vrijdag 2 september 2016

Orde van Advocaten draagt twee advocaten voor als leden Tuchtcollege

Deken van Orde van Advocaten verheugd dat leden Tuchtcollege zijn gekozenDe Surinaamse Orde van Advocaten draagt Ronny Oemar en Shantie Somai-Sheombar voor als leden van het Tuchtcollege. Plaatsvervangende leden zijn Gaitrie Ramai-Badal en John Wouter. Zij zijn bij enkele kandidaatstelling gekozen. De deken van de Orde, Harish Monorath, zegt vandaag, vrijdag 2 september 2016, op Starnieuws dat hij verheugd is dat de leden van het Tuchtcollege zijn gekozen. 

De namen en het proces-verbaal van de verkiezing worden doorgestuurd naar minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. De minister zal in overleg met de president de datum vaststellen van de installatie.

Er is grote behoefte aan het tuchtcollege. Monorath zegt dat er een fout was in de Advocatenwet 2014 over de administratieve procedure. Deze is vorig jaar gecorrigeerd. Het heeft een tijdje geduurd voordat de voordracht kon plaatsvinden. Er zijn fundamentele klachten vanuit de samenleving over het functioneren van advocaten. Deze kunnen worden gedeponeerd bij de deken, die nagaat of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien er geen oplossing komt, moeten zaken worden voorgelegd aan het Tuchtcollege. Aangezien dit college tot nu toe niet is ingesteld, blijven zaken stagneren. 

Starnieuws bericht verder te hebben vernomen, dat ook voor het Hof van Justitie de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn aangewezen. Het gaat om de rechters Anand Charan en Ingrid Lachitjaran. Het Tuchtcollege moet onder andere beschikken over een griffier en secretariaat. Om zittingen te kunnen houden is er ook een ruimte nodig. Monorath hoopt dat voortvarend hieraan kan worden gewerkt vanuit Justitie en Politie.

Het college kan pas in functie treden nadat de leden zijn geïnstalleerd door de president. De zittingstermijn is vijf jaar.

42 Passagiers InselAir-vlucht Curaçao-Barranquilla, Colombia, brengen nacht door op Hato

Vliegtuig kan door weersomstandigheden niet landen en keert terug naar Curaçao

Overnachting in hotel niet mogelijk, omdat die allen vol zijn geboekt 


42 Passagiers van een InselAir-vlucht richting de Colombiaanse stad Barranquilla hebben noodgedwongen een nacht doorgebracht op luchthaven Hato. Het vliegtuig kon gisteravond door weersomstandigheden niet landen waarna het terugkeerde naar Curaçao. De passagiers kwamen afgelopen nacht dus weer aan op Hato, zo bericht de Amigoe vanmiddag, vrijdag 2 september 2016.

Directeur Edward Heerenveen meldt dat er geen overnachting in een hotel kon worden aangeboden omdat alles momenteel vol zit. 'Lokale reizigers konden eventueel naar huis, maar de overige toeristen moesten in de vertrekhal slapen. Er was immigratiepersoneel aanwezig maar op een gegeven moment gaan ook zij naar huis en dan kan niemand het gebouw verlaten. Er was de hele nacht wel bewaking in het gebouw en er was een personeelslid van InselAir in de Operational Control Center/Passenger Handling Area aanwezig.'

Volgens een familielid, dat in nauw contact staat met een gestrande reiziger, klopt de verklaring van Heerenveen echter niet. 'Ze hebben daar de hele nacht gezeten en konden niet weg. Er was daarnaast tot half zes ‘s morgens geen personeel aanwezig van de luchtvaartmaatschappij. De vlucht was, los van de weersomstandigheden, al vele uren vertraagd.'

Omdat de vluchten bomvol zitten konden de gestrande reizigers ook vanochtend niet vertrekken. Er zijn bonnen verstrekt voor eten en drinken. De vertraging zorgde voor heel wat boze reacties. Op videobeelden is te zien hoe een woedende vrouw op een stoel in de vertrekhal staat en schreeuwend haar frustratie uit tegenover Heerenveen. De directeur vertelt dat hij de reizigers zelf heeft geprobeerd te kalmeren.

'Ik heb ze toegesproken, omdat ze aan het schreeuwen en schelden waren. Ik ben er zelf gaan staan om ze te bedaren. De woede is begrijpelijk maar we kunnen hier niets aan doen. We doen ons best om zo snel mogelijk een oplossing te vinden binnen het vliegschema.'

Het eerder genoemde familielid van een van de gestrande reizigers liet weten, dat de situatie rond elf uur dreigde te escaleren, waarop de politie werd ingeschakeld. Omstreeks twaalf uur kregen de gestrande reizigers alsnog een kamer in een hotel aangeboden om even te rusten. De vlucht zal mogelijk om zeven uur vanavond vertrekken.

Samenscholingsverbod rond Isla-raffinaderij en regeringszetel Fort Amsterdam op Curaçao

Blokkades mogen door actievoerende leden SGTK geen blokkades worden opgeworpen


Sinds afgelopen middernacht tot en met 9 september geldt er een samenscholingsverbod van 1 kilometer rondom de Isla-raffinaderij en 5 kilometer rondom regeringszetel Fort Amsterdam. Binnen genoemde gebieden is samenscholing van groepen van meer dan vier personen verboden, terwijl er ook geen blokkades (zie foto - Bron: Vigilante) opgeworpen mogen worden, bevestigt politiewoordvoerder Imro Zwerwer vanochtend, vrijdag 2 september 2016, zo bericht de Amigoe.

Volgens Zwerwer is het decreet van de minster van Justitie Nelson Navarro (Pais) onder meer ingegeven door het feit, dat sinds afgelopen maandag de openbare orde danig is verstoord door de acties van vakbond SGTK. Ook verkeersopstoppingen, problemen voor utiliteitsbedrijven en nooddiensten, en het feit dat er aanwijzingen zijn dat bepaalde mensen met de acties er een ander doel op nahouden, zijn redenen voor het Ministerie van Justitie om met de maatregel te komen.


Als gevolg van het samenscholingsverbod verplaatsten de stakende werknemers hun actie vanaf de ingang van de Isla-raffinaderij naar het SSK-gebouw aan de Schouwburgweg.

De maatregel van de minister van Justitie komt op het moment, dat de actie van vakbond SGTK, tegen het uitblijven van een cao-akkoord, vandaag haar vijfde dag is ingegaan. Gisteren leidden blokkades, opgeworpen door de stakende werknemers van aannemersbedrijven op het Isla-terrein, tot heel veel onrust. Aqualectra had haar installaties op het Isla-terrein om veiligheidsredenen stilgelegd, terwijl brandstofdistributeur Curoil/Curgas geen nieuwe brandstof kon afnemen van de Isla, dit alles vanwege de blokkades.

 De acties zorgden gisteren voor enorm veel overlast. Verkeerslichten op verschillende punten op het eiland deden het niet, delen van het eiland zaten urenlang zonder stroom, terwijl er sprake was van lange rijen bij verschillende pompstations. Deze situatie was gistermiddag aanleiding voor de Isla en het nutsbedrijf Aqualectra en Curoil om naar de rechter te stappen om een einde van de blokkades te eisen. Tijdens de behandeling van de zaak, werden de blokkades al opgeheven, waarbij de gedaagde SGTK aangaf geen nieuwe blokkades meer op te zullen werpen. Hierdoor werd de zaak door de rechter aangehouden.

Mochten er zich nieuwe blokkades voordoen, dan zal het Kort Geding worden hervat.

Gaat u naar hier om het complete artikel te kunnen lezen.

Berenschot en onderaannemers staken werkzaamheden bouw HNO op Curaçao

Sona moet voor ruim 10 miljoen gulden achterstallige betalingen verrichten


Berenschot en haar onderaannemers hebben hun werkzaamheden ten aanzien van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) stilgelegd vanwege het uitblijven van betalingen van Sona. Het bedrag is inmiddels opgelopen tot meer dan 10 miljoen gulden. Dat meldt een anonieme bron, aldus de Amigoe vanmiddag, vrijdag 2 september 2016.

Berenschot heeft recht op een fee voor allerlei aspecten van de bouw en ze zijn momenteel al acht maanden niet betaald. Inmiddels hebben vele overlegrondes gefaald en is er een geschil ontstaan over de verantwoording tussen Sona en Usona.

Minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) is hier sinds vorige week van op de hoogte. Vandaag zullen twee personen, die hij daarvoor hij aangewezen, fungeren als bemiddelaars tijdens gesprekken tussen de partijen. Dit tot grote verbazing van de bron, omdat de minister volgens de desbetreffende persoon gelijk actie had moeten nemen omdat de voortgang van de bouw gevaar loopt.

'Als er niet tijdig een oplossing komt, zal de bouw binnen twee weken stil komen te liggen. Er zijn namelijk 21 containers die volgende week niet kunnen worden ingeklaard. Het houdt dan op. Ook het Turkse constructiebedrijf Renaissance zal binnenkort niet meer worden betaald, omdat de facturen niet meer worden geaccordeerd door Berenschot.'

Vorige week verklaarde de minister dat de organisaties die belast zijn met het HNO zo snel mogelijk weer met elkaar moesten praten vanwege het conflict over de verantwoording van uitgaven, evaluaties en rapportages. Als eindverantwoordelijk minister zou hij zijn best doen om de partijen weer bij elkaar te krijgen. Deze gesprekken hebben vandaag dus plaatsgevonden.

President CBCS op Curaçao Tromp vindt buitengewoon verlof beter dan schorsing

'Het bewerkstelligen van de schorsing moet worden gezien als een voornemen tot schorsing’Emsley Tromp, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), vindt dat het voornemen tot zijn schorsing niet ten uitvoer gelegd kan en mag worden. Dit is ook niet nodig gezien het feit dat er een alternatief voorhanden is, namelijk buitengewoon verlof. Dit liet hij vorige week aan Mayesi Hammoud, de advocate van de minister van Financiën van Curaçao, José Jardim, weten. 

Hammoud gaf Tromp op 24 augustus twee dagen de tijd om zich uit te laten over het voornemen van de landen Curaçao en St. Maarten tot schorsing. De advocaat van Tromp, Mirto Murray, stuurde naar aanleiding van de aankondiging van Jardim op 18 augustus tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad toen werd aangekondigd dat Tromp werd geschorst, een brief naar de ministers van Financiën van Curaçao en St. Maarten met het verzoek de aankondiging van Jardim te rectificeren.

Murray refereert in zijn schrijven aan het advies van de ‘meerderheid’ van de Raad van Commissarissen (RvC) van CBCS – Hubert Lopez en Robert Pietersz – dat stelde dat de schorsing van Tromp ‘prematuur’ is, omdat de verdenkingen jegens Tromp in de privésfeer liggen en de verdenkingen niet dusdanig zijn, dat het Openbaar Ministerie zelf onmiddellijk is overgegaan tot arrestatie en inverzekeringstelling van de bankpresident.

Advocate Hammoud heeft namens haar cliënt op de brief van Murray gereageerd en stelde dat ‘het bewerkstelligen van de schorsing moet worden gezien als een voornemen tot schorsing’. Echter, Murray vindt dat Jardim publiekelijk uitlatingen heeft gedaan dat Tromp geschorst zou zijn. Volgens Hammoud eisen de statuten van de centrale bank niet, dat Tromp gehoord wordt in geval van voornemen tot schorsing, maar hij is toch in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk uit te laten over het voornemen van de landen, tot schorsing.


Leest u hier het gehele bericht.

Den Blauwvinger: Er hangt een serene rust boven Suriname

COLUMN: Geen geschreeuw en gescheld, geen IMF, geen economische crisis, maar het geluid van vogels en geritsel van hagedissen

Geen Jogi, geen Gangaram Panday, geen Doekhie en geen Etnel


Er hangt een deken van serene rust boven het land.
Je hoort het 'ge-grietjebie' van de grietjebie, het gefluit van het blauwtje en gekrijs van een over vliegend groepje kleine groene papegaaien. 
Je hoort het geritsel tussen het groen van een hagedis.
Je ziet het gefladder van een vlinder.
Je geniet, van de rust.
Je voelt de brandende zon door de muren heen. 
Je hoort per ongeluk tijdens het zender-zoeken het irritante geschreeuw en gebulder van Guno Ravenberg op de staatspropaganda radiozender SRS die constant slijmt met 'Zijne Excellentie de president van de republiek Suriname Desiré Delano Bouterse' en je belandt snel bij de mooie en afwisselende muziek van alle kleuren van de regenboog en de affirmaties van Radio Zon op 107.5 FM.
Het regent zowaar even.
Het geluid, de lucht van regen in de droge tijd.....mmmmmm.
Je hoort gedonder ver weg de rust doorboren.
Je hoort de fan overuren maken.
Je weet dat de douche op je wacht.
Je hoort het water pruttelen voor een bakkie leut.
Er hangt een deken van serene rust boven het land.
Het journaille heeft tijd om 'de diepte' in te gaan.
Je hoort en ziet nauwelijks vliegerende vakantie vierende kinderen.
Je hoort niets vanaf de Waterkant.
Je hoort geen demonstrant en ziet geen protestbordje.
Je hoort het IMF niet.
Je hoort geen gejammer en geklaag over de economische situatie.
Je hoort geen gescheld en geschreeuw.
Je hoort Jogi, Etnel, Doekhie, Gangaram Panday en Mathoera en Hooghart niet.
Heerlijk,
De Nationale Assemblee en We Zijn Moedig zijn met reces..... 'We Zijn Met Reces'

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
2 september 2016
Amsterdam-Paramaribo

Zwaar transport rijdt wegen te Houttuin kapot

Dageraadweg en Tout Lui Faut Kanaalweg zijn helemaal vernietigd door zware trucks


Het Dagblad Suriname meldt vandaag, vrijdag 2 september 2016, dat de klachten van bewoners over wegverzakkingen binnen het ressort Houttuin zich opstapelen. Zij hebben de ressortraadsleden van Houttuin benaderd over dit probleem. Ze gaan zo spoedig mogelijk dit per brief kenbaar maken aan de bevoegde instanties om maatregelen te treffen. 

Vrijwel alle geasfalteerde wegens hebben last van zwaar beladen vrachtwagens met bouwmaterialen en houtblokken. De Dageraadweg en Tout Lui Faut Kanaalweg zijn volledig vernietigd door de zware transportwagens. Het Dagblad besteedde overigens al in juli 2014 aandacht aan de vele gaten en kuilen in de Dageraadweg (zie foto).

Nog steeds zijn overbeladen trucks met houtblokken op de Tout Lui Faut Kanaalweg (dichtbij Staatsolie) te zien, wetende dat ze de situatie erger maken. Maarm ook andere wegen beginnen eronder te leiden, zoals de Tout Lui Faut Middenweg, Tjong Akietweg, Vredenburg Serie A en B, Cassialaan en Pandit Paltan Tewarieweg.

Volgens de buurtbewoners van de Tjong Akietweg is de overheid zelf debet aan deze situatie. ‘Je geeft een vergunning aan iemand om houtblokken te verzamelen in een woonwijk. De vrachtwagens gaan dan toch door de smalle wegen van deze woonwijk rijden? Weten de mensen van de overheid niet dat deze straten niet daarvoor berekend zijn?’, vraagt een bewoner zich af. ‘En nu heb je een situatie van moni no de, wanneer worden onze wegen dan hersteld?’,

Voor Vredenburg geldt hetzelfde, waarbij ondernemingen een vergunning hebben om hun werk te doen. ‘In woonwijken zwaar transport, soms onder begeleiding van de politie zelfs. Terwijl die gasten het best weten dat het vrachtvermogen te groot is voor de smalle asfaltwegen.’

Teikoku Oil Suriname schenkt 's Lands Hospitaal medische apparatuur

Intensive Care ontvangt defibrillator en echoapparaat


Teikoku Oil Suriname, dochtermaatschappij van het Japanse Inpex, heeft ´s Lands Hospitaal een defibrillator en een echoapparaat geschonken voor de gerenoveerde Intensive Care afdeling van het ziekenhuis. De apparatuur, die door Harsons Medi Tech en Biomedical Systems zijn geleverd, vertegenwoordigt een waarde van zo'n 37.000 Amerikaanse dollar, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 2 september 2016.

De formele overdracht vond gisteren plaats door Angela Martoredjo, office secretary van Teikoku Oil, in het bijzijn van de directie, specialisten en het personeel van de Intensive Care.

In december 2015 werd de gerenoveerde Intensive Care Unit van het ziekenhuis opgeleverd. Teikoku Oil heeft bij die gelegenheid al een bijdrage geleverd door de schenking van drie noodzakelijk beademingsapparaten.

Voor 2016 werd het ziekenhuis opnieuw benaderd voor het indienen van een project ten behoeve van de Intensive Care Unit. Na overleg met de twee intensivisten is gekozen voor een defibrillator en een echoapparaat.

'Hiermede is wederom een succesvolle bijdrage geleverd door een van de opererende oliemaatschappijen in Suriname aan de gezondheidszorg. Vooral in deze moeilijke financiële situatie, waarbij ziekenhuizen vrijwel geen investeringen kunnen doen, zijn dit soorten geste van levensbelang’, zegt medisch directeur Soenita Nannan Panday-Gopising.

'Activiteiten goudzoekers in concessiegebied IAmGold/Rosebel schaden investeringsklimaat'

Kleinschalige goudwinningssector verdient meer aandacht van de regering

Sector levert meer op dan de inkomsten van grote mijnbouwbedrijven


De gelden uit de uit 1994 daterende  Golden Star Mineral Agreement zijn nooit aangewend om steun te geven aan de kleinschalige mijnbouwers. Over de jaren heen is uit de 0.25% royalty clausule in deze overeenkomst 11 miljoen Amerikaanse dollar opgebouwd in het SEMIF-fonds (Suriname Environmental and Mining Foundation). In artikel 20.13 van deze deal, staat dat deze gelden kunnen worden gebruikt om klein- en middelgrote Surinaamse ondernemers te ondersteunen, inclusief kleinschalige mijnbouwers. 

Chris Healy, antropoloog en consultant, heeft woensdag, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 2 september 2016, een presentatie gehouden over ‘Goud, de redder van de Surinaamse economie?’ Hij is goed bekend met de goudsector en heeft voor nationale en internationale organisaties en instituten rapporten geschreven over de goudsector in Suriname. Zo schreef hij onder andere mede in 2005 het 116 pagina’s tellende rapport ‘Situation Analysis of the Small-scale Goldmining in Suriname’ voor het WWF Guianas:In de presentatie voor de Vereniging van Economen in Suriname (VES) heeft hij het belang van de goudsector voor de Surinaamse economie aangegeven. Hij vindt dat de invasie van kleinschalige mijnbouwers in de mijnen van de Canadese multinational IAmGold de investeringsklimaat van het land ernstig schaadt.

Voor de kleinschalige mijnbouwers zijn conform artikel 36.3 van het Decreet Mijnbouw vier werkgebieden ingesteld. Volgens Healy vertonen de productiecijfers van werkgebied I ten westen van Nieuw Koffiekamp dat de opbrengsten redelijk zijn. Hij wijst erop, dat werkgebied I een 'greenfield' mijn – waar niet eerder is gemijnd- is. Het vergt dus veel tijd en energie om nieuwe goudafzettingen te vinden en te kwantificeren.

De inleider zei, dat dit een brede kennis van de geologie en mijnbouw vereist. 'De meeste kleinschalige mijnbouwers lokaliseren oude vindplaatsen en werken op deze historische vindplaatsen. Ze zijn niet gewend om op zoek te gaan naar greenfield afzettingen.'

Tussen 2010 en 2014 was de kleinschalige mijnbouw goed voor twintig ton van de dertig ton geproduceerde goud. De grootschalige mijnbouw heeft in die periode tien ton goud gemijnd. De marktwaarde van het goud van de kleinschalige mijnbouw was in 2012 en 2013 goed voor meer dan een miljard Amerikaanse dollar. Het jaar 2014 was een piekjaar, waarbij de totale goudproductie meer dan 17 miljard heeft opgebracht. Meer dan 25.000 personen vinden hun emplooi in deze sector. 

Healy vindt, dat het vraagstuk van milieuvervuiling in de sector levensgroot is. Hij heeft aangegeven dat een kleinschalig goudbedrijf geen afvalwater in kreken en rivieren loost en  'het is dus niet moeilijk om dit vraagstuk aan te pakken'. Volgens de inleider kun je het afvalwater laten bezinken en weer gebruiken. 'Er wordt veel geld gestopt in probleemprojecen en weinig tot geen geld in oplossingsprojecten', citeert Healy de wereldbekende expert op het gebied van kleinschalige mijnbouw, Marcello Veiga.

Voorzitter Unie van Truckhouders wil dat politie optreedt tegen truckers die regels overtreden

'De schuld ligt bij ons controleapparaat, de politie, de truckhouders zijn nonchalant'


De situatie rond transporteurs van houtblokken/boomstammen op openbare wegen is nog steeds de oude. Transporteurs laden hun vrachtwagens met houtblokken die soms een meter boven het dak van de cabine uitsteken. In de meeste gevallen wordt hout getransporteerd dat 3 tot 5 meter uit de bak steekt. Dit zorgt voor vrees bij weggebruikers. Het gevolg hiervan is dat velen een afwachtende houding aannemen, om zodoende niet in de buurt van de vrachtwagens te rijden, terwijl het verkeer vastloopt, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 2 september 2016. 

Nizaam Ozir, voorzitter van de Unie van Truckhouders en Zwaar Materieel in Suriname (UTZS), stelt zich nog steeds op het standpunt, dat de schuld niet meer bij de truckhouders ligt.

'De schuld ligt bij ons controleapparaat, de politie. De truckhouders zijn nonchalant. De mannen moeten eigenlijk stoppen met de wijze waarop zij nu werken. Als de dunne ketting waarmee zij hun hout vastmaken kapot gaat, wat gebeurt er dan? De mensen rijden ook roekeloos over de Wijdenboschbrug. Ik heb gezegd dat zij niet a la dol moeten rijden. Men moet op bepaalde tijden over bepaalde wegen rijden. Over de brug moet men onder begeleiding van de politie de oversteek doen. Pas wanneer er grote schade is of wanneer mensen dood gaan, zal de politie ingrijpen', stelt de voorzitter.

Volgens Ozir wordt door de controleorganen veel gesproken, terwijl er weinig wordt gedaan om hetgeen wordt geuit, te praktiseren.

'Het leven van mensen is hier in gevaar. De verdachte kan niet zelf in actie komen, maar de UTZS roept zelf op om de truckhouders te straffen. Wanneer de wegen slecht zijn, stoppen commissarissen de trucks en sluit men de wegen, maar wanneer men controle moet uitoefenen, doet men dat niet', zegt Ozir.

KLM helpt overheid met aanpak drugskoeriers

Personen op zwarte lijst Marechaussee mogen niet vliegen met KLM


Luchtvaartmaatschappij KLM helpt de overheid om de drugssmokkel vanuit de Antillen, Suriname en Venezuela terug te dringen. De KLM zal personen die door de Koninklijke Marechaussee op de ‘zwarte’ lijst zijn gezet, weigeren mee te nemen op haar vluchten van en naar Nederland. Dit staat in een convenant dat KLM en het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie deze zomer hebben gesloten. Surinaamse media meldden vandaag, vrijdag 2 september 2016, dat de Nederlandse autoriteiten deze afspraak ook met de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) en chartermaatschappij TUI hebben gemaakt, zo bericht onder andere de Telegraaf.

De personen die op de lijst komen zijn mensen die ooit op Schiphol zijn aangehouden met cocaïne in hun bezit. Hun naam blijft drie jaar op de lijst.

Op de website Diasporanieuws constateert het Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) dat de mensen op de lijst in feite een extra straf krijgen door het vliegverbod.

Volgens het convenant is het terugdringen van de smokkel via Schiphol een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en de luchtvaartmaatschappijen. Minder drugssmokkel zal Schiphol een beter imago geven, wat zal leiden tot meer passagiers. De hoofdverantwoordelijkheid ligt wel bij de overheid, aldus het convenant.

De landen waar het convenant geldt, vallen onder het zogenaamde 100 procent-controleregime. Het gaat om Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Suriname en Venezuela. Tijdens zo’n controle worden alle passagiers, handbagage, bagage en vracht gecontroleerd op drugs.

VHP-voorzitter blikt terug op een jaar regering Bouterse-II

'Er moet gewaakt worden voor verdere erosie van democratie en rechtsstaat'

'Acties huidige regering en leiding Nationale Assemblee hebben niet bijgedragen tot rust'


Primo september gaan eenenvijftig vertegenwoordigers van het Volk van Suriname, gekozen op 25 mei vorig jaar, met reces, wat betekent dat gedurende de komende 4 weken het parlementaire werk vrijwel stil zal komen te liggen. Een goed moment om een tussentijdse evaluatie van de verrichtingen van de zittende Regering te maken. Een goede gelegenheid voor de regering om intern beraad te houden en tot een meer nationale aanpak over te gaan.

De verwachtingen bij het volk van Suriname waren aanvankelijk groot; de gemaakte beloften van de politieke partijen van de huidige coalitie waren immers veelbelovend en hoopgevend. Het vertrouwen werd echter pal na de algemene verkiezingen beschaamd en verbroken. Velen vinden dat zij politiek bedrogen zijn omdat de politieke leiders van de zittende regering wisten dat financieel mismanagement de economische toekomst en het welzijn van de bevolking in gevaar hadden gebracht. Het moreel van de samenleving is bijgevolg nu op zijn laagst.

Dit alles vanuit besef en verantwoordelijkheid als politieke organisatie met een breed draagvlak dat het volk van Suriname een vredig, veilig en voorspoedig bestaan moet leiden. Ons Volk heeft geen behoefte aan nog meer trauma’s.
Degenen die menen dat de VHP niet in staat zou zijn sociale, economische en financieel zwaar gefrustreerde krachten te mobiliseren om hun ongenoegen op vreedzame wijze publiekelijk kenbaar te maken rekenen zich mis. De VHP heeft historisch bewezen dat haar verantwoordelijkheid naar de samenleving niet gevoed wordt door enge belangen, maar dat zij volledig bewust is van haar grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet alleen naar de achterban toe,maar naar de gehele Surinaamse samenleving.

Echter moeten wij goed beseffen dat onder de huidige omstandigheden er niet veel nodig is om de vergaande en diepgewortelde ontevredenheid, gestoeld op politiek bedrog, slecht beleid en een schrijnende economische malaise te mobiliseren. Er is niet veel meer nodig om spontane protesten en demonstraties zich te laten voltrekken.
Maar, de VHP is een democratische partij gekenmerkt door het constructieve meedenken en het helpen zoeken naar oplossingen via dialoog en overleg; een partij die betrokkenheid hoog in het vaandel draagt. Deze fundamentele principes en elementen van democratie en democratisch bestuur ziet zij helaas in toenemende mate ondermijnd worden.

Er moet gewaakt worden voor de verdere erosie van democratie en rechtsstaat in ons land. De VHP zal blijven oproepen en aandringen dat de President en de Regering via goed en transparant bestuur orde op zaken stelt en daadwerkelijke hervormingen doorvoert die moeten bijdragen tot herstel, stabilisatie en groei van de Surinaamse economie. De VHP blijft beschikbaar om de President en de Regering hierin substantieel bij te staan, onder andre door het aandragen van ideeën en expertise.

Twaalf maanden na de verkiezingen leeft een groot deel van de Surinaamse bevolking in onzekerheid; velen kunnen niet rondkomen van een sterk in waarde gedaald inkomen, terwijl de prijzen als gevolg van een op hol geslagen wisselkoers continu omhoog gaan. Tegelijkertijd zijn er minimale inspanningen gepleegd om daadwerkelijke (reële) inkomens te genereren. Het land wordt nu gefinancierd op basis van leningen die op de schouders van onze kinderen en kleinkinderen zullen rusten. Dat doet ons nationale bewustzijn niet goed; in tegendeel, het demotiveert en het kan nimmer gekarakteriseerd worden als goed financieel-economisch beleid.

Wanneer de VHP reflecteert op de voorgaande en de huidige periode van financieel-economische neergang, wordt in die evaluatie meegenomen de fundamentele en structurele politieke, bestuurlijke, economische en financiële hervormingen die sinds de onafhankelijkheid niet zijn doorgevoerd, waardoor het fundament voor onze staatshuishouding en de samenleving als geheel langzaam maar zeker is geërodeerd en misschien in bepaalde opzichten zelfs is komen weg te vallen.

Kijkt u maar naar de verslechtering van waarden en normen die vandaag aan de dag bepalend zijn voor het handelen van grote delen in de samenleving. De moraal van de samenleving is danig aangetast; een kleine groep profiteert en de massa pinaart. Het lijkt erop dat de tijd is aangebroken dat we gezamenlijk met open vizier in de spiegel kijken en onszelf afvragen: is dit het,wat wij van ons geliefd en mooi Suriname willen maken?, is dit het, wat wij willen achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen? Het is tijd dat er doelmatige en adequate besluiten worden genomen om herhaling van financieel mismanagement te voorkomen en degenen die verantwoordelijk zijn voor de financieel-economische puinhoop juridisch aan te spreken. Het is misschien ook tijd dat wij collectief de Spiegel van de Samenleving voor ons houden en trachten ervan doordrongen te geraken dat we systematisch, structureel en in consensus zullen moeten werken aan de 'creatie' van een nieuwe, betere Surinaamse maatschappij.

Voor De Nationale Assemblee is een belangrijke taak weggelegd. Helaas hebben wij ook daar de verloedering om zich heen zien grijpen. Wetgevingsproducten die bepaalde belangen moeten accommoderen; werkwijzen van leidende autoriteiten die in plaats van eenheid, verdeeldheid creëren. Dat kan nooit de taak zijn van een Volksvertegenwoordiging.
De opstelling en acties van de huidige regering en de leiding van de Nationale Assemblee hebben niet bijgedragen tot rust; in alle sectoren van de samenleving is verdeeldheid ontstaan, terwijl de uitstaande politieke, juridische, financiële en economische problemen juist vragen om een nationale aanpak.

Het kan zo niet verder! De aanpak van een aantal belangrijke vraagstukken is onduidelijk en niet goed voorbereid. Het mag niet bij woorden blijven. Wat we nodig hebben zijn deugdelijke, nauwkeurig uitgewerkte plannen met sterk en betrokken leiderschap. Niet een herstelprogramma dat aangedreven wordt door anderen en erger nog geen rekening houdt met de sociale en economische gevolgen zoals: individuele misère, toenemende armoede en werkloosheid.

Wij verwachten dat de president, de regering en De Nationale Assemblee na het reces de gelegenheid zullen aangrijpen om op basis van hun eigen tussentijdse evaluatie de voor de hand liggende noodzakelijke maatregelen zullen nemen, en daarbij de bijdrage die de oppositie kan leveren aan herstel, stabilisatie en groei niet alleen erkennen maar er ook gebruik van maken.

Wij roepen de president op om op basis van deze evaluatie de desastreuze koers van ons land te wijzigen, het Schip van de Staat in rustigere vaarwateren te brengen, politiek-bestuurlijke veranderingen door te voeren en vertrouwenwekkend nieuw beleid te ontwikkelen en in uitvoering te nemen.

VHP-voorzitter, 
Chandrikapersad Santokhi
vrijdag 2 september 2016

Surinaamse Kustwacht heeft nog steeds geen wettelijke basis....

Kustwacht heeft in drie jaar tijd haar bestaansrecht bewezen, maar nu nog wetgeving


Directeur Jerry Slijngard vindt dat 'zijn' Kustwacht in drie jaar tijd veel operaties heeft uitgevoerd voor de versterking van de economische capaciteit van het land. Met Staatsolie is zorg gedragen voor de veiligheid en milieucontrole tijdens het zoeken naar olie door een aantal buitenlandse bedrijven. Ook is door controle op vissersvaartuigen een bijdrage geleverd om de aanlanding van vis op diverse plaatsen te vergroten. Mensen die ziek zijn geworden op zee, is medische begeleiding gegeven om hen in het ziekenhuis in Paramaribo te behandelen. Verder is de wacht bij ‘search and rescue’ operaties betrokken. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 2 september 2016.

Ondanks het driejarig bestaan is er nog steeds geen wettelijke basis voor het bestaan van de Kustwacht.

Slijngard hoopt door aan te tonen, dat de Kustwacht veel zaken heeft uitgevoerd, de noodzaak ervan gebleken is. Om te kunnen optreden zal de wet een betere basis geven, maar ook voor contact met internationale organisaties.

Volgens minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken is de wet reeds aangeboden door de president aan De Nationale Assemblee. Hij heeft het belang van de Kustwacht benadrukt, tijdens de herdenking van het driejarig bestaan.

De dienst is verantwoordelijk voor de maritieme veiligheid maar ook voor duurzame bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het waarborgen van de biodiversiteit in het maritieme gebied. Noersalim zegt, dat de Kustwacht ook heeft bijgedragen aan onderzoek. Samen met de Fransen zijn patrouilles uitgevoerd.

Slijngard legt uit dat de Kustwacht onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt om het type taken dat wordt uitgevoerd. 'In zijn algemeenheid is binnenlandse veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en valt deels onder het ministerie van Justitie en Politie.' Hij benadrukt dat het gaat om rechtshandhaving, wat te maken heeft met binnenlandse veiligheid. Het kan altijd in de wet vastgelegd worden dat indien het nodig mocht blijken, er ondersteuning gegeven of gekregen kan worden van Defensie.

Bestuur Albina werkt met extra controles aan tegengaan illegaal goederen- en personenverkeer

Intensieve patrouilles op Marowijnerivier in samenwerking met Frans-Guyana

Veel Haïtianen gaan via Suriname illegaal naar Frans-Guyana


De controle op illegale activiteiten is in Albina opgevoerd. Vanaf het weekend zal ook intensief worden gepatrouilleerd op de Marowijnerivier. Ook Frans-Guyana heeft de controle geïntensiveerd. Waarnemend districtscommissaris Jerry Miranda (Paramaribo Noordoost) zegt vandaag, vrijdag 2 september 2016, op Starnieuws dat samengewerkt wordt met de Franse autoriteiten om illegaal personen- en goederenverkeer tegen te gaan. 

Veel Haïtianen gaan via Suriname illegaal naar Frans-Guyana. Hierover is een nota ingediend bij de regering. Boten mogen vanaf acht uur 's avonds tot half vijf 's morgens niet varen op de rivier. Iedereen die wordt overgestoken, moet zich melden bij de immigratiedienst. Ook zal er strenge controle zijn op goederenvervoer.

Miranda zegt, dat vooraf een voorbereiding heeft plaatsgevonden. De verschillende diensten in Albina zijn versterkt. Er zijn gesprekken gevoerd met de politie, douane, militairen en ook districts- en ressortraadsleden. Het traditioneel gezag, houders van boten en taxi's, zijn op de hoogte gesteld van de verscherpte activiteiten.

De districtscommissaris zegt verder nog, dat er begrip is voor de situatie, waarbij iedereen toegezegd heeft medewerking te zullen verlenen. Ook bij de post Stolkertsijver is de controle opgevoerd. Door deze activiteiten zal de criminaliteit ook worden ingedamd in het oosten van het land, aldus Miranda.

Assembleevoorzitster betreurt het noemen van namen Assembleeleden bij projecten regering

'Het is ongewenst, omdat wij vrijelijk elk project van regering moeten kunnen beoordelen'


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons vindt het jammer, dat namen van parlementsleden genoemd worden bij projecten van de regering, zoals de Naschoolse Opvang. 'Het is ongewenst, omdat wij als parlementariërs vrijelijk elk project van de regering moeten kunnen beoordelen', zegt ze vandaag, vrijdag 2 september 2016, in de Ware Tijd.

Volgens haar kan vanuit het parlement niets hiertegen gedaan worden. 'De Assemblee heeft tot nu toe geen enkele rol hierin, dit is een kwestie van de rechterlijke macht als er stappen ondernomen moeten worden.' 

In het evaluatierapport 'Naschoolse Opvang' staat vermeld dat Srd 128 miljoen niet verantwoord kan worden. Namen van huidige en voormalige parlementariërs van de NDP, maar ook van de ABOP, worden hierin genoemd. Maar, de redactie van de Ware Tijd lijkt het niet aan te durven om namen te noemen. Lezers worden nu met vragen achter gelaten.

Daarnaast beschrijft het rapport in detail, met vermelding van facturen, bestelbonnen en andere documenten, hoe bijvoorbeeld het aantal pakketten aan voeding voor de leerlingen, elke keer weer met honderden werden overschreden. Leveranciers, ambtenaren en andere verantwoordelijke personen voor het project, worden genoemd. De conclusie is dan ook hard: in het project Naschoolse Opvang hebben bewust corruptieve handelingen plaatsgevonden en was er sprake van mismanagement. Deze conclusie is mede gebaseerd op het feit dat er voldoende waarschuwingen zijn gedaan en er gevraagd is om correctie. Die waarschuwingen hebben echter niets opgeleverd en de corruptieve handelingen zijn normaal en zelfs in toenemende mate doorgegaan.

Geen aanbieding petitie studenten MSR aan Kabinet van de President

Intern zou een oplossing zijn aangeboden...

Petitie toch aangeboden..., reden waarom niet bekend


De studenten van de Masteropleiding Surinaams Recht (MSR) hebben ervan afgezien om vandaag, vrijdag 2 september 2016, een petitie aan te bieden aan het Kabinet van de President. Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat intern een andere oplossing is aangeboden. De meerderheid van de studenten gaat er akkoord mee. Het is echter nog niet duidelijk hoe de oplossing eruit ziet. 

Het lag in de bedoeling om de hulp van president Desi Bouterse in te roepen, omdat de studenten het collegegeld van Srd 8.230 te hoog vinden. Daarnaast moet er nog Srd 1.000 aan inschrijfgeld worden betaald.

Het bestuur van de universiteit heeft aangegeven, dat het collegegeld in vier termijnen kan worden voldaan. Studenten kunnen ook een studielening aanvragen via de Nationale Ontwikkelingsbank. De inschrijving is intussen begonnen en duurt tot 10 september.

Later op de dag werd echter bekend dat de petitie vanochtend toch door een deel van de studenten is aangeboden aan het Kabinet van de President. Het is nog onduidelijk waarom de studenten het ene moment bekendmaken, dat de petitie niet wordt aangeboden en op het andere moment die petitie toch blijkt te zijn aangeboden.

Vraagtekens bij ABOP-Assembleelid Pokie over Srd 5.4 miljoen voor 35.000 schoolpakketten

'Er is complete duisternis' - Assemblee ontvangt geen informatie over voor we pakketten zijn

'Het staat nergens als project in de begroting opgenomen' - 'Het fenomeen sociale pakketten lijkt geen zuivere koffie te zijn'


ABOP-Assembleelid Diana Pokie vindt het vreemd, dat er rond het sociaal project van de regering om voor Srd 5,4 miljoen 35.000 schoolpakketten te verstrekken 'complete duisternis is'. Het parlement heeft geen lijsten gekregen met namen van wie in aanmerking komen en hoe de selectie heeft plaatsgevonden. Het project wordt gefinancierd vanuit de begroting van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, 'maar, het staat nergens als project in de begroting opgenomen', zegt Pokie vandaag, vrijdag 2 september 2016, in de Ware Tijd.

De politica zegt ook, dat er in de media geen oproep is gedaan voor registratie. Uitgaande van de samenstelling van het pakket, zoals schooltas, schriften en schrijfgerei, zou de waarde Srd 150 moeten zijn. 'Ook daarover ontbreekt detailinformatie en het lastigste is dat we niets hebben om controle uit te oefenen.'

Omdat het om een sociaal project gaat en over schoolbenodigdheden, zou volgens Pokie niet alleen het ministerie van Sport- en Jeugdzaken betrokken moeten zijn bij de uitvoering, maar ook de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hun betrokkenheid zou moeten zijn respectievelijk het aangeven van sociale aspecten en welke leerlingen in aanmerking komen en de samenstelling van het pakket.

Pokie bekruipt het gevoel dat het fenomeen van sociale pakketten geen zuivere koffie is. 'Ik zou graag willen weten wat de activiteiten zijn van de regering en vooral het ministerie van Sociale Zaken om te bevorderen dat er steeds minder sociale gezinnen zijn. Je kan niet oneindig pakketten blijven uitdelen. Je moet beleid maken om de mensen uit deze sociale klasse te halen. Ook de mensen zelf moeten gaan begrijpen dat zij eigenlijk niet echt op een duurzame manier worden geholpen met een sociaal pakket en dat zij altijd in die positie gehouden worden.' 

AZP-directie ontkent, dat Intensive Care is gesloten

Jörgen Raymann zegt in een Suriprofs-video dat de Intensive Care gesloten is


De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ontkent in een persbericht dat de Intensive Care Unit (ICU) is gesloten. Er is volgens het ziekenhuis veel verwarring en onrust ontstaan door onjuiste berichtgeving. Jörgen Raymann heeft bekendgemaakt in een filmpje, dat Suriprofs geld zal inzamelen voor de noodlijdende ICU om levens te kunnen redden en dat die afdeling is gesloten. Er is gefilmd op de afdeling en specialisten komen aan het woord in het filmpje Save lives in Suriname
'Het is algemeen bekend, dat het AZP al geruime tijd voor grote uitdagingen staat in verband met de precaire financiële situatie van het ziekenhuis en de daarmee samenhangende tekorten aan o.a. medicamenten en met name aan medische verbruiksartikelen. Hierdoor waren wij onder meer genoodzaakt om onlangs geplande hartoperaties enkele dagen uit te stellen. Specialisten, artsen en verpleegkundigen moeten vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doen en er wordt veel gevergd van hun improvisatievermogen. Wij hebben respect en waardering voor hun inzet en dienstbaarheid', zegt de directie in het persbericht.


'Het is onze primaire verantwoordelijkheid om onder alle omstandigheden de dienstverlening naar de gemeenschap toe zo optimaal mogelijk te continueren. Samen met de regering wordt gewerkt aan korte en lange termijn oplossingen voor de ontstane problemen. Mede tegen deze achtergrond heeft de regering recent Srd 25 miljoen voor het AZP vrijgemaakt, om de crediteuren c.q. leveranciers van goederen en diensten goeddeels te betalen. Dit is voor het AZP een belangrijke verlichting en een goede ondersteuning om de dienstverlening te verbeteren.'

Brahim zegt in een reactie vanochtend, vrijdag 2 september 2016, op Starnieuws, dat Raymann heeft aangegeven de aankomende voorzitter te zijn van de Suriprofs die sociale projecten uitvoert. Hij wil het AZP ondersteunen. Brahim zegt elke ondersteuning te verwelkomen, maar er zijn nog geen concrete voorstellen uitgewerkt. De directie van AZP kijkt uit naar concrete voorstellen.

De directeur begrijpt niet hoe aangegeven is dat de ICU gesloten is, want dit is nooit het geval geweest. Enkele geplande operaties zijn uitgesteld, maar acute hulp is altijd verleend. Hoewel de directie de berichtgeving betreurt, wordt het ziekenhuis op een hartverwarmende wijze benaderd door bedrijven, organisaties en personen die een bijdrage willen leveren. 'Wij juichen deze goede intenties ten zeerste toe; bijdragen in welke vorm dan ook zijn van harte welkom. Het is evenwel erg belangrijk om de donaties goed te faseren en te coördineren, en niet in de laatste plaats om deze een juiste en verantwoorde bestemming te geven.' 

Voor donaties kunt u terecht bij: 
Directie 
Tel: 442266 (Loes Sarimoen of Letitia Hubard) 
Email: lhubard@azp.sr. 
Public Relations 
Tel: 8600347 (Chantal Rijker) 
Email: publicrelations@azp.sr of crijker@azp.sr.

Bond SGTK heeft op bevel rechter blokkades Post 5 en Post 7 Isla-raffinaderij verwijderd

Door verharding acties bij poorten Isla-raffinaderij ontstonden op Curaçao chaotische toestanden

(Bron foto's: Vigilante/Facebook)
'Er is hard opgetreden tegen ongewapende mensen die voor hun rechten vechten'


Op bevel van de rechter heeft vakbond SGTK gisteren rond drie uur 's middags de blokkades bij Post 5 en Post 7 van de Isla verwijderd. Dat gebeurde nadat Refineria Isla samen met Curoil en Aqualectra een Kort Geding had aangespannen tegen de vakbond. De stakende contractarbeiders die voor aannemers werken op het terrein van de Isla blokkeerden gisterochtend alle drie de toegangspoorten van de raffinaderij. Het Kort Geding is aangehouden nadat de actievoerders de blokkades bij Post 5 aan de Schottegatweg en Post 7 in Emmastad hadden opgeheven. Dit meldt vandaag, vrijdag 2 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

Gedurende de dag was het een puinhoop op het eiland: afgesloten wegen, stroomuitval en files bij benzinepompen. Door verharding van de acties van vakbond SGTK bij de poorten van de Isla-raffinaderij ontstonden op Curaçao chaotische toestanden.

Nadat drie dagen van actievoeren, overleg met de landsbemiddelaar en gesprekken met de Statenleden geen resultaat hadden opgeleverd, besloten de stakende leden van de SGTK gisterochtend om alle poorten van de raffinaderij te blokkeren. Vanaf tien uur 's ochtends kon niemand nog het raffinaderijterrein op. 'De situatie is explosief', zei SGTK-voorzitter Alcides Cova eerder op de dag. 'We blijven hier bij de Isla en willen geen tijd meer verliezen met praten.'

In de loop van de dag werd de sfeer grimmiger. Tegen twaalf uur sloot de politie ‘uit voorzorg’ de Rijkseenheidboulevard af. 'De toegangswegen naar en uitvalswegen van de raffinaderij mogen niet vastlopen', zei politiewoordvoerder Imro Zwerwer. Politieagenten stonden paraat bij de poorten van de raffinaderij en bij Aqualectra aan de Dokweg. 'We hebben de zaak onder controle', zei Zwerwer toen nog tegen TeleCuraçao. Maar. een paar uur later liep de zaak toch weer uit de hand bij Post 5: de actievoerders stichtten brandjes, de sfeer was dreigend. Rond vier uur greep de politie in.

Met meer geweld dan nodig, vond journalist Dwight Rudolfina in een uitzending van Radio Mas 99. 'Er is hard opgetreden tegen ongewapende mensen die voor hun rechten vechten.'

Advocaat Boersema wil van minister van Justitie Navarro op Curaçao alle stukken over enquêteprocedure

Boersema wil zich voorbereiden op schrijven verweerschrift voor Schotte


Douwe Boersema heeft op ‘titel van zijn bedrijf Boersema Advocaten’ en, zo zegt hij in eerste instantie, ‘niet als vertegenwoordiger van een specifieke persoon’, een Landsverordening openbaarheid van bestuur (LOB)-verzoek ingediend bij de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS). Hij verzoekt de minister alle informatie en correspondentie te verstrekken die betrekking heeft op ‘de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie (OM) bij de (civiele) enquêteprocedure en oordeelsvorming daarover’, zo schrijft vandaag, 2 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

Op een later moment stelt Boersema, dat hij zich met de verkregen informatie zou willen voorbereiden op het schrijven van een verweerschrift voor Gerrit Schotte (MFK). Ook wil hij nagaan of het door het OM uitgeschreven beleid met betrekking tot civiele enquêtes wordt gevolgd. Boersema doelt op de betrokkenheid van het OM, als verzoekende partij, bij de civiele enquêteprocedure bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie over het beleid en de gang van zaken van Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK).

Meer specifiek wil Boersema de volgende informatie krijgen:
(1) alle correspondentie, waaronder e-mails, inclusief bijlagen, die gevoerd zijn tussen personen behorende tot het OM;
(2) alle correspondentie, waaronder e-mails, inclusief bijlagen van het OM;
(3) correspondentie, waaronder e-mails, inclusief bijlagen van andere personen aan het OM;
(4) alle (concept)stukken, adviezen, notities en memoranda die door het OM zijn opgesteld of uitgebracht;
(5) alle (concept)stukken, adviezen, notities en memoranda van andere personen aan of bedoeld voor het OM en
(6) alle notulen, gespreksverslagen en andere vastleggingen van besprekingen waarbij het OM aanwezig was.

Hij stelt de deadline van drie weken, ‘niet vanwege de aankomende verkiezingen, maar in verband met de procedure van het Hof die de zaak welicht op korte termijn op de agenda wil zetten’.

Minister Jardim erkent dat er 'nog geen formeel schorsingsbesluit' CBCS-president Tromp is

Jardim wil nu ook screening van Tromp door een veiligheidsonderzoek


Minister José Jardim van Financiën heeft via zijn advocate laten weten dat er inderdaad ‘nog geen formeel schorsingsbesluit’ is ten aanzien van Centrale Bank-president Emsley Tromp, maar dat zijn uitlatingen twee weken geleden tijdens de persconferentie van de ministerraad ‘moeten worden gezien als een voornemen tot schorsing’. 

Nu wil Jardim echter ook een screening van Tromp door middel van een veiligheidsonderzoek, Dat bevestigt advocaat Mirto Murray van Tromp, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 2 september 2016.

'De minister heeft intussen schoorvoetend toegegeven in het schrijven van zijn advocate dat er geen sprake is van een schorsing van mijn cliënt, maar slechts van een voornemen. Zoals eerder aangegeven bestaat er echter geen wettelijke grondslag voor een schorsing zonder aanbeveling van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Uit de hoge hoed wordt nu het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken getoverd. Let wel dat dit landsbesluit voorschrijft dat personen die een vertrouwensfunctie bekleden op het tijdstip van inwerkingtreding van het landsbesluit binnen twee jaar gescreend moeten worden. Die twee jaar liep af op 15 maart 2016 en nu maanden nadat de minister van Financiën ten aanzien van Tromp de wet letterlijk links heeft laten liggen, wordt deze van stal gehaald op het moment dat de minister erop gewezen is dat de schorsing niet mogelijk is. Dat doet me denken aan het spreekwoord over een hond en een stok.'

De advocate van minister Jardim, Mayesi Hammoud, reageert niet op het verzoek van het dagblad om namens haar cliënt commentaar te geven. Zij liet eerder op vragen van Tromps raadsman weten dat ‘de ministers (Jardim en Richard Gibson van Sint Maarten) hebben besloten over te gaan tot het bewerkstelligen van de schorsing van de president voor de duur van het onderzoek van het Openbaar Ministerie, welke schorsing bij landsbesluit zal moeten worden opgelegd’.

Tromp had namelijk gevraagd naar de ‘status’ van de schorsing. Aangezien de wettelijk vereiste aanbeveling van de Raad van Commissarissen van de CBCS ontbreekt en een meerderheid van twee van de drie commissarissen schorsing ‘prematuur’ vindt; iets waarover Jardim in zijn persconferentie geen mededelingen deed.

Veel inwoners Curaçao willen hun grond registreren voor legalisering

Minister Camelia-Römer wil einde aan illegale bezetting van terreinen

Ministerie houdt informatieve bijeenkomsten over legalisatie terreinen


Bij de informatiebijeenkomst van minister Suzy Camelia-Römer (PNP) over de ‘illegale’ terreinen hebben veel mensen zich geregistreerd voor legalisering van hun grond. Vorige week hield de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) samen met Domeinbeheer in Montaña een bijeenkomst. Dit bericht vanochtend, vrijdag 2 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

Römer kondigde onlangs aan een einde te willen maken aan illegale bezetting van terreinen. Onder het motto ‘Tereno pa Tur, pero na ordu si’ (Terrein voor iedereen, maar wel volgens de regels) is een campagne begonnen waarin informatie wordt gegeven over de mogelijkheid om een illegaal bezet terrein te legaliseren.

De eerste bijeenkomst was in Montaña, waar 250 mensen op af kwamen. Ongeveer de helft van het publiek, dus zo’n 125 mensen, maakte gebruik van de mogelijkheid om een aanvraag voor legalisering in te dienen. Minister Römer beantwoordde samen met hoofd Jairo Martis van Domeinbeheer en juriste Ninusca Frans de vragen uit het publiek. Die gingen vaak over individuele gevallen, maar ook over de procedures.

VVRP en Domeinbeheer vinden de bijeenkomst geslaagd en een bewijs dat ze op de goede weg zijn. Er volgen nog informatiebijeenkomsten in Bonam, Santa Maria, Tera Kòrá, Barber en Piscadera.

Bisschop Choennie bezoekt Peerke Donders Park in Tilburg

Bisschop op doorreis naar Rome voor volgen cursus voor nieuwe bisschoppen


De Surinaamse Bisschop Karel Choennie bezocht gisteren voor het eerst het Peerke Donders Park in Tilburg. Hij is op doorreis naar Rome voor een cursus voor nieuwe bisschoppen en nam de gelegenheid te baat om tussendoor bekenden in Nederland te bezoeken, zo bericht het Brabants Dagblad gisteravond, donderdag 1 september 2016, op haar website.

Voor mensen in Suriname is Petrus Donders al een heilige Zo ging hij naar de Zusters van Liefde aan de Oude Dijk en de Fraters van Tilburg.

Bij het Peerke Donders Park bezocht hij het geboortehuisje van Peerke, de kapel en het museum. Bisschop Choennie ijvert ervoor om Peerke heilig verklaard te krijgen, in samenwerking met leden van stichting Peerke Donders in Tilburg.

Choennie: 'Maar, voor mensen in Suriname is Petrus Donders al een heilige.' Peerke Donders werkte vele jaren op melaatsenkolonie Batavia in Suriname.

Bromfietser (51) overlijdt aan verwondingen ten gevolge van aanrijding

Slachtoffer werd op Tout Lui Faut Kanaalweg geschept door automobilist zonder rijbewijs


De 51-jarige Hendrik Djoemena is woensdag in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden aan de gevolgen van een aanrijding. Hij werd zaterdag op zijn bromfiets aangereden op de Tout Luit Faut Kanaalweg, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname gisteren, donderdag 1 september 2016.

De politie Regio Midden kreeg de melding van een aanrijding tussen een auto en een bromfiets. Bij aankomst op de plek werd het slachtoffer zwaar gewond aangetroffen. Gebleken is dat beide bestuurders in dezelfde rijrichting reden. Zij kwamen vanuit de Tout Luit Fautweg en gingen richting de Martin Luther Kingweg. Ter hoogte van mast 58 haalde de auto Djoemena in. Bij deze inhaalmanoeuvre reed de automobilist de bromfietser aan.

Per ambulance werd het slachtoffer vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care, waar hij is overleden.

De automobilist bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Hij werd aangehouden en is in verzekering gesteld.

SLM voert eerste rechtstreekse vlucht naar Miami, Florida (VS), uit

Zo'n 130 passagiers op inaugurele vlucht


De SLM heeft donderdagmiddag 1 september 2016 na zo'n drie decennia haar rechtstreekse vluchten naar Miami in de Amerikaanse staat Florida hervat. Door strenge wetgeving, hogere eisen en ook nog nieuwe maatregelen als gevolg van terrorisme, kon de SLM de route naar Miami niet meer onderhouden, zegt Robbi Lachmising, directeur van SLM, zo bericht Starnieuws.

'We hebben deze vlucht tot nu toe via Georgetown, Guyana, en Aruba uitgevoerd. Het heeft zo'n 25 tot 30 jaar geduurd voordat wij aan al die eisen en voorwaarden konden voldoen voor die rechtstreekse vlucht naar Miami. Het is vandaag toch een belangrijke dag in de historie van de SLM, Luchthavenbeheer en Suriname, omdat de Amerikaanse veiligheidsautoriteiten eindelijk onze luchthaven hebben goedgekeurd, zodat wij vandaag rechtstreeks kunnen vliegen.'PY 421 is op tijd, om twaalf uur gistermiddag, vertrokken vanaf de Johan Adolf Pengelluchthaven. De volgeboekte vlucht landde iets na vier uur 's middags op de luchthaven van Miami. Ongeveer 130 passagiers vlogen mee met de inaugurele vlucht.

Lachmising, minister Andy Rusland van Transport, Communicatie & Toerisme, Melvin Bouva vicevoorzitter van De Nationale Assemblee en Vijay Chotkan, directeur van Luchthavenbeheer, waren ook aan boord.

Op een persconferentie voorafgaand aan de vlucht hebben zij elk hun blijdschap geuit over de bereikte mijlpaal en de nieuwe kansen voor de SLM, de luchtvaart, de economie en toerisme die deze vliegroute biedt.