vrijdag 9 september 2016

Surgold wordt Newmont Suriname

'Logische stap nu Marian-goudmijn van constructie naar productie gaat'Surgold zal haar naam zal veranderen in Newmont Suriname. Volgens directeur Adriaan van Kersen is dit een logische stap nu het bedrijf met haar Merian-goudmijn van constructie naar productie gaat. De planning van Surgold is om zeer binnenkort te beginnen met de goudproductie. Op dit moment worden de laatste testen in de fabriek uitgevoerd. Dit meldt Starnieuws vrijdagavond 9 september 2016.

Surgold heeft tijdens de bouw van de mijn de afgelopen twee jaar met bijna vierhonderd Surinaamse bedrijven zaken gedaan. Dit zei Van Kersen donderdagavond tijdens de eerste 'Business Relations Encounter' voor de zakelijke relaties van het bedrijf in hotel Torarica in Paramaribo. Het doel van de avond was om de Surinaamse bedrijven te bedanken en hen bij te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf.

'Zonder uw medewerking, inzet en passie zouden we deze stap in Suriname nooit hebben kunnen zetten', zei Van Kersen die benadrukte dat Surgold een helder en streng anti-corruptiebeleid heeft. 

Tijdens de piek van de constructie van de mijn werkten er rond de drieduizend mensen op Merian. Zodra Surgold helemaal operationeel is, zal het werk door een groep van ongeveer 1.200 medewerkers worden verricht. Ongeveer tweehonderd van de medewerkers komen uit de Paramaccaanse gemeenschap, aldus het bedrijf.

Strategisch partnerschap Damen en Curaçaose Droogdokmaatschappi (CDM) nu een feit

'Eindelijk is het gewenste akkoord beklonken, met baanbehoud voor alle 400 werknemers' 


De ondertekening waarmee Damen Shiprepair Curaçao BV een concessie krijgt voor exploitatie en operationele overname van de scheepswerf van de Curaçaose Droogdokmaatschappij (CDM), vond vanochtend, vrijdag 9 september 2016, om tien uur plaats, zo bericht de Amigoe. De minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), laat weten dat met het aangaan van een strategisch partnerschap ‘eindelijk het gewenste akkoord werd beklonken’. 'Dit met baanbehoud voor alle 400 werknemers van de maatschappij', aldus de minister. 

De nieuw overeengekomen concessie heeft een duur van twintig jaar met mogelijkheid om deze telkens met vijf jaar te verlengen.

In een gezamenlijke verklaring stellen de partijen: 'De overheid geeft hiermee na ruim dertig jaar weer een private partner de ruimte om dit prachtige bedrijf opnieuw te laten bloeien.' De overheid blijft middels CDM Holding nog wel toezichthouder en eigenaar van de terreinen, gebouwen en de kranen.

De minister licht toe dat de partijen overeen zijn gekomen dat Damen een vaste ‘lease fee’ aan CDM Holding zal afdragen, met daarbij tevens een klein deel van de opbrengsten en verder ook investeringen zal doen. Hierdoor worden volgens minister Rhuggenaath de scheepsreparatie-activiteiten op het eiland veilig gesteld en wordt de continuïteit daarvan gewaarborgd. Gezamenlijk 

De minister: 'Men moet nu niet denken dat er met de concessie-ondertekening ineens zomaar een zak geld te voorschijn komt. Nee, het is een gezamenlijke investering van Damen, de overheid en CDM. De investeringen die door de drie voornoemde partijen gedaan zullen worden, zullen in totaal 70 miljoen gulden bedragen. Damen zal ongeveer 30 miljoen investeren waaronder in het drijvende dok, en de kosten dragen die gepaard gaan met een efficiënte operationele bedrijfsvoering. Ook zal Damen investeren in de bijscholing van het personeel conform internationale standaarden.'

CDM Holding zal investeren in een verbetering van de aanwezige infrastructuur zoals kades, bekabeling en elektra.

Klikt u hier om het complete bericht te lezen.

Spoedvergadering vakbondcentrales Curaçao in solidariteit met SGTK

Bonden gaan standpunt innemen over twee wekende durende actie bij Isla


De vakbondcentrales Sentral di Sindikatonan di Kòrsou (SSK) en Central General di Trahadornan di Corsow (CGTC) hebben samen met vakbond SGTK een spoedvergadering van alle vakbonden voor morgenmiddag vier uur bijeengeroepen. Tijdens deze vergadering zullen de vakbonden een standpunt innemen over de al twee weken durende actie onder werknemers die werkzaam zijn bij Isla-bedrijven op het Isla-terrein, zo bericht de Amigoe vanmiddag, vrijdag 9 september 2016. 

Boze SGTK-leden ging vanochtend de straat op om te protesteren tegen het uitblijven van een cao-akkoord. Ze zijn het gepraat en onderhandelen beu en eisen dat ze vandaag nog een datum krijgen waarop zij uitbetaald zullen worden. Laat in de ochtend waren de werknemers het wachten op een oplossing beu en gingen zij de straat op, waarbij zij ter hoogte van de Juancho Evertsz-rotonde bij Zukertuintje liepen. Hierbij zou volgens sommige versies een tankwagen van Curoil zijn tegengehouden. Maar, dit werd vanochtend tegengesproken door Sheryl Losiabaar, woordvoerder van het brandstofdistributiebedrijf. Volgens haar zou er sprake geweest zijn van afsluiting van de betrokken weg, waardoor de Curoil-wagen, net zoals de rest van het verkeer, tot stoppen werd gebracht. 


De SGTK-leden bleven niet lang op de openbare weg. Ze trokken snel weer naar het SSK-gebouw aan de Schouwburgweg, waar ze gingen lunchen.

Terwijl dit alles plaatsvond, zaten SGTK en de aannemersvereniging om de tafel bij het bureau van de Landsbemiddelaar om te proberen een doorbraak te bereiken in de vastgelopen cao-onderhandelingen. De rest van het vakbondswezen houdt de ontwikkelingen bij SGTK nauwlettend in de gaten.

Tijdens de vergadering van morgenmiddag is het de bedoeling dat het vakbondswezen op Curaçao een standpunt inneemt over de actie van SGTK voor een nieuwe cao. Het is al de tweede vergadering van de lokale vakbonden, verenigd in de Plataforma Sindikal, het overlegplatform van alle vakbonden, over deze zaak. Afgelopen zondag was er al een vergadering, waarin de steun voor SGTK werd uitgesproken. Edward St. Jacobs, die deel uitmaakt van een kleine commissie van vakbondsleiders die SGTK bijstaat, stelde vanochtend dat het onderwerp van een algemene staking, tijdens de vergadering van afgelopen zondag al aan bod was gekomen. Hij sluit dan ook niet uit dat dit onderwerp morgen ook ter sprake zal komen. Hij wijst erop dat de vakbonden zullen nagaan wat zij gezamenlijk kunnen doen om de druk op te voeren, zodat er zo snel mogelijk een oplossing komt.

NPS-voorzitter bezorgd over burgers die woninghuur in euro's amper nog kunnen voldoen

Rusland schaamt zich dood voor de situatie in het land


NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over burgers die door de op hol geslagen valutawisselkoers niet meer in staat zijn om maandelijks hun woninghuur te betalen. Volgens de politicus is de situatie in een aantal maanden dusdanig verergerd, dat huurders nu driemaal meer in Srd's moeten neertellen om de bedragen in Euro’s te kunnen voldoen. De Eurokoers bij de cambio’s ligt nu al tegen de Srd 9.50, zo bericht vandaag, 9 september 2016, het Dagblad Suriname.

'De mensen kunnen de huur niet meer betalen. De mensen die in deviezen hun huishuur moeten betalen krijgen wij dagelijks over de vloer. Mensen die appartementen hebben van Euro 250 en Euro 300 betaalden enkele maanden geleden nog bedragen tegen de Srd 1.000. Deze mensen moeten nu plotseling Srd 3.000 betalen', zegt de NPS-leider.

Hij benadrukt, dat de situatie uitzichtlozer wordt door de vele prijsstijgingen, die een direct neveneffect zijn van de koersontwikkeling. 'Op zichzelf zou je dan kunnen zeggen ,dat de koersontwikkeling geen probleem is, maar je weet dat dit ook een directe werking heeft op allerhande zaken in het land. Prijzen worden gewoon binnen één dag gewijzigd. Vanaf de basisbenodigdheden, voedingsstoffen, tandpasta, zeep en bouwmaterialen', aldus Rusland.

De regering had eerder voorgesteld om per 1 mei over te gaan om huurprijzen verplicht in Srd te laten uitdrukken. Hiernaast zou er ook worden gekomen met een huurcompensatie. Als huurders met hun huurcontract kunnen aantonen dat minimaal 25% van hun loon gaat naar de huur, komt de huurder in aanmerking voor huurcompensatie. Deze sector zou worden gereguleerd. Om dit te kunnen doen, zal echter eerst een wetswijziging moeten komen van de verouderde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, die het huren en verhuren regelen. Ondertussen betalen huurders maandelijks flink meer voor de opkoop van vreemde valuta, doordat de koers op hol is geslagen.

Rusland schaamt zich dood dat de situatie in het land dusdanig verergerd is dat zelfs ziekenhuizen nu bedelacties moeten gaan voeren om belangrijke middelen te kunnen aanschaffen. 'Wij vinden het verschrikkelijk. Ik moet zeggen dat ik mij dood schaam om te horen dat men nu bedelacties gaat uitvoeren in Nederland om geld te verzamelen om Surinaamse ziekenhuizen en dergelijke tegemoet te komen met hulpmiddelen. Dat is een model welke je alleen in de armste landen in de wereld zou meemaken. Dat is de situatie waarin wij vandaag de dag beland zijn', aldus Rusland.

In plaats dat de regering zich erop gaat toeleggen om de koersen omlaag te brengen, zou men zich volgens Rusland liever kunnen concentreren op het stabiliseren van de koers. 'Stel dat wij zo knap waren en de Euro- en Amerikaanse dollarkoers zouden kunnen terugbrengen van nu naar Srd 4 of Srd 5, zou dat ook consequenties hebben voor de samenleving. Een aantal zaken zijn al gaan stabiliseren op een hogere koers, waardoor meerdere effecten zouden komen. Je zou meer instabiliteit krijgen', zegt de NPS’er. Volgens Rusland had de regering reeds maatregelen getroffen moeten hebben toen de Amerikaanse dollarkoers reeds geruime tijd op Srd 7 lag om die koers tenminste daar te stabiliseren.

Huizen in district Saramacca getroffen door rukwinden

In veel gevallen zijn delen van daken van huizen weggewaaid en bomen ontworteld


De afgelopen dagen is een aantal huizen in het district Saramacca getroffen door rukwinden (zie foto's - Bron: Burger Informatie Centrum Saramacca). In de wijken Maho en Gravenstein van het ressort Kampong Baroe en ook aan de Sidoredjoweg in het ressort Tijgerkreek zijn schadegevallen genoteerd. Maho is het zwaarst getroffen, zo bericht vandaag, vrijdag 9 september 2016 het commissariaat van Saramacca. 

Ook de plaatselijke mandir moest het ontgelden. In veel gevallen zijn delen van daken van huizen weggewaaid of losgerukt. Ook zijn bomen ontworteld of omgewaaid. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay heeft meteen de hulpverlening op gang gebracht. Samen met de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Openbare Werken en Regionale Ontwikkeling zijn arbeiders ter beschikking gesteld om de schade te herstellen aan de woningen. Doebay heeft ook het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) op de hoogte gesteld.Wie worden de slachtoffers van de ministers 'bijltjes'-reshuffling-dag?

Genoemd zouden worden Van Dijk-Silos, Wolff, Pengel, Abdoelgafoer, Rusland en Burleson


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, vrijdag 9 september 2016, dat zij het eind mei al had voorspeld, president Desi Bouterse heeft het woensdagmiddag bevestigd. Er komt een reshuffling van ministers in het kabinet Bouterse-II. Onder deze president is het normaal dat ministers en andere functionarissen ‘gereshuffeld’ worden, nadat ze een periode van een jaar gediend hebben in hun ambt. In het kabinet Bouterse-II is dat meerdere gebeurd. 

Maar wie worden de slachtoffers van de zoveelste bijltjesdag van deze president? Een ieder vraagt zich af wie het veld moet ruimen. Feit is dat bij de reshuffling van Bouterse het niet altijd zo is, dat een minister aftreedt, soms worden ze ook gemuteerd naar andere ministeries.

Voor deze reshuffling melden politieke bronnen, aldus het dagblad, dat mogelijk zes bewindslieden plaats moeten maken. Ze noemen de namen van Jennifer van Dijk-Silos (Justitie en Politie), Siegfried Wolff (Openbare Werken), Patrick Pengel (Volksgezondheid), Faizel Abdoelgafoer (Sport- en Jeugdzaken), Andojo Rusland (Transport, Communicatie en Toerisme) en Sieglien Burleson (Handel en Industrie)).

‘Wolff, Rusland, Pengel en Burleson worden gezien als de zwakke schakels binnen deze regering. Na een jaar hebben ze niets noemenswaardig gedaan op hun ministerie. Of het nou aan hen ligt of het gebrek aan geld, dat is niet bekend. Ze zijn geen politieke toppers op het veld, althans geen agressieve campagnevoerders of vechters van de NDP. De president zal hun niet missen als ze er niet zijn’, aldus de bron.

'Daarentegen is Van Dijk-Silos een zwaargewicht die ook andere posten kan bemannen. Mogelijk krijgt ze het voorzitterschap van het Constitutioneel Hof of iets anders aangeboden. Abdoelgafoer was de lieveling van Bouterse, de trekker van de NDP-jongeren. Hij werd opgeofferd als kandidaat-parlementariër, maar beloond met het ministerschap. Maar, op Sport- en Jeugdzaken heeft hij zich niet populair gemaakt, vooral niet met de controverse van de schoolpakkettenprojecten. Of de president zijn vertrouweling zal laten vallen of juist beschermen door hem op een andere rustige ministerie te plaatsen, zullen we zien in de komende dagen’, meldt de bron.

‘Het kan ook zo zijn, dat Bouterse zijn paarse partij wil versterken door niet-partij gelieerde personen te benoemen als ministers om zo zijn partij te versterken met nieuwe aanwinsten en hun achterban. Net zoals het model Soewarto Moestadja (ministerie van Arbeid), Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij) en Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen). Die versterken de partij alleen maar. Of wil de president andere partijloyalisten accommoderen, nu de rechtspositie van de huidige ministers zijn veiliggesteld na een jaar dienen als minister?’

Zeven staven cocaïne onderschept op J.A. Pengelluchthaven

Cocaïne verstopt in frame container met bestemming Nederland


De Hondenbrigade van de politieheeft zaterdag 27 augustus zeven staven met cocaïne onderschept op de Johan Adolf Pengelluchthaven. De cocaïne was gewikkeld met zwart plakband en zat verborgen in een frame van een container met als bestemming Nederland, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 9 september 2016. 

De cocaïne heeft een bruto gewicht van ongeveer 650 gram. De drugs is overgedragen aan de Narcotica Brigade. Vooralsnog is niemand aangehouden in deze zaak.

Vrouw berooft aardige en behulpzame bejaarde (80) van zijn vingerring

Bejaarde door vrouw bedreigd met schroevendraaier en beitel


Een vrouw heeft gistermiddag rond half vijf een 80-jarige man onder bedreiging van een schroevendraaier en een beitel beroofd van zijn vingerring. Het regende op dat moment stevig. De vrouw stond bij een raam van de woning van de man om zich te beschutten tegen de regen, zo schrijft vandaag, vrijdag 9 september 2016, het Dagblad Suriname, zonder de locatie te vermelden...

De man, die dat merkte, gaf uit medelijden de vrouw de sleutel van de achterdeur zodat ze binnen kon schuilen voor de regenbui. Hij is bedlegerig. Op een bepaald moment vroeg zij de bejaarde man of zij de vingerring mocht hebben. Uiteraarde mocht dat niet, omdat hij de ring van zijn vader heeft gekregen.

De vrouw pakte vervolgens een schroevendraaier en beitel en begon de man daarmee te bedreigen. Zij dreigde ook om wat jongens erbij te halen als hij zou blijven weigeren de ring af te staan.

Rechter heft beslag op rekeningen Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) op

Toekomst door Datsun in beslag genomen voertuigen wordt beslist via bodemprocedure

Vonnis bodemprocedure kan jaren op zich laten wachten en tot dat moment mogen voertuigen niet worden ingezet


Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) is blij dat de beslaglegging op de rekeningen van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) is opgeheven. Over de voertuigen die Datsun Suriname in beslag heeft genomen is echter geen uitspraak gedaan door de rechter. Er moet gewacht worden op een vonnis in bodemprocedure en dat kan jaren duren, zegt Relyveld, aldus Starnieuws vanmiddag, vrijdag 9 september 2016.

Intussen kan de SBB noch Datsun iets doen met de auto's. Relyveld vindt het jammer dat er geen schikking kon worden getroffen. Als de bodemprocedure tien jaar duurt, zoals dat het geval is in Suriname, zijn de auto's tegen die tijd al afgeschreven. De bewindsman zegt dat een voorstel is gedaan om te komen tot een schikking, maar dit is niet geaccepteerd door Datsun.

Overigens heeft de houtsector aangegeven, dat zaken bij de SBB stagneren, omdat er geen directeur is. De minister stelt, dat er een goede screening moet plaatsvinden voordat er een directeur benoemd kan worden op deze post. Als iemand in alle haast wordt benoemd, kunnen zich weer problemen voordoen, als in het verleden. De minister heeft de directeur en diverse directieleden de wacht aangezegd. Relyveld deelt mee dat de houtsector ook een gesprek met hem heeft gehad over het benoemen van een directeur. Hij denkt dat op korte termijn een nieuwe algemeen directeur van de SBB wordt aangesteld.

De minister voert aan dat naast het interne onderzoek ook de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst), een externe accountant, het ministerie van Arbeid en de rechter het er over eens zijn dat de vorige directeur terecht is ontslagen. Hij vindt het jammer dat het strafrechtelijk onderzoek stroef verloopt.

'Het regeringsbeleid is wazig met betrekking tot het monetair gedeelte'

'Hoe kun je als overheid dealen met cambio’s die de prijs opschroeven van vreemde valuta?'

'De moederbank stelt een overlegorgaan in met katten die kijken naar de melk'


Het regeringsbeleid is volgens Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, te vaag. 'Het beleid is wazig met betrekking tot het monetair gedeelte. Ik, kan me niet voorstellen, dat de president de koers laag wil hebben, terwijl hij dealt met een sector die moet verdienen aan de deviezen. De cambio’s moeten verdienen aan het wisselen van geld. Hoe kun je als overheid dus dealen met cambio’s, die hun dagelijks brood verdienen door het opschroeven van de prijs van vreemde valuta?', vraagt Alleyne zich vandaag, vrijdag 9 september 2016, af in het Dagblad Suriname.

Wat hij verder nog onbegrijpelijk vindt, is het beleid met betrekking tot het gedogen van illegaal wisselen van vreemde valuta. Volgens de voorzitter betekent dit in beginsel ‘met een open kraan dweilen’.

'Je kunt onmogelijk de cambio’s en illegale wisselkantoren toestaan om illegaal te wisselen en ook hun vragen om de koers omlaag te houden. De moederbank stelt een overlegorgaan in met katten die kijken naar de melk. Wie houdt wie voor de gek?', vraagt Alleyne zich af.

Volgens Alleyne zijn er onvoldoende spelregels om een verandering teweeg te brengen in de huidige situatie. Voor hem is het nog blijven kijken naar de ontwikkelingen die het monitoringsteam teweeg zal trachten te brengen. President Desi Bouterse benadrukte, dat hij niet vindt dat zijn beloftes over de koers steeds een andere wending nemen. 'Als ik gezegd heb dat die koers zou stabiliseren, dan is het ook gestabiliseerd. Dat men daarna de zaak wil optrekken, is natuurlijk iets anders.' 

VES-voorzitter Ramautarsing is al tevreden met stabilisatie van wisselkoers

'Koppigheid vorige regering heeft waarschuwingen vanaf september 2013 in de wind geslagen'


Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), vindt het een goed voornemen van de president om de koers omlaag te krijgen. Dat zegt hij vandaag, vrijdag 9 september 2016, in het Dagblad Suriname.

De president heeft woensdag voor de derde keer zijn belofte geuit om de koers omlaag te krijgen. Het is de president de eerste twee keren echter niet gelukt. Ramautarsing stelt dat de praktijk ook uitwijst dat wanneer de koers eenmaal omhoog gaat, deze moeilijk naar beneden gaat vanwege een snelle aanpassing van de economische verhoudingen aan de nieuwe koers. De VES spreekt daarom niet over het omlaag krijgen van de koers, maar over het stabiliseren van de koers. Dat is al moeilijk genoeg.

Deze crisis is niet van de ene op de andere dag ontstaan. De VES heeft sinds september 2013 aan de bel getrokken. 'De koppigheid van de vorige regering heeft de waarschuwingen vanaf september 2013 in de wind geslagen. Wij hebben diverse keren publiekelijk gevraagd om de uitgaven te matigen en gewaarschuwd dat we anders de economie zouden ontregelen. De regeringsautoriteiten hebben het in de wind geslagen en publiekelijk gezegd dat wij quasi-economen waren', stelt Ramautarsing.

De regering zal volgens Ramautarsing concreet moeten werken aan de oorzaak van de crisis. ‘Hoe is het vertrouwen zoek geraakt ? De overheid heeft iedere keer mooie verhalen verteld en positieve perspectieven geschetst, waar achteraf telkenmale niet veel van waar is gebleken. Daar er geen vertrouwen meer is, tracht de doorsnee burger, althans die het nog kunnen, zichzelf in te dekken. Deze acties zijn te merken als effecten op de koersontwikkeling.’

Aan de andere kant blijft volgens de VES-voorzitter het ministerie van Financiën meer uitgeven dan zij verdient. 'Er wordt aan de basis bezuinigd, terwijl in de top geld geen probleem is. Bijna wekelijks horen we een nieuw schandaal hoe het gemeenschapsgeld is misbruikt. Het bedrag dat Financiën pompt in de samenleving is zo'n Srd 120 miljoen per maand. Waar moet dat 120 miljoen naar toe? Zeker 60% gaat op zoek naar die Amerikaanse dollar', aldus de VES-voorzitter

De koers op dit niveau houden is volgens Ramautarsing al een krachttoer. Hij zou al spreken van tevredenheid indien het de overheid lukt om de koers op dit niveau te houden.

Overval op supermarkt te Charlesburg

Winkelier bij overval beschoten en gewond naar AZP afgevoerd


Te Charlesburg hebben twee mannen gisteravond rond half negen een overval gepleegd op een supermarkt. De overvallers waren gewapend met een vuistvuurwapen, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 9 september 2016. 

Een van de winkeliers die zich in de zaak bevond werd beschoten en liep een schotwond op. Het slachtoffer bloedde hevig en werd per eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De beide overvallers  zijn er vandoor gegaan met de opbrengst van de dag. De winkel was nog open toen de overval plaatsvond. Er zijn nog geen nadere details bekend.

'Als het gaat om het beleid van het kind, krijgt deze regering een dikke onvoldoende'

NPS-politica Etnel: 'Taak overheid om kind te beschermen'

'Knippa verkopen is kinderarbeid en dat is ook strafbaar, maakt de minister zich geen zorgen daarover?'


De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Joan Dogojo, heeft deze week een persbericht uitgegeven, waarbij zij haar ongenoegen heeft geuit over de wijze waarop media bepaald beeldmateriaal omtrent strafbare feiten, gepleegd door jeugdigen, verspreiden, zo schrijft vandaag, vrijdag 9 september 2016, het Dagblad Suriname.

NPS-Assembleelid Patricia Etnel zegt het goed te vinden, dat de overheid het kind in bescherming probeert te nemen, omdat dat de taak is van de overheid. ‘Natuurlijk moet daarbij ook het VN Kinderrechtenverdrag in acht genomen worden, omdat Suriname dat getekend en geratificeerd heeft. Wanneer we kijken naar de leeftijd van de degenen die zich schuldig maken aan crimineel gedrag, zien we dat deze groep steeds jonger wordt. De vraag aan de regering is dan wat zij doet om de criminaliteit werkelijk aan te pakken? Want het is triest wat er nu gebeurt in Suriname. Kinderen van tien jaar moeten op die leeftijd spelen en niet in aanraking komen met criminaliteit.'

De parlementariër vindt het belangrijk, dat de overheid kinderen beschermt, maar het is ook aan elke ouder de taak om hun kinderen te bescherming tegen kwade beïnvloeding van anderen.

'Als het gaat om het beleid van het kind, dan krijgt deze regering een dikke onvoldoende', aldus Etnel. De regering weet niet hoe zij het beleid zodanig moet instellen om ervoor te zorgen dat het kind adequate zorg geboden wordt. 'We zien de gevallen met betrekking tot kinderarbeid en kinderprostitutie, waarbij elke dag een kind in Suriname wordt misbruikt. Ik hoop dat het filmpje inderdaad een eyeopener is voor zowel de minister van SoZaVo als de ministers van Justitie en Politie en Sport- en Jeugdzaken en dat er uiteindelijk goed beleid gemaakt wordt om onze kinderen te beschermen.'

De parlementariër heeft recent nog een bezoek gebracht aan de Stichting voor het Kind. Het is al geruime tijd zo, dat de particuliere instellingen subsidies niet op tijd ontvangen. Het is namelijk zo dat de regering ertoe is overgegaan de subsidies per kwartaal te betalen. Ook zijn de subsidies veel minder geworden. Dat brengt met zich mee dat de problemen voor deze instellingen alleen maar groter worden, omdat ze nu ook niet zoveel sponsoring krijgen vanwege de precaire situatie. Volgens Etnel is ook de subsidie voor groente, vis en bacove stopgezet. Het uitbetalen van het personeel is ook een probleem. De stichting verkeert dus in een hele moeilijke situatie momenteel.

Etnel stelt, dat het ministerie van SoZaVo crèchebeleid onder zich heeft. 'Toch hebben we recentelijk het geval gehad van één van de crèches, die gesloten werd vanwege de onhygiënische toestand daar en ik denk dat de minister met betrekking tot het beleid heel veel zal moeten verzetten, omdat het steeds slechter hiermee gaat. Er is geen duidelijke richtlijn hoe zij dit denkt op te lossen, terwijl er op het ministerie wel een pedagogisch plan is waarmee gewerkt moet worden. Naar alle waarschijnlijkheid snapt de leiding niet wat ze wil doen. Als we kijken naar het totaal beeld ten aanzien van onze kinderen is het filmpje heel erg, maar het groter geheel is veel erger', aldus Etnel.

Binnen de gemeenschap is men echter van mening, dat dit niet valt onder de competentie van het ministerie van SoVavo. Velen stellen in dit kader dat het beter zou zijn geweest als zo'n reactie door de minister van Justitie en Politie was gegeven. Wat doet het ministerie van SoZaVo verder voor kinderen in het algemeen, vraagt men zich af. Kinderen staan op bepaalde kruispunten knippa of maripa te verkopen. Wat doet de regering hieraan? 'Is dat geen schending van kinderrechten? Ze moeten toch ook naar school. Wat doet het Bureau Rechten van het Kind hiertegen. Knippa verkopen is kinderarbeid en dat is ook strafbaar. Maakt de minister zich geen zorgen daarover?'

Politicoloog Breeveld heeft twijfels over sterkte protestbeweging

'NDP heeft Hooghart ingepalmd, omdat hij de massa trekt'


Terwijl opposanten van de regering zich opmaken voor een massaprotest tegen het huidige bewind, heeft politicoloog Hans Breeveld weinig geloof dat dit effectief zal uitwerken. Het uiteindelijke doel is om de regering te dwingen op te stappen. 

'De sterkte van de protestbeweging zal bepalen hoeveel kans van slagen het protest zal hebben', zegt Breeveld vandaag, vrijdag 9 september 2016, in de Ware Tijd. Hij twijfelt eraan of die sterkte er is. De politicoloog neemt in ogenschouw de benadering van oppositie partij NPS, die nu nog niet het juiste moment vindt voor een protestmanifestatie.

Daarnaast merkt hij op dat Ronald Hooghart als belangrijke 'trekker van de massa' nu regeringsgezind is. 'Dat is de reden waarom men hem heeft ingepalmd. Omdat hij de massa trekt', zegt Breeveld.

Hij neemt ook mee, dat de regering een meerderheid in het parlement heeft. Wil de tegenstander dat de macht wordt overgedragen, dan moet ze eerst een alternatief regeringsprogramma presenteren om de huidige situatie te stabiliseren, stelt Breeveld.

VHP-leider Santokhi: 'Koers zal niet onder controle worden gebracht'

'Ongecontroleerde koersontwikkeling ook gevolg van gebrek aan vertrouwen samenleving in economie en regering'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi gelooft er helemaal niet in, dat president Desi Bouterse nu eindelijk wel erin zal slagen om de valutawisselkoers onder controle te krijgen. 'De ongecontroleerde koersontwikkeling is een gevolg van enerzijds gebrek aan vertrouwen van de samenleving in de economie en regering en anderzijds gebrek aan daadkracht van de regering om de koers onder controle te krijgen. De president heeft vaker gesteld dat hij de koers omlaag zal brengen, zonder aan te geven hoe. Een koers breng je pas onder controle met integer leiderschap, met een crisisplan, met vertrouwenwekkend beleid en een samenhangend pakket van monetaire, financiële en economische maatregelen', aldus de VHP-leider vandaag, vrijdag 9 september 2016, in het Dagblad Suriname. 

President Desi Bouterse heeft woensdag weer eens verzekerd, dat de regering erin zal slagen om de valutawisselkoers omlaag te brengen en te stabiliseren. Het staatshoofd gaf na een spoedonderhoud met de ministers van zijn kabinet, te kennen dat de regering een monitoringsteam in het leven heeft geroepen die de op hol geslagen valutawisselkoers tot beheersbare proporties moet brengen.

De Centrale Bank van Suriname heeft een platform ingericht, bestaande uit banken en geldwisselkantoren die continu erop toe moeten zien dat de zaak niet onrustig blijft. Santokhi benadrukt dat deze zaken niet genoeg zijn om de heersende onrust op de valutamarkt weg te krijgen. Naast de voornoemde punten zal er volgens hem ook gestructureerd overleg nodig zijn met nationale en internationale financiële instellingen om de monetaire situatie te stabiliseren en de koers te beheersen.

'Al deze zaken ontbreken op dit moment, waardoor de koers niet onder controle gebracht kan worden', aldus Santokhi.

Politie en leger gaan over tot verwijdering illegale goudzoekers in concessiegebied IAmGold/Rosebel

Het zou gaan om ruim 200 goudzoekers


'Overheid heeft nu geen andere keus dan gewapende machten in te schakelen voor herstel orde'


Eenheden van de politie en het Nationaal Leger gaan over tot de verwijdering van illegale goudzoekers uit het concessiegebied van Rosebel Gold Mines/IAmGold in het district Brokopondo. Ruim 130 manschappen worden ingezet om de operatie begin komende week uit te voeren, bevestigt politiecommissaris Robby Ramjiawan vandaag, vrijdag 9 september 2016, op Starnieuws. 

Het gaat om meer dan tweehonderd illegalen die zich in het concessiegebied van Rosebel bevinden. De situatie is in kaart gebracht. De Commissie Ordening Goudsector is belast met de algehele coördinatie. De politieoperatie staat onder leiding van Ramjiawan, die wordt ondersteund door het leger.

Naast de illegale goudzoekers zijn diverse graafmachines en waterpompen in het gebied gelokaliseerd. De machines en andere spullen zullen in beslag worden genomen. Personen die worden aangehouden zullen boetes opgelegd krijgen, omdat zij zich ook schuldig hebben gemaakt aan een economisch delict.

Rosebel Gold Mines/IAmGold heeft geklaagd bij de regering over de constante aanwezigheid van honderden goudzoekers in haar concessiegebied. Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de illegalen van het concessiegebied worden verwijderd. Zij verhinderen de werkzaamheden van de Canadese goudmaatschappij. Door de aanwezigheid van illegalen in het gebied ontstaan gevaarlijke situaties.

Ramjiawan stelt, dat de overheid nu geen andere keus heeft dan de gewapende machten in te schakelen voor herstel van de orde in het gebied.

Documentaire over bouw Kathedraal van Doornen door multidisciplinair kunstenaar Herman van Bergen, Curaçao

Van Bergen is de ‘ontdekker’ van de zogenoemde ‘Sumpiña Art'


Er is een 13 minuten durende Engelstalige documentaire gemaakt over de bouw van de Kathedraal van Doornen door multidisciplinair kunstenaar Herman van Bergen (1953). Van Bergen kwam in 1989 op Curaçao wonen en is de ‘ontdekker’ van de zogenoemde ‘Sumpiña Art’, zoals in de documentaire gesteld wordt. Met de doornen (sumpiña) maakt de kunstenaar allerhande driedimensionale kunstwerken met als grootste project een levensechte kathedraal in de tuin van Landhuis Bloemhof. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vrijdag 9 september 2016.

De terroristische aanval op 9 september 2001 in New York is voor Van Bergen de aanleiding geweest om te zoeken naar ‘ander’ materiaal, waarna hij bij de sumpiña terechtkwam.

Gezien het geloof in de terroristenoorlog een grote rol speelt, kwam hij op de doornenkroon van Christus binnen het overheersende katholieke geloof dat hier in de regio aangehangen wordt. In 2012 kwam het idee om een kathedraal te bouwen. Bij de bouw worden kansarme jongeren betrokken die hiermee een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De kathedraal symboliseert overigens niet een specifiek geloof, zo wordt in het filmpje uitgelegd.


'Het gaat om de schoonheid, de kracht en de puurheid van moeder natuur. Geen religie of cultuur is belangrijker', aldus de spreker, die de mening van Van Bergen weergeeft. Daarom heeft de kathedraal symbolen van verschillende religies erin verwerkt, zoals Russisch orthodox, het vrijheidssymbool van de Afrikaan, de Caiquetios en de Arowakken en een Hindoestaanse boog. Het design is gebaseerd op de vorm van het hoofd van een Arowak-indiaan, de oorspronkelijke bewoner van het eiland. Het ontwerp is bovendien een labyrint, een doolhof, om de vraag ‘wat gebeurt er hier toch op aarde?’ mee te illustreren.

De doornen symboliseren het pijnlijke verleden en de verlichting in de kathedraal de hoopvolle toekomst. Als de kathedraal klaar is mag het ook een podium zijn voor toneel, dans, muziek en andere opvoeringen.

Het project kan op veel sympathie en daardoor ook financiële steun van sponsoren rekenen.

Advocaten bereiken met Rif Resort akkoord voor zo'n 40 ontslagen Marriott-werknemers op Curaçao

'Beslag ter waarde van 4 miljoen op hotel blijft van kracht totdat werknemers zijn uitbetaald'


De advocaten Olga Kostrzewski en Achim Henriquez hebben een akkoord bereikt met Rif Resort voor ruim veertig ontslagen werknemers bij het Marriott Hotel. Dat zegt Kostrzewski vandaag, vrijdag 9 september 2016, in het Antilliaans Dagblad. De groep van ruim 40 personeelsleden heeft een contract getekend dat op een paar belangrijke punten verschilt van het ontbindingscontract dat eerder aan de werknemers is gegeven om te tekenen, aldus de raadsvrouwe. 

'In het nieuwe contract voor onze cliënten is opgenomen, dat zij op uiterlijk 22 september betaald worden. Er is ook afgesproken dat een voordelig belastingtarief van toepassing is op het bedrag dat werknemers ontvangen. De personeelsleden die eerder tekenden, moeten 46,5 procent belasting betalen over het bedrag dat zij bij hun ontslag meekrijgen. Dat tarief geldt niet voor de mensen die wij vertegenwoordigen en die op ons advies het ontbindingscontract niet hebben getekend', aldus de advocate.

Het beslag ter waarde van 4 miljoen op het hotel blijft van kracht totdat de werknemers zijn uitbetaald, zo legt de advocate uit.

'Wij hebben vanmorgen alle notarissen en de ministers José Jardim van Financiën, Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling en Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning een mail gestuurd. In de mail vermelden wij, dat er nog steeds een beslag rust op het recht van erfpacht zolang de ontslagen werknemers niet zijn uitbetaald. In theorie zou de overheid kunnen beslissen om het huidige erfpachtbesluit in te trekken en een nieuwe te maken. Maar dat zou illegaal zijn.'

De twee advocaten vertegenwoordigden eerst 91 werknemers, een deel daarvan heeft tegen het advies van de advocaten in eerder het ontbindingscontract getekend dat hun was aangeboden. In deze groep zitten spijtoptanten die nog steeds van de diensten van de twee advocaten gebruik willen maken. Deze groep heeft moeite met het feit dat er geen betaaldatum in het contract is opgenomen, aldus de raadvrouwe. Een andere groep heeft getekend maar wil niet langer door de advocaten worden vertegenwoordigd.

Nieuwe aankomsthal Curaçaose luchthaven Hato in gebruik genomen

Oude incheckhal veranderd in een moderne hal


De nieuwe aankomsthal van luchthaven Hato werd gisteravond feestelijk geopend. Voor het eerst kon het publiek in het echt zien wat tot nu toe alleen op ontwerpschetsen te zien was geweest, aldus vanochtend, vrijdag 9 september 2016, het Antilliaans Dagblad (zie foto - Bron: Jeu Olimpio).

De oude incheckhal is omgetoverd tot een moderne hal waar afhalers uit de zon en regen de passagiers kunnen opwachten.

De aangekomen bezoekers of Curaçaoënaars die thuiskomen worden begroet door een fraai vormgegeven ‘Welcome to Curaçao’ en een replica van De Snip, het historische vliegtuig dat de eerste trans-Atlantische vlucht naar Curaçao maakte. Ook de autoverhuurbalies zijn in de hal gevestigd.

Premier Whiteman, Curaçao: 'Geen legale basis voor regering om 2 miljoen van overheids nv's vrij te maken'

'Er is geen wettelijke basis waarop regering gemeenschapsgeld kan aanwenden om arbeidscondities particuliere sector te compenseren'

'Statenleden gebruiken politieke sentimenten om zaak sappig te maken' 


De regering kan niet twee miljoen gulden uit de overheids-nv’s in de energieketen vrij maken als oplossing in het conflict tussen de contractarbeiders die werken op het terrein van Refineria Isla en de aannemers bij wie zij in dienst zijn. Daarvoor ontbreekt een legale basis en dat is in strijd met de verordening voor ‘good governance’. Dat heeft minister-president Ben Whiteman (PS) gisterochtend per brief laten weten aan de vakbonden en de voorzitter van de commissie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Jaime Córdoba (PS), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 9 september 2016.

Whiteman heeft het standpunt van de regering, na juridisch advies te hebben ingewonnen, naar eigen zeggen ook nog eens uitvoerig uitgelegd aan SGTK-voorzitter Alcides Cova.

'Er bestaat geen enkele wettelijke basis waarop de regering gemeenschapsgelden kan aanwenden om arbeidscondities in de particuliere sector te compenseren', aldus Whiteman in de brief namens de regering.

Gezien het wettelijk kader dat bestaat ‘kan de overheid haar bedrijven niet instrueren om financiële steun te geven aan private-burgerlijke organisaties’. De financiële relatie tussen beide partijen is gebaseerd op het betalen van dividenden aan de publieke fondsen in het algemeen. Ook volgt uit de regels voor good governance, dat gemeenschapsgelden niet mogen worden gebruikt voor het doen van uitgaven in de particuliere sector, maar alleen voor doeleinden waarvoor zij zijn bestemd. Bovendien houdt de regering rekening met de uitkomsten van de civiele enquête over het geldmisbruik bij overheids-nv’s, ‘in afwachting van een juridische uitspraak’.

De regering reageert met de brief op het verzoek dat de commissie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) van het parlement dinsdag deed om een oplossing te vinden voor het slepende conflict dat de contractarbeiders die op het terrein van de raffinaderij werken hebben met de aannemers waarvoor zij werken. De commissie, gesteund door alle fracties in het parlement, behalve onafhankelijke leden Omayra Leeflang en Glenn Sulvaran, wil dat de regering die twee miljoen gulden die daarvoor nodig is weghaalt bij de overheids-nv’s.

Whiteman vindt dat de parlementsleden de werknemers misbruiken voor hun verkiezingscampagne. 'De parlementsleden vragen ons in dezelfde brief geen precedent te scheppen. Ze gebruiken politieke sentimenten om de zaak sappig te maken en komen met voorstellen waarvan ze hadden kunnen weten dat er geen wettelijke basis voor is. Dat is uiterst onverantwoordelijk.'

Minister Dodson in gesprek met Raad van Commissarissen EBS

'De situatie kan zo niet langer doorgaan'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen buigt zich volgens Starnieuws vandaag, vrijdag 9 september 2016, met de Raad van Commissarissen (RvC) over de situatie bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS). De situatie kan zo volgens de bewindsman niet langer doorgaan. De bond is sinds 17 augustus in actie. Het bedrijf moet extra kosten maken om de diensten draaiende te kunnen houden. 

De minister zegt dat met de RvC zal worden nagegaan hoe de zaak zal worden aangepakt.

De regering heeft de bond aangegeven, dat de collectieve arbeidsovereenkomst dit jaar niet kan worden uitgevoerd. In de plaats daarvoor is aangeboden om met terugwerkende kracht de koopkrachtversterking van Srd 100 uit te betalen en de belastingvrije som op te trekken. De bond neemt hiermee echter geen genoegen.

De president heeft inmidd,ls aangekondigd dat het bedrijf zal worden doorgelicht. Dit houdt volgens de minister ook in, dat de consultant zal nagaan of er overtollig personeel is in het bedrijf.

De regering heeft besloten de subsidie aan de EBS af te bouwen. Er moeten nieuwe stroomtarieven worden vastgesteld. 'De vraag is of de kosten op het bedrijf of de samenleving moeten worden afgewenteld. Het is belangrijk dat het bedrijf gezond draait', zegt Dodson. Hij wil niet vooruitlopen op het gesprek van vandaag. De minister laat wel doorschemeren dat er stappen zullen worden ondernomen.

Suriname krijgt een eerste hospice

Hospice, met vier kamers, wordt gebouwd op terrein Diakonessenhuis


Als alles goed verloopt zal Suriname in december beschikken over een hospice. Dit is een huis waar mensen de laatste periode van hun leven kunnen doorbrengen. De hospice wordt op het terrein van het Diakonessenhuis gebouwd. De ‘eerste steen’ werd gisteren met een zalving, een innig gebed en een toast gelegd, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 9 september 2016.

Het Diakonessenhuis, het EFS College Covab (Elsje Finck-Sanichar College Stichting Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen) en de stichting Surizorg zijn via de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland een partnerschap aangegaan om de palliatieve zorg te versterken. Het gaat om zorg in de laatste fase van het leven, gericht op het beperken en verzachten van het lijden voor de patiënt en de familie. Met de hospice wordt de palliatieve zorg verbeterd, aldus Ruth Mangroe, voorzitster van het Diakonessenhuis directieteam. Het huis zal ook dienen als steun- en informatiepunt. Daarnaast zullen vrijwilligers, verpleegkundigen en artsen bij- en nageschoold worden.

De samenwerking tussen de instellingen zal met de komst van het hospice bevorderd worden. 'Ernstige zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen het liefst de laatste dagen met hun familie en geliefden, in een vertrouwde omgeving doorbrengen', licht Mangroe, die verpleegkundig directeur is van het Diakonessenhuis, toe. 'Helaas kan dat niet altijd. Soms kan de familie de druk niet aan, soms is het netwerk niet groot genoeg om de mensen te helpen. De hospice kan daar in hulp bieden, in de laatste fase waar er hulp en ondersteuning nodig is.'

De eerste hospice zal vier kamers tellen. 'De bouw en alles erom heen kost 150.000 Amerikaanse dollar. We hadden geprojecteerd voor acht kamers, maar de ruimte die we op het oog hadden hebben we niet gekregen. Daarom kunnen we hier maar vier personen onderbrengen. Het streven is om op 15 december open te zijn.'

'De geschiedenis vanaf de jaren tachtig wijst uit dat reshuffling niet werkt'

Vakcentrale C-47: 'Als de visie niet gewijzigd is, maakt het niet uit wie je daar zet'

Suriname kent nieuwe arbeidersgroep: 'De zogenaamde werkende armen'


De vakcentrale C-47 ziet reshuffling niet als een oplossing voor de vele problemen waarmee Suriname wordt geconfronteerd. 'De geschiedenis vanaf de jaren tachtig wijst uit dat het niet werkt. Als de visie niet gewijzigd is, maakt het niet uit wie je daar zet', stelt de vakcentrale onder leiding van Robby Berenstein. Vakcentrale C-47 ziet de nabije toekomst in Suriname somber in als nieuwe verhogingen op nutsvoorzieningen worden doorgevoerd. Meer kan de samenleving volgens C-47 niet aan, zo schrijft Starnieuws vanochtend, vrijdag 9 september 2016.

De vakcentrale is dagelijks in contact met burgers die om hulp vragen. Er is met de recente ontwikkelingen een nieuwe groep van arme arbeiders ontstaan, 'de zogenaamde werkende armen'. Zij zijn hard werkenden, die toch niet instaat zijn om het hoofd boven water te houden. Een van de grootste problemen is onder andere een gebrek aan compensatiemaatregelen bij het invoeren van nieuwe regeringsmaatregelen.

'Waar moeten de mensen het geld vandaan halen om al die verhogingen te betalen? De rek is er uit.' 

Daarbovenop stelt de regering zich bij de parastatale bedrijven op het standpunt dat een salariscorrectie niet aan de orde is. Het heeft een situatie in de hand gewerkt waarbij arbeiders nu al hun hypotheek, auto of huishuur die aan vreemde valuta gekoppeld is niet kunnen betalen.

C-47 sluit niet uit dat nog meer verhogingen zullen leiden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De aangekondigde verdere verhogingen van elektriciteit, water en brandstof, zal de bevolking niet aankunnen. De niet nagekomen overeenkomsten met onder meer de Bond van Leraren en de omstandigheden van de ziekeninrichtingen zijn allemaal tekenen aan de wand die niet veel goeds voorspellen. De afgelopen tijd heeft de samenleving al te maken gehad met verhoogde rekeningen bij de EBS en SWM, terwijl ook de douanekoers fors de lucht in ging. Producten in de winkels zijn daardoor met meer dan 100 procent gestegen.

'Men praat nu over het aanpassen van de brandstoftarieven. Het multipliereffect daarvan zal nog groter zijn dan van EBS en SWM.' 

C-47 vindt dat er geen leiding wordt gegeven aan de crisis. In plaats van leidinggeven wordt de samenleving geconfronteerd met loze kreten van ‘Mi o saka a koers’ zonder daarbij aan te geven hoe dat te doen. Kreten als het loslaten van de douanekoers gaan geen invloed hebben op de basisgoederen, terwijl het logisch is dat als de importen duurder zijn, deze invloed zullen hebben op de prijzen van de goederen.

 C-47 wil transparantie in de uitgaven van de regering. Laat de samenleving weten wat het Kabinet van de President met zijn zovele adviseurs het land op jaarbasis kost. Hoeveel kosten de vele veiligheidsmensen die terecht en onterecht ingezet moeten worden de staat op jaarbasis? Met openbaarheid van bestuur is het gemakkelijk na te trekken op welke posten er bespaard kan worden. Nu kiest de regering echter voor de weg van de minste weerstand en trekt met haar onvoorspelbaar beleid constant aan de loontrekkers. 'De samenleving wordt kaal geplukt en als het zo doorgaat zal de bom barsten', meent de vakcentrale.