dinsdag 23 augustus 2016

Jogi (VHP): 'Regering toont een mentaliteit en eigenschappen van een vleermuis'

'Vleermuizen hebben neiging om achteruit te hangen en zuigen je ook uit'


'Er was hoop en perspectief aan de samenleving beloofd, maar wat we vandaag zien, is dat de regering een beleid voert waarbij zaken omgekeerd gedaan worden in het land. De regering toont een mentaliteit en eigenschappen van een vleermuis. Vleermuizen hebben de neiging om achteruit te hangen en zuigen je ook uit. Daarbij houden ze je koel met hun vleugels.' Dat zei VHP-parlementariër Mahinder Jogi gisteren tijdens de behandeling in De Nationale Assemblee (DNA) van de suppletoire begroting, aldus De West in haar editie van gisteravond, maandag 22 augustus 2016.

De vicevoorzitter van DNA, Melvin Bouva (NDP), vroeg aan Jogi om mensen niet met vleermuizen te vergelijken, maar Jogi gaf aan dat hij geen vergelijking trekt, maar dat hij slechts de kenmerken en karakteristieken van de regering noemt.

Volgens Jogi had Bouterse een gouden toekomst aan de samenleving beloofd, maar het blijkt dat het volk nu met zwarte wolken boven het hoofd leeft. 'Bij het aantreden van de regering Bouterse-I in 2010 hadden we een lage koers van Srd 2,80 voor de Amerikaanse dollar. Er waren ook reserves bij de Centrale Bank van Suriname en er was rust in de samenleving. De veiligheid was acceptabel, maar wat we vandaag zien gebeuren is dat zaken omgekeerd gaan.'

De VHP-parlementariër gaf verder aan, dat er woningen zonder dievenijzer beloofd waren, maar het blijkt dat er juist sprake is van verruwing van de criminaliteit.

Volgens Jogi voert de regering een omgekeerd beleid. 'Ze doet alles omgekeerd. In acht maanden tijd zijn driehonderd bedrijven gesloten. Berovingen nemen toe in plaats van af. Men had goed bestuur beloofd, maar men gaat nu op de bedeltoer. Ook had men aangegeven dat er geen sprake meer zou zijn van onderhandse gunningen. Wat we nu zien, zijn onderhandse gunningen voor 200 miljoen Amerikaanse dollar. Dit geeft aan dat er sprake is van verkeerde beleidsprioriteiten.'

Jogi zegt dat de regering het pad waarop ze zich nu bevindt, moet verlaten en dat zij een ander beleid moet creëren waarbij er sprake is van een toekomst voor de jeugd en voor de ondernemers.

Hoofd Geologische Mijnbouwkundige Dienst plotseling door minister Dodson ontheven

Deuren kantoor Preciosa Simons geforceerd, kasten opengebroken en documenten verdwenen

Simons werkte aan strenge registratie ondernemingen in mijnbouwsector en invloedrijke personen zouden daar niet content mee zijn geweest...


Het hoofd van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD), Preciosa Simons, is sinds kort ter beschikking van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gesteld, nadat die haar heeft ontheven. Zij is opgevolgd door Renushka Mahabier, zo bericht De West in haar editie van maandagavond 22 augustus 2016.

Hoewel de minister in een recent interview met een krant heeft gezegd, dat het gewezen hoofd een goede geologe is en dat het ministerie haar kwaliteiten elders kan gebruiken, komt uit gelekte informatie bij de GMD naar voren, dat zij het slachtoffer is geworden van rancune. Dat staat in schril contrast met de indruk die de bewindsman zou hebben gewekt, namelijk dat de ontheffing in goed overleg met de betrokkende zou hebben plaatsgevonden.

Bronnen meldden aan De West, dat Simons in de ochtend op het NH-hoofdkantoor van de ontheffing telefonisch op de hoogte was gesteld van de mutatie. Toen zij daarna naar haar kantoor ging aan de Jagernath Lachmonstraat, bleken de deuren geforceerd te zijn en de kasten te zijn opengebroken en documenten te zijn weggedragen. Naar verluidt zou zij pas later een brief hebben ontvangen waarin staat dat zij zal worden ingezet om vorm te helpen geven aan een nog op te zetten Delfstoffen Instituut.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor de ontheffing, vooral tegen de achtergrond dat zij geen ruimte heeft gehad om haar werkzaamheden af te bouwen en de haast die er is gemaakt om documenten weg te halen uit haar werkruimte.

Er wordt gespeculeerd dat niet iedereen even blij was met de ernst waarmee zij recentelijk een strenge registratie heeft gelast van alle ondernemingen die commercieel actief zijn in de mijnbouwsector. Invloedrijke personen die liever niet hebben dat hun zaken officieel geregistreerd staan, zouden volgens een informant de hand hebben in de ontheffing.

NPS: De gezondheidszorg in Suriname is in een crisis beland

Wetenschappelijk instituut Japin van NPS maakt de balans op


De Nationale Partij Suriname (NPS) huldigt het principe dat kwalitatief hoogwaardige basis gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk moet zijn voor elke Surinamer op het gehele grondgebied van Suriname. Indien wij de balans opmaken dan kunnen wij stellen dat de gezondheidszorg in een crisis is beland.

1. De ziekenhuizen kunnen de salarissen van het personeel amper betalen en elke maand is het weer passen en meten.
De noodzakelijke investeringen, infrastructurele voorzieningen en aanschaf van medische verbruikersgoederen komen onder druk te staan. In sommige ziekenhuisinstellingen moeten de patiënten zelf zorg dragen voor toiletpapier en wegwerpluiers. Er is soms zelfs gebrek aan medicamenten. Gebrek aan medicatie en medische verbruiksmaterialen heeft er zelfs er toe geleid dat geplande hartoperaties niet hebben kunnen plaatsvinden. Het is essentieel dat er op elk gewenst moment lab bepalingen en kweek van bacteriën kan plaatsvinden. Dit is nu niet meer het geval. De toestand is alarmerend en de problematiek vereist een fundamentele oplossing. Indien de ziekenhuizen failliet gaan zal de gezondheidszorg ernstig gevaar lopen. De ziekenhuizen werden aanvankelijk gesubsidieerd, daarna volgde de afbouw van de subsidie, maar er werd een ligdagtarief vastgesteld dat beslist ontoereikend was. Het is noodzakelijk een goed monitoringssysteem in te stellen waardoor de efficiëntie en effectiviteit van de zorg verbeterd kan worden.

2. De Basis Zorg Verzekering Self Reliance (BZSR) 
 De regering Bouterse/Ameerali heeft destijds lokale deskundigheid, die reeds belangrijk voorwerk had verricht, onvoldoende ingezet bij de constructie van een AZV. Er is gekozen voor consultants van KPMG die voor honderden duizenden Amerikaanse dollars ingehuurd werden. Ondanks alle welgemeende adviezen en onderbouwde kritiek van lokale deskundigheid is de BZSR parmantig doorgevoerd.
De Basiszorgverzekering dreigt een fiasco te worden omdat, mede als gevolg van de inefficiëntie, de kosten progressief toenemen en de financiële draagkracht van het land te boven gaan. Bovendien ontstaat zo langzamerhand een situatie waarbij betaalbare en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg buiten bereik van burgers komt te liggen. Een ander probleem van het huidige stelsel is dat de zorg die geboden wordt, afhankelijk is van de premie die betaald wordt. Dus de zorg die je krijgt wordt niet bepaald door je behoefte aan zorg op een bepaald moment, maar door de premie die je van tevoren hebt betaald. De premies zijn marktconform bepaald. Afhankelijk van leeftijd, gewicht of vooraf bestaande aandoeningen, worden er beperkingen aangebracht in het beschikbare pakket. In feite kunnen op grond van marktconforme overwegingen de premies opgeschroefd worden of voorzieningen uit het pakket verdwijnen.

3. De leeftijdsgroepen die statistisch een groter beslag leggen op het budget (vaker gebruik maken van de zorg) zijn personen van 0-16 jaar en 60 plussers. 
De premie van deze ‘zogenaamde risico groepen’ komt voor rekening van de staat. Dit geldt voor elke burger in die leeftijdsklassen; ook voor hen die reeds verzekerd waren. De categorie 19-59 jaar, de arbeidzame bevolking met uitzondering van studenten, moeten een premie per capita betalen ongeacht de hoogte van het inkomen. De schoonmaakster betaalt dus even veel als een departementsdirecteur voor hetzelfde pakket. Het pakket van de verzekering is te smal en de premie te hoog.

4. Spoedeisende hulp Sint Vincentius Ziekenhuis( SVZ) 
De inrichting van een spoedeisende hulp SVZ heeft miljoenen Surinaamse dollars opgeslokt en thans blijkt dat de investeringen niet het gewenst effect hebben opgeleverd. Het is een mislukking geworden want de spoedeisende hulp SVZ is inmiddels gesloten. Onderliggende diensten zoals Intensive Care Unit en Cardiologie zijn niet in stelling gebracht en er zijn onduidelijke afspraken van financiële aard gemaakt met de financiers. Waarom was de investering niet gedaan om de spoedeisende hulp bij het AZP (Academisch Ziekenhuis Paramaribo) te verbeteren?

5. Medische Zending en Afdelingen Ministerie Volksgezondheid
De overeengekomen subsidie aan de Medische Zending vindt maar mondjesmaat plaats. De bedrijfsvoering komt onder druk te staan. De personele kosten, waaronder salarissen, kunnen amper betaald worden. De medische verbruiksartikelen zijn ontoereikend en andere noodzakelijke aanschaffingen kunnen niet gedaan worden. Het transport van patiënten naar Paramaribo is niet altijd direct uitvoerbaar. Dit heeft tot gevolg dat de medische dienstverlening ernstig wordt aangetast. De gezondheidszorg in het binnenland is niet langer gegarandeerd en dit heeft ernstige gevolgen voor de lokale bevolking. Er mag hierover niet lichtvaardig gedacht worden. Wij mogen aan deze verwaarlozing niet schouderophalend aan voorbijgaan. In een tijd van economische neergang ontstaat financiële krapte. Het is van belang dat er strategische keuzen gemaakt worden en er tevens voldoende zicht is op doelmatige aanwending van middelen.

6. De presidentiële commissie Herstructurering Gezondheidszorg
In het rapport van de presidentiële commissie Herstructurering Gezondheidszorg staat helaas niet vermeld welk pakket voorgesteld wordt en hoe de financiering van de Algemene Ziekten kosten Verzekering bij voorkeur zou moet plaatsvinden. De vraag rijst waarom er geen gezondheidseconomen juristen en planningsdeskundigen zijn opgenomen in de commissie. Het is van groot belang om het beleid te evalueren en naar aanleiding daarvan een strategisch plan op te stellen.

Het Johan Adolf Pengel Instituut heeft de problemen waarmee wij te kampen hebben in beschouwing genomen. Veel problemen zijn terug te voeren op het feit dat er verkeerde keuzen zijn gemaakt en povere uitvoering plaatsvindt. In principe is er gekozen voor privatisering van de zorg. De regering dient weloverwogen maatregelen te nemen met betrekking tot de beschikbaarstelling van bestedingsmiddelen en strikte monitoring van de processen.

Japin 
Wetenschappelijk instituut van de NPS
dinsdag 23 augustus 2016

Twee woningen afgebrand te Zeedijk in district Nickerie

Brandweer weet te voorkomen dat vuur overslaat op meerdere belendende panden


Twee woningen zijn vanmiddag, dinsdag 23 augustus 2016, afgebrand en één heeft lichte schroeischade opgelopen aan de Vuurtorenweg te Zeedijk, Corantijnpolder, in het district Nickerie, zo bericht Starnieuws (zie foto's - Bron: Facebook). 


(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Tegen kwart over twaalf  kreeg de brandweer melding dat er brand was uitgebroken te Zeedijk. Binnen zes minuten was de brandweer ter plaatse. Volgens bevelvoerend officier, adjunct hoofdbrandmeester, Jim Dors, stonden bij aankomst van de brandweer de panden in lichterlaaie.

Een houten woning, dat uit een boven en beneden gedeelte bestond, is geheel afgebrand. De bovenverdieping van de andere woning, opgetrokken uit hout, is verwoest. Een derde pand heeft lichte schroeischade opgelopen.

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur zich naar de belendende panden kon uitbreiden. De woningen waren tegen brand verzekerd. De politie is bezig met het verdere onderzoek naar de oorzaak van de brand.


Vergaderingen Raad van Commissarissen Centrale Bank Curaçao zijn geschorst

Raad wil duidelijkheid over positie Pietersz als lid

Pietersz is niet op voordracht RvC door het Hof benoemd


De vergaderingen van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zijn geschorst, totdat er duidelijkheid komt over de positie van Robert Pietersz als RvC-lid. Dit schrijft vanmiddag, dinsdag 23 augustus 2016, de Amigoe.

Pietersz is door de president van het Hof als tijdelijk commissaris aangewezen, maar over de geldigheid van zijn positie twijfelt men, omdat hij niet op voordracht van de RvC door het Hof is benoemd, zoals de bankstatuten voorschrijven, zo stelt RvC-lid Tom Kok.

Kok is het niet eens met het besluit van de RvC. 'Nu de bank in crisis is, kan ik helaas niet vergaderen met de RvC van een instelling waar ik toezicht op moet houden.'

De CBCS is de afgelopen weken in opspraak geweest, nadat bekend is geworden dat bankpresident Emsley Tromp wordt verdacht van fraude in de privésfeer. In het kader van dat onderzoek werden twee weken geleden op twee adressen huiszoeking verricht. Als gevolg van het onderzoek werd Tromp vorige week door minister van Financiën José Jardim geschorst.

Bemiddelaar Gijsbertha hoopt op spoedig cao-akkoord tussen bond SGTK en AAV op Curaçao

Partijen naar achterban in cao-conflict 


Vertegenwoordigers van de vakbond SGTK (Sindikato General Trahadó Kòrsou) en aannemersvereniging AAV buigen zich deze dagen over het laatste voorstel van bijzondere bemiddelaar Randolph Gijsbertha om de impasse te doorbreken in hun cao-onderhandelingen. Afgesproken is dat de partijen morgenochtend weer bijeenkomen, zo schrijft de Amigoe vandaag, dinsdag 23 augustus 2016.

Gijsbertha hoopt dat er nog deze week een akkoord op tafel ligt. Bemiddelaar Gijsbertha presenteerde gisteren een nieuw aangepast voorstel aan beide partijen. Het voorstel heeft betrekking op de lengte en de financiële invulling van de cao voor personeel in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein.

Gijsbertha heeft de partijen opgeroepen om met hun achterban zich te gaan beraden op zijn voorstel. Morgen wil hij van beide partijen een schriftelijke reactie krijgen, bij de voortzetting van de besprekingen tussen de AAV, SGTK en de Isla-raffinaderij.

Vakbond SGTK had gisteren een algemene vergadering om de voortgang van de cao-besprekingen te evalueren. Volgens SGTK-voorzitter Alcides Cova bestaat onder zijn leden het besef dat de onderhandelingen nu wel lang duren. 'Men wil een oplossing. En niet zomaar een oplossing, maar iets dat structureel is. Gisteren wilden veel mensen vandaag al het werk neerleggen. Maar wij hebben hen ervan weten te overtuigen om nog eventjes te wachten.'

Gijsbertha wil er alles doen om nog deze week tot een akkoord te komen. Hij heeft de partijen gevraagd om hun agenda voor morgen en de rest van de week vrij te houden.

Stemmachines op Curaçao zijn eind 2015 vernietigd

Machines zouden verouderd zijn geweest en de software achterhaald

Binnen politiek bestaat nog steeds argwaan tegen gebruik van stemmachines en houdt men vast aan potlood en papier


De regering heeft eind vorig jaar alle stemmachines laten vernietigen. Dit bevestigen voorzitter van het Hoofdstembureau Raymond ‘Pacheco’ Römer en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais), aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 23 augustus 2016. De vernietiging was ingegeven door het feit dat de stemmachines inmiddels verouderd en qua software achterhaald waren. 

De machines lagen tot eind vorig jaar in het gebouw van overheidsdienst Publieke Zaken/Kranshi in Otrobanda opgeslagen. Maar, omdat de regering plannen had om de loketfunctie van het Bureau Rijbewijzen van de Sta. Rosaweg naar Otrobanda te verhuizen, moest er ruimte worden gecreëerd. De verantwoordelijke minister Van der Horst werd benaderd en die gaf toestemming om de machines te laten vernietigen. Volgens Römer was het verouderd en achterhaald zijn van de stemmachines de reden om ze laten vernietigen.

'De machines waren meer dan tien jaar oud. Je weet hoe snel de ontwikkelingen gaan op technologisch gebied. Op een bepaald moment kun je ze niet meer gebruiken en ze stonden ook in de weg. Er moest ruimte worden gemaakt en dat kon worden bereikt door de stemmachines weg te doen.'

Op Curaçao werd van 2003 tot en met 2010 met stemmachines gestemd. In eerste instantie met de Nederlandse Nedap-stemmachine en later met stemcomputers van het deels Venezolaanse bedrijf SmartMatic. Maar, vanuit de lokale politiek, vooral onder partijen die in die periode in de oppositie zaten, was er veel weerstand tegen het gebruik van stemmachines. Tegenstanders van het stemmen per machine hadden twijfels over de fraudebestendigheid ervan, hoewel nooit concrete bewijzen hiervoor werden aangedragen. Verdere kritiek die door tegenstanders werd aangedragen had betrekking op het feit dat deze technologie te hoogdrempelig zou zijn dat vooral laagopgeleide mensen hierdoor afgeschrikt zouden worden om te gaan stemmen. Met de aanschaf van de SmartMatic-machines was een bedrag van 1,2 miljoen gulden gemoeid, blijkt na een zoektocht in de archieven van de Amigoe.

Volgens Römer was de aanschaf van de Nedap-machines veel goedkoper. 'Nog geen miljoen', gaf hij vanochtend aan. In 2007 werd besloten van de Nedap-machines af te stappen, omdat deze van oorsprong Nederlandse stemmachines de kiezers geen uitdraai gaven van hun net uitgebrachte stem. Deze uitdraai gold bij de verkiezingen met de SmartMatic-machines, als de wettelijk uitgebrachte stem.

Na de lijstondersteuning van afgelopen weekeinde gaan er stemmen op om weer op stemmachines over te gaan. Dit heeft vooral te maken met het tijdstip waarop de uitslag bekend werd gemaakt, namelijk rond twee uur ‘s nachts. Maar, binnen de politiek bestaat nog steeds argwaan tegen het gebruik van deze machines en houdt men vast aan potlood en papier, zoals dit ook afgelopen weekeinde gebeurde.

Curaçao's minister Larmonie-Cecilia (PS) wil het minimumloon verhogen

Bewindsvrouwe wil verhoging naar 1.976 gulden per maand

Verhoging gaat gefaseerd uitgevoerd worden vanaf januari 2017


Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) wil het minimumloon verhogen naar 1.976 gulden per maand. Dit maakte zij vanochtend, dinsdag 23 augustus 2016, bekend tijdens een persconferentie, zo bericht de Amigoe. Het is de bedoeling dat dit gefaseerd ingevoerd wordt, omdat het gaat om een verhoging van circa 40 procent van het huidige minimumloon, dat nu op 1.420,24 gulden staat voor een persoon die veertig uur per week werkt.

Volgens het ministerie is het een te grote aanpassing voor de economie om de verhoging in één keer door te voeren. Het loon wordt daarom jaarlijks met een percentage onder de tien procent verhoogd, om uiteindelijk in 2020 tot het loon van 1.976 gulden te komen.

Larmonie-Cecilia heeft al een ministeriële regeling gepubliceerd, die in werking treedt met ingang van 1 januari 2017 en die stelt dat het minimumuurloon tijdelijk, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, 9,00 gulden per uur gaat bedragen. Nu is dat nog 8,20 gulden. De nota van toelichting van de ‘Ministeriële Regeling met algemene werking van de 9e augustus 2016, ter uitvoering van artikel negen, zevende lid, van de Landsverordening minimumlonen’ stelt dat het voornemen is om het tijdelijke karakter van de regeling op korte termijn een definitief karakter te geven. Dit zodat de minimumloonverhogingen in 2018, 2019 en 2020 ook kunnen plaatsvinden, teneinde het minimumloon van 1.976 gulden in 2020 te bereiken.

De SOAW-minister stelt dat het loon waar zij naar streeft volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het bestaansminimum is voor een gezin bestaande uit een ouder en twee kinderen. 'Dit is het type gezin met een minimumlooninkomen dat het meest voorkomt op Curaçao en hier zijn wij dus ook vanuit gegaan.'

Het doel van de verhoging is om werknemers bescherming te bieden tegen mogelijke uitbuiting en onderbetaling door werkgevers. Dat is immers een van de belangrijkste functies van een wettelijk minimumloon, stelt de nota van toelichting.

De Sociaal Economische Raad (SER) is volgens de minister tijdig in de gelegenheid gesteld om advies te geven over het verhogen van het minimumloon, stelt de nota van toelichting. 'Tot op heden heeft de minister echter geen advies van de SER mogen ontvangen. Gezien de administratieve handelingen die door de werkgever gedaan dienen te worden met betrekking tot hun administratie, is het niet meer mogelijk om op het advies van de SER te wachten', aldus de nota.

Passagiers van 30 uur vertraagde SLM-vlucht uit Amsterdam ontvangen vergoeding

Door vertraagde vlucht gedupeerde passagiers tevreden met opstelling SLM


Diverse passagiers uit Amsterdam, die onlangs 30 uur vertraging hebben moeten uitzitten wegens het tijdelijk uitvallen van het vliegtuig van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), zijn gisteren naar het SLM-kantoor aan de Sophie Redmondstraat in Paramaribo gegaan. Drie van de benadeelde passagiers hebben een gesprek gehad met het hoofd van de afdeling Claim. De drie hebben na het gesprek de anderen mogen meedelen, dat de SLM de passagiers gaat vergoeden. 

Er werd gesproken, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 23 augustus 2016, over een keuze voor een bedrag van Euro 600 of een vliegticket. De mensen zijn vooralsnog tevreden met de manier waarop zij door de medewerkers van de afdeling zijn ontvangen. Men wenst wel dat, zoals door de SLM aangegeven, de zaak binnen acht weken wordt afgehandeld. Indien klanten onverhoopt te maken krijgen met een vertraging van meer dan vier) uur, dan biedt de SLM een compensatie en assistentie. Dit allemaal afhankelijk van de specifieke situatie.

'Wij zijn op een vriendelijke en nette manier tegemoet gekomen. Als ons eerder was verteld dat de vlucht vertraagd was naar de volgende dag, zou het anders zijn. Het gaat bij ons om de leugens. Meer nog was er niemand van de SLM die ons op kwam opvangen', zegt een benadeelde reiziger.

De passagiers zullen apart middels een schrijven de directie via de afdeling de klachten doen toekomen. 'Dit, zodat de mensen weten hoe zij omgaan met mensen die betalen voor dienstverlening', zegt de passagier.

De mensen hebben meer geklaagd over de communicatie op Schiphol. De SLM wist van tevoren al dat de vlucht vertraagd was en heeft volgens de SLM-woordvoerder, Andy Vliese, daarom de passagiers in Suriname van tevoren op de hoogte gesteld. 'Daarom hoefden de mensen hier niet naar Zanderij te gaan. Ze zijn op tijd gebeld. Natuurlijk heeft iedere passagier het recht om een claim uit te brengen, zolang het binnen de regels van de SLM en internationaal past. Als wij moeten voldoen aan dingen die de passagiers toekomen, dan kunnen wij er niet onderuit komen.'

De woordvoerder steekt niet onder stoelen en banken, dat de vliegmaatschappij met deze situatie gezichtsverlies heeft moeten lijden. 'Wij hebben maar één carrier. Een andere kist inschakelen, zou zeker een dag duren. Je zou in je vliegschema dus altijd een vertraging hebben', aldus de SLM-woordvoerder.

Een deel van de mensen gaf aan dat men niet meer geïnteresseerd is in het vliegen met de SLM. Aan de andere kant zijn er mensen die de nationale carrier blijven ondersteunen. Zij hopen alleen dat middels dit gebaar de directie uiteindelijk iets doet aan de dienstverlening en de communicatie met de passagiers.

NDP-politica Samidin pleit voor vergoeding verzorgers van mensen met beperking

'Alleen mensen met beperking ontvangen uitkering en degene die voor hem/haar zorgt krijgt niets'


Het NDP-parlementslid Naomi Samidin zou graag beleid vanuit de regering willen zien die het mogelijk maakt om mensen die de algehele zorg hebben over iemand met een beperking, ook een uitkering te verstrekken. 'Alleen de mensen met een beperking krijgen een uitkering, terwijl degene die voor zo iemand zorgt vaak genoeg niet buiten huis kan werken. Ik hoop dat we dit kunnen meenemen als beleidsmaatregel, omdat ook deze groep het zwaar heeft', zei Samidin gisteren tijdens de verdere behandeling van de suppletoire begroting in De Nationale Assemblee (DNA). 

Bij de post ‘financiële bijstand aan sociaal zwakke huishoudens’ is volgens de parlementariër een toename in de begroting te zien van Srd 31 miljoen. Zij vroeg of dit bedrag zal worden gebruikt voor het verhogen van het bedrag van Srd 33 per hoofd van het gezin van zwakke huishoudens en of mensen met een beperking, die ook niet voorzien worden van de verhoogde kosten voor levensonderhoud, ook mee zullen worden genomen bij de besteding van dit bedrag.

Eerder had ook DNA-lid Rajiv Ramsahai (NDP) aandacht gevraagd voor verhoging van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), die nu gesteld is op Srd 525. Ook de sociale bijstand van Srd 325 dient volgens hem te worden opgetrokken. Hij vindt dat deze bedragen achterhaald zijn door de koersstijgingen en diverse verhogingen.

Samdin kreeg bijval van collega Wendel Asadang. Volgens de politicus is dit beleid heel belangrijk, vooral als hij kijkt naar het binnenland waar helemaal geen opvangmogelijkheden zijn voor deze groep mensen. Hierdoor zijn familieleden de enigen die naar deze mensen moeten kijken, waardoor zij helemaal vast zitten. 'U begrijpt dat uw hele sociale leven hiermee wordt ontregeld', aldus Asadang.

Rusland (NPS) slaat alarm over toekomst hoger onderwijs

Studenten niet meer in staat om hun schoolgelden te voldoen

NPS-voorzitter voorziet dreigende sluiting opleidingsinstituten


Tijdens de suppletoire begrotingsbehandeling voor het jaar 2016 gisteren heeft Nationale Partij Suriname (NPS)-voorzitter Gregory Rusland het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om uitstel gevraagd, vanwege een volgens hem ernstige ontwikkeling binnen het hoger onderwijs, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 23 augustus 2016.

Studenten zijn niet meer in staat zijn hun schoolgelden te betalen. Het gaat vooral om de particuliere hogere beroepsopleidingen die zowel in Suriname en het buitenland geaccrediteerd zijn. Studenten die hun opleiding aan die instituten beginnen doen het vaak heel goed vanwege de speciale aandacht die aan hen wordt besteed. Nu moeten zij noodgedwongen afhaken, omdat zij niet in hun bijdragen kunnen voldoen.

Ook vroeg Rusland bij de begroting aandacht voor een mogelijke situatie waarin studenten gelden bij de Nationale Ontwikkelingsbank, (NOB) kunnen lenen voor studiefinanciering. Het is zo, dat al na korte tijd de ouders en soms de studenten zelf moeten beginnen met de terugbetaling. Dit is vaak moeilijk vanwege de slechte financiele staat waarin de totale samenleving zich bevindt.

Wanneer de studenten niet meer hun verplichtingen kunnen voldoen zullen de instituten die reeds een grote ervaring en institutionele infrastructuur hebben opgebouwd de deuren moeten sluiten.
Het gevolg van de sluiting heeft weer tot gevolg kapitaalvernietiging. Hierdoor zullen ervaren docenten hun activiteiten moeten beëindigen en studenten zullen vroegtijdig afhaken.

Gezinnen met inkomen van hooguit Srd 1.000 kunnen kosten schoolbenodigdheden ontvangen

Ministerie van SoZaVo start registratie woensdag 24 augustus

Weeshuizen en kindertehuizen hebben ook recht op steun


Gezinnen met een inkomen van maximaal Srd 1.000 komen in aanmerking voor schoolmateriaalkosten voor het nieuwe schooljaar. De registratie op verschillende wijkkantoren van het minsterie van Sociale Zaken en Huisvesting (SoZaVo) begint morgenochtend om acht uur, zo meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 23 augustus 2016.

Huishoudens met twee of meer schoolgaande kinderen komen in aanmerking voor steun vanuit het ministerie. Voor huishoudens die in aanmerking wensen te komen voor schoolmateriaalkosten dienen de kinderen het Gewoon Lager Onderwijs of de VOJ-school te bezoeken.

Behalve gezinnen komen ook kindertehuizen en weeshuizen in aanmerking voor steun.

Bij de aanvraag moeten overgelegd worden:
1. De ID-kaart van de aanvrager
2. Een gezinsuittreksel
3. Een kopie van het rapport
4. Een werkgeversverklaring of loonslip
5. Een geldige FB-kaart (geldt voor cliёnten van SoZaVo)
6. Een kopie van de medische verzekeringskaart.

De kindertehuizen en weeshuizen mogen wel een collectieve aanvraag indienen, met de volgende stukken:
1. Uittreksel en ID-kaart van een verantwoordelijke van de instelling.
2. Lijst met namen, geboortedatum, schooltype en eventueel ID no. van de pupillen.
3. Kopie rapporten van de pupillen op de ingediende lijst.

De registratieperiode loopt tot en met 7 september 2016, van acht uur 's morgens tot twee uur 's middags.

Verbazing bij Mathoera (VHP) over onwetendheid vicepresident over indiensttreding ruim extra 100 ambtenaren

Mathoera: 'Knollen voor citroenen verkopen aan het volk'


Op de suppletoire begroting van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken is het bedrag voor salarissen en lonen van 9.7 miljoen Srd opgetrokken naar 18.9 miljoen SRD. Dit is een verhoging van zo'n 100%. Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, dinsdag 23 augustus 2016, dat het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel gisteren tijdens de behandeling van de suppletoire begroting zei, dat de oorzaak van de suppletoire begroting gewoon gezocht moet worden in het tekort aan salarissen. 

'Een aantal ministerie heeft juist geknipt', stelde de parlementariër middels een punt van orde. Krishna Mathoera merkte op, dat in vergelijking met de begroting van het begrotingsjaar 2015 er 137 mensen extra zijn opgenomen als personeel.

Volgens vicepresident Ashwin Adhin klopt deze conclusie niet. Volgens zijn verklaring is er geen extra personeel aangetrokken voor uitbreiding van de posten. Het aantal is hetzelfde gebleven.

Mathoera gelooft er echter niets van. 'Daarom zei ik dat men knollen voor citroenen aan het verkopen is aan het volk, want zowel Abdoel als de vicepresident ontkennen. Adhin weet niet dat er mensen in dienst worden genomen of hij leest de begroting niet. Ik kan me niet voorstellen dat er 100 mensen in dienst worden genomen, het bedrag wordt verdubbeld en men niets weet.'

Agent redt 6-jarig jongetje uit zee in Coronie

Regiocommandant West politie Oedit waarschuwt bewoners niet te zwemmen nabij de sluizen 


De agent van politie Jipat heeft zondag een heldendaad gepleegd in Regio West. Hij heeft een 6-jarig jongetje uit de zee gered, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 23 augustus 2016. 

Van de regiocommandant West van het Korps Politie Suriname, Wiedjaikoemar Oedit, heeft de redactie van het dagblad vernomen dat een gezin afgelopen zondag rond elf uur 's morgens aan het zwemmen was in een kanaal ter hoogte van politie controlepost Burnside te Coronie.

Op een bepaald moment werd er geschreeuwd dat hij nergens te vinden was. De politie van Burnside was vlak bij aan het werk. Een dienstdoende agent, te werk gesteld bij het Regio Bijstandsteam (RBT), haastte zich naar de plek en zag een hoofdje half onder water. Het kind was onder de sluisdeur met het water meegesleurd richting open zee. De politieman is in vol ornaat, gekleed en al, in het water gesprongen om de drenkeling te redden. Het lukte hem om de jongen ongedeerd uit het water te halen.

Oedit benadrukt dat men niet moet gaan zwemmen nabij de sluizen. Er zijn geen faciliteiten, er is geen enkele aanduiding omtrent de diepte, er zijn geen life guards, dus er zijn geen veiligheidsaanwijzingen ter plaatse aanwezig. Er zijn geen lijnen getrokken en dat is levensgevaarlijk, zegt Oedit. Volgens de regiocommandant is dit schering en inslag in Coronie. Het is van het allergrootste belang dat de huidige districtscommissaris er werk van maakt om preventieve maatregelen te treffen.

Al ruim twee weken ontberen bewoners van Zoelen in Commewijne drinkwater

Districtscommissaris Pollack: 'Er is aangegeven dat de drie wagens die nog dienst doen bij Dienst Watervoorziening, allemaal defect zijn'Bewoners te Zoelen in het district Commewijne, even voorbij Voorburg, zeggen n al ruim twee weken niet over water te beschikken. Behalve voor water, zijn de mensen geheel afhankelijk van de Dienst Watervoorziening (DWV). De DWV, die overgeplaatst is naar het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, draagt zorg voor de watervoorziening in de landelijke gebieden. Nu het min of meer droog weer is, wordt de situatie voor de mensen zeer moeilijk, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 23 augustus 2016. 

Een buurtbewoner geeft aan, dat zij twee weken geleden nog contact heeft gehad met de dienst. Er wordt steeds aangegeven, dat de mensen geduld moeten betrachten, omdat er veel bonnen zijn die zij moeten behandelen en het is droog weer, waardoor veel meer mensen water nodig hebben. Toen zij echter persoonlijk naar de DWV is gegaan, werd haar voorgehouden dat de watertruck defect is.

De gedupeerde zegt dat zij persoonlijk ook heeft gebeld naar de bestuursdienst om de districtscommissaris op de hoogte te stellen. Een medewerker liet weten, dat er gauw een oplossing zou komen, omdat de mensen zijn gebeld. Er is tot nu toe echter geen oplossing gekomen en de mensen in het gebied vragen zich af hoe lang zij nog zonder water moeten zitten.

Districtscommissaris Remy Pollack zegt in een reactie op de hoogte te zijn van het probleem. Hij zegt zelf ook contact met de dienst gemaakt te hebben. 'Indertijd deden liefst tien tot dertien auto’s dienst, nu moeten we het doen met slechts drie auto’s. Er is aangegeven dat de drie wagens die nog dienst doen, allemaal defect zijn.'

Hij is zelf naar Zoelen gegaan om zich te oriënteren over de situatie. Er is verder nog geen beeld wanneer de auto’s gemaakt zullen zijn. De districtscommissaris zegt, dat hij van de ressortraadsleden ook een schrijven heeft ontvangen voor het opschonen van het waterreservoir te Alkmaar. De bewoners hebben een verzoek gedaan dit water voor sanitaire doeleinden te gebruiken. Ook op Zoelen zijn twee waterreservoirs die opgeschoond zullen worden, waardoor de mensen toch over wat water kunnen beschikken. Pollack zegt de waterreservoirs deze week nog te zullen aanpakken.

Begrafenisondernemers kunnen niets doen aan 'geweld' bij uitvaart

Tijdens begrafenis Franklin 'Brielle' Waterval zijn diverse schoten afgevuurd

Directeuren begraafplaatsen gaan verschillend om met uitvaart van persoon met 'bepaald' verleden


Aan 'geweld' bij een uitvaart kunnen begrafenisondernemers klaarblijkelijk niets doen. Maar, de ondernemer of de familie van de overledene kan wel uit voorzorg de politie inschakelen. De politie zal uit zichzelf niet intimideren bij een begrafenis, stelt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een reactie in de Ware Tijd vandaag, dinsdag 23 augustus 2016.

Ze kan uit voorzorg aanwezig zijn, wanneer het vermoeden bestaat dat de situatie uit de hand kan lopen.

De politie zal in elk geval onderzoeken wie schoten heeft gelost bij de begrafenis zondag van de bekende Franklin 'Brielle' Waterval. Er waren op twee momenten in totaal vijf salvo's op de begraafplaats Hodi Mihi Cras Tibi te horen. Op de rooms-katholieke begraafplaats worden geen extra maatregelen getroffen indien een bepaald 'zwaargewicht' wordt begraven. Er wordt wel verwacht dat de overledene rooms-katholiek gedoopt is. Wat de achtergrond van degene is of hoe zijn of haar levensloop is geweest, speelt bij de katholieken geen rol. 'Je mag de persoon niet weigeren', zegt directeur Sonja Lisse.

Martha Zaalman, kantoorhoofd van het Jubileumfonds waaronder het kerkhof Marius Rust valt, zegt dat je als ondernemer niet van tevoren weet wie in de begrafenisstoet van een overledene loopt. 'Wij hebben ook personen met een bepaald verleden begraven, maar wij hebben nooit geweld ervaren.' Zaalman zegt verder, dat zij niet weet hoe te handelen in dergelijke gevallen. 'Je kan wel extra alert zijn. Maar, wij hebben nu geleerd dat als bepaalde personen worden begraven, om politieassistentie moet worden gevraagd.'

Jules Blinker, voorzitter van Stichting Pijl en Boog waaronder de algemene begraafplaats Rene's Hof valt, zegt dat hij slechte ervaringen heeft met geweld op zijn begraafplaats. 'Men weet wat ons standpunt is. Bepaalde figuren en ook hun familie, worden niet op René's Hof begraven.' Hij zegt dat de veiligheid van de dragers niet verzekerd is. Blinker zegt ook nog, dat uit het verleden blijkt dat ook als er niet geüniformeerde politiemensen bij een begrafenis zijn zij niet optreden

Merendeel leden RvC van Centrale Bank Curaçao vindt schorsing president-directeur Tromp 'prematuur'

Minister Jardim suggereerde echter, dat schorsingsbesluit volgde na advies RvC


Twee van de drie leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank vinden schorsing van president-directeur Emsley Tromp ‘prematuur’. Dat blijkt uit stukken in handen van het Antilliaans Dagblad, zo schrijft dit dagblad vandaag, dinsdag 23 augustus 2016. Minister van Financiën José Jardim wekte donderdag tijdens een persconferentie de indruk - en hij verklaarde dit ook met zoveel woorden - dat het schorsingsbesluit was genomen na advies van de RvC. 

Er is inderdaad advies ingewonnen van de commissarissen. Zoals het Centrale Bankstatuut ook voorschrijft: 'Op aanbeveling van de Raad van Commissarissen kunnen de president en de directeuren door de Landen bij met redenen omkleed landsbesluit worden geschorst of tussentijds ontslagen.'

Maar, Jardim vertelde er niet bij dat er twee adviezen liggen, een minderheidsaanbeveling van het RvC-lid Tom Kok, die dit zelf ook ‘mijn persoonlijk advies’ noemt en overigens van mening is dat de vertegenwoordigers van de vermogensgerechtigden (lees: de ministers van Financiën) ‘ook zonder aanbeveling van de RvC’ zelf mogen overgaan tot schorsing. Kok zelf adviseert om president Tromp te schorsen lopende het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Op dezelfde datum, namelijk 12 augustus, kregen minister Jardim en zijn Sint Maartense ambtgenoot Richard Gibson eveneens een spoedadvies ‘namens de RvC van de CBCS’, ondertekend door Robert Pietersz en Hubert Lopez. Zij schrijven ‘als meerderheid van de Raad van Commissarissen’ de ministers te berichten. Hierover deed Jardim echter geen mededelingen tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad. En na afloop weigerde hij hier nader op in te gaan, zo blijkt uit een opgenomen vraaggesprek met Caribisch Netwerk.

Jardim draait er telkens omheen, door aan te geven dat hij een en ander ‘kan bevestigen noch ontkennen’. Feit is dat hij en Gibson zijn overgegaan tot schorsing - overigens zonder Tromp vooraf te horen, meldde de krant Nobo afgelopen week - terwijl de meerderheid in de RvC aangaf te menen ‘dat het op dit moment prematuur is om maatregelen waarnaar u verwijst te nemen’. Dit laatste lijkt aan te geven dat in het verzoek van de ministers om spoedadvies van 12 augustus al disciplinaire maatregelen worden genoemd, zoals schorsing.

'Deelname kinderen aan protestmars Kòrsou Fuerte i Outónomo was onverantwoord'

Pleitbezorger kinderrechten Keith Carlo keurt aanwezigheid kinderen in protestmars af

'Er was sprake van exploitatie en manipulatie van de demonstrerende kleintjes'


Het was onverantwoord dat kinderen vorige week woensdagmiddag deelnamen aan de protestmars van Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO) voor een nieuw referendum over de consensusrijkswetten. Dat stelt pleitbezorger kinderrechten Keith Carlo vandaag, dinsdag 23 augustus 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Tijdens de demonstratie hielden enkele kinderen protestborden omhoog met de tekst ‘E.T. is a crook’, daarbij doelend op de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp, die voor onbepaalde tijd is geschorst hangende een integriteitsonderzoek. Volgens Carlo begrepen de kinderen deze tekst niet en was er sprake van een exploitatie en manipulatie van de demonstrerende kleintjes.

'Ik ben een groot voorstander van politieke vorming, van opgroeien met politiek bewustzijn om tolerante en kritische burgers te worden. Dat staat ook in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Maar, ouders hebben ook verplichtingen en moeten hun kinderen een veilige omgeving bieden', aldus de vicevoorzitter van de Association of Caribbean Social Work Educators.

Dat er slechts een handvol kinderen aanwezig was bij de protestmars, die zonder incidenten verliep, is volgens Carlo irrelevant, omdat het hem om het principe gaat. De ‘ferme’ taal die de demonstranten uitsloegen aan het adres van Tromp en tegen de consensusrijkswetten en Nederland, hebben volgens hem geen meerwaarde voor een kind.

'Volwassenen denken alleen aan zichzelf en vergeten de veiligheid van het kind. Dat zie je trouwens ook bij andere massa-activiteiten zoals het carnaval.' Volgens Carlo moeten bij politieke acties waar kinderen ook aanwezig zijn rekening worden gehouden met hun referentiekader.

'Willekeurige en onvoorspelbare wijze waarop maatregelen getroffen worden inzake wisselkoers leidt tot veel onzekerheid'

Voorzitter Ramautarsing van VES kritisch over wijze waarop regering wisselkoers op hol laat slaan

Cambiohoudersvereniging: 'Minister Hoefdraad negeert adviezen CBVS en andere deskundigen en maatregelen zijn onsamenhangend'


Na ongeveer een maand van rust vertonen de valutakoersen weer een stijgende lijn. De straatkoers voor de Amerikaanse dollar is met twintig cent gestegen naar rond de Srd 7.40, terwijl de euro weer boven de Srd 8 ligt. 'Wij hadden voorspeld dat de vraag naar valuta in de vakantie weer zou stijgen. Mensen gaan op reis, doen inkopen voor schoolbenodigdheden en trekken naar het binnenland voor vertier. Dus er worden veel SRD’s uitgegeven die omgezet worden in vreemde valuta', zeggen zogenoemde niet bij naam genoemde 'toppers van de cambiowereld' vandaag, dinsdag 23 augustus 2016, in de Ware Tijd uit. 

De voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES), Winston Ramautarsing, vindt dat de willekeurige en onvoorspelbare wijze waarop maatregelen getroffen worden inzake de wissel- en douanekoerstot veel onzekerheid leidt. Volgens de valutahandelaren zouden de douanekoersen simultaan aangepast moeten worden met het besluit van de regering om de koersen los te laten, zoals in 2011 het geval was. 'Dan heb je dat iedereen het in één keer van de pijn zou uitschreeuwen om zich vervolgens aan te passen. Maar nu heb je dezelfde bittere pil in tien delen opgedeeld. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het volk komt straks in opstand.'

Om meer vertrouwen te wekken en overleg te stimuleren tussen de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven, heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven per schrijven aan president Desi Bouterse gevraagd om twee toezichthoudende commissies in te stellen. Zij zullen alle maatregelen, zowel tegen de crisis, als ten gunste van economische groei, in de gaten moeten houden.

Ramautarsing: 'De VES heeft dit voorstel met het Internationaal Monetair Fonds besproken en het IMF vindt het goed. Het komt overeen met wat men op Jamaica heeft gedaan. Wij staan er volledig achter. Helaas heeft de president nog niets van zich laten horen.' 

'Maar, wat ook speelt is de onzekerheid en het gebrek aan vertrouwen, door de plotselinge verhoging van de douanekoersen. De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zegt terecht dat ondernemers misbruik hebben gemaakt van de douanekoersen die laag gehouden werden. Ondernemers hebben woekerwinsten gemaakt, terwijl de overheid inkomsten is misgelopen', aldus een wederom niet bij naam genoemde zogenoemde 'topper' van de Cambiohoudersvereniging uit.

'De bewindsman verzuimt echter de hand in eigen boezem te steken. Wij weten dat er heel goede adviezen gegeven worden aan de regering vanuit de Centrale Bank van Suriname en andere deskundigen. Maar, deze adviezen worden met name door Hoefdraad in de wind geslagen, en maatregelen worden onsamenhangend doorgevoerd', voegt de valutahandelaar eraan toe.

Bee (ABOP): 'Er is in ziekenhuizen sprake van een riskant onhygiënische situatie en een chronisch gebrek aan medicijnen'

'Problemen in ziekenhuizen zijn immens, medisch personeel is gedemotiveerd'


ABOP-waarnemend fractieleider Marinus Bee heeft zich gisteren in De Nationale Assemblee bij de verdere behandeling van de suppletoire begroting, geconcentreerd op de gezondheidszorg. Er is volgens hem een tekort aan alles, zo zei hij, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 23 augustus 2016, en er is sprake van een 'riskant onhygiënische situatie en een chronisch gebrek aan medicijnen'. 

De problemen in de ziekenhuizen zijn, aldus Bee, immens. Medisch personeel is volgens hem gedemotiveerd. Ook de salarissen worden niet op tijd betaald.

'De situatie is zo slecht, dat zelfs de toevoer van drinkwater en elektriciteit onbetrouwbaar zijn', stelde Bee.

De situatie in de gezondheidszorg en gebrek aan middelen bij de Medische Zending werden ook aan de orde gesteld door Silvana Afonsoea (NDP) en Celsius Waterberg (BEP). Zij maken zich ernstig zorgen om de gang van zaken. Er zijn nauwelijks medicijnen beschikbaar. In het binnenland is de situatie nog erger, waarbij ingekort wordt op alles, ook medicamenten. In alle mogelijke bewoordingen werd de aandacht van de regering gevestigd op deze situatie.

'Of de plannen van de regering tot verbetering van de gezondheidszorg zullen leiden, zal voornamelijk afhangen van het management ervan en de aanpak van corruptie', zei Bee. Er is volgens hem een levendige handel in en om het ziekenhuis. 'Waar er gebrek is aan alles, groeit de vraag en daarmee de commercie', stelde Bee.

De grip op de zorg is volgens Bee kwijt. De financiering is een chaos. 'Ons zorgstelsel is duur en het is ondoorzichtig waar het naartoe gaat.' 

Specialisten Surinaamse ziekenhuizen stellen operaties uit door tekort aan medicatie en materialen

'Eerder werd er geen ruchtbaarheid aan gegeven om onrust te voorkomen en rust te waarborgen'


De gevolgen van het tekort aan medicatie en medische verbruiksmaterialen laten zich steeds meer gelden en de gevolgen worden steeds duidelijker, ook voor hartoperaties. Specialisten vinden het niet verantwoord om personen te helpen, terwijl er niet voldoende middelen zijn voor onder andere nabehandeling en daarom hebben ze eind vorige week besloten om enkele geplande operaties uit te stellen, zo schrijft de Ware Tijd dinsdag 23 augustus 2016.

De beschikbare middelen moeten met wijsheid gebruikt worden. Spoedoperaties worden wel uitgevoerd.

De voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, Pieter Voigt, zegt dat het voor dit jaar niet de eerste keer is dat zo'n besluit is genomen, maar er wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven om onrust te voorkomen en de rust te waarborgen.

Tot vóór 2016 was de situatie anders, omdat er voldoende werkmateriaal en medicatie waren. 'Er was nooit sprake van afzeggen of uitstellen. Als dat wel gebeurde, dan was het om andere redenen, maar niet door een tekort aan medicijnen of medisch verbruiksartikelen.' Nu hebben de ziekenhuizen schulden bij leveranciers die al enige tijd niet meer op krediet leveren.

De ziekenhuizen proberen zoveel mogelijk de eindjes aan elkaar te knopen, zodat de dienstverlening kan doorgaan. Het gevolg van deze ontwikkeling zal volgens Voigt afhangen van hoe lang het tekort duurt. 'Het kan zijn dat we vanmiddag horen dat de spullen worden aangevuld. Dan gaan we gewoon op de oude voet verder.'

Hij voert zelf gemiddeld achttien operaties per maand uit, wat neerkomt op tussen de 200 en 220 jaarlijks. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar vrij stabiel gebleven. Voigt laat verder weten dat de kosten voor een hartoperatie met de nieuwe zorgverzekering gesteld zijn op maximaal twintigduizend Surinaamse dollar, omgerekend nog geen drieduizend Amerikaanse dollar. Deze ingreep kost bijvoorbeeld in Colombia al tussen de twaalf- en veertienduizend dollar. De specialist weet niet of hartchirurgen het zich nog zullen kunnen veroorloven op dezelfde voet door te gaan, indien er geen tariefaanpassing plaatsvindt.

Santokhi (VHP): 'Het land bevindt zich in een crisis, maar leiderschap wordt nauwelijks getoond'

'Het land draait om leningen en er wordt niet stilgestaan bij het aflossen'

Mathoera (VHP): 'Juist in een crisis genieten investeringen geen prioriteit bij regering'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi en partijgenote en Assembleelid Krishna Mathoera stelden tijdens de behandeling van de suppletoire begroting in De Nationale Assemblee gisteren, dat er nauwelijks leiderschap getoond wordt, terwijl het land in een crisis verkeert. Het leiderschap van president Desi Bouterse is volgens hen niet merkbaar in De Nationale Assemblee en ook niet daarbuiten. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 23 augustus 2016. 

Mathoera zei dat juist in een crisissituatie leiders het voorbeeld moeten geven en voor moeten gaan in inleveren. Santokhi voerde aan dat het land draait om leningen. Er wordt niet bij stilgestaan hoe de aflossingen zullen plaatsvinden. De inflatie behoort tot een van de hoogste in de wereld. De koers stijgt, omdat de aanpak niet professioneel plaatsvindt. Hij haalde aan, dat de president aangaf dat hij de koers omlaag zal brengen.

Santokhi vindt, dat de zaak professioneel aangepakt moet worden, waarbij met alle betrokkenen een plan dient te worden uitgewerkt. Een crisis vraagt om een crisismanagement. De regering heeft geen matrix gepresenteerd met maatregelen die continu gemonitord moet worden.

Mathoera voerde aan dat in de suppletoire begroting niet terug te vinden is wat onlangs gepresenteerd is in het Stabilisatie- en Herstelplan. Als zij de begroting van de productieministeries Handel & Industrie, Transport, Communicatie & Toerisme, Openbare Werken en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer bij elkaar optelt, dan is er nauwelijks Srd 92 miljoen aan investeringen opgebracht. Zij vindt het een trieste situatie, dat juist in een crisis investeringen geen prioriteit genieten. Met dit bedrag kan het land niet uit de crisis worden gehaald, zei Mathoera.

Deze suppletoire begroting is volgens het Assembleelid in strijd met de Comptabiliteitswet. Zaken van andere ministeries komen voor op de begroting van bijvoorbeeld Handel en Industrie. De suppletoire begroting is ook niet helemaal in overeenstemming gebracht met het Stabilisatie- en Herstelplan en heeft niet de juiste weergave van de raming van de overheidsuitgaven en een overzicht van de middelen ter dekking van de inkomsten, zo sprak Mathoera.

VSB-voorzitter: 'Overheid heeft totaal geen middelen om aanbestedingen te doen'

'Meer overleg en toezicht nodig op de uitvoering van economisch herstelplan overheid'


'Er wordt voorspeld dat de economie met 4 procent zal krimpen dit jaar, maar ik kan u zeggen, de impact lijkt nu al veel zwaarder te zijn. De overheid heeft totaal geen middelen om aanbestedingen te doen, waardoor de verkoop van goederen zwaar achteruit is gegaan. Het is straks een jaar dat de Suralco buiten bedrijf is, en dat heeft de bedrijvigheid ook enorm getroffen', aldus Steven MacAndrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vandaag, dinsdag 23 augustus 2016, in de Ware Tijd in reactie op het recente bezoek van deskundigen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 

Zij hebben van 8 tot 18 augustus de eerste evaluatieronde van de zogeheten Stand-by Arrangement uitgevoerd. Suriname krijgt hierbij een lening van 478 miljoen Amerikaanse dollar in termijnen. Het IMF is niet tevreden over de wijze waarop de regering maatregelen doorvoert om de economie weer op de rails te krijgen. Een aantal maatregelen in de belastingsfeer, zoals de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), is nog niet getroffen. Daarnaast is de organisatie niet blij dat de regering besloten heeft om de brandstofprijs vast te houden, en om de verhoging van de stroomtarieven gedeeltelijk terug te draaien, ondanks de stijgende energiekosten.

'Dergelijke zaken hebben gemaakt dat de overheid aanzienlijk minder inkomsten ontvangt, en dus weinig geld heeft om te voorzien in sociale noden.'

MacAndrew zegt, dat dit het bewijs is dat er meer overleg en toezicht nodig is op de uitvoering van het economisch herstelplan van de overheid. Haast alle bedrijfslevenorganisaties hebben zich verenigd en zo'n drie weken geleden een brief gestuurd naar president Desi Bouterse met het voorstel twee toezichthoudende commissies in het leven te roepen om de uitvoering van het herstelplan in de gaten te houden. De commissies moeten bemand worden door vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. De particuliere sector stelt dan voor dat één commissie zich bezighoudt met de reparatie van de economie, terwijl de andere zich toelegt op economische groei.

'Dit is een ernstige zaak, en wij willen samen met de overheid nagaan hoe wij eruit zullen komen. Ze hoeft het niet alleen te doen. Samen zijn wij sterk', aldus MacAndrew. 'Het staatshoofd heeft zelf gevraagd om onze voorstellen. Hij had het de laatste weken druk met de IMF-delegatie. Wij verwachten dat hij nu meer tijd zal hebben om binnenkort te reageren op onze voorstellen.'

NDP-Assembleelid Nading wijst regering voor zoveelste keer op ernstige problemen in binnenland

Veel bijval van collega's uit het binnenland voor Nading

Vorswijk (ABOP):  'Gras op airstrips is meter hoog, er is geen brandstof voor brushcutter'


Het NDP-Assembleelid Aida Nading kreeg gisteren, tijdens de behandeling van de suppletoire begroting in het parlement, veel bijval van collega's uit het binnenland voor de noden in dat binnenland die zij aankaartte, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 23 augustus 2016. Zij voerde aan, dat er structurele problemen zijn in het binnenland die telkens onder de aandacht worden gebracht, maar dat er maar geen oplossing komt. De veiligheid in het binnenland, onderwijs, brandstof, gezondheidszorg, ondersteuning van productie, honoraria van dignitarissen, prijzen van goederen zijn enkele zaken die zij aan de orde heeft gesteld.

Na zes maanden is er voor een maand brandstof geleverd in verschillende dorpen. Het gras op airstrips is een meter hoog, want er is geen brandstof om de brushcutter te kunnen gebruiken, zei Dinotha Vorswijk (ABOP). Airstrips moeten met een houwer worden onderhouden. Zij wees op de gevaren van hoog wied op vliegvelden.

Nading merkte op dat zij diverse keren heeft aangekaart om te kijken naar andere mogelijkheden om het binnenland te voorzien van energie. Hierdoor hoeft de dure brandstof niet naar de dorpen te worden getransporteerd.

Vorswijk en Nading gaven aan dat er enorme achterstand ontstaan is in het onderwijs door de staking van bus- en boothouders. Verschillende leden willen een evaluatie van de onderwijsresultaten. Er zijn weinig kinderen in het binnenland geslaagd. Leerkrachten zijn nu met de boot teruggekeerd naar de stad, omdat vliegmaatschappijen hen niet willen vervoeren door achterstallige betaling van de overheid. Als de betaling niet wordt gedaan, wordt gevreesd dat leerkrachten op 1 oktober niet naar hun standplaats zullen gaan.

Nading pleitte ook voor verhoging van de honoraria van het traditioneel gezag. De mensen zijn het gezag van het binnenland en ontvangen nauwelijks Srd 350 aan vergoeding.

In De Nationale Assemblee werd ook aangekaart, dat ambtenaren al tien tot twintig jaar werkzaam zijn voor de overheid in het binnenland, maar niet in vaste dienst worden aangenomen. De mensen willen weten waar zij aan toe zijn. NDP-fractieleider André Misiekaba stelde voor, dat de Assembleeleden die ermee geconfronteerd zijn, lijsten produceren van mensen die al langere tijd werken voor de overheid, maar van wie de rechtspositie niet is geregeld. Hij stelde dat dit in orde moet komen.

Onbekende vuurt op woning te de Goede Verwachting

Autoruit kapot geschoten en kogelinslag in muur woning


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 23 augustus 2017, dat zondagmiddag geschoten is op een woning te Goede Verwachting. De politie van Latour kreeg een telefonische melding over een kogelinslag te Goede Verwachting.

De aangever was op dat moment thuis en hoorde plotseling een knal. Hij ging meteen naar buiten en zag dat zijn autoruit aan diggelen lag en een kogelinslag op de muur van zijn woning.

Op het erf ter hoogte van de poort trof de eigenaar een huls aan. De politie van Latour heeft de huls meegenomen voor verder onderzoek.

Minister Van Dijk-Silos: 'Er komen onvoldoende middelen vrij om criminaliteit afdoende te kunnen bestrijden'

Vicepresident Adhin: 'Wij doen er alles aan om middelen beschikbaar te stellen, maar ze moeten er eerst zijn'


Assembleeleden struikelden er gisteren, bij de behandeling van de suppletoire begroting n het parlement, over dat het ministerie van Justitie en Politie weinig middelen geautoriseerd heeft gekregen, terwijl er sprake is van verruwing van de criminaliteit. Verantwoordelijk minister Jennifer van Dijk-Silos heeft bij beantwoording van vragen over de suppletoire begroting gezegd, dat door de precaire situatie, er onvoldoende middelen vrijkomen om de criminaliteit afdoende te kunnen bestrijden, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 23 augustus 2016.

Vicepresident Ashwin Adhin zei na een interruptie van de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, dat het voorkomt dat middelen op een bepaald moment er niet zijn. Verschillende ministeries hebben hiermee te maken. Adhin zei, dat er prioriteiten worden gesteld. Er wordt gezorgd dat daar waar levens in het gedrang zijn, zoals Volksgezondheid, beschikbare middelen naar toe gaan. Aanpak criminaliteit hoort gelijk daarna ook in het rijtje, stelde hij. 'Wij doen er alles aan om de middelen beschikbaar te stellen, maar ze moeten er eerst zijn', zo sprak hij.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vroeg of de regering zich wel realiseert wat het betekent als de minister aangeeft dat er geen middelen zijn om de criminaliteit kordaat te kunnen bestrijden. Hij vroeg aan de regering om de samenleving gerust te stellen.

Zijn HP-collega Mahinder Jogi constateerde dat het ministerie van Justitie en Politie stiefmoederlijk wordt behandeld. De minister ontkende dit, omdat alle collega's hetzelfde probleem hebben. Volgens Van Dijk-Silos en Adhin komt er verlichting. De minister zei ook, dat zij met haar collega van Financiën heeft afgesproken dat boetegelden die geïnd worden, naar het ministerie gaan. Er is al een brief hierover geschreven. Minister Gillmore Hoefdraad is het er eens mee volgens Van-Dijk Silos dat de verschillende dienstonderdelen kunnen beschikken over de boetegelden. De minister zei dat het ministerie totaal ruim Srd 80 miljoen heeft bezuinigd sinds januari. Hiervoor kreeg zij complimenten van de volksvertegenwoordiging.

Er wordt ook aan gewerkt om voertuigen voor het Korps Politie Suriname aan te schaffen. Van de ruim Srd 7 miljoen die op de begroting is opgebracht, is nul cent echter geautoriseerd tot nu toe.

VHP-Assembleeelid Krishna Mathoera merkte op, dat voertuigen essentieel zijn voor de politie in het bestrijden van misdaad. Veel posten beschikken niet over auto's. Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) stelde voor om voertuigen die door de Energie Bedrijven Suriname beschikbaar zijn gesteld, vrij te maken voor de politie. Hierover zal Van Dijk-Silos in contact treden met haar collega van Openbare Werken. Diverse Assembleeleden hebben de veiligheidssituatie aangekaart en er wordt op gerekend dat er zo snel mogelijk oplossingen komen.

Houten verlaten woning uitgebrand in Fred Derbystraat, Paramaribo

Pand zou onderdak hebben geboden aan junks


Een houten verlaten woning in de Fred Derbystraat, tussen de Nassylaan en de Verlengde Keizerstraat, in Paramaribo is gistermiddag, maandag 22 augustus 2016, geheel in vlammen opgegaan (zie foto - Bron: de Ware Tijd). De brandweer, die vrij snel ter plekke was, - zo bericht Starnieuws - kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten. 

Door kordaat optreden van de brandweer kon een belendend pand worden gered. Het dak van dit pand, waarin een moeder, vader en twee kinderen wonen, had al vlam gevat. De brandweer had binnen een uur de brand onder controle. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. 

De omwoners gaven door dat het pand dat door brand is verwoest door junkies bezet werd gehouden. Het huis was niet aangesloten op het elektriciteitsnet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.