zondag 11 september 2016

BvL-voorzitter vindt brief regering aan EBS-directie 'oorlogsverklaring aan vakbeweging'

'Hiermee is de oorlog verklaard aan alle werknemers in het land'

'Dit is pure intimidatie en machtsmisbruik, als regering niet terugkeert van dit pad, dan komt er nu een revolutie van de werkers'


'De brief van de regering aan de EBS-directie om EBS-werknemers te ontslaan als zij doorgaan met hun actie, is een oorlogsverklaring aan de vakbeweging. Dit zullen wij niet accepteren. Wij zijn solidair met de bond bij de EBS. De regering zegt met deze brief, dat wanneer werknemers opkomen voor hun vakbondsrechten, zij ontslagen zullen worden.' Dit zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), vandaag, zondag 11 september 2016, op Starnieuws. 

Valies zegt, dat het hek van de dam is als de grootste werkgeversorganisatie in het land zo'n besluit neemt. 'Hiermee is de oorlog verklaard aan alle werknemers in het land. Bij een verschil van mening tussen de werkgever en werknemer, worden mensen ontslagen. Dit is een vrij brief aan alle werkgevers om werknemers te ontslaan als die opkomen voor hun rechten. Alle regels van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie, worden hiermee met de voeten getreden', aldus Valies.

'Indien er meningsverschillen zijn over een actie, kan de werkgever naar de rechter gaan, maar om te stellen dat mensen ontslagen zullen worden als zij doorgaan met de actie, is een regelrechte bedreiging. Dit is pure intimidatie en machtsmisbruik. Als de regering niet terugkeert van dit pad, dan komt er nu een revolutie van de werkers', zegt Valies.

De vakbondsleider zegt verder nog, dat de onderwijsbonden en de regering een harde overeenkomst hebben. 'Wij staan erop dat deze overeenkomst wordt uitgevoerd. Als wij zullen opkomen voor onze rechten, zal de regering dn ook overgaan tot ontslaan van leerkrachten?', vraagt Valies zich af.

De vakbondsleiders zullen bijeenkomen om een krachtig standpunt in te nemen over de nieuwe verwikkeling.

Voorzitter C-47 hekelt optreden regering in cao-kwestie EBS

'Dreigen met ontslag van personeel is vertrapping van de vakbondsrechten'

Er gaat nationaal en internationaal aandacht worden gevraagd voor wijze waarop regering vakbondsrechten vertrapt


Vakbondsleider Robby Berenstein, voorzitter van C-47, is niet te spreken over de wijze waarop de regering het probleem bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) wil aanpakken. Dreigen met ontslag van personeel wanneer de actie voortgezet wordt, is vertrapping van de vakbondsrechten, stelt Berenstein vandaag, zondag 11 september 2016, op Starnieuws. 

De vakbond bij de EBS moest om twaalf uur verschijnen bij algemeen directeur Rabin Parmessar om de opdracht van de regering, aangegeven in een brief van de vicepresident, uit te voeren.'Als de mensen gaan werken, is overtollig personeel geen probleem. Dit is een regelrechte bedreiging naar de vakbeweging. Ik roep de werknemers op om zich niet te laten intimideren', zegt Berenstein. 

C-47 zal met andere vakbondsleiders in contact treden om deze situatie af te wijzen. Er zal nationaal en internationaal aandacht worden gevraagd voor de wijze waarop de regering omspringt met vakbondsrechten. De houding van de regering is volgens Berenstein in strijd met de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO.

Hij wijst erop, dat het ontslaan van werknemers door de regering niet zonder meer kan. Er zijn procedures vastgelegd die ook door de regering moeten worden gerespecteerd, benadrukt Berenstein. Hij is zeer ontstemd over de situatie en wacht de bespreking tussen de bond en directie af, waarna verdere stappen ondernomen zullen worden.

'Schoolpakketten is een activiteit van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en niet van de NDP'

Nickeriaans districtsraadslid Sitaram-Tahdil vindt info over schoolpakketten 'misleidend'


Het districtsraadslid Kiran Sitaram-Tahdil in Nickerie heeft kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop schoolpakketten worden verstrekt aan scholieren, waarvan de ouders en/of verzorgers minder draagkrachtig zijn. De volksvertegenwoordigster op districtsniveau is niet te spreken over de propaganda, die beweert dat het project schoolpakketten een tegemoetkoming is van de NDP aan het volk van Nickerie. Dat is volgens haar misleidend. Het gaat volgens haar om een activiteit van het ministerie van Sport en Jeugdzaken en niet van de NDP. Het project wordt immers met staatsmiddelen gefinancierd. Dit bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vandaag, zondag 11 september 2016.

De regeerders maken het volgens Sitaram van kwaad tot erger door de registratie en de distributie te doen plaatsvinden via het NDP-centrum. Het is opvallend dat bepaalde ressorten zijn uitgesloten. Het is volgens haar duidelijk, dat de aanhangers van de NDP worden bevoordeeld. Het wordt als schandelijk ervaren dat er met ‘names and faces’ wordt gewerkt.

Het in zonneklaar dat er niet in algemeen belang wordt gewerkt. In Nickerie wordt van meerdere kanten aangedrongen op goed bestuur.

Volgens verkregen informatie worden in het rijstdistrict rond de 1.800 pakketten verdeeld. Hoewel de verantwoordelijken, die belast zijn met de registraties van behoeftigen en de distributie, meerdere keren zijn gewezen op de oneerlijke bevooroordeling van regeringsgezinde personen, wordt het onverantwoordelijk beleid voortgezet.

Bee (ABOP) kaart de vele zorgpunten in zijn district Marowijne aan

Problemen in district zijn werkloosheid, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs


Marinus Bee, Assembleelid van de Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij (ABOP), zegt vandaag, zondag 11 september 2016, in de webeditie van het Dagblad Suriname, dat er veel zorgpunten zijn in zjn district Marowijne. De problemen waarmee de bewoners van Marowijne voornamelijk te kampen hebben, zijn werkloosheid, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. 

'Suralco was de grootste werkgever in het district Marowijne. Sinds het vertrek van Suralco zijn veel mensen hun banen kwijt geraakt. Er is geen adequate opvang voor deze groep. Dit probleem is al diverse malen aangekaart bij de regering, maar vooralsnog is er geen oplossing in zicht voor deze doelgroep, vanwege de financiële malaise waarin het land verkeert', aldus Bee.

Leerkrachten hebben geen goede huisvesting in Marowijne, waardoor zij ook niet staan te springen om hun diensten in dit gebied te verlenen. Ook zijn er voor leerkrachten geen verdere studiemogelijkheden in dit district. In Paramaribo, Wanica en Commewijne zijn er wel woningen gebouwd. Bee is van mening dat de regering ook aandacht moet besteden aam het bouwen van dienstwoningen in Marowijne.

'De regering was voornemens om een ziekenhuis op te zetten in Marowijne. Dit project was deels gefinancierd door de Franse overheid. Er was al een aanvang gemaakt met de bouwwerkzaamheden, echter ligt het werk al geruime tijd stil doordat de achterstallige betalingen niet voldaan zijn. Ook zijn er weinig artsen in dit district', zegt Bee.

Jogi (VHP): 'Bouterse zit letterlijk te gokken en te gissen hoe hij de koersproblemen moet oplossen'

'Regeling tussen SPSB en Cambiohoudersvereniging is onverantwoord, onreglementair en in strijd met economische spelregels'

'Voorzitter Assemblee laat  zo weinig mogelijk discussies over financiële zaken toe'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt dat het overduidelijk is, dat president Desi Bouterse geen raad meer weet en gewoonweg aan het gokken en gissen is met reeds mislukte methodes om de op hol geslagen wisselkoers terug te brengen. 'Men heeft geen pasklaar antwoord voor de crisis, de regering is niet daadkrachtig, ze weet niet hoe zij deze crisis moet managen, ze weet niet welke oplossingsmodellen er zijn en geformuleerd moeten worden om de crisis aan te pakken en er zijn geen doelen, die de regering tot nu toe concreet heeft kunnen presenteren. Bouterse zit letterlijk te gokken en te gissen hoe hij deze problemen moet oplossen', zegt Jogi vandaag, zondag 11 september 2016, in de webeditie van het Dagblad Suriname. 

Nadat het staatshoofd afgelopen woensdag zei, dat hij samen met de cambio’s en de banken bezig is een oplossing te zoeken, doen geluiden de ronde dat de Vereniging van Cambiohouders (VVC) net als in januari weer via inschrijvingen de koers omlaag zal helpen brengen. Hierbij zal de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) opnieuw een actieve rol vervullen. Er was eerder kritiek op de rol van de cambio’s vanuit onder andere de Surinaamse Bankiersvereniging en het bedrijfsleven.

Tijdens de begrotingsbehandeling in januari maakte Jogi er reeds gewag van het ‘stiekempjes’ pompen van 13 miljoen aan vreemde valuta door de VVC in Suriname om de Amerikaanse dollarkoers terug te brengen naar Srd 5,15. Dit riekte volgens Jogi naar illegale witwaspraktijken. Opmerkelijk was dat de voorzitter van de VVC weigerde aan te geven waar de gelden vandaan kwamen.

'De regeling tussen de SPSB en de Vereniging van Cambiohouders in Suriname is onverantwoord, onreglementair en in strijd met economische spelregels. Ik ben bang dat dit de zoveelste gok is van de regering, die wederom niet zal werken', aldus Jogi.

Jogi memoreert de valutaveilingen die Gersie - governor van de Centrale Bank van Suriname, CBvS - introduceerde om de wazige praktijken rondom de SPSB-bank te vervangen. De valutaveilingen hebben ook niet geleid tot stabilisatie van de koers. Volgens de politicus is het overduidelijk dat Gersie geen Andre Telting is, omdat aan Gersie niet de autoriteit wordt toebedeeld welke aan zijn voorgangers Telting en Gilmore Hoefdraad werd toebedeeld.

'Ik denk dat buiten de CBvS ook andere functionarissen een zodanige vinger in de pap willen hebben dat de goede intenties, die Gersie mogelijk zou hebben, niet goed tot hun recht komen en de beoogde doelen niet gerealiseerd kunnen worden', stelt de parlementariër.

De valutaveilingen die op 22 maart zijn begonnen, werden later niet meer gehouden. De laatste veiling werd op 2 mei gehouden. De koers voor de Amerikaanse dollar ging van Srd 5,50 naar Srd 5.60. De Amerikaanse dollar werd eind april 2016 verkocht voor Srd 6,55, terwijl de officiële koers vastgesteld door de CBvS na vijf mislukte veilingen op Srd 5,60 was. 'Dit werkte niet en heeft men dit ook losgelaten. Integendeel heeft men zoveel geld zomaar verspild', aldus Jogi.

'Door alleen met de mond aan te geven dat hij de koers omlaag brengt, moet hij niet denken dat hij het volk en een ieder die deelneemt aan het financieel verkeer wederom in de maling zal nemen. Die uitspraken zijn al lang achterhaald en gaan niet meer werken', zegt de VHP’er. Volgens de parlementariër had de president bij de aanbieding van het herstel- en stabilisatieprogramma reeds aangegeven dat hij de koers omlaag zou brengen.

'De koers is voor een of twee dagen met enkele punten naar beneden gegaan. Maar, daarna vloog het weer naar boven. Bij de behandeling van dit plan en de suppletoire begrotingen hebben wij de president helemaal niet gezien. Wij zien dat aan de ene kant de president maanden wegblijft van het parlement, terwijl aan de andere kant de voorzitter van de Assemblee zo weinig mogelijk discussies over financiële zaken toelaat. In zo'n situatie zou een ieder aanwezig moeten zijn en zou een ieder eerlijk en oprecht de gelegenheid moeten krijgen om oplossingen te zoeken. Echter kiest men ervoor om de oppositie de mond te snoeren', aldus Jogi.

Regering presenteert projecten inzake 'herstel en groei' aan maatschappelijke organisaties

Bedrijfsleven uitgenodigd voor 13 en politieke partijen voor 16 september


Het Kabinet van de President heeft diverse maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een presentatie van projecten in het kader van herstel en groei. Aanvankelijk zou donderdag begonnen worden met de presentatie aan bedrijfslevenorganisaties, maar dat werd uitgesteld. Diverse groepen worden apart uitgenodigd. 

Het bedrijfsleven is dinsdag aan de beurt en voor vrijdag zijn politieke partijen uitgenodigd. De uitnodiging is namens president Desi Bouterse verstuurd door Clary Linger-Van der Ziel, Chef Presidentiële Secretarie.

Niet bij naam genoemde zogenoemde 'critici' zeggen vandaag, zondag 11 september 2015, op Starnieuws, dat de president een uitnodiging stuurt over een presentatie die te maken heeft met herstel en groei van de economie. Maar, zij vinden dat er eerst stabilisatie moet zijn, immers zolang de situatie niet is gestabiliseerd, kan er geen herstel en groei zijn, aldus de onbekende critici.

Laboratoriumtesten in AZP kunnen niet worden uitgevoerd

Financiële injectie overheid geen oplossing problemen binnen AZP


Het effect van de financiële injectie van de regering aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en ’s Lands Hospitaal is niet op alle afdelingen binnen deze ziekenhuizen merkbaar. Zo kampt het laboratorium van het AZP nog met een tekort aan onder meer medisch verbruiksmateriaal. Op dit moment kunnen ongeveer 35 testen niet worden uitgevoerd. AZP-directeur Antoine Brahim bevestigt het tekort vandaag, zondag 11 september 2016, in de webeditie van de Ware Tijd.

'Het is algemeen bekend, dat door het gebrek aan medische verbruiksartikelen er van tijd tot tijd stagnatie plaatsvindt in de dienstverlening. Hierdoor kunnen bij het lab sommige testen niet worden uitgevoerd. Ik zal niet ontkennen dat het zo is.'

Hij benadrukt echter, dat het lab niet gesloten is. De directie is doende na te gaan hoe de voorraad aangevuld moet of kan worden zodat de dienstverlening weer optimaal kan plaatsvinden.

Het hoofd van het lab John Codrington zegt in een reactie, dat bepaalde onderzoeken alleen in het AZP kunnen worden gedaan. Zo worden er bijvoorbeeld alleen bij dit lab bacteriën gekweekt, die nodig zijn voor onderzoek. Het tekort aan testmateriaal heeft volgens hem invloed op de kwaliteit van de zorg. 'Internationaal wordt zeker 80 procent van alle diagnoses ondersteund door labonderzoeken. Als die niet kunnen worden gedaan leidt de kwaliteit daar natuurlijk ook eronder. Als bijvoorbeeld de arts iemand geopereerd heeft voor prostaatkanker wil die daarna door middel van een test weten of de ingreep succesvol is geweest. Zo'n test kunnen we nu niet doen.'

Brahim zegt verder, dat inkomsten een structureel probleem vormen en verwijst in dit kader naar de achterhaalde ziekenhuistarieven. Hij stelt dat prijzen en tarieven overal worden aangepast, maar de ziekeninstellingen blijven tarieven hanteren die drie jaar gelden zijn vastgesteld. 'De verhoging zal ook bij de ziekenhuizen moeten plaatsvinden; we komen er niet onder uit.' Aan de andere kant is hij blij met de hulp van de regering. Hierdoor zijn de schulden gehalveerd en hebben de ziekenhuizen meer ademruimte.

Percelen in Suriname gaan een eigen uniek identiteitsnummer (ID) krijgen

RGB-minister Relyveld: 'RGB is koploper rechtszaken met zeker 350 zaken tegen departement'


Het komt nog steeds voor dat domeingrond dubbel wordt uitgegeven aan burgers en dat heeft, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zondag 11 september 2016, op haar website, vaak slepende rechtszaken tot gevolg. Om hier een definitief einde aan te maken zullen alle percelen in Suriname voorzien worden van een unieke identiteitsnummer (ID). 

'Wij hebben de hulp ingeroepen van het GLIS-kantoor (Geografisch 's land en Informatie Systeem). Nu zullen alle percelen worden voorzien van een uniek ID-nummer, zoals CBB dat voor burgers doet', zegt minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB). Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn dat grondhuurpercelen meerdere keren worden uitgegeven.

Een ander voordeel is dat grondspeculatie tegengegaan kan worden. 'Het zal niet lang meer duren voordat het ID-systeem gelanceerd wordt. Wat rest is afkondiging van het staatsbesluit. Het plan is reeds goedgekeurd door de ministerraad en de staatsraad. Wij zijn nu bezig de voorbereidingen af te ronden', aldus Relyveld.

Het ministerie is ook bezig af te stappen van het handmatig verwerken van gronduitgiftes. 'Wij zijn nu bezig een geautomatiseerd systeem te installeren, waardoor mensen binnen korte tijd kunnen weten of hun grondaanvraag wel of niet is goedgekeurd.'  De implementatie vordert. Het personeel is reeds getraind om met het systeem te werken. Er wordt slechts nog op de EBS gewacht voor stroomverzwaring om het geavanceerde systeem te kunnen draaien. De Centrale Bank van Suriname heeft het systeem aan RGB gedoneerd.

De lange wachttijd op grondbeschikkingen en dubbele uitgiftes behoren tot de belangrijkste redenen waarom het RGB overstelpt wordt met rechtszaken. 'RGB is koploper in rechtszaken. Er lopen zeker 350 zaken tegen het departement', zegt de minister. Vaak volstaat de rechter met een opdracht aan RGB om snel voor duidelijkheid te zorgen in probleemgevallen.

NDP-politicus Tarnadi definitief nieuwe districtscommissaris Coronie

RO-bewindsman Dikan bevestigt benoeming van Tarnadi


Remi Tarnadi (47) wordt de nieuwe districtscommissaris van Coronie. Dit bevestigt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling vandaag, zondag 11 september 2016, tegenover de webredactie van Starnieuws. Tarnadi zal het lidmaatschap van De Nationale Assemblee opzeggen. In zijn plaats zal tot de NDP-fractie toetreden Joan Wielzen. 

Minister Dikan zegt, dat Tarnadi een snelle 'on the job training' zal krijgen. Hij heeft veel ervaring opgedaan als Assembleelid, waardoor hij zich snel zal kunnen inwerken, meent de bewindsman. Bovendien kent hij het district door en door. Hij heeft ook de ondersteuning van een groot deel van de Coronianen.

De bewindsman heeft al formeel van het Kabinet van de President de mededeling gekregen over de benoeming van Tarnadi.

Tarnadi trad in 1996 toe dat de Assemblee. In 2000 werden vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Hij keerde in 2005 terug als volksvertegenwoordiger en werd in 2010 en 2015 herkozen. De NDP'er heeft vijftien jaar zitting gehad in De Nationale Assemblee. Hij begon zijn politieke carrière in 1991 als lid van de Districtsraad.

Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe districtscommissarissen op 16 september worden beëdigd door president Desi Bouterse. Er vinden veel verschuivingen plaats. Acht kandidaten zijn klaargestoomd voor deze functie. Het gaat om Theresia Cirino, Joanna Aroepa, Sarwankoemar Ramai, Audrey Hankers, August Bado, Kenya Pansa, Ludwig Mettendaf en Adjaykoemar Kali.

Datsun Suriname weerspreekt opmerkingen minister Relyveld over bodemprocedure inzake voertuigen

'In augustus is huurkoopovereenkomst met SBB voor alle 106 voertuigen ontbonden'


'Zelfs wanneer we nu alle auto's verkopen, verdienen we het geld dat wij voor ze hebben betaald niet terug'


Er komt volgens de directie van Datsun Suriname geen bodemprocedure omtrent de inbeslagname van voertuigen die aan Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) waren verkocht. Ondersteund door president-directeur Michael Jong Tjien Fa stelt directielid Kelly Jong Tjien Fa-Hwang vandaag, zondag 11 september 2016, in de Ware Tijd, dat in augustus huurkoopovereenkomst voor alle 106 voertuigen is ontbonden. 'De secretaresse van waarnemend-directeur Esajas, heeft zelf de stukken getekend en zelfs kentekennummers die wij verkeerd hadden gecorrigeerd', zegt Jong Tjien Fa-Hwang.

Starnieuws meldt, dat Datsun Suriname NV al bezig is de auto's te verkopen.

Vorige week zei minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) het te betreuren dat partijen geen schikking hebben kunnen treffen over de in beslag genomen auto's waardoor de rechter daarover in bodemprocedure een uitspraak zal moeten doen. Zo'n rechtszaak zou jarenlang kunnen duren, aldus de bewindsman.

President-directeur Jong Tjien Fa vermoed,t dat de minister onvoldoende of onjuist is geïnformeerd over de stand van zaken door de leiding bij de SBB en de advocaat die in deze zaak namens het staatsbedrijf optreedt. 'Ik denk dat de minister deze onjuiste informatie niet met de samenleving zou delen indien hij over de correcte informatie beschikte', zegt Jong Tjien Fa.De voertuigen werden in mei in beslag genomen door Datsun, toen de SBB op dat moment een betalingsachterstand van ruim 614.000 Amerikaanse dollar had. De SBB spande een Kort Geding aan tegen de autodealer om de voertuigen terug te krijgen en de beslaglegging op haar bankrekeningen te doen opheffen. Volgens de SBB zou een aantal van de voertuigen al in eigendom zijn overgaan en toch door Datsun zijn teruggehaald. De Datsun-directie stelt echter, dat geen van de voertuigen nog eigendom waren van SBB, omdat het bedrijf ondanks dat het al kampte met betalingsproblemen, meer auto's aanschafte en via een herfinanciering van de huurkoop alle auto's eigendom bleven van de dealer totdat de laatste cent was betaald.

De rechter oordeelde vorige week, nadat comparitie tussen partijen was mislukt, dat anders dan de SBB beweert de inbeslagname van de auto's rechtmatig is geschiedt. Het staatsbedrijf is conform de wet eerst in gebreke gesteld voordat de wagens zijn teruggehaald, omdat de SBB toch niet aan haar betalingsverplichtingen voldeed. De vordering om de voertuigen terug te krijgen werd daarom afgewezen. De rechter gelaste wel de opheffing van het beslag op de bankrekeningen van SBB.

De Datsun-leiding zegt, dat met de SBB-deal het bedrijf een schade inclusief boete en interest van nu al ruim 3 miljoen dollar lijdt. 'Zelfs wanneer we nu alle in beslag genomen auto's verkopen, verdienen we het geld dat wij voor ze hebben betaald niet terug', stelt de president-directeur. Directrice Jong Tjien Fa-Hwang stelt dat Datsun zeven jaren heeft gewacht voordat acties zijn ondernomen tegen de SBB. 'Banken zouden al na drie maanden beslag hebben gelegd', stelt ze. 

Dambreuk bij Burnside, district Coronie, hersteld

Waterkerende dam over 20 meter lengte weggespoeld

(Bron foto: ministerie van LVV)

Ministerie van LVV en SML snel in actie om breuk te repareren


De waterkerende dam ter hoogte van Burnside in het district Coronie was over een lengte van 20 meter weggespoeld. Het zwampwater stroomde de landbouwgebieden binnen. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) schakelde meteen de Stichting Machinale Landbouw (SML) in om de dambreuk te herstellen, zo bericht Starnieuws vanochtend, zondag 11 september 2016. 

Onderdirecteur Landbouw bij LVV Ashween Ramdin heeft zich gisteren ter plekke georiënteerd. De breuk is hersteld. LVV is bezig om zwakke plekken te lokaliseren en die ook te laten herstellen door SML. Enkele dagen geleden werd de dambreuk gerapporteerd aan LVV.

'De SML was direct bereid om in te spelen om de breuk te herstellen. Net als NV Surzwam wordt de SML vooral ingezet in de westelijke districten. In de afgelopen maanden waar er sprake was van zware neerslag heeft de SML vaker ingespeeld via LVV om de dichtbegroeide lozingen op te halen', zegt Ramdin. Hierdoor waren er minder klachten waren uit de rijstgebieden over wateroverlast.

De onderdirecteur Landbouw zegt verder, dat het de taak van LVV is om de basisinfrastructuur in agrarische gebieden in orde te hebben. Met de beperkte financiële middelen probeert LVV toch via zijn werkarmen SML en Surzwam landelijk zijn bijdrage te leveren, zegt Ramdin.

Regering draagt directie EBS op om OWOS te bewegen actie te beëindigen

Regering wil een einde aan de staking van leden bond OWOS


Het beraad, de actie, van de OWOS, de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), kan niet langer worden gedoogd. De directie wordt opgedragen om een beroep te doen op de OWOS om het beraad per onmiddellijke ingang op te heffen. De leden moeten de werkzaamheden terstond hervatten, zodat de rust in het bedrijf wederkeert. 

Dit schrijft vicepresident Ashwin Adhin, vertegenwoordiger van de aandeelhouder, de Staat Suriname, aan algemeen directeur Rabin Parmessar vam de EBS, zo bericht Starnieuws vanochtend, zondag 11 september 2016.

'Bij continuering van het beraad zal de directie onmiddellijk dienen over te gaan tot gezondmaking van het bedrijf. Immers, door het wekenlange beraad van de OWOS, is wederom bevestigd dat het bedrijf o.a. te kampen heeft met overtollig personeel, wat niet bevorderlijk is voor de efficiënte bedrijfsvoering', schrijft de vicepresident.

De brief aan de directeur is vanochtend door de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, verstrekt aan de media. De aandeelhouder zegt verder nog in het schrijven te rekenen op het begrip en de medewerking van alle partijen en spreekt de hoop uit dat overgegaan kan worden tot de orde van de dag.

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, over Netanyahu en de hand van Kuzu en verruwing taalgebruik politieke kopstukken

Panel praat met schrijver, columnist Rappa en over op hol geslagen wisselkoers in Suriname

Het lukt regering en Centrale Bank maar niet om de koers in bedwang te houden en te drukken in neerwaartse spiraal


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt vanavond, zondag 11 september 2016, weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:


* Bezoek van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu 7 september aan Nederland en de opstelling van DENK-voorman Tunahan Kuzu, die deze premier geen hand wilde geven, vanwege de vele doden die er steeds weer vallen in de bezette Palestijnse gebieden.


Netanyahu bracht een bezoek aan het parlement, waar achter gesloten deuren een gesprek met parlementariërs plaatsvond. Toen hij de hand uitstak naar Kuzu, bleef die geste onbeantwoord. Netanyahu draaide daarop zijn gezicht weg. Kuzu droeg een button met daarop de Palestijnse vlag. Natuurlijk haalde het gedrag van Kuzu de media in Israël.
Heeft Kuzu een punt en meet Nederland steeds weer met twee maten, afhankelijk van handels- en andere belangen?* Tweederde van de geplande opvang voor vluchtelingen kan zeer waarschijnlijk worden geschrapt, omdat de aantallen vluchtelingen aanzienlijk minder zijn dan waarop was gerekend tijdens de planning van de opvangcentra. Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum toonde zijn teleurstelling op tv heel duidelijk.

Broertjes in de Volkskrant van 8 september: 'Ik ben vooral teleurgesteld. En niet alleen ik. Dit is een plotseling besluit waarin wij als burgemeesters en regiobestuurders niet in zijn gekend. Het plotselinge besluit om azc's te sluiten, leidt slechts tot onnodige onrust en onvrede. Er is een hele route afgelegd, inderdaad. Geschikte locaties vinden, gesprekken met bewoners aangaan in zaaltjes, draagvlak creëren. Dat wordt nu allemaal in een keer teniet gedaan door de boel zomaar op slot te gooien. Opnieuw wordt, net als in het verleden, alles weer verpulverd.'

Is het Nederlandse volk een zeurderig volkje aan het worden dat nooit tevreden is met welk resultaat dan ook?

* De politieke partijen komen nu achter elkaar met hun verkiezingsprogramma's naar buiten. De regeringspartijen willen nu duidelijk gaan oogsten, na de magere jaren van ombuigingen en bezuinigingen/crisis. Vrijwel alle groepen gaan erop vooruit het komende jaar, zoals wij straks op de derde dinsdag in september zullen kunnen lezen in de troonrede en miljoenennota.
Gaan de kiezers dit allemaal belonen straks op 15 maart als er Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden?
En hoe zal het het populisme/Wilders vergaan?

* Er is een bestand bereikt in Genève, Zwitserland, over Syrië tussen de Russen en de Amerikanen. Is dit het begin van het einde van IS, althans in Syrië, en hoe zit het dan met IS en vergelijkbare strijdgroepen in andere regio-landen, zoals Libië ? En waarom niet ook Turkije betrekken bij dit bestand? Immers, het zullen uiteindelijk de regiolanden zijn die op de langere termijn daar verder zullen moeten met elkaar en niet de VS en Rusland.

* Na een Duitse cabaretier over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan ('geitenneuker en pedofiel') en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb over lastige jongeren ('dan rot je toch op!') komt nu ook premier Marc Rutte met onfatsoenlijk taalgebruik ('gelul, dan pleur je toch op'). Waarden en normen, moraal en fatsoen schijnen nu ook bij de politieke leiders niet meer te tellen. Terwijl zij ervoor betaald worden om het goede voorbeeld te geven. En als het volk nu massaal dit taalgebruik gaat overnemen (immers, als de premier dat ook zegt, dan is het toch niet zo erg?) is het hek van de dam. Domme leiders?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

- Suriname heeft veel culturele duizendpoten, die zeer regelmatig van zich doen spreken door hun uitspraken in boeken, tijdschriften en/of columns. Vrijwel allen maatschappijkritische hervormers, die ieder op de eigen wijze bijdragen aan het vormen van die mooie, pluriforme en democratische multi-etnische samenleving. Een van hen is Rappa, schrijver en columnist op Starnieuws, Robby Parabirsing. Wij hebben een telefonisch interview met hem over zijn wapenfeiten zoals het boek Tapu""van enkele jaren geleden.

-  Met een politicus of wetenschapper wil het panel telefonisch stilstaan bij de vraag hoe nu verder met de op hol geslagen koers van de Surinaamse Dollar, Srd. Wat moet er nu gebeuren om dit regelrechte Venezuela doomscenario voor Suriname buiten de deur te houden en kan de huidige regering dat bereiken ?

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Krishna Salikram en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Owen Venloo.

Dit programma wordt vanavond tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.