra de partijdiscipline in toch zijn stem op Jennifer Geerlings-Simons, NDP, heeft uitgebracht en niet op Krishna Mathoera van de VHP.

'Ik keek vroeger constant op naar haar en dacht dat zij een goede vrouw was. Een vrouw die wist hoe het hoort in de DNA. Vandaar, dat ik contra de partijdiscipline vorig jaar op haar heb gestemd. Los van de emoties dacht ik best wel dat zij beter was dan Mathoera. Die persoon is erg kwaadaardig bezig in de DNA, ze hoort daar gewoon niet thuis. Ik heb mij lelijk vergist', zegt Belfort vandaag, vrijdag 19 augustus 2016, in het Dagblad Suriname.

De politicus adviseert de Assembleevoorzitster om zelf in de spiegel te kijken en haarzelf te adviseren om te bedanken als parlementariër. 'Ik wil de DNA-voorzitter vragen zichzelf op te maken, in de spiegel te kijken en de persoon die naar haar terugkijkt te adviseren gebruik te maken van artikel 68 van de Grondwet. Het is die persoon die de democratie om zeep heeft geholpen en de dictatuur in de DNA heeft geïntroduceerd', zegt Belfort.

Afgelopen dinsdag heeft de politicus flinke kritiek geleverd op de wijze waarop De Nationale Assemblee het gehele rechtssysteem met haar ad hoc beleid in de war gooit. Geerlings-Simons diende hem van repliek door hem het advies te geven gebruik te maken van artikel 68 van de Grondwet om zijn lidmaatschap dan te beëindigen. De politicus zegt, dat het opvallend is dat hij ook steeds door Geerlings-Simons wordt weggedrukt wanneer hij het wanbeleid bij zowel de DNA als de regering wil aankaarten. 'Ze rijdt mij steeds in de wielen, wanneer ik mijn parlementaire werk wil doen', aldus Belfort.

Volgens de parlementariër zal de tijd uitwijzen hoe lang Geerlings-Simons haar dictatoriaal beleid zal kunnen voortzetten. Hij zegt weer, dat de gemeenschap alles volgt en op den duur ook haar stem zal laten horen. 'Time will tell', aldus Belfort.

Somohardjo (PL) betreurt het dat Staatsraad niet is gehoord inzake de nieuwe Terugroepwet

'In Staatsblad staat dat Staatsraad gehoord is, maar dit is niet waar, hier is sprake van bedrog'

'Wij leven nu in een dictatuur, waarbij het huis van de democratie voorop loopt'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), zegt het bijzonder erg te vinden, dat de nieuwe Terugroepwet in alle haast is aangenomen en nu ook in het Staatsblad is gepubliceerd, zonder dat de Staatsraad is gehoord. 'In de publicatie staat dat de Staatsraad gehoord is. Dit is absoluut niet waar. Hier is sprake van bedrog', zegt de politicus vandaag, vrijdag 19 augustus 2016, op Starnieuws.

De afkondiging van de wet is illegaal. Somohardjo benadrukt dat de wet ondemocratisch is. De wet is compleet veranderd en doorgedrukt door de coalitie om kwart over vier in de ochtend. De fundamentele rechten van politieke partijen zijn hiermee ook de grond ingeboord. Er is ook ingegrepen in de bevoegdheden van de rechterlijke macht. Vonnissen zijn door de wet met terugwerkende kracht ingetrokken.

'De rechterlijke macht zal dit ook niet kunnen accepteren, want hiermee is de balans tussen de machten weggeslagen', benadrukt de PL-voorzitter.

'Voor behoud van de overlopers Raymond Sapoen en Diepakkoemer Chitan gaat men zover, dat in de wet wordt opgenomen dat de Staatsraad is gehoord. Dit is weer een dieptepunt', stelt Somohardjo. Hij heeft reeds aangegeven deze wet te zullen aanvechten. 'Wij leven nu in een dictatuur, waarbij het huis van de democratie voorop loopt.'

Amerikaanse Justitie in New York ontvangt dossier over frauduleuze activiteiten Surinaamse ambassadrice in India

Interesse OM Justitie voor betrokkenheid ambassadrice Kanhai voor 'handel in' Bangladeshi


De Washington Journal in de VS berichtte gisteren, donderdag 18 augustus 2016, (zie bericht hieronder) over de ontvangst door Justitiële autoriteiten in New York van een dossier inzake frauduleuze activiteiten van de Surinaamse ambassadrice in India, Aashna Kanhai.

In het artikel wordt fijntjes vermeld, dat Aashna Kanhai dochter is van advocaat Irwin Kanhai die onder andere de in de VS tot 16 jaar en 3 maanden gevangenisstraf (wegens een poging cocaïne de VS in te smokkelen en contacten met de Libanese terreurorganisatie Hezbollah) veroordeelde zoon van president Desi Bouterse, Dino, heeft bijgestaan.

Het is overigens dezelfde Officier van Justitie in New York, Preet Bahrara, die de zaak tegen Dino Bouterse en zijn partner Edmund Muntslag - die nog wacht op behandeling van zijn rechtszaak in een cel in New York - heeft voorbereid, die zich nu buigt over het dossier Aashna Kanhai.

Justitie in de VS is onder andere geïnteresseerd in de betrokkenheid van Aashna Kanhai bij mensenhandel van paspoorthouders van Bangladesh.

Het Dagblad Suriname berichtte woensdag 10 augustus, dat volgens de anti-corruptiegroep Durnithi Birodhi Sangh in Bangladesh Kanhai betrokken is bij mensenhandel van paspoorthouders van Bangladesh. Ook haar antisociale activiteiten in India, waarbij zij meermalen steekpenningen heeft gevraagd voor het verstrekken van visa aan paspoorthouders van Bangladesh in het afgelopen jaar, is door de actiegroep onder de aandacht gebracht. In de afgelopen zes maanden zou Kanhai 129 visa uitgegeven hebben aan Bangladeshi’s via de Surinaamse ambassade in New Delhi en niemand weet waar en of deze mensen in Suriname zijn.
DETAILED REPORT AGAINST AMBASSADOR AASHNA KANHAI SUBMITTED TO THE US ATTORNEY OFFICE OF NEW YORK


A Detailed Report on the Fraudulent Activities of the Ambassador of Suriname in India Aashna Wandana Kanhai has been submitted to the US Attorney Office of Southern District of New York Mr. Preet Bharara.
The US Attorney’s office encompasses the boroughs of Manhattan and Bronx in New York City. The office prosecutes cases involving violations of federal laws, and represents the interests of the United States government and its agencies in criminal and civil matters. The Office investigates and prosecutes a borad array of criminal conduct of every concievable magnitude, even when the conduct arises in distance places.
This is of particular interest as it involves the illegal human trafickking of Bangladeshi Nationals from the Embassy of Suriname in India headed by Aashna Wandana Kanhai who is the daughter of Irwin Kanhai who was defending Dino Bouterse the son of the President Desi Bouterse. Incidentally, Preet Bharara also was responsible for announcing charges against Dino Bouterse, the son of the President of Suriname for attempting to provide material support and resources to Hezbollah, a designated terrorist organisation. Bouterse and his friend were previously charged with conspiring to import cocaine into the United States. Dino Bouterse was arrested in Panama on August 29, 2013. The case was assigned to the US District Judge Shira A Scheindlin.
Preet Bharara said: ” Today we add an additional charge of attempting to the alleged crimes connected to conspiracy. We will be relentless in our efforts, working with our law enforcement partners around the world, to pursue and prosecute those who seek to support such organisations.” Irfan Shahibul Mateen ( Chairman of the Board ) DURNITI BIRODHI SANGH (Anti Corruption Awareness Society) MIDAS Centre, Road-16, Dhanmondi, Dhaka- 1209 Bangladesh

(Red. De Surinaamse Krant/The Washington Journal)

SLM-vlucht naar Amsterdam gaat gewoon door

SLM de dupe van problemen bij derden


Vertraagde vlucht van 18 augustus uit Amsterdam landt 20 augustus 's morgens rond drie uur


De vlucht van de SLM van Paramaribo naar Amsterdam vindt vandaag, vrijdag 19 augustus 2016, normaal plaats. De Airbus A-340 van de SLM op de Mid-Atlantische is al ingezet. De geannuleerde vlucht van gisteren vanuit Amsterdam wordt om kwart over tien Nederlandse tijd uitgevoerd met een ingehuurde kist. 

SLM-directeur Robbi Lachmising zegt op Starnieuws, dat vanaf zondag de normale lijndiensten weer volgens het schema zullen worden uitgevoerd. Hij stelt, dat de Airbus van de SLM voor een A-check in Brussel was. De kist stond na de check op vertrek toen er een technische storing werd ontdekt. Het onderdeel moest worden ingevlogen vanuit de Verenigde Staten. Het toestel is intussen in orde en is reeds ingezet.

'Met moeite hebben wij een kist kunnen huren, omdat het hoogseizoen is', stelt Lachmising. Hij betreurt de vertraging en het ongerief van de passagiers die buiten de invloedssfeer van de SLM waren. De gedupeerde passagiers zijn vergoed, wat ook een domper is voor de nationale vliegmaatschappij, gelet op de rode cijfers. Er wordt nu gekeken naar hoe minstens een deel van de kosten te verhalen is op het onderhoudsbedrijf van Lufthansa in Brussel, dat in eerste instantie had aangegeven dat het toestel van de SLM in orde was.

De Airbus A-340 is ingehuurd van de Spaanse maatschappij Plus Ultra Lineas SA. De vlucht van gisteren uit Amsterdam wordt nu door dit toestel uitgevoerd en komt morgenochtend tegen drie uur aan op de J.A. Pengelluchthaven. Aangezien de kist is gehuurd op basis dat dezelfde crew het toestel terugvliegt, is de vlucht van zaterdag ook vertraagd. Voor de crew-leden geldt een rusttijd van 14 uren. Het toestel is alleen ingehuurd om de geannuleerde vluchten van donderdag uit te voeren.

Alle passagiers die voor overlijdensgevallen op de vertraagde vluchten zaten, zijn op de vroege vlucht gezet, zegt de SLM-directeur. Het bedrijf probeert daarmee de gedupeerden enigszins tegemoet te komen. Lachmising was dan ook onaangenaam getroffen dat de regionale vluchten van vanochtend zijn vertraagd door onderbemanning bij de luchtvaartdienst. 'Ook die vertraging ligt buiten de invloedssfeer van de SLM.' 

Hieronder een bericht 's avonds op de website van de Telegraaf:

Vlucht naar Suriname ruim 30 uur vertraagd

Vandaag, 00:10
Gefrustreerde reizigers op Schiphol. Hun vlucht naar Suriname heeft al anderhalve dag vertraging. Het gaat om vluchtnummer PY993 van Surinam Airways naar Paramaribo, die afgelopen donderdag om 15:15 uur zou vertrekken. De passagiers, waaronder kinderen en ouderen, zijn gestrand bij de gate en hopen vannacht of morgenochtend te vertrekken.
  De vlucht is sinds donderdag al meerdere keren vertraagd. Nadat de passagiers in eerste instantie te horen kregen dat hun vlucht vertraging had en pas donderdagavond zou vertrekken, kregen ze in de avond bericht dat hun vlucht geannuleerd was. De vlucht zou pas de volgende dag vertrekken, vrijdag, maar na nogal veel onduidelijkheid wachten de inmiddels wanhopige reizigers alsnog op hun vlucht naar Paramaribo. Volgens het laatste bericht vertrekken ze vannacht, maar grote vraag is of dat ook gaat gebeuren.

  Oproep

  Wacht u ook op deze vlucht? De redactie van De Telegraaf komt graag me u in contact. Mail uw contactgegevens naar:nieuwsdienst@telegraaf.nl

  Grote problemen voor luchtverkeer Suriname

  Vertraging vluchten door onderbezetting luchtverkeersleiders in verkeerstoren


  Sinds vanochtend, vrijdag 19 augustus 2016, is het een chaos op de internationale Johan Adolf Pengelluchthaven te Zanderij. Er was geen vliegverkeer mogelijk, omdat een medewerker in de verkeerstoren was uitgevallen en de twee andere medewerkers die in de toren waren, zijn niet bevoegd om het vliegverkeer te leiden, zo bericht Starnieuws.

  Inmiddels is een bevoegde luchtverkeersleider vanuit Paramaribo naar luchthaven vertrokken.

  Een aantal regionale vluchten is door de onderbemanning bij de luchtverkeersleiders vertraagd. Zo is de vlucht van de SLM naar Miami die gepland stond voor kwart voor negen nog niet uitgevoerd. De kist waarmee de vlucht wordt uitgevoerd staat nog op de luchthaven.

  Ook de vlucht van Paramaribo naar Orlando is nog niet vertrokken. Het is te verwachten dat het probleem snel wordt opgelost, nadat de bevoegde luchtverkeersleider op de luchthaven is aangekomen. De vertraging betekent een domper voor de SLM, die al kampt met een geannuleerde vlucht van donderdag uit Amsterdam.

  In twee maanden hebben 150 bedrijven zich bij KKF uitgeschreven

  AKMOS vreest verergering situatie nu de koers stijgende lijn blijft vertonen


  Al geruime tijd schrijven dagelijks gemiddeld drie ondernemers hun bedrijf uit bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). In de afgelopen twee maanden hebben in totaal 150 bedrijven de deuren gesloten. Adjunct secretaris Tesca Eersel van de KKF kan echter niet zeggen of dit uitsluitend gaat om ondernemers die hun bedrijf sluiten vanwege de economische situatie in het land. 

  'Wij houden de redenen voor opzegging niet bij', zegt ze vandaag, vrijdag 19 augustus 2016, in de Ware Tijd. Er worden namelijk ook bedrijven uit het systeem verwijderd op initiatief van de KKF, omdat ze langere tijd inactief zijn.

  Dat steeds meer bedrijven de deuren sluiten is duidelijk te merken, volgens ShamBinda van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS). 'Gaat u naar de Gompertsstraat of rijdt u in de Kwattaweg, dan zal u het zien', zegt Binda. Het zijn volgens hem niet alleen supermarkten. Hij noemt als belangrijkste reden voor sluiting van bedrijven de sterke afname van de koopkracht. 'Je zit met voorraden en je weet niet hoe ze kwijt te raken.' Hij vreest overigens dat de situatie zal verergeren, omdat hij de koers verder ziet stijgen.

  Ook vakcentrale C-47 vindt dat het toenemend aantalbedrijven dat sluit te wijten is aan 'het zigzag-beleid van de regering'. Dit schrijft de vakcentrale in een verklaring. Daarin staat ook, dat er als gevolg van de economische situatie in het land meer dan 300 bedrijven gesloten zijn in de afgelopen maanden.De vakcentrale bespreekt vandaag in een bijzondere Assemblee van de Arbeid met besturen en kaders van aangesloten bonden de problemen.

  RO-minister Dikan bezoekt Suriname Candied Fruits in Saramacca

  SCF werkt aan diverse projecten in het binnenland


  Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) gaat na welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn tussen Suriname Candied Fruits nv (SCF) in het district Saramacca en gemeenschappen in het binnenland en de districten. SCF heeft een model ontwikkeld voor samenwerking tussen de internationale markt, agro processors (fabrieken die met agrarische producten, eindproducten maken) en kleine boeren. Inmiddels werken reeds 52 boeren succesvol binnen verschillende projecten die dit model heeft opgeleverd. 

  SCF laat via haar Facebookpagina weten, dat minister Edgar Dikan van RO afgelopen dinsdag een bezoek bracht aan SCF (zie foto's - Bron: SCF)waar een presentatie over het model ‘Duurzame agrarische ontwikkeling met family farmers’ werd gehouden en een rondleiding bij de fabriek. Hij werd ook rondgeleid bij de gecertificeerde boer Ray Moestro.

  Het SCF-model heeft zich in verschillende projecten bewezen en om deze reden worden er verschillende nieuwe projecten opgezet, zegt directeur Ruud Souverein van SCF in een gisteren, donderdag 18 augustus 2016, door het bedrijf uitgebracht bericht.

  Dikan heeft beleidsadviseur George Lazo aangewezen als contactpersoon tussen RO en SCF.

  In 2013 startte SCF met 12 boeren. Deze boeren zijn met hulp van SCF GLOBALG.A.P.-gecertificeerd en via een contract is de afzet en de eerlijke prijs gegarandeerd. De verwachting is dat tegen het einde van dit jaar het aantal boeren stijgt tot tegen de 100. Door de export worden er tevens deviezen gegenereerd.

  Op dit moment lopen er verschillende projecten in het binnenland. Zo leveren ananasboeren van Redi Doti en Pierre Kondre ananas aan SCF. In de 2e helft van het jaar zullen opleidingen in het kader van biologische teelt worden verzorgd. Dit moet leiden tot ‘organic’ certificering van de boeren. De Canadese regering steunt het project met subsidie voor het certificeringsproject (CFLI-project).

  Er is verder een aantal projecten in voorbereiding, zoals dat van podosiriboeren in Marowijne en het palmolieproject Pokigron, Nieuw Aurora en Guyaba. Met de podosiriboeren zijn contracten afgesloten en er is plantmateriaal verstrekt. Met de gemeenschap van Santigron zijn afspraken gemaakt om als start tot samenwerking te komen door de levering van podosiri. Het palmolieproject moet leiden tot de opzet van een nieuwe fabriek in Saramacca waar palmboompitten (awara, maripa en degelijke) verwerkt worden tot palmolie. De afzet is gegarandeerd via een klant in Europa, aldus SCF.

  Ouders leerlingen verontwaardigd dat bij inschrijving kinderen op scholen meteen betaald moet worden

  Directeur RKBO en voorzitter FIBOS: 'Het gaat niet om nieuwe maatregel'


  Ouders hebben zich er over beklaagd, dat het inschrijfgeld voor hun kinderen bij scholen direct moet worden betaald bij de inschrijving, omdat anders hun kinderen niet worden ingeschreven. Zij werpen op dat het pas kort bekend is geworden dat inschrijfgeld opnieuw is ingevoerd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 19 augustus 2016. 

  Volgens de directeur van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) en de voorzitter van de Federatie van Bijzondere Acholen, FIBOS, Ricardo Kenswil, gaat het niet om een nieuwe regel. Het is altijd zo geweest. Hij zegt, dat ouders de mogelijkheid hebben om het inschrijfgeld in termijnen te betalen. Dit geldt vooral voor ouders die meer dan twee kinderen moeten inschrijven.

  Bij aanvang van het schooljaar 2012/2013 had de regering het inschrijfgeld afgeschaft. Het is ingaande het nieuwe schooljaar 2016/2017 weer ingevoerd. De nieuwe bedragen zijn in juli door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bekendgemaakt.

  Voor VOJ-leerlingen geldt Srd 70 per leerling, voor LBO Srd 75 en voor basisscholen van het bijzonderonderwijs, met als grootste het RKBO en de Evangelische Broedergemeente Srd 65. Het streefbedrag van FIBOS was SRD 250 voor alle niveaus. Het ministerie stelt Srd 150 aan subsidie per leerling beschikbaar. Het resterende bedrag van Srd 100 zou als bijdrage aan de ouders gevraagd worden, maar het ministerie vond dat te hoog vandaar dat dit is verminderd naar tussen de Srd 65 en Srd 75.

  De directies van bijzondere scholen stellen, dat als de subsidie uitblijft, het moeilijk wordt de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Het ministerie heeft voorstellen die door de bijzondere scholen waren aangedragen bestudeerd. Zij hadden gemotiveerd op basis waarvan zij de verhoging wilden en hebben ook tegenvoorstellen aangedragen. De overheid betaalt het salaris van leerkrachten van de bijzondere scholen. Ook worden voor het bijzonder onderwijs scholen en leerkrachtenwoningen gebouwd en bestaande scholen worden gerenoveerd.

  Muzikant Iwan Vaudelle op 69-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden

  Vaudelle was onder andere drummer/zanger bij Happy Boys en Trafassi


  Geheel onverwachts is muzikant Iwan Vaudelle (zie foto, links - Bron: Waterkant.net) woensdag op 69-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat bericht Waterkant.net donderdag 18 augustus 2016. De in Paramaribo geboren Vaudelle was bekend als drummer/zanger bij ondermeer de bands Cosmo Beats, Names and faces, Happy Boys en Trafassi. 

  In Nederland werd hij bekend als drummer ‘van het eerste uur’ bij de populaire band Trafassi. Vaudelle zat sinds de oprichting in 1981 tot aan 1996 bij de band, aldus bandleider Edgar ‘Bugru’ Burgos.

  Het hoogtepunt van zijn muzikale carrière was volgens muziekkenner Henk van Vliet de periode bij de Happy Boys en de geweldige shows met Lieve Hugo in het Jaarbeurs paviljoen. Van Vliet schreef vanmorgen hierover op Facebook:

  'Hij was in het beattijdperk van Suriname drummer van de Cosmo Beats (als opvolger van Andre Ramdjan) en was toen bekend onder de naam Iwan Biervliet. Zijn broer Harold Biervliet was namelijk de gitarist. Hij speelde vaak met een Braziliaans combo in de Cactus club waarmee hij later naar Cayenne vertrok om er voor langere tijd in een hotel te spelen. Hij trad ook op als gastdrummer van The Sentimental Brothers en Rodriguez Combo. Met Names and Faces heeft hij vele hits mogen scoren die vaak een hoge notering haalden op de hitparade.'

  Personeel EBS maakt gebruik van ongeveer 60 soorten voordeeltjes

  Medewerkers ontvangen zelfs in Amerikaanse dollars vergoeding voor brilmontuur...


  Werknemers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) hebben ongeveer zestig soorten privileges (zie lijst hieronder). Behalve een gratis gasbom en 80% stroomkorting zijn door de jaren heen voor werknemers en hun gezinnen veel emolumenten opgebouwd. Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 19 augustus 2016, te hebben vernomen, dat deze zaken ook bekeken zijn door de aandeelhouder. 

  Een aantal van deze zaken zal moeten worden afgebouwd. De directie is al gevraagd om gratis gas en stroom in te leveren, om een voorbeeld te stellen. Vernomen wordt, aldus Starnieuws, dat de directie hier geen moeite mee heeft.

  Bij de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van dit jaar werden onder andere een verhoging van de kinderbijslag en schoolbijdrage bedongen. De cao is echter door president Desi Bouterse opgeschort tot in 2017. Aan de bond is meegedeeld dat hierover opnieuw onderhandeld moet worden volgend jaar. De bond heeft de president gevraagd om ten minste de verhoging van het salaris van Srd 500 uit te keren. Hiervoor heeft de bond besloten het beraad op te heffen en te wachten tot komende week woensdag. Tot nu toe heeft de bond nul op het rekest gekregen.

  Behalve bedragen in Srd heeft een medewerker voor een brilmontuur recht op 152,25 Amerikaanse dollar per twee jaar, terwijl een gezinslid mag rekenen op 123,50. EBS-medewerkers hebben bijna voor alles dat hen kan overkomen een dekking. Het ligt in de bedoeling om bij de cao van 2017 de privileges op de operatietafel te leggen.

  Amerikaanse bauxietmultinational Alcoa laat van zich horen in kwestie uitgemijnd gebied plantage Onoribo

  Alcoa geeft haar Suralco-directeur opdracht contact te maken met onderhandelingscommissie

  'We wachten op telefoontje van meneer Halfhuid'


  De Amerikaanse bauxietmultinational Alcoa staat in het geval van haar uitgemijnd gebied te plantage Onoribo, nog steeds achter de besluiten van haar dochteronderneming Suralco. Dit heeft zij in een brief kenbaar gemaakt aan de onderhandelingscommissie van plantage Onoribo. De Alcoa heeft haar vertegenwoordiger in Suriname Ruben Halfhuid gevraagd contact op te nemen met de commissievoorzitter Kenneth Gemert over 'aanvullende vragen'. Dit bericht Starnieuws vrijdag 19 augustus 2016.

  De brief, gedateerd 12 augustus, is woensdag per koerier bezorgd. De multinational reageert na ruim een maand op een schrijven van de commissie.

  'Voor ons betekent het dat de onderhandelingen nu gaan starten', zegt Gemert in een reactie. 'De Suralco heeft een loopje met ons genomen. Ze heeft ons nooit serieus genomen, nooit iets gegeven, nooit gefaciliteerd. Daarom hebben we rechtstreeks contact gemaakt met de eindverantwoordelijke, de Alcoa. De grote man daar heeft Halfhuid de opdracht gegeven om in contact met ons te treden en aanvullende vragen van ons te beantwoorden. Een soort diplomatieke manier van dingen zeggen.'

  Gemert deelt mee, dat de hoorzittingen en het verzamelen van data over de activiteiten van Suralco, gewoon doorgaan. 'We weten wat voor partij de Alcoa is. We gaan er keihard tegenaan. Ze moeten niet denken dat het zo makkelijk zal gaan als voorheen. We zijn heel erg achterdochtig naar ze toe. Als ze zo eerlijk zijn om ons gebied netjes over te dragen, hebben ze geen last van ons. Als ze dat niet doen gaan ze het merken.'

  De nazaten willen hun gebied terug in de grootte zoals het was in 1901 toen het in bruikleen werd gegeven. De plantage moet gerehabiliteerd worden, de ravage aan het milieu en de giftige stoffen moeten zo gauw mogelijk opgeruimd worden. De nazaten willen ook compensatie voor de geleden schade. 'Dat zijn de drie hoofdpunten die we gaan bespreken met Alcoa via meneer Halfhuid. We kunnen op elk moment beginnen zodra hij me belt. We wachten op zijn telefoontje.'

  President Tromp van Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten wordt geschorst

  Schorsing eindigt zodra OM lopende zaak tegen hem seponeert of tot rechtszitting komt en Tromp wordt vrijgesproken


  President Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wordt, omdat er formele verdenkingen tegen hem zijn van strafbare feiten in de privésfeer, geschorst. De schorsing komt ten einde zodra het Openbaar Ministerie (OM) de zaak eventueel seponeert of, als het tot een rechtszitting komt, de rechter Tromp van alle strafbare feiten vrijspreekt. Dit besluit is genomen door de vermogensgerechtigden, vertegenwoordigd door de ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten, José Jardim en Richard Gibson. Dit meldt vandaag, vrijdag 19 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

  Tijdens een persconferentie gistermiddag legde Jardim uit, dat dit gebeurt mede op advies van de Raad van Commissarissen (RvC) van de CBCS.

  'De regering heeft géén opinie over de inhoud van de zaak zelf en veroordeelt ook niet; dat laten wij over aan het gerechtelijk systeem', aldus de Curaçaose minister van Financiën bij herhaling. 'Als regering interpreteren wij het feit dat de heer Tromp door het OM wordt aangemerkt als verdachte als zeer ernstig, dat effect heeft op de goede naam van de Centrale Bank en van invloed kan zijn op onze internationale financiële sector.' Daarom zijn de landen die een monetaire unie vormen overeengekomen om samen op te treden - ‘in te grijpen’, zoals Jardim in een eerder persbericht al aankondigde - ten behoeve van het herstel van het imago.

  'Rekening houdend met de mogelijkheden die het Centrale Bank-statuut biedt’ is besloten tot voorlopige schorsing van Tromp. Tegelijkertijd is besloten om de twee andere directeuren tijdelijk aan te wijzen als het bestuur van de CBCS. 'De Raad van Bestuur dient op basis van consensus te functioneren; daartoe heeft de president een inspanningsverplichting', aldus Jardim tijdens zijn persconferentie in Fort Amsterdam gistermiddag.

  Om de CBCS in de huidige situatie ‘perspectief te bieden’, vervolgde de bewindspersoon, is het streven erop gericht om binnen drie weken ‘een persoon van buiten’ te vinden die voldoet aan het profiel om tijdelijk als president op te treden. Waar deze persoon vandaan dient te komen of van welke instantie, daarover deed Jardim geen mededelingen.

  Curaçao's Statenlid Leonora (PS): 'Wetgeving voor winnen olie en gas in zeegebied Curaçao moet snel komen'

  'Een legale basis is essentieel voor overleg met grote oliemaatschappijen'

  'Gebruik maken van resultaten bodemonderzoek door Spaanse oliemaatschappij Repsol voor kust Aruba'


  Alleen Statenlid Sherwin Leonora (PS) heeft gisteren het woord gevoerd in de vergadering van de Centrale Commissie. Leonora gaf nog eens aan, dat de wetgeving voor het winnen van olie en gas in het Curaçaose zeegebied er snel moet komen, wil het eiland de boot niet missen. 'Als we de wet nu aannemen duurt het nog eens tien jaar voordat we daadwerkelijk petroleum uit de zee kunnen halen', zei Leonara gisteren, zo schrijft vandaag, vrijdag 19 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

  'Een legale basis is essentieel voor overleg met grote oliemaatschappijen. En die hebben we nodig omdat zij de financiële middelen hebben om de dure geavanceerde onderzoeken naar de aanwezigheid van olie in de zee uit te voeren.'

  De winning van olie en gas komt in handen van de overheid. Het eerste initiatief tot oprichting van een nationale olie- en gasmaatschappij werd in 2014 genomen door het kabinet-Asjes. Met de Petroleumlandsverordening zeegebied van Curaçao moet het eiland haar natuurlijke hulpbronnen zo goed mogelijk beschermen en een basis leggen voor de samenwerking met internationale oliemaatschappijen, meent Leonora.

  Eerder liet de regering, in antwoord op Statenvragen, al weten dat de door haar voorgestelde Petroleumlandsverordening ‘verschilt met die van het vorige kabinet’. De ministers kiezen voor ‘een systeem waarbij afhankelijk van de marktomstandigheden de meest optimale voorwaarden voor de overheidsvennootschap en daarmee het Land Curaçao kunnen worden uitonderhandeld’, boven een star stelsel van gedetailleerde regels ‘dat het risico in zich draagt dat er geen enkele overeenkomst kan worden afgesloten’. Zo is niet langer in de wet opgenomen dat vertrouwelijke en dure gegevens openbaar moeten worden gemaakt.

  'Oliemaatschappijen zullen niet bereid zijn tientallen miljoenen dollars te investeren in geofysisch onderzoek als deze informatie vervolgens openbaar wordt gemaakt en anderen er gratis gebruik van kunnen maken', aldus de regering.

  Wat Pueblo Soberano betreft is de wet klaar om in een openbare vergadering behandeld te worden. Leonora stelt wel voor om het onderzoek naar de aanwezigheid van olie op de Curaçaose zeebodem hand in hand te laten gaan met dat naar de aanwezigheid van gas en gebruik te maken van de resultaten van bodemonderzoek dat oliemaatschappij Repsol uitvoert voor Aruba (zie hieronder). 'De geologie kent geen landsgrenzen. Als ze op de zeebodem van Aruba gas of olie ontdekken dan ligt het voor de hand dat op Curaçaos gebied ook hulpbronnen te vinden zijn.'

  Leonora heeft nog één vraag: 'Hoeveel personeel verwacht de regering nodig te hebben voor de nationale olie- en gasmaatschappij?' 

  Informatie Repsol in Aruba via de webiste van Repsol:


  Repsol in Aruba

  We are present in Aruba where we have mineral rights to one exploration block.

  We have mining rights for an exploration block
  • It covers a net surface area of 5,026 km2.
  Latest important milestones
  • In the first half of 2014, the companies Total (35%) and BG (30%) entered this offshore project. We are the operating company (35%).
  • The Aruba PSC block, with an area of 14,360 km2, was awarded to Repsol in 2012 with a 100% share.
  • The contract includes an exploration period of eight years divided into four phases.
  • In the second half of the financial year a 3D seismic acquisition campaign was performed across 3,247 km2 which, after its processing in 2015, will allow us to define the possible location of the first exploratory survey, which is planned for 2016.

  Gepensioneerde ambtenaren Curaçao wachten nog steeds op uitbetaling indexering duurtetoeslag

  Ambtenaren moeten betaling zelf op hun laatste werkgever verhalen


  Gepensioneerde ambtenaren die via het gerecht in het gelijk gesteld werden voor wat betreft het uitbetalen van de indexering van de duurtetoeslag vanaf januari 2013, hebben dit geld nog niet gekregen. Dit komt, omdat de ambtenaren deze betaling moesten verhalen op hun laatste werkgever; een overheidsdienst, overheids-nv of - stichting. 

  'Sommige werkgevers hebben niet gereageerd op het verzoek over te gaan tot uitbetaling en sommigen hebben aangegeven dat er geen geld is om deze betaling te doen', zo legt de ambtenarenvakbond ABVO nader uit, aldus vanochtend, vrijdag 19 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

  De betreffende overheidsinstellingen hebben daarna in een vergadering besproken de regering te benaderen om als belangrijkste aandeelhouder of subsidieverstrekker, waar het gaat om overheids-nv’s of -stichtingen, de betreffende entiteiten te sommeren alsnog over te gaan tot betaling.

  Deze week nog is er een schrijven gegaan naar de plaatsvervangend minister van Algemene Zaken, Etienne van der Horst (PAIS). De brief is ondersteund door een reeks van vakbonden en werknemersorganisaties naast de Abvo, te weten Asosashon di Penshonadonan den Telekomunikashon (APT), Sindikato di Trahadonan den Telekomunikashon (Sitkom), Fundashon di Penshonadonan di Selikor (FPS), Union di Penshonado pa Adelanto i Hustisia (Upah), Movementu Penshonadonan di Kòrsou (MPK). Verder is er ondersteuning van de gepensioneerden van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), de Capriles Kliniek, Kodela/Aqualectra en Landsradio/Antelecom/Setel.

  Churandy Martina vijfde in finale 200 meter Rio en mist met 0,01 seconde bronzen medaille

  'Waarom moet ik balen, er is niemand trotser dan ik, dit is mijn derde olympische finale op rij'


  Usain Bolt heeft zijn achtste gouden olympische medaille binnen. De Jamaicaan won in Rio de Janeiro gisteravond de 200 meter in een tijd van 19,78. Andrew de Grasse eiste het zilver voor zich op in 20,02. De van Curaçao afkomstige Nederlander Churandy Martina kwam een honderdste tekort voor het brons (20,13) en eindigde als vijfde. Christophe Lemaitre veroverde de bronzen medaille wel: 20,12. Die tijd zette de Brit Adam Gemili ook neer, maar die eindigde als vierde. Voor Bolt was het zijn derde achtereenvolgende olympische triomf op de 200 meter.
  'Waarom moet ik balen? Er is niemand trotser dan ik. Dit is mijn derde olympische finale op rij.' Churandy Martina reageerde na zijn finale op de 200 meter op z'n Churandy Martina's. Opgewekt en dankbaar als altijd, terwijl hij net op 0,01 seconde een bronzen medaille had gemist (zie foto - Bron: Reuters), zo bericht de NOS vanochtend, vrijdag 19 augustus 2016.

  'Ik heb mijn best gedaan voor heel Curaçao en Nederland, voor iedereen die de wekker heeft gezet. Hopelijk heb ik niemand teleurgesteld , vertelde de atleet na zijn race tegen NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.
  Martina stond net als Bolt voor de derde keer in de finale van de 200 meter. In 2008 leek een zilveren medaille een feit, maar werd de 32-jarige atleet gediskwalificeerd, omdat hij op de lijn stapte. Vier jaar later in Londen volgde net als deze keer een eervolle vijfde plek.

  Niemand is in staat om wisselkoers in bedwang te houden

  Cambio's bieden Srd 7.53 voor Amerikaanse dollar en Srd 8.40 voor de Euro


  Na een tijdje stabiel te zijn geweest stijgt de koers weer behoorlijk. Cambio's boden gisteren, aldus Starnieuws vanochtend, vrijdag 19 augustus 2016, een koers aan Srd 7,53 voor de Amerikaanse dollar en Srd 8,40 voor de euro. De prijs varieert bij diverse wisselkantoren en banken. 

  De indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname is voor vandaag Srd 7,30 voor de Amerikaanse dollar en Srd 8,27 voor de euro.

  Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), zegt in een reactie, dat met deze koersontwikkeling, de douanekoers en de pompprijzen, er sprake is van hyperinflatie. De Surinaamse munt vermindert elke dag in waarde. De inflatie ligt volgens hem al rond de 70%.

  'Met de dollarisering van de economie hadden wij deze situatie nimmer gehad. Met de stijgende koers zal de douanekoers, die nu marktconform is geworden, verder stijgen', zegt Binda. Dit houdt in dat de goederen die al flink in prijs zijn gestegen, nog duurder zullen worden. Hij voorspelt dat nog meer handelszaken de deuren zullen sluiten. De koopkracht gaat steeds meer achteruit. Dat is overal te merken. De huurkosten, kosten voor nutsvoorzieningen, onderhoud en andere bedrijfskosten nemen steeds toe, merkt de voorzitter van de AKMOS op. 'Het is onmogelijk om van een gezonde bedrijfsvoering te spreken.'

  Diverse jagers aangehouden in West-Suriname voor overtreding Jachtwet

  Jagers jaagden met kunstlicht, vervallen jachtakte of wapenvergunning of met geleend geweer


  Bij een reguliere jachtcontrole in het West-Suriname en het Blakawatragebied zijn vorige week enkele jagers aangehouden die zich schuldig maakten aan overtreding van de Jachtwet (zie foto - Bron: Dienst ‘s Lands Bosbeheer) Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 19 augustus 2016.

  De jachtopzieners gingen over tot het aanhouden van de jagers die met kunstlicht jaagden, jaagden met vervallen jachtakte en vuurwapenmachtiging of jaagden met een geleend jachtgeweer. Dit laatste is verboden op grond van artikel 5 lid 5 van de Vuurwapenwet, die aangeeft dat elke vuurwapenvergunning strikt persoonlijk is.

  De mannen die met kunstlicht jaagden werde op heterdaad betrapt. De jachtopzieners namen zowel de kunstlichten als de jachtgeweren in beslag. De wapens zullen na duidelijk te zijn gewaarmerkt ter bewaring worden afgestaan aan de vuurwapenmeester van het Korps Politie Suriname.

  Na het opmaken van de processen-verbaal, zijn de dossiers ingediend bij het Parket voor verdere afhandeling door Justitie.

  De jachtopzieners zijn in dienst van de afdeling Natuurbeheer van de Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer. LBB raadt jagers aan de jachtkalender, de Jachtwet van 1954 en het Jachtbesluit van 2002, in acht te nemen.

  VHP'er Gajadien: 'Gewijzigde Terugroepwet zal geen lang leven hebben'

  'Wijziging is dieptepunt in parlementaire geschiedenis en vertrapping van Grondwetgeest'

  'Onze politieke democratie is in gevaar'


  Als het aan de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) ligt, zal de pas gewijzigde ‘Wet houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee’ geen lang leven hebben. 'Zodra de welgemeenden in dit land de meerderheid hebben, zal deze wet wederom worden gewijzigd. Deze wijziging is een dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis en een vertrapping van de geest van de grondwet. Onze politieke democratie is in gevaar', zegt Assembleelid tevens ondervoorzitter van de VHP, Asiskumar Gajadien, donderdag 18 augustus 2016 in het Dagblad Suriname. 

  De Terugroepwet werd woensdagochtend na een marathonzitting rond kwart over vier met 30 stemmen vóór en 12 tegen goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA). De oppositie en DOE-parlementariër Carl Breeveld hebben tegengestemd.

  Gajadien benadrukt, dat de coalitie er alles aan heeft gedaan om een wet aan te nemen die gunstig voor haar uitvalt. 'Deze wet is nu in voordeel van de NDP. Het is de NDP die een cultuur heeft van omkopen, dus voor hun komt deze wet gunstig uit', aldus Gajadien.

  De politicus vindt nog steeds, dat deze wet speciaal in elkaar is getimmerd om Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan in de coalitie te houden. 'Nu is er een situatie waarbij twee leden van de Pertjajah Luhur (PL)-fractie overgelopen zijn en met de wijziging bestendig zijn geworden voor regelgeving. Dat maakt dat wij een heel sombere parlementaire toekomst tegemoet gaan waarbij mensen op lijsten, wanneer gekozen, zich als koopwaar kunnen aandienen.'

  Met de wijziging zijn politieke partijen nu niet meer in staat in te grijpen wanneer hun gekozen leden zich aansluiten bij andere fracties in het parlement. Zij zijn geen terugroepingsgerechtigden meer.

  Het prerogatief voor het kandidaat stellen en terugroepen hoort volgens de VHP-ondervoorzitter thuis bij een politieke organisatie. 'Je kunt nu niet iets maken waarbij de vaststelling of iemand teruggeroepen kan worden, door een toevallige meerderheid van een parlement zou moeten plaatsvinden', vindt hij.

  Wanneer een groep in DNA in staat is om een meerderheid te vormen met een aantal parlementariërs, kan zij volgens Gajadien doen en laten wat zij wil. De politicus benadrukt dat nu een situatie is gecreëerd waarbij de NDP-fractie haar afhankelijkheid van coalitiepartners deels kwijt is en bij een eventuele minderheid gemakkelijk leden van andere fracties kan omkopen om wederom een meerderheid te vormen. Doordat deze groep automatisch deel uitmaakt van een fractie met 26 zetels, zal de vaststelling van het overlopen volgens hem ook niet gebeuren.

  Gajadien benadrukt dat deze wijziging altijd de mogelijkheid voor politieke organisaties openlaat om juridische processen tegen de staat aan te spannen. 'Je kunt niet aan de ene kant aangeven, dat het kandidaat stellen van een persoon via een politieke organisatie conform een aantal regels dient plaats te vinden, maar je bij het terugroepen van een DNA-lid deze zelfde politieke organisatie uitsluit om te kunnen terugroepen.' 

  De VHP’er vindt dat rechterlijke vonnissen met deze wet rond de terugroeping teniet worden gedaan. Gajadien zegt dat de situatie van voor 2005, toen overlopen zonder een Terugroepwet een normale zaak was, wederom haar intrede heeft gedaan.