zondag 18 september 2016

VHP gedenkt 100e geboortedag Jagernath Lachmon

Mr. Jagernath Lachmon was een man die vrede en respect in de samenleving heeft gepropageerd

'Er is in Suriname geen andere politiek denkbaar dan de verbroederingspolitiek' 


De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) gedenkt 21 september de 100e geboortedag van haar legendarische leider mr. Jagernath Lachmon. De ondeugende jongen van het platteland, de bon vivant, zoals Lachmon het zelf uitdrukte, groeide uit tot de meest bepalende en invloedrijke politicus en staatsman in een land met een enorme diversiteit. 

Mr. Jagernath Lachmon was een man die vrede en respect in de samenleving heeft gepropageerd, hij is door eenieder gerespecteerd en geaccepteerd, ook mensen die het niet met hem eens waren. Lachmon’s denken en zijn opstelling jegens zijn medemens zijn verwezenlijkt door Mahatma Gandhi's ideeën over de kracht van de waarheid en geweldloosheid. Hij is voor meer dan een halve eeuw bepalend geweest voor de politieke ontwikkeling van Suriname.

De legendarische politicus was de onbetwiste leider van de VHP en de Hindostaanse gemeenschap in Suriname. Hij was de hoeder van de democratie en bewaker van het machtsevenwicht tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Hij heeft ook een enorme invloed gehad op de staatsrechtelijke - en maatschappelijke ontwikkeling van Suriname. Voorts heeft hij eraan gewerkt dat de verschillen tussen onder andere etniciteit, geloof en taal onder de mensen geen belemmering voor samenwerking en ontwikkeling van zijn land is geweest. Hij heeft gestreden voor gelijke rechten en eerbiediging van elkaars cultuur. Mr. Lachmon heeft met zijn verbroederingspolitiek een grote bijdrage geleverd aan de maatschappelijke vrede in Suriname. Hij zei eens: 'Er is in Suriname, geen andere politiek denkbaar dan de verbroederingspolitiek. Wij kunnen niet uit overwegingen van kleur, ras en godsdienst elkander gaan bestrijden.'

Het politiek model van eenheid in verscheidenheid, verbroedering en vreedzaam leven is een voorbeeld voor vele landen. Vreedzaam naast en met elkaar leven, met respect en acceptatie van elkanders gewoonten, cultuur uitingen en voorkeuren, kan een samenleving alleen maar verrijken. Naast de ontwikkeling van de verbroederingspolitiek heeft wijlen mr. Lachmon zich ook ingezet voor de strijd om autonomie en algemeen kiesrecht in Suriname. Consequent heeft hij gevochten voor democratische staatsstructuren. Hij had herhaaldelijk erop gewezen dat Suriname een rechtstaat dient te zijn en op een parlementair democratische manier geregeerd dient te worden.

Bij de totstandkoming van de Grondwet tijdens de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft hij gewezen op de verschillende waarborgen die opgenomen diende te worden. Toen de militairen in 1980 hun staatsgreep pleegden in Suriname heeft hij met zijn diplomacy theorie en de theorie van de buigende riethalm de militairen geduldig en vol tact terug gekregen in het kampement waarna wederom verkiezingen konden worden gehouden. Afhankelijk van gewijzigde omstandigheden, zowel in de maatschappelijke als in de bestuurlijke sfeer, heeft mr. Lachmon steeds een juist antwoord kunnen vinden om het partijbelang, maar bovenal het algemeen belang te kunnen dienen. In dit verband kan worden verwezen naar de ontwikkeling van de VHP tot een politieke organisatie toegankelijk voor alle Surinamers ongeacht hun cultuur, religie en etniciteit.

De idealen, ideeën en principes van mr. Lachmon geven ons de inspiratie om met uiterste inzet en toewijding, verder te werken aan de ontwikkeling en opbouw van een hechte natie tot heil van land en volk.

VHP

Vicepresident Adhin woont 17e top NAM (Niet Gebonden Beweging) bij op Isla Margarita, Venezuela

Adhin benadrukt in toespraak belang van samenwerking

(Bron foto: Bureau van de Vice-President van Venezuela)

Vicepresident Ashwin Adhin woont deze dagen op Isla Margarita, Nueva Esparta, Venezuela, de 17e top bij van de organisatie van zogenoemde Niet Gebonden Landen (NAM/MNOAL, Movimiento de los No Alineados). In zijn toespraak (zie video hieronder) wees hij op de noodzaak van sterke partnerschappen tussen leden van de NAM en het bevorderen van de Zuid-Zuid samenwerking. Dit bericht Starnieuws vandaag, zondag 18 september 2016.

'De niet gebonden beweging is een intercontinentaal platform waar de Zuid-Zuid samenwerking een belangrijk instrument is, niet alleen om een grotere eenheid en solidariteit te bereiken tussen de ontwikkelingslanden, maar ook om de vooruitgang in duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.'

Volgens Adhin heeft de NAM een lange weg afgelegd sinds 1955. Sommige lidstaten van de beweging zijn nu mondiale politieke en economische spelers.

Gezien de bedreigingen voor de wereld van vandaag, moeten de lidstaten van de NAM in de voorhoede zijn te zorgen voor vrijheid, solidariteit en samenwerking tussen de naties, heeft Adhin benadrukt.


'De verslechtering van het milieu, de klimaatverandering en de toenemende humanitaire crises zijn voorwendsels voor buitenlandse interventie.' Hij heeft herhaald dat eenheid en solidariteit de principes zijn die nodig zijn 'om vrede en ontwikkeling in de wereld te waarborgen'.


De NAM bestaat uit 120 landen in Afrika, Azië, Oost-Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied. De beweging is 55 jaar geleden - in 1961 - opgericht in Bandung, Indonesië. De top is gisteren begonnen en wordt vandaag afgesloten met de Declaration of Margarita.

Van de 120 leden van de NAM waren minder dan tien regeringsleiders naar Isla Margarita afgereisd. Bij de vorige top in Iran in 2012 waren er nog 35 staatshoofden. In de NAM zitten landen die tijdens de Koude Oorlog noch de zijde van de Verenigde Staten noch die van de Sovjet Unie hadden gekozen. De staatshoofden van Zimbabwe, Robert Mugabe, van Iran, Hassan Rouhani, en van Palestina, Mahmoud Abbas, waren er. Ook de regionale bondgenoten uit Cuba, Ecuador en Bolivia behoorden tot de weinige staatshoofden die de top op eiland Magarita hebben bijgewoond.

De afgevaardigden die de top hebben bijgewoond, hebben geklaagd over een gebrekkige organisatie, vertragingen en armoedige hotels, ondanks de pogingen van Venezuela om Margarita weer glans te geven. De wegen waren opnieuw geschilderd, de schappen van de supermarkten waren gevuld en er waren extra veiligheidsmaatregelen getroffen op het door misdaad geteisterde eiland.

Een van door agenten doodgeschoten overvallers ontsnapte ruim 4 jaar geleden uit gevangenis 'Hazard' in Nickerie

Furgel Grant (31) weet zo'n 4 jaar uit handen politie te blijven


De identiteit van een van de overvallers op een winkel in de Anamoestraat in Paramaribo die gisteren werd doodgeschoten in een vuurgevecht met de politie is bekend. Het gaat om de 31-jarige Furgel Grant. Hij wist zich zo'n vier jaar, na te zijn ontvlucht uit het Huis van Bewaring Hazard in Nickerie, uit handen te blijven van de politie. Dit weet Starnieuws vanochtend, zondag 18 september 2016, te melden.

Grant was samen met twee andere gedetineerden, Roberto Lionel Cairo alias Roberto Linger en de Colombiaan John Freddy Monto Alegre ontvlucht uit Hazard. De gedetineerden zagen kans te ontvluchten toen zij met werkzaamheden buiten de muren van de inrichting bezig waren. Grant moest een straf van vijf jaar uitzitten voor gekwalificeerde diefstal. Hij was nauwelijks een jaar opgesloten. Door deze ontvluchting werden acht penitentiaire ambtenaren buiten functie gesteld.

Cairo werd weer in de kraag gevat, maar Grant en de Colombiaan bleven voortvluchtig. Grant had als bijzonder kenmerk een marihuanablad getatoeëerd aan zijn linkerkuit.

Zijn opsporing was sinds 11 juni 2012 gelast door de procureur-generaal.

De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de bende.

Regering gaat over tot uitvoering groot deel belasting verlichtende maatregelen

Staatsbesluit rept alleen over heffingskorting voor betalers inkomstenbelasting


De regering voert een groot deel van de aangekondigde belasting verlichtende maatregelen uit. Dit is vastgelegd in twee Staatsbesluiten gedateerd 7 september, zo bericht de website van de Ware Tijd vandaag, zondag 18 september 2016.

Voor hen die inkomstenbelasting betalen is de heffingskorting opgetrokken van Srd 600 naar Srd 1.500. De inwerkingtreding loopt terug tot 1 mei 2016, waardoor deze groep aan het eind van de maand Srd 375 uitgekeerd zou moeten krijgen.

De wet loonbelasting is aangepast in die zin dat het vrijgestelde bedrag van Kinderbijslag wordt verhoogd van Srd 35 naar Srd 50 per kind per maand, met een maximum van vier kinderen. Het onbelaste deel van de gratificaties en vakantieuitkeringen wordt getild van Srd 3.000 naar Srd 4.000. Opvallend in de Staatsbesluiten is, dat de heffingskorting slechts praat over betalers van inkomstenbelasting. Over afdragers van loonbelasting, wordt niet gesproken, terwijl deze maatregel al wordt toegepast bij ambtenaren.

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) heeft diverse malen geklaagd over de ongelijkheid tussen de werkende klasse. Overigens is met de Bond van Leraren een overeenkomst gesloten waarin is opgenomen, dat voor leraren deze heffingskorting terugwerkt tot 15 februari van dit jaar. Daarin staat ook, dat de afspraak met RaVakSur over dezelfde heffingskorting terugwerkt, tot 1 maart.

VES vindt door regering gepresenteerd investeringsplan 'onderontwikkeld en onevenwichtig'

Voorzitter VES Ramautarsing: 'De werkelijke noden van het land zijn niet opgenomen in plan'


Het investeringsplan dat de regering heeft gepresenteerd, is volgens de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) 'onderontwikkeld en onevenwichtig'. Het planapparaat is erg zwak, waardoor er veel geïmproviseerd moet worden, aldus de vereniging. De VES stelt vandaag, zondag 18 september 2016, blij te zijn geweest met de uitnodiging en de presentatie. 

Het gesprek was bijzonder openhartig, zegt VES-voorzitter Winston Ramautarsing na afloop gisteravond. De VES heeft aangeboden om een bijdrage te leveren. Volgens Ramautarsing en Steven Debipersad moet er nog veel gesleuteld worden aan de projecten.

Het plan is ontwikkeld met de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) en wordt voor 1,8 miljard Amerikaanse dollar gefinancierd. Ramautarsing vindt dat de werkelijke noden van het land niet opgenomen zijn in het plan waardoor de productiecapaciteit niet wordt versterkt. Er is slechts 95 miljoen opgebracht voor de landbouw. Dat geld is volgens hem niet genoeg. Voor capaciteitsontwikkeling is een half miljoen dollar veel te weinig.

Debipersad zei, dat infrastructuur belangrijk is. Het gaat niet alleen om wegen en bruggen, maar ook om elektrificatie en digitale infrastructuur. Deze moet gekoppeld worden aan verhoging van de productie. Dat komt nog te weinig tot uiting in het plan. De VES heeft aangeboden om ondersteuning te verlenen bij het verder sleutelen aan de plannen.

Asociaal met zijn auto geparkeerde CIVD'er schiet op automobilist

CIVD'er parkeert zijn auto bijna midden op de H.J. de Vriesstraat


Een lid van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD) heeft vanmorgen, zondag 18 september 2016, iets over half zeven in de H.J. de Vriesstraat in Paramaribo op een automobilist met zijn dienstwapen geschoten, zo bericht Starnieuws. 

Rond genoemd tijdstip reed de automobilist de H.J de Vriesstraat in. De veiligheidsman stond ter hoogte van een nachtclub bijna midden op de weg geparkeerd. Toen de automobilist hem aansprak over zijn toch wel asociale gedrag, ontstond er een woordenwisseling.

De CIVD'er weigerde echter zijn voertuig te verwijderen. Op gegeven moment haalde de man zijn dienstwapen tevoorschijn en schoot de automobilist in de halsstreek. Het slachtoffer, dat heftig bloedde, werd in een ambulance vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De schietgrage CIVD'erwerd aangehouden door de politie en overgedragen aan de Militaire Politie die de zaak verder onderzoekt.

40Ft Container met goederen van St. Vrienden van Suriname onderweg naar Suriname

Vrachtschip met container wordt 28 september in Paramaribo verwacht

Container gevuld met onder andere schoolmeubilair, lesboeken, rolstoelen, rollators en kleding


Een groep vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Suriname in het Nederlandse Tiel heeft het weer voor elkaar gekregen om een container van maar liefst 40Ft. te vullen met goederen ten behoeve van voornamelijk de jeugd, bejaarden, jeugd gerelateerde instellingen en zorginstellingen in Suriname, zo berichten vandaag, zondag 18 september 2016, de nieuwswebsites StadBuren.nl en StadTiel.nl. 

De container is gevuld met allerlei goederen, zoals schoolmeubilair, lesboeken, speelgoed, kleding, rolstoelen, rollators, incontinentiematerialen en sportartikelen.

Inmiddels is de container met de vrachtboot MV CC Marseille op weg naar Suriname en wordt daar op 28 september verwacht.

Het versturen van de hulpgoederen kon de Stichting doen dankzij de sponsoring van San International Group of Companies N.V. die de verzendkosten van de container voor haar rekening heeft genomen. San International Group of Companies N.V. , een project development en consultancy bureau gevestigd in Suriname, heeft door de jaren heen meerdere projecten van Vrienden van Suriname gesteund en is zeer trots op de bijdrage die de stichting al jarenlang levert aan Suriname.

Voordat de container werd ingescheept bleek hij te zwaar te zijn. Met hulp van Verhuurbedrijf Effect Tiel van Jan van Hensbergen konden enkele rijplaten uit de container verwijderd worden. Na ruim twee uur werken was de container klaar voor vertrek.

De Stichting Vrienden van Suriname is al 20 jaar actief ten behoeve van de zwakkere medemens in Suriname. Met deze goederen zullen weer veel hulpbehoevende mensen in Suriname geholpen worden. Voor informatie en ondersteuning, zie www.vriendenvansuriname.nl.

Nederlandse marine onderschept 2.000 kilo cocaïne op vissersbootje in Caribisch gebied

Marine moest snel handelen, omdat smokkelbootje zinkende was

(Bron foto: ministerie van Defensie)
Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Groningen heeft in het Caribisch gebied 2.000 kilo cocaïne onderschept op een vissersbootje. Dat meldde commandant zeestrijdkrachten Rob Verkerk vanochtend, zondag 18 september 2016 via Twitter (zie hieronder) en het ministerie van Defensie op haar website in een persbericht. 

Vijf verdachten die zich aan boord van het vissersbootje bevonden waarop de drugs verstopt zaten, zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. Een Amerikaans patrouillevliegtuig spotte de vissersboot en seinde het Nederlandse marineschip in, aldus het ministerie van Defensie zondagochtend.


Een Amerikaans boardingteam, dat zich aan boord bevindt van de Zr. Ms. Groningen, ging aan boord van de verdachte boot en keerde die binnenstebuiten. Na ongeveer tien uur zoeken vonden ze de verdovende middelen in een verborgen compartiment. Bij de zoektocht was haast geboden want de motor van de vissersboot was uitgevallen en de boot maakte water. Het vaartuig zonk uiteindelijk.

De Zr. Ms. Groningen onderschepte in juni ook al een lading van 400 kilo cocaïne tijdens een patrouille in de wateren rond Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba in het Caribisch gebied. Begin september verstoorde het patrouilleschip een drugstransport waarbij 300 kilo cocaïne naar de zeebodem verdween.

De laatste keer dat de marine in het Caribisch gebied meer dan 1.000 kilo drugs onderschepte was in oktober 2013. Toen werd 1450 kilo cocaïne gevonden die op weg was naar de Dominicaanse Republiek.

Minister Van Dijk-Silos staat achter politieoptreden bij doodschieten drie overvallers

'Wanneer er geschoten wordt, zal de politie ook terugschieten'

Overvallers waren twee Jamaicanen, een Guyanees en een Surinamer


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt vanochtend, zondag 18 september 2016, op Starnieuws, dat de politie gisteravond bij het doodschoten van drie overvallers in Paramaribo Noord, ingespeeld heeft op de verruwing van de criminaliteit. Wanneer er geschoten wordt, zal de politie ook terugschieten. De politie-eenheden zijn ook zwaarder bewapend om op te kunnen treden tegen vuurwapengevaarlijke verdachten. En zoals dat zaterdag is gebeurd, kunnen er doden vallen. 

Van Dijk-Silos zegt, dat zij enkele maanden geleden heeft aangegeven dat de politie haar technieken ook zal aanpassen om de verruwing van de criminaliteit in te dammen. De minister staat achter het optreden van de politie-eenheden en het is volgens haar niet buiten proportioneel geweest.

'De politie heeft hen achtervolgd en daarbij hebben de rovers geschoten op de wetsdienaren. De politie mocht onder die omstandigheden gericht schieten', zegt de minister.

Uit het voorlopige politieonderzoek blijkt, dat de bende bestond uit twee Jamaicanen, een Guyanees en een Surinamer. In de woning, waarin de neergeschoten mannen woonden, zijn personen voor verhoor opgebracht. Er zijn indicaties dat het gaat om een roversbende. De politie heeft allerlei verdachte spullen en geld aangetroffen in het huis.

De vier overvallers blijken overigens nauwelijks 30 meter van hun huis verwijderd te zijn geweest. Dit blijkt uit het voorlopig onderzoek en uit mededelingen van buurtbewoners.
 
'Het internationale karakter van de rovers maakt dat de politie moet bekijken hoe de illegalen aangepakt moeten worden',  merkt de bewindsvrouwe op.

Zij zegt verder, dat er een compleet plan van aanpak is van de criminaliteit. 'Wij zijn al zeker vier weken bezig met de harde aanpak. Er is een landelijk plan en dat wordt samen met het Nationaal Leger uitgevoerd. De politie moet doorgaan. De burgers moeten zich weer veilig voelen. Het is duidelijk dat het gaat om georganiseerde criminaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat er meer bendes gepakt zullen worden. Wij moeten Suriname weer veilig maken. Dus de politie zal zeker hard optreden.'

Het bericht van de dood van de drie overvallers heeft ook de Telegraaf in Nederland gehaald:

Foto: Politie Suriname

Politiekogels doden tabaksdieven

Vandaag, 10:55
PARAMARIBO - Drie overvallers in Paramaribo hebben de diefstal van enkele sloffen sigaretten met de dood moeten bekopen. De mannen kwamen na hun overval op een supermarkt om in een schotenwisseling met de Surinaamse politie. Een vierde kompaan ligt met schotwonden in het ziekenhuis.
  De overvallers werden betrapt door een buurman en sloegen daarop met hun buit op de vlucht, melden Surinaamse media. Een beveiliger zette de achtervolging in, maar werd beschoten. Toen het viertal probeerde het bos in te vluchten en de politie daar arriveerde ontspon zich een vuurgevecht. Drie daders overleden ter plekke.
  In een huis, enkele tientallen meters verderop, arresteerde de politie drie medeverdachten en vond zij de eerder gestolen goederen.

  Politie schiet drie overvallers op een winkel in de Anamoestraat dood

  Vierde overvaller gewond afgevoerd naar AZP


  Leden van het regio Bijstand Team Paramaribo van het Korps Politie Suriname hebben zaterdagavond 17 september 2016 in de omgeving van de Anamoestraat en Kleinestraat in Paramaribo drie overvallers op een winkel in de Anamoestraat doodgeschoten. Een vierde overvaller werd gewond afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit meldt de afdeling Public Relations van de politie.

  De politie van het ressort Geyersvlijt kreeg een melding van een overval op een winkelpand in de Anamoestraat. Daar aangekomen troffen agenten de winkelier en zijn partner aan. Volgens verklaring van de slachtoffers waren vier gewapende mannen de supermarkt binnen gekomen en werden zij overmeesterd. Twee van hen waren gemaskerd.

  (Bron: Red.. De Surinaamse Krant/Google Earth)
  Terwijl de overvallers de winkelier en zijn vrouw knevelden schreeuwde de man om hulp. Een buurman die dat hoorde kwam daarop af, waarop de overvallers rennend het pand met de buit gemaakte goederen verlieten.

  Een securityguard van een bewakingsbedrijf, die kwam aanrijden, zette de achtervolging in. De overvallers schoten op het voertuig waarin de bewaker reed. De voorruit van het voertuig vertoonde een kogelinslag, aldus de politie, maar de man bleef ongedeerd.

  De criminelen vluchtten in de omgeving van de Anamoestraat en de Kleinestraat het bos in en openden het vuur op leden van het regio Bijstand Team Paramaribo die inmiddels waren gearriveerd. Er ontstond een treffen met de politie. De vier overvallers werden daarbij geraakt door politiekogels. Drie van hen kwamen ter plaatse te overlijden. De vierde werd in een ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

  Agenten hebben op de plaats waar de overvallers het vuur op hen openden een jachtgeweer met ingekorte loop en kolf en een revolver aangetroffen en in beslag genomen. Een deel van de buit werd ook aangetroffen en in beslag genomen. Het Dagblad Suriname bericht op haar webeditie, dat de buit slechts bestond uit vier sloffen sigaretten.

  De drie lichamen zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. De identiteit van de overvallers is vooralsnog niet bekend.


  Het is overigens niet voor het eerst, dat agenten vluchtende verdachten van een misdrijf doodschieten.

  Den Blauwvinger: Wanneer treedt OM op tegen boothouders die passagiers geen zwemvest verstrekken?

  COLUMN: Twee kinderen van 1 en 6 jaar jong verdrinken in Cotticarivier door onverantwoordelijk gedrag volwassenen

  Tijd voor een daadkrachtig optreden Justitie en vervolging voor dood door schuld – De Ware Tijd geeft moeder 1-jarig verdronken jongetje ruimte om te jammeren


  Het was weer eens raak in het weekeinde van 10 en 11 september 2016. Een bootongeluk waarbij dodelijke slachtoffers te betreuren zijn, die geen zwemvest droegen. In dit geval waren het twee kinderen van slechts een en zes jaar jong die verdronken in de Cotticarivier in het district Marowijne. Nog steeds zijn boothouders en anderen nalatig en bieden hun passagiers geen zwemvesten aan. Dit soort mensen toont geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel en biedt passagiers geen enkel gevoel van veiligheid. Daarenboven zijn er mensen die met regelmaat gebruik moeten maken van bootvervoer en weigeren te 'investeren' in de aanschaf van een eigen zwemvest.....

  De politie van Moengo kreeg zondag 11 september van lokale bewoners een telefonisch melding dat er een bootongeluk had plaatsgevonden op de Cotticarivier tussen de dorpen Lantiwei en Pinatjarimi. Twee kinderen, één van 1 jaar en één van 6 jaar, werden vermist, zo werd maandag de 12e september bekendgemaakt door de afdeling Public Relations van het Korps Politie.

  Volgens verklaringen van bewoners waren zij bezig passagiers per boot te vervoeren van het ene dorp naar het andere. Op een bepaald moment merkte een bootsman van een andere boot op, dat er te veel passagiers zaten in de ene boot waar de buitenboordmotor was uitgevallen. Deze bootsman snelde zich voor hulp naar bedoelde boot met inzittenden toe om enkele passagiers over te laten stappen in zijn boot. De hulpverlener naderde de andere boot echter met een hoge snelheid, waardoor er hoge golven ontstonden. De passagiers van de getroffen boot raakten in paniek. Er ontstond een woelige situatie, waardoor de boot omkantelde. De vijf volwassenen en acht kinderen die in de boot zaten kwamen in het water terecht. De twee minderjarige kinderen verdwenen echter in de rivier. Zij, en de andere opvarenden, droegen geen zwemvest.

  Een in en in trieste gebeurtenis, vooral omdat de verdrinkingsdood van de twee jonge kinderen voorkomen had kunnen worden. Feitelijk moet geconcludeerd worden dat de boothouder en de volwassenen aan boord van zijn boot, waaronder de moeder van het eenjarig jongetje, schuldig zijn aan de dood van de kinderen.

  Moeder 1-jarig verdronken jongetje door de Ware Tijd neergezet als 'slachtoffer', niet als schuldige
  Die moeder kreeg nota bene een paar dagen later, donderdag 14 september, gelegenheid van de Ware Tijd om te jammeren over de dood van haar kindje, waar ze zelf schuldig aan is. Het is onbegrijpelijk dat de hoofdredactie van de Ware Tijd deze vrouw de ruimte heeft geboden om te jammeren en haar niet te confronteren met feit, dat zij zelf verantwoordelijk is voor de verdrinkingsdood van haar zoontje en haar niet vraagt waarom zij en haar kindje geen zwemvest droegen.

  'Ik hoopte echt dat mijn baby toch even naar bovenkwam om hem te grijpen, maar ik zag mijn zoontje helaas niet meer. Ik voelde me machteloos en wist meteen dat ik mijn kind voor eeuwig heb verloren', jammert de moeder, Cynthia Pinas, in de Ware Tijd. Pinas vertelt verder dat toen ze in het water terechtkwam, zij haar kindje had vastgeklampt met haar ene hand, terwijl ze met de andere hand naar de oppervlakte probeerde te zwemmen. 'Maar op een gegeven moment snakte ik naar adem en toen ik net boven water was, is de boot, die ons kwam helpen, tegen mijn hand aangekomen, waarmee ik mijn baby vasthield. Hij is toen uit mijn handen gegleden en in de diepte verdwenen.'

  De Ware Tijd schrijft vervolgens, met gevoel voor drama, maar niet voor (serieuze) journalistiek: 'Aangemoedigd door het moederinstinct heeft ze nog geprobeerd het kindje te zoeken, helaas zonder het gehoopte resultaat. Nog gaf ze niet op, want toen ze boven water kwam en door anderen werd geholpen, wilde ze weer in het water springen, maar ze werd tegengehouden. "Het kindje leefde nog toen we in de diepte waren en als de baby boven het water zou komen, weet ik zeker dat mijn kind het zou redden. Dit maakt me vreselijk droevig', snikt Pinas. '

  Ongelooflijk, de wijze van berichtgeving van de Ware Tijd. Geen enkele diepgang, geen enkele kritische vraag. Dit riekt naar sensatie-journalistiek en een ziekelijke vorm van 'leedvermaak' over het ruggetje van een verdronken jongetje van slechts een jaar jong. En een jammerende moeder die door de redactie van de Ware Tijd wordt neergezet als een triest slachtoffer en niet als schuldige.....

  Waarom opent OM geen strafzaak tegen boothouder en in boot aanwezige ouder(s) verdronken jonge kinderen?  Het is overigens nog steeds onbegrijpelijk, dat boothouders hun passagiers niet verplichten om een zwemvest te dragen, mits die aanwezig zijn uiteraard. Daarenboven is het onverantwoord dat volwassenen minderjarige kinderen aan boord meenemen terwijl er geen zwemvesten aanwezig zijn. De volwassenen en de betrokken boothouders zouden hierop door de autoriteiten moeten worden aangesproken en/of beboet worden. Immers, door hun onverantwoordelijk gedrag hebben zeer twee kinderen van een en zes jaar jong hun leven verloren en kan gesproken worden van dood door schuld en dus een strafbaar feit.....

  Het zou goed zijn als het Openbaar Ministerie eens een sterk signaal afgeeft en overgaat tot vervolging van verantwoordelijken. Mogelijk kan een vonnis boothouders en anderen tot andere gedachten brengen, zodat gaan zorgen voor de aanwezigheid van zwemvesten aan boord van boten.

  Hoogachtend,
  Den Blauwvinger
  16 september 2016
  Amsterdam-Paramaribo

  ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara A'dam, belicht jong 'Turks tuig' Poelenburg, premier Rutte en z'n kans op 3e termijn en race Clinton/Trump

  Panel praat met Michiel van Kempen over zijn Albert Helman-biografie
  'Rusteloos en Overal'


  Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagdagavond 18 september 2016, weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:


  * Overlast door Turkse jongeren Poelenburg
  Al geruime tijd zorgen voornamelijk Turkse jongeren voor overlast in de Zaanse wijk Poelenburg. De situatie is nu geëscaleerd. Het tuig van de richel tart het gezag. De burgemeester is ontredderd en machteloos. De politie is bang, wordt gekleineerd en te kijk gezet. Video's van politievernedering worden verspreid op het internet.
  Hoe heeft het zover kunnen komen?
  Hebben zachte Zaanse heelmeesters deze stinkende wond veroorzaakt?
  Zouden de Turkse jongeren hetzelfde flikken in Turkije met de Turkse politie?
  Wordt het niet tijd om Turkse wetsovertreders met dubbele nationaliteit terug te sturen naar Turkije? Nemen de Turkse jongeren revanche op de politie die het onwettige etnische profileren tot gewoonte heeft gemaakt?
  Komen de Turkse jongeren in opstand tegen hun vermeende achtergestelde sociaal-economische positie?

  * Kabinet Rutte-III aanstaande?
  Vanaf 1994 - korte onderbreking 2007-2010 - heeft de VVD het voor het zeggen in Nederland. De partij is erin geslaagd om Nederland te transformeren van een sociaal-democratisch paradijs naar een neo-liberale geldmachine. Het eind van de VVD-regeringsdeelname is niet in zicht. Integendeel: nu de economie sterk groeit en de werkloosheid daalt, heeft de partij sterke troeven in handen om kiezer van haar gelijk te overtuigen.
  Is het derde kabinet Rutte aanstaande?
  Is het wenselijk en goed voor Nederland dat de VVD vanaf Paars-I vrijwel onafgebroken aan de macht is?
   De VVD moet de strijd met de PVV aangaan om uit te maken wie de grootse wordt. Inzake migratie en Europa schuift de VVD op richting PVV. Is dit een juiste strategie?
  Is het echt noodzakelijk dat de PVV in de regering komt om haar programma te realiseren nu zowel centrum-links als -rechts haar standpunten overneemt?
   De PvdA staat een stevige afranseling te wachten. In de hoop het tij te keren, heeft de partij geld gereserveerd voor armoedebestrijding. Zal dit helpen om de weggelopen kiezer terug te halen? Partijleider Samsom, een van de architecten van het regeerakkoord, heeft het neo-liberale VVD-beleid vier jaar lang verdedigd. Hoe geloofwaardig is Samson als leider van een sociaal-democratische partij?  * Clinton eventjes ziek en Trump profiteert
  Hillary Clinton heeft wat gezondheidsproblemen. Een IQ van 60 volstaat om te begrijpen dat je niets hebt aan een president die nogal eens wordt geveld door ziekte, hetgeen door haar man zelfs publiekelijk is bevestigd. Is dit - naast bijvoorbeeld haar vermeende onbetrouwbaarheid - weer een reden voor de Amerikaanse kiezer om op Donald Trump te stemmen? De peilingen zijn in elk geval veelbetekenend. Donald loopt zijn achterstand gestaag in. Op 9 augustus was zijn achterstand 7,9%, nu is die slechts 1,5%. Het Clinton-kamp is -nog- niet radeloos, maar voelt wel de perfect storm naderen.
  Er gaat geen week voorbij of Donald doet de wereld verbazen. Deze week erkende hij eindelijk dat Barak Obama in de VS is geboren! Kennelijk is dit een poging om de Afro-kiezer te paaien. Beweerd wordt dat Clinton de steun heeft van vrouwen, jongeren en etnische minderheden. Waarom is haar voorsprong dan niet groter? En hoe staat het met de kiezer die niet openlijk voor zijn steun aan Trump durft uit te komen, maar dit wel zal laten blijken in het stemhok? Kortom: koerst Donald richting Witte Huis?

  * Onderzoek: moslimjongeren in Nederland seculariseren
  Voor moslimjongeren is geloof minder belangrijk dan voor hun ouders. Ook houden ze zich minder aan islamitische regels en gebruiken. Zo drinken ze vaker alcohol dan hun ouders, vasten minder, en eten vaker varkensvlees. Van de jongens gaat 30 % minder naar de moskee dan hun vader. 35 % van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet dat zelf niet. En een kwart van de jongeren leest minder in de Koran. Dit blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht.

  Toch blijft religie belangrijk voor een groot deel van de moslimjongeren. Voor driekwart is geloof minstens zo belangrijk als voor hun ouders. 'Deze identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af', zegt hoogleraar sociologie Frank van Tubergen, die het onderzoek uitvoerde.

   In landen als Engeland en Duitsland doet deze ontwikkeling zich ook voor. Moslimjongeren worden dus beïnvloed door het overwegend seculiere land waarin ze wonen, legt Van Tubergen uit. Wel is er een kleinere groep moslimjongeren, 17 procent, voor wie het geloof juist nog belangrijker is dan het voor hun ouders is (Bron: Trouw, 17-09-2016). Hoe moeten we deze ontwikkeling duiden? Wat zegt dit over de toekomst van de islam in Europa? Ontstaat er een Europese islam?

  In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

  Een interview met Michiel van Kempen (zie foto - Bron: Universiteit van Amsterdam), hoogleraar Caribische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Van Kempen scheef Rusteloos en Overal, een biografie van Albert Helman. Het boek is zaterdag 17 september gepresenteerd in Amsterdam.

  Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Wesley Amzand en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Krishna Salikram.

  Dit programma wordt zondagavond 18 september tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.