maandag 12 september 2016

'De quintessens'; Alphons Levens

De quintessens


Maar onze economen moeten ook historisch zijn
en niet steeds futurologisch spreken
en dag in dag uit tegen ons zeggen
dat wij meer importeren dan produceren,
alsof dit volk nooit heeft geproduceerd en geëxporteerd.

Wat zij moeten zeggen is,
dat de grote roerganger van begin huidig China,
eens serieus heeft gezegd:
“Uit een steen kan geen kuiken komen.”
Brekers hoeven nog niet ook makers te zijn.

Alphons Levens,
11 september 2016.

Echtpaar (78 en 87) overvallen in woning te Munder, Paramaribo

Man en vrouw door twee overvallers mishandeld en gekneveld achtergelaten

Buit bestaat uit onbekend geldbedrag, gouden sieraden en jachtgeweer


Een bejaard echtpaar is zondagochtend in hun woning in de Afistraat in het ressort Munder overvallen en beroofd door twee overvallers. Het paar werd mishandeld en gekneveld achtergelaten door de twee mannen. De vrouw moest in een ziekenhuis worden opgenomen. 

De Ware Tijd bericht vandaag, maandag 12 september 2016, te hebben vernomen, dat het echtpaar in hun slaap werd verrast door twee mannen die beiden in het zwart gekleed waren. De slachtoffers zijn 78 en 87 jaar oud. De mond van de vrouw werd dicht gepropt. De verdachten zagen kans om een onbekend geldbedrag, gouden sieraden en een jachtgeweer buit te maken.

De politie van het ressort Munder heeft de zaak overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname die het onderzoek verder zal verrichten. De verdachten zijn nog voortvluchtig.

Ombudsman Curaçao heeft vraagtekens bij correctheid beschikking inzake plaatsing Cpost 'community mailboxes'

VVRP-minister heeft bewuste beschikking niet bekendgemaakt of gepubliceerd

Ombudsman verricht onderzoek naar de rol minister Camelia-Römer bij het besluit van Cpost om 'community mailboxes' te plaatsen

Het Bureau van de Ombudsman van Curaçao zet vraagtekens bij de behoorlijkheid van een op 30 januari 2015 door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Suzy Camelia-Römer (PNP) afgegeven beschikking, waarin Cpost toestemming krijgt om het project community mailboxes uit te voeren. Dat staat in de ‘Nota van voorlopige bevindingen’ van het onderzoek dat het bureau naar gedragingen van de VVRP-minister, bij de inzet van community mailboxes, momenteel doet. Dit meldt de Amigoe vandaag, maandag 12 september 2016.

De voorlopige bevindingen worden in de nota in 23 punten opgesomd.

'Bij beschikking van 30 januari 2015, geeft de minister Cpost toestemming voor het uitvoeren van een (proef-)project community mailboxes. In deze beschikking wordt onder meer bepaald onder welke voorwaarden het project zal moeten worden uitgevoerd. De beschikking bevat een rechtsmiddelverwijzing waarin belanghebbenden attent worden gemaakt op het feit dat de rechtsingang van de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) open zou staan. Belanghebbenden zouden derhalve, volgens minister, een bezwaarschrift kunnen indienen dan wel beroep kunnen instellen tegen de beschikking van 30 januari', aldus de Ombudsman in de nota.

De Ombudsman heeft echter ontdekt, dat de VVRP-minister deze beschikking niet heeft bekendgemaakt of heeft gepubliceerd, blijkt uit punt 18. Personen die bezwaar tegen de beschikking zouden kunnen hebben waren dus niet eens op de hoogte van de beschikking, zodat zij hier bezwaar tegen konden aantekenen.

'De Beschikking Brievenbussen definieert een brievenbus als ‘een voorziening voor het ontvangen van te bezorgen briefpost aan een huis- of kantooradres’. De Beschikking Brievenbussen noch andere lokale postwetgeving geeft een uitdrukkelijke definitie van wat onder huis- of kantooradres moet worden verstaan. Uit de regeling blijkt in ieder geval dat voor de bezorging van post, een adres en een brievenbus nodig zijn', stelt de Ombudsman.

De minister stelt dat onder een huis- of kantooradres begrepen moet worden: 'Een indicatie van de bestemming voor de post aan een geadresseerde en die bestemming kan ter plekke zijn op het adres zoals op de brief aangegeven; dan wel op een door Cpost aangegeven plek gerelateerd aan dat adres, in een groepsgewijs geplaatste brievenbus voor bedoeld adres.'

Verder stelt de VVRP-minister, dat er ‘voor elk individueel aangeduid huis- of kantooradres steeds een individuele brievenbus voor de bestemde post is, doch deze individuele brievenbussen groepsgewijs zijn geplaatst’.

Op de door de Ombudsman opgestelde nota moet de VVRP-minister uiterlijk 22 september aanstaande een reactie geven. Gebeurt dit niet, dan publiceert het bureau een rapport met zijn bevindingen en beoordeling over de handelingen van Camelia-Römer met betrekking tot de inzet van community mailboxes. Het Bureau Ombudsman heeft gezien diverse binnengekomen bezwaren tegen de beslissing van Cpost om over te gaan naar community mailboxes en ook gezien de grote maatschappelijke implicaties als gevolg van het besluit van Cpost, besloten om ambtshalve een onderzoek te verrichten naar de rol van Camelia-Römer bij het besluit van Cpost. Het bureau neemt aan dat zij als vertegenwoordiger van het land Curaçao (de grootste aandeelhouder van Cpost) kan worden aangemerkt en als VVRP-minister (politiek) verantwoordelijk is voor Cpost.

Twee doden gevonden in kamer van hotel aan Brionplein in Willemstad, Curaçao

Mogelijk gaat het om zelfmoord en moord in crime passionnel


Slachtoffers zijn een Dominicaanse en Curaçaose vrouw


Er zijn twee stoffelijke overschotten gevonden in een kamer van een hotel aan het Brionplein. Volgens de Èxtra gaat het om een crime passionnel, zo schrijft Paradise FM vandaag, maandag 12 september 2016. 

Het zou gaan om een vrouw uit de Dominicaanse Republiek en een Curaçaose vrouw. De Dominicaanse wordt ervan verdacht de andere vrouw te hebben doodgeschoten en daarna zichzelf om het leven te hebben gebracht.

Voorafgaand de daad zou ze de familie van de vrouw hebben gebeld, maar de locatie daarbij niet hebben vermeld. De familie schakelde daarop de politie in die de lichamen uiteindelijk vond in het hotel aan het Brionplein.

Twee 'verdachte' brandjes in omgeving Isla-raffinaderij op Curaçao

Brandje bij Post 4 en op hetzelfde moment bij bosjes bij Post 7 te Emmastad


Afgelopen nacht werden om drie uur twee verdachte bandjes geconstateerd rondom de Isla-raffinaderij. Het eerste brandje was ter hoogte van Post 4, bij de ingang naar de Joodse Begraafplaats. Op vrijwel hetzelfde tijdstip was er ook een brand bij de bosjes ter hoogte van Post 7 in Emmastad. Volgens Isla-woordvoerder Henny Cornelia wist het brandweerkorps beide brandjes te blussen, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 12 september 2016. 

De brandweer van de Isla kon niet worden ingezet, omdat de brandjes woedden buiten het Isla-terrein.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer kon vanochtend niet veel meer vertellen, dan dat er een melding bij de politie binnenkwam en dat er opdracht was gegeven aan de brandweer om de brandjes te gaan blussen.

Zwerwer en Cornelia maakten vanochtend ook melding van een blokkade van de weg naar Bullenbaai. Onbekende personen hadden voorwerpen op de weg gelegd, waardoor de toegang tot het gebied van Bullenbaai was afgesloten. Maar, door rap ingrijpen van de politie kon de weg snel worden vrijgemaakt. Niet uitgesloten wordt dat de bovenvermelde incidenten iets te maken hebben met de vakbondsacties van de afgelopen dagen. Leden van SGTK, de vakbond voor werknemers in dienst van aannemerbedrijven op het Isla- en COT-terrein, voeren op dit moment actie voor een nieuwe cao. De staking is vandaag haar derde week ingegaan.

'Een smet op het Curaçao's parlement'

Twee Statenleden veroordeeld en twee anderen verdachten in twee strafzaken

'Vier Statenleden moeten rondlopen met beveiliging op last van de Veiligheidsdienst Curaçao'


Een smet op het parlement. Zo omschrijft Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) het feit, dat op dit moment twee leden van het parlement veroordeeld zijn terwijl twee andere leden als verdachten zijn aangewezen in twee strafzaken. Over minder dan drie weken kiest het volk van Curaçao een nieuwe Staten. Begin november zullen de nieuwe Staten aantreden.

In een terugblik op de voorgaande jaren spreekt Franco van tal van hoogte- en dieptepunten, zo schrijft de Amigoe vanmiddag, maandag 12 september 2016. Het grootste dieptepunt was de moord op PS-leider en Statenlid Helmin Wiels in 2013. Ook wijst hij naar het feit dat er op dit moment nog steeds vier Statenleden rond moeten lopen met beveiliging op last van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).

Franco noemt in dit verband ook het feit, dat tal van leden in aanraking zijn gekomen met Justitie. Zo zijn er op dit moment twee Statenleden, Gerrit Schotte en Amerigo Thode (beiden MFK), die door de rechter in eerste aanleg zijn veroordeeld. Hun hoger beroep loopt op dit moment.

Verder is Jacinta Constancia (MFK) verdachte in de zogenoemde mondkapjes-zaak terwijl PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe volgens verschillende media genoemd wordt als verdachte in de Wiels-zaak.

Volgens Franco heeft hij dit jaar meegemaakt dat de Staten bijeenkwamen om te debatteren over het lidmaatschap van een Statenlid. Hij blijft erbij dat het lidmaatschap van veroordeelde en verdachte Statenleden een smet zijn op het parlement.

Franco is verder te spreken over de werkzaamheden die de Staten in de afgelopen jaren hebben verricht. Uit zijn cijfers blijkt dat de Staten in het parlementaire jaar 2015/2016 23 keer bijeen zijn gekomen voor een openbare vergadering. Sinds het aantreden van deze Staten is het parlement in totaal 88 keer voor een openbare vergadering bijeengekomen. In 2014/2015 werd maar liefst 33 keer vergaderd. In de afgelopen vier jaar werden Centrales Commissies 66 keer gehouden terwijl het aantal commissievergaderingen op 215 staat. Volgens de Statenvoorzitter vloeien deze hoge cijfers voort uit zijn beleid om verzoeken van burgers en organisaties voor een onderhoud met de Staten in eerste instantie in deze commissies af te handelen. Op deze manier kunnen onderwerpen buiten het zicht van de camera’s dieper worden behandeld.

Aan de andere kant hebben de Staten in de afgelopen vier jaar 76 wetsvoorstellen in behandeling genomen terwijl 18 initiatiefwetten van Statenleden in behandeling zijn genomen, hiervan waren 12 van deze wetten van de Pais-fractie afkomstig.

In de afgelopen vier jaar heeft Franco als voorzitter ook moeten meemaken dat twee Statenleden langdurig ziek waren: PS‘er Melvin ‘Mac’ Cijntje en MFK’er Monique Koeyers-Felida. Cijntje wist na een langdurige ziekteperiode zijn werkzaamheden te hervatten maar Koeyers-Felida zou echter niet terugkeren. Ze nam ontslag als Statenlid om gezondheidsredenen en overleed onlangs.

Franco is trots op het feit dat onder zijn voorzitterschap begrotingsbehandelingen op tijd en zoals gepland hebben plaatsgevonden. Ook is hij tevreden over het feit dat de Staten naar buiten toe transparanter zijn geworden. Hij verwijst in dit verband onder meer naar de vernieuwde website van het parlement waar vergaderingen achteraf gehoord kunnen worden, de documentaire over het functioneren van het parlement voor jongeren en een permanente expositie over de Staten in het parlement.

Derde verdachte (22) dodelijke schietpartij in The Alley op Curaçao gearresteerd

22-Jarige man aangehouden op Kaya Paul de Lima

Hoofdverdachte, 25, nog voortvluchtig


Er is een 22-jarige man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dubbele moord in uitgaansgelegenheid The Alley. De hoofdverdachte, Cristefer Simeon Martina van 25, wordt nog altijd gezocht, zo bericht Paradise FM vandaag, maandag 12 september 2016. 

De 22-jarige werd zaterdag aangehouden op de Kaya Paul de Lima. Hij is voorgeleid en besloten is dat hij langer vast blijft zitten om meer onderzoek te kunnen doen.

Er zitten nu drie mensen vast in deze zaak. De 20-jarige Jurick Hooi (foto) en de 22-jarige Karoushaney Martina (foto) werden zaterdag 3 september omstreeks vijf uur 's ochtends doodgeschoten in de discotheek.

Boze stakers blokkeren met cementblokken de weg bij Nieuwe Haven op Curaçao

Algemene staking bonden ter ondersteuning SGTK hangt in de lucht


Boze stakers hebben vanmiddag, maandag 12 september 2016, rond het middaguur uit protest voorwerpen, waaronder cementblokken, op de weg bij Nieuwe Haven gegooid (op de foto beeld van eerdere blokkadeactie bij Isla). Het verkeer werd daardoor belemmerd. Maar, de blokkade werd snel opgeheven, aldus politiewoordvoerder Imro Zwerwer. Er werden geen aanhoudingen verricht, aldus de Amigoe. 

De protestactie vond plaats op het moment dat vakbond SGTK (Sindikato General Trahadó Kòrsou), die opkomt voor de belangen van werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla- en COT-terrein, nog in afwachting was van een antwoord van de ministers Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, PS) en Nelson Navarro (Justitie, Pais). Beide ministers zaten vanochtend met vertegenwoordigers van aannemersvereniging AAV om de tafel in een poging een doorbraak te vinden in het arbeidsconflict dat nu al zijn derde week ingaat.

Volgens SGTK hadden beide ministers toegezegd om rond het middaguur duidelijkheid te verschaffen over het huidige conflict. Toen er om twaalf uur nog niks was vernomen, ging de protestactie van start.

 De onderhandelingen voor de invulling van de nieuwe cao voor de werknemers in dienst van de desbetreffende aannemersbedrijven zijn vastgelopen vanwege de invulling van de financiële paragraaf. Ondertussen zijn de partijen het in grote lijnen eens over een salarisverhoging van 6 en 3 procent in respectievelijk 2017 en 2018. Maar, over de eis van een tegemoetkoming van 3.000 gulden per werknemer over de jaren 2015 en 2016 toen er geen cao was, is nog geen akkoord. AAV is bereid tot 500 gulden per persoon te gaan.

De Isla-raffinaderij heeft aangegeven geen ruimte te hebben om het resterende bedrag, zo’n 1,5 miljoen, te betalen. Ook de overheid heeft aangegeven het bedrag niet op te kunnen hoesten, omdat er geen legale basis bestaat voor het aanwenden van publieke fondsen voor het oplossen van een probleem tussen twee partijen in de privésector. In het weekeinde werden gesprekken gevoerd tussen verschillende partijen in een poging om een doorbraak te vinden.

Vanmiddag meldden alle partijen dat het nog steeds status quo was en dat er vooralsnog geen oplossing is gevonden. Ondertussen blijven de gemoederen onder de stakers en de rest van het vakbondswezen op het eiland behoorlijk hoog oplopen. Verschillende vakbonden hebben hun solidariteit met de SGTK uitgesproken terwijl er serieus rekening wordt gehouden met een algemene staking ter ondersteuning van SGTK.

Deel weg naar West-Suriname bij Goliath weggespoeld

Zware regenval leidt tot groot gat over hele breedte van de weg


Een gedeelte van de weg naar West-Suriname is vanmorgen, maandag 12 september 2016, weggespoeld (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Het gaat om het gedeelte nabij Goliath, ongeveer twee uur rijden vanuit Zanderij, aldus de webeditie van het Dagblad Suriname vanmiddag. 

Het blijkt dat het gat in de weg is ontstaan door de zware regenval in de omgeving. Uit navraag blijkt dat het sinds gistermorgen rond acht uur tot vanmorgen vijf uur constant heeft geregend. Er was tot laat in de avond nog een aantal voertuigen gestrand aan de zuidelijke kant van de brug.

Districtscommissaris Armand Jurel heeft een ploeg met vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken, de bestuursdienst en de politie vandaag naar de plek gedirigeerd. De aannemer was gisteren al richting Goliath-brug gegaan om de zaak te herstellen. Het lag in de bedoeling om gisteren nog, een strook te maken, zodat de gestrande voertuigen alvast eruit konden.

Politie heeft dit jaar al 480 rijbewijzen ingevorderd

Meeste rijbewijzen werden ingevorderd op de weg naar Afobaka


De Motor Surveillance Dienst (MSD) van het Korps Politie Suriname heeft dit jaar al 480 rijbewijzen van (te) hardrijders ingevorderd. De meeste rijbewijzen zijn op de weg naar Afobaka in beslag genomen, zo bericht het korps vandaag, maandag 12 september 2016.

Dagelijks worden verkeerscontroles uitgevoerd op verschillende tijdstippen en locaties. De MSD-agenten letten daarbij op de geldigheid van papieren van een voertuig, maar ook op het 'tintpercentage' van de ruiten en uiteraard op de toegestane maximumsnelheid.

De politie meldt verder, dat zij gedurende het weekend van 24-25 september verhoogde wegcontroles zal uitvoeren op de Oost-Westverbinding naar Nickerie. In het rijstdistrict staat wordt namelijk 24 september de Parbo Night gehouden en dat gaat zorgen voor extra verkeersdrukte.

'Reshuffeling ministers is geen oplossing voor problemen in het land'

NPS-voorzitter Rusland: 'Er moet weer vertrouwen zijn in de hoogste leiding van ons land'


De voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, ziet een reshuffeling van ministers niet als een oplossing voor de problemen in het land. 'De meeste ministers in het huidige kabinet zouden een redelijke job moeten kunnen doen gezien hun ervaring, maar indien zij niet de ruimte en de middelen krijgen om hun werk te doen, komt er ook geen vooruitgang', zegt Rusland vandaag, maandag 12 september 2016, op Starnieuws. 

President Desi Bouterse heeft bevestigd, dat binnenkort een reshuffeling zal komen binnen de regering. Rusland stelt, dat hij ook eerder in De Nationale Assemblee heeft aangegeven. dat personen die Suriname in deze situatie gebracht hebben, binnen elke normale organisatie reeds lang bedankt zouden zijn. 'Het land is in grote problemen gebracht door het beleid dat gevoerd wordt.'

De enorme tekorten op de begroting van de overheid en de verdamping van alle vreemde valuta en het goud in de periode 2012 tot en met 2015, zijn de grootste problemen waarin het land is gebracht.

'Welke deskundige je ook zou plaatsen als minister hij of zij zal niet in staat zijn om een goede job te doen. De mensen die ons in deze situatie gebracht hebben, krijgen juist de ruimte om door te gaan met het gevoerde wanbeleid en wijzen de vinger niet naar zichzelf, maar geven anderen de schuld.' 

Om uit de huidige situatie te geraken, zal volgens Rusland gekeken moeten worden naar het gehele staatsbestel. De veranderingen die het land weer op spoor kunnen brengen, moeten doorgevoerd worden. 'Er moet weer vertrouwen zijn in de hoogste leiding van ons land en dat is totaal komen weg te vallen in de afgelopen anderhalf jaar. Reshuffeling is geen oplossing.'

Politicus Raymond Sapoen vindt reactie bonden op brief regering aan EBS afkeurenswaardig

'Het is erg misleidend en hoogst onverantwoordelijk'

'Brief vice-president rept niet over ontslag actievoerende EBS-arbeiders' - 'Vakbeweging moet verantwoordelijkheid oppakken en aan tafel gaan zitten met eigenaar het staatsbedrijf'


Het Assembleelid Raymond Sapoen laat vanochtend, maandag 12 september 2016, via Starnieuws weten het erg misleidend en hoogst onverantwoordelijk te vinden om de houding van de aandeelhouder van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), de Staat Suriname, in het bestaande cao-geschil binnen het staatsbedrijf te kwalificeren als 'vertrapping van vakbondsrechten'. 

De regering heeft naar aanleiding van het reeds eerder bereikte principeakkoord tussen werknemers en werkgever getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de huidige sociaal economische realiteit.

'Ik heb uit de brief van de vicepresident aan de directie van de EBS op geen enkele wijze kunnen proeven dat voortzetting van het beraad zal leiden tot ontslag van werknemers. Integendeel, de regering doet ten overvloede een beroep op de werknemersorganisatie haar verantwoordelijkheid in de huidige precaire financiële situatie te onderkennen en prioriteiten te stellen naar gelang de stand van onze economie', aldus Sapoen.

Hij vindt dat voorkomen moet worden dat dwars door de precaire economische situatie die voor iedereen voelbaar is, staatsbedrijven die zich decennialang als kleine koninkrijkjes waanden, op deze voet doorgaan.

'We moeten niet vergeten dat staatsbedrijven toebehoren aan het gehele Surinaamse volk en ook die verantwoordelijkheid moeten opbrengen om door de zure appel heen te bijten.'  Sapoen vindt dat de vakbeweging er goed aan doet om ook haar verantwoordelijkheid op te pakken en op een volwassen manier om de tafel te zitten met de eigenaar van het bedrijf om de rust en de productiviteit binnen het bedrijf ten behoeve van het Surinaamse volk te garanderen.

'We hebben er allemaal belang bij dat werkgever en werknemers onder de huidige omstandigheden de tering naar de nering zetten en geleidelijk aan de noodzakelijke stappen naar efficiency en rendement voortzetten.'

Curaçao's politicus Amparo dos Santos wil niet in debat met oud-premier Asjes en oud-minister Palm

'Wij van Kòrsou di Nos Tur hoeven niet te praten met Palm, die een ramp was voor het land''Hoe kan Amparo debatteren met iemand die de beste zaken in no time naar de filistijnen heeft geholpen?'


De grote afwezige tijdens de afgelopen twee politieke debatten was Kòrsou di Nos Tur van zakenman Amparo dos Santos. De reden dat hij er niet bij was is, dat hij niet in debat wilde met oud-premier Ivar Asjes (Pro Kòrsou) en oud-minister van Economische Ontwikkeling (MEO), Stanley Palm (PAIS). Dit stelt de nummer twee van Kòrsou di Nos Tur, Norberto Ribeiro, vandaag, maandag 12 september 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Bij het debat van de Nederlands-Caribische Economenclub op de Universiteit van Curaçao (UoC) op 27 augustus zou Dos Santos naast de oud-premier zijn gezeteld, vanwege de alfabetische volgorde en hier was de zakenman principieel op tegen. Volgens Ribeiro heeft Dos Santos twee restaurants gefinancierd voor de vrouw van de ex-premier en haar familie: Taco Time in Santa Rosa en in Saliña, die in korte tijd beide failliet zijn gegaan. 'Hoe kan Amparo debatteren met iemand die de beste zaken en ideeën in no time naar de filistijnen heeft geholpen?', aldus Ribeiro.

Ook voor oud-Economieminister Palm van PAIS heeft Ribeiro geen goed woord over. 'Wij van Kòrsou di Nos Tur hebben principieel niets tegen debatten, maar we hoeven niet te praten met meneer Palm, die een regelrechte ramp was voor het land. Hij reisde de hele wereld rond, maar had geen tijd voor Curaçao. Ambtenaren van het ministerie moesten met hun documenten naar Hato, zodat de minister ze in transito kon ondertekenen.'

Op de vraag waarom de partij niet aanwezig was bij het toerismedebat op het Santa Barbara Resort afgelopen donderdag, moest Ribeiro het antwoord schuldig blijven.

Hij heeft vandaag een afspraak met zijn nummer één van de partij. Hij beloofde dat hij of Amparo er de komende debatten wel bij zijn, zoals het debat van de Raad van Kerken, wat inmiddels geannuleerd is vanwege tijdgebrek, of het komende debat van de Curaçao International Financial Association (CIFA), op 20 september. Tot die tijd zegt Ribeiro, dat de strategie van de partij is om de wijken in te gaan en direct met de stemmers te praten. Ook zal de partij volgens hem binnenkort meer reclame op televisie gaan maken.

Curaçao's Statenlid Wilsoe wil onderzoek naar lek RST-rapport

Wilsoe vindt dat sprake is van een mysterieus lek zo vlak voor de verkiezingen


Minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) moet de procureur-generaal opdragen om de landsrecherche onderzoek te laten doen naar het recente lek van het RST-rapport (Recherche Samenwerkingsteam), waarin gemeld wordt dat Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe van regeringspartij Pueblo Soberano verdachte is in de moord op Helmin Wiels. Het onderzoek moet zich richten op de vraag waarom er zo vlak voor de verkiezingen is gelekt. Dat heeft Wilsoe afgelopen zaterdag tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst in de sede van PS verklaard, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 12 september 2016. 

De parlementariër zei daarbij, dat hij dat onderzoek eist. Volgens hem is er sprake van een mysterieus lek zo vlak voor de verkiezingen. In zijn toespraak bracht Wilsoe naar voren hoe de Statenvoorzitter destijds aangifte deed toen een Statenlid ervan verdacht werd gelekt te hebben uit een vergadering van de Staten met het College financieel toezicht (Cft). 'Er volgde toen een rechtszaak, wij eisen nu dezelfde behandeling; gelijke monniken, gelijke kappen', aldus Wilsoe.

Het PS-Statenlid maakte ook bekend dat politiek leider Jaime Córdoba van PS hem zal vervangen als voorzitter van de werkgroep Koninkrijkszaken, Interparlementaire betrekkingen en Buitenlandse Betrekkingen. Hij omschreef Córdoba als een persoon die iets scherper is en een iets ruwere aanpak heeft. Eerder had Wilsoe over zichzelf gezegd dat hij altijd kritisch is naar het Openbaar Ministerie (OM), het RST, de Nederlandse politiek, Consensuswetten en de geschillenregeling.

Het Statenlid ging ook in op het standpunt van de Tweede Kamer nadat het RST-rapport gelekt was.

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Woonhuis in Scharloo, Curaçao, afgebrand

Brandweer voorkomt dat vuur overslaat naar belendende panden


Een woonhuis tegenover het voormalige kantoor van het Bestuurscollege stond gistermiddag in lichterlaaie. De brandweer kwam ter plaatse en het lukte het brandweerpersoneel de brand te controleren om te voorkomen dat deze naar andere panden zou overslaan, aldus vanochtend, maandg 12 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

Het huis was echter niet meer te redden en brandde zo goed als volledig uit.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.

Ministers Navarro en Larmonie-Cecilia op Curaçao zoeken oplossing voor zo'n 1.5 miljoen gulden in cao-geschil SGTK/aannemers

Navarro: 'Er is een mediastilte afgesproken'

Aannemers eisen in het Kort Geding dat de acties direct worden gestopt


Ministers Nelson Navarro (PAIS) van Justitie en Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) zoeken een oplossing voor de ongeveer 1,5 miljoen gulden die nodig is om aan de eisen van de stakende contractarbeiders en de werknemersvakbond SGTK te kunnen voldoen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 12 september 2016.

De vakbond wil naast de loonsverhogingen een eenmalige uitkering van 3.000 gulden per werknemer. De aannemers zijn bereid om 500 gulden voor hun rekening te nemen. Het gaat volgens SGTK-voorzitter Alcides Cova dus om 2.500 gulden voor ongeveer 700 arbeiders. Om de ministers ruimte en tijd te geven werd de algemene ledenvergadering van de vakbonden gisteren al verschoven van twee naar zeven uur, maar uiteindelijk hebben de ministers tot vanochtend de tijd gekregen om met een voorstel te komen.

De vakbonden hebben voor vandaag een persconferentie aangekondigd. Daarin zullen zij informatie geven over het vervolg van de acties. Minister Navarro zei gisteravond dat er ‘een mediastilte is afgesproken’. 

Rond zes uur 's middags liet landsbemiddelaar Randolph ‘Dòis’ Gijsbertha weten ‘vanaf 10.00 uur een oplossing’ te zoeken. Hij heeft eerder geprobeerd de aannemers individueel te spreken, maar zonder succes. 'Wij vinden dat een kwalijke zaak', zegt Mike Willem, voorzitter van de Antilliaanse Aannemersvereniging (AAV). 'Dat is tegen de afspraak dat we centraal onderhandelen.'

Willem zegt dat advocaat Michael Bonaparte namens negen aannemers vandaag de rechter zal verzoeken het Kort Geding, dat 2 september op verzoek van de landsbemiddelaar werd aangehouden, weer voort te zetten. De aannemers eisen in het kort geding dat de acties direct worden gestopt en dat de SGTK haar leden oproept om weer aan het werk te gaan.

De contractarbeiders legden twee weken geleden op maandag 29 augustus het werk neer. Twee dagen later werden de aannemers via een brief van de Isla-raffinaderij aan de AAV nog eens herinnert aan de contractuele afspraken. 'Refineria Isla verwacht dat u aan die verplichtingen voldoet en de nodige maatregelen neemt om de continuïteit van de werkzaamheden te bewaken.' 

De aannemers vrezen dat, nu de acties voortduren en dreigen te escaleren, sancties volgen. De acties van de leden van de SGTK hebben volgens Alcides Cova de steun van praktisch alle vakbonden op het eiland. 'Iedereen doet mee om het misbruik van arbeiders te stoppen', zei hij zaterdag bij TeleNotisia.

NPS-voorzitter Rusland roep regering op 'pad van confrontatie te verlaten

'Regering doet er beter aan om na te gaan hoe wij de huidige problemen het hoofd kunnen bieden'


NPS-voorzitter Gregory Rusland roept de regering op om het pad van confrontatie te verlaten en met de vakbond van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) in dialoog te blijven. Hij zegt, dat ook de werknemers van de EBS te lijden hebben onder de funeste financieel/economisch situatie welke door de huidige regering is gecreëerd.

'De regering doet er beter aan om na te gaan hoe wij de huidige problemen het hoofd kunnen bieden. Het land moet weer in de stabiele situatie van 2010 terechtkomen met redelijke prijzen voor de basisvoorzieningen in de winkels, betaalbare elektriciteits- en watertarieven en een stabiele lage koers van Srd 2,80 voor de Amerikaanse dollar', aldus Rusland vandaag, maandag 12 september 2016, op Starnieuws.

Rusland keurt het af dat in een brief aan de directie van de EBS vicepresident Ashwin Adhin dreigt met ontslag van werknemers als zij hun actie niet stopzetten. De NPS-voorzitter voert aan, dat niet de vakbond ervoor gezorgd heeft dat het bedrijf in deze positie is terechtgekomen. 'De vakbond heeft te goeder trouw onderhandeld met de directie en de Raad van Commissarissen van het bedrijf. Na de bereikte overeenkomst maakte minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zijn instemming via de media kenbaar.'

Hij vindt dat de vakbond niet instaat voor het mismanagement aan de zijde van de regering en leiding van het bedrijf. Nu worden volgens de politicus de werknemers de dupe. 'Wij hebben geen stoerdoenerij nodig met alle nadelige consequenties voor de samenleving.'

Vakbonden in spoedoverleg bijeen over inmenging staat in cao-geschil bij EBS

'Er is een gevaarlijke situatie ontstaan door de houding die de regering aanneemt'


Robby Berenstein, voorzitter van vakcentrale C-47, komt vandaag, maandag 12 september 2016, met bonden in spoedvergadering bijeen om de situatie bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) te bespreken en de inmening door de regering in het cao-geschil. 'De bijeenkomst is niet in RaVakSur-verband (Raad van Vakcentrales in Suriname). Het gaat om een dringende situatie waar gelijk gehandeld moet worden. De vakbondsrechten worden ernstig vertrapt door de regering die gedreigd heeft werknemers te ontslaan als het beraad voortduurt', aldus Berenstein op Starnieuws. 

Net als Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), veroordeelt Berenstein de stappen die de regering heeft ondernomen. Terwijl president Desi Bouterse vrijdag nog zei, dat hij vakbondsrechten respecteert, blijkt een dag later dat hij een ernstig dreigement uit naar de EBS-werknemers. Als zij het werk niet hervatten, wordt gedreigd met ontslag. 'Deze situatie kunnen wij niet accepteren en zullen nationaal en internationaal aan de bel trekken', zegt Berenstein.

Hij vindt dat een gevaarlijke situatie is ontstaan door de houding die de regering aanneemt. De president heeft persoonlijk onderhandeld. Nu de zaken niet gegaan zijn zoals hij wil, wordt er volgens Berenstein een rancuneuze houding aangenomen met ernstige gevolgen. Hij is het eens met Valies dat het hier om een oorlogsverklaring gaat aan de vakbeweging.

'Daarom hebben wij besloten om gelijk bijeen te komen', zegt Berenstein.

Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera reageert vanmiddag op haar Facebookpagina over deze kwestie:

Gasfles ontploft tijdens koken in woning aan Noordwijkweg, Paramaribo

Woning volledig afgebrand - Gasleiding had vermoedelijk lekkage


De politie en brandweer moesten gisteravond uitrukken voor een woningbrand aan de Noordwijkweg te Kwatta in Paramaribo. Ter plaatste aangekomen stond een houten woning met een oppervlakte van negen bij zes meter in brand. Volgens verklaring van de bewoonster waren ze bezig te koken. Op een gegeven moment is de gascilinder ontploft, zo bericht het Dagblad Suriname zondag 11 september 2016 op haar website.

Het vermoeden bestaat dat de gasleiding een lekkage had waardoor de cilinder is ontploft. Het afgebrand huis was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en was bovenal niet tegen brand verzekerd. De redactie van het Dagblad Suriname heeft naar aanleiding van de brand gesproken met een buurtbewoner.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Volgens de buurtbewoner woonden negen personen in dat huis. De jongste zoon was bezig friet te bakken toen de lekkage ontstond. De bewoners verlieten de woning nadat zij vuur hadden ontdekt. Bij de woningbrand zijn geen gewonden gevallen.