donderdag 6 oktober 2016

Huiszoeking bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten op Curaçao

OM: 'Zoeking noodzakelijk, omdat bank vanwege juridische redenen geen info wil verstrekken'

Huiszoeking in verband met onderzoek naar mogelijke belastingfraude door president van bank


Het team bestrijding ondermijning heeft donderdag 6 oktober 2016, onder leiding van de rechter-commissaris, huiszoeking verricht in het gebouw van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten in Scharloo. Deze zoeking hield verband met het lopende onderzoek naar mogelijke belastingfraude gepleegd door de president van de Centrale Bank, Emsley Tromp, zo laat het Openbaar Ministerie op Curaçao donderdagmiddag 6 oktober 2016 weten via een persbericht. 

De zoeking was noodzakelijk, omdat de bank om juridische redenen niet wil meewerken aan een verzoek om informatie. Die informatie is nu tijdens de zoeking door de bank aan de rechter-commissaris verstrekt en door hem in beslag genomen.

Er zijn geen aanhoudingen verricht en het onderzoek is nog in volle gang.

Het team bestrijding ondermijning is een eenheid van het recherche samenwerkingsteam (RST) en het Openbaar Ministerie op Curaçao en Sint Maarten die gespecialiseerd is in het bestrijden van ondermijning. Deze aantasting van de rechtstaat vindt met name plaats door strafbare feiten als (belasting)fraude, corruptie en witwassen.

Oppositieleden willen dat president Bouterse onderzoek instelt naar verduistering hulppakketten

Assembleeleden van oppositie willen ook dat Bouterse verantwoording in parlement aflegt


In een brief aan president Desi Bouterse vraagt een aantal oppositieleden het staatshoofd om een onderzoek in te laten stellen naar de vermoedelijke verduistering van hulppakketten die bestemd waren voor sociaal zwakkeren. Het was Bouterse zelf die vorige week vrijdag tijdens een bijeenkomst in NDP-centrum Ocer, na het uitspreken van de Jaarrede in het parlement, ruchtbaarheid gaf aan de vermoedelijke diefstal. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 6 oktober 2016.

'Door U is aangegeven, dat U kennis draagt, dat deze pakketten hun bestemming niet hebben bereikt en waarvan U kennelijk ook weet, dat die wederrechtelijk zijn toegeëigend of een andere bestemming hebben gehad. Met die uitspraken is aangegeven, dat U als president, als eerste burger van Suriname en als partijvoorzitter van de NDP weet heeft van onregelmatigheden en/of strafbare feiten gepleegd door personen, die U in bescherming neemt met de woorden: 'wat mij betreft zand erover'', houden de oppositionele Assembleeleden Bouterse in hun brief voor.

Ze verwachten van de president dat, indien hij op de hoogte is van zulke ernstige zaken en/of strafbare feiten, deze niet alleen aangeeft bij de opsporings- en vervolgingsautoriteiten voor onderzoek, maar dat hij ook administratief onderzoek laat stellen en corrigerend optreedt.

'Op grond hiervan vragen wij U dringend administratief onderzoek te doen instellen en indien nodig corrigerend op te treden. Tevens vragen wij U ook om een strafrechtelijk onderzoek te doen instellen door de opsporingsautoriteiten, waardoor de waarheid aan het licht komt, zoals het betaamt in een geordende samenleving, die recht en waarheid voorstaan', stellen de briefschrijvers verder.

Ook wordt Bouterse gevraagd om over deze kwestie verantwoording te komen afleggen in De Nationale Assemblee.


Hieronder de tekst van de brief:


De President van de Republiek Suriname

Z.E. De heer D.D. Bouterse
Alhier

Paramaribo, 6 oktober 2016

Onderwerp: onderzoek naar diefstal van pakketten

Zijne Excellentie,


Middels deze brengen wij, allen leden van de Nationale Assemblée, het volgende onder Uw aandacht.

Op 30 september j.l. zijn in Ocer door U, kennelijk in Uw hoedanigheid als voorzitter van de NDP, uitlatingen gedaan over pakketten, welke toebehoren aan de Staat Suriname, althans welke met middelen van de Staat waren gekocht en die bestemd waren voor minder draagkrachtigen in Suriname. Door U is aangegeven, dat U kennis draagt, dat deze pakketten hun bestemming niet hebben bereikt en waarvan U kennelijk ook weet, dat die wederrechtelijk zijn toegeëigend of een andere bestemming hebben gehad.

Met die uitspraken is aangegeven, dat U als President, als eerste burger van Suriname en als Partijvoorzitter van de NDP weet heeft van onregelmatigheden en/of strafbare feiten gepleegd door personen, die U in bescherming neemt met de woorden: “wat mij betreft zand erover”. Van U als President wordt verwacht dat, indien U kennis draagt van zulke ernstige zaken en/of strafbare feiten, dat U deze niet alleen aangeeft bij de opsporings- en vervolgingsautoriteiten voor onderzoek, maar dat U ook administratief onderzoek laat stellen en corrigerend optreedt.
Op grond hiervan vragen wij U dringend administratief onderzoek te doen instellen en indien nodig corrigerend op te treden. Tevens vragen wij U ook om een strafrechtelijk onderzoek te doen instellen door de opsporingsautoriteiten, waardoor de waarheid aan het licht komt, zoals het betaamt in een geordende samenleving, die recht en waarheid voorstaan.

Autoriteiten en/of instanties dienen in zulke gevallen reeds van rechtswege onmiddellijk onderzoek te doen instellen.

Voorts vragen wij U hiervan verantwoording af te leggen in de Nationale Assemblée, zijnde het hoogste college van Staat.

De leden van de Nationale Assemblée.

Leden die getekend hebben:
1. Gajadien
2. Mathoera
3. Somohardjo
4. Bee
5. Etnel
6. Jogi
7. Jaggernath
8. Waidoe
9. Vorswijk
10. Karta-Bink

Cc: de Voorzitter van De Nationale Assemblée, Mw. drs. J. Geerlings-Simons

Procureur- Generaal, Mr. Baidjnath- Panday

CBvS-governor Gersie: 'Stabiliseren wisselkoersen hangt af van gedrag samenleving als totaliteit'

'Het is van groot belang, dat de wisselkoers zich stabiliseert op een bepaald niveau'

'Men is gestopt met het jagen op deviezen, vandaar dat de koers nu een dalende trend vertoont'


Voor een belangrijk deel zal het van het gedrag van de Surinaamse samenleving als totaliteit afhangen of en wanneer de wisselkoersen zich stabiliseren. Maar, het is niet te verwachten dat de koers zal terugvallen naar het niveau van rond de devaluatie in november vorig jaar. 'Zo laag terugvallen lijkt mij niet haalbaar en het is ook niet goed. Dat zal de economie schaden', zegt Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), vandaag, 6 oktober 2016, in de Ware Tijd vanuit Washington (VS). 

Hij noemt het van groot belang, dat de wisselkoers zich stabiliseert op een bepaald niveau 'zodat iedereen - overheid, bedrijfsleven, gezinnen en burgers - weer kan plannen'.

In een situatie van rust aan het koersfront kan de overheid weer vooruitzichten bieden aan de samen- leving. 'Maar, als de koersschommelingen aanhouden komen we er nooit uit en het gevaar van het te ver naar beneden doorzakken van de koers is, dat het met dezelfde snelheid weer omhoog kan gaan', zegt hij.

Gersie complimenteert de samenleving dat zij de afgelopen dagen eraan heeft meegewerkt dat de koers een beetje omlaag is gegaan. De vraag- en aanbodverhouding is een beetje rustiger geworden. 'Men is gestopt met het jagen op deviezen, vandaar dat de koers nu een dalende trend vertoont.'

De governor zegt verder, dat het stabiel krijgen van de wisselkoers geen zaak is van de Centrale Bank alleen, maar iets van de totale Surinaamse gemeenschap. 'Het jagen op euro's en dollars joeg de koers op en dat was nergens voor nodig. Als men zich rustig houdt, krijg je een situatie van rust op de valutamarkt.'

Gersie verwacht dat als de rust wordt bewaard, gecombineerd met de monetaire maatregelen die de bank treft, de wisselkoers duurzaam stabiel gehouden kan worden.

Orkaan Matthew laat op Haïti veel schade en zeker 108 doden achter....

Vier mensen om het leven gekomen in Dominicaanse Republiek, een in Colombia en een op St. Vincent & the Grenadines


Het dodental op Haïti ten gevolge van de orkaan Matthew is gestegen tot minstens 108. Dit aantal is vandaag, donderdag 6 oktober 2016, bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken Francois Anick Joseph in de hoofdstad. Dit meldt het persbureau Associated Press vandaag, donderdag 6 oktober 2016.

Volgens hulpverleners van het Rode Kruis in Haïti is er sprake van immense schade. Honderdduizenden mensen zijn in nood door een gebrek aan eerste levensbehoeften en omdat hun huizen en gewassen zijn verwoest. Haïti is een van de armste landen ter wereld. De inwoners zijn de gevolgen van de aardbeving van 2010 nog amper te boven. De slachtoffers van de orkaan hebben vooral behoefte aan water en voedsel, medische hulp en artikelen als tandpasta en zeep.


Over de doden is nog nauwelijks informatie beschikbaar. Eerder werd nog gesproken over minstens 23 doden. Er zijn ook vier mensen om het leven gekomen in de Dominicaanse Republiek, een in Colombia en een op St. Vincent & the Grenadines.

Orkaan Matthew brulde dinsdag over het puntje van het schiereiland, maar de autoriteiten hebben moeite om mensen te bereiken in de meest afgelegen gebieden, waaronder rond de stad Jeremie en de rest van de Grande Anse-gebied.

(Red. De Surinaamse Krant/Het Laatste Nieuws/Associated Press)

Haiti - FLASH : Matthew, the death toll considerably increases, more than 100 victims (UPDATE)
06/10/2016 12:11:21

Haiti - FLASH : Matthew, the death toll considerably increases, more than 100 victims (UPDATE)
Following the last provisional assessment of COUN, dated Wednesday evening, on the number of victims, amounting to 23, following the passage of Hurricane Matthew on Haitihttp://www.icihaiti.com/en/news-18836-icihaiti-flash-matthew-23-dead-partial-provisional-assessment.html , this morning the authorities provided the figure of 108 dead.

According to the Directorate of Civil Protection the distribution is as follows: Grand'Anse 38, West 34, South 26, North West 1, Artibonite 3, Nippes 3 and South East 3.

However, the sole commune of Roche à Bateaux (South Department) 16.727 inhabitants (in 2009) would count 50 victims according to Deputy Ostin Pierre Louis. While according the departmental delegate there are at departmental level 64 fatalities.

The Minister of Interior and Territorial Communities, François Anick Joseph considers the balance sheet of 108 victims as very provisional, while informations begin to reach COUN for the Great South.

To be continued...

HL/ HaitiLibre 

De Kustwacht op Curaçao wordt niet gereorganiseerd

Kustwacht moet zich in Den Haag melden, zodra er behoefte is aan meer mankracht


De Kustwacht wordt niet gereorganiseerd. Defensie-minister Jeanine Hennis Plasschaert schrijft dat in een reactie op een motie, waarin gevraagd werd om maatregelen tegen de zogeheten herdimensionering. Minister Ronald Plasterk voegde daar gisteren aan toe, dat de Kustwacht zich in Den Haag moet melden, zodra er behoefte is aan meer mankracht. Dit schrijft de Amigoe vanmiddag, donderdag 6 oktober 2016.

'De genoemde herdimensionering kwam in beeld doordat de beschikbare budgetten werden verdrukt door de huidige ontwikkeling van de euro-dollar-wisselkoers', schrijft Hennis-Plasschaert, die samen met Plasterk de verantwoordelijk draagt voor de Kustwacht.

Op de begroting voor Koninkrijksrelaties is geld gereserveerd om die tegenvaller op te vangen. 'Hiermee hoeven fluctuaties in de wisselkoers niet meer direct te leiden tot ingrijpende maatregelen voor de verschillende onderdelen van de begroting van Koninkrijksrelaties, waaronder de Kustwacht Caribisch Gebied. Uit de reserve wordt onder andere de valutaproblematiek bij de Kustwacht in 2017 opgelost en het in 2016 ontstane tekort in het investeringsbudget gedicht.'


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

Nr. 6  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2016 In de motie van het lid Omtzigt c.s. (Kamerstuk 34 300 X, nr. 128) wordt de regering verzocht alles in het werk te stellen om herdimensionering van de Kustwacht te voorkomen en daarover uiterlijk 3 oktober 2016 aan de Kamer te rapporteren. Met deze brief reageer ik, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op de motie. 

De genoemde herdimensionering kwam in beeld doordat de beschikbare budgetten werden verdrukt door de huidige ontwikkeling van de euro/dollar-wisselkoers. In de Rijksbegroting Hoofdstuk IV (Kamerstuk 34 550 IV, nrs. 1 en 2) (Koninkrijksrelaties), die op Prinsjesdag 2017 aan uw Kamer is aangeboden, is een reserve opgenomen om de gevolgen van de wisselkoers meerjarig op te vangen. Wisselkoerstegenvallers worden uit deze reserve gedekt en wisselkoersmeevallers komen ten gunste van deze reserve. Hiermee hoeven fluctuaties in de wisselkoers niet meer direct te leiden tot ingrijpende maatregelen voor de verschillende onderdelen van de begroting van Koninkrijksrelaties, waaronder de Kustwacht Caribisch gebied. Uit de reserve wordt onder andere de valutaproblematiek bij de Kustwacht Caribisch gebied in 2017 opgelost en het in 2016 ontstane tekort in het investeringsbudget gedicht.

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-PlasschaertPlasterk herhaalde die uitleg gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties, die net als de commissie Defensie twijfelt of de Kustwacht voldoende is toegerust.

'Ik lees juist dat de Kustwachtpatrouilles worden geïntensiveerd. Hoe verhoudt zich dat tot de herdimensionering?', vroeg PVV-Tweede Kamerlid Raymond de Roon. 'Men kan door interne verschuivingen de patrouilles iets intensiveren en als er aanleiding zou zijn om dit verder te intensiveren, kan men zich melden bij de Rijksministerraad. Ik zal daar met een open oor naar luisteren. De minister van Defensie is ook mans genoeg om zich te melden als er een aanleiding voor is', zei Plasterk. Op verzoek van de Tweede Kamer beloofde hij om actuele informatie over de huidige capaciteit en inzet van de Kustwacht aan de leden toe te sturen.

2e Kamerleden Van Laar (PvdA), Bosman (VVD) en Van Raak (SP) blij verrast met uitslag verkiezingen Curaçao

Minister Plasterk: 'Politieke partijen op Curaçao nu aan zet om tot nieuwe regering te komen'

Van Raak: 'Het lijkt erop dat de democratie heeft gewonnen van de gokindustrie'


Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is terughoudend met zijn reactie op de uitslag van de verkiezingen. 'De politieke partijen op Curaçao zijn nu aan zet om op basis van deze uitslag tot een nieuwe regering te komen', laat hij weten. Dit meldt vandaag, donderdag 6 oktober 2016, de Amigoe.

Tweede Kamerleden André Bosman (VVD), Roelof van Laar (PvdA) en Ronald van Raak (SP) zijn echter blij verrast. 'Ik ben blij met de verrassende uitslag. Het lijkt erop dat de democratie heeft gewonnen van de gokindustrie', zei Van Raak. 'Ik hoop dat er een coalitie gevormd kan worden van goedwillende politici die het beste voorhebben met de inwoners van Curaçao. De MAN heeft vroeger natuurlijk wel samengewerkt met de MFK van Gerrit Schotte en Koeiman was minister in dat kabinet, maar de partij heeft schoon schip gemaakt en lijkt een nieuwe koers te varen.'

Van Raak merkt op, dat de politieke verhoudingen met name bij de kleinere partijen gepolariseerd zijn, waarbij Kòrsou di Nos Tur van Amparo dos Santos vanuit het niets in de Staten komt en een partij als Pais, die positief tegenover de samenwerking met Nederland stond, verdwijnt.

'We zijn blij dat Curaçao heeft gekozen voor een constructieve partij die wil werken aan de toekomst van Curaçao', zegt ook PvdA’er Van Laar. 'De MAN was een tijd lang op de MFK gericht, maar is nu als het ware weer terug. En we zijn blij dat de MFK ook samen met Amparo dos Santos geen meerderheid heeft om een coalitie te vormen', aldus Van Laar.

VVD’er Bosman zegt ook dat hij verrast is. 'Ik maakte me grote zorgen dat er een regering zou komen onder leiding van Gerrit Schotte. Ik ga ervan uit dat de MAN een coalitie kan vormen, waar we in de toekomst positief mee samen kunnen werken.' Bosman noemde het bijzonder, dat een partij als Pais, waarmee de afgelopen jaren op een prettige en constructieve manier is samengewerkt, niet terugkeert.

Hoofdstembureau Curaçao: 'Iemand met heel slechte smaak heeft in stemhokje geprobeerd spelletje te spelen'

'Dit getuigt van een slechte smaak'

Incident met al ingevuld stembiljet vooropgezette 'actie' 'aanhanger van MFK'


Een onderzoek van het Hoofdstembureau heeft niks onoorbaars geconstateerd met betrekking tot het incident waarbij gisteren een kiezer klaagde, dat hij een al ingevuld stembiljet kreeg overhandigd bij het stemmen. Charles Do Rego, lid van het bestuur van het Hoofdstembureau, omschreef de kwestie gisteren als dat dit ‘getuigt van een slechte smaak’, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 6 oktober 2016.

De bewuste kiezer had gisterochtend het Hoofdstembureau gebeld met een klacht over wat hem was overkomen bij stembureau 48 bij het Fatima College. De man, die beweerde een aanhanger van de MFK te zijn, zei dat hij, nadat hij zijn stembiljet overhandigd kreeg en deze vervolgens in het stemhokje had geopend, zag dat dit al was ingevuld met een stem voor een lid van Pais. Hij klaagde bij de voorzitter van het stembureau die het bewuste stembiljet overnam en er ‘onbruikbaar’ op stempelde. Hierna kreeg de klager een nieuw stembiljet overhandigd.

Tijdens de eerste briefing van het Hoofdstembureau gistermiddag vroeg verklaarde Do Rego, dat hij samen met twee andere leden van het Hoofdstembureau het bewuste stemlokaal had bezocht. In het onderzoek dat hierna volgde konden de drie niks illegaals constateren. Volgens Do Rego bleek bij navraag dat de bewuste persoon heel lang in het stemhokje was gebleven. Hij vond dit verdacht, omdat iemand er normaal gesproken snel achter komt als er inderdaad al een stem op het stembiljet is aangegeven. Ook merkte hij op, dat het rondje dat met rood was ingevuld helemaal was ingekleurd.

Volgens Do Rego gaat het Hoofdstembureau ervan uit dat iemand – met een heel slechte smaak – heeft geprobeerd een spelletje te spelen.

Twee ernstig gewonden bij ongeluk op Weg naar Westpunt op Curaçao

Een personenauto en een pick-up rijden frontaal op elkaar


Op de Weg naar Westpunt heeft gisteravond ter hoogte van Gato een ongeluk plaatsgevonden. Twee auto’s, een personenauto en een pick-up knalden daar frontaal op elkaar (zie foto - Bron: Extra), zo bericht vandaag, donderdag 6 oktober 2016, Paradise FM. 

De twee bestuurders van de auto’s zijn daarbij ernstig gewond geraakt. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Na Statenverkiezingen op Curaçao zou coalitie met winnaar MAN en PAR en PNP meest voor de hand liggen

Gouverneur Lucille George-Wout moet een informateur aanwijzen


Een coalitie met een basis van MAN, PAR en PNP lijkt de meeste logische optie voor een nieuwe regering van Curaçao. In de verkiezingscampagnes hebben zowel de MAN als de PAR gehamerd op integriteit. Na de verkiezingsoverwinning van de MAN is het logisch dat deze partij nu als eerste de kans krijgt om een nieuwe regering van Curaçao te vormen, aldus de Amigoe vanmiddag, donderdag 6 oktober 2016.

Met de voorlopige verkiezingsuitslag van gisteren liggen er diverse scenario’s op tafel om tot een nieuwe regering te komen. Het is aan gouverneur Lucille George-Wout om, na overleg met onder meer de vicevoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitters van de adviserende organisaties, de Statenvoorzitter en de politieke leiders van de partijen die in de Staten zijn gekozen, een informateur aan te wijzen. Deze gesprekken gaan morgen van start.

Normaal gesproken draagt de grootste partij de persoon voor die als informateur wordt aangewezen. In voormalig minister en huidig campagne-leider, Kenneth Gijsbertha, heeft de MAN een ervaren onderhandelaar. In de politieke wandelgangen wordt zijn naam al als mogelijke informateur genoemd.

Voor de vorming van een nieuw kabinet ligt een basis van een combinatie van de partijen MAN (4 zetels), PAR (4) en PNP (2) als meest voor de hand liggend. Deze partijen hebben zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor serieus, realistisch, transparant en integer bestuur van Curaçao. Maar samen hebben deze partijen maar tien zetels. Ze hebben dus de steun van een van de andere partijen nodig.

Un Kòrsou Hustu (UKH) en Movementu Progresivo (MP) met ieder één zetel in het parlement, maar ook de PS met haar twee zetels zijn hierbij de mogelijke opties om MAN, PAR en PNP aan een meerderheid van minimaal 11 van de 21 Statenzetels te helpen. MFK (4) en Kòrsou di Nos Tur (KdNT) (3) lijken in eerste instantie tot de oppositiebanken veroordeeld, maar komen mogelijk weer aan bod, mocht een eerste formatiepoging van de MAN mislukken.

Klikt u hier om het volledig bericht te kunnen lezen.

SWM reageert op bericht op Facebook dat criminelen zich zouden voordoen als SWM-personeel

SWM adviseert haar klanten nimmer zomaar personen toegang te verschaffen tot hun woning


De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) reageert op een bericht op Facebook waarin wordt vermeld, dat criminelen zich voordoen als personeelsleden van het bedrijf. SWM-directeur Marlon Oosterling laat vandaag, donderdag 6 oktober 2016, in een persbericht weten, dat de relevante autoriteiten in kennis gesteld zijn over het bericht. Er zal uitgebreid onderzoek worden verricht naar de juistheid van het bericht en naar eventuele daders van de overvallen. 

De SWM adviseert haar klanten voorzichtigheid te betrachten en nimmer zomaar personen toegang te verschaffen tot hun woning, ook al geven die aan dat ze SWM-personeelsleden zijn. In de meeste gevallen hoeven SWM personeelsleden geen woningen te betreden om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren:
• Meteropnemers en distributiemedewerkers dienen slechts toegang te hebben tot de meter op het erf. De afdeling meteropname werkt overigens alleen overdag
• Medewerkers van de afdeling Keuring en Controle zijn de enige SWM-medewerkers die voor controle van uw binneninstallatie toegang tot de woning zouden kunnen verlangen, ook in de avonduren.

SWM-medewerkers die voor werkzaamheden komen:
• zijn in SWM uniform gekleed waarop het logo duidelijk zichtbaar is;
• zijn voorzien van een SWM-badge met daarop een foto van de houder, zijn naam en personeelsnummer en
• dienen desgevraagd een telefoonnummer van een leidinggevende door te geven.

Voorts zijn SWM pick-ups voorzien van een logo van het bedrijf op de voorportieren. De SWM adviseert haar klanten altijd alert en voorzichtig te zijn. Zij kunnen in geval van twijfel altijd bellen naar de wachtdienst op het nummer 404266.

Douane en FIOD vinden op kade in Vlissingen 2 miljoen euro in dak ambulance voor Suriname

Politie arresteert 44-jarige verdachte in zijn woning te Almere


De douane en FIOD (de opsporingseenheid van de Belastingdienst) hebben op een kade in Vlissingen 2 miljoen euro (zie foto - Bron: FIOD) ontdekt in een ambulance. Het geld was verstopt in plastic zakken in het dak van de tweedehands ziekenauto die samen met een nieuwe Jaguar zou worden verscheept naar Suriname, zo bericht de FIOD vanmiddag, donderdag 6 oktober 2016.

Een 44-jarige verdachte is in zijn woning in Almere aangehouden op verdenking van witwassen.


'Het autobedrijf dat het transport zou uitvoeren, biedt op zijn website dure auto's te koop aan, maar geeft geen omzet op aan de Belastingdienst'', aldus de FIOD. Volgens woordvoerder Adriaan Ros ging het om biljetten van 500 euro.

'Toen de ambulance met een speciaal daarvoor getrainde hond werd doorzocht, kwam het geld al snel boven water. Het dier rook de briefjes door de plastic zakken heen waarin ze waren verstopt.' 

De verdachte werd dinsdag al opgepakt. Er is een vermoeden dat het bedrijf criminele gelden witwast door de export van dure auto’s en geld naar Suriname. Ook een loods en de woning van de Almeerder zijn doorzocht.

Het bericht van de FIOD vermeldt niet in hoeverre er contact is met autoriteiten in Suriname en of daar mogelijk ook een of meerdere verdachten bij de smokkel van de euro's is betrokken en in het vizier zijn van e FIOD en lokale opsporingsautoriteiten.

(Red. De Surinaamse Krant/FIOD)

Nieuwe commandant Korps Brandweer Suriname Jakhari beëdigd

Veel lovende woorden voor nieuwe commandant


Bij de plechtige benoeming en beëdiging gisteren van brandweercommandant Radjen Jakhari zijn veel lovende woorden geuit aan zijn adres. De ceremoniële handelingen die behoren bij deze functie werden gepleegd door president Desi Bouterse. De eed werd afgelegd in handen van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 6 oktober 2016.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zijn ervan overtuigd te zijn, dat - gezien de gedrevenheid van de hoofdcommandant - hij in staat zal zijn de missie van de brandweer te volbrengen. Jakhari, Bouterse en Van Dijk-Silos stonden allen stil bij de grote bijdrage die de vorige brandweercommandant, Cecil Waal, heeft geleverd. Hij heeft 41 jaar bij het korps gewerkt en is nu met pensioen. Waal was niet aanwezig bij de ceremoniële overdracht.

Zijn functie werd sinds november vorig jaar waargenomen door Jakhari.

De president haalde aan, dat de commandant, gezien de bijdrage van zijn voorganger, zich enorm moet inzetten om daar bovenuit te stijgen. Minister Van Dijk-Silos merkte op dat het Korps Brandweer Suriname ondanks de moeilijke omstandigheden nooit heeft geklaagd. Met grote inzet wordt het werk gedaan, aldus de minister. De flexibele houding van de brandweerchef is ook te merken bij het gehele korps. De bewindsvrouwe zegde alle ondersteuning toe.

Jakhari beloofde om met alles wat in zijn vermogen ligt, samen met de rest van het korps, de brandweer naar grotere hoogten te leiden. Er was ook een delegatie van de Franse brandweer aanwezig bij de plechtigheden. Na de beëdiging werd een defilé gehouden.

Steekpartij te Djankakondre, district Brokopondo, kost 24-jarige man het leven

17-Jarige gewonde verdachte opgenomen in AZP


De 24-jarige Roche Cayenny is gisteravond als gevolg van een steekpartij in het dorp Djankakondre in het district Brokopondo om het leven gekomen. De 17-jarige C.K., die ook verwondingen had opgelopen, is onder politiebewaking opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), zo weet de Ware Tijd vandaag, donderdag 6 oktober 2016, te berichten. 

De politie meldt, dat uit haar voorlopige onderzoek is gebleken, dat de twee een woordenwisseling hadden over een betaling. Ze gingen elkaar te lijf met scherpe voorwerpen, waarbij Cayenny, die een steekverwonding in zijn borststreek opliep, ter plekke overleed.

K., die in zijn rug was gestoken, werd in een ambulance naar het AZP afgevoerd. Het ontzielde lichaam van C. is door het Openbaar Ministerie in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten binnen het Korps Politie Suriname.

Anti-Zwarte Piet activist Afriyie niet veroordeeld voor mishandeling agent bij Goudse intocht Sinterklaas 2014

Rechtbank oordeelt, dat activisten niet mag worden gestraft voor zijn 'paniekreactie'


Jerry Afriyie (zie foto - Bron: YouTube) krijgt geen straf voor verzet bij zijn aanhouding en mishandeling van een agent tijdens de sinterklaasintocht in Gouda in 2014. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag, donderdag 6 oktober 2016, bepaald. Volgens de rechter werd Afriyie, ook bekend als Kno'ledge Cesare, daar ten onrechte opgepakt en mag hij niet worden gestraft voor zijn 'paniekreactie', zo bericht de Volkskrant op haar website.

Een eerdere arrestatie van de dichter en anti-Piet-activist, in 2011, werd door de Nationale Ombudsman ook al onrechtmatig genoemd.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat Afriyie zich tijdens zijn arrestatie bij de Sinterklaasintocht heeft verzet en een agent heeft verwond, en had daarvoor een geldboete van 1.500 euro en 1.250 euro smartengeld geëist.


Het vonnis van de rechtbank maakt hier korte metten mee. De rechtbank acht bewezen, dat Afriyie zich heeft verzet en een agent heeft geknepen, maar stelt ook dat er voor de politie 'geen noodzaak was' om hem direct en 'zonder enig verbaal contact' vast te pakken en hem uit de ketting van demonstrerende personen te trekken.

Volgens de rechter was er bij Afriyie sprake van een begrijpelijke angst en een paniekreactie, waardoor hij niet mag worden gestraft.Klik hier om het gehele artikel te kunnen lezen op de website van de Volkskrant.

RO-minister Dikan gaat streng erop toezien, dat districtscommissarissen in hun district wonen

Dikan wil niet dat een districtscommissaris van een district in Paramaribo werkt en woont


Districtscommissarissen (dc’s) zullen binnenkort verplicht zijn om te wonen in het district, waar zij gestationeerd zijn.  Ik ga er streng op letten', zegt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling vandaag, 6 oktober 2016, in de Ware Tijd. 

De bewindsman is er absoluut op tegen dat dc’s, die in een district zijn ingedeeld, hun werk vanuit Paramaribo willen verrichten. Zowel tegen het huidige korps van dc's als aan de aankomende collega's heeft hij duidelijk gezegd, dat zij zich hieraan zullen moeten houden. 'Als je niet wil gaan, dan moet je de functie niet aanvaarden.'

Dikan vindt het belangrijk, dat een districtscommissaris in zijn of haar standplaats woont, om de problemen van het gebied te kunnen aanpakken. De deken van de dc's, Roline Samsoedien, wijst er op, dat deze regel al lang bestaat, maar geeft toe dat die niet altijd is toegepast. Ze zegt dat dc's voornamelijk hiervan afwijken, wanneer de benodigde faciliteiten ontbreken, zoals een goede woning en vervoer. De minister belooft dat hij er alles aan zal doen om de accommodatie in orde te maken.

De minister en de deken weten niet wanneer de nieuwe dc's zullen worden beëdigd, maar dit zal niet meer lang op zich laten wachten. Er doen al geruime tijd geruchten de ronde over mogelijke data. Morgen is ook genoemd, maar minister Dikan ontkent dit.

De kandidaat dc's Theresia Cirino, Joanna Aroepa, Sarwankoemar Ramai, Audrey Hankers, August Bado, Kenya Pansa, Ludwig Mettendaf, Adjaykoemar Kali en Remi Tarnadi lopen momenteel stage. Alleen van Tarnadi is zeker dat hij als standplaats Coronie krijgt. Of er ook verschuivingen zullen plaatsvinden onder de huidige dc's is niet bekend. Aan de districten Marowijne, Brokopondo, Wanica en enkele gebieden in Sipaliwini moeten nog dc's worden toegewezen.

Den Blauwvinger: Surinamers niet op straat te krijgen om Bouterse weg 'te demonstreren'

COLUMN: Suriname gaat niet plat door een mislukt mini protest van Burgercollectief

(Bron foto: NDP/Facebook)
Niet meer dan paar honderd burgers weet als demonstrant in de dop weg naar Onafhankelijkheidsplein te vinden


Suriname verkeert in een financieel-economische crisis door wanbeleid van de regering Bouterse-I en Bouterse-II. Althans dat wordt door Jan en Alleman beweerd. Om het hoofd boven water te houden sluit de regering de ene forse lening na de andere bij internationale kredietverstrekkers, waaronder het Internationaal Monetair Fonds, IMF, dat met strakke hand de regering aan de leiband houdt. Over hoe alle leningen terug betaald moeten gaan worden lijkt niemand zich binnen regeringskringen te bekommeren, laat staan zich druk te maken.

Ondertussen heeft president Desi Bouterse in zijn op 30 september uitgesproken Jaarrede in het Surinaamse parlement het volk weer allerlei projecten in het vooruitzicht gesteld en een loonsverhoging uiterlijk april 2017 voor ambtenaren, zonder de hoogte te noemen en zonder hierover in overleg te zijn getreden met de vakbonden.


Maar, Suriname weet ondertussen dat de door Bouterse opgeworpen projecten, zo hij ze ook vorig jaar deed en jaren daarvoor opvoerde, vooral gebakken lucht zijn.

Maar, het volk lijkt Bouterse nog steeds te pruimen. Er is veel gejammer en geklaag te horen, vooral over de op de hol geslagen wisselkoers waar Bouterse geen grip op heeft en over de op hol geslagen prijzen van producten in met name de supermarkten. Maar, toch stromen winkels overal vol klanten, is het verkeer niet minder druk, werden tijdens de grote vakantie de recreatieoorden in het land druk bezocht, worden de uitgaansgelegenheden goed bezocht waar allerlei zogenoemde dj's uit binnen- en buitenland optreden tegen forse entreegelden en hebben ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen gewoon schoolartikelen en uniformen gekocht.

Hebben de mensen het werkelijk zo slecht als bijvoorbeeld de actiegroep van het eerste uur We Zijn Moe en het nieuw ontstane initiatief Burgercollectief iedereen wil laten doen geloven? Neen, dus. Immers, bij de diverse protestmanifestaties de afgelopen maanden kwamen weinig mensen op de been om te protesteren tegen het regeringsbeleid en tegen de persoon Desi Bouterse en zijn NDP.

Afgelopen maandag, 3 oktober, werd een zoveelste protestactie gehouden, op het Onafhankelijkheidsplein, georganiseerd door dat nieuwe Burgercollectief en We Zijn Moe met als motto 'Bouta, go home'. Met veel bombarie werd het protest via Facebook en filmpjes op televisie aangekondigd en werden mensen opgeroepen om vooral met potten, pannen en deksels en toeters naar het plein te komen onder het motto 'alles plat'. Maar, het enige dat maandag plat was, was het Onafhankelijkheidsplein. Met zo'n protest gaat Bouterse echt niet naar huis. De man hecht aan zijn presidentiële status die hem immers ook nog eens beschermt als hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces.


Maar, het Burgercollectief wist slechts een paar honderd mensen op de been te brengen op het Onafhankelijkheidsplein. De actiegroep had opgeroepen om alles plat te leggen, maar niets lag plat en het protest was een zielige vertoning, tot plezier en genoegen uiteraard van de NDP die pardoes luchtfoto's van het plein en de demonstranten vanuit de lucht had gemaakt en op Facebook plaatste om aan te tonen dat de actie weinig voorstelde.

Terecht een beetje leedvermaak, maar wel met de kanttekening dat niet bekend is op welk tijdstip die foto's waren gemaakt.

Na afloop van de protestactie weigerden organisatoren gezichtsverlies te erkennen. Neen, ze beweerden glashard stuk voor stuk tevreden te zijn over de zeer magere opkomst. Een van ze sprak over niet meer dan driehonderd demonstranten..... Het zou ze gesierd hebben wanneer ze gewoon ronduit hadden gezegd 'Neen, we zijn verre van tevreden, dit hadden we niet verwacht'. Maar, de activisten in de dop probeerden zich groot te houden, tegen beter weten in.

Het magere protest was koren op de molen voor Bouterse en zijn NDP. Immers, zij zijn de lachende derde en kunnen nu zeggen, dat het volk de president en het beleid van zijn regering nog steeds steunt, ondanks de tot cliché geworden precaire financieel-economische situatie. Het protest van het Burgercollectief en We Zijn Moe heeft dus contra productief gewerkt.

Het is nu de taak voor de democratische oppositionele krachten in De Nationale Assemblee (en voor de vakbonden...) om te beginnen met echte oppositie en niet steeds de vergaderzaal jammerend te verlaten als ze iets niet goed gezind is.

Het is nu aan de politici in het oppositionele roze pluche om in actie te komen, nu weer duidelijk is geworden, dat het volk niet op de been te krijgen is.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
6 oktober 2016
Amsterdam-Paramaribo

Coming Out Week: 'LGBT-gemeenschap empoweren dat ze niet alleen staat'

'LGBT's zijn doodnormale burgers die aan alles meedoen, die kinderen hebben, die papa of mama zijn'


Het Lesbian Gay Bisexual & Transgender (LGBT) Platform Suriname organiseert vanaf morgen de 6e editie van de Coming Out Week (COW) Suriname. De organisatie van dit negen dagen durend evenement is door het platform toevertrouwd aan de commissie COW 2016, onder leiding van Winston Lieveld, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 6 oktober 2016.

'Het hoofddoel van de Coming Out Week is niet om mensen uit de kast te laten komen. Nee, het hoofddoel is om de LGBT-gemeenschap te empoweren dat ze niet alleen staat. En dat willen we doen door middel van verschillende activiteiten gedurende deze 9 dagen', zegt Lieveld.

'Natuurlijk ga je in deze periode ook een paar mensen hebben die uit de kast komen, maar we willen ze ondersteunen dat ze ook in de gelegenheid gesteld worden om te zijn wie hij of zij is', geeft Lieveld aan.

Volgens Lieveld zijn LGBT-mensen doodnormale burgers die normaal aan alles meedoen, die kinderen hebben, die papa of mama zijn.

'Na vijf edities zien we dat het taboe dat heerst rond de LGBT’s minder is geworden. Maar, er is nog een hele lange weg te gaan, want het is niet even gemakkelijk voor iedereen. Daarom willen we ze empoweren', zegt Lieveld.

Hij geeft aan dat er in Suriname geen speciale LGBT-rechten zijn, maar dat ze het moeten doen met de mensenrechten die voor een ieder gelden. 'We zien dat er wel tolerantie is van mensen en bedrijven, die ons een warm hart toedragen en onze activiteiten ondersteunen en sponsoren.'

De kick-off van de Coming Out Week is morgenavond om zeven uur in Theater Unique. Dan wordt de openingsceremonie gehouden, waarna de Matie Award wordt uitgereikt. Ook start hier een driedaags filmfestival met LGBT-films. De avond wordt afgesloten met een party in Club Touche. Lieveld zegt verder, dat zaterdag een slagbaltoernooi wordt gehouden op het Will Axwijk Sportcentrum voor LGBT's en niet-LGBT's.

'Zondagavond zijn we op Revive in Torarica. Verder zijn er komende week ook karaoke-dagen in Suit, voorlichtingssessies voor jongeren, woensdag is er een sociaal project, waarbij aan dak- en thuislozen een diner wordt aangeboden en er is een discussieavond in Jacana', aldus Lieveld. De afsluiting is op zaterdag 15 oktober met een parade in de binnenstad om half zes en het afsluitingsfeest in Zus en Zo.

Ministerie van Arbeid geeft Assemblee toelichting op zes ontwerpwetten

Minister Moestadja hoopt op een spoedige behandeling van wetten door parlement

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

Het ministerie van Arbeid heeft een zestal ontwerpwetten liggen bij de Nationale Assemblee (DNA) voor behandeling. Inmiddels heeft DNA een aanvang gemaakt met het vooronderzoek van de nog te behandelen wetsontwerpen in het openbaar. In dit kader heeft minister Soewarto Moestadja en zijn staf op uitnodiging van DNA in afzonderlijke bijeenkomsten toelichting gegeven op drie van de zes ontwerpwetten, zo bericht het ministerie vandaag, donderdag 6 oktober 2016, in een persbericht.

Het gaat in deze om de ontwerpwetten: Wijziging Decreet op de Arbeidsinspectie; Wijziging Decreet Arbeidsadviescollege; en de Wet ter beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs.

Het laatste ontwerp is een nieuwe wet die zich zal richten op regulering van uitzendbureaus en uitzendkrachten, terwijl de twee decreten die voor wijziging zijn aangeboden betrekking hebben op de verruiming van bevoegdheden van de arbeidsinspecteurs, en het efficiënter functioneren van het Arbeidsadviescollege. De wijzigingen van deze decreten zullen in eerste aanleg inhouden dat ze de status van wet zullen krijgen.

De decreten dateren uit de militaire periode in de jaren tachtig. Toen kwamen veel wettelijke regelingen die betrekking hebben op arbeid tot stand middels decreten. Deze decreten zijn nog functioneel, maar zijn echter verouderd en moeten daarom dringend worden aangepast. De wijziging van deze decreten passen geheel in het streven van de regering om de arbeidswetgeving te moderniseren en aan te passen aan standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de CARICOM.

De bedoeling van de nieuwe Wet Ter beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs is het voorkomen dat uitzendkrachten worden uitgebuit. Na goedkeuring van deze wet zullen uitzendkrachten de status krijgen van werknemers zoals bedoeld in het Surinaams Burgerlijk Wetboek. Een uitzendkracht wordt nu niet beschouwd als werknemer in dienst van het uitzendbureau, evenmin als werknemer in dienst van het inleenbedrijf. Dit leidt in vele gevallen tot uitbuiting van de uitzendkracht welke zich manifesteert in een ongelijke behandeling van loontrekkers. Zo is bij het ministerie van Arbeid bekend dat uitzendkrachten worden onderbetaald voor hun arbeid en dat ze elementaire sociale voorzieningen ontberen. Omdat ze in een situatie verkeren van tussen wal en schip, leven ze in martelende onzekerheid. Regelgeving is een must omdat het ministerie heeft geconstateerd dat uitzendbureaus als paddenstoelen uit de grond schieten. Het afgelopen jaar stonden al 148 uitzendbureaus geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Het ministerie van Arbeid heeft in een eerder stadium de vaste DNA-commissie voor Arbeid een toelichting gegeven op de nog te behandelen ontwerpwetten: Wet Vakverenigingvrijheid en Wijziging van de Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomst. In het kader van het vooronderzoek rest nog de bespreking met DNA over de Wijziging van de Arbeidsbemiddelingwet.

Minister Moestadja hoopt op een spoedige behandeling van deze wetten door het parlement. Deze wetten passen geheel in het streven van het ministerie naar decent work oftewel menswaardig werk voor elke loontrekker in onze samenleving. In het ILO Decent Work Country Programme Suriname 2014-2016 (DWCPS) is onder andere opgenomen het moderniseren van de arbeidswetgeving en het tot stand brengen van noodzakelijke wetgeving. Het DWCPS is gebaseerd op rechten en beginselen die betrekking hebben op factor arbeid, waardige werkgelegenheid en inkomen, sociale bescherming en sociaal dialoog.

Bij de toelichting op de ontwerpwetten benadrukte Moestadja het belang van wetgeving voor de bescherming van werknemers en voor harmonische arbeidsverhoudingen. Het is vanuit dit belang waarom hij de wetten liever vandaag dan morgen door DNA ziet goedkeuren.

Nu de behandeling van de wetten door DNA in zicht is, zal volgens de minister de capaciteit van de Arbeidsinspectie versneld versterkt moeten worden. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de arbeidswetgeving, maar door jarenlange verwaarlozing kan dit inspectie-apparaat zich vandaag de dag niet adequaat van haar taak kwijten. In de begroting van 2017 zijn maatregelen opgenomen om het functioneren van Arbeidsinspectie te verbeteren door onder andere aandacht te besteden aan de integriteit van de arbeidsinspecteur. Dit moet resulteren in het zorgvuldig uitoefenen van de werkzaamheden door de ambtenaar, met inachtneming van verantwoordelijkheden en de geldende regels.

Moestadja maakte van de gelegenheid gebruik om de volksvertegenwoordigers te vragen naar de ondersteuning voor zijn plannen bij de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2017.

Bewoners Commewijne kampen met ernstig watertekort door actie watertransporteurs

Transporteurs van drinkwater zouden al een jaar niet zijn betaald

Assembleelid Karta-Bink (PL) trekt aan de bel om aandacht voor drinkwaterprobleem Commewijne te vragen - Elf van vijftien watertrucks zijn defect...


Het Assembleelid Ingrid Karta-Bink van de Pertjajah Luhur (PL) zegt vandaag, donderdag 6 oktober 2016, in het Dagblad Suriname, dat de bewoners van het district Commewijne ernstig te kampen hebben met een gebrek aan water. 'De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft in de afgelopen week de Dienst Watervoorziening overgenomen. Hierdoor heeft de SWM 16 stations onder haar beheer.' Volgens de parlementariër zijn de watertransporteurs niet uitbetaald. 

'Sinds maandag zijn de watertransporteurs in actie, waardoor de bewoners van het district Commewijne momenteel niet over drinkwater kunnen beschikken.' Deze watertransporteurs zijn gedurende een jaar niet uitbetaald. Het is nog onduidelijk om welk bedrag het gaat.

'In het afgelopen jaar heeft een dergelijke situatie zich al voorgedaan, waarbij de overheid een achterstand had van Srd 3 miljoen.'

De SWM heeft vijftien watertrucks onder haar beheer. Maar, die watertrucks vertonen mankementen. Hiervan zijn slechts vier watertrucks gerepareerd, die inzetbaar zijn voor de waterdistributie. De overige elf watertrucks zijn nog steeds defect. 'Met vier watertrucks kan het hele district niet voorzien worden van water. Hierdoor is men afhankelijk van de particuliere watertransporteurs. Water is onmisbaar voor het leven.'

De bewoners zijn afhankelijk van deze watertransporteurs. De ressorten Meerzorg en Nieuw-Amsterdam zijn aangesloten op het waterleidingnetwerk. Er zijn zes waterbronnen in Commewijne. Desondanks kunnen niet alle huishoudens voorzien worden van water. De ressorten Margaretha, Bakki, Alkmaar en Tamanredjo zijn helemaal verstoken van water. Hierdoor is de waterdistributie van eminent belang voor de bewoners van Commewijne.

'Daarom doe ik een beroep op de minister van Financiën om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor de watertransporteurs, zodat zij het werk kunnen hervatten. Haast elk jaar hebben wij het probleem dat de regering achterstand in betalingen heeft. Dit kunnen wij niet meer tolereren.'

Oud SBB-directeur Jules: 'Verwijt diefstal bij SBB aan mijn adres is nooit hard gemaakt'

'Men blijft mijn naam door het slijk halen'

'RGB-minister maakt er een gewoonte van om de statuten van de SBB te negeren'


Het verwijt dat Pearl Jules, de ex-directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), een bedrag van Srd 72 miljoen niet heeft kunnen verantwoorden, is tot nu toe door het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) niet hard gemaakt. Jules zegt vandaag, donderdag 6 oktober 2016, in reactie in het Dagblad Suriname dat hij het een kwalijke zaak vindt dat het rapport van het administratiekantoor Acma, dat als basis gehanteerd is bij zijn ontslag, een jaar later nog steeds niet aan hem is overgedragen. 

'Men blijft mijn naam door het slijk halen, terwijl deze handeling compleet indruist tegen de statuten van de stichting.'

Volgens de ex-SBB-directeur is het financieel beleid bij de SBB met betrekking tot de dekking van exploitatiekosten niet veranderd, omdat men nog steeds trekt uit de voorschotten van de retributieontvangsten. 'De president heeft op zijn laatste persconferentie aangegeven, dat de staat inkomsten zou mislopen, omdat de SBB de retributieontvangsten zou hebben gebruikt ten eigen bate, maar men heeft verzuimd aan te geven dat de subsidie niet optimaal en regelmatig voor de SBB wordt overgemaakt. Sedert de SBB van overheidssubsidies afhankelijk is, heeft zij te kampen met gedeeltelijke of helemaal geen overmaking van subsidiegelden, terwijl haar begroting elk jaar weer wordt goedgekeurd. In het jaar 2014 is er voor 6 maanden overgemaakt en in 2015 slechts voor de maanden januari en februari zonder de achterstanden in te lopen. Op advies van het administratiekantoor, dat nu het beleid bij de SBB uitstippelt, heeft de minister van RGB aan zijn collega van Financiën gevraagd voor verrekening van de ontvangsten met de nog over te maken subsidies', aldus Jules.

Jules zegt dat de minister er een gewoonte van maakt om de statuten van de SBB te negeren. 'Zo heeft hij ook twee leden uit het bestuur, die door het ministerie van Financiën en milieuorganisaties waren afgevaardigd, vervangen door een lid van het administratiekantoor en een andere persoon die geen enkele organisatie of ministerie vertegenwoordigt', aldus Jules.

Hij wil van de minister weten waarom het rapport nooit ter beschikking is gesteld aan hem of zijn raadsman, waarom er nooit terug is gekoppeld met de huisaccountant en deze niet in de gelegenheid is gesteld om haar werkzaamheden af te ronden over het boekjaar 2014 en waarom de minister tegen de statuten in 2 nieuwe bestuursleden heeft benoemd.

Jules vindt dat RGB-minister Steven Relyveld de gemeenschap ook steeds voedt met onwaarheden. Eén van deze voorbeelden volgens hem is de kwestie van de dienstwagens die onlangs door leverancier Datsun Suriname NV in beslag zijn genomen. De rechter kwam hier ook tot de conclusie dat Datsun de eigenaar was van de voertuigen en wel het recht had deze te verkopen. Eerder verklaarde de bewindsman dat er een schikking nodig was.

Ondertussen doen geruchten de ronde, zo berichtte de Ware Tijd gisteren, dat Hans Jannasch, die tot voor kort waarnam als hoofd van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD), de nieuwe directeur bij SBB zal worden. Jules zegt deze geluiden ook gehoord te hebben, maar tot nu toe geen enkele bevestiging te hebben gehad. Jannasch kreeg in 2004 acht jaar cel voor betrokkenheid bij een zaak, waarbij hij samen met anderen een professionele fabriek voor de aanmaak van xtc-pillen op een locatie in Paramaribo had opgezet. Hij kreeg gratie toen president Desi Bouterse in 2010 aan de macht kwam en werd toen diens lijfwacht.

Weer onvrede onder leden OBS vanwege uitblijven betaling door overheid

Blijft betaling uit, dan dreigen bushouders weer in actie te komen


Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), hoopt dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen, dat de ondernemers uiterlijk morgen worden uitbetaald. De bus- en boothouders zijn nog niet uitbetaald over augustus. 

'Wij hebben goede gesprekken gevoerd en harde afspraken gemaakt. De mensen zouden op tijd worden uitbetaald. Wij zien nog geen enkele beweging in die richting. Wij hadden verwacht dat de bus- en boothouders al over hun geld zouden beschikken', aldus Themen vandaag, donderdag 6 oktober 2016, op Starnieuws.

De OBS-voorzitter wijst er op, dat in de maand september de ondernemers niks verdienen, omdat dan vakantie was. De betaling van augustus is ook niet over een volle maand.

'En toch heeft de regering kans gezien om de mensen niet uit te betalen. Indien morgen de leden niet over hun geld kunnen beschikken, zal het schoolvervoer dinsdag in het geding komen', zegt Themen.

Hofwijks van We Zijn Moe door politie gehoord in zaak verslaggever Pinas van Suriname Herald

Hofwijks dreigt met juridische stappen tegen Suriname Herald om rectificatie bericht af te dwingen

Klein incident wordt mede door Starnieuws en de Ware Tijd tot iets 'groots' verheven...


Curtis Hofwijks van 'We Zijn Moe' is gisteren door de politie van het bureau Nieuwe Haven gehoord. Jason Pinas, verslaggever van de nieuwswebsite Suriname Herald, heeft maandag een klacht ingediend. Hij zou zaterdag zijn aangevallen en bedreigd door leden van de actiegroep 'We Zijn Moe'. Er klopt heel veel niet aan het verhaal van Pinas, zegt Hofwijks echter, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 6 oktober 2016. Dit is ook aangegeven aan de nieuwswebsite, maar die heeft tot nog toe geen rectificatie gepleegd. 

Hofwijks overweegt om juridische stappen te ondernemen om de rectificatie gedaan te krijgen.

Pinas was zaterdag in Grun Dyari, het partijcentrum van de NPS, om als ceremoniemeester te fungeren bij een Banamba contest, toen hij de delegatie van 'We Zijn Moe' via een raam in het gebouw opmerkte. 'Ik zag ze in een kamer zitten. De anderen zagen me niet, alleen Curtis, omdat hij met zijn gezicht naar het raam zat. Ik heb hem met mijn badge gewenkt en gevraagd voor een interview. Hij heeft me teruggewenkt met ‘later’. Ik dacht, ik maak alvast een foto van de setting en de mensen daar. Maar, die foto was niet mooi vanwege het dievenijzer. Ik heb mijn hand achter het traliewerk gezet. Ik weet niet of het heeft ‘geflasht’, ik weet niet hoe ze hebben gezien dat ik een foto heb gemaakt. Maar, toen ze dat hebben gemerkt, waren ze echt kwaad.'

Pinas beweert, dat hij 'niet is weggerend', omdat hij zich van geen kwaad bewust was toen een groep mannen naar buiten trad. 'Ze begonnen tekeer tegen me te gaan. Ze vonden dat de beelden terstond gewist moesten worden. Ze hebben mijn telefoon hardhandig afgepakt.'

Hofwijks vraagt zich af waarom het feit dat zaken waren bijgelegd, niet in de berichtgeving van Suriname Herald is opgenomen, terwijl hij dat kenbaar heeft gemaakt toen de nieuwswebsite wederhoor pleegde. 'Dit is een van de feitelijke onjuistheden die men heeft gelanceerd. Een ander feit is dat geen enkel lid van 'We Zijn Moe' betrokken is geweest bij het incident. Wij waren slechts gasten daar. Wij kunnen als gasten niet optreden, de gastheer wel. Het materiaal is overigens niet gewist door de mannen, maar door de verslaggever zelf.'

Hofwijks merkt verder op, dat de gebaren via het raam het enige contact met Pinas was vóór het incident. 'Toen we in de vergadering zaten wenkte iemand mij vanuit het raam wijzende op een telefoon. Het was afleidend. Ik ken die heer niet dus ik dacht ik maak een gebaar terug duidende op ‘later’. Dat was de enige vorm van communicatie die we hadden. Iemand attendeerde ons erop dat de vergadering zonder toestemming werd vastgelegd. Zijn handen waren door de spijlen. Als een gluurder die opnames zit te maken van een besloten bijeenkomst. Daarom was men boos.'

Hofwijks heeft ervoor gezorgd dat de zaak niet is gaan escaleren, zegt Pinas. 'Ik had het gevoel dat als Curtis niet was komen, ze me zouden aftakelen, want ze zijn echt flink tekeer gegaan. Toen heeft hij zijn mannen tot orde geroepen. Daarna is er niets bijzonders meer gebeurd.' Pinas heeft daarna zijn werk als ceremoniemeester voor het Banamba contest, hervat. 'Ik zou er niets mee doen, maar mijn coördinator vond dat ik dit niet zo moest laten', deelt hij mee.

Hofwijks vindt het jammer dat het fotomateriaal van Pinas is gewist. Dat zou het bewijs zijn van hoe onethisch die handeling is geweest, stelt hij. 'We Zijn Moe heeft niemand aangevallen, we hebben geen bestanden gewist, ik had geen afspraak met die man. Ik wil geen gevecht met de media. We hebben er geen baat bij. Maar, we kunnen niet toestaan dat mensen ons imago zodanig aantasten met zaken die niet op waarheid berusten.' 

Nationale voetbalteam Curaçao verslaat met 3-0 Antigua & Barbuda

Curaçao zet met overwinning goede stap naar volgende ronde CONCACAF Caribbean Cup


Er werd ook nog gevoetbald gisteren op de dag van de Statenverkiezingen. In het Ergilio Hato Stadion versloeg de nationale voetbalselectie gisteravond Antigua & Barbuda met 3-0 (zie foto - Bron: Extra). Leandro Bacuna opende de score in de dertiende minuut, waarna Rangelo Janga de voorsprong verdubbelde in de tachtigste minuut, aldus vandaag, donderdag 6 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.In blessuretijd schoot Gino van Kessel de derde binnen.

Curaçao bepaalde het tempo en domineerde de wedstrijd, waarin Antigua & Barbuda nooit echt gevaarlijk werd. Tegen het einde van de wedstrijd werd Kemy Agustien gewisseld, nadat hij een schop tegen zijn dijbeen kreeg en licht geblesseerd raakte.

Met de winst van gisteravond is de eerste stap gezet richting de volgende ronde in de CONCACAF Caribbean Cup. Volgende week volgt Puerto Rico en indien Curaçao deze wedstrijd ook wint, plaatst het zich voor de Caribbean Cup, in de Verenigde Staten volgend jaar.

Ter informatie:


Kabinet-Rutte zou volgens 2e Kamerlid Pechtold (D66) onvoldoende steun geven aan autoriteiten Curaçao inzake komst Venezolanen

Minister Plasterk: 'Eilanden zijn zelf verantwoordelijk voor opvang vluchtelingen'

Bosman (VVD): 'Maar, tien bootjes met tien man is voor die landen al te veel' 


De Tweede Kamer is er niet gerust op dat het kabinet-Rutte zich voldoende voorbereidt op een eventuele vluchtelingenstroom uit Venezuela naar Curaçao, Aruba en Bonaire. Dat bleek gisteren uit een algemeen overleg van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met de ministers Ronald Plasterk van BZK en Bert Koenders van Buitenlandse Zaken (beiden PvdA). Alexander Pechtold (D66) verweet hen naïef en laks te zijn en onvoldoende steun te geven aan de autoriteiten op Curaçao en Aruba, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 6 oktober 2016.

Het verweer van Plasterk dat deze landen op grond van het Statuut in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang van vluchtelingen viel bij de commissieleden niet in goede aarde. 'Daarvoor zijn ze te klein', aldus Pechtold. De bewindsman benadrukte dat er geen enkele aanwijzing is voor een massale migratie.

'Maar, tien bootjes met tien man is voor die landen al te veel', hield André Bosman (VVD) de minister voor. Ook diens derde stelling, dat Venezolanen als het in hun land echt uit de hand loopt de wijk zullen namen naar de Verenigde Staten vond geen genade. 'In die situatie gaat er geen vliegtuig meer naar Miami', aldus Raymond de Roon (PVV).

In reactie op de aanhoudende verwijten dat hij de risico’s voor de Benedenwindse Eilanden onderschat, voerde Plasterk aan dat er in samenspraak met de landen allerlei scenario’s zijn uitgewerkt. 'Maar, ik ben terughoudend om die publiekelijk te delen, want daar kan een aanzuigende werking van uitgaan.'

Over die scenario’s is vorige week nog in Den Haag met vertegenwoordigers van de landen overleg gevoerd. Koenders zei te begrijpen dat de Kamerleden hun zorgen hebben. 'Die deel ik want we hebben een buurland in grote problemen. Maar, de indruk dat we de situatie onderschatten, is onterecht. We zijn continu in gesprek met andere landen en internationale organisaties zoals de UNHCR. Wij sluiten niets uit en zijn op alles geprepareerd.'

Hoe wilde ook Koenders niet prijsgeven omdat, dat als een uitnodiging zou kunnen worden opgevat. Volgens de bewindsman wijst niets op een dreigende exodus. 'De situatie is nu al dramatisch. Slechter kan het niet. Er is nauwelijks perspectief en toch slaan de Venezolanen niet op de vlucht. Het grootste risico is als er grootschalig geweld komt in het hele land. Nu kunnen mensen het geweld in de grote steden ontvluchten door naar het platteland te gaan.' 

Politieke partij MAN grote verrassende winnaar Statenverkiezingen op Curaçao

Nek aan nek om de winst; PS en PAIS grote verliezers

MFK van oud-premier Schotte verliest een zetel en heeft nu vier zetels in Staten - PAIS verdwijnt uit Staten en PS houdt twee over


De verkiezingsstrijd voor de Staten van Curaçao werd gisteravond nagelbijten voor de politieke kopstukken van MFK en MAN. De blauwe partij, MAN, bleek de grote verrassing van de avond en won de verkiezingen met 12.822 stemmen. In het begin deed ook PAR nog mee om de winst. Was de verwachting op basis van peilingen dat de MFK van oud-premier Gerrit Schotte vrij gemakkelijk met de winst zou gaan strijken, PAR en MAN bleven vanaf het begin dat de uitslagen binnenkwamen dichtbij. Met alle stemmen geteld bleek dat de MAN de MFK nipt heeft verslagen, zo bericht vanochtend, donderdag 6 oktober 2016, het Antilliaans Dagblad.

De partij van Schotte gaat terug van vijf naar vier zetels. Voor Gerrit Schotte zijn de verkiezingen daarmee uitgelopen op een flinke teleurstelling. In 2012 verloor hij ook al nipt van Helmin Wiels en zijn Pueblo Soberano. Schotte had voor deze stembusgang naar verluidt veruit het grootste campagnebudget. Maar. anders dan de peilingen voorspelden, leverde hem dat geen eindoverwinning op.

Ook MAN en PAR komen met vier zetels in het nieuwe parlement. De grote verliezers zijn de grootste coalitiepartners in de huidige Staten, Pueblo Soberano en PAIS. De laatste partij verdwijnt zelfs uit het parlement met iets meer dan 4,5 procent, terwijl in 2012 nog vier zetels werden behaald.


PS, de winnaar van 2012, houdt maar een of twee van de vijf zetels over. De kleinste partij in de coalitie, PNP, wint wel en komt op twee zetels. PAR, die vorig jaar toetrad tot de regering, verloor stemmen, maar komt zoals gezegd opnieuw uit op vier zetels.

De opkomst was vrijwel gelijk aan 2012 met ongeveer 76 procent.

Tussen MFK, PAR en MAN was het aanvankelijk steeds stuivertje wisselen, met MAN als de grootste verrassing. De drie partijen bleven lang schommelen tussen 15 en 16 procent van de stemmen. Uiteindelijk spitste de strijd zich toe op MAN en MFK. Beide partijen kwamen uit op zo’n 16,5 procent. PAR zakte in de loop van de avond iets terug naar 15 procent.


Voor MAN betekent de uitslag een verdubbeling in zetelaantal. PAR blijft ondanks stemmenverlies stabiel op vier zetels, al was door het vertrek van Glenn Sulvaran en Omayra Leeflang de partij vrijwel de gehele afgelopen vier jaar maar met twee zetels vertegenwoordigd.

Met dertien partijen in de strijd worden de 21 zetels in de nieuwe Staten versnipperd over acht partijen. Kòrsou di Nos Tur van Amparo dos Santos was van de nieuwe partijen duidelijk de winnaar met zo’n 11 procent en 3 zetels, gevolgd door Un Kòrsou Hustu van Omayra Leeflang met ongeveer 6 procent van de stemmen.


PNP haalde 9 procent en profiteerde iets minder van de zeer actieve minister Suzy Camelia-Römer dan velen wellicht verwacht hadden. Toch komt de groene partij uit op twee zetels, tegenover een in het oude parlement.

PS blijkt niet zonder de in 2013 vermoorde leider Helmin Wiels te kunnen. De partij viel daarna min of meer uit elkaar en betaalt daarvoor de prijs. Voor PAIS moeten de druiven zuur zijn. De partij van Alex Rosaria en Statenvoorzitter Mike Franco komt niet terug in de nieuwe Staten, terwijl de afgescheiden Marilyn Moses met haar Movemento Progressivo wel een zetel krijgt. Rosaria zei in een eerste reactie dat de uitslag teleurstellend is en dat zijn partij heeft moeten boeten voor de strenge maatregelen die de coalitie na 2012 heeft moeten nemen. 'We zullen deze uitslag moeten analyseren.' 

Oud-partijleiders die voor zichzelf begonnen deden het opvallend slecht. Charles Cooper haalde met PAS nauwelijks vier procent van de stemmen, Pro Kòrsou van ex-premier Ivar Asjes nog geen 1,5 procent. Beide partijen haalden de kiesdeler niet.

Een regering vormen wordt voor winnaar Hensley Koeiman nog een hele klus, omdat het politieke landschap op het Caribische eiland sterk is versplinterd. Een waarschijnlijke coalitie is die tussen MAN, PAR, PNP en Un Korsou Hustu van Omayra Leeflang. Dan zou Curaçao een regering krijgen die niet wenst te morrelen aan de band met het Nederlandse Koninkrijk, zo berichten Nederlandse media vanochtend, waaronder de Telegraaf.

MAN-oprichter Don Martina was in de jaren tachtig van de vorige eeuw premier van de Nederlandse Antillen. De oudgediende keerde de MAN echter de rug toe tijdens het leiderschap van Charles Cooper, die dicht tegen Schotte aan schurkte. Toen Cooper onlangs opstapte om een eigen partij te beginnen, keerde Martina afgelopen zomer terug naar het oude honk. MAN-leider Hensley Koeiman is sinds 2013 partijleider en was eerder minister van Sociale Ontwikkeling.