maandag 19 september 2016

Forse stroomstoring treft delen Bándabou op Curaçao

Oorzaak van de stroomstoring was een paal met hoge stroomdruk


Westpunt en Soto hadden gisteren in de ochtend- en avonduren geen stroom vanwege een stroomstoring ter hoogte van San Juan. Dit meldt de woordvoerster van Aqualectra, Sharo Bikker, in een persbericht, zo schrijft de Amigoe vandaag, maandag 19 september 2016.

Na de stroomstoring in de ochtenduren hadden deze wijken volgens Bikker tussen half twee en zes uur ‘s middags wel stroom. Vanaf zes uur ‘s middags tot twee uur ‘s nachts was er opnieuw geen stroomvoorziening. Bikker geeft aan dat in beide gevallen de oorzaak van de stroomstoring een paal met hoge stroomdruk was.

De werkzaamheden om deze storing op te lossen duurden langer dan verwacht omdat de palen moeilijk bereikbaar waren. Er moesten zelfs delen van het bos worden gekapt om bij de palen te kunnen komen. Verschillende elektriciteitsdraden moesten gerepareerd worden. Omdat de weersomstandigheden niet goed waren werden de werkzaamheden bemoeilijkt.

Bikker meldt dat ook Barber en Bou Barber enkele uren zonder stroom zaten. Aqualectra heeft in de avonduren nog geprobeerd om de bewoners van Bándabou via een andere weg van stroom te kunnen voorziening maar dit lukte vanwege de grote vraag naar stroom in Bándabou in de avonduren niet, aldus Bikker.

Toezichthouder Berenschot en haar onderaannemers hervatten werkzaamheden bouw Hospital Nobo Otrobanda (HNO)

Urgent liquiditeitsprobleem Berenschot van de baan door storting 6.3 miljoen gulden


Toezichthouder Berenschot en haar onderaannemers hebben afgelopen woensdag hun werkzaamheden ten aanzien van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) opgepakt. De afgesproken 6,3 miljoen gulden is inmiddels volledig overgemaakt, waardoor de urgente liquiditeitsproblemen van Berenschot zijn verholpen. Van de 11 miljoen gulden die opdrachtnemer Stichting Sona nog verschuldigd was, is nog een restantbedrag van 4,7 miljoen over. Over dit resterende bedrag zijn nog geen afspraken gemaakt. Dit bericht de Amigoe vandaag, maandag 19 september 2016.

'Het is nu afwachten hoe de rest zal worden getackeld. De opdrachtgever (overheid) is aan zet om daar een oplossing voor te zoeken. Het is nu aan minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) hoe hij verder wil', aldus Usona-woordvoerder Jacques Heide.

'De inspectiewerkzaamheden van de bouw, van de afgelopen twee weken, zullen nu versneld worden opgepakt. We moeten gaan herijken en een nieuwe planning maken. Het transitieteam wacht daarnaast nog op het rapport van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), dat op verzoek van Sona wordt opgesteld en momenteel in de afrondfase zit. Dit kan nog zeker twee weken duren, waarna wederhoor zal plaatsvinden.'

Met betrekking tot het transitieplan moet er dus een nieuwe planning worden gemaakt qua organisatorische inrichting, werkprocessen en training van personeel. Volgens Heide heeft de situatie verder geen invloed gehad op het bouwtechnische deel. Het Turkse Renaissance Constructions (voorheen Balast Nedam) heeft de werkzaamheden namelijk niet stilgelegd. 'De bouw gaat voorspoedig. Er wordt momenteel gewerkt aan de dakconstructie op de binnenplaats.'

Sona en Berenschot lagen enige tijd met elkaar overhoop over de verantwoording van uitgaven, evaluaties en rapportages. Sona, die de gemeenschapsgelden beheert die zijn aangewend voor de realisatie van HNO, verklaarde: 'Door het uitblijven van de verantwoording van de kant van Berenschot hebben we enige tijd terug de betalingen aan hen stopgezet.'

Berenschot was zelf van mening dat de vork anders in de steel zat en besloot daarop het werk en dat van haar onderaannemers neer te leggen vanwege de achterstallige betalingen van Sona. Door tussenkomst van de minister, die oud-premier van de Nederlandse Antillen, Etienne Ys, als bemiddelaar inschakelde, was er afgesproken dat Sona op korte termijn 6,3 miljoen gulden uit zou keren. Dit bedrag is nu ontvangen door Berenschot. De woordvoerder is in ieder geval blij verder te kunnen. 'We willen oplossingen. Net zoals de andere betrokken partijen willen we een goed ziekenhuis bouwen en de geschilpunten achter ons laten.'

Inzittende (54) over de kop geslagen bus in Commewijne komt om het leven

Buschauffeur verliest door klapband macht over het stuur

Chauffeur en drie inzittenden lopen schaafwonden op


De 54-jarige Ribeiro Silva, inzittende van een bus, is gisteren om het leven gekomen door een eenzijdig verkeersongeval in het district Commewijne. De politie trof op de Hadji Iding Soemitaweg een zwaar beschadigde autobus aan met daarin vijf inzittenden, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, 19 september 2015.

Het voorlopig politieonderzoek ter plaatse wees uit, dat de bestuurder Djokarto reed over de H.I. Soemitaweg vanuit Meerzorg richting De Hulp. Tijdens een inhaalmanoeuvre kreeg de bus een klapband. De chauffeur verloor de controle over het stuur. De bus draaide om zijn as, raakte van het wegdek, sloeg over de kop en kwam ten slotte tegen een pand tot stilstand.

De bestuurder en de overige drie inzittenden liepen schaafverwondingen op en klaagden van pijn. De slachtoffers werden in een ambulance vervoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Jogi (VHP): 'Reactie Misiekaba op reshuffling ministers is opgezet plan'

'Bouterse weet dat reshuffling niets in de huidige toestand van het land verandert'


Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) ziet de onlangs gegeven reactie van NDP-fractieleider André Misiekaba op de reshuffling van het huidige kabinet als een opgezet plan. 'De reactie van de president over de reshuffling van zijn kabinet heeft een paar problemen binnen het ministersteam gebracht. Bovendien weet het staatshoofd, dat een reshuffling niets in de huidige toestand van het land zal veranderen. Vandaar dat hij Misiekaba heeft gebruikt om aan te kunnen geven dat hij door de NDP-fractieleider zaken is gaan overwegen', zegt Jogi vandaag, maandag 19 september 2016, in het Dagblad Suriname.

De VHP’er stelt, dat het staatshoofd met zijn reshufflingsplan altijd ‘een paar zwarte schapen heeft willen aanwijzen’.

'Dit zal nu niet meer lukken, omdat mensen een verandering van de situatie willen hebben. De wisselkoers zal niet veranderen. Integendeel zullen de weggehaalde mensen en nieuwe mensen hun leven lang topsalarissen en privileges blijven ontvangen', aldus Jogi.

Misiekaba zei eerder na de presentatie van de regering, dat de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) het heel goed heeft verwoord. De VSB heeft aangegeven dat het land in een precaire situatie is en de werkwijze van de ministers bekend is. Het beste is om met hen door te gaan. 'Uiteindelijk is het de president die zijn team benoemt en daarover vrij is te beoordelen. Zijn visie is dat er een herschikking komt, maar mijn persoonlijke mening is dat je in deze fase niet zou moeten reshufflen', zei Misiekaba.

VHP'er Nurmohamed: 'VHP zal niet stilzitten bij bekladding door derden'

'De NPS is nauwelijks in het veld om de noden aan te horen van het vol'

'Wij zullen als politieke partij nooit zorgen voor wanorde'


In een recent artikel in het Dagblad Suriname heeft Arnold Kruisland van de Nationale Partij Suriname (NPS) ‘heel wat verwijten gericht aan het adres van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP)’. Zo zou Kruisland hebben beweerd, dat de werkwijze van de VHP ervoor zorgt dat de solidariteit binnen de oppositie minder wordt. Daarnaast geeft hij aan dat de band tussen de partijen, die deel uitmaakten van het V7-samenwerkingsverband, verslapte al op de dag van de verkiezingsuitslag. 

Ook rijst er de vraag of de VHP zal deelnemen aan mogelijke demonstraties tegen het wanbeleid van de regering Bouterse/Adhin. Parlementariër Riad Nurmohamed zegt vandaag, 19 september 2016, in het Dagblad Suriname: 'De VHP is altijd een grote politieke partij geweest die haar taken en grenzen kent. We zijn een partij die altijd in overleg is. De VHP heeft zich altijd beziggehouden met het behartigen van de belangen van het volk. Hierdoor hebben wij ook negen zetels kunnen behalen in de afgelopen verkiezing, in vergelijking met NPS die slechts twee zetels heeft behaald. Hierdoor hebben wij de verplichting om onze bijdrage te leveren aan het volk. Als een politieke partij geen bijdrage kan leveren aan het volk, dan hoort zij niet in De Nationale Assemblee thuis. Het is van belang om consequent te blijven in het gedrag. Daarom is de VHP altijd aanwezig voor sociale projecten en evenementen. Ook in het parlement laat de VHP altijd haar stem horen. De NPS is nauwelijks in het veld om de noden aan te horen van het volk. Een partij die niet zoveel zetels heeft weten te bemachtigen, gaat haar energie altijd richten op het bekladden van andere politieke partijen.'

Volgens Nurmohamed is V7 kort na de verkiezingen uit elkaar gegaan, omdat enkele van de politieke partijen die verenigd waren in V7 besloten hadden om aan de kant van de regering te staan. Hierdoor heeft Santokhi V7 onmiddellijk ontbonden. Nurmohamed beweert dat de VHP nooit heeft verkondigd om aan protestacties te zullen participeren.

'Wij zullen als politieke partij nooit zorgen voor wanorde. Het is de taak van de VHP om rechtstreeks in contact te treden met de regering. Dat is democratie. En dat doen wij in het parlement', aldus Nurmohamed.

Enkele weken geleden heeft men de woorden van Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de VHP, verdraaid. De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) zou voornemens zijn om op 1 oktober 2016 wederom gebruik te maken van het stakingsrecht. De VHP heeft toen aangeven de FOLS te zullen ondersteunen, welke door de ‘media’ van de regering compleet verkeerd zijn geïnterpreteerd. Het is geen nieuwigheid dat de regering de VHP bekladt/beschuldigt voor het verwerven van sympathie. De VHP krijgt dagelijks hiermee te maken.

'Dit is een ernstige zaak, waarbij de VHP niet zal stilzetten', aldus Nurmohamed. De parlementariër vindt dat elke politieke partij zich volwassen moet opstellen en tevreden moet zijn met de zetels die men heeft gekregen. 'De VHP maakt nooit verwijten naar andere politieke partijen.'

Bushouders binnen Actiecomité willen een 20% tariefsverhoging

Actiecomité voor Particuliere Lijnbushouders stelt regering ultimatum tot 15 oktober

'Als overheid geen gehoor eraan geeft, zullen wij landelijk het openbaar vervoer lamleggen'


De bushouders, verenigd in het Actiecomité voor Particuliere Lijnbushouders, wensen een 20% tariefsverhoging. Hiervoor geeft het actiecomité de regering een ultimatum tot 15 oktober 2016. Tegen 15 oktober moet ook de zes maanden brandstofcompensatie zijn uitbetaald. De verhoging van 20% (een stadsrit wordt gewenst op Srd 1,80) wordt volgens Suraj Sahadew-Lal, trekker van het comité, een voorlopige aanpassing, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 19 september 2016.

De bushouders wensen de samenleving niet met een te drastische verhoging te confronteren. Wat het in 2017 zal worden, zal volgens het actiecomité moten worden onderhandeld met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).

De communicatie tussen overheid en de bushouders geschiedt vooralsnog via de Particuliere Lijnbusorganisatie (PLO). Maar, het comité is niet tevreden met de wijze waarop de moederorganisatie de situatie aanpakt, vooral gezien het feit, dat de problemen van de bushouders met de dag verergeren. Vandaar dat men tracht om middels een actiecomité de zaken te bewerkstelligen.

'Bijna alle voorzitters van alle belangenverenigingen hebben hun mond dichtgeplakt. Wij weten wat er gebeurt. Mensen worden omgekocht, waardoor de hele samenleving eronder lijdt. Wij kleine ondernemers slikken maar en worden in een hoekje gedrukt', stelt de trekker.

Sahadew-Lal pleit er nog steeds voor dat de afhankelijkheid van bushouders van de overheid wordt weggewerkt. Een geleidelijke tariefsverhoging zal de bussector uiteindelijk in die richting moeten brengen. 'Als de overheid er geen gehoor aan geeft, zullen wij landelijk het openbaar vervoer lamleggen. Het kan zo niet verder gaan', stelt Sahadew-Lal. Hij praat zelfs in de richting van een actie die ervoor zal zorgen dat de regering haar mandaat teruggeeft aan het volk.

Jogi (VHP) over projecten president: 'Wij gaan regelrecht het ravijn in'

'Mij bekruipt het gevoel dat men de 1.8 miljard van de IsDB weer in verkeerde zakken laat verdwijnen'

'Het is de grootste vorm van misleiding dat je nu praat over projecten'


'A fasi fa deng mang disi e lolo a boto, gaan we regelrecht in het ravijn. Als je op deze gasten zit te wachten, gaan wij sterven', zegt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, maandag 19 september 2016, in het Dagblad Suriname wanneer hij enkele van de genoemde nieuwe projecten van de regering onder de loep neemt uit het Stabilisatie- en Herstelplan en de hearings van de president.

De 1.8 miljard Amerikaanse dollar financiering van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) en de voorgestelde projecten van de regering zijn niet terug te vinden in het plan en is niets hierover in De Nationale Assemblee gepresenteerd. Raadsadviseur Winston Lackin zei afgelopen zaterdag, dat er een scholencomplex met woonunits voor scholieren in Para zal komen. Dit is voor opvang van kinderen uit het binnenland voor vervolgstudie. Vijftig poliklinieken zullen landelijk worden gerenoveerd. Er komt een Low Income Shelter Project 3 (LISP 3), waarbij ongeveer honderd woningen opgezet zullen worden voor minder draagkrachtigen. Het bankwezen heeft een project in de dienstensector voorgesteld. Vooral jongeren kunnen snel aan een baan worden geholpen. Een exportproject voor drinkwater is volgens Lackin ook zo goed als klaar.

Jogi zegt in een reactie, dat het niet eens duidelijk is welke aannemer een scholencomplex gaat bouwen en wie precies de wegen zal asfalteren. 'Ik hoop niet dat de 1.8 miljard komt en de doorsnee Surinamer er toch niets aan overhoudt. De situatie is duidelijk te vergelijken met de voorgestelde fly-overs, het treinproject, de diepzeehaven, de Corantijnbrug, het Wanica Ziekenhuis en de 18.000 woningen van de regering Bouterse-I. Mij bekruipt het gevoel dat men de 1.8 miljard middels leuke plannen naar Suriname wil halen om deze vervolgens wederom in verkeerde zakken te laten verdwijnen. Ze willen wederom verschrikkelijk gaan stelen', zegt Jogi.

Jogi zegt, dat het staatshoofd al ruim een jaar bezig is te praten over zaken die hij wil herstellen of realiseren. Maar, het is nog steeds bij praten gebleven, terwijl er geen enkel zicht is waar het land op het gebied van uitvoering naartoe gaat.

'Vanaf 26 mei 2015 zijn Bouterse en zijn mensen bezig te praten met mensen over hoe de inrichting van Suriname eruit zal zien. Wat is nu eindelijk het traject dat uitgezet zal worden? Welke sectoren gaan wij aanpakken? Wat gaan wij doen met de veiligheid? Van de 1.8 miljard wil men slechts 95 miljoen voor agrarische sector. Dat is 5% van het hoofdbedrag. Hoe wil je de agrarische sector ontwikkelen? De agrarische sector herbergt nu al 15.000 arbeidsplaatsen. Wat gaan wij doen met werkgelegenheid? Nu zitten wij 1 ½ jaar verder, maar wij hebben niets gedaan om aan te kunnen geven dat wij behoorlijk geld uit een bepaalde sector kunnen verdienen. Laten wij gaan investeren in de directe productie', stelt de politicus.

Jogi benadrukt, dat de staat gewoon zit te wachten op NewMont en Staatsolie voor een eventuele stijging van de olieprijs om dan weer alles opnieuw op te souperen. De politicus zegt verder, dat de IsDB niet zomaar een miljardenlening aan Suriname zal verstrekken. 'Zolang de projecten niet goed uitgewerkt en op papier zijn gezet en niet bij de IsDB zijn ingediend, zullen de gelden niet komen. De indiening heeft ook een traject', zegt hij. De VHP’er vergelijkt de situatie met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) waar ruim voor de verkiezingen in 2015 een bord is geplaatst voor een nieuwbouw met steun van de IsDB. Nu zitten wij twee jaren verder, zonder dat er een steen is gelegd. 'Laat staan de financiering die rond moet komen. Het is daarom de grootste vorm van misleiding dat je nu praat over projecten', aldus Jogi.

Jogi is nog steeds pessimistisch over het streven van de regering om de situatie in 2017 te veranderen. '2017 Haal je met zulke plannen niet. In 2018, 2019 en 2020 ook niet. Nu al loopt het land achter met het Internationaal Monetair Fonds en moet men de miljardenleningen nog terugbetalen.'

Volgens Jogi is sinds de eerste 80 miljoen Amerikaanse dollar tranche van het IMF, nul cent gekomen. Jogi zegt dat de huidige situatie duidelijk vergeleken kan worden met de tachtiger jaren toen het land onder het militair bewind ook in een desastreuze financiële crisis zat. 'Toen waren het dezelfde leiders uit de NDP die met het plan kwamen om te investeren in de Para Industries waardoor de economie uiteindelijk weerbaar zou worden gemaakt. Toen zou de verdiencapaciteit ook vergroot worden. Het zijn dezelfde gasten die vandaag weer in de regering zitten om weer hetzelfde spelletje te spelen.'

SP-2e Kamerlid Van Bommel niet vervolgd voor aanranding vrouw in Suriname

Ook aangifte Van Bommel tegen vrouw wegens smaad en laster geseponeerd


Het SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel, die morgen zijn laatste Prinsjesdag bijwoont, wordt niet vervolgd voor het aanranden van een vrouw in Suriname. Tegen hem werd in maart aangifte gedaan bij de politie in Paramaribo. Het weekblad Privé bracht het verhaal naar buiten. Het leidde in Den Haag tot veel commotie rond het SP-Kamerlid dat al eerder betrokken was bij incidenten met vrouwen, zo is vandaag, maandag 19 september 2016, te lezen in de Telegraaf.

De vrouw beschuldigde Van Bommel ervan, dat hij haar een aantal keren in bijzijn van haar echtgenoot had betast. Tegenover Privé bevestigde Van Bommel, dat hij wel de vrouw had aangeraakt, maar niet betast. Hij had haar alleen getroost en opgevangen toen de vrouw struikelde.

Vooral de echtgenoot van de vrouw, een ex-militair, reageerde woedend op Van Bommel die volgens hem alle grenzen van fatsoen had overtreden. Hij stuurde aan SP-voorman Emile Roemer uitgebreide mails met allerlei details inclusief de aangifte over het voorval.

Van Bommel, die vaak ‘Dirty Harry’ wordt genoemd, werd direct bij aankomst op Schiphol bij Roemer op het matje geroepen. Hij deed vervolgens aangifte wegens smaad en laster. Beide aangiften zijn nu geseponeerd.

In een interview met het Parool dit weekeinde, reageert Van Bommel ook op eerdere slippertjes, onder andere de affaire met een partijmedewerkster en het incident in 2007 met een medewerkster van de Nederlandse ambassade van Jordanië. Hij vond haar er ‘sensationeel’ uitzien. De vrouw pikte dat niet en Van Bommel moest zijn excuses aanbieden .

23.500 Gepensioneerde ambtenaren ontvangen maandelijks Srd 100 extra

Verhoging is koopkrachtversterking zoals ambtenaren sinds december 2015 ontvangen


De 23.500 gepensioneerde ambtenaren ontvangen vanaf eind oktober maandelijks een verhoging van Srd 100. Het gaat om de koopkrachtversterking zoals ambtenaren die vanaf december 2015 krijgen. Dat heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zaterdag gezegd tegen vertegenwoordigers van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 19 september 2016.

'Dit is helemaal rechtvaardig, omdat onze pensioenen welvaartsvast zijn gemaakt. Als de actief dienende ambtenaren een verhoging krijgen, moeten wij die automatisch krijgen', zegt BBGO-voorzitster Renate Wouden.

Ze zegt dat de minister ook heeft beloofd, dat het extra bedrag vanaf december met terugwerkende kracht in termijnen zal worden uitbetaald.

De organisatie heeft in maart aan de bel getrokken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en toen een reactie uitbleef heeft ze zich gewend tot de president. Dit leidde ertoe dat presidentieel adviseur Eddy Jozefzoon contact opnam met de bond met onder andere de mededeling, dat minister Hoefdraad de BBGO zou contacten. Toen dat niet gebeurde uitte de bond zijn ontevredenheid vorige week via de media en uiteindelijk bracht de bewindsman in een persoonlijk gesprek de BBGO de bevrijdende boodschap.

Hoewel de koopkrachtversterking sterk is gedevalueerd, is de toekenning van het bedrag een tegemoetkoming voor de senioren. Wouden weet dat 80 procent van de BBGO-leden tussen Srd 0 en 1.500 verdient. De bond telt 2.300 leden, terwijl er in totaal 23.500 gepensioneerde ambtenaren zijn

Twee van de vijf agenten betrokken bij dood Mitch Henriquez worden vervolgd

'Henriquez vormde niet zo’n groot gevaar, dat de mate van geweld die is gebruikt, geoorloofd was'


Twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de dodelijke arrestatie van Mitch Henriquez in Den Haag, worden vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag, maandag 19 september 2016, laten weten (zie hieronder). 

De 42-jarige Arubaan Henriquez werd op 27 juni vorig jaar aangehouden bij een muziekfestival in het Haagse Zuiderpark, omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Hij verzette zich tegen de aanhouding, waarna de politie geweld tegen hem gebruikte. Henriquez overleed de volgende dag in het ziekenhuis, hoogstwaarschijnlijk door zuurstofgebrek veroorzaakt door het hardhandige optreden van de vijf agenten die hem arresteerden. Ze gebruikten daarbij onder meer de omstreden nekklem.

RTL Nieuws citeerde afgelopen zaterdag uit een vernietigend rapport van twee politiewetenschappers over de gewelddadige aanhouding. De agenten hebben volgens hen fout op fout gestapeld.

De wetenschappers onderzochten het incident op verzoek van de rechter-commissaris.


Twee agenten vervolgd in verband met overlijden Mitch Henriquez

19 september 2016 - Arrondissementsparket Den Haag
Twee van de vijf agenten die vorig jaar betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez, zullen door hetOpenbaar Ministerie in Den Haag worden vervolgd. De andere drie agenten worden door het OM niet vervolgd.

SZF is met overname on- en minvermogenden van Parsasco geen sociale instelling geworden

Directeur Kromodihardjo: 'SZF doet nu pas echt waarvoor zij is opgericht'


Dat de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) met de overname van de on- en minvermogenden van verzekeringsmaatschappij Parsasco een sociale instelling in wording is, is niet correct. De directeur van het SZF, Rick Kromodihardjo, zegt vandaag, maandag 19 september 2016, in de Ware Tijd, dat het SZF eigenlijk nu pas echt gaat doen waarvoor het is opgericht. 

In de Memorie van Toelichting van het oprichtingsdecreet van het fonds staat, dat het wordt ingesteld om de algemene ziektekosten verzekering, zoals die was gepland in de wet van 1977, gefaseerd uit te voeren. 'In het decreet zelf is ook opgenomen dat de Staat de premie ten behoeve van de minder draagkrachtigen moet betalen aan het SZF', aldus de directeur.

Het heeft er wel alle schijn van, zo schrijft de Ware Tijd, dat de overheid het SZF belast met de verzekering van bepaalde doelgroepen, omdat ze een wanbetaler is bij andere verzekeringsmaatschappijen. Het SZF is een werkarm van het ministerie van Volksgezondheid.

Per 1 september heeft het fonds ook de zorg van alle cliënten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die verzekerd zijn bij Parsasco overgenomen. In juli heeft de overheid de basiszorgverzekering, waarmee verzekeringsmaatschappij Self Reliance sinds 2013 belast was, al overgeheveld naar het SZF. De overheid heeft overigens betalingsachterstanden bij de verzekeraars.

Kromodihardjo stelt dat het de bedoeling is, dat met de overheveling de gezondheidszorg in Suriname uiteindelijk naar een hoger niveau getild wordt. Hij benadrukt dat het SZF geen winstoogmerk heeft en dat de verkregen middelen dus weer terugvloeien naar de sector. Hij zegt verder nog, dat de werkzaamheden wel zijn toegenomen.

Personeel EBS moet eenmalige uitkering van Srd 1.250 ontvangen

Arbeiders die in staking zijn geweest moeten kosten over stakingsdagen betalen...


Uiterlijk vandaag, mandag 19 september 2016, moet de eenmalige uitkering (lumpsum) van Srd 1.250 aan de werknemers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) worden uitbetaald. Dit is overeengekomen tussen de aandeelhouder en de OWOS, de bond bij de EBS. De leden van de bond hebben de overeenkomst aangenomen, maar formeel moet deze nog worden ondertekend, zo bericht Starnieuws vanochtend.

In oktober, november en december zullen de werknemers een duurtetoeslag van Srd 1.300 ontvangen. De ingangsdatum van de eerder overeengekomen loonsverhoging van Srd 500 zal per april 2017 ingaan. Voor januari tot en met maart 2017 geldt een maandelijkse duurtetoeslag van Srd 500. De Kinderbijslag is van Srd 80 naar Srd 100 verhoogd per januari 2016.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de werknemers die in actie waren de kosten over de stakingsdagen zullen moeten betalen. Wanneer de terugbetaling zal plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen had eerder aangekondigd, dat er een gezamenlijke verklaring zou komen van de aandeelhouder en de bond. Tot nu toe hebben geen van de twee partijen informatie verstrekt over de overeenkomst die ten overstaan van president Desi Bouterse is bereikt. In deze kwestie heeft de voorzitter van 'De Moederbond', Errol Snijders, bemiddeld.

Openbaar Ministerie Curaçao zet zich in voor veiliger verkeer op eiland

Diverse wetgevingsvoorstellen zijn aangeboden aan de verantwoordelijke ministers

OM gaat 'feveren' en 'quads' aanpakken


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is de afgelopen maanden samen met diverse ketenpartners actief bezig geweest met het voorbereiden van concept-Landsbesluiten om de verkeersveiligheid op Curaçao te vergroten. Om dit te bewerkstelligen is per januari 2016 tijdelijke bijstand gekregen van een wetgevingsjurist. De afgelopen weken zijn in dit kader diverse wetgevingsvoorstellen aangeboden aan de verantwoordelijke ministers van Curaçao. Dit meldt het OM vandaag, maandag 19 september 2016, in een uitgebracht persbericht.

Allereerst, een van de concept-Landsbesluiten betreft het verbieden van de verlengde achterbrug bij motorfietsen om zo het ‘feveren’ op de openbare weg tegen te gaan. Verder zijn regels voorgesteld ten aanzien van ‘quads’. Ook zij zijn debet aan gevaarlijke situaties op de openbare weg.

Naast de aanpak van ‘fever’ en ‘quads’ is in overleg met het Keuringslokaal gelijk gekozen voor het vastleggen en vernieuwen van een aantal technische eisen die nu al voor een groot deel worden gehanteerd door het Keuringslokaal, omdat de huidige verordening daarin niet meer voorziet.

Een tweede wetsvoorstel ziet op het tegengaan van alcoholgebruik in het verkeer. Het Openbaar Ministerie pleit in de wetswijziging voor de wettelijke invoering van een ademanalyseapparaat (blaastest) om hiermee de ademanalyse als bewijsmiddel aan te voeren voor een effectieve bestrijding van het rijden onder invloed in het verkeer, gestoeld op het huidige artikel 24 van de Wegenverkeersverordening Curaçao. Op basis hiervan kan weer daadwerkelijk begonnen worden met inzet van alcoholcontroles in het verkeer.

Een derde voorstel van het Openbaar Ministerie betreft een wijziging van de Motorrijtuigenbelas-tingverordening in die zin dat pas een belastingsticker wordt afgegeven nadat de eigenaar van het motorrijtuig zijn openstaande boetes heeft voldaan. Door dit voorstel zullen mensen minder makkelijk hun boete ontlopen en wordt het verkeersgedrag naar verwachting ten positieve beïnvloed. Het voorstel is inmiddels ingediend bij de Ministers van Justitie, Financiën en Verkeer, Vervoer, Ruimtelijke Planning (VVRP).

Tot slot maakt het OM Curaçao zich sterk voor de introductie van de zogeheten ‘kentekenaansprakelijkheid’. Hierbij wordt de houder van het kenteken verantwoordelijk gehouden voor verkeersovertredingen gepleegd met dat voertuig. Met camera’s kunnen verkeersovertredingen worden vastgelegd, waarbij het oproepingsproces-verbaal en eventueel een transactievoorstel direct naar de kentekenhouder worden opgestuurd. Het is niet meer nodig, dat de politie bij elke overtreding de bestuurder staande moet houden en persoonlijk de bekeuring moet overhandigen en de pakkans wordt

Curaçao's premier Whiteman haalt fel uit naar Venezolaans staatsoliebedrijf PdVSA

PdVSA zou tekenen MoU tussen premier en president Maduro hebben gedwarsboomd

Leiding staatsoliebedrijf zou Whiteman verhinderd hebben om Maduro te ontmoeten


Premier Ben Whiteman van regeringspartij Pueblo Soberano heeft in een toespraak fel uitgehaald naar de top van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) voor de manier waarop zij het tekenen van een MoU (Memorandum of Understanding) tussen hem en president Nicolás Maduro hebben gedwarsboomd. De top van PdVSA heeft de premier naar eigen zeggen verhinderd om de president te ontmoeten, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 19 september 2016.

De premier heeft ook een verband gelegd tussen PdVSA-topman Jesus Luongo en zijn banden met de Curaçaose vakbondsadviseur Errol Cova. De premier heeft dit afgelopen zaterdag uit de doeken gedaan tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst van PS.

Whiteman schetste hoe hij en Maduro elkaar in juni van dit jaar hebben ontmoet. De twee staatshoofden spraken af om een MoU te tekenen, zonder dat het eerst van onderaf binnen de staatsorganisatie een lange weg moet afleggen, zo legde Whiteman uit. Bij dat gesprek spraken zij onder andere af, dat Venezuela het beheer over de raffinaderij krijgt na 2019 en ook dat het land een oude getty bij Bullenbaai zal kunnen gebruiken die gemoderniseerd wordt. Volgens Whiteman zit er hierna geen schot in de zaak, terwijl beide staatshoofden het wel met elkaar eens zijn. Om een doorbraak te forceren, gaat Whiteman met een kopie van de MoU naar de beëdiging van de president van de Dominicaanse Republiek, Nicolás Maduro is ook uitgenodigd. In het korte gesprek tussen de staatshoofden, nodigt Whiteman Maduro uit om naar Curaçao te komen om de MoU te tekenen. Maduro gaat hiermee akkoord.

Ondanks alle voorbereidingen vanuit Curaçao, komt de MoU niet van de grond.

Om het gehele artikel te kunnen lezen even hier klikken.

Terrein en gebouw afgebrand Sentro Pro Art op Curaçao worden nat gehouden om verstuiving asbest te voorkomen

'Asbest gaat volgens daarvoor geldende regels worden verwijderd'

Politie:  'De brand is in onderzoek en mogelijke daders zijn niet geïdentificeerd'


Het terrein en gebouw van het vorige week maandag afgebrande Sentro Pro Arte worden bewust natgehouden om te voorkomen dat asbestdeeltjes verstuiven. Het gebouw en een deel van de parkeerplaats blijven voorlopig afgesloten. Een multidisciplinair team met vertegenwoordigers van alle betrokken instanties, waaronder de brandweer, de politie, architectenbureau Plan D2 en de verzekeraar, komt vandaag, maandag 19 september 2016, bij elkaar om te overleggen hoe en wanneer gebouw en terrein worden schoongemaakt. 

'In ieder geval zal een inventarisatierapport moeten worden opgemaakt', zegt Sirving Keli van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) en coördinator van het Medisch Rampenteam vandaag in het Antilliaans Dagblad. 'Daarna zal de asbest volgens de daarvoor geldende regels worden verwijderd.'

Het terrein rond het voormalige cultuurcentrum is direct na de brand afgesloten. Voor bepaalde delen van het gebouw is destijds asbest gebruikt. Een zone tot 300 meter in westelijke richting onder de rook van de brand werd dinsdag tot risicogebied aangewezen. Daar liggen alleen kantoren. Bewoners in de omgeving lopen geen gevaar omdat hun huizen ‘boven de wind’ staan.

Na onderzoek bleek eerder al, dat in het APC-complex en het vakbondsgebouw SSK aan de Schouwburgweg geen asbestdeeltjes waren gevonden. Gisteren werd ook het kantoor van Curinde aan de Emancipatieboulevard vrijgegeven door de autoriteiten.

Een taskforce van de overheid met deskundigen op het gebied van asbestverontreiniging en van de departementen van de inspectie van arbeid en milieu is belast met het onderzoek.

De renovatie van het vervallen Sentro Pro Arte zou, na jaren leegstand en verval, deze maand beginnen. Alleen de goedkeuring van gouverneur Lucille George-Wout ontbrak nog. Maar, door de brand is onzeker of het project nog volgens plan kan worden uitgevoerd en of het beschikbare bedrag van 5 miljoen gulden toereikend is, zo liet Tico Vos, woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, eerder deze week weten.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer kon vrijdag nog weinig zeggen over wie de brand heeft aangestoken. 'De zaak is in onderzoek en mogelijke daders zijn niet geïdentificeerd.'

Met MoU regering Curaçao en Chinees bedrijf gaan arbeiders via aannemer op terrein Isla zelfde verdienen als Isla-personeel

'Equal pay for equal work’ is in overeenstemming met regels Chinese overheid


Met het Memorandum of Understanding (MoU) dat de regering vorige week met het Chinese Guangdong Zhenrong Energy Co Ltd heeft getekend gaan arbeiders die in de toekomst via een aannemer of onderaannemer bij de Isla werken, hetzelfde verdienen als collega’s die bij de raffinaderij in dienst zijn. Dat heeft premier Ben Whiteman van regeringspartij Pueblo Soberano gisteravond verklaard tijdens een nationale toespraak die live bij de radio en televisie is uitgezonden,zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 19 september 2016.

Vorige week tekende de regering een MoU met Giandong. Het bedrijf is bereid een investering van 10 miljard dollar oftewel een bedrag van 18 miljard gulden te investeren. Het principe van ‘Equal pay for equal work’ is in de MoU opgenomen. Dat principe is in overeenstemming met de regels van de Chinese overheid. Een ander principe is dat de Chinese overheid niet toestaat dat hun werknemers naar Curaçao worden uitgezonden. Guandong zal daarom samen met de Curaçaose overheid mensen opleiden om het werk te doen.

Het leger van lokale werkloze jongeren en volwassenen krijgt de kans om een vak te leren en op een waardige manier hun brood te verdienen, aldus de premier. De verwachting is dat er 4.000 arbeidskrachten nodig zijn. Dit is gunstig voor de fondsen van de ziektekostenverzekering en de pensioenen, omdat meer mensen daar nu aan zullen bijdragen. De milieuvervuiling zal aanzienlijk dalen.

Klikt u hier om de rest van het bericht te lezen.

Bond Surinaamse Padieproducenten: 'Overheid nu meer dan ooit verplicht om toekomst rijstsector te garanderen'

BSP wil een speciaal samenhangend meerjarig crashprogramma

'De boer is totaal overgeleverd aan de grillen van de opkopers die de opkoopprijs zelf bepalen'


De overheid is nu meer dan ooit verplicht om de toekomst van de rijstsector te garanderen. Hiertoe moeten de nodige maatregelen worden getroffen, waaronder incentives, subsidies van inputs, verbetering van de infrastructuur en regulering van de prijsvorming. Deze maatregelen moeten volgens de Bond Surinaamse Padieproducenten (BSP) worden opgebracht in een special samenhangend meerjarige crashprogramma. 

In een persbericht schrijft de BSP, zo bericht Starnieuws vanochtend, maandag 19 september 2016, dat voor de uitvoering van dit programma desnoods wordt uitgekeken naar internationale fondsen of leningen. De bond vindt dat de tijd dringt voor de rijstsector.

De oogst is in volle gang en bieden opkopers tussen de Srd 72 en Srd 75 aan per baal natte padie van 79 kg. Volgens de BSP liggen de productiekosten van een baal echter rond de Srd 90. 'De boer is totaal overgeleverd aan de grillen van de opkopers die de opkoopprijs zelf bepalen.'

De bond wijst erop, dat over enkele maanden de inzaai weer begint. Hij zegt dat voor een zak ureum van 50 kilo nu Srd 145 moet worden neergeteld, terwijl de prijs tot voor kort nog Srd 99 was.

De BSP wijst op de vicieuze cirkel waarin de rijstboer blijft. Weinig inkomsten, nauwelijks in staat het gezin te onderhouden, niet in staat leningen af te lossen met het gevolg dat bezittingen op de veiling terecht komen.

Bondsvoorzitter Radjoe Bhikharie zegt, dat de landbouwminister het ook heeft laten afweten. Alle toezeggingen zijn toezeggingen gebleven. De BSP benadrukt dat de verhoging van de prijs van consumptierijst in de winkels niet betekent dat de boeren meeprofiteren. 'Het zijn alleen de opkopers/verwerkers en de handelaren die deze meerinkomsten opstrijken.' De bond wijst erop dat de boeren geen enkele invloed hebben op de vaststelling van de prijs van consumptierijst. Bhikharie vindt het nu meer dan ooit de tijd om de alarmbel voor de sector te luiden.

Wisselkoers toont lichte daling

VES-voorzitter Ramautarsing: 'Ik ben bang dat het van tijdelijke aard zal zijn'


De wisselkoers is enigszins gedaald op de valutamarkt. De indicatieve koers van de Centrale Bank van Suriname voor vandaag, maandag 19 september 2016, is Srd 7,82 voor de Amerikaanse dollar. Starnieuws bericht te hebben vernomen (van wie of wat en vanuit welke richting wordt weer niet door Starnieuws vermeld), dat mensen een afwachtende houding aannemen en niet veel vreemde valuta hebben gekocht de afgelopen dagen.

Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), heeft het vermoeden dat de daling van tijdelijke aard is. Hij zegt, dat de wisselkoers een product is van economische verhoudingen in het land. Wanneer er minder geëxporteerd wordt en er niet minder wordt geïmporteerd, ontstaat er een tekort aan deviezen. Als er steeds meer Srd's worden uitgegeven, ontstaat er een opwaartse druk.

'Ik hoop dat de daling blijvend zal zijn, maar ik ben bang dat het van tijdelijke aard zal zijn', aldus de VES-voorzitter. Ramautarsing zegt verder, dat de economie zwak is.

'Je kan zeggen dat de koers omlaag moet, maar dan moeten wij meer gaan produceren en gaan exporteren. Door te praten erover krijg je de koers niet omlaag. Door de juiste incentives te geven aan de ondernemers die willen produceren en kunnen exporteren, gaan wij op termijn wel eruit komen. Als wij dat niet kunnen doen, omdat het apparaat zo zwak is en de private sector rustig afwacht, dan gaat het heel lang duren.'

Dode en vier gewonden bij eenzijdig verkeersongeluk Oost-Westverbinding Commewijne

Busje slaat door nog onbekende oorzaak over de kop en belandt tegen woning


Bij een verkeersongeluk zondagmiddag 18 september 2016 op de Oost-Westverbinding kilometer 23 in het district Commewijne heeft een inzittende van een busje het leven verloren, zo berichten de Ware Tijd en het Dagblad Suriname op hun webedities.

Vier andere inzittenden raakten gewond en zijn afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Door nog onbekende redenen sloeg een Toyota Hiace busje over de kop en belanddde tegen een woning (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd). De schade aan het voertuig is aanzienlijk.