dinsdag 20 september 2016

Onderaannemer Veldbloem: 'NDP-toppers dokken, zwijgen en nemen telefoon niet op'

Veldbloem levert diensten aan diverse scholen, maar wordt niet door MinOWC betaald

'Ik neem minister Peneux en Financiën-minister Hoefdraad kwalijk hiervoor,  hoe moet ik mijn arbeiders betalen?'

Onderaannemer Errol Veldbloem (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) is radeloos. Ruim twee en een half jaar loopt hij met reçu’s rond van werk dat hij geleverd heeft voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). ‘Jammer genoeg dat mijn regering mij in deze positie heeft geplaatst. Het lijkt alsof de kleine man zijn geld niet mag ontvangen, terwijl de ministers wel maandelijks op tijd hun vergoeding krijgen uit onze belastingcenten voor de poppenkast die ze spelen’, zegt Veldbloem dinsdag 20 september 2016 in het Dagblad Suriname. 

‘Ik probeer contact te maken met de NDP-toppers, maar allemaal zwijgen ze of dokken. Als ik ze bel, nemen ze hun telefoon niet op.’

Veldbloem zegt, dat hij als onderaannemer zijn diensten levert op diverse scholen op de rand van Paramaribo en daarbuiten. ‘Mijn arbeiders verrichten schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden op de schoolterreinen. We zijn met zo’n 20 onderaannemers, die geld moeten krijgen’, geeft Veldbloem aan.

Per maand ontvangt een onderaannemer voor zijn geleverde diensten ongeveer Srd 1.200. ‘Ik neem de mensen van het onderdirectoraat Administratieve Diensten (ODAD) van MinOWC niet kwalijk. Ze zijn ook aan handen en voeten gebonden. Maar, ik neem minister Robert Peneux en Financiën-minister Gillmore Hoefdraad wel kwalijk hiervoor. Hoe moet ik mijn arbeiders betalen, die het al heel moeilijk hebben met de huidige situatie van het land?’, vraagt Veldbloem.

‘Ik ben teleurgesteld dat de regering op het IMF wacht om maatregelen te treffen. Het IMF kan voor ons niet bepalen wat te doen, terwijl de kleine man pienaart. En ons geld is helemaal gedevalueerd. Ik heb nu een reçu in de hand van 2014, waar ik Srd 3.600 moest ontvangen. Dat kwam toen neer op 1.000 Amerikaanse dollar. Als ik dat geld nu krijg, is dat niet eens 500 waard. Ik vraag me af waarom de schoolbushouders van OBS wel geld krijgen, maar wij niet’, aldus Veldbloem.

Amerikaanse ambassadeur Nolan spreekt met NPS-voorzitter Rusland

Rusland en Nolan bespreken diverse issues die beide landen raken


De ambassadeur van de Verenigde Staten (VS), Edwin Nolan, heeft dinsdag 20 september 2016 een bezoek gebracht aan NPS voorzitter Gregory Rusland in het partijcentrum Grun Dyari in Paramaribo (zie foto - Bron: NPS). De diplomaat gaf aan, dat de VS op diverse gebieden een samenwerking heeft met Suriname, waaronder projecten ter ondersteuning van de politie, controle op de trafficking in persons, training in complex financial crimes, rehabilitatie van scholen.

Diverse onderwerpen werden besproken die te maken hebben met de ontwikkelingen in Suriname en de VS, zo laat de NPS in een persbericht weten.

Een belangrijke activiteit in de bereikbaarheid van de beide landen is de uitvoering van directe vluchten tussen Suriname en de VS. Dit proces is afgerond en de eerste vluchten hebben reeds plaatsgevonden. Naar voren kwam ook dat de VS zijn ondersteuning geeft via onder andere het Internationaal Monetair Fonds, waar de VS 20% van de fondsen bijdraagt. Momenteel maakt Suriname gebruik van deze fondsen, echter moeten aan de voorwaarden die afgesproken zijn, worden voldaan. Bekend is dat maatregelen die getroffen moeten worden hard bij het volk aankomen maar dat als Suriname niet voldoet aan de afspraken het land het gevaar loopt dat de middelen worden stopgezet en de andere financierders op basis daarvan ook hun financiering kunnen stopzetten. 

Tijdens het onderhoud werd eveneens besproken de mogelijke ondersteuning voor investeringen van Amerikaanse bedrijven. Suriname is niet in vizier van Amerikaanse bedrijven, maar er kan altijd gekeken worden naar de mogelijkheden op dit gebied.

'Newmont begint reeds binnen enkele weken met de productie van goud en hopelijk zal die activiteit een significante bijdrage kunnen leveren aan de financiële situatie van Suriname. In de begin fase zullen de investeringen terug betaald moeten worden en het kan jaren duren voor we overall echt iets van de activiteiten van dit bedrijf zullen merken', zegt de NPS-voorzitter.

Assembleeleden tijdens reces op dienstreis naar Costa Rica en Genève

Misiekaba en Afonsoewa (NDP) en Nurmahomed (VHP) in november naar Marokko


Hoewel De Nationale Assemblee (DNA) met vakantie is worden er in de recesperiode toch flink wat dienstreizen voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurt door zowel coalitie- als oppositieleden. Dit meldt een bron aan Dagblad Suriname, zo bericht dat dagblad dinsdag 20 september 2016.

Zo is parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons (NDP) deze dagen in China voor het bijwonen van een VN Vredesconferentie. Volgens informatie zijn ook haar man en een protocolofficier met haar mee.

Amzad Abdoel (NDP), Diepakkoemar Chitan (dissident Pertjajah Luhur) en Diana Pokie (ABOP) gaan van 24 tot en met 29 september naar Genève in Zwitserland, maar waarom en waarvoor vermeldt het dagblad niet.

In de maand oktober volgen de Assembleeleden Melvin Bouva (NDP), Chandrikapersad Santokhi (VHP) en Ruchsana Ilahibaks (NDP) ook voor een dienstreis naar Genève. In deze maand gaan de parlementariërs van de rivaliserende partijen ABOP en BEP, respectievelijk Marinus Bee en Celsius Waterberg, naar Costa Rica, maar waarom en waarvoor laat het dagblad voor het gemak in het midden.

Tenslotte is er in de maand november ook een missie die naar Marokko gaat. In deze delegatie zitten Andre Misiekaba en Silvana Afonsoewa (NDP) en Riad Nurmahomed (VHP). ‘Normaal neem ik geen deel aan missies van de Assemblee naar het buitenland. Maar, op verzoek van de voorzitter van de VHP en de parlementaire commissie voor Milieu, ga ik deze keer wel. Het gaat om een missie die een klimaatconferentie zal bijwonen’, geeft de VHP’er Nurmohamed te kennen.

Enige maanden geleden was er nog stevige kritiek op parlementsleden, die ondanks de precaire situatie van het land, naar een conferentie in Zambia zouden afreizen, terwijl toen de parlementsvoorzitster in Canada was. Deze delegatie bestond uit Melvin Bouva (NDP), Rosselie Cotino (NDP), Dinotha Vorswijk (ABOP), Asiskumar Gajadien (VHP) en Carl Breeveld (DOE). Bouva, Vorswijk en Cotino waren eerder afgereisd, omdat ze ook aan een Youth Conference zouden meedoen. Later haakten Gajadien en Breeveld af, omdat ze vonden dat de reis het land teveel zou kosten. Overigens zeiden ze dat onder druk van de publieke opinie.

President Bouterse: 'Het IMF is koud en berekenend'

Het IMF bekijkt issues door het oog van een econoom en niet door dat van politieke situatie


President Desi Bouterse vindt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 'koud en berekenend'. Hij kijkt ook als een politicus naar zaken die zijn afgesproken en niet als econoom. De prijs van brandstof kan bijvoorbeeld niet met Srd 4 per liter stijgen. 'Dan zal minister Hoefdraad wel lachen, maar ik ben dan naar huis', zei hij vanmiddag, dinsdag 20 september 2016, tijdens een persconferentie over de investeringsprojecten van de regering.  

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën voert gesprekken met het IMF over het programma. Een van de zaken die afgesproken is, is de afbouw van de subsidie aan de NV Energie Bedrijven Suriname per 1 januari 2017. Bouterse zei, dat de regering de subsidie ook wil afbouwen, maar het juiste tarief moet nog worden vastgesteld.


De president stelde, dat aan het IMF uitvoerig wordt uitgelegd wat de problemen zijn, maar het eind van het liedje is elke keer 'maar, wij hebben dat afgesproken'. Ook al praat je de hele dag, het komt steeds neer op 'wat er is afgesproken', sprak Bouterse.

De regering wil wat meer tijd van het IMF om zaken die afgesproken zijn uit te voeren. Bouterse zei verder, dat de overeenkomst met het IMF al getekend is, dus zijn discussies over de vraag hadden wij dat wel moeten doen zinloos, zo schrijft Starnieuws.

Samenwerking tussen Nederland, Curaçao, St. Maarten en Aruba richt zich in 2017 op aanpak misdaad en corruptie

Regering Nederland presenteert haar beleidsplannen voor 2017 op Prinsjesdag


De samenwerking tussen Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten draait in 2017 om de aanpak van criminaliteit en corruptie. Nadelige wisselkoerseffecten, die het afgelopen jaar onder meer de kustwacht troffen, worden door Nederland gecompenseerd. Dat blijkt uit de beleidsplannen van de Nederlandse regering, die traditioneel vandaag, dinsdag 20 september 2016, op Prinsjesdag (zie foto - Bron: Leeuwarder Courant) gepresenteerd werden, zo schrijft de Amigoe. 

'De rechtshandhaving in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt in 2017 verder versterkt. (...) Waar het zwaartepunt in 2016 lag bij de opbouw, ligt in 2017 de nadruk op het bereiken van zichtbare resultaten', schrijft minister Stef Blok, die afgelopen zomer Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verving.

'Een sterkere rechtshandhaving is mogelijk door een tijdelijke uitbreiding van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, in het bijzonder gericht op bestrijding van grensoverschrijdende en ondermijnende criminaliteit, high impact crimes en mensenhandel en -smokkel.'

Ook bendevorming wordt met name genoemd. Het totale budget voor Justitiesamenwerking in 2017 is met 71 miljoen euro iets lager dan de ruim 72 miljoen in 2016, deels door lagere kosten voor het RST. Maar, binnen dat budget is er wel meer geld voor de Kustwacht, namelijk 39,6 miljoen euro, ruim 1,7 miljoen meer dan in 2016. Belangrijk is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarnaast meer geld heeft gereserveerd voor wisselkoersverschillen. Nederlandse bijdragen die oorspronkelijk in euro’s waren vastgesteld, bleken door de wisselkoers in de praktijk lager wanneer ze in dollars werden uitgekeerd. Met name de Kustwacht ondervond hier hinder van, zodat de Tweede Kamer een structurele oplossing eiste.

In de begroting van Defensie wordt ook verwezen naar de Kustwacht. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert schrijft, dat Defensiemateriaal en -personeel in 2017 ook permanent aanwezig blijft in het Caribisch gebied voor de ondersteuning van de kustwacht en de verdediging van het Koninkrijk. 'Als de situatie dit vereist, kan de militaire presentie in het Caribisch gebied worden vergroot. Dit zal dan wel ten koste gaan van de overige inzetmogelijkheden', aldus de minister.

De totale begroting voor Koninkrijksrelaties bedraagt 292 miljoen euro in 2017 versus 257 miljoen in 2016. Het overgrote deel, namelijk 187 miljoen euro, heeft betrekking op de schuldsanering na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen, en bedragen die sindsdien geleend zijn, zoals voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op Curaçao.

Oud-directeur Girobank op Curaçao failliet verklaard

Garcia in opdracht OM weer aangehouden vanwege kans op vluchtgevaar


Oud-directeur van de Girobank Eric Garcia is gisteren door het gerecht failliet verklaard. Garcia die vorige week tijdelijk in vrijheid werd gesteld, is vanmorgen, dinsdag 20 september 2016, weer aangehouden door het Openbaar Ministerie (OM). Volgens de rechter in Eerste Aanleg is er kans op vluchtgevaar. Daarnaast heeft Garcia tot nu toe weinig blijk van medewerking gegeven. Dit meldt de Amigoe. 

Norman Serphos, woordvoerder van het OM, bevestigt dat Garcia naar de Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) op Seru Fortuna is gebracht.

Het faillissement werd op 15 september aangevraagd door Valerie Maria. Maria is curator in de faillissementszaak van Banco di Maracaibo en hoopt op deze wijze het geld dat vermoedelijk door Garcia is verduisterd, terug te krijgen. Het draait om ruim 10 miljoen dollar. 'Vanaf het moment dat ik aangifte heb gedaan van het verduisterde bedrag is het geld niet meer teruggekomen in de boedel', legt Maria uit. 'Het verduisterde geld is nodig voor de slotuitdeling in het faillissement van Banco Maracaibo.'

Een van de manieren om de ruim 10 miljoen dollar op Garcia te verhalen is de faillissementsverklaring. 'Dat is een van de manieren om inzicht te kunnen krijgen in zijn vermogen', aldus Maria. Garcia is volgens Maria niet komen opdagen bij de faillissementszitting. Daardoor is hij ook niet gehoord. 'Op grond daarvan is hij in verzet gegaan tegen de faillissementsbeslissing.'

De rechter moet nu een datum bepalen om Garcia alsnog te horen. Het gerecht in Eerste Aanleg heeft Lizaima Da Costa Gomez benoemd tot curator.

De failliet verklaarde Garcia is volgens Maria ‘gegijzeld’ op grond van artikel 82 in het faillissementsbesluit. Deze zogenoemde faillissementsgijzeling gebeurt als iemand zijn verplichtingen niet nakomt. Eerder verklaarde Garcia, dat het verduisterde geld uiterlijk 15 augustus terug zou zijn. 'Dat is niet gebeurd', zegt Maria. Bij Garcia speelde mee dat hij de rechter-commissaris verkeerd heeft ingelicht ten tijde van zijn medecuratorschap in de faillissementszaak van Banco di Maracaibo. Verder bevindt Garcia zich veelvuldig in Venezuela en de Verenigde Staten.

Volgens de rechter is er gegronde vrees dat hij zijn verplichtingen niet na zal komen als hij naar het buitenland ‘vlucht’. Volgens Maria hoeft de inbewaringstelling van Garcia niet lang te duren als hij zijn medewerking verleent.

Het faillissement van offshore bank Banco Maracaibo nv werd in augustus 1994 uitgesproken. Garcia werd vervolgens, vanwege zijn kennis van het Venezolaanse bankwezen, tot curator in het faillissement aangesteld. Valerie werd op 11 juli  benoemd tot curator. Zij ontdekte vrij snel dat Garcia ruim 10 miljoen dollar had verduisterd en een MCB-rekeningafschrift had vervalst. Garcia wordt hiervoor strafrechtelijk vervolgd. Vorige week is hij in tijdelijke vrijstelling gezet. Wel moest hij zich iedere dag melden bij de politie en is zijn paspoort afgenomen. Volgens het OM is er kans op vluchtgevaar. De faillietverklaring van Garcia is een civiele zaak. De rechter heeft daarom op andere gronden besloten om Garcia aan te houden.

Curaçao's ministerie van VVRP geeft afgestudeerde jongeren een arbeidskans

'Ze krijgen steeds te horen dat ze geen ervaring hebben, dit inspireerde mij om nieuw team van jongeren aan te nemen'


Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) wil Curaçaose jongeren die net zijn afgestudeerd de kans geven om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. 'Ze krijgen alsmaar te horen dat ze geen ervaring hebben. Dit inspireerde mij om een nieuw team van jongeren aan te nemen', zo verklaarde minister Suzy Camelia-Römer (PNP) gisteren tijdens een persconferentie, aldus bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 20 september 2016. 

De minister voegde hieraan toe dat ze jongeren met geschikte kwalificaties oproept om te solliciteren. Dit geldt zowel voor lokale afgestudeerden als studenten van Curaçaose afkomst die in het buitenland hebben gestudeerd.

Tijdens de persconferentie kregen drie ‘young professionals’ de kans om zich te introduceren, waaronder een jurist op het gebied van privaatrecht en transport- en maritiem recht, een sterrenkundige/meteoroloog en een bouwkundige met specialisatie verkeer en mobiliteit.

Voor de vacante functie van directeur voor de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA) gaat eveneens de voorkeur uit naar een landskind. 'Dit, omdat een lokaal persoon meer kennis heeft van het land en zich zodoende makkelijker kan verdiepen in de materie.'

Het contract van voormalig directeur Oscar Derby liep op 1 juli af. Camelia-Römer heeft dit moment aangegrepen om een evaluatie te laten verrichten met als doel inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot het terugkrijgen van de categorie 1-positie. Ook wilde ze informatie over hoe dit proces het beste kan worden voortgezet.

Uit de voorlopige resultaten van de evaluatie is gebleken, dat de functie van CBA-directeur en het proces voor het terugkrijgen van veiligheidscategorie 1 het beste van elkaar kunnen worden gescheiden. Dit vanwege de omvang van het project en zodat de uitvoering en aansturing niet van los van elkaar staan. Dit neemt volgens het rapport echter niet weg, dat Derby een autoriteit is op luchtvaartgebied. In de tussentijd wordt egezocht naar een permanente vervanger van Derby, terwijl Caroline Gonzalez-Manuel, de sectordirecteur van Infrastructuur en Ruimtelijke Planning, de functie waarneemt.

De selectieprocedure voor een nieuwe directeur zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Derby blijft tot oktober aan als adviseur om een eigen analyse te verrichten. Accountants- en advieskantoor Deloitte heeft daarnaast de ‘terms of reference’ opgesteld, zodat de minister zeker weet dat ze alle elementen in overweging heeft genomen.

Man gooit met fles stelende zwarte slingeraap van buurvrouw dood

Buren bereiken compromis bij de politie


Een vrouw die zo'n negen jaren een Kwatta-aap (zwarte slingeraap - Ateles paniscus) als huisdier heeft, deed haar beklag bij de politie van dierenmishandeling. Haar hadden vaak last van de aap. Het dier was gisteren weer eens uit zijn kooi gestapt en ging even bij de buurman langs. Hij heeft daarbij op zijn zoektocht eten uit de pot gestolen. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 20 september 2016. Niet wordt vermeld waar dit incident zich heeft afgespeeld....

De woedende buurman pakte een fles en gooide het vervolgens naar de aap. De fles raakte het dier op een gevoelige plek met als gevolg dat het vrijwel op slag dood neer viel bij de inrit.

Bij de politie hebben beide buren uiteindelijk een compromis bereikt waarna de buurman werd heengezonden. Waar dat compromis uit bestaat vermeldt het Dagblad Suriname ook niet.

Overigens, kan de vraag gesteld worden of de buurvrouw niet zelf ook zich schuldig heeft gemaakt aan dierenmishandeling door een wild dier, een zwarte slingeraap, jarenlang als huisdier te houden....

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Accountantskantoor dient klacht in tegen Surinaamse Politiebond

Volgens ex-voorzitter SPB zijn voldoende termen aanwezig om bondsbestuur strafrechtelijk te vervolgen


Een Surinaams accountantskantoor heeft onlangs officieel een klacht ingediend tegen de Surinaamse Politiebond (SPB), die momenteel geleid wordt door Raoul Helling. Op 15 juli 2016 had het oud-bestuur van de politiebond, onder leiding van Robby Ramdjiawan, financiële stukken ter bestudering in bewaring gegeven aan dit accountantskantoor. Zij moest de financiële rekeningen van de jaren 2011 tot met juni 2016 opmaken. 

Op maandag 8 augustus zijn leden van het nieuw gekozen bestuur naar het desbetreffende kantoor gestapt. Zij eiste de in bewaring gegeven stukken op, kortom alle belangrijke documenten die te maken hebben met de samenstelling van de jaarrekening van de politiebond van de afgelopen vijf en een half jaar, zo bericht vandaag, 20 september 2016, het Dagblad Suriname.

De secretaresse van het accountantskantoor weigerde deze stukken aan de voorzitter en de twee leden af te staan. De secretaresse maakte telefonisch contact met haar werkgever en gaf toen door aan het bondsbestuur, dat zij de door Ramdjiawan in bewaring afgegeven stukken niet mocht afgeven aan derden. Indien zij de stukken toch willen, moeten zij zich per schrijven richten tot de procureur-generaal.

De bondsleden stelden zich op het standpunt het kantoor niet te zullen verlaten en te zullen wachten op de komst van de accountant. Het was inmiddels sluitingstijd en de secretaresse hield het bestuur van de politiebond voor dat zij het kantoor moest sluiten. De secretaresse voelde zich behoorlijk geïntimideerd en bedreigd, maar ook wel gegijzeld, aldus het dagblad. Zij kon immers het kantoor niet sluiten en kon dus ook niet naar huis. Middels intimidatie hebben de leden van de SPB toch nog de stukken kunnen meenemen. Zij moesten wel voor ontvangst tekenen.

De volgende dag richtte de accountant een schrijven naar de procureur-generaal en verzocht om hieromtrent een onderzoek te willen instellen. Ramdjiawan heeft inmiddels de accountant in gebreke gesteld. De accountant mocht onder geen beding zijn originele stukken aan de tegenpartij meegeven. Volgens de ex-voorzitter van de SPB zijn er voldoende termen aanwezig om het bondsbestuur strafrechtelijk te doen vervolgen. De accountant heeft op zijn beurt een aangifte gedaan bij de afdeling Onderzoek Politie Zaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname en het onderzoek is inmiddels aangevangen.

Bondsvoorzitter Helling wenst niet te reageren.

Den Blauwvinger: De onfatsoenlijke elitaire Surinaamse machtsklasse negeert de burger

COLUMN: Assembleeleden en ministeries en anderen reageren niet op e-mails

Waarom hebben Assembleeleden eigenlijk een DNA-e-mailadres...?


Heeft u dat ook wel eens?
U stuurt een e-mail met een vraag of en verzoek om informatie aan een ministerie (of via een zogenoemd contactformulier op de website van een ministerie, waarop u meteen na verzending in beeld te zien krijgt dat binnen vijf werkdagen wordt gereageerd) of een lid van De Nationale Assemblee (DNA).
U stuurt een herinnering via e-mail.
Na een week nog geen reactie.
U geeft het maar op.
De overheid en politiek nemen u als burger niet serieus.

Ik begrijp nog steeds niet, waarom negen van de tien instanties, ministeries, Assembleeleden, enzovoorts niet het fatsoen hebben om te reageren op via e-mail en/of contactformulieren gestelde vragen en/of verzoeken van burgers.

Dàt is nu onbehoorlijk bestuur en dàt getuigt niet van transparantie bij overheid en politiek waar zovelen zoveel over jammeren, vooral die heren en dames in het pluche van de Assemblee.
Waarom hebben Assembleeleden een speciaal DNA-e-mailadres als zij toch niet de moeite nemen en het fatsoen hebben om te reageren?

De afstand in Suriname tussen politiek, ministeries en andere instanties en de burger is te groot. De elitaire machtsklasse in Suriname leeft op een eiland en toont geen respect voor de gewone burger.

Immers, waarom niet gewoon je werk als volksvertegenwoordiger (!) of als ministerie naar behoren doen en even de moeite nemen om te reageren op die e-mail van die burger?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
20 september 2016
Amsterdam-Paramaribo

Minister Moestadja ontvangt Jakiem Asmowidjojo, maker documentaire 'Van Suriname naar Tongar'

Moestadja benadrukt functionaliteit arbeidshistorie voor actualiteiten 


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft Jakiem Asmowidjojo, die in Nederland woont, de maker van de documentaire 'Van Suriname naar Tongar' ontvangen voor een toelichting op de film. De documentaire heeft betrekking op een deel van de Surinaamse arbeidshistorie, namelijk het gedeelte waarbij een groep Javaanse contractarbeiders (indentured labor) in 1954 terug ging naar Indonesië, omdat ze ontevreden was over de leef- en werkomstandigheden in Suriname en over de miskenning vanuit het koloniaal bestuur. Dit bericht het ministerie vandaag, dinsdag 20 september 2016, in een persbericht.

De contractarbeiders ontbeerden arbeidsbescherming en sociale zekerheid. Hierdoor ontstond het verlangen om terugkeren naar het land van herkomst. De teruggekeerde contractarbeiders namen hun gezinnen mee. Hun terugreis met de boot hadden ze zelf bekostigd met spaargeld en geleend geld. Het ging om ongeveer 1200 personen. Aanvankelijk zouden ze terug gaan naar hun plaats van herkomst op Java, maar moesten uitwijken naar een andere eiland in Indonesië, namelijk West-Sumatra en wel in Tongar. Het gebied is heuvelachtig en bestond toen uit oerwoud.


De aangetroffen situatie was bedroevend slecht en was absoluut niet wat men verwacht had bij thuiskomst. De voormalige contractarbeiders kwamen met hun gezinnen tot het besef dat ze van de wal in de sloot terecht waren gekomen. In Suriname konden ze al redelijk in hun bestaan voorzien, hoe marginaal het ook was. Ze zijn echter niet bij de pakken gaan neerzitten, maar begonnen pionierswerk te verrichten. Grond werd geschikt gemaakt voor landbouw en bebouwing. Van begin af hebben ze gewerkt aan een nieuw bestaan. Zo stichtten zo hun eigen dorp en noemde het Kompong Suriname.

Hoe dan ook, ze hebben zich door de jaren heen op Sumatra met veel pijn en moeite ontwikkeld en hun kinderen hebben zich in maatschappelijk opzicht redelijk goed gedijd. Zo blijkt uit de documentaire dat bepaalde van de kinderen die in Suriname zijn geboren het ver hebben geschopt. Een bekleedde de functie van kolonel bij de marine van Indonesië, een ander was directeur van een staatsbedrijf verantwoordelijk voor het drukken van bankbiljetten en weer een ander heeft zich kunnen opwerken tot eigenaar van een hotel. Enkelen waren in leidinggevende posities bij een gerenommeerde oliemaatschappij. In de documentaire komen onder andere deze personen aan het woord.

De geïnterviewde personen hebben nu de leeftijd van boven de zeventig, maar waren net tieners geworden in Suriname toen hun ouders terugkeerden naar Indonesië. Bepaalde hebben nog heimwee naar Suriname.

De documentaire is bedoeld om families en vrienden in Suriname en Indonesië na 6o jaren weer bij elkaar te brengen.

De eerste vertoning van de documentaire vond afgelopen week plaats te Palisadeweg in Leleydorp en heeft gezorgd voor ontroering bij vooral de ouderen.

Moestadja is ingenomen met het initiatief van de maker van deze documentaire. De inhoud beschouwt hij als een onderdeel van de rijke arbeidsgeschiedenis die Suriname kent. Hij vindt dat de Surinaamse geschiedenis, in het bijzonder de arbeidshistorie, moet worden vastgelegd voor de samenleving opdat er documentatie is waaruit informatie kan worden ontleend met de bedoeling dat actualiteiten en maatschappelijke vraagstukken van de tijd beter begrepen kunnen worden. Om wijs te kunnen worden uit de actualiteiten zal de burger moeten putten uit historische achtergronden. Moestadja verwijst in dit verband naar de huidige arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming en het sociaal zekerheidsstelsel in ons land die gestaag zijn gevorderd sinds de terugkeer van contractarbeiders naar Indonesië. Hij hoopt dat de samenleving eerbied en liefde koestert voor deze instituten die verder uitgebouwd zullen moeten worden naar een welzijnssamenleving.

Met het visualiseren van de arbeidshistorie denkt hij dat jongeren zich gemakkelijk zullen verdiepen in de ontwikkelingen van de vrije arbeid, sinds de afschaffing van de slavernij in 1863. Tegen dezelfde achtergrond heeft de minister enkele dagen geleden een fotogalerij bestaande uit 27 foto’s van gewezen ministers van Arbeid, sinds de instelling van het ministerie in 1971, in gebruik genomen. Het ministerie treft ook voorbereidingen om het historisch pand aan de Wagenwegstraat, het vroegere woonhuis van slavenbazin Elisabeth Samson, de bestemming te geven van een arbeidsmuseum. Thans wordt er gekeken naar mogelijkheden om het pand dat dateert uit de jaren zeventienhonderd te restaureren.

Overheid komt in actie tegen gebruikers illegale waterbronnen

Blijft registratie bij SWM voor 30 september uit, dan gooit overheid waterbronnen dicht


Bedrijven en personen die gebruikmaken van illegale waterbronnen, mogen maatregelen tegemoet zien vanuit de overheid. Mochten ze zich niet registreren tot en met uiterlijk 30 september bij de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM), dan zal de overheid de waterbronnen onherroepelijk dichtgooien. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 20 september 2016.

'Om contaminatie van onze watervoorraden te voorkomen, zullen we waterboringen aan banden leggen. De vervuiling van het water kan ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid en bedrijven en personen die zich hieraan schuldig maken, zullen aansprakelijk worden gesteld voor de schade', zegt SWM-directeur Marlon Oosterling.

Hij weet op dit moment niet om hoeveel illegale waterbronnen het gaat. 'Het zijn er veel. Het kunnen er tientallen zijn en wij kunnen dit niet langer toestaan.'

Bedrijven die bijvoorbeeld aan veeteelt en landbouw doen, leggen zelf waterbronnen aan, waardoor ze goedkoper uitkomen. 'Het zijn waterbronnen met een diepte van 50 en 60 meter, maar er zijn ook bronnen van 200 meter.' Het gaat niet om huishoudens die waterputten met bijvoorbeeld drie opeengestapelde kokers aanleggen op hun erven.

 Ook bedrijven en personen die over een vergunning voor een waterbron beschikken, moeten zich registeren. De bedoeling hiervan is om landelijk ordening te brengen in de chaotische toestand. Alle waterbronnen zullen gecodeerd worden, zoals die van SWM. Deze informatie zal gepubliceerd worden, waardoor iedereen weet waar de waterbronnen zijn en hiermee rekening gehouden kan worden.

Mathoera (VHP): 'Minister Van Dijk-Silos moet voorzichtiger zijn met haar uitspraken'

In haar enthousiasme heeft minister weer voor haar beurt gesproken

‘Elke situatie waarin de politie geweld gebruikt, moet worden onderzocht'


Minister Jennifer van Dijk-Silos heeft onlangs via de media aangegeven, dat zij achter het optreden van de politie-eenheden staat in de aanpak van vier overvallers bij de Kleinestraat. Critici zijn van mening, dat de minister in haar enthousiasme weer voor haar beurt heeft gesproken. Een dergelijke uitspraak deed de bewindsvrouw ook in de kwestie van Meriba, pleegzoon van president Desi Bouterse, om het op een later tijdstip onder ede te ontkennen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 20 september 2016.

De minister zou volgens volksvertegenwoordigster tevens ex-politiecommissaris Krishna Mathoera niet nu al mogen stellen, dat zij achter het politieoptreden staat. ‘Elke situatie waarbij de politie geweld gebruikt, moet worden onderzocht. Dit onderzoek dient te geschieden op instructies van de procureur-generaal (pg). De scheikundige moet vaststellen dat er meermalen met het aangetroffen jachtgeweer is geschoten. Er moet een ballistiekvergelijking komen. Dan pas kan gesteld worden dat de politie correct gebruik heeft gemaakt van haar geweldsmonopolie. Hier zijn er twee zaken die centraal staan, namelijk de gerechtigheid van de politie om geweld te gebruiken en de redelijkheid/proportionaliteit van het geweld. Er moet namelijk worden nagegaan als er niet meer geweld gebruikt is vergelijking met het doel van het geweld. Deze vragen kunnen alleen door het onderzoek worden beantwoord.’

Alleen de procureur-generaal kan uiteindelijk stellen, dat het geweld rechtmatig is aangewend. Er is nog geen enkel onderzoeksresultaat bekendgemaakt. Vooralsnog is er slechts de verklaring van de aanwezige politie, dat er op hen geschoten zou zijn.

'De taak van de politie is niet om te doden. De politie moet aanhouden en voor de rechter brengen. De rechter neemt het besluit', stelt Mathoera.

De minister zou volgens haar iets voorzichtiger moeten zijn met haar eigen uitspraken en zulke uitspraken in beginsel aan het Openbaar Ministerie (OM) moeten overlaten. 'De minister zou zo'n uitspraak niet moeten doen. Ik zou het overlaten aan het OM, omdat zij het onderzoek moet uitvoeren. Het OM is de instantie die een oordeel moeten plegen', meent Mathoera.

Criminelen die erop uitgaan om mensen gewapend te beroven, aanvaarden volgens de politica een risico. Het risico is dat de politie gerechtigd is om geweld te gebruiken bij de aanhouding. In dit geval heeft de politie een achtervolging ingezet. De overvallers konden zich gemakkelijk overgeven, maar men heeft door in de richting van de politie te schieten, ook aangegeven vuurwapengevaarlijk te zijn. De politie mag in zulke gevallen zichzelf en de burgers beschermen.

Mathoera brengt in de verwachting dat het onderzoek positieve resultaten zal opleveren, alvast haar complimenten uit aan de in casu betrokken politieambtenaren. 'Het is niet de minister die dit resultaat teweeg heeft gebracht, maar de politieambtenaren, die onder deze moeilijke omstandigheden, met weinig middelen, hun leven op het spel zetten. Ik hoop dat dit een voorbeeld mag zijn voor andere mensen. Het waren jonge mensen die het met hun leven hebben moeten bekopen. Mensen die het criminele pad willen opgaan, moeten bezinnen dat verkeerde keuzes hun het leven zal kosten', aldus Mathoera.

Surinaamse Openbare Onderwijzersbond vraagt FOLS uitstel tot in 2017 van overeenkomst met regering

SOB rijdt met voorstel aan FOLS BvL van Valies in de wielen

'Valies niet in staat scholen te sluiten als de SOB niet deelneemt'


De voorzitter van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond (SOB), Richard Bouguenon, stelt aan de Federatie Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) voor, om de uitvoering van de overeenkomst met de regering uit te stellen naar begin 2017. De regering heeft volgens hem nu geen geld om het akkoord uit te voeren. 

Uitstel betekent ook de pas afsnijden voor Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), om leerkrachten van de SOB voor het karretje te spannen, zo schrijft Starnieuws vanmiddag, dinsdag 20 september 2016.

Bouguenon stelt voor aan FOLS-president Marcellino Nerkust om niet langer te wachten op de financiële voordelen die voordat de school begint op 3 oktober, waren toegezegd. De SOB-voorzitter vindt dat het onderwijsleerproces niet gestagneerd moet worden. Daarom wil hij dat het akkoord onder strenge condities aan het begin van het volgend jaar, ultimo maart, wordt uitgevoerd. 

De SOB-voorzitter meent dat Valies niet in staat is de scholen te sluiten als SOB niet meedoet. Valies zou proberen de vakbond te elimineren. Op sluwe wijze worden volgens Bouguenon SOB'ers benaderd om het onderwijsproces op de basis- en VOJ-scholen te elimineren. Hij merkt op, dat als er toch tot een staking komt, de SOB zijn leden financieel tegemoet zal komen met middelen die jarenlang gespaard zijn. Aan scholieren wordt gevraagd om zich strikt te houden aan het lesrooster, zodat het schooljaar niet verloren gaat.

OM Curaçao niet bekend met video-opname moord op Helmin Wiels

Oud-premier Asjes beweert dat met een telefoon video-opname van moord is gemaakt


Het Openbaar Ministerie (OM) weet niets van een video-opname van de moord op PS-politicus Helmin Wiels. Dat laat Officier van Justitie Guillano Schoop vandaag, dinsdag 20 september 2016, via het Antilliaans Dagblad. 

Onlangs liet oud-premier Ivar Asjes tijdens zijn programma bij Radio Direct weten dat er met een telefoon een video-opname is gemaakt van de moord. Volgens Asjes zou deze informatie meteen aan het Openbaar Ministerie zijn doorgegeven, maar zou het OM hier vervolgens niets mee hebben gedaan. De informatie over de video-opname zou uit de gevangenis zijn gekomen, evenals de namen van verschillende betrokkenen, waaronder Luigi ‘Pretu’ Florentina, Raúl ‘Bolle’ Martinez en Burney ‘Nini’ Fonseca.

Tijdens zijn radioprogramma blikte de oud-bewindsman terug op de dag voor de moord op Wiels, namelijk 4 mei 2013.

'Wiels had toen zijn programma op een zaterdag waarbij hij onder andere verklaarde dat UTS 20 procent van de inkomsten krijgt van de nummerverkoop via sms. Helmin Wiels liet toen weten, dat hij dit geld niet tegenkomt in de boeken van UTS. Wie krijgt dit geld dan? Het gaat hier om een spel van miljoenen', aldus Asjes. 'Daarom heb ik de nummerverkoop via sms ook afgeschaft toen ik gezagsdrager werd. Maar, in de coalitie zit de persoon die dit onderwerp ook op de agenda van de coalitie moest zetten. Deze persoon is vandaag verdachte in de zaak Maximus. Dat is de waarheid.'

In de desbetreffende uitzending op 4 mei 2013 verklaarde Wiels, dat de regering jaarlijks 30 miljoen gulden misloopt door de illegale loterij. 'Het gaat hier om geld dat in het onderwijs gestoken had kunnen worden, of in de sport of gezondheidszorg', aldus Asjes, die verder verklaart dat de verklaring van Wiels destijds veel mensen choqueerde.

'Hij sprak over het spoor dat het geld aflegt; via Sint Maarten, naar Saint Kitts en dan naar de Bahama’s. Maar, dan is het geld niet meer te traceren. Wiels zei dat UTS misschien meedoet aan een internationale criminele organisatie door mogelijkerwijs het geld wit te wassen.'

De dag na deze verklaringen werd Wiels op het strand van Marie Pampoen om het leven gebracht. Diezelfde dag kwam volgens Asjes informatie binnen over de moord op de PS-voorman. 'Ook bij mij kwam informatie uit alle hoeken binnen. Maar, de informatie die juist bleek te zijn, was afkomstig uit de gevangenis. Mij werden alle namen genoemd, Bolle, Pretu, Nini. Zelfs de car rental waar de vluchtauto was gehuurd, werd genoemd.'

Volgens de voormalige minister-president werd alle informatie meteen aan het Openbaar Ministerie doorgegeven, maar duurde het ‘een eeuwigheid voor er arrestaties werden verricht’. De informatie over de video-opname van de moord op Wiels was ook afkomstig uit de gevangenis, zo vertelt Asjes. 'We kregen de informatie dat de hele moord met een telefoon was opgenomen. Er was ook informatie dat deze telefoon zich op een school bevond waarbij het kind van een oud-minister een schoolvriend liet zien wat er was gebeurd. Ook deze informatie is meteen doorgespeeld aan het Openbaar Ministerie met het doel dat de telefoon in kwestie in beslag zou worden genomen voor onderzoek.' Een handeling die volgens Asjes echter is uitgebleven.

Basis overkapping atrium HNO, Curaçao, is 125 meter lange stalen constructie


Een stalen constructie van 125 meter lang en op zijn breedst dertig meter (zie foto - Bron: HNO) vormt de basis van de overkapping van het atrium van Hospital Nobo Otrobanda (HNO), zo bericht vanochtend, dinsdag 20 september 2016, het Antiliaans Dagblad.

Over een maand wordt de kraan verplaatst en de tweede helft van de constructie gemaakt. Het atrium is een ontwerp van de lokale architect Lyongo Juliana.

Apotheek Botika Sta. Maria op Curaçao verkeert in financiële problemen

Apotheek voorlopig gesloten, omdat voorraad geneesmiddelen niet op peil is


Nadat vorig jaar de drie samenwerkende apotheken Plaza, Montagna en Barber failliet gingen, is nu Botika Sta. Maria in financiële problemen geraakt. De apotheek is voorlopig gesloten, omdat de voorraad geneesmiddelen niet op peil is. Dat zegt apotheker Ben Bolhuis, eigenaar van Botika Brievengat, vandaag, dinsdag 20 september 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Volgens Bolhuis zijn inmiddels vijf à zes botika’s het slachtoffer geworden van een verouderde receptregelvergoeding en tegelijkertijd een tekort aan medicijnen op het eiland. Wanneer de inkomsten de uitgaven niet langer dekken, is er geen geld om wat niet op Curaçao te krijgen is in het buitenland te bestellen en komt de plicht om bepaalde geneesmiddelen op voorraad te hebben in het gedrang.

'Als een apotheek niet aan die verplichting voldoet dan treedt de inspectie op en wordt de botika tijdelijk gesloten totdat alles weer op orde is', zegt Cleopatra Hazel, Inspecteur Geneesmiddelen bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

De geldproblemen van de apotheken ontstaan volgens Bolhuis, doordat de vergoeding van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is gebaseerd op een berekening uit 2004 toen bij de SVB nog voornamelijk werkende mensen, die relatief weinig medicijnen gebruiken, waren verzekerd. Inmiddels vallen ook gepensioneerden onder de verzekering, maar de receptregelvergoeding werd nooit aangepast.

Tegelijkertijd kampt het eiland met een tekort aan medicijnen. Steeds vaker beslissen fabrikanten om een geneesmiddel niet te laten herregisteren op Curaçao. Zowel Hazel als Bolhuis denkt dat een negatief uitvallende kosten-batenanalyse daaraan ten grondslag ligt; het is niet rendabel. Een importeur mag alleen op het eiland geregistreerde medicijnen importeren. Daarnaast zijn er medicijnen die tijdelijk niet verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld door productieproblemen, of die alleen op speciaal verzoek van een arts voor een bepaalde patiënt worden ingekocht. In al die gevallen kan een apotheker toestemming vragen aan de inspectie om de middelen zelf te importeren.

'We krijgen daarvoor dagelijks verzoeken', zegt Hazel. Bolhuis zegt elke twee, drie weken een bestelling in het buitenland te doen. 'Ik verwacht deze week een levering van 60 geneesmiddelen uit Nederland. Die zijn dus lokaal niet verkrijgbaar.'

Aqualectra op Curaçao wil geleden schade tijdens regering-Schotte snel verhalen

'Onwenselijke beïnvloeding moet zo veel mogelijk worden voorkomen'


Aqualectra wil dat de gedurende het kabinet-Schotte geleden schade ‘zo snel en effectief als mogelijk’ wordt verhaald. En dat daarbij ‘onwenselijke beïnvloeding’ - van de aard en ernst als in de onderzochte periode, namelijk van 2010-2012 - zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dat zijn de primaire belangen van Integrated Utility Holding (IUH), de officiële naam van Aqualectra. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 20 september 2016.

Van eind 2010 tot september 2012 zat de regering Schotte (MFK/PS/MAN) in Fòrti, gevormd en ondersteund door de partijen MFK van Gerrit Schotte, Pueblo Soberano (PS) van wijlen Helmin Wiels en MAN die toen geleid werd door Charles Cooper. Laatstgenoemde verliet onlangs de partij MAN en richtte PAS op. Nu heeft ook het nutsbedrijf een verzoek gedaan aan het Hof van Justitie tot vaststelling van schade (zie ook het artikel ‘Wanbeleid en schade’). Dit naar aanleiding van de civiele enquêteprocedure en het verslag van professor en oud-rechter Huub Willems over de gang van zaken bij overheids-nv’s Curoil, Refineria di Kòrsou (RdK) en dus IUH/Aqualectra.

In het verzoek legt de advocaat van Aqualectra uit dat ‘overheidsvennootschappen functioneren in een weerbarstig politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij periodieke wisselingen op politiek-bestuurlijk niveau en wisselingen op bijvoorbeeld het niveau van de RvC, van invloed (kunnen) zijn’.

Zoals de invloed op de vraag of de schade überhaupt wel moet worden geredresseerd en zo ja, hoe. Daarom kan Aqualectra zich vinden in een situatie dat het verrichten van nader onderzoek en het instellen van gerechtelijke procedures tot vergoeding van schade ‘zo ver en zo effectief als mogelijk en nodig is buiten de invloedssfeer van de genoemde omgeving worden gehouden’. Met andere woorden, zo legt advocaat Karel Frielink van Aqualectra uit: 'Verdere acties moeten worden verricht op basis van expertise en onafhankelijkheid en zonder verdere politieke inmenging.' 

Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

VHP'er en arts Sharman vindt het vreemd, dat regering landelijk 50 poliklinieken wil renoveren

'Inrichting gezondheidszorg verdient aandacht regering in plaats van renovatie van poliklinieken'


Onder de investeringsprojecten van de regering, die vorige week in een informatiesessie zijn gepresenteerd aan de samenleving, vindt Dew Sharman (VHP-parlementariër) het opmerkelijk, dat de regering landelijk 50 poliklinieken wil renoveren.

'De inrichting van de gezondheidszorg verdient aandacht van de regering in plaats van de renovatie van poliklinieken. Wat heb je straks als het medisch kader wegtrekt? De basiszorgwet deugt helemaal niet. Er moet een nieuwe wet gemaakt worden, die past bij de huidige omstandigheden van het land. Gezondheidszorg moet voor een ieder toegankelijk zijn. Financiering van de zorg moet zorgvuldig geschieden. Anders blijft men geld investeren dat uiteindelijk niets zal opleveren. Het hele gezondheidssysteem moet heringericht en geëvalueerd worden, om efficiënter om te gaan met de financiële middelen. De basiszorgwet biedt subsidies aan personen boven de zestig jaar. Ook kinderen tot 16 jaar komen in aanmerking voor subsidie. Dit is ondraaglijk, omdat de regering de financiële middelen hiervoor niet bezit.'

'Er moet goed overleg plaatsvinden hoe dit opgelost zal worden. Hoe moeten daarnaast de betalingen plaatsvinden aan al die actoren die in dat systeem functioneren, zoals onder andere apothekers, artsen en leveranciers van medische producten? Ook zou het beter zijn als er een centraal systeem gehanteerd zou worden bij het aanschaffen van medische producten, zodat de verspilling geminimaliseerd kan worden. De salarissen van personeel moet goed georganiseerd worden. Gezondheidszorg is sociale/humanitaire zorg, men moet dit niet als een lucratieve business beschouwen', aldus Sharman.

De regering is voornemens om een scholencomplex met woonunits op te zetten voor de scholieren van het district Para. 'Er moet een behoefteanalyse plaatsvinden, wil men investeren in het onderwijs, zodat er voldoende scholieren geaccommodeerd kunnen worden. Er moet ook voor goede leerkrachten gezorgd worden. Het basisonderwijs verdient aandacht, omdat dit de basis vormt voor de verdere educatie van het kind. Ook de inschrijvingskosten zijn toegenomen. We moeten ernaar streven om het onderwijs toegankelijk te maken voor een ieder', aldus de parlementariër.

De regering wil een Low Income Shelter Project (LISP 3) starten, waarbij 100 woningen gebouwd zullen worden. 'Er zijn zoveel mensen die een eigen woning ambiëren. Het bouwen van 100 woningen zal slechts een klein deel kunnen accommoderen. Dit soort projecten moeten daarom grootschalig plaatsvinden, vooral ook omdat er veel grond aanwezig is voor de woningbouw. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de overheid percelen aanbiedt aan de Surinaamse bevolking, zodat ze zelf kan bouwen. Voor zulke percelen moet het recht tot wederverkoop niet bestaan, zodat alleen de mensen die echt een woning willen bouwen, daarvoor in aanmerking komen. Ook zou de regering met financieringsmaatregelen kunnen komen tegen een lagere rente, zodat men zelf een woning kan bouwen.'

De regering wil een exportproject voor drinkwater starten. 'Ik vind dit een goed idee. Er is voldoende zoet water aanwezig in het land. Maar, dit moet in samenwerking met andere bedrijven geschieden ter voorkoming van corruptie, zodat het project daadwerkelijk kans van slagen heeft. Als de export van drinkwater goed aangepakt wordt, kan dit een succesvol initiatief worden. Ook investeren in de landbouwsector zou een goed initiatief zijn en kan voor werkgelegenheid zorgen. Men moet proberen om bijvoorbeeld niet alleen aan rijstteelt te doen, maar ook andere producten van rijst te maken, zoals rijstmeel, koekjes en dergelijke. Als je kersen plant en dit verkoopt, verdien je niet veel, maar als je kersenconcentraat maakt of kersensap dan is het lucratiever. En als dit geëxporteerd wordt, is er ook werkgelegenheid gecreëerd. Ook is er voldoende vruchtbare grond aanwezig om groente, fruit en bloemen te planten. Trinidad & Tobago plant zelf geen kasjoe, maar zij exporteren het wel. Zij kopen rauwe kasjoe van Brazilië, verwerken het en exporteren kasjoeproducten. Suriname heeft veel toeristische bezienswaardigheden in het binnenland. Dit moet planmatig goed aangepakt worden. Ook aan de marketing hiervan moet er aandacht besteed worden, zodat het aantrekkelijk wordt voor toeristen om Suriname te bezoeken.'

Nog geen overeenstemming tussen goudzoekers en IAmGold/Rosebel over nieuw werkterrein

Goudzoekers verwijderd uit Roma Pit in het concessiegebied van IAmGold/Rosebel


Binnen Nieuw Koffiekamp lijken nieuwe complicaties te ontstaan. Dat schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 20 september 2016. Er wordt al jaren gesproken met Makamboa, de vereniging van goudondernemers uit Nieuw Koffiekamp, over een eigen concessiegebied. Nu gaan er stemmen op om de concessie aan het dorp te geven en niet aan een organisatie. 

De overheid, Makamboa en IAmGold/Rosebel zijn bezig een oplossing te vinden voor het probleem. De goudzoekers zijn verwijderd van Roma Pit en Royal Hill in het concessiegebied van Rosebel Gold Mines/IAmGold.

Gisteren werd verder van gedachten gewisseld tussen Makamboa en het Canadese IAmGold. Verschillende goudrijke gebieden zijn met elkaar vergeleken.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat er een goudrijk gebied gelokaliseerd is op ongeveer tien kilometer verwijderd van Nieuw Koffiekamp. De afstand wordt door een deel van de mensen echter als een bezwaar ervaren. Er zijn diverse voorstellen gedaan die verder worden bestudeerd.

Voor vrijdag is een bijeenkomst gepland met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Makamboa en IAmGold om tot een vergelijk te komen.

BvL-voorzitter: 'Regering houdt zich niet aan met onderwijsbonden getekende overeenkomst'

Valies: 'De leerkrachten hebben voldoende geduld opgebracht'


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), zegt vandaag, dinsdag 20 september 2016, op Starnieuws dat de regering zich niet gehouden heeft aan de overeenkomst die getekend is met de onderwijsbonden. In augustus en september zou een inflatiecorrectie worden gegeven aan de leerkrachten. 

'Wij hebben geen beeld gezien en geen geluid gehoord. Op onze brief van 11 juli is geen antwoord gekomen', zegt Valies.

De BvL heeft al aangekondigd dat op 3 oktober de docenten in vergadering bijeen zullen komen. Dan zal worden geëvalueerd welke stappen ondernomen zijn door de regering. Nu al is de regering in gebreke gebleven om zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Valies zegt dat van te voren is aangekondigd, dat de scholen niet zullen beginnen als de herwaardering van de leerkrachten niet plaatsvindt. Er is na drie jaar onderhandelen met veel moeite een akkoord getekend. 'De regering zal zich daaraan moeten houden', zegt Valies die aangeeft dat de leerkrachten voldoende geduld hebben opgebracht.

LVV in centrum Paramaribo om mensen bewust te laten worden van juiste wijze gebruik pesticide

Ministerie wil Surinamers bewust maken dat pesticiden schadelijk zijn voor mens en milieu


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij houdt van gisteren tot en met 23 september een bewustwordingscampagne in de binnenstad van Paramaribo om mensen te informeren over het gebruik van pesticide op een verantwoorde en milieu vriendelijke manier. In mei heeft LVV een overeenkomst getekend met de Voedselorganisatie (FAO) en Global Environment Facility voor uitvoering van het project Disposal of Obsolete Pesticides including POPs, Promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides Management in the Caribbean, zo bericht het ministerie vandaag, dinsdag 20 september 2016.

In juli, augustus en september is ongeveer 100 ton aan verouderde pesticiden uitgevoerd naar Engeland voor vernietiging. Binnen dit project zijn tal van activiteiten, die uitgevoerd zullen worden. Een hiervan is The Pesticide awareness week.

De slogan voor dit jaar is Manage Pesticide Responsibly: Adapt to Climate Change. De mens moet verantwoordelijk omgaan met pesticiden en zich aanpassen aan klimaatverandering. LVV wil Surinamers bewust maken dat pesticiden schadelijk zijn voor mens en milieu. Er zijn andere methoden om plagen te bestrijden en als het daadwerkelijk niet meer kan, dan pas overstappen naar chemische middelen.

Pesticiden zijn niet alleen middelen die gebruikt worden in de landbouw, maar ook producten die men binnenshuis gebruikt, benadrukt LVV. Als voorbeeld wordt gegeven muskietenkaars of muskieten wierook. Als men daarmee slaapt en er geen goede ventilatie is dan is dat ook gevaarlijk/schadelijk voor de mens. De actieve stoffen die in de pesticiden zitten werken ook in op de longen en het zenuwstelsel van de mens.

Bij het gebruiken van chemische middelen moet de veiligheid in acht genomen worden, door bijvoorbeeld de ramen open te zetten voor betere ventilatie.

Ook in de landbouw worden eerst biologische methoden aanbevolen bijvoorbeeld het gebruiken van neem-, peper-, zeepwater voor insecten en het maaien om onkruiden te bestrijden, crop-rotatie en als het daadwerkelijk chemisch moet, dan kiezen voor de juiste Personal Protective Equipment. Verder moeten Surinamers ook bewust hun keuze doen bij het kopen van pesticiden. Er zijn veel middelen in de handel die goedkoper zijn, maar waar het opschrift niet in het Nederlands is. De consument moet deze producten weren/niet kopen en de Economische Controle Dienst op de hoogte stellen, zodat zij de juiste maatregelen hiertegen kunnen treffen, aldus LVV.

Voorzitter Allied Collective kijkt met kritisch oog naar doodschieten drie overvallers door agenten

Hewitt: 'Ik praat geen crimineel gedrag goed, maar het doodschieten kan een norm worden'


‘Eigen schuld, dikke bult.' Vanuit deze benadering heeft een groot deel van de samenleving het dodelijk optreden van de politie in het weekend bij een mislukte roofoverval op een supermarkt beoordeeld, zo schrijft en beweert althans de Ware Tijd vandaag, dinsdag 20 september 2016.

Van de vier verdachten zijn drie dodelijk geraakt door politiekogels, terwijl de vierde zwaar gewond in het ziekenhuis ligt.

Te midden van de positieve reacties op het kordate optreden van de agenten, vooral met het oog op de verruwing van de criminaliteit, zijn er echter critici die anders oordelen. Robert Hewitt, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Allied Collective, is één van hen. 'Heeft de politie wel rechtmatig gehandeld? Moesten er doden vallen? Mocht het zover zijn gekomen?', zijn enkele vragen die hij zichzelf stelt.

'Als het om mensenlevens gaat, moeten we voorzichtig zijn.' Hewitt kan enigszins begrip opbrengen voor mensen die het optreden van de politie goedkeuren, omdat hijzelf ook slachtoffer is geweest van roofovervallen, maar als mensenrechtenactivist heeft hij een aangepaste zienswijze op soortgelijke zaken.

Of de reacties vanuit het publiek terecht of onterecht zijn, zal alleen een onafhankelijk onderzoek kunnen uitwijzen en dat is waar hij naar uitkijkt. Hewitt stelt, dat hij 'geen crimineel gedrag goedpraat, maar het doodschieten kan een norm worden' met alle gevolgen van dien. En dat is waar hij zich zorgen over maakt, want 'criminelen zijn ook burgers en hebben ook mensenrechten'.  Meegenomen de Grondwet die duidelijk stelt dat alle verdachten recht hebben op een eerlijk proces. 

Zijn opmerkingen staan haaks op die van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie die eerder heeft gezegd achter de wijze waarop de politie is opgetreden te staan. Ze zegt dit vooral, omdat de vier verdachten, volgens verklaring van de politie, hebben teruggeschoten op politiemensen. Hewitt zegt dat hij pas waarde zal hechten aan deze verklaring, wanneer een onafhankelijk onderzoek dit bevestigt. Dit onderzoek moet ook uitwijzen of er inderdaad gevaar was voor eigen leven om te kunnen stellen of de politieagenten meteen naar het uiterste middel moesten grijpen.

Etnel (NPS): 'Eerst gedegen onderzoek alvorens men in iets wil investeren'

Assembleelid mist in presentatie regering aandacht voor schoolvervoer

'Op grond waarvan wil regering een huizenbouwproject starten met slechts 100 woningen?'


Afgelopen week heeft de regering diverse informatiesessies gehouden. Deze informatiesessies hebben betrekking op de investeringsprojecten in het Stabilisatie- en Herstelprogramma. Het Assembleelid Patricia Etnel van de Nationale Partij Suriname (NPS) geeft vandaag, dinsdag 20 september 2016, haar reactie in het Dagblad Suriname op de investeringsprojecten.

Een van de investeringsprojecten is het opzetten van een scholencomplex met woonunits voor scholieren van het district Para. Etnel vraagt zich af op grond waarvan er alleen voor Para is gekozen, aangezien er andere districten zijn waar het onderwijsvraagstuk nijpender is. Vanwege de huidige economische situatie in het land is onderwijs niet meer zo toegankelijk voor de scholieren van Brokopondo en Sipaliwini. In deze districten zijn geen middelbare scholen aanwezig. De jeugd moet helemaal naar Paramaribo reizen voor verdere scholing.

De parlementariër is van mening dat er ook aandacht besteed moet worden aan het openbaar schoolvervoer, omdat scholieren bij het niet tijdig voldoen van de vervoerskosten de school niet kunnen bezoeken.

Een ander investeringsproject is het landelijk renoveren van poliklinieken. Etnel vindt dat het renoveren van poliklinieken momenteel geen prioriteit is, omdat dit een reguliere activiteit van het ministerie van Openbare Werken moet zijn en geen nijpend investeringsproject is. 'Voor de renovatiewerkzaamheden kunnen de gedetineerden van de centrale penitentiaire inrichting te Santo Boma ook ingezet worden in plaats van geld te besteden aan derden', zegt Etnel.

De parlementariër vindt dat er ordening en structuur moet plaatsvinden bij de Spoedeisende Hulp (SEH), dat er ook voldoende voorraden aan medicamenten aanwezig moeten zijn en dat de salarissen op tijd betaald worden. 'In de gezondheidszorg geniet dit de hoogste prioriteit. Er moeten ook financiële middelen vrijgemaakt worden, zodat de Stichting Medische Zending optimaal kan functioneren.'

De regering is voornemens om een Low Income shelter Project (LISP 3) te beginnen. De LISP 3 zal in totaal 100 woningen opleveren. Etnel vraagt zich af op grond waarvan de regering een huizenbouwproject wil starten met slechts 100 woningen. In haar ogen is de groep die graag voor een woning in aanmerking zou willen komen veel groter. De parlementariër vindt dat de regering de bouwsubsidie moet opschroeven, zodat een grotere groep geaccommodeerd in aanmerking kan komen voor een woning. 'Men kan geen renovatiekosten bekostigen, omdat de materialen zo duur zijn', zegt Etnel.

Een ander investeringsproject is het opzetten van een exportproject voor drinkwater. 'Voordat de regering in iets wil investeren, moet er eerst een gedegen onderzoek plaatsvinden. Er zijn al bedrijven die water produceren. Men moet werken met de bestaande bedrijven die water produceren, in plaats van een nieuw bedrijf op te zetten', aldus Etnel.

Assembleevoorzitster in China voor bijwonen conferentie in kader Internationale Dag voor de Vrede

Geerlings-Simons grijpt bezoek aan om banden met China te verstevigen


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons verblijft deze dagen in China waar zij van 20, 21, 22 en 23 september in Yinchuan een conferentie bijwoont in het kader van de Internationale Dag voor de Vrede. Jaarlijks wordt deze dag, die door de Verenigde Naties (VN) is uitgeroepen, op 21 september herdacht. Op deze dag wordt stilgestaan bij de versterking van de idealen van vrede, zowel binnen als tussen alle naties en volkeren, zo meldt De Nationale Assemblee vandaag, dinsdag 20 september 2016.

Deze conferentie heeft als thema Duurzame ontwikkeling: Basiscomponenten van vrede. Het behoud van de vrede is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, zoals vervat in de SDG’s van de VN en door haar lidstaten goedgekeurd. De 17-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zijn in september 2015 tijdens een historische top van wereldleiders door de 193 lidstaten van de VN aangenomen. Tijdens die bijzondere vergadering zijn landen opgeroepen om gedurende 15 jaar te werken aan het bereiken van deze doelen. Het uiteindelijke doel is om armoede te reduceren, bescherming van de aarde en welvaart voor iedereen. Simons zal de conferentie op woensdag toespreken.

Tijdens het bezoek aan China heeft Geerlings-Simons ontmoetingen met diverse hoogwaardigheidsbekleders. Zo had zij gisteren een ontmoeting met Song Tao, hoofd van het zogenoemde International Department Central Committee of CPC (zie foto - Bron: De Nationale Assemblee). De parlementsvoorzitster heeft ook aangegeven, dat Suriname China kan helpen om de handel en cultuur in de regio uit te breiden. Suriname zal hieruit ook leren om de economie van het land op een ander niveau te brengen.

De relatie tussen beide landen moet volgens Geerlings-Simons gebracht worden naar een niveau waarop kennis en vaardigheden kunnen worden uitgewisseld. Verder moet ook worden gekeken naar mogelijkheden op het gebied van huisvesting, landbouw en onderwijs.

Facebook-account vrouw leidt tot mishandeling door haar man te Livorno

Man slaat zijn vrouw met stuk hout en met zijn vuisten


De 27-jarige C. R. is door de politie van Livorno aangehouden als verdachte van mishandeling van zijn vrouw. De man had een Smart Phone voor zijn vrouw aangeschaft, maar is het er niet mee eens dat zij vrienden toevoegt op Facebook. Er ontstond een ruzie tussen de geliefden over apps en Facebook-issues, zo bericht vandaag, dinsdag 20 september 2016, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

R. werd boos en begon de vrouw vuistslagen toe te brengen. De man nam vervolgens een eind hout en bewerkte de vrouw ermee.

De partner, die aangifte deed, heeft een barstwond opgelopen aan haar lippen en striemen aan het lichaam. Ze is verwezen naar een arts voor medische behandeling.

R. is opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten.

Personeel EBS heeft eenmalige uitkering ontvangen

In principe overeengekomen salarisverhoging van Srd 500 gaat in per april 2017


De werknemers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) hebben hun lumpsum (eenmalige uitkering) van Srd 1.250 vrijdag ontvangen. Het principe-akkoord dat eerder overeengekomen was is enigszins gewijzigd en blijft verder van kracht. In oktober, november en december komen de EBS'ers nog in aanmerking komen voor een duurtetoeslag van Srd 1.300. Dat bedrag wordt deze drie maanden rond de 15e uitbetaald. 

Starnieuws bericht vandaag, dinsdag 20 september 2016, te hebben vernomen, dat de ingangsdatum van de in principe overeengekomen loonsverhoging van Srd 500 wordt verschoven naar april 2017. Voor de maanden januari tot en maart 2017 geldt een maandelijkse duurtetoeslag van Srd 500. Dit bedrag zal medio van de maand worden uitbetaald.

De beloofde gemeenschappelijke verklaring van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en Steve Geerlings, voorzitter van de bond, is tot nu toe uitgebleven. De minister is met verlof en heeft geen informatie over de afwikkeling van hetgeen overeengekomen is de vorige week ten overstaan van president Desi Bouterse.

Over de brief van vicepresident Ashwin Adhin over het saneren van overtollig personeel, wordt voorlopig niet gesproken. De in het principe akkoord overeengekomen verhoging van de Kinderbijslag naar Srd 100 blijft gehandhaafd. Deze gaat in per januari 2016.

De werknemers van de EBS hebben 80% korting op stroomgebruik tot 1500 kilowattuur per maand. Voor 20% die betaald moet worden, geldt het algemene tarief. In vergelijking met wat de EBS-werknemers krijgen, zijn die van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij er bekaaid van afgekomen.

Gedetineerde hangt zich op in cel gevangenis Santo Boma

Volgens arts leed de man aan schizofrenie...


De gedetineerde M. C. heeft zich gistermiddag verhangen in de strafinrichting Santo Boma. Het motief is onbekend. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 20 september 2016.

Een ingeschakelde arts heeft de dood vastgesteld. Volgens de arts leed de man aan schizofrenie.

Hoe de gedetineerde zich kon verhangen, wordt nog onderzocht. Het lichaam is voor obductie in beslag genomen.

Doodgeschoten Guyanese overvaller was taxichauffeur in Georgetown

Minister Van Dijk-Silos overtuigd, dat op Facebook circulerende foto's van neergeschoten overvallers door agent zijn gemaakt en verspreid


'Guyanese robber killed in Suriname' en 'Dead Guyanese bandit in Suriname identified as local taxi driver' (zie onderaan) zijn de koppen gisteren op respectievelijk de Guyanese nieuwswebsites Guyana Chronicle en News Source, naar aanleiding van de door agenten doodgeschoten drie overvallers op een winkel in de Anamoestraat in Paramaribo. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, dinsdag 20 september 2016.

Eén van de drie overvallers die zaterdag is doodgeschoten is herkend als de Guyanese taxichuaffeur Rodwell Wiggins. Daar maakt de site News Source maandag melding van (zie hieronder). Volgens de website werkte Wiggins zo nu en dan voor Oasis Taxi Service in Georgetown. Ongeveer een maand geleden zagen ze hem voor het laatst bij het bedrijf.

Familie en vrienden in Guyana herkenden hem van de door de politie gemaakte foto's van de neergeschoten overvallers die circuleren op Facebook.

Minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos zei overigens gisteren in het programma Bakana Tori in gesprek met presentator Clifton Limburg op de staatsradiozender SRS ervan overtuigd te zijn, dat de foto's van de zichtbaar in beeld gebrachte vier overvallers door iemand binnen het Korps Politie Suriname moeten zijn gemaakt en dat dat zeker nog een staartje gaat krijgen.

Het is onduidelijk hoe lang Wiggins in Suriname was. Het Regio Bijstandsteam Paramaribo reageerde zaterdagavond op een melding van een overval op een winkel aan de Anamoestraat en werd door de vier overvallers onder vuur genomen. De agenten schoten terug, waarbij drie van de vier overvallers dodelijk werden geraakt. Een vierde ligt in het ziekenhuis.

Volgens News Source is ook hij Guyanees en is hij geïdentificeerd als Derrick Raymon van Friendship, East Coast Demerara. Van de andere overvaller wordt gesteld, dat hij de Jamaicaanse nationaliteit heeft.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)


Dead Guyanese bandit in Suriname identified as local taxi driver
Sources close to the company said he would work "on and off" with a contracted car that belonged to someone else but they stopped seeing him around a month ago.Dead Guyanese bandit in Suriname identified as local taxi driver
One of the three bandits shot dead by Police in Suriname has been identified as a Guyanese taxi driver.  His name is Rodwell Wiggins and up until a month ago, he worked with the Oasis taxi service in Georgetown.
Sources close to the company said he would work “on and off” with a contracted car that belonged to someone else but they stopped seeing him around a month ago.
Family members and friends in Guyana recognised him from photos released by the Surinamese authorities. It is unclear how long Wiggins may have been in the neighbouring country.
On Saturday night, Surinamese Police responded to reports of a robbery in one of the communities near the capital and they were able to corner the four bandits.


Wiggins and two others were shot dead and a fourth bandit survived his injuries and has been admitted to a hospital in Paramaribo.
The injured bandit is also Guyanese and has been identified as Derrick Raymon of Friendship, East Coast Demerara. The identities and nationalities of the other two bandits are still to be confirmed.
Investigations are ongoing.


Guyanese robber killed in Suriname

A GUYANESE was among a gang of persons gunned down in Suriname on Saturday as police in the resort Geyersvlijt responded to a report of a robbery at a supermarket on the Anamoestraat.According to a Surinamese New report, the shopkeeper and his partner told the lawmen that four armed men came into the supermarket and overpowered them; two of the men were masked. The shopkeeper and his wife, Knevelden then shouted for help.
A neighbour, who heard, saw the robbers fleeing the scene with their booty. Surinamese sources disclosed that the gang consisted of one Guyanese, two Jamaicans and one Surinamese. Police visited the homes of those gang members and three other persons were arrested.
Reports further reveal that a security guard from a security company gave chase but the robbers fired at the vehicle, resulting in the windscreen being shattered, but the guard was unharmed.
The criminals then fled the area and ran into the forest. The robbers opened fire on members of the Regional Assistance Team Paramaribo who had arrived in the meantime. There was an encounter with the police and the four robbers were cornered and shot. Three of them died and the fourth criminal was transported by ambulance to the Academic Hospital in Paramaribo, where he has been admitted.
According to reports, the police seized a shotgun with shortened barrel and butt and a revolver at the scene; booty was also found. The three bodies were seized after consultation with a member of the Public Prosecutor. The investigation in this case has been transferred to the Department of Capital Crimes and the identities of the robbers are not known.