donderdag 22 september 2016

'IMF is geen EBS, SWM of onderwijzersbond waarbij men overeenkomsten kan tekenen en achteraf niet uitvoert'

NPS-voorzitter Rusland: 'Regering en coalitie hebben hun huiswerk niet op een adequate manier gedaan'


De president voerde tijdens zijn dinsdag gehouden persconferentie aan, dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitvoerig wordt uitgelegd wat de problemen in het land zijn. Maar, het IMF stelt zich nog steeds op het standpunt, dat er zaken zijn afgesproken die in uitvoering moeten worden gebracht. 'Ook al praat je de hele dag, het komt steeds neer op wat er is afgesproken’, zei de president over de houding van het IMF. 

De regering vraagt meer tijd van het IMF om zaken die afgesproken zijn uit te voeren. De president vindt het ook zinloos om te praten over de vraag de overeenkomst met het IMF wel nodig was, aangezien die nu eenmaal is overeengekomen. Door de laatste opmerking van de president hebben critici de indruk gekregen, dat er iets mis is met de volgende tranche van de betalingsbalansondersteuning dat ergens deze maand nog naar binnen moest komen. Het IMF zou daar een halt aan hebben toegeroepen, omdat de regering zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 22 september 2016.

NPS-voorzitter en -Assembleelid Gregory Rusland brengt in herinnering alle opmerkingen die in dit kader in het parlement zijn gemaakt. Er zijn zelfs voorbeelden aangehaald van landen als Afghanistan die ondanks succesverhalen, niet konden voldoen aan de voorwaarden van het IMF.

Een vraag die al sinds het begin onbeantwoord is gebleven is wie het IMF-programma heeft geschreven. Door zowel de president als de minister van Financiën is duidelijk aangegeven dat het een Surinaams plan is.

'Is het niet zo dat een IMF-deskundige is ingehuurd om de zaak voor te bereiden? Het IMF stond er versteld van dat Suriname het plan precies zo had overgenomen, zonder amendementen. Is het dus een IMF-plan voorbereid door het IMF? Daar is er nooit antwoord op gekomen', aldus Rusland.

Verder is het volgens Rusland ook gebruik, dat wanneer er met internationale instituten afspraken worden gemaakt, het land zich aan de afspraken dient te houden. Dit ongeacht de omstandigheden. Anders zijn er consequenties aan verbonden. 'Wij moeten ophouden om alles op zijn Surinaams op te gaan lossen. Het IMF is geen EBS of SWM of onderwijzersbond, waarbij men overeenkomsten kan tekenen en achteraf niet zal uitvoeren. De wereld is een serieuze wereld. Daarom moet je van te voren, de zaken goed overwegen. Wij merken dat de regering en coalitie hun huiswerk niet op een adequate manier hebben gedaan. De signalen van de oppositie zijn uiteindelijk gebagatelliseerd.'

Volgens Rusland moet de regering niet achteraf doen alsof men er spijt van heeft, dat zij met de financiële instelling in zee is gegaan. De coalitie heeft voor de omstandigheden en de voorwaarden van het IMF gekozen.

Ook over de discussie rond de lening van 1.8 miljard dollar bij de Islamic Development Bank is Rusland sceptisch. Zonder de zaak nuchter te benaderen, zal er volgens de politicus alleen een situatie worden gecreëerd van blijven lenen, zonder dat er een positief effect te zien is. Dat de president zich op zo'n manier uit tegenover het IMF, doet critici denken dat de president al verzekerd is van het zaken doen met de IsDB. De regering praat al over een formele toezegging van de 1.8 miljard dollar, maar het praktische moet nog blijken.

Het Burgercollectief is een feit en vindt dat de tijd van thuis zitten en klagen voorbij is

'Het gaat erom dat Surinamers wakker worden en opstaan en zeggen dit wil ik niet langer'

'Alles is begonnen met Curtis Hofwijks, hij heeft als eerste gedurfd om op te komen, in zijn eentje'


'De situatie in het land zal alleen maar erger worden zolang het volk niet durft de regering onder leiding van president Desi Bouterse tot orde te roepen. De tijd van thuis zitten en klagen is voorbij. De bar slechte situatie maakt actie voeren noodzakelijk. Het ligt aan het volk om het tij te keren. Het bundelen van alle organisaties en personen die verandering willen is daarbij essentieel. Daarom is het Burgercollectief opgericht.' Woorden vanmiddag, donderdag 22 september 2016, van de initiatiefnemers tijdens de zogenoemde proclamatie van het collectief in Theater Unique in Paramaribo, aldus Starnieuws.

Het Burgercollectief bestaat vooralsnog slechts uit We Zijn Moe, Seti SRnan, stichting 8 December 1982 en de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers (AKMOS), zo bericht Starnieuws.

De organisatie wordt ondersteund door DA’91. Het collectief heeft zich ten doel gesteld 'het mobiliseren van het volk om een krachtig signaal naar de regering te sturen dat het meer dan genoeg is geweest'.

Sham Binda, voorzitter van de AKMOS: 'Kow tak a san krin. Unu no wan a regering nanga den man dies moro. Ze zijn niet in staat om ons naar grotere hoogtes te brengen. We gaan niet alleen met de massa werken. De Assembleeleden, ook van de coalitie, moeten bewust worden gemaakt dat ze niet langer dekmantel zijn voor mensen die corrupt en op macht uit zijn. We gaan ze oproepen om het volk niet in de steek te laten, om zich niet meer als stemvee te laten gebruiken in het hoogste college van Staat.'

Het Burgercollectief is zich er terdege van bewust, dat menigeen sceptisch is over actievoeren, omdat er geen alternatief wordt gepresenteerd. Wim Bakker van Seti Srnan voerde aan, dat het alternatief door het volk zelf bepaald wordt. Dat de situatie aanhoudt, ligt ook aan het volk. Hij zei, dat net zoals het volk de regering duidelijk zal maken dat het uit deze situatie wil, zij ook zelf het alternatief zal bepalen. Hij is ervan overtuigd, dat bij een eventueel machtsvacuüm het gat heel snel gevuld zal worden door de aanwezige kennis en kunde in het land.

'Het gaat erom dat Surinamers wakker worden en opstaan. Dat ze zeggen dit wil ik niet langer. Dat ze moed krijgen. Daar gaat het primair om in deze fase', aldus Bakker.

De organisatie is ervan overtuigd, dat de beweging zal groeien. Curtis Hofwijks van We Zijn Moe heeft het voorbeeld gesteld, haalde Bakker aan. 'Alles is begonnen met Curtis. Hij heeft als eerste gedurfd om op te komen, in zijn eentje. Dat heeft heel veel teweeg gebracht. Die ene actie heeft geresulteerd in dit collectief.'

Het Burgercollectief gaat in alle districten vergaderingen organiseren. Er zal van gedachten gewisseld worden over de situatie, over een alternatief en op welke manieren protest zal worden. Volgende week brengt het Burgercollectief een bezoek aan Commewijne. Daarna aan Klaaskreek en omgeving. 'Iedereen voelt het', zei Bryan Boerenveen van We Zijn Moe. 'Iedereen mag zich komen aansluiten. We geven het podium om je stem te laten horen. Ook aan hen die op de NDP hebben gestemd. Omdat dit wat nu gebeurd, niet is waarvoor ze gestemd hebben. Dubai is niet gekomen.'

Nurmohamed (VHP): 'Regering Bouterse toont geen interesse voor onderwijssector'

'Regering geeft meer prioriteit aan sociale projecten als uitdelen schooltassen en voedselpakketten'

'Socialisme is de cultuur van huidige regering, dit is onderdeel van dictatuur'


De leerkrachten hebben met de regering een overeenkomst gesloten, waarvan de uitvoering tot de dag van vandaag is uitgebleven. Het is vooralsnog niet duidelijk wat er in deze overeenkomst is bepaald. Het Assembleelid Riad Nurmohamed (VHP), lid van de commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in De Nationale Assemblee, vindt dat dit een nijpende kwestie is, waarin de regering spoedig moet ingrijpen. 

Gezien de houding van de regering naar de leerkrachten toe, is duidelijk merkbaar dat de kreten van de leerkrachten aan dovemansoren zijn gericht. De onderwijssector is in de afgelopen twee jaren verwaarloosd. 'Dit baart mij zorgen', zegt Nurmohamed vandaag, 22 september 2016, in het Dagblad Suriname.

De parlementariër beweert dat er een zekere achterstand te merken is in de kwaliteitsverbetering van de leerkrachten, investeringen in de scholen en lotsverbetering van de leerkrachten. 'De huidige regering heeft het onderwijs geen prioriteit gegeven. De regering geeft meer prioriteit aan sociale projecten, zoals het uitdelen van schooltassen en voedselpakketten', zegt Nurmohamed.

'Het ziet ernaar uit dat deze ontwikkelingen voor de regering als ideale ontwikkelingen worden beschouwd. Socialisme is de cultuur van de huidige regering. Dit is onderdeel van dictatuur. Ik zeg niet dat socialisme verkeerd is. Echter neemt de armoede alleen maar toe door niet te investeren in onderwijs', meent de parlementariër.

Nurmohamed vindt dat de kwaliteit van het onderwijs in deze moderne tijd, sterk achteruit is gegaan. De lesmaterialen van de MULO-scholen zijn ondermaats. Dit is nooit aangepast aan de moderne mondiale omstandigheden. 'De onderwijssector geniet geen interesse bij de regering. Maar, niet alleen het onderwijs, ook de gezondheidszorg interesseert deze regering niet.'

Merendeel personeel Capriles Kliniek op Curaçao in staking

Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) heeft beslag gelegd op rekening kliniek

Salarissen kunnen niet worden uitbetaald


De meerderheid van het personeel van de Capriles Kliniek heeft vandaag, donderdag 22 september 2016, het werk neergelegd, omdat het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) beslag heeft gelegd op de rekening van de kliniek voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierdoor kunnen er geen salarissen worden uitbetaald, zo bericht de Amigoe.

Bij de sede van ABVO (Algemene Bond van Overheidspersoneel) kwamen personeelsleden vanochtend bijeen om hun ongenoegen te uiten. De kliniek kampt met ernstige financiële tekorten. Dit onder andere door een schuld met betrekking tot de vut- en duurtetoeslagen van haar werknemers. De premies zijn namelijk niet afgedragen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), voorheen APNA (Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen). Het bestuur heeft reeds verklaard, dat dit volgens hen te wijten is aan een discrepantie tussen wat de kliniek krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de landsverordening en de tarieven die zijn gebaseerd op een landsbesluit.

Ondanks het feit, dat de kliniek herhaaldelijk aan de bel heeft getrokken om in onderhandeling te treden over de penibele financiële omstandigheden, is er niets veranderd aan de situatie. 'Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de overheid, maar de nodige acties op grond hiervan zijn tot nu toe uitgebleven', zo verklaarde woordvoerster Milangela Conquet medio augustus. Ze zei eveneens, dat ze op allerlei manieren bezig zijn om bezuinigingen door te voeren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud, ‘maar de situatie wordt steeds nijpender’.

Directeur Waldi Oostburg sprak over ‘een bom die op korte termijn zou barsten’. Met de beslaglegging en de staking lijkt dat punt nu inderdaad te zijn bereikt.

Adrie Williams van de ABVO sprak het personeel tijdens de staking toe. Hij zei dat Jeanine Constansia-Kook, secretaris-generaal van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft verklaard dat ‘ze haar uiterste best zou doen om tot een oplossing te komen’. Daarnaast zou het ministerie ook om wat meer tijd hebben gevraagd om de problemen aan te kunnen pakken. De situatie was vanmiddag nog onopgelost.

Naast OM op Curaçao waarschuwt ook Hoofdstembureau voor stemfraude bij verkiezingen

Stemhokje verboden terrein voor telefoon en fotocamera, maar wetsvoorstel Kieswet moet nog in Staten worden behandeld


Het Hoofdstembureau waarschuwt, net als het Openbaar Ministerie eerder, voor stemfraude in verband met de Statenverkiezingen op 30 september. Het is de kiezer verboden het stemhokje te betreden met een fototoestel, telefoon of welk ander voorwerp dan ook waarmee fotografische portretten van het stembiljet kunnen worden gemaakt. Als straf wacht de overtreder een maand hechtenis of een geldboete. Het betreft een ordemaatregel, aldus bestuurslid Charles do Rego, om de vrijheid van het kiesrecht te waarborgen. Dit bericht de Amigoe vandaag, donderdag 22 september 2016.

Het Hoofdstembureau is ook bevoegd om een dergelijke maatregel te nemen, aldus Do Rego. Het bewijzen van stemfraude is sinds het vonnis uitgesproken in de zaak Masbangu (onder meer de oom van politicus Theo Heyliger is daarbij vrijgesproken), onderwerp van gesprek bij diverse bevolkingsgroepen.

In dat vonnis concludeert het gerecht dat het aannemen van geld of giften van politici niet vanzelfsprekend als ‘vote buying’ kan worden beschouwd, zeker indien de betaalde persoon zich vrij voelde om te stemmen op de politieke partij van zijn/haar keuze. Er dient hiervoor een duidelijke overeenkomst zijn tussen de politici en de kiezer. Het OM op St. Maarten deelt deze mening niet en haalt daarbij aan dat er in deze gevallen sprake kan zijn van een stilzwijgende overeenkomst.

Bij de vorige verkiezingen op Curaçao namen tal van kiezers foto’s van hun stembiljet om dat daarna als bewijs te gebruiken om betaling te eisen van politieke partijen. In verband hiermee eisten bezorgde burgers dat het OM maatregelen zou nemen om dit te voorkomen. Er werd zelfs van het OM geëist in de sociale media om agenten in burger bij de stembureaus in te zetten, zodat men signalen kan constateren. Dit gebeurt niet, het OM roept iedereen op om aangifte te doen bij het constateren van stemfraude.

Het OM zal voor de komende verkiezingen ook alert zijn op signalen over het aannemen van geld of goederen van vertegenwoordigers van politieke partijen, en waar mogelijk overgaan tot opsporing en vervolging. Volgens het OM kunnen schuldigen conform het Wetboek van Strafrecht hiervoor maximaal twee jaar celstraf krijgen. Tevens is het mogelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor omkoping, ontzet wordt uit bepaalde rechten. Dat kan inhouden dat een veroordeelde niet meer mag stemmen dan wel zich niet meer verkiesbaar mag stellen.

Advocatenkantoor Sulvaran en Peterson geeft hierop aan dat de ordemaatregel van het Hoofdstembureau geen wettelijke basis is om iemand te veroordelen voor het meenemen van een fototoestel in het stemhokje of voor het maken van foto’s van het stembiljet. Eldon ‘Peppie’ Sulvaran legt uit, dat men dit in een Landsverordening moet regelen en zolang dit niet zo is, men niemand kan opsluiten op de grond van het maatregel. Hij haalt het kiesreglement aan. Volgens Sulvaran staat nergens daarin, dat de landswetgever de overheid heeft gemachtigd om iemand te kunnen (vervolgen en) straffen. Hij haalt tevens een vonnis van de rechtbank Den Haag aan van 8 mei 2014, waarin duidelijk wordt uitgelegd dat het maken van fotografische zelfportretten door kiezers met hun ingevulde stembiljet niet verboden is.

De Stichting Bescherming Burgerrechten en een particulier hadden in een Kort Geding bij de rechtbank Den Haag gevraagd om een rectificatie, omdat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 onder meer had getwitterd: 'Ik roep niet op om een #stemfie te maken, maar het mag wel.' Deze trend kreeg dus de naam ‘stemfies’, een variant dus op de ‘selfie’. Plasterk hoefde niet te rectificeren.

(Bron: Twitter)
Het was de bedoeling om de nieuwe verkiezingen onder een nieuwe kieswet te laten plaatsvinden. De stemfies die bij de vorige verkiezingen werden gemaakt, waren aanleiding om voor een verbod te pleiten. De wet die nu op tafel ligt, zal dit moeten verbieden. Deze wet is echter nog niet in de Staten behandeld. Nieuw in dat wetsvoorstel is dat bij inwerkingtreding het verboden zal zijn om foto’s in het stemhokje te maken. Advocaat Chester Peterson verduidelijkt verder, dat het stemgeheim de kiezer beschermt, maar als die persoon iedereen wil laten weten op wie hij heeft gestemd, mag hij dat bekendmaken, ook met een stemfie dus. 'Ik ga zeker een foto maken van mijn stembiljet.'

Bemiddelaar Gijsbertha: 'Aannemers CAO is nagenoeg rond'

Discussiepunt nu nog manier waarop salaris wordt ingehouden voor stakingsdagen


Bijzonder bemiddelaar Randolph Gijsbertha verwacht dat er op korte termijn een definitief akkoord bereikt kan worden over een nieuwe cao voor werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein. Hij zat vanmorgen, donderdag 22 september 2016, met vertegenwoordigers van de betrokken partijen om de tafel in een poging de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ te zetten, zo meldt 's middags de Amigoe.

Vertegenwoordigers van aannemersvereniging AAV en vakbond SGTK woonden vanochtend een bijeenkomst bij onder leiding van Gijsbertha. Dit was de tweede vergadering van de partijen na het beëindigen van de staking, die bijna drie weken duurde.

Leden van SGTK gingen vorige week over tot actie uit onvrede over het uitblijven van een cao, nadat de vakbond en de AAV het niet eens konden worden over de financiële invulling van de cao. In eerste instantie werd een akkoord bereikt over een salarisverhoging, maar over de eis van SGTK over een bonus van 3.000 gulden per werknemer als compensatie voor het uitblijven van een cao in de jaren 2015 en 2016, konden de partijen het niet eens worden. Maar, de bonus bleef een discussiepunt. De AAV kondigde aan niet verder te kunnen gaan dan 500 gulden per persoon.

De actie werd voortgezet en werd pas beëindigd toen de private sector een bedrag van 1,8 miljoen gulden beschikbaar stelde.

Volgens Gijsbertha is het financiële hoofdstuk nu achter de rug. Waar nu over wordt gesproken is de manier waarop het salaris zal worden ingehouden voor de dagen waarop is gestaakt. De AAV heeft vanaf het begin van de onderhandelingen aangegeven dat er pas van een akkoord kan worden gesproken, als er keiharde garanties op tafel liggen van zowel de regering als de Isla-raffinaderij ten aanzien van maatregelen tegen oneerlijke concurrentie voor lokale aannemersbedrijven en werknemers.

Toename medische uitzendingen door situatie Sehos op Curaçao onvermijdelijk

St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) zou feitelijk failliet zijn...


Er wordt om de hete brij heen gedraaid, maar het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) is volgens verschillende bronnen in feite failliet, zo schrijft vanmiddag, donderdag 22 september 2016, de Amigoe. Het ziekenhuis zou een budget van 120 miljoen gulden met zo’n 12 miljoen hebben overschreden. Leveranciers leveren zeer beperkt, waardoor de operatiekamers nog steeds alleen voor spoedgevallen kunnen worden gebruikt. Een toename van het aantal medische uitzendingen lijkt dan ook onvermijdelijk.

Met de beperkte hoeveelheid aan geneesmiddelen, medisch materiaal en overige noodzakelijke middelen die gefaseerd worden geleverd, zijn onlangs een aantal operaties uitgevoerd. Het ging hier om kankerpatiënten. Maar, volgens ingewijden ligt de OK verder helemaal stil. De acute en medisch noodzakelijke operaties hebben overigens altijd doorgang kunnen vinden.

De voorraad kon beperkt worden aangevuld doordat minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) geld beschikbaar stelde om de voorraad aan medisch materiaal voor een maand aan te vullen. 'Maar, doordat er slechts een gedeelte van de openstaande schuld aan leveranciers kan worden afgelost, wordt er maar mondjesmaat geleverd. Er schijnen hier en daar inderdaad wat middelen te zijn geleverd, maar hiermee kan de zorg niet worden geoptimaliseerd.'

Dit biedt dus geen langetermijnoplossing, maar het Sehos-bestuur zegt hier wel aan te werken. Dit onder meer door in onderhandeling te treden met andere stakeholders en strategisch beslissingen te maken ten aanzien van de verkoop.

Door de situatie heerst er onder veel specialisten onduidelijkheid, zo vertelt Patrick Fa Si Oen, hoofd van de afdeling Chirurgie. 'Er werd ons aanvankelijk verteld, dat de electieve operaties weer zouden worden ingepland, maar uiteindelijk bleek het probleem met betrekking tot de betalingen toch niet helemaal te zijn opgelost. Voor de specialist staat er maar één ding voorop en dat is de veiligheid van de patiënt.'

Om het gehele artikel te kunnen lezen even hierop klikken.

'Uitspraken Bouterse over het IMF zijn brevet van onbehoorlijk bestuur'

Bestuurskundige Boldewijn: 'Suriname is niet geïsoleerd, ambassades hebben ook vertalers'


'De uitlatingen van president Desi Bouterse over het IMF (Internationaal Monetair Fonds) tijdens zijn persconferentie van dinsdag, wijzen in de richting van een brevet van onbehoorlijk bestuur', zegt bestuurskundige August Boldewijn vandaag, donderdag 22 september 2016, in de Ware Tijd. Het staatshoofd klaagde over de harde economische eisen van het IMF en zijn opstelling die hij ‘koud en berekenend’ vindt. 

Als dit zo blijft aanhouden, sluit de regering niet uit om naar alternatieven uit te kijken om uit de crisis te geraken. Boldewijn waarschuwt ervoor dat het IMF de regering juist een stapje voor zal zijn, door haar als eerste de rug toe te keren.

'Suriname is niet geïsoleerd. De ambassades hebben ook vertalers die wat is gezegd kunnen omzetten naar hun taal, dus het IMF is op de hoogte van wat er is gezegd.'

De bestuurskundige wijst erop dat het IMF geen rekening houdt met sociale of politieke kwesties, maar puur vanuit zakelijk belang handelt. Hij vindt dat degenen die de regering hebben geadviseerd om met het instituut in zee te gaan zich eerst goed hierover hadden moeten laten informeren alvorens de overeenkomst te laten tekenen. 'De oppositie heeft trouwens hiervoor ook gewaarschuwd.'

Met zijn opmerkingen heeft Bouterse nog net niet toegegeven, dat de regering de gevolgen van de gang naar het IMF heeft onderschat, maar NDP-parlementariër Amzad Abdoel geeft dat in halfslachtige bewoordingen toe. 'De impact van die maatregelen, dát hebben we onderschat', zegt Abdoel die aanvankelijk net als Bouterse ook optimistisch was over de stap naar het IMF.

Voorstellen van het IMF, zoals het afbouwen van subsidies en het verder aanpassen van de benzineprijs, zijn volgens hem wel uit te voeren, maar niet zonder politieke consequenties.

VHP herdenkt 100e geboortedag mr. Jagernath Lachmon

'Lachmon heeft als politicus Suriname behoed voor grote spanningen tussen bevolkingsgroepen'

(Bron foto: VHP)

Gisteren 21 september, heeft de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) haar legendarische leider en oprichter wijlen mr. Jagernath Lachmon herdacht ter gelegenheid van zijn 100e geboortedag. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi was niet aanwezig, omdat hij in het buitenland verblijft, zo meldt de partij vandaag, donderdag 22 september 2016, in een persbericht.

Tijdens de kranslegging zei waarnemend voorzitter Glenn Oehlers, dat de aanwezigen bij het standbeeld van wijlen mr. Lachmon staan om door het plaatsen van kransen en het strooien van bloemen, hem op een bloem- en kleurrijke wijze te gedenken.

'Lachmon heeft als politicus Suriname kunnen behoeden voor grote spanningen tussen de bevolkingsgroepen en ook tegen de coupplegers van 1980. Zijn nalatenschap bestaat uit de verschillende momenten van optreden als staatsman, als behoeder van de democratie en rechtsstaat, herstel van economische en monetaire chaos, en gedachteontwikkelaar als aanhanger van de verbroederingspolitiek. Hij is ruim 52 jaar lang politiek-leider geweest van de VHP en heeft door de jaren heen politieke structuren ontwikkeld voor politieke participatie, betrokkenheid en ontwikkeling van de huidige generatie politici. Wijlen mr.Lachmon is voor meer dan een halve eeuw een bepalend gezicht geweest voor de politieke ontwikkeling en parlementaire inzet van Suriname. Wisselend in de oppositie en de coalitie regeringen heeft Lachmon geschiedenis geschreven door meer dan 20 jaar leiding te geven aan het Surinaams Parlement en als zodanig bij elke verkiezing tot en met het jaar 2000 als lid van het parlement te zijn gekozen. We putten ook kracht, inspiratie en wijsheid uit van ons gewezen politiek leider om in deze moeilijke tijden in Suriname onze verantwoordelijkheden jegens de Surinaamse samenleving waar te kunnen maken als grootste oppositie partij in Suriname. Het is en blijft een belangrijke taak voor ons om jongeren meer voorlichting te geven over de achtergronden, de omstandigheden en prestaties van onze gewezen VHP-partijleider. En, wij zijn er van overtuigd dat onze VHP ook een cruciale rol zal spelen bij het herstel van democratie, rechtsstaat, economie en ontwikkeling van ons geliefd Suriname.'

Er werden ook twee presentaties gehouden door de heren Ramdien Sardjoe en Maurits Hassankhan. Zij hebben een beeld van het leven en politieke carrière van wijlen mr.Lachmon geschetst, maar meer nog dat wat hij voor ons heeft achtergelaten, zijn gedachtengoed, zijn rol en bijdrage in vooral crises perioden en datgene dat hem doet onderscheiden en heeft doen gelden als de ‘Staatsman’.

Voorts gaf waarnemend voorzitter Oehlers aan dat deze lezingen het begin zijn van een programma dat verspreid over het komende jaar uitgevoerd zal worden en dat in het teken zal staan van de Herdenking van zijn 100e geboortedag. Zo zal eind volgende maand een opstelwedstrijd onder scholieren worden gehouden. Op 16 januari, de oprichtingsdag van de VHP, zullen de winnaars bekendgemaakt en gehuldigd worden. Het verdere programma zal tijdig bekend gemaakt worden, zo laat de VHP in haar persbericht weten.

NPS-politica Etnel staat achter de leerkrachten

'Leerkrachten zijn de dupe van het wanbeleid dat gevoerd wordt door de regering'


Patricia Etnel (NPS), lid van de parlementaire commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, vindt dat het hoog tijd is dat de leerkrachten gewaardeerd worden door de regering. 'De waardering van de leerkrachten is momenteel erg slecht. De regering blijft maar afspraken maken die uiteindelijk niet uitgevoerd worden. Dan is het terecht als de vakbond hiertegen wil opkomen', zegt Etnel vandaag, donderdag 22 september 2016, in het Dagblad Suriname. 

'Het is betreurenswaardig dat het op deze wijze moet geschieden, omdat de scholieren ieder keer weer de dupe ervan worden. Als de regering had ingegrepen, hoefde het niet zover te komen. De leerkrachten zijn ook de dupe van het wanbeleid dat gevoerd wordt door de regering. En de verslechterde economie in het land, baart een ieder zorgen, zo ook de leerkrachten.'

'Het is de taak van de regering om het onderwijs te garanderen, echter lijkt dit nu slechts in theoretische zin zo te zijn. De regering moet ontwaken uit haar winterslaap en de problemen aanpakken. Ik ondersteun de leerkrachten volkomen', aldus Etnel.

Zij vindt dat de regering de onderwijssector als prioriteit moet beschouwen. OWOS, de bond van de medewerkers van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), heeft ook zijn ongenoegen geuit bij de regering. Zij hebben wel een lumpsum (eenmalige uitkering) van Srd 1.250 toegewezen gekregen. 'Waarom kunnen de leerkrachten zo'n behandeling niet krijgen van de regering?', vraagt Etnel zich af.

Vakbondsman Leeflang: 'Als het kalf verdronken is, dempt men de put’

'Bouterse heeft ons niet kunnen aangeven hoe wij als arbeiders/werkers kunnen overleven'


Vakbondsleider en VHP-politicus Murwin Leeflang zegt vandaag, donderdag 22 september 2016, in het Dagblad Suriname, geen mogelijkheid of oplossing te hebben geconstateerd bij de laatste persconferentie van president Desi Bouterse. Hij ziet in ieder geval op korte termijn geen oplossingen voor de arbeiders in het land. 

De twijfels die nu worden aangegeven door de president met betrekking tot het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn volgens Leeflang al eerder door de vakbeweging aangekaart. De vakbeweging heeft er zelfs concrete waarschuwingen voor gegeven. 'En toen was het unu kan tja sma kon na strati mi srefi e kon waka', zegt Leeflang over de president.

'Waar wij als arbeiders naar uitkijken zijn de maatregelen die moeten worden getroffen, zodat wij als werkende klasse kunnen overleven in het land. Ik had verwacht dat de president richting de wrokomans en wroko-uma’s zou aangeven welke plannen de regering zal invoeren om ons in deze crisis te beschermen. Echter heeft onze president ons niet kunnen aangeven hoe wij als arbeiders/werkers kunnen overleven, welke mogelijkheden er zijn voor wat werkgelegenheid betreft, wat men gaat doen om die arbeidsmarkt te beschermen tegen nog meer banenverlies en wanneer deze maatregelen die ons toch enigszins moeten beschermen, komen', alus Leeflang.

Als de president in zijn relaas aangeeft, dat hij weet dat iedereen het moeilijk heeft, vraagt Leeflang zich af, wat de regering dan doet om iedereen tegemoet te komen.

'De vakbeweging heeft gewaarschuwd tegen het sluiten van een lening met het IMF. Als ik nu hoor dat het IMF koud en berekenend is, dan klinkt dat als als het kalf verdronken is dempt men de put', meent Leeflang. ‘Suriname heeft al eerder met dit soort situatie gedeald, ook nog zonder een IMF.'

Leeflang benadrukt dat de huidige regering moet ophouden aan te geven dat de vorige regering met overbruggingsgelden de economie weer gezond heeft gemaakt. En zoals het eruit ziet, zullen er volgens hem nog meer kostenverhogende maatregelen worden doorgevoerd.

'We Zijn Moe' werkt aan protestactie 'Bouta go home' bij gebouw Assemblee op 3 oktober

'Wij doen wat we kunnen en het ligt aan het volk om te zeggen, tot hier en niet verder'


De leider van de actiegroep 'We Zijn Moe', Curtis Hofwijks, blijft zwijgzaam over een geplande protestactie op 3 oktober. Hoewel er op de Facebookpagina van de actiegroep reeds melding wordt gemaakt van het protest - onder de namen #ALLESPLAT en 'Bouta go home!'- wil Hofwijks vandaag, donderdag 22 september 2016, in de Ware Tijd nog niets zeggen. 

'Het is nog te vroeg. Wij zijn nog bezig met partners te praten.' De groep overlegt vandaag met enkele van de meest belangrijke partners. De actie zal vermoedelijk erop gericht zijn het hele land lam te leggen.

'Onze boodschap is voor alle onderwijzers, artsen, schoonmakers, studenten, seniorenburgers, politici, mediahuizen, et cetera.' Hofwijks erkent dat ondanks het vele geklaag door burgers over het beleid van de regering, hun steun aan protestacties voor een groot deel is uitgebleven. Hij beseft dat de bevolking het ook bij de komende actie kan laten afweten.

'Wij kunnen de mensen niet uit hun huis halen. Wij doen wat we kunnen en het ligt aan het volk om te zeggen, tot hier en niet verder.'

Hij onderstreept dat het belangrijkste doel is dat het beleid gecorrigeerd wordt en dat de economische situatie verbetert. Hoewel Hofwijks niet verwacht, dat de huidige regering zich zelf zal corrigeren en de economische situatie zal verbeteren, zou hij reeds voldoening hebben, indien dat gebeurt. Het is volgens hem ook niet belangrijk of het zijn organisatie of een andere is, die ervoor zorgt dat de beleidsmakers daadwerkelijk hiertoe overgaan.

Overigens zou men zich kunnen afvragen waarom 'We Zijn Moe' niet wacht op het protest-initiatief waaraan gewerkt wordt door de VHP. Burgers zouden op den duur, wanneer de ene protestactie na de ander volgt, actie-moe kunnen worden, vooral wanneer men door begint te krijgen, dat demonstraties het regeringsbeleid niet gaan veranderen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Amerikaanse interesse voor bouw eerste industrieterrein in Suriname

Bouterse: 'Buitenlanders schijnen meer vertrouwen te hebben in mogelijkheden Suriname, dan Surinamers'


President Desi Bouterse heeft tijdens zijn persconferentie van afgelopen dinsdag onder andere gezegd, dat een Amerikaanse multinational geïnteresseerd is in het opzetten van een zogenoemd industriepark in Suriname. Hij verwacht dat het bedrijf binnenkort zelf met een mededeling hierover komt. De president wilde niet zelf zeggen om welke investeerder het gaat, zo bericht Starnieuws donderdag 22 september 2016.

Hij zei overigens, dat buitenlanders meer vertrouwen schijnen te hebben in de mogelijkheden van Suriname, dan Surinamers. Hij vraagt zich af wat zij in het land zien, dat 'wij niet zien'.

Buitenlandse investeerders zien de potentie om een industriepark hier op te zetten. Er zijn reeds diepgaande gesprekken gevoerd, maar het bedrijf zal dus zelf de bekendmaking doen.

In het investeringsplan van de regering is veel ruimte ingeruimd voor infrastructuur. Dat heeft tot doel om de productiesector te ondersteunen. Het gaat om infrastructurele projecten die de landbouw en de industrie ten goede moeten komen. 800 Miljoen Amerikaanse dollar gaat naar de NV Energie Bedrijven Suriname. De president benadrukte dat zonder energie geen ontwikkeling mogelijk is.

Voorzitster Clark Accord Foundation overvallen in haar woning

Slachtoffer gekneveld achtergelaten met kneuzingen aan de armen


De voorzitster van de Stichting Clark Accord foundation is gistermorgen rond half drie overvallen in haar woning aan de Debi Persadweg te Wanica, waar zij alleen woont. Ze stond tegen half drie op om naar het toilet te gaan, maar toen ze daar amper was keek in de loop van een geweer, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 22 september 2016.

Vanwege de duisternis kon zij de gezichten van de overvallers niet zien, maar er waren meerdere personen in het huis. De mannen trokken haar van het toilet en brachten haar naar de slaapkamer. Ze moest op de grond liggen met haar handen op haar rug. De overvallers knevelden haar handen en onder bedreiging moest zij aanwijzen waar zij haar geld en sieraden bewaarde. Ze sleepten haar toen van de slaapkamer naar de werkkamer.

Met medeneming van Srd 1.500, waardevolle sieraden, televisie, laptop en twee mobiele telefoons verlieten ze na zo'n uur het huis en lieten de vrouw gekneveld op een stoel achter. Na enige tijd kon zij zich bevrijden uit die benarde situatie en schakelde meteen de politie in.

Volgens het slachtoffer was de politie van Leiding binnen 20 minuten bij haar. 'Ik was bang om alleen weer in het huis te blijven en ging naar mijn buren', zegt ze.

Ze vermoedt dat vijf personen betrokken waren bij de overval. Eén stond vermoedelijk op de uitkijk. In deze zaak heeft de politie vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek duurt voort. Het slachtoffer heeft tijdens de overval kneuzingen aan haar armen opgelopen.

Venezuela beschuldigt weer VS en Nederland van schenden van haar luchtruim

President Maduro: 'Amerikaans militair vliegtuig is opgestegen van VS-basis op Curaçao' 


Venezuela heeft Nederland en de Verenigde Staten (VS) opnieuw beschuldigd van het schenden van het Venezolaanse luchtruim. Volgens de Venezolaanse president Nicolás Maduro zou een Amerikaans militair vliegtuig, dat vorige week van de Amerikaanse militaire basis op Curaçao was opgestegen, het luchtruim van Venezuela zijn binnengevlogen bij het eiland Margarita, vlak voor de kust van Venezuela. Dit bericht vandaag, donderdag 22 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

Op het eiland Margarita vond vorige week een bijeenkomst plaats van de Beweging van Niet-Gebonden Landen, een verbond van landen die tijdens de Koude Oorlog geen partij wilden kiezen tussen oost en west.

Volgens de Venezolaanse president probeerde het Amerikaanse vliegtuig af te luisteren bij de top. Tijdens zijn wekelijkse televisieprogramma liet Maduro weten dit niet te accepteren en actie te zullen ondernemen. Om wat voor actie het gaat, blijft vooralsnog onduidelijk.

 Het is niet de eerste keer dat Venezuela de VS beschuldigt van het schenden van het luchtruim. Dit zou volgens het Amerikaanse persbureau AP dit jaar zelfs al 32 keer zijn gebeurd. De woordvoerder van het Amerikaanse consulaat op Curaçao was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.


Onderstaand bericht verscheen 20 september op de Venezolaanse nieuwswebsite Telesur:


Noticias > América Latina


El ministro de Defensa destacó que durante la Cumbre de MNOAL no se suscitó ningún incidente dentro del territorio venezolano.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este martes que se detectó el sobrevuelo de aeronaves extranjeras en territorio venezolano.
Detalló que se trata de una aeronave tipo Dash - 8 que pertenece a la Guardia costera de los Estados Unidos y que es "capaz de recoger información en tiempo casi real, para su recopilación, análisis y difusión, gracias a sus múltiples antenas y sensores de los que está dotada".
Padrino López señaló que una aeronave de este tipo violó el espacio aéreo de Venezuela en noviembre del año pasado.
"El 08 de noviembre de 2015, EE.UU. aceptó y reconoció la violación de nuestro espacio aéreo, aun así incursionó nuevamente en nuestra región de información de vuelo (...) sin informar a nuestro centro de control", dijo.
El ministro indicó que los aviones caza pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hicieron contacto con la aeronave que sobrevoló a 130 millas náuticas de la Isla de Margarita, y se le informó sobre la violación de la región de información de vuelo de la nación. Los tripulantes de la nave Dash-8 accedieron a retirarse hacia la base militar Hato Rey, ubicada en la isla de Curazao. 
Detalló que la presencia de esta aeronave se pudo observar los días 16 y 17 de septiembre. Recordó que durante todo el 2016 se han presentado 32 violaciones del espacio aéreo e invitó a las demás naciones a considerar lo peligroso de tales acciones. 
Cumbre de MNOAL sin incidentes
El funcionario indicó que durante la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), que se desarrolló recientemente en la isla de Margarita, no se registró ningún incidente y felicitó al pueblo venezolano por la actitud cívica adoptada durante el evento.
En una rueda de prensa para presentar un balance sobre la actuación de la FANB en la Cumbre internacional, Padrino López destacó que mientras en otros países como EE.UU. se suscitaron hechos violentos, Venezuela estuvo en paz.
Aseguró que durante el operativo participaron cerca de mil 400 efectivos del Ejército, que trabajaron en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un despliegue de planificación que inició el 10 de agosto. 

Werkzaamheden bij Marie Pompoen op Curaçao zijn officieel gestart

Renoveren Marie Pompoen vormt onderdeel masterplan algehele ontwikkeling Marie PompoenDe werkzaamheden bij Marie Pampoen zijn afgelopen dinsdag officieel van start gegaan. Deze werkzaamheden maken deel uit van het masterplan voor de algehele ontwikkeling van Marie Pampoen. Het project voor de ontwikkeling van Marie Pampoen is een initiatief van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) samen met het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Dit meldt vandaag, donderdag 22 september 2016, het Antilliaans Dagblad.

Het project houdt in, dat het gebied vanaf de pier tot bij het sportveld ontwikkeld wordt tot een recreatiepark voor de bewoners van Marie Pampoen en voor bezoekers.

De coördinatie van het project staat onder verantwoordelijkheid van de Curaçao Tourist Board (CTB) en Heren2 Caribbean bv is belast met de implementatie van het masterplan voor de ontwikkeling van Marie Pampoen.

De werkzaamheden zijn begonnen bij het westelijke gedeelte vlakbij het sportveld. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden te Marie Pampoen West per december 2016 gereed zijn. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, zal het project in zijn geheel voltooid zijn per eind 2017.

Een informatiesessie werd 6 september georganiseerd voor de buurtbewoners over de inhoud van het masterplan en de mogelijke overlast tijdens de werkzaamheden. De drie verantwoordelijke ministers, te weten Eugene Rhuggenaath van MEO, Suzy Camelia-Römer van VVRP en Siegfried Victorina van GMN, de CTB en Heren2 Caribbean hebben bij voorbaat hun excuses aangeboden voor het ongemak die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen en hopen op geduld en begrip van de buurtbewoners terwijl Marie Pampoen wordt ontwikkeld.

Electieve operaties ziekenhuis op Curaçao, Sehos, nog steeds ‘on hold'

Medisch directeur Scheper: 'We hebben een marginale voorraad'

'Acute en medisch noodzakelijke zorg is nooit in gevaar gekomen'


Drie weken nadat het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) groen licht kreeg om de voorraad materialen aan te vullen, staan de electieve operaties in het ziekenhuis nog steeds ‘on hold’. 'We hebben een marginale voorraad', zegt medisch directeur Franke Scheper, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 22 september 2016.

Scheper benadrukt, dat acute en medisch noodzakelijke zorg nooit in gevaar is gekomen. De medische staf en directie van het Sehos evalueren dagelijks welke operaties voorrang krijgen. Op dit moment heeft de behandeling van oncologiepatiënten prioriteit.

Scheper zegt met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een oplossing te zoeken voor de situatie. Sinds eind augustus probeert het ziekenhuis de voorraad materialen op peil te krijgen, maar dat lukte nauwelijks, omdat zich net in die periode een piek van acute operaties en ziektebeelden voordeed.

De materialen die beetje bij beetje binnenkwamen werden direct weer gebruikt. 'Het gaat om 40.000 artikelen', zegt Scheper. 'Dat duurt sowieso even voordat je die allemaal op voorraad hebt. En wat je nodig hebt voor acute zorg is van tevoren moeilijk in te schatten.'

Met de geplande, ‘electieve’, operaties kan nog niet worden begonnen. Daarover heeft de Sehos-directie vandaag overleg met de medische staf en de SVB. Scheper: 'Het kan zijn dat we keuzes moeten maken, dan ontstaan langere wachttijden.'

Inmiddels worden al meer dan drie weken operaties van patiënten uitgesteld. De medisch directeur erkent dat het logistiek steeds moeilijker wordt om die in te halen. Hoeveel patiënten inmiddels naar het buitenland zijn uitgezonden vanwege de lange wachttijd, kan Scheper niet zeggen. Internist en voorzitter van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) Alexander Saleh, zegt zelf twee patiënten ‘met een moeilijke poliep’ naar de SVB te hebben gestuurd voor een medische uitzending. De tijd dringt volgens Saleh. (...)

Klikt u hier om de rest van dit bericht te kunnen lezen.

Brandweer Nickerie op pad om bewoners te attenderen op brandveiligheidsaspecten

Ministerie van Justitie en Politie stimuleert preventief optreden


De brandweer van het district Nickerie voert deze dagen via voorlichting de bewustwording inzake brandveiligheid op, zodat er door scherp toezicht, controle en oplettendheid duidelijk rekening gehouden wordt met situaties en handelingen die brandgevaar opleveren. Daarbij zal de samenleving nauw moeten samenwerken met de brandweer, zo schrijft de Ware Tijd donderdag 22 september 2016.

Onder leiding van hoofdbrandmeester Vivian Welles heeft in het weekeind een team de bewoners van Henar geïnformeerd. Er zijn onderwerpen besproken zoals het verschil tussen vuur en brand, de positieve en negatieve effecten, brandveilige situaties en maatregelen als er kinderen thuis zijn. Daarnaast kwamen ook aan de orde elektriciteitsstoringen, vooral door overbelasting en verouderde elektrische huisinstallatie's, doel en werking van rookmelders en brandblusapparaten en water sprinklers, het veilig plaatsen van gascilinders en handelingen die, bewust en onbewust kunnen leiden tot brand.

De hoofdbrandmeester verwijst naar de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, die in samenwerking met de korpsleiding alle middelen, systemen, mogelijkheden, methoden en technologieën wil aangrijpen en inzetten om het preventief optreden te laten prevaleren boven repressief handelen bij brand, vooral als het gaat om woningbranden.

Surinaamse leerkrachten aan het werk in Caribisch gebied

In de regio is een grote vraag naar onderwijsgevenden


Het is voorzitters van onderwijsbonden opgevallen, dat leerkrachten naar het buitenland verhuizen, voornamelijk naar het Caribisch Gebied, onder andere naar Curaçao. Dit zeggen Wilgo Valies van de Bond van Leraren (BvL) en Marcelino Nerkust van de Federatie van organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS). 

Valies sprak gisterochtend in het radioprogramma ABC-actueel en Nerkust gaf een interview aan de Ware Tijd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 22 september 2016.

De BvL-voorzitter zegt dat leerkrachten uitkijken naar andere oorden en wijst er daarbij op, dat er in het Caribisch Gebied grote vraag is naar leerkrachten. 'Zolang zij Engels kunnen praten, zijn ze weg.'
Nerkust ziet al twee jaren leerkrachten wegtrekken. Vooral op basis- en VOJ-niveau is de trek groot. 'Ik kan het ze niet kwalijk nemen.' De vakbondsleider denkt dat leerkrachten geneigd zullen zijn in het land te blijven als de koers weer naar Srd 3.50 voor een Amerikaanse dollar wordt gebracht en als zij de zekerheid hebben dat zij de kwaliteit van het leven kunnen verbeteren.

Richard Bouguenon, voorzitter van de Surinaamse Onderwijzersbond, zegt dat de trek van leerkrachten naar het buitenland niet nieuw is. 'Het is iets dat al jaren plaatsvindt' en het kan zijn, dat het nu vaker gebeurt. Hij zegt verder, dat leerkrachten kijken naar de hoogte van de wisselkoersen. Hoewel geen van de vakbondsleiders zich wil uitdrukken in aantallen zegt Bouguenon, dat de trek niet in de tientallen loopt. Dat concludeert hij uit het aantal leden dat zich afschrijft.

Belfort (ABOP) vindt uitspraken minister Van Dijk-Silos na schietincident 'ongepast en ongenuanceerd'

'Uitspraken minister neigen naar goedkeuring van doodschieten van verdachten'

'Er waren vier verdachten en de politie heeft twee vuurwapens gevonden,  twee mannen waren dus ongewapend'...


Het ABOP-Assembleelid en oud-minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, vindt uitspraken die zijn opvolgster Jennifer van Dijk-Silos heeft gedaan nadat agenten enkele dagen geleden drie verdachten van een overval op een winkel in de Anamoestraat, waarbij de buit zou hebben bestaan uit slechts vier sloffen sigaretten, doodschoot, ongepast en ongenuanceerd. 

De politicus zegt vandaag, donderdag 22 september 2016, in de Ware Tijd, dat de politie niet tot taak heeft verdachten dood te schieten. Dat dient daarom ook niet gestimuleerd te worden. Uitspraken van de minister, neigen volgens haar voorganger naar goedkeuring van het doodschieten van verdachten. Dit zou door sommige politieambtenaren als een politieke vrijbrief geïnterpreteerd kunnen worden, met als gevolg, dat ze over de schreef gaan, het politiehandvest met voeten treden en mensenrechten kunnen schenden. De gevolgen van hun handelen zullen voor hen zijn, niet voor de bewindsvrouwe, aldus Belfort.

Van Dijk-Silos stelde zich achter het politieoptreden van zaterdag en wees erop, dat verdachten die op de politie schieten het risico lopen doodgeschoten te worden, omdat politieagenten terug zullen schieten.

Tijdens een schotenwisseling met politieagenten zijn zaterdag drie verdachten om het leven gekomen. Een derde raakte ernstig gewond door politiekogels.

Belfort is opgelucht dat er geen politieagenten zijn gedood of gewond. Toch plaatst hij vraagtekens bij het politieoptreden en vraagt zich af of de politie niet buitensporig vuurwapengeweld heeft toegepast. 'Er waren vier verdachten en de politie heeft twee vuurwapens gevonden. Twee mannen waren dus ongewapend. Toch zijn ze alle vier beschoten en drie zijn overleden. Wie zegt mij dat de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit niet zijn overschreden?', vraagt Belfort zich af.

Hij heeft de indruk dat door de politie zaterdag meer geschoten is dan noodzakelijk was. Hij roept politieambtenaren op zich niet door de 'ongenuanceerde en ongefundeerde' uitspraken van de minister te laten verleiden om buiten hun boekje te treden. 'Het kan verkeerd aflopen. De politie is niet geroepen om dood te schieten. Haar taak is aanhouden ter voorgeleiding', stelt het Assembleelid.

Minister Badrising spreekt bij VN met Haïtiaanse collega Delienne over visumplicht

Delienne zegt toe, dat veiligheid Surinaams consulaat te Port-au-Prince wordt gegarandeerd


Minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising, heeft gisteren in New York een bilaterale ontmoeting gehad met haar Haïtiaanse collega Pierrot Delienne in de marge van de 71e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het gesprek in de Permanente Missie van Haïti concentreerde zich op de bijstelling van het Surinaamse immigratiebeleid voor Haïtiaanse staatsburgers en de recente gebeurtenissen bij het Consulaat-Generaal van Suriname te Port au Prince. Zo meldt de regeringsdelegatie die de VN-vergadering in New York bijwoont, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 22 september 2016.

Minister Badrising informeerde haar collega over hoe het besluit tot het verstrekken van toeristenkaarten aan burgers van 51 landen inclusief Haïti in maart dit jaar tot stand is gekomen. Ze legde de problemen uit die Suriname thans ervaart met betrekking tot de plotselinge grote groep Haïtianen die het land momenteel als toerist bezoekt. Het overgrote deel van deze groep overschrijdt de toegestane maximale verblijftijd van drie maanden en schijnt niet terug te keren naar Haïti. Op basis hiervan is door Suriname besloten de toeristenkaart voor Haïtiaanse staatsburgers in te trekken en dus wederom de visumplicht te doen gelden.


Minister Badrising gaf aan, dat bij dit besluit rekening is gehouden met hetgeen algemeen binnen Caricom geldt, namelijk de visumplicht voor alle Haïtianen behalve houders van diplomatieke paspoorten en dienstpaspoorten.

Voorts werd ernstige bezorgdheid geuit over de veiligheid van het consulaat van Suriname in Port-au-Prince en het personeel dat daar werk en over het feit dat het kantoor noodgedwongen tijdelijk is gesloten.

Minister Delienne voerde aan, dat urgent stappen ondernomen zullen worden om de veiligheidssituatie bij de Surinaamse diplomatieke vertegenwoordiging in Haïti te garanderen. Beide bewindslieden onderkenden de positieve bijdrage die de Haïtiaanse gemeenschap in Suriname levert, alsook de goede en vriendschappelijke relaties tussen elkaars regeringen en volkeren, zowel binnen Caricom als internationaal. Tot slot werd overeengekomen de dialoog voort te zetten zodra daartoe gelegenheid is.

Critici regeringsbeleid bundelen zich in 'het Burgercollectief'

Collectief moet podium bieden voor burgers om hun stem te laten horen


Verschillende personen en groepen die hun stem hebben laten horen tegen het beleid van de regering, hebben zich gebundeld in 'het Burgercollectief'. Later vandaag, donderdag 22 september 2016, vindt de proclamatie plaats van deze groep tijdens een persconferentie.

'Dan zal worden uitgelegd waar de organisatie voor staat en met welk doel de bundeling is ontstaan', zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), die een van de initiatiefnemers is van 'het Burgercollectief'. In deze bundeling heeft de actiegroep 'Wij zijn Moe' ook een voortrekkersrol.

Binda zegt op Starnieuws, dat de situatie in het land met de dag verergert. Diverse personen hebben zich verenigd en zullen diverse activiteiten houden om burgers een podium te geven om hun stem te laten horen. 'Op de persconferentie zullen wij aan de samenleving voorhouden wie allemaal de initiatiefnemers zijn en welke activiteiten ontplooid zullen worden.'

Het bewustwordingsproces zal actief worden begeleid. 'Het Burgercollectief' is zondag al te Klaaskreek om met de mensen uit het dorp en omgeving te praten over onder andere de verhoogde kosten van levensonderhoud, werkloosheid, criminaliteit en andere problemen waarmee de burgers geconfronteerd worden.

SVB-voorzitter: 'Profcompetitie gaat van start in 2017'

'Op dit moment zijn 13 clubs geïnteresseerd om mee te doen aan de profleague'


De voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), John Krishnadath, verzekert woensdag 21 september 2016 tegenover het Dagblad Suriname, dat de profcompetitie in het jaar 2017 van start gaat. ‘Of het nou op 1 februari begint, of twee maanden of drie maanden daarna, het begint in ieder geval volgend jaar. Hoe snel we kunnen beginnen, hangt af van de desbetreffende clubs die eraan zullen meedoen. Op dit moment zijn 13 clubs geïnteresseerd om mee te doen aan de profleague, maar we gaan niet met allemaal kunnen beginnen. De FIFA zegt dat je met 6 clubs al kan beginnen. We kijken uit naar modellen.’

Krishnadath vertelt, dat de intentie om een profleague in te voeren al drie jaar geleden kenbaar was gemaakt, kort nadat nadat hij tot voorzitter was gekozen.

'Nu zijn we al meer dan een jaar bezig met de voorbereidingen naar deze league toe. Er zijn gesprekken geweest met clubs en derden, die interesse hadden. In eerste instantie hadden 9 clubs en 1 persoon belangstelling. Drie maanden geleden hebben we een gesprek gehad en werd besloten weer alle SVB-leden aan te schrijven wie allemaal willen meedoen. Daarna hebben nog 4 clubs gereageerd en nu zitten we dus op 13 clubs die interesse hebben getoond’, geeft Krishnadath aan.

‘Het besluit moet nu genomen worden hoe groot de league wordt, met hoeveel teams we zullen spelen en volgens welk model.’

De SVB-voorzitter legt uit, dat nu uitgekeken wordt uit welk formaat de profleague moet bestaan. ‘We kunnen kiezen uit twee formaten, te weten een associate of een seperate entity. Ik denk dat we de associate-format gaan kiezen, waarbij clubs een franchise moeten kopen om mee te kunnen doen. Hoeveel de franchise zal kosten, moeten we gezamenlijk met de clubs uitwerken. Maar natuurlijk hebben we wat richtbedragen’, zegt hij.

Persoonlijk gelooft hij in een etappe model, waarbij in twee tot drie jaren de profleague volledig opgezet moet zijn en kinderziektes weggewerkt zijn. Ook bij de profcompetitie zal het vraagstuk van licentie gaan spelen. Krishnadath vertelt dat het niet veel zal verschillen met de nationale A-licentie.

'Er komen nog twee formulieren bij, die ingevuld moeten worden. Een van ze gaat over de Corporate Social Responsiblity (CSR) van de clubs. De CONCACAF (Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football) houdt in januari een seminar, waarbij dat van licentie ook besproken zal worden’, zegt Krishnadath. Hij zegt dat de profleague en Topklasse samen gespeeld kunnen worden. ‘Profspelers kunnen geen amateurvoetbal gaan spelen. Misschien dat we een overgangsfase hebben, dat bijvoorbeeld reservespelers wel meekunnen doen in de amateur Topklasse, maar geen basisspelers.’