zondag 28 augustus 2016

VHP-voorzitter Santokhi houdt toespraak bij 60e verjaardag Ahmadiya Moslim Gemeenschap

'We hebben te maken met toenemende armoede en criminaliteit en hier is belangrijke taak weggelegd voor de religie'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren, zaterdag 27 augustus 2016, ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de Ahmadiya Moslim Gemeenschap Suriname een toespraak gehouden (zie foto's - Bron: VHP) waarvan hieronder de volledige tekst.

Laat ik eerst mijn dank uitbrengen aan de organisatoren van deze Internationale Conventie in verband met de 60e verjaardag van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname. Deze internationale conventie geeft mij de gelegenheid om enkele gedachten met u te delen.

Ik bid, dat de zegeningen van Allah op de Ahmadiyya organisatie zullen neerdalen en dat de organisatie mag bloeien en slagen in haar missie. Suriname is gezegend en verrijkt met vele etnische groepen, vele talen, en vele religies. We leven in dit land vreedzaam en zoals u het weet is dit niet het geval in vele landen. Alle godsdienstorganisaties, alle religieuze leiders, alle leden van deze organisaties leveren een grote bijdrage aan de rust in ons land.
Het delen van kennis van de islam en het accentueren van de eerbiediging van de overtuigingen en waarden is heel belangrijk binnen deze organisatie.


Het thema van deze conferentie 'Liefde voor iedereen en haat voor niemand' bevordert en moedigt mensen aan om goede burgers te worden van de samenleving. En dat is de missie die we allemaal hebben. We zijn verbonden met de Almachtige God, uw Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Mijn oriëntatie over de islam: de islam staat voor vrede, voor de liefde, voor gelijkheid en solidariteit. De Hadj, een van de vijf zuilen van de islam is een groot voorbeeld voor de wereld, om te leren van hoe moslims in de hele wereld, ondanks hun verschillen, status, wie ze zijn, kleur, waar ze vandaan komen, hun liefde uiten voor de Almachtige Allah.

Dat is de liefde die ieder mens zou moeten betuigen aan zijn God. De Hadj staat ook voor de gelijkheid. Dat we eenieder moeten behandelen als gelijkwaardige mensen en geef ze gelijke kansen. Maar bovenal, dat we elkaar als mens moeten accepteren. Dit is de basis van ons wezen. Zonder deze, zullen we niet in staat zijn om vrede te bereiken.

In ons land hebben we te maken met toenemende armoede en criminaliteit en hier is er een belangrijke taak weggelegd voor de religie, maar ook voor ons als politieke leiders.

Mensen moeten het vertrouwen en de kracht van God terug krijgen en medeleven en solidariteit tonen. Dit zijn sterke waarden van de Islam, waarden die vereist zijn in tijden van crisis.
Daarom doe ik een dringend beroep op u als leiders, om deze waarden te verspreiden en mensen aan te moedigen om dit in de praktijk te brengen. Gebeden houden mensen op het juiste spoor. Normen en waarden van het leven moeten hoog in het vaandel worden gehouden. Om deze normen en waarden te behouden is het organiseren van congressen en evenementen van essentieel belang.

De VHP als politieke organisatie heeft het voorrecht om elk jaar de Iftar of Eid Milan te mogen organiseren in onze partijcentrum, waar alle islamitische organisaties worden uitgenodigd. Samen bidden wij tot Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, om zegeningen voor alle Surinamers in het algemeen en in het bijzonder voor alle moslims in Suriname en over de hele wereld. We bidden ook voor de vrede op aarde en vrede in de harten en geesten van ons allemaal. Tot slot, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. We moeten erop toezien dat de schaarste aan kennis verandert in overvloed aan kennis. We moeten het juiste spoor bewandelen om een ​​goede balans in de wereld te houden.

Namens de VHP breng ik de felicitaties over aan de Ahmadiya Moslim Gemeenschap met haar 60ste verjaardag en wens de organisatie een vruchtbare conferentie toe.

Moge Allah U allen zegenen,
Chan Santokhi

Groep Surinaamse scouts gearriveerd in Deventer

Deventer scouts hebben mooi programma samengesteld voor de scouts uit SurinameEen groep Surinaamse scouts is gisteren, zaterdag 27 augustus 2016, geland op Schiphol en meteen vertrokken naar Deventer waar zij een week verblijven bij de scoutinggroep Dr. Ariens Buette Groep Deventer. De negentien Surinaamse padvinders en hun begeleiders keken hun ogen uit toen zij op Schiphol aankwamen, zo bericht Alex Schokker zaterdag in de Deventer Post.

Sommigen waren nog nooit in Nederland geweest. Een uitwisselingsproject tussen beide groepen is een paar jaren geleden gestart en toen zijn de Deventer scouts naar Suriname geweest. Men heeft de afgelopen jaren contacten onderhouden met elkaar.

Het kost overigens de Surinaamse scouts veel geld om naar Nederland te komen, maar het is ze gelukt door onder andere spullen in Suriname te verkopen en flink te sparen om de reis te kunnen bekostigen.

Men heeft in Deventer een heel programma voor de scouts opgezet. Bij het clubhuis werd gisteren eerst heerlijk gezamenlijk een barbecue gehouden en vele activiteiten gedaan. Ook zal deze week een bezoek worden gebracht aan de burgemeester van Deventer, de heer A.Heidema en dan zal men de Deventer toren beklimmen.

Ook zal men naar de Wadden gaan waar een kamp wordt opgezet voor een verblijf van een paar dagen. Verder gaan bezoeken worden afgelegd in en rond Deventer.

De jonge Surinaamse scouts vertrekken maandag 5 september weer naar Suriname.

(Op de foto: de Surinaamse scouting in het geel met alle clubleden en leidinggevenden in Deventer - Bron: Alex Schokker)

Ter informatie: https://deventerrtv.nl/artikel/32536772/surinaamse-scouts-in-deventer

Politie doet inval in een kopieerbedrijf waar valse Srd-biljetten werden gedrukt

Twee verdachten (32 en 31) gearresteerd en in verzekering gesteld

Van een Srd 10 biljet werden met behulp van chemicaliën Srd 100 biljetten vervaardigd...


De afdeling Kapitale Delicten heeft in samenwerking met het Regio Bijstand Team (RBT) Paramaribo en de Inlichtingen Dienst van de politie woensdag een inval gepleegd in een Kopie Center / Celshop, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zondag 2 augustus 2016. De politie vermeldt niet waar de inval heeft plaatsgevonden...

De politie kreeg informatie dat in de shop valse Surinaamse dollars zouden worden gedrukt. Na deze informatie te hebben uitgewerkt ging de politie tot de inval over. Daarbij werden vier verdachten aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De 32-jarige B. B. en A. G. (31) zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, terwijl twee arbeiders na verhoor zijn heengezonden.

De politie heeft bij de inval computers, printers, chemicaliën en papier die werden gebruikt om het vals geld te vervaardigen in beslag genomen. Ook de reeds vervaardigde valse bankbiljetten van Srd 100 zijn in beslag genomen.

Uit het voorlopig politieonderzoek is komen vast te staan, dat de verdachten van een Srd 10 bankbiljet middels gebruikmaking van chemicaliën een vals biljet van Srd 100 vervaardigden. De afdeling Kapitale Delicten onderzoekt deze zaak verder.

Somohardjo (PL) ziet graag dat minister Benschop roer overneemt van Van Dijk-Silos

Voorzitter Pertjajah Luhur voorstander van clustering ministeries

'Laat meneer Relyveld het bewind overnemen van Dodson, dan is NDP ook bevrijd van de DOE'


Het beheer van het ministerie van Justitie en Politie laten overnemen door de minister van Defensie, Ronni Benschop. Dit is volgens Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo een goede manier om te bezuinigen. Hij stelt dan ook voor dat het aantal ministeries wordt geclusterd en wordt teruggebracht naar een kleiner aantal, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vandaag, zondag 28 augustus 2016.

‘Toch heeft Van Dijk-Silos zoveel kritiek. Laat meneer Benschop overnemen van haar. Hij doet heel goed werk. Hij heeft van het ministerie van Defensie een zelfvoorzienend ministerie gemaakt.’

Een ander voorbeeld is het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen laten clusteren met het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer. ‘Laat meneer Relyveld het bewind overnemen van Dodson. Dan is de NDP ook bevrijd van de DOE. Maar, de president moet dit eerst willen.’

Volgens Somohardjo moet het behandelen en aanname van de suppletoire begroting inderdaad tot gevolg hebben dat er daadwerkelijk wordt bezuinigd. En dit kan gerealiseerd worden middels het clusteren van de verschillende ministeries tot een kleiner aantal.

‘We moeten ook kunnen bezuinigen in het aantal ministers. Dan hebben we minder ministers om maandelijks uit te betalen, minder chauffeurs, minder auto’s en minder uitgaven.’

Somohardjo wijst vooral op het spin-off effect, dat het aantal verminderde ministers met bijbehorende uitgaven zal hebben op het staatsbudget. ‘Maar ja, dan zitten we met het probleem dat indien een minister nog een jaar aanzit, die persoon geen aanspraak kan maken op een directeurssalaris als pensioen voor zijn verder leven. We moeten voorstander zijn van bezuinigingen, die menens zijn en niet zomaar in de wilde weg zogenaamde maatregelen treffen om voor de vorm binnen de wet te blijven’, aldus Paul Somohardjo, die zegt dat het parlement misbruik maakt van haar toevallige meerderheid door slechts vernietigende wetsproducten aan te nemen.

Uitzendbureaus kijken uit naar komst Wet op Uitzendbureaus

'Wij juichen de wet toe, omdat wij voorstander zijn van ordening'


'Wij juichen de wet toe, omdat wij voorstander zijn van ordening. Wij zijn al tien jaar ready voor die wet', zegt directeur Chivaro Gajadien van Uitzendbureau De Oplossing vandaag, zondag 28 augustus 2016, in de Ware Tijd, in reactie op de dinsdag ingediende ontwerpwet voor uitzendbureaus. 

Sinds de aankondiging dat er een wet in de maak is – drie jaar geleden– kijkt Gajadien er reikhalzend naar uit. De ondernemer vindt weliswaar, dat de samenstellers van het wetsontwerp onvoldoende onderzoek hebben gedaan. Het wetsvoorstel kon met een beetje meer onderzoek, veel meer afgestemd zijn op de daadwerkelijke situatie in de sector.

Gajadien geeft toe dat er sprake is van wildgroei en andere misstanden binnen de sector, maar hekelt dat hierdoor alle uitzendbureaus worden gecriminaliseerd. 'Dat doet meer kwaad dan goed.'

De beschuldigingen die vaak worden geuit naar uitzendbureaus, hebben volgens de directeur absoluut geen betrekking op zijn bedrijf.

Ishan Kortram, Operations Manager van Uitzendbureau Corfa, zegt dat ook dit bedrijf geen problemen heeft met de wet. 'Als onderdeel van Kersten committeren wij ons aan de corporate responsibility vision van de groep. Al onze uitzendkrachten zijn medisch en SOR-verzekerd, hebben een pensioenregeling, krijgen betaald verlof en vakantietoelage.'

Kortram ziet de wet liever vandaag dan morgen in werking treden, omdat er volgens hem inderdaad ordening nodig is in de sector. Hij durft niet te zeggen of de sector voldoende betrokken is bij het samenstellen van de conceptwet, maar Corfa heeft volgens hem geen inspraak gehad.

Dinsdag heeft de regering onder meer de 'Wet op Uitzendbureaus' ter goedkeuring ingediend in De Nationale Assemblee. NDP-Parlementariër Ronald Hooghart maakt zich zorgen om de manier waarop sommige van deze bedrijven omgaan met de uitzendkrachten. Hij nam zelfs het woord 'onmaatschappelijk' in de mond.

Oud-NPS'er Oemrawsingh voelt zich als vis in het water bij DA'91

'In strijd om Bouterse naar huis te sturen heb ik common ground bij DA'91 gevonden'


Partijvoorzitster: 'Partij gaat zich als nooit eerder tevoren profileren in de samenleving'


Sunil Oemrawsingh, die de NPS in juli vorig jaar de rug toekeerde, heeft zich aangesloten bij DA'91, Democratisch Alternatief '91. Deze partij is volgens hem consistent gebleven in haar beleid naar de regering-Bouterse. DA’91 is de enige partij buiten het parlement die actief is, zo stelt hij. Dit bericht Starnieuws vandaag, zondag 28 augustus 2016. 

'Normaal is het zo dat als partijen geen zetels halen, ze dichtklappen. Bij DA’91 is dat geenszins het geval. De partij is juist zeer actief, laat steeds vaker van zich horen.'

Oemrawsingh zegt, dat hij in de strijd om president Desi Bouterse naar huis te sturen ‘common ground’ heeft gevonden bij DA’91. Hij is voorzitter van Stichting 8 december 1982.

Tijdens een bijeenkomst van DA-91 gisteravond met de media, zei Oemrawsingh dat op 25 november 1975 afspraken zijn gemaakt met het volk van Suriname. Deze zijn door de militaire coup van 25 februari 1980 de grond ingeboord. Oemrawsingh zei dat vrijheid - in alle opzichten - bij DA'91 hoog in het vaandel staat. Ook het beginsel van gelijkheid dat gehanteerd wordt, spreekt hem bijzonder aan.

Oemrawsingh stond stil bij de fundamenten van DA'91 die hem tot de partij heeft aangetrokken. Hij benadrukte, dat op diverse fronten essentiële rechten worden vertrapt door de regering en het volk in armoede is gedompeld. Een zorgpunt voor hem is de constante schending van de rechtsstaat. Hij haalde aan dat het Kinderrechtenverdrag wordt geschonden door ouders schoolgeld te laten betalen, terwijl het basisonderwijs gratis moet zijn.

Hij haalde aan dat alle positieve krachten en stromingen ondersteund zullen worden om dit regiem zo snel als mogelijk naar huis te sturen. 'Dit is ons recht. Het is een eeuwenoud adagium, dat wanneer een gevestigde orde de samenleving duwt in een ravijn, het onze taak, onze morele plicht is, om dat regiem tot een stop en tot een eind te brengen, middels democratische middelen', aldus Oemrawsingh.

Partijvoorzitster Angelic Alihusain-Del Castilho kondigde gisteravond aan, dat haar partij zich 'als nooit eerder tevoren' gaat profileren in de samenleving. De partij gaat het niet langer houden op commentaar leveren vanuit de zijlijn, maar gaat nu ook het veld in. De samenleving moet bewust gemaakt worden van wat er werkelijk speelt, zodat het opkomen tegen het beleid van de huidige regering sterker wordt.

Het wordt steeds erger in het land, sprak Del Castilho. Gelet op de steeds nijper wordende situatie doet de partij er goed aan om veranderingen bij zichzelf aan te brengen als zij een grotere politieke rol wil gaan vervullen, zei ze. DA'91 is ondertussen al bezig om haar organisatie en structuren aan te passen.

'De partij gaat aanwerven allen die hun hart op de juiste plaats hebben en hun verstand in dienst willen stellen van de samenleving, Ik ben ervan overtuigd, dat als elke Surinamer beseft dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van het land, men zal moeten kiezen voor integer leiderschap. Men zal moeten afrekenen met diegenen die de leiderschap van de Staat voor persoonlijk gewin gebruiken. Dan zullen wij zeker de overwinning behalen.'

'We zijn ons bewust van de uitdagingen. De samenleving is aan het veranderen. Als verantwoorde politieke partij moet je de aspiraties en de gevoelens van de samenleving kunnen verwoorden. In de veranderende maatschappij moet je als partij ook veranderen. Wat niet gaat veranderen, zijn onze principes en uitgangspunten. Daar houden wij aan vast. Dat er geen mensen met een crimineel verleden in beleidsposities geplaatst worden, dat er geen mensen die gezocht worden in de hoogste posities van de Staat komen, dat Surinamers die hard werken verdienen om vooruit te gaan. Om dat gestalte te geven moeten wij onze organisatie aanpassen, moderniseren. Daarom zul je steeds meer nieuwe gezichten bij ons zien,'

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara Amsterdam, praat met Curtis Hofwijks de man achter protestgroep 'We Zijn Moe'

Panel discussieert over 'affaire' Ruud Gullit en een idee voor een tijdelijk extra-parlementair zakenkabinet in Suriname


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 28 augustus 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:

* De Consul Generaal van Turkije in Rotterdam heeft een brief geschreven aan diverse burgemeesters in regio Rotterdam waarin hij aangeeft hoe de spanningen tussen rivaliserende Turken in het buitenland het beste kunnen worden benaderd. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is not amused en vindt dat de Turkse regering zich niet behoort te bemoeien met de Nederlandse democratie . Minister Bert Koenders heeft in wat diplomatieker bewoordingen hetzelfde gezegd. Hebben zij een punt of heeft de Turkse Consul Generaal een punt? Het gaat ook om personen met een Turks paspoort.* De aantallen vluchtelingen die aankomen op Griekse stranden dreigen weer ernstig toe te nemen. Kennelijk voelt Turkije zich niet meer zo geroepen om zich te houden aan de eerdere afspraken met de EU, onder het motto 'als jullie niet doen wat jullie ons hebben toegezegd, dan doen wij niet wat wij jullie hebben toegezegd'. Zie daar de patstelling is dan compleet. Hoe nu verder ?

* De eerste verkiezingsprogramma's van de politieke partijen PVV en D'66 zijn inmiddels verschenen. D'66 heeft er een fraai boekwerk van gemaakt en de PVV heeft zich beperkt tot letterlijk een A-4tje inhoudende wat Wilders allemaal gaat verbieden. Dat zal mogelijk ook de lijn worden van de overige nationale en Europese populisten op extreemrechts. Hoe gaan wij hiermee om de komende tijd en hoe zullen de overige politieke partijen deze tsunamie van onderbuikgevoelens pareren? Wie het weet mag het zeggen.

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

- Een telefonisch interview met Curtis Hofwijks de man achter de enige protestgroep die Suriname kent, 'We Zijn Moe'.

- Ben Douglas geeft zijn impressie van de afgelopen Olympische Spelen en natuurlijk ook zijn visie op de affaire Ruud Gullit (zie foto - Bron: Twitter), die kennelijk onvoldoende perspectieven aangeboden kreeg wanneer hij assistent bondscoach zou worden onder Blind. Komen de oude Kabel-Gevoelens weer naar boven bij de Afro-voetballers en in het bijzonder bij Ruud Gullit?

- Owen Venloo houdt al enige tijd een pleidooi voor het in Suriname formeren van een tijdelijk extra-parlementair zakenkabinet bestaande uit niet politieke personen, technocraten en managers, onder leding van een topeconoom als president. Om snel en ingrijpend te bezuinigen en te hervormen zonder aanzien des persoons en vooral zonder aanzien des partij. Coalitie en oppositie zouden een zakenkabinet mogelijk moeten maken onder druk van een steeds groter wordende volksbeweging , die dat van hen zal eisen om erger te voorkomen.
Sinds de verkiezingen van 25 mei 2015 is er al meer dan een jaar verloren voorbij gegaan. Toestanden als op Haïti en in Venezuela moeten koste wat kost worden voorkomen misschien door effectief gebundelde volksprotesten. 
Het panel tracht commentaren hierop te krijgen vanuit Suriname.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Krishna Salikram en de presentatie is in handen van Owen Venloo

Dit programma wordt zondag 28 augustus 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Centrale Bank-president weerspreekt in verklaring geruchten over inzage Belastingdienst in rekeningen burgers

'Ik wens met klem te benadrukken dat informatie van rekeninghouders bij banken onder strikt bankgeheim valt'De Centrale Bank van Suriname (de Bank) heeft via de mediaberichten opgevangen alsof informatie over bankrekeningen van rekeninghouders bij de bankinstellingen binnenkort met de Belastingdienst gedeeld zal worden. In reactie op deze tendentieuze berichtgeving wenst de Bankpresident, Drs. Glenn H. Gersie, zich persoonlijk tot de gemeenschap te richten met de volgende verklaring. 

Elk bericht met als inhoud dat het bankgeheim geschonden wordt, of zal worden, is geheel van elke grond ontbloot. Ik wens met klem te benadrukken dat informatie van rekeninghouders bij banken onder strikt bankgeheim valt en niet met de Belastingdienst noch met andere onderdelen van de Staat gedeeld wordt.

De Minister van Financiën heeft zich recent ook in het openbaar over uitgesproken dat zijn Ministerie zich niet bemoeit met de tegoeden van het publiek bij het bankwezen; niet met haar tegoeden in onze eigen munt en ook niet met haar tegoeden in vreemde munt. Ook uitspraken van de Minister ten aanzien van het autonoom optreden van de Bank, strekken tot geruststelling.

De Centrale Bank van Suriname verklaart onherroepelijk dat tegoeden van het publiek bij ons bankwezen in elke muntsoort veilig zijn en dat zij zich zal blijven beijveren om ons financieel bestel stabiel te houden.

Op de samenleving in het algemeen wordt daarom een beroep gedaan om geen aanstoot te nemen aan berichten en/of geruchten die met een andere strekking verspreid worden. Stelt u uw tegoeden veilig in handen van onze banken en onderneem geen handelingen die een gevaar vormen voor onze economie en die bovendien uw eigen veiligheid in gevaar zullen brengen.

Paramaribo, 27 augustus 2016 
Drs. Glenn H. Gersie 
President van de Centrale Bank van Suriname