zaterdag 27 augustus 2016

Twee partijen op Curaçao gaan niet door met Kort Geding over gang van zaken voorverkiezingen

Drie partijen door met Kort Geding voorverkiezingen 


Van de vijf partijen die een Kort Geding aanspannen om het proces rond de voorverkiezingen nietig te verklaren, hebben twee zich teruggetrokken. Dat zegt Richard Hooi, politiek leider van Forsa Elevá (FE), vandaag, zaterdag 27 augustus 2016, in de Amigoe.

Gisteren vond een bespreking plaats met advocaat Quincy Girigorie. Ook GOOL en PRIK waren tevergeefs benaderd om zich in het proces aan te sluiten. Daarnaast trokken 1 Team Magno van Aubert Wiels en Partido Koperativista Patriótiko (PKP) zich terug en zijn nu dus naast FE, de FOL van Anthony Godett en Un Pais Nobo (UPN) overgebleven in hun gang naar de rechter. Maandagmiddag wordt de verdere strategie besproken.

Hooi hoopt dat deze week de zaak ingediend kan worden. De belangrijkste eis zal zijn om alsnog toegelaten te worden tot deelname aan de verkiezingen. De partijen wijzen op het discriminerende aspect van het aantal steunhandtekeningen, dit keer bijna 900 en het inschrijfgeld van 2.000 gulden. De maatregel werd in de jaren '50 ingesteld om te voorkomen dat splinterpartijen en speculatieve lijsten deelnemen aan de verkiezingen. Het aantal van bijna 900 is 1 procent van het aantal stemmers bij de verkiezingen in 2012. In het verleden lag het aantal vereiste handtekeningen veel lager.

Bij de voorverkiezingen op 20 en 21 augustus, behaalde FOL 622 stemmen, gevolgd door 1 Tim Magno (378), FE/PKP (62) en UPN (49).

 Kousa Promé, de nieuwe partij van René Rosalia die wel het benodigd aantal handtekeningen haalde, spreekt vandaag haar afkeuring uit rond het proces over de voorverkiezingen en de barrière voor burgers om met een eigen politieke partij deel te kunnen nemen of om daarop te kunnen stemmen. De partij hekelt het aantal urna’s (zes) en het feit dat er geen portretfoto’s van de politieke leiders op het stembiljet bij de partijen stonden, zodat het voor ongeletterden moeilijk werd om de juiste keuze te maken. De partij pleit daarom voor hervorming van de kieswet, zodat in de toekomst deze barrières niet meer gelden.

Geplande operaties in Curaçao's ziekenhuis Sehos per direct stilgelegd

'Deze veiligheidsmaatregel moet worden genomen wegens gebrek aan materiaal en personeel'

'Garantie van veiligheid ver onder het acceptabele niveau beland'


In de operatiekamers van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) worden voorlopig alleen nog maar acute operaties verricht. 'Deze veiligheidsmaatregel moet worden genomen wegens het gebrek aan materiaal en personeel.' Dat zegt het hoofd van de afdeling Chirurgie, Patrick Fa Si Oen, vandaag, zaterdag 27 augustus 2016, in de Amigoe. Alle electieve (geplande) chirurgie wordt uitgesteld, totdat wel kan worden voldaan aan de voorwaarden voor veiligheid. 

'Inmiddels is de garantie van veiligheid zo ver onder het acceptabele niveau beland, dat de kwaliteit van de zorg direct in het gedrang komt. We willen hier niet voor verantwoordelijk zijn. Als wij hiermee doorgaan brengen wij de patiënt namelijk willens en wetens in gevaar.'

Fa Si Oen zegt, dat dit door de afdeling Chirurgie is aangekaart, maar de Raad van Bestuur en het medisch stafbestuur staan achter deze beslissing.

Vorige week verklaarde de Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) dat de problematiek in relatie tot de druk op de kwaliteit van de zorg en het materiaaltekort, een hoogtepunt heeft bereikt. 'We kunnen zo niet verder in het Sehos. Er is een grens en die hebben we nu overschreden. Als wij zeggen dat we samen in het ziekenhuis zorg aanbieden, moeten we ook de kwaliteit en veiligheid kunnen garanderen, anders zijn we medeplichtig. Want als er iets misgaat ben je als arts wel verantwoordelijk', aldus VMSC-voorzitter Alexander Saleh.

Sehos-woordvoerster Raiza Kibbelaar liet namens het bestuur weten dat er voorzorgsmaatregelen zouden worden getroffen als de precaire situatie de kwaliteit van de zorg in de weg zou staan. Om te bepalen waar de zorg gevaar loopt, heeft het bestuur alle afdelingshoofden gevraagd wat volgens hen de zorg is die ze momenteel kunnen leveren.

Fa Si Oen meldt verder dat de zorg niet zal worden ontzegd. 'Alle patiënten zullen het advies krijgen om hun behandeling in het buitenland te laten verrichten.'

In de loop der jaren is er zoveel wegbezuinigd dat het ziekenhuis de operationele kosten niet meer kan dekken. De definitieve oplossing is volgens Fa Si Oen en de VMSC een verhoging van het budget. 'Het is een soort van gewoonte geworden om tijdelijk iets af te dekken, maar het leveren van kwaliteit heeft een prijskaartje.'

De regering zou volgens de medisch specialist een keer moeten ophouden met het ontkennen dat de problemen binnen de zorg hieraan ten grondslag liggen. 'Als artsen moeten we natuurlijk begrip hebben voor de politiek, maar in onze hoedanigheid kunnen we de zorg alleen beoordelen op het eindresultaat. Wij kijken puur naar de patiënt en daarop nemen we vervolgens een beslissing. We willen het vereiste niveau van veiligheid zodoende eerst terugzien, voordat we weer geplande operaties zullen uitvoeren.'

Grassalco schenkt AZP vijf nieuwe beademingsapparaten voor Intensive Care-afdeling

Aantal patiënten dat aan beademing moet neemt toe

AZP zoekt financiering voor de aanschaf van nog eens vijf nieuwe beademingsapparaten


De schenking van vijf beademingsapparaten (zie foto - Bron foto's: AZP) door het staatsbedrijf Grassalco gisteren aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) komt op een moment waarop het aantal patiënten dat aan de beademing moet toeneemt. Het staatsmijnbouwbedrijf schonk de apparaten na bemiddeling van de minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Het AZP had behoefte aan nog elf apparaten, waarvan ze nu dus vijf van Grassalco heeft ontvangen. 

Het bedrijf heeft aan de aanschaf 65.000 Amerikaanse dollar uitgegeven. Het AZP zoekt sponsoring voor nog vijf beademingsapparaten, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 27 augustus 2016.

De directeur van het ziekenhuis, Antoine Brahim en het hoofd van de afdeling Intensieve Zorg, Navin Ramdhani, konden bij de officiële overdracht hun geluk niet op. In een presentatie aan en rondleiding voor Grassalco-directeur Sergio Akiemboto en minister Pengel legde Ramdhani in details de situatie uit.

De afgelopen tien jaar is er een constante stijging van honderden patiënten waar te nemen. De verwachting is dat het komend jaar zo'n 1.200 patiënten opgenomen zullen worden, die gebruik moeten maken van een beademingsapparaat.

Brahim zei dat het ziekenhuis voor enorme uitdagingen staat, voornamelijk op financieel gebied. Brahim en Ramdhani lieten weten, dat ondanks de moeilijke situatie, het ziekenhuis vooral niet van plan is genoegen te nemen met minder dan de top kwaliteitszorg die het moet bieden. Er zal hoe dan ook een oplossing moeten komen.

Bij de overhandiging van de apparaten heeft Akiemboto toegezegd, dat het AZP altijd mag aankloppen en dat in overleg met het bedrijf en de aandeelhouder altijd een manier gezocht zal worden om te helpen. Hij heeft de gelegenheid aangegrepen om het bedrijfsleven op te roepen, om de gezondheidssector financieel te ondersteunen.

Bond bij SWM gaat wel akkoord met voorstel regering

Bondsleden kunnen zich vinden in duurtetoeslag van Srd 100 per maand en Srd 125 belastingkorting


In tegenstelling tot de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is de bond bij de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) wel akkoord gegaan met een voorstel van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Minister Regilio Dodson heeft aangeboden aan het bondsbestuur, onder leiding van Rudi Baarh, een duurtetoeslag van Srd 100 per maand en een belastingkorting van Srd 125. Deze bedragen worden met terugwerkende kracht (twk) betaald van januari tot en met augustus. Daarnaast krijgt elke werknemer een eenmalige uitkering van Srd 500. 

Het bestuur heeft het voorstel gisteren voorgelegd aan de algemene ledenvergadering die hiermee akkoord is gegaan, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 27 augustus 2016.

Voor de acht maanden krijgen de SWM-werknemers Srd 1.800 en met de eenmalige uitkering van Srd 500 komt het neer op een bedrag van Srd 2.300. Deze uitkeringen werken niet door op het salaris van de werknemers.

De SWM-bond was eerder overeengekomen een loonsverhoging van Srd 275 en een lumpsum ofwel een eenmalige uitkering van Srd 1.200.

Vakbondsleider Baarh bevestigt, dat de leden het voorstel hebben goedgekeurd. Dit is al doorgegeven aan de minister Dodson. Er komt een gezamenlijke verklaring vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de vakbond.

 De OWOS, de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), heeft het voorstel van Dodson voor duurtetoeslag en belastingkorting met terugwerkende kracht tot januari afgelopen week niet geaccepteerd. De EBS-bond wil ook de eenmalige uitkering die afgesproken was en de bijdrage voor schoolbenodigdheden.

Somohardjo (PL) slaat alarm: Belastingdienst zou per 1 september inzage hebben in rekeningen burgers

PL-voorzitter heeft er geen woorden voor: 'Alles is mogelijk onder bewind van Bouterse'


Hoeveel geld een bankrekeninghouder in Suriname op zijn of haar rekening heeft is straks geen geheim meer. Het betreft niet alleen de rekening van de Surinaamse courant, maar ook de valutarekeningen. Dit verneemt politicus Paul Somohardjo van zeer betrouwbare bronnen. Hij uit vandaag, zaterdag 27 augustus 2016, in het Dagblad Suriname zijn ernstige bezorgdheid uit.

‘Het is een geheimhoudingsplicht van de banken’, uitte hij betreffende een van de gouden regels van de banken om geheim te houden hoeveel geld een rekeninghouder heeft.

Geruchten doen de ronde dat per 1 september, de belastingdienst inzage mag hebben in de geldrekeningen van rekeninghouders. Het doel hiervan is om uiteindelijk belasting te kunnen innen.

Toen de politicus gisteren naar een der banken toog, zag hij een grote rush bij de banken. Uit vrees beginnen rekeninghouders hun geld te lichten.

Somohardjo, die het verschrikkelijk vindt dat de Belastingdienst mag inkijken in de rekeningen van de burgers, heeft er geen woorden voor om dit uit te drukken. Volgens hem is dit het zoveelste bewijs dat alles en ook alles mogelijk is onder het bewind van president Desi Bouterse.

Recent nog werd een wet beëindiging lidmaatschap DNA-leden aangenomen, die met terugwerkende kracht zal werken. Een wetsproduct met dergelijk karakter heeft nooit eerder in de geschiedenis van Suriname bestaan. Nu doen dus geruchten sterk de ronde dat de Belastingdienst mag inkijken in de rekeningen van rekeninghouders.

Misiekaba (NDP): 'Door oppositie gesteld tot laat in avond vergaderen snijdt geen hout'

NDP'er wijst fijntjes op vergadering Nieuw Front-regering februari 2005 tot vijf uur in ochtend


'De spoedaanname van de eerste Terugroepwet in februari 2005 door de toenmalige Nieuw Front-regering had de bedoeling om parlementariërs tot jaknikkers te maken.' Dit zei NDP-fractieleider André Misiekaba gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) in zijn hoedanigheid van voorzitter van de commissie van rapporteurs, die belast is met de wijziging van de ‘wet van 17 augustus 2016, houdende regels voor het beëindigen van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 27 augustus 2016.

Misiekaba voerde aan, dat hij de archieven van het parlement was ingedoken en tot de conclusie is gekomen, dat de toenmalige coalitie in 2005 tot vijf uur ’s ochtends door had vergaderd om parlementariërs tot jaknikkers te maken. 'U zou zich voorstellen dat het drie maanden voor de verkiezingen was en de mensen hun verkiezingscampagne, die toen in alle hevigheid aan het woeden was, hebben moeten onderbreken om dit te kunnen doen', stelde Misiekaba.

Hij benadrukte dat de kwestie van ‘tot in de late uren vergaderen’ geen hout snijdt. De NDP'er zei, dat zijn fractie niet vindt dat wanneer de DNA wetten aanneemt, zij bezig is met het inmengen in rechtsprocessen. 'Omdat rechtsprocessen altijd lopen en het maken van wetgeving ook altijd loopt. Ik denk niet dat grondwetgever met inmenging bedoeld heeft dat je geen wetten mag maken.' 

Misiekaba vindt het jammer, dat er geen Memorie van Toelichting is over het woord ‘inmengen’, waardoor een ieder maar zijn eigen interpretatie kan geven. Hij hoopt dat dit gecorrigeerd kan worden in de nieuwe Grondwet.

In de commissie hebben zitting André Misiekaba, Krishna Mathoera (VHP), Grace Watamaleo (NDP), Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur), Remy Tarnadi (NDP), Patricia Etnel (NPS) en Celsius Waterberg (BEP). De leden van de oppositie hebben niet deelgenomen aan de behandeling.

Minister Van Dijk-Silos: 'Sinds inzet leger lichte daling bepaalde vormen criminaliteit'

Auto-inbraken en diefstallen vertonen een dalende trend

Gezamenlijke patrouilles leger en politie beginnen vruchten af te werpen


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie constateert, dat de gezamenlijke patrouilles tussen het Korps Politie Suriname (KPS) en het Nationaal Leger (NL) ervoor gezorgd hebben, dat bepaalde vormen van criminaliteit een lichte daling vertonen. Tijdens de tweede ronde van de behandeling van de suppletoire begroting in De Nationale Assemblee (DNA) gisteren hield de bewindsvrouwe het college voor, dat statistieken uitgewezen hebben dat het opmerkelijk is dat de gekwalificeerde diefstallen uit en vanaf auto’s en inbraken opvallende dalingen vertonen in deze periode. 

Zo waren er in januari 2016 338 gevallen van gekwalificeerde diefstallen en in in augustus 301. Autoinbraken zijn van 208 in januari teruggebracht naar 197 in augustus. Wat inbraken betreft is het aantal van 334 in januari teruggebracht naar 221 in augustus.

'Hiermee kan worden aangetoond, dat de gezamenlijke acties met het leger, de verhoogde surveillance, het inzetten van de zwaardere categorieën politie in de surveillance enigszins effect heeft', zei de minister. Zij hoopt over zes maanden een veel rooskleurigerbeeld te geven.

'Wij zijn er nog niet, maar die drop is te merken', aldus Van Dijk-Silos. Eerder heeft de bewindsvrouwe veel stof doen opwaaien door aan te geven dat zij geen financiële middelen krijgt om de criminaliteit aan te pakken. De minister benadrukte dat het ministerie en KPS niet stil zitten. Ook zij vindt de gevallen nog steeds te hoog, maar er wordt alles aan gedaan om de situatie beheersbaar te maken.

Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera, ex-politiecommissaris, vroeg de minister eerder statistieken te presenteren om de situatie te bevestigen. Ondanks de lichte daling blijkt de situatie volgens de parlementariër nog ernstig te zijn. Mathoera zei tijdens interruptie, dat een snelle berekening aangeeft dat er in januari bijna tien inbraken per dag waren. 'Dat is veel te veel. Uit het veld merk ik ook dat weinig aandacht door de politie besteed wordt aan inbraken en dat er zelfs weinig aandacht besteed wordt aan de oplossing van deze inbraken.'

De politica vroeg extra aandacht van de regering voor de inbraken en jeugdcriminaliteit. Volgens Mathoera is er een stijgende trend, waar al 300 tot 400 jeugdigen tussen 12 en 18 al zijn ingesloten.

Aqualectra verwijdert verkiezingsvlaggen politieke partijen van lichtmasten en elektriciteitspalen

'De mensen die de vlaggen ophangen kunnen onder stroom komen te staan'


Een belangrijk wapen in de verkiezingscampagne op Curaçao zijn partijvlaggen. Overal op Curaçao hangen de politieke partijen steeds meer vlaggen op in lichtmasten en elektriciteitspalen. Vooral dat laatste kan gevaar opleveren. Daarvoor waarschuwt Aqualectra, aldus vandaag, 27 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

Het nutsbedrijf zal vlaggen aan palen van het bovengrondse stroomnet daarom verwijderen.

Het ophangen van vlaggen is een traditie in verkiezingstijd. De partijen lijken met elkaar te wedijveren wie de meeste lantaarnpalen en andere objecten ‘in bezit’ heeft. Aqualectra is daar niet blij mee.

'De mensen die de vlaggen ophangen kunnen onder stroom komen te staan. Daarnaast kunnen stroomdraden elkaar raken en kortsluiting veroorzaken, waardoor wijken langere tijd in het donker komen te zitten. Dat betekent ook dat Aqualectra extra kosten moet maken voor de reparatie.'

Sehos op Curaçao neemt afscheid van financieel directeur Henri Gerrits

Contract door Gerrits opgezegd en wordt tijdelijk vervangen door 'een lokale persoon'


Financieel directeur Henri Gerrits gaat weg bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Zijn contract loopt op 1 februari 2017 af, maar Gerrits vertrekt waarschijnlijk al eerder, omdat hij nog vakantiedagen kan opnemen. Gerrits maakt inmiddels geen deel meer uit van het dagelijks bestuur van het Sehos en werkt een vervanger in, zo bericht het Antilliaans Dagblad zaterdag 27 augustus 2016.

De tijdelijke kracht is in dienst genomen door medisch directeur Franke Scheper en algemeen directeur Frank Poen in afwachting van de aanstelling van een nieuwe financieel directeur. De benoeming van de opvolger van Gerrits valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van het Sehos.

De wervings- en selectieprocedure kan lang duren en daarom hebben de twee directieleden besloten om tijdelijk een lokale persoon aan te trekken, aldus woordvoerder Raiza Kibbelaar. Zij kon gisteren niet zeggen om wie het gaat.

Kibbelaar benadrukt dat Gerrits, die in 2012 als financieel directeur begon bij het Sehos, ‘in goed overleg’ zijn contract heeft opgezegd.

De dagelijkse leiding van het ziekenhuis is, totdat de Raad van Toezicht een geschikte kandidaat heeft gevonden, in handen van Scheper en Poen. Zij vormen voorlopig samen de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Norman M. Chumaceiro Kade is nu de naam van westelijk deel werf Otrobanda, Curaçao

Minister Rhuggenaath onthult met dochter van Chumaceiro naambord


Het westelijk deel van de werf in Otrobanda draagt nu de naam Norman M. Chumaceiro Kade. Minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft gistermorgen het naambord onthuld tijdens een officiële bijeenkomst. Dat deed Rhuggenaath samen met de dochter van Chumaceiro, Ilse Palm-Chumaceiro, en in het bijzijn van de directeur van Curaçao Ports Authority (CPA) Humberto de Castro, aldus vandaag, zaterdag 27 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

CPA kreeg een jaar geleden het verzoek van de Fundashon Norman Chumaceiro om een kade naar de bekende Curaçaose zakenman te vernoemen. Het deel van de kade ten westen van de brug aan de kant van Otrobanda had nog geen naam en stond bekend als West Werf II.

Norman Mendez Chumaceiro werd in 1911 geboren en overleed in 1990. Hij was directeur van S.E.L. Maduro & Sons en werd als onderhandelaar ingeschakeld bij conflicten in de haven. De zakenman was ook tenniskampioen van Curaçao en voorzitter van verschillende sportbonden. In 1972 werd hij onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Werknemers van aannemers werkzaam bij Isla gaan actie voeren voor poorten raffinaderij op Curaçao

Nog steeds geen akkoord tussen bond en aannemersvereniging over loonsverhoging


AAV-voorzitter Mike Willem vindt eisen vakbond 'absurd'


Werknemers die via een aannemer bij de Isla werken voeren vanaf maandagochtend actie voor de poorten van de raffinaderij. Dat is donderdag besloten tijdens een algemene ledenvergadering van de vakbond van de contractarbeiders SGTK (Sindikato General Trahadó Kòrsou), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 27 augustus 2016.

Vorige week wisten SGTK en de aannemersvereniging AAV opnieuw geen overeenstemming te bereiken tijdens een overleg met de landsbemiddelaar. De vakbond en de vereniging verschillen van mening over een loonsverhoging die de aannemers met terugwerkende kracht over de afgelopen drie jaar zouden moeten uitbetalen aan de contractarbeiders.

'We vinden dat er genoeg is gepraat', zegt SGTK-voorzitter Alcides Cova. 'Maandag gaan we staken.' Cova verwacht dat ongeveer 450 van de 800 leden van de vakbond aan de acties meedoen. Zij werken voor ongeveer 20 aannemers.

Morgen bespreekt het bestuur van SGTK met het actiecomité en de shopstewards hoe de acties eruit gaan zien. Alhoewel de Isla alleen zijdelings betrokken is bij het conflict kiest de vakbond er toch voor om actie te voeren bij de raffinaderij. 'We hebben geen alternatief', zegt Cova.

AAV-voorzitter Mike Willem bevestigt, dat de onderhandelingen op niets zijn uitgelopen en noemt de eisen van SGTK ‘absurd’. 'De bond vraagt een dertiende maand en een vakantie-uitkering. Dat is al een verhoging van 17 procent.' Samen met de 9 procent loonsverhoging dus 26 procent. De AAV wilde aanvankelijk helemaal geen loonsverhoging voor de werknemers, maar kwam de vakbond in haar laatste voorstel tegemoet met een verhoging van 4 procent verspreid over drie jaar (2, 1 en 1 procent).

'We denken dat het behoud van banen op dit moment belangrijker is. Iedereen weet hoe moeilijk PdVSA het heeft.'

SGTK en AAV liggen sinds 2014 met elkaar overhoop. SGTK eist, dat de AAV over 2013, 2014 en nu ook 2015 een loonsverhoging van 3 procent per jaar en een vakantietoeslag en bonus uitbetaalt, omdat dat zou zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De rechter besliste in 2014 al dat de AAV daartoe niet verplicht kon worden, omdat een en ander in een principeakkoord was vastgelegd en niet zonder meer bepaald in de cao. De bouwbedrijven voeren ter verdediging nog aan, dat zij in 2012 een loonsverhoging hebben betaald van 5 procent en een bonus van 1.600 gulden, maar dat de raffinaderij ondanks beloftes over een financiële compensatie, nooit over de brug is gekomen.

Landsbemiddelaar Randolph ‘Dòis’ Gijsbertha was in oktober 2015 nog optimistisch over een goede afloop van het conflict. 'Ik kan nu zelfs zeggen dat er licht aan de horizon gloort. Beide partijen hebben de bereidheid getoond om tot een oplossing te komen.'

SLM start 1 september op proef rechtstreekse vluchten op Miami, Florida (VS)

'Dit is eerste keer in zo'n drie decennia dat wij weer rechtstreeks zullen vliegen naar VS'


'Als het niet rendabel is dan zullen wij het toestel tijdelijk eruit halen'


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zal op 1 september vanaf de Johan Adolf Pengelluchthaven een rechtstreekse commerciële vlucht uitvoeren naar Miami, Florida. 'Dit is de eerste keer in zo'n drie decennia dat wij weer rechtstreeks zullen vliegen naar de VS', zegt SLM-directeur Robbi Lachmising vandaag, zaterdag 27 augustus 2016, in de Ware Tijd. Er komt een proefperiode. 

'De eerste vlucht is een charter. Dit is het hoogseizoen, dus de ideale tijd om het uit te proberen. Wij zullen namelijk drie rechtstreekse commerciële vluchten naar Miami uitvoeren in september. Vervolgens lassen wij een pauze in. Daarna zullen de rechtstreekse vluchten in november officieel toegevoegd worden aan onze lijndiensten.'

De directeur benadrukt dat het van belang is dat de vluchten rendabel zijn. 'Als wij na zes maanden beslissen om niet meer rechtstreeks te vliegen moet het niet verrassend zijn. Als het niet rendabel is, zullen wij het toestel tijdelijk eruit halen. Wij moeten rekening houden met de financiële positie van het bedrijf. Wij krijgen geen subsidie van de Staat en moeten onze eigen boontjes doppen.'

Anoepkumar Bhaggan, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten, juicht de stap toe en ziet de route Paramaribo-Miami wel zitten. 'Veel mensen houden er niet van om tussenstops te maken, dus het zal een toegevoegde waarde zijn voor de Surinaamse passgier. Maar, dan zal de prijs bepalend zijn.' Hij verwacht ook geen rush vanwege de visumplicht die voor Surinamers geldt.

Lachmisingh zegt verder, dat bij de Amerikaanse passagier de focus vooral op zakenlieden zal zijn. 'Zakenmensen houden ervan om snel op hun plaats van bestemming te zijn, zonder teveel te moeten stoppen. Wij zullen kijken of het lukt om die groep te krijgen.' 

Srd 5.4 miljoen is het prijskaartje van schoolpakketten-project ministerie van Sport- en Jeugdzaken

Jogi (VHP) vindt bedrag van Srd 154 per pakket te hoogOp vragen van het Assembleelid William Waidoe (Pertjajah Luhur) heeft minister Faizal Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken gisteren uiteindelijk antwoord gegeven op de vraag wat het 'schoolpakketten-project' kost. Met de 35.000 schoolpakketten - vervoerskosten en distributie naar het binnenland en districten inbegrepen - is een bedrag van Srd 5,4 miljoen gemoeid. 

De minister deelde mee, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 27 augustus 2016, dat negen bedrijven die schoolspullen importeren, gevraagd is om een offerte uit te brengen. Veel bedrijven hebben niet meegedaan, omdat zij garantie wilden hebben voor uitbetaling.

Abdoelgafoer zei, dat hij geen namen zal noemen van de bedrijven waar de middelen zijn aangeschaft.

Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) rekende meteen uit dat een schoolpakket Srd 154 kost. Hij vindt het bedrag hoog. Het oppositielid werd vervolgens op de vingers getikt door NDP-fractieleider André Misiekaba, die er op wees, dat de minister duidelijk had gezegd, dat vervoerskosten tot in het verre binnenland erbij gerekend zijn. Ook de distributiekosten zijn in het bedrag opgenomen.

'Ik wacht onderzoek ook af, dat ding is een oud ding'

Directeur Abia van 's Lands Hospitaal reageert op kwestie aankoop luiertassen...


'Ik wacht het onderzoek ook af. De CLAD is al maanden bezig. Dat ding is een oud ding', zegt directeur Ben Abia van het ‘s Lands Hospitaal vandaag, zaterdag 27 augustus 2016, in de Ware Tijd in reactie op opmerkingen donderdag in De Nationale Assemblee dat de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) bezig is met een onderzoek bij het ziekenhuis. 

Bij het invoeren van luiertassen, zou een veel lager bedrag zijn ingevuld voor de waarde van de goederen op de formulieren van de Douanedienst. Doorgaans wordt deze frauduleuze handeling gepleegd, wanneer mensen hoge bedragen aan invoerrechten willen omzeilen.

Abia zegt dat hij absoluut niet betrokken was bij de vermeende fraude, hij weet ook niet wat er precies gebeurd is. 'Men ziet mij als de schuldige, maar ik was op dat moment in het ziekenhuis opgenomen', zegt de directeur. De zaak is eerder dit jaar aan het rollen gebracht en Abia weet niet in welke fase het onderzoek zich bevindt.

De ziekenhuisdirecteur noemt het verschil tussen de twee bedragen erg groot. Er is op de formulieren 5.000 Amerikaanse dollar opgegeven, terwijl de werkelijke waarde ruim 100.000 euro is. Bij elke invoertransactie is de importeur verplicht de waarde van de goederen aan te geven. Op basis hiervan wordt vooraf het verschuldigde bedrag aan invoerrechten berekend. Bij aankomst van de goederen moet de douane fysiek controleren of de opgave klopt.

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vroeg eerder deze week de regering om duidelijkheid in deze zaak. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid erkende donderdag in het parlement, zonder de naam van het ziekenhuis te noemen, dat er een onderzoek gaande is naar vermeende malversaties.

Met Srd 25 miloen van regering zijn problemen AZP nog niet structureel opgelost

Directeur Brahim: 'Op lange termijn blijft onze inkomenssituatie zeer precair'

'Er zijn gewoon onvoldoende inkomsten om zelfs de meest basale uitgaven te kunnen dekken'


Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) verkeert in een financieel precaire situatie. Hoewel de overheid met Srd 25 miljoen over de brug is gekomen, zullen de problemen op lange termijn niet opgelost zijn, aldus directeur Antoine Brahim vandaag, zaterdag 27 augustus 2016, op Starnieuws. Het ziekenhuis heeft minimaal Srd 40 miljoen per kwartaal nodig, geeft hij aan. Door het gebrek aan geld zijn sommige diensten gestopt, andere afdelingen wacht hetzelfde lot. Er zijn gewoon onvoldoende inkomsten om zelfs de meest basale uitgaven te kunnen dekken. 

'Het is inmiddels een bekend en slepend probleem maar het begint nu wel ernstige vormen aan te nemen. De schulden bij onze banken zijn al geruime tijd boven het kredietplafond en we hebben al langer dan twee maanden onze crediteuren niet of nauwelijks kunnen betalen.'

Door tekorten aan essentiële medicamenten en achterstallig onderhoud, kan er geen optimale dienstverlening meer gegarandeerd worden. Het ziekenhuis kan zich slechts beperken tot spoed- en acute hartoperaties. Al weken is het ziekenhuis niet meer in staat om laboratorium onderzoek te verrichten.

Door het gebrek aan medische verbruiksartikelen wordt er enorm geïmproviseerd op de Spoedeisende Hulp, de Intensive Care Unit en de Operatie Kamer. Ook in het beddenhuis werken artsen en verpleegkundigen onder zeer moeilijke omstandigheden. Het kost steeds meer moeite om gemotiveerd te blijven geeft Brahim aan.

'We hebben vaker betoogd dat wij minimaal Srd 40 miljoen nodig hebben om twee a drie maanden enige rust te brengen, om het sterk geschonden vertrouwen in het AZP bij onze banken, crediteuren en met name onze patiënten, enigszins te herstellen. We bedelen niet, we vragen om betalingen die ons rechtens toekomen op basis van reeds verrichte diensten.'

Brahim is de ministeries van Financiën en Volksgezondheid dankbaar voor hun inzet om verlichting te brengen. 'We hebben Srd 25 miljoen toegezegd gekregen om crediteuren te betalen. Uiteraard zijn we blij en dankbaar. Op de korte termijn is er met deze toezeggingen enige verlichting, maar op lange termijn blijft onze inkomenssituatie zeer precair.'

Assembleevoorzitster wil duidelijkheid van regering over hoge prijs voor energie stuwdam/Alcoa

Geerlings-Simons kritisch richting regering inzake energierekening


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft gisteravond enkele kritische kanttekeningen geplaatst nadat de suppletoire begroting was aangenomen door het parlement, zo bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 27 augustus 2016. 

Zij kaartte onder andere de vraag aan waarom er nog steeds hoge prijzen moeten worden betaald aan de Amerikaanse bauxietmultinational Alcoa voor energie, terwijl Suriname een dam heeft.

'Regering, dat van de brede schouders menen wij serieus. Wij weten dat niet alle Surinamers arm zijn. We weten dat iedereen wat minder heeft, maar wij weten dat een deel van ons toch wel die bijdrage kan leveren om te helpen de anderen die minder hebben, erdoorheen te halen. Wanneer u maatregelen treft voor de inkomstenverhoging en wij weten dat u die maatregelen moet treffen regering. Het parlement heeft een beroep op u gedaan om zaken uit te kiezen die niet rechtstreeks meer een druk leggen op het prijsniveau. Ik weet niet of dat altijd mogelijk zal zijn, maar dat is de opdracht.' 

De Assembleevoorzitster zei, dat als zij in de vergaderzaal had gezeten bij de stemming van de begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, zij het woord gevraagd zou hebben. Zij wil weten 'hoe wij als land met een hele dam en hydro-energie, niet een beetje van de kostprijs van onze energie kunnen weghalen'.

Geerlings-Simons wil antwoord hebben op de vraag, hoe het komt dat aan het eind van de rit, waar er geen bauxiet- en aluminiumindustrie meer is, maar wel een dam die energie produceert, de bevolking toch de stroom niet kan krijgen. Zij merkte op, dat ruim vijftig jaar geleden mensen moesten verhuizen voor de bouw van de stuwdam. 'De stroom wordt verkocht tegen onbillijke prijzen, waardoor de energierekening te hoog is. Wij willen uitleg van de regering over het oplossen van dit vraagstuk.'

Boliviaanse autoriteiten bezorgd over stijgende vraag in China naar tanden van de jaguar

Tussen 2014 en 2016 nemen autoriteiten 800 jaguartanden in beslagTanden gebruikt bij vervaardigen gouden sieraden en als middel tegen reuma...


Boliviaanse autoriteiten zijn bezorgd, dat de stijgende vraag in China naar tanden van de jaguar (Panthera onca) het leven van deze grote katachtige bedreigd. Volgens een onlangs verschenen rapport van het Boliviaanse Milieu Forum (Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo - zie onderaan) hebben de autoriteiten tussen 2014 en 2016 800 jaguartanden in beslag genomen dat zou neerkomen op zo'n 200 dode jaguars, hetzelfde aantal als in de jaren '80 van de vorige eeuw toen de jacht op de jaguar nog legaal was. Dit bericht Fox News Latino vrijdag 26 augustus 2016.

Gedurende de afgelopen 30 jaren werd succesvol in Bolivia campagne gevoerd om de jacht op jaguars te stoppen. Maar dierenrechtenactivisten zeggen, dat er nu een andere wind waait nu meer en meer Chinezen gebieden bezoeken als de natuurreservaten  Madidi en Pilón Lajas.

'Toen toerisme toenam en een bewustwording op gang bracht over wetgeving en bescherming waren er slechts een paar zaken', zegt activist Daniel Manzaneda volgens Insight Crime.

'Maar, met de komst van Chinezen zijn tientallen jaguars door ze gedood, maar ook ocelots, slangen en wie weet wat voor andere diersoorten.'

De tanden worden gebruikt bij het vervaardigen van gouden sieraden. Maar, ze worden in de traditionele Chinese geneeskunde ook gebruikt als middel tegen reuma. Een Chinees werd in mei in Bolivia gearresteerd nadat hij radiozendtijd had gekocht in de gemeenschap Rurrenabaque waarin hij aanbood om jaguartanden te kopen voor 100 Amerikaanse dollar per stuk.

De illegale stroperij van jaguars wordt nog verergerd door de afgelegen ligging van hun leefgebieden en de grote omvang van de reservaten. De Madidi en Pilón Lajas natuurreservaten bestaan ​​uit een gebied van meer dan 98.000 hectare en toch zijn er slechts 12 parkwachters ingezet om in het gebied te patrouilleren. Daarenboven voeren de smokkelroutes uit de reservaten naar een stuk niemandsland in de buurt van de grens met Peru.

'Braziliaanse maffioso en Peruanen gaan en komen wanneer ze willen', zegt een lokale politieagent. 'Nu zien we ook Chinezen, ik weet niet of ze concurrentie zijn of overeenkomsten hebben.' Experts zeggen, dat het bekend worden dat Chinese smokkelaars op jacht zijn naar jaguartanden in Bolivia slechts het meest recente bewijs is van georganiseerde criminele groepen uit het Aziatische land die betrokken raken bij de handel in wild in Latijns-Amerika nu de vraag naar exotisch voedsel en andere goederen groeit in hun thuisland.

Eerder dit jaar voerden Mexicaanse federale agentschappen hun patrouilles op en houden toezicht in de Upper Golf van Californië om de Californische bruinvis te beschermen, om een zeldzaam zeezoogdier in Mexico bekend als de 'vaquita' (zeekoe) te beschermen en om de handel in de Totoaba, een bedreigde vissoort die zeer gewild is in China, te bestrijden.

De Verenigde Naties en andere internationale organen hebben China onder druk gezet om hard op te treden tegen de handel in wild en Beijing heeft hierop gereageerd met een succesvolle campagne die geleid heeft tot de vermindering van de consumptie van een aantal bedreigde soorten, maar organisaties als het Wereld Natuur Fonds zeggen nog steeds dat de handel in wild naar het land welig tiert welig.

Lees ook dit interessante artikel uit februari 2013 over het verdrijven door de jaguar van de tijger als het gaat om het gebruik door Chinezen van onder andere de botten van de tijger voor medicinale doeleinden en het vervaardigen van tijgerwijn. Nu de tijger steeds beter internationaal wordt beschermd, lijkt het reëel dat Chinezen in de jaguar een goede vervanger hebben gevonden voor de tijger.

(Red. De Surinaamse Krant/Fox News Latino)


Madidi, el negocio chino mata al guardián amazónico

Rafael Sagárnaga, Los Tiempos   http://www.fobomade.org.bo/art-2553 

Los traficantes se ceban con el jaguar en la cabecera de la amazonía. Las rutas furtivas apuntan a ixiamas y bolpebra. lejos de las selvas, las autoridades ya han requisado colmillos que implican la muerte de 200 jaguares. La masacre afecta a la presunta región más biodiversa del mundo.


Hasta hace un par de años, ir a ver a los jaguares libres era una más de las actividades ecoturísticas que se gestionaban en Rurrenabaque. Claro, resultaba temeraria, casi furtiva y muy ocasional. “Una vez unos gringos insistían e insistían en que les llevemos a ver al jaguar –relata Pedro*, uno de los indígenas tacanas que administran los ecoalbergues-. Toma varios días, y hay que saber ubicarlos para verlos de lejos. Esa vez, cuando hallamos uno y empezamos a observarlo desde una altura, el animalote rugió, y una de las gringas se puso muy nerviosa, empezó a llorar. Al jaguar hay que respetarlo”.
Hoy a Rurrenabaque llegan cada vez menos “gringos” y en el entorno hay cada vez menos jaguares. Cerca de 30 años de campañas para extinguir las cacerías y evitar la desaparición de especies empezaron a fracasar abruptamente. Otra vez, a semejanza de los años 80, se ha desatado una virtual fase de exterminio. Se ensaña especialmente con el símbolo del espíritu de la selva, con el tercer felino más portentoso del planeta después del león y el tigre.
“Mientras el turismo creció y se concienció a la gente sobre la preservación y el cumplimiento de las leyes, hubo muy pocos casos –dice el activista Daniel Manzaneda-. Sólo los cazaban cuando atacaban al ganado que hay algo lejos de acá, era un hecho muy esporádico. Pero desde la llegada de los chinos están matando a decenas, además de ocelotes, serpientes y quién sabe qué especies más”.
Las cifras oficiales lo confirman. La Dirección de Biodiversidad y Areas Protegidas (DGBAP) del Ministerio de Medio Ambiente ha registrado entre 2014 y 2016 la recuperación de 800 colmillos de jaguar. Iban a ser traficados a China e implican la muerte de, por lo menos, 200 felinos de esta especie. Esto sólo en cuatro de las seis áreas donde habita este gran félido en Bolivia. Teresa Pérez, la principal responsable de la DGBAP, puntualiza que la mayoría de los casos se han producido en la zona Madidi – Pilón Lajas, entre el Beni y La Paz.
“Los tenemos registrados en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni –puntualiza-, pero sobre todo en esta parte que es dónde hay más población y dónde más trafican”.
Sin embargo, al parecer la cacería del jaguar se ha generalizado en Bolivia. “No hemos registrado los que han sido asesinados en el Chaco –indica Rodrigo Herrera, el especialista en normas de vida silvestre de la Dirección de Biodiversidad-, pero en nuestro monitoreo sabemos que se han producido también casos, han sido denunciados por las redes sociales”. Coincidentemente, en el entorno de todas las áreas afectadas, desde hace tres años se desarrollan proyectos ejecutados por empresas chinas.
MUCHO MÁS DE 200 JAGUARES MUERTOS
El problema se agrava si se considera que por cada caso que se descubre hay varios otros que no. Aún no se ha establecido cuántos, pero baste considerar la situación de los primeros responsables de combatir este delito. “Para vigilar 40 mil hectáreas entre el Area Protegida Pilón Lajas y el Madidi hoy trabajamos 12 guardaparques –explica Jorge Meleán, el responsable de la zona-. En 1997 éramos 25, pero han ido desertando”. No se puede pedir mucho a quienes en el mejor de los casos ganan 1.800 bolivianos mensuales y esporádicamente reciben equipos y vituallas.
Sin embargo, una de las incautaciones más sonadas prosperó gracias a una celada que los guardaparques tendieron a uno de los delincuentes. La confianza de los traficantes llegó a tal grado que Jiang Fang Xiao, el 30 de mayo, pagó un aviso en radio “Efeme” de Rurrenabaque. Ofrecía 100 dólares por cada colmillo de jaguar y también comprar el cráneo. Uno de los guardaparques llamó a Xiao y le dijo que podía conseguirle la mercancía. Cuando se encontraron ambos hombres, el guardaparque le pidió que le muestre el tipo exacto de colmillos que quería. Luego el operativo, coordinado con la Policía Forestal (Pofoma), fluyó por la casa de Liang Fiang Xiao. Se le incautaron siete piezas y fue detenido preventivamente. Pero, al parecer la captura ha intimidado apenas a los traficantes. Entre julio y agosto se registraron similares denuncias sobre la oferta de dinero por colmillos en Santa Rosa y Riberalta.
Según la directora de la DGBAP, nueve ciudadanos chinos y dos bolivianos son actualmente procesados por tráfico de jaguares. Sólo Xiao se halla recluido. Su compatriota Yan Yixing (atrapado en diciembre de 2014 con 300 colmillos) es objeto de detención domiciliaria, aunque se le ve muy activo por Rurrenabaque. Es más, se ha vuelto un temido personaje en el pueblo, donde es más conocido como “Jabín”.
“Es notoria la autoridad sobre algunos de sus compatriotas, anda haciendo gala de dinero y prepotencia –explica un jurista de la zona-. No sólo está implicado en el tráfico de colmillos y pieles de jaguares, tiene varios otros negocios, incluido un burdel. Y pese a que se le encontró con semejante botín, van a pasar dos años y su proceso no avanza, ¿se da cuenta de lo que pasa?”.  
El director Ejecutivo de Servicio Nacional de Areas Protegidas (Sernap), Félix Gonzáles, ha pedido una pena de 6 años de cárcel para Xiao y  Yixing. En ese caso serían los primeros ciudadanos chinos condenados por este delito en el país. Pero la lentitud e ineficacia estatal para esta clase de ilícitos resultan proverbiales. La propia DGBAP informó en enero que en 10 años se habían abierto 60 casos por tráfico de especies. Dentro de ese total, apenas se había registrado la detención de tres personas, en los tres casos por la caza furtiva de vicuñas. 
TERRITORIOS PARA LAS MAFIAS
En lo referido a jaguares la mayoría de los operativos resultaron ajenos a las selvas. Siete de los casos más importantes procesados por la DGBAP corresponden a hallazgos de los responsables de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol). Pero sabido es que los traficantes optan frecuentemente por las rutas terrestres que surcan inhóspitas fronteras. Rodrigo Herrera señala que en el caso del Madidi se ha establecido que se contrabandean especies por la vía a Ixiamas y luego hacia Perú. Ruta que puede cubrirse fácilmente en menos de media jornada.
“Más allá de Ixiamas es prácticamente tierra de nadie -señala un oficial de la Policía Boliviana asignado al lugar-. Mafiosos brasileños y peruanos entran cuando quieren y trafican con lo que quieren, ahora también se ve a chinos, no sé si serán competencia o tendrán acuerdos”. Su declaración es ratificada por diversas denuncias de campesinos de la zona que han trascendido a los medios. Herrera añade que los guardaparques del Sernap han establecido que más hacia el norte las rutas del tráfico de colmillos llegan a Bolpebra, la triple frontera. Mientras que desde las áreas de Cochabamba y Santa Cruz siguen la ruta hacia San Matías, en el Este boliviano, y frontera con Brasil.
La reavivada masacre de jaguares no sólo conmueve a los porteños (gentilicio de los habitantes de Rurrenabaque). Al menos dos cadenas internacionales de televisión especializadas en vida silvestre han realizado en las últimas semanas reportajes sobre la caza del jaguar y el tráfico de especies. “Sorprende de veras que un santuario natural tan renombrado se convierta en una especie de zona de safari chino –declara el miembro de uno de esos equipos-. Sorprende también que el Gobierno protector de la Madre Tierra se muestre tan débil ante esa matanza”.
Coincidentemente con las ofertas de dinero por colmillos se ha sabido de denuncias de extraños “ataques” de jaguares a campesinos, incluso con heridos graves. El guía Pedro lo desmiente: “Ellos, si no se los molesta, si no se les amenaza la guarida, no atacan al hombre, más bien se huyen de él. Es gente que está yendo a cazarlos por la plata. Acá durante años enseñamos que cuidarlos iba a ser mejor por lo del turismo”.   
Parece repetirse el fenómeno de los años 80. Según la ONG Traffic International, entonces, cada tres años, salían por las fronteras bolivianas cerca de 60 mil pieles de felinos silvestres, especialmente de jaguares. Legal en aquel tiempo, la cacería redujo la población del guardián de la selva a niveles de especie amenazada. En el oeste del Chaco y diversas zonas de Santa Cruz la ganadería y la agroindustria propiciaron otro tipo de masacre.
Sin embago, las serranías de la cabecera amazónica más la apuesta de los porteños de Rurrenabaque por el ecoturismo contuvieron la mortandad. La causa principal de la paulatina desaparición de jaguares en la Amazonía es la deforestación impulsada por ganaderos, madereros y soyeros. Su incontenible avance en el norte brasileño o en el oriente boliviano extingue al gran felino. Según el Centro Brasileño de Conservación de Mamíferos Carnívoros, en 15 años la población de jaguares en la Amazonía atlántica disminuyó en un 80 por ciento. El promedio hoy llega a una pantera onca (nombre científico del jaguar) por cada 100 kilómetros cuadrados.  
EL GUARDIÁN DEL BOSQUE
Pero, las montañas de la cabecera amazónica impiden esos negocios agroindustriales. El trópico montañoso cruzado de ríos de gran caudal se convirtió en un formidable refugio para el felino moteado de oro y negro. Estudios realizados en 2011 por la Wildlife Conservation Society (WCS), establecieron que en los 18.900 kilómetros cuadrados del Madidi habitaban cerca de 900 jaguares. Esto implica cerca de cinco ejemplares por cada 100 kilómetros cuadrados. Cifras similares maneja la DGBAP, las que ubican a la región como una de las de mayor densidad del símbolo viviente de la Amazonía, del espíritu guardián del bosque.
Animal generalmente solitario, que marca su territorio en áreas de entre 25 y 80 kilómetros cuadrados, parece encarnar la mítica definición. Al ser un depredador, el jaguar desempeña el fundamental papel de la estabilización de los ecosistemas en los que habita. Sin duda, es el protector de la selva porque regula las poblaciones de los animales que captura.
“Este hermoso felino es conocido como una ‘especie paraguas’ porque su área geográfica es tan amplia que, si se lo protege, numerosos animales de otras especies también estarán protegidos –señala un texto de la fundación Yaguarete (nombre en guaraní del jaguar)-. Por lo tanto, la ausencia del jaguar derivará en la extinción de muchas especies y la sobrepoblación de otras tantas\\\".
Sin embargo, si el ritmo de caza ilegal impuesto en los último años se mantiene, su exterminio parece sellado. La extinción del superpredador del bosque rompería la cadena alimentaria natural y también el equilibrio ecológico del Madidi. Una región donde desde 2015 un equipo de científicos de la WCS trabaja para ratificar su presunción de que constituye la más biodiversa del mundo.
“Siempre se ha sabido por acá que matar a los animales por vicio, por maldad, trae salación –dice el guía tacana Pedro-. Yo creo que si exterminan a los jaguares vendrá una gran salación”. (EPeN). 
(*El nombre ha sido cambiado)
El principal mercado para la compra de diversas partes del cuerpo de los jaguares es China. El gran felino amazónico tiene un gran parecido con el tigre que, precisamente debido a la caza indiscriminada, ha sido virtualmente extinguido. En 2014, se estimaba que la población de tigres en el sud este del Asia apenas superaba los 3.100 ejemplares. Extendidas prácticas de medicina tradicional (varias de ellas desmentidas por estudios científicos) atribuyen súper poderes curativos o afrodisiacos a diversas partes del cuerpo de estos grandes felinos. La superstición y el uso ornamental abren más el mercado. Según la ONG traffic, en China se llegan a comerciar los colmillos en 5.000 dólares, como el principal botín. Mientras que los huesos, los bigotes, los testículos, el cráneo y el cuero sirven para diversos preparados y sortilegios que multiplican el boyante negocio.  
\"Según la directora de la DGBAP, nueve ciudadanos chinos y dos bolivianos son actualmente procesados por tráfico de jaguares. Sólo Xiao se halla recluido. Su compatriota Yan Yixing (atrapado en diciembre de 2014 con 300 colmillos) es objeto de detención domiciliaria, aunque se le ve muy activo por Rurrenabaque\"
\"Este hermoso felino es conocido como una ‘especie paraguas’ porque su área geográfica es tan amplia que, si se lo protege, numerosos animales de otras especies también estarán protegidos\"

Nederlandse vrouw (37) op Surinaamse luchthaven aangehouden met 6.160 gram cocaïne in bagage

Vijf pakken cocaïne verstopt in chocolade en tamarinden


De 37-jarige Nederlandse vrouw E. C. is aangehouden door het Bestrijding Internationale Drug (BID) team van het Korps Politie Suriname op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Dit bericht de afdeling Public Relations van het korps vrijdag 26 augustus 2016.

In haar reiskoffer werden vijf pakken cocaïne, die verstopt waren in chocolade en tamarinden, aangetroffen. De drugs hebben een brutogewicht van 6.160 gram.

De verdachte en de drugs zijn overgedragen aan de Narcotica Brigade. De vrouw is in verzekering gesteld.

Parlement neemt suppletoire begroting 2016 aan met 29 algemene stemmen

Oppositie heeft niet gestemd

Met aanname suppletoire begroting kunnen salarissen, AOV en andere uitgaven gegarandeerd worden


De suppletoire begroting voor dit jaar is gisteravond, vrijdag 26 augustus 2016, aangenomen met 29 algemene stemmen. Niemand heeft tegen gestemd. De oppositie partijen, op de PALU na, hebben de zaal verlaten bij de stemming. De regering heeft enkele kleine aanpassingen aangebracht in de begroting op basis van op- en aanmerkingen van het college. Dit meldt Starnieuws.

Hoewel de oppositie zich beknot voelt en enorme kritiek had op de begroting, heeft ze niet tegen gestemd. Patricia Etnel zei namens de NPS-fractiem dat de regering het volk niet uit de armoede zal kunnen halen. Integendeel zal door deze begroting de armoede toenemen. Onderwijs heeft volgens haar ook een stiefmoederlijke behandeling gekregen.

Mahinder Jogi (VHP) voerde aan, dat de verdiencapaciteit van het land niet wordt verhoogd. Net als William Waidoe (Pertjajah Luhur) stelde hij dat de koers enorme zorgen baart. Sociale zekerheden zijn enorm in gevaar. Marinus Bee van de ABOP zei, dat de realisatie van de begroting laag is. Er zijn geen goede vooruitzichten voor de gezondheidszorg en het leven van de burger wordt alleen maar moeilijker.

Melvin Bouva liet namens de NDP-fractie weten, dat in moeilijke tijden de coalitie niet zal weglopen en de verantwoordelijkheid niet uit de weg zal gaan. Volgens hem heeft de regering handvatten gekregen om verlichting te brengen. Door aanname van de suppletoire begroting kunnen salarissen, AOV en andere uitgaven gegarandeerd worden. Bouva stelde dat alle kinderen naar school zullen gaan, want wie geen materiaalkosten kan betalen, wordt gesubsidieerd. Hij merkte verder opm dat het geen rozengeur en maneschijn is, maar dat er perspectieven zijn.