dinsdag 6 september 2016

Politicus Godett op Curaçao heeft liever niet dat Kòrsou di Nos Tur oranje kiest als partijkleur

FOL neemt niet deel aan verkiezingen en daarom is de kleur oranje vrij

'Kleuren van partijen die lange geschiedenis hebben zouden beschermd moeten worden' 


Anthony Godett betreurt het dat de politieke partij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) voor de kleur oranje heeft gekozen als partijkleur op weg naar de verkiezingen van 30 september. Godett doet een dringende oproep aan KdNT-partijbaas Amparo dos Santos om af te zien van de kleur oranje. Tijdens een zitting van het Hoofdstembureau werden de kleuren van de partijen die aan de komende verkiezingen meedoen, vastgesteld. Hierbij vroeg en kreeg KdNT de kleur oranje toebedeeld, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 6 september 2016.

De kleur is op dit moment vrij, omdat de FOL, die al 47 jaar de kleur oranje gebruikt, niet aan de komende verkiezingen zal meedoen, omdat de partij onvoldoende steun wist te behalen in de voorverkiezingen van 20 en 21 augustus.

In een reactie stelt Godett het vreemd te vinden, dat een kleur die al 47 jaar met de FOL is vereenzelvigd nu van de ene op de andere dag door een andere partij is ingenomen. Godett vindt dat kleuren van partijen die een lange geschiedenis hebben, zoals de DP, PNP en FOL, op een of andere manier beschermd moeten worden.

'Je moet je politieke monumenten beschermen. Net zoals in het honkbal waar je bepaalde nummers niet meer gebruikt uit respect voor spelers die dit nummer gebruikten. De kleur van een partij moet gerespecteerd worden. Ik roep KdNT op om geen gebruik van deze kleur te maken.'

Godett heeft verder zijn vraagtekens over de gang van zaken van gisteren. Conform artikel 33 van het Kiesreglement waarin staat dat ‘degene, die een lijst heeft ingeleverd of één van de kandidaten’ tijdens de zitting van het Hoofdstembureau een voorkeur voor een partijkleur aangeven. 'Dus alle partijen moeten hun voorkeur voor een kleur aangeven. De FOL is in deze niet gehoord.' Ook wijst Godett erop dat de partijen die een rechtszaak tegen het Land en het Hoofdstembureau in voorbereiding hebben tegen het verloop van het lijstondersteuningsproces, het Hoofdstembureau hadden gevraagd om hier rekening mee te houden. 'Maar, toch gaan ze ermee door. Ze hebben blijkbaar haast. Dit is een gebrek aan respect.'

Op zijn eigen Facebook-pagina gaat Godett dieper in op de zaak. 'De kleur oranje die Papa Godett, Amador Nita, Stanley Brown, Willy Haize, Benjamin Weefer, Bennie Leito en andere pioniers 47 jaar terug hebben gekozen is nu in handen van een andere politieke partij overgegaan. Hiermee is het vuur gedoofd, de strijd verloren en zijn wij weer terug in de periode van vóór 30 mei 1969. We moeten niet kijken naar wie de schuldigen zijn. Men heeft de strijd niet begrepen en heeft voor materialisme gekozen, men is vergeten waar het allemaal mee is begonnen. Principes tellen niet meer. Papa Godett, ik heb geprobeerd te doen wat je aan mij vroeg, namelijk dat mocht je sterven ik je strijd moest overnemen. Ik heb 100 procent van mijn leven gegeven om hieraan te voldoen. Maar, het is nu tijd geworden om de ontwikkelingen van deze wrede planeet te observeren.'

Brown, ook één van oprichters van de FOL, laat zich op Facebook uit over de ontwikkelingen van gisteren. 'Kòrsou di Nos Tur van Amparo, zonder respect voor Wilson Godett en onze revolutie van 30 mei 1969, jullie hebben misbruik gemaakt van dit historische moment waarbij de FOL geen deelname aan de verkiezingen wist af te dwingen om de kleur oranje te grijpen.' Volgens Brown zal deze actie KdNT zeker één zetel kosten bij de verkiezingen. Brown is van mening dat de kleur oranje met de FOL had moeten sterven.

Chaos bij InselAir op luchthaven Hato op Curaçao

Vertragingen diverse vluchten lopen op tot meer dan 24 uur

Reizigers klagen over slechte communicatie bij luchtvaartmaatschappij


Volgens reizigers is het sinds gisterochtend chaos op Hato. De InselAir-vlucht naar St. Maarten, die gisterochtend om kwart voor tien uur zou vertrekken, liep een vertraging op van meer dan 24 uur. Ook reizigers van andere vertraagde vluchten van de maatschappij klagen steen en been. Volgens directeur Edward Heerenveen was de maatschappij echter machteloos vanwege weersomstandigheden en staat de veiligheid altijd voorop, zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 6 september 2016. 

Een van de reizigers was speciaal voor Curaçao North Sea Jazz naar het eiland afgereisd. 'Het was de bedoeling dat ik gisteren weer zou terugvliegen naar St. Maarten. Ik heb tot een uur of vier op Hato gezeten, omdat de vlucht door weersomstandigheden werd gecanceld.' Volgens de vrouw klopt er echter niks van het verhaal. 'Meerdere reizigers hebben contact opgenomen met hun familieleden in St. Maarten en ook met de meteorologische dienst, die verklaarde dat er enigszins wat buien waren, maar niet op de route van Curaçao naar St. Maarten. De luchthaven was verder gewoon operationeel. InselAir houdt echter voet bij stuk door te zeggen dat het aan de weersomstandigheden lag.'

De reizigers dienden vanochtend om zeven uur weer op de luchthaven te zijn. Hier kwamen ze naar eigen zeggen pas achter toen ze zelf vroegen naar de stand van zaken.

'Er is niemand naar ons toegekomen in de vertrekhal om dit officieel te melden. We zijn toen zelf naar beneden gegaan om informatie te halen bij de balie en hebben toen vernomen dat de vlucht vandaag om 09.00 uur zou vertrekken. Er is daarnaast niets aangeboden ter compensatie. Geen overnachting, vergoeding of voucher voor iets te eten of drinken. Ik heb toevallig familieleden op Curaçao, maar er zijn genoeg mensen die een extra overnachting moesten betalen.'

'Vanochtend, bij terugkeer op de luchthaven, zag ze dat sommige reizigers inmiddels wel een voucher hadden gekregen, maar niet iedereen. De vlucht van negen uur was vanochtend ook vertraagd. Sommige reizigers hebben naar aanleiding van de chaos besloten hun vlucht om te boeken en moesten hiervoor 75 dollar per persoon betalen. De reguliere vlucht naar St. Maarten van kwart voor tien was eveneens vertraagd en zou om elf uur vertrekken. Over de geannuleerde vlucht van gisterochtend hebben de toeristen formeel niets vernomen. Er staat niets op het scherm over deze vlucht. Wel hebben we gehoord dat ze geen crew zouden hebben en dat we ons moeten voorbereiden op een lange dag. Het is onfatsoenlijk dat ze zo met mensen omgaan.'

Klikt u hier om de rest van dit artikel te kunnen lezen.

Pompgemaal Wageningen wordt hersteld met financiële injectie van 9 miljoen Amerikaanse dollar uit India

Renovatie pompgemaal begint in 2017 en wordt uitgevoerd door Indiaas bedrijf 


De Exim Bank in India gaat drie pompen voor het pompgemaal Wageningen te Nickerie ter waarde van 9 miljoen Amerikaanse dollar volledig financieren. Het contract voor de levering van de pompen en daarbij behorende onderdelen voor het pompgemaal is vandaag, dinsdag 6 september 2016, getekend. 

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het contract namens de Staat getekend, zo bericht Starnieuws. Voor India heeft de vicepresident van Kirloskar Brothers LCC, Santosh Kulkarni, dat gedaan (zie foto - Bron: LVV).

Volgens Kulkarni heeft de Indiase onderneming wereldwijd vestigingen. Sinds 1888 heeft het bedrijf expertise opgebouwd in het vervaardigen van pompen en daarbij horende accessoires.

De LVV-bewindsman stelt, dat de samenwerking met India al tien jaar geleden in de planning lag. Volgens Algoe is het voordeel van dit leningscontract, dat er geen staatsgarantie nodig is.

Met het herstel van het pompgemaal te Wageningen, zal de waterhuishouding voor ongeveer 40.000 hectare aan rijstarealen in de middenstandspolder aan de rechteroever van de Nickerierivier, weer goed worden geregeld. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat de padieboeren maximaal kunnen inzaaien en de rijstboeren kunnen profiteren van een verhoogde productie, zegt de minister.

De renovatie van het pompgemaal begint in 2017. Voorafgaand zal een technische missie van Kirloskar Brothers in oktober naar Suriname komen om onderzoek te verrichten.

Opbrengst 'Ontspuldag' in Nederlandse Hasselt 10 september naar school in Suriname

Schoolhoofd Astrid Roomer uit Suriname aanwezig op verkoopdag


Aan De Marke 74 in Hasselt, Overijssel, wordt zaterdag 10 september de laatste ‘Ontspuldag’ gehouden. Tussen tien uur 's morgens en drie uur 's middags kan iedereen langs komen om te kijken of er iets van zijn of haar gading verkrijgbaar is. Bezoekers kunnen een vrije gift doen, waarvan de opbrengst naar een school in Suriname gaat.

Die school werd in 2006 geopend met geld van het 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland en heeft nu een likje nieuwe verf nodig, zo bericht de regionale krant De Stentor vandaag, dinsdag 6 september 2016.

'Deze prachtige school maakt veel kinderen, ouders en leerkrachten gelukkig', aldus organisatrice Aly Hilberts (zie foto - Bron: Facebook). Zij gaat verhuizen en ruimt onder meer boeken, cd’s, dvd’s, platen, kleren en speelgoed op. Honderden spullen worden in de garage, de bijkeuken en op het terras uitgestald.

Ook kent de dag een feestelijk tintje: Astrid Roomer, hoofd van de school in Suriname, is aanwezig. Een sponsor heeft haar reis betaald en ze hoopt veel Zwartewaterlanders te kunnen bedanken voor hun bijdrage in 2006.

'Toen ik dit jaar in Suriname kwam, had de christelijke school één grote wens', vertelt Hilberts. De school een nieuwe verfbeurt geven. Daarvoor was al hard gespaard, maar bij lange na niet voldoende. Ik beloofde iets te verzinnen waardoor ik hen kon verblijden met het realiseren van een verfbeurt', zei Hilberts 16 jul dit jaar in Weekblad De Stadskoerier.

Dat idee heeft gestalte gekregen doordat Hilberts en haar man hun ruime woning met grote tuin gaan verruilen voor een kleine woning. 'Dit in verband met onze leeftijd. Er valt dus veel op te ruimen. Nu bedachten we om in de maanden augustus en september vier zaterdagen 'open huis' te houden. Iedereen mag uit ons huis meenemen wat hem/haar past en daarvoor een bijdrage in een bus doen voor de schoolverf.'

Korte reactie ministerie van Justitie en Politie op reactie Hooghart

Door Hooghart in publiciteit gebrachte 'kwestie' in- en uitscannen personeel BuFaZ zou nu gaan om 'privacy'


Het ministerie van Justitie en Politie wenst vandaag, dinsdag 6 september 2016, zeer kort en als volgt te reageren op de laatste reactie van de heer Ronald Hooghart op het BuFaZ-debacle (Bureau Familierechtelijke Zaken): 

1. De minister staat achter de inhoud en de vorm van de reactie zoals op Starnieuws gepubliceerd de dato 5 september 2016.
2. Het ministerie is de mening toegedaan, dat de heer Hooghart zich van ernstige aantijgingen heeft bediend tegen de leiding van het ministerie en dat daarop een reactie noodzakelijk is geweest zoals die is verwoord door de onderdirecteur Algemeen Beheer.
3. Het ministerie kent geen algemeen bond van personeel Justitie, aangezien de leden er geen hebben gekozen.
4. Het ministerie zal op de ingeslagen weg verder gaan om te komen tot ordening, transparantie, rechtvaardigheid en een correcte dienstverlening ten behoeve van de samenleving.
5. Het ministerie is ingenomen met het feit, dat de heer Hooghart in zijn laatste reactie het niet meer heeft over gezondheidsrisico’s als gevolg van het in- en uitscannen, maar het nu gooit over de boeg van privacy- redenen.

Tot slot wenst het ministerie aan te geven geen ongegronde en onwaarachtige aantijgingen aan te zullen horen zonder een reactie te geven en zal over deze kwestie die een beleidsaangelegenheid is zo min als mogelijk in de media treden. De reactie op de heer Hooghart is naar aanleiding van aantijgingen die in de media zijn gedaan. Het antwoord op de brief die gericht is aan de minister zal nog formeel gegeven worden.

Het ministerie van Justitie en Politie,
namens deze mr. drs. Sharmila Kalidien-Mansaram, 
Onderdirecteur

Vereniging Surinaamse Winkeliers verwacht duizenden banenverlies door verhoging stroomtarieven

Verhoging stroomtarieven gaat leiden tot ontslagen in detailhandel


Als de stroomtarieven deze maand verder worden verhoogd, zoals afgesproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dan zal vooral de detailhandel met zo'n achttienduizend bedrijven, genoodzaakt zijn om personeel af te vloeien. Het gaat om zowel winkeliers als verkopers van niet-levensmiddelen, zoals kledingzaken. 

'Wij doen ons best om geen personeel af te vloeien. Het zijn mensen met wie wij jarenlang een band hebben opgebouwd. Zij willen ook niet weg. Al is de situatie verslechterd, het zal erger zijn zonder werk', zegt Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers, vandaag, dinsdag 6 september 2016, in de Ware Tijd.

Zijn organisatie juicht het voornemen van de Sociale Economische Raad (SER), om de regering te adviseren voorlopig af te zien van een verdere verhoging van de stroomtarieven, toe. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft de afspraak voor verdere verhoging van de stroomtarieven, bevestigd tijdens de behandeling van de aanvullende begroting van de overheid voor 2016. De overheid is bezig met een economisch herstelplan, dat pijnlijke maatregelen omvat om subsidies af te bouwen en belastingen te verhogen. Dit programma wordt ondersteund met forse leningen door internationale financiële instellingen, zoals het IMF.

Hasnoe is het eens met de SER, dat verdere verhoging van de stroomtarieven nu, te veel is voor de samenleving, daar de Surinaamse dollar fors in waarde is gedaald en prijzen aanzienlijk zijn gestegen.

'Als u ervan uitgaat dat er minimaal twee werknemers zijn bij de circa 18.000 bedrijven, bestaande uit zowel winkeliers als verkopers van niet-levensmiddelen, zijn dat 36.000 banen. Ook wij als ondernemers hebben het zwaar te verduren nu, om door onder andere de koersontwikkeling, onze bedrijven winstgevend te houden. Een verdere verhoging het elektriciteitstarief zal ons dwingen om personeel af te vloeien', waarschuwt hij.

Nu ook bij CBB tekort aan papier en inkt

Belangrijke stukken worden met de hand geschreven....


Bezoekers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) zijn al geruime tijd ontevreden over de wijze waarop hun zaken worden afgehandeld. Bij tenminste één bijkantoor worden, anders dan voorheen het geval was, de gevraagde documenten met de hand geschreven. Tot voor kort kreeg de aanvrager een computeruitdraai als er een uittreksel of een nationaliteitsverklaring gevraagd werd. Nu kan dat niet meer. Als gevolg van deze handmatige dienstverlening gaat er veel kostbare tijd verloren. De rijen worden langer en de klanten ergeren zich danig. 

Bij navraag, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 6 september 2016, waarom het zo primitief aan toegaat, kreeg men als antwoord dat er momenteel bij het CBB een tekort is aan de benodigde materialen. Het kantoor beschikt niet over het benodigde papier en er is ook geen inkt. Er wordt dus niets meer geprint en er rolt dan ook geen enkele uitdraai uit de printer.

Belangrijke stukken, die bovendien erg corruptiegevoelig zijn, worden nu met de hand geschreven. Fouten zijn niet uitgesloten. Vandaar dan ook dat de ontvangers van deze documenten in eerste instantie twijfelen om de stukken in ontvangst te nemen.

Het CCB is belast met de zorg voor de bevolkingsboekhouding en burgeradministratie.

Geen van de verantwoordelijke personen op het CBB-hoofdkantoor was bereikbaar voor commentaar.

Een soortgelijk probleem heeft zich in het naaste verleden ook voorgedaan op het ministerie van Justitie en Politie. Toen konden de wetsdienaren geen stukken produceren op de verschillende politiestations. Papier en inkt moesten toen ook over en weer geleend worden. Naar het schijnt staat CBB ook hetzelfde lot te wachten.

Santokhi: 'Oppositie bereidt een grote protestactie voor'

Maatschappelijke organisaties, vakbonden en ondernemers worden ook gepolst voor actie


De oppositie bereidt een grote protestactie voor. Dit zegt voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de Verenigde Hervormings Partij, VHP. De situatie in het land wordt met de dag erger en steeds meer groepen zijn te vinden voor protest. Daarom wordt niet alleen overleg gevoerd met andere politieke partijen. Ook maatschappelijke organisaties, vakbonden en ondernemers worden geraadpleegd. 

'De oppositie is gereed. We vinden dat we geen geïsoleerde strijd moeten voeren. We moeten een goed georganiseerde en gebundelde strijd voeren om de regering te dwingen een ander beleid te voeren', zegt Santokhi vandaag, dinsdag 6 september 2016, in de Times of Suriname.

Dat het zo stil is nu, wil niet zeggen dat de oppositie zwak is. Het laatste wordt weleens beweerd. Het gaat er bij de oppositie om zo veel mogelijk steun te krijgen. Die steun is onontbeerlijk voor het realiseren van de doelen, aldus de VHP-voorzitter.

'Heel vaak hoor je wel dat men graag actie wil voeren. Als puntje bij paaltje komt, zie je dat men niet massaal opkomt. Het moet niet één of twee dagen zijn, maar goed voorbereid. Als het moet, doen we het morgen al. Het moet een bepaald doel hebben en de continuïteit moet gegarandeerd zijn.'

MFK-fractie vraagt spoedvergadering aan van centrale commissie Staten over arbeidsonrust op Curaçao

MFK-voorzitter Schotte: 'Het is gewenst de bonden en stakingscommissie te horen'


De fractie van MFK heeft een spoedvergadering van de centrale commissie van de Staten aangevraagd over arbeidsonrust op Curaçao. Daarbij zouden de vakbond voor contractarbeiders SGTK en de centrales SSK en CGTC ook uitgenodigd moeten worden. Dit meldt vandaag, 6 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

MFK-leider Gerrit Schotte heeft de brief met het verzoek persoonlijk aan Statenvoorzitter Mike Franco overhandigd.

In de brief schrijft de fractie, dat wegens de gespannen situatie die al meer dan een week heerst rond de contractarbeiders bij de Isla-raffinaderij, het gewenst is de bonden te horen. Ook de stakingscommissie zou daarbij aanwezig moeten zijn. Het parlement moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor het uit de hand loopt, aldus MFK.

De Staten moeten als hoogste orgaan van het land proberen een oplossing te bereiken, zodat de arbeiders weer aan het werk kunnen gaan.

Bemiddelaar Gijsbertha: 'Een luttel bedrag is nodig om akkoord te bereiken tussen SGTK en AAV'

Het zou gaan om eenmalige uitkering van 300 tot 400.000 gulden over 2015-2016

Onderhandelaars reppen echter over een een bedrag van 1.5 miljoen gulden


Een ‘luttel’ bedrag, dat is nodig om een totaalakkoord te bereiken tussen werknemersvakbond Sindikato General di Trahadó Kòrsou (SGTK), de Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV) en de Isla. staking Dat zegt Randolph Gijsbertha, die namens het Land bemiddelt tussen de partijen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 6 september 2016.

Hoewel de onderhandelaars reppen over bedragen van anderhalf miljoen gulden, is de laatste hindernis tot een akkoord volgens de landsbemiddelaar een eenmalige lumpsum betaling van 300 tot 400 honderdduizend gulden, over de periode 2015-2016. Hij stelt dat dit minder is dan wat de stakingen de Isla per dag kosten.

Naast de aannemersvereniging heeft hij ook de raffinaderij en de regering direct benaderd om met het geld over de brug te komen. De onderhandelingspartijen hebben in principe een akkoord bereikt over een salarisverhoging van zes en drie procent over 2017 en 2018 respectievelijk, maar het laatste obstakel is vooralsnog de eenmalige uitbetaling van dit zogeheten ‘tekengeld’.

Als mogelijke oplossing zouden overheids-nv’s als Curoil, Aqualectra en UTS, voor zover de SGTK-leden daar ook actief zijn, een bijdrage kunnen leveren, maar Gijsbertha zegt dit wel als laatste redmiddel te zien. 'Mijn mening is dat dit alles een private aangelegenheid is en dat we de overheid erbuiten moeten houden. Maar, als het echt niet anders kan, dan wil ik de overheids-nv’s uitnodigen om te kijken waar ze kunnen bijdragen.'

Hij zegt de aannemersvereniging gistermiddag te hebben gevraagd om vandaag alsnog met de Isla rond de tafel te gaan zitten, om te onderhandelen over het tekengeld. De directeur van de AAV, Mike Willem, zegt nog op een formele uitnodiging te wachten en Isla-woordvoerder Henny Cornelia ontkent zelfs ook maar partij te zijn in de onderhandelingen.

De onderhandelaars namens de SGTK waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar. De stakingen door personeel van aannemers bij de Isla gingen ook gisteren door, al bleef het rustig rondom het hoofdkantoor van SGTK. Aan het einde van de middag riep vakbondsleider Alcides Cova de leden op om ook vandaag het werk weer neer te leggen.

Statenleden Gerrit Schotte (MFK) en Zita Jesus-Leito (PAR) bezochten de stakers gisteren en beloofden druk te zullen uitoefenen op minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) om tot een oplossing te komen.

Impasse tussen Sona en Berenschot in kwestie bouw HNO op Curaçao lijkt van de baan

Sona maakt zo'n 6.3 miljoen gulden over aan Berenschot


De impasse tussen Sona enerzijds en Berenschot anderzijds, ten aanzien van het ziekenhuisproject Hospital Nobo Otrobanda (HNO), lijkt zo goed als doorbroken. Met de spoedige overmaking door Sona van circa 6,3 miljoen gulden is Berenschot uit de meest urgente liquiditeitsproblemen en kan de uitvoerder en toezichthouder op de nieuwbouw de werkzaamheden hervatten, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 6 september 2016.

Minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid had met instemming van de ministerraad besloten een bemiddelaar aan te stellen, daarop is Etienne Ys aan de slag gegaan. Het conflict gaat echter zeer diep.

Aan de ene kant is er bijna 11 miljoen gulden aan opgelopen betalingsachterstand van Stichting Ontwikkelingsfonds Sona aan Berenschot, dat als uitvoeringsorganisatie is aangesteld in het kader van de overeenkomst tussen het Land Curaçao en Sona, voor wat betreft de bouw van het nieuwe ziekenhuis HNO. 'Zonder goede reden heeft Sona de geldkraan dichtgedraaid', aldus Berenschot.


Klik hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Luchtverkeersleiding nog steeds onderbezet hetgeen kan leiden tot ernstige problemen

'Vorige regering heeft verkeerde beslissing genomen om opleiding via PTC te laten verzorgen'


'Volgens internationale normen zouden er minstens vier gecertificeerde luchtverkeersleiders per shift aanwezig moeten zijn. Wij doen het met twee. En dan krijg je problemen als mensen ziek worden of rond periodes, zoals nu, wanneer mensen met vakantie willen', zegt Manoj Ramparichan, voorzitter van de organisatie van luchtverkeersleiders SATCA (Suriname Air Traffic Controllers Association) vandaag, dinsdag 6 september 2016, in de Ware Tijd. 

Hij stelt, dat het probleem in 2000 begon toen de overheid geweigerd heeft om tijdig te investeren in het opleiden van nieuwe, gekwalificeerde luchtverkeersleiders. Het is publiek geheim dat vaak gepensioneerden worden benaderd, om te voorkomen dat het systeem in elkaar valt.

'Onlangs was het wel raak op Zanderij doordat er steeds maar twee gekwalificeerde luchtverkeersleiders per shift beschikbaar zijn. Een van hen werd ziek, waardoor de tweede het werk van drie mensen op twee verdiepingen zou moeten doen. De persoon heeft terecht geweigerd te werken.'

Ongeveer twintig personen zitten al twee tot drie jaren in de opleiding. Het zal op zijn vroegst nog zes maanden duren, voordat zij officieel benoemd kunnen worden tot gekwalificeerde luchtverkeersleider. De SATCA-voorzitter vindt, dat de vorige regering een verkeerde beslissing heeft genomen om de opleiding via het Poly Technic College (PTC) te laten verzorgen. Het duurt daar volgens hem te lang en het is duur.

PTC-directeur Robby Holband, is het hiermee niet eens. Zijn organisatie zou zeker aan de lopende band mensen aan het opleiden zijn. De kandidaten worden volgens hem opgeleid conform internationale richtlijnen en de specificaties van de overheid. 'Een formele opleiding verschilt van een inhuis bedrijfsopleiding en moet voldoen aan diverse voorwaarden.' 

Ramparichan zegt, dat de overheid de opleiding gewoon door de Luchtvaartdienst had kunnen laten verzorgen zoals dat vroeger gebeurde. Het zou sneller en vele malen goedkoper zijn voor de studenten.

Nog 1 verdachte in cel in zaak cocaïnesmokkel uit Suriname met zeesleper Marian V en gestrand sportvissersbootje in Zeeland

Rechtbank Rotterdam schorst voorlopige hechtenis drie mede-verdachten


No Surrender-captain Tjeu N. uit Klundert is de enige verdachte van de cokesmokkel met sportvisbootje De Zeeland die in de cel moet blijven. De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag, dinsdag 6 september 2016, twee Zeeuwse mede-opvarenden en de kapitein van het scheepje uit voorlopige hechtenis geschorst. Ze zaten sinds het voorjaar vast, zo bericht de regionale krant BN/De Stem vandaag.

De rechtbank stak bij N. een stokje voor het schorsingsverzoek, omdat de politie na zijn aanhouding 1 kilo cocaïne en een vuurwapen in zijn woning vond.

De geschorste verdachten blijven op vrije voeten tot de inhoudelijk behandeling van de smokkelzaak, vermoedelijk in april volgend jaar. Vorige week had de Rotterdamse rechtbank ook de kapitein van de zeesleper Marian V op vrije voeten gesteld, samen met de Bergse zakenman Jack G. die deze zeesleper had gecharterd en ooit in Suriname betrokken was bij de eventuele aankoop door de Surinaamse regering van een veerboot. De kok en stuurman waren al geschorst uit hechtenis.

Volgens het Openbaar Ministerie is met de zeesleper een vracht van 1.075 kilo cocaïne opgehaald in Suriname. De drugs werden begin januari voor de Belgisch-Nederlandse kust overgezet op De Zeeland. Dat gebeurde in een vliegende storm waardoor het sportvisbootje stuurloos raakte en strandde op de kust bij Cadzand.

Begraafplaats René’s Hof in Paramaribo krijgt grond toegewezen van ministerie van RGB

Op nieuwe locatie kunnen zo'n 250 mensen worden begraven


De begraafplaats René’s Hof aan de Waakhuijzenlaan in Paramaribo (zie foto - Bron: Jason Leysner/de Ware Tijd) heeft twee maanden geleden grond toegewezen gekregen van het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer. De aanvraag heeft jaren op zich laten wachten. Het terrein viel onder beheer van het ministerie van Openbare Werken. Het is een vroegere ‘service’ weg tussen de Jagernath Lachmonstraat en de Doekhieweg en ligt tussen de begraafplaatsen Nieuw Vrede en Arbeid en Sarwa Oedai, niet ver van de oorspronkelijke begraafplaats, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 6 september 2016.

De nieuwe plek moet nu nog ommuurd worden, zoals de begrafeniswet voorschrijft.

Volgens Jules Blinker, voorzitter van Stichting Pijl en Boog waaronder René's Hof valt, kunnen ongeveer 250 personen op de nieuwe locatie worden begraven. De ondernemer wil dit jaar nog starten met het openstellen van de begraafplaats. Blinker zegt, dat de 'service' weg geen functie meer heeft. Hij vertelt dat de oorspronkelijke begraafplaats al ruim een jaar vol is. 'Maar, we zijn doorgegaan met het begraven, omdat wij niemand wilden teleurstellen. Waar wij normaliter geen mensen zouden begraven, hebben wij dat wel gedaan. We raakten toen helemaal vol.'

De rush op het kerkhof is ontstaan, toen de andere begraafplaatsen geen plek meer hadden. Hierdoor werd René's Hof met vijf tot zes uitvaarten per dag geconfronteerd tegenover twee per dag, zoals eerder het geval was.

De begraafplaats is in tweeën gedeeld. Een deel waar Foresters worden begraven en een algemeen deel dat open is voor een ieder. 'Op dit moment hebben wij geen inkomsten. Al onze gelden zijn belegd.' Een mogelijkheid was ook om tot ontruiming over te gaan. Blinker zegt dat dit op het moment niet rendabel is. Hij denkt dat over vijftien tot twintig jaar meer graven ontruimd kunnen worden, dan wanneer men er nu mee zou beginnen.

CLO-voorzitter Hooghart 'not amused' met open brief onderdirecteur Justitie

Hooghart: 'Ik heb mijn brief geschreven als voorzitter van de CLO'

'Mansaram is rancuneus bezig door personeel zo te behandelen, ze is zelf rancuneus behandeld en doet nu hetzelfde'


Vakbondsleider Ronald Hooghart vindt het niet in de haak, dat onderdirecteur Sharmila Kalidien-Mansaram reageert op een open brief die zij geschreven heeft aan minister Jennifer van Dijk-Silos. Hooghart stelt, dat hij voorzitter is van de Algemene Bond van Personeel bij Justitie en Politie. Dat is volgens hem algemeen bekend. 

Hooghart zegt vandaag, dinsdag 6 september 2016, in een reactie op Starnieuws, dat hij niet als Assembleelid de brief heeft geschreven (zie onderaan), maar als voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). De mensen bij het Bureau Familierechtelijke Zaken (BuFaZ) heeft van alles meegemaakt in het gebouw waar zij ondergebracht waren. Hooghart zegt meegewerkt te hebben aan de verhuizing toen de balken naar beneden begonnen te komen. Maar, zij zijn van de regen in de drup beland. Want het gebouw waar zij naar toe zijn verhuisd voldoet ook niet.

De vakbondsleider heeft een brief geschreven waarin hij aangeeft dat mensen in- en uit moeten scannen. Volgens de wet moeten er intekenlijsten zijn waarin het personeel tekent. 'Scannen staat niet in de wet. Er kan over de situatie gesproken worden om een oplossing te vinden, maar mevrouw Mansaram is rancuneus bezig door het personeel zo te behandelen. Zij is zelf rancuneus behandeld en doet nu hetzelfde. Het is in haar psyche gegaan blijkbaar',  stelt Hooghart. '

De vakbondsleider vraagt zich af of de minister achter het ingezonden stuk staat dat Mansaram heeft geschreven. Hij zegt, juist met de minister een afspraak te hebben om in de recesperiode enkele zaken te bespreken.

Hooghart is zeer te spreken over waarnemend directeur Humphrey Tjin Liep Shie die hem correct behandelt. Hij kan de houding die de onderdirecteur aanneemt niet waarderen. Hooghart vindt dat niet correct wordt gecommuniceerd. Mansaram vertoont arbeidersonvriendelijk gedrag en gaat op een respectloze manier om, aldus Hooghart, die stelt dat als men vechten wil, hij het gevecht niet uit de weg zal gaan.

Suriprofs hoopt binnen twee weken container medische artikelen naar Suriname te verschepen

Raymann en Suriprofs zijn spontaan ondersteuningsactie gestart voor AZP

Actie is nu formeel gemeld bij AZP en ministerie van Volksgezondheid


De stichting Suriprofs wil binnen twee weken een container met medische hulpmiddelen en instrumenten vanuit Nederland naar Suriname verschepen. Op initiatief van Jörgen Raymann, ambassadeur van de Suriprofs, is een hulpactie op touw gezet voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Binnenkort wordt een benefietevenement georganiseerd, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 6 september 2016.

AZP-directeur Antoine Brahim zegt vandaag in een reactie, dat hij zondagavond een formele brief heeft ontvangen over de hulpactie. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid is door Suriprofs ook in kennis gesteld van de actie. Brahim is blij dat zaken nu geformaliseerd worden.

Het filmpje dat is vertoond voor de hulpactie heeft veel stof doen opwaaien. In de video wordt door Raymann beweerd, dat de Intensive Care van het AZP gesloten is, maar dar is categorisch ontkend door de directie in een onlangs uitgebracht persbericht.Brahim onderkent dat de gezondheidszorg in Suriname in ernstige nood verkeert, maar de regering had net een injectie van Srd 25 miljoen overgemaakt aan het AZP toen de video op YouTube en social media werd gelanceerd. Bovendien waren zaken nog niet gefinaliseerd. Nu hij een formele brief heeft, zal er gericht antwoord gegeven kunnen worden op voorstellen die gedaan worden.

Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om de hulp die door mensen word geboden aan het ziekenhuis in goede banen te leiden.

De Suriprofs maakte gisteravond in een perscommuniqué bekend, dat naar aanleiding van de video volop hartverwarmende en hoopvolle reacties zijn binnengekomen. Volgens Raymann is de reportage razendsnel online gegaan. 'Binnen de kortste keren zaten we op dertigduizend views. In Paramaribo hebben mensen zich spontaan bij de balie van het ziekenhuis gemeld. Sommigen kwamen direct met hulpmiddelen en materiaal aanzetten, anderen wilden weten hoe ze snel geld konden overmaken. Daarom gaan we nu snel over tot gecoördineerde actie.'

De Suriprofs wil op korte termijn in Nederland een groot evenement houden om gelden in te zamelen voor het ziekenhuis. Het doel daarvan is om de continuïteit van de medische zorg, met name op de IC, voor minimaal een half jaar te garanderen. Raymann wil op korte termijn een programma samenstellen waaraan tal van artiesten en sporters hun medewerking moeten gaan verlenen. Tegelijkertijd is Suriprofs van plan ondersteuning te bieden bij het mobiliseren van belanghebbenden, adviseurs en vrijwilligers om gezamenlijk de problemen in het AZP voor de langere termijn op te lossen.

Financiële autoriteiten niet in staat om wisselkoers in toom te houden

President Bouterse in overleg met financiële autoriteiten over op hol geslagen koers


De wisselkoers is totaal niet meer onder controle. Zo ook niet de prijzen van producten in de winkels die schrikbarend de lucht in gaan, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 6 september 2016. Ook bouwmaterialen, waaronder cement, zijn dusdanig in prijs gestegen dat mensen die aan het bouwen zijn, nauwelijks nog verder kunnen. 

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat president Desi Bouterse zich in het weekeinde, samen met onder andere de monetaire autoriteiten, gebogen heeft over de koers. De instabiele koers maakt dat de gehele economie niet meer te voorspellen is.

Er zijn amper nog vreemde valuta te koop. Voor de Amerikaanse dollar werd gisteren Srd 8,20 gevraagd. De euro schommelt deze dagen al rond de Srd 9. De indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is binnen een dag met 10 cent gestegen. De koers van de CBvS is Srd 7,65 voor de Amerikaanse dollar. Bij cambio's en diverse commerciële banken moet voor een Amerikaanse dollar 20 cent meer worden neergeteld.

De meeste financiële instellingen verkopen geen vreemde valuta. Zij kopen alleen maar op.

'Ik heb met moeite Amerikaanse dollars voor Srd 8,15 te kopen bij een cambio waar ik regelmatig deviezen koop', zegt een man die geld moet overmaken voor zijn studerende kinderen in het buitenland.

'Ik moet een auto aflossen. Daarvoor heb ik valuta nodig. De koers bij de autohandel is nog hoger', is de reactie van een jongere die verschillende cambio's heeft afgelopen op zoek naar geld. Ook mensen die een huis hebben gehuurd in vreemde valuta, hebben het moeilijk.

Suriname in overleg met Wereldbank over lening van 100 miljoen Amerikaanse dollar

Wereldbank: 'Wij zijn nog aan het begin van de onderhandelingen'

'Lening ter verbetering belastingbeleid,  investeringsklimaat en weerbaarheid tegen klimaatverandering'


De Wereldbank en Suriname voeren overleg een lening van honderd miljoen Amerikaanse dollar. Dit heeft de bank op haar website bekendgemaakt (zie hieronder). Het geld zal in twee termijnen van 50 miljoen beschikbaar worden gesteld. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 6 september 2016.

'Na evaluatie is besloten om de voorbereidingen voort te zetten', schrijft de Wereldbank. De verwachting is dat de lening rond 15 september zal worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de bank.

Wereldbank-woordvoerster voor het Caribisch gebied, Christelle Chapoy, zegt in een reactie: 'Onze stafleden werken nauw samen met de Surinaamse autoriteiten om maatregelen binnen het economisch herstelplan van de overheid te identificeren, die ondersteunt kunnen worden door de voorgestelde lening. Wij zijn nog aan het begin van de onderhandelingen.'Op haar website schrijft de Wereldbank verder, dat Suriname zwaar getroffen is door de fors gedaalde internationale prijzen van grondstoffen. Met dit plan wil de bank Suriname helpen om weerbaar te worden voor dergelijke schokken. Het geld zal pas beschikbaar worden gesteld als Suriname maatregelen, die nog worden bediscussieerd, zal hebben getroffen. Suriname mag dan rekenen op twee termijnbetalingen van vijftig miljoen dollar ter verbetering van het belastingbeleid, het investeringsklimaat en de weerbaarheid tegen klimaatverandering.

'Dit zal een verdere uitbreiding zijn van de betrekkingen van de Bank in Suriname', aldus de Wereldbank.

De Wereldbank is in nauw overleg met de Caribische Ontwikkelingsbank, Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en het Interna-tionaal Monetair Fonds (IMF), om 'gecoördineerd in te spelen op het dringend verzoek om hulp van de regering'. De bank wil de overheid helpen om enerzijds realistischere begrotingen te maken en anderzijds om haar uitgaven transparanter te maken. Dat zal onder andere bereikt moeten worden met wetgeving en institutionele versterking. Wetgeving en hervorming van instituten als de Douanedienst, zullen ondernemerschap moeten stimuleren. Vooral kleine- en middelgrote ondernemingen moeten van de maatregelen profiteren. Het doel is armoedebestrijding en een betere welvaartsverdeling in Suriname.

'Na de onderhandelingen, zal onze Raad de lening goedkeuren. Meer details zullen dan volgen', aldus Chapoy.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

SVB verhoogt transferbedrag van Srd 2.000 naar Srd 6.000.....

‘Ik denk dat SVB-voorzitter nooit een club gerund heeft of niet weet hoe vereniging gedraaid wordt'Voorzitter Wanica Sportorganisatie verwerpt verhoging transferbedragen - 'Dit is moordend voor lidbondenteams'


Wie een topsectiespeler wil inlijven voor zijn voetbalclub moet nu Srd 6.000 neertellen. De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft de nieuwe transferbedragen vastgesteld. Het oude bedrag was Srd 2.000, dat jarenlang heeft standgehouden. De transferperiode van de SVB begint vandaag en duurt tot en met 24 september, zo bericht het Dagblad Suriname maandag 5 september 2016.

‘Dit is moordend voor de lidbondenploegen. Voor een afgedankte voetballer uit de topsectie, die in zijn laatste jaren toch nog een klasse lager wil spelen, moet je dus ook Srd 6.000 betalen. Of iemand die zich bij een topsectieclub inschrijft, maar al na een seizoen blijkt dat hij dat niveau niet aankan, betaalt bij terugkeer naar de lidbonden ook Srd 6.000. Ik ben het niet eens met dit bedrag en zal het opnemen voor mijn lidbondenclubs’, zegt Errol Veldbloem, voorzitter van de Wanica Sportorganisatie (WSO).

Een speler van de lidbonden die naar de topsectie vertrekt, kost ook Srd 6.000. Bij een transfer van een lidbond naar een lidbond betaalt men Srd 3.000, terwijl dat Srd 1.500 was. Voor jeugdspelers tot 17 jaar moet men een bedrag van Srd 1.000 neertellen en dat was voorheen Srd 750. Deze transferbedragen gaan naar de club van uittreding en niet de spelers.

Ook de transferadministratie fee, de zogenaamde stempelkosten, die aan de bonden betaald worden, is verhoogd van Srd 100 naar Srd 250. Transfer op uitleenbasis is afgeschaft. ‘Ik denk dat de voorzitter van de SVB nooit een club gerund heeft of niet weet hoe een vereniging gedraaid wordt. Daarom verhoogt hij die bedragen zo. In deze precaire situatie van het land kan je nooit zulke verhogingen invoeren. Hij woont toch niet op een onbewoond eiland’, zegt Veldbloem.

‘Het meest belachelijke vind ik de Srd 1.000 voor jeugdspelers. Dus als ik als lidbondenploeg een speler in een buurt heb ontdekt en na een seizoen Robinhood hem wil overnemen, krijgt deze club maar Srd 1000 voor alle onkosten die ze gemaakt heeft. De topsectieclub verkoopt de speler misschien na een seizoen dan voor Srd 6.000.'