zaterdag 10 september 2016

ASFA-voorzitter: 'Zolang wij niet gaan produceren, is het alleen maar ellende'

'Het Spaar- en Stabiliteitsfonds had er al moeten zijn'


Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), zegt vandaag, 10 september 2016, in het Dagblad Suriname, dat 'zolang wij niet gaan produceren, is het alleen maar ellende.' Aan de andere kant is het huidige investeringsklimaat te duur om de productie op gang te krijgen. 

Door de jaren heen heeft de overheid verschillende kansen gehad om het ondernemerschap en productie te ondersteunen. De president heeft ook een aantal keren gesproken over een Spaar- en Stabilisatiefonds, waar er in beginsel niets van terecht kwam. Bilkerdijk stelt, dat de investering had moeten gebeuren toen het goed ging. Het Spaar- en Stabilisatiefonds zou naar zijn mening overnight bij wet kunnen zijn ingesteld. Per heden is die gedachte achterhaald.

'Het had er al moeten zijn. De revenuen van die hoge goud- en olieprijzen hadden erin moeten gaan', meent de voorzitter. De producent is momenteel niet sterk genoeg, omdat hij nooit sterk is gemaakt.

Een Spaar- en Stabilisatiefonds zou vandaag een goede ondersteuning kunnen bieden aan producenten. Bilkerdijk is wel ingenomen met het feit, dat er kleine stapjes worden gemaakt met bijvoorbeeld wetgevingsproducten waarbij beleidsmakers worden gedwongen om dingen te doen. Er is op dit moment ook een Kleine en Middelgrote Ondernemingenfonds aan de orde. Dat zal volgens Bilkerdijk niet de grote hap naar binnen brengen, maar het kan wel maken dat mensen de zware druk kunnen verplaatsen. Uiteindelijk moet het beleid verder gaan om de mensen te klusteren

MinOWC gaat over tot ontruiming dienstwoningen in Nickerie waarin occupanten woonachtig zijn

Ministerie heeft de woningen nodig om leerkrachten uit de stad onder te brengen


Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft bewoners van dienstwoningen aangemaand om voor november de woningen te ontruimen. Ressortraadslid Shantiperkasah Changoer zegt vandaag, zaterdag 10 september 2016, in het Dagblad Suriname, dat de personen die zijn aangeschreven om te verhuizen, zich hebben gewend tot de ressortraad Westelijke Polders om aan te geven dat het niet mogelijk is om binnen een tijdsbestek van twee maanden elders onderdak te vinden. 

Zij die moeten verhuizen, stellen dat het dienstwoningenbeleid van de regering Bouterse/Adhin niet uniform is. Minister Peneux houdt echter voet bij stuk, dat personen die niet bevoegd zij om in een dienstwoning te verblijven, worden gezien als occupanten. De woningen zullen onherroepelijk ontruimd worden.

Nickerie is volgens de minister een detacheringsdistrict. Het ministerie heeft de woningen nodig om leerkrachten, die vanuit de stad in Nickerie worden gedetacheerd, onder te brengen.

Ressortraadslid Changoer stelt zich op het standpunt, dat meerdere ministeries te maken krijgen met een dienstwoningenvraagstuk, maar geen van allen trachtte de huidige bewoners op straat te zetten. Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer wil overgaan tot verkoop van de dienstwoningen aan de huidige bewoners, omdat de overheid niet in staat is om de woningen te onderhouden. Vele verkeren in bouwvallige toestand of staan leeg, omdat zij niet bewoonbaar zijn.

SZF-clienten moeten voor bepaalde medicijnen gewoon contant betalen

Volgens SZF kunnen bepaalde medicijnen uit de Geneesmiddelenklapper zijn verwijderd


Cliënten van het Staatsziekenfonds (SZF) hebben aangegeven, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 10 september 2016, dat zij bepaalde geneesmiddelen niet meer met hun SZF-kaart kunnen verkrijgen, maar dat zij contant daarvoor moeten betalen. Volgens het hoofd Juridische Dienst van het SZF, Jolanda Pronk, kan dit verschillende oorzaken hebben. 

Het is zo, dat het SZF werkt met de Nationale Geneesmiddelenklapper, die samengesteld wordt door de commissie die daartoe is aangesteld. Het kan gebeuren, dat bepaalde geneesmiddelen uit de klapper gehaald worden. Het SZF hanteert in zo een geval een overgangssituatie van middelen, die uit de klapper zijn gehaald en wordt dan een aparte lijst samengesteld van geneesmiddelen, waarvan het SZF denkt dat deze middelen gewenst zijn door de gemeenschap. Er zullen allicht enkele geneesmiddelen zijn die uit de klapper zijn gehaald en die ook niet op de SZF-lijst zijn geplaatst, waardoor de klant hiervoor moet betalen.

'De procedure is namelijk, dat wanneer de commissie klaar is met de klapper, het wordt goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid. Dan wordt het gestuurd naar SZF waar wij het implementeren. Ook al zou de commissie nu al aan een andere klapper werken, zou die dus niet van kracht zijn omdat wij het nog niet hebben geïmplementeerd', zegt Pronk.

Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) is belast met het bestellen van de geneesmiddelen en behoort die dus in voorraad te hebben. Het kan echter gebeuren, dat ze niet over alle middelen beschikt, waardoor de apotheek deze bij een leverancier moeten inkopen. Meestal is er een prijsverschil. In zo’n geval zal de apotheek het SZF moeten melden. Als de apotheek het SZF niet heeft gemeld, gaat SZF een geneesmiddel ook niet vergoeden. Zo zijn er dus verschillende situaties die zich kunnen voordoen.

'Wanneer de klant heeft betaald voor een medicament is het advies, dat het SZF altijd geeft dat de klant met de kwitantie komt ten kantore van het SZF. Dat is voor het SZF ook een melding dat iets niet goed loopt in de praktijk. Het SZF gaat dan na in hoeverre de mensen hun geld terug kunnen krijgen', aldus Pronk.

Economie Curaçao in eerste kwartaal 2016 licht gekrompen

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten brengt 1e kwartaalbericht 2016 uit


Volgens het eerste kwartaalbericht van 2016 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zijn de economische ontwikkelingen in de monetaire unie ongelijk geweest. Terwijl het reële bruto binnenlands product (BBP) in Curaçao afnam, groeide de economie van St. Maarten in reële termen. In Curaçao kromp het reële BBP met 0,2 procent gedurende het eerste kwartaal van 2016, terwijl de economie van St. Maarten met 0,4 procent groeide. Daarnaast was de inflatie op Curaçao nul procent terwijl St. Maarten een deflatie registreerde waarbij de consumentenprijzen gemiddeld met 0,9 procent daalden gedurende de periode januari tot en met maart 2016. Dit bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 10 september 2016.De activiteiten in de private sector van Curaçao namen in het eerste kwartaal van 2016 af wat voornamelijk het gevolg was van een lagere productie in de sectoren industrie, restaurants en hotels en financiële dienstverlening. De industriële productie nam af als gevolg van minder raffinage en handelsactiviteiten door de Isla-raffinaderij.

Het teleurstellende resultaat in de sector restaurants en hotels was voornamelijk het resultaat van een afname in het aantal overnachtingen ondanks een stijging in het aantal verblijfstoeristen. Bovendien nam het aantal cruisetoeristen af.

De daling in de sector financiële dienstverlening werd veroorzaakt door een afname in de reële toegevoegde waarde van zowel de lokale als de internationale financiële dienstverlening. Daarnaast namen de activiteiten ook af in de sectoren groot- en kleinhandel, transport, opslag en communicatie.

Het negatieve resultaat in de sector groot- en kleinhandel was het gevolg van minder activiteiten in de vrije zone en een daling in de bestedingen van toeristen die enigszins werden tenietgedaan door een stijging in de private consumptie.

De daling in de sector transport, opslag en communicatie kan worden toegerekend aan de afname in het transport van buitenlandse passagiers door de lokale luchtvaartmaatschappijen. De afname van de activiteiten in de meeste sectoren werd enigszins gematigd door een stijging in de sectoren utiliteiten en bouw.

De utiliteitssector groeide in het eerste kwartaal van 2016 aangezien zowel de productie van water als elektriciteit toenam. De groei in de bouwsector werd gedreven door een stijging in zowel de private als overheidsinvesteringen.

Extreme geluidshinder en stofoverlast voor bewoners Cubaguaweg en Jumentoweg te Willemstad door afgravingen heuvel

Grof materieel, drilboren en explosieven bij grootschalige afgravingen 'Seru Karpata'

'We hebben afgelopen drie jaar bij verschillende instanties aangeklopt, maar worden van kastje naar de muur gestuurd'


Grootschalige afgravingen van een heuvel – oorspronkelijk de ‘Seru Karpata’ genaamd – midden in een woonwijk, zorgen voor extreme geluidshinder en stofoverlast, zo stellen bewoners van de Cubaguaweg en Jumentoweg radeloos. Met inzet van grof materieel, zoals een industriële bulldozer die een oorverdovend schrapend metaalgeluid veroorzaakt, drilboren en zelfs explosieven wordt er op het terrein ondermeer diabaas gewonnen en grind geproduceerd middels verpulvering. Dit meldt d Amigoe vandaag, zaterdag 10 september 2016.

Ook zijn op het terrein afvalhopen te onderscheiden van bouwpuin die aldaar door te crushen ‘gerecycled’ en begraven worden. 'We weten dus niet wat er allemaal in die afvalhopen zit, maar deze worden hier bewerkt waarbij veel stof de wijk in waait. In het bouwpuin zitten natuurlijk ook eterniet dakplaten waarvan bekend is dat deze in het verleden asbest bevatten. Dit gerecyclede afval wordt dan gebruikt voor het opvullen van het terrein. Dit nadat men met inzet van explosieven grote gaten heeft gecreëerd en het diabaas voor verkoop eruit heeft gezift', aldus een bewoner die samen met zijn buurvrouw die een baby op de arm draagt, de redactie van de Amigoe op locatie uitleg geeft.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

De overheersende schraapgeluiden die door de heen en weer rijdende bulldozer veroorzaakt worden nemen tijdens een bezoek op locatie slechts af en toe af. Tijdens deze korte pauzes dringt door hoe hard er geschreeuwd moet worden om je verstaanbaar te maken. Het geluid gaat door merg en been. Ongeveer tien verschillende bewoners doen, slecht verstaanbaar door het lawaai, hun beklag.

Van de heuvel Seru Karpata is niets overgebleven aangezien deze volgens de bewoners de afgelopen drie jaar geheel is uitgegraven. 'We hebben over de afgelopen drie jaar bij verschillende instanties aangeklopt nu er ook sprake is van een landfill, maar we worden van het kastje naar de muur gestuurd. Mensen met jonge kinderen zijn wanhopig, baby’s kunnen niet slapen en zelfs mijn jonge tieners kunnen er niet meer tegen. De plofgeluiden van de explosieven zijn helemaal erg, je hele huis trilt', aldus de wijkbewoner. Zijn buurvrouw vertelt dat zij bij deze explosies ook stenen de wijk in heeft zien vliegen.

Een bewoner die voorbij komt vertelt in rap tempo welke instanties allemaal zijn benaderd: 'We worden heen en weer gestuurd door Openbare Werken en Domeinbeheer. Beide instanties stellen dat de andere verantwoordelijk is. Omdat we ook bezorgd zijn over waaruit de grote hoeveelheid stof bestaat, zijn we ook bij de Milieudienst geweest, ook inzake geluidsoverlast. Die konden ons ook niet helpen omdat er naar verluidt een vergunning voor deze werkzaamheden zou zijn uitgegeven. Men heeft ons aangeraden om naar de ombudsman te stappen. Voor zover wij weten is dit overheidsterrein waarvan slechts een gedeelte is uitgegeven.'

Vanuit de tuin van twee bewoonsters van de Jumentoweg is de omvang van de ingrijpende werkzaamheden zichtbaar. Op ongeveer drie meter van hun terreinomheining is een afgrond van ongeveer twintig meter te zien. Deze vrouwen zijn dan ook zeer bezorgd over mogelijke aardverschuivingen en de stabiliteit van hun huis. Dat het gebruik van explosieven voor de afgravingen rondvliegende projectielen oplevert, blijkt bij een bezichtiging van het huis van hun overbuurman, Inphraim Cachemir. Hij laat een groot stuk rubber zien ‘dat met een plof op zijn huis landde’ (zie foto top).

Gaat u naar hier om het gehele bericht te lezen.

Minister Navarro op Curaçao vaardigt nieuw algemeen samenscholingsverbod per decreet uit

'Deelname aan demonstraties die de openbare orde verstoren is verboden'


Justitie-minister Nelson Navarro (Pais) heeft een nieuw ministerieel decreet uitgevaardigd om de openbare orde te garanderen gedurende de staking van de werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein. Het huidige decreet vervangt een eerder decreet dat tot gisteren om middernacht van kracht was en dat uitging van een verbod op samenscholing en het opwerpen van blokkades rondom de Isla-raffinaderij en regeringszetel Fort Amsterdam, zo bericht vandaag, zaterdag 10 september 2016, de Amigoe. 

Het nieuwe decreet gaat veel verder dan het vorige. Het samenscholingsverbod voor groepen van meer dan vier personen rondom de raffinaderij en Fort Amsterdam is vervangen door een algemeen samenscholingsverbod. In het decreet is opgenomen dat: ‘Het is verboden om op of aan een openbare plaats deel te nemen met een groep van vier of meer personen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze groep een bedreiging voor de openbare orde met zich meebrengt.’ In het decreet is ook opgenomen dat deelname aan demonstraties die de openbare orde verstoren verboden is.

Naast het samenscholingsverbod geldt dat er tot 18 september ook een verbod is op het zich op de openbare weg bevinden met voorwerpen, stoffen, goederen en voer- of vaartuigen met het doel om deel te nemen aan een demonstratieve actie. Ook is het verboden om in het kader van deze demonstraties de vrije doorgang en veiligheid van het verkeer op de openbare weg ‘te beletten, te hinderen, in gevaar te brengen en/of te vertragen’. Ook mogen op de openbare weg geen voorwerpen, stoffen of goederen worden meegenomen die kennelijk als doel hebben om de openbare orde te verstoren of het verkeer te belemmeren.

In het decreet wordt ook aangegeven, dat opdrachten van de politie-autoriteiten direct dienen te worden opgevolgd terwijl demonstraties niet gehouden mogen worden buiten de door de politie aangegeven route.

Aanleiding voor de nieuwe ordemaatregel, zo blijkt uit het decreet, is dat de autoriteiten hebben geconstateerd dat er vanaf maandag 29 augustus demonstratieve acties zijn gehouden ‘(mede) bestaande uit het stichten van branden waardoor algemeen gevaar voor goederen van derden te vrezen is, het blokkeren of anderszins beletten van de vrije toegang tot de Isla-raffinaderij, de binnenstad en andere hoofdwegen waarvan in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat het niet uitsluitend het hoofddoel is geweest.’ Ook het feit dat er belangrijke verkeerswegen zijn geblokkeerd, onrechtmatig vuurwerk is ontstoken, vernieling is gepleegd aan eigendommen van derden maar ook dat tijdens demonstraties deelnemers maskers op hadden, er problemen werden veroorzaakt bij de toelevering van stroom en andere nutsvoorzieningen en de mogelijke verstoring van de werkzaamheden van hulpdiensten, hebben een rol gespeeld bij het besluit van de minister.

In het decreet wordt ook rekening gehouden met mogelijke confrontaties tussen demonstranten en ‘anderen’.

Het vorige decreet van de minister was aanleiding voor veel kritiek van onder meer de oppositiepartijen en het vakbondswezen. Zo stelde MAN-leider Hensley Koeiman, dat de regering niet tactvol en verstandig te werk was gegaan. Er had een veel betere en tactvolle oplossing gevonden kunnen worden dan het instellen van een samenscholingsverbod rondom de Isla-raffinaderij en Fort Amsterdam. Het vakbondswezen voelde zich op zijn beurt belemmerd in zijn vrije meningsuiting en eiste dat Navarro het besluit zou terugdraaien, anders zouden zij het besluit van de minister internationaal aan de kaak stellen. Maar Navarro trok zich niks van de kritiek aan en stelde dat het recht van burgers om demonstraties te houden ophield waar de veiligheid van burgers in het geding is.

Commissariaat Para wil verbetering hygiene in 'marron woonconcentraties' in Para Oost

RGD waarschuwde dat bewoners besmettelijke ziektebeelden vertonen

(Bron foto's: Commissariaat Para)
Verontreinigd afvalwater op erven en uitwerpselen worden buiten gedumpt


Districtscommissaris Armand Jurel werkt aan de verbetering van de leefomstandigheden van marron woonconcentraties in Para Oost. De bewoners van deze concentraties leven in onhygiënische omstandigheden, veelal zonder nutsvoorzieningen en vertonen daardoor overdraagbare ziektebeelden. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en de ressortraad (rr) ondersteunen het commissariaat bij deze gezamenlijke aanpak van verbetering van de woon- en leefomstandigheden, zo bericht het commissariaat vandaag, zaterdag 10 september 2016.

De plaatselijke arts van de RGD benaderde de bestuursdienst met de waarschuwing, dat bewoners van de marronconcentraties Bananesteeg, Mus kampu, Guyaba kampu, Jamaica en Baka Pasi besmettelijke ziektebeelden vertonen. Deze ziektebeelden zijn huiduitslag, diarree, hoesten, braken en een remmende groei bij kinderen.

De bestuursdienst heeft in die woonconcentraties kunnen constateren, dat de hygiëne zeer slecht is. Er zijn geen sanitaire voorzieningen, waardoor menselijke uitwerpselen gewoon buiten de deur gedumpd worden en er is sprake van verontreinigd afvalwater overal op het erf.

Het commissariaat heeft al het grofvuil laten verwijderen uit deze concentraties. Vervolgens zal eerst onderzocht worden wat de status is van de gronden waar deze nederzettingen zijn. Afhankelijk hiervan zullen toilettengroepen worden gebouwd, compleet met septische-segmenten.

 Het BOG zal de omgeving bespuiten om bepaalde ziektekiemen te bestrijden, terwijl de RGD en de rr zich opmaken om de bewoners voor te lichten op goede hygiëne. Hierbij zal de hulp ingeroepen worden van vrijwilligers die de boodschap in de taal van de gemeenschappen kan brengen.

Secretaris-generaal van de OIC bezoekt eind september Suriname en Guyana

OIC wil van Suriname een springplank maken voor verdere activiteiten in de regio


Iyad Amin Madani, secretaris-generaal van de Organisatie van Islamitische Coöperatie (OIC), begint op 28 september een vierdaags bezoek aan Suriname en Guyana, de enige leden op het westelijk halfrond. Dat bericht de nieuwswebsite Caribbean News Now! vrijdag 9 september 2016 (zie onderaan). In Guyana wil hij een actievere participatie van dat land bespreken en in Suriname zal ongetwijfeld de stagnerende omzetting van de Trustbank naar de Trustbank Amanah ter sprake komen, zo schrijft vandaag, zaterdag 10 september, de Ware Tijd. 

De financiële werkarm van de OIC, de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB), heeft Suriname 1.75 miljard Amerikaanse dollar toegezegd ter realisatie van verschillende projecten en voor de aanschaf van essentiële producten en medische voorzieningen. De Trustbank kreeg medio mei goedkeuring van de Centrale Bank van Suriname voor de overgang van conventioneel naar Islamitisch bankieren, maar dat proces verloopt niet voorspoedig. Recent nog beklaagde aandeelhouder en directielid Jim Rasam zich over de oneindige papierwinkel die in orde moet worden gemaakt voor de Centrale Bank.

De OIC wil van Suriname een springplank maken voor verdere activiteiten in de regio. Een kans die Suriname volgens Rasam laat liggen. Hij wees er ook op, dat de IsDB wacht op de transformatie in verband met een investeringsdeal van 350 miljoen Amerikaanse dollar op Trinidad & Tobago. Die transactie zou via Paramaribo moeten lopen. Er zijn immers afspraken, dat Suriname de draaischijf zou moeten worden voor Islamitische financiering op het Westelijk Halfrond.

In De Nationale Assemblee (DNA) brak Stephan Tsang (NDP) nog een lans voor de snelle transformatie, gezien de belangen en de betekenis van de nieuwe financieringsinstelling voor het klein en middelgroot bedrijf in Suriname.

Het bezoek van de OIC-topman moet erin resulteren dat de organisatie zekerheid heeft van beide landen in haar streven invloed uit te oefenen in een regio waar zij nog onvoldoende tentakels heeft.OIC secretary general to visit Guyana and Suriname
Published on September 9, 2016Email To Friend    Print Version

granger_madani2.jpg
Guyana’s President David Granger (L) at an earlier meeting with Secretary General of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Iyad Ameen Madani, in Riyadh. OIC photo

By Ray Chickrie
Caribbean News Now contributor

NEW YORK, USA -- The secretary general of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Iyad Ameen Madani, will make his first official tour of the Western hemisphere’s only two OIC member states, Guyana and Suriname, at the end of September, after the opening of the United Nations General Assembly in New York, the ministry of foreign affairs of Suriname and the OIC Mission to the UN confirmed.

Suriname’s relationship with the OIC has expanded significantly in the past five years. Recently the Parliament of Suriname ratified the OIC’s new charter. And the Islamic Development Bank (IsDB), an organ of the OIC, has become more involved in the economic development of Suriname. The Islamic Bank and the International Monetary Fund (IMF) are currently jointly supporting the economic recovery of Suriname. The bank has offered Suriname a loan of US$1.75 billion to fund projects and support the import of essential goods and medicines.

Guyana, on the other hand, has been estranged from the OIC, failing to attend heads of government summits and smaller meetings. This is despite a promise by the new administration in Guyana to improve its participation in the group. Guyana was notably absent at the last OIC heads of government summit in Turkey earlier this year. Since its membership in 1993, Guyana has not yet officially appointed an ambassador to the OIC. 

Financial constraints, the fact that the OIC was not a priority in Guyana’s foreign relations, and the lack of human resources are some of the reasons why Guyana has often been absent from OIC meetings and participation. 

Madani will raise these issues when he visits Georgetown. During his visit, the OIC head will encourage Guyana to be more active at the OIC and offer political and economic support to Guyana. Guyana most likely will seek the OIC’s 57-country support against Venezuela’s claim to its territory. 

Former Guyana envoy to the OIC, Dr Odeen Ishmael, said, “The OIC has always supported Guyana’s territorial integrity. It is important that Guyana maintain that support from the OIC. But to ensure that, Guyana has to participate in the important meetings of the OIC to press home it’s position.”

The OIC chief will begin his four-day visit in Suriname on September 28.

Bond bij EBS niet akkoord met voorstel president Bouterse

Kwestie cao-afspraken EBS terug bij af.....


OWOS (Ogem Werknemers Organisatie Suriname), de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), gaat niet akkoord met het voorstel dat gedaan is tijdens het gesprek gisteren met president Desi Bouterse. Dit is kenbaar gemaakt aan de president. Starnieuws schrijft vanmiddag, zaterdag 10 september 2016, te hebben vernomen, dat in feite nu alles terug bij af is. 

De bond blijft erbij, dat een deel van de collectieve arbeidsovereenkomst die overeengekomen is, moet worden uitgevoerd.

De aandeelhouder heeft een bod gedaan, dat niet doorwerkt op het salaris. Het gaat om een duurtetoeslag en koerscompensatie met terugwerkende kracht. Na een langdurige vergadering gisteren in het Perscentrum van het Kabinet van de President, heeft de bond het voorstel besproken binnen eigen gelederen. Besloten is om het voorstel van de regering, dat neerkomt op een eenmalige uitkering, niet te accepteren. De president toonde zich na de bijeenkomst met de vakbond nog optimistisch. Hij zei te verwachten dat binnen afzienbare tijd de zaak opgelost zou worden.

Het is niet uitgesloten dat besloten wordt om het principe van 'no work no pay' toe te passen. De werknemers zijn sinds 17 augustus in actie. Het bedrijf heeft extra kosten moeten maken en derden aangetrokken om de dienstverlening aan de samenleving te kunnen continueren.

Breeveld (DOE) en Nurmohamed (VHP) willen snel behandeling Milieuwet in Assemblee

'Regering moet met meer voortvarendheid aandacht schenken aan bewustwording samenleving over luchtverontreiniging'


De Milieuwet moet dringend op de agenda van De Nationale Assemblee geplaatst worden. Met deze wet kunnen ernstige gezondheidsrisico’s voor de samenleving, zoals de uitstoot van kwikdampen door goudverwerkers, teruggedrongen worden. Zo stellen de Assembleeleden Riad Nurmohamed (VHP) en Carl Breeveld (DOE) vandaag, zaterdag 10 september 2016, in de Ware Tijd.

Wetenschappelijke onderzoeken door deskundigen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en anderen hebben zeer risicovolle gehaltes van kwikdamp in de lucht van Paramaribo aangetoond, maar onderzoek naar de impact op de gezondheid van burgers is vooralsnog uitgebleven.

DOE-fractieleider Breeveld vindt het belangrijk, dat de problemen rond de uitstoot van kwikdampen door goudverwerkers, zoals juweliers en goudopkoopbedrijven, worden aangepakt. 'Daaruit bleek al dat we er slecht voor staan. Het directe verband met verschillende ziektebeelden is nog niet bekendgemaakt en wellicht niet onderzocht. We mogen echter met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen dat er wel iets ernstigs aan de hand is.'

Nurmohamed en Breeveld, beide lid van de parlementaire commissie voor Milieu en Klimaatverandering, vinden dat de regering met meer voortvarendheid aandacht moet schenken aan acties om de bewustwording van de samenleving over luchtverontreiniging te vergroten. Nurmohamed verwacht echter niet veel van de regering. Hij wijst erop dat sinds de milieupoot van het ministerie van Arbeid is overgeheveld naar het Kabinet van de President, van daaruit bitter weinig is gedaan.

Breeveld: 'Uiteraard is het ook de taak van de overheid om luchtvervuiling serieus aan te pakken. Anderzijds dragen we allemaal verantwoordelijkheid, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de individuele burger.' Nurmohamed verwacht dat de milieuwet mogelijk pas begin 2017 in het parlement zal worden behandeld.

Wegenautoriteit Suriname komt weer tot leven onder nieuwe directeur Norden

Directeur Norden: 'De Wegenautoriteit was bijna in een winterslaap geraakt'

'Het is belangrijk dat wegen regelmatig onderhouden worden, om onnodige onkosten te besparen'


Met de komst van de nieuwe directeur Geo Norden bij de Wegenautoriteit Suriname belooft de organisatie zich intensiever bezig te houden met haar taakstelling. Ze is hoofdzakelijk belast met het onderhoud en beheer van primaire wegen met daarin vaste oeververbindingen. Norden, die ruim drie maanden geleden daar werd aangesteld als directeur, zegt vandaag, zaterdag 10 september 2016, in de Ware Tijd, dat de Wegenautoriteit bijna in een winterslaap was geraakt.

Zijn missie is om ondanks het geringe budget verandering hierin te brengen. Van de government take op brandstof gaat van elke liter zes cent naar de Wegenautoriteit. Norden benadrukt, dat de organisatie geen grote projecten uitvoert en het budget daarom nog net toereikend is om haar taken uit te voeren. Norden wil door zijn staf en personeel te motiveren zijn missie voltooien.

Donderdag werd het startsein gegeven voor een landelijke schoonmaak- en onderhoudsbeurt van de rotondes. In de beginfase worden samen acht rotondes in Paramaribo en Wanica aangepakt en naderhand die in andere districten. Het volgende project is een grondige inspectie van alle bruggen die in verbinding staan met of leiden naar primaire wegen. Weggedeeltes die niet of slecht verlicht zijn, krijgen lichtmarkeringen.

De directeur vindt het belangrijk dat wegen regelmatig onderhouden worden, om onnodige onkosten te besparen. Samen met het ministerie van Justitie en Politie zal erop worden toegezien dat weggebruikers zorgvuldig omgaan met de wegen. Zo zijn er op verschillende primaire wegen apparaten geplaatst om de aslast van voertuigen te berekenen. Als blijkt dat de maximaal toegestane asdruk wordt overschreden, zullen er maatregelen worden getroffen.

De wegenautoriteit is een zelfstandige organisatie die valt onder Openbare Werken.

Goliath NV in Tibitigebied start in 2017 met export eerste pera (Rio)-sinaasappelen

LVV-minister Algoe actief aanwezig bij de eerste oogst


In 2017 zal worden begonnen met de export van pera (Rio)-sinaasappelen. Kevin van der Werff, eigenaar van Goliath NV, geeft aan, dat hij naast de lokale markt ook buitenlandse markten wil voorzien van pera-sinaasappelen. De eerste oogst van de pera-sinaasappelen heeft donderdag plaatsgevonden in het bijzijn van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zo bericht met ministerie vrijdag 9 september 2016 (zie foto - Bron: LVV). 

Het in het Tibitigebied liggende landbouwbedrijf zal gedurende de komende maanden de lokale markten optimaal voorzien van deze zoete pera’s. Deze eerste oogst is afkomstig uit de aanplant van 12.000 pera-sinaasappelbomen in 2014, afkomstig uit Brazilië.

Minister Algoe vindt dat het de taak en plicht is van de overheid om de verschillende sectoren te stimuleren, faciliteren en reguleren. De particulieren moeten produceren, stelt de bewindsman. Voor de uitvoer van dit project heeft Goliath NV de volle ondersteuning gekregen van de overheid. Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer heeft terrein aan de NV toegewezen in het Tibitigebied. Het ministerie van LVV heeft bijgedragen met technische steun.

Vanwege de goede eigenschappen en hoge productie van de pera-sinaasappel werd deze variëteit gekozen voor dit project. In Brazilië is 40% van de totale sinaasappelproductie de zoet smakende pera. Goliath NV is een geslaagd landbouw (pilot)-project dat een goed voorbeeld is van ondernemen in de landbouwsector buiten de kustvlakte, zegt Algoe. Landbouw kan ook op grote schaal worden uitgeoefend in districten verder dan de traditionele op de kustvlakte vruchtbare gronden.

Nu heeft Goliath NV 25.000 pera-sinaasbomen staan en haar streven is om 600.000 bomen te planten. Op regelmatige basis is er sinds de invoer van de eerste partij pera-sinaasappelbomen plantmateriaal gemaakt. Gefaseerd worden hectare-gewijs gronden ontbost, schoongemaakt en uitgezet om vervolgens de volgende partij bomen over te planten. Na twee jaar staan de bomen vol met oogstrijpe pera’s.

Naast de aanplant van deze sinaassoort, worden er ook andere uit Brazilië gewassen uitgeprobeerd in samenwerking met het ministerie van LVV. De cupuacu, familievrucht van cacao, wordt op kleine schaal geplant. In Brazilië wordt van het vruchtvlees, sap geproduceerd en van de pitjes, witte chocolade. Gezien de grondgesteldheid en klimatologische omstandigheden in Suriname overeenkomen met die in Brazilië, heeft de overheid gemeend de samenwerkingsrelatie vóóral op het agrarisch gebied te versterken.

VHP-boodschap voor viering offerfeest Eid Ul Adha

VHP: Offeren is liefde en onderwerping 

Partij voert de strijd voor welvaart en welzijn van het volk


Op maandag 12 september vieren moslims over de hele wereld Eid Ul Adha of het offerfeest. Dit feest herinnert aan de liefde en gehoorzaamheid van Ibrahim voor Allah. Hij was Allah zo toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Ismaël te offeren. Allah zond daarop een schaap dat Ismaël’s plaats op het altaar in mocht nemen. 

De Islam is gestoeld op vijf zuilen, waarvan de Hadj er één is. Eenmaal in zijn of haar leven moet de moslim die daartoe lichamelijk en financieel in staat is, een hadj ondernemen. Ter completering van de Hadj wordt op de laatste dag een dier geofferd. Het is echter niet zo dat je alleen door het slachten van een dier je offerplicht hebt vervuld. Op de dag van het offerfeest, offert iedere moslim die er geld voor heeft een dier.

Offeren betekent in de islam niet alleen de bereidwilligheid om al je aardse belangen en je begeerten op te offeren omwille van de rechtschapenheid, maar ook de volledige onderwerping aan de wil van Allah. Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van ware levenskracht van geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid en nederigheid ten aanzien van Allah.

Als ware moslim moet je dus je leven lang offers brengen ten behoeve van de samenleving waar je deel van uitmaakt. De mens is een sociaal wezen, dat deel uitmaakt van een gemeenschap. God heeft de mens verheven boven de andere wezens, waardoor er op de mens de verplichting rust goed te doen ten behoeve van die gemeenschap en van alle schepselen van God. Je bezittingen, je tijd, je geneugten opofferen om het hogere doel te bereiken, namelijk een goed mens, dat moet het ultieme streven van ieder mens zijn. Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent dit: het betalen van de armenbelasting, je medemens helpen, goed zijn voor je buren, mensen in nood bijstaan. Kortom het gaat er niet alleen om een dier te offeren, maar het gaat er om dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je dienstbaar te maken voor je medemens.

De VHP is zo'n 67 jaar bezig opofferingen te brengen voor land en volk. Zij zal de strijd voeren voor welvaart en welzijn van het volk. De partij streeft ernaar om in harmonie te leven en als we niet leren in harmonie met anderen te leven, zullen we een hoge prijs betalen.

Laten we samen, een beter Suriname maken.

De partij wenst de hele natie maar in het bijzonder de moslim gemeenschap een gezegende Eid Ul Adha toe, met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige. Moge het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens.

VHP mediacommissie

Toerismeplan 2015-2020 grote winnaar politiek toerismedebat op Curaçao

Verliezer in debat is het Eilandelijk Ontwikkelingsplan


Het Toerismeplan 2015-2020 (zie hieronder) was donderdagavond de grote winnaar van het politieke debat over toerisme bij het Santa Barbara Beach & Golf Resort. De verliezer was, net als bij het vorige debat enkele weken geleden, het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP). Twaalf van de dertien partijen die meedoen aan de komende verkiezingen hadden een vertegenwoordiger naar het debat gestuurd, dat was georganiseerd door de Curaçao Toerist Board (CTB) en de Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata). De grote afwezige was, net als de vorige keer op de University of Curaçao (UoC), Kòrsou di Nos Tur van Amparo dos Santos. Dit bericht het Antilliaans Dagblad zaterdag 10 september 2016.

Alle partijen onderstreepten het belang van toerisme voor het eiland en over de noodzaak om meer bezoekers naar het eiland te halen. De debaters spraken zich meermaals uit groot voorstander te zijn van het Strategisch Toerisme Masterplan, maar lieten veelal in het midden hoe ze de uitvoering van het plan gestalte wilden geven.


Volgens Hendrick Veeris (Movementu Progresivo) heeft Curaçao wat betreft het aantrekken van buitenlandse bezoekers nog veel te leren van de Dominicaanse Republiek of Cuba, en zouden we hun model moeten kopiëren. Op de vraag of het zwaartepunt moet liggen op meer hotelkamers of meer ‘airlift’, waren de meningen verdeeld.

Oud-premier Ivar Asjes (Pro Kòrsou) vond dat er eerst meer kamers moeten bijkomen en hij zei niet te geloven in ‘Air Berlin-achtige’ constructies. Zijn oud-partijgenoot van de PS, Sherwin Leonora, stelde voor de airlift meer op de seizoenswisselingen te richten, met afwisselend de winters in het noordelijke en zuidelijke halfrond.

Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer, stelde namens de PNP open te staan om namens de overheid lokale vliegmaatschappijen te steunen, zoals ook Nederland en Frankrijk doen met KLM/Air France. Ook zei de minister, evenals de meeste andere debaters en onder luide instemming van de zaal, dat het in haar ogen ‘antieke’ EOP op de schop moet. Zoals de meeste andere partijen is de minister er voorstander van om delen van Curaçaos conserveringsgebied te ontwikkelen, waaronder San Juan en San Pedro op Bándabou. 

Camelia-Römer nam uitgebreid de tijd om de resultaten van haar ministerschap voor het voetlicht te brengen, dat in haar woorden ‘verantwoordelijk is voor het grootste aantal renovaties in Punda’. Ten slotte stelde ze dat Curaçao geen ‘Little Miami’ moet worden, maar het eiland op zijn Curaçaos moet ontwikkelen. Aan patriottisme geen gebrek tijdens het politiek debat, aldus het dagblad. Het antwoord op iedere vraag aan oud-onderwijsminister Rene Rosalia (MKP) was dat het Curaçaoënaarschap moet worden bevorderd, dat de Curaçaoënaar zijn cultuur, natuur en tradities moet kennen en dat de toerist niet mag worden bevoordeeld ten koste van de Yu di Kòrsou.

Leest u hier het restant van dit artikel.

OM Curaçao gaat zich komende jaren richten op aanpak drie vormen van criminaliteit

Focus OM op grensoverschrijdende en High Impact-criminaliteit en geweld- en levensdelicten


Gezien het huidige criminaliteitsbeeld op de eilanden, zal het Openbaar Ministerie (OM) zich de komende jaren gaan focussen op de aanpak van drie criminaliteitsvormen. Dat heeft procureur-generaal Guus Schram gisteren bij de installatie van nieuwe leden van het OM bekendgemaakt (zie hieronder), aldus bericht vandaag, zaterdag 10 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

Het gaat om de volgende vormen van criminaliteit: 'De grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit die vaak de fundamenten van onze rechtsstaat aantast, de High Impact Crimes, zoals geweld- en levensdelicten, die een grote invloed hebben op het veiligheidsgevoel, en de veelvoorkomende criminaliteit die in de directe leefomgeving zorgt voor veel overlast en onbehagen. Daarnaast wil het OM serieus werk blijven maken van het afpakken van crimineel vermogen, om ervoor te zorgen dat misdaad niet langer loont.'


Cruciale dag voor onderhandelaars in cao-conflict contractarbeiders die voor aannemers bij Isla op Curaçao werken

Grote vraag is of het gaat komen tot een einde van de acties van leden SGTK


Komt het na tien dagen staken dan toch tot een akkoord of kondigen de vakbonden voor maandag een algehele staking af? Het is vandaag, zaterdag 10 september 2016, een cruciale dag voor de onderhandelaars in het conflict over de nieuwe cao voor de contractarbeiders die voor aannemers op het terrein van Refineria Isla werken, zo schrijft het Antilliaans Dagblad. Want van de gehoopte doorbraak in de impasse tussen vakbond SGTK (Sindikato General Trahado di Korsow) en aannemersverenging AAV kwam het ook gisteren weer niet. 

De onderhandelingen tussen de twee partijen, onder leiding van landsbemiddelaar Randolph ‘Dòis’ Gijsbertha, werden geschorst nadat actievoerders de vergadering in het vakbondsgebouw verstoorden. De vertegenwoordigers van SGTK en AAV en Gijsbertha zitten vandaag om twaalf uur opnieuw om de tafel op een door de landsbemiddelaar gekozen locatie met beveiliging.

Oud-vakbondsman en voormalig politiek leider Errol Cova, die inmiddels ook betrokken is bij de onderhandelingen, begrijpt de reden van de schorsing niet goed. 'De vertegenwoordigers van de AAV voelden zich niet veilig. Maar, dat gevoel hadden wij helemaal niet. Dat demonstranten fel reageren dat kan gebeuren bij een demonstratie.'

Of het vandaag tot een akkoord komt is volgens het dagbladmaar zeer de vraag. AAV-voorzitter Mike Willem zegt, dat het voorstel van de vakbond voor een lumpsum van 2.000 gulden die door de aannemers moet worden betaald ‘onacceptabel is’. Meer dan om de financiële kant van de zaak gaat het de AAV om het tegengaan van oneerlijke concurrentie. De vakbonden vinden dat de aannemers geen garanties kunnen eisen van derden die geen partij zijn in het conflict.

Alle vakbonden komen vanmiddag om vier uur bijeen. Om de openbare orde te handhaven, heeft minister Nelson Navarro van Justitie gisteren weer een ministeriële beschikking uitgegeven waarmee samenscholingen en blokkades worden verboden. Het decreet is geldig tot en met  middernacht 18 september.

EBS verwacht in toekomst meer stroomstoringen door onweersbuien

Stroomstoringen nemen toe door verandering van het klimaat


De Energie Bedrijven Suriname (EBS) wijst er vandaag, zaterdag 10 september 2016, in een uitgebracht persbericht op, dat het de laatste tijd vaker voorkomt, dat door klimaatveranderingen, in diverse gebieden stroomstoring ontstaat. Het bedrijf verwacht dat storingen door onweer in de toekomst zullen toenemen. 

Storm en blikseminslag waren gistermiddag de oorzaak van de storing in een groot gebied van Wanica, omgeving Tout Lui Faut. Een hoogspanningsschakelaar in het onderstation aan de Sir Winston Churchillweg raakte defect. Delen van de ressorten De Nieuwe Grond, Domburg en Houttuin waren vanaf kwart voor vier van elektriciteit verstoken.

 Er werd, aldus de EBS, met man en macht gewerkt in de zware regenbui om de defecte hoogspanningsschakelaar zo snel mogelijk te verwisselen. Tegen acht uur 's avonds kon, ondanks de complexiteit van de storing, een deel van de voedingsgebieden weer van elektriciteit worden voorzien en rond half elf was de storing volledig opgeheven.

Op diverse andere locaties waren ook nog andere storingen dan door het onweer. Ook deze storingen zijn opgeheven.

Veel bakkerijen in Paramaribo negeren standaardnormen voor brood

De consument wordt door bakkerijen financieel benaderd

Bij groot deel van de bakkerijen is schimmelgroei bij de bakplaten...


Uit recent onderzoek onder twaalf bakkerijen in Paramaribo is gebleken, dat een groot deel zich niet houdt aan de standaardnormen voor brood. Het onderzoek, dat drie weken heeft geduurd, is onderdeel van een studieproject van studente Presjanta Gajadhar, studierichting Agroprocessing aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 10 september 2016.

Volgens de standaardnormen en productspecificatie van het Surinaams Standaarden Bureau moet een puntbrood (kadetje) ongeveer 65 gram wegen. Slechts vijf van de twaalf onderzochte bakkerijen produceren broden die daaraan voldoen. De broden van deze bakkerijen wogen alle drie weken tussen 60 en 65 gram of meer. Van de overige bakkerijen was het gewicht onder de standaardnorm. Doordat een groot deel van de onderzochte bakkerijen niet voldoet aan de standaarden, stelt Gajadhar dat de consument financieel wordt benadeeld. 'Er wordt een prijs toegekend aan een brood met een bepaalde lengte, breedte, gewicht en houdbaarheid.'

Levensmiddelentechnoloog Ricky Stutgard, die de studente heeft begeleid, zegt dat het onderzoek meer gericht was op het uiterlijk van de broden. 'Als dan al blijkt dat de bakkerijen zich niet houden aan de standaardnorm, is het bijna logisch dat ze zich ook niet zullen houden aan de inhoudelijke spelregels voor broodproductie.'

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de broden een korte houdbaarheid hebben wat komt door de hygiënische omstandigheden waaronder die zijn bereid. Ook werd bij een groot deel van de bakkerijen schimmelgroei geconstateerd bij de bakplaten, doordat de stoffen om dat te voorkomen, niet in evenwichtige hoeveelheden worden toegevoegd.

Suriname gaat op terrein van toerisme samenwerken met Guyana

Minister Rusland praat over samenwerking met zijn Guyanese collega GaskinSuriname en Guyana hebben afgesproken nauw met elkaar samen te werken om toerisme te promoten. Het Guyana Schild, dat deel uitmaakt van het Amazonegebied, is uniek in de wereld. Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme en zijn collega Dominic Gaskin hebben een onderhoud hierover gehad gisteren in Nickerie, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 10 september 2016.

Uiterlijk 15 oktober zal een technische commissie van beide landen een gezamenlijk voorstel op tafel leggen over zaken die besproken zijn. Dit zal voorgelegd worden aan de respectieve regeringen, waarna een Memorandum of Understanding getekend kan worden. Rusland en Gaskin benadrukten dat door gezamenlijk op te treden meer effect kan worden bereikt. Beide landen opereren in het Caribisch Gebied en hebben een ander soort toerisme te bieden.


Gaskin stelde dat beide landen gezamenlijk naar beurzen kunnen gaan en samen de promotion en marketing doen. Zodra meer toeristen naar Suriname en Guyana komen en ondernemers willen investeren is de missie geslaagd. Binnen twee jaar moeten er volgens hem zichtbare resultaten neergezet worden. Er zal een gezamenlijk pakket worden aangeboden aan toeristen.

'Wij promoten het unieke van het Guyana Schild te weinig. Wij maken ook te weinig gebruik van dat beide landen deel uitmaken van het Amazonegebied. Wij hebben het recht om die naam te gebruiken', aldus Rusland, terwijl dat gebied slechts in een klein deel van Suriname gelegen is. Hij haalde aan dat er decennialang gesproken wordt over het aantrekken van toeristen en het oppakken van de samenwerking met Guyana, maar er zijn geen concrete acties ondernomen.

President Desi Bouterse en zijn Guyanese ambtgenoot David Granger hadden op 1 juli een onderhoud met elkaar in Nieuw Nickerie. Daar zijn afspraken gemaakt om de samenwerking te intensiveren. Dit gesprek tussen Rusland en Gaskin is een uitvloeisel daarvan. Minister Rusland deelde mee, dat alle problemen waarmee de toerismesector in de twee landen te maken heeft, meegenomen worden in het document dat gepresenteerd zal worden. Het gaat om onder andere visa, veerverbinding, luchttransport, toeristenkaart en veiligheid. Er zijn verschillende problemen geïdentificeerd die verder aangepakt zullen worden. Rusland en Gaskin zijn optimistisch over de samenwerking.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Ministerie van HI treedt harder op tegen prijsopdrijvers, smokkelaars en hamsteraars

Bij twee winkels partij babyvoeding (prijsopdrijving) en smokkelsigaretten in beslag genomen
Prijzen van vooral basisgoederen en zogenoemde economisch-strategische goederen, zoals gascilinders, brandstof en bouwmaterialen, waaronder cement, zullen strenger gecontroleerd worden en tegen prijsopdrijvers, smokkelaars en hamsteraars zal harder worden opgetreden. Deze week heeft de Economische Controle Dienst (ECD) al bij twee winkels een partij babyvoeding van het merk Nutrilon (400 gram en 900 gram) en smokkelsigaretten van het merk Tradition in beslag genomen, zo laat het ministerie van Handel en Industrie (HI) vandaag, zaterdag 10 september 2016, weten.

Eerder deze maand werden bij drie winkeliers die gascilinders hamsterden die gascilinders in beslag genomen, aldus het ministerie.

Minister Sieglien Burleson van HI heeft in verband met de verhoogde controle een serie gesprekken gevoerd met diverse organisaties, zoals consumentenorganisaties, importeurs en de Vereniging van Winkeliers.


De babyvoeding is in beslag genomen, omdat de winkelier aan prijsopdrijving deed. Volgens decreet E-2a is de toegestane winstmarge voor baby- en kindervoeding voor de kleinhandel vastgesteld op 15% en voor groothandel 10%. De winkelier vroeg voor Nutrilon 1 (900 gram) Srd 67 in plaats van Srd 64,69 en voor Nutrilon 2 (400 gram) een bedrag van Srd 30 en niet Srd 28,25. De sigaretten van de andere winkelier waren van smokkel afkomstig. Het Openbaar Ministerie zal deze zaken verder afhandelen,

President Bouterse verwacht na gesprek met bond en directie bij EBS een doorbraak in impasse

Bouterse verwacht einde actie, maar bond en directie EBS doen er nog het zwijgen toe


President Desi Bouterse heeft gistermiddag, vrijdag 9 september 2016, een langdurig gesprek gehad met de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de directie. Na afloop zei hij heel positief gestemd te zijn over het onderhoud, aldus Starnieuws. Er zijn voorstellen gedaan die de bond zal bespreken met zijn leden. De president verwacht wel dat er een doorbraak komt. 

Vakbondsleider Steve Geerlings wil echter nog geen woord loslaten over het gesprek. Hij deelt mee dat morgen mededelingen zullen worden gedaan, nadat eerst een spoed algemene ledenvergadering is gehouden. Ook directeur Rabin Parmessar wil niks loslaten.

De president is optimistisch en verwacht dat de actie van de bond wordt opgeheven.

De werknemers voeren sinds 17 augustus actie. 'Wij weten allemaal dat het land in problemen is. Zolang wij de attitude hebben om naar elkaar te luisteren en samen te kijken naar de problematiek en geven en nemen binnen het kader van de nationale ontwikkeling, denk is wel dat wij eruit komen', aldus Bouterse. Er liggen voorstellen, waarvoor de bond eerst mandaat moet krijgen van zijn achterban. 'Wij hebben samen gekeken naar het voorstel dat er lag. Ik heb het gebracht in de Surinaamse omstandigheid, wat ze ook begrijpen. Het is geen normale situatie, maar één ding is zeker, wij willen een oplossing. Zij weten dat ik de vakbondsrechten respecteer', stelt de president.

De bond heeft veel ingeleverd, waardoor de president denkt dat morgen of overmorgen tot een vergelijk kan worden gekomen.