woensdag 31 augustus 2016

Vicepresident Temer van Brazilië beëdigd als opvolger afgezette presidente Rousseff

Temer, met Libanese roots, ook niet van onbesproken gedrag


De conservatieve vicepresident van Brazilië, Michel Temer (zie foto - Bron: Twitter), is vandaag, woensdag 31 augustus 2016, beëdigd als opvolger van de afgezette presidente Dilma Rousseff. Temer mag haar ambtstermijn, die nog loopt tot eind 2018, uitdienen. Hij nam de taken van Rousseff al voor haar waar sinds de senaat haar in mei op non-actief stelde. Dit bericht onder andere de Telegraaf.

De interim-president en zijn bestuurderspartij PMDB waren in 2014 een coalitie aangegaan met Rousseffs Arbeiderspartij, maar lieten de sociaaldemocraten afgelopen voorjaar vallen en maakten gemene zaak met de oppositie. Zo ontstond een meerderheid voor Roussefs afzetting, die vandaag haar beslag kreeg. De senaat besloot Rousseff uit haar ambt te zetten omdat ze met begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld.

Michel Temer zelf is ook niet van onbesproken gedrag. Hij werkte zijn voorganger en voormalig coalitiepartner Dilma Rousseff weg door haar van gesjoemel met de staatsbegroting te beschuldigen, maar moet zelf evenzeer vrezen vroegtijdig te struikelen over een corruptieschandaal. Temer is eerder deze zomer door een corruptieverdachte rechtstreeks beticht van het aannemen van steekpenningen voor zijn campagnekas. Partijgenoten van Temer wilden het onderzoek naar de zaak saboteren zodra hij interim-president werd, verklaarde oud-senator Sergio Machado in juni. Het geld kwam volgens Machado oorspronkelijk van zijn werkgever Petrobras, het staatsoliebedrijf dat de spil is in een omvangrijke corruptiezaak die al tal van politici in verlegenheid heeft gebracht.

Temer is lid van de Braziliaanse Democratische Beweging Partij (PMDB) en was tot 2011 voorzitter van deze bestuurderspartij. Die taak moest hij neerleggen, omdat hij vicepresident werd en dat niet samen kan gaan.

Temer was in zijn lange politieke loopbaan tweemaal voorzitter van het huis van afgevaardigden. Populair werd hij echter nooit en het lijkt uitgesloten dat hij ooit via normale verkiezingen als president zou zijn gekozen. De door de wol geverfde politicus wordt gezien als een vertegenwoordiger van de rijke elite in Brazilië, anders dan Rousseff, die door het volk werd gedragen. Hij zal in 2018 niet aan de presidentsverkiezingen meedoen. Dat maakt hem vrijer om eventuele impopulaire maatregelen te nemen. Temer heeft al een reeks bezuinigingen aangekondigd en wil ook het pensioenstelsel hervormen. Zo hoopt hij de Braziliaanse economie uit het slop te trekken.

Temer, een telg uit een Libanese familie die zich in Brazilië vestigde, kwam ter wereld in Tietê, in de staat São Paulo. Hij heeft rechten gestudeerd en doceerde aan de universiteit van São Paulo.

Minister Dodson tekent overeenkomst met IAmGold/Rosbel ter garantie levensduur Rosebel-goudmijn

'De regering vindt het van groot belang dat deze industrie behouden blijft'


Minister Regilio Dodson Natuurlijke Hulpbronnen heeft vandaag, woensdag 31 augustus 2016, een overeenkomst getekend met Rosebel Gold Mines, dochteronderneming van de Canadese multinational IAmGold om de levensduur van de Rosebel-goudmijn te garanderen. Dit meldt het ministerie in een persbericht. 

Bij de huidige goudprijs zijn de reserves slechts voldoende om de bedrijfsvoering te kunnen garanderen voor drie tot vier jaar.

'De regering vindt het van groot belang dat deze industrie behouden blijft zodat werkgelegenheid en economische impulsen kunnen plaatsvinden', aldus het ministerie.

De getekende overeenkomst behelst dat alle exploratiekosten voor de ontwikkeling van de reserves door Iamgold worden betaald. Alleen als de exploratie succesvol mocht blijken, komt de Staat via het bedrijf genaamd 'NV1' proportioneel in met de kosten. De nieuwe concessie en voortvloeiende ontwikkeling zullen vallen onder de overeenkomst die al door het parlement is goedgekeurd.

Hierdoor kan de Staat deelnemen in deze mijnontwikkeling voor 30 procent van de opbrengsten.

Curaçao levert vrouw (27) uit aan Duitse justitiële autoriteiten

Vrouw verdacht van invoer 270 gram cocaïne met vlucht Air Berlin uit Curaçao 


Curaçao heeft gisteren een 27-jarige vrouw uitgeleverd aan de Duitse justitiële autoriteiten. Ze werd op luchthaven Hato overgedragen aan agenten van de politie van de deelstaat Nordrein-Westfalen. Die namen haar mee met een vlucht van Air Berlin naar Düsseldorf. 

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 5 juli van dit jaar positief geadviseerd over het uitleveringsverzoek van de Bondsrepubliek. De Gouverneur van Curaçao heeft daarna de uitlevering toelaatbaar verklaard.

De vrouw met de initialen R.B.-A wordt door de Duitse autoriteiten verdacht van het invoeren van 270 gram cocaïne op 3 juni 2015 met een vlucht van Air Berlin die uit Curaçao afkomstig was. Het betreft de tweede uitlevering aan Duitsland dit jaar, onlangs op 28 juni vond de eerste plaats.

VBC: Banengroei op Curaçao afgelopen 10 jaar loopt niet gelijk met economische groei

Periode kenmerkt zich door marginale economische groei en forse verslechtering arbeidsproductiviteit


De ontwikkelingen op economisch gebied in termen van reële economische groei, en de arbeidsmarkt in termen van groei van de werkgelegenheid in de afgelopen tien jaar lopen niet parallel. Dit tijdvak kenmerkt zich door marginale economische groei (gemiddeld 0,5 procent op jaarbasis) alsook door een forse verslechtering van de arbeidsproductiviteit (cumulatief meer dan 25 procent). Dat meldt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar jongste nieuwsbrief, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

Het aantal banen nam in deze periode echter toe met 20,4 procent (10.480) ofwel een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,3 procent (1164 banen). 'Een schijnbaar paradoxale ontwikkeling die zich moeilijk laat verklaren. Argumenten als vermindering van het aantal goed betaalde banen en vermeerdering van banen waar salarissen lager zijn, worden niet eenduidig door cijfers ondersteund', aldus de VBC.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Centrale Bank wijzen wel in de richting van daling van de welvaart en de reële lonen. Er is sprake van een proces van verarming en dalende welvaart. Zo was in de periode 2005-2015 sprake van een vermindering van 9,7 procent van het reële Bruto Binnenlands Product per capita terwijl in de periode 2005-2011 de reële loonkosten een daling van 12 procent registreerde. Het ziet er volgens de VBC naar uit dat de banengroei het gevolg geweest is van toename van een fors aantal tijdelijke betrekkingen en stijging van het aantal kleine zelfstandigen.

'Deze groei heeft evenwel niet geleid tot toename van de algehele rijkdom en voorspoed. Hooguit heeft het bijgedragen aan mitigering van het proces van achteruitgang. De vraag is hoe lang dit proces volgehouden kan worden en of hier sprake is van een sociaaleconomisch gewenste situatie. Immers de mondiale ervaring toont aan dat dalende arbeidsproductiviteit, vermindering van de welvaart en gebrekkige innovatie veelal een receptuur is voor verpaupering.'

Met de verkiezingen in het vooruitzicht hebben een aantal politieke partijen en politici reeds kenbaar gemaakt dat de verarming ontoelaatbaar is en aangepakt moet worden. Concrete voorstellen die hierbij genoemd worden zijn onder andere het optrekken van het minimumloon en de AOV-uitkering. 'De vraag is of deze voorstellen realistisch zijn of geschaard moeten worden onder het hoofdstuk politieke beloften en populisme', zegt de VBC.

Volgens de VBC is op basis van de huidige economische realiteit, die gekenmerkt wordt door marginale groei, forse afnemende arbeidsproductiviteit en tekortschietende innovatie, geen ruimte om op economisch verantwoordelijke wijze de verhogingen door te voeren. Ook wijzen alle geraadpleegde gerenommeerde internationale instellingen zoals het IMF, World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) op het belang en de noodzaak van een flexibele arbeidsmarkt en wetgeving om duurzame economische groei en welvaart te kunnen genereren. 'Gezonde en duurzame economische groei is het middel bij uitstek om het proces van verarming en dalende welvaart om te buigen', aldus de VBC.

KLM tapt eerste biertje op 35.000 voet op vlucht KL735 naar Curaçao

Eerste keer dat KLM Heineken biertap-trolley inzet


De KLM heeft vandaag, woensdag 31 augustus 2016, het eerste biertje getapt op 35.000 voet. De Heineken biertap-trolley is officieel geïntroduceerd aan boord van vlucht KL735 naar Curaçao. Dit is de eerste keer dat KLM de innovatieve tap-trolley inzet, zo bericht Paradise FM.

Het zogenoemde ‘BrewLock’ fust werkt op luchtdruk in plaats van C02. KLM en Heineken hebben lang aan de ontwikkeling van de trolley gewerkt.

Alleen passagiers in World Business Class aan boord van de Boeing 747 kregen vandaag hun getapt biertje geserveerd bij een speciale Indische rijsttafel. De luchtvaartmaatschappij en bierbrouwer wilden de biertap-trolley begin juli al introduceren, maar omdat de certificering niet rondkwam moest dat worden uitgesteld.

Personeel Marriott Curaçao buiten advocaten om benaderd door Rif Resort met 'rammelende contracten'

‘Werkgever benadert Marriott-werknemers met loze beloftes’


Volgens de advocaten van 91 Marriott-hotelmedewerkers worden veel van hun cliënten de afgelopen dagen buiten de advocaten om, rechtstreeks benaderd door Rif Resort Hotel NV met rammelende contracten en worden er mondeling loze beloftes gedaan over betalingen. De advocaten, Olga Kostrzewski en Achim Henriquez, zouden vanmiddag, woensdag 31 augustus 2016, een ontmoeting hebben met HBN Law-advocaten die de eigenaar van het hotelpand, Rif Resort Hotel NV, vertegenwoordigen, aldus de Amigoe. 

Kostrzewski: 'Wij willen omtrent de loze beloften inzake betalingen, waarmee veel werknemers door het Rif Resort de afgelopen dagen zijn benaderd, buiten de contracten met afvloeiingsregelingen die ook worden uitgedeeld om, duidelijkheid krijgen. Dit aangezien het in de tuchtrecht duidelijk vastgelegd staat dat als zoals in dit geval, werknemers door advocaten vertegenwoordigd worden, zij dan ook via hun advocaten benaderd dienen te worden wat niet gebeurt. Mensen worden buiten ons om benaderd.'

Kostrzewski vindt de gang van zaken ‘onbehoorlijk’. 'De drie advocaten van HBN Law (Michiel Noordhoek, Eric de Vries en Jeroen Eichhorn) wijzen er zelf wel op dat wij namens de werknemers geen direct contact met hun cliënt/Rif Resort mogen zoeken en dat alles via hen dient te verlopen. Als men voornemens is om de afvloeiingsregelingen op nette wijze af te wikkelen, vragen wij ons af wat de motieven tot nu toe zijn geweest om op onze herhaaldelijke verzoeken niet in te gaan. Waarom er inzake de contracten van onze cliënten maar geen duidelijkheid wordt gegeven.'

Kostrzewski en Henriquez stellen dat zij na vele verzoeken pas afgelopen nacht te horen kregen dat een ontmoeting mogelijk was. 'Wij hebben ook om de 91 contracten van onze cliënten verzocht.' De contracten waren in aanloop naar de ontmoeting, aan het eind van de ochtend ‘nog niet door de advocaten van het Rif Resort toegezonden’. 'De contracten die nu aan de werknemers worden aangeboden, kloppen niet. Tal van juridische zaken zijn er niet goed in vastgelegd. Hierdoor kunnen de werknemers die tekenen het risico lopen om alsnog met lege handen achter te blijven.'

Eerder deden zij al een oproep aan de hotelmedewerkers ‘om niet zomaar te tekenen’. De advocaten legden eerder namens hun 91 cliënten twee beslagen (tot 1 december) op gebouwen en terreinen van het hotel ter waarde van 4 miljoen gulden. Dit om de afvloeiingsregelingen van hun cliënten ‘veilig te stellen’. Afgelopen zaterdag werd de aankoopovereenkomst voor het hotelpand getekend. De verkoop van het Marriott hotel door eigenaar Rif Resort Hotel NV, is volgens hen ‘juridisch niet rond’ zolang er beslagen liggen, aangezien het onroerend goed dan niet geleverd kan worden aan Piscamar Beach Resort.

Bouva (NDP): 'Gezamenlijke inspanning nodig om ongunstige wisselkoers te onderdrukken'

'Ik heb ook mijn zorg en bezorgdheid over de wisselkoers'

Ook Bouva fixeert zich op nog niet operationele goudmijn als toekomstige inkomstenbron voor Staat


De Surinaamse dollar, Srd, wordt steeds minder waard. Uit de indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) blijkt, dat de ontwaarding van de Surinaamse dollar ergere vormen aanneemt. Voor een Amerikaanse dollar moet vandaag, woensdag 31 augustus 2016, Srd 7,45 worden neergeteld. Bij cambio’s en commerciële banken moet Srd 7,75 tot Srd 7,85 worden neergeteld voor een Amerikaanse dollar. De euro is boven de Srd 8,60.

De situatie is volgens Melvin Bouva (NDP), vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), niet gunstig. Het zal volgens hem een gezamenlijke inspanning van zowel de moederbank, de regering en het publiek nemen om de op hol geslagen wisselkoers terug te dringen.

'Ik heb ook mijn zorg en bezorgdheid over de wisselkoers, maar wij zullen alleen door gezamenlijke inspanning die koers naar beneden kunnen drukken. In mijn stemmotivering bij de aanname van de suppletoire begrotingen heb ik de regering gevraagd om meer aandacht te vestigen op de prijzen in de winkels en het stabiliseren van de wisselkoers', zegt het DNA-lid vandaag in het Dagblad Suriname.

Bouva benadruktdat de wisselkoers, volgens het beleid dat nu door de Centrale Bank van Suriname wordt uitgevoerd, vrij is en bepaald wordt aan de hand van de vraag en aanbod van vreemde valuta. Nu is de vraag naar valuta te groot, waardoor de regering maatregelen zal moeten treffen om juist het aanbod te verhogen. 'Dit kan gedaan worden door de internationale prijzen voor onze commodity’s aan te trekken en de productie en export te verhogen. Dat betekent dat er een beleid zal moeten komen dat zich zal richten op het faciliteren van meer exportproducten.'

Tegelijkertijd zal volgens Bouva ook antwoord moeten worden gevonden voor de speculanten op de valutamarkt, die de situatie steeds verder verstoren. Hij heeft er geloof in en rekent erop dat met een gezamenlijke inspanning de koers tussen nu en afzienbare tijd een neerwaartse trend zal tonen. Dit, ook met het oog op de Surgold/Newmont-goudmijn, die het land in 2017 meer deviezen zal laten instromen.

Dus ook Bouva, evenals zijn minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, fixeert zich op een goudmijn - als toekomstige inkomstenbron voor de Staat - die nog in operatie moet gaan in een wereld waarin de prijs van goud nooit op een peil blijft, maar fluctueert.

De NDP’er benadrukt dat er ook een zeker invloed zal moeten worden uitgeoefend op de vraag naar vreemde valuta. Zo moeten slechts de zeer belangrijke importproducten, die nodig zijn om te kunnen overleven, naar binnen worden gehaald. Vandaar dat hij weer een oproep doet aan zijn ‘mede Srananmangs’ om zoveel als mogelijk Surinaamse producten te gebruiken. Hijzelf gebruikt zoveel als mogelijk Surinaamse producten en geen buitenlandse.

Bouva onderkent dat Suriname nog niet zo ver is om alle producten zelf te kunnen produceren voor de lokale markt. Die ombuiging in het beleid en denkwijze zal nu meer dan ooit moeten komen. 'Wij zien dat wij niet meer afhankelijk kunnen zijn van onze riante positie uit de mijnbouw om de import te kunnen betalen. Aan de aanbodzijde zullen wij met dit beleid steeds meer initiatieven moeten nemen om een aantal dingen zelf te produceren. Niemand kan mij nu zeggen waarom wij nu op deze schaal kip en kipdelen moeten importeren. Dit, terwijl wij genoeg grond en grondstoffen hebben om genoeg kippen te kunnen kweken en zelf aan de man te brengen. Terwijl in de wereld kokosolie aan het bloeien is, zijn wij nog steeds kokosolie aan het importeren. Iemand moet mij uitleggen waarom wij nog steeds melk en melkproducten importeren. Waarom moeten wij groenten in blik importeren, terwijl wij lokaal de groenten zelf kunnen planten en neerzetten.'

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Minister Van Dijk-Silos treedt hard op tegen cipiers die gedetineerden mishandelen

Bewindsvrouwe reageert op ernstige mishandeling door pa's in PI Duisburg

'Die man is geboeid kapotgeslagen door drie pa’s en wordt zonder arts in een isoleercel geplaatst'


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zal hard optreden tegen penitentiaire ambtenaren (pa's) die gedetineerden in cellenhuizen tot bloedens toe mishandelen. Als minister zal zij niet dulden dat mensenrechten worden geschonden. Tijdens een persconferentie gisteren op het ministerie - naar aanleiding van de installatie van een werkgroep ten behoeve van de LGBT-gemeenschap - verwees de bewindsvrouwe naar een geval afgelopen weekend waarin een arrestant binnen de Penitentiaire Inrichting Duisburg in Paramaribo door enkele penitentiaire ambtenaren is mishandeld. Het was het Dagblad Suriname die in haar editie van maandag deze kwestie naar buiten bracht, zo schrijft dat dagblad vandaag, woensdag 31 augustus 2016. 

'Leest u Dagblad van maandag. Dan zult u zien hoe een weerloze gedetineerde geboeid en kapotgeslagen wordt. Die man is geboeid kapotgeslagen door drie pa’s en wordt hij zonder arts in een isoleercel geplaatst. Dan gaan de mensen ervan uit dat hij daar normaal zal genezen en gewoon weer eruit zal komen. Het is schering en inslag', zei de minister.

Volgens haar was zij vrijdagavond continu met deze kwestie bezig en heeft zij zelf haar ongenoegen bij de procureur-generaal geuit.

'Wij kletsen allemaal met onze grote mond dat wij human rights in dit land beschermen. We vertrappen het recht met de voeten. Ik heb tegen tien uur ’s avonds ingegrepen en opdracht gegeven dat hij direct uit de isoleercel gehaald moest worden en naar de SEH moest worden gebracht.'

Ondertussen is er aangifte gedaan op het politiebureau te Flora.

De bewindsvrouw benadrukte, dat dit de toestand is die zij in Suriname is komen aantreffen. 'Anderen vinden dat wij misschien in een paradijs zijn, maar ik heb als minister van Justitie en Politie niet het gevoel dat wij in een paradijs leven. Het ene schokkend geval na het andere heb je hier, terwijl het al jaren zo is. Als je de guts hebt om dit aan te pakken, heb je dan ook de guts om de storm van kritiek te nemen', aldus de minister.

Volgens haar denken velen dat haar taak als minister slechts is het bestrijden van criminaliteit. Echter behelzen haar werkzaamheden veel meer dan dat. De minister voerde aan dat zij vreesde voor het leven van de gedetineerde. 'Als ik het doktersrapport lees, geloof mij, de penitentiaire inrichtingen gaan nog van mij horen. Ik ga dit niet toestaan.'

Volgens de minister kan het niet door de beugel dat Suriname het anti-martelverdrag heeft geratificeerd, ‘terwijl wij ons zelf schuldig maken aan torture. Ik ben geen Judas', aldus de minister.

Governor van CBvS Gersie: 'Suriname geeft goud weg'

'Concessiehouders, opkopers, bedrijven en exporteurs kunnen ermee doen wat zij willen'

'Newmont en IAmGold zullen niet de grote verlossers zijn voor Suriname'


Governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) vindt, dat Suriname moet nagaan hoe haar goud dienstbaarder te maken is voor het land. Suriname geeft volgens hem goud weg aan concessiehouders, opkopers, bedrijven en exporteurs, die er mee kunnen doen wat zij willen. Goud is in de wereld een strategisch bezit, een veilige haven voor landen en monetaire instituten. Landen houden er rekening mee dat in tijden van economische neergang zij kunnen terugvallen op goud. Goud moet meer dan de deviezen aan regels worden gebonden. Suriname kent in deze geen ordening, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

Er zullen wetgeving en andere bindende regels moeten komen om tot ordening te komen.

Industriëlen en andere ondernemers die zich verenigd hebben in de Kenniskring Business Group en de Suriname India Investment & Trade Promotion Organization hielden Gersie voor, dat zij het menen met het land, maar de komende 10 jaar of langer als zeer moeilijk zien.

Als bijvoorbeeld het Amerikaanse Newmont en Canadese IAmGold onder de beste omstandigheden werken en verdienen, zullen de inkomsten uit de goudsector toch bij lange na niet voldoende zijn om zaken op de rails te krijgen in Suriname. Deze inkomsten wegen niet op tegen de behoefte van het land.

Governor Gersie vindt het een verkeerde opvatting, dat Newmont en IAmGold de grote verlossers zullen zijn voor Suriname. De ontwikkeling van Suriname kan niet gericht zijn op slechts één industrie, de goudindustrie. Er moet gericht worden gewerkt aan productie buiten goud om. Natuurlijk zal Newmont ons een beetje uit de brand helpen. Het vraagstuk blijft, hoe gaat de Staat zo verstandig, zo goed en zo zuinig mogelijk om met de beschikbare middelen? ‘Er vinden op dit stuk toffe discussies plaats.’

Ministerie van LVV stimuleert productie van drooglandrijst in binnenland

Delegatie ministeries LVV en RO en Braziliaanse ambassadeur bezoeken proefaanplant in Brokopondo


Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de residerende ambassadeur van Brazilië hebben maandag een oriëntatiebezoek gebracht aan de drooglandrijst-proefaanplant in het district Brokopondo (zie foto's - Bron: LVV), zo bericht het ministerie van LVV vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

Deze proef vloeit voort uit een samenwerking tussen het ministerie van LVV en de Brazilian Agricultural Research Corporation, bekend als EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). De uiteindelijke doelstelling van het project is om invulling te geven aan voedselzekerheidsvoorziening, met het oog op de binnenlandbewoners.


In Suriname werd tot ongeveer 1873 drooglandrijst verbouwd door de bosnegers in wisselbouw. Na 1873 zijn rijstrassen voor natte rijstbouw geïntroduceerd door de immigranten uit toenmalig Brits-Indië en later uit Java, Nederlands Indië.

In het binnenland wordt drooglandrijst of bergi alesi nog op kleine schaal geteeld voor eigen gebruik. Genoemde ministeries vinden dit project van enorm belang. Behalve het wegwerpen van urbanisatie door de (hoge) productie van drooglandrijst, wordt ook gedoeld op productie voor de lokale bevolking en exportmarkten.

Minister Soeresh Algoe van LVV geeft verder aan, dat drooglandrijst een goede alternatief is voor rijstbouw gezien de steeds veranderde klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen die de rijstsector in gevaar kunnen brengen. Gedurende deze proefaanplant zijn de beste drie van de Surinaamse rijstvariëteit en vier uit Brazilië gebruikt. De proef betreft de bemesting en welke van de zeven  rijstvariëteiten als besten groeien onder Surinaamse klimatologische omstandigheden.

De analyse van de verzamelde informatie en geoogste padie zal in een evaluatieverslag worden verwerkt, welke samen zal worden gedaan met EMBRAPA. Dit jaar volgt een tweede proef waarbij gewerkt zal worden met de gunstige punten van de resultaten.

Onderstaand bericht over het drooglandrijstproject in Brokopondo verscheen 18 mei op de website van EMBRAPA:

18/05/16   Plant production

Project encourages innovative intensive rice production in Suriname

 -
In April, the Brazilian Cooperation Agency (ABC/MRE) and Embrapa started a technical cooperation project with the Ministry of Agriculture of Suriname to conduct research activities to develop upland rice crops, which are cultivated by the Maroon community.
In Suriname, a South American country that has borders with Brazil in the state of Roraima, upland rice is cultivated by the Maroon people with traditional practices, with a yield nearing 1,000 kg/hectare. In the country, the area used by farmers for upland rice cultivation varies between 1 and 10 m².  In addition, it is not exclusive, as other crops such as cassava or cowpeas are cultivated in the same areas. Thus, by using cultivation techniques such as fertilization, adequate spacing and plant population, and weed control, the expectation is to double rice productivity in the country.
The research, which is financially backed by the New Zealand government, comprises a trilateral cooperation project between Brazil, Suriname, and New Zealand entitled "Support to the Improvement of Upland Rice Cultivation in Suriname". The work is under implementation at the Victoria experimental station in the Bokopondo district, 150 km away from the capital, Paramaribo.
Onsite studies compared the performance of three traditional upland rice varieties in Suriname (Topi-Topi, Watra Lantie, and Koelie Alesi) with four Brazilian ones (BRS Sertaneja, BRS Pepita, BRS Curinga, and BRS Esmeralda). In addition, the fields were divided into parcels to assess best concentrations of soil fertilization regarding the nutrients nitrogen, phosphorus, and potassium. The project stipulates that Surinamese and Brazilian specialists are going to define best management alternatives for upland rice crops by 2017.
The Victoria experimental station is located in the countryside, close to villages that cultivate rice in artisanal means. The intention is to provide local farmers with the opportunitiy to be in contact with the proposed cultivation techniques so that they can adapt them to suit their needs. Therefore, the project also has a participatory research nature.
The first project activities included a visit from April 22 to May 01 by researcher Adriano Nascente and agricultural technicial Antônio Teixeira, who joined the technician from the Surinamese Ministry of Agriculture, Ms. Ruby Kromokardi, to set up the experiments at Victoria. The harvest is due for August, the time when statistical analysed will be carried out to define the best results for rice cultivation in Suriname. In November, new fields will be implemented to demonstrate such results to the local population.
According to Ruby, the implementation of the project will help the population that cultivates the grain have the means to increase productivity and produce enough food for the whole year instead of buying rice from other regions.
Author: Adriano Stephan Nascente, Researcher at Embrapa Rice and Beans
Translation: Mariana de Lima Medeiros

27-Jarige arbeider dodelijk verongelukt op terrein productiebedrijf Lincoln

Man struikelt tijdens telefoneren, valt, loopt hoofdwond op en raakt buiten bewustzijn


Bij productiebedrijf Lincoln aan de Josephina Samson Greenstraat te Blauwgrond in Paramaribo-Noord heeft zich vanochtend, woensdag 31 augustus 2016, een ongeval met dodelijke afloop voorgedaan. Volgens assistent-manager Amin Chuck Abas vam het bedrijf struikelde de 27-jarige arbeider Joshua Karsiman terwijl hij een telefoongesprek voerde. Door de val liep hij een hoofdwond op. Meteen hierna raakte hij bewusteloos, zo bericht de Ware Tijd Online. 

De oorzaak van de val is nog onduidelijk.

Een ingeschakelde arts heeft vanochtend zijn dood vastgesteld. Abas zegt dat het de eerste keer is dat een ongeval met fatale afloop binnen het bedrijf heeft plaatsgevonden.

Karsiman werkte circa drie jaar voor Lincoln. Na het ongeval werden de deuren van het productiebedrijf gesloten.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Braziliaanse presidente Dilma Rousseff definitief afgezet

Ruime meerderheid senaat beslist tot afzetting, omdat Rousseff gerommeld zou hebben met begrotingscijfers

Rousseff gaat tegen haar afzetting in beroep bij het hooggerechtshof


De Braziliaanse presidente Dilma Rousseff is vandaag, woensdag 31 augustus 2016, afgezet. De Senaat besloot daartoe, omdat de linkse Rousseff met begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld. Van de 81 senatoren stemden er 61 voor afzetting en twintig tegen. Dat is ruimschoots meer dan de tweederdemeerderheid die was vereist. 

Rousseffs laatste poging van afgelopen maandag om de Senaat nog aan haar kant te krijgen bleek vergeefs. Zij noemt de afzetting een staatsgreep door de rijke elite. Het hogerhuis had de president in mei al geschorst. Haar conservatieve vicepresident, Michel Temer, nam sindsdien voor haar waar.


Temer mag nu haar ambtstermijn, die nog loopt tot eind 2018, uitdienen. De interim-president en zijn bestuurderspartij PMDB waren in 2014 een coalitie aangegaan met Rousseffs Arbeiderspartij, maar liet de sociaaldemocraten afgelopen voorjaar vallen en maakte gemene zaak met de oppositie. Zo ontstond een meerderheid voor Roussefs afzetting.


Rousseff kan tegen het besluit van de Senaat nog beroep aantekenen bij het Hooggerechtshof. Dat zag tot nu toe echter geen bezwaar tegen de afzettingsprocedure. Of Rousseff, die vooral onder arme Brazilianen nog altijd een zekere populariteit geniet, ooit nog terugkeert in het hart van de Braziliaanse macht is de vraag.

De Senaat moet nog beslissen of ze de komende acht jaar een openbaar ambt mag bekleden. Met Rousseffs afzetting is hoe dan ook een eind gekomen aan dertien jaar sociaaldemocratisch bewind in Brazilië én dat van het eerste vrouwelijke staatshoofd uit de Braziliaanse geschiedenis.

Rousseff gaat overigens tegen haar afzetting in beroep bij het hooggerechtshof. Dat heeft haar advocaat José Eduardo Cardozo laten weten, onmiddellijk na het besluit van de senaat Rousseff uit haar ambt te zetten.

(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf/O'Globo/Twitter)

Zo'n 350 kilo cocaïne gevonden in Coca-Colafabriek in zuiden Frankrijk

Drugs aangetroffen in een container met 'concentraat van vruchtensap' uit Costa Rica


In een Coca-Colafabriek in het zuiden van Frankrijk heeft de politie een partij van zeker 350 kilo cocaïne in beslag genomen. Het gaat om een van de grootste drugsvangsten dit jaar in Frankrijk, aldus Franse media, waaronder Var-Matin, vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

De pakjes met drugs werden vrijdag ontdekt bij het uitladen van een container die op het terrein van de fabriek in Signes ten noorden van Toulon was afgeleverd.

De container met op papier alleen concentraat van vruchtensap, was afkomstig uit Costa Rica. De cocaïne heeft een straatwaarde van naar schatting 50 miljoen euro. De baas van de fabriek sprak van een 'zeer kwalijke verrassing'. Uit eerste onderzoek blijkt', dat niemand onder de medewerkers van de fabriek iets met de drugs van doen heeft.

Ministerie van Justitie en Politie installeert speciale lgbt-werkgroep 'Committee for Diversity & Inclusion'

'Ik weet dat ik een douche van ellende over me heen zal krijgen'


'Ik weet dat ik een douche van ellende over me heen zal krijgen, maar ik weet ook dat ik er doorheen zal moeten gaan.' Dit zei minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gisteren bij de installatie van een werkgroep, die zich zal inspannen om discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders aan te pakken (zie foto's - Bron: Parea Suriname). Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 31 augustus 2016. De groep heeft als naam gekregen 'Committee for Diversity & Inclusion'.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de LGBT-groep en het ministerie. Van Dijk-Silos verwees naar de recente bijeenkomst voor mensenrechten in Genève, waar ze heeft aangekondigd dat Suriname ervoor zal waken dat geen enkel individu zal worden beknot in de beleving van zijn mensenrechten. Silos benadrukte, dat lgbt'ers ook uit mensen geboren zijn en dit betekent dat ze ook mensenrechten hebben. 'Met die eenvoudige insteek en visie hebben we besloten om dit traject te beginnen.'

Vertegenwoordigers van het LGBT-Platform zijn blij met deze stap. Luciën Govaard, bestuurslid van het platform, zei dat het belangrijk is om dwars door alle kritiek heen, alvast de eerste stap te zetten om te komen tot tolerantie en acceptatie. Hij benadrukte, dat het niet gaat om het opleggen van een bepaalde gedachtegang bij anderen. De groep houdt er rekening mee dat het begrip van mensen complex is en dat personen geloofssystemen en referenties hebben van waaruit ze praten.

'Lgbt-rechten zijn mensenrechten en als je dat kunt begrijpen, kunnen we verder. Het gaat erom dat je probeert elkaar te begrijpen.'

Vanaf 1 oktober houdt de werkgroep verschillende luistersessies met maatschappelijke groepen. De bedoeling is om de probleempunten die lgbt'ers ervaren te benoemen. In mei 2017 zal ingegaan worden op wat is voortgekomen uit de sessies. De commissie zal met seminars, workshops en informatiebijeenkomsten haar doel proberen te bereiken. Hoelang het traject daartoe zal duren, hangt volgens Silos af van de resultaten uit de sessies.

Personeel Algemeen Bureau voor de Statistiek in staking

Salarissen over augustus zijn nog niet uitbetaald en 4% loonsverhoging wordt niet voldaan

Ministerie van Financiën komt niet over de brug met subsidie 


Personeel aangesloten bij de personeelsbond binnen het algemeen Bureau voor de statistiek (ABS) is vanochtend, woensdag 31 augustus 2016, om elf uur in staking gegaan, omdat er geen zicht is op de uitbetaling van de salarissen over de maand augustus. Ook een 4 % loonsverhoging die bond en directie precies een jaar geleden met elkaar zijn overeengekomen, is nog niet uitbetaald, aldus de Ware Tijd.

'We zijn moe van deze behandeling. Elke maand weer is het vragen en hopen dat je je salaris krijgt', zegt een medewerker.

De bond heeft hierover contact opgenomen met de directie en kreeg te horen dat de subsidie die voor het ABS nog niet is overgemaakt. Het bureau valt onder het ministerie van Financiën.

Bondsvoorzitter Roy Adama van de vakcentrale C-47 zegt dat al vanaf oktober het vorig jaar, met uitzondering van april, het steeds weer een probleem is om bij het ABS salarissen uitbetaald te krijgen. 'De mensen zijn terecht moe geworden', zegt Adama.

Bij het ABS werken ruim 120 medewerkers. Vernomen wordt dat hoewel de directie liever ziet dat er niet wordt gestaakt, zij wel begrip kan opbrengen voor de medewerkers. Het ABS moet per kwartaal een subsidie krijgen, maar het minister heeft om onbekende redenen moeite om hieraan te voldoen.

Minister Larmonie-Cecilia bezoekt stakende arbeiders van bond SGTK bij poorten Isla

Verhitte sfeer voor poorten Isla-raffinaderij

SGTK-voorzitter Cova voelt niets voor afkoelingsperiode


Het overleg tussen de landsbemiddelaar, de Isla-raffinaderij en de Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV) wordt vanmiddag om twee uur voortgezet. Dat zegt voorzitter Mike Willem van de AAV vanochtend, woensdag 31 augustus 2016, in het Antilliaans Dagblad. De kans is groot dat nu er nog geen akkoord is bereikt, de staking van de arbeiders die via aannemers bij de raffinaderij werken, hun derde actiedag ingaan. 

Willem wilde zolang het overleg nog plaatsvindt, geen inhoudelijke mededelingen erover doen. De Isla en de AAV zijn gisteren met elkaar in gesprek gegaan nadat minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, de stakende arbeiders van de SGTK, de bond voor personeel die via aannemers bij de Isla werkt, gisteren tijdens de tweede stakingsdag bezocht. Larmonie kwam gisterochtend naar de Isla om zelf poolshoogte te nemen.


Ze kreeg de stakende arbeiders niet terug aan het werk, maar begon toch met haar poging om een oplossing te bereiken. Het dreigement om een afkoelingsperiode af te kondigen hield ze nog achter de hand.


SGTK-voorzitter Alcides Cova voelt niets voor zo’n afkoelingsperiode: 'Dan worden ons alle rechten ontnomen. Dat de minister twee dagen wil om te onderhandelen is prima, maar we willen door kunnen gaan met onze acties.' De SGTK had de onderhandelaars eerst tot twaalf uur 's middags de tijd gegeven om met een voorstel te komen. Maar, de deadline voor het overleg werd gisteren vaak verschoven. Volgens Cova heerste er de hele dag een gespannen sfeer op de tweede actiedag en kon de situatie op elk moment uit de hand lopen (zie foto - Bron: Radio Mas 99).


'De leden zijn nu moe, ze zijn de situatie meer dan zat', aldus Cova.

Telenotisia vertoonde gisteren beelden van brandjes die in de middag woedden nadat de stakende arbeiders vuil in de fik hadden gestoken. 'Aan het eind van de middag en begin van de avond besloten de stakende arbeiders naar huis te gaan om uit te rusten. De arbeiders komen vandaag in de ochtend bij elkaar en dan beslissen wij wat er gaat gebeuren.'

Gedragscode Openbaar Ministerie Curaçao, Sint Maarten en BES geactualiseerd

'Met vernieuwde gedragscode wordt beter aangesloten bij ontwikkelingen binnen OM' Per 1 september 2016 hebben de Openbaar Ministeries (OM) van Curaçao, Sint Maarten en BES en het Parket van de Procureur-Generaal een nieuwe gedragscode. Met de vernieuwde gedragscode wordt beter aangesloten bij de ontwikkelingen binnen het OM waarbij integrale aanpak, verbinding met de samenleving en een professioneel openbaar ministerie centraal staan, zo meldt het OM vandaag, woensdag 31 augustus 2016, in een persbericht. 

Deze gedragscode geldt voor alle medewerkers van het OM en is een middel om de nadruk te leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker.

Integer, professioneel, omgevingsgericht, transparant en zorgvuldig zijn de kernbegrippen in de gedragscode en daarmee de leidende begrippen voor het handelen van onze medewerkers.

De gedragscode is goedgekeurd door de Ministers van (Veiligheid en) Justitie van Curaçao, Sint Maarten en Nederland en gaat in per 1 september 2016.

OM Curaçao: Ook rol externe adviseurs binnen overheids nv's moet worden onderzocht

Accountants en advocaten, die wanbeleid hebben gefaciliteerd, zijn over de schreef gegaan

OM noemt namen van 'certified fraud examinator' Hernandez en advocaat De Vries


Niet alleen verantwoordelijken binnen de overheids-nv’s moeten volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoording afleggen over het wanbeleid dat in het rapport-Willems is vastgesteld, ook de rol van de externe adviseurs moet nader onderzocht worden. devries Daarmee doelt het OM op accountants en advocaten die het wanbeleid hebben gefaciliteerd en daarbij over de schreef zijn gegaan. 

'Deze adviseurs kunnen medeverantwoordelijk zijn voor het wanbeleid en medeaansprakelijk voor de veroorzaakte schade', zo staat in het verzoek van het OM aan het Hof om iemand aan te wijzen die de miljoenenschade kan inventariseren en kan verhalen op de schuldigen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

Twee adviseurs worden bij naam en toenaam genoemd, te weten de ‘certified fraud examinator’, Terry Hernandez en advocaat Eric de Vries. 'Hernandez is op structurele wijze ernstig over de schreef gegaan bij het assisteren van de ‘massaontslagen’ die zich kort na 10-10-‘10 voltrokken hebben. Drs. T.K. Hernandez is hierbij in de optiek van het OM medeaansprakelijk te achten voor de schade van de verschillende overheids-nv’s ten gevolge van de onterechte ontslagen. Immers, deze ontslagen hebben plaatsgevonden mede op basis van malafide rapporten van deze ‘certified fraud examinator’', aldus het OM.

'Een andere externe adviseur die wanbeleid gefaciliteerd heeft en in de optiek van het OM over de schreef gegaan is, is mr. E.R. de Vries van HBN Law.'

Bij Hernandez wordt verwezen naar tuchtuitspraken door de Accountantskamer. Ook werd er een klacht ingediend bij de Amerikaanse Association of Certified Faud Examiners (ACFE). Na indiening van de klacht bij ACFE schreef Hernandez zich daar uit waardoor het volgens het OM ‘niet tot behandeling van de klacht tegen hem is gekomen’. Het OM concludeert: 'Hernandez heeft al met al een zeer kwalijke rol gespeeld bij de onheuse ontslagen en er lijken goede gronden te zijn om hem mede aansprakelijk te houden voor de door Aqualectra terzake geleden schade.'

Curaçao's minister Victorina over kwestie overgang personeel Sehos/HNO: 'Het conflict is geëscaleerd'

Verantwoordelijke partijen Sona en Berenschot praten niet meer met elkaar

Sehos en Sona zouden niet content zijn met wijze waarop Berenschot transitie uitvoert


De partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de overgang van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) naar het nieuwe Hospital Nobo Otrobanda (HNO), Sona en Berenschot, praten niet meer met elkaar. 'Het conflict is geëscaleerd', zei minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur gisterochtend tijdens een actie van het verplegend personeel, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

Voordat Victorina met andere partijen die bij de bouw van HNO betrokken zijn verder kan overleggen, zoals de directie van het Sehos, moet de relatie tussen Sona, die het project trekt en regisseert, en het door de stichting aangetrokken adviesbureau Berenschot, eerst zijn verbeterd. 

Volgens Victorina zijn zowel Sehos als Sona niet tevreden over de wijze waarop Berenschot de transitie doorvoert. 'Ik ook niet. Berenschot moet rapporteren aan Sona, maar het loopt niet zoals het zou moeten. De sterke indruk bestaat dat het adviesbureau doet wat het wil en dat kan niet. HNO is van ons en niet van Berenschot.'

Gevolg van de slechte samenwerking zou zijn dat er nog geen trainingen in de ruimte in winkelcentrum Colon worden gegeven. De bijscholing in het ‘House of Change’ zou na het einde van de schoolvakanties beginnen. Maar, zolang er geen ‘human resource roadmap’ klaar is, kan nog niet voor elke medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan worden gemaakt waarop de bijscholing wordt afgestemd.

De samenwerking tussen Sona en Berenschot zou vorige week een dieptepunt hebben bereikt. De minister zei naar een oplossing te zoeken. Het conflict heeft prioriteit. 'De partijen die verantwoordelijk zijn voor de transitie praten niet met elkaar. Dat moeten we eerst oplossen. Daarna volgt overleg met Sehos en anderen.'

De minister kon de CBV-leden wel geruststellen wat het behoud van hun baan betreft. 'Uitgangspunt van de plannen is dat niemand zijn werk verliest. Ieder gaat mee naar HNO. Maar er komen nieuwe functies en andere verdwijnen juist.'

NV Tranquillo heeft, in ruil voor andere concessie, afstand gedaan van haar goudconcessie in Saramaccagebied

Concessie wordt via de Staat (NV I) ingebracht in gouddeal die met IAmGold is gesloten

Sedert 2014 is Tranquillo onderwerp van discussie in De Nationale Assemblee


Sinds de uitgifte van een goudconcessie in het Saramaccagebied aan NV Tranquillo in 2013, is daar de nodige ophef over geweest. In De Nationale Assemblee werden dinsdag 15 december 2015 door het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vragen gesteld over de concessie.

Deze concessie was van Golden Star Resources en verkocht aan de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont en is volgens Gajadien tijdens de vorige regeerperiode onder druk ontnomen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De concessie was tegelijkertijd uitgegeven aan Tranquillo Mining NV. Op een bepaald moment zijn twee zakelijke rechten gevestigd op deze concessie.

'Mogen wij deze stukken van de minister alsnog krijgen? Want het antwoord van de president roept juist niet alleen vraagtekens, maar duidt meer op een corruptieve denkwijze van hem  door aan te geven, dat als hij informatie geeft de multinational in problemen zou komen. Dus de president werkt niet mee aan good governance', aldus Gajadien op 15 december vorig jaar. President Desi Bouterse zei tijdens de beantwoording van vragen gesteld bij de algemene politieke beschouwingen, dat hij de kwestie achter gesloten deuren wilde behandelen. Volgens hem zouden lokale kopstukken van 'de multinational' in problemen kunnen komen als zaken boven water zouden komen. 

Overigens was de concessie ook al medio mei 2014 onderwerp van discussie in het parlement, toen negen Assembleeleden uit de oppositie afkomstig van het Nieuw Front en de BEP de president schriftelijk gevraagd hebben duidelijkheid te geven over verkregen informatie, dat de regering in of omstreeks februari 2013 er toe was overgegaan toch een tweede mijnbouwrecht uit te geven aan de Surinaamse mijnmaatschappij Tranquillo Mining NV voor een gebied vallende onder de rechten van Newmont. Deze tweede uitgifte van een mijnbouwrecht aan een derde in eenzelfde gebied vallende onder een eerder uitgegeven mijnbouwrecht is flagrant in strijd met de wet, menen de assembleeleden.

Starnieuws schrijft vandaag, woensdag 31 augustus 2016, te hebben vernomen, dat na intensieve onderhandelingen door Natuurlijke Hulpbronnen Tranquillo (Michael Sallons jr) afstand heeft gedaan van de concessie. Deze concessie wordt nu via de Staat (NV I) ingebracht in de gouddeal die met het Canadese IAmGold is gesloten. In dit gebied zijn enorme goudreserves aan.

Om de concessie terug te brengen in de boezem van de Staat zijn maandenlange onderhandelingen gevoerd met Tranquillo. In ruil voor een andere concessie heeft Tranquillo afstand gedaan. Deze maatschappij had de exploratierechten gekregen. Daarvoor was de concessie van Newmont.

De vele vragen die gesteld zijn in De Nationale Assemblee en rechtstreeks aan de regering, zijn onbeantwoord gebleven.

Vandaag vindt een ondertekeningsceremonie plaats tussen de republiek Suriname en IAmGold over de samenwerking, waarover eerder een overeenkomst is gesloten. Er zullen mededelingen worden gedaan over de operaties van de Canadese multinational in het kleine Saramaccagebied en het verdiepen van de samenwerking met de overheid. De concessie die nu terug is in de boezem van de Staat is doorslaggevend voor deze ondertekeningsceremonie.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Vrouw (34) in bijzijn van haar 3 minderjarige kinderen aangehouden voor cocaïnesmokkel

BID-Team arresteert vrouw die op punt stond naar Nederland af te reizen

In haar koffer is 8.963 gram cocaïne in negen pakken aangetroffen


De 34-jarige vrouw S. J. is door het Bestrijding Internationale Drugshandel (BID)-Team van het Korps Politie Suriname op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden. Zij stond op het punt met haar drie minderjarige kinderen te vertrekken naar Nederland, aldus de afdeling Public Relations van het korps vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

In haar koffer werd cocaïne gevonden met een brutogewicht van 8.963 gram. Bij controle in haar reiskoffer rees het vermoeden, dat zij drugs het land wilde uit smokkelen. Bij nader onderzoek werden negen pakken cocaïne, die verstopt zaten tussen versnaperingen, aangetroffen.

Zowel de cocaïne als de verdachte werden overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade. De vrouw is voorgeleid en in verzekering gesteld. De politie vermeldt niet wat met de drie minderjarige kinderen van de vrouw is gebeurd en wanneer de vrouw is aangehouden.

Commissie Ordening Goudsector bemoeit zich met verhitte situatie onder goudzoekers Baling Soela

COG-coördinator Benschop: 'Als ze niet willen luisteren, gaan we zaken opschalen'De coördinator van de presidentiële Commissie Ordening Goudsector (COG), Stanley Benschop, heeft een delegatie gestuurd naar Baling Soela om met lokale goudzoekers te praten over het geschil met mijnbouwbedrijf Boss Enterprises. De onderneming, onder leiding van Narpath Bissumbhar, wil de goudzoekers, die hij enige tijd heeft gedoogd, niet langer toelaten op de concessie. Dit is bij hen niet in goede aarde gevallen, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

Ze verzetten zich tegen de werkzaamheden van de goudonderneming. Die moest hierdoor bijvoorbeeld zwaar materieel voor het open stoten van een weg terugtrekken. Benschop houdt wel rekening met onverzettelijke goudzoekers. 'We gaan eerst via dialoog de kwestie proberen op te lossen, maar als ze niet willen luisteren, gaan we zaken opschalen.'


Hij wil echter niet zeggen of zijn commissie hard zal optreden tegen de lokale goudzoekers, indien ze volharden in hun standpunt. Hij hoopt echter op een afdoende oplossing van het geschil.

Benschop zegt verder, dat de commissie zal zorgen dat de goudonderneming niet wordt belemmerd om zich te begeven naar haar concessie.

Ivan Maabo, woordvoerder van Simrabs, een naamloze vennootschap, die door de goudzoekers van Baling Soela is opgericht, erkent dat Boss Enterprises rechten heeft voor het gebied. Maar, het kan er bij hem niet in, dat de goudonderneming opereert in het gemeenschapsbos van het dorp en dat de lokale goedzoekers dat niet mogen doen. Het concessieterrein van het bedrijf overlapt het gemeenschapsbos. 'Wij hebben ook recht om in ons gebied te werken en dat moet duidelijk zijn.' 

'We staan altijd open om te praten, omdat we niet willen vechten tegen anderen, maar we willen wel duidelijk weten waar we mogen werken', aldus de woordvoerder.

BOG sluit Fajalobi Crèche te Balona vanwege onhygiënische situatie

Uitwerpselen van ratten in keukenkasten en vieze Duro-watertank


De afdeling Milieu Inspectie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft gisteren de Fajalobi Crèche te Balona in Paramaribo gesloten. De reden voor dat besluit was de onhygiënische situatie die er heerste en een gevaar vormde voor het personeel en de peuters. Uitwerpselen van ratten in de keukenkasten en een smerige Duro-watertank zijn slechts enkele van de onhygiënische toestanden die zijn aangetroffen, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

Het is afgeraden om water uit de tank te drinken. Het gebouw heeft lang geen schoonmaakbeurt gehad.

De crèche valt onder de stichting Beheer en Exploitatie Overheids Crèches (SBEC). Deze adviseert om jaarlijks tijdens de grote vakantie de crèches een grote schoonmaakbeurt te geven. Dit is echter niet gebeurd bij de Fajalobi Crèche die sinds vorig jaar een nieuwe leiding heeft.

Na de inval van het BOG werd het personeel naar huis gestuurd en de crèche gesloten. De voor de pupillen klaargemaakte voeding is weggegooid. De instelling mag pas weer open, wanneer alle minpunten rond de hygiëne verholpen zijn.

De voorzitster van de SBEC, Anuskha Ramesar-Gopalrai, heeft na de sluiting poolshoogte genomen bij de crèche. Deze instelling vangt gewoonlijk op werkdagen rond de vijftig pupillen op. In de vakantie worden de overheidscrèches minder druk bezocht. Ten tijde van de sluiting waren er ongeveer tien kinderen ter plaatse.

Staking bij EBS breidt zich uit

Bondsvoorzitter: 'Ik doe een beroep op de regering om het probleem via dialoog op te lossen'


Op steeds meer afdelingen van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) wordt het werk neergelegd. De OWOS, de bond bij de EBS, verhoogt de druk op de aandeelhouder om over de brug te komen. Cao-personeel van het staatsbedrijf in Nieuw Nickerie, Wageningen en Coronie hebben besloten hun collega's in Paramaribo te ondersteunen. Dit meldt Starnieuws vandaag, woensdag 31 augustus 2016.

De werknemers van de afdeling Werktuigbouw hebben het werk neergelegd. Zij moeten zorg dragen voor de machines die stroom opwekken. Het gaat om ongeveer zestig werknemers.

Steve Geerlings, voorzitter van OWOS, zegt dat cao-personeel de leiding heeft op verschillende afdelingen in het westen van het land. Nu zullen stafleden uit Paramaribo deze werkzaamheden moeten overnemen, maar de staf en directie zijn behoorlijk overbelast.

De actie van de bond wordt sedert 17 augustus gevoerd. De bond wil nog steeds via dialoog tot een oplossing komen, maar 'men schijnt op confrontatie uit te zijn door mensen van buiten in te zetten op verschillende afdelingen. Wij kiezen daar niet voor. Ik doe een beroep op de regering om het probleem via dialoog op te lossen', stelt Geerlings.

Vandaag zal weer bekeken worden welke stap gezet zal worden door de vakbond om af te dwingen dat het principe-akkoord dat gesloten was met de directie gedeeltelijk wordt uitgevoerd. 'Wij hebben nog een model dat morgen uitgevoerd zal worden', zegt Geerlings. Tot nu toe is er geen vooruitzicht op een oplossing.

Haïtianen mogen niet meer met toeristenkaart naar Suriname, alleen met visum

Regering wil ongecontroleerde toestroom Haïtianen tegen gaan

Van zo'n 5.500 Haïtianen is verblijfplaats in Suriname officieel niet bekend


Om maatregelen te treffen tegen de oncontroleerbare toestroom van Haïtianen in Suriname, heeft de regering besloten om per 26 augustus 2016 personen met een Haïtianen nationaliteit te verbieden om met een toeristenkaart het land binnen te komen. Mensen met een Haïtiaanse nationaliteit zullen voortaan verplicht worden een visum aan te vragen.

Just de Miranda, ondervoorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten (Asra), zegt dinsdag 30 augustus 2016 in het Dagblad Suriname dat de Franse regering via haar ambassadeur ernstige bezorgdheid heeft geuit en zelfs een diplomatieke nota heeft overhandigd met betrekking tot de grote stroom Haïtianen, die Frans Guyana binnenkwam en daar asiel aanvroegen. Het vermoeden bestaat dat deze mensen via Suriname verder reizen naar het buurland. Haïti is net als Suriname lid van de CARICOM.

Ondertussen blijkt, dat elke vlucht van de Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air voor meer dan de helft bezet is met Haïtianen. Er was sprake van een enorme toename van reizigers uit Haïti en bij de evaluatie bleek dat slechts 500 van de 6.000 gearriveerde Haïtianen daadwerkelijk was teruggekeerd naar hun land. Volgens de Asra-ondervoorzitter houdt het kopen van een toeristenkaart in dat de toerist na een periode terugkeert naar zijn land. Opmerkelijk is dat de verblijfplaats van 5.500 Haïtianen formeel niet bekend is.

Na de presentatie van het cijfermateriaal had de regering van Suriname geen enkele andere keus dan terstond actie te ondernemen door te beslissen om de uitgifte van een toeristenkaart voor Haïtianen onmiddellijk stop te zetten en de verplichting een visum aan te vragen weer in te stellen. De bijeenkomst werd gehouden op het Kabinet van president Desi Bouterse.

Uit de praktijk is het bekend, dat sprake is van mensenhandel. Een commissie heeft de effecten van het introduceren van de toeristenkaart in maart 2016 geëvalueerd en zij kwam tot de conclusie dat het streven om hierdoor economisch voordeel en meer toeristen en zakenlieden aan te trekken op geen enkele wijze was gerealiseerd, waardoor geen enkel voordeel werd gehaald. Door de immigratieautoriteiten werd informatie verstrekt over de schrijnende gevallen die zich voordeden bij aankomst. Zo konden de mensen geen woord Engels spreken of schrijven, zodat ze moesten worden geholpen met het invullen van de embarcation cards. Hiernaast waren ze ook niet in staat om het koopbedrag voor de toeristenkaart te overleggen, reisden met kinderen van anderen zonder toestemmingsbrief en hadden zij vaak ook vervalste documenten bij zich. Dit resulteerde erin dat de reizigers vaak op kosten van de vliegmaatschappij moesten worden geretourneerd.

Bij de visumaanvraag zal streng worden gelet op het overleggen van de juiste documenten en het aantonen dat men over voldoende financiële middelen beschikt tijdens het voorgenomen verblijf.

De Asra heeft een dringend verzoek doen uitgaan naar al haar leden om de verkoop van tickets aan Haïtianen die vóór 15 september naar Suriname willen afreizen met onmiddellijke ingang stop te zetten en ze aan te geven dat eerst een visum aangevraagd dient te worden. Volgens De Miranda zijn voorzieningen getroffen voor Haïtianen die reeds een ticket hebben geboekt en voor 15 september naar Suriname moeten afreizen. De luchtvaartmaatschappijen moeten een inventaris opmaken en dit overhandigen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Slechts de mensen die op de lijsten voorkomen, zullen in aanmerking komen om met een toeristenkaart het land binnen te komen. Degenen die reeds in het bezit zijn van een ticket en na 15 september moeten afreizen, zijn volgens de Asra-ondervoorzitter wel visumplichtig. Hoewel een visumaanvraag maximaal zes weken in beslag kan nemen, ligt het volgens De Miranda aan de luchtvaartmaatschappijen om te kijken wat zij zullen doen in gevallen waar de visumaanvragen van Haïtianen, die reeds een ticket hebben gekocht, worden geweigerd. Het gros ligt onder verantwoordelijkheid van reisbureaus in Haïti.

'Ik denk dat de luchtvaartmaatschappijen er goed aan doen om daar een sessie te houden met de reisbureaus', aldus De Miranda.