donderdag 25 augustus 2016

Braziliaanse Senaat start afzettingsproces tegen presidente Rousseff

Rousseff: 'Procedure maakt deel uit van parlementaire staatsgreep georchestreerd door Temer'


In de Braziliaanse Senaat is het proces gestart dat hoogst waarschijnlijk tot de afzetting van de Braziliaanse presidente Dilma Rousseff zal leiden. De 68-jarige Rousseff wordt ervan beschuldigd met de begroting te hebben gesjoemeld. Zijzelf wast haar handen in onschuld en heeft het over een coup die door haar tegenstanders op poten werd gezet. De 81 senatoren trekken de komende dagen hun rechtersplunje aan, zo bericht vandaag, donderdag 25 augustus 2016, onder andere het Belgisch persbureau Belga.

Rousseff werd op 12 mei door een tweederdemeerderheid van de senatoren al aan de kant geschoven. Begin deze maand stemden 59 senatoren ermee in een afzettingsproces op te starten. Dat proces is vandaag uit de startblokken geschoten.


Voorzitter Ricardo Lewandowski van het federaal hooggerechtshof drukte de senatoren op het hart dat ze zich een tijdje als rechters horen te gedragen en 'hun ideologische standpunten' even opzij moeten schuiven. Verwacht wordt dat tegen 31 augustus een beslissing zal vallen.

Indien haar tegenstanders het halen, dan komt er een einde aan dertien jaar heerschappij van de Arbeiderspartij. Die werd boven de doopvont gehouden door voormalig president Lula, de politieke vader van Rousseff. Het proces start vier dagen na het laatste wapenfeit op de Olympische Spelen.

Sinds Rousseff opzij werd geschoven, heeft vicepresident Michel Temer het interimpresidentschap op zich genomen. Hij neemt haar plaats in tot eind 2018, wanneer haar mandaat afloopt, indien ze effectief wordt afgezet. Daarvoor is een tweederde meerheid van 54 senatoren nodig.

Rousseff is van plan zelf haar verdediging op zich te nemen. De linkse leidster houdt vol dat de hele procedure deel uitmaakt van een parlementaire staatsgreep die georchestreerd is door Temer van de centrumrechtse PMDB. Hij was in eerste instantie haar bondgenoot, maar is intussen uitgegroeid tot haar rivaal.

Indien ze wordt afgezet, dan zal Rousseff gedurende acht jaar geen publieke functie mogen bekleden. Indien ze alsnog haar hachje redt, dan kan ze gewoon aanblijven als presidente. Erg populair zal ze alleszins niet zijn. Rousseff geniet immers de steun van amper 13 procent van de Brazilianen. Temer zal alvast worden geconfronteerd met dezelfde problemen als zijn toekomstige voorgangster: slechts 14 procent van de Brazilianen staat achter hem, zijn partij is betrokken in een corruptieschandaal rond overheidsbedrijf Petrobras en de economie gaat erop achteruit waardoor hij verplicht zal zijn onpopulaire maatregelen te nemen om de begroting op koers te houden.

Van de 81 senatoren die over het lot van Rousseff moeten beslissen, wordt meer dan de helft verdacht van corruptie of maken ze voorwerp uit van een onderzoek.

Minister Peneux: 'Vlekkeloze start nieuw schooljaar is afhankelijk van geld'...

Assembleeleden vuren veel vragen af op minister over schoolvoeding, Naschoolse Opvang en onderwijs in binnenland


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vandaag, donderdag 25 augustus 2016, in De Nationale Assemblee gezegd, dat een vlekkeloze start van het komende schooljaar afhankelijk is van geld. Indien de middelen beschikbaar worden gesteld, dan zijn de faciliteiten aanwezig. 

Diverse Assembleeleden hebben vragen gesteld over het onderwijs. Er is bezorgdheid geuit over de resultaten van de zesde klas toets. Ook het onderwijs in het binnenland is een heet hangijzer. Peneux legde uit, zo schrijft Starnieuws, dat leerkrachten die in het binnenland te werk worden gesteld een extra percentage krijgen variërend van 15 tot 40% en een standplaatstoelage. Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee had gevraagd om extra incentives voor leerkrachten die les willen geven in het binnenland.

Het project 'Schoolvoeding' kwam ook ter sprake. Veel kinderen komen zonder te hebben ontbeten naar school. Peneux zei in een reactie, dat het pilot-project schoolvoeding is stopgezet. Hij zei dat de abrupte stopzetting te maken heeft met de onbetrouwbaarheid van mensen.

Verschillende parlementsleden hebben aangedrongen op de evaluatie van de Naschoolse Opvang. Er is een rapport uitgebracht en aangeboden aan de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). Peneux liet weten, dat de CLAD onderbemand is en dat hij wacht op het resultaat.

Insel Air op Curaçao heeft door versoepeling toelatingseisen weer ervaren piloten aangetrokken

Eind september is acuut tekort aan piloten opgelost


Door de versoepeling van de toelatingseisen heeft Insel Air een groep van ervaren piloten weten aan te trekken. Hierdoor zal eind volgende maand het acute pilotentekort zijn opgelost. Het gaat om tijdelijke buitenlandse krachten. In de tussentijd zullen de huidige co-piloten worden opgeleid tot captains, waardoor er over vijf maanden weer een lokale crew is. Insel Air zal vervolgens op zoek gaan naar nieuwe co-piloten. Dit meldt de Amigoe vandaag, donderdag 25 augustus 2016.

Momenteel is de situatie dus nog hetzelfde, er doen zich door het tekort aan piloten veel vertragingen voor, ‘maar de oplossing is er’, meldt directeur Edward Heerenveen.

De Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) heeft besloten, dat ervaren piloten niet alle examens opnieuw hoeven af te leggen om te worden aangenomen bij de luchtvaartmaatschappij. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ervaren en minder ervaren piloten op het type vliegtuig waarmee Insel Air vliegt. Deze voorwaarde was aanvankelijk ingevoerd door de CBA en het ministerie als extra maatregel om de veiligheidscategorie 1 weer terug te krijgen, maar minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft laten weten, dat de aanpassing van die beslissing de gang van categorie 2 naar 1 niet in gevaar zal brengen.

Door de maatregel kon de maatschappij de afgelopen zes maanden geen piloten aannemen. Heerenveen vertelt dat er veel piloten zijn afgehaakt, omdat ze elders een hoger salaris konden krijgen. 'We hebben normaliter een ander verloop, maar door de nieuwe regels konden we dit niet invullen.'

In totaal gingen 23 piloten weg, waaronder ook mensen uit het buitenland die tijdelijk een functie vervulde bij de organisatie. Momenteel zijn tien piloten nodig, maar de versoepeling van de regelgeving zal op korte termijn uitkomst bieden, stelt de directeur, die overigens niet ontkent dat er vertragingen kunnen blijven voorkomen door technische problemen.

'Vertragingen door technische mankementen heb je overal. Echter, een mechanisch probleem kun je binnen enkele uren verhelpen, maar zonder piloten kun je helemaal niet vliegen.'

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao ziet eiland niet graag economisch achterlopen op regio

Met Economisch Beleidsplan VBC wil vereniging bijdragen aan discussie over economische groei


De jaarlijkse economische groei op Curaçao dient minimaal gelijk te zijn aan het gemiddelde van de regio, tussen 2 en 3 procent. Dat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar notitie ‘Economisch Beleidsplan VBC’ waarmee de vereniging een bijdrage wil leveren aan de discussie over gezonde duurzame economische groei, zo bericht de Amigoe vanmiddag, donderdag 25 augustus 2016.

In de optiek van de VBC dient economische groei topprioriteit te krijgen. Volgens de VBC zal Curaçao aan verschillende voorwaarden moeten voldoen voordat er sprake kan zijn van een duurzame economische groei. Zo zijn structureel gezonde overheidsfinanciën essentieel om macro-economische stabiliteit te garanderen. Ook deugdelijk, integer en consistent bestuur is een randvoorwaarde. De VBC pleit voor een verplichte screening van bestuurders, parlementariërs en topambtenaren.

De VBC is ook voorstander van het invoeren van civiele hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarnaast moeten politieke benoemingen strafbaar worden gesteld. Het overheidsapparaat dient klein, professioneel en deskundig te zijn. De bureaucratie moet drastisch worden verlaagd. De nadruk moet worden gelegd op het verlagen van overheidsuitgaven en het vergroten van tax compliance.

Ook pleit de VBC voor het volledig marktconform maken van de pensioenregeling van bestuurders en parlementariërs en voor het versoberen van de wachtgeldregeling.

Om duurzame economische groei te stimuleren moet er volgens de VBC sprake zijn van een competitieve concurrentiepositie. De collectieve lastendruk moet worden verlaagd. Daarvoor moet het belasting- en sociale zekerheidsstelsel worden hervormd. De lonen moeten in lijn worden gebracht met de arbeidsproductiviteit. Ook moet de prijs-kwaliteitsverhouding van elektra, water en telecom tarieven juist zijn. Natuurlijke monopolie’s moeten volgens de VBC worden onderworpen aan een onafhankelijke, deskundige en slagvaardige ‘Regulatory Board’. Concurrentie moet worden gestimuleerd door de invoering van de mededingingswet en door de afschaffing van de prijzenverordening.

De Regulatory Board stelt onder andere de tarieven en kwaliteit van brandstof, water, elektra, zee- en luchthavendiensten en telecomproducten vast. Volgens de VBC moeten overheidsentiteiten worden geprivatiseerd. Net als de ziektekostenverzekeringen en pensioenen van de overheid. De VBC pleit verder voor het bevriezen van de ontslagwet, deze te evalueren en vervolgens af te schaffen. Ook stelt de VBC voor om als de verblijfsvergunning wordt toegekend, automatisch de werkvergunning te verstrekken. Naast het afschaffen van de jeugdminimumlonen, wil de VBC de winkelsluitingswet afschaffen. Daarnaast vraagt de VBC zich af of het wettelijke minimumloon noodzakelijk is. Verder wil de VBC het fiscaalstelsel versimpelen en een switch maken van directe naar indirecte belastingen.

Ter informatie:

Instelling voor vakonderwijs FEFFIK op Curaçao heeft record aantal aanmeldingen studenten

'Alles is status quo wat betreft de reorganisatie van FEFFIK'


Minister Dick zou reorganisatie over verkiezingen heen willen tillen


De instelling voor vakonderwijs FEFFIK (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) heeft dit schooljaar 750 aanmeldingen. Toen het huidige bestuur in 2014 aantrad waren er 216 aanmeldingen en vorig jaar 690. Ondanks de penibele situatie kan het schoolbestuur hierdoor toch spreken van een goede start van het nieuwe schooljaar. Sinds het aantreden van het huidige bestuur er is op verschillende terreinen getracht orde op zaken te stellen. Zo worden er weer jaarrekeningen gepubliceerd waarvoor vier accountants zijn aangetrokken. Dit bericht de Amigoe vandaag, donderdag 25 augustus 2016.

In de periode 2000-2013 zijn geen jaarrekeningen gepubliceerd. Bij zijn aantreden trof het huidige bestuur dan ook een onoverzichtelijk financieel beleid aan. Premies en belastingen werden niet afgedragen, dat gebeurt nu weer wel. Maar, door de misstanden en de subsidie van 4,5 miljoen gulden, die de operationele kosten nauwelijks dekt, is er wel een schuld van zo’n 20 miljoen gulden opgebouwd. Ondertussen zijn er besparingen doorgevoerd op personeels- en utiliteitskosten.

Zoals reeds bekend heeft de overheid besloten een reorganisatie door te voeren waar zowel het bestuur als de vakbond niet bij worden betrokken. Dit tot grote teleurstelling van het bestuur dat zelf veel werk heeft verzet om de precaire situatie te verbeteren.

Vicevoorzitter Paul de Rooy vertelt dat de instelling tot op heden niets heeft vernomen over dit traject. 'Alles is dus status quo wat betreft de reorganisatie van FEFFI. Er zou een ministeriële werkgroep worden opgesteld, die het traject zou leiden, maar er is nog niemand van de overheid langs geweest om informatie te verkrijgen.'

Volgens de vicevoorzitter blijft het stil, omdat minister Irene Dick (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport) (PS) de reorganisatie over de verkiezingen heen wil tillen. Desalniettemin spreekt hij van een goede start van het nieuwe schooljaar. 'We hebben het schoolgeld verhoogd en de beslissing genomen om geen enkele student te weigeren. Door sponsoring uit het bedrijfsleven kunnen we zodoende leerlingen helpen die onvoldoende financiële middelen hebben. We runnen een onderwijsinstituut om drop-outs op te vangen, niet om te creëren.'

Door het recordaantal studenten dat zich dit jaar heeft aangemeld zijn er naast de sponsorinkomsten ook meer overige inkomsten. Met het geld zijn onder andere verzekeringen afgesloten voor de studenten zodat ze het terrein van de Isla-raffinaderij, Dokmaatschappij of Curaçao Ports Authority (CPA) kunnen betreden tijdens hun stageperiode. Ook is er oefenmateriaal aangeschaft. De onderwijsinstelling draait dit schooljaar dus gewoon door. 'De schulden die we hebben zijn schulden aan de overheid door belastingen die in het verleden niet zijn afgedragen, pensioenpremies en betalingen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Maar, de overheid had allang voortvarend moeten zijn zodat we dit jaar zonder schulden konden starten', aldus De Rooy.

Master studenten MSR en MRSD willen snel duidelijkheid over hoogte collegegeld van universiteitsbestuur

Studenten MSR en MERSD wachten nog steeds op antwoord AdeKUS-bestuur 


De studenten van de studierichtingen MSR (Master in Surinaams Recht) en MERSD (Master in Education and Research for Sustainable Development) aan de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) zijn al geruime tijd bezig aandacht van diverse betrokkenen te vragen voor de hoogte van het collegegeld dat eind augustus/begin september 2016 betaald moet worden, zo laten de studenten vandaag, donderdag 25 augustus 2016, in een persbericht weten.

De studenten geven aan niet in staat te zijn het bedrag van respectievelijk 1.500 en 776.12 Amerikaanse dollar aan collegegeld te betalen tegen de huidige wisselkoers. Bij de inschrijving voor het vorige collegejaar van beide opleidingen (2015- 2016) was aan hen een document overhandigd waarin stond aangegeven dat een bedrag van Srd 5.025 (1.500 Amerikaanse dollar) voor MSR en een bedrag van Srd 2.600 (776.12 Amerikaanse dolar) voor MERSD betaald moest worden aan collegegeld. Dit bedrag kon betaald worden in twee  termijnen van Srd 2.512,50 (750 Amerikaanse dollar) voor MSR en Srd 1.300 (338,06 Amerikaanse dollar) voor MERSD waarvan het eerste in augustus en het tweede in maart betaald moest worden.

Maar, de AdeKUS hanteert de Amerikaanse dollar als superieure valuta tegen haar eigen inschrijvingsadvertentie in. Dit komt neer op een 100% verhoging in Srd.

Daarom pleit deze groep studenten voor een schappelijk gefixeerd bedrag in Srd. De studenten zijn sinds april 2016 in onderhandeling met het bestuur van AdeKUS om hetzelfde Srd-bedrag als in 2015-2016 te hanteren. Inmiddels hebben zij ook een gesprek gehad met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die hen vervolgens terug verwees naar het universiteitsbestuur, echter is een reactie op het verzoek steeds uitgebleven.

De inschrijvingen starten dinsdag 30 augustus. Er is intussen aangegeven, dat de studenten waarschijnlijk maandag 29 augustus een antwoord van het bestuur mogen verwachten. Zo niet, dan zullen de studenten de situatie voorleggen aan de president en zal hem gevraagd worden een oplossing te brengen in deze kwestie.

Ied-Ul-Adha valt op maandag 12 september

BiZa-minister maakt nationale vrije dag voor offerfeest bekend


Dit jaar valt Ied-Ul-Adha (offerfeest) op maandag 12 september. Het gaat om een nationale vrije dag, gelijkgesteld met de zondag. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft dit donderdag 25 augustus 2016 bekendgemaakt. 

In 2010 besloot de regering-Bouterse-I om van Ied-Ul-Adha een nationale vrije dag te maken, op verzoek van diverse islamitische organisaties.

Het offerfeest is een van de belangrijkste feestdagen van de Moslims. Ied Ul Adha markeert het einde van de bedevaart naar Mekka. Tijdens Ied-Ul-Adha wordt een dier opgeofferd. Het vlees wordt verdeeld aan familie, buren, vrienden en een deel is voor de armen.

Vier jaar onderhandelen levert vredesakkoord tussen regering Colombia en guerrillabeweging FARC op

Bevolking spreekt zich 2 oktober uit over akkoord in een referendum

(Bron foto: Twitter/Diálogos Paz FARC)

Na vier jaar onderhandelen zijn de Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo, FARC of FARC-EP) tot een vredesakkoord gekomen. Vertegenwoordigers van Cuba en Noorwegen die bij de onderhandelingen aanwezig waren maakten dat officieel bekend, zo berichten vandaag, donderdag 25 augustus 2016, diverse media in onder andere Nederland, waaronder de Telegraaf en NRC.


Colombia houdt 2 oktober een referendum over vrede met de guerrillabeweging FARC. De bevolking mag zich dan uitspreken over het vredesakkoord waar de Colombiaanse regering en de rebellen in de Cubaanse hoofdstad Havana over hebben onderhandeld.

Peilingen geven een wisselend beeld over het draagvlak dat in Colombia bestaat voor deze vrede. Volgens sommige metingen zal ruim 60 procent van de Colombianen zich uitspreken voor het akkoord. Maar andere peilingen tonen een nek-aan-nek race.

Bij een ja verandert het vredesakkoord in een wet. Vanaf dat moment zal de FARC zijn 7.000 nog actieve strijders demobiliseren. Zij worden onder toezicht van de Verenigde Naties opgevangen in 23 speciaal daartoe aangewezen beschermde zones en acht kampen verspreid over het land. De strijders krijgen 180 dagen de tijd te ontwapenen.


Een senator die aan de gesprekken deelnam vertelde gisteren dat het verdrag eind september wordt ondertekend.

Mits de bevolking ermee instemt, komt er dan eindelijk een einde aan de strijd, die ruim een halve eeuw geleden losbarstte en in totaal meer dan 220.000 mensenlevens heeft gekost. Na ferme gesprekken over de laatste details kwamen beide kampen er dinsdagavond eindelijk uit volgens betrokkenen. In juni sloten de Colombiaanse regering en de FARC al een historisch akkoord waarin de rebellen het geweld afzwoeren.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos kreeg na bekendmaking een telefoontje van zijn Amerikaanse collega Barack Obama die hem feliciteerde. Volgens het Witte Huis ziet de president deze 'historische dag' als een 'kritiek moment' in een nog lang proces om het vredesakkoord te implementeren. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties verwelkomde de overeenkomst. Net als Obama benadrukte Ban Ki-moon het belang van het ten uitvoer brengen van het akkoord. 'We zullen aan de kant van Colombia blijven bij zijn weg naar een vredige toekomst', liet hij als steunbetuiging weten.

Veel Colombianen zijn echter sceptisch over vrede met de FARC, omdat zij de rebellenbeweging zien als een terroristische organisatie. Behalve dat guerrillero’s veel burgerslachtoffers maakten, lokale gemeenschappen onderdrukten en burgers ontvoerden, mengde de FARC zich ook in drugshandel en hieven zij belasting op drugssmokkel langs de door de FARC gecontroleerde routes.

Daarom bestaat er grote onvrede over het justitiële systeem dat de partijen nu overeen zijn gekomen. Daarin zullen veel daders, zowel militairen als guerrillero’s, enkel een maatschappelijke straf krijgen, in ruil voor een schuldbekentenis. De strijd om vrede is daarmee nog niet ten einde, aldus het NRC.

Storingsdienst EBS blijft binnen, personeel legt het werk neer

Personeel in staking nu regering vasthoudt aan opschorten cao-akkoord tot in 2017


De storingsdienst van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal vanaf vandaag, donderdag 25 augustus 2016, niet uitrijden. Het personeel is in beraad ofwel in staking. Iedere dag zal bekeken worden welke actie gevoerd wordt. Steve Geerlings, voorzitter van de de OWOS, heeft vanmorgen een algemene ledenvergadering gehouden. 

De leden zijn behoorlijk verhit over het feit, dat de regering niets wat overeengekomen is wil nakomen, stelt Geerlings, aldus Starnieuws. De leden nemen geen genoegen met het voorstel van de regeringsdelegatie van Srd 100 koopkrachtversterking en Srd 125 belastingkorting.

De bond zegt de precaire situatie te begrijpen. Daarom zijn de leden bereid om de Srd 500 salarisverhoging volgend jaar te ontvangen. Nu willen de leden de eenmalige uitkering van Srd 1.250 die overeengekomen is, hebben. Hetzelfde geldt voor de studietoelage waardoor schoolspullen kunnen worden aangeschaft.

Geerling zegt verder, dat de directie de bond meegedeeld heeft dat het geld gereserveerd is om de salarisverhoging en lumpsum te betalen. De aandeelhouder heeft alles stopgezet en besloten om op volgend jaar te wachten. De vakbondsleider voert aan dat het hier om een vakbondsstrijd gaat over zaken die overeengekomen zijn. Volgens hem zal er geen verandering komen in de stroomprijs, ook al zouden alle EBS'ers thuis worden gezet.

Regering werkt aan radio- en televisiebereik in het binnenland

Radio Boskopu doet er alles aan om haar bereik zo snel mogelijk te vergroten

'De aanschaf van de noodzakelijke apparatuur is in een ver gevorderd stadium'


Grote delen van het binnenland zijn nog steeds verstoken van radio- en televisiesignalen. Er wordt echter hard gewerkt om die isolatie weg te werken. Radio Boskopu doet er alles aan om haar bereik zo snel mogelijk te vergroten, zodat ook het de vergaderingen van De Nationale Assemblee daar gevolgd kan worden. Op het gebied van televisie zal het gehele binnenland binnen twee jaar moeiteloos digitale kanalen kunnen vangen. 

Ministers Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) en Andy Rusland van Transport, Communicatie & Toerisme (TCT) hebben deze week, tijdens de behandeling van de suppletoire begroting, vragen van Assembleeleden beantwoord die wilden weten 'waarom het binnenland verstoken is van media', zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 25 augustus 2016.

Rusland voerde aan dat er wel degelijk digitale televisie aanwezig is in het binnenland en dat het netwerk verder uitgebreid wordt. 'Ik mag u verklappen dat de digitale ontsluiting in volle gang is.' 

RO heeft een extra Srd 9.4 miljoen nodig op zijn begroting. Daarvan is Srd 500.000 bestemd voor de radio, zei minister Dikan. 'Dit is om de uitzending van Radio Boskopu landelijk te maken, zodat men onder andere tot in de verste uithoeken van het land de debatten van uw geacht college live mogen volgen. De aanschaf van de noodzakelijke apparatuur is in een ver gevorderd stadium, maar vanwege de aanpassing van de wisselkoers behoeven wij additionele middelen om de koop af te ronden.'

De tussenzenders die worden aangeschaft 'om het hele gebied te coveren' zullen geplaatst worden op Lelygebergte, Albina, Apoera en Nickerie. Voor digitale televisie is al apparatuur geïnstalleerd op Apoera en Brownsweg. Men is nu bezig te installeren op Kawemhaken, zei Rusland. Dat betekent dat een groot deel van Boven Suriname is ontsloten, aldus de bewindsman.

'De volgende fase zal zijn in het oosten, Marowijne en een deel van Sipaliwini. De projectie is dat we een jaar of twee nodig zullen hebben. Vanwege logistieke perikelen zijn er minimaal drie maanden nodig om een mast op te zetten. We hebben daar een aantal van nodig. Wij kunnen u verzekeren dat wij eraan werken en als er geen obstakels meer zijn, zullen we binnen anderhalf jaar na nu, de vruchten van plukken.'

Man vindt goudklomp ('gold nugget') van vier kilo in Australische staat Victoria

Goudklomp gevonden met metaaldetector in verlaten goudmijn

(Bron foto's: Minelab)
'Ik dacht eerst dat het een oud hoefijzer was'


Een man, die anoniem wenst te blijven, heeft met een metaaldetector, een Minelab GPZ 7000, de vondst van zijn leven gedaan. In een verlaten goudmijn in de Australische staat Victoria vond hij vrijdag een klomp van 145 ounces (4,11 kilo). Dit berichten vandaag, donderdag 25 augustus 2016, diverse media in Australië waaronder 9 News.

De man had dit verteld aan de fabrikant van de metaaldetector, die het wereldkundig maakte. 'Ik dacht eerst dat het een oud hoefijzer was', aldus de vinder. Het bleek een aanzienlijke goudklomp, die de naam 'Friday's Joy' (Geluk van Vrijdag) kreeg.

Maar wat moet je met zo veel goud? 'Het is als met de vangst van een grote vis, wat moet je ermee? Ik heb de klomp gewassen, in aluminiumfolie verpakt en in mijn oven verstopt.'

Al eerder vond hij goudklompen op deze locatie. De schatting is dat deze vondst omgerekend zo'n 170.000 euro waard is. De goudklomp gaat geveild worden.

De 'nugget' is overigens slechts een fractie van de 97-kilo zware gigant met de naam 'Welcome Stranger', gevonden bij Moliagul in midden Victoria in 1869, aldus de Australische krant The Age.


Surgold-directeur: 'Het is niet onze rol om Suriname uit de crisis te halen'

Regering fixeert zich op toekomstige inkomsten uit nieuwe Merian Surgold/Newmont-goudmijn om Staatskas te spekken


Het is publieksgeheim, dat de regering naarstig uitkijkt naar toekomstige inkomsten voor de Staat van mijnbouwbedrijf Surgold/Newmont en haar nieuwe mijn in het Meriangebied, vanwege de precaire economische situatie in het land. Het goudbedrijf voelt zich hierdoor echter niet onder druk gezet, zo bericht de Ware Tijd vandaag, 25 augustus 2016.

Surgold-directeur Adriaan van Kersen zegt in een reactie, dat er duidelijke afspraken zijn met de regering over de af te dragen percentages en het bedrijf zal zich daaraan houden. 'Partijen weten waar zij aan toe zijn.' 

Hij zegt dat het bedrijf zich richt op de 25 procent die het moet afdragen aan Staatsolie, de 36 procent belasting en de 6 procent royalty's aan de overheid. Er zijn met de regering geen afspraken over extra of eerdere betalingen.

Op de vraag of hij denkt dat Surgold het land uit de crisis zal halen, antwoordt de directeur ontkennend. 'Dat is ook niet onze rol. Wij zullen wel een steentje bijdragen en daar blijft het bij. Wij zullen ons best doen; meer kunnen wij niet.' Het bedrijf komt volgens van Kersen heel binnenkort in productie.

Regeringen hebben het tot een gewoonte gemaakt om bij staatsbedrijven steeds voorschotten te nemen, anticiperend op de jaarlijkse winstdeling. In sommige gevallen zijn bedrijven zelfs in problemen gekomen hierdoor.

Overleg IMEAO-directies en ministerie over plaatsingsbeleid leerlingen

Toestroom naar IMEAO-scholen is groot 


De directeuren van de IMEAO-scholen overleggen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hoe leerlingen die het eindexamen van de MULO hebben gehaald geplaatst moeten worden. Minder leerlingen hebben nu het toelatingsexamen voor VWO/HAVO gehaald en daardoor is de toeloop naar de IMEAO-scholen groot, aldus bericht de Ware Tijd donderdag 25 augustus 2016.

Luciën Rotsburg, directeur van het IMEAO-2, zegt dat op een of andere manier de leerlingen moeten worden ingeschreven, maar dat er licht is in de tunnel. Hij laat dit optimistische geluid horen na de ontmoeting van de directeuren gisteren met minister Robert Peneux.

Het is nog onduidelijk hoe groot de groep is die nog moet worden ingeschreven, omdat de uitslag van de herexamens dinsdag bekend is geworden. Rotsburg zegt, dat leerlingen zich op meerdere IMEAO-scholen hebben ingeschreven, om verzekerd te zijn van een plek. Als alles zou worden opgeteld zouden leerlingen dubbel worden geteld, vandaar dat de grootte van de groep niet geschat kan worden. Op het IMEAO-2 alleen zijn er zo'n 170 eerstejaars studenten verdeeld over zes lokalen van elk 28 leerlingen.

Rotsburg denkt dat er binnen een week duidelijkheid moet zijn over de vraag hoe de leerlingen te spreiden over de zes IMEAO-scholen in Paramaribo.

Het probleem waarmee Paramaribo kampt, hebben de scholengemeenschappen in Nickerie en Commewijne niet. Reeds na de uitslag van het MULO-eindexamen op 5 augustus had de directeur van Onderwijs, Natasja Bennanon, voorspeld dat er een toestroom zou zijn naar het IMEAO-onderwijs, gelet op het lage slagingspercentage voor het toelatingsexamen. Ze had wel gezegd, dat er voldoende lokalen zijn om de leerlingen op te vangen.

Bond bij EBS, OWOS, komt niet tot overeenstemming met regering inzake cao-afspraken

Leden bond beslissen in algemene ledenvergadering over gedane voorstellen regering

President Bouterse laat zijn gezicht niet zien bij overleg bond met regering


De werknemers van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is een compensatie aangeboden die ook geldt voor de ambtenaren. Het bestuur van de OWOS, de bond bij EBS, heeft net als de bond binnen de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) te horen gekregen, dat er een koerscompensatie van Srd 100 per maand kan worden gegeven. Verder is een belastingkorting van Srd 125 per maand op tafel gelegd. Het bestuur zal deze voorstellen voorleggen aan de algemene ledenvergadering die vanochtend, donderdag 25 augustus 2016, wordt gehouden, zo bericht Starnieuws. 

Gisteravond is er geen overeenstemming bereikt. President Desi Bouterse was gisteravond niet aanwezig bij het onderhoud met de EBS-bond. Aanwezig waren onder andere minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, de raadsadviseurs Errol Alibux, Winston Lackin en de directie van de EBS. De OWOS had echter een onderhoud aangevraagd met de president.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat opnieuw uitgelegd is aan de bond dat dit jaar geen salarisverhoging en lumpsum (eenmalige uitkering) kunnen worden betaald. Deze zaken zijn verschoven naar de onderhandelingen medio 2017.

De president had aangegeven in een brief, dat honderden mensen hun baan zullen verliezen als de salarisverhoging moet worden toegekend. De koopkrachtversterking van Srd 100 en de belastingkorting van Srd 125 zijn vanaf 1 januari van kracht. De regering is bereid om beide bedragen met terugwerkende kracht te betalen voor acht maanden. Het gaat om een bedrag van Srd 1.800 met terugwerkende kracht.

De OWOS was met de directie van het bedrijf een salarisverhoging van Srd 500 per maand en een eenmalige uitkering van Srd 1.250 overeengekomen. Deze bedragen kunnen nu niet worden uitbetaald. De algemene ledenvergadering zal bepalen of het aanbod zal worden aangenomen of verworpen. De SWM-bond heeft dit bod gisteren afgewezen.

Nieuwe evaluatiecommissie StiVASur moet toezien op naleving gedragscode

Commissie moet toezien op juiste wijze verkoop en reclame alcoholische drankenDe Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname (StiVASur) heeft een onafhankelijke evaluatiecommissie benoemd voor de gedragscode die eerder dit jaar is gelanceerd. De commissie moet toezien op de naleving. De gedragscode heeft als kerndoel het garanderen dat de deelnemers zich volledig inzetten dat de verkoop van hun producten slechts geschiedt aan personen vanaf 18 jaar en dat hun reclame en marketing activiteiten misbruik van alcohol, in welke vorm dan ook, niet zullen aanmoedigen of vergoelijken. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 25 augustus 2016.

Personen onder de leeftijdsgrens zullen op geen enkele wijze de doelgroep zijn van de deelnemende bedrijven of via hun marketingsactiviteiten tot alcoholconsumptie worden aangezet.

Vorig jaar werd door King’s Enterprises N.V., Surinaamse Brouwerij N.V., Suriname Alcoholic Beverages N.V. en Sranan Biri N.V Stivasur de stichting opgericht. De deelnemers van de stichting hebben een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich genomen door op eigen initiatief zichzelf te verbinden aan regelgeving voor het verantwoord promoten en verkopen van de alcoholhoudende producten die zij produceren, importeren en verkopen. Daarnaast stelt zij zich ten doel om de bewustwording in de maatschappij over verantwoord alcoholgebruik te optimaliseren.

De evaluatiecommissie van de code bestaat uit: 
• het ministerie van Justitie en Politie, Marcel Blackson,
• de Vereniging van Journalisten, Wilfred Leeuwin,
• de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Steven Mac Andrew,
• Shardhapersad Gangaram Panday, gepensioneerde rechter. 

De aanwezigheid van de voorzitter van de SVJ in deze commissie is opmerkelijk, omdat deze vereniging al zo'n twee jaren inactief is en het bestuur niet meer volledig is. Waarom een journalistenvereniging zitting moet hebben in deze commissie is volstrekt onduidelijk, daar journalisten en zeker deze vereniging en haar voorzitter zich niet richten op bijvoorbeeld reclame-uitingen en de vraag is dan ook in hoeverre de SVJ specifieke deskundigheid in huis heeft.

Klachten over reclame-uitingen, via welk medium dan ook, kunnen worden ingediend door de deelnemers zelf, maar ook door overige belanghebbende partijen of het publiek. Het is aan de individuele deelnemers van StiVASur om te voorkomen dat de Code Evaluatie Commissie hen aanspreekt op het niet naleven van de gedragscode. Over marketingcommunicatie op locaties binnen het gezichtsveld van minimaal 200 meter van een kerk, basis- en middelbare school of een kinderspeelplaats heeft de code de deelnemende bedrijven een afbouwperiode geboden tot en met 1 maart 2017. De deelnemende bedrijven hebben hieraan reeds gevolg gegeven en zullen de reeds aangebrachte aanpassingen eveneens presenteren.

Verder zal een bijdrage geleverd worden aan het vergroten van het bewustzijn op het gebied van alcohol en verkeer dat nog steeds een groot maatschappelijk probleem is voor Suriname. Er zullen programma’s ontwikkeld worden gericht op de horeca en rijschoolhouders.


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Ongeveer helft bedragen suppletoire begroting ministeries is geautoriseerd

Ministeries kunnen niet over gelden beschikken

(Overzicht met dank aan Starnieuws)

Ongeveer de helft van de bedragen in de suppletoire begroting is tot en met 23 augustus geautoriseerd. Hoewel de begroting voor dit jaar is goedgekeurd en daardoor is verheven tot wet, blijkt dat ministeries niet over geld kunnen beschikken. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 25 augustus 2016. 

Vicepresident Ashwin Adhin onderkende bij de behandeling van de suppletoire begroting, dat het om een wet gaat, maar dat de middelen moeten beschikbaar zijn om uit te kunnen geven.

Het heeft veel stof doen opwaaien toen minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zei, dat er geen geld beschikbaar is gesteld voor bestrijding van criminaliteit. Zij heeft alternatieve methoden gezocht om de verruwing van de criminaliteit aan te kunnen pakken. Het ministerie van Defensie heeft manschappen en middelen beschikbaar gesteld. Verder heeft Van Dijk-Silos met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën afgesproken dat boetegelden het ministerie ten goede zullen komen.

Uit het overzicht van Financiën blijkt, dat 58,7% van de begrote bedragen van Justitie en Politie is geautoriseerd. Natuurlijke Hulpbronnen heeft slechts 17,8% geautoriseerd gekregen. Handel en Industrie 23,2%. Van de ruim Srd 5,5 miljard aan uitgaven is Srd 2,7 miljard geautoriseerd. Dit is gelijk aan 49,62%.

De behandeling van de suppletoire begroting voor dit jaar wordt vandaag voortgezet.

'Populariteit president Bouterse komt in periode 2016-2017 onder druk te staan'

De Economist Intelligence Unit (EIU) ziet kans op stakingen en protesten toenemen

'De oppositie is verdeeld en zwak'


De populariteit van president Desi Bouterse zal in de periode 2016-2017 onder druk komen te staan. Het zal de versplinterde oppositie aanmoedigen het gezag van de regering op lokaal niveau uit te dagen. Ofschoon de Economist Intelligence Unit (EIU) niet verwacht dat deze uitdagingen een significante bedreiging voor de regering zullen vormen, ziet zij de kans op stakingen en protesten toenemen. Dit bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 25 augustus 2016.

De EIU is 's werelds grootste bron voor economisch en zakelijk onderzoek, voorspellingen en analyse.

In haar landrapport, dat op 22 augustus is vrijgegeven, wijst de EIU erop dat de overheid staat voor aanzienlijke economische uitdagingen en hervormingsmaatregelen onder het toeziend oog van het Internationaal Monetair Fonds. De EIU voorspelt dat de regering moeite zal hebben met de stijgende criminaliteit, wat grote publieke bezorgdheid is. Onvoldoende rechtshandhaving, vooral in het binnenland, en een gebrek aan voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen, beperken de capaciteit van de overheid om haar grenzen te controleren.

'Het land wordt in toenemende mate gebruikt voor drugsverschepingen en andere contrabande handel.'

De politie blijft erbij dat de binnenlandse criminaliteit stabiel blijft, maar de geweldsdelicten nemen toe, staat in het landenrapport over Suriname. De EIU stelt dat de oppositie verdeeld en zwak is. 'De invloed en het vermogen van de oppositie om een bedreiging te vormen voor de regering zullen zich beperken tot voornamelijk binnenlandse bolwerken.'

Het 'vastgelopen' 8 decemberstrafproces brengt een aantal risico’s voor de positie van de president, maar de EIU verwacht niet dat het proces vooruitgang boekt in haar prognosejaar (tussen nu en 2017).

Op internationaal niveau voorspelt het landrapport dat het onwaarschijnlijk is dat de diplomatieke betrekkingen met Nederland onder president Bouterse volledig worden hersteld. Suriname's diplomatieke inspanningen zullen zich tussen nu en het komende jaar richten op versterking van de banden binnen de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR, de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties). Suriname zal profiteren van zijn deelname aan initiatieven voor de integratie van de regionale infrastructuur, met name de ontwikkeling van een oost naar west wegverbinding tussen Venezuela, Guyana, Suriname, Frans-Guyana en Brazilië.

Suriname zal ook blijven werken met de Caribbean Basin Security Initiative, en is daardoor verzekerd van Amerikaanse ondersteuning bij de inspanningen om de handel in drugs en wapens te bestrijden.

Curaçao's ministerie van VVRP heeft beleidsplan opgesteld voor 'Historisch Willemstad' tot 2020

Beleidsplan moet leiden tot betere samenwerking voor behoud stad als werelderfgoed


Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft samen met stakeholders een beleidsplan ontwikkeld voor ‘Historisch Willemstad’ tot 2020. De presentatie vond deze week plaats door VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) aan de betrokken stakeholders, maar ook aan de collega-ministers van Economische Ontwikkeling (MEO) en Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS). Belangrijkste doel van het beleidsplan is dat de verschillende partners beter gaan samenwerken voor het behoud van Willemstad als werelderfgoed. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 25 augustus 2016.

'In 2020 moet Historisch Willemstad geleid worden door een coördinerend bureau die actief, binnen de beleidslijnen en met de belangengroepen, de binnenstad conserveert. Hier zijn goede communicatie en voldoende financiële middelen voor nodig. In 2020 moeten de meeste plannen uitgewerkt zijn, op een holistische en beleidsmatige wijze aangepakt met vernieuwende oplossingen voor bedreigingen zoals het klimaat en de zee', zo heeft de minister in haar presentatie duidelijk gemaakt.

De historische binnenstad van Curaçao staat sinds 1997 op de Werelderfgoedlijst vanUNESCO. Om deze vermelding te kunnen behouden, is door UNESCO vereist dat er een beleidsplan op tafel ligt, waarin beschreven staat hoe de regering van plan is de kwaliteit van de historische binnenstad te behouden. Het traject om te komen tot een plan is in 2014 binnen het ministerie van VVRP gestart. Samen met een extern adviseur is gewerkt met verschillende belangengroepen, waarbij dertien thema’s zijn vastgesteld, zoals het waterbeleid, de sociale waarde, stedelijke planning, toeristische waarde, financieel beleid en calamiteiten.

Daarnaast is aandacht geweest voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, zoals het verstrekken van subsidies, het bieden van belastingvoordelen en versimpelingen van de vergunningaanvragen. Tot slot is besloten dat door middel van educatie en bewustwordingsprogramma’s meer aandacht zal worden besteed aan het Curaçaose culturele erfgoed.

'Een voorbeeld van een actieprogramma is dat er subsidiegeld beschikbaar moet zijn om monumenten te restaureren, dat publieke ruimten gerenoveerd moeten worden, het mangrovepark als ecologisch park in de stad, verbetering van de veiligheid door veiligheidscamera’s aan te brengen, verbetering van de koopomstandigheden, het organiseren van events voor lokale mensen en toeristen en aandacht hebben voor de bewoners van de stad', aldus VVRP.


MINISTER DI PLANIFIKASHON URBANO TA PRESENTA PLAN INTEGRAL PA FUTURO DI SENTRONAN DI SIUDAT


Riba djamars 23 di ougùstùs Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, sra. Suzy Camelia-Römer, a presentá e ˈPlan di Maneho pa Willemstad Históriko 2016-2020ˈ, na diferente stakeholder ku a yuda traha riba e plan i na su koleganan di e ministerionan di Desaroyo Ekonómiko i di Enseñansa i Kultura. E Plan di Maneho ta kontené e vishon di Minister Suzy Camelia-Römer, i di e diferente organisashonnan ku a traha riba dje, tokante konservashon i mantenshon di nos sentro di siudat históriko pa e siguiente 6 aña.

E Plan di Maneho mester mehorá kolaborashon entre e diferente partnernan. Na aña 2020, Willemstad históriko mester keda konservá i guiá pa un ofisina di kordinashon ku ta traha aktivamente, dentro di e liñanan di maneho i huntu ku e gruponan di interes, na e sentro di siudat. Pa por hasi esaki, mester tin bon komunikashon i sufisiente finansa. Na 2020 hopi di e plannan mester ta ehekutá kaba na un manera holístiko i koherente, ku solushonnan inovativo pa riesgonan manera klima i laman.

For di 1997, Willemstad históriko ta riba e lista di patrimonio mundial di UNESCO, banda di otro lugánan spesial riba mundu, manera e Piramidanan di Gizeh na Egipto i Macchu Pichu na Perú. Pa keda riba e lista di patrimonio mundial, UNESCO ta pidi pa un plan kla pa por mantené e kalidat di Willemstad históriko. Na aña 2014 Ministerio di VVRP a kuminsá un trayekto ku un konsehero eksterno, pa traha un Plan di Maneho pa Willemstad. Den e periodo ku a pasa tabata tin diferente seshon di trabou kaminda a inkluí un grupo amplio di gruponan di interes. Huntu a identifiká 13 tema pa hasi e plan mas integral posibel, manera maneho di awa, balor soshal, planifikashon urbano, balor turístiko, maneho finansiero i kalamidatnan.

A base di e temanan a traha un programa di akshon mas amplio ku solamente e ministerio konserní, ku tambe ta pone partidonan públiko i privá traha huntu. Algun ehèmpel di e programa di akshon ta:
- pone supsidionan disponibel pa restourá monumentonan
- renobashon di espasionan públiko
- prepará Parke di Mangrove komo parke ekológiko den siudat
- mehorashon di seguridat dor di pone kámaranan di seguridat
- mehorashon i oportunidatnan pa hasi kompras (Punda Vibes)
- kreashon di eventonan pa hendenan lokal i turista (Blue Seas Festival)
- atendé interes di habitantenan pa sigurá un habitat plasentero (Federashon Otrobanda, Fundashon Ser’i Otrobanda, Federashon Rif, ets)

Banda di esei a deskribí algun punto nobo pa un mihó mantenshon di Willemstad. E renobashon resien di Breedestraat, Punda ta e promé proyekto den un seri di mehorashonnan di espasionan públiko den sentronan di siudat. Tur gruponan di interes tabata envolví, loke a resultá den un bunita resultado. Tin un punto di akshon tambe tokante intervenshonnan stimulante, loke mester resultá den asosashonnan positivo i invershonnan nobo. Ehèmpelnan di esaki ta supsidionan, bentahanan di impuesto i simplifikashonnan di prosesonan pa pidi pèrmitnan.

Pa medio di edukashon i programanan di konsientisashon ta bai duna mas atenshon na kalidat i balor di patrimonio mundial. Ta nos patrimonio mundial e ta ku nos tin ku protehá, kaminda e bishitante semper ta bon biní pa gosa di dje, pero ku nan tambe tin ku trata i atmirá ku rèspèt, segun e balor ku nos ta duna na nos edifisionan i sitionan históriko.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht plaatst krans op Militaire Begraafplaats Curaçao

Eerbetoon aan veteranen op Curaçao die hebben gestreden voor vrede en veiligheid


Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), de Luitenant-Generaal Bart Hoitink, heeft tijdens zijn bezoek afgelopen weekend aan Curaçao een krans gelegd op de Militaire Begraafplaats, zo bericht vandaag, donderdag 25 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Hij eerde daarmee de veteranen op Curaçao die hebben gestreden voor vrede en veiligheid.

Hoitink kreeg ook uitleg over het werk van de Stichting Militair Erfgoed Curaçao (SMEC), de geschiedenis van de begraafplaats en de oorlogsgraven

Minister Jardim: 'Schorsing president Tromp van CBCS is ordemaatregel, geen disciplinaire maatregel'

Tromp en zijn advocaat willen schorsing ongedaan krijgen


De ministers van Financiën José Jardim (Curaçao) en Richard Gibson (Sint Maarten) zijn aangeschreven met de sommatie aan Jardim om zijn uitlatingen over schorsing van Centrale Bank-president Emsley Tromp ongedaan te maken. Volgens advocaat Mirto Murray kan er geen sprake zijn van een schorsing, aangezien dit slechts mogelijk is op aanbeveling van de Raad van Commissarissen (RvC). Zo’n Raadsbesluit is er niet en bovendien vindt een meerderheid van de commissarissen zo’n maatregel prematuur, zoals het Antilliaans Dagblad dinsdag berichtte, zo schrijft dit dagblad vandaag, donderdag 25 augustus 2016. 

Minister Jardim heeft via advocaat Mayesi Hammoud, zoals verzocht, binnen 24 uur gereageerd op de sommatie. Niet met de gevraagde rectificatie, maar door de schorsing te duiden als ordemaatregel in plaats van een disciplinaire maatregel. Vermoedelijk gaan partijen op grond hiervan met elkaar in bespreking.

Tromp en zijn raadsman willen de voorgenomen schorsing van tafel. De president van de CBCS (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) is wel bereid zijn reeds eerder zelf opgenomen vakantie voort te zetten door een vrijwillige non-actiefstelling zolang het onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar strafbare zaken in de privésfeer loopt.

Advocaat Murray geeft weinig commentaar. 'Wij willen proberen uit de impasse te komen in het belang van de Centrale Bank. Op dit moment kan ik alleen zeggen dat de schorsing niet bestaat; dat er géén schorsingsbesluit is.'

Van de vereiste ‘aanbeveling’ van de RvC is geen sprake. En twee van de drie commissarissen vinden dit ook te vroegtijdig. Vorige week donderdag echter, maakte minister Jardim wereldkundig dat Tromp zou zijn geschorst. De CBCS-topman zelf wist toen nog van niets, was over de maatregel niet gehoord en moest het nieuws in de krant lezen. Nu blijkt dat ook de vereiste landsbesluiten niet zijn genomen.

Specialisten in Sehos op Curaçao worden mogelijk noodgedwongen patiënten naar buitenland sturen

Voorzitter Vereniging Medisch Specialisten Curaçao luidt alarmbel over situatie in Sehos

'Het budget dat de overheid vrijmaakt voor Sehos is te klein'


Als het tekort aan materialen in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) niet snel wordt opgelost, moeten medisch specialisten noodgedwongen patiënten naar het buitenland uitzenden voor behandelingen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden gedaan. Dat zegt Alexander Saleh, voorzitter van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC), vanochtend, donderdag 25 augustus 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Volgens Saleh staan de specialisten op het punt om afspraken te maken over wat zij nog wel en wat niet meer doen in het Sehos, totdat een structurele oplossing is gevonden voor het gebrek aan materialen.

'Als we de veiligheid van onze patiënten niet langer kunnen garanderen, dan zijn we daartoe gedwongen. We zullen dan scherper moeten afbakenen welke zorg we nog bieden.'

Vorige week bleek hoe nijpend de situatie is, toen het ziekenhuis zelf liet weten ‘voorzorgsmaatregelen’ te nemen om te voorkomen dat de kwaliteit van de zorg op den duur in gevaar komt. Geplande operaties worden mogelijk uitgesteld. Woordvoerder Raiza Kibbelaar benadrukte dat de acute hulp aan patiënten geen gevaar zou lopen. Tot nu toe weten de medisch specialisten die in het ziekenhuis werken de problemen op te lossen ‘met inventiviteit en werklust’.

'Dan stel je een behandeling, zo mogelijk, een weekje uit, in afwachting van de materialen die je nodig hebt', zegt Saleh. Maar, als het hechtmateriaal of de klemmetjes er na twee, drie weken nog niet zijn, dan besluit een arts toch om die patiënt maar uit te zenden. 'Dat is uiteraard duurder dan een lokale behandeling. Maar, ik moet bijvoorbeeld vaak poliepen weghalen. Die kunnen zich ontwikkelen tot kanker.' Nu de veiligheid van patiënten in het geding is, moet snel een structurele oplossing worden gevonden. 'Meer geld', zegt Saleh. 'De directie doet wat zij kan, maar het budget dat de overheid vrijmaakt voor Sehos is te klein.'

Eind mei noemde VMSC de situatie in Sehos al ‘onveilig en instabiel’. In een noodkreet stelde de vereniging dat het falende overheidsbeleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot ‘een schrijnend tekort aan specialisten en verplegend personeel, verslechtering van de infrastructuur en een fors tekort aan materiaal’. Medisch-directeur Franke Scheper zei destijds dat de inkoop van materialen ‘een grote uitdaging’ is, maar verwachtte toen nog niet dat daardoor geplande operaties moesten worden uitgesteld.

De overheid heeft Sehos een lening van 30 miljoen gulden toegezegd, die in delen wordt uitbetaald. Vorig jaar november ontving het ziekenhuis 8 miljoen gulden. In mei vroeg het Sehos om nog eens 6 miljoen gulden over te maken. Het geld zou volgens financieel-directeur Henri Gerrits net name worden besteed aan betalingen van leveranciers en de kosten van het verbeterplan.

Nieuwe 'Terugroepwet' wordt via initiatiefvoorstel met kleine correcties gewijzigd

President Bouterse krijgt met correcties kans om Staatsraad te horen


De wet 'Beëindiging van het lidmaatschap van DNA' van 17 augustus wordt via een initiatiefvoorstel gewijzigd (zie onderaan). Het gaat om enkele minieme wetstechnische wijzigingen, zegt mede-initiatiefnemer het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel vanochtend, donderdag 25 augustus 2016, in een reactie op Starnieuws. 

Hij voert aan, dat met een nieuwe initiatiefwet om de kleine correcties aan te brengen, president Desi Bouterse ook de mogelijkheid krijgt om de Staatsraad te horen. Dat was eerder niet gebeurd.

De initiatiefnemers gaan ervan uit dat in een korte tijd de kleine correcties technisch behandeld kunnen worden. Het is volgens Abdoel ook mogelijk om de wet, die is afgekondigd via een 'verbeterblad', te corrigeren. 'Echter hebben wij gekozen om de wijzigingen via een initiatiefwet aan te brengen', zegt Abdoel.

In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven, dat het gaat om op enkele plaatsen een onjuiste verwijzing. Ook moest een begripsbepaling worden vereenvoudigd.

De initiatiefnemers zijn verder Jennifer Simons, Stephen Tsang, Rossellie Cotino en Melvin Bouva. In een huishoudelijke vergadering wordt vanochtend de commissie van rapporteurs benoemd.

Deze initiatiefwet heeft vorige week behoorlijk wat stof doen opwaaien. Vonnissen die reeds uitgesproken zijn om de dissidente Pertjajah Luhur-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan terug te roepen, worden door deze wet tenietgedaan. Ook deurwaardersexploots zijn niet meer rechtsgeldig. De vraag is hoe de rechter om zal gaan met deze nieuwe wet.

Later op vandaag zal de zaak aanhangig gemaakt door de VHP, Pertjajah Luhur en NPS, tegen Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, Sapoen en Chitan worden behandeld.

Surgold/Newmont investeert via nieuw fonds in projecten negen dorpen Pamaka gemeenschap

Beheer fonds in handen van stichting Pamaka Newmont-Community Development Fund


Het Pamaka Newmont-Community Development Fund is gisteren in het kantoor van Surgold opgericht. Het doel van het Community Development Fund (CDF) is om projecten te financieren die bijdragen aan duurzame sociale en economische ontwikkeling van de negen dorpen die onderdeel uitmaken van de Pamaka gemeenschap. De eerste inleg van Surgold is 50.000 Amerikaanse dollar. 

Surgold geeft met de oprichting van dit fonds invulling aan de afspraak die met de regering is gemaakt in de Delfstoffenovereenkomst van november 201, zo bericht het bedrijf in een persbericht woensdag 24 augustus 2016.

De oprichting van het CDF is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst die Surgold en de Pamaka gemeenschap in juni 2016 hebben gesloten, meldt het bedrijf. Het beheer van het fonds ligt in de handen van de stichting Pamaka Newmont-Community Development Fund. Het bestuur van deze stichting bestaat uit Jozef Amautan en Serita Dewinie namens de Pamaka gemeenschap, Valerie Refos-Lalji en Iryda Rijker namens het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Albert Ramdin en Dennis Lim A Po namens Surgold.

Het bestuur van de stichting zal, op basis van de prioriteiten die zijn geïdentificeerd door de lokale bevolking, bepalen welke projecten in aanmerking komen voor financiering van het CDF. In opdracht van de Pamaka gemeenschap heeft het consultancybureau Nikos de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van de behoeften van de dorpen.

Naast de negen dorpsontwikkelingsplannen, is er ook een regionaal ontwikkelingsplan opgesteld. De Pamaka gemeenschap bestaat uit de dorpen Atemsa, Nason, Tabiki Ede, Pakiratabiki, Skintabiki, Sebedoe Kondre, Badatabiki en Langatabiki.

AZP-directeur: 'We zijn in een ernstige crisis beland, waardoor zorg naar patiënt niet optimaal gecontinueerd wordt'

Brahim: 'Het lijkt erop alsof het ziekenhuis bedelt om geld'

AZP wacht op Srd 15 miljoen van de overheid


Volgens de directeur van Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Antoine Brahim, lijkt het erop alsof het ziekenhuis bedelt om geld. 'Maar, er wordt noch gebedeld, noch wordt er gewoon naar geld gevraagd. We vragen slechts naar betalingen voor reeds verrichte diensten.' De AZP-directeur zegt woensdag 24 augustus 2016 in het Dagblad Suriname, dat het ziekenhuis voor meer dan Srd 5 miljoen aan reçu’s heeft uitstaan. 

'Als we die betalingen krijgen, kunnen we de hoogst noodzakelijke zaken wel verrichten. In totaal zitten we op Srd 15 miljoen die de overheid ons moet betalen', zegt hij. Volgens Brahim is dit bedrag bij de zorgverzekeraars opgelopen tot boven de Srd 40 miljoen. Dit bedrag staat los van de tarieven die drie jaar geleden zijn vastgesteld. Die waren toen al laag, maar zijn nu vanwege de gestegen koers en inflatie helemaal uit den boze. De schulden bij de banken lopen tot de Srd 18 miljoen en van de acute crediteuren tot Srd 22 miljoen.

'We zijn in een ernstige crisis beland, waardoor de zorg naar de patiënt toe niet optimaal gecontinueerd kan worden en we betreuren dit ten zeerste. Als je als ziekenhuis de patiënten moet vragen hun eigen toiletpapier te brengen, ben je wel erg diep gezonken.'

De AZP-directeur zegt, dat de primaire taak is om het ziekenhuis zo lang mogelijk open te houden, maar dat de omstandigheden waarbinnen de specialisten en medewerkers hun werk moeten doen, erg is verslechterd. Het ziekenhuis staat voor diverse uitdagingen Het ziekenhuis heeft te maken met diverse uitdagingen en heeft te maken met tijdelijke tekorten. Zolang er niet genoeg financiële middelen zijn om die tekorten in te lopen, zal dit probleem zich verergeren. Het probleem beperkt zich niet alleen tot medicamenten, medische verbruiksartikelen of zorgapparatuur, maar ook tot allerlei basale producten, waaronder voedselproducten zoals brood en melk.

Volgens Brahim heeft de broodleverancier gezegd dat ze niet meer zal leveren als het ziekenhuis niet contant betaalt en de Melkcentrale heeft eveneens aangegeven dat de schulden te hoog zijn opgelopen. Er worden inmiddels gesprekken gevoerd met de Melkcentrale om te kijken hoe men tot een oplossing kan komen. Hetzelfde geldt ook voor de Nationale Bloedbank, die heel erg ‘boos’ is op het AZP doordat de schulden erg zijn opgelopen. De volumes die het AZP gewend is af te nemen, zijn soms het acht- tot tienvoudige ten opzichte van de andere ziekenhuizen en dat betekent dat hun schulden hoger zijn. 'Dus voor de continuïteit van de Bloedbank is het belangrijk dat het AZP ze op tijd kan betalen. We hebben ook het ministerie van Volksgezondheid op de hoogte gesteld.'

De ziekeninstelling kan niet dezelfde zorgpakketten aanbieden als voorheen, omdat er momenteel tarieven gelden die drie jaar geleden golden en dus niet overeenkomen met de huidige situatie. 'Bekijk je bijvoorbeeld het ligtarief van het AZP, dan is deze gesteld op Srd 652 en bij een koers van 3,75 was dat bijna 200 Amerikaanse dollar. Nu met een koers van 7,80 kom je onder de 100. Hoe kunnen wij hetzelfde dienstenpakket aanbieden?', vraagt de AZP-directeur zich af. Er is intussen geopperd bij de zorgverzekeraars dat het dienstenpakket teruggebracht wordt. Elk eind van de maand worden het personeel en specialisten voor 90% betaald door de zorgverzekeraars.

Volgens de AZP-directeur is het een enorme karwei om eind van de maand voldoende middelen te innen om het personeel uit te betalen. 'Iedere maand zeggen wij dat we het niet kunnen garanderen, maar toch lukt het, al gaat het met de hakken over de sloot. Van de maand wordt er in ieder geval weer hard aan gewerkt om de betalingen te voldoen.'