vrijdag 26 augustus 2016

Grassalco haalt forse exportorder voor levering 300.000 ton steenslag aan Guyana binnen

'Het is voor ons doen een relatief grote order, die nog nooit eerder heeft plaatsgevonden in Suriname'


Het staatsbedrijf steenslag- en goudmaatschappij Grassalco heeft een grote order binnen gehaald. Buurland Guyana heeft een order geplaatst voor het leveren van 300.000 ton steenslag. De steenslag zal gebruikt worden om de Cheddi Jagan Internationale Luchthaven in Thimeri uit te breiden. 

Voor Grassalco komt dit als een groot verjaardagscadeau, immers, het bedrijf viert binnenkort haar 45-jarig bestaan.

'Het is voor ons doen een relatief grote order, die nog nooit eerder heeft plaatsgevonden in Suriname', zegt Grassalco-directeur Sergio Akiemboto vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, in de Ware Tijd.

De order heeft een looptijd van een jaar waarin met verschillende verschepingen het materiaal zal worden afgeleverd. De overeenkomst wordt in samenwerking met het Chinees bedrijf Dalian uitgevoerd. Het aandeel van Grassalco bedraagt een derde van het totaal bedrag wat neerkomt op een half miljoen Amerikaanse dollar. 'In elk geval levert het voor ons een positief balans op', zegt Akiemboto.

De onderhandelingen voor de order hebben enkele maanden in beslag genomen. Akiemboto zegt dat Grassalco het ook niet hierbij zal laten. Er wordt voortdurend uitgekeken naar meer afzetmogelijkheden. 'Deze deal was concreet. We kijken verder naar de regio en doen zwaar aan marketing. We weten dat we de regio goed kunnen voorzien, we gaan er echt voor.' 

VHP, NPS, Pertjajah Luhur en ABOP jammeren over niet mogen indienen moties tijdens begrotingsbehandeling

Oppositie loopt echter weg bij behandeling 2e ronde begroting waarin moties ingediend worden...


De VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS beklagen zich in een vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, uitgebrachte verklaring erover. dat zij de gelegenheid niet hebben gekregen om moties in te dienen tijdens de begrotingsbehandeling. De fracties vinden dat in strijd wordt gehandeld met het Ordereglement van De Nationale Assemblee. Tijdens de vergadering werd dit vandaag ook aangekaart. 

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zei, zo bericht Starnieuws, dat de oppositie tijdens de behandeling van de tweede ronde van de begroting niet aanwezig was. Tijdens de debatten in die ronde moeten volgens haar moties worden ingediend.

Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi protesteerde tegen het besluit van Geerlings-Simons. Hij voerde aan, dat nergens in het Ordereglement staat dat in de tweede ronde moties ingediend moeten worden. De voorzitster bleef er echter bij, dat in de derde ronde geen debatten plaatsvinden. Dan komen alleen leden van de commissie van rapporteurs aan de beurt. Dit gebeurt met goedvinden van de voorzitster, zoals in het Ordereglement staat. NDP-fractieleider André Misiekaba ondersteunde Simons. Hij merkte op, dat wanneer de oppositie wegloopt, dit de politieke consequenties zijn. Hij vond dat er geen tijd verloren moet worden en doorgegaan worden met de behandeling van de begroting.

De tekst van de verklaring van de oppositie:


'De totale oppositie in DNA wenst de gehele samenleving te informeren, dat bij het behartigen van de belangen van het volk zij wordt geconfronteerd met nog steeds wijzigende regels en afspraken, die totaal in strijd zijn met het Reglement van Orde voor DNA en een objectieve en democratische wijze van leidinggeven. In strijd met alle afspraken en zonder overleg en afstemming, heeft de leiding de DNA vergadering op donderdag 25 augustus 2016 voortgezet en op vrijdag 26 augustus 2016 werd er bij de verdere voortzetting van de vergadering geen mogelijkheid gegeven voor het indienen van de moties.

Het Reglement van Orde voor DNA geeft duidelijk aan wat de voorwaarden zijn voor het indienen van een motie. De spreker moet aan het woord zijn en het onderwerp moet onder de hamer zijn. Vervolgens moeten discussies over het onderwerp gaande zijn. Het Reglement van Orde voor DNA verbiedt niet dat moties mogen worden ingediend, ongeacht de spreekronde. Het is ook van belang dat de spreker medeondertekenaar moet zijn van de moties. Moties moeten door minimaal 5 leden worden ondertekend.

Conform het besluit 88 van de besluitenlijst van de huishoudelijke vergadering van 24 juni 2016 moet de motie eveneens aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Ingediende moties worden ingeboekt en voorzien van een agendanummer;
- Moties zijn een onderdeel van discussies en worden tijdens de debatten ronden voorgelezen;
- Moties worden door de indieners voorgelezen;
- Stemming voor de moties wordt in de stemmingsronde meegenomen.

De moties van oppositie partijen voldoen aan alle zaken zoals opgenoemd in de artikelen 39 en 48 van het Reglement van Orde en het besluit 88 van de besluitenlijst van de huishoudelijke vergadering van 24 juni 2016 in De Nationale Assemblee. De toevallige meerderheid van het parlement probeert haar wil op te leggen en legt wettelijke regelingen naast zich neer en heeft hiermee voorkomen dat de oppositie moties heeft kunnen indienen. DNA is het huis van de democratie, waar de problemen van het volk dienen te worden besproken en waar elke lid op gelijke wijze de mogelijkheid dient te krijgen.

De oppositiepartijen in DNA
Paramaribo, 26 augustus 2016
VHP
ABOP
PL
NPS'

Hieronder de moties van de oppositie die niet konden worden ingediend:Vakbondsman Leeflang: 'Regering beschermt arbeiders niet tegen prijsstijgingen'

'Ik hoor tegenwoordig van arbeiders klaagzang in plaats van een groet'


Vakbondsleider Murwin Leeflang kan zich niet voorstellen, dat de regering arbeiders niet beschermt tegen de alledaagse prijsstijgingen in het land. Hij vraagt zich af of wrokomangs en wroko-uma’s het verdienen om iedere dag geconfronteerd te worden met nieuwe prijzen van producten. Dit terwijl het inkomen steeds verder aan het ontwaarden is. Hij verwijst naar de recente verhogingen van de broodprijs. Dit betekent dat de gezinnen wekelijks/maandelijks veel meer zullen moeten uitgeven aan brood. 

'Wanneer ik arbeiders dagelijks ontmoet, merk ik dat in plaats van een groet je een klaagzang hoort. Dit geeft alleen maar aan wat de Surinaamse arbeiders overkomt. En dan wordt er geen rekening gehouden met de verhoging van de nutsvoorzieningen. Ik had al eerder aangegeven dat die benzineprijs die omhoog is gegaan, zal doorwerken op alles', zegt Leeflang vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, in het Dagblad Suriname.

Zeker in de gevallen van de EBS en SWM merkt Leeflang op, dat de werknemers onrecht wordt aangedaan. Maar, hij is blij met de motivatie van deze groep arbeiders. 'Laat die wrokoman zien hoe onze regering denkt om te gaan met de belangen van ons als arbeiders. Terwijl partijen een akkoord hebben bereikt, moeten de vakorganisaties strijd voeren zodat zaken geïmplementeerd worden. Vandaar dat ik eerder gesteld had dat de werkende klasse in Suriname weer een dieptepunt ervaart.'

Leeflang zijn zorg is dat de kwaliteit van arbeid in het geding is. Als mensen te veel zorgen hebben, zullen zij niet in staat zijn optimaal te produceren. 'Vandaar dat je veel ziekmeldingen zult merken. Onze arbeidsmarkt zal eronder lijden. Ik hoop dat die regering wel degelijk rekening met deze zaken houdt.'

Kensenhuis (NDP) ziet in betaald parkeren in binnenstad Paramaribo geldstroom voor Staatskas

Verdeeldheid binnen NDP-fractie over plan Kensenhuis

Gangaram Panday: 'Binnenstad bloedt dood als betaald parkeren wordt geïntroduceerd'


Het NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis heeft de regering gisteravond bij de behandeling van de suppletoire begroting 2016 in De Nationale Assemblee een concreet voorstel gedaan om betaald parkeren in het centrum van Paramaribo te introduceren. Hiermee kan minstens een half miljoen tot een miljoen Srd per maand worden verdiend, zo zei hij, aldus Starnieuws vanmiddag, vrijdag 26 augustus 2016.

Deze maatregel zal volgens hem bijdragen aan verhoging van de inkomsten van de Staat en tegelijk ordening te brengen in de binnenstad.

Als voorbeeld haalde Kensenhuis de Maagdenstraat aan waar zeker honderd auto's tegen betaling kunnen worden geparkeerd. Kensenhuis zei verder, dat het voorstel serieus moet worden bekeken door de ministeries van Openbare Werken en Transport, Communicatie en Toerisme.

Partijgenoot Keshopersad Gangaram Panday merkte op dat er indertijd ook een voorstel was om de Jodenbreestraat tot een parkeerplaats te maken. Hij voerde aan, dat dit voornemen stopgezet is, omdat er ook veel winkels buiten het stadscentrum zijn. De binnenstad zal volgens hem doodbloeden als betaald parkeren in de binnenstad wordt geïntroduceerd. Hij zei dat het geen goed idee is.

Kensenhuis kreeg wel ondersteuning van Diepakkoemar Chitan, Wendel Asadang en Roché Hopkinson. Asadang merkte op, dat overheidsambtenaren die overtollig zijn, ingezet kunnen worden als parkeerwachters. Nu betalen mensen ook geld aan illegale parkeerwachters. Hopkinson zei dat in de wereld betaald parkeren normaal is en er wordt al zolang over gesproken. Hij vindt het een prachtig idee.

Kensenhuis zei verder nog, dat betaald parkeren een uitdaging is en dat dit inkomsten betekent voor het land.

DNA ‘Nini’ Fonseca niet gevonden op hulzen moord Magnus-verdachte ‘Bolle'

'Bolle' was bestuurder één van de vluchtauto’s gebruikt bij de moord op Helmin Wiels in mei 2013


De resultaten van het DNA-onderzoek om vast te stellen of Maximus-verdachte Burney ‘Nini’ Fonseca (ook) aanwezig was bij de moord op Magnus-verdachte Raúl ‘Bolle’ Martinez, zijn inmiddels gereed en afgelopen maandag beschikbaar gesteld. Daaruit blijkt, zo bericht de Amigoe vanmiddag, vrijdag 26 augustus 2016, dat met het DNA-profiel van Fonseca, vergeleken met alle in de DNA-databank van Curaçao aanwezige profielen, er tot op heden geen enkele match gevonden is. Dit betekent dat zijn DNA ook niet is aangetroffen op de lege patronen die na de moord op Martinez zijn onderzocht. 

Martinez was de bestuurder van één van de vluchtauto’s, namelijk de mokkakleurige Kia Picanto die hij bij Oost West Car Rental huurde, gebruikt bij de moord op Helmin Wiels in mei 2013. Martinez werd later die maand vermoord. Zijn lichaam werd verminkt bij de vlakte van San Pedro gevonden. 

Moordverdachte Dangelo ‘Panchèk’ Damascus, was eerder net als voor zijn betrokkenheid bij de moord op Wiels, ook voor de moord op Martinez vrijgesproken door het Hof. Deze zaak is dus nog onopgelost en het Openbaar Ministerie (OM) wilde vooruitgang boeken met de DNA-afname van Fonseca voor vergelijking in de moordzaak Martinez. Het OM heeft zowel bij het gerecht als bij het Hof een verzoek ingediend en daar streed de advocate van Fonseca, Marije Vaders, tegen, aangezien Fonseca geen verdachte was in de moordzaak. Bovendien waren de aanwijzingen hiervoor, volgens haar, getuigenverklaringen ‘van horen zeggen’, die door de rechter in de Magnus-zaak ter zijde zijn gelegd.

Alle rechters waren het uiteindelijk met het OM eens en op 4 februari liet het Hof de DNA-afname toe. Vaders was niet te spreken over de ‘ongelooflijke’ beslissing, maar Fonseca had er zelf niet echt veel problemen mee. Nu blijkt dat hij zich daarover ook geen zorgen hoefde te maken, omdat zijn DNA helemaal niet voorkomt in de DNA-databank van Curaçao.

Zoals het Hof besloot waren de onderzoekers van het laboratorium niet beperkt tot alleen bloedafname, maar indien nodig ook wangslijm. Dat is ook gebeurd op 12 augustus en aan de hand daarvan is er een DNA-profiel van Fonseca gemaakt en aan de databank gevoegd. Zijn profiel kan dan voor altijd vergeleken worden met andere DNA-profielen en bij een eventuele match zullen de autoriteiten op de hoogte worden gesteld.

Transitieproces van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) op Curaçao ligt stil

Opdrachtgever Sona voert eigen evaluatie uit


Het transitieproces van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) ligt stil. Opdrachtgever Sona (Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen) heeft de uitvoeringsorganisatie Usona hiertoe de opdracht gegeven. Dit, omdat ze een eigen evaluatie willen uitvoeren, die parallel loopt aan de evaluatie die momenteel op verzoek van de regering wordt uitgevoerd door het Belgische ontwerp- en studiebureau VK Architects & Engineers. 

'Door de stop heeft het transitieproces – de voorbereiding van het personeel op de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis – een fikse vertraging opgelopen', zegt Usona-woordvoerder Jacques Heide vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, in de Amigoe.

De werkzaamheden werden medio juni stilgelegd, nadat Usona een schriftelijk verzoek van Sona had ontvangen om de activiteiten on hold te zetten. In eerste instantie was hier een termijn van vier weken aan gekoppeld.

'Buiten onze schuld om is hier echter te weinig tempo in geboekt.' Hierdoor staat het proces langer stil dan gepland. Heide vindt dit bijzonder teleurstellend. 'We waren samen met het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) op de goede weg om te werken aan de opleiding van het personeel en de HRM-roadmap. Het is hierna alle hens aan dek om dit in te lopen.'

Het eigen onderzoek van Sona, dat door Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) wordt uitgevoerd, zou nog enkele weken in beslag kunnen nemen. Over de reden waarom Sona deze evaluatie laat verrichten, zegt Heide dat hij denkt dat ze inzicht willen hebben in de bestedingen. Hij heeft verder ook andere vermoedens, waar hij momenteel niet over wil uitweiden.

Sona is de formele contractpartner van de overheid, die de zogenoemde beheersovereenkomst is aangegaan om een nieuw operationeel ziekenhuis te realiseren.

Minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid maakte op 20 juni tijdens een Statenvergadering over onder andere de bouw van het nieuwe ziekenhuis bekend, dat de evaluatie vóór 30 augustus wordt afgerond, met als doel het geven van meer inzicht in het gebrek aan transparantie en in de fluctuerende bedragen ten aanzien van de meerkosten en claims. Ten slotte wordt er een eindverslag opgemaakt met daarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen voor het vervolgtraject van het bouwproces. Het einddocument is inmiddels bijna afgerond.

Vorige week vrijdag werden de vorderingen aan de Staten voorgelegd. Over deze evaluatie, die onder coördinatie staat van FCW-Legal, meldt Usona dat dit goed verloopt. 'Tijdens de gesprekken was er sprake van een aangename en professionele sfeer. Ik zie het resultaat met vertrouwen tegemoet.'

18 Maanden cel door OM Curaçao geëist tegen oud-bordeeleigenaar

70-Jarige De Groot hield zich bezig met witwasactiviteiten tussen 1998 en 2009


De zelfverklaarde oud-eigenaar van het bordeel Campo Alegre, Robert de Groot (70), stond vanochtend, vrijdag 26 augustus 2016, terecht in de zaak Tartaros, die al ongeveer acht jaar loopt. Officier van Justitie Jasper Mul eiste achttien maanden celstraf, rekening houdend met de overschreden termijn, zo bericht de Amigoe 's middags. 

Het Openbaar Ministerie (OM) acht bewezen, dat De Groot deel heeft uitgemaakt van een criminele organisatie tussen 1998 en 2009 die zich met witwasactiviteiten bezig hield en dat hij miljoenen Nederlandse guldens/euro’s, Antilliaanse guldens en dollars heeft helpen witwassen (medeplegen witwassen).

Dit allemaal door te investeren in de verbouwing van het bordeel (tussen 1998-2000), de aankoop van Plaza Hotel in Punda, de aan- en verkoop van een villa op Jan Sofat, de aankoop en de verbouwing van het motorschip ‘Seamaster’ en de investeringen in Baya Beach.

Geen lang verlof voor directieleden en beleidsmedewerkers ministerie van SoZaVo

Minister Dogojo: 'We willen momenteel dringende zaken op tijd en vooral goed afronden'


Van directieleden en beleidsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) wordt verwacht, dat zij het werk dat het ministerie heeft uitgezet zo snel mogelijk afronden. De minister heeft in dit kader een circulaire rondgestuurd waarin te lezen is, dat er voorshands geen gebruik gemaakt mag worden van het recht op langdurig verlof, tenzij het dienstbelang zulks vereist. Slechts bij wijze van uitzondering kan aan de aanvrager twee verlofdagen worden toegestaan. 

De mededeling is bestemd voor onder andere alle directieleden, beleidsadviseurs, directeuren der Stichtingen, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers en hoofdbeleidsmedewerkers, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 26 augustus 2016.

De minister van SoZaVo, Joan Dogojo, gevraagd naar het waarom van deze maatregel, zegt dat het een vast besluit is dat zal gelden tot oktober vanwege de strak omlijnde werkzaamheden van het ministerie die dringend afgewerkt moeten worden.

'Het besluit heeft namelijk te maken met de activiteiten die het ministerie momenteel ontplooit. We zijn bezig met de voorbereidingen van onder andere de conditional cash transfers, materiaalkosten voor scholen en andere zaken die nu in voorbereiding zijn. We willen al deze momenteel dringende zaken op tijd en vooral goed afronden. Er is dus een beroep gedaan op de desbetreffende verantwoordelijken om in dit kader voorlopig geen langdurig verlof aan te vragen', aldus minister Dogojo.

Minister Peneux: 'Niemand wordt verplicht om in binnenland te werken, wij zijn geen Hitler, geen dictator'

'Als u loon ontvangt, moet u werken voor uw loon, dat moeten wij principieel stellen'

'Bij de militairen word je zelf een pak rammel gegeven als je niet detacheert'


'Onderwijs dwingt niemand om verplicht in het binnenland te werken. Wij zijn geen Hitler. Wij zijn geen dictator. Wij proberen te communiceren en in dialoog iets te bewerkstelligen. Maar, uiteindelijk moeten wij wel principieel zijn. Als u loon ontvangt, moet u werken voor uw loon. Dat moeten wij principieel stellen', zei minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren bij de verdere behandeling van de suppletoire begroting in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 26 augustus 2016.

De bewindsman antwoordde op vragen van leden van het college, dat zijn ministerie er alles aan doet om kwalitatief onderwijs voor het binnenland te garanderen. Echter lukt dit niet, omdat het moeilijk wordt om de lokalen van basis- en VOJ-scholen met bevoegde leerkrachten te vullen.

'Sinds ik mij kan heugen, heeft Onderwijs altijd een detacheringsbeleid gehad. Wat gebeurd is, is dat door de jaren heen dit beleid is gaan verwateren. Maar, bij de politie, de gezondheidssector en het Nationaal Leger werkt het detacheringsbeleid wel. Bij de militairen word je zelf een pak rammel gegeven als je niet detacheert', stelde hij.

Sedert 1992 worden volgens Peneux incentives gegeven aan leerkrachten in het binnenland variërend van 15 tot 45% van de bruto bezoldiging op het loon. Hiernaast krijgen zij een standplaatstoelage van Srd 90 per maand. Natuurlijk spelen bepaalde zaken, waarbij een betrokken leerkracht kan aangeven dat zij of hij niet overgeplaatst wenst te worden. In dit geval moeten de feiten aangehaald worden waardoor modificaties kunnen worden bekeken.

Feit volgens Peneux is, dat een leerkracht niet zonder meer maandelijks geld kan toucheren, terwijl die geen arbeid verricht. Vandaar dat hij serieus bezig is het mutatiebeleid van leerkrachten te bekijken.

De bewindsman benadrukte, dat het personeelsbeleid ten aanzien van leerkrachten veranderd is, waarbij het ministerie slechts degenen die hun studie hebben afgerond in aanmerking laat komen voor een baan. 'Als je er niet aan voldoet, dan sorry. Er zijn anderen die afgestudeerd zijn en een kans verdienen', aldus de minister. Hij voerde aan dat het ministerie een heleboel sollicitaties heeft ontvangen van mensen die nog studerend waren. Al deze sollicitaties zijn door hem afgewezen.

De minister zei verder, dat gebleken is dat er occupanten zijn die dienstwoningen van het ministerie bezet houden. Het gaat volgens hem om mensen die niet verbonden zijn aan Onderwijs. Deze mensen zijn volgens hem netjes aangeschreven en is hun een termijn gegeven om de plek zelf te ontruimen. Peneux benadrukte dat deze kwestie bijna in alle districten plaatsvindt.

Wetgeving inzake controle op vlees en andere dierlijke producten wordt via wijziging aangescherpt

Betere controle op niet in slachthuis geslachte dieren


De wetgeving voor de controle van vlees en overige dierlijke producten en producten van dierlijke oorsprong is door de parlementaire commissie Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) kritisch besproken. Ze wil het parlement vragen een wetsontwerp zodanig te wijzigen, dat de voedselveiligheid gewaarborgd blijft.

Het commissielid Jitendra Kalloe (VHP) zegt vandaag, 26 augustus 2016, in de Ware Tijd, dat om tot een goede wet te komen, alle betrokkenen in de sector gehoord moeten worden. De commissie heeft enkele groepen gesproken. Zij hebben gevraagd hen de gelegengheid te geven, om zaken die tijdens de hoorzitting zijn aangekaart, te bestuderen en om aanbevelingen te kunnen doen.

De politicus benadrukt het belang van controle, maar er moeten dan wel duidelijke richtlijnen zijn en verder voldoende personen die het naleven van de regels in de gaten houden. Een van de belangrijke zaken in de wet gaat over het slachten van dieren.

'In de wet staat dat het verboden is om slachtdieren elders dan in een slachthuis te slachten en ook wordt een vergunning verplicht gesteld, maar de faciliteiten zijn niet aanwezig.' Niet elk district heeft een slachthuis. Kalloe noemt als voorbeeld het binnenland waar veel wild wordt geslacht voor onder andere eigen gebruik, maar ook voor de handel. Het vlees komt onder andere terecht bij supermarkten en hij vraagt zich af hoe de controle plaatsvindt bij transport, maar ook hoe controle plaats zal vinden wanneer het vlees in de diepvries ligt. Ook het fokproces moet worden gevolgd.

'We moeten kijken wat relevant is en meenemen in de wet.' Kalloe zegt verder, dat de controle in de pluimveesector mogelijk iets moeilijker zal gaan, vooral omdat veel mensen thuis zelf een kip thuis slachten. Er moet ook rekening gehouden worden met bijvoorbeeld ritueel slachten. Hierbij moet nauw worden samengewerkt door de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Handel en Industrie en Justitie en Politie.

Onderzoek naar malversaties in 's Lands Hospitaal bij invoer luiertassen

Verkeerde informatie ingevuld op importdocumenten

CLAD gaat ook onderzoek verrichten


Bij 's Lands Hospitaal is, zo bericht Starnieuws vanmiddag, vrijdag 26 augustus 2016, een diepgaand onderzoek gaande naar malversaties bij invoer van luiertassen. Dit hebben de ministers Patrick Pengel van Volksgezondheid en Gillmore Hoefdraad van Financiën gisteren meegedeeld in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de suppletoire begroting 2016. 

Het Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) had vragen gesteld over de import van goederen ter waarde van zo'n euro 140.000. Hij beweerde, dat er verkeerde informatie is ingevuld op de formulieren. De douane zou een en ander hebben ontdekt. Gajadien wilde opheldering van de regering over deze kwestie. Hij haalde aan dat ziekenhuizen in een precaire situatie zitten, terwijl aan de andere kant bedenkelijke handelingen worden gepleegd met invoer van goederen.

Minister Pengel zei hierop in een reactie, dat de luiertassen die geïmporteerd zijn, bedoeld zijn om vrouwen die in het ziekenhuis bevallen tegemoet te komen.

De container is intussen verzegeld en een fraude deskundige is bezig met het onderzoek. Minister Hoefdraad zei dat de minister van Volksgezondheid en hij op deze zaak zitten. Er komt ook een CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst).

Assembleevoorzitster behandelt minieme correcties 'Terugroepwet' in openbaar om oppositie in wielen te rijden

Geerlings-Simons wil ook voorkomen dat coalitie wordt beschuldigd zaken in 't geheim te wijzigen


Parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, verduidelijkt waarom zij ervoor heeft gekozen om de wijziging van de onlangs goedgekeurde wet Beëindiging lidmaatschap De Nationale Assemblee (DNA) in een openbare vergadering te behandelen. Bij aanvang van de vergadering zei zij, dat het om enkele kleine technische wijzigingen gaat die met een verbeterblad door het griffiepersoneel hadden kunnen worden aangebracht, zo schrijft de Ware Tijd in haar webeditie.

Een van de correcties betreft het veranderen van het cijfer 2 in 3 ergens in de wettekst. Voorts moeten drie woorden uit de tekst geschrapt worden. In het parlement is het gebruikelijk dat bij kleine correcties met verbeterbladen wordt gewerkt om wetteksten op te schonen.


Om te voorkomen dat de coalitie ervan beschuldigd wordt zaken in het geheim te hebben gewijzigd, koos Geerlings-Simons in dit geval ervoor om de correcties ten overstaan van de totale samenleving in het openbaar te plegen. Bij haar gaat het om transparantie en om te voorkomen dat de oppositie politiek gaat bedrijven met deze zaak.

De oppositie heeft uit protest niet deelgenomen aan de vergadering. De partijen voerden aan, dat op 17 augustus in alle haast de wet is behandeld en goedgekeurd en dan blijkt nu, dat er fouten in zitten. NPS-fractieleider Gregory Rusland merkte op, dat zijn fractie niet zou deelnemen omdat de vergadering 'halsoverkop' is uitgeschreven. Hij voerde ook aan, dat vorige week tot in de vroege ochtenduren over de Terugroepwet is vergaderd, waarbij de oppositie herhaaldelijk heeft aangegeven dat de wet een regelrechte inmenging is in een lopende rechtsproces. 'We merken dat er zoveel haast bij is geweest dat weer binnen een week hier moeten zitten om de wet te bespreken om aanpassingen te plegen', sprak Rusland.

Hij hoopt, dat wanneer het Kort Geding tegen de dissidente teruggeroepen Pertjajah Luhur-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan weer voorgaat er geen situatie ontstaat waarbij het parlement zich weer over de wet Beëindiging lidmaatschap DNA moet buigen.

Bij de behandeling van de wetswijzigingen stelde André Misiekaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs, dat de wet geen inmenging in een lopende rechtszaak inhoudt. Nadat hij de wijzigingen had aangegeven somde hij ook enkele gevallen uit onder andere 2006 op, waarbij in reeds door het college goedgekeurde wetten via verbeterbladen achteraf nog aanpassingen zijn gepleegd.

Vakbondsman en NDP-Assembleelid Hooghart wil gesprek met minister Moestadja over SAO

Hooghart: 'De SAO heeft een enorme ontwikkelingspotentie'


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft dinsdag in De Nationale Assemblee dinsdag gezegd, dat honderd werknemers bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) te veel zijn. Het opleidingsinstituut zou gedraaid kunnen worden met 35 werknemers. 

Vakbondsleider en NDP-Assembleelid Ronald Hooghart zegt vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, op Starnieuws, dat de uitspraak van de minister voor commotie heeft gezorgd onder de medewerkers, die zelfs in staking zijn gegaan.

Hooghart gaat de minister om een onderhoud vragen om zaken recht te zetten. Hij beweert, dat de SAO een enorme ontwikkelingspotentie heeft. Er zijn veel laaggeschoolden opgeleid waardoor zij een vak kunnen uitoefenen. Het beleid naar de SAO is al enige tijd niet correct volgens de vakbondsleider. Ook de waarnemend directeur zou hebben aangegeven met minder mensen de instelling te kunnen draaien. De werknemers hebben het vertrouwen in de leiding opgezegd en zijn dus in beraad, staking.

Hooghart zegt verder ten overvloede, dat de mensen onzeker zijn geworden over hun baan. De benadering van de minister staat volgens de vakbondsleider in schril contrast met het sociaal beleid dat de president voorstaat. De SAO moet vroege schoolverlaters opvangen en een vak leren. De kansen van de laag opgeleiden die een beroep kunnen leren, worden door de gang van zaken in gevaar gebracht. Het is belangrijk dat de minister duidelijkheid brengt in deze situatie, zegt Hooghart.

Srd 700 miljoen op begroting SoZaVo van opgebrachte Srd 715 miljoen naar mensen 'die het nodig hebben'

Minister Dogojo geeft uitgebreid aan waaraan gelden ministerie worden besteed

'We betreuren het dat men er niet voor heeft geschroomd om op te roepen het ministerie op te doeken'


Van de Srd 715 miljoen die wordt opgebracht voor het sociale beleid gaat Srd 700 miljoen naar de mensen die het nodig hebben, verzekerde Joan Dogojo, minister van Sociale Zaken & Volkshuisvesting (SoZaVo) gisteren in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de suppletoire begroting 2016, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 26 augustus 2016.

Zij heeft met het specifiek aangeven van hoeveel geld naar welke instantie gaat, gereageerd op de stelling van Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) dat onder andere SoZaVo opgedoekt kan worden. Mathoera vindt dat een groot deel van wat er op de begroting wordt opgebracht niet bij de doelgroepen terechtkomt.

Dogojo heeft tijdens de behandeling van de suppletoire begroting donderdag uitgelegd waaraan het geld wordt besteed. Aan zorginstellingen als Huize Ashiana en de Estherstichting wordt ruim Srd 4,8 miljoen besteed, Srd 12 miljoen aan 52 particuliere instellingen die samen 1.000 kinderen opvangen, Srd 358 miljoen aan sociale bescherming en armoedebestrijding, 57 miljoen aan Kinderbijslag voor 83.000 kinderen, Srd 83 miljoen voor 12.000 mensen met een gebrek en Srd 52 miljoen steun aan sociaal-zwakke huishoudens.

'Ik noem dit zo, omdat we betreuren de kwalificaties hier gedaan aan het ministerie en het beleid, en dat men er niet voor heeft geschroomd om op te roepen om het ministerie op te doeken', sprak Dogojo. Dit is volgens haar een enorme miskenning en getuigt van weinig inzicht van de sociale kaart van Suriname.

'A sa de wan sani als we de bigisma moni en Kinderbijslag pakken en gewoon verdelen onder het volk zonder enig structuur, zonder beleid op los te laten.'

Mathoera bleef echter bij haar standpunt. 'Ondanks dat er zoveel geld is gestopt in het sociale beleid, in het sociaal akkoord blijkt dat het geld niet in de samenleving bij de burger terecht is gekomen die aanspraak maakt op het geld. De minister heeft ook terecht gezegd dat ze strengere controles gaat invoeren op subsidies aan sociale instellingen. Dat is juist waar ik voor heb gepleit. Ik heb berekend dat met al het geld 60.000 Surinamers elke maand tussen de Srd 1.200 en 1.700 zouden kunnen krijgen.'

Dogojo merkt op dat ze duidelijk is geweest. 'Voor wat betreft de Srd 715 miljoen aan beleidsprogramma’s komt 700 miljoen zeker terecht bij de doelgroepen waarbij ik in dit kader expliciet kan noemen de Srd 358 miljoen die jaarlijks wordt uitgekeerd aan 55.000 seniore burgers.'

In de tweede ronde van de begrotingsbehandeling kwam NDP-fractieleider André Misiekaba terug op deze kwestie. De oppositie had de vergadering inmiddels verlaten, omdat die niet tot na negen uur 's avonds door wilde vergaderen. Misiekaba hekelde het feit, dat Mathoera ministeries wil opdoeken. Hij had geen goed woord over voor de opvatting van Mathoera. Hij zei blij te zijn, dat de minister met feiten zaken heeft weerlegd.

Ruud Gullit geen assistent-bondscoach Nederlands Elftal

Technisch directeur Van Breukelen niet akkoord met paar wensen Gullit


Het is technisch directeur Hans van Breukelen niet gelukt om Ruud Gullit (zie foto - Bron: Twitter) te strikken als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. Van Breukelen wilde geen oplossing vinden voor enkele simpele zekerheden, die Gullit wenste opgenomen te zien in zijn contract. Eerder al zag Van Breukelen geen kans om Dick Advocaat als rechterhand van bondscoach Danny Blind te behouden voor de KNVB, zo berichten vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, diverse media in Nederland.

De KNVB wil niet aan twee van de voorwaarden van Gullit voldoen. De oud-topvoetballer wilde promotie binnen de technische staf maken als er iemand zou vertrekken. Daarnaast wilde hij tussentijds kunnen vertrekken bij Oranje. 'Daar wilde ik gewoon niet aan voldoen', vertelt Hans van Breukelen.

De nieuwe technisch directeur van de KNVB wijst op de situatie van Dick Advocaat die na drie oefeninterlands alweer vertrok als assistent van Danny Blind bij Oranje. Hij werd liever hoofdtrainer van Fenerbahçe. 'Dat willen we niet nog een keer meemaken', benadrukt Van Breukelen.

Van Breukelen wilde Gullit ook niet de garantie geven dat hij Blind of zijn eerste assistent Marco van Basten bij vertrek kan opvolgen. 'Daar begin ik niet aan. Dat is niet de lijn die ik wil volgen.' 

Voor Blind is het afketsen van de deal met Gullit een grote tegenvaller. Beiden hadden een zeer goed gesprek en zaten op één lijn betreffende invulling van Gullits functie als assistent. Zelf wilde Gullit ook graag en was hij bereid diverse zaken op te zeggen om het Nederlands elftal en Blind te helpen. De bondscoach zag Gullit als een ontbrekende schakel in zijn staf met Marco van Basten en zichzelf.

Joan Wielzen uit Coronie volgt in september Assembleelid Tarnadi op

Remi Tarnadi wordt districtscommissaris

Wielzen en Tarnadi in maart 2015 op weg naar de verkiezingen van 25 mei 2015.

Joan Wielzen staat ze in de startblokken om Coronie in het parlement te vertegenwoordigen. De Ware Tijd bericht vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, te hebben vernomen, dat de benoeming al in de eerste week van september plaats. Wielzen volgt Remi Tarnadi op, die districtscommissaris wordt. Hij wil dat ontkennen noch bevestigen, maar staat er wel voor open. 

De twee waren bij de verkiezingen in 2015 kandidaat voor de NDP in Coronie. Wielzen stond als tweede op de lijst. Voor Wielzen is de nieuwe uitdaging 'een tweede goal'. De komst van het Meldpunt kinderbescherming in Coronie is haar eerste geweest. Ze heeft zich er veel voor ingezet om dit tot stand te helpen brengen.

'Het pad van een slachtoffer van seksueel misbruik gaat niet over rozen. Meestal wordt zo iemand negatief belicht', zegt ze.

Wielzen, nu leerkracht en counselor, is in haar kinderjaren seksueel misbruikt door een leerkracht op school. Ze behaalde bij de vorige verkiezingen 303 stemmen. 'Dit heb ik zonder geld bereikt, omdat de gemeenschap vertrouwen in mij heeft.'

Zij wordt na Cleon Gonçalves Jardin da Ponte van de PALU de tweede Coroniaanse vertegenwoordiger in de Assemblee.

Ruim Srd 7 miljoen aan openstaande facturen Carifesta 2013

Directeur Cultuur Sidoel heeft in juli 2014 afgerond CLAD-rapport nog steeds niet gezien...


Hoewel het CLAD-rapport (Centrale Landsaccountantsdienst) over de activiteiten van Carifesta 2013 al sinds 23 juli 2014 af is, heeft de directeur van het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Stanley Sidoel, die ook Festival Director was, dit rapport nog niet onder ogen gehad, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 26 augustus 2016.

'De CLAD is zo vaak hier geweest om de boeken na te gaan, maar ik heb het rapport nog niet gezien en meneer Graanoogst die samen met mij verantwoordelijk was voor de uitvoering heeft het ook nog niet gezien', meldt Sidoel. Volgens hem vroeg Ivan Graanoogst die 'Host Country Management Committee' leider was bij Carifesta, recent ook nog naar het rapport.

Sidoel zegt dat het ministerie van Financiën, dat het onderzoek heeft laten doen, de instantie is die ervoor zou moeten zorgen dat hij het rapport krijgt, gezien het feit dat hij Festival Director is geweest.

Een van de meest opmerkelijke zaken die in het rapport staat is een bedrag van Srd 2.193.958 met vermelding van de naam van één van de Carifestatrekkers. Het bedrag zou zijn besteed aan vuurwerk, waarbij betrokkene als tussenpersoon gefungeerd zou hebben. Die post is een van de ruim negentien facturen die volgens de CLAD verder onderzocht moeten worden. Totaal is dat ruim Srd 7.439.620.60 dat verder onderzoek behoeft. Het grootste bedrag daarbij is Srd 2.760.676,91 onbegrote kosten die nader bekeken dienen te worden.

Suriname was in 2013 gastland van het grootste cultureel Caribisch festijn en volgens het CLAD-rapport was er tot juli 2014 een bedrag van ruim Srd 18.777.720 dat nog betaald moest worden aan leveranciers.

Hoewel Sidoel aangeeft inhoudelijk niet te kunnen ingaan op het rapport, geeft hij wel toe dat er inderdaad openstaande rekeningen zijn. 'We worden plat gebeld door mensen die nog betaald moeten worden. Maar, het land zit nu in een precaire situatie.'

Het rapport haalt aan dat voor het organiseren van Carifesta een bedrag van Srd 23.568.000 was aangevraagd, maar dat Srd 18.948.260 was goedgekeurd. De werkelijke kosten zijn echter Srd 39.376.873. Bij een koers voor de Amerikaanse dollar van Srd 3,35 in 2013 komt dat neer op 11.754.290,45 dollar. Sidoel zegt dat voor zijn gevoel het budget inderdaad is overschreden.

Verder stelt het onderzoeksrapport dat de organisatie zich niet heeft gehouden aan het begrotingsbeginsel van voorafgaande toestemming en is de vijf-offertes procedure niet gevolgd. Verder is totaal geen rekening gehouden met de minimale controletechnische functiescheiding. Ter illustratie, de inkoper was ook belast met het in ontvangst nemen en beheer van de aangekochte goederen.

Minister van Financiën Hoefdraad: 'We kunnen geen blanco cheques geven'

'Wij zijn in staat geweest de eerste drie maanden van dit jaar alle achterstanden weg te werken'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei gisteravond in de Nationale Assemblee bij de behandeling van de suppletoire begroting 2016, dat door de precaire economische situatie bedragen die voorkomen op de begroting niet zonder meer geautoriseerd kunnen worden. Steeds worden er prioriteiten gesteld om te beslissen welke uitgaven gedaan kunnen worden. Er moet een zorgvuldig beleid worden gevoerd. 'Wij kunnen geen blanco cheques geven', aldus Hoefdraad, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 26 augustus 2016.

'Het beleid dat wij voeren, moet ervoor zorgen dat wij niet of nauwelijks achterstanden meer opbouwen. Wij zijn in staat geweest met de weinige middelen die wij hebben, de eerste drie maanden van dit jaar alle achterstanden weg te werken. Voor de maand april zitten wij op achterstanden van Srd 18 miljoen die wij in september en oktober verder zullen oplossen. Wij hebben absoluut geen achterstanden in onze buitenlandse leningen', zei Hoefdraad.

De minister begrijpt de frustratie van Assembleeleden en collega's, maar er is volgens hem geen andere keus. Hij zei, dat zoveel mogelijk geprobeerd wordt om iedereen tegemoet te komen. Vorige maand is begonnen met extra kredietopeningen voor kantoorbenodigdheden voor alle ministeries. Elke maand wordt gekeken welk ernstige noden per ministerie kunnen worden gelenigd.

Hij bleef lang stilstaan bij het autorisatieproces dat gehanteerd wordt. Hoefdraad merkte op dat het heel eenvoudig zou zijn om alle autorisatieaanvragen die binnenkomen te tekenen. 'Het zou mijn werk tenminste lichter maken. Maar, als wij willen vermijden dat wij honderden miljoenen aan achterstand hebben die wij niet kunnen betalen, wat funest zou zijn voor de economie, dan gaan wij even geduld moeten betrachten.'

Er wordt volgens de bewindsman tussen de zeventien ministeries gelaveerd om het staatshuishouden draaiende te kunnen houden. Er wordt gekeken naar methodes om daar waar gelden worden geïnd ten bate te doen komen van die ministeries. Er is hierover een gesprek geweest met het ministerie van Justitie en Politie. Ook Handel en Industrie zou dezelfde methode kunnen toepassen. Het ministerie van Defensie helpt verschillende departementen om vooruit te kunnen.

Hoefdraad haalde aan dat de Belastingdienst en de Douane ook niet moeten worden vergeten. Zij brengen het meeste geld in het laatje, maar er is een enorme achterstand in de investeringen. Het transformatieproces is daar ingezet. De minister vroeg de ondersteuning voor deze diensten om optimaal hun werk te kunnen doen en meer gelden te innen voor het land.

CLAD constateert 'abnormale prijsdiscrepanties' in aankopen ministerie van Justitie en Politie

Ministerie doet veel aankopen beneden Srd 4.000 om toestemming Ministerraad voor aankopen te voorkomen


De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) heeft 'abnormale prijsdiscrepanties' geconstateerd in aankopen door het ministerie van Justitie en Politie. Bij de aankopen in drie handelszaken is vastgesteld, dat het ministerie steeds tussen de 120 en 224 procent meer betaalde voor goederen en diensten dan de prijs die in de winkel werd gehanteerd. Uit een tussentijds rapport van de CLAD, dat sinds januari dit jaar bij het ministerie is gedeponeerd, blijken nog meer onregelmatigheden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 26 augustus 2016. 

Het ging om onderzoek naar aankopen beneden Srd 4.000. Het werd uitgevoerd in opdracht van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, 'omdat hij na analyse van de betaalinformatie tot de conclusie gekomen is dat er binnen de overheid abnormaal veel bestedingen worden gedaan voor bedragen beneden Srd 4.000'.

Uit informatie blijkt, dat voornoemd aanbestedingspatroon op vrijwel alle ministeries te merken was. Dit zou zijn gedaan om goedkleuring van de Ministerraad te omzeilen. Voor aankopen boven Srd 4000 is namelijk diens toestemming vereist. De CLAD schrijft dat tijdens het onderzoek bij het ministerie van Justitie en Politie is opgevallen, dat er 'enorme verschillen zijn tussen prijzen die de leveranciers in de winkel hanteren en die welke aan de ministeries in rekening worden gebracht'. Ook is op basis van de Comptabiliteitswet onderzocht of ambtenaren hebben verdiend aan de transacties.

De meeste aankopen van het ministerie in de periode januari tot en met juli 2015 zijn volgens de CLAD gedaan bij Combé Markt, Rudisa Woninginrichting en Office Master &Appliances. Voor de aankopen bij Combé Markt betaalde het ministerie gemiddeld 120 procent meer, bij Rudisa Woninginrichting gemiddeld 147 procent boven de winkelprijs en bij Office Master &Appliances zelfs gemiddeld 224 procent meer. Er zijn ook heel veel aankopen gedaan bij twee aan elkaar gelieerde bedrijven, CompufixUnlimited en de eenmanszaak Graftronics World. Allemaal lagen onder Srd 4.000.

Tussen 2006 en 2015 zijn circa 450 leveringen geweest. Na analyse van de bovengenoemde leveringen kan geconcludeerd worden, dat ze zijn gesplitst met het doel de gang naar de Raad van Ministers te omzeilen, stelt de LAD. Het splitsen van een besteding om het grensbedrag van Srd 4.000 niet te overschrijden, is volgens een instructie van de ministerraad van 24 juni 2011 niet toegestaan.

AZP ontvangt Srd 25 miljoen van overheid en Medische Zending Srd 7 miljoen

Academisch Ziekenhuis Paramaribo nu in staat om schuldeisers te betalen

Minister Pengel: 'Er is heel hard aan deze situatie getrokken' - Bewindsman verwacht snel normalisatie van zaken in gezondheidszorg


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft gisteren in De Nationale Assemblee gezegd, dat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) Srd 25 miljoen heeft ontvangen. Hiermee kan het ziekenhuis buitenlandse leveranciers en andere schuldeisers betalen. De Medische Zending heeft Srd 7 miljoen ontvangen waardoor luchtvaartmaatschappijen betaald kunnen worden voor acuut vervoer van patiënten uit het binnenland. Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 26 augustus 2016.

Pengel zei, dat er heel hard getrokken is aan deze situatie. Er is met verschillende betrokkenen gekeken naar oplossingen. Hij benadrukte dat door de precaire financiële situatie de ziekenhuizen in problemen zijn gekomen. Met de verzekeringsmaatschappijen is een geschil over Srd 70 a 80 miljoen. De bewindsman zei dat er alles aan gedaan wordt om een gang naar de rechter te voorkomen. Hij beijvert zich ervoor om door overleg een oplossing te vinden.

Door overleg met de Nationale Ziekenhuisraad en het Staatsziekenfonds (SZF) is nu ook een betere betalingsregeling afgesproken. Het SZF zal elke maand alvast de helft van het bedrag dat gedeclareerd wordt door de ziekenhuizen, meteen uitbetalen. Inmiddes worden de rekeningen die ingediend worden verder geverifieerd. Hierdoor zullen de ziekenhuizen elke maand geld hebben. Eerder werd pas na drie maanden betaald. Bij een dispuut duurde de betaling nog langer. Deze vorm van betaling die nu afgesproken is, zal voor enorme verlichting zorgen.

De minister liet verder nog weten, dat operaties die geen spoedeisend karakter hadden, weer opgepakt kunnen worden. Medicamenten en andere spullen kunnen ingekocht worden door het AZP. Pengel verwacht dat de zaken met de injectie van de regering snel zullen normaliseren.

Nieuwe vishal Centrale Markt nog steeds leeg

Onduidelijk wanneer de eerste vis in vishal verkocht gaat worden...


Er is nog steeds geen enkele activiteit in de nieuwe vishal van de Centrale Markt, die sinds mei 2015 is opgeleverd. Dat wordt onderkend door districtssecretaris Maikel Wormer van Paramaribo Noord-Oost wiens doel het was om alle visverkopers van de markt medio augustus naar de vishal te verhuizen. 

'We hebben het niet gehaald, omdat we nu eerst de ongeveer zestig stands moeten bekleden met foam voor de hygiëne en houdbaarheid van het ijs en de vis', zegt Wormer vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, in de Ware Tijd. De visverkopers hebben dit gevraagd. Het commissariaat heeft een bedrijf benaderd om de bekleding aan te brengen. Dit zal de staat ongeveer Srd 12,000 kosten.

Iedere standhouder van de markt moest zich herregistreren, omdat er nieuwe vergunningen worden uitgereikt. Sommige visverkopers van de Centrale Markt willen echter niet verhuizen naar de nieuwe vishal, omdat ze denken dat daar weinig klanten zullen komen. Ze vrezen inkomstendaling, waardoor ze uiteindelijk verlies zullen lijden.

'Het is take it or leaveit, want in elk huis zijn er regels', zegt Wormer Hij wijst erop, dat er veel geld is geïnvesteerd in dit project. In het prille begin was de vishal begroot op 60.000 Amerikaanse dollar, maar het is tienmaal duurder geworden. Bij de hal is onder meer een aanmeersteiger voor de vissers gebouwd. Het project is gefinancierd door oliemaatschappij Tullow Oil.

Houtbedrijven in Suriname kappen in 2015 record van 568.657 kubieke meter rondhout

District Sipaliwini levert grootste hoeveelheid, 203.338 kubieke meter

Meeste rondhout wordt geëxporteerd naar China


Houtbedrijven hebben vorig jaar samen 568.657 kubieke meter rondhout gekapt. Dit is een recordproductie en een stijging van ongeveer vijftien procent ten opzichte van 2014. In dat jaar werd 494.047 kubieke meter geproduceerd. In 2015 werd ruim 226.000 kubieke meter met een totale waarde van 32.117.300 Amerikaanse dollar geëxporteerd. Ook dat is een record. Dit blijkt uit de gisteren verschenen publicatie 'Bosbouwstatistieken: Productie, export en import van hout en houtproducten in 2015' van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 26 augustus 2016.

Sipaliwini is met een productie van 203.338 kubieke meter nog altijd de onbetwiste koploper bij de houtkap.

In het district Marowijne is de productie drastisch teruggelopen: ruim 26.000 kubieke meter tegen bijna 61.000 kubieke meter in het jaar daarvoor.

In Para daarentegen worden de zagen juist meer ingezet. Daar groeide de productie van ruim 106.000 kubieke meter naar ongeveer 137.000 kubieke meter.

Daarmee heeft het Brokopondo met 106.510 kubieke meter verdreven van de tweede plaats.

China is nog steeds de belangrijkste afnemer van Surinaams hout, al was het vorig jaar wel fiks minder dan in 2014. Toen werd ruim 176.000 kubieke meter daar naar toe verscheept met een totale waarde van bijna zestien miljoen Amerikaanse dollar In 2015 was dit teruggelopen naar ruim 102.000 kubieke meter met een waarde van 13.842.302 dollar. Daar staat tegenover, dat hout uit Suriname in India, Singapore en Taiwan steeds meer in trek komt. Ook in Vietnam, Zuid-Korea en Bangladesh groeit de vraag.

Hoewel vooral vanuit de politiek het verzet tegen de export van rondhout groeit, ging ook in 2015 het overgrote deel onbewerkt en ongezaagd de grens over: 204.800 kubieke meter. Slechts 121 kubieke meter werd als gereed product uitgevoerd. Dat is minder dan een kwart in vergelijking met 2014.

SAO-directeur: 'Het is een pertinente leugen, dat ik mensen weg wil'

'De mensen willen mij gewoon in een kwaad daglicht zetten'


'Ik heb wel meegewerkt aan de doorlichting van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), maar ik heb nimmer gezegd dat SAO met 35 werknemers gedraaid kan worden. Het is een pertinente leugen, dat ik mensen weg wil.'

SAO- directeur Radjesh Hemradj reageert vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, in de Ware Tijd op de aantijgingen van de bond, die zijn vertrek eist.

Bondssecretaris Perry Marica zegt, dat de directeur de boosdoener is van de uitspraken van minister Soewarto Moestadja van Arbeid dinsdag in De Nationale Assemblee. Hij zei, dat de SAO met minder dan de honderd man die er nu werken hetzelfde werk kan doen. De bond heeft daarom sinds woensdag het werk neergelegd en zal de actie pas opheffen wanneer de directeur is bedankt.

Ook beweren werknemers dat sinds het aantreden van de directeur het aantal opleidingen drastisch is afgenomen en het personeel elke maand moet strijden voor zijn loon. Eveneens zeggen ze dat samenwerking met buitenlandse organisaties veel minder is geworden. 'De mensen willen mij gewoon in een kwaad daglicht zetten, omdat dit helemaal niet waar is', zegt de directeur. Hij wenst echter niet in detail te gaan en verwijst naar de minister.

De bondssecretaris zegt, dat toen de directeur gisteren naar kantoor wilde, de medewerkers hem hebben gevraagd het terrein te verlaten. Hij heeft hieraan gehoor gegeven. Dat wordt beaamd door hem. 'Ik heb later gesproken met de minister en ik wacht af', aldus de directeur. De minister zei eerder, dat na de doorlichting van het bedrijf zal blijken of de directeur goed functioneert.

Zorgen bij NDP-politica Samidin over op hol geslagen wisselkoers

Koers lijkt niet in bedwang te kunnen worden gehouden, regering is volledig de greep kwijt


Het NDP-Assembleelid Naomi Samidin (NDP) benadrukte tijdens de suppletoire begroting gisteren, dat de koersontwikkeling haar zorgen baart. Het volk heeft er onder te lijden. Zij zei er niet vrolijk van te worden, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 26 augustus 2016. 

Het Assembleelid voerde aan, dat vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gezinnen die maximaal Srd 1.000 verdienen in aanmerking kunnen komen voor materiaalkosten voor het komende schooljaar. Samidin voerde aan, dat er gezinnen zijn die iets meer verdienen, maar totaal niet uitkomen met hun salaris. Zeker als een auto of een hypotheek moet worden afgelost. Leerkrachten met Srd 2.000 zijn in grote problemen door de hoge koers.

Er is bijna geen middenklasse meer volgens haar. Zij stelde dat het volk de regering nodig heeft. De koers moet dringend worden gestabiliseerd waardoor het voor iedereen draaglijk wordt.

Uit de indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname blijkt echter, dat de ontwaarding van de Surinaamse munt ergere vormen aanneemt. Voor de Amerikaanse dollar moet Srd 7,43 worden neergeteld. Bij cambio's en commerciële banken moet Srd 7,60 worden neergeteld. De euro is boven de Srd 8,50.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei dat de koersontwikkeling iedereen zorgen baart. De koers moet gestabiliseerd worden, waarna een neerwaartse trend moet komen. De bewindsman zei verder, dat er veel ruimte is aan banken om mensen die geen valuta verdienen geld te lenen in Amerikaanse dollars en euro's. De regering zit volgens hem met de gebakken peren. Hoefdraad zei dat deze kwestie aangepakt dient te worden.

Regering zwijgt in alle talen over kwestie Aashna Kanhai, ambassadrice in India

Santokhi (VHP) wil van regering weten wat echte waarheid is rond kwestie Iqbal/Kanhai

'Het gaat om Surinaamse belangen waar ons buitenlands beleid zwaar wordt geschaad, maar niemand reageert'


Ondanks meerdere pogingen van VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi om de waarheid achter het corruptieschandaal van ambassadrice Aashna Kanhai in India te kunnen horen, bleek dat de regering bij de verdere behandeling van de suppletoire begroting in De Nationale Assemblee (DNA) geweigerd heeft in te gaan op deze kwestie. Santokhi wil in zijn hoedanigheid als lid van de Departementale Commissie Buitenlandse Zaken van De Nationale Assemblee weten wat de werkelijke waarheid is rond de ontzetting van Asif Iqbal als honorair-consul voor Suriname in India. 

'Wat is waar? Wordt er een onderzoek verricht door de Surinaamse regering?', vroeg de politicus aan de regering.

De VHP-leider voerde in de eerste ronde van de begrotingen aan, dat er verschillende conflicterende berichten over deze kwestie zowel nationaal als internationaal in de media worden gebracht en worden er over en weer zware beschuldigingen geuit. Nu is er zelfs een bericht in New York verschenen over een strafrechtelijke klacht die een anticorruptie-organisatie uit Bangladesh wegens mensenhandel tegen Kanhai heeft ingediend bij de openbare aanklager in New York, Preet Bharara. Achteraf hoort hij wederom via de media dat het om een gemanipuleerd vals mediabericht gaat. Santokhi wil concreet weten op grond waarvan Iqbal is ontslagen en of de regering het principe van hoor en wederhoor heeft toegepast bij het nemen van deze beslissing.

'Het gaat om Surinaamse belangen waar ons buitenlands beleid zwaar wordt geschaad, maar niemand reageert', aldus Santokhi.

De minister van Buitenlandse Zaken ad interim Andy Rusland reageerde dinsdagavond na interruptie van de politicus weer niet op deze kwestie. Santokhi zegt in het Dagblad Suriname van donderdag 25 augustus 2016, dat hij uitkijkt naar de beantwoording van zijn vragen in de tweede ronde.

Santokhi wees de regering erop dat de handelingen van de ambassadrice ervoor hebben gezorgd dat de Surinaamse sporters een investering van 8 miljoen Amerikaanse dollar uit Qatar zijn misgelopen. Het fonds van 8 miljoen zou besteed worden om een sportcomplex op te zetten met daaraan gekoppeld een mall en een cineplex. De investeerders zouden hun expertise inzetten voor de ontwikkeling van een professioneel voetbal team in Suriname. SVB zou samen met de investeerders de voetbalsport promoten en stimuleren in grote delen van Caricom. Deze Memorandum of Underrstanding (MoU) lag de Qatari’s volgens een buitenlands persbericht niet lekker, omdat Kanhai €10.000 vooraf eiste. In ruil hiervoor beloofde zij de getekende vergunningen te leveren. Kanhai eiste ook een belang van 20% op het merk van de kleding, de schoenen en ander sportmateriaal dat door sponsors betaald zou worden.

Santokhi heeft deze kwestie ook in zijn brief naar president Desi Bouterse op 11 augustus kenbaar gemaakt. 'Het gaat om zeer ernstige beschuldigingen, waarover duidelijkheid moet komen', aldus Santokhi.

FDDK-personeel controleert zelf na training waterkwaliteit SDK-bad op Curaçao

Stichting heeft een eigen testmachine


FDDK (Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou) heeft het afgelopen jaar nogal wat problemen gekend met de kwaliteit van het zwemwater. Het SDK-bad moest worden gesloten voor een ingrijpende renovatie en ook bij het Bennie Leito-bad moesten aanpassingen worden gemaakt, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 26 augustus 2016. 

FDDK heeft een professioneel bedrijf voor watermanagement ingeschakeld om de service en de producten te verbeteren. Tot nu toe werden de wateranalyses door het ADC-laboratorium uitgevoerd, maar FDDK heeft nu een eigen testmachine aangeschaft. Het personeel heeft een training gevolgd en kan nu zelf maandelijks de waterkwaliteit controleren.

Op de foto FDDK-personeel en de instructrice bezig met het testen.

Nieuwe bestemming voor monumentaal pand in Breedestraat te Otrobanda, Curaçao

Na renovatie komen op de benedenverdieping winkels en een Chinees restaurant


Pand gekocht door echtpaar Zheng dat eigenaar is van minimarket Wishi


Een karakteristiek pand in de Breedestraat in Otrobanda krijgt een nieuwe bestemming. Het monument wordt met steun van Monumentenfonds Curaçao gerenoveerd, zo bericht vanochtend, vrijdag 26 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

Op de benedenverdieping komen winkels en een restaurant.

Het gebouw aan de Breedestraat 155-157 is gekocht door het echtpaar Zheng dat al eigenaar is van minimarket Wishi. De renovatie kost ongeveer 500.000 gulden en daarvan betaalt de nieuwe eigenaar zelf ongeveer 100.000 gulden, aldus Xian Zheng (32). 'We vonden het mooi en interessant vanwege de centrale ligging.'

Op de begane grond komt een Chinees restaurant en een ‘shopping mall’. De bovenverdieping blijft voorlopig ongebruikt, maar zal in de toekomst als appartement verhuurd worden aan particulieren. Zheng: 'Daar hebben we nu geen geld voor.'

Het gebouw is volgens Michael Newton, die als consultant van het Monumentenfonds betrokken is bij de restauratie, uniek. 'Die Latijns-Amerikaanse barokachtige bouwstijl, kom je hier op het eiland verder niet tegen.' Over het monument is verder niet veel meer bekend dan dat het in de jaren '20 van de vorige eeuw is gebouwd door een welgestelde man uit Santo Domingo. Behalve een sigarenhandel, was er al eerder een restaurant en de laatste jaren voordat het leeg kwam te staan had een Arabier hier een kledingzaak.

Zheng hoopt dat de winkels en het restaurant eind dit jaar hun deuren kunnen openen.

Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur Curacao hoopt spoedig oplossing lerarentekort te hebben

'Wij hebben verschillende scenario’s in gedachten en besluiten volgende week wat het wordt'

'Vanuit Suriname is er ook belangstelling van docenten om les te geven'


Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) hoopt volgende week een oplossing te hebben voor het tekort aan zo’n tien docenten voor het funderend onderwijs. Dat zegt directrice Lisette van Lamoen-Garmers vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

'Wij hebben verschillende scenario’s in gedachten en besluiten volgende week wat het wordt. Zo kijken wij of er klassen samengevoegd kunnen worden. Een ander alternatief is om twee docenten op een klas te zetten, een duobaan. Er zijn docenten die niet fulltime willen werken. Het gebeurt nu dat een adjuncthoofd bijspringt, zodat de leerlingen van een klas toch les krijgen. Een andere oplossing die wij in het verleden al hebben toegepast is om de leerlingen in de middag les te geven', aldus Van Lamoen-Garmers.

'Wanneer kinderen van een bepaalde groep in de middag les moeten krijgen, proberen wij de docenten niet te veel te belasten. Stel dat er een docent nodig is voor klas 5b. De docent van 5a hoeft dan niet de hele week dubbele diensten te draaien. De middaglessen worden onder de docenten verdeeld. Dat doen wij om overbelasting en burn-out te voorkomen.'

Vanuit Suriname is er ook belangstelling van docenten om les te geven op de scholen van het funderend onderwijs, zo legt de directrice uit. 'Maar, dat is niet in alle gevallen mogelijk om dat het diploma na 1985 niet gelijkwaardig is.'

Partij PAIS op Curacao wil nieuwe tariefstructuur voor kleinschalige duurzame energie

Richting verkiezingen wil PAIS 'gezonde dialoog aanwakkeren over duurzame energie'


PAIS wil in het kader van de verkiezingen met een nieuwe tariefstructuur voor kleinschalige duurzame energie ‘een gezonde dialoog over dit onderwerp aanwakkeren’. Conform het verkiezingsprogramma ‘Vooruitgang voor iedereen’ is PAIS zich naar eigen zeggen ervan bewust ‘dat werken aan een duurzame toekomst betekent met een masterplan komen ten aanzien van energie’. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 26 augustus 2016.

'Het nieuwe energiemasterplan moet vigerende kaders neerzetten voor traditionele en ook alternatieve energie hetgeen zonne-, wind-, zee- en ‘waste to energy’ inhoudt.'

In een paper stelt de partij voor een nieuwe structuur voor de tarieven in te voeren, gepaard gaande met een gedegen campagne die het energiegebruik en de implementatie van duurzame energie kan bevorderen, met als doel de beste sociaaleconomische energiekosten voor Curaçao. 'Wij willen graag met alle spelers in gesprek.'

Met het huidige beleid is het geïnstalleerde kWp-vermogen (kilowattpiek) moeilijk te controleren, waardoor er illegaliteit kan ontstaan. De aansluitprocedure en keuring zijn erg omslachtig en bewerkelijk. De kosten hieromtrent kunnen al snel oplopen tot circa 10 procent van de systeemprijs. Bevoegde instanties hebben de benodigde capaciteit niet om de aanvragen naar behoren af te wikkelen. Verder is het aansluittarief niet doorzichtig en resulteert dit in een gevoel van onrecht. Het resultaat van het gekozen initiële beleid van 2011, gevolgd door volgens PAIS terechte aanpassing van het tarief, is dat over het algemeen het vertrouwen in zonne-energie is weggenomen. De oppositie praat naar het oordeel van de partij onterecht over ‘zonnetaks’, dat zonne-energie nu niet meer haalbaar is en dat Aqualectra dit tegenwerkt.

'Door het invoeren van duurzaam energiebeleid dat correct wordt vertaald naar een eilandeconomie, hadden deze problemen in de praktijk eenvoudig voorkomen kunnen worden.'

Door de voorgestelde structuur ontstaat er naar de mening van PAIS ‘transparante tarifering’, die voor alle partijen (inclusief Aqualectra en klanten die geen eigen productie hebben) werkt. 'Tevens worden klanten met andere eigen energiebronnen, zoals dieselgeneratoren, op eenzelfde wijze belast als klanten met zonnepanelen en windturbines. Dit vangt met inachtneming van de benodigde technische eisen direct een markt, lees: grijs gebied, af die nu nog buiten schot valt.'

Een vast aansluittarief is tevens een goed middel voor Aqualectra om beter grip te houden op het mogelijk te leveren vermogen aan het netwerk. 'Immers, klanten zullen geen grotere aansluiting aanvragen dan wat zij daadwerkelijk nodig hebben. Tevens zal de mogelijke maximale teruglevering hiermee beperkt zijn.' 

Politie Suriname gaat geluidsoverlast door muziek in auto's en tourbussen aanpakken

Bij overtreding van de wet kan geluidsinstallatie in beslag worden genomen


De voorlichtingsafdeling van het Korps Politie Suriname laat weten, dat de controle op geluidsoverlast van voertuigen in de binnenstad zal worden opgevoerd door de politie van het ressort Centrum. Er zal gelet worden op de geluidsinstrumenten die in de voertuigen zijn geplaatst. Ook de tourbussen zullen onder de loep worden genomen. 

Agenten gaan na of de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd.

Indien automobilisten zich niet houden aan de bij wet gestelde voorwaarden, dan gaat de politie over tot het in beslag nemen van het voertuig ter herkeuring. Ook kan het gebeuren, dat de geluidsinstallatie hangende het onderzoek in beslag wordt genomen en de betreffende bestuurder proces-verbaal wordt aangezegd.

De controle zal verder gericht zijn op bromfietsers en motorfietsers die de uitlaatpijp bewerken tot de zogenaamde drukpijp.

EBS: Stroom- en gasvoorziening zijn gegarandeerd

Voorlopig vinden geen aansluitingen plaats door de staking van het personeel


De directie van NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) laat in een donderdag 25 augustus 2016 uitgebracht persbericht weten, dat de stroom- en gasvoorziening gegarandeerd zijn. De EBS-werknemers organisatie OWOS en zijn leden, het cao-personeel, zijn tot nader order in continu beraad, staking dus. 

De directie, staf en overige EBS-medewerkers stellen alles in het werk om de dienstverlening te garanderen, zo meldt het bedrijf.

Voorlopig zullen geen aansluitingen plaatsvinden door de staking. De gasdepothouders zijn de afgelopen dagen voldoende bevoorraad, waardoor er vooralsnog geen tekort verwacht wordt.

De EBS-directie vraagt begrip voor de situatie. Klachten kunnen 24 uur per dag doorgegeven worden via het nummer 175, aldus de EBS.

Santokhi (VHP): 'Minister Van Dijk-Silos heeft niet het vermogen om criminaliteit te bestrijden'

'In crisistijd, zoals nu, zal je met de weinige middelen prioriteiten moeten stellen'


VHP-voorzitter en -Assembleelid Chandrikapersad Santokhi (en oud-minister van Justitie en Politie) vindt dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie de plank compleet mis heeft geslagen, door openbaar te maken dat haar ministerie al maanden geen financiële middelen krijgt om de zware criminaliteit aan te pakken. Volgens de politicus laat zo'n uitspraak merken, dat de bewindsvrouwe het vermogen niet heeft om de criminaliteit te bestrijden. 

'Dat is de zwakte van de minister. In crisistijd, zoals nu, zal je met de weinige middelen prioriteiten moeten stellen. Je zal leiderschap moeten tonen en dat heeft deze regering niet en dat kan deze regering niet', aldus Santokhi in het Dagblad Suriname van donderdag 25 augustus 2016.

Assembleeleden struikelden afgelopen maandagavond erover, dat het ministerie van Justitie en Politie weinig middelen geautoriseerd heeft gekregen, terwijl er sprake is van verruwing van de criminaliteit.

De minister heeft bij beantwoording van vragen over de suppletoire begroting aangegeven dat door de precaire situatie er onvoldoende middelen vrijkomen om de criminaliteit afdoende te kunnen bestrijden. Ondertussen blijkt dat de verruwing van criminele activiteiten normaal doorgaan.

'De taak van de regering c.q. de minister is om de samenleving te beschermen tegen personen die ernstig inbreuk plegen op de veiligheid en de vrijheid van de burgers. Maar, aan de andere kant moet de regering c.q. de minister de samenleving ook het veiligheidsgevoel bieden. En je ziet dat zij in beide taken ernstig tekort schieten. Door zulke uitspraken te doen geeft de minister een verkeerd signaal naar de samenleving. Het eerste signaal is dat criminelen nog meer vrij spel krijgen en het tweede is dat de samenleving totaal onbeschermd aan haar lot overgelaten wordt', aldus Santokhi.

Jongen (16) te Latour, Paramaribo, verdacht van verkrachting 14-jarig buurmeisje...

Buurjongen nodigt meisje uit om bij hem thuis een 'game' op zijn telefoon te spelen


De 16-jarige S. K. is door de politie van Latour in Paramaribo aangehouden, verdacht van verkrachting van een 14-jarig buurmeisje. Beide tieners waren alleen thuis toen het meisje werd uitgenodigd door de buurjongen om samen een 'game' te spelen op zijn telefoon. Het meisje ging naar de woning van de buurjongen, die haar vervolgens seksueel zou hebben misbruikt, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname donderdag 25 augustus 2016. 

Na het gebeuren ging zij terug naar huis. Toen haar moeder thuis kwam, vertelde ze wat haar was overkomen.

Het Dagblad Suriname wist woensdag overigens al te berichten, dat het meisje dinsdagochtend rond vier uur thuis. Die avond was zij rond elf uur naar een winkel gegaan en kwam pas in de ochtend thuis. De familie, die zich hierover bezorgd maakte, had haar hierover ondervraagd. De 14-jarige zei, dat zij onderweg naar de winkel verkracht was door een 16-jarige buurjongen.

De moeder deed aangifte tegen de buurjongen. Hij werd opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is K. in verzekering gesteld.

Oppositie verlaat uit protest openbare vergadering Assemblee vanwege late tijdstip vergadering en lange vergaderdag

Jogi (VHP): 'Dit is geen slavernij'

VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS weigeren na negen uur 's avonds verder te vergaderen


De oppositionele fracties VHP, ABOP, NPS en Pertjajah Luhur hebben gisteravond om negen uur de openbare vergadering van De Nationale Assemblee verlaten. Zij protesteerden daarmee tegen het besluit van Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons om na de ronde van de regering, door te gaan met de behandeling. De afspraak was dat tot ongeveer acht uur zou worden vergaderd. 

Geerlings-Simons hield de oppositie echter voor dat vandaag, vrijdag 26 augustus 2016, de laatste vergaderdag is van De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws. Daarom was het volgens haar nodig om iets langer door te gaan.

Mahinder Jogi (VHP) zei dat de oppositie niet door zou gaan met vergaderen. Sinds negen uur 's ochtends werd immers al vergaderd. 'Dit is geen slavernij', sprak Jogi.

Marinus Bee (ABOP) voerde aan, dat zijn fractie ook andere afspraken heeft. Simons zei hierop dat het haar bedoeling was om de commissie van rapporteurs in elk geval aan het woord te laten komen, waardoor vandaag de begroting afgerond kan worden. Toen zij besloot verder te gaan en Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, het woord gaf, vertrok de oppositie uit de zaal. Ook Carl Breeveld is weggegaan. Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (PALU) is wel in de zaal gebleven.

Nadat Abdoel kort het woord gevoerd had, zag de rest van de (coalitie)leden van de commissie van rapporteurs, af van hun spreekbeurt. Geerlings-Simons besloot de gehele tweede ronde van De Nationale Assemblee gelijk te houden. Aangezien de oppositie niet aanwezig was, voerden diverse coalitieleden kort het woord. Om iets voor elf uur gisteravond werd de tweede ronde afgesloten. De oppositie heeft zich door weg te lopen, buitenspel gezet, aldus Starnieuws. Oppositieleden zijn niet aan het woord gekomen in de tweede ronde.

De regering geeft vandaag vanaf ongeveer het middaguur antwoord op de vragen die gesteld zijn.

Churandy Martina loopt in Lausanne Nederlands record op 200 meter,19,81

'Een nationaal record aan het eind van het seizoen, wat wil je nog meer?'


Churandy Martina heeft in Lausanne het Nederlands record op de 200 meter verbeterd. De atleet finishte tijdens de Diamond League-wedstrijd na 19,81 seconden, met een toegestane rugwind van 0,4 m/sec. De sprinter, die in Rio de Janeiro op deze afstand een olympische medaille ternauwernood miste, had een toptijd van 19,85 staan, zo bericht donderdag 25 augustus 2016 onder andere de Telegraaf.

Martina bleef in Zwitserland de Panamees Alonso Edward (19,92) en de Jamaicaan Julian Forte (20,16) voor. Solomon Bockarie finishte in 20,42, net boven zijn pr, als zesde.


Bij de Olympische Spelen in Rio legde Martina beslag op de vijfde plaats op de 200 meter. Hij liep toen een tijd van 20,13. Het verschil met brons was echter maar 0,01 seconde. Winnaar Usain Bolt klokte toen een tijd van 19,78.

'Ik heb ik 2016 ups en downs gehad, maar ik ben heel blij met deze ontwikkeling. Een nationaal record aan het eind van het seizoen, wat wil je nog meer', lachte Martina.