dinsdag 13 september 2016

Renovatieplannen Sentro Pro Arte op Curaçao door brand terug bij af

'Gezien de felheid en algemeenheid van de brand zal weinig overblijven wat bruikbaar is'


De renovatie van het bouwvallige Sentro Pro Arte (SPA) stond in de startblokken. Door de brand van gisteravond is de situatie volledig veranderd. 'Achter de schermen werd er hard gewerkt. Het bestuur wachtte slechts op de overheid om de plannen te formaliseren', zegt de penningmeester van SPA, Giovanni Melfor, vanmiddag, dinsdag 13 september 2016, in de Amigoe.

Door de brand staat de renovatie echter on hold. Het bestuur zou later vandaag met de autoriteiten om de tafel zitten. Melfor betreurt het dat het zover heeft kunnen komen. 'Je verwacht niet dat zoiets kan gebeuren. Als bestuur waren we nog in afwachting van het een en ander, waaronder de financiering', legt hij uit. Het bestuur ging ervan uit dat de renovatie 10 miljoen gulden zou kosten. Daarvan is 7,3 miljoen gulden op de begroting gereserveerd. Vorig jaar hield het bestuur een openbare aanbesteding voor een aannemer die de schouwburg in zijn oude glorie zou herstellen. Het contract met de gekozen aannemer is echter nog niet getekend. De voorbereidende werkzaamheden daartoe zijn wel door het bestuur uitgevoerd. Zodra het contract getekend zou zijn, had het gebouw onder handen genomen kunnen worden.

In plaats daarvan moet er nu een inspectie worden gedaan van wat er van het pand is overgebleven. 'Dat is de eerste stap', zegt Gerardo ‘Dito’ Abbad van Plan’D2 Curaçao die de renovatie overziet. Op basis van het overgebleven materiaal zou het renovatieplan worden aangepast. 'Gezien de felheid en algemeenheid van de brand zal er weinig overblijven wat bruikbaar is', aldus Abbad.


Volgens Gibi Bacilio, interim-directeur van Kas di Kultura en theatermaker, was Sentro Pro Arte het belangrijkste culturele en theatrale centrum om lokale en internationale stukken te presenteren. 'Ook het publiek zag de schouwberg als de beste plek om theaterstukken te zien. Gedurende vele jaren was het onze nationale trots. Het had ook een monumentale waarde. Die trots is al geruime tijd niet meer te bespeuren. Het is de nationale schaamte geworden. Het beschamend hoe wij het gebouw compleet hebben laten vervallen.'

Het heeft volgens Bacilio te lang geduurd voordat de overheid een besluit nam over de voortzetting van SPA. 'Er is veel gesproken over Sentro Pro Arte maar behalve schoonmaken is er verder niets concreets gedaan. Het gebouw is er slechts op achteruit gegaan en is nu zelfs in brand gevlogen.'

De brand biedt de kans om een streep onder de bestaande plannen te trekken en opnieuw te beginnen. De directeur van Kas di Kultura is een voorstander van een schouwburg midden in het centrum die goed bereikbaar is en uitgerust is met de allernieuwste technologieën. 'Laten we werken aan een tweede nationale trots.' Om de nieuwe schouwburg een succes te laten zijn moet er volgens Bacilio aan drie punten worden gewerkt. 'Ten eerste moet er worden geïnvesteerd in theatergroepen. Ten tweede zijn er mensen nodig die de toneelstukken schrijven en regisseren. Tot slot moet er een publiek zijn dat naar de theaterpresentaties komt kijken. Het is niet makkelijk. Dat blijkt ook bij Teatro Luna Blou dat in financiële nood verkeert. We moeten niet alleen praten over het gebouw, maar ook over de mensen die in de schouwberg moeten gaan werken.' 

Henny Reinilla was de laatste beheerder van Sentro Pro Arte tot de sluiting in 2002. Het pand verkeerde toen al in deplorabele staat en de veiligheid van de bezoekers was niet langer gegarandeerd. Een van de grootste knelpunten was de wateroverlast. De kelder van de schouwburg stond geregeld blank. Reinilla zegt gebroken te zijn door de brand. 'Het is schandalig en dieptriest. Ik ben gebroken. Als je teruggaat in de tijd zie je wat er had moeten gebeuren. Als het bestuur begaan was met het theater en het volk dan was er allang een begin gemaakt met de restauratie van de schouwburg', zegt Reinilla.

Volgens hem is 99 procent van de bevolking het er mee eens dat het theater wordt gerestaureerd. 'De strijd is nog niet gestreden. De schouwburg moet op de huidige locatie worden herbouwd. Dat is de enige plek voor het volkstheater. Dat is ook de belofte die ik aan mijn volk heb gedaan. Waarom moet de bevolking worden gestraft?'

In september 1968 opende Sentro Pro Arte officieel. De schouwburg was een gift aan de bevolking. Het kwam tot stand met giften van de Nederlandse overheid, de Shell, overheidsdiensten en lokale particuliere bedrijven.

Actie bij de EBS wordt beëindigd

Bondsvoorzitter gaat verder in gesprek met president Bouterse

Bond lijkt te zwichten voor dreigende taal regering... - Vertrouwen in EBS-directeur Parmessar is geschaad


De actie van de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is opgeheven. Dit is vandaag, dinsdag 13 september 2016, besloten tijdens een algemene ledenvergadering. Bondsvoorzitter Steve Geerlings zal morgen verdere gesprekken voeren met president Desi Bouterse. 

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat in het weekend er stille diplomatie is gevoerd. Afgesproken werd dat de staking wordt opgeschort. Dit was een eis van de aandeelhouder.

Vicepresident Ashwin Adhin had de opdracht gegeven aan directeur Rabin Parmessar om het bestuur van de bond mee te delen, dat het beraad onmiddellijk moest worden opgeheven. De EBS-bond voerde sinds 17 augustus actie.

De opdracht van de aandeelhouder is uitgevoerd door de directie. De bond heeft een brief gekregen over de opheffing van het beraad. Geerlings vindt dat er een communicatiestoornis is opgetreden. Het vertrouwen in directeur Rabin Parmessar is geschaad, vindt de bond. De overeenkomst die bereikt was met de president, zou niet zijn verworpen. Het is nog niet duidelijk wat er zich precies afspeelt.

Jogi (VHP): 'Bouterse zwemt elke dag lekker in zwart water binnenland'

'Regering en coalitie willen hun slag gaan slaan en verder gaan stoeien met de resterende middelen'

'De president dokt op dit moment voor het volk'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt dat het accent van de regering momenteel nog steeds niet ligt in het oplossen van problemen, maar op de wijze hoe zij verder de staatskas kan leegroven. 'Er is geen cohesie in beleid, alles is los en iedereen doet wat hij of zij wil. Aan de andere kant wenst de regering grote bedragen te stoppen in infrastructuurprojecten die onder de noemer creatie van werkgelegenheid zijn geplaatst. De regering wil gaan stelen. De regering en mensen van de coalitie willen hun slag gaan slaan en verder gaan stoeien met de resterende middelen zoals men dat heeft gedaan tijdens de regeringen Jules Wijdenbosch en Bouterse-I', zegt Jogi vandaag, dinsdag 13 september 2016, in het Dagblad Suriname. 

Jogi vindt dat de president op dit moment dokt voor het volk, terwijl hij juist dagelijks in communicatie moet treden met de samenleving. 'Hij moet met de maatschappelijke groeperingen, het parlement en de politieke partijen praten en hun voorstellen zeker meenemen. Dat is wat hij moet doen. Integendeel zit hij elke dag lekker te zwemmen in het zwarte water in het binnenland, terwijl het volk mag bekijken wat hij moet doen. De operaties bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo kunnen nauwelijks starten. Moet je nu highways gaan bouwen? Moet je 235 miljoen Amerikaanse dollar van China gaan gebruiken in infrastructuur van wegen? Men is het volk vergeten', aldus Jogi.

Jogi zegt dat de staat nu al achterloopt met de afspraken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Per 1 september zouden de subsidies op de stroomtarieven bij de NV EBS verder afgeschaft moeten worden. Echter zal dit volgens het staatshoofd mogelijk veel meer tijd kosten, omdat het bedrijf doorgelicht wordt om de exacte kostprijs te berekenen.

'Dat wil zeggen dat de regering de uitgezette tijdlijn voor de realisatie van een aantal doelen ook niet zal halen. Met andere woorden:wWij komen niet tot ontwikkeling en het land zal niet eind 2017 gestabiliseerd worden, zoals de president en financiënminister Gilmore Hoefdraad dat hadden beloofd. Een jaar is al bijna om in het grappen maken. Zes jaar lang heeft men tientallen beloften reeds nagelaten om uit te voeren. Wat gaat Bouterse toveren eind 2017?', aldus Jogi.

Jogi benadrukt dat de regering momenteel bezig is met een zo groot mogelijk subsidiebeleid en consumptiebeleid waar de regering niets anders doet, dan de schaarse middelen te gebruiken om politieke propaganda te voeren en te kijken hoe men zichzelf verder kan verrijken. Enkele voorbeelden hiervan zijn het schoolpakkettenproject van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de registraties bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor het verkrijgen van steun voor schoolmateriaalkosten.

'Er is helemaal geen cohesie in het beleid en dan komt de vicepresident ook nog koeterwaals in het parlement uitleggen', zegt Jogi. Volgens de politicus probeert Ashwin Adhin precies als de president steeds zaken goed te praten in De Nationale Assemblee, terwijl de situatie op het veld helemaal anders is. 'Vertrouwen is belangrijk in zo een periode, maar Bouterse en Adhin hebben het vertrouwen nu niet meer. Dit is zowel door de NIKOS-opiniepeilingen en een eigen peiling van de NDP uitgewezen.'

Volgens de parlementariër was de eigen peiling, die via een bureau in Trinidad & Tobago was uitgevoerd van de NDP zo slecht, dat zij deze zelf niet eens openbaar hebben willen maken. 'De eigen peiling was uitgevoerd, omdat zij dachten dat die NIKOS-peiling door de oppositie was gemanipuleerd. Laten zij ook even naar de brandende NDP-vlaggen kijken', aldus Jogi.

De VHP’er vermoedt verder, dat de relatie tussen Centrale Bank van Suriname (CBvS)-governor Glenn Gersie en minister Gillmore Hoefdraad niet van dien aard is, dat zij het monetair beleid vlekkeloos kunnen voeren. Gersie was tot april 2013 directeur Monetaire en Economische Aangelegenheden van de CBvS. Hij werd toen door Hoefdraad, die tussen 2010 en 2015 de scepter zwaaide bij de moederbank, de laan uitgestuurd. Deze oude ruzie zorgt volgens Jogi ervoor dat er een aantal zwakke schakels ontstaat in het beleid. Iets dat wij nu al zien met de stijgende valutawisselkoers en hoge inflatie op de Surinaamse dollar. 'Er is geen beleidscohesie binnen dit monetair team.'

Oud-directeur SZFComvalius vindt dat de basiszorgverzekering op de schop moet

'Als men bij de invoering had geluisterd was er nu geen probleem'

'De gezondheidssector moet uit de commerciële sfeer worden gehaald'


'Toen de basiszorgverzekering werd ingesteld, had men totaal geen idee van de effecten en gevolgen van het stelsel. Als men had geluisterd was er nu geen probleem.' Stephen Comvalius, oud-directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) meent dat het stelsel, zoals het nu functioneert, op de schop moet. Dat meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 13 september 2016.

President Desi Bouterse opperde donderdag, dat een totale evaluatie van de gezondheidszorg nodig is, gezien de problemen die zich voordoen. Comvalius is blij dat hij dit inziet, maar gaat een stap verder en concludeert dat een totaal ander systeem in de plaats moet komen. 'De gezondheidssector moet uit de commerciële sfeer worden gehaald', zegt Comvalius die de scepter zwaaide bij het SZF van 2006 tot en met 2015.

Comvalius ontvouwt in hoofdlijnen een nieuw zorgsysteem, waarbij een nationaal zorgfonds wordt opgezet dat de totale zorg financiert en waarbinnen alle ziekenhuizen, zorginstellingen en artsen worden gebudgetteerd. 'Het moet uit de commerciële sfeer worden gehaald, waarbij artsen in loondienst moeten komen bij de ziekenhuizen.'

De oud-SZF-directeur legt uit, dat er op dit moment eigenlijk twee systemen naast elkaar draaien, die beide moeten worden gesubsidieerd. Voordat de basiszorgverzekering haar intrede deed, was er volgens hem bij het SZF al een fout systeem, waarbij de ambtenaar en gezinsleden bij het SZF zijn aangesloten. 'Dus met de premie van één persoon moet reeds voor meer mensen zorg worden betaald, dan er premie voor wordt betaald.' 

De komst van de basiszorgverzekering heeft dit verergerd, omdat Suriname niet ready is voor een sociaal zekerheidstelsel. Immers, mensen die niet werken worden gesubsidieerd met de premie van mensen die wel arbeid verrichten en premie afdragen. 'De overheid moest in het verleden reeds geld bijzetten voor het SZF, en nu wordt dat alleen meer. Gezien de inflatie, gaat het nog meer worden.' 

Volgens importeur Nutrisur is er geen schaarste aan zuigelingenvoeding Nutrilon-I

'Heeft een winkel het niet, dan hebben ze voorraad niet bijgevuld of wordt gehamsterd'


‘Er is geen schaarste aan Nutrilon 1. We hebben het volop in voorraad. Als bepaalde winkels het niet hebben, dan is het misschien, omdat ze hun voorraad niet hebben bijgevuld of zijn ze bezig te hamsteren.’ Dit is de uitleg van een medewerker van het importbedrijf Nutrisur, dat de Nutrilon-lijn naar Suriname brengt, vandaag, dinsdag 13 september 2016, in het Dagblad Suriname.

Het dagblad bericht klachten van verschillende burgers te hebben ontvangen.

Uit steekproeven in winkels in de districten Wanica, Paramaribo en Commewijne blijkt dat geen van ze de bekende Nutrilon 1 in de kleine blikken (lichtblauw) heeft. Bij sommige winkels is de Nutrilon 1 in grote blikken aanwezig, maar dan in een nieuwe verpakking (donkerblauw/goudkleurig) met een vreemde taal erop.

Na srefi, soso a blik nieuw’, geven de winkeliers te kennen. ‘A piking blik Nutrilon 1 no kong moro’, zeggen de winkeliers. Een blik van het nieuwe model grote Nutrilon 1 kost gemiddeld Srd 67,50 in de winkels.

Douane Schiphol vindt 2 kilo cocaïne verstopt in banden scootmobiel Curacaoënaar

40-Jarige man uit Curaçao checkt scootmobiel in als bagage


De douane op Schiphol heeft twee kilo cocaïne gevonden die verstopt zat in de banden van een scootmobiel. Een 40-jarige man uit Curaçao, die het voertuig als bagage had ingecheckt, zit vast op verdenking van drugssmokkel. Dit meldt de Koninklijke Marechaussee vandaag, dinsdag 13 september 2016.

Bij de controle viel een afwijking aan de banden op. Verder onderzoek leidde tot de ontdekking van coke in de banden. De man is donderdag al aangehouden.

De verdachte zit vast en de drugs zijn in beslag genomen.

COL is solidair met de bond bij de EBS, OWOS

'Niet de taak van de Staat om cao-afspraken vooraf te analyseren en te kwantificeren'

'Brief van vicepresident Adhin is zeer laakbaar en ondermijnt het gezag van de president of wat er nog van over is'


De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) verklaart zich solidair met de OWOS, de bond bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). De COL, onder leiding van Hugo Blanker, vindt dat bonden te vaak opgescheept zitten met ongecoördineerd optreden vanuit de Staat naar de samenleving toe, in deze de vakorganisaties bij de overheid. 

'Het is de taak noch de verantwoordelijkheid van de werkgever, in deze de Staat om voorstellen van de bond tot verbetering van voorzieningen/eisenpakketten vooraf te analyseren en te kwantificeren. Voortgaande onderhandelingen moeten deze werkwijze als vertrekpunt hebben, waarover er hoe dan ook een principe akkoord is bereikt', stelt de COL, zo bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 13 september 2016.

Bij de aanvang van de onderhandeling dient de Staat hiertoe mandaat te geven aan haar onderhandelaars en het bestuur van de werknemersorganisatie moet draagvlak zoeken bij haar achterban over de feitelijke beoogde verbetering, aldus de COL. Partijen hebben overeenstemming bereikt, maar de Staat heeft in het geval van de OWOS haar mandatarissen teruggefloten.

De Staat laat toe dat de bond het resultaat aan de loontrekkers kenbaar maakt, om kort daarop dit terug te nemen en te verwachten dat de werknemers daarmee zullen instemmen. Het pleit voor de achterban van de OWOS dat de ondersteuning aan hun bondsbestuur onwrikbaar is, zegt deCOL. Het bestuur van de OWOS en de samenleving mogen ervan uitgaan dat de regering precies weet onder welke druk de bond staat.

'Wanneer de Staat via haar werkarmen sinds enkele dagen met de tegenaanval van doorlichting van het bedrijf komt en inkrimping, dan is het inderdaad olie op het vuur gooien. Nu komt ook no work no pay in beeld. Dit is het moment waarop ook andere bonden hun stem moeten laten horen. De Staat heeft in de hele aanpak van deze kwestie wanprestatie geleverd. Hier zou moeten gelden no cure no pay. De Staat heeft niet geleverd en functionarissen zouden niet betaald moeten worden', vindt de COL.

'Het plotselinge dreigement vanuit vicepresident Ashwin Adhin naar de arbeiders van OWOS is volgens de COL 'zeer laakbaar en ondermijnt het gezag van de president (of wat er nog van over is). Dus het hogere gezag (president) is er niet in geslaagd om de case op te lossen. Dan wordt de vicepresident erop afgestuurd met toffe dreigementen.' Duidelijk is ook geworden voor de COL hoe de regering staat tegenover de vakbonden, die opkomen voor hun rechten.

PL-leider Somohardjo haalt tijdens installatie kernen in Saramacca fel uit naar Chitan en Samidin

'Assembleeleden Chitan en Samidin zijn verraders'


De Assembleeleden Diepakkoemar Chitan en Naomi Samidin zijn volgens de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, verraders. Vóór de verkiezingen had volgens hem de partijleiding geen andere keus dan Chitan te kandideren, om te voorkomen dat hij zou overlopen. En toch heeft hij, nadat hij was gekozen, verraad gepleegd. Samidin heeft volgens de politicus ook verraad gepleegd. Zij was in 2010 nog kandidaat van de PL in Saramacca, maar is overgelopen naar de NDP.

Somohardjo zei dit zondag bij de installatie van de kernen Groningen en Damboentong. De kernen werden geïnstalleerd op het Bintang Baru voetbalveld te Groningen, waar de partij tegelijkertijd een vakantiehappening hield met onder andere voetbalwedstrijden, diverse kinderspelen, djarang kepang en een optreden van de muziekformatie Irama Smeltkroes.

 Tijdens de installatie stelde Somohardjo dat de partij overal kernen heeft. In het district Saramacca gaat het om kernen in onder andere Jarikaba, Leiding 5, Kampong Baroe, Maho, Catharina Sophia en Sidoredjo, en zelfs in Calcutta en Boskamp.

Somohardjo zei, dat de kernen te Groningen en Damboentong zeer verwaarloosd waren geworden. Met het installeren van de nieuwe kernen zal weer de nodige aandacht aan deze regio’s worden gegeven, meldt de PL vandaag, dinsdag 13 september 2016, in een persbericht.

Somohardjo stelde dat de wet van karma met Chitan en Samidin zal afrekenen. Hij voerde aan dat mede door hun toedoen, de situatie in het land nu zo slecht is, dat 'bijna yu no man nyan'.

Den Blauwvinger: Limbo is de onrust stokende fantast en clown

COLUMN: Buikspreekpop van Bouterse beweert dat koersstijging complot is van oppositie

Oppositie zou 'dirigenten' en 'regisseurs in buitenland' hebben ingezet en andere spoken...


De presentator van het programma 'Bakana Tori' op de staatszender SRS, Clifton Limburg ofwel Limbo – die overigens ook nog eens als hobby het beroep van woordvoerder van het Kabinet van de President uitoefent –, staat bekend om zijn grote arrogante betweterige muil en ongenuanceerde en ongefundeerde uitspraken met als voornamelijk huichelachtig en achterbaks doel stemming te maken, de president het naar zijn zin te maken en de oppositie op vileine af te kraken. 

Dat was woensdag 7 september 2016 weer eens het geval. In zijn radioprogramma beweerde de grote muil, dat 'politieke motieven' aan de basis staan van de op de hol geslagen wisselkoers.

Daarnaast zij hij, dat een volgende fase zou zijn om mensen in protest op straat te krijgen en dat daartoe voorbereidingen worden getroffen richting oktober. Maar, dat was een dag voor de uitzending gewoon publiek gemaakt door VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi in onder andere de Times of Suriname, daarmee vertelde Limbootje dus niets nieuws.

Verder zei hij daarover, dat voordat Suriname zich economisch herstelt, toegeslagen gaat worden. 'We hebben die info', zo zei de grote muil. Maar, 'die info' was dus al gewoon bij Jan en Alleman bekend. Hij sprak ook over dirigenten die zich van tijd tot tijd vervoegen bij de regisseurs in het buitenland. 'Een van hen is nu in het buitenland', aldus Limburg, zonder een naam te durven noemen, maar duidelijk verwijzend naar Santokhi die op dat moment in Nederland verbleef.

Het is typisch de grote muil om van alles en nog wat de ether in te smijten, met als doel onrust te stoken en te Zwarte Pieten in de richting van oppositionele krachten, maar namen noemen en beweringen met feiten staven dat doet deze buikspreekpop van Bouterse en de NDP niet. Dat gaat net iets te ver voor Limburg, die daarmee aantoont dat hij niets voorstelt, dat hij een clown is, een clown die alleen, als enige, om zijn eigen grappen en grollen kan lachen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
13 september 2016
Amsterdam-Paramaribo

Vakbonden maken per brief aan president Bouterse dat 'aanslag' is gepleegd op vakbondsrechten

'Brief van vicepresident Adhin aan EBS-directie kan niet geaccepteerd worden'


Diverse vakbonden zullen in een brief aan president Desi Bouterse duidelijk maken, dat een aanslag is gepleegd op vakbondsrechten. Dit doen zij in reactie op de brief van vicepresident Ashwin Adhin (zie hieronder) gericht aan de directeur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) waarin instructies zijn gegeven om op te treden tegen de vakbond bij dit bedrijf. Dit bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 13 september 2016.

De vakbondsleiders zijn gisteren met spoed bijeengekomen in het gebouw van C-47. Robby Berenstein, voorzitter van C-47, stelt dat hoe de zaak ook verder verloopt bij de EBS, de brief van Adhin niet geaccepteerd kan worden.Adhin heeft namens de aandeelhouder de directie opgedragen om een beroep te doen op de OWOS, om haar actie per onmiddellijke ingang op te heffen. Het werk moet meteen worden hervat.

'Bij continuering van het beraad zal de directie onmiddellijk dienen over te gaan tot gezondmaking van het bedrijf. Immers, door het wekenlang beraad van de OWOS is wederom bevestigd dat het bedrijf onder andere te kampen heeft met overtollig personeel, wat niet bevorderlijk is voor een efficiënte bedrijfsvoering.' De vakbonden vinden dat dit een bedreiging is vanuit de regering.

'Als dit geaccepteerd wordt, zijn alle vakbonden die opkomen voor hun rechten vogelvrij verklaard', aldus Berenstein. Na ondertekening zal de brief naar de president worden verstuurd.

Vissershaven Caracasbaai op Curaçao wordt gerenoveerd

Minister Siegfried Victorina geeft het startsein voor de eerste fase


De vissers die hun boten bij Caracasbaai hebben liggen kunnen binnenkort weer van een goede pier gebruikmaken. Minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur gaf gisteren het startsein voor de eerste fase, zo bericht vanochtend, dinsdag 13 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

Hij kreeg daarbij uitleg over wat er precies gaat gebeuren.

De pier die in de tweede fase wordt gerenoveerd is nog te belopen, van de steiger waaraan in de eerste fase wordt gewerkt zijn de planken al verwijderd.

Felle brand bij schouwburg Sentro Pro Arte op Curaçao

Brand zou niets van doen hebben met SGTK-acties - Schouwburg bevindt zich niet ver van vakbondscentrale SSK


Bij de oude schouwburg Sentro Pro Arte heeft een felle brand gewoed. De brand ontstond gisteravond omstreeks half negen. De brandweer is vandaag nog bezig met het nablussen, de gehele operatie gaat circa 24 uur in beslag nemen, zo zegt brandweercommandant Elvin Regina vandaag, dinsdag 13 september 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Bij aankomst van de brandweer was er sprake van een uitslaande brand. Op dat moment kon de brandweer niets anders doen de vuurzee uit te laten branden, aldus Regina. De brandweercommandant heeft buurtbewoners geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden in verband met de rookoverlast. Het gebouw zou ook asbest bevatten. In de oude schouwburg zou een choller wonen.


Regina verklaarde dat de brandweer door de felle vuurzee het gebouw niet meer in kon. De brandweer heeft de spuitwagens van Mundo Nobo, Steenrijk en Rio Canario ingezet om de brand te blussen.

Over de toekomst van de schouwburg, die al twintig jaar leeg stond, werd jarenlang gediscussieerd. Vorig jaar werd het besluit genomen de schouwburg te gaan renoveren, maar ook daarover ontstond weer discussie. Tegenstanders vinden dat de nationale schouwburg in het centrum van de stad moet staan.

Sentro Pro Arte bevindt zich dicht in de buurt van het gebouw van de vakbondscentrale SSK. Op het moment dat de brand uitbrak was er nog een briefing bij de SSK over de acties van de SGTK. Vakbondsman Errol Cova verklaarde echter, dat de brand niets te maken heeft met de acties van de SGTK.

Kamer van Koophandel op Curaçao vindt export dé oplossing om economie te stimuleren

'Curaçao moet land van export worden, wij moeten meer bedrijven hebben die zich richten op export'De Kamer van Koophandel (KvK) van Curaçao blijft erop hameren, export, export en export. Volgens de KvK is export dé oplossing om een groei van de economie van het eiland te stimuleren. 'Groei van onze economie zal meer werkgelegenheid creëren. Indien iedereen, de private sector en overheidssector, een steentje bijdraagt om bedrijven die export als speerpunt hebben, door middel van goede service te faciliteren, kan ons eiland een briljante toekomst hebben.' Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 13 september 2016.

De KvK legt uit dat de economie van Curaçao relatief klein is. 'Bijvoorbeeld, het bruto binnenlandse product (bbp) van de Verenigde Staten is 18.500 miljard dollar. Dat van Curaçao amper 3,2 miljard. Dit betekent dat de productie van de VS bijna zesduizend keer groter is dan die van Curaçao. Grote landen hebben een grote verscheidenheid aan mogelijkheden, zoals onder andere een grote markt, groot grondgebied, veel kapitaal, grondstoffen, moderne technologie en multinationals.' 

De Kamer wijst erop dat ‘ons eiland daarentegen een beperkte productie en weinig bronnen heeft, waardoor wij veel moeten importeren’. Volgens de Centrale Bank (CBCS), importeert Curaçao 3,3 miljard aan goederen, terwijl er 1,3 miljard wordt geëxporteerd. 'Dit betekent dat wij een tekort van bijna 2 miljard hebben op onze zogeheten goederenbalans. Dit deficit heeft als gevolg dat onze nationale schuld steeds verder vermeerdert, doordat wij meer importeren dan wij kunnen betalen.'

De KvK stelt, dat er rekening mee dient te worden gehouden dat lokale bedrijven moeten concurreren met internationale ondernemingen, die veel gespecialiseerd personeel in dienst hebben, moderne technologie gebruiken en een hoge mate van productiviteit hebben. Hierdoor kunnen zij hun diensten en producten tegen lage prijzen aanbieden. 'Ook moeten wij rekening houden met het feit dat klanten gebruik kunnen maken van internet, wat ook concurrentie inhoudt. Dus lokale bedrijven moeten rekening houden veel internationale concurrentie.' 

Door alleen op de lokale markt te richten, moeten meerdere bedrijven hun inkomsten uit een kleine markt genereren. 'Reden temeer om andere markten te zoeken en te creëren. Curaçao moet een land van export worden; wij moeten meer bedrijven hebben die zich richten op export.'

Groninger Uitgeverij Passage brengt boek ‘Sporen van het slavernijverleden in Groningen’ uit

Boek bevat wandelroute door stad langs locaties die iets zeggen over geschiedenis slavenhandel


Bij Uitgeverij Passage in Groningen verschijnt vrijdag 16 september het boek ‘Sporen van het slavernijverleden in Groningen’. Dit door Margriet Fokken en Barbara Henkes geschreven boek bevat een wandelroute door de stad en 4 fietsroutes in de provincie, aldus de Groninger Gezinsbode maandag 12 september 2016. Deze voeren de lezer langs circa 60 plekken die nu nog iets zeggen over de geschiedenis van de slavenhandel. 

De Gouden Eeuw had een keerzijde in de vorm van slavenhandel en slavernij. Dat gold ook voor Groningen, waar een eigen Kamer van de West-Indische Compagnie met een scheepswerf werd opgericht aan de Noorderhaven. Van daaruit voeren schepen naar de Afrikaanse kusten om tot slaaf gemaakte Afrikanen op te kopen en ze naar de overzijde van de Atlantische Oceaan te verschepen. 

Vooraanstaande Groningers investeerden in de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) en in plantages in Suriname en op de Antillen. Na het afschaffen van de slavernij werden velen van hen of hun nazaten in Nederland financieel gecompenseerd voor het verlies van hun slaven. Deze lucratieve geschiedenis speelde zich niet alleen af overzee; zij werkte ook door in de stad Groningen en Ommelanden.

Sporen van het koloniale verleden en de slavernij zijn nog steeds aanwijsbaar. Het statige Calmershuis in de Oude Boteringestraat behoorde toe aan Thomas van Seeratt, die voorafgaand aan een glansrijke carrière als commies-provinciaal in Groningen zijn fortuin vergaarde als slavenhandelaar in dienst van de WIC. Ook buiten de stad, op borgen en in kerken, zijn sporen van het slavernijverleden te vinden. Op de borg Nienoord in Leek bevindt zich een reproductie van het portret van de 17de eeuwse jonkvrouwe Anna van Ewsum in het gezelschap van een zwarte bediende.

Margriet Fokken, Barbara Henkes: ‘Sporen van het slavernijverleden in Groningen; Gids voor Stad en Ommeland’. ISBN 97890 5452 323 9

Ministeries SoZaVo en LVV starten voor kindertehuizen training 'aanleg eigen moestuin'

SoZaVo: 'Met eigen moestuin zijn de tehuizen in staat kosten voor voeding te reduceren'


Met als streven te komen tot een gezonde en verantwoordelijke leef- en eetgewoonte binnen kindertehuizen is het Bureau Opvanginstellingen van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) gestart met de training ‘aanleggen van een eigen moestuin’. Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) verleent technische ondersteuning, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 13 september 2016.

Door een eigen moestuin kunnen kindertehuizen volgens Rebekka Brown-Kortram, waarnemend hoofd van het Bureau Opvanginstellingen, hun voedingskosten reduceren.

Raymond Nojodimedjo, onderdirecteur Planning en Ontwikkeling van LVV, wees op een ander voordeel. 'Je weet bovendien wat je eet, omdat jij het zelf hebt geplant. De overheid hoeft ook niet steeds na te denken hoe deze doelgroep te voeden.'

De training heeft als motto 'Jong geleerd is oud gedaan. Mijn eigen moestuintje'. Het Bureau Opvanginstellingen is in november 2015 gestart met haar werkzaamheden en heeft tot taak het landelijk controleren, begeleiden, monitoren en adviseren van opvanginstellingen als kindertehuizen, crèches, peuterscholen, bejaardentehuizen, crisisopvanghuizen voor acute gevallen en opvangtehuizen voor mensen met een beperking.

Boek Menthol van auteur Frank Krake genomineerd voor Hebban Award voor beste boek 2016

Krake: 'De concurrentie is loodzwaar'

'Ik strijd met onder meer Annejet van der Zijl, Hugo Borst en Claudia de Breij om de award'


Het in april dit jaar verschenen boek Menthol, over de eerste zwarte Tukker en de man die Nederland leerde tandenpoetsen, is genomineerd voor de prestigieuze Hebban Award voor het beste boek van 2016. In de categorie non-fictie strijdt Menthol samen met negen andere boeken om de felbegeerde prijs. ‘De concurrentie is loodzwaar’, aldus Frank Krake gisteren, 12 september 2016, in het Hengelo's Weekblad, die het boek niet alleen schreef, maar ook zelf uitgaf. 

'Ik strijd met onder meer Annejet van der Zijl, Hugo Borst en Claudia de Breij om de Hebban Award. Allemaal bekende Nederlanders en grote namen. Het is al een eer dat ik daar tussen mag staan. Maar, dan wil ik er ook alles aan doen om hem te winnen. Daar kan heel Twente bij helpen, met slechts een paar clicks. Hopelijk wil iedere Tukker even die moeite nemen.’

Menthol werd door het boekenpanel van De Wereld Draait Door ‘waanzinnig’ en ‘ongelofelijk’ genoemd en kreeg lovende kritieken van alle nationale kranten en de vakpers.

Wat het extra bijzonder maakt is dat Menthol als enige boek van alle genomineerden door de auteur zelf is uitgegeven.

Ook internationaal is er inmiddels volop belangstelling voor het boek. In Vlaanderen, Suriname en op de Antillen raakt men er niet over uitgepraat en is er veel aandacht voor Menthol in de lokale pers en in de boekhandel. Het boek zal in Frankfurt tijdens de Internationale Buchmesse in oktober door een befaamde literair agent aan de internationale boekenwereld worden gepresenteerd. Bestseller

'In totaal zijn er nu 16.000 exemplaren verkocht en we zitten al aan de derde druk’, aldus Krake. 'Tegenwoordig mag je een boek bij meer dan 10.000 stuks een bestseller noemen, dus die titel is al binnen. Nu de award nog’ 

Doe ook mee en steun Menthol door nu te stemmen op dit boek via Facebook http://bit.ly/2cqPemw of via de website www.hebbanawards.nl/beste-non-fictie. De digitale stembussen sluiten op 23 september en tijdens een groot event op 27 september in de Buiksloterkerk in Amsterdam wordt de winnaar bekendgemaakt.

Regering geeft presentaties aan ruim 30 organisaties over projecten die moeten leiden tot groei economie

Te presenteren projecten moeten invulling geven aan Stabilisatie- en Herstelplan


De regering houdt vanaf vandaag, dinsdag 13 september 2016, tot en met zaterdag presentaties voor meer dan dertig maatschappelijke groepen. Er gaan projecten gepresenteerd worden die moeten leiden tot herstel en groei van de economie. Deze projecten moeten invulling geven aan het Stabilisatie- en Herstelprogramma.

Volgens het gepresenteerde schema zal vanmorgen als eerste een presentatie gehouden worden voor de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Daarna komen de bedrijfslevenorganisaties, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Algemene Aannemersvereniging en de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) aan de beurt.

Om zes uur vanavond worden RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), FOLS (Federatie van Leerkrachten in Suriname), de Bond van Leraren (BvL) en COL (Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren) gezamenlijk ontvangen.

Rond acht uur 's avonds worden de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Vereniging van Agrariërs en de Vereniging van Agrarische producten verwacht.

De Surinaamse Vereniging van Bankiers, de Centrale van Landsdienaren Organisaties en het Jeugdparlement worden morgen afzonderlijk ontvangen. In de loop van de week volgen de politieke partijen die deel uitmaken van De Nationale Assemblee, het Burger Initiatief, de Nationale Vrouwenbeweging, religieuze organisaties, het Tripartiet Overleg, de Sociaal Economische Raad en de Vereniging van Economisten in Suriname.

Aan het eind van elke avond zal vanuit de regering raadsadviseur Winston Lackin een evaluatie houden. De presentaties worden gehouden in het paleis.

Twee kinderen (1 en 6 jaar) vermist na bootongeluk op Cotticarivier

Boot slaat om waardoor vijf volwassen en acht kinderen, zonder zwemvesten (!), te water raken

Mogelijk sprake van dood door schuld en dus een strafbaar feit...


De politie van Moengo kreeg zondag van lokale bewoners een telefonisch melding dat er een bootongeluk had plaatsgevonden op de Cotticarivier tussen de dorpen Lantiwei en Pinatjarimi. Twee kinderen, één van 1 jaar en één van 6 jaar, worden vermist, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie gisteravond, maandag 12 september 2016.

In het dorp aangekomen troffen agenten de lokale bewoners aan. Volgens verklaringen waren zij bezig passagiers per boot te vervoeren van het ene dorp naar het andere. Op een bepaald moment merkte een bootsman van een andere boot op, dat er te veel passagiers zaten in de ene boot waar de buitenboordmotor was uitgevallen. Deze bootsman snelde zich voor hulp naar bedoelde boot met inzittenden toe om enkele passagiers over te laten stappen in zijn boot.

De hulpverlener naderde de andere boot echter met een hoge snelheid, waardoor er hoge golven ontstonden. De passagiers van de getroffen boot, die overigens geen (!) zwemvesten droegen, raakten in paniek. Er ontstond een woelige situatie, waardoor de boot omkantelde.

De vijf volwassenen en acht kinderen die in de boot zaten kwamen in het water terecht. Omstanders schoten de slachtoffers te hulp en het lukte om elf personen in veiligheid te brengen. Twee minderjarige kinderen verdwenen echter in de rivier. De politie van Moengo en militairen uit Albina zetten samen met de lokale gemeenschap de zoekactie voort.

Het is overigens nog steeds onbegrijpelijk, dat boothouders hun passagiers niet verplichten om een zwemvest te dragen, mits die aanwezig zijn uiteraard. Daarenboven is het onverantwoord dat volwassenen minderjarige kinderen aan boord meenemen terwijl er geen zwemvesten aanwezig zijn. De volwassenen en de betrokken boothouders zouden hierop door de autoriteiten moeten worden aangesproken en/of beboet worden. Immers, door hun onverantwoordelijk gedrag hebben zeer waarschijnlijk twee kinderen van een en zes jaar jong hun leven verloren en kan gesproken worden van dood door schuld en dus een strafbaar feit.....

Het zou goed zijn als het Openbaar Ministerie eens signaal afgeeft en overgaat tot vervolging van verantwoordelijken. Mogelijk kan een vonnis boothouders en anderen tot andere gedachten brengen en zorgen voor de aanwezigheid van zwemvesten aan boord van boten.


Update: De lichaampjes van de twee jonge kinderen zijn vandaag, dinsdag 13 september 2016, op ongeveer 20 minuten varen van de dorpen Lantiwei en Pinatjarimi geborgen.

De redactie van De Surinaamse Krant heeft het Openbaar Ministerie en minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie woensdag 14 september om een inhoudelijke reactie gevraagd inzake het vorengaande, in geel gekleurde.

(Red. De Surinaamse Krant)