dinsdag 30 augustus 2016

VSB vindt actuele situatie rond de EBS 'zorgwekkend'

VSB roept betrokken partijen op om in nationaal belang oplossing te vinden bij de EBS


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) roept alle betrokken partijen op om in nationaal belang een oplossing te vinden bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS). De werkgeversorganisatie maakt zich ernstig zorgen over de gebeurtenissen bij EBS. De bond bij dit bedrijf is vanaf 17 augustus in actie. 

De organisatie laat vandaag, dinsdag 30 augustus 2016, via een persbericht weten, dat de gevolgen van de ontstane situatie kunnen doorwerken op andere bedrijven, bijvoorbeeld doordat er geen gas geleverd kan worden.

'Deze situatie is zorgwekkend omdat het kan resulteren in de verdere ontwrichting van de al fragiele economie in ons land, doordat economische bedrijvigheid in andere ondernemingen gestagneerd wordt of erger tot een halt komt', aldus de VSB.

Curaçao's politicus Godett treedt af als voorzitter en leider van Frente Obrero Liberashon 30 di mei

Godett is het beu dat hij de kar alleen moet trekken


Anthony Godett treedt af als voorzitter en politiek leider van Frente Obrero Liberashon 30 di mei (FOL). Dit bevestigt Godett zelf vanmiddag, dinsdag 30 augustus 2016, in de Amigoe. Hij zal beide functies ter beschikking stellen van de partij tijdens een algemene ledenvergadering dat voor deze zaterdag staat gepland. Godett is het beu dat hij alleen de kar moet trekken bij de FOL. 

Hij is sinds 1995 politiek leider van de FOL. In deze hoedanigheid heeft hij volgens eigen zeggen tal van ups and downs meegemaakt. Hij moest de gevangenis in na een veroordeling wegens fraude en omkoping, maar leidde de partij naar een naar de grootste verkiezingsoverwinningen in de recente politieke geschiedenis van Curaçao.

Maar, de hoogtijdagen van de FOL zijn al een paar jaren achter de rug. Bij de laatste verkiezingen in 2012 verloor de oranje partij haar ene zetel in de Staten.

Deze maand kwam de FOL niet door de voorverkiezingen om aan de verkiezingen van 30 september mee te kunnen doen. Godett stelt dat het na 21 jaar tijd is dat iemand anders het vaandel van de partij gaat dragen.

'Ik wil de strijd graag voortzetten, maar niet onder de huidige omstandigheden. Dit is heel veel werk. Je maakt schulden en niemand helpt je. Het is altijd dezelfde persoon die het mag doen. Ik waarschuw voor wat er staat te gebeuren, maar niemand luistert. Men kiest ervoor om achter partijen aan te gaan die geld hebben om ermee te smijten.'

Het was de bedoeling dat Godett afgelopen zaterdag zijn ontslag zou indienen, maar voor het laten doorgaan van de vergadering kwamen onvoldoende leden opdagen. De vergadering is nu verschoven naar komende zaterdag. Godett zegt, dat degenen die vorige week niet aanwezig waren, hebben toegezegd nu wel te komen zijn. Hij is vastbesloten om zijn functie van voorman van de partij op te geven. Maar, hij houdt nog een slag om de arm. 'Als er deze zaterdag een beroep op mij wordt gedaan, dan zou ik het wel kunnen overwegen. Maar, dan wel onder strikte voorwaarden. De vorige keer dat ik mij terugtrok, moest ik het partijleiderschap weer op mij nemen, omdat niemand anders bereid was om de kar te trekken. Maar het is nu genoeg geweest. Ik doe het niet meer.'

De eerste keer dat hij zich uit de actieve politiek terugtrok was na de verkiezingen van 2012. Godett kwam later op dit besluit terug en nam vervolgens de functie van partijvoorzitter en op termijn partijleider weer op, toen er geen nieuwe kandidaten voor beide functies te vinden waren.

Nog steeds onduidelijkheid wanneer geplande operaties bij patiënten in Sehos worden uitgevoerd

Alleen acute operaties worden uitgevoerd, omdat tekort aan materiaal nijpend is

'We zijn in constructief overleg met betrokkenen en hopen zo snel mogelijk oplossing te vinden'


Het is nog niet bekend wanneer de reeds geplande operaties bij patiënten weer doorgang kunnen vinden. Dat zei medisch directeur Franke Scheper vanmorgen, dinsdag 30 augustus 2016, ten overstaan van pers en Sehos-personeel. Zoals bekend, worden nu alleen acute operaties uitgevoerd, omdat het tekort aan materiaal nijpend is. 'We zijn in constructief overleg met alle betrokkenen en hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden', aldus Scheper, vanmiddag in de Amigoe. 

De situatie die sinds april van dit jaar al speelt, met de continue problemen rond het aanleveren van materiaal dat nodig is voor de basiszorg aan alle patiënten, lijkt het ziekenhuis inmiddels in een wurggreep te hebben. Een tekort aan materiaal betekent dat er geen veilige en verantwoorde zorg geleverd kan worden.

De financiële problemen zijn ontstaan doordat er elke maand te weinig overblijft en er meer is uitgegeven dan het vaste budget van het ministerie van Volksgezondheid. Dat geld is besteed aan complexere zorg en de inzet van meer specialisten, die volgende week op de derde verdieping beginnen.

Het Sehos heeft wel degelijk aan kostenbesparing gedaan bij de inkoop van medicijnen en door efficiëntere inzet van personeel, zeggen de directeuren. Minister Siegfried Victorina van Volksgezondheid (PS) noemt een bedrag van 7 miljoen gulden aan declaraties, die het Sehos nog tegoed heeft. Over het bedrag zelf doen Scheper en Poen geen uitspraken, behalve dat het ziekenhuis hierover in gesprek is met de SVB.

'Maar, het Sehos levert niet alleen basiszorg. Het levert ook acute zorg en hoog gespecialiseerde zorg. Het is het enige ziekenhuis dat deze combinatie van drie levert', stelt directeur Poen. De ziekenhuisdirectie zegt de pijn van het personeel te voelen in diens dagelijkse werkzaamheden en het tekort aan materiaal waar ze zich mee geconfronteerd zien. Maar, ook met betrekking tot de onduidelijkheid over de overgang van het personeel naar het nieuwe ziekenhuis.

'We proberen zo goed mogelijk te communiceren, maar het traject neemt nu eenmaal meer tijd in beslag. We hebben samen een verantwoordelijkheid om naar een goede overgang naar het Hospitaal Nobo Otrobanda toe te werken. Om het van een bedreiging, naar een positieve zaak om te buigen, voor ons allemaal.'

Personeel Sehos op Curaçao eist duidelijkheid over overgang naar HNO en baangarantie

Leden bond CBV willen zich niet meer laten afschepen

'Wat heb je aan een state-of-the-art ziekenhuis, als medewerkers niet weten wat hun taken zijn?'


Duidelijkheid over het transitieproces van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) en baangarantie voor het personeel van het huidige St. Elisabeth Hospitaal (Sehos). Dat eisten de leden van de CBV, de vakbond voor het personeel in de zorg, vanmorgen, dinsdag 30 augustus 2016, zwart op wit tijdens een vergadering onder werktijd. Uiteindelijk gingen de Raad van Bestuur en Toezicht van het Sehos, samen met de CBV en minister van Gezondheid Siegfried Victorina (PS) iets voor elf uur met elkaar om de tafel om tot een bevredigend antwoord te komen voor het personeel. Dit bericht de Amigoe 's middags.

Het ziekenhuispersoneel kwam vanmorgen bijeen in de centrale hal van het Sehos. De CBV maakte namens zijn leden glashard duidelijk zich niet meer te willen laten afschepen en eiste duidelijke antwoorden over het verloop van de voorbereiding van het personeel op de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis.

Zoals afgelopen week bekend werd, heeft die overgang een forse vertraging opgelopen. Onder andere vanwege een conflict tussen opdrachtgever Sona en uitvoerder Usona over de evaluatie. Maar, ook met het bureau Berenschot dat belast is met de invulling van de structuur voor het HNO. De HNO-Roadmap, met daarin de procesbeschrijvingen voor de functies en de om-, bij- en nascholing voor het personeel, is nog lang niet klaar.

'En wat heb je aan een state-of-the-art ziekenhuis, als de personeelsleden niet weten wat hun taken zullen zijn?', gaf een CBV-bestuurslid aan.

Op prangende vragen als hoe het met hun rechtspositie staat, hadden Sehos-directeur Frank Poen en medisch directeur Franke Scheper geen antwoorden voorhanden voor het in onzekerheid verkerende personeel. De geplande persconferentie over de financiële situatie en het materiaaltekort, waardoor nu alleen acute operaties mogelijk zijn, was al verschoven van de vergaderkamer op de eerste verdieping naar de centrale hal, in bijzijn van het personeel. Niet lang daarna maakte ook minister Victorina zijn opwachting. In eerste instantie om ook prangende vragen te beantwoorden. Maar, toen die niet bevredigend werden beantwoord, ging de CBV tot actie over.

Er werd ter plekke een vergadering geëist tussen de vakbond en het bestuur van het ziekenhuis, anders zou het werk echt platgelegd worden. Daarop trokken de bestuursleden, de CBV en de minister zich terug voor de vergadering, die vanmiddag nog gaande was en restte het de aanwezige leden niets anders dan de uitkomst in alle rust af te wachten.

CBV-voorzitter Johnsel Diaoen had begin deze maand nogmaals de zorgen van zijn leden kenbaar gemaakt over het transitieproces, alsmede de wens om met het Sehos-bestuur en minister Victorina om de tafel zitten. Dat gebeurde niet. Diaoen verklaarde toen tegenover de Amigoe, dat als het niet mocht lukken met een dialoog, de vakbond het dan op een andere manier moest organiseren, maar dat actie het laatste instrument zou zijn.

'Wij zijn klaar met deze mensen, deze mannen leven van hun eigen leugen'

Econoom Guillermo Samson: 'Waar rook is, is vuur'

'Hoefdraad kan tot nu toe niet aantonen welke hoge functie hij heeft bekleed bij het IMF'


Econoom en jurist Guillermo Samson is niet te spreken over de laatste ontwikkelingen op de financiële markt en dan zeker met betrekking tot de geruchten die de ronde doen over de bemoeienis van de overheid in bankgegevens van bankcliënten. De voorzitter van de bankiersvereniging, Jim Bousaid, directeur van de Hakrinbank, zei gisteren dat er geen aanwijzingen zijn dat de Belastingdienst inzage wenst te hebben in rekeningen van cliënten. Samson aan de andere kant stelt: Waar rook is, is vuur. 

'Het hoeft niet zo te zijn, maar gelet op de leugens van politici in dit land mogen wij vuur verwachten', zegt Samson vandaag, dinsdag 30 augustus 2016, in het Dagblad Suriname,

Samson plaatst grote vraagtekens bij het financieel beleid van de regering. 'Vooral wanneer het gaat om uitspraken van de huidige minister van Financiën. De ex-governor van De Centrale bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad, had gezegd dat er geen devaluatie komt. De munt was hem heilig. Kort daarna kwam er een devaluatie. De ex-governor zei ook dat er voldoende middelen waren, twee dagen na de verkiezing kwam de president ons zelf vertellen dat a kas leygi. Wij zijn klaar met deze mensen. Deze mannen leven van hun eigen leugen. Waarom zou ik nu moeten geloven dat alles in orde is, terwijl men ons in het verleden flink heeft bedonderd met allerlei leugens? Ieder keer belanden wij in een ander avontuur', stelt Samson.

De ex-governor, die meer verdiende dan de president van Amerika, is volgens de econoom altijd gekomen met verzamelde leugens. Samson zal dus pas proberen te geloven, als hij inderdaad kan zien dat zaken goed gaan.

'Hoefdraad kan tot nu toe niet aantonen welke hoge functie hij heeft bekleed bij het IMF. Hij moet dus niet boos worden als ik hem een milieuverzorger noem. Als Hoefdraad wat zegt, moet niemand in dit land hem geloven. Wat men moet doen, is gewoon anderen de kans geven om de zaak aan te pakken als men niet zelf in staat is om het te doen. Het doel van de inzage in de bankrekeningen zou zijn om uiteindelijk belasting te kunnen innen. Maar let op, want een bank run kan ertoe leiden dat banken failliet raken, omdat men niet over genoeg contanten beschikt. Noch de banken, noch de overheid kan zich dit permitteren. Een geruststelling vanuit richting de banken zou dus vooral erop gericht zijn om een bank run te voorkomen. Aan de andere kant bestaat ook de mogelijkheid dat de regering een opzettelijk gecreëerde scenario op touw heeft gezet om een bank run te veroorzaken, en zo voldoende reden te hebben om voornamelijk de deviezenrekeningen te bevriezen.' 

Combé Markt ontkent producten te hebben verkocht aan ministeries met ruim 50% toeslag op winkelprijs

'Dat is nog nooit gebeurd, dit berust niet op waarheid'


Combé Markt in Paramaribo ontkent met klem ooit goederen aan het ministerie van Justitie en Politie of enig ander ministerie of overheidsinstantie met een toeslag van meer dan 50 procent op de winkelprijs te hebben verkocht. In een rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) dat begin dit jaar naar de leiding van het ministerie van Justitie en Politie is gestuurd, staat dat dit ministerie gemiddeld 120 procent meer heeft betaald voor goederen die bij Combé Markt zijn gekocht, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 30 augustus 2016.

'Dat is nog nooit gebeurd. Ondanks de zeer slechte situatie op dit moment hanteren we deze marge niet. Dit berust niet op waarheid', zegt directielid Sharmila Lauthoe.

Uit facturen en bestelbonnen blijkt echter dat de gehanteerde toeslag tussen de 20 en 30 procent boven de winkelprijs ligt. 'We zijn maar één keer tot een marge van 50 procent gegaan, maar dat heeft slechts drie dagen geduurd', zegt het directielid. 'Daarom zit het ons dwars dat de CLAD dit schrijft.'

De CLAD beweert in haar rapport dat negentien transacties van Combé Markt zijn getoetst op de verhouding winkel-/factuurprijs. Het gaat om de aankoop van onder andere airconditioningsapparaten, matrassen, een tv-toestel, locker en kopieerapparaat. Het prijsverschil bij het kopieerapparaat bedroeg 258 procent en bij de airco's varieerde dat tussen de 120 en 178 procent. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, 'omdat hij na analyse van de betaalinformatie tot de conclusie gekomen is dat er binnen de overheid abnormaal veel bestedingen worden gedaan voor bedragen beneden Srd 4.000'. Hiervoor wordt gekozen om de gang naar de Ministerraad te voorkomen, immers voor de aanschaf van goederen boven de Srd 4.000 is toestemming van de Raad van Ministers vereist.

Parsasco stopt dekking Basiszorgverzekering voor SoZaVo-cliënten

Reden stopzetting nog niet bekend


Staatsziekenfonds neemt verzekerden over


Verzekeringsmaatschappij Parsasco stopt per 1 september smet de dekking van Basiszorgverzekeringen voor cliënten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). De iets meer dan tienduizend verzekerden zullen hierdoor geen gebruik meer kunnen maken van de desbetreffende pasjes. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 30 augustus 2016, zonder nog te kunnen hebben achterhalen wat de reden is van de stopzetting.  

'Zorgverleners zoals huisartsen, medische specialisten, apotheken, laboratoria, radiologische klinieken, ziekenhuizen en alle andere overige paramedici, kunnen per 1 september 2016 geen diensten verlenen aan houders van deze verzekeringspasjes van N.V. Parsasco', luidt een passage uit de bekendmaking in de dagbladen.

Ook garantiebrieven die zijn uitgegeven voor 1 september, maar waarvan er nog geen gebruik is gemaakt, komen hierdoor te vervallen. In mei is bekendgemaakt dat de regering na maanden wikken en wegen heeft besloten om het beheer van de Basiszorgverzekering (BZSR) niet meer onder te brengen bij verzekeringsmaatschappij Self Reliance, maar juist bij de Stichting Staatsziekenfonds. Dit wegens de verslechterde financiële situatie in het land. Het gaat in het bijzonder om honderddertigduizend burgers van nul tot zestien jaar en zestig plussers. Deze groep werd op kosten van de overheid verzekerd bij Self Reliance voor totaal Srd 10.8 miljoen op maandbasis.

Later vandaag bericht Starnieuws, dat het Staatsziekenfonds (SZF) de zorg van alle cliënten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting over die verzekerd zijn bij Parsasco. Het gaat om personen in de leeftijdscategorie 17-59 jaar. SoZaVo laat in een persbericht weten, dat in samenspraak met Parsasco en het SZF er een overgangsregeling is overeengekomen. Cliënten met een geldige Parsasco-pas kunnen per 1 september 2016 tot nader orde gewoon gebruik maken van de zorg ten laste van het SZF.

Politie Curaçao zoekt 17-jarige Randy Martina

Jongen met bus vanuit Salina naar verslavingskliniek Brasami, maar nooit aangekomen


De politie is op zoek naar de 17-jarige Randy Martina. Een week geleden vertrok hij om vijf uur 's middags uit Salina met de bus naar verslavingskliniek Brasami, maar daar kwam hij nooit aan. De politie tast in het duister waar de minderjarige is gebleven, zo bericht Paradise FM vandaag, dinsdag 30 augustus 2016.

Zij doen dan ook een oproep aan het publiek om naar hem uit te kijken. Hij is voor het laatst gezien in gezelschap van andere jongeren, op een fiets in de omgeving van St. Maria.

Mensen met meer informatie over de jongen worden opgeroepen zich te melden via 917. Anoniem informatie doorgeven kan ook via 108.

SLM-directeur Lachmising verwacht dat bedrijf binnen 2 jaar uit rode cijfers is

Directeur vraagt bedrijfsleven om begrip voor recente problemen met vertragingen


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) kan al binnen twee jaar uit de rode cijfers klimmen. Hiervan is algemeen directeur Robbi Lachmising overtuigd na zich te hebben georiënteerd binnen de onderneming. Hij heeft sinds ongeveer twee maanden weer de leiding over het bedrijf. 'Als ik de gelegenheid krijg, zullen wij het met dit bedrijf kunnen maken.' Het staatsbedrijf viert vandaag haar 54e jaardag. 

Lachmising was zondag te gast bij een informeel samenzijn van de Kennis Kring, de discussieclub voor ondernemers en deskundigen. Hij heeft daar om begrip van het bedrijfsleven gevraagd voor de recente problemen met vertragingen waarmee het bedrijf kampte. De directeur deed een beroep op ondernemers om ook zoveel mogelijk te kiezen voor de SLM, na de inspanningen van de afgelopen jaren om het bedrijf te verbeteren.

Hij wil met de Anton De Kom Universiteit van Suriname overleggen, om de opleiding luchtvaartingenieur toe te voegen aan de Faculteit der Technologische Wetenschappen.

'Het kost de SLM te veel geld om technici in te vliegen voor het oplossen van technische problemen en vertragingen te voorkomen', stelt Kennis Kring-woordvoerder Bhagwan Gangaram Panday. Lachmising zei verder, dat zoveel mogelijk gewerkt zal worden aan de mogelijkheden die het bedrijf heeft om vertragingen te voorkomen.

Tijdens de discussies kreeg de SLM-directeur het voorstel mee om de krachten te verenigen met de Stichting Toerisme Suriname en haar Nederlandse tegenhangers om na te gaan hoe meer mensen naar het land gehaald kunnen worden.

Goudzoekers uit dorp Baling Soela in verzet tegen mijnbouwbedrijf Boss Enterprises NV

Bedrijf wil geen illegale goudzoekers op haar goudconcessie

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
'We gaan de weg naar de concessie barricaderen'


Goudzoekers uit het dorp Baling Soela zullen zich massaal verzetten tegen activiteiten van het mijnbouwbedrijf Boss (Bissumbhar's Operations & Services Suriname NV) Enterprises NV, omdat het hen als illegalen niet langer wil toelaten op haar goudconcessie. Vijftien goudzoekers hebben eind vorige week al een spaak in het wiel gestoken toen het bedrijf een weg wilde open stoten naar de concessie. De onderneming zag zich toen genoodzaakt haar grondverzetmachines uit het gebied te verwijderen. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 30 augustus 2016.


'We gaan de weg naar de concessie barricaderen. Alle dorpelingen zullen zich verzamelen om anderen de toegang te beletten. We gaan ze opwachten, oma, opa, vader, moeder en kinderen en als ze ons willen doden, laten ze dat maar doen', zegt Ivan Maabo, woordvoerder van Simrabs, een naamloze vennootschap, die door de goudzoekers van Baling Soela is opgericht op aanraden van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

Maabo heeft vernomen, dat Boss Enterprises zich weer klaarmaakt om naar het gebied te komen. Hij zegt dat 600 dorpelingen hun brood met goudwinning verdienen en dat totaal 1.700 inwoners van Baling Soela afhankelijk zijn van de goudsector. 'De mannen hebben hun gezinnen en ook scholieren willen nu, in de vakantie, wat verdienen om schoolspullen te kopen.'

Wat de goudzoekers ook ernstig stoort is dat Boss Enterprises ook aan mijnbouw doet in het gemeenschapsbos en aan goudwinning. Het concessieterrein van het bedrijf overlapt het gemeenschapsbos.

'Ze willen gewoon niet meewerken en willen blijven in ons concessiegebied, maar ze horen daar niet thuis, want ze zijn daar illegaal', reageert Narpath Bissumbhar, directeur van Boss Enterprises. Hij wijst erop, dat volgens de Mijnbouwwet het bedrijf wel mag opereren in het gemeenschapsbos van het dorp. Bovendien verduidelijkt de directeur dat hij al twintig jaar een mijnbouwvergunning voor 3.000 hectare heeft en dat de dorpelingen van Baling Soela veel later in aanmerking zijn gekomen voor een houtkapvergunning.

Curaçaose Droogdokmaatschappij en Damen Shipyards tekenen eindcontract voor strategisch partnerschap

Nederlands bedrijf neemt operationele activiteiten CDM gedurende 25 jaar op zich


De Curaçaose Droogdokmaatschappij (CDM) en Damen Shipyards in het Nederlandse Gorinchem tekenen deze week het eindcontract voor een strategisch partnerschap. Dat zei de minister van Economische Ontwikkeling (MEO) Eugene Rhuggenaath (PAR) afgelopen zaterdag tijdens het politiek debat over de economie op de Universiteit van Curaçao (UoC), zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 30 augustus 2016.

Met het contract zal het Nederlandse scheepsreparatiebedrijf de operationele activiteiten van CDM gedurende de komende vijfentwintig jaar op zich nemen. Damen en CDM Holding zullen samen in totaal zeventig miljoen gulden investeren in de infrastructuur en faciliteiten van het Curaçaose Dok.

Volgens minister Rhuggenaath blijven met de samenwerking drie- tot vierhonderd banen behouden en creëert de economische ‘spin-off’ op termijn meer werkgelegenheid in de scheepvaartindustrie.

Ook gaat Damen in samenwerking met de Curaçaose overheid investeren in een bedrijfsschool, die opleidingen en training verzorgt voor werknemers.

Rhuggenaath zei, dat de inkomsten voor de overheid met de nieuwe samenwerking ‘niet bijzonder groot’ zijn, maar dat zij wel een ‘mooie basis’ voor de toekomst vormen. Eind vorig jaar ging de ministerraad akkoord met het opstarten van het traject voor het aantrekken van een strategische partner voor CDM. De verwachting was dat het contract deze maand al zou worden getekend, maar dit werd uitgesteld, volgens de minister omdat de ‘puntjes nog op de i moesten worden gezet’.

Man (40) tracht drugs cellenhuis politiebureau Houttuin binnen te smokkelen

Man probeert via kleine ventilatie-openingen drugs in cellenblok te smokkelen


De politie van Houttuin heeft zondag de veertigjarige S. T. aangehouden in verband met drugsbezit. De man liep op een onbewaakt moment het politieterrein op en ging richting het cellenhuis. Daar probeerde hij via kleine openingen, die voor ventilatie dienen, de drugs binnen te smokkelen, zo meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een maandag 29 augustus 2016 uitgegeven persbericht.

Vervolgens werd hij op heterdaad betrapt door een agent die op dat moment controlewerkzaamheden uitvoerde. De verdachte werd meteen aangehouden en de drugs in beslag genomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd de man in verzekering gesteld.

Telesur komt over de brug en geeft door internetstoring getroffen klanten tegemoetkoming

Gedupeerde klanten krijgen 25% korting op internetabonnement over augustus


Gedupeerde internetklanten van het telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) krijgen een tegemoetkoming. Postpaid mobiel dataklanten en klanten met een vaste breedbandverbinding krijgen 25% korting op het internetabonnement over augustus. Dat laat het bedrijf in een gisteren, maandag 29 augustus 2016, uitgebracht persbericht weten.

Prepaid Mobiel klanten die op 31 juli een actief dataplan hadden en op die dag enkele uren geen internettoegang hadden, kregen de afgelopen week de waarde van 1 dag prepaid mobiel internet bijgeschreven op hun basistegoed.

Telesur doet de geste ondanks het feit dat de breuk in de Americas II zeekabel in juli, die voor het ongemak heeft gezorgd, een overmachtssituatie was. Hoewel de kabelbreuk en de directe en indirecte gevolgen in Suriname buiten de invloedssfeer van Telesur lagen en het niet aansprakelijk kan worden gesteld, heeft het gemeend zijn internetklanten tegemoet te komen, aldus het bedrijf.

De impact op services en het klantenbestand dat getroffen is, zijn vooraf grondig geanalyseerd. De kabelbreuk op het eiland Martinique in de Caribische Zee, was het gevolg van de tropische storm Earl die gepaard ging met overstromingen. Andere landen die op de Americas-II zeekabel zijn aangesloten zoals Guyana, Trinidad & Tobago, Curaçao en St.Croix, hebben ook problemen ervaren.

 Het lokaliseren van de breuk, het uitzenden van technici, de verzending van benodigde apparatuur naar Martinique en de herstelwerkzaamheden zelf door het Franse telecombedrijf Orange S.A, namen enkele dagen in beslag. De kabelbreuk werd in de nacht van 10 augustus 2016 afgemeld door Orange S.A. op Martinique, aldus Telesur.

Houtbedrijven hebben vraagtekens bij door SBB over 2015 vastgestelde productiecijfers

'Cijfers tonen stijging rondhoutproductie in vijf jaar tijd, terwijl sector in problemen zit'

Houtbedrijven willen uitleg van SBB over totstandkoming gepubliceerd cijfermateriaal


De houtproductiecijfers over 2015, die de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) vorige week heeft gepubliceerd, zorgen voor gefronste wenkbrauwen bij belanghebbenden, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 30 augustus 2016. De cijfers geven een stijging van de productie van rondhout in de afgelopen vijf jaar aan, terwijl de realiteit is dat de sector juist behoorlijk in de problemen zit, zegt een groep van samenwerkende houtorganisaties vandaag in een persbericht. 

De groep zegt, dat in de afgelopen twee jaar diverse grote uitvalswegen maandenlang gesloten zijn geweest, waardoor de afvoer van rondhout uit de grote productiegebieden stil heeft gelegen. Ook was er bij de meeste bedrijven de afgelopen vijf jaar juist geen sprake van productieverhoging. De ondernemers verwonderen zich daarom over de cijfers van SBB die aangeven, dat de productie in 2015 met bijna 75.000 kubieke meter zou zijn toegenomen.

Volgens de groep is het een feit, dat de sector beduidend minder financiële opbrengsten heeft uit de verkoop van rondhout. De prijzen van gezaagd hout zijn sterk onder druk komen te staan, omdat de bouwactiviteiten in Suriname drastisch zijn afgenomen. Ook zijn de productiekosten, zoals onder meer elektriciteit, brandstof en onderdelen, als gevolg van de koersstijging fors omhoog gegaan.

De gezamenlijke houtbedrijven willen meer duidelijkheid over de achtergrond van de SBB-cijfers. Door de nu gepresenteerde informatie, waar gesproken wordt over een recordproductie, kan het beeld ontstaan dat de houtsector in Suriname er heel goed voor staat. En dat is juist niet het geval, vinden de ondernemers.

Begin augustus had de groep een gesprek met minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. Er werd toen aandacht gevraagd voor de problemen binnen de sector. Het gesprek met de minister was positief, maar het heeft nog niet geleid tot oplossingen, zegt de groep. De minister heeft na het gesprek niet teruggekoppeld met de sector.

Via de media is bekend gemaakt, dat de minister bezig is met de aanstelling van een nieuwe directeur bij SBB. Dit is een goede stap, maar om de houtsector daadwerkelijk te faciliteren en te ondersteunen, zal er veel meer moeten gebeuren, menen de belanghebbenden van de Algemene Surinaamse Houtunie, het Platform Houtsector en de Vereniging van Binnenlandse Houtproducenten. Zij geven in het persbericht aan, uit te zien naar een vervolggesprek met de minister.

Actie bond bij EBS wordt verscherpt

Bedrijf wordt draaiende gehouden door directie, staf en niet-bondsleden

Ruim 1.100 werknemers zijn in staking


De werknemersbond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), OWOS (Ogem Werknemers Organisatie Suriname), heeft haar actie verscherpt. De dispensatie die gegeven was aan het cao-personeel van de opwekcentrales te Paramaribo, zijn ingetrokken. Dit zegt bondsvoorzitter Steve Geerlings, aldus Starnieuws vanochtend, dinsdag 30 augustus 2016

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat er nog geen oplossing is gevonden. Het bedrijf wordt draaiende gehouden door de directie, staf en anderen die niet behoren tot het cao-personeel.

De situatie wordt steeds moeilijker, aangezien ruim 1.100 werknemers in actie zijn. Geerlings heeft te kennen gegeven aan de directie open te staan voor oplossingsmodellen om de cao die gesloten is met de directie uit te voeren. De bond is bereid om de cao dit jaar gedeeltelijk uit te voeren.

De bondsvoorzitter maakt duidelijk, dat de OWOS geen genoegen zal nemen met koopkrachtversterking overeengekomen met de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur).

De strategie van de bond blijkt te zijn om elke dag andere dispensaties in te trekken. De bondsleden rukken niet meer uit bij een storing. Tot nu toe heeft de directie alle diensten draaiende kunnen houden.

De OWOS is vanaf 17 augustus in beraad ofwel in staking. Er is nog geen zicht op een oplossing. Het bestuur heeft ook geen afspraak om met de aandeelhouder vervolggesprekken te voeren. De directie heeft geen mandaat om toezeggingen te doen aan de bond, aangezien de president de cao heeft aangehouden tot in 2017.

'Aanval op journalisten door Assembleevoorzitster gevaarlijke trend'...

SVJ-voorzitter heeft moeite met kritiek Geerlings-Simons op berichtgeving media

'Het roept de vrees op voor een overnight aangenomen wet tegen de journalistiek'


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft tijdens openbare vergaderingen van het parlement op meerdere momenten haar kritiek geuit op berichtgevingen of artikelen van verschillende mediabedrijven. Op zich zou een algemene kritische opmerking zoals ‘Morgen ga ik in de media weer lezen dat…’, ‘Wat in de media staat hoeft niet waar te zijn’ et cetera, geen punt van bezorgdheid hoeven te zijn. Anders is het wanneer ingezoomd wordt op zinsconstructies, op wat de bedoeling van een artikel of bericht wel of niet zou kunnen zijn, of een ongefundeerde uitspraak doen dat journalisten aan het ‘verzinnen’ zijn.

Ik zal de eerste zijn om behoorlijk kritiek te leveren op mijn vakgenoten met betrekking tot de kwaliteit van het journalistieke beroep. Zeker als het gaat om het nalaten van het hanteren van journalistieke beroepsethiek en gedragscodes. In mijn positie als voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), die in haar statuten 'waken over de doelen en de kwaliteit van het beroep' heeft opgenomen, kan het dan ook niet anders. De kritiek van binnenuit is mijns inziens terecht, zeker omdat er (nog ) geen beroepsinstantie is waar derden die zich verkeerd en onjuist bejegend voelen door journalisten, hun beklag kunnen doen. Deze beroepsinstantie kan, zoals die in het buitenland goed werkt, een zogenoemde 'Raad voor de Journalistiek' zijn, een orgaan, niet bij wet maar wel gebaseerd op artikel 19 van de Grondwet en de internationale en nationale gedragscodes voor journalisten.

Kritiek op journalisten van buitenaf door organisaties en individuen is een maatschappelijke werking en inherent aan het journalistieke beroep, maar meer nog een goede beleving van het recht op vrije meningsuiting en de democratie. Artikel 19 is namelijk niet slechts voorbehouden aan journalisten en media, maar is een grondrecht waarbij elke burger het recht heeft vrijelijk zijn of haar mening te ventileren, met in acht neming van de in hetzelfde artikel opgenomen beperkingen ('behoudens'). Het is overigens de maatschappelijke en publieke opinie die als een schifting fungeert op het werk van journalisten.

Ook de individuele parlementariër mag als burger kritiek hebben, zeker wanneer die verkeerd of onjuist wordt besproken in de berichtgeving. Echter kan die kritiek niet geuit worden op een politiek en staatsrechtelijk forum als De Nationale Assemblee, of vanuit de raad van ministers of de rechterlijke macht. Dit zijn machtsorganen die het prerogatief hebben door middel van wetgeving, missives en besluiten de samenleving te ordenen. Overigens kunnen leden van de regering en De Nationale Assemblee, volgens artikel 88 van de Grondwet, strafrechtelijk niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat zij in het parlement zeggen.

Journalisten zijn en behoren geen politieke vertegenwoordigers te zijn. Hun werk is het verslaan, becommentariëren, onderzoeken en stellen van kritische vragen over met name het beleid van deze staatsorganen alsook andere maatschappelijk instituten en publieke personen. Dat gebeurt mede op basis van geraadpleegde bronnen en feiten; zo produceren zij een zo betrouwbaar mogelijk journalistiek product dat via een medium wordt gepubliceerd. In de Surinaamse praktijk gebeurt het vaker dat journalisten bewust en onbewust een scheve schaats rijden in hun publicatie of verslaglegging. Het staat een ieder vrij om, in dit soort gevallen, de journalist dan wel het medium daarover aan te spreken of in geval van het bestaan van een Raad voor de Journalistiek, daar een klacht in te dienen.

Zoals het hoort in een democratische samenleving, en waar het recht op vrije meningsuiting bij de Verenigde Naties en in het Internationaal Verdrag voor Burgerlijke en Politieke Rechten is aangemerkt als een belangrijk grondrecht voor elke burger, is ook bij wet gezorgd voor een beroepsinstantie. Die is niet de regering, ook niet het parlement of het gezag van de stoel van de voorzitter van het parlement, maar de onafhankelijke rechter, zoals staat vermeld in de Grondwet.

Het gebruiken dan wel misbruiken van het gezag van de stoel van de voorzitter van het parlement of welke willekeurige zetel in dit staatsorgaan, is de basis voor een gevaarlijke trend.

Het kan leiden tot het schenden van het recht op vrije meningsuiting en roept de vrees op voor een 'overnight' aangenomen wetsproduct tegen de journalistiek dat indruist tegen alle democratische normen en waarden.

Ik denk dat het goed is al in een vroeg stadium onze bezorgdheid hierover te laten horen.

Wilfred Leeuwin, 
Voorzitter Surinaamse Vereniging van Journalisten

Staatsolie bereikt productiemijlpaal van 1 miljoen vaten diesel en gasoline

Raffinaderij kent verwerkingscapaciteit van 15.000 vaten 'Saramacca Crude' per dag


Staatsolie laat maandag 29 augustus 2016, in een persbericht weten, dat de raffinaderij gisteren een productiemijlpaal heeft bereikt van 1 miljoen vaten (159 miljoen liter) hoogwaardige diesel en gasoline. Dit in acht maanden nadat de raffinaderij onder management van Staatsolie is geplaatst. Hiermee is bevestigd, dat Staatsolie in staat is geweest om de uitdagingen tijdens de opstart van de raffinaderij te overwinnen, aldus het bedrijf. 

De raffinaderij heeft een verwerkingscapaciteit van 15.000 barrels (vaten) Saramacca Crude (ruwe olie) per dag en produceert premium diesel, premium gasoline met een laag zwavelgehalte, stookolie, bitumen en zwavelzuur.

De introductie van premium diesel en gasoline via GOw2 op de retailmarkt, was op 13 december 2015 al de kroon op het Raffinaderij Uitbreidings Project (REP), dat inclusief de voorbereidingsfase ruim tien jaren heeft geduurd. Hiermee heeft Staatsolie haar doel gerealiseerd om de lokale markt te voorzien van brandstoffen, en ook bijgedragen aan de besparing van deviezen voor brandstofimporten, stelt Staatsolie in haar persbericht.

Oliemaatschappij GOw2, NV Energie Bedrijven Suriname en de visserijsector behoren tot de grotere lokale klanten. Diesel en stookolie worden ook geëxporteerd, voornamelijk naar landen in de regio.