maandag 29 augustus 2016

Colombiaanse rebellengroep ELN houdt vast aan gewapende strijd

Vredesakkoord tussen regering Colombia en FARC verandert niets aan houding ELN


Ondanks het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de linkse guerrillaorganisatie FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo, FARC–EP) houdt de kleinere rebellengroep ELN (Ejército de Liberación Nacional) vast aan de gewapende strijd. De organisatie respecteert de inhoud van de overeenkomst, maar neemt die niet over, schreef ELN-commandant Nicolás Rodríguez alias 'Gabino' (zie foto - Bron: Telesur TV Venezuela) in een vandaag, maandag 29 augustus 2016, openbaar gemaakte brief aan de FARC (zie hieronder in Twitter-bericht), zo berichten Colombiaanse- en internationale media.

Hij wenste de FARC echter succes bij zijn voornemen zich voortaan als politieke beweging voor zijn doelen in te zetten.


Na vier jaar onderhandelen werden de regering en de FARC het vorige week eens over vrede.

Met het ELN wil de regering pas formele onderhandelingen beginnen als de groep alle gijzelaars die hij in zijn macht heeft laat gaan. Het op marxistisch-leninistische leest geschoeide Nationale Bevrijdingsleger (ELN) telt ongeveer 2.000 strijders. Het ELN pleegt regelmatig aanslagen op de infrastructuur van het Zuid-Amerikaanse land.

Convenant OM Curaçao en CAP voor efficiënter antecedentenonderzoek luchthavenpersoneel

'Met het convenant blijft een veilig en secuur onderzoek gewaarborgd'


Het Openbaar Ministerie (OM) en Curaçao Airport Partners (CAP) zullen rechtstreeks samenwerken om de zogeheten ‘background check’ van personen werkzaam op de Curaçaose luchthaven efficiënter te realiseren. Tot op heden gebeurde dit met Toelatingsorganisatie Curaçao als tussenschakel. Met het convenant blijft een veilig en secuur onderzoek gewaarborgd, terwijl de procedure aanzienlijk wordt verkort, zo bericht het OM vandaag, maandag 29 augustus 2016.

Procureur-Generaal (PG) Guus Schram namens het Openbaar Ministerie en de CEO van Curaçao Airport Partners Ralph Blanchard tekenden vandaag de overeenkomst tussen beide partijen voor een efficiënter antecedentenonderzoek, ook wel bekend als ‘background check’, voor personen die (tijdelijk) werkzaam zijn op Curaçao International Airport.

Het verrichten van een ‘background check’ is onderdeel van het geheel aan technieken en methodes om de veiligheid op een luchthaven te waarborgen en is tevens een vereiste van het International Civil Aviation Organization (ICAO), de luchtvaartautoriteit van de Verenigde Naties belast met processen en beleid voor een veilig, efficiënt, secuur, economisch duurzame en ecologisch verantwoorde burgerluchtvaart sector.

Zonder een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ mag men niet op de luchthaven werken. Voorheen moest men, wilde men op de luchthaven werkzaam zijn bij luchtvaartmaatschappijen, groundhandlers, winkels et cetera zelf een ‘Bewijs van Goedgedrag’ opvragen bij de Toelatingsorganisatie Curaçao. De Toelatingsorganisatie verzocht op haar beurt de informatie bij het OM.

Om het proces efficiënter te doen lopen wordt – indien de betrokkene daarmee instemt - de aanvraag rechtstreeks gedaan door CAP aan het OM. Het parket van de procureur-generaal controleert hierop de justitiële gegevens van de betrokken persoon. CAP wordt hierna binnen 3 weken door het OM geadviseerd of deze ‘Bezwaar’ of ‘Geen bezwaar’ aantekent. Informatie wordt niet aan derden verstrekt en de persoonsprivacy wordt ook hier gewaarborgd.

Met de aanpassing in de procedure kunnen personen die aangenomen worden bij bedrijven en diensten op de luchthaven sneller aan het werk. Ook wordt hiermee het orgaan Toelatingsorganisatie Curaçao minder zwaar belast met verzoeken vanuit de luchtvaart sector. De procedure wordt na een looptijd van 6 maanden geëvalueerd.

‘Verkoop Marriott hotel op Curaçao door beslagen juridisch niet rond’

Advocaten 91-werknemers hotel: 'Levering kan door beslaglegging geen doorgang vinden'


De verkoop van het Marriott hotel door eigenaar Rif Resort Hotel NV is juridisch niet rond, omdat de levering door beslaglegging geen doorgang kan vinden. Dit stellen advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriquez, aldus de Amigoe vandaag, maandag 29 augustus 2016. Zij hebben namens 91 Marriott-werknemers twee beslagen van in totaal 4 miljoen gulden gelegd op gebouwen en terreinen van het hotel. 

De advocaten reageren hiermee op een persverklaring van het Rif Resort, dat afgelopen zaterdag een akkoord is getekend met Piscamar Beach Resort van de Orco Group, voor de verkoop van het pand waarin het Curaçao Marriott Beach Hotel is gevestigd.

De persverklaring: 'De nieuwe eigenaar verplicht zich naast de koop, om 33,7 miljoen dollar te investeren in grondige renovatie en uitbreiding van de kamers van het hotel.'

Vooraf was al bekend, dat bij een omvangrijke renovatie van het hotel de deuren tijdelijk zouden sluiten, waarvoor nu een periode van ‘ongeveer anderhalf jaar is ingeruimd’. De ongeveer 250 werknemers komen dan zonder baan te zitten. De advocaten die herhaaldelijk namens hun cliënten de vrees hebben uitgesproken omtrent een adequate afvloeiingsregeling, benadrukken dat de verkoop juridisch niet rond is omdat er ‘niet geleverd kan worden’.

'Men noemt nu Piscamar Beach Resort als nieuwe eigenaar. Men kan inderdaad wel een verkoopovereenkomst hebben getekend, maar het Rif Resort kan het onroerend goed, zolang daar beslagen op liggen, niet leveren. Niet zolang de levering van gebouwen en terreinen door een notariële acte zijn vastgelegd en in het openbaar register zijn ingeschreven, wat tijdens de beslagen onmogelijk is. De beslagen zullen pas worden opgeheven als alle 91 cliënten die wij vertegenwoordigen, middels een reële ontslagvergoeding betaald zijn', aldus de advocaten.

Gaat u naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Leden bond SGTK voeren actie voor poorten Isla-raffinaderij op Curaçao

Onderhandelingen voor nieuwe cao voor personeel aannemers op terrein raffinaderij muurvast

(Bron foto's: Radio Mas 99)
Protest loopt uit de hand wanneer stakers banden en tonnen op straat in brand steken


Leden van SGTK (Sindikato General Trahadó Kòrsou), de vakbond voor werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla- en COT-terrein, hebben vanochtend, maandag 29 augustus 2016, het werk neergelegd uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao. De leden verzamelden zich bij de ingang van Post 5 van het Isla-terrein, zo bericht de Amigoe 's middags.

De actie werd voortgezet terwijl bijzonder bemiddelaar, Randolph Gijsbertha, alle betrokken partijen voor een gesprek had uitgenodigd. In een reactie vóór het middaguur verklaarde Gijsbertha tegenover de Amigoe, dat partijen na zijn bemiddelingspoging nog ver van elkaar staan.

'Ik heb hen gevraagd hun standpunt te overwegen en mij ervan op de hoogte te stellen of zij van standpunt zijn veranderd. Ik ben bereid om verder te bemiddelen mits partijen van standpunt veranderen.'

Rond het middaguur zat Gijsbertha in overleg met minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, PS) over de vervolgstappen in het proces. Feit is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor personeel in dienst van aannemersbedrijven op het Isla- en COT-terrein muurvast vastzitten. SGTK eist salarisverhoging voor zijn leden terwijl aannemersvereniging AAV vasthoudt aan het feit dat hier onder de huidige omstandigheden geen ruimte voor is.

Vanochtend vroeg verzamelden SGTK-leden zich voor de ingang van de Isla bij Post 5. De ingang en later ook de weg voor Post 5 werd geblokkeerd. Boze stakers gooiden rotzooi op straat en staken banden en tonnen in brand. De politie probeerde tevergeefs de gemoederen tot rust te brengen. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer verklaarde rond het middaguur dat boze stakers tal van voorwerpen op de openbare weg in brand hadden gestoken.


Volgens Zwerver beletten dezelfde stakers de brandweerlieden om de brandjes te blussen waarop de autoriteiten besloten om de brandjes uit te laten branden. De weg voor de Isla werd afgesloten.

Zwerwer verklaarde verder, dat de politie paraat staat om de openbare orde te handhaven maar dat de oproerpolitie nog niet is ingezet. Het overleg tussen de partijen, waar ook de Isla bij aanwezig was, duurde vanochtend enkele uren. Het bracht de partijen niet tot elkaar. Beide partijen hielden vast aan hun eisen waardoor het niet mogelijk was om een doorbraak te forceren.

SGTK-voorzitter, Alcides Cova, had vanochtend vóór het overleg bij de bemiddelaar aangegeven dat zijn leden tot het uiterste zullen gaan voor een salarisverhoging. 'Wij wachten al bijna twee jaar op een nieuwe cao. Wij willen niet meer wachten. Wij zullen doorgaan totdat er een oplossing is bereikt.'

De SGTK-voorzitter benadrukte, dat indien er vandaag geen oplossing wordt bereikt, de actie geïntensiveerd zal worden. In een reactie stelde AAV-directeur, Mike Willem, dat de vereniging zich vandaag en morgen zal beraden over mogelijk vervolgstappen zoals bijvoorbeeld een gang naar de rechter.Verzoek OM Curaçao aan Hof onderzoek naar overheid nv's

Verzoek aan Hof wanbeleid overheid nv's vast te stellen en verantwoordelijken 'aan te wijzen'


Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden heeft vrijdag 26 augustus 2016, conform Artikel 2:282 van het Burgerlijk Wetboek (BW), een verzoek ingediend bij het Gemeenschappelijk Hof naar aanleiding van het rapport van mr. Huub Willems naar het beleid en de gang van zaken bij de overheids nv’s Refineria di Korsou, Aqualectra NV, Curoil NV, zo bericht het OM vandaag, maandag 29 augustus.

Het Openbaar Ministerie verzoekt het Hof, op basis van het rapport van mr Willems, vast te stellen dat er sprake was van wanbeleid bij Refineria di Kòrsou (RDK), Aqualectra en Curoil en de daarvoor verantwoordelijken aan te wijzen.

Tevens verzoekt het OM om de rechtspersonen Refineria di Kòrsou (RdK), Aqualectra en Curoil) te verplichten een persoon te machtigen alles te doen wat nodig is om de veroorzaakte schade te verhalen op de verantwoordelijke personen. Daarmee wordt zeker gesteld dat de verantwoordelijken ook daadwerkelijk worden aangesproken.

Zaak 'Bientu' OM Curaçao nu onherroepelijk geworden

OM en verdachten in zaak 'Bientu' trekken hun hoger beroep inHet Openbaar Ministerie (OM) en de verdachten in de zaak 'Bientu' zijn in onderling overleg overeengekomen om het door beide partijen ingestelde hoger beroep in de zaak in te trekken. Hiermee is de uitspraak van 1 april 2016 tegen R.A.D.S. en de vennootschappen The Money Game NV, Jamaroma Lotteries en Administratiekantoor Dollar onherroepelijk geworden en zal er geen behandeling in hoger beroep meer plaatsvinden. Dit bericht het OM Curaçao vandaag, maandag 29 augustus 2016.

Hiermee is ook de voorgenomen ontnemingszaak namens het OM Curaçao ingetrokken.

R.A.D.S. werd op 1 april 2016 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar ter zake witwassen, valsheid in geschrift en belastingontduiking. Voorts is een bedrag van 72,5 miljoen gulden verbeurd verklaard.

Met R.A.D.S. stonden ook drie vennootschappen terecht. In de zaken van die vennootschappen zijn alle feiten bewezen verklaard. De vennootschappen zijn veroordeeld tot geldboetes. Het Openbaar Ministerie zal nu zorg dragen voor de executie van het vonnis van 1 april 2016, waarbij de verdachten werden veroordeeld.

Gedetineerden PI Duisburg bakken brood voor zichzelf en wellicht voor verkoop

BOG gaat periodiek broodbakactiviteiten controleren


De Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID) in Paramaribo is bezig met verzelfstandiging van de inrichtingen. De bedoeling hiervan is onder meer om de kosten voor de overheid beheersbaar te houden, zegt de directeur van de PID, Aniel Ramadhin, vandaag, 29 augustus 2016, in het Dagblad Suriname. 

Afgelopen week zijn de gedetineerden gestart met het bakken van brood. 'We zijn nu in een testfase en we zijn van plan om vanaf volgende week zelf brood te bakken voor de gedetineerden en eventueel voor de verkoop.'

Dit zal volgens Ramadhin een behoorlijke besparing voor de overheid op jaarbasis zijn. Tot nog toe wordt er steeds brood gekocht voor de gedetineerden. Voor een broodje werd gemiddeld Srd 1,12 betaald. Hierin zal binnenkort verandering komen. Er is dus besloten om zelf brood te bakken. Het overschot kan eventueel ook buiten verkocht worden. Met de opbrengsten zullen dan de eigen inkopen gedaan worden. Dit systeem zal wel verschil uitmaken, zegt Ramadhin.

De gedetineerden zullen goedkoper produceren. Gemikt wordt op een verkoopprijs van Srd 0,65 voor een broodje. Met betrekking tot hygiëne zal het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, periodiek de inrichting bezoeken voor controle. De samenleving hoeft volgens de directeur dus niets te vrezen.

Braziliaanse presidente Rousseff vindt dreigende afzetting staatsgreep ten bate van economische elite

Rousseff voert verweer in Senaat tegen afzettingsprocedure


De dreigende afzetting van de Braziliaanse presidente Dilma Rousseff is een staatsgreep ten bate van de economische elite. Dat heeft Rousseff de senaat, die over de afzetting beslist, vandaag, maandag 29 augustus 2016, voorgehouden (zie foto - Bron: AFP), zo berichten internationale media vandaag. De geschorste presidente deed een laatste poging het hogerhuis aan haar kant te krijgen. 

Ze betoogde dat de afzettingsprocedure inbreuk maakt op de Grondwet en de democratie op het spel zet. De beschuldiging dat ze begrotingscijfers te rooskleurig heeft voorgesteld, noemde Rousseff slechts een voorwendsel om haar te kunnen afzetten. Ze houdt vol dat ze zich aan niets van wat haar ten laste wordt gelegd heeft schuldig gemaakt.


Haar regering heeft fouten gemaakt, gaf ze toe, maar de kiezers nooit verraden. De regering van vicepresident Michel Temer, die voor Rousseff waarneemt sinds ze in mei werd geschorst, dreigt volgens de presidente alle vooruitgang van de afgelopen dertien jaar te verspelen. Vooral de bezuinigingen die Temer wil doorvoeren zijn een groot gevaar voor veel Brazilianen, waarschuwde Rousseff.

De interim-president zou ook de Braziliaanse oliezanden van de hand willen doen en zo belangrijke inkomstenbronnen verkwanselen aan het bedrijfsleven.


Rousseff benadrukte, dat ze door meer dan 54 miljoen mensen was herverkozen en dat ze de Grondwet altijd heeft gerespecteerd. Daarnaast bracht ze haar verleden als verzetsstrijdster tegen het militaire regime in herinnering. Ondanks foltering bleef ze vechten, klonk het.

Als Michel Temer president blijft, dan zal de regering volgens haar in het belang van een kleine elite handelen en de overheidsinvesteringen terugschroeven. Rousseff strijdt naar eigen zeggen voor meer gelijkheid en de sociale vooruitgang van de laatste dertien jaar is in gevaar. ‘De toekomst van Brazilië staat op het spel’, zei ze.

Na haar verdediging wordt Rousseff ondervraagd door de senatoren. Daarna volgt een laatste stemming. Dan kan een tweederdemeerderheid van de senatoren beslissen om Rousseff definitief af te zetten. In dat geval blijft haar vervanger, Michel Temer, aan zet tot de presidentsverkiezingen in 2018. Maar, ook tegen hem loopt een onderzoek wegens corruptie. Als de tweederdemeerderheid niet wordt gehaald, dan blijft Rousseff presidente. De stemming zou morgen plaatsvinden, maar mogelijk wordt dat woensdag.

(Red. De Surinaamse Krant/De Standaard/Telegraaf/Twitter)

Gedetineerde binnen gevangenis Duisburg in Paramaribo informeert minister over mishandeling

Arrestant door gevangenbewaarders mishandeld

Man met onderhuidse bloedingen en kneuzingen overgeplaatst


De minister van Justitie en Politie, Jennifer Van Dijk-Silos, heeft volgens ontvangen informatie vrijdag een telefonische melding gekregen in verband met een mishandeling van een arrestant binnen de Penitentiaire Inrichting Duisburg (PID), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 29 augustus 2016.

Een arrestant is mishandeld door enkele penitentiaire ambtenaren. De aanleiding van deze mishandeling is, dat een cipier afgelopen week tijdens een controle in alle celblokken in de PID een stroomschok kreeg. Waarschijnlijk hadden de arrestanten een opladersysteem ontwikkeld, welke bedoeld was om illegale mobiele telefoons binnen de inrichting op te laden. Als gevolg van deze zelfgemaakte oplader, kreeg de cipier een stroomshock. Hij werd ter zake opgenomen in het ziekenhuis.

Nadat het bekend was geworden wie deze oplader daar had geplaatst, hebben enkele penitentiaire ambtenaren de gedetineerde B. mishandeld. De minister heeft deze zaak kort daarna gerapporteerd gekregen van een mede-arrestant.

De redactie van het Dagblad Suriname heeft in verband met het onderzoek gebeld met de directeur van PID, Aniel Ramadhin. De directeur zei, dat hij vanwege het onderzoeksbelang geen informatie nog kan prijsgeven. Hij bevestigt dat er inderdaad iets binnen de inrichting heeft plaatsgevonden, maar dat hij eerst de juiste informatie wenst te achterhalen.

Uit betrouwbare bron verneemt de krant dat de mishandelde arrestant na de behandeling met spoed en onder bewaking werd overgeplaatst naar de Centrale Penitentiaire Inrichting (CPI). Hij is in de ziekenboeg geplaatst in opdracht van de minister. Hij heeft onderhuidse bloedingen en kneuzingen opgelopen. De mishandeling moet in de morgendienst hebben plaatsgevonden. De politie van Flora is belast met het verdere onderzoek.

Voorzitter Bankiersvereniging: 'Banken merken niet dat er sprake is van verhoogde opnames van gelden'

Evenals CBvS-governor zegt ook Bousaid geen aanwijzingen te hebben over 'actie' Belastingdienst


Banken hebben niet gemerkt dat er sprake is van verhoogde opnames van gelden door cliënten. Dit zegt de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Jim Bousaid, die ook algemeen directeur is van de Hakrinbank. Bousaid stelt, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 29 augustus 2016, dat er geen aanwijzingen zijn, dat de Belastingdienst inzage wenst te hebben in rekeningen van cliënten. 

Hij benadrukt, dat banken zich strikt zullen houden aan het bankgeheim en geen inzage aan derden zullen geven over saldi van cliënten. De voorzitter van de Bankiersvereniging betreurt de tendentieuze berichtgeving vanuit een politieke hoek (het Pertjajah Luhur-Assembleelid Paul Somohardjo) en roept eenieder op om geen onrust te zaaien in deze moeilijke economische tijd. Er is behoefte aan rust in de samenleving en alle actoren in de samenleving, dienen daartoe een bijdrage te leveren

Hij verwelkomt de geruststelling vanuit de toezichthouder, de Centrale Bank van Suriname, en in een eerder stadium ook van de minister van Financiën. Zij hebben als monetaire autoriteiten een belangrijke rol te vervullen zodat de stabiliteit en het vertrouwen in het bankwezen behouden blijft.

'Er is dus geen enkele reden om geld van de banken weg te halen, omdat het daar ook nog steeds het veiligst is. De Surinaamse Bankiersvereniging is alert en volgt de ontwikkelingen op financieel economisch gebied zeer nauwlettend.'

Inhoud evaluatierapport Project Naschoolse Opvang is stuitend - Ruim Srd 128 miljoen voor keukens is 'gewoon' verdwenen....

Onder ongeveer 90 keukenhouders waren huidige- en oud-Assembleeleden...

Genoemde personen in rapport nu belast met nieuw melk- en yoghurtproject - Rapport zou angstvallig geheim zijn gehouden door ministerie


Dat president Desi Bouterse het Project Naschoolse Opvang weleens heeft getypeerd als een meki nyang project of nyang patu is, aldus de Ware Tijd van vandaag, maandag 29 augustus 2016, een understatement. De inhoud van het evaluatierapport slaat alles, zo schrijft de Ware Tijd. Meer dan Srd 128 miljoen is verdampt en kan niet worden verantwoord. Dit bedrag heeft overigens alleen betrekking op de keukens. 

Opmerkelijk in het rapport is de namenlijst van zo'n negentig keukenhouders en daarvoor verantwoordelijke personen. Op die lijst prijken namen van huidige- en oud-Assembleeleden.

De Ware Tijd gebruikt in haar berichtgeving vaak het woord 'opmerkelijk', maar het is echt opmerkelijk dat de redactie kennelijk geen namen durft te publiceren van onder andere die huidige- en oud-Assembleeleden en daardoor lezers met vragen achterlaat en onnodig geruchten in de hand werkt. Als je A zegt, zeg dan ook B, of laat A achterwege. Ook is het opmerkelijk, dat de redactie geen reactie op haar bericht heeft van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, althans dat blijkt niet uit het bericht...

De inmiddels overleden Henk Venoaks, die sinds het begin van dit project de leiding heeft gehad, was praktisch slechts een marionet, aldus de Ware Tijd. Alle besluiten, toewijzingen en aankopen werden door andere, ook in het rapport genoemde personen, gedaan. Even opmerkelijk is, dat deze personen ook als hoofdverantwoordelijke worden genoemd in het spraakmakende rapport van de organisatie van Carifesta 2013. Daaruit blijkt dat miljoenen zijn verdampt.

Enkele van de personen die genoemd worden in het evaluatierapport Naschoolse opvang zijn belast met het nieuwe melk- en yoghurtproject, dat als tussentijds alternatief geldt voor de naschoolse opvang. Weer opmerkelijk is, dat de dienstverleners van het project óf dezelfde personen zijn die belast zijn met de organisatie of een directe link met hen hebben.

In het evaluatierapport wordt niets gezegd over de impact van het project op de hoofddoelen, namelijk begeleiding, curriculum en sport voor kinderen op de basisscholen na de reguliere schooltijd.

Het rapport is volgens de bronnen niet nu, maar zo'n acht maanden geleden afgegeven aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 'We denken dat het angstvallig geheim is gehouden.'

In het evaluatierapport wordt vermeld dat er geen enkele meetindicator is op het effect van het project op de leerprestaties van de kinderen. 'Maar, dat is geen nieuws, omdat in de afgelopen maanden sinds het rapport is samengesteld, niemand, ook het ministerie niet, een verklaring heeft weten te geven over de schoolresultaten', zeggen de bronnen, die de informatie alleen hebben willen prijsgeven en ter beschikking hebben willen stellen aan de redactie nadat zij ervan verzekerd zijn geworden dat zij anoniem blijven.

'We doen dit, omdat het meer dan misdadig is. Als je van de rijken steelt is het al erg, maar dat je op deze manier de kinderen en de toekomst van het land berooft is crimineel', aldus de bronnen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Directrice Uitzendbureau Flexible niet tevreden met conceptwet op uitzendbureaus

Deekman: 'Veel uitzendkrachten zullen worden gedupeerd'


Regering heeft adviezen Flexible genegeerd


De Nationale Assemblee (DNA) zal een grove fout begaan indien ze de conceptwet op uitzendbureaus goedkeurt, zoals die is ingediend door de regering. Dat zegt Hortence Deekman, directrice van Uitzendbureau Flexible. Ze voorspelt dat 'veel uitzendkrachten zullen worden gedupeerd'.

Vertegenwoordigers van twee andere bedrijven binnen deze sector hebben gisteren in de webeditie Ware Tijd vrij kalm gereageerd op het wetsontwerp, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 29 augustus 2016, maar Deekman vindt dat de wet dringend aangepast moet worden.

In het wetsvoorstel staat onder meer, dat een medewerker maximaal één jaar als uitzendkracht ingezet mag worden. Deekman maakt zich zorgen over gevallen waarbij de bedrijven geen capaciteit hebben om een uitzendkracht in vaste dienst te nemen. 'Vooral wanneer de uitzendkracht verder wil werken en het bedrijf ook graag de relatie wil voortzetten.'

Deekman betreurt, dat de adviezen die vanuit haar bedrijf aan de regering zijn gegeven, ter zijde gelegd zijn. 'De wet is niet in overeenstemming met de verwachtingen, vanwege de vele bureaucratische regels. Het uitzendbureau wordt in zijn wezen aangetast en gedwongen te opereren als een bureaucratische (overheids)organisatie.'

De directrice verwacht dat de wet zoals het er nu uitziet niet de gewenste regulering zal brengen. Deekman stoort zich ook aan een artikel in de conceptwet, waarin de overheid het uitzendbureau verplicht om aan uitleenkrachten hetzelfde loon en dezelfde voorwaarden toe te kennen als vaste werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies. 'Uitzendkrachten hebben veelal niet dezelfde skills als een vaste werknemer die zijn sporen jarenlang verdiend heeft in een baan en kunnen dus nooit hetzelfde loon en overige voorwaarden toegekend krijgen als een vaste kracht', zegt Deekman.

'Er is duidelijk weer sprake van een parallelkoers'

Voorzitter AKMOS Binda: 'Bouterse is het gezag over het land duidelijk kwijt'


'De Amerikaanse dollar wordt op straat voor tussen de Srd 7,65 en Srd 7,80 opgekocht. De euro kost al tussen de Srd 8,50 en 8,60. Bovendien zijn zelfs tegen deze bedragen de dollar en euro nauwelijks te vinden. Er is duidelijk weer sprake van een parallelkoers. Ook de indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gaat elke dag de lucht in.' Dit zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS) vandaag, maandag 29 augustus 2016, op Starnieuws.

Voor vandaag is de zogenoemde indicatieve koers van de CBvS Srd 7,48 voor de Amerikaanse dollar. De wisselkoers is compleet ontspoord, stelt Binda. President Desi Bouterse heeft tot twee keer toe beloofd de koers omlaag te brengen, 'maar hij is het gezag over het land duidelijk kwijt'.

'Het volk  gelooft zijn woorden niet en merkt ook op dat zijn plannen uit gebakken lucht bestaan. Hierdoor wordt de vertrouwenscrisis alleen groter en vlucht eenieder wie nog wat reserve heeft in het hamsteren van goederen of het kopen van vreemd geld.'

In alle geledingen is het te merken, dat het leven met de dag moeilijker wordt. Mensen zijn niet meer in staat om een normaal leven te leiden. 'Veel micro, kleine en middelgrote bedrijven zijn genoodzaakt hun deuren te sluiten.'

De AKMOS-voorzitter voorspelt onrust en oproer en ziet dit niet goed eindigen met deze regering en president die het volk geen garantie kunnen bieden, maar slechts armoede door slecht en onvoorspelbaar beleid. Binda verwacht dat de koersen voorlopig nog een stijging zullen vertonen, omdat er geen vertrouwen is. 'Dit is catastrofaal voor ons land, gezien het feit dat de inflatie boven de 70% wordt geschat en ook groeit met de schaarste aan deviezen.'

Oud-premier Antillen Marina terug bij politieke partij MAN op Curaçao

'Wij wisten dat zijn hart altijd voor MAN blijft kloppen'


Don Martina, ex-premier van de Nederlandse Antillen en medeoprichter van de sociaaldemocratische partij is weer terug bij MAN. Dat heeft politiek leider Hensley Koeiman van MAN aan het einde van zijn toespraak afgelopen vrijdag bij de fundraising van de partij bekendgemaakt. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 29 augustus 2016.

Koeiman zei ook, dat sommige leden van de partij altijd contact hebben gehouden met Don. 'Wij wisten dat zijn hart altijd voor MAN blijft kloppen. In een interview op de televisie zei Martina te hopen dat hij terug zou keren bij de partij en wel vóór dat hij de ogen zou sluiten', aldus de politiek leider.


Koeiman verklaarde ook Martina als lichtend voorbeeld te hebben. 'Wij staan voor ideologie en principes, wij vechten tegen nepotisme, tegen het bevoordelen van vriendjes op grond van hun politieke kleur. Wij willen dit volk verheffen.'

De mededeling ‘Don Martina is naar huis terugkomen’ werd door de zaal met luid applaus beantwoord. Martina werd door de spreker omschreven als een groot politicus en als een integere en bescheiden man, die simpel is blijven leven. Er was volgens de spreker veel waardering voor het feit dat Martina op hetzelfde adres is blijven wonen. Eerder had de politiek leider van de blauwe partij het in zijn toespraak over de keus tussen eenheid of verdeeldheid bij verkiezingen. De keus tussen wanbeleid en transparantie, burgerzin versus barbarij, zo somde Koeiman op.

Hij haalde ook een Afrikaans gezegde aan dat hij wel vaker in de mond neemt: 'It takes a village to raise a child.' Tijdens zijn toespraak zei de leider terwijl hij voortborduurde op deze gezegde: 'It takes a whole country to protect Curaçao.' 'De regering moet het volk laten zien dat gelijke monniken gelijke kappen hebben. Het volk moet perspectief hebben. Er heerst nu werkloosheid, burgers hebben geen huis en gezinnen vallen uit elkaar. Als de regering niet optreedt, zal het volk zich verloren en gedesoriënteerd voelen.'

Hotelcomplex Marriott Curaçao verkocht aan Piscamar Beach Resort BV

Er gaat voor 33,7 miljoen dollar geïnvesteerd worden in uitbreiding en 'kwalitatieve upgrading' 


Tweeënhalf jaar nadat de verkoop van het hotelcomplex van Marriott Curaçao (zie foto - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)werd aangekondigd, is afgelopen vrijdag de koopovereenkomst getekend. Met de overname is het de bedoeling dat flink wordt geïnvesteerd in uitbreiding en vooral ook kwalitatieve upgrading, namelijk 33,7 miljoen dollar; dat is zelfs meer dan eerder werd geboden, aldus vanochtend, maandag 29 augustus 2016, het Antilliaans Dagblad.

Piscamar Beach Resort bv, een speciaal voor deze transactie opgerichte vennootschap, is de nieuwe eigenaar van het hotel te Piscadera dat eerder in handen was van Rif Resort Hotel. Piscamar staat apart van Orco Group, maar is wel eigendom van de familie Guis.

De nieuwe eigenaar wil er een verdieping bovenop zetten en het aantal kamers opschroeven tot meer dan 324. Het drastische karakter van deze aanpak maakt, dat het hotel niet open kan blijven. Het personeel is zaterdag geïnformeerd.

Er is volgens Rif Resort een sociaal plan voorbereid. Marriott blijft ook na de heropening de exploitant; daarvoor is een ‘franchise agreement’ tussen de nieuwe eigenaar en Marriott International bereikt. Als laatste stap ondertekenden Rif Resort Hotel en Piscamar Beach Resort de ‘asset & purchase agreement’.

De renovatie zal circa anderhalf jaar in beslag nemen. Marriott is al bezig met de voorbereidingen om de hoteloperatie kort na het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) deze week te stoppen. Als werkgever van de Marriott-werknemers heeft Rif Resort afgesproken, dat Marriott de komende dagen met elk van de personeelsleden om de tafel zit. Om hen te begeleiden wordt met hospitality-vereniging CHATA en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) een banenmarkt opgezet om te zien wie zij in de lokale horecasector of andere bedrijfstakken aan een nieuwe baan kunnen helpen.

Klik hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Om economie Curaçao op te stuwen zijn volgens politiek 50-100.000 nieuwe immigranten nodig

De nieuwe immigranten moeten wel voldoen aan een bepaald profiel


Vijftig- tot honderdduizend nieuwe immigranten naar Curaçao. Dat is wat er volgens de Curaçaose politiek de komende jaren nodig is om de economie een oppepper te geven. Tijdens het lijsttrekkersdebat over de economie op de University of Curaçao (UoC) afgelopen zaterdag waren vrijwel alle aanwezige politieke lijsttrekkers het eens met de stelling, dat het wenselijk is dat de bevolking de komende tien jaar met 50.000 inwoners toeneemt. Wel moeten deze immigranten voldoen aan een bepaald profiel, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 29 augustus 2016.

Volgens de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), is het niet de bedoeling om ‘armoede te importeren’.

De politiek leider van de regeringspartij Pueblo Soberano, Jaime Córdoba, zei dat het zeker niet moet gaan om illegalen die hun inkomsten overmaken naar de familie in het buitenland.

MFK-leider Gerrit Schotte stelde tijdens het debat 25.000 families met een ‘ondernemende geest’ uit welvarende landen te willen verwelkomen. Nadat ze 6.000 dollar voor een verblijfsvergunning en een ‘laag bedrag’ voor een werkvergunning hebben betaald, kunnen ze wat hem betreft aan de slag.

Ook de andere politieke partijen waren afgelopen zaterdag voorstander van het openstellen van de grenzen voor 50.000 kennismigranten, mits deze een aantoonbare bijdrage kunnen leveren aan de economie.

 Charles Cooper (PAS) stelde zelfs 100.000 nieuwkomers te willen verwelkomen. Wat hem betreft kan per beroepsgroep gekeken worden naar de behoefte aan nieuwe arbeiders en hoeven er geen nieuwe wetten te worden aangemaakt om de toestroom te faciliteren, omdat de Landsverordening toelating en uitzetting daarin voorziet.

Op de vraag waar al deze nieuwe mensen moeten worden gehuisvest, stelde Schotte dat er nieuwe appartementen kunnen worden bijgebouwd op Bándabou en bij Jan Thiel en Brakkeput. Om de bereikbaarheid van deze gebieden te verbeteren, zei hij voorstander te zijn van een ontsluitingsweg vanaf Papagayo naar Marie Pampoen en van Sint Michiel naar Willibrordus.

Tijdens het debat op het UoC stelde econoom Rob van den Bergh dat uit alle cijfers blijkt dat immigranten bijdragen aan de economische groei. Hierbij noemde hij Aruba als voorbeeld, dat in de jaren 70 veel immigranten uit Zuid-Amerika verwelkomde. Volgens hem moet de Curaçaose bevolking en politiek zich afvragen of het eiland zoveel nieuwe mensen kan toelaten, of zij geselecteerd moeten worden op wat ze economisch kunnen bieden en of vluchtelingen uit Syrië of Venezuela dan ook welkom zouden zijn.

2000 Kilo ivoor, koraal en huiden van beschermde dieren gevonden in Brabantse Berghem

Botten van slangen, apen, schildpadden en varanen aangetroffen

'Bij deze doorzoeking troffen we een compleet koraalrif aan'


In een bedrijfspand en vijf loodsen in Berghem, heeft de politie een gigantische hoeveelheid materiaal van beschermde en met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten aangetroffen (zie foto's - Bron: politie.nl). De politie spreekt van een recordvangst, zo bericht Omroep Brabant vandaag, maandag 29 augustus 2016.. Het gaat onder meer om tweeduizend kilo koraal en huiden en botten van dieren als slangen, varanen, schildpadden en apen. 

Ook vond de politie een half miljoen euro en goud in een kluis op het bedrijventerrein. De financiële waarde is enorm, maar ook de schade aan het milieu is ongekend.

De invallen werden gedaan door medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) onder leiding van het Openbaar Ministerie. Er is nog niemand aangehouden.

Alle huiden, ivoor, botten en beelden lagen uitgestald in een soort showroom en opgeslagen in zakken, dozen en kratten in stellingkasten. Het geld en goud is in beslag genomen op verdenking van witwassen. Het bedrijf en haar 53-jarige eigenaar worden verantwoordelijk gehouden voor deze zaken. De politie zegt ontzet te zijn door de aard en omvang van de vondst.

'Alleen al het koraal: koraalriffen zijn de regenwouden van de oceanen en worden ernstig bedreigd. Vergunningen voor koraal worden niet of nauwelijks afgegeven, daarom zie je het ook nergens te koop. Bij deze doorzoeking troffen we een compleet koraalrif aan.'

De politie kwam het bedrijf op het spoor nadat de douane in de Rotterdamse haven tijdens een reguliere controle stuitte op een container uit China. In die container vonden ze naast 400 stuks namaakartikelen ook vijftien dozen met daarin maar liefst 345 kilo koraal. Vanwege de enorme hoeveelheid duurde het dagen voordat alle illegale spullen waren afgevoerd.

Al het in beslag genomen materiaal is vervoerd naar een opslagplaats van de douane. Naast al het materiaal van beschermde soorten zijn ook ongeveer 2000 namaakmerkartikelen aangetroffen en in beslag genomen.

Terugroeping Sapoen/Chitan blijft voer voor juristen van oppositie

NPS-voorzitter Rusland: 'Onze juristen zijn de zaak aan het bestuderen'


Met de aanname van de wet Beëindiging lidmaatschap DNA (De Nationale Assemblee) is de kwestie over de terugroeping van de dissidente Pertjajah Luhur-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan nog niet afgerond voor de oppositie. Er wordt nu onderzocht hoe deze zaak toch nog kan worden aangevochten. 

'Onze juristen zijn de zaak aan het bestuderen', zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag, maandag 29 augustus 2016, in de Ware Tijd. Dat zou ook worden gedaan door de juristen van de VHP en de Pertjajah Luhur en het wachten is op het advies.

Het is de zoveelste inmenging in een rechterlijk proces, voert Rusland aan. 'Weer tracht men te voorkomen dat de rechter zijn werk op een normale manier doet.' Anders zou volgens de politicus niet in de overgangsregeling zijn opgenomen, dat gerechtelijke uitspraken gedaan sedert december 2015, buiten spel worden gezet. Verschillende rechters hebben gevonnist dat de beide Assembleeleden teruggeroepen zijn. Maar, het schort aan de tenuitvoerlegging van deze vonnissen.

De haast tot inmenging was zo groot, dat er fouten gemaakt zijn in de wet, die weer gecorrigeerd moesten worden. Overigens verschilt Rusland van mening met Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons en NDP-fractieleider André Misiekaba, dat de wijzigingen die vrijdag zijn doorgevoerd, in feite met een verbeterblad hadden kunnen worden doorgevoerd.

Rusland zegt, dat hij navraag heeft gedaan en is tot de conclusie gekomen, dat de beweringen van Geerlings-Simons en Misiekaba niet kloppen. 'Inderdaad kunnen er wijzigingen worden aangebracht, maar, niet wanneer de wet al is afgekondigd. Dat is in het verleden nooit gebeurd.' Hij zegt dat het via een openbare vergadering, zoals is gebeurd, de enige juiste manier is om dat te doen.

Oud-NDP Assembleelid Vishnudatt zeer kritisch over rapport The Economist Intelligence Unit

'EIU geeft ongenuanceerd aan dat Suriname wordt gebruikt voor drugstransporten'

'Rapport is politiek getint'


Is het dit, wat EIU (The Economist Intelligence Unit) aan ons te bieden heeft? Ik mis in het rapport van 22 augustus 2016 namelijk elk spoor van een professionele en wetenschappelijke analyse van het financieel-economisch klimaat in ons land, gevolgd door op maat gesneden aanbevelingen die moeten bijdragen om de economie weer op spoor te krijgen. 

De informatie die het EIU-rapport aan ons opdient, is reeds langer dan een jaar punt van discussie, niet alleen in DNA maar ook in populaire talkshows als die van Limbo en Steve. En het is doorgaans de 'common society' die meedoet, ja toch?

Verder boet EIU bij mij ook in aan gezag wanneer ongenuanceerd wordt aangegeven dat ons land wordt gebruikt voor drugstransporten niet alleen, maar dat die ook toenemen! Waar is het cijfermateriaal en de statistische data? Worden in landrapporten van landen die daarvoor in aanmerking komen ook aanbevelingen gedaan aan beleidsmakers om een drugsontmoedigingsbeleid te voeren naar drugsgebruikende burgers toe om zodoende de international drugshandel aanzienlijk te frustreren?

De aangehaalde zaken m.b.t. onze buitenlandse politiek: ook niets nieuws! Ons buitenlands beleid is reeds een aantal jaren op gericht om ons minder te oriënteren op Europa en Amerika en onze integratieve oriëntatie op landen in onze regio juist te intensiveren. Juist in deze voor ons moeilijke periode is eensgezindheid en harmonie gewenst en het rapport zou daartoe kunnen bijdragen door een verzoenende toon aan te wenden naar de nationale rivaliserende groepen toe.


Het is te betreuren dat het rapport integendeel een sfeer van polarisatie en subtiele aanmoediging tot burgerlijke ongehoorzaamheid, ademt. Dit en de overige aangehaalde zaken maken het rapport helaas tot een politiek getint stuk.

 Theo Vishnudatt

SLM heeft de 'Last Point of Departure'-status verkregen van VS - Veiligheid essentieel voor ontvangen LPD-status

Status opent voor SLM weg voor non-stop vluchten op VS, maar ook voor andere luchtvaartmaatschappijenDe Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) mag weer non-stop vluchten uitvoeren naar de VS nu zij de zogenoemde Last Point of Departure (LPD)-status heeft ontvangen. Brian de Souza, waarnemend directeur van de Burger Luchtvaart Veiligheidsautoriteit Suriname (CASAS, Civil Aviation Safety Authority Suriname), tekende afgelopen donderdag de Memorandum of Understandig (MoU) met de Amerikaanse Transport Security Administration (TSA), zo bericht Starnieuws vanochtend, maandag 29 augustus 2016. 

'De ondertekening markeert het resultaat van een jarenlange inspanning van de CASAS voor het verkrijgen van de LPD-status voor de Johan Adolf Pengel Internationale luchthaven.' 

Partijen zijn overeengekomen om de samenwerking op het gebied van de luchtvaartbeveiliging uit te breiden. De ondertekening vond plaats in de Amerikaanse ambassade in Paramaribo en ambassadeur Edwin Nolan tekende namens de TSA.

De Souza noemt dit een belangrijke mijlpaal op weg naar de rechtstreekse vluchtuitvoering van de SLM naar de VS. Met het verkrijgen van de LPD-status is de weg ook geopend voor andere Surinaamse luchtvaartmaatschappijen. Zij zullen wel zelf de aanvraag moeten indienen.

'Het proces voor het mogen uitvoeren van rechtstreekse vluchten naar de VS is tweedelig, waarbij de veiligheids- en de beveiligingsprocedures gehanteerd door de maatschappij een evaluatie moeten ondergaan.'

De LPD-status geeft aan, dat het laatste punt van vertrek, een punt is waarbij de veiligheid gegarandeerd is. Begin van het jaar gaf luchtvaartadviseur Gerard Brunings aan dat Suriname het lobbywerk om deze status te verkrijgen had ingezet. De TSA stelde, dat een Surinaamse luchtvaartmaatschappij eerst de aanvraag moest indienen voor de non-stop vlucht. Het vraagstuk speelde of de SLM wel non-stop vluchten naar de VS wilde. De markt vanuit Suriname was bepalend. Hiernaast speelden nog andere veiligheidskwesties rond de luchthaven.

'De samenwerking met de TSA dateert sinds het jaar 2008. Maar, de stappen voor het verkrijgen van de LPD-status begonnen ongeveer vier jaren terug', zegt De Souza. De TSA evalueerde Suriname jaarlijks. Zo werd steeds gekeken in welke mate het land voldeed aan de minimum standaarden van de International Civil Aviation Organisation (ICAO). De kosten die door Suriname zijn gemaakt, hebben dan ook grotendeels te maken gehad met het treffen van veiligheidsvoorzieningen van de luchthaven. De beveiliging moest op het niveau gebracht worden, conform de eisen van de ICAO. Zo werd de omheining van de luchthaven aangepakt en werd geïnvesteerd in de aanschaf van verbeterde apparatuur voor het scannen van vracht en bagage.

Verder is er gewerkt aan het aanpassen van de nationale beveiligingsprocedures volgens de huidige internationale standaarden van de ICAO, geeft De Souza aan. Hij benadrukt dat de CASAS namens Suriname belast is met de uitvoering van de MoU. 'Naast de uitwisseling van TSA-specialisten op het gebied van luchtvaartbeveiliging, zal er ook distributie van beveiligingsapparatuur naar de verschillende daarvoor in aanmerking komende actoren binnen ons land plaatsvinden.'

Het streven van de CASAS is om als lidstaat te blijven voldoen aan de minimum standaarden van de ICAO, voor wat de veiligheid en beveiliging van onze luchtvaart betreft. 'Dit is natuurlijk een continu proces, daar deze standaarden steeds worden aangepast. Dit laatste is vooral sinds september 2001 het geval geweest voor de luchtvaartbeveiligingsstandaarden.'

Suriname en de VS hebben in 2013 een Open Sky-overeenkomst getekend, die in 2014 door De Nationale Assemblee werd goedgekeurd.

Somohardjo (PL) blij met verklaring governor CBVS, maar ziet liever reactie van minister van Financiën

'Tot nu toe is 't geen enkele CBvS-governor gelukt een opdracht van NDP-regering niet uit te voeren'


'Ik ben blij dat de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in een verklaring heeft gesteld, dat de bankrekeningen van burgers veilig zijn voor de Belastingdienst en dat er dus niets aan de hand is, maar ik zou veel blijer zijn geweest als deze verklaring zou zijn gekomen van het ministerie van Financiën, aangezien de Belastingdienst onder dit ministerie valt', aldus Paul Somohardjo, voorzitter van de politieke partij Pertjajah Luhur (PL), in zondag 28 augustus uitgegeven persbericht, zo bericht de Ware Tijd in haar webeditie.

De partij had eerder aangegeven bezorgd te zijn over geruchten dat de Belastingdienst per 1 september 2016 toegang zou hebben tot alle bankrekeningen.

De partij maakt zich ernstig zorgen over de economische situatie in het land en de besluiten die op dit vlak worden genomen.

Somohardjo schrijft dat het tot nu toe niemand is gelukt om een opdracht van de NDP-regering niet uit te voeren. Dat geldt voor onder andere Jules Sedney, die in 1983 weigerde een lening van 50 miljoen Amerikaanse dollar goed te keuren. Sedney, die in 1980 de heer V.M. de Miranda opvolgde als president van de CBvS, nam ontslag toen hij in conflict kwam met de toenmalige legerleider Desi Bouterse. Sedney weigerde mee te werken aan een verdachte Colombiaanse lening van 50 miljoen Amerikaanse dollar, die mogelijk te maken had met drugs en vluchtte naar Nederland. Henk Goedschalk, Sedney's opvolger bij de CBvS, had kennelijk minder moeite met dergelijke handelingen, want niet lang daarna keurde hij een lening van 200 miljoen Amerikaanse dollar met een dubieus karakter goed.

Ook onder Goedschalk als CBvS-president - wederom met de NDP aan de macht - ging het bergafwaarts. 'De ouderen onder ons kunnen zich zeker nog de periode van de drie nullen extra op onze bankbiljetten herinneren', aldus de PL-voorzitter.

Hij verwijst eveneens naar de periode 2010-2016, toen tijdens de regering Bouterse-I Gilmore Hoefdraad nog CBvS-president was en er monetair werd gefinancierd. 'We bidden dat Gersie, de huidige president van de Centrale Bank, in staat zal zijn om een commando van de NDP-regering niet uit te voeren, wanneer deze funest zal blijken te zijn voor de economie van het land. We bidden dat hij de kracht krijgt om opdrachten die het land schade berokkenen, te weerstaan. Als het gaat om de bescherming van de economische situatie in Suriname, dan staat het hele volk en zeker de PL achter Gersie', verklaart Somohardjo.