vrijdag 16 september 2016

CBvS: Opbouw monetaire reserves biedt positieve vooruitzichten

Centrale Bank heeft eind augustus internationale reserve opgebouwd van 359 miljoen Amerikaanse dollarPer eind augustus heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een internationale reserve van US$ 359 miljoen opgebouwd. De importdekking is door sterk gedaalde importen van goederen en diensten, hersteld van 2,4 maanden per eind december 2015 tot 3,5 maanden per eind augustus. De CBvS stelt in een vandaag, vrijdag 16 september 2016, uitgebracht persbericht (zie hierna) dat ze zich dit jaar consequent heeft ingezet voor herwinning van het vertrouwen in de economie, mede door de wederopbouw van onze internationale reserves.


Persbericht - Opbouw monetaire reserves biedt positieve vooruitzichten (16 sep. 2016)

De Centrale Bank van Suriname heeft zich dit jaar consequent ingezet voor herwinning van het vertrouwen in de economie, mede door de wederopbouw van onze internationale reserves (IR). Die waren per eind augustus inmiddels opgebouwd tot US$ 359 miljoen. Dit niveau is bereikt ondanks het stipt nakomen van noodzakelijke, niet onaanzienlijke, vreemde valuta verplichtingen aan het buitenland in de afgelopen acht maanden.
Gedurende de afgelopen acht maanden is het mogelijk geweest te voldoen aan de buitenlandse schuld van de Staat. Suriname heeft in totaal USD 122 miljoen aangewend om aan haar vreemde valutaverplichtingen te voldoen. Om geen stagnatie in noodzakelijke voorzieningen zoals medicamenten, brandstofimporten, kookgas en basisbehoeften te krijgen heeft de Bank USD 112,0 miljoen aangewend in het internationaal betalingsverkeer. De internationale gemeenschap neemt hiermee nota van onze kredietwaardigheid. Zowel de Staat als onze particuliere sector kan hiervan profijt trekken.
De grootste bronnen aan de instroomzijde van onze IR waren Staatsleningen ad USD 176,0 miljoen (IDB, Wereldbank en de Caribbean Development Bank; de “IMF reserves” van USD 81,5 miljoen zijn hierbij niet inbegrepen) gevolgd door mijnbouwbouwinkomsten ad USD 30 miljoen. Belastinginkomsten en niet-belastinginkomsten van de Staat, alsook aankoop van goud en deviezen op de binnenlandse markt waren in de periode januari t/m augustus 2016 samen USD 39,5 miljoen.
De importdekking van onze IR is, weliswaar vanwege sterk gedaalde importen van goederen en diensten, hersteld van 2,4 maanden per eind december 2015 tot 3,5 maanden per eind augustus dit jaar. De Bank en de Overheid werken gestaag aan stabilisering van de economie opdat wij ons, met het treffen van gerichte maatregelen, wederom op het pad van groei kunnen begeven. Het vertrouwen blijft bestaan dat wij met vereende kracht erin zullen slagen om een krachtige economie neer te zetten. Dit ligt, gegeven de beleidsvoornemens van de Bank en die van de Overheid, met name het ministerie van Financiën, in het verschiet.
De IR data worden elke maand op de website van de Centrale Bank geplaatst en kunnen gedownload worden via https://www.cbvs.sr/nl/internationale-reserves.

Sehos op Curaçao plant weer operaties in

'Streven is om geleidelijk te beginnen met inplannen van electieve specialistische operaties'


De Amigoe bericht vrijdagmiddag 16 september 2016, dat vanaf volgende week weer operaties worden ingepland in het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos). 'Het streven is om geleidelijk te beginnen met het inplannen van enkele electieve specialistische operaties', aldus woordvoerster Raiza Kibbelaar.

De benodigde geneesmiddelen, het medisch materiaal en de overige noodzakelijke middelen worden namelijk gefaseerd afgeleverd, waardoor de voorraad stapsgewijs kan worden aangevuld. Het Sehos zal contact opnemen met de patiënten over hun operaties. De acute en medisch noodzakelijke operaties gaan, zoals het bestuur reeds kenbaar heeft gemaakt, in de tussentijd gewoon door.

'Belangrijk om te melden ism dat de afgelopen paar weken een piek is geconstateerd in het aantal acute behandelingen, wat van invloed was op de beperkte reeds aanwezige voorraad. Voor deze piek is geen specifieke oorzaak, dit is soms seizoensgebonden.'

Eind augustus werden de geplande operaties per direct stilgelegd. Deze veiligheidsmaatregel werd genomen wegens het gebrek aan materiaal en personeel. Het hoofd van de afdeling Chirurgie, Patrick Fa Si Oen, verklaarde dat de electieve (geplande) chirurgie zou worden uitgesteld, totdat wel kan worden voldaan aan de voorwaarden voor veiligheid.

Ten grondslag aan de precaire situatie binnen het ziekenhuis ligt het budget, dat niet toereikend is om de volledige operationele kosten te dekken. Dit, omdat er volgens de Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) jarenlang sprake is geweest van bezuinigingen door de overheid. Minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) liet kort daarop weten geld beschikbaar te stellen om de voorraad aan medisch materiaal voor een maand aan te vullen. Het Sehos is daarnaast intern bezig om samen met alle afdelingen naar andere korte- en langetermijnoplossingen te kijken.

Regering Curaçao tekent MoU met Chinees bedrijf voor modernisering Isla-raffinaderij

Van 100 jaar oude raffinaderij moet schone en moderne raffinaderij gemaakt worden

Premier Whiteman: 'Guangdon Zhenrong Energy Co. LTD vraagt geen overheidsgarantie'


De regering heeft gisteren met Guangdong Zhenrong Energy CO.LTD een Memorandum of Understanding (MoU) getekend voor de modernisering van de olieraffinaderij. Dat betekent dat de twee partijen vier maanden exclusief onderhandelen over de voorwaarden om van de honderd jaar oude olieraffinaderij een schone en moderne raffinaderij te maken. Ook wordt er gehamerd op goede arbeidsvoorwaarden, zo meldt de Amigoe vandaag, vrijdag 16 september 2016. 

Het Chinese bedrijf had in 2013 een omzet van 15,45 miljard dollar en is een van China’s grootste spelers op het gebied van raffinage, petrochemie, opslag en distributie van raffinageproducten. 'Een van de hoofdredenen om met het Chinese staatsbedrijf in zee te gaan is dat het bedrijf niet om een overheidsgarantie vraagt', zei premier Ben Whiteman (PS) gisteren tijdens het officiële tekenmoment.

Het Curaçaose onderhandelingsteam zal onder andere bestaan uit leden van het multidisciplinaire team (MDPT) dat belast is met het zoeken naar toekomstscenario’s voor de olieraffinaderij, en vertegenwoordigers van overheidsbedrijven Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou (RdK). Als de vier maanden voorbij zijn zonder dat er een bevredigende overeenkomst tot stand is gekomen loopt het MoU af.

Het Chinese bedrijf legt zich toe op financiering, ontwerp, techniek (engineering) en bouw. De raffinaderij zal twintig jaar na oplevering nog competitief zijn. Daarnaast moet ook de opslagcapaciteit op Bullenbaai aanzienlijk worden vergroot. Ook de BOO-energiecentrale zal onder handen worden genomen. 'Het eindproduct van de raffinage moet Curoil in staat stellen om competitief op de lokale en internationale markt te kunnen opereren', las Whiteman voor.

De Chinese oliegigant heeft de verantwoordelijkheid om de aanvoer van ruwe olie te garanderen. 'Daarvoor moet eerst worden onderhandeld met Venezuela vanwege de lange relatie die we hebben', aldus Whiteman. Het contract met de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA loopt in 2019 af. De werkzaamheden gaan, als het contract met de huidige uitbater is afgelopen, meteen van start.

De directeur van Guangdong Zhenrong Energy hoopt dat dit het begin is van een lange relatie tussen het bedrijf en Curaçao.  Al hun bankzaken op Curaçao zullen via de PSB bank gaan lopen. Voor de Isla-werknemers had Whiteman goed nieuws. Ten eerste worden de arbeidsplaatsen veiliggesteld en daarnaast zal er geld worden aangewend om kennis en kunde van de Isla-werknemers te vergroten. Daartoe zullen er programma’s worden opgezet.

'Er moet nog steeds veel gedaan worden om tot een akkoord te komen' - Vakbondsonrust op Curaçao nog niet weg

Cova van SGTK: 'Er mag dan nu een soort akkoord zijn, maar we zijn er nog niet'

Vraagtekens AAV bij hoe opeens 1,8 miljoen op tafel is gekomen om aan eis van tekengeld SGTK te voldoen


We zijn er nog niet. Dit stelt Alcides Cova van vakbond SGTK. Hij wijst erop dat, ondanks de bijdrage van 1,8 miljoen gulden vanuit de privé-sector om het probleem te helpen oplossen, er nog steeds veel gedaan moet worden om tot een akkoord te komen. Ook AAV-directeur Mike Willem wijst erop dat de partijen er nog niet uit zijn, zo bericht de Amigoe vanmiddag, vrijdag 16 september 2016.

Cova verklaarde vanochtend opgelucht te zijn dat er nu een belangrijke stap is genomen om de cao voor het personeel in dienst van aannemersbedrijven op het Isla- en COT-terrein te regelen. 'Maar, het feit dat er nu geld beschikbaar is gesteld, betekent niet dat wij er zijn. Er is veel dat nog geregeld moet worden. Het gaat om onder meer de verdeling van het bewuste bedrag. Maar een akkoord over de cao hebben wij nog steeds niet.'

Ook AAV-directeur Mike Willem wees vanochtend op het feit dat er nog geen akkoord op tafel ligt. 'Ik heb nog niks gehoord over de harde garanties die wij van de regering en de Isla-eisen. Wij willen dat er werk wordt gemaakt van maatregelen die de oneerlijke concurrentie, waar lokale bedrijven en werknemers op het Isla-terrein mee te maken krijgen, tegengaan. Wij hebben al eerder gemeld dat zolang die garanties er niet zijn, er volgens ons ook geen deal kan zijn.'

Willem voegt hieraan toe benieuwd te zijn hoe er opeens 1,8 miljoen op tafel is gekomen om aan de eis van het tekengeld van SGTK te voldoen. 'Ik heb daarover mijn gedachten, maar daar ga ik niet op in. Ik ben wel tevreden dat wij als organisatie hebben gesteld dat wij bereid waren om tot maximaal 500 gulden per persoon te gaan, en dat dat nog steeds zo op tafel ligt.'

Vanochtend was er enige onduidelijkheid over de duur van de cao. Randolph Gijsbertha gaf aan te hebben vernomen, dat er nu een voorstel voor een éénjarige, en niet een tweejarige cao, op tafel ligt. Dit wordt bevestigd door Cova, die hiermee naar een uitspraak van de rechter verwees. Maar. Gijsbertha heeft zijn vraagtekens of dit wel de juiste oplossing is. 'Het duurt ongeveer acht maanden voordat je een cao, vanaf het begin tot het einde, hebt uitonderhandeld. Dit houdt dus in dat je wel heel snel aan tafel moet om het over de volgende cao te gaan hebben.'

Jogi (VHP) ziet graag centraal verpakkingscentrum voor agrarische exportproducten

'Er is echter geen standvastig beleid om de agrarische productiesector tot ontwikkeling te brengen'


Bij de export van agrarische producten moet voldaan worden aan strenge eisen. Doordat er honden ingezet worden in het controlesysteem, kan de hygiëne van de exportproducten aangetast worden. Hierdoor kunnen landbouwers schade lijden. Umar Taus, voorzitter van de Vereniging Exporteurs Agrarische Producten Suriname (VEAPS), pleit in dit kader al geruime tijd voor een centraal verpakkingssysteem. 

Het VHP-Assembleeldlid Mahinder Jogi is lid van de commissie Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van het parlement. Hij is van mening, dat het inderdaad een mogelijkheid is om een centraal verpakkingssysteem te hanteren. 

'Het is een goed idee om volgens internationale standaarden te werken. Zo zou een centraal verpakkingscentrum aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Bacove wordt bijvoorbeeld ingeladen op Jarikaba, onder toezicht van de douane. Daarna wordt het naar de haven getransporteerd en opgeslagen voor export. Bij sommige ladingen van agrarische exportproducten zijn er verboden spullen aangetroffen. Daarom worden er honden door de militaire politie ingezet', aldus Jogi vandaag, vrijdag 16 september 2016, in het Dagblad Suriname.

'Echter is het goed dat er ordening komt in de export, gezien de strenge internationale eisen. Op Zanderij bijvoorbeeld zijn koel- en vriesfaciliteiten gebouwd, maar er wordt nauwelijks gebruik gemaakt daarvan. Dit komt onder andere doordat de locatie niet geschikt is. Wanneer men wil overstappen op een centraal verpakkingssysteem voor agrarische producten, is het van belang om een locatie zorgvuldig uit te kiezen die gemakkelijk toegankelijk is voor agrariërs, zoals midden Wanica. Tegelijkertijd zou zo een verpakkingscentrum kunnen dienen als verkooppunt. Als blijkt dat producten niet geëxporteerd mogen worden, dus producten die goed zijn, maar niet goed genoeg voor de export, dan kan dit aan lokale afnemers verkocht worden. Het moet een organisatie zijn die zich niet alleen richt op de export, maar ook op de lokale markt. Men zou dan ook rekening moeten houden met parkeergelegenheid, afvalbeheer en milieuomstandigheden.'

'Ook moeten er koelfaciliteiten aanwezig zijn, voor het geval een vlucht met agrarische producten niet heeft plaatsgevonden. Er moet verder onderzocht worden welke afzetlanden gunstig zijn door de export. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de agrarische exportproducten moet het centraal verpakkingscentrum ingericht worden. Ook de openingstijden moeten geschikt zijn. Vluchten naar een bestemmingsland als Curaçao vinden in de ochtenduren plaats. Al de bovengenoemde factoren moeten goed uitgewerkt worden. De ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Handel en Industrie en Transport, Communicatie en Toerisme zouden het voortouw moeten nemen, echter is er vooralsnog geen standvastig beleid om de (agrarisch) productiesector tot ontwikkeling te brengen', aldus de parlementariër.

PALU: 'Uitvoeringscapaciteit overheid onvoldoende om lening IsDB in 3 jaar tijd te investeren'

'Zoveel geld in de economie besteden, zonder dat deze oververhit raakt, is niet haalbaar'


De PALU vindt het een ambitieus plan om 1,8 miljard Amerikaanse dollar lening van de Islamitische Ontwkkelingsbank (IsDB) in drie jaar tijd te investeren. De uitvoeringscapaciteit van de overheid kan dat niet aan volgens Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU. Er is ook geen samenhang tussen het gepresenteerde, waarbij prioriteiten ontbreken. Zoveel geld in de economie besteden, zonder dat deze oververhit raakt, is volgens de politicus niet haalbaar. 

De PALU stelt op basis van de uitvoeringscapaciteit de afgelopen vijf tot zes jaar, dat er gemiddeld Srd 700 miljoen per jaar is besteed. In 2014 was het bedrag alleen meer dan een miljard Srd. Op basis van 1,8 miljard Amerikaanse dollar moet er per jaar 600 miljoen worden geïnvesteerd. Dat is meer dan het dubbele, waarbij de uitvoeringscapaciteit niet is vergroot. De PALU wil ook weten of het leningenplafond zo'n groot bedrag aan financiering door IsDB wel toestaat.

Dit heeft Ramnandanlal gezegd na de presentatie vandaag, vrijdag 16 september 2016, aldus Starnieuws.

Hij voert aan, dat het land in een financiële crisis verkeert. Met de kleinste investeringen moeten de grootste stappen vooruit worden gemaakt. Van het bedrag gaat onder andere 800 miljoen Amerikaanse dollar naar de Energie Bedrijven Suriname. 400 Miljoen is voor infrastructuur, 95 miljoen is bestemd voor de agrarische sector en 40 miljoen voor Transport, Communicatie en Toerisme.

De PALU-vertegenwoordiger zei verder, dat er geen details zijn verstrekt over de besteding. Hij hoopt dat dat tijdens het vervolggesprek wel gebeurt. Het vertrouwen dat verloren is gegaan, moet worden herwonnen, aldus Ramnandanlal. De productie moet gestimuleerd worden. Er zijn te weinig maatregelen in de financiële sfeer voor stimuleren van de productie, benadrukte Ramnandanlal.

Vakbondsleider Naarendorp ontevreden over uitblijven door regering toegezegde belastingkorting werknemers

'Men kan niet aan tafel zitten, iets overeenkomen en het uiteindelijk niet uitvoeren'

'Het installeren van het monitoringsteam door regering is niets anders dan een afleidingsmanoeuvre van de realiteit'


Onlangs heeft vicepresident Ashwin Adhin aangekondigd dat de lang verwachte belastingkorting tot Srd 125 voor alle werkenden in Suriname binnenkort in uitvoering gebracht zou worden. Maar, de vraag rijst nu wanneer dit daadwerkelijk zal geschieden. Vakbondsleider Robby Naarendorp is van mening, dat de belastingkorting van Srd 125 het leed niet zal verzachten, maar dat er desnoods een aanvang wordt gemaakt hiermee. Vooralsnog zijn er geen andere voorzieningen voor de werkende klasse. 

Naarendorp heeft meerdere malen brieven geschreven aan de regering om antwoord te krijgen op de vraag wanneer de afspraak geïmplementeerd zal worden. Maar, hij heeft geen reactie ontvangen van de regering. Tijdens een persconferentie afgelopen dinsdag werd aangegeven dat dit binnenkort een feit zal zijn. Er is nog steeds niets concreet aangegeven wanneer de belastingkortingen ingaan.

'De situatie baart ons ernstige zorgen. Men kan niet aan tafel zitten, iets overeenkomen en het uiteindelijk niet uitvoeren', aldus de vakbondsleider vandaag, 16 september 2016, in het Dagblad Suriname.

De regering is steeds bezig mogelijkheden te bedenken om haar inkomsten te vergroten. 'Alsof de noden nu niet erg genoeg zijn, wil de regering de motorrijtuigenbelasting in het leven roepen. Ook hiertegen zal de vakbond ageren. Wij gaan niet lijdelijk toezien dat men, alles wat wij binnenkrijgen, weg wil kapen zonder de nodige compensaties te geven', aldus Naarendorp.

De regering tracht van haar kant uit, door middel van het installeren van het monitoringsteam, stabiliteit te brengen in de economie van Suriname. Naarendorp is van mening dat er duidelijkheid moet zijn over hoe zaken gerealiseerd zullen worden. 'Men kan een mooi plan hebben, maar dat plan moet duidelijk zijn, zodat bij de uitvoering daarvan men de vruchten kan plukken. In het verleden heeft men ons al zoveel mooie plannen voorgehouden, zoals die van onder andere de trein en de bouw van (zieken)huizen. Uiteindelijk is daarvan niets terechtgekomen. Het installeren van het monitoringsteam is niets anders dan een afleidingsmanoeuvre van de realiteit, waarbij de verarming ieder moment verder plaatsvindt', aldus Naarendorp.

Met betrekking tot de resuffling van ministers zegt de vakbondsleider dat 'vanaf de jaren tachtig' het te zien is dat 'resuffling van ministers niet werkt'. 'Als men de top/leiding niet wijzigt, komt er geen ontwikkeling in het land, ongeacht wie tot minister wordt benoemd. De resuffling gaat niet helpen. De regering heeft duidelijk laten blijken dat ze niet in staat is dit land tot ontwikkeling te brengen. Men heeft geen visie. Met heeft geen vertrouwen in de leiding. Ook zij die het geloof hadden, zijn het nu kwijt', aldus de vakbondsleider.

Bromfietser verongelukt op zijn 56e verjaardag te Groot Henar, Nickerie

Slachtoffer is in zijstraat Attaulaweg op ongelukkige wijze met bromfiets gevallen


Balaydin Mohamaed Ferjaad is vanochtend, vrijdag 16 september 2016, bij een eenzijdig verkeersongeluk overleden, op de dag van zijn 56e verjaardag. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht, dat de politie van Paradijs (Groot Henar) rond half acht vanochtend een telefonische melding kreeg, dat een bromfietser op het wegdek lag. 

Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de man van zijn werk kwam. Hij reed in een zijstraat van de Attaulaweg. De bromfietser is op ongelukkige wijze gevallen. Een arts stelde de dood vast.

Het lichaam is in opdracht van een hulpofficier van Justitie na afstemming met het Openbaar Ministerie aan de familie afgestaan.

Zunder (RaVakSur) vindt presentatie projecten door regering 'begin van transparantie'

'Wij willen aan de tafel zijn om mede te bepalen welke projecten ontwikkeld gaan worden'

'Veel zaken zijn vaag en antwoorden op kritische vragen zijn niet naar tevredenheid beantwoord'


De Progressieve Vakcentrale C-47 is niet ingegaan op de uitnodiging van de regering om haar presentaties bij te wonen. Volgens een verklaring van de voorzitter van C-47 had dit meer te maken met de wijze waarop de regering de afgelopen periode is omgegaan met de verzoeken van C-47. Ook de Bond van Leraren is niet ingegaan op de uitnodiging van de regering. RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) daarentegen is wel op de uitnodiging ingegaan en werd vertegenwoordigd door Armand Zunder, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 16 september 2016. 

'Toen wij daar waren, merkten wij dat de vicepresident de leiding had. Er werden drie presentaties gehouden over de staatsbegroting, technische projecten en andere plannen. Wij waren wel blij met de presentatie zelf, omdat dit het begin is van transparantie. Het was geen discussieronde. Wij konden alleen vragen stellen en opmerkingen maken. Er zullen nog meer opmerkingen komen, omdat wij dit alles nog zullen evalueren', stelt Zunder.

Wat RaVakSur ten eerste is opgevallen, is dat de gehele uiteenzetting niet vanuit een ontwikkelingsconcept is gedaan. In de tweede plaats zijn er wat projecten op het rekest, waar men geen duidelijk inzicht heeft over de effecten op werkgelegenheid. 'Wij willen cijfermatige effecten zien op werkgelegenheid. Dit zeker voor directe als indirecte werkgelegenheid. Bij Surgold bijvoorbeeld waren er in de opbouwfase 3.000 werknemers, terwijl er straks bij de opstart 1.200 zullen zijn. Dit betekent dat 1.800 tijdelijk bezig zijn geweest', aldus Zunder.

De vakbeweging wenst ook inzage te hebben in de regio’s waarin er zal worden geïnvesteerd. De ruimtelijke ordening aan de andere kant vergt ook al geruime tijd aandacht. Suriname heeft geen gedegen bestemmingsplannen, streekplannen en bestuursplannen.

'Wij gaan voor duurzame ontwikkeling. Nadat de economie is gestabiliseerd, wensen wij dat het duurzaam zal groeien. Wij willen aan de tafel zijn om mede te bepalen welke projecten ontwikkeld gaan worden. Die ruimte gaan wij wel bespreekbaar maken. Wij hebben de indruk dat die ruimte ook gegeven zal worden', zegt de vakbondsman en econoom.

RaVakSur wenst niet dat de regering weer fouten en blunders maakt, waardoor de werknemers weer in deze situatie belanden. De vakbeweging rekent erop dat er vervolggesprekken komen over de presentaties van de regering. Veel zaken zijn vaag en antwoorden op kritische vragen zijn niet naar tevredenheid beantwoord. De vakbeweging heeft de regering op het hart gedrukt om rekening te houden met de huidige situatie van de werknemers.

Woedende Haïtianen voor een gesloten Surinaams consulaat in Port-au-Prince

Haïtianen gedupeerd door sluiting consulaat voor onbepaalde tijd


Ruim 100 Haïtianen die naar Suriname willen reizen zien zich deze week in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince plotseling geconfronteerd met een dichte deur van het Surinaamse consulaat. Sinds gisteren moeten Haïtianen om naar Suriname te reizen in het bezit zijn van een visum. Met die maatregel hoopt Suriname de toestroom van Haïtianan in te perken. Dit bericht de website Haiti Libre vandaag, vrijdag 16 september 2016.

Op de deur van het consulaat was het bericht aangebracht:

'Vanaf dinsdag 13 september is het consulaat van Suriname voor onbepaalde tijd gesloten. Onze excuses voor het ongemak dat dit eventueel veroorzaakt. In dringende gevallen kan men bellen met 28-18-10-00/28-2-20-00. Of ons bereiken via het e-mailadres: cons.haiti@foreignaffairs.gov.sr'

Haïtianen die voor de gesloten deur stonden zijn zeer teleurgesteld en uiten scherpe kritiek op de Surinaamse autoriteiten. Zij vragen zich af wie hun vliegticket en hotelreserveringen gaat vergoeden.

Op een moment moest de politie de rust voor het consulaat herstellen voordat de onrust zou escaleren in geweld.

(Red. De Surinaamse Krant/Haiti Libre)

Aansluitweg op Carolinabrug over Surinamerivier vanuit hoofdweg Wi Sa Wini wordt geasfalteerd

In kader 'Dalian 4'-project wordt weg aan andere zijde brug ook geasfalteerd


De aansluitweg op de Carolinabrug over de Surinamerivier wordt vanuit de hoofdweg rijweg Wi Sa Wini geasfalteerd door het aannemingsbedrijf Baitali NV. Dorpsbewoners van de omliggende dorpen, bezoekers aan de recreatieoorden en het achterliggend gebied kunnen nu makkelijker gebruik maken van de weg, zonder stofoverlast, zo meldt het commissariaat Para vandaag, vrijdag 16 september 2016. 

De weg heeft een lengte van 5.8 kilometer en een breedte van 7.2 meter. De planning is om de weg binnen twee maanden op te leveren afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er worden verkeersborden geplaatst om de maximum toegestane asdruk aan te geven. Districtscommissaris Armand Jurel roept bestuurders van zwaar transport op om hiermee rekening te houden.

De weg aan de andere zijde van de brug wordt in het Dalian 4 project ook geasfalteerd. Het ministerie van Openbare Werken is de opdrachtgever van deze werkzaamheden.

Minister Moestadja praat met VSB over arbeidsverhoudingen in relatie tot huidige situatie

Werknemers vragen meer en meer naar inflatiecorrectie

VSB ziet graag Tripartiet Overleg vernieuwd in een overleg met een multi-partiet karakter


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid en het nieuw bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) onder leiding van Bryan Renten hebben bij een kennismaking (zie foto - Bron: ministerie van Arbeid) van gedachten gewisseld over onder andere de arbeidsverhoudingen in relatie tot de huidige economische situatie. Bij deze gelegenheid is gebleken, dat de huidige situatie een negatieve impact kan hebben op de bestaande arbeidsverhouding. Omdat werknemers steeds meer vragen naar een inflatiecorrectie kunnen de arbeidsverhoudingen onder druk komen te staan, zo bericht het ministerie in een vandaag, vrijdag 16 september 2016, uitgebracht persbericht.

Bepaalde bedrijven staan voor een dilemma, omdat ze hun werknemers wel degelijk tegemoet willen komen, maar als gevolg van de situatie ook zelf zitten met hoge exploitatiekosten. Dit leidt veelal tot spanningen en conflicten in bedrijven.

Om te voorkomen dat deze conflicten uitmonden in eventueel ongewenste landelijke arbeidsonrust, vinden partijen dat zo spoedig mogelijk op macro-economisch niveau een bevredigende evenwicht wordt gevonden voor zowel de overheid, het bedrijfsleven en de loontrekkers die allen gebukt gaan onder de huidige economische situatie.

Zowel Moestadja als de VSB beseft dat het proces van stabilisatie en herstel van de economie gepaard zal gaan met pijn en moeite. Alle partijen zouden zich daarom moeten inzetten om zo min mogelijk pijn in hun portemonnee te hebben. Partijen delen de opvatting dat uit solidariteit met alle loontrekkers en bedrijven en in het belang van harmonisatie van de arbeidsverhoudingen, het toekennen van inflatiecorrecties in samenhangend verband met het stabilisatie- en herstelplan van de regering zal moeten geschieden.

Om te komen tot de gewenste macro economische situatie ziet de VSB graag dat sociaal dialoog binnen de bestaande overleginstituten wordt geïntensiveerd. Ten aanzien van haar participatie in het Tripartiet Overleg (TO) vindt de organisatie, dat de richtlijnen van de ILO ( Internationale Arbeidsorganisatie) met betrekking tot de vertegenwoordiging van werkgevers en werknemers in acht moeten worden genomen.

In het belang van de macro economische stabiliteit en herstel is ze niet tegen innovatie van het Tripartiet Overleg. Ze suggereert zelfs om in het belang van macro-economische overwegingen het TO te vernieuwen in een overleg met een multi-partiet karakter, waarbij ook organisaties kunnen worden opgenomen die niet perse vertegenwoordiger hoeven te zijn van werkgevers of werknemers. Moestadja rekent op de participatie en constructieve bijdrage van alle sociale partners in de overleginstituten in het belang van factor arbeid tegen de achtergrond van de huidige situatie.

President Maduro van Venezuela verlengt per decreet noodtoestand met twee maanden

Rechten van oppositiepartijen door verlenging noodtoestand verder ingeperkt


President Nicolas Maduro van Venezuela heeft gisteren per decreet de noodtoestand in het land met twee maanden verlengd. Door de maatregelen zijn de rechten van de oppositiepartijen verder ingeperkt en hebben militairen en burgermilities die op de hand van de regering zijn extra rechten gekregen zodat zij de voedselvoorziening in het door de economische crisis zwaar getroffen land in stand kunnen houden. Dit bericht vandaag, vrijdag 16 september 2016, onder andere nu.nl.

Ook heeft de president de economische noodtoestand die al sinds januari van kracht is voor de vierde keer verlengd.

De oppositie, een coalitie van conservatieven, sociaaldemocratische liberalen en lokale partijen, wil nog dit jaar een referendum over de afzetting van Maduro.

In de afgelopen weken zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de president. Repressie van politieke tegenstanders en journalisten is sindsdien sterk toegenomen.

Asfaltweg in Vredenburg Serie B heeft enkele levensgevaarlijke verzakkingen.

Bezorgde bewoners zijn situatie zat: ‘Moet er eerst een dode vallen?'

Weg wordt kapot gereden door zware trucks


‘Moet er eerst een dode vallen?’, vragen de bewoners van Vredenburg Serie B zich af. De asfaltweg in deze wijk heeft enkele levensgevaarlijke verzakkingen. ‘De situatie is al enkele maanden zo. Jullie zijn al de 31e groep die rapportage komt doen’, zegt een bewoner, die vlak voor de grootste verzakking woont, aan enkele leden van de ressortraad (rr) Houttuin die een veldbezoek brachten aan dit gebied, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 16 september 2016.

‘Elke avond worden we uit onze slaap gewekt door de oer harde knallen die veroorzaakt worden door auto’s die in de verzakking terechtkomen. Eergisteren nog is een zwaar ongeval voorkomen, de bestuurder hield wel twee kapotte banden er aan over’, zegt de bewoner tegen de rr-leden. ‘Ik hoop dat jullie wel iets kunnen doen.’

De rr-leden waren door de buurtbewoners uitgenodigd om hun problemen aan te kaarten. ‘De wegverzakkingen komen door de zware trucks die rijden op deze weg. Er zijn namelijk een zandput en een houtzagerij gevestigd in deze weg. Beide ondernemingen hebben een vergunning. We hebben niets tegen de ondernemers, maar wel tegen de overheid die hen een vergunning heeft verleend’, zegt een oud-rr-lid van Houttuin, die in deze buurt woont.

'Hoe kan de overheid in een woonwijk vergunning verlenen aan zulke ondernemingen, die gebruik maken van heel zware vrachtwagens’, vult een andere buurtbewoner van Vredenburg Serie B aan. ‘Ik stel voor dat de overheid de belastinggelden die deze ondernemers overdragen aan de staat, gebruikt voor herstel van de verzakkingen. En als er geen geld is, dan moeten de bedrijfsactiviteiten tijdelijk gestopt worden’, zegt een buurtbewoner.

De Vredenburg Serie B is een woonwijk waar vroeger overwegend aan landbouw werd gedaan. De weg is voor drie tot vier meter breed geasfalteerd, maar dient in geen geval voor zwaar transport. ‘De maximale tonnage voor deze weg is 8 ton, maar de trucks met lading die erop rijden, zijn tussen de 25 tot 30 ton’, zegt een jongeman. Hij kon met veel moeite met zijn personenauto langs het verzakte weggedeelte. ‘We vrezen het ergste voor autobestuurders die de wegsituatie niet kennen of niet van deze buurt zijn. Als ze ‘s avonds rijden en niet opletten, lopen ze groot gevaar op. Ik hoop dat de overheid nu uiteindelijk ingrijpt. De bewoners zijn heel erg verhit, doordat er geen oplossing komt. Enkelen denken zelfs eraan om de weg te barricaderen als vorm van protest.’

Ooggetuige: ‘Bouterse ontving Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar in paleis'

Leo Lichtveld was als cateraar verantwoordelijk voor verzorging diner in paleis voor Escobar 

‘Twee koffers met tientallen miljoenen werden op tafel gezet'


De huidige president van Suriname, Desi Bouterse, heeft in 1983 een ontmoeting gehad met destijds ’s werelds grootste drugslord de Colombiaan Pablo Escobar. Dat schrijft de Nederlandse krant NRC Handelsblad donderdag 15 september 2016.

De krant baseert zich op een getuige verklaring van Leo Lichtveld. Lichtveld was destijds, als professioneel cateraar, verantwoordelijk voor de verzorging van het diner dat in het paleis voor het Colombiaanse gezelschap van Escobar werd aangericht. Volgens hem werd Escobar met alle egards in het presidentieel paleis aan het Onafhankelijkheidsplein ontvangen.

'Er werden tijdens het diner in het presidentieel paleis door de Colombianen ‘twee koffers met tientallen miljoenen’ op tafel gezet', aldus Lichtveld. Volgens Lichtveld was Escobar 'met een twintigtal bodyguards en zestig hoeren' in Suriname gearriveerd.

Volgens de krant is het voor het eerst dat een ooggetuige met naam en toenaam vertelt over een ontmoeting tussen Bouterse en Escobar. Tot nu toe waren er alleen uitgelekte Nederlandse en Braziliaanse politierapporten waarin, zonder veel details, melding werd gemaakt van bezoeken van Escobar aan Paramaribo.

In Nederlandse politierapporten van het zogenoemde CoPa-team (Colombia-Paramaribo) werd in de jaren negentig melding gemaakt van contacten tussen Bouterse en Escobar. Zo werd door een toenmalige politiechef gemeld dat in 1983 'gesproken werd' van een ontmoeting van de top van het Suri-kartel 'met de bekende drugsbaron Pablo Escobar'. Ook werd melding gemaakt van een ontmoeting van Escobar met Bouterse in 1988 in Suriname, zonder dat overigens een precieze plek wordt genoemd. Volgens informatie van de Braziliaanse federale politie, waarover het CoPa-team beschikte, was Escobar ook in 1990 nog in Suriname om Bouterse te steunen bij een nieuwe coup tegen de toenmalige burgerregering, toen deze het inreizen van Colombianen wilde verbieden, zo schrijft het NRC.

Lichtveld deed zijn verhaal aan bijzonder hoogleraar Caraïbische Letteren Michiel van Kempen (UvA). Van Kempen sprak met Leo Lichtveld bij zijn onderzoek voor de biografie van wijlen Albert Helman (schrijversnaam van Lou Lichtveld). Leo Lichtveld is een neef van Helman, wiens biografie zaterdag verschijnt.

Pertjajah Luhur, PL, niet van de partij bij presentatie door regering van crisismaatregelen

PL-voorzitter Somohardjo: 'We willen niet als toehoorder daar gaan zitten'

'Wanneer we gaan, moeten we ook onze visie naar voren kunnen brengen'


Hoewel de Pertjajah Luhur (PL) wel een uitnodiging heeft gekregen om vandaag, vrijdag 16 september 2016, aanwezig te zijn op het Kabinet van de President waar presentaties verzorgd worden over de crisismaatregelen van de regering, laat ze verstek gaan. ‘We willen niet als toehoorder daar gaan zitten. We delen het standpunt niet dat we blij moeten zijn dat we gekend worden. Wanneer we gaan, moeten we ook onze visie naar voren kunnen brengen’, zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo in het Dagblad Suriname.

Somohardjo neemt geen blad voor zijn mond en geeft aan dat de partijleden absoluut geen belangstelling hebben om als toehoorders te functioneren. ‘Wanneer we gaan, moeten we ook een inbreng hebben.’

Enkele maanden geleden werd ook een scala aan crisismaatregelen gepresenteerd op het Kabinet van de President. Ook daarvoor was de PL uitgenodigd. ‘De partij die nooit slaapt’ zou in eerste instantie wel een afvaardiging sturen, maar toen zij van media had vernomen, dat de genodigden slechts als toehoorders functioneren, werd het hele bezoek afgeblazen. ‘Het heeft geen zin om ergens naar toe te gaan om te luisteren en je kan geen commentaar geven’, aldus Somohardjo.

Voor de politicus is ook de maat vol, dat de NDP die de regeermacht uitmaakt, slechts met ad hoc maatregelen op de proppen komt om haar eigen hachje te redden en een dictatoriaal beleid uitvoert. Hiervan is sprake bij de wijziging van de Kieswet. In de districten waar de NDP denkt een back bone aan NDP-aanhangers te hebben, worden zoveel mogelijk zetels toegevoegd. Dit ten koste van de andere districten waar andere politieke partijen met kop en schouder uitsteken.

De VHP gaat de presentaties van de regering wel bijwonen. Afgelopen dagen zijn ook de bedrijfslevenorganisaties, de vakbeweging, bankiers en andere functionele groepen ontvangen door de president. De NPS zal, evenals de PL, verstek laten gaan.

Penitentiaire ambtenaren jammeren over bevorderingsvoordrachten collega's

Enkele leden bondsbestuur zouden bevordering niet verdienen

Controversiële voordracht is die van bondsvoorzitter Gustaaf Gallant, die niet geslaagd is voor de kaderopleiding


Voortrekkerij en regelarij, zo typeren sommige penitentiaire ambtenaren op handen zijnde voordrachten voor bevordering van collega’s, onder wie enkele leden van het bondsbestuur die de bevordering niet zouden verdienen. De ontevreden cipiers vinden het onterecht, dat ze samen met anderen in een hogere rang bevorderd zullen worden, terwijl zij eigenlijk daarvoor niet in aanmerking horen te komen. 

Van sommige mensen is, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 16 september 2016, te hebbenvernomen, gemanipuleerd met de ingangsdatum van hun huidige rang, om de bevordering mogelijk te maken. Een van de leden van het managementteam bij de strafinrichtingen heeft naar verluidt geweigerd de lijst met voordrachten te ondertekenen.

Een van de controversiële voordrachten is die van bondsvoorzitter Gustaaf Gallant, die niet geslaagd is voor de kaderopleiding. 'Hoe kan iemand die nooit is geslaagd voor de kaderopleiding bevorderd worden?', vraagt een ontevreden penitentiaire ambtenaar zich af.

De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, zegt in een reactie, dat de vakbond deze kwestie ook onder haar aandacht heeft gebracht, maar dat ze de lijst met voordrachten nog niet heeft. Ze erkent dat er een achterstand is in bevorderingen en verzekert dat ze niet zal meewerken aan bevordering van personen die daarvoor nog niet in aanmerking komen. 'In je management moet transparantie zijn en je moet gelijke monniken met gelijke kappen behandelen. Je kan niet de een voortrekken en de ander wel', stelt de bewindsvrouwe.

Gustaaf Gallant, voorzitter van de Bond van Penitentiaire Ambtenaren, vindt echter, dat de op handen zijnde bevorderingen niet onterecht zijn. 'Het gaat om jarenlange achtergestelde bevorderingen, die nu worden gecorrigeerd. Niets meer en niets minder.' De bevorderingen van deze personeelsleden zijn, aldus Gallant, door de jaren heen opzettelijk niet doorgevoerd door de politiek, omdat het voornamelijk bestuursleden van de bond en prominente aanhangers van het bondsbestuur zijn.

Braziliaanse soapster Domingos Montagne verdrinkt in de rivier waar opnames werden gemaakt voor tv-serie

Domingos (54) speelde de hoofdrol in Velho Chico, de populairste soap van Brazilië


Een van de meest geliefde soapsterren van Brazilië is verdronken in de rivier waar opnames werden gemaakt voor de tv-serie waarin hij speelde. Domingos Montagner (zie foto - Bron: Facebook) was na een een opnamedag met een actrice gaan zwemmen in de rivier de Sao Francisco. Hij werd echter meegesleurd door de sterke stroming en verdronk. Dit berichten diverse Braziliaanse, waaronder Globo, en internationale media waaronder de Telegraaf.

De actrice die met hem was gaan zwemmen, schreeuwde nog om hulp. Maar de plaatselijke bewoners kwamen aanvankelijk niet in actie omdat ze dachten dat een scène voor de serie werd opgenomen.


Domingos (54) speelde de hoofdrol in Velho Chico, de populairste soap van Brazilië. In de rol van een boer nam hij het vaak op tegen gewapende mannen. Geregeld werd daarbij geschoten en leek hij te verdrinken in de rivier. Het lichaam van de nu echt verdronken ster is inmiddels geborgen.


Diana Pokie (ABOP): 'Regering moet meer aandacht besteden aan noden binnenland'

'Medische zorg in district Brokopondo is erg betreurenswaardig'

'Als je de jeugd van het binnenland verpest, dan verpest je de toekomst van Suriname'


Het ABOP-Assembleelid Diana Pokie vindt dat de regering meer aandacht moet besteden aan de noden van de bewoners van het binnenland. De politica zegt vandaag, vrijdag 16 september 2016, in het Dagblad Suriname, dat de medische zorg in het district Brokopondo erg betreurenswaardig is. De Stichting Medische Zending (MZ) beschikt momenteel niet over voldoende financiële middelen, waardoor de gezondheidszorg niet optimaal is. 

'De Stichting Medische Zending wordt in beginsel voor 80% gefinancierd door de overheid en voor 20% door donoren. Momenteel is hier weinig van terecht gekomen, vanwege de precaire situatie. De volksgezondheid van het binnenland ligt in handen van de stichting. De gezondheidsassistenten doen hun best om de mensen van eerste hulpdiensten te voorzien. Maar, er is een gebrek aan medicamenten', stelt Pokie.

De problemen in Brokopondo eindigen echter niet met de problemen van de MZ. Ook is er volgens de politica sprake van grote werkloosheid in het binnenland. 'De mensen doen wel aan landbouw, maar meer voor eigen gebruik. Er is landelijk een tekort aan wiskunde en natuurkundeleerkrachten. In Brokopondo krijgen de leerkrachten wel de mogelijkheid om verder te studeren', aldus de parlementariër.

De prijzen in de winkels zijn volgens de Abop’er zodanig in het binnenland gestegen, dat de eerste levensbehoeften niet eens meer bevredigd kunnen worden. Vanwege de afstand worden producten tegen een hoger tarief verkocht in vergelijking met het district Paramaribo. Voorheen werden er in dit district sociale projecten uitgevoerd door niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Op dit ogenblik is dit drastisch afgenomen. Dit komt door de verslechterde economie in het land.

De parlementariër is van mening dat men niet steeds op de regering moet wachten, maar ook zelf initiatieven moet kunnen nemen. Bepaalde zaken moeten wel komen vanuit de regering, zoals het onderwijsbeleid. Dat ligt immers niet in handen van de leerkrachten. 'Als je de jeugd van het binnenland verpest, dan verpest je de toekomst van Suriname', aldus Pokie.

VHP is niet samen met andere coalitiepartijen uitgenodigd voor presentatie projecten regering

Lackin (NDP): 'VHP alleen, omdat ze na de NDP de grootste partij in De Nationale Assemblee is'


Dat de VHP niet is uitgenodigd om samen met andere partijen vandaag, vrijdag 16 september 2016, met een presidentiële delegatie te praten over projecten, maar alleen, komt omdat ze na de NDP de grootste partij in De Nationale Assemblee is. Dit heeft raadsadviseur Winston Lackin gisteravond gezegd, zo bericht de Ware Tijd. De VHP zal de laatste zijn in de rij van politieke partijen die vandaag gehoord worden. 

Critici opperden de gedachte, dat de delegatie onder leiding van president Desi Bouterse alleen met de VHP om de tafel wil zitten, om haar te verleiden deel te nemen in het kabinet dat mogelijk komende week wordt herschikt.

Woordvoerder Lackin heeft, net als voorgaande dagen, ook gisteravond een overzicht gegeven over hoe de dag is verlopen. Hij legde uit dat maatschappelijke organisaties, waaronder de Nationale Vrouwen Beweging, hebben gevraagd op welke manier corruptiegevoelige zaken aangepakt zullen worden. De organisaties hebben aangeboden om mee te helpen aan het opzetten van een mechanisme ter bestrijding van corruptie.

Ook is voorgesteld dat projecten worden uitgevoerd met een sociaal karakter en er is gesproken over vraagstukken die verband houden met gender.

De afgevaardigden van religieuze organisaties wilden weten hoe zaken die zijn gepresenteerd, zullen uitpakken. Ze informeerden ook hoe de lening van de Islamitische Ontwikkelingsbank terugbetaald zal worden. Lackin zei dat de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, en de directeur van het Planbureau, Reynold Simons, hebben geantwoord, dat er geen commerciële rente op de lening wordt geheven en dat de terugbetalingstermijn langer is dan gebruikelijk. Verder is gevraagd naar het herschikken van geld dat gaat naar bepaalde sectoren. Er is speciale aandacht gevraagd voor de agrarische sector.

Over de Europese Investeringsbank (EIB), waarvan een delegatie op dit moment in Suriname is, zei Lackin dat deze in het verleden al heeft geholpen bij het financieren van projecten. De EIB heeft als een van de grootste banken zelf aangeboden om mee te denken aan oplossingen. Volgens Lackin zal de regering concreet en doelgericht met de EIB in zakendoen.

Luitenant-kolonel Danielle Veira neemt leiding over bij CIVD

President Bouterse kondigt veranderingen aan bij veiligheidsinstituten


Luitenant-kolonel Danielle Veira neemt de leiding over van Hans Jannasch bij de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD). Melvin Linscheer gaat met pensioen, maar hij zal zijn krachten blijven geven. President Desi Bouterse stelde Veira gisteravond voor in het NDP-partijcentrum Ocer tijdens een kaderbijeenkomst van de NDP. 

Hij zei dat er enkele veranderingen zullen plaatsvinden bij de veiligheidsinstituten. Veira zal de leiding krijgen van de veiligheidsinstituten die zullen samensmelten. Dit proces is reeds in werking gesteld.

Jannasch was in januari tijdelijk benoemd tot waarnemend hoofd van de CIVD.

Veira is juriste en heeft zich nationaal en internationaal gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken. Zij was onderdirecteur op het ministerie van Defensie.

De president deed geen concrete mededelingen over de reshuffeling binnen de regering. Hij merkte op dat er nog evaluatie plaatsvindt en dat mensen niet zonder meer zullen worden weggehaald van hun posten. Indien mensen gereshuffeld worden, zullen zij hun krachten blijven geven, zei Bouterse, die - zoals algemeen bekend moge zijn - ook voorzitter is van de NDP.

Lancering vuilniszakkenproject ministerie van RO verschoven naar voorjaar 2017

Elk district moet een eigen kleur vuilniszak krijgen...

Roze zakken worden al gebruikt in district Saramacca.

In de resterende maanden van dit jaar wordt een uitgebreide informatiecampagne gelanceerd om het vuilniszakkenproject van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) onder de aandacht van de samenleving te brengen. Het lag in de bedoeling om het project in oktober te beginnen, maar de lancering is verschoven naar begin 2017. De deken van de districtscommissarissen, Roline Samsoedien, zegt vandaag, 16 september 2016, in de Ware Tijd dat het promotiemateriaal voor de campagne, zoals logo en slogan, al af is. Ze denkt dat de promo volgende week kan beginnen.

RO-minister Edgar Dikan heeft dit project bij zijn aantreden een jaar geleden geopperd. Het district Para, met de gele vuilniszak, heeft zijn districtsfonds via de pilot van dit project met ruim Srd 300.000 weten te versterken.

Het is de bedoeling dat elk district een eigen kleur vuilniszak krijgt. Enkele districten hebben ze al, maar op de naleving van het gebruik wordt nog niet nauwlettend toegezien.

De landelijke invoering wordt samen met het ministerie en de districtscommissariaten voorbereid. De voorlichtingscampagne zal veelal gericht zijn op de bewustwording over de kleur die elk district moet hanteren, om te voorkomen dat er andere zakken gebruikt worden. Terwijl de voorlichtingscampagne in de startblokken staat, moeten er nog enkele juridisch-technische zaken in orde gemaakt worden. Zo is de districtsverordening hiervoor nog niet goedgekeurd.

Samsoedien zegt dat er al overeenstemming is bereikt binnen de verantwoordelijke parlementaire commissie. Ze verwacht daarom niet dat de goedkeuring lang op zich zal laten wachten. Er moet ook een openbare aanbesteding gehouden worden voor een leverancier van de zakken. Ze worden lokaal geproduceerd. Een van de voorwaarden is dat ze milieuvriendelijk zijn.

Een voorlichter van het ministerie van RO zegt, dat de zakken goedkoper zijn dan de gebruikelijke zwarte. Afgaande op het aantal huishoudens per district zullen er op jaarbasis elf miljoen zakken verkocht worden naar schatting van het ministerie.

Minister Hoefdraad waardeert initiatief Santokhi om bij diaspora hulp te zoeken

'Regering laat zich niet laatdunkend uit wanneer een Surinamer zich zorgen maakt en hulp zoekt'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt vandaag, vrijdag 16 september 2016, op Starnieuws dat het initiatief van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi om hulp voor Suriname te zoeken in de zogenoemde diaspora, gewaardeerd wordt. 'De regering laat zich niet laatdunkend uit wanneer een Surinamer zich zorgen maakt en hulp zoekt. Elke hulp van Surinamers wordt verwelkomd', stelt de bewindsman. 

Behalve Nederland, waar Santokhi momenteel op werkbezoek is, zal hij ook voor hulp aankloppen bij landen buiten Europa, waar hij op bezoek gaat.

Hoefdraad benadrukt, dat de regering dag en nacht bezig is met oplossen van vraagstukken, vooral in de gezondheidszorg, waardoor verergering van de situatie wordt voorkomen. Hij voert aan dat zijn collega Patrick Pengel van het minsterie Volksgezondheid continu bezig is om zaken in de gezondheidszorg te verbeteren en efficiënter te maken.

'Wij van de regering werken keihard opdat onze systemen blijven functioneren. Het land maakt de ergste economische crisis door in de historie. Wij hebben geen ontwikkelingshulp en staan er alleen voor. Nu zijn wij bezig met een investeringsprogramma en betrekken alle relevante maatschappelijke organisaties er bij', stelt de minister.

Gezondheidszorg geniet hoge prioriteit en er zijn diverse injecties gegeven aan overheidsziekenhuizen, waarbij ook schulden zijn overgenomen. Er wordt een nieuw Academisch Ziekenhuis uit de grond gestampt. Vijftien tot twintig poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst worden gerenoveerd. Hoefdraad hoopt dat Santokhi heeft afgestemd met ziekenhuizen of zijn collega van Volksgezondheid, waardoor hulp gecoördineerd plaatsvindt. Door afstemming kunnen de goederen die werkelijk nodig zijn, gestuurd worden.

Santokhi laat via een persbericht van zijn partij weten, dat hij bezig is met exponenten van de gezondheidssector om na te gaan hoe de programma’s goed voor te bereiden met goede coördinatie en aanspreekpunten op basis van juiste behoefte-indicatie. 'Intussen blijft de regering dag en nacht werken om de zaken in het land aan te pakken en oplossingen te vinden om de crisis het hoofd te bieden en te werken aan duurzame ontwikkeling', zegt Hoefdraad.

Deelneemsters Miss Curaçao-verkiezing presenteren zich in een nationaal kostuum

Mooiste creatie wordt gedragen tijdens Miss Universe-verkiezing eind januari 2017


De zeven deelnemeemsters aan de Miss Curaçao-verkiezing presenteerden zichzelf afgelopen zondag in een nationaal kostuum, een fantasiecreatie waarvan de beste gedragen zal worden bij de Miss Universe-verkiezing op 30 januari, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 16 september 2016.

Missen Kandidaat nummer 4, Kim Martina, droeg het winnende kostuum dat ze zelf ontworpen heeft. Op de foto de drie kostuums die een prijs wisten te bemachtigen. (Bron foto: Coridja Stars)

Plaza Hotel Curaçao & Casino enige uren afgesloten van elektriciteit

Gasten van het hotel zouden door afsluiten stroom in problemen zijn geraakt


Het Plaza Hotel Curaçao & Casino was dinsdag een deel van de dag afgesloten van elektriciteit. Dat veroorzaakte onrust onder het personeel. Vakbond Horecaf riep het personeel van het hotel en het casino gisterochtend bijeen. Horecafvoorzitter Kenneth Valpoort had gehoopt dat eigenaar Layne Rachowicsz meer duidelijkheid zou geven over de situatie van het hotel, maar dat gebeurde niet. 'Het personeel wil weten waar het aan toe is', zei Valpoort gisteren tegen TeleNotisia, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 16 september 2016. 

Volgens ochtendkrant Èxtra zouden gasten van het hotel door het afsluiten van de elektriciteit in de problemen zijn geraakt. Aqualectra zou de medewerkers slechts tien minuten de tijd hebben gegeven om mensen uit de kamers te halen. Daardoor kwamen gasten op de negende en tiende verdieping vast te zitten, omdat zij de lift niet konden gebruiken. Zij moesten in het donker met hun koffers via de trap naar beneden. Aqualectra-woordvoerster Sharo Bikker kan niet ingaan op een specifiek geval, maar zegt dat klanten die te laat zijn met betalen, in het algemeen eerst verschillende aanmaningen krijgen. 'We geven voldoende tijd om een rekening alsnog te voldoen. Zelfs op de dag dat we willen afsluiten bellen we eerst even. Maar, wie ook dan niet betaalt, wordt direct afgesloten.'

Het is niet de eerste keer dat Aqualectra de stroom van het hotel heeft afgesloten. De huidige eigenaar wil Plaza verkopen. Vorig jaar leek dat ook te lukken, maar uiteindelijk haakte Seaside G.M. toch af. Mogelijk speelt een schuld van ‘vele miljoenen’ aan crediteuren een rol. Of zich inmiddels nieuwe geïnteresseerden hebben gemeld, is niet duidelijk.

Ramon Koffijberg, directeur van Curaçao Investment & Export Promotion Agency (Cinex), kon daar gisteren niets over zeggen. Ondertussen wordt er nog nauwelijks geïnvesteerd in het onderhoud van het hotel. Begin deze maand zei Kevin Jonckheer, directeur van Penha, dat het voor het stadscentrum belangrijk is dat er snel een nieuwe eigenaar voor het hotel wordt gevonden. 'Om Punda te ontwikkelen en onderhouden heb je mensen nodig, aanloop, dus ook een hotel. Die mensen lopen ook ’s avonds rond en willen wat eten.'

Eerder dit jaar zei Hugo Clarinda, waarnemend directeur van de Curaçao Tourist Board (CTB) al dat de CTB weinig kan doen om de verkoop te stimuleren.

Het hotel was gisteren telefonisch niet bereikbaar. Steeds weer klonk de boodschap ‘e number ku bo a yama no ta den servisio’, dit nummer is niet in gebruik. Of ook de telefoon is afgesloten, kon niet worden bevestigd.

Algemene staking op Curaçao opgeheven nadat akkoord is bereikt over de drie conflictpunten

Akkoord dankzij tussenkomst van Platform Nationale Dialoog

Private sector stelt 1,8 miljoen gulden beschikbaar voor stakers in dienst onderaannemers Isla-terrein


Curaçao en de bevolking kunnen opgelucht ademhalen. De algemene staking die het eiland gisteren platlegde, is opgeheven nadat op initiatief van het Platform Nationale Dialoog een akkoord is bereikt over de drie conflictpunten. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 16 september 2016.

De private sector stelt 1,8 miljoen gulden beschikbaar voor de stakende werklieden in dienst van de onderaannemers op het Isla-terrein; 1,2 miljoen gulden komt van vooralsnog onbekende maar goedwillende particulieren en de rest wordt aangevuld door de betrokken individuele aannemersbedrijven. De voorwaarde was dat de bonden en vakcentrales per direct de staking zouden beëindigen, waarop de vakbondsleiders eisten dat minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie het ‘decreet’ in verband met het samenscholings- en blokkadeverbod onmiddellijk introk. Zijn antwoord daarop was dat hij dit meteen zou doen als de acties zouden worden gestopt. Navarro liet gisteravond de intrekking zien. Daarmee waren twee van de drie punten ‘opgelost’.

Het derde punt betreft het protest van de bonden tegen de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten, zoals overheids-nv’s en -stichtingen. Zij zien hierin een bedreiging van het recht op vrije onderhandelingen. Minister José Jardim van Financiën ontkent dit, maar stelde voor om de wet - waarmee de Staten een maand geleden instemden - niet naar de gouverneur te sturen voor afkondiging en inwerkingtreding. Gedurende de komende drie weken zou er dan nog overleg over kunnen worden gevoerd met input van de bonden. Laatstgenoemde wilden en kregen daarvoor vier weken de tijd gerekend vanaf 26 september.

Daarmee was de facto rond zes uur, eind van de middag, een akkoord bereikt, waarover gistermiddag in Kurá Hulanda Conference Center in Otrobanda de besprekingen vanuit de Nationale Dialoog waren opgestart.

Stakingsleider Errol Cova en de vakbondsleiders Alcides Cova en Roland ‘Nacho’ Ignacio legden dit voor aan de leden, die gedurende de dag in zeven centra bijeen waren gekomen; en vroegen en kregen de goedkeuring van de stakers. Dit gebeurde onder luid applaus, nadat Errol Cova duidelijk had gemaakt dat de bonden op alle punten hun gelijk hadden gekregen.

Iets na acht uur 's avonds werd het akkoord dat de naam ‘Kòrsou ta Avansá’ (Curaçao gaat Vooruit) meekreeg, getekend. Met oud-gezaghebber en voormalig interim-premier Stanley Betrian als ‘facilitator’. Daar ging een hele dag van grote spanning en een reeks rechtszaken aan vooraf.


Klik hier om de rest van dit bericht te kunnen lezen.

Coalitie-delegatie vindt na presentatie projecten door regering dat sociale aspecten belangrijk zijn

Misiekaba (NDP) wil van regering vernemen wat met het IDCS gaat gebeuren en dat meer gedaan wordt aan huizenbouw


De NDP en de BEP hebben gisteren, tijdens de regeringspresentatie van projecten, naast investeringen ook de nadruk gelegd op de sociale aspecten die belangrijk zijn, zodat mensen niet tussen wal en schip raken. De 'groep-Sapoen' maakte ook deel uit van de delegatie van de coalitie die luisterde naar de presentatie door de regering van projecten die de economie weer op gang moeten krijgen. Dit schrijft Starnieuws vanochtend, vrijdag 16 september 2016.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei na een ruim drie uren durend gesprek, dat er over diverse zaken gediscussieerd is. Een belangrijk punt is dat het Investeringsinstituut ingesteld zal worden op basis van de wet die in 2002 is aangenomen. Hij wil weten wat er met Investment and Development Corporation Suriname (IDCS) zal gebeuren. Voor die vraag is hij verwezen naar de president.

Investsur is veertien jaar geleden bij wet geregeld, maar er is geen invulling aan gegeven. Nu zullen via staatsbesluiten en beschikkingen enkele zaken aangepast worden om het investeringsklimaat te verbeteren.

Misiekaba zei na de presentatie, dat er veel is geïnvesteerd in IDCS, dat op jaarbasis Srd 1,4 miljoen kost. Verder is er ook Suriname Business Forum. Nagegaan moet worden hoe expertise bij elkaar wordt gebracht om de gewenste doelen te bereiken. Ook het Planbureau moet verder versterkt worden om projecten uit te kunnen voeren. Misiekaba haalde aan dat in 1994 er ook een crisis was in het land. Toen zijn ook heel wat voornemens geweest om de economie te diversificeren. Als de grondstoffenprijzen weer aantrekken op de wereldmarkt, worden alle plannen vergeten. Hij is blij dat de regering nu serieus werk wil gaan maken om duurzame ontwikkeling te realiseren.

De politicus voerde aan dat het altijd een onzeker traject is om afhankelijk te zijn van de mijnbouwsector, waar prijzen fluctueren. Hij heeft graag dat er meer gedaan word aan huizenbouw. Er zijn meer dan 8.000 aanvragen bij de bank goedgekeurd, maar de bouw van huizen loopt behoorlijk achter.

Het project om sociaal zwakke gezinnen te ondersteunen, moet ervoor zorgen dat zij het hoofd boven water kunnen houden.

Celsius Waterberg, voorzitter van de BEP, zei dat ook de aandacht is gevraagd voor onderwijs en gezondheidszorg. De infrastructuur van het onderwijs moet worden verbeterd. Scholieren van het binnenland moeten kunnen worden opgevangen voor vervolgonderwijs. Waterberg merkte op, dat basisgoederen met financiering van de Islamitische Ontwikkelingsbank gegarandeerd zullen worden. Alle projecten die uitgevoerd worden, zullen het hele land ten goede komen. Zo zullen basisgoederen in districten en binnenland niet meer kosten dan in Paramaribo. Dit is een belangrijk aspect, want doorgaans zijn de goederen in de verre districten veel duurder dan bijvoorbeeld in de stad, Paramaribo.

Nederlander (46) in Dominicaanse Republiek gearresteerd met 1,32 kilo cocaïne in maag

Drogas expulsadas de los estómagos de los imputados. Man stond op punt om via luchthaven Punta Cana naar Brussel te vliegen


Een 46-jarige Nederlander is in de Dominicaanse Republiek gearresteerd toen hij het land wilde verlaten met 1,32 kilo cocaïne in zijn maag. Dit meldden gisteren, donderdag 15 september 2016, diverse media op het eiland. 

De Dominicaanse narcoticabrigade heeft vandaag, vrijdag 16 september 2016, meegedeeld dat de man op het punt stond van het vliegveld van Punta Cana, in het oosten van het land, naar Brussel te vliegen toen hij als verdachte werd aangehouden.

In het ziekenhuis van Higüey is vervolgens vastgesteld dat het om een bolletjesslikker ging. De smokkelwaar zat in 87 bolletjes verpakt.

Onderstaand een bericht in de Diario Libre van donderdag 15 september:


DNCD apresa dominicano y holandés que viajarían con drogas en el estómagoDrogas expulsadas de los estómagos de los imputados.


SANTO DOMINGO. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó el apresamiento de un dominicano y un holandés momentos en que intentaban salir del país por los aeropuertos Internacionales del Cibao y Punta Cana, el primero con casi medio kilo de heroína y el segundo con más de un kilo de cocaína en el estómago.
Los imputados, quienes serán identificados oportunamente por el Ministerio Público, expulsaron las drogas en los hospitales José María Cabral y Báez de Santiago y Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, donde fueron llevados bajo custodia por las autoridades.
El dominicano, de 30 años, expulsó un total de 30 bolsitas de una sustancia de la cual el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó que se trataba de heroína con un peso de 438 gramos y 96 miligramos.
En tanto que el holandés, de 46 años, expulsó 87 bolsitas de un polvo que al ser analizado por el INACIF, resulto ser cocaína con un peso de un kilo 32 gramos.
Los organismos investigativos de la DNCD buscan a otros posibles implicados en estos frustrados trasiegos de sustancias narcóticas.
Ambos extranjeros viajaban en los vuelos 556 y 104, de las aerolíneas Delta Airlines y Jetairfly con destino Nueva York y Bruselas cuando fueron descubiertos por agentes de la DNCD destacados en los aeropuertos del Cibao y Punta Cana
.

Fractieleider NDP Misiekaba niet direct voorstander van reshuffeling ministers

Misiekaba benadrukt dat dit zijn persoonlijke mening is.....

'Laten wij de zwakke punten versterken op de ministeries, rondom de ministers'


Als het aan André Misiekaba, fractieleider van de NDP, ligt, hoeft er geen reshuffeling van ministers plaats te vinden in deze fase. Dit is mijn persoonlijke mening, zei Misiekaba nadat hij gisteren de presentatie van de regering van investeringsprojecten had bijgewoond, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 16 september 2016. Deze kwestie is niet aan de orde gekomen, antwoordt Misiekaba.

'Uiteindelijk is het de president die zijn team benoemt en daarover vrij is te beoordelen. Zijn visie is dat er een herschikking zal komen, maar mijn persoonlijke mening is dat je in deze fase niet zou moeten reshuffelen.'

Misiekaba vindt dat de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) het heel goed heeft verwoord. De VSB heeft aangegeven, dat het land in een precaire situatie is en de werkwijze van de ministers is bekend en het beste is om met hen door te gaan.

Reshuffeling hoeft niet altijd te betekenen dat zaken beter zullen gaan. Het gaat uiteindelijk om het beleid, hoe wordt het uitgevoerd. Er moet een goede strakke sturing komen van beleidsmakers.

'Wij hebben een deel vanuit De Nationale Assemblee, de vicepresident heeft een deel en de president heeft een deel. Maar, ik denk dat ik het kan houden op wat de VSB heeft gezegd, ik kan mij daarachter scharen. Wij kennen deze bewindslieden al. Laten wij de zwakke punten versterken op de ministeries, rondom de ministers. Maar, wie ben ik? De president benoemt zijn ministers en hij is vrij om te reshuffelen.'

VHP-leider Santokhi zoekt hulp in de diaspora voor Suriname

'Diaspora-gemeenschap bereid gevonden om de gezondheidszorg te ondersteunen'

'Degenen die kritiek zullen leveren, zijn personen die regeringsgezind zijn en meerdere salarissen opstrijken maandelijks'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, die momenteel op werkbezoek is in Nederland, zoekt hulp wereldwijd voor Suriname. Behalve Nederland, zal hij ook voor hulp aankloppen bij andere bevriende landen en bij landen buiten Europa waar hij op bezoek gaat. Daarbij maakt hij gebruik van de recesperiode van de De Nationale Assemblee, zo bericht de partij in een gisteren, donderdag 15 september 2016, uitgebracht persbericht. 

Suriname gaat momenteel gebukt onder de heersende financiële crisis, waarbij de gezondheidszorg zwaar getroffen is door de financiële crisis. Santokhi zegt dat de Diaspora-gemeenschap bereid is gevonden om de gezondheidszorg te ondersteunen. Hij hoopt dat de regering niet laatdunkend zal zijn en de hulp zal accepteren. Er zullen wellicht enkele personen zijn die kritiek gaan leveren op de hulpacties van Santokhi. Degenen die kritiek zullen leveren, zijn personen die regeringsgezind zijn en meerdere salarissen opstrijken maandelijks, zonder daarvoor de scholing te hebben, en juist deze personen zijn medeverantwoordelijk voor de ernstige crisis. Zij voelen de armoede niet en hebben ook geen hulp nodig. Want als zij of hun gezinsleden ziek worden, gaan zij of hun familieleden in het buitenland laten behandelen, aldus de VHP.

Niet alleen met de Diaspora-gemeenschap heeft hij gesprekken gevoerd, maar ook met zijn netwerkorganisaties. Het onderwerp van het gesprek is, dat er op dit moment een ernstige crisis heerst en het volk gebukt gaat onder deze ernstige crisis. Er is nu sprake van toename van de armoede. De VHP-voorzitter vraagt zich af wat vanuit Nederlandgedaan kan worden om een noodhulpprogramma te ontwikkelen. Heel opvallend is dat voor politiek Den Haag Suriname al van de politieke agenda verdwenen was. Politiek Den Haag zal nog na gaan of zij het humanitaire hulp voor Suriname zal kunnen uitvoeren, waarbij de Diaspora-gemeenschap dat kan trekken. De Diaspora-gemeenschap is wel bereid om een noodprogramma te ontwikkelen op basis van wat nodig is en voor welke sector. Zij wil alvast starten met de gezondheidssector die momenteel in gevaar is.

Santokhi zegt dat hij bezig is met exponenten van de Surinaamse gezondheidssector om na te gaan hoe de programma’s goed kunnen worden voorbereid met goede coördinatie en aanspreekpunten op basis van juiste behoefte indicatie. Dat proces is nu gaande.

Santokhi zegt verder dat de regering de Diaspora-gemeenschap stimuleert en aanmoedigt om te ondersteunen. Hij zegt dat de regering niet om redenen van laatdunkendheid en trots de Surinaamse samenleving voor een tweede maal slachtoffer moet laten worden. Santokhi: 'Laat men niet door reden van trots de Surinaamse samenleving de kansen die er zijn, ontnemen.'